LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA"

Transkript

1 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Björn Axén Tfn: PM Dnr 1822 LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA I denna promemoria ges en översikt över lagstiftningen kring tobakskonsumtion i EU och USA. Först presenteras antalet dagliga rökare, åldergräns för inköp av tobak och beskattning av tobak. Sedan beskrivs regleringen av tobakskonsumtion på EU-nivå och federal nivå i USA varefter regleringen ii EU:s medlemsstater och USA:s delstater om på vilka platser rökning är förbjuden. Denna översikt över lagar och regler kring tobakskonsumtion i EU och USA gör inte anspråk på att vara en fullständig redovisning. Om det inte nämns huruvida rökning är tillåten eller inte på en plats så är det generellt sett tillåtet. Det kan dock förekomma regler för speciella situationer eller andra undantag som inte framgår i denna promemoria. De källor som används är alla från hämtade från internet då det inte funnits tid att gå ut med en förfrågan till alla länder och delstater. En term som ofta förekommer i beskrivningen av var rökning är tillåten är uttrycket enclosed vilket är svårt att översätta till svenska. I promemorian används termen inhägnad som motsvarighet. Detta problem belyser även det faktum att regleringen av rökning i många fall är översatt från ett språk till engelska och sedan till svenska.

2 I tabellen nedan presenteras siffrorna för andelen personer som dagligen röker, åldersgräns för inköp av tobaksprodukter samt skatteuttaget på tobaksprodukter i EU:s medlemsländer och i USA Tabell 1: Antalet dagliga rökare, åldersgräns för inköp av tobak samt tobaksskatt i EU27 och USA Land Andelen dagliga rökare Åldersgräns för Skatt 3 (2006) 1 inköp av tobak 2 Belgien 25% 16 77% Bulgarien 37% 18 87% Cypern Uppgift saknas 18 72% Danmark 26% 18 72% Estland 29% 18 78% Finland 21% 18 77% Frankrike 27% 18 80% Grekland 30% ingen 4 73% Irland 24% 18 79% Italien 23% 16 75% Lettland 32% 18 72% Litauen 29% 18 71% Luxemburg 31% ingen 5 70% Malta 23% 16 76% Nederländerna 25% 16 76% Polen 29% 18 94% Portugal 21% % Rumänien 29% 18 74% Slovakien 25% 18 90% Slovenien 23% 15 75% Spanien 28% 18 77% Storbritannien 18% % 1 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s. 84 & Uppgifter om åldersgränser är hämtade framförallt från WHO:s Europaavdelning men har visat sig vara bristfällig varför även andra källor har använts för komplettering. 3 World Healt Organisation (2009), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009 Implementing Smoke-Free invironments, s 84 & 88. Den skattesats som presenteras är en sammanslagning gjord av WHO och presenteras i rapportens Technical Note III: Tobacco Taxes in WHO Member States. Detta dokument är bifogat som bilaga till denna promemoria. 4 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 5 Enligt Wikipedia är gränsen för inköp av tobak 16 år men denna uppgift saknar referens. 6 WHO uppger 16 år dock figurerar andra siffror på internet, enligt Wikipedia är gränsen 18 år, andra uppgifter är 14 år. 7 Enligt WHO är gränsen för inköp av tobak 16 år. Enligt The Guardian är gränsen 18 år i England, Wales och Skottland sedan Legal Age for buying tobacco raised to 18 from October 1, Patrick Wintour (1 januari 2007). I Nordirland ändrades gränsen för inköp av tobak 2008: Northern Ireland Executive, Legal Age to Buy Tobacco 2

3 Sverige 15% % Tjeckien 25% % Tyskland 27% % Ungern 34% 18 74% Österrike 41% 16 73% USA 17% % Källa: Världshälsoorganisationen, WHO (2009 & 2011) Tobaksreglering i EU År 2002 antog rådet en rekommendation till medlemsländerna att genom lagstiftning försöka hindra försäljning av tobaksprodukter till barn och unga. EU har även arbetsskyddsbestämmelser för hur arbetstagare ska skyddas från att exponeras av tobaksrök. EU har även gemensamma skatteregler för tobaksprodukter. Exempelvis att punktskatten på cigaretter ska utgöra minst 57 procent av detaljhandelspriset och att detaljhandelspriset minst ska vara 64 euro för 1000 cigaretter. Kommissionen har tillsammans i samråd med berörda parter även föreslagit att miniminivåerna för punktskatter ska öka fram till Kommissionen har också presenterat ett förslag om att medlemsländerna senast 2012 ska ha infört regler som ser till att ländernas invånare skyddas mot tobaksrök. EU har även arbetat på att minska och avveckla det stöd som ges till tobaksodlare genom jordbrukstödet. EU har även förbjudit nästan all tobaksreklam i TV, tidningar, radio och på internet. I detta ingår även ett förbud mot produktplacering. Tobaksföretag får inte heller sponsra evenemang som berör eller äger rum i flera medlemsländer. Det också förbjudet att marknadsföra tobaksvaror eller tobaksliknande varor som riktar sig till barn om dessa kan öka intresset för tobaksvaror eller tobaksbruk. Det finns däremot inget förbud mot indirekt tobaksreklam eller sponsring av evenemang eller verksamheter som inte berör flera medlemsländer. Det är inte heller förbjudet med tobaksreklam utomhus. Det är upp till medlemsländerna att reglera detta. Products Increases to Enligt WHO finns ingen gräns för inköp av tobak i Sverige trots att den källa som refereras uppger en åldersgräns på 18 år, se: 9 WHO uppger endast att det finns en åldergräns inte var den ligger. Enligt Wikipedia, och flera andra källor på internet är gränsen 18 år, se exempelvis: & 10 WHO uppger åldersgränsen till 16 år men enligt Tyska Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend får tobak inte säljas till personer under 18 år, se: Anlagen/juSchGenglisch,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf 11 Enligt flera uppgifter varierar åldergränsen mellan år i de olika delstaterna. Detta har dock inte kunnat verifieras med officiella uppgifter. 3

4 EU har också detaljerade regler kring varningstexter och deras storlek på förpackningarna på tobaksprodukter. Det är inte heller tillåtet enligt EU med namn på varumärken som ger intryck av att tobaksprodukten i fråga skulle vara mindre farlig, exempelvis namn som low tar, mild, och light. I reglerna finns även bestämmelser om illustrationer och färgfotografier på tobaksförpackningarna. 12 Rökförbud i EU:s respektive medlemsländer Belgien Från och med den 1:a januari 2007 tillåts rökning i restauranger endast i särskilda rum där mat inte serveras. Barer och caféer omfattas inte av förbudet men det måste finnas rökfria zoner samt adekvat ventilation. Från och med den 1:a januari 2006 är rökning förbjudet på inhägnade arbetsplatser men är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att ordna med sådana. 13 Bulgarien Sedan 2005 är rökning förbjudet på alla inhägnade arbetsplatser. 14 Cypern Rökning är förbjudet på alla offentliga platser, inklusive exempelvis restauranger och barer, i alla statliga byggnader, i kollektivtrafiken samt privata bilar om någon passagerare är under 16 år. Det är tillåtet med rökzoner i barer och caféer om de är separat ventilerade. 15 Danmark Rökning är förbjudet i skolor och statliga byggnader öppna för allmänheten, på inrikesflyg, bussar eller tåg med destination till Köpenhamns flygplats eller till Malmö. Från den 15:e augusti 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser. 16 Estland Sedan juni 2005 har all rökning varit förbjuden på alla inhägnade offentliga platser. Sedan juni 2007 är rökning även förbjudet på barer, restauranger, caféer och nattklubbar. Endast i rum med ett separat ventilationssystem är rökning tillåtet Riksdagens EU-upplysning, EU:s tobakspolitik. & EU:s regler kring tobaksreglam. EU/Reklam/Tobaksreklam/ Visit Denmark the Official Guide to Denmark with D, Smoking and Smoking Restrictions

5 Finland Från och med juni 2007 är rökning förbjudet inomhus på alla offentliga platser inklusive barer och restauranger. 18 Från och med den första oktober är det förbjudet att förse minderåriga med tobaksprodukter. Att sälja cigaretter till en minderårig kan ge böter eller fängelse i upp till ett halvår. Tobaksinnehav är olagligt för personer under 18 år. 19 Frankrike Från den 1:a februari 2007 är det förbjudet att röka på offentliga platser, vilket innefattar kontor och skolor. Från och med 2008 innefattar förbudet även restauranger, dansklubbar och vissa barer. 20 Grekland Från den 1:a september 2010 är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser vilket innefattar barer, caféer och restauranger. Etablissemang större än 300m 2 har åtta månader på sig att anpassa sig till en nya lagstiftningen. 21 Irland Från och med mars 2004 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser vilket innebär ett förbud även på pubar och restauranger. 22 Italien Sedan 2005 är det förbjudet att röka på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. Rökning är tillåtet i avskilda och separat ventilerade rum. 23 Lettland Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler och inomhus på arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger. 24 Litauen Från januari 2007 är det förbjudet att röka inomhus på offentliga- och arbetsplatser vilket inkluderar barer och restauranger Tidningarnas Telegrambyrå (TT), Nyhetsbaken: Finland slår hart mot rökning Kathimirini english edition (2010), Harvard to Help Smoking ban. & US Winston Online Club (2010), Greece to Ban Smoking in all Indoor Public Places The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 25 ibid. & 5

6 Luxemburg Rökning är förbjudet på vissa offentliga platser som restauranger (rökrum är tillåtet om dessa inte överstiger 25% av serveringsytan); i caféer är rökning förbjudet under lunch- och middagstider. Förbudet är utan undantag i skolor och i offentliga byggnader, på bussar och tåg. Regelverket är mer komplicerat på arbetsplatser där arbetsgivaren har skyldigheten att se till att de anställda inte utsätts för passiv rökning. 26 Malta Sedan 2004 är det förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser med undantag i rökrum. Förbudet omfattar även barer och restauranger. 27 Nederländerna Från den första januari 2004 är det förbjudet att röka på arbetsplatser. Barer och restauranger var tidigare undantagna från denna regel och rökrum tillåtna förbjöds rökning på restauranger och barer vilket hävdes i november 2010 för etablissemang med en yta mindre 70m 2 och utan anställda. 29 Polen Sedan 2003 är det förbjudet att röka på inhägnade arbetsplatser förutom i speciella rökrum. 30 Den 15:e november 2010 beslutades om en ny lag som träder i kraft sex månader senare. Enligt denna är rökning förbjudet även på barer, pubar och nattklubbar. Rökning är tillåtet om det finns ett avskiljt rum med adekvat och separat ventilation. I bussar, tåg, taxi (inklusive stationer och hållplatser) och på offentliga platser är det helt förbjudet att röka. 31 Portugal Från och med 1:a januari 2008 är rökning förbjuden inomhus på alla offentliga platser. Etablissemang större 100m 2 kan upplåta 30% av sin lokalyta för rökare om man kan se till att all rök kan ventileras. Hotell och liknande får erbjuda gästrum där rökning är tillåtet men antalet sådana rum får inte överstiga 40% av det totala antalet rum. Kraftiga böter ska se till att dessa regler efterlevs. Exempelvis en privatperson kan få böta euro Belfast Telegraph (2010), Smoking Ban U-turn by Dutch Government Krakow Post (2010), Smoking Ban Economics, av Agnes Sekowski (9 november 2010). 32 Gekkoportugal.com (2010), Smoking in Portugal. 6

7 Rumänien Rökning är förbjudet på alla inhägnade offentliga platser. På barer, restauranger och nattklubbar är rökning tillåten men olika delar måste märkas som rökfria respektive att det är tillåtet att röka. Även ventilation är ett krav. 33 Slovakien Sedan 2009 är det förbjudet att röka på alla etablissemang som serverar mat. På caféer och pubar är det tillåtet att röka om mat inte serveras. Rökning är förbjudet på tåg (utom i särskilda rökvagnar) och på alla kollektiva transportmedel och inomhus på allmänna platser. Det är även förbjudet att röka på tågstationer och busshållplatser. 34 Slovenien Sedan 2007 är det helt förbjudet att röka på alla inhägnade offentliga platser inklusive barer och restauranger. Undantag gäller om det finns separata rökavdelningar. 35 Spanien Från och med den första januari 2006 har rökning varit förbjudet i kollektivtrafiken, på skolor, sjukhus och arbetsplatser. På barer och restauranger större 100m 2 är det tillåtet med separata rökrum. För barer och restauranger mindre än 100m 2 får personer under 18 år inte vistas i lokalerna om etablissemanget inte är helt rökfritt. Under 2011 utökas förbudet till att gälla generellt för barer och restauranger. Undantag gäller för hotellrum, privata rökklubbar, fängelser och mentalsjukhus. 36 Storbritannien I England, Nordirland, Skottland och Wales gäller olika regler för rökning. England Sedan 1:a juli 2007 är det förbjudet att röka på arbetsplatser och inhägnade allmänna platser. Med detta menas kontor, fabriker, affärer, pubar, barer, restauranger, medlemsklubbar, kollektivtrafik samt arbetsfordon som används av mer än en person Bratislawa guide.com: 35 & The Independent (2010), EU Urged to Tighten Anti-smoking Rules, av Geoff Meade (31 maj 2010). 36 & Dagens Nyheter (2010), Hårdare tag mot rökare I Spanien, (2 juni 2010) 37 7

8 Nordirland Från och med den 30:e april 2007 råder rökförbud på inhägnade allmänna platser och arbetsplatser inklusive barer och restauranger. 38 Skottland Från och med mars 2006 är det förbjudet att röka på pubar, barer, restauranger, affärer, biografer, kontor, sjukhus, arbetsfordon och sportcentra. Undantag gäller för privata hem, privata fordon samt enskildas rum på vårdhem, i fängelser och på hotell. 39 Wales Sedan den 2:a april 2007 är det förbjudet att röka på alla inhägnade och de flesta allmänna platser, inklusive restauranger, pubar och barer. 40 Sverige I Sverige är de flesta arbetsplatser rökfria. Det är förbjudet att röka på barer och nattklubbar. Det är tillåtet med avskiljda ventilerade rökrum. 41 Tjeckien Från april 2007 måste restauranger, caféer och barer reservera särskilda platser för rökare. 42 Från och med den 1:a juli 2010 måste restauranger uppge om de är rökfria eller inte. 43 Tyskland Tyskland har på federal nivå beslutat att förbjuda rökning på restaranger och pubar med undantag för små barer eller under förutsättning att det finns separata rökrum. Detta måste godkännas av de sexton delstaterna för att träda i kraft. Den 27:e april 2007 beslöts att förbjuda rökning på bussar, tåg, taxi, stationer och federala byggnader samtidigt som avskiljda rökrum ska ordnas. 44 Ungern Sedan 1999 finns en lagstiftning om rökning på allmänna platser. Enligt WHO är den dock mycket svag i jämförelse med andra europeiska länder. 45 Österrike Det är sedan 2005 förbjudet att röka i offentliga lokaler och byggnader samt institutioner öppna för barn och ungdomar. Detta gäller inte generellt för arbetsplatser. Från och med 1:a september 2007 är det även förbjudet att röka The Prague Post (2010), New Anti-smoking Legislation Planned, av Gabriella Hold (23 juni 2010),

9 på tåg. Från 2008 gäller rökförbudet även restauranger och caféer med yta större än 75m 2. Det är tillåtet med separata ventilerade rökrum. Mindre restauranger och caféer måste välja att servera endast för rökare eller ickerökare. 46 Tobaksreglering i USA Enlig the House of Representatives 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act, som skrevs under I juni 2009, reglerar U.S. Food and Drug Administration authority (FDA) tillverkningen och marknadsföringen av tobak i USA. Enligt denna lag är tobaksproducenter bl.a. skyldiga att redovisa alla ingredienser, hur nikotinet förmedlas samt all forskning om tobaks toxikologiska, beteendemässiga, fysiologiska eller hälsoeffekter, till FDA. Man är också skyldig att redovisa alla dokument om marknadsföring av tobaksprodukter. Alla tobaksproducenter ska inspekteras vartannat år. Alla nya tobaksprodukter måste granskas av FDA om det inte redan finns liknande produkter. FDA får inte förbjuda eller kräva att nikotinet tas bort ur existerande tobaksprodukter. Tobaksproducenter förbjuds att marknadsföra tobaksprodukter som anges vara mer hälsosamma än traditionella tobaksprodukter om inte FDA fastställs att så är fallet. I lagen beslutas det även om att tillsätta en utredning om hälsoeffekterna vid en höjning av åldersgränsen för köp av tobak, att en plan utarbetas för genomdrivandet av restriktioner av marknadsföring av tobaksprodukter till minderåriga, samt att större, mer varierade och mer utmärkande varningstexter på tobaksprodukter tas fram. 47 Rökförbud i USA:s delstater Frågan har inte varit uppe på federal nivå utan det beslutas om detta på delstatnivå och regleringen är varierad. I vissa delstater finns inget förbud och i andra är det förbjudet nästan överallt även på vissa platser utomhus. Alabama I Alabama är rökning inte förbjuden över hela staten. Det är generellt förbjudet att röka på allmänna plaster och på allmänna möten om inte det inte finns särskilda områden för rökare vilka måste vara avgränsade och välventilerade. 48 Det är möjligt att lagstifta på striktare reglering på lokal nivå & M&C News Europe (2007), Austria Inches Towards Smoking Ban. (31 augusti 2007) 47 H.R. 1256: Family Smoking Prevention and Tobacco Contral Act. 48 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-6, 49 Alabama Code Ch. 15A: The Alabama Clean Indoor Air Act, Section A-7. 9

10 Alaska Rökning är inte förbjudet generellt över hela staten. Istället krävs att olika utrymmen utses för rökning respektive är rökfria samt att varningsskyltar finns på inhägnade arbetsplatser och på allmänna platser. Rökning är förbjudet på en rad platser som i skolor under skoltid utom på vissa särskilda platser där minderåriga inte får vistas, under delstatens och lokala församlingar möten, sjukhus (undantaget psykiatriska avdelningar/sjukhus), samt i hissar. 50 Rökning är även förbjuden på en rad andra platser bl.a. i kollektivtrafiken, arbetsplatser, nöjesetablissemang och rättssalar. 51 Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Från och 10:e maj 2011 är det förbjudet att röka på alla arbetsplatser, restauranger och barer. 52 Amerikanska Samoa Från den 19:e januari 2011 är det förbjudet att röka på alla restauranger. 53 Arizona Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 54 Arkansas Rökning är förbjudet i staten men förbudet gäller ej på barer och restauranger med åldergräns på 21 år. Förbudet gäller inte heller i privata hem, hotellrum utsedda som rökningstillåtna, arbetsplatser med färre än tre anställda, tobakshandlar, rökområden på vårdhem, arbetsplatser hos tobaksproducenter samt de spelplatser som överses av Arkansas Racing Comission. 55 Colorado Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 56 Connecticut Det är förbjudet att röka på restauranger och barer Alaska Statute AS , Places Where Smoking is Regulated. 51 Alaska Statutes: AS , Places Where Smoking is Prohibited Arkansas Code Annuals, till

11 Delaware Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 58 District of Columbia Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 59 Florida Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 60 Georgia Rökning är förbjudet inomhus på alla arbetsplatser, inklusive restauranger om inget annat är angett. 61 Guam Rökning är förbjudet på vissa arbetsplatser och allmänna platser. Efter klockan 22:00 är det tillåtet att röka på barer som ingår i restauranger eller klubbar. Det är också förbjudet att röka inom 20 fot av en offentlig byggnad. 62 Hawaii Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 63 Idaho Det är förbjudet att röka på restauranger 64 Illinois Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 65 Indiana Den lag om rökning som omfattar hela delstaten förbjuder generellt rökning i delstatsregeringens byggnader, skolor, sjukhusbyggnader, brand-, och polisstationer, daghem, livsmedelshandlar, apotek om utsedda till rökfria, Georgia Code. Annuals, 31-12A-4, Georgia Smokefree Air Act Americans for Nonsmokers Rights. Guam,

12 serveringsområdet i restauranger om utsedda till rökfria, samt skolbussar under skoltimmar eller när barn befinner sig i dem. 66 Iowa Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 67 Kalifornien Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 68 Kansas Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 69 Kentucky På delstatsnivå är det förbjudet att röka på regeringskontor, universitet samt i delstatens kongressbyggnad förutom i särskilda områden där rökning tillåts. 70 Louisiana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 71 Maine Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 72 Maryland Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 73 Massachusetts Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Indiana Code, , Clean Indoor Law, Kentucky General Code, Ch , Smoking policy for governmental office buildings or workplaces and postsecondary education institutions. & Kentucky General Code, Ch , Smoking prohibited in public areas of Capitol and Capitol Annex

13 Michigan Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 75 Minnesota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 76 Mississippi På delstatsnivå är det endast förbjudet att röka inomhus delstatens eller lokala politiska församlingars byggnader (med undantag för delstatens veteranhem), inne i universitet. 77 Striktare reglering får finnas på lokal nivå. 78 Missouri I delstaten är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser, inklusive arbetsplatser och mötesplatser öppna för allmänheten. Undantag gäller för områden speciellt avsedda för rökning vilka inte får utgöra mer än 30 procent av platsens område. 79 En rad platser, som barer, restauranger med färre än 50 platser, inomhusarenor med fler än platser, som ingår inte i förbudet. 80 På lokal nivå får rökförbud införas i skolor, på daghem samt på skolbussar. 81 Montana Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 82 Nebraska Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Smoking prohibited outside of designated smoking areas in state office buildings. 78 Mississippi Code of 1972, as Amended: SEC , Amount of retain age which may be withheld; exemptions. 79 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements. 80 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Areas not considered public places. 81 Missouri Revised Statutes, Ch. 191, Health and Welfare, section Persons not to smoke in public places or meetings, except in designated smoking areas--designation of space for smoking area, requirements

14 Nevada Det är förbjudet att röka på arbetsplatser och restauranger. 84 New Hampshire Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 85 New Jersey Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 86 New Mexico Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 87 New York Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 88 Nordkarolina Det är förbjudet att röka på restauranger och barer. 89 Norddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 90 Nordmarianerna (Northen Mariana Islands) Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 91 Ohio Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 92 Oklahoma Det är i Oklahoma förbjudet att röka inomhus på arbetsplatser, inklusive restauranger och hotell, om det inte finns separata ventilationssystem. Det är tillåtet att röka på barer, privata klubbar och andra på andra platser som

15 exempelvis arbetsplatser där alla röker. Det är uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå. 93 Oregon Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 94 Pennsylvania Det är förbjudet att röka på arbetsplatser. 95 Puerto Rico Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 96 Rhode Island Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 97 Syddakota Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 98 Sydkarolina Det är generellt förbjudet att röka i offentliga skolor, utom på kontor och lärarrum, daghem, sjukhus och vårdinrättningar, delstatens regeringsbyggnader; hissar; kollektivtrafik samt offentliga teatrar och arenor. På flera ställen är det möjligt att inrätta särskilda rökrum i vilket fall varningsskyltar måste finnas. 99 Tennessee Rökning är förbjudet på alla arbetsplatser. Undantag finns exempelvis för arbetsplatser där personer under 21 år är förbjudna att vistas, såsom barer och restauranger, vårdhem, arbetsplatser med tre eller färre anställda, privata klubbar, tobakshandlar. Det är även tillåtet med hotellrum avsedda speciellt för rökare. Det är även uttryckligen förbjudet att reglera rökning på annat sätt på lokal nivå Oklahoma Statutes Annual Sections: , , et seq. & South Carolina Code of Laws, Title 44 Health: Ch. 95, Clean Indoor Act, och Rules of Tennessee Department of Labor and Workforce Developnebt Ch , Non-Smoker Protection Act Rules. 01.pdf 15

16 Texas Det är förbjudet att röka i allmänna skolor, i hissar, på teatrar, bibliotek, museer, sjukhus, bussar, flygplan och tåg så länge dessa är öppna för allmänheten. Det är möjligt att anvisa plats för rökning varvid en skylt om detta måste sättas upp. 101 Utah Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 102 Vermont Det är förbjudet att röka på arbetsplatser, restauranger och barer. 103 Virginia Rökning är förbjudet på en rad platser som allmänna hissar, almänna skolor, allmänna skolbussar, låg- och högstadieskolor (primary och secondary school), akutmottagningar, sjukhus och daghem. I restauranger och barer är det endast tillåtet att röka om det finns särskilda, separat ventilerade rökrum avskiljda från resterande lokaler. En rad platser som exempelvis tobakshandlar, privata klubbar, fängelser är undantagna rökförbudet. Det är förbjudet att på lokal nivå reglera rökning striktare. 104 Väst-virginia Det är förbjudet att röka på områden som tillhör allmänna skolor utom i lärarrum och andra platser dit elever inte har tillgång. 105 I kollektivtrafiken och på arbetsplatser är det förbjudet att röka där det finns rökning förbjuden -skyltar. 106 Det är även förbjudet att röka på platser rökningen kan 101 Texas Education Code, Title 2. Public Education, subtitle G. Safe Schools, Ch. 38. Health and Safety, Section & Texas Penal Code, Title 10. Offences Agaisnst Public Health, Safety and Morals, Ch. 48 Conduct Affecting Public Health, Section Smoking Tobacco American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 103 American Nonsmokers Rights Foundation, Overview list How many Smokefree Laws (as of 104 Senate Bill No. 1105, Ch Virginia Indoor Clean Air Act West Virginia Code, 16-9A-4. Use of tobacco or tobacco products in certain areas of certain public schools prohibited; penalty. #09A 106 West Virginia Code, a. Smoking on vehicles prohibited; posting of signs required; criminal penalties. A#27#27 & West Virginia Code, Smoking where prohibited by sign

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Beslut vid regeringssammanträde den 19 februari 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Unga människor: För ett liv utan tobak. ett europeiskt ungdomsmanifest

Unga människor: För ett liv utan tobak. ett europeiskt ungdomsmanifest Unga människor: För ett liv utan tobak ett europeiskt ungdomsmanifest Förord Vi unga i Europa är djupt oroade över hur rökning och passiv rökning påverkar individen. Med tanke på att vi alla har en grundläggande

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson Produktion Magnus Nilsson Produktion Förbehåll: Clean Power Plan består av tre gigantiska dokument på totalt över 3 000 sidor. Jag har själva läst knappt hälften. Allt är inte enkelt att förstå (om man säger ) och

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. Inledning...sid 1..... 1 Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama... 11 Alaska...

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök

Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök Vårt dnr Vård och omsorg Ingvor Bjugård 2007-03-26 sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu Tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Innehåll Sammanfattning 6 Lönespridning för lärare 8 Lönespridning efter

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Frågor och svar: nya tobaksregler

Frågor och svar: nya tobaksregler EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 26 februari 2014 Frågor och svar: nya tobaksregler I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier

#VAL2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier #VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? #Val2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för? ISBN 978-91-637-5452-4 Tobaksfakta oberoende tankesmedja Skriften kan laddas ned

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer