Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D"

Transkript

1 Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER Först ut i Norden med provning av vindkraftverk Följ med Intertek INFO till Lilla Båtskär utanför Ålands kust! Här är första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandaprovas. Bakom satsningen står Intertek och den ger tillverkare och importörer möjlighet att certifiera sina vindkraftverk, och därmed öka sina försäljningsmöjligheter. S ol, vind och vatten. Det gamla örhänget dyker upp i huvudet när Intertek INFO besöker Åland och platsen för Interteks nya vindkraftverksprovning. Båten som har tagit oss ut till natursköna Lilla Båtskär guppar i hamnen och bortsett från några vindpinade stugor och ett gammalt gruvtorn från 1950-talet finns inte mycket på ön. Men det som skiljer den här ön från hundratals andra i våra Östersjöskärgårdar är vindkraftverken! Likt en enorm väderkvarn står ett där och snurrar och på kobbarna runtomkring tronar fler trearmade jättar. De utgör en mäktig syn. Roger Källberg från Intertek och Henrik Lindqvist från Ålands Vindenergi Andelslag spejar ut över den plats där Interteks vindkraftsprovning inom kort kommer att dra igång. Forts på sid 2 Foto: Håkan Flank Pär Zetterberg, vice vd på Intertek Semko AB Framtiden är redan här D et formligen bubblar av aktivitet runt om i världen på området förnyelsebar energi. Saker som för några år sedan lät som science fiction börjar till och med dyka upp i våra hem. Det är elmätare som går baklänges när privatpersoner skaffar solceller och blir elproducenter, det är smarta hus som drar igång tvätt- och diskmaskinen när det egna vindkraftverket har producerat tillräckligt med el, eller som vid strömavbrott känner av att familjens elbil har kraft nog att driva kyl, frys och belysning. Du som läser Intertek INFO kommer framöver att märka att Intertek är en betydande aktör när det kommer till förnyelsebar energi i allmänhet och elbilar i synnerhet. Vi gör enorma inves- teringar, inte minst i Sverige där vi har bland den vassaste kompetensen i världen på energilagring. På sidan 3 kan du läsa mer om vårt högeffektslabb som växer så det knakar. Jag är även stolt över att kunna berätta att Intertek blir första certifieringsorganet i Norden att kunna certifiera små vindkraftverk! Läs om vår satsning på Åland på sidan 1 2. Mycket händer i den stora floran av miljölagstiftningar och Intertek INFO håller dig uppdaterad i en rad artiklar i tidningen. På sidan 6 får du också träffa vårdföretaget Adxto som har fått hjälp av Intertek med det komplicerade förfarandet att CE-märka sin medicintekniska mjukvara. Mycket nöje! Batteriprovningsverk samheten på Intertek: Efterfrågan är enorm! Interteks nya högeffektslaboratorium för energilagring är nu i full gång. Och efterfrågan är enorm! En rad branscher har behov av prestanda provning av stora batterier och batterier med hög effekt. Läs mer på sid 3

2 forts från sid 1 provning av vindkraftverk Det här placerar Åland på kartan vi blir Nordens första plats för provning av små vindkraftverk! säger Henrik Lindqvist, vd för Ålands Vindenergi Andelslag. Tidigt anas vindkraftverken vid horisonten och de växer sig allt större ju närmare vi kommer. Totalt finns åtta stycken vindkraftverk på Lilla Båtskär och öarna runtomkring och snart tillkommer Interteks två. Stora krav på provningsplatsen Henrik Lindqvist, vd för Ålands Vindenergi Andels lag, visar oss runt. Ålands Vindenergi Andelslag är Interteks samarbetspartner i projektet. De arrenderar ön av Ålands landskapsregering och hyr ut platsen till Intertek. Han pekar ut stället där två små vindkraftverk inom kort kommer att säker hets- och prestandaprovas och samtidigt producera miljövänlig el. Än så länge är de lena, rosa granit klipporna kala och orörda. För att kunna utföra provning av små vindkraftverk krävs mycket specifika förhållanden, säger Roger Källberg som ansvarig för utvecklingen av tjänster kring förnyelsebar energi på Intertek och kisar i det starka solljuset. För det första måste vindförhållandena vara bra. För det andra måste rätt infrastruktur finnas på plats. Elektrisk infra struktur är viktig för att vindkraftverken ska kunna kopplas upp mot elnätet. Datainfrastruktur krävs för att Intertek ska kunna hämta hem mätdata för distansavläsning. Rent logistiskt måste även 1,5 ton tunga kraftverk kunna fraktas dit och då underlät tar att det finns en hamn. Ny konsumentmärkning nästa år Provningen, som i snitt tar mellan sex och nio månader, sker både på plats och genom fjärravläs ning från Sverige. För att ingå i kategorin små vindkraftverk får utrustningens rotorarea inte överstiga 200 kvadratmeter. Vi provar enligt säkerhetsstandarden IEC och kan även prestandaprova enligt IEC och S-certifiera eller leverera underlag för CE-märkning om kunden så önskar. I dagsläget är det frivilligt med tredjepartscertifiering men branschen driver på för en ändring på det områ det. De vill ha en seriös bransch där konsumenten kan jämföra produkter. Ett steg närmare kan man komma nästa år. Då införs en ny europeisk konsumentmärkning som bara får utfärdas av en oberoende part, såsom Intertek. I märkningen anges bland annat bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen står IEA (International Energy Agency) tillsammans med Energimyndigheten i Sverige och dess motsvarighet i andra europeiska länder. Om folk ska investera mellan och kronor i ett vindkraftverk måste de kunna känna sig trygga i att utrustningen är elektriskt säker och att investeringen bär sig rent ekonomiskt. Smarta elnät framtidens melodi När privatpersoner investerar i vindkraft förändras de från att vara elkonsumenter till att också bli netto producenter. Det är nämligen sannolikt att det inte går att använda upp all el själv och då måste det gå att få ut överskottet på elnätet. Det här kräver så kallade smarta elnät som kan hantera energiflöden både till och från kund. Vår befintliga elstruktur måste byggas ut med kapacitet och kommunikation för att kunna förutse var energitoppar kommer att uppstå och styra dit elen. Även smarta elmätare behövs som kan gå baklänges då konsumenten producerar el som kan komma andra till godo. Allt detta finns i dag men är långt ifrån tillräckligt utbrett. Vi söker skydd undan blåsten i en stuga och Henrik Lindqvist förklarar att han tycker att sam arbetet med Intertek visar vilka möjligheter som finns med vindkraft. Det här placerar Åland på kartan vi blir Nor dens första plats för provning av små vindkraftverk! säger Henrik Lindqvist. Vindkraft är stort på Åland och inom en snar framtid kan vi vara helt självförsör jande. Redan idag exporterar vi under sommarhalv året vid gynnsamma vindförhållanden el till Sverige. För att kunna utföra provning av små vindkraftverk krävs mycket specifika förhållanden, säger Roger Källberg som ansvarig för utvecklingen av tjänster kring förnyelsebar energi på Intertek och kisar i det starka solljuset. Foton: Sara Sättare Flera fördelar med tredjepartsprovning Fördelarna med att låta en tredje part såsom Intertek certifiera vindkraftverk är många, säger Roger Källberg. Tillverkaren eller importören får värdefull hjälp med sin do kumentation och de lär sig mer om sin produkt eftersom de får svart på vitt på vad den faktiskt levererar. De blir även mer trovärdiga i sina säljargument eftersom det ju inte är de själva utan Intertek som intygar en viss prestanda till exempel. Det finns även pengar och tid att spara. Att prova sina egna vindkraftverk tar lång tid och man måste söka med ljus och lykta efter en lämplig testplats som motsvarar standar dens krav. Det jobbet har vi på Intertek redan gjort åt våra kunder, och det är därför vi står här på Lilla Båtskär idag! Kontakta Roger Källberg Lilla Båtskär, Åland Ålands Vindenergi Andelslag är Interteks samarbetspartner i projektet. De arrenderar ön av Ålands landskapsregering och hyr ut platsen till Intertek. På de rosa granitklipporna överst på vykortet kommer det snart att stå två små vindkraftverk som ska provas av Intertek. Tredjepartsprovning stärker Energy Den amerikanska energieffektivi tetsmärkningen Energy Star får nu obligatorisk tredjepartscertifiering. Nästa år måste du som vill öka din försäljning på den amerikanska marknaden genom Energy Star vända dig till Intertek eller annat godkänt oberoende provnings laboratorium. E nergy Star är en amerikansk energi effektivitetsmärkning som har funnits sedan Bakom märkningen står amerikanska energimyndigheten och EPA (Environmental Protection Agency). Målet är att minska energiförbrukningen för produkter och samtidigt medföra kostnadsbesparingar för konsumenten. Märkningen är välkänd i USA, enligt siffror från EPA känner 75 procent av amerikanerna igen märket. Störst är det inom området datorer och elektronik men totalt finns certifikat utfärdade inom ett sextiotal produktkategorier. Oberoende provning ska reparera förtroendet Märkningen har hittills skett genom självdeklaration, med undantag för ett fåtal produktgrupper. Du som tillverkare har själv provat dina produkter och skickat in dokumentation till EPA för att få Energy Starlistning. Ett antal uppmärksammade fall där produkter har fått tillåtelse att Energy Star-märkas trots att de inte uppfyller kraven har resulterat i en revision av hela märkningen, allt för att reparera förtroendet. Nytt är alltså att från den 1 januari 2011 måste du låta ett ackrediterat tredjepartslaboratorium prova

3 Ännu bara i början av högeffektssatsningen I nterteks nya högeffektslaboratorium för energilagring, som vi skrev om i Intertek INFO nummer , är nu i full gång. Och efterfrågan är enorm! En rad branscher har behov av prestandaprovning av stora batterier och batterier med hög effekt. Vi är ännu bara i början av vår satsning på högeffektslabbet, säger Johny Jonsson, grupp ledare för batteriprovningsverksamheten på Intertek i. Vi ser ett behov av att dubbla vår kapacitet, om ens det räcker! Lagring och nätstabilisering Anledningen till den ökande efterfrågan är dels el- och hybridbilarnas framväxt, dels ett växande behov av reservkraft och energilagring inom kraft industrin. Flera av de nya teknikerna för förnyelse bar energiproduktion, till exempel sol- och vind kraftverk, förutsätter energilagring i någon form. Kraftindustrin utvecklas mot mer flexibla elnät, så kallade smarta elnät, som skapar möjlighet till effekteffektivisering och kostnadsbesparingar genom att styra elproduktionen och användningen av den tillgängliga effekten på olika sätt. För att annat av organisationer med stora dataservrar och av sjukvården som kräver ständig och obruten elförsörjning. Även telekomföretag kräver reservkraft för sina radiobasstationer, säger Johny Jonsson. Många företag expanderar starkt i utvecklingsländer där det varma klimatet i kombination med ett svagt elnät ofta leder till hård belastning på batterierna. Vi är ännu bara i början av vår satsning på högeffektslabbet, säger Johny Jonsson, gruppledare för batteriprovningsverksamheten på Intertek i. Vi ser ett behov av att dubbla vår kapacitet, om ens det räcker! Både rådgivning och provning Möjligheterna många med framtidens elnät Vilka konsekvenser dessa nya förutsättningar får för högeffektsbatterierna är svåra att överblicka för användare och tillverkare. Därför vänder de sig till Interteks batterienhet, både för rådgivning och provning. Vi analyserar det tilltänkta användnings området och tar fram specifika applikationskrav, vilket medför att vi ofta även utvecklar utvärde ringsmetoderna som mäter att kraven uppfylls, säger Annika Ahlberg Tidblad, teknisk doktor och expertkonsult på Intertek tillika teknisk ledare för Interteks globala energilagringssatsning. I vissa fall hjälper vi till med att genomsöka marknaden efter lämpliga batterileverantörer som erbjuder produkter som motsvarar kravbilden. Nästa steg är att prova batterierna och tolka resultaten utifrån kundens frågeställningar. Här kan kunden få svar på en rad frågor, hur ett tänkt batteri fungerar i applikationen, hur det åldras, vilken garanti som är möjlig att lämna och hur underhåll bör hanteras. Hexagonen i illustrationens mitt är det smarta elnätet. Nätet har kopplingspunkter till olika typer av energiförbrukare och -producenter som det kan interagera med. Möjliggör storskalig använd ning av laddhybrider, fordonsbatterierna kan eventuellt användas som tillfälliga energilager för nätet när de står parkerade Möjliggör storskalig energilagring så att nätens totala ef fektivitet ökar och energipro duktionskost nader minskar Genom lagring av över skottsproduktion av solel under dagtid kan solenergin bli tillgänglig dygnet runt Storsatsning på energilagring Vi analyserar det tilltänkta användningsområdet och tar fram specifika applikationskrav, säger Annika Ahlberg Tidblad, teknisk doktor och expertkonsult på Intertek tillika teknisk ledare för Interteks globala energilagringssatsning. klara detta krävs att överskottsenergi som alstras när efterfrågan är låg kan lagras och användas när elkraftsbehoven ökar. I vissa geografiska områ den finns dessutom behov av stabilisering av det befintliga elnätet. Reservkraft efterfrågas bland Många olika företag har nytta av Interteks batteri konsultverksamhet och batteriprovning. Våra kunder finns bland dem som tillverkar battericeller och som bygger ihop packar av dem, förklarar Annika Ahlberg Tidblad. Vidare arbetar vi tillsammans med flera stora aktörer som använder batteriteknik i sina produkter, till exempel fordons industrin och power tools -tillverkare, och även slutanvändare, exempelvis elkraftbolag. Energilagring är ett område inom vilket Intertek satsar på att bli en ledande aktör globalt. Provningsutrustning köps in till alla världsdelar och satsningen leds från Sverige, både affärsmässigt och tekniskt. Vår samlade kompetens och tillgång till välutrustade provningslaboratorier är unik i Sverige, säger Annika Ahlberg Tidblad. Intertek har tack vare sin TCO-provning den mesta av Smarta eller flexibla elnät Öppnar nya möjlig heter för kun derna att påverka och välja elkällor Utnyttjar möjligheten till energitillskott från smarta hus som genererar el för eget bruk lokalt. Eventuellt överskott kan matas ut på det allmänna nätet och använ das av andra konsumenter Lär dig allt om litiumbatterier! Lär dig allt om litiumbatterier genom Interteks kompendieserie! De tre första delarna Bli bekant med batterier, Allt du behöver veta om litiumbatterier och Litiumbatterier: Risker och säkerhet finns nu att ladda ner utan kostnad. Du hittar dem på intertek-etlsemko.com/nyhetsbrev Kontakta Andreas Marström Även företag som redan har Energy Star-märkt sina produkter måste tredjepartscertifiera i framtiden. Det är emellertid inte fastställt när, säger Anders Åhman, tekniskt ansvarig för Interteks energitjänster. provutrustningen på plats redan. I labben kan före taget mäta dina produkters energiförbrukning och effektförbrukning, såväl i stand by- som i aktivt läge, och därmed ge underlag för Energy Star. Du som ETL-märker dina produkter för prova dem samtidigt. Det ger bättre försäljnings möjligheter i USA. Enligt EPA har ett av tre hushåll aktivt köpt en Energy Star-märkt produkt och 80 Du som redan har Energy Star-märkt dina produkter måste tids nog vända dig till Intertek Nordamerika kan ha nytta av att låta Energy Star- procent upplevde att det var en viktig faktor. Ger ökad försäljning Tillåter integrering av intermittenta energikäl lor, till exempel vindoch solenergi, med elkraftnätet Ladda alla ner helt tre kostnutan ad! Stars trovärdighet dina nya produkter, säger Anders Åhman, tekniskt ansvarig för Interteks energitjänster. Det rapporterar sedan till en så kallad certification body i USA som certifierar produkterna och ordnar registrering hos EPA. Intertek i Sverige kommer att ackrediteras för produktgrupperna hemelektronik och kontorsproduk ter och Intertek i Nordamerika är certification body. Intertek erbjuder med andra ord en snabb och smidig process för Energy Star-märkning. Fler elbilar och hybrider, ett växande behov av energilagring för förnyelsebar energi och ökat behov av reservkraft. Allt detta gör att Interteks nya högeffektslabb går på högvarv. Hit kommer bland annat batteritillverkare, fordonsindustrin och kraftbolag för rådgivning och provning. eller annan tredje part som kan prova produkten och sedan granska och certifiera den. För detta finns i dagsläget ingen tidplan. När en sådan är fastställd kommer vi att meddela det i Intertek INFO, så håll utkik! Kontakta Andreas Marström,

4 Så påverkas du av nyheterna i RoHS och WEEE E U-kommissionen har föreslagit en revision av RoHS- och WEEE-direktiven och en omröstning väntas i december i år. Om förslagen klubbas sker en del förändringar för dig som tillverkar elektriska och elektroniska produkter. Förenkling av WEEE I dagsläget är WEEE-direktivet ett så kallat minimi direktiv vilket innebär att varje land inom EU har olika implementeringar. Om du som tillverkare vill sälja din produkt i tio länder måste du alltså rap portera och registrera den på tio olika sätt. Det här skapar både osäkerhet och stora merkostnader, säger Anders Kjellvard Mattsson, ansvarig för miljöenheten på Intertek. En beräkning ger vid handen att dessa onödiga registreringar sammantaget kostar 66 miljoner euro per år. För att råda bot på krånglet har revisionen av WEEE-direktivet som mål att skapa ett centralt, eller möjligen ett decentraliserat, register. Det inne bär en administrativ förenkling av stora mått och kommer att sänka kostnaden för företagen. Något datum för när registret kan vara på plats är inte satt och det är realistiskt att tro att det tar flera år. Tills dess krävs nationell registrering. Foto: Peter Knutson Mindre administrativt arbete med registrering enligt WEEE-direktivet och större samsyn inom EU när det gäller RoHS. Det blir de positiva följ derna av de revisioner som pågår just nu av båda direktiven. Bra för tillverkarna säger Anders Kjellvard Mattsson på Intertek. Idag samlas endast en tredjedel av all elektronik som sätts på marknaden in i enlighet med direktivet. ning. Du som tillverkar medicintekniska produkter måste ta reda på vad som nu förväntas av dig. RoHS del av CE-märkningen? återvinningen ska ökas Ett annat mål med revisionen är att förbättra åter vinningen av elektronik. Idag är det bara en tredje del av all elektronik som sätts på marknaden som samlas in i enlighet med direktivet medan andra delar antingen återvinns på ett för miljö och män niska farligt sätt eller helt enkelt går till soptippen. Nu ska andelen insamlade produkter istället öka till 65 procent av vikten av det som satts på markna den. 65-procentsmålet får om förslaget godkänns start år Nya direktivet kommer även att fungera bättre ihop med andra nya lagstiftningar inom EU, exempelvis REACH. En annan viktig förändring är att produkt gruppen medicinteknik, som tidigare var undan tagen, nu får mål för återvinning och återanvänd Beslutsprocessen i RoHS kommer i framtiden att vara mer flexibel och snabbverkande än den nuvarande och därför tros förbuden träda i kraft mycket snabbare än idag, säger Anders Kjellvard Mattson på Intertek. Kemikalieinspektionen om RoHS: Foto: Erika Jureskog Här är produkterna vi kontrollerar Christina Larsson från Kemikalieinspektionen var en av föreläsarna på Interteks evenemang Partnership Days 2010 i september. Hon listade produktgrupperna som Kemi kalieinspektionen analyserar genom provning, inte bara genom dokumentations granskning. Billiga produkter utan känt varumärke som lockar med låga priser Stora internationella varumärken Produkter med kort livslängd som blir avfall snabbt Små produkter som sannolikt kommer att hamna i hushållssoporna Även RoHS-direktivet ska revideras. EU-kommis sionen är ute efter förbättringar på ett antal om råden. Bland annat ska det bli tydligt hur tillver karen ska gå till väga för att visa att denne upp fyller kraven i direktivet och en koppling till CE-märkningen föreslås bland annat. Det har till viss del saknats samsyn kring compliance-frågor mellan tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsländerna vilket gör att olika förfaranden har förespråkas. Vissa hävdar att man måste prova produkten, andra att det räcker med att deklarera. Det skapar osäkerhet och olika villkor för aktörer i olika länder vilket inte är bra. Även marknadskontrollsaktiviteter ska harmo niseras så att alla länder reglerar efterföljning på samma vis. Dessutom ska två produktkategorier som tidigare varit undantagna från RoHS, medi cintekniska produkter och kontroll- och övervak ningsutrustning, inkluderas. Det förekommer till och med diskussioner kring det nya förslaget om att ta bort produktkategorierna helt och hållet. Det skulle resultera i att fler produkter faller in under RoHS-direktivet. I revisionen ska det även göras tydligt hur ut värderingen ska gå till om nya ämnen ska inklude ras i RoHS. Här finns en tydlig koppling till REACH. Beslutsprocessen i RoHS kommer i framti den att vara mer flexibel och snabbverkande än den nuvarande och därför tros förbuden träda i kraft mycket snabbare än idag. Detsamma gäller för REACH. Sammantaget resulterar det i att ditt företag bör fatta en rad strategiska beslut om hur ni ska systematisera och effektivisera er kemikalie kontroll i framtiden. Kontakta Marcus Jillehed Energy labelling försenad publicering i Official Journal nergy Labelling-direktivet, 92/75/EEC, är EU:s energimärkningsdirektiv för hushållsprodukter. Under huvuddirektivet är produktrelaterade direktiv publicerade som föreskriver krav på energiklasser (till exempel A och B) för produkter såsom kylar, frysar och tvätt- och diskmaskiner. För produktgrupperna kylar och frysar för hushållsbruk, TV, diskmaskiner och tvättmaskiner var tanken att reviderade direktiv (och helt nya för TV) skulle träda i kraft och publiceras i Official Journal i juli i år. Detta blev emellertid fördröjt men den 28 september i år antog kommissionen de reviderade direktiven. Dessa ska nu godkännas av EU-parlamentet och rådet innan de kan publiceras i Official Journal. Preliminärt publiceringsdatum är december 2010 eller februari 2011 och därefter är det normalt ett år innan kraven blir obligatoriska. Från och med den 21 juli 2011 ersätts huvuddirektivet med ett reviderat direktiv (2010/30/EU) som utvidgar omfattningen till fler produkter än bara hushållsprodukter. Kontakta Tom Bengter Etiketten anger bland annat hur pass energieffektiv apparaten är. A+++ är den bästa klassen medan D är den sämsta. TV-apparater har ett eget system och där är klasserna A-G. Foto: Carlos Caetano E

5 Åtta nya farliga ämnen på kandidatlistan V i har tidigare skrivit om kandidat listan i Intertek INFO, listan som i dagsläget samlar 38 stycken särskilt farliga kemikalier. Du som har särskilt farliga ämnen, även kallade SVHC, i din produkt måste förse dina kunder med informa tion om dem och om hur de säkert kan använda produkten. Professionellt användande kunder (exempelvis företag, distributörer eller varuhus kedjor) ska få denna information i samband med leverans av produkterna. Säljer du direkt till konsument har du istället skyldighet att rapportera förekomst av SVHC samt säkert användande inom 45 dagar efter att du fått en förfrågan. Ansökan om tillstånd Vissa ämnen på kandidatlistan kommer du att bli skyldig att söka tillstånd för att få fortsätta att använda. De ämnena kommer successivt att föras in i REACH annex XIV, tillsammans med slutdatum för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Du som tillverkare eller importör av produkter som innehåller dessa ämnen måste då lämna din tillståndsansökan till EU:s kemikalie myndighet ECHA minst 18 månader innan fast slaget slutdatum. Syftet med kandidatlistan och tillståndspröv ningen är att de farliga ämnena gradvis ska ersät tas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Du måste alltså kartlägga kemikalierna i din pro dukt, vilket gör dig beroende av dina leverantörer för att få fram informationen. Det kan underlätta betydligt att ta hjälp från en extern aktör för att uppfylla kraven i REACH. Intertek kan hjälpa dig att identifiera troliga SVHC i din produkt och analysera den för att reda ut förekomsten av dem. Intertek kan också kontakta dina leverantörer och samman ställa information från dem. Kontakta Marcus Jillehed, Foto: Franz Pfluegl Kristaller av kaliumbi kromat. Ämnet används bland annat för ytbehandling av metall. De åtta nya ämnena på kandidatlistan Sedan den 18 juni i år finns åtta nya ämnen på listan. I dagsläget är tre av ämnena (ammoniumbikromat, kaliumkromat och kaliumbikromat) förbjudna i kon sumentprodukter enligt svensk lag (KIFS 2008:2). Innan årsskiftet kommer troligen övriga fem ämnen att även de vara förbjudna i konsumentprodukter. Ämne Exempel på användningsområden Ammoniumbikromat Ytbehandling av metall, garvning av läder, textiltillverkning, tillverkning av ljuskänsliga skärmar. Borsyra Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Natriumborat Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Kaliumkromat Reagens- och kemikalietillverkning, textiltillverkning, färg ämnen i keramik, färgämnes- och bläcktillverkning. Kaliumbikromat Krommetalltillverkning, reagens- och kemikalietillverkning, rengöringsmedel för laboratorieutrustning i glas- och textiltill verkning. Används för ytbehandling av metall, rengöring av laboratorieglas samt som korrosionsinhibitor. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke. Natriumkromat Laboratorier och tillverkning av kromföreningar. Bornatriumoxidhydrat Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Trikloretylen Rengöringsmedel och avfettningsmedel för metallobjekt, lösningsmedel för lim, laboratoriekemikalie. Foto: Lilyana Vynogradova 30 ämnen har blivit 38. Den så kallade kandidat listan har fått tillskott och framöver kommer du som tillverkare eller importör av varor att bli tvungen att ansöka om tillstånd för att få använda ämnena i din produkt. Foto: Vaughan Fleming / Science Photo Library / IBL Bildbyrå (kaliumdikromatkristaller) Svart på vitt på att du uppfyller EMC- och RoHS-kraven Den här märk ningen på din produkt intygar att Intertek har säkerställt att den uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Certification No: I ntertek har nylanserat två certifieringsprogram under hösten med märken som visar att dina produkter uppfyller alla gällande krav för EMC- och RoHS-direktiven. För att få din produkt certifierad provar Inter tek den mot harmoniserade standarder och utför en fabriksinspektion på ert tillverkningsställe. Därefter kan du visa dina kunder att du tar deras säkerhet respektive miljön på allvar. Det stärker ditt varumärke! Under certifikatets livstid utför Intertek årligen en fabriksinspektion och kontinuerlig uppföljning för att kontrollera att de harmoniserade standarderna som använts vid provningen inte har blivit ändrade och/ eller utbytta. Kontakta Mårten Söderman, Foto: Håkan Flank

6 Rekommenderar ingen att CE-märka en medtech-produkt utan hjälp från Intertek För något år sedan slog det ner som en bomb hos vårdföretaget Adxto de var tvungna att CE-märka sin mjukvara. Johan Dryselius är kvalitetsansvarig och insåg snabbt hur komplicerat det var. Interteks konsulter blev lösningen och samarbetet gick strålande. Program för patienten Orsakerna är många. En diabetessjuks familj är inte införstådd med nödvändiga kostförändringar, en åldring med benskörhet snubblar på mattan eftersom ingen anpassat möblemanget i hemmet, medicinernas biverkningar upplevs som obehagliga och medicinerna prioriteras bort när man i övrigt känner sig frisk. Det vi gör, i samarbete med läkare och läke medelsföretag, är att lägga upp ett program för patienten. Det kan bestå av ett telefonsamtal från våra sköterskor samma dag som patienten kommit hem från sjukhuset, ett hembesök efter två veckor, utbildning av anhöriga, regelbundna telefonsamtal, regelbunden behandling i hemmet och så vidare. I samarbete med läkare och läkemedelsföretag lägger vi upp ett program för patienten där till exempel hembesök och behandling i hemmet ingår, berättar Johan Dryselius, kvalitetsansvarig på Adxto. För att administrera programmet finns alltså mjukvaran xbook, som blir ett slags journalsystem med information om allt som händer under behandlingstiden. Eftersom xbook innehåller patientinformation, såsom personnum mer, blir den enligt revideringen av det medicintekniska direktivet en medicinteknisk produkt. Vi hade ingen tidigare erfa renhet alls av att CE-märka produkter och vi insåg snabbt hur komplicerat det var. Intertek blev lösningen. N u är den CE-märkt, Adxtos mjukvara xbook. Adxto tillhandahåller så kallade adherence-lösningar till vår den. Målet för deras adherence-pro gram är att patienten ska få bättre förutsättningar att fullfölja behandling som löper över lång tid. När personer har blivit diagnostiserade med kroniska sjukdomar, till exempel MS, diabetes eller benskörhet, så krävs en livslång behandling, berättar Johan Dryselius som är kvalitetsansvarig på Adxto. Men 50 procent av patienterna fullföljer av olika anledningar inte behandlingen som planerat. Malin Vallgårda på Intertek Consulting AB och Johan Dryselius diskuterar Adxtos CE-märkning av företagets mjukvara. hade varit oerhört tidskrävande för oss som inte har standardfrågor som kärnverksamhet att göra samma jobb. Att det sedan visade sig att Malin talar spanska och kunde kommunicera obehindrat med våra programmerare i Argentina var bara en bonus, men en mycket välkommen sådan. Lärt sig om sin egen produkt Sam arbetet var strålande Johan Dryselius Malin Vallgårda, kontaktade Malin Intertek och Johan Vallgårda på Intertek Dryselius, Adxto på väg Consulting AB i septem till ett möte. ber Tillsammans stod de inför på bland annat dokumentation, produkt, säker en rejäl utmaning: CE-märkning av medicintek het och underhåll. När allt var klart i februari i år nisk mjukvara var en ny företeelse för båda och hade vi mött alla applicerbara krav i LVFS 2003:11 eftersom produkten redan var framtagen hade för vår produkt och kunde skicka in ansökan om dokumentationen inte gjorts på rätt sätt. registrering hos Läkemedelsverket. Samarbetet var strålande! Malins spetskom Johan Dryselius betonar vikten av att förmå att petens, driv och stora sociala kompetens gjorde tolka standarderna. att allt flöt på bra. Hon satte sig in i produkten, Malin kunde avgöra vad som är tillämpligt kartlade vilka standarder som var relevanta och och inte och det kom som en skänk från ovan. Det redogjorde för vilka krav dessa standarder ställde Johan Dryselius berättar att det blir mer ansträngan de för tillverkaren att utveckla medicinteknisk mjuk vara när det finns ett CE-märkningskrav. I gengäld blir integriteten och säkerheten för patienten högre vilket väger upp. Och Adxto har under processen lärt sig mycket om sin egen produkt. Vid en eventuell ny produktutveckling är det mycket vunnet. Konsulttimmarna skulle minska avsevärt om vi tog fram ytterligare produkter eftersom vi har lärt oss så mycket! Vi kommer också att ha rätt synsätt från början när det gäller dokumentation och spår barhet och det kommer att spara mycket tid. Jag rekommenderar inget företag att försöka göra en CE-märkning av en medicinteknisk produkt utan hjälp från Intertek. Köp åtminstone ett antal konsulttimmar för att se över vad ni egentligen behöver. För oss hade det inte funkat utan Intertek! Kontakta Calle Medin Stort intresse för Intertek Academy Många nya utbildningar, en rad nya föreläsare från hela världen och europeisk expansion av utbildningskonceptet. Intertek Academys nya produktchef, Malin Prag, har bråda dagar. H ar du gått någon av Intertek Acade mys utbildningar än? Om inte är chansen stor att du snart hittar en utbildning som lockar. Under hösten 2010 arrangeras 22 stycken öppna kurser i allt från ATEX och EMC till CE-märkning och ISO-standar der. Det är en ökning med nästan femtio procent jämfört med samma period förra året. Vårt mål är att våra kunder ska utvecklas, säger Malin Prag, produktchef på Intertek Academy. Då behövs ett brett utbud så att någon kurs alltid ska passa kundens behov. Levande utbildningsutbud Det är därför Intertek Academy hela tiden testar nya utbildningar. Fungerar EMC-föreläsaren från England? Vad sa utvärderingen av litiumbatteri utbildningen, är den värd att anordna igen? Kurskatalogen ska vara levande, det är så vi lockar företag till kompetensutveckling. Nu växer intresset för Intertek Academy runt om i Europa. Det gynnar dig som utbildningskund. Kursutbudet växer och så även utbudet av nya potentiella föreläsare. Där har vi stor nytta av att Intertek är en världsomspännande koncern med bred verksamhet. Exempelvis har en stor svensk elektroniktillverkare nyligen beställt en företags anpassad utbildning i standarden UL746 som berör plaster. Då lånar vi in en teknisk expert från Intertek i USA som kan allt om standarden. Nöjda deltagare Generellt är kundnöjdheten stor bland dem som gått en kurs hos Intertek Aca demy säger Malin Prag. Föreläsarna får goda omdömen och intresset är stort för kommande kurser. Senast igår fick jag ett mejl från en person som deltagit på en EMC-kurs. Han var så nöjd att han redan samma dag ville boka in sig på uppföljaren. Då vet man att man har fått godkänt!

7 utbildningar Utbildning Datum Plats November UL 746C, krav på plaster för nordamerikanska marknaden IEC/EN , tredje utgåvan Litiumbatterier IEC/EN ISO och FS Internrevision och revisionsteknik 2 nov 2 3 nov 9 nov nov nov 30 nov 2 dec Helsingborg December CE-märkning Express CE-märkning enligt Maskindirektivet 2 dec 7 8 dec 2011 Datum och plats är inte ännu fastställt för 2011 års utbildningar. Men vi planerar att hålla följande utbildningar under året. EMC for Functional Safety Practical Electronic Design Techniques for Cost-Effective EMC PCB Design and Layout Techniques for EMC ATEX och IECEx Internrevision och revisionsteknik CE-märkning enligt Maskindirektivet På begäran! Nya tillfällen att gå de populära EMC-utbild ning arna med Keith Armstrong. CE-märkning Express Intertek jorden runt 23 september Historisk flygtur med biobränsle över Atlanten Den 13 augusti ägde en historisk flygning rum mellan Kanada och Tyskland, nämligen den första transatlantiska flygningen med biobränsle i enmotorigt propellerplan. Intertek hade utsetts till projektets provningspartner för biobränslekvalitet. Företaget tillhandahöll provning och konsulttjänster både under utvecklingen av bränslet och under färden. 8 september ETL accepteras av Mexiko En ny resolution från mexikanska myndigheter erkänner ETL som likvärdigt med NOM-certifiering för tre stycken NOM-standarder. Det innebär att en elektrisk eller elektronisk produkt som ska importeras till Mexiko kan ETL-märkas för att visa att den uppfyller applicerbara säkerhetsstandarder. Företag som väljer ETL-certifiering får alltså omedelbart tillträde till den mexikanska marknaden. Foto: Duncan Walker Intertek Academys 23 augusti Intertek utökar i Kambodja Intertek har öppnat verksamhet i Phnom Penh i Kambodja som erbjuder provning, inspektioner och certifieringstjänster till olje-, jordbruks- och gruvbranscherna. Den nya verksamheten blir en del av Interteks växande nätverk i Sydostasien och tillhandahåller analytisk laboratorieexpertis och kvalitets- och kvantitetsinspektioner för frakt av diverse värdefulla varor. IEC/EN augusti Litiumbatterier Intertek öppnar stort livsmedelslabb i Indien IEC/EN IEC/EN , tredje utgåvan ISO Kvalitetssystem för medicinteknik IEC/EN IEC/EN ErP-direktivet Energirelaterade produkter 2009/125/EC REACH för tillverkare av elektriska och elektroniska produkter RoHS i praktiken Nya RoHS och WEEE För anmälan och mer information, exempelvis om när utbildningar utan fastställt datum kommer att äga rum, kontakta Kalendariet fylls hela tiden på med nya utbildningar. För en helt uppdaterad lista, besök Ett nyöppnat livsmedelsprovningslaboratorium i Gurgaon i Delhi-regionen i Indien kommer att öka både kvalitet och säkerhet för Indiens livsmedel bransch. Labbet har ett stort utbud av tjänster, bland annat provning, systemcertifiering och CSRrevisioner. Här kan allt från grönsaker, prefabricerad mat och godis till mejeri, kött, drycker och olja provas och analyseras. Bekämpningsmedel, antibiotika, tungmetaller och en mängd andra ämnen kan spåras i maten. 9 juli Intertek hjälper kosmetikatillverkare att uppfylla nya EU-krav Företag som vill sälja sina kosmetiska produkter, exempelvis smink, tvål, parfym och hårprodukter, inom EU ska efter den 11 juli 2013 uppfylla Regulation (EC) No 1223/2009. Där anges att företaget måste implementera ISO-standarden 22716:2007 som redogör för dokumentationshantering och reglerar produktion, kontroll, lagring och transport av kosmetiska produkter. Intertek erbjuder en helhetslösning för kosmetiska produkter, både när det gäller ledningssystemet ISO där revisioner, gap analyser och certifiering ingår och kliniska tester, forskningsstudier, kvalitetsgaranti på råmaterial och screening efter farliga ämnen. Dessutom tredjepartsprovar och intygar Intertek att tillverkarens sälj argument stämmer. Foto: Sebastian Duda Sourca batterier 16 juni Intertek förvärvar franskt oljeprovningsföretag Anpassade utbildningar Är ni många på ditt företag som vill gå samma utbildning? Vi kan leverera alla våra öppna utbildningar som företags specifika. Låt oss komma till dig! Kontakta Malin Prag för mer information: Malin Prag är ny produktchef för Intertek Academy. I början av juli förvärvade Intertek det franska provningsföretaget ETSA (Expertises Technologies & Services Analyses S.A), verksamt inom oljeinspektionsoch oljeprovningsbranschen. ETSA är en av de tre största aktörerna inom branschen och tillhandahåller fraktinspektioner och laboratorieprovning till Frankrikes olje- och gasindustri. Förvärvet ökar Interteks andel på den franska marknaden så att fler lokala och globala företag kan outsourca sin forskning och utveckling av förnyelsebar energi och raffinaderistöd. ETSA:s provningstjänster, som bland annat inkluderar analys, inspektion, forskningsstöd för gasprodukter, smörjmedel och tillsatser, blir ett bra tillskott till Interteks produktportfölj och en tillgång för före tagets oljekunder.

8 Produktion: Odelius Standardnytt Standardnummer Namn Standarden ersätter / Datum då gamla standarden slutar att gälla EN V2.3.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short-range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V2.1.1 / November 30, 2010 EN V2.3.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short-range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive EN V2.1.2 / May 31, 2013 EN V1.7.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short Range Devices; Radio equipment in the frequency range 9 khz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 khz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods EN V1.5.1 / November 30, 2010 EN V1.5.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short range devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 khz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 khz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.3.1 / November 30, 2011 EN V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V1.4.1 / December 31, 2009 EN V1.6.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V1.5.1 / May 31, 2011 EN V1.3.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.2.1 / December 31, 2010 EN V1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.3.1 / May 31, 2012 EN V4.2.1 Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V3.2.1 / November 30, 2011 EN x V4.2.1 Subparts to EN standard series. X that are changed to V4.2.1 are: X= 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16 and 17 November 30, 2011 EN V2.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems EN V1.3.2 / January 31, 2011 EN 55013/ISI:2009 Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio distur bance characteristics Limits and methods of measurement New interpretation sheet / Approved by CENELEC on EN :2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus Measuring apparatus EN , utgåv 2, 2007 & EN /A1:2007 & EN / A2:2008 / March 1, 2013 EN :2006/A1:2009 Appliance couplers for household and similar general purposes Part 2 4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement New Amendment / November 1, 2012 EN :2010 Husehold and similar electrical appliances Particular requirements for refrigerating appliances New edition / March 1, 2015 EN /A1:2009 Switches for household and similar fixed electrical installations Part 2-1: Particular requirements Electronic switches New amendment / April 1, 2012 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for drills and impact drills New edition / February 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for reciprocating saws New edition / February 1, 2013 EN /A1:2010 Hand-held motor-operated electric tool Particular requrements for hedge trimmers New amendment / April 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for screwdrivers and impact wrenches New edition / February 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tool Particular requrements for hammers New edition / February 1, 2013 EN /A1:2010 Information technology equipment Safety Part 1: General requirements New amendment / March 1, 2013 EN /A11:2009 Information technology equipment Safety Part 1: General requirements New Amendment / December 1, 2010 EN /A1:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test New amendment / March 1, 2013 EN :2010 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4 8: Testing and measurement techniques Power frequency magnetic field immunity test EN :1993 & A1:2001 / February 1, 2013 EN :2008 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requi rements Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions(functional safety) General industrial applications This new standard is to be used in conjunction with EN / June 1, 2011 EN :2008 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requi rements Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety related functions (functional safety) Industrial applications with specified electromagnetic environment This new standard is to be used in conjunction with EN / June 1, 2011 EN 62493:2010 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields New standard Ladda ner hela 2010 års standarslista på Interteks webbplats! Du hittar den på Redaktör: Sara Sättare, Intertek Semko AB Torshamnsgatan 43 Box KISTA Tel delta i lottni utn av en I gen p shufflod e Beställ nytt material om S-märket Vi vet att S-märkta produkter säljer bättre än liknande produkter som inte är S-märkta. Nu gör vi det lättare för er som är återförsäljare att marknadsföra S-märket och därmed öka er försäljning! Hjälp slutkonsumenten till säkrare produkter genom att beställa Interteks nya kostnadsfria S-märkesmaterial! Det består av foldrar som förklarar oberoende säkerhetsprovning och skillnaden mellan S-märket och CE-märkningen. Givetvis kan du som tillverkare av S-märkta produkter också beställa materialet och distribuera ut till butiker där dina produkter säljs. Gå in på för att läsa mer och beställa foldrarna. Materialet levereras i december. När vi mottagit din beställning deltar du i utlottningen av en Ipod shuffle! Vill din kollega också ha Intertek INFO? Att hålla sig à jour med standardförändringar är viktigt för många funktioner på ett företag. För att säkra er kompetens på området, beställ fler exemplar av Intertek INFO! Allt du behöver göra är att mejla till och ange var du arbetar och hur många extra exemplar av tidningen du vill beställa. Om du har en kollega som vill ha tidningen direkt adresserad till sig bifoga dennes namn och adress. Givetvis är det helt kostnadsfritt.

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer En smartare planet Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan hej då, nummer glödlampan! 3:2009 säkrare elnät SKIPPA STANDBY

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer