Tjeckien nytt land, gammal historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjeckien nytt land, gammal historia"

Transkript

1 Tjeckien nytt land, gammal historia Första republiken, München och ockupationen 1. Tjeckoslovakien 1918 en helt ny statskonstruktion Staten skapades utomlands Masaryks skickliga lobbyarbete: 1915 upplös Österrike-Ungern, 1916 Tjeckoslovakiska Nationalrådet (Paris) + därpå tjeckisk Nationell kommitté i Prag, maj: Pittsburghöverenskommelsen om en stat för tjecker och slovaker, juni-oktober: Frankrike, Storbritannien, till sist USA erkänner Tjeckoslovakiska nationalrådet som företrädare för Tjecko-Slovakien, 18 oktober självständighetsförklaring (Paris), 28 oktober självständighetsförklaring i Prag Ententen ville skapa stark slavisk stat mellan Tyskland och Österrike. Särskilt Frankrike starkt engagerad. Jfr nya Jugoslavien. Polen däremot gammal återupprättad stat dock även multinationell. Utgångspunkten efter första världskriget var att skapa nationell självbestämmanderätt (Wilsons 20 punkter 1918). Tjeckoslovakien tvärtemot: lika etniskt blandat som Österrike/Ungern: 1921 av 13,6 milj inv är tjeckoslovaker 8,5 milj tyskar 3,3 milj (33 procent i Böhmen), ungrare ¾ miljon, rutener drygt , judar nästan Arv från Österrike till Tjeckien: Hög industrialisering (2/3 av Österrikes industri, ca 40 procent arbetar i industri) God utbildning (i stort sett inga analfabeter) Fungerande förvaltningsapparat (men väl tung och stor) Vana vid politiskt arbete (etablerade partier, opinionsbildning) Starkt civilsamhälle Arv från Ungern till Slovakien: Jordbruk dominerar (60 procent) Folkskolor med mest ungersk undervisning, inga gymnasier Ungersk adel styr från storgods Svagt civilsamhälle 1

2 2. Tjeckoslovakismen Författningen 1920: ett tjeckoslovakiskt folk + minoritetsskydd enl språklag 1920 (rätt till eget språk i områden med över 20 procent minoriteter) Jfr Pittsburghöverenskommelsen 1916: union av tjecker och slovaker, eget parlament, egna domstolar, egen förvaltning Jfr Edvard Beneš i fredsförhandlingarna: ett slags Schweiz Skäl för centralismen: - Rädslan för Tyskland kräver en enhetlig stat - Hindra sudettyska krav på autonomi - Slovakerna klarar inte självstyre: ingen utbildad elit, ingen förvaltning; risk för att ungrare eller eller magyariserade slovaker annars skulle ta över - Tjeckisk nationalism: historiska rötter, återkoppling till den tjeckiska staten före 1620; tyskarna som immigranter och kolonisatörer (Masaryk dec 1918) Skapade i själva verket växande kritik från slovaker och tyskar Två inbyggda problem: 1. Klyftan tjecker slovaker års separation - Helt olika samhällen: stad-land, industri-jordbruk, utbildningsklyfta, protestantism och ateism - katolicism - Löften om federation (Pittsburgh) inte infriade - Nationens symboler bara tjeckiska, protestantiska: Jan Hus, Vita Bergen, Palacký och historien OBS dock slovakiska nationalister (Hlinka) i minoritet 2. Tyskarna - Vana att vara majoritetsfolk, nu i minoritet (23 proc, 3,3 milj) - Språklag 1920 rätt till eget språk i områden över 20 proc (dvs egna skolor, universitet, kulturinstitutioner) - MEN: tjeckisk dominans i förvaltning, språkprov i tjeckiska - Demokratiska tyska partier helt dominerande på 1920-talet, små nationalsocialistiska partier; - MEN: Störst arbetslöshet i tyska områden, Sudettyska partiet 15 procent i val För sena eftergifter 1938: tysk andel i förvaltning, självstyre 2

3 3. Politiken, ekonomin, socialsystemet Tjeckoslovakien var en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem; den enda i Central- och Östeuropa som bestod under hela mellankrigstiden; social välfärd; åtskillnad stat - kyrka Särdrag: - Stark presidentmakt Masaryk framtvang detta i författningen 1920, mot socialdemokratiskt motstånd; inte bara rätt att utnämna regering, även rätt att lämna förslag direkt till parlamentet och att återförvisa fattade beslut dit - Stor partisplittring, täta regeringsbildningar minst 14 partier i parlamentet, 17 regeringar fram till 1938; uppdelning efter ideologiska och etniska skiljelinjer - Stabilitet uppnås ändå genom informell samverkan mellan de fem största partierna (dock ej kommunisterna), den sk Pětkan; Efterhand utökad med tyska partier (efter 1926); Regeringsbärande parti större del av mellankrigstiden: agrarpartiet, kring 15 procent breda koalitioner; borgerlig koalition, åter bred koalition med tjeckiska och tyska socialdemokrater - Gruppen Hrad (Borgen) kring president Masaryk utövade dessutom informellt, utomparlamentariskt inflytande (några få politiker, intellektuella, finansmän något till vänster) - Kritiska till statens existens: Kommunistpartiet KSČ (1921 åtminstone 1935; som högst ca 15 procent av rösterna totalt) och Slovakiska folkpartiet (kring 30 procent av rösterna i Slovakien 1935); Sudettyska partiet (från 1933, i val 1935 över 15 procent, 2/3 av alla tyska röster) - Livligt civilt samhälle (fackföreningar, intressegrupperingar, Legionärernas veteranorganisation, gymnastikrörelsen Sokol ( medlemmar 1920) mm Social välfärd genomfördes en rad viktiga reformer: - åtta timmars arbetsdag - sjukförsäkring - arbetslöshetsförsäkring - jordreform: uppdelning av gårdar på mer än 150 ha; berörde 28 procent av all mark; gynnade i praktiken mest tjeckiska, medelstora jordbruk (och agrarpartiet) - ej nationaliseringar av industrier (planer från socialdemokraterna genomfördes inte) 3

4 Ekonomisk utveckling: - Mycket svåra år efter självständigheten devalvering, stabil valuta men till pris av arbetslöshet (22 procent 1922); - förlust av traditionella marknader + allmän europeisk depression; först 1925 nådde industriproduktionen nivån före första världskriget! - goda år världsdepressionen slår hårt (Obs mycket långvarig i Tjeckoslovakien): 1929: mindre än arbetslösa, 1933 ca en miljon, 1937 ca ½ miljon - industrikrisen slog särskilt hårt i tyska områdena (mest industrialiserade) samt i Slovakien-Rutenien (jordbruk) Sammanfattning: Tjeckoslovakien ett av främsta industri- och välfärdsländerna i mellankrigstidens Europa. Masaryk början av 1930-talet: vi behöver 30 år till av fred och framsteg för att vara trygga 4

5 Vägen mot München vägen till undergången Bakgrund: Hitler tar makten i Tyskland 1933, upprustar, inkorporerar Rhenlandet 1936, Österrikes Anschluss mars 1938, Tal om beskydd av tyskar i andra länder. Tjeckoslovakiens utrikespolitik sedan självständigheten byggt på allianser, kollektiv säkerhet genom Nationernas förbund 1920/22 Lilla ententen ömsesidiga försvarsallianser mellan Tjeckoslovakien-Rumänien-Jugoslavien, riktade mot hot om revanschism från Ungern 1922 handelsavtal med Sovjet 1924/25 fördrag med Frankrike om stöd vid tysk aggression 1935 ömsesidigt biståndsavtal med Sovjet (Sovjet med i NF 1934), i kraft endast efter beslut av NF och om Frankrike lämnar stöd (Frankrike slöt parallella alliansavtal med Rumänien och Jugoslavien på 1920-talet, biståndsavtal med Sovjet 1935; med Polen hade Frankrike sedan 1921 ett starkare militärt biståndsavtal) 1930-talet: Frankrike har förlorat inflytande, Storbritannien klargjort för Tyskland att man godtar fredliga förändringar, appeasement Mars 1938 Anschluss Maj: partiell tjeckoslovakisk mobilisering; Věrní zůstaneme, en miljon underskrifter på upprop för självständighet September: Beneš fjärde plan: visst självstyre för sudettyskar Chamberlains tre möten med Hitler 15 september Berchtesgarden: Tyskland kräver hela Sudetlandet, 19.9 Storbritannien o Frankrike godtar kravet och ger internationella garantier till Tjeckoslovakiens nya gränser, 21.9 Tjeckoslovakien tvingas godta kravet efter att Storbritannien o Frankrike meddelat att de inte avser stödja Tjeckoslovakien; i Prag kräver ett nej 22 september Godesberg: Hitler kräver omedelbar utrymning + att godta polska och ungerska krav på landavträdelser Storbritannien o Frankrike hårdnar: motsätter sig ej tjeckoslovakisk mobilisering; Omedelbar mobilisering: 1,5 milj man under vapen september München: Tyskland + Italien, Storbritannien + Frankrike. Tjeckoslovakien får inte delta! 5

6 29.9 på kvällen: Storbritannien o Frankrike godtar tyska villkor utrym Sudetlandet 1-10 okt. Garantier för nya gränserna utlovas, även från Tyskland på natten: Tjeckoslovakiska ledningen får veta villkoren, på em tvingas man godta. Måste även avstå område till Polen 1.10, södra Slovakien till Ungern 2.10 Beneš: rationell kalkyl, ensam kamp hopplös, stort lidande för folket; övertygad om att världskrig ändå kommer, Tjeckoslovakien kan återuppstå. Går i exil till London Tjeckoslovakien förlorar 1/3 av sitt territorium, 5 milj invånare; stor del av industrin förlorad, stor arbetslöshet Anpassningsregering under Rudolf Beran (högeragrar), ingrepp mot kommunister och antifascister, Emil Hácha president; Slovakiskt självstyre under Jozef Tiso mars 1939: Hitler tvingar Tiso utropa Slovakien som stat (under tyskt beskydd) 15 mars 1939: Tyskland ockuperar Böhmen o Mähren: protektorat Protektoratet Böhmen Mähren Formellt egen tjeckisk förvaltning Tysk riksprotektor och hans ställförträdare (från sept 1941 Reinhard Heydrich, Tysklands säkerhetschef, mördad juni 1942; därpå mäktigast sudettysken Karl Hermann Frank); dessa bestämde ytterst och alltmer Förtryck av allt kulturellt och intellektuellt liv, universiteten stängs november Omsorg om bättre villkor för arbetarna (lön, mat), värdefullt industriarbete för Tyskland, från 1943 även tvångsarbete i Tyskland. Tjeckien ganska oskatt under kriget (jfr förtrycket och förstörelsen i Polen) Ingen bred motståndsrörelse Slovakien Katolsk-fascistisk, korporativ enpartistat, alltmer beroende av Tyskland; dock visst folkstöd pga önskan om slovakisk 6

7 självständighet. Förföljelse av vänstergrupper och antifascister. De värsta fascisterna hölls dock i stort sett utanför makten. 1941, juni slovakiska soldater i strid mot Sovjet men massdeserteringar Judar deporterades mars-oktober 1942, stoppades av Vatikanen (återupptogs efter tyska ockupationen hösten 1944) 1944 sept-okt Slovakiska nationella upproret (SNP), lett av Slovakiska Nationalrådet, med kommunister och borgerliga, upproret slås ner när sovjetiska trupper fastnar i Duklapasset. Tyskland ockuperar, hårdare förtryck. Exilen Exilregering under Beneš i London 1940/ gränserna före München garanteras av de allierade 1943 fördrivning av sudettyskar efter kriget godkänns 1943 dec: Beneš i Moskva, undertecknar vänskapsfördrag med Sovjet 1945 mars Beneš i Moskva: Nationella front- regering bildas, kollaborerande högerpartier förbjuds 1945 april Košice (östra Slovakien) regeringsprogram offentliggörs: visst självstyre för Slovakien, jordreform, statsstyrd ekonomisk återuppbyggnad maj: Prag befrias av sovjetiska styrkor sista striden i andra världskriget (Tyskland kapitulerade 8 maj); föregicks av uppror i Prag 5-8 maj, lett av Tjeckiska nationalrådet Krigets facit (något osäkra siffror) tjecker o slovaker dog Judar: totalt dödades ca , varav tjeckiska och slovakiska-rutenska (därav troligen ca slovakiska) 7

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Kenth-Åke Andersson Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Från Mullvaden nr 10-16/72 Innehåll Del 1: Utvecklingen fram till 1923... 1 Byråkratin växer fram... 1 Lenin och Trotskij mot byråkratin...

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Så sent som vid mitten av 80-talet

Så sent som vid mitten av 80-talet PERCY BARNEVIK: Det gränslösa Europa en utmaning De forna sovjetrepublikerna går mot en ekonomisk och därmed också en möjlig politisk katastrof. Den slutsatsen drar Percy Barnevik och konstaterar att sanningens

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Vad är fel med ett Stor-Albanien?

Vad är fel med ett Stor-Albanien? 1 Freddy De Pauw Vad är fel med ett Stor-Albanien? Idén om Stor-Albanien väcker avsky i vänsterkretsar i Europa. Idén hänförs omedelbart till Kosovos befrielsearmés / Ushtria Clirim e Kosovës (UCK) rasistiska

Läs mer

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 om detta må ni berätta STÉPHANE BRUCHFELD OCH PAUL A. LEVINE En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 med nytt kapitel om Sverige och Förintelsen FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA I juni 1997 tog statsminister

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Anders Ferm Den tredje mannen

Anders Ferm Den tredje mannen Anders Ferm Den tredje mannen Det mesta stämmer nog. I varje fall det viktigaste. Men allt bör kontrolleras. Det är inte svårt, bara obekvämt. Harry Schein, Schein Harry Schein kom på tal, jag satt på

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 De flesta av artiklarna nedan är från mitten av augusti och framåt. En artikel är från slutet av juli (från Clarté), som inte fanns tillgänglig då förra artikelsamlingen

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

Facklig organisering

Facklig organisering Kapitel 14 Facklig organisering Ingenting genomförs mot arbetarnas vilja Kubas fackliga rörelses historia Den kubanska arbetarklassens långa kamptradition är inte unik, men ovanlig för latinamerikanska

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Revolutionära socialistiska kvinnor

Revolutionära socialistiska kvinnor Revolutionära socialistiska kvinnor Sylvia Pankhurst Clara Zetkin Alexandra Kollontaj Internationell kommunistisk kvinnokongress i Moskva 1921 (Kollontaj och Zetkin till vänster om mitten). Arbetarmakt

Läs mer

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen Förord Säkerhetstjänstkommissionen tillkom vid en tidpunkt då olika forskare, framför allt historiker och statsvetare, inlett arbeten med projekt som låg nära kommissionens uppdrag. Flera av dessa projekt

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer