LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA"

Transkript

1 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Björn Axén Tfn: PM Dnr 1822 LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA I denna promemoria ges en översikt över lagstiftningen kring tobakskonsumtion i EU och USA. Först presenteras antalet dagliga rökare, åldergräns för inköp av tobak och beskattning av tobak. Sedan beskrivs regleringen av tobakskonsumtion på EU-nivå och federal nivå i USA varefter regleringen ii EU:s medlemsstater och USA:s delstater om på vilka platser rökning är förbjuden. Denna översikt över lagar och regler kring tobakskonsumtion i EU och USA gör inte anspråk på att vara en fullständig redovisning. Om det inte nämns huruvida rökning är tillåten eller inte på en plats så är det generellt sett tillåtet. Det kan dock förekomma regler för speciella situationer eller andra undantag som inte framgår i denna promemoria. De källor som används är alla från hämtade från internet då det inte funnits tid att gå ut med en förfrågan till alla länder och delstater. En term som ofta förekommer i beskrivningen av var rökning är tillåten är uttrycket enclosed vilket är svårt att översätta till svenska. I promemorian används termen inhägnad som motsvarighet. Detta problem belyser även det faktum att regleringen av rökning i många fall är översatt från ett språk till engelska och sedan till svenska.

2 I tabellen nedan presenteras siffrorna för andelen personer som dagligen röker, åldersgräns för inköp av tobaksprodukter samt skatteuttaget på tobaksprodukter i EU:s medlemsländer och i USA Tabell 1: Antalet dagliga rökare, åldersgräns för inköp av tobak samt tobaksskatt i EU27 och USA Land Andelen dagliga rökare Åldersgräns för Skatt 3 (2006) 1 inköp av tobak 2 Belgien 25% 16 77% Bulgarien 37% 18 87% Cypern Uppgift saknas 18 72% Danmark 26% 18 72% Estland 29% 18 78% Finland 21% 18 77% Frankrike 27% 18 80% Grekland 30% ingen 4 73% Irland 24% 18 79% Italien 23% 16 75% Lettland 32% 18 72% Litauen 29% 18 71% Luxemburg 31% ingen 5 70% Malta 23% 16 76% Nederländerna 25% 16 76% Polen 29% 18 94% Portugal 21% % Rumänien 29% 18 74% Slovakien 25% 18 90% Slovenien 23% 15 75% Spanien 28% 18 77% Storbritannien 18% % 1 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s. 84 & Uppgifter om åldersgränser är hämtade framförallt från WHO:s Europaavdelning men har visat sig vara bristfällig varför även andra källor har använts för komplettering. 3 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s 84 & 88. Den skattesats som presenteras är en sammanslagning gjord av WHO och presenteras i rapportens Technical Note III: Tobacco Taxes in WHO Member States. Detta dokument är bifogat som bilaga till denna promemoria. 4 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 5 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 6 WHO uppger 16 år dock figurerar andra siffror på internet, enligt Wikipedia är gränsen 18 år, andra uppgifter är 14 år. 7 Enligt WHO är gränsen för inköp av tobak 16 år. Enligt The Guardian är gränsen 18 år i England, Wales och Skottland sedan Legal Age for buying tobacco raised to 18 from October 1, Patrick Wintour (1 januari 2007). I Nordirland ändrades gränsen för inköp av tobak 2008: Northern Ireland Executive, Legal Age to Buy Tobacco 2

3 Sverige 15% % Tjeckien 25% % Tyskland 27% % Ungern 34% 18 74% Österrike 41% 16 73% USA 17% % Källa: Världshälsoorganisationen, WHO (2009 & 2011) Tobaksreglering i EU År 2002 antog rådet en rekommendation till medlemsländerna att genom lagstiftning försöka hindra försäljning av tobaksprodukter till barn och unga. EU har även arbetsskyddsbestämmelser för hur arbetstagare ska skyddas från att exponeras av tobaksrök. EU har även gemensamma skatteregler för tobaksprodukter. Exempelvis att punktskatten på cigaretter ska utgöra minst 57 procent av detaljhandelspriset och att detaljhandelspriset minst ska vara 64 euro för 1000 cigaretter. Kommissionen har tillsammans i samråd med berörda parter även föreslagit att miniminivåerna för punktskatter ska öka fram till Kommissionen har också presenterat ett förslag om att medlemsländerna senast 2012 ska ha infört regler som ser till att ländernas invånare skyddas mot tobaksrök. EU har även arbetat på att minska och avveckla det stöd som ges till tobaksodlare genom jordbrukstödet. EU har även förbjudit nästan all tobaksreklam i TV, tidningar, radio och på internet. I detta ingår även ett förbud mot produktplacering. Tobaksföretag får inte heller sponsra evenemang som berör eller äger rum i flera medlemsländer. Det också förbjudet att marknadsföra tobaksvaror eller tobaksliknande varor som riktar sig till barn om dessa kan öka intresset för tobaksvaror eller tobaksbruk. Det finns däremot inget förbud mot indirekt tobaksreklam eller sponsring av evenemang eller verksamheter som inte berör flera medlemsländer. Det är inte heller förbjudet med tobaksreklam utomhus. Det är upp till medlemsländerna att reglera detta. Products Increases to Enligt WHO finns ingen gräns för inköp av tobak i Sverige trots att den källa som refereras uppger en åldersgräns på 18 år, se: 9 WHO uppger endast att det finns en åldergräns inte var den ligger. Enligt Wikipedia, och flera andra källor på internet är gränsen 18 år, se exempelvis: & 10 WHO uppger åldersgränsen till 16 år men enligt Tyska Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend får tobak inte säljas till personer under 18 år, se: Anlagen/juSchGenglisch,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf 11 Enligt flera uppgifter varierar åldergränsen mellan år i de olika delstaterna. Detta har dock inte kunnat verifieras med officiella uppgifter. 3

4 EU har också detaljerade regler kring varningstexter och deras storlek på förpackningarna på tobaksprodukter. Det är inte heller tillåtet enligt EU med namn på varumärken som ger intryck av att tobaksprodukten i fråga skulle vara mindre farlig, exempelvis namn som low tar, mild, och light. I reglerna finns även bestämmelser om illustrationer och färgfotografier på tobaksförpackningarna. 12 Rökförbud i EU:s respektive medlemsländer Belgien Från och med den 1:a januari 2007 tillåts rökning i restauranger endast i särskilda rum där mat inte serveras. Barer och caféer omfattas inte av förbudet men det måste finnas rökfria zoner samt adekvat ventilation. Från och med den 1:a januari 2006 är rökning förbjudet på inhägnade arbetsplatser men är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att ordna med sådana. 13 Bulgarien Sedan 2005 är rökning förbjudet på alla inhägnade arbetsplatser. 14 Cypern Rökning är förbjudet på alla offentliga platser, inklusive exempelvis restauranger och barer, i alla statliga byggnader, i kollektivtrafiken samt privata bilar om någon passagerare är under 16 år. Det är tillåtet med rökzoner i barer och caféer om de är separat ventilerade. 15 Danmark Rökning är förbjudet i skolor och statliga byggnader öppna för allmänheten, på inrikesflyg, bussar eller tåg med destination till Köpenhamns flygplats eller till Malmö. Från den 15:e augusti 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser. 16 Estland Sedan juni 2005 har all rökning varit förbjuden på alla inhägnade offentliga platser. Sedan juni 2007 är rökning även förbjudet på barer, restauranger, caféer och nattklubbar. Endast i rum med ett separat ventilationssystem är rökning tillåtet Riksdagens EU-upplysning, EU:s tobakspolitik. & EU:s regler kring tobaksreglam. EU/Reklam/Tobaksreklam/ Visit Denmark the Official Guide to Denmark with D, Smoking and Smoking Restrictions

5 Finland Från och med juni 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser inklusive barer och restauranger. 18 Från och med den första oktober är det förbjudet att förse minderåriga med tobaksprodukter. Att sälja cigaretter till en minderårig kan ge böter eller fängelse i upp till ett halvår. Tobaksinnehav är olagligt för personer under 18 år. 19 Frankrike Från den 1:a februari 2007 är det förbjudet att röka på offentliga platser, vilket innefattar kontor och skolor. Från och med 2008 innefattar förbudet även restauranger, dansklubbar och vissa barer. 20 Grekland Från den 1:a september 2010 är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser vilket innefattar barer, caféer och restauranger. Etablissemang större än 300m 2 har åtta månader på sig att anpassa sig till en nya lagstiftningen. 21 Irland Från och med mars 2004 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser vilket innebär ett förbud även på pubar och restauranger. 22 Italien Sedan 2005 är det förbjudet att röka på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. Rökning är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. 23 Lettland Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler och inomhus på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. 24 Litauen Från januari 2007 är det förbjudet att röka inomhus på offentliga- och arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Nyhetsbaken: Finland slår hart mot rökning Kathimirini english edition (2010), Harvard to Help Smoking ban. & US Winston Online Club (2010), Greece to Ban Smoking in all Indoor Public Places The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 25 ibid. & 5

6 Luxemburg Rökning är förbjudet på vissa offentliga platser som restauranger (rökrum är tillåtet om dessa inte överstiger 25% av serveringsytan); i caféer är rökning förbjudet under lunch- och middagstider. Förbudet är utan undantag i skolor och i offentliga byggnader, på bussar och tåg. Regelverket är mer komplicerat på arbetsplatser där arbetsgivaren har skyldigheten att se till att de anställda inte utsätts för passiv rökning. 26 Malta Sedan 2004 är det förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser med undantag i rökrum. Förbudet omfattar även barer och restauranger. 27 Nederländerna Från den första januari 2004 är det förbjudet att röka på arbetsplatser. Barer och restauranger var tidigare undantagna från denna regel och rökrum tillåtna förbjöds rökning på restauranger och barer vilket hävdes i november 2010 för etablissemang med en yta mindre 70m 2 och utan anställda. 29 Polen Sedan 2003 är det förbjudet att röka på inhägnade arbetsplatser förutom i speciella rökrum. 30 Den 15:e november 2010 beslutades om en ny lag som träder i kraft sex månader senare. Enligt denna är rökning förbjudet även på barer, pubar och nattklubbar. Rökning är tillåtet om det finns ett avskiljt rum med adekvat och separat ventilation. I bussar, tåg, taxi (inklusive stationer och hållplatser) och på offentliga platser är det helt förbjudet att röka. 31 Portugal Från och med 1:a januari 2008 är rökning förbjuden inomhus på alla offentliga platser. Etablissemang större 100m 2 kan upplåta 30% av sin lokalyta för rökare om man kan se till att all rök kan ventileras. Hotell och liknande får erbjuda gästrum där rökning är tillåtet men antalet sådana rum får inte överstiga 40% av det totala antalet rum. Kraftiga böter ska se till att dessa regler efterlevs. Exempelvis en privatperson kan få böta euro Belfast Telegraph (2010), Smoking Ban U-turn by Dutch Government Krakow Post (2010), Smoking Ban Economics, av Agnes Sekowski (9 november 2010). 32 Gekkoportugal.com (2010), Smoking in Portugal. 6

7 Rumänien Rökning är förbjudet på alla inhägnade offentliga platser. På barer, restauranger och nattklubbar är rökning tillåten men olika delar måste märkas som rökfria respektive att det är tillåtet att röka. Även ventilation är ett krav. 33 Slovakien Sedan 2009 är det förbjudet att röka på alla etablissemang som serverar mat. På caféer och pubar är det tillåtet att röka om mat inte serveras. Rökning är förbjudet på tåg (utom i särskilda rökvagnar) och på alla kollektiva transportmedel och inomhus på allmänna platser. Det är även förbjudet att röka på tågstationer och busshållplatser. 34 Slovenien Sedan 2007 är det helt förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser inklusive barer och restauranger. Undantag gäller om det finns separata rökavdelningar. 35 Spanien Från och med den första januari 2006 har rökning varit förbjudet i kollektivtrafiken, på skolor, sjukhus och arbetsplatser. På barer och restauranger större 100m 2 är det tillåtet med separata rökrum. För barer och restauranger mindre än 100m 2 får personer under 18 år inte vistas i lokalerna om etablissemanget inte är helt rökfritt. Under 2011 utökas förbudet till att gälla generellt för barer och restauranger. Undantag gäller för hotellrum, privata rökklubbar, fängelser och mentalsjukhus. 36 Storbritannien I England, Nordirland, Skottland och Wales gäller olika regler för rökning. England Sedan 1:a juli 2007 är det förbjudet att röka på arbetsplatser och inhägnade allmänna platser. Med detta menas kontor, fabriker, affärer, pubar, barer, restauranger, medlemsklubbar, kollektivtrafik samt arbetsfordon som används av mer än en person Bratislawa guide.com: 35 & The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 36 & Dagens Nyheter (2010), Hårdare tag mot rökare I Spanien, (2 juni 2010) 37 7

8 Nordirland Från och med den 30:e april 2007 råder rökförbud på inhägnade allmänna platser och arbetsplatser inklusive barer och restauranger. 38 Skottland Från och med mars 2006 är det förbjudet att röka på pubar, barer, restauranger, affärer, biografer, kontor, sjukhus, arbetsfordon och sportcentra. Undantag gäller för privata hem, privata fordon samt enskildas rum på vårdhem, i fängelser och på hotell. 39 Wales Sedan den 2:a april 2007 är det förbjudet att röka på alla inhägnade och de flesta allmänna platser, inklusive restauranger, pubar och barer. 40 Sverige I Sverige är de flesta arbetsplatser rökfria. Det är förbjudet att röka på barer och nattklubbar. Det är tillåtet med avskiljda ventilerade rökrum. 41 Tjeckien Från april 2007 måste restauranger, caféer och barer reservera särskilda platser för rökare. 42 Från och med den 1:a juli 2010 måste restauranger uppge om de är rökfria eller inte. 43 Tyskland Tyskland har på federal nivå beslutat att förbjuda rökning på restaranger och pubar med undantag för små barer eller under förutsättning att det finns separata rökrum. Detta måste godkännas av de sexton delstaterna för att träda i kraft. Den 27:e april 2007 beslöts att förbjuda rökning på bussar, tåg, taxi, stationer och federala byggnader samtidigt som avskiljda rökrum ska ordnas. 44 Ungern Sedan 1999 finns en lagstiftning om rökning på allmänna platser. Enligt WHO är den dock mycket svag i jämförelse med andra europeiska länder. 45 Österrike Det är sedan 2005 förbjudet att röka i offentliga lokaler och byggnader samt institutioner öppna för barn och ungdomar. Detta gäller inte generellt för arbetsplatser. Från och med 1:a september 2007 är det även förbjudet att röka The Prague Post (2010), New Anti-smoking Legislation Planned, av Gabriella Hold (23 juni 2010),

9 på tåg. Från 2008 gäller rökförbudet även restauranger och caféer med yta större än 75m 2. Det är tillåtet med separata ventilerade rökrum. Mindre restauranger och caféer måste välja att servera endast för rökare eller ickerökare. 46 Tobaksreglering i USA Enlig the House of Representatives 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act, som skrevs under I juni 2009, reglerar U.S. Food and Drug Administration authority (FDA) tillverkningen och marknadsföringen av tobak i USA. Enligt denna lag är tobaksproducenter bl.a. skyldiga att redovisa alla ingredienser, hur nikotinet förmedlas samt all forskning om tobaks toxikologiska, beteendemässiga, fysiologiska eller hälsoeffekter, till FDA. Man är också skyldig att redovisa alla dokument om marknadsföring av tobaksprodukter. Alla tobaksproducenter ska inspekteras vartannat år. Alla nya tobaksprodukter måste granskas av FDA om det inte redan finns liknande produkter. FDA får inte förbjuda eller kräva att nikotinet tas bort ur existerande tobaksprodukter. Tobaksproducenter förbjuds att marknadsföra tobaksprodukter som anges vara mer hälsosamma än traditionella tobaksprodukter om inte FDA fastställs att så är fallet. I lagen beslutas det även om att tillsätta en utredning om hälsoeffekterna vid en höjning av åldersgränsen för köp av tobak, att en plan utarbetas för genomdrivandet av restriktioner av marknadsföring av tobaksprodukter till minderåriga, samt att större, mer varierade och mer utmärkande varningstexter på tobaksprodukter tas fram. 47 Rökförbud i USA:s delstater Frågan har inte varit uppe på federal nivå utan det beslutas om detta på delstatnivå och regleringen är varierad. I vissa delstater finns inget förbud och i andra är det förbjudet nästan överallt även på vissa platser utomhus. Alabama I Alabama är rökning inte förbjuden över hela staten. Det är generellt förbjudet att röka på allmänna plaster och på allmänna möten om inte det inte finns särskilda områden för rökare vilka måste vara avgränsade och välventilerade. 48 Det är möjligt att lagstifta på striktare reglering på lokal nivå & M&C News Europe (2007), Austria Inches Towards Smoking Ban. (31 augusti 2007) 47 H.R. 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act. 48 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-6, 49 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-7. 9

10 Alaska Rökning är inte förbjudet generellt över hela staten. Istället krävs att olika utrymmen utses för rökning respektive är rökfria samt att varningsskyltar finns på inhägnade arbetsplatser och på allmänna platser. Rökning är förbjudet på en rad platser som i skolor under skoltid utom på vissa särskilda platser där minderåriga inte får vistas, under delstatens och lokala församlingar möten, sjukhus (undantaget psykiatriska avdelningar/sjukhus), samt i hissar. 50 Rökning är även förbjuden på en rad andra platser bl.a. i kollektivtrafiken, arbetsplatser, nöjesetablissemang och rättssalar. 51 Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Från och 10:e maj 2011 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser, restauranger och barer. 52 Amerikanska Samoa Från den 19:e januari 2011 är det förbjudet att röka på alla restauranger. 53 Arizona Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 54 Arkansas Rökning är förbjudet i staten men förbudet gäller ej på barer och restauranger med åldergräns på 21 år. Förbudet gäller inte heller i privata hem, hotellrum utsedda som rökningstillåtna, arbetsplatser med färre än tre anställda, tobakshandlar, rökområden på vårdhem, arbetsplatser hos tobaksproducenter samt de spelplatser som överses av Arkansas Racing Comission. 55 Colorado Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 56 Connecticut Det är förbjudet att röka på restauranger och barer Alaska Statute AS , Places Where Smoking is Regulated. 51 Alaska Statutes: AS , Places Where Smoking is Prohibited Arkansas Code Annuals, till

11 Delaware Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 58 District of Columbia Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 59 Florida Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 60 Georgia Rökning är förbjudet inomhus på alla arbetsplatser, inklusive restauranger om inget annat är angett. 61 Guam Rökning är förbjudet på vissa arbetsplatser och allmänna platser. Efter klockan 22:00 är det tillåtet att röka på barer som ingår i restauranger eller klubbar. Det är också förbjudet att röka inom 20 fot av en offentlig byggnad. 62 Hawaii Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 63 Idaho Det är förbjudet att röka på restauranger 64 Illinois Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 65 Indiana Den lag om rökning som omfattar hela delstaten förbjuder generellt rökning i delstatsregeringens byggnader, skolor, sjukhusbyggnader, brand-, och polisstationer, daghem, livsmedelshandlar, apotek om utsedda till rökfria, Georgia Code. Annuals, 31-12A-4, Georgia Smokefree Air Act Americans for Nonsmokers Rights. Guam,

12 serveringsområdet i restauranger om utsedda till rökfria, samt skolbussar under skoltimmar eller när barn befinner sig i dem. 66 Iowa Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 67 Kalifornien Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 68 Kansas Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 69 Kentucky På delstatsnivå är det förbjudet att röka på regeringskontor, universitet samt i delstatens kongressbyggnad förutom i särskilda områden där rökning tillåts. 70 Louisiana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 71 Maine Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 72 Maryland Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 73 Massachusetts Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Indiana Code, , Clean Indoor Law, Kentucky General Code, Ch , Smoking policy for governmental office buildings or workplaces and postsecondary education institutions. & Kentucky General Code, Ch , Smoking prohibited in public areas of Capitol and Capitol Annex

13 Michigan Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 75 Minnesota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 76 Mississippi På delstatsnivå är det endast förbjudet att röka inomhus delstatens eller lokala politiska församlingars byggnader (med undantag för delstatens veteranhem), inne i universitet. 77 Striktare reglering får finnas på lokal nivå. 78 Missouri I delstaten är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser, inklusive arbetsplatser och mötesplatser öppna för allmänheten. Undantag gäller för områden speciellt avsedda för rökning vilka inte får utgöra mer än 30 procent av platsens område. 79 En rad platser, som barer, restauranger med färre än 50 platser, inomhusarenor med fler än platser, som ingår inte i förbudet. 80 På lokal nivå får rökförbud införas i skolor, på daghem samt på skolbussar. 81 Montana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 82 Nebraska Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Smoking prohibited outside of designated smoking areas in state office buildings. 78 Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Amount of retain age which may be withheld; exemptions. 79 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements. 80 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Areas not considered public places. 81 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements

14 Nevada Det är förbjudet att röka på arbetsplatser och restauranger. 84 New Hampshire Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 85 New Jersey Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 86 New Mexico Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 87 New York Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 88 Nordkarolina Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 89 Norddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 90 Nordmarianerna (Northen Mariana Islands) Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 91 Ohio Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 92 Oklahoma Det är i Oklahoma förbjudet att röka inomhus på arbetsplatser, inklusive restauranger och hotell, om det inte finns separata ventilationssystem. Det är tillåtet att röka på barer, privata klubbar och andra på andra platser som

15 exempelvis arbetsplatser där alla röker. Det är uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå. 93 Oregon Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 94 Pennsylvania Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 95 Puerto Rico Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 96 Rhode Island Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 97 Syddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 98 Sydkarolina Det är generellt förbjudet att röka i offentliga skolor, utom på kontor och lärarrum, daghem, sjukhus och vårdinrättningar, delstatens regeringsbyggnader; hissar; kollektivtrafik samt offentliga teatrar och arenor. På flera ställen är det möjligt att inrätta särskilda rökrum i vilket fall varningsskyltar måste finnas. 99 Tennessee Rökning är förbjudet på alla arbetsplatser. Undantag finns exempelvis för arbetsplatser där personer under 21 år är förbjudna att vistas, såsom barer och restauranger, vårdhem, arbetsplatser med tre eller färre anställda, privata klubbar, tobakshandlar. Det är även tillåtet med hotellrum avsedda speciellt för rökare. Det är även uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå Oklahoma Statutes Annual Sections: , , et seq. & South Carolina Code of Laws, Title 44 Health: Ch. 95, Clean Indoor Act, och Rules of Tennessee Department of Labor and Workforce Developnebt Ch , Non-Smoker Protection Act Rules. 01.pdf 15

16 Texas Det är förbjudet att röka i allmänna skolor, i hissar, på teatrar, bibliotek, museer, sjukhus, bussar, flygplan och tåg så länge dessa är öppna för allmänheten. Det är möjligt att anvisa plats för rökning varvid en skylt om detta måste sättas upp. 101 Utah Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 102 Vermont Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 103 Virginia Rökning är förbjudet på en rad platser som allmänna hissar, almänna skolor, allmänna skolbussar, låg- och högstadieskolor (primary och secondary school), akutmottagningar, sjukhus och daghem. I restauranger och barer är det endast tillåtet att röka om det finns särskilda, separat ventilerade rökrum avskiljda från resterande lokaler. En rad platser som exempelvis tobakshandlar, privata klubbar, fängelser är undantagna rökförbudet. Det är förbjudet att på lokal nivå reglera rökning striktare. 104 Väst-virginia Det är förbjudet att röka på områden som tillhör allmänna skolor utom i lärarrum och andra platser dit elever inte har tillgång. 105 I kollektivtrafiken och på arbetsplatser är det förbjudet att röka där det finns rökning förbjuden -skyltar. 106 Det är även förbjudet att röka på platser rökningen kan 101 Texas Education Code, Title 2. Public Education, subtitle G. Safe Schools, Ch. 38. Health and Safety, Section & Texas Penal Code, Title 10. Offences Agaisnst Public Health, Safety and Morals, Ch. 48 Conduct Affecting Public Health, Section Smoking Tobacco American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 103 American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 104 Senate Bill No. 1105, Ch Virginia Indoor Clean Air Act West Virginia Code, 16-9A-4. Use of tobacco or tobacco products in certain areas of certain public schools prohibited; penalty. #09A 106 West Virginia Code, a. Smoking on vehicles prohibited; posting of signs required; criminal penalties. A#27#27 & West Virginia Code, Smoking where prohibited by sign

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida USA Alaska Stilla havet Washington Montana North Oregon Dakota Minnesota Vermont Maine Idaho South Wisconsin New Hampshire Wyoming Dakota Michigan New York Massachusetts Nevada Nebraska Iowa Pennsylvania

Läs mer

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014 Maria Landgren Chefsstrateg Sverige rankas högt - innovation och konkurrenskraft Innovation Union Scoreboard 2014 Global Competitiveness

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Beslut vid regeringssammanträde den 19 februari 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 oktober 2002 PE 319.363/15-41 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-41 Förslag till betänkande (PE 319.363) Jules Maaten Förebyggande av rökning

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

ANNEX 1 BILAGA. Tillägg. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

ANNEX 1 BILAGA. Tillägg. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final ANNEX 1 BILAGA Tillägg till Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och Datum 14 februari 2012 Till Anna Sandberg Nilsson Från Lena Westfahl och Stefan Anefur, Ernst & Young AB 1 Sammanfattning En av flera svårigheter som svenska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Unga människor: För ett liv utan tobak. ett europeiskt ungdomsmanifest

Unga människor: För ett liv utan tobak. ett europeiskt ungdomsmanifest Unga människor: För ett liv utan tobak ett europeiskt ungdomsmanifest Förord Vi unga i Europa är djupt oroade över hur rökning och passiv rökning påverkar individen. Med tanke på att vi alla har en grundläggande

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer