Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D"

Transkript

1 Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER Först ut i Norden med provning av vindkraftverk Följ med Intertek INFO till Lilla Båtskär utanför Ålands kust! Här är första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandaprovas. Bakom satsningen står Intertek och den ger tillverkare och importörer möjlighet att certifiera sina vindkraftverk, och därmed öka sina försäljningsmöjligheter. S ol, vind och vatten. Det gamla örhänget dyker upp i huvudet när Intertek INFO besöker Åland och platsen för Interteks nya vindkraftverksprovning. Båten som har tagit oss ut till natursköna Lilla Båtskär guppar i hamnen och bortsett från några vindpinade stugor och ett gammalt gruvtorn från 1950-talet finns inte mycket på ön. Men det som skiljer den här ön från hundratals andra i våra Östersjöskärgårdar är vindkraftverken! Likt en enorm väderkvarn står ett där och snurrar och på kobbarna runtomkring tronar fler trearmade jättar. De utgör en mäktig syn. Roger Källberg från Intertek och Henrik Lindqvist från Ålands Vindenergi Andelslag spejar ut över den plats där Interteks vindkraftsprovning inom kort kommer att dra igång. Forts på sid 2 Foto: Håkan Flank Pär Zetterberg, vice vd på Intertek Semko AB Framtiden är redan här D et formligen bubblar av aktivitet runt om i världen på området förnyelsebar energi. Saker som för några år sedan lät som science fiction börjar till och med dyka upp i våra hem. Det är elmätare som går baklänges när privatpersoner skaffar solceller och blir elproducenter, det är smarta hus som drar igång tvätt- och diskmaskinen när det egna vindkraftverket har producerat tillräckligt med el, eller som vid strömavbrott känner av att familjens elbil har kraft nog att driva kyl, frys och belysning. Du som läser Intertek INFO kommer framöver att märka att Intertek är en betydande aktör när det kommer till förnyelsebar energi i allmänhet och elbilar i synnerhet. Vi gör enorma inves- teringar, inte minst i Sverige där vi har bland den vassaste kompetensen i världen på energilagring. På sidan 3 kan du läsa mer om vårt högeffektslabb som växer så det knakar. Jag är även stolt över att kunna berätta att Intertek blir första certifieringsorganet i Norden att kunna certifiera små vindkraftverk! Läs om vår satsning på Åland på sidan 1 2. Mycket händer i den stora floran av miljölagstiftningar och Intertek INFO håller dig uppdaterad i en rad artiklar i tidningen. På sidan 6 får du också träffa vårdföretaget Adxto som har fått hjälp av Intertek med det komplicerade förfarandet att CE-märka sin medicintekniska mjukvara. Mycket nöje! Batteriprovningsverk samheten på Intertek: Efterfrågan är enorm! Interteks nya högeffektslaboratorium för energilagring är nu i full gång. Och efterfrågan är enorm! En rad branscher har behov av prestanda provning av stora batterier och batterier med hög effekt. Läs mer på sid 3

2 forts från sid 1 provning av vindkraftverk Det här placerar Åland på kartan vi blir Nordens första plats för provning av små vindkraftverk! säger Henrik Lindqvist, vd för Ålands Vindenergi Andelslag. Tidigt anas vindkraftverken vid horisonten och de växer sig allt större ju närmare vi kommer. Totalt finns åtta stycken vindkraftverk på Lilla Båtskär och öarna runtomkring och snart tillkommer Interteks två. Stora krav på provningsplatsen Henrik Lindqvist, vd för Ålands Vindenergi Andels lag, visar oss runt. Ålands Vindenergi Andelslag är Interteks samarbetspartner i projektet. De arrenderar ön av Ålands landskapsregering och hyr ut platsen till Intertek. Han pekar ut stället där två små vindkraftverk inom kort kommer att säker hets- och prestandaprovas och samtidigt producera miljövänlig el. Än så länge är de lena, rosa granit klipporna kala och orörda. För att kunna utföra provning av små vindkraftverk krävs mycket specifika förhållanden, säger Roger Källberg som ansvarig för utvecklingen av tjänster kring förnyelsebar energi på Intertek och kisar i det starka solljuset. För det första måste vindförhållandena vara bra. För det andra måste rätt infrastruktur finnas på plats. Elektrisk infra struktur är viktig för att vindkraftverken ska kunna kopplas upp mot elnätet. Datainfrastruktur krävs för att Intertek ska kunna hämta hem mätdata för distansavläsning. Rent logistiskt måste även 1,5 ton tunga kraftverk kunna fraktas dit och då underlät tar att det finns en hamn. Ny konsumentmärkning nästa år Provningen, som i snitt tar mellan sex och nio månader, sker både på plats och genom fjärravläs ning från Sverige. För att ingå i kategorin små vindkraftverk får utrustningens rotorarea inte överstiga 200 kvadratmeter. Vi provar enligt säkerhetsstandarden IEC och kan även prestandaprova enligt IEC och S-certifiera eller leverera underlag för CE-märkning om kunden så önskar. I dagsläget är det frivilligt med tredjepartscertifiering men branschen driver på för en ändring på det områ det. De vill ha en seriös bransch där konsumenten kan jämföra produkter. Ett steg närmare kan man komma nästa år. Då införs en ny europeisk konsumentmärkning som bara får utfärdas av en oberoende part, såsom Intertek. I märkningen anges bland annat bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen står IEA (International Energy Agency) tillsammans med Energimyndigheten i Sverige och dess motsvarighet i andra europeiska länder. Om folk ska investera mellan och kronor i ett vindkraftverk måste de kunna känna sig trygga i att utrustningen är elektriskt säker och att investeringen bär sig rent ekonomiskt. Smarta elnät framtidens melodi När privatpersoner investerar i vindkraft förändras de från att vara elkonsumenter till att också bli netto producenter. Det är nämligen sannolikt att det inte går att använda upp all el själv och då måste det gå att få ut överskottet på elnätet. Det här kräver så kallade smarta elnät som kan hantera energiflöden både till och från kund. Vår befintliga elstruktur måste byggas ut med kapacitet och kommunikation för att kunna förutse var energitoppar kommer att uppstå och styra dit elen. Även smarta elmätare behövs som kan gå baklänges då konsumenten producerar el som kan komma andra till godo. Allt detta finns i dag men är långt ifrån tillräckligt utbrett. Vi söker skydd undan blåsten i en stuga och Henrik Lindqvist förklarar att han tycker att sam arbetet med Intertek visar vilka möjligheter som finns med vindkraft. Det här placerar Åland på kartan vi blir Nor dens första plats för provning av små vindkraftverk! säger Henrik Lindqvist. Vindkraft är stort på Åland och inom en snar framtid kan vi vara helt självförsör jande. Redan idag exporterar vi under sommarhalv året vid gynnsamma vindförhållanden el till Sverige. För att kunna utföra provning av små vindkraftverk krävs mycket specifika förhållanden, säger Roger Källberg som ansvarig för utvecklingen av tjänster kring förnyelsebar energi på Intertek och kisar i det starka solljuset. Foton: Sara Sättare Flera fördelar med tredjepartsprovning Fördelarna med att låta en tredje part såsom Intertek certifiera vindkraftverk är många, säger Roger Källberg. Tillverkaren eller importören får värdefull hjälp med sin do kumentation och de lär sig mer om sin produkt eftersom de får svart på vitt på vad den faktiskt levererar. De blir även mer trovärdiga i sina säljargument eftersom det ju inte är de själva utan Intertek som intygar en viss prestanda till exempel. Det finns även pengar och tid att spara. Att prova sina egna vindkraftverk tar lång tid och man måste söka med ljus och lykta efter en lämplig testplats som motsvarar standar dens krav. Det jobbet har vi på Intertek redan gjort åt våra kunder, och det är därför vi står här på Lilla Båtskär idag! Kontakta Roger Källberg Lilla Båtskär, Åland Ålands Vindenergi Andelslag är Interteks samarbetspartner i projektet. De arrenderar ön av Ålands landskapsregering och hyr ut platsen till Intertek. På de rosa granitklipporna överst på vykortet kommer det snart att stå två små vindkraftverk som ska provas av Intertek. Tredjepartsprovning stärker Energy Den amerikanska energieffektivi tetsmärkningen Energy Star får nu obligatorisk tredjepartscertifiering. Nästa år måste du som vill öka din försäljning på den amerikanska marknaden genom Energy Star vända dig till Intertek eller annat godkänt oberoende provnings laboratorium. E nergy Star är en amerikansk energi effektivitetsmärkning som har funnits sedan Bakom märkningen står amerikanska energimyndigheten och EPA (Environmental Protection Agency). Målet är att minska energiförbrukningen för produkter och samtidigt medföra kostnadsbesparingar för konsumenten. Märkningen är välkänd i USA, enligt siffror från EPA känner 75 procent av amerikanerna igen märket. Störst är det inom området datorer och elektronik men totalt finns certifikat utfärdade inom ett sextiotal produktkategorier. Oberoende provning ska reparera förtroendet Märkningen har hittills skett genom självdeklaration, med undantag för ett fåtal produktgrupper. Du som tillverkare har själv provat dina produkter och skickat in dokumentation till EPA för att få Energy Starlistning. Ett antal uppmärksammade fall där produkter har fått tillåtelse att Energy Star-märkas trots att de inte uppfyller kraven har resulterat i en revision av hela märkningen, allt för att reparera förtroendet. Nytt är alltså att från den 1 januari 2011 måste du låta ett ackrediterat tredjepartslaboratorium prova

3 Ännu bara i början av högeffektssatsningen I nterteks nya högeffektslaboratorium för energilagring, som vi skrev om i Intertek INFO nummer , är nu i full gång. Och efterfrågan är enorm! En rad branscher har behov av prestandaprovning av stora batterier och batterier med hög effekt. Vi är ännu bara i början av vår satsning på högeffektslabbet, säger Johny Jonsson, grupp ledare för batteriprovningsverksamheten på Intertek i. Vi ser ett behov av att dubbla vår kapacitet, om ens det räcker! Lagring och nätstabilisering Anledningen till den ökande efterfrågan är dels el- och hybridbilarnas framväxt, dels ett växande behov av reservkraft och energilagring inom kraft industrin. Flera av de nya teknikerna för förnyelse bar energiproduktion, till exempel sol- och vind kraftverk, förutsätter energilagring i någon form. Kraftindustrin utvecklas mot mer flexibla elnät, så kallade smarta elnät, som skapar möjlighet till effekteffektivisering och kostnadsbesparingar genom att styra elproduktionen och användningen av den tillgängliga effekten på olika sätt. För att annat av organisationer med stora dataservrar och av sjukvården som kräver ständig och obruten elförsörjning. Även telekomföretag kräver reservkraft för sina radiobasstationer, säger Johny Jonsson. Många företag expanderar starkt i utvecklingsländer där det varma klimatet i kombination med ett svagt elnät ofta leder till hård belastning på batterierna. Vi är ännu bara i början av vår satsning på högeffektslabbet, säger Johny Jonsson, gruppledare för batteriprovningsverksamheten på Intertek i. Vi ser ett behov av att dubbla vår kapacitet, om ens det räcker! Både rådgivning och provning Möjligheterna många med framtidens elnät Vilka konsekvenser dessa nya förutsättningar får för högeffektsbatterierna är svåra att överblicka för användare och tillverkare. Därför vänder de sig till Interteks batterienhet, både för rådgivning och provning. Vi analyserar det tilltänkta användnings området och tar fram specifika applikationskrav, vilket medför att vi ofta även utvecklar utvärde ringsmetoderna som mäter att kraven uppfylls, säger Annika Ahlberg Tidblad, teknisk doktor och expertkonsult på Intertek tillika teknisk ledare för Interteks globala energilagringssatsning. I vissa fall hjälper vi till med att genomsöka marknaden efter lämpliga batterileverantörer som erbjuder produkter som motsvarar kravbilden. Nästa steg är att prova batterierna och tolka resultaten utifrån kundens frågeställningar. Här kan kunden få svar på en rad frågor, hur ett tänkt batteri fungerar i applikationen, hur det åldras, vilken garanti som är möjlig att lämna och hur underhåll bör hanteras. Hexagonen i illustrationens mitt är det smarta elnätet. Nätet har kopplingspunkter till olika typer av energiförbrukare och -producenter som det kan interagera med. Möjliggör storskalig använd ning av laddhybrider, fordonsbatterierna kan eventuellt användas som tillfälliga energilager för nätet när de står parkerade Möjliggör storskalig energilagring så att nätens totala ef fektivitet ökar och energipro duktionskost nader minskar Genom lagring av över skottsproduktion av solel under dagtid kan solenergin bli tillgänglig dygnet runt Storsatsning på energilagring Vi analyserar det tilltänkta användningsområdet och tar fram specifika applikationskrav, säger Annika Ahlberg Tidblad, teknisk doktor och expertkonsult på Intertek tillika teknisk ledare för Interteks globala energilagringssatsning. klara detta krävs att överskottsenergi som alstras när efterfrågan är låg kan lagras och användas när elkraftsbehoven ökar. I vissa geografiska områ den finns dessutom behov av stabilisering av det befintliga elnätet. Reservkraft efterfrågas bland Många olika företag har nytta av Interteks batteri konsultverksamhet och batteriprovning. Våra kunder finns bland dem som tillverkar battericeller och som bygger ihop packar av dem, förklarar Annika Ahlberg Tidblad. Vidare arbetar vi tillsammans med flera stora aktörer som använder batteriteknik i sina produkter, till exempel fordons industrin och power tools -tillverkare, och även slutanvändare, exempelvis elkraftbolag. Energilagring är ett område inom vilket Intertek satsar på att bli en ledande aktör globalt. Provningsutrustning köps in till alla världsdelar och satsningen leds från Sverige, både affärsmässigt och tekniskt. Vår samlade kompetens och tillgång till välutrustade provningslaboratorier är unik i Sverige, säger Annika Ahlberg Tidblad. Intertek har tack vare sin TCO-provning den mesta av Smarta eller flexibla elnät Öppnar nya möjlig heter för kun derna att påverka och välja elkällor Utnyttjar möjligheten till energitillskott från smarta hus som genererar el för eget bruk lokalt. Eventuellt överskott kan matas ut på det allmänna nätet och använ das av andra konsumenter Lär dig allt om litiumbatterier! Lär dig allt om litiumbatterier genom Interteks kompendieserie! De tre första delarna Bli bekant med batterier, Allt du behöver veta om litiumbatterier och Litiumbatterier: Risker och säkerhet finns nu att ladda ner utan kostnad. Du hittar dem på intertek-etlsemko.com/nyhetsbrev Kontakta Andreas Marström Även företag som redan har Energy Star-märkt sina produkter måste tredjepartscertifiera i framtiden. Det är emellertid inte fastställt när, säger Anders Åhman, tekniskt ansvarig för Interteks energitjänster. provutrustningen på plats redan. I labben kan före taget mäta dina produkters energiförbrukning och effektförbrukning, såväl i stand by- som i aktivt läge, och därmed ge underlag för Energy Star. Du som ETL-märker dina produkter för prova dem samtidigt. Det ger bättre försäljnings möjligheter i USA. Enligt EPA har ett av tre hushåll aktivt köpt en Energy Star-märkt produkt och 80 Du som redan har Energy Star-märkt dina produkter måste tids nog vända dig till Intertek Nordamerika kan ha nytta av att låta Energy Star- procent upplevde att det var en viktig faktor. Ger ökad försäljning Tillåter integrering av intermittenta energikäl lor, till exempel vindoch solenergi, med elkraftnätet Ladda alla ner helt tre kostnutan ad! Stars trovärdighet dina nya produkter, säger Anders Åhman, tekniskt ansvarig för Interteks energitjänster. Det rapporterar sedan till en så kallad certification body i USA som certifierar produkterna och ordnar registrering hos EPA. Intertek i Sverige kommer att ackrediteras för produktgrupperna hemelektronik och kontorsproduk ter och Intertek i Nordamerika är certification body. Intertek erbjuder med andra ord en snabb och smidig process för Energy Star-märkning. Fler elbilar och hybrider, ett växande behov av energilagring för förnyelsebar energi och ökat behov av reservkraft. Allt detta gör att Interteks nya högeffektslabb går på högvarv. Hit kommer bland annat batteritillverkare, fordonsindustrin och kraftbolag för rådgivning och provning. eller annan tredje part som kan prova produkten och sedan granska och certifiera den. För detta finns i dagsläget ingen tidplan. När en sådan är fastställd kommer vi att meddela det i Intertek INFO, så håll utkik! Kontakta Andreas Marström,

4 Så påverkas du av nyheterna i RoHS och WEEE E U-kommissionen har föreslagit en revision av RoHS- och WEEE-direktiven och en omröstning väntas i december i år. Om förslagen klubbas sker en del förändringar för dig som tillverkar elektriska och elektroniska produkter. Förenkling av WEEE I dagsläget är WEEE-direktivet ett så kallat minimi direktiv vilket innebär att varje land inom EU har olika implementeringar. Om du som tillverkare vill sälja din produkt i tio länder måste du alltså rap portera och registrera den på tio olika sätt. Det här skapar både osäkerhet och stora merkostnader, säger Anders Kjellvard Mattsson, ansvarig för miljöenheten på Intertek. En beräkning ger vid handen att dessa onödiga registreringar sammantaget kostar 66 miljoner euro per år. För att råda bot på krånglet har revisionen av WEEE-direktivet som mål att skapa ett centralt, eller möjligen ett decentraliserat, register. Det inne bär en administrativ förenkling av stora mått och kommer att sänka kostnaden för företagen. Något datum för när registret kan vara på plats är inte satt och det är realistiskt att tro att det tar flera år. Tills dess krävs nationell registrering. Foto: Peter Knutson Mindre administrativt arbete med registrering enligt WEEE-direktivet och större samsyn inom EU när det gäller RoHS. Det blir de positiva följ derna av de revisioner som pågår just nu av båda direktiven. Bra för tillverkarna säger Anders Kjellvard Mattsson på Intertek. Idag samlas endast en tredjedel av all elektronik som sätts på marknaden in i enlighet med direktivet. ning. Du som tillverkar medicintekniska produkter måste ta reda på vad som nu förväntas av dig. RoHS del av CE-märkningen? återvinningen ska ökas Ett annat mål med revisionen är att förbättra åter vinningen av elektronik. Idag är det bara en tredje del av all elektronik som sätts på marknaden som samlas in i enlighet med direktivet medan andra delar antingen återvinns på ett för miljö och män niska farligt sätt eller helt enkelt går till soptippen. Nu ska andelen insamlade produkter istället öka till 65 procent av vikten av det som satts på markna den. 65-procentsmålet får om förslaget godkänns start år Nya direktivet kommer även att fungera bättre ihop med andra nya lagstiftningar inom EU, exempelvis REACH. En annan viktig förändring är att produkt gruppen medicinteknik, som tidigare var undan tagen, nu får mål för återvinning och återanvänd Beslutsprocessen i RoHS kommer i framtiden att vara mer flexibel och snabbverkande än den nuvarande och därför tros förbuden träda i kraft mycket snabbare än idag, säger Anders Kjellvard Mattson på Intertek. Kemikalieinspektionen om RoHS: Foto: Erika Jureskog Här är produkterna vi kontrollerar Christina Larsson från Kemikalieinspektionen var en av föreläsarna på Interteks evenemang Partnership Days 2010 i september. Hon listade produktgrupperna som Kemi kalieinspektionen analyserar genom provning, inte bara genom dokumentations granskning. Billiga produkter utan känt varumärke som lockar med låga priser Stora internationella varumärken Produkter med kort livslängd som blir avfall snabbt Små produkter som sannolikt kommer att hamna i hushållssoporna Även RoHS-direktivet ska revideras. EU-kommis sionen är ute efter förbättringar på ett antal om råden. Bland annat ska det bli tydligt hur tillver karen ska gå till väga för att visa att denne upp fyller kraven i direktivet och en koppling till CE-märkningen föreslås bland annat. Det har till viss del saknats samsyn kring compliance-frågor mellan tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsländerna vilket gör att olika förfaranden har förespråkas. Vissa hävdar att man måste prova produkten, andra att det räcker med att deklarera. Det skapar osäkerhet och olika villkor för aktörer i olika länder vilket inte är bra. Även marknadskontrollsaktiviteter ska harmo niseras så att alla länder reglerar efterföljning på samma vis. Dessutom ska två produktkategorier som tidigare varit undantagna från RoHS, medi cintekniska produkter och kontroll- och övervak ningsutrustning, inkluderas. Det förekommer till och med diskussioner kring det nya förslaget om att ta bort produktkategorierna helt och hållet. Det skulle resultera i att fler produkter faller in under RoHS-direktivet. I revisionen ska det även göras tydligt hur ut värderingen ska gå till om nya ämnen ska inklude ras i RoHS. Här finns en tydlig koppling till REACH. Beslutsprocessen i RoHS kommer i framti den att vara mer flexibel och snabbverkande än den nuvarande och därför tros förbuden träda i kraft mycket snabbare än idag. Detsamma gäller för REACH. Sammantaget resulterar det i att ditt företag bör fatta en rad strategiska beslut om hur ni ska systematisera och effektivisera er kemikalie kontroll i framtiden. Kontakta Marcus Jillehed Energy labelling försenad publicering i Official Journal nergy Labelling-direktivet, 92/75/EEC, är EU:s energimärkningsdirektiv för hushållsprodukter. Under huvuddirektivet är produktrelaterade direktiv publicerade som föreskriver krav på energiklasser (till exempel A och B) för produkter såsom kylar, frysar och tvätt- och diskmaskiner. För produktgrupperna kylar och frysar för hushållsbruk, TV, diskmaskiner och tvättmaskiner var tanken att reviderade direktiv (och helt nya för TV) skulle träda i kraft och publiceras i Official Journal i juli i år. Detta blev emellertid fördröjt men den 28 september i år antog kommissionen de reviderade direktiven. Dessa ska nu godkännas av EU-parlamentet och rådet innan de kan publiceras i Official Journal. Preliminärt publiceringsdatum är december 2010 eller februari 2011 och därefter är det normalt ett år innan kraven blir obligatoriska. Från och med den 21 juli 2011 ersätts huvuddirektivet med ett reviderat direktiv (2010/30/EU) som utvidgar omfattningen till fler produkter än bara hushållsprodukter. Kontakta Tom Bengter Etiketten anger bland annat hur pass energieffektiv apparaten är. A+++ är den bästa klassen medan D är den sämsta. TV-apparater har ett eget system och där är klasserna A-G. Foto: Carlos Caetano E

5 Åtta nya farliga ämnen på kandidatlistan V i har tidigare skrivit om kandidat listan i Intertek INFO, listan som i dagsläget samlar 38 stycken särskilt farliga kemikalier. Du som har särskilt farliga ämnen, även kallade SVHC, i din produkt måste förse dina kunder med informa tion om dem och om hur de säkert kan använda produkten. Professionellt användande kunder (exempelvis företag, distributörer eller varuhus kedjor) ska få denna information i samband med leverans av produkterna. Säljer du direkt till konsument har du istället skyldighet att rapportera förekomst av SVHC samt säkert användande inom 45 dagar efter att du fått en förfrågan. Ansökan om tillstånd Vissa ämnen på kandidatlistan kommer du att bli skyldig att söka tillstånd för att få fortsätta att använda. De ämnena kommer successivt att föras in i REACH annex XIV, tillsammans med slutdatum för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Du som tillverkare eller importör av produkter som innehåller dessa ämnen måste då lämna din tillståndsansökan till EU:s kemikalie myndighet ECHA minst 18 månader innan fast slaget slutdatum. Syftet med kandidatlistan och tillståndspröv ningen är att de farliga ämnena gradvis ska ersät tas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Du måste alltså kartlägga kemikalierna i din pro dukt, vilket gör dig beroende av dina leverantörer för att få fram informationen. Det kan underlätta betydligt att ta hjälp från en extern aktör för att uppfylla kraven i REACH. Intertek kan hjälpa dig att identifiera troliga SVHC i din produkt och analysera den för att reda ut förekomsten av dem. Intertek kan också kontakta dina leverantörer och samman ställa information från dem. Kontakta Marcus Jillehed, Foto: Franz Pfluegl Kristaller av kaliumbi kromat. Ämnet används bland annat för ytbehandling av metall. De åtta nya ämnena på kandidatlistan Sedan den 18 juni i år finns åtta nya ämnen på listan. I dagsläget är tre av ämnena (ammoniumbikromat, kaliumkromat och kaliumbikromat) förbjudna i kon sumentprodukter enligt svensk lag (KIFS 2008:2). Innan årsskiftet kommer troligen övriga fem ämnen att även de vara förbjudna i konsumentprodukter. Ämne Exempel på användningsområden Ammoniumbikromat Ytbehandling av metall, garvning av läder, textiltillverkning, tillverkning av ljuskänsliga skärmar. Borsyra Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Natriumborat Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Kaliumkromat Reagens- och kemikalietillverkning, textiltillverkning, färg ämnen i keramik, färgämnes- och bläcktillverkning. Kaliumbikromat Krommetalltillverkning, reagens- och kemikalietillverkning, rengöringsmedel för laboratorieutrustning i glas- och textiltill verkning. Används för ytbehandling av metall, rengöring av laboratorieglas samt som korrosionsinhibitor. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke. Natriumkromat Laboratorier och tillverkning av kromföreningar. Bornatriumoxidhydrat Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial. Trikloretylen Rengöringsmedel och avfettningsmedel för metallobjekt, lösningsmedel för lim, laboratoriekemikalie. Foto: Lilyana Vynogradova 30 ämnen har blivit 38. Den så kallade kandidat listan har fått tillskott och framöver kommer du som tillverkare eller importör av varor att bli tvungen att ansöka om tillstånd för att få använda ämnena i din produkt. Foto: Vaughan Fleming / Science Photo Library / IBL Bildbyrå (kaliumdikromatkristaller) Svart på vitt på att du uppfyller EMC- och RoHS-kraven Den här märk ningen på din produkt intygar att Intertek har säkerställt att den uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Certification No: I ntertek har nylanserat två certifieringsprogram under hösten med märken som visar att dina produkter uppfyller alla gällande krav för EMC- och RoHS-direktiven. För att få din produkt certifierad provar Inter tek den mot harmoniserade standarder och utför en fabriksinspektion på ert tillverkningsställe. Därefter kan du visa dina kunder att du tar deras säkerhet respektive miljön på allvar. Det stärker ditt varumärke! Under certifikatets livstid utför Intertek årligen en fabriksinspektion och kontinuerlig uppföljning för att kontrollera att de harmoniserade standarderna som använts vid provningen inte har blivit ändrade och/ eller utbytta. Kontakta Mårten Söderman, Foto: Håkan Flank

6 Rekommenderar ingen att CE-märka en medtech-produkt utan hjälp från Intertek För något år sedan slog det ner som en bomb hos vårdföretaget Adxto de var tvungna att CE-märka sin mjukvara. Johan Dryselius är kvalitetsansvarig och insåg snabbt hur komplicerat det var. Interteks konsulter blev lösningen och samarbetet gick strålande. Program för patienten Orsakerna är många. En diabetessjuks familj är inte införstådd med nödvändiga kostförändringar, en åldring med benskörhet snubblar på mattan eftersom ingen anpassat möblemanget i hemmet, medicinernas biverkningar upplevs som obehagliga och medicinerna prioriteras bort när man i övrigt känner sig frisk. Det vi gör, i samarbete med läkare och läke medelsföretag, är att lägga upp ett program för patienten. Det kan bestå av ett telefonsamtal från våra sköterskor samma dag som patienten kommit hem från sjukhuset, ett hembesök efter två veckor, utbildning av anhöriga, regelbundna telefonsamtal, regelbunden behandling i hemmet och så vidare. I samarbete med läkare och läkemedelsföretag lägger vi upp ett program för patienten där till exempel hembesök och behandling i hemmet ingår, berättar Johan Dryselius, kvalitetsansvarig på Adxto. För att administrera programmet finns alltså mjukvaran xbook, som blir ett slags journalsystem med information om allt som händer under behandlingstiden. Eftersom xbook innehåller patientinformation, såsom personnum mer, blir den enligt revideringen av det medicintekniska direktivet en medicinteknisk produkt. Vi hade ingen tidigare erfa renhet alls av att CE-märka produkter och vi insåg snabbt hur komplicerat det var. Intertek blev lösningen. N u är den CE-märkt, Adxtos mjukvara xbook. Adxto tillhandahåller så kallade adherence-lösningar till vår den. Målet för deras adherence-pro gram är att patienten ska få bättre förutsättningar att fullfölja behandling som löper över lång tid. När personer har blivit diagnostiserade med kroniska sjukdomar, till exempel MS, diabetes eller benskörhet, så krävs en livslång behandling, berättar Johan Dryselius som är kvalitetsansvarig på Adxto. Men 50 procent av patienterna fullföljer av olika anledningar inte behandlingen som planerat. Malin Vallgårda på Intertek Consulting AB och Johan Dryselius diskuterar Adxtos CE-märkning av företagets mjukvara. hade varit oerhört tidskrävande för oss som inte har standardfrågor som kärnverksamhet att göra samma jobb. Att det sedan visade sig att Malin talar spanska och kunde kommunicera obehindrat med våra programmerare i Argentina var bara en bonus, men en mycket välkommen sådan. Lärt sig om sin egen produkt Sam arbetet var strålande Johan Dryselius Malin Vallgårda, kontaktade Malin Intertek och Johan Vallgårda på Intertek Dryselius, Adxto på väg Consulting AB i septem till ett möte. ber Tillsammans stod de inför på bland annat dokumentation, produkt, säker en rejäl utmaning: CE-märkning av medicintek het och underhåll. När allt var klart i februari i år nisk mjukvara var en ny företeelse för båda och hade vi mött alla applicerbara krav i LVFS 2003:11 eftersom produkten redan var framtagen hade för vår produkt och kunde skicka in ansökan om dokumentationen inte gjorts på rätt sätt. registrering hos Läkemedelsverket. Samarbetet var strålande! Malins spetskom Johan Dryselius betonar vikten av att förmå att petens, driv och stora sociala kompetens gjorde tolka standarderna. att allt flöt på bra. Hon satte sig in i produkten, Malin kunde avgöra vad som är tillämpligt kartlade vilka standarder som var relevanta och och inte och det kom som en skänk från ovan. Det redogjorde för vilka krav dessa standarder ställde Johan Dryselius berättar att det blir mer ansträngan de för tillverkaren att utveckla medicinteknisk mjuk vara när det finns ett CE-märkningskrav. I gengäld blir integriteten och säkerheten för patienten högre vilket väger upp. Och Adxto har under processen lärt sig mycket om sin egen produkt. Vid en eventuell ny produktutveckling är det mycket vunnet. Konsulttimmarna skulle minska avsevärt om vi tog fram ytterligare produkter eftersom vi har lärt oss så mycket! Vi kommer också att ha rätt synsätt från början när det gäller dokumentation och spår barhet och det kommer att spara mycket tid. Jag rekommenderar inget företag att försöka göra en CE-märkning av en medicinteknisk produkt utan hjälp från Intertek. Köp åtminstone ett antal konsulttimmar för att se över vad ni egentligen behöver. För oss hade det inte funkat utan Intertek! Kontakta Calle Medin Stort intresse för Intertek Academy Många nya utbildningar, en rad nya föreläsare från hela världen och europeisk expansion av utbildningskonceptet. Intertek Academys nya produktchef, Malin Prag, har bråda dagar. H ar du gått någon av Intertek Acade mys utbildningar än? Om inte är chansen stor att du snart hittar en utbildning som lockar. Under hösten 2010 arrangeras 22 stycken öppna kurser i allt från ATEX och EMC till CE-märkning och ISO-standar der. Det är en ökning med nästan femtio procent jämfört med samma period förra året. Vårt mål är att våra kunder ska utvecklas, säger Malin Prag, produktchef på Intertek Academy. Då behövs ett brett utbud så att någon kurs alltid ska passa kundens behov. Levande utbildningsutbud Det är därför Intertek Academy hela tiden testar nya utbildningar. Fungerar EMC-föreläsaren från England? Vad sa utvärderingen av litiumbatteri utbildningen, är den värd att anordna igen? Kurskatalogen ska vara levande, det är så vi lockar företag till kompetensutveckling. Nu växer intresset för Intertek Academy runt om i Europa. Det gynnar dig som utbildningskund. Kursutbudet växer och så även utbudet av nya potentiella föreläsare. Där har vi stor nytta av att Intertek är en världsomspännande koncern med bred verksamhet. Exempelvis har en stor svensk elektroniktillverkare nyligen beställt en företags anpassad utbildning i standarden UL746 som berör plaster. Då lånar vi in en teknisk expert från Intertek i USA som kan allt om standarden. Nöjda deltagare Generellt är kundnöjdheten stor bland dem som gått en kurs hos Intertek Aca demy säger Malin Prag. Föreläsarna får goda omdömen och intresset är stort för kommande kurser. Senast igår fick jag ett mejl från en person som deltagit på en EMC-kurs. Han var så nöjd att han redan samma dag ville boka in sig på uppföljaren. Då vet man att man har fått godkänt!

7 utbildningar Utbildning Datum Plats November UL 746C, krav på plaster för nordamerikanska marknaden IEC/EN , tredje utgåvan Litiumbatterier IEC/EN ISO och FS Internrevision och revisionsteknik 2 nov 2 3 nov 9 nov nov nov 30 nov 2 dec Helsingborg December CE-märkning Express CE-märkning enligt Maskindirektivet 2 dec 7 8 dec 2011 Datum och plats är inte ännu fastställt för 2011 års utbildningar. Men vi planerar att hålla följande utbildningar under året. EMC for Functional Safety Practical Electronic Design Techniques for Cost-Effective EMC PCB Design and Layout Techniques for EMC ATEX och IECEx Internrevision och revisionsteknik CE-märkning enligt Maskindirektivet På begäran! Nya tillfällen att gå de populära EMC-utbild ning arna med Keith Armstrong. CE-märkning Express Intertek jorden runt 23 september Historisk flygtur med biobränsle över Atlanten Den 13 augusti ägde en historisk flygning rum mellan Kanada och Tyskland, nämligen den första transatlantiska flygningen med biobränsle i enmotorigt propellerplan. Intertek hade utsetts till projektets provningspartner för biobränslekvalitet. Företaget tillhandahöll provning och konsulttjänster både under utvecklingen av bränslet och under färden. 8 september ETL accepteras av Mexiko En ny resolution från mexikanska myndigheter erkänner ETL som likvärdigt med NOM-certifiering för tre stycken NOM-standarder. Det innebär att en elektrisk eller elektronisk produkt som ska importeras till Mexiko kan ETL-märkas för att visa att den uppfyller applicerbara säkerhetsstandarder. Företag som väljer ETL-certifiering får alltså omedelbart tillträde till den mexikanska marknaden. Foto: Duncan Walker Intertek Academys 23 augusti Intertek utökar i Kambodja Intertek har öppnat verksamhet i Phnom Penh i Kambodja som erbjuder provning, inspektioner och certifieringstjänster till olje-, jordbruks- och gruvbranscherna. Den nya verksamheten blir en del av Interteks växande nätverk i Sydostasien och tillhandahåller analytisk laboratorieexpertis och kvalitets- och kvantitetsinspektioner för frakt av diverse värdefulla varor. IEC/EN augusti Litiumbatterier Intertek öppnar stort livsmedelslabb i Indien IEC/EN IEC/EN , tredje utgåvan ISO Kvalitetssystem för medicinteknik IEC/EN IEC/EN ErP-direktivet Energirelaterade produkter 2009/125/EC REACH för tillverkare av elektriska och elektroniska produkter RoHS i praktiken Nya RoHS och WEEE För anmälan och mer information, exempelvis om när utbildningar utan fastställt datum kommer att äga rum, kontakta Kalendariet fylls hela tiden på med nya utbildningar. För en helt uppdaterad lista, besök Ett nyöppnat livsmedelsprovningslaboratorium i Gurgaon i Delhi-regionen i Indien kommer att öka både kvalitet och säkerhet för Indiens livsmedel bransch. Labbet har ett stort utbud av tjänster, bland annat provning, systemcertifiering och CSRrevisioner. Här kan allt från grönsaker, prefabricerad mat och godis till mejeri, kött, drycker och olja provas och analyseras. Bekämpningsmedel, antibiotika, tungmetaller och en mängd andra ämnen kan spåras i maten. 9 juli Intertek hjälper kosmetikatillverkare att uppfylla nya EU-krav Företag som vill sälja sina kosmetiska produkter, exempelvis smink, tvål, parfym och hårprodukter, inom EU ska efter den 11 juli 2013 uppfylla Regulation (EC) No 1223/2009. Där anges att företaget måste implementera ISO-standarden 22716:2007 som redogör för dokumentationshantering och reglerar produktion, kontroll, lagring och transport av kosmetiska produkter. Intertek erbjuder en helhetslösning för kosmetiska produkter, både när det gäller ledningssystemet ISO där revisioner, gap analyser och certifiering ingår och kliniska tester, forskningsstudier, kvalitetsgaranti på råmaterial och screening efter farliga ämnen. Dessutom tredjepartsprovar och intygar Intertek att tillverkarens sälj argument stämmer. Foto: Sebastian Duda Sourca batterier 16 juni Intertek förvärvar franskt oljeprovningsföretag Anpassade utbildningar Är ni många på ditt företag som vill gå samma utbildning? Vi kan leverera alla våra öppna utbildningar som företags specifika. Låt oss komma till dig! Kontakta Malin Prag för mer information: Malin Prag är ny produktchef för Intertek Academy. I början av juli förvärvade Intertek det franska provningsföretaget ETSA (Expertises Technologies & Services Analyses S.A), verksamt inom oljeinspektionsoch oljeprovningsbranschen. ETSA är en av de tre största aktörerna inom branschen och tillhandahåller fraktinspektioner och laboratorieprovning till Frankrikes olje- och gasindustri. Förvärvet ökar Interteks andel på den franska marknaden så att fler lokala och globala företag kan outsourca sin forskning och utveckling av förnyelsebar energi och raffinaderistöd. ETSA:s provningstjänster, som bland annat inkluderar analys, inspektion, forskningsstöd för gasprodukter, smörjmedel och tillsatser, blir ett bra tillskott till Interteks produktportfölj och en tillgång för före tagets oljekunder.

8 Produktion: Odelius Standardnytt Standardnummer Namn Standarden ersätter / Datum då gamla standarden slutar att gälla EN V2.3.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short-range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V2.1.1 / November 30, 2010 EN V2.3.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short-range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive EN V2.1.2 / May 31, 2013 EN V1.7.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short Range Devices; Radio equipment in the frequency range 9 khz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 khz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods EN V1.5.1 / November 30, 2010 EN V1.5.1 EMC and radio spectrum matters (ERM); Short range devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 khz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 khz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.3.1 / November 30, 2011 EN V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V1.4.1 / December 31, 2009 EN V1.6.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods EN V1.5.1 / May 31, 2011 EN V1.3.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.2.1 / December 31, 2010 EN V1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V1.3.1 / May 31, 2012 EN V4.2.1 Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V3.2.1 / November 30, 2011 EN x V4.2.1 Subparts to EN standard series. X that are changed to V4.2.1 are: X= 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16 and 17 November 30, 2011 EN V2.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems EN V1.3.2 / January 31, 2011 EN 55013/ISI:2009 Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio distur bance characteristics Limits and methods of measurement New interpretation sheet / Approved by CENELEC on EN :2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus Measuring apparatus EN , utgåv 2, 2007 & EN /A1:2007 & EN / A2:2008 / March 1, 2013 EN :2006/A1:2009 Appliance couplers for household and similar general purposes Part 2 4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement New Amendment / November 1, 2012 EN :2010 Husehold and similar electrical appliances Particular requirements for refrigerating appliances New edition / March 1, 2015 EN /A1:2009 Switches for household and similar fixed electrical installations Part 2-1: Particular requirements Electronic switches New amendment / April 1, 2012 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for drills and impact drills New edition / February 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for reciprocating saws New edition / February 1, 2013 EN /A1:2010 Hand-held motor-operated electric tool Particular requrements for hedge trimmers New amendment / April 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tools Particular requrements for screwdrivers and impact wrenches New edition / February 1, 2013 EN :2010 Hand-held motor-operated electric tool Particular requrements for hammers New edition / February 1, 2013 EN /A1:2010 Information technology equipment Safety Part 1: General requirements New amendment / March 1, 2013 EN /A11:2009 Information technology equipment Safety Part 1: General requirements New Amendment / December 1, 2010 EN /A1:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test New amendment / March 1, 2013 EN :2010 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4 8: Testing and measurement techniques Power frequency magnetic field immunity test EN :1993 & A1:2001 / February 1, 2013 EN :2008 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requi rements Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions(functional safety) General industrial applications This new standard is to be used in conjunction with EN / June 1, 2011 EN :2008 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requi rements Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety related functions (functional safety) Industrial applications with specified electromagnetic environment This new standard is to be used in conjunction with EN / June 1, 2011 EN 62493:2010 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields New standard Ladda ner hela 2010 års standarslista på Interteks webbplats! Du hittar den på Redaktör: Sara Sättare, Intertek Semko AB Torshamnsgatan 43 Box KISTA Tel delta i lottni utn av en I gen p shufflod e Beställ nytt material om S-märket Vi vet att S-märkta produkter säljer bättre än liknande produkter som inte är S-märkta. Nu gör vi det lättare för er som är återförsäljare att marknadsföra S-märket och därmed öka er försäljning! Hjälp slutkonsumenten till säkrare produkter genom att beställa Interteks nya kostnadsfria S-märkesmaterial! Det består av foldrar som förklarar oberoende säkerhetsprovning och skillnaden mellan S-märket och CE-märkningen. Givetvis kan du som tillverkare av S-märkta produkter också beställa materialet och distribuera ut till butiker där dina produkter säljs. Gå in på för att läsa mer och beställa foldrarna. Materialet levereras i december. När vi mottagit din beställning deltar du i utlottningen av en Ipod shuffle! Vill din kollega också ha Intertek INFO? Att hålla sig à jour med standardförändringar är viktigt för många funktioner på ett företag. För att säkra er kompetens på området, beställ fler exemplar av Intertek INFO! Allt du behöver göra är att mejla till och ange var du arbetar och hur många extra exemplar av tidningen du vill beställa. Om du har en kollega som vill ha tidningen direkt adresserad till sig bifoga dennes namn och adress. Givetvis är det helt kostnadsfritt.

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy - utbildningar, seminarier och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar

Läs mer

laddningsstationens Ingvar funktion i det kalla klimat

laddningsstationens Ingvar funktion i det kalla klimat Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #1 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 1 2011 Intertek testar laddningsstation till elbilar Elbilar,

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier

Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 3 2009 Storsatsning på prestandaprovning av hybridbilsbatterier

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

Egen el från vind Sven Ruin

Egen el från vind Sven Ruin Egen el från vind Sven Ruin Aktiv i SERO Lång bakgrund inom vindkraft och energisystem Arbetar på konsultföretaget TEROC AB Har deltagit i utvecklingen av konsumentmärkning för små vindkraftverk inom IEA

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning EQ Fönster Energimärkning Allmänt EQ Fönster Energimärkning är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att underlätta valet av energieffektiva fönster. Energimärkningen är utformad utifrån EU:s Energy

Läs mer

MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen

MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen Intertek INFO #2 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 2 2015 MÄRKNING MED MERVÄRDE Nu tar Intertek maten till Almedalen Idag är livsmedelsproduktion en global angelägenhet. En råvara som serveras som en del

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Nordiskt Samarbete. Ännu bättre service till nordiska kunder

Nordiskt Samarbete. Ännu bättre service till nordiska kunder Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #2 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 2 2011 Nordiskt Samarbete om marknadskontroller När ett företag

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014)

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014) varor Ammonium-dikromat EG nr: 232-143-1 CAS nr: 7789-09-5 Används för yytbehandling av metall. (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Arseniksyra EG nr: 231-901-9 CAS nr 7778-39-4 Används för att

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier YTTRANDE Datum Dnr 2015-05-27 2015/1931 Finansdepartementet 103 33, Stockholm Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier (Dnr Fi2015/1931) (Elektronikåtervinning i Sverige) väljer

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy Utbildning och utveckling kommer alltid att behövas och utgör en viktig hörnsten i alla organisationer och företag

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Kursprogram. FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR våren 2011

Kursprogram. FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR våren 2011 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR våren 2011 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795 51 12 Mobil: 070-206 15

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer