LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA"

Transkript

1 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Björn Axén Tfn: PM Dnr 1822 LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA I denna promemoria ges en översikt över lagstiftningen kring tobakskonsumtion i EU och USA. Först presenteras antalet dagliga rökare, åldergräns för inköp av tobak och beskattning av tobak. Sedan beskrivs regleringen av tobakskonsumtion på EU-nivå och federal nivå i USA varefter regleringen ii EU:s medlemsstater och USA:s delstater om på vilka platser rökning är förbjuden. Denna översikt över lagar och regler kring tobakskonsumtion i EU och USA gör inte anspråk på att vara en fullständig redovisning. Om det inte nämns huruvida rökning är tillåten eller inte på en plats så är det generellt sett tillåtet. Det kan dock förekomma regler för speciella situationer eller andra undantag som inte framgår i denna promemoria. De källor som används är alla från hämtade från internet då det inte funnits tid att gå ut med en förfrågan till alla länder och delstater. En term som ofta förekommer i beskrivningen av var rökning är tillåten är uttrycket enclosed vilket är svårt att översätta till svenska. I promemorian används termen inhägnad som motsvarighet. Detta problem belyser även det faktum att regleringen av rökning i många fall är översatt från ett språk till engelska och sedan till svenska.

2 I tabellen nedan presenteras siffrorna för andelen personer som dagligen röker, åldersgräns för inköp av tobaksprodukter samt skatteuttaget på tobaksprodukter i EU:s medlemsländer och i USA Tabell 1: Antalet dagliga rökare, åldersgräns för inköp av tobak samt tobaksskatt i EU27 och USA Land Andelen dagliga rökare Åldersgräns för Skatt 3 (2006) 1 inköp av tobak 2 Belgien 25% 16 77% Bulgarien 37% 18 87% Cypern Uppgift saknas 18 72% Danmark 26% 18 72% Estland 29% 18 78% Finland 21% 18 77% Frankrike 27% 18 80% Grekland 30% ingen 4 73% Irland 24% 18 79% Italien 23% 16 75% Lettland 32% 18 72% Litauen 29% 18 71% Luxemburg 31% ingen 5 70% Malta 23% 16 76% Nederländerna 25% 16 76% Polen 29% 18 94% Portugal 21% % Rumänien 29% 18 74% Slovakien 25% 18 90% Slovenien 23% 15 75% Spanien 28% 18 77% Storbritannien 18% % 1 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s. 84 & Uppgifter om åldersgränser är hämtade framförallt från WHO:s Europaavdelning men har visat sig vara bristfällig varför även andra källor har använts för komplettering. 3 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s 84 & 88. Den skattesats som presenteras är en sammanslagning gjord av WHO och presenteras i rapportens Technical Note III: Tobacco Taxes in WHO Member States. Detta dokument är bifogat som bilaga till denna promemoria. 4 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 5 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 6 WHO uppger 16 år dock figurerar andra siffror på internet, enligt Wikipedia är gränsen 18 år, andra uppgifter är 14 år. 7 Enligt WHO är gränsen för inköp av tobak 16 år. Enligt The Guardian är gränsen 18 år i England, Wales och Skottland sedan Legal Age for buying tobacco raised to 18 from October 1, Patrick Wintour (1 januari 2007). I Nordirland ändrades gränsen för inköp av tobak 2008: Northern Ireland Executive, Legal Age to Buy Tobacco 2

3 Sverige 15% % Tjeckien 25% % Tyskland 27% % Ungern 34% 18 74% Österrike 41% 16 73% USA 17% % Källa: Världshälsoorganisationen, WHO (2009 & 2011) Tobaksreglering i EU År 2002 antog rådet en rekommendation till medlemsländerna att genom lagstiftning försöka hindra försäljning av tobaksprodukter till barn och unga. EU har även arbetsskyddsbestämmelser för hur arbetstagare ska skyddas från att exponeras av tobaksrök. EU har även gemensamma skatteregler för tobaksprodukter. Exempelvis att punktskatten på cigaretter ska utgöra minst 57 procent av detaljhandelspriset och att detaljhandelspriset minst ska vara 64 euro för 1000 cigaretter. Kommissionen har tillsammans i samråd med berörda parter även föreslagit att miniminivåerna för punktskatter ska öka fram till Kommissionen har också presenterat ett förslag om att medlemsländerna senast 2012 ska ha infört regler som ser till att ländernas invånare skyddas mot tobaksrök. EU har även arbetat på att minska och avveckla det stöd som ges till tobaksodlare genom jordbrukstödet. EU har även förbjudit nästan all tobaksreklam i TV, tidningar, radio och på internet. I detta ingår även ett förbud mot produktplacering. Tobaksföretag får inte heller sponsra evenemang som berör eller äger rum i flera medlemsländer. Det också förbjudet att marknadsföra tobaksvaror eller tobaksliknande varor som riktar sig till barn om dessa kan öka intresset för tobaksvaror eller tobaksbruk. Det finns däremot inget förbud mot indirekt tobaksreklam eller sponsring av evenemang eller verksamheter som inte berör flera medlemsländer. Det är inte heller förbjudet med tobaksreklam utomhus. Det är upp till medlemsländerna att reglera detta. Products Increases to Enligt WHO finns ingen gräns för inköp av tobak i Sverige trots att den källa som refereras uppger en åldersgräns på 18 år, se: 9 WHO uppger endast att det finns en åldergräns inte var den ligger. Enligt Wikipedia, och flera andra källor på internet är gränsen 18 år, se exempelvis: & 10 WHO uppger åldersgränsen till 16 år men enligt Tyska Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend får tobak inte säljas till personer under 18 år, se: Anlagen/juSchGenglisch,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf 11 Enligt flera uppgifter varierar åldergränsen mellan år i de olika delstaterna. Detta har dock inte kunnat verifieras med officiella uppgifter. 3

4 EU har också detaljerade regler kring varningstexter och deras storlek på förpackningarna på tobaksprodukter. Det är inte heller tillåtet enligt EU med namn på varumärken som ger intryck av att tobaksprodukten i fråga skulle vara mindre farlig, exempelvis namn som low tar, mild, och light. I reglerna finns även bestämmelser om illustrationer och färgfotografier på tobaksförpackningarna. 12 Rökförbud i EU:s respektive medlemsländer Belgien Från och med den 1:a januari 2007 tillåts rökning i restauranger endast i särskilda rum där mat inte serveras. Barer och caféer omfattas inte av förbudet men det måste finnas rökfria zoner samt adekvat ventilation. Från och med den 1:a januari 2006 är rökning förbjudet på inhägnade arbetsplatser men är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att ordna med sådana. 13 Bulgarien Sedan 2005 är rökning förbjudet på alla inhägnade arbetsplatser. 14 Cypern Rökning är förbjudet på alla offentliga platser, inklusive exempelvis restauranger och barer, i alla statliga byggnader, i kollektivtrafiken samt privata bilar om någon passagerare är under 16 år. Det är tillåtet med rökzoner i barer och caféer om de är separat ventilerade. 15 Danmark Rökning är förbjudet i skolor och statliga byggnader öppna för allmänheten, på inrikesflyg, bussar eller tåg med destination till Köpenhamns flygplats eller till Malmö. Från den 15:e augusti 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser. 16 Estland Sedan juni 2005 har all rökning varit förbjuden på alla inhägnade offentliga platser. Sedan juni 2007 är rökning även förbjudet på barer, restauranger, caféer och nattklubbar. Endast i rum med ett separat ventilationssystem är rökning tillåtet Riksdagens EU-upplysning, EU:s tobakspolitik. & EU:s regler kring tobaksreglam. EU/Reklam/Tobaksreklam/ Visit Denmark the Official Guide to Denmark with D, Smoking and Smoking Restrictions

5 Finland Från och med juni 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser inklusive barer och restauranger. 18 Från och med den första oktober är det förbjudet att förse minderåriga med tobaksprodukter. Att sälja cigaretter till en minderårig kan ge böter eller fängelse i upp till ett halvår. Tobaksinnehav är olagligt för personer under 18 år. 19 Frankrike Från den 1:a februari 2007 är det förbjudet att röka på offentliga platser, vilket innefattar kontor och skolor. Från och med 2008 innefattar förbudet även restauranger, dansklubbar och vissa barer. 20 Grekland Från den 1:a september 2010 är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser vilket innefattar barer, caféer och restauranger. Etablissemang större än 300m 2 har åtta månader på sig att anpassa sig till en nya lagstiftningen. 21 Irland Från och med mars 2004 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser vilket innebär ett förbud även på pubar och restauranger. 22 Italien Sedan 2005 är det förbjudet att röka på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. Rökning är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. 23 Lettland Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler och inomhus på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. 24 Litauen Från januari 2007 är det förbjudet att röka inomhus på offentliga- och arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Nyhetsbaken: Finland slår hart mot rökning Kathimirini english edition (2010), Harvard to Help Smoking ban. & US Winston Online Club (2010), Greece to Ban Smoking in all Indoor Public Places The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 25 ibid. & 5

6 Luxemburg Rökning är förbjudet på vissa offentliga platser som restauranger (rökrum är tillåtet om dessa inte överstiger 25% av serveringsytan); i caféer är rökning förbjudet under lunch- och middagstider. Förbudet är utan undantag i skolor och i offentliga byggnader, på bussar och tåg. Regelverket är mer komplicerat på arbetsplatser där arbetsgivaren har skyldigheten att se till att de anställda inte utsätts för passiv rökning. 26 Malta Sedan 2004 är det förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser med undantag i rökrum. Förbudet omfattar även barer och restauranger. 27 Nederländerna Från den första januari 2004 är det förbjudet att röka på arbetsplatser. Barer och restauranger var tidigare undantagna från denna regel och rökrum tillåtna förbjöds rökning på restauranger och barer vilket hävdes i november 2010 för etablissemang med en yta mindre 70m 2 och utan anställda. 29 Polen Sedan 2003 är det förbjudet att röka på inhägnade arbetsplatser förutom i speciella rökrum. 30 Den 15:e november 2010 beslutades om en ny lag som träder i kraft sex månader senare. Enligt denna är rökning förbjudet även på barer, pubar och nattklubbar. Rökning är tillåtet om det finns ett avskiljt rum med adekvat och separat ventilation. I bussar, tåg, taxi (inklusive stationer och hållplatser) och på offentliga platser är det helt förbjudet att röka. 31 Portugal Från och med 1:a januari 2008 är rökning förbjuden inomhus på alla offentliga platser. Etablissemang större 100m 2 kan upplåta 30% av sin lokalyta för rökare om man kan se till att all rök kan ventileras. Hotell och liknande får erbjuda gästrum där rökning är tillåtet men antalet sådana rum får inte överstiga 40% av det totala antalet rum. Kraftiga böter ska se till att dessa regler efterlevs. Exempelvis en privatperson kan få böta euro Belfast Telegraph (2010), Smoking Ban U-turn by Dutch Government Krakow Post (2010), Smoking Ban Economics, av Agnes Sekowski (9 november 2010). 32 Gekkoportugal.com (2010), Smoking in Portugal. 6

7 Rumänien Rökning är förbjudet på alla inhägnade offentliga platser. På barer, restauranger och nattklubbar är rökning tillåten men olika delar måste märkas som rökfria respektive att det är tillåtet att röka. Även ventilation är ett krav. 33 Slovakien Sedan 2009 är det förbjudet att röka på alla etablissemang som serverar mat. På caféer och pubar är det tillåtet att röka om mat inte serveras. Rökning är förbjudet på tåg (utom i särskilda rökvagnar) och på alla kollektiva transportmedel och inomhus på allmänna platser. Det är även förbjudet att röka på tågstationer och busshållplatser. 34 Slovenien Sedan 2007 är det helt förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser inklusive barer och restauranger. Undantag gäller om det finns separata rökavdelningar. 35 Spanien Från och med den första januari 2006 har rökning varit förbjudet i kollektivtrafiken, på skolor, sjukhus och arbetsplatser. På barer och restauranger större 100m 2 är det tillåtet med separata rökrum. För barer och restauranger mindre än 100m 2 får personer under 18 år inte vistas i lokalerna om etablissemanget inte är helt rökfritt. Under 2011 utökas förbudet till att gälla generellt för barer och restauranger. Undantag gäller för hotellrum, privata rökklubbar, fängelser och mentalsjukhus. 36 Storbritannien I England, Nordirland, Skottland och Wales gäller olika regler för rökning. England Sedan 1:a juli 2007 är det förbjudet att röka på arbetsplatser och inhägnade allmänna platser. Med detta menas kontor, fabriker, affärer, pubar, barer, restauranger, medlemsklubbar, kollektivtrafik samt arbetsfordon som används av mer än en person Bratislawa guide.com: 35 & The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 36 & Dagens Nyheter (2010), Hårdare tag mot rökare I Spanien, (2 juni 2010) 37 7

8 Nordirland Från och med den 30:e april 2007 råder rökförbud på inhägnade allmänna platser och arbetsplatser inklusive barer och restauranger. 38 Skottland Från och med mars 2006 är det förbjudet att röka på pubar, barer, restauranger, affärer, biografer, kontor, sjukhus, arbetsfordon och sportcentra. Undantag gäller för privata hem, privata fordon samt enskildas rum på vårdhem, i fängelser och på hotell. 39 Wales Sedan den 2:a april 2007 är det förbjudet att röka på alla inhägnade och de flesta allmänna platser, inklusive restauranger, pubar och barer. 40 Sverige I Sverige är de flesta arbetsplatser rökfria. Det är förbjudet att röka på barer och nattklubbar. Det är tillåtet med avskiljda ventilerade rökrum. 41 Tjeckien Från april 2007 måste restauranger, caféer och barer reservera särskilda platser för rökare. 42 Från och med den 1:a juli 2010 måste restauranger uppge om de är rökfria eller inte. 43 Tyskland Tyskland har på federal nivå beslutat att förbjuda rökning på restaranger och pubar med undantag för små barer eller under förutsättning att det finns separata rökrum. Detta måste godkännas av de sexton delstaterna för att träda i kraft. Den 27:e april 2007 beslöts att förbjuda rökning på bussar, tåg, taxi, stationer och federala byggnader samtidigt som avskiljda rökrum ska ordnas. 44 Ungern Sedan 1999 finns en lagstiftning om rökning på allmänna platser. Enligt WHO är den dock mycket svag i jämförelse med andra europeiska länder. 45 Österrike Det är sedan 2005 förbjudet att röka i offentliga lokaler och byggnader samt institutioner öppna för barn och ungdomar. Detta gäller inte generellt för arbetsplatser. Från och med 1:a september 2007 är det även förbjudet att röka The Prague Post (2010), New Anti-smoking Legislation Planned, av Gabriella Hold (23 juni 2010),

9 på tåg. Från 2008 gäller rökförbudet även restauranger och caféer med yta större än 75m 2. Det är tillåtet med separata ventilerade rökrum. Mindre restauranger och caféer måste välja att servera endast för rökare eller ickerökare. 46 Tobaksreglering i USA Enlig the House of Representatives 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act, som skrevs under I juni 2009, reglerar U.S. Food and Drug Administration authority (FDA) tillverkningen och marknadsföringen av tobak i USA. Enligt denna lag är tobaksproducenter bl.a. skyldiga att redovisa alla ingredienser, hur nikotinet förmedlas samt all forskning om tobaks toxikologiska, beteendemässiga, fysiologiska eller hälsoeffekter, till FDA. Man är också skyldig att redovisa alla dokument om marknadsföring av tobaksprodukter. Alla tobaksproducenter ska inspekteras vartannat år. Alla nya tobaksprodukter måste granskas av FDA om det inte redan finns liknande produkter. FDA får inte förbjuda eller kräva att nikotinet tas bort ur existerande tobaksprodukter. Tobaksproducenter förbjuds att marknadsföra tobaksprodukter som anges vara mer hälsosamma än traditionella tobaksprodukter om inte FDA fastställs att så är fallet. I lagen beslutas det även om att tillsätta en utredning om hälsoeffekterna vid en höjning av åldersgränsen för köp av tobak, att en plan utarbetas för genomdrivandet av restriktioner av marknadsföring av tobaksprodukter till minderåriga, samt att större, mer varierade och mer utmärkande varningstexter på tobaksprodukter tas fram. 47 Rökförbud i USA:s delstater Frågan har inte varit uppe på federal nivå utan det beslutas om detta på delstatnivå och regleringen är varierad. I vissa delstater finns inget förbud och i andra är det förbjudet nästan överallt även på vissa platser utomhus. Alabama I Alabama är rökning inte förbjuden över hela staten. Det är generellt förbjudet att röka på allmänna plaster och på allmänna möten om inte det inte finns särskilda områden för rökare vilka måste vara avgränsade och välventilerade. 48 Det är möjligt att lagstifta på striktare reglering på lokal nivå & M&C News Europe (2007), Austria Inches Towards Smoking Ban. (31 augusti 2007) 47 H.R. 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act. 48 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-6, 49 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-7. 9

10 Alaska Rökning är inte förbjudet generellt över hela staten. Istället krävs att olika utrymmen utses för rökning respektive är rökfria samt att varningsskyltar finns på inhägnade arbetsplatser och på allmänna platser. Rökning är förbjudet på en rad platser som i skolor under skoltid utom på vissa särskilda platser där minderåriga inte får vistas, under delstatens och lokala församlingar möten, sjukhus (undantaget psykiatriska avdelningar/sjukhus), samt i hissar. 50 Rökning är även förbjuden på en rad andra platser bl.a. i kollektivtrafiken, arbetsplatser, nöjesetablissemang och rättssalar. 51 Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Från och 10:e maj 2011 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser, restauranger och barer. 52 Amerikanska Samoa Från den 19:e januari 2011 är det förbjudet att röka på alla restauranger. 53 Arizona Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 54 Arkansas Rökning är förbjudet i staten men förbudet gäller ej på barer och restauranger med åldergräns på 21 år. Förbudet gäller inte heller i privata hem, hotellrum utsedda som rökningstillåtna, arbetsplatser med färre än tre anställda, tobakshandlar, rökområden på vårdhem, arbetsplatser hos tobaksproducenter samt de spelplatser som överses av Arkansas Racing Comission. 55 Colorado Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 56 Connecticut Det är förbjudet att röka på restauranger och barer Alaska Statute AS , Places Where Smoking is Regulated. 51 Alaska Statutes: AS , Places Where Smoking is Prohibited Arkansas Code Annuals, till

11 Delaware Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 58 District of Columbia Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 59 Florida Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 60 Georgia Rökning är förbjudet inomhus på alla arbetsplatser, inklusive restauranger om inget annat är angett. 61 Guam Rökning är förbjudet på vissa arbetsplatser och allmänna platser. Efter klockan 22:00 är det tillåtet att röka på barer som ingår i restauranger eller klubbar. Det är också förbjudet att röka inom 20 fot av en offentlig byggnad. 62 Hawaii Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 63 Idaho Det är förbjudet att röka på restauranger 64 Illinois Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 65 Indiana Den lag om rökning som omfattar hela delstaten förbjuder generellt rökning i delstatsregeringens byggnader, skolor, sjukhusbyggnader, brand-, och polisstationer, daghem, livsmedelshandlar, apotek om utsedda till rökfria, Georgia Code. Annuals, 31-12A-4, Georgia Smokefree Air Act Americans for Nonsmokers Rights. Guam,

12 serveringsområdet i restauranger om utsedda till rökfria, samt skolbussar under skoltimmar eller när barn befinner sig i dem. 66 Iowa Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 67 Kalifornien Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 68 Kansas Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 69 Kentucky På delstatsnivå är det förbjudet att röka på regeringskontor, universitet samt i delstatens kongressbyggnad förutom i särskilda områden där rökning tillåts. 70 Louisiana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 71 Maine Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 72 Maryland Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 73 Massachusetts Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Indiana Code, , Clean Indoor Law, Kentucky General Code, Ch , Smoking policy for governmental office buildings or workplaces and postsecondary education institutions. & Kentucky General Code, Ch , Smoking prohibited in public areas of Capitol and Capitol Annex

13 Michigan Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 75 Minnesota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 76 Mississippi På delstatsnivå är det endast förbjudet att röka inomhus delstatens eller lokala politiska församlingars byggnader (med undantag för delstatens veteranhem), inne i universitet. 77 Striktare reglering får finnas på lokal nivå. 78 Missouri I delstaten är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser, inklusive arbetsplatser och mötesplatser öppna för allmänheten. Undantag gäller för områden speciellt avsedda för rökning vilka inte får utgöra mer än 30 procent av platsens område. 79 En rad platser, som barer, restauranger med färre än 50 platser, inomhusarenor med fler än platser, som ingår inte i förbudet. 80 På lokal nivå får rökförbud införas i skolor, på daghem samt på skolbussar. 81 Montana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 82 Nebraska Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Smoking prohibited outside of designated smoking areas in state office buildings. 78 Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Amount of retain age which may be withheld; exemptions. 79 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements. 80 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Areas not considered public places. 81 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements

14 Nevada Det är förbjudet att röka på arbetsplatser och restauranger. 84 New Hampshire Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 85 New Jersey Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 86 New Mexico Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 87 New York Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 88 Nordkarolina Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 89 Norddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 90 Nordmarianerna (Northen Mariana Islands) Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 91 Ohio Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 92 Oklahoma Det är i Oklahoma förbjudet att röka inomhus på arbetsplatser, inklusive restauranger och hotell, om det inte finns separata ventilationssystem. Det är tillåtet att röka på barer, privata klubbar och andra på andra platser som

15 exempelvis arbetsplatser där alla röker. Det är uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå. 93 Oregon Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 94 Pennsylvania Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 95 Puerto Rico Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 96 Rhode Island Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 97 Syddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 98 Sydkarolina Det är generellt förbjudet att röka i offentliga skolor, utom på kontor och lärarrum, daghem, sjukhus och vårdinrättningar, delstatens regeringsbyggnader; hissar; kollektivtrafik samt offentliga teatrar och arenor. På flera ställen är det möjligt att inrätta särskilda rökrum i vilket fall varningsskyltar måste finnas. 99 Tennessee Rökning är förbjudet på alla arbetsplatser. Undantag finns exempelvis för arbetsplatser där personer under 21 år är förbjudna att vistas, såsom barer och restauranger, vårdhem, arbetsplatser med tre eller färre anställda, privata klubbar, tobakshandlar. Det är även tillåtet med hotellrum avsedda speciellt för rökare. Det är även uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå Oklahoma Statutes Annual Sections: , , et seq. & South Carolina Code of Laws, Title 44 Health: Ch. 95, Clean Indoor Act, och Rules of Tennessee Department of Labor and Workforce Developnebt Ch , Non-Smoker Protection Act Rules. 01.pdf 15

16 Texas Det är förbjudet att röka i allmänna skolor, i hissar, på teatrar, bibliotek, museer, sjukhus, bussar, flygplan och tåg så länge dessa är öppna för allmänheten. Det är möjligt att anvisa plats för rökning varvid en skylt om detta måste sättas upp. 101 Utah Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 102 Vermont Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 103 Virginia Rökning är förbjudet på en rad platser som allmänna hissar, almänna skolor, allmänna skolbussar, låg- och högstadieskolor (primary och secondary school), akutmottagningar, sjukhus och daghem. I restauranger och barer är det endast tillåtet att röka om det finns särskilda, separat ventilerade rökrum avskiljda från resterande lokaler. En rad platser som exempelvis tobakshandlar, privata klubbar, fängelser är undantagna rökförbudet. Det är förbjudet att på lokal nivå reglera rökning striktare. 104 Väst-virginia Det är förbjudet att röka på områden som tillhör allmänna skolor utom i lärarrum och andra platser dit elever inte har tillgång. 105 I kollektivtrafiken och på arbetsplatser är det förbjudet att röka där det finns rökning förbjuden -skyltar. 106 Det är även förbjudet att röka på platser rökningen kan 101 Texas Education Code, Title 2. Public Education, subtitle G. Safe Schools, Ch. 38. Health and Safety, Section & Texas Penal Code, Title 10. Offences Agaisnst Public Health, Safety and Morals, Ch. 48 Conduct Affecting Public Health, Section Smoking Tobacco American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 103 American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 104 Senate Bill No. 1105, Ch Virginia Indoor Clean Air Act West Virginia Code, 16-9A-4. Use of tobacco or tobacco products in certain areas of certain public schools prohibited; penalty. #09A 106 West Virginia Code, a. Smoking on vehicles prohibited; posting of signs required; criminal penalties. A#27#27 & West Virginia Code, Smoking where prohibited by sign

Maj 2015 Ny Tid rapport 26. Sätt riksdagen i karantän. en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen

Maj 2015 Ny Tid rapport 26. Sätt riksdagen i karantän. en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen Maj 2015 Ny Tid rapport 26 Sätt riksdagen i karantän en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen 2 Sätt riksdagen i karantän en rapport om svängdörren mellan politik

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bakgrundsrapport för konferensen i UNI-Europa Handel. Stephanie Luce Maj 2015

Bakgrundsrapport för konferensen i UNI-Europa Handel. Stephanie Luce Maj 2015 Bakgrundsrapport för konferensen i UNI-Europa Handel Stephanie Luce Maj 2015 Innehåll Sid Inledning 2 Trender av betydelse för handelsanställda 3 Trender av betydelse för fackföreningar 9 Strategier och

Läs mer

Mer gemensamma tobaksregler

Mer gemensamma tobaksregler Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

RETWEETED BY #MARLB RO

RETWEETED BY #MARLB RO RETWEETED BY #MARLB RO FÖRORD Enligt tobakslagen är det endast tillåtet att marknadsföra tobak på försäljningsställen och då får marknadsföringen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Skattesystemet i USA En översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer

Skattesystemet i USA En översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer A2004:015 Skattesystemet i USA En översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer Marcus Zackrisson Skattesystemet i USA En översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer Marcus Zackrisson

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri kommun Tobak är fortfarande vårt enskilt största folkhälsoproblem, men det går att förebygga. Kommunen är en viktig aktör för att det lokala tobaksförebyggande arbetet ska bedrivas och fungera.

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS

BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS Sverige och världen Högskoleverket 2005 Universitetsnamnen på omslaget härrör från Dept. of Civil Service, State of Michigan. Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd MITTUNIVERSITETET Campus Östersund Institutionen för samhällsvetenskap Linn Mårtensson/Maria Hjalmarsson Rättsvetenskap C - Examensarbete 15 hp HT 2009 Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Läs mer

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen:

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: villkor i medlemsstaterna Europeiska kommissionen Placera den fristående foldern på insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act LIU-IEI-FIL-A--13-01419--SE Foreign Account Tax Compliance Act - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess Foreign Account Tax Compliance Act - the United

Läs mer

utan dokument svensk politik och europarätt

utan dokument svensk politik och europarätt familjeåterförening utan dokument svensk politik och europarätt rapport från Innehåll 1. Bakgrund...2 1.1 Historik...2 2. Substantiella skäl för familjeåterförening...7 2.1 Familjeåterförening som en flyktinfälla...7

Läs mer