Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 46 JUNI 2011 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Maria Montazami svenskast i Hollywood Miljötillståndsansökan inlämnad Utrikestrafiken slår nya rekord Barnen får egen lounge

2 Nya Arlanda Swedavia Arlanda, Stab Kommunikation, Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Jan Lindqvist Redaktion: Anders Bredfell, Karin Magnusson, Helena Miller, Susanne Rundström. Grafisk form: Interactive Publishing AB Tryck: CM-gruppen Omslagsbild: Maria Montazami, Hollywoodfru aktuell i Vings resereklam. Foto: Thomas Engström Det har varit tolv händelserika år på Arlanda. När jag en augustidag 1999 tillträdde som flygplatsdirektör för Arlanda ska jag erkänna att även om jag verkligen såg fram mot jobbet, trodde jag inte att det skulle bli tolv så spännande, utvecklande och oftast även roliga år. Jag har fått vara med och leda en förändringsresa i flera dimensioner. Då, 1999, var vi på dåvarande Luftfartsverket mer av infrastrukturhållare som fokuserade på våra flygplatser. Och flygets miljöfrågor handlade mest om buller. Nu tolv år senare har det hänt ganska mycket på Arlanda. Flygplatsen har konsekvent utvecklat samarbetet med grannar, hemkommunen Sigtuna, Stockholm och hela övriga Mälardalsregionen. Vi har engagerat oss i frågor kring regionens och landets tillväxt och utveckling, vi har jobbat för bättre kollektivtrafik och för att koppla samman trafikslagen. Vi brukar numera säga att Arlandas roll är att knyta samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken, alltså flyget. En annan del av förändringsresan handlar om flygets miljöpåverkan. Sedan 2003 har vi på Arlanda jobbat fokuserat på att inte bara uppfylla lagar och regler, utan aktivt pröva varje möjlighet att minska vår miljöpåverkan. Vi har de senaste åren fått ett antal utmärkelser för miljöarbetet, kvitton på att vi är på rätt väg. Idag är Arlanda en av världens ledande flygplatser inom klimat och miljö. Nu har vi gått igenom och vässat hela vårt miljöarbete och lämnat in en ansökan till miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd. Den processen kan du läsa mer om i den här tidningen. Den sista delen av resan handlar om kunder. Vi har gått från att vara infrastrukturhållare till ett serviceföretag. Vi jobbar sedan flera år mycket aktivt för att attrahera flygbolag och flyglinjer som skapar tillgänglighet för regionen och landet. Och då måste vi erbjuda våra kunder flygbolagen konkurrenskraftiga priser och en god service. Detsamma gäller självklart våra slutkunder, resenärerna. Arlanda har under flera år jobbat för att öka kundvärdet, göra flygplatsen mer trivsam, personalen mer serviceinriktad och välkomnande. I servicen till resenärerna ingår också att Arlanda ska ha ett bra utbud av butiker, restauranger och tjänster. Och de pengar vi får in på butikshyror med mera gör att vi kan hålla nere avgifterna för flygbolagen, och därmed i slutänden erbjuda resenärerna ett bättre linjeutbud. Arlandas förändringsresa kommer säkert att fortsätta, men själv ska jag nu påbörja en annan resa. I höst tillträder jag som VD och koncernchef för Akademiska Hus. Bland de många saker jag tar med mig från den spännande tiden på Arlanda finns själva grundprincipen för hållbara företag, en princip som jag vill påstå utvecklats under de senaste tio åren. Det handlar om att skapa största möjliga nytta till priset av så små nackdelar som möjligt. Vilket för Arlanda handlat om bästa möjliga nationella och internationella tillgänglighet, med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Jag vill avsluta med tacka alla på och runt flygplatsen för tolv spännande år, och önskar min kommande efterträdare all lycka i det fortsatta arbetet att utveckla Arlanda som en viktig del av den växande Storstockholmsregionen, till nytta för hela landet. Vi ses säkert på Arlanda i framtiden! Kerstin Lindberg Göransson Flygplatsdirektör Foto: Lasse Modin 2 NYA ARLANDA

3 Arlanda ansöker om nytt miljötillstånd Swedavia AB har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nuvarande miljötillståndet är en blandning av otidsenliga regler och villkor som i värsta fall kan halvera möjligheterna för inrikesoch utrikes flygresor inom några år. På sikt utgör därför detta ett hot mot hela Sveriges tillgänglighet. Den nya ansökan baseras på gällande förutsättningar och miljölagstiftning med hänsyn till flygets betydelse för tillväxt, jobb och välfärd i hela Sverige. Det nuvarande tillståndet innebär att vi inom några år kan tvingas att kraftfullt begränsa tillgängligheten i, till och från Sverige. Detta innebär att Sveriges konkurrenskraft försämras och att möjligheterna att utveckla såväl regionalt som nationellt näringsliv påverkas negativt, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich. Framförallt är det två villkor i det nuvarande tillståndet som begränsar tillgängligheten och försämrar möjligheterna för såväl turism som näringsliv i hela landet. Dessa villkor är förbud mot raka inflygningar till landningsbana 3 från och med år 2018 samt det utsläppstak där alla transporter till och från flygplatsen ingår. Konsekvenserna av villkoren är att flygplatsen kan tvingas halvera kapaciteten Stockholm Arlanda Airport är navet för flyget i Sverige. De unika villkor vi nu verkar under är både samhällsekonomiskt okloka och ur ett miljöperspektiv kontraproduktiva. Det förslag till tillstånd vi förespråkar innebär såväl miljömässiga som samhällsekonomiska vinster, säger Arlandas flygplatsdirektör Kerstin Lindberg Göransson. Själva ansökan samt en sammanfattning finns tillgänglig på Det är Swedavias bedömning att processen fram till ett nytt tillstånd tar minst fem år, och under tiden gäller nuvarande tillstånd med dess begränsningar. Av Anders Bredfell Foto: Daniel Asplund Miljödomstolen sa ja till dammar Swedavia har fått beslut från mark- och miljödomstolen att man får bygga nya säsongslagringsdammar vid Arlandas bana 3. För att få plats med dammarna kommer Halmsjöbäcken att flyttas och få ett nytt läge intill väg 273. De nya dammarna kommer tillsammans med befintliga dammar och våtmarkerna i området att bilda Halmsjöbäckens dagvattenanläggning. Syftet med anläggningen är att minska flygplatsens påverkan på dagvattnet och därmed bidra till en bättre vattenkvalitet i Märstaån. Anläggningen kommer att hantera dagvatten från bana 3 som vintertid är påverkat av formiat som används för halkbekämpning av banorna. Formiat bryts lätt ned, men kan orsaka syrebrist om för stora mängder når sjöar och vattendrag. De flesta remissinstanserna har redovisat en positiv inställning till anläggningen på grund av de miljöfördelar den kommer att medföra. Svensk Pilotförening (SPF) har dock redovisat farhågor för ökad förekomst av fåglar vilket skulle kunna utgöra en flygsäkerhetsrisk. Swedavia fäster precis som SPF stor vikt vid frågan och har därför anlitat särskild fågelexpertis för planering av anläggningen. Anläggningen kommer också att genomgå en säkerhetsanalys och i arbetet med denna har bland annat SPF bjudits in. Säkerhetsanalysen kommer att översändas till Transportstyrelsen (som är tillsynsmyndighet för flygsäkerhet) för acceptans. Just nu påbörjas arbetet med säkerhetsanalys och projektering och om allt går som planerat kan dammarna vara färdigställda vintersäsongen 2012/2013. NYA ARLANDA 3

4 Hon lyfte Arlanda När flygplatsdirektör Kerstin Lindberg Göransson lämnar Arlanda efter tolv år kan hon känna sig stolt över resultatet. Hon har förvandlat Arlanda till en internationell storflygplats med fokus på resenären. Arlandas betydelse för regionen och landet är idag en självklarhet. En liten flygplats har blivit stor. Fakta Kerstin Lindberg Göransson Född 1956 i Hudiksvall Civilekonom Tillträdande vd och koncernchef för Akademiska Hus med huvudkontor i Göteborg Bor i radhus i Täby Gillar böcker, matlagning, opera, balett, trädgårdsarbete, resor. Fjällvandrar helst vid Riksgränsen och i alperna i Österrike och Schweiz. Senast lästa bok: Patti Smiths Just kids. Vad har varit roligast under din tid som flygplatsdirektör på Arlanda? Kulturförflyttningen! Vi har gått från att vara en statlig infrastrukturhållare där passagerare processades genom terminalerna till att bli ett kundorienterat serviceföretag med resenärens bästa i fokus. Vi har en del kvar att göra, men vi har kommit en bra bit på väg. Vi har också haft mycket roligt tillsammans. Som när vi lyckades locka den stora flygmässan Routes till Stockholm där vi var värd. Vilka förändringar är du stoltast över? De goda relationerna med regionen, och då i synnerhet med vår hemkommun Sigtuna. Alla regionala samarbeten gör att flygplatsen positionerar sig och vågar ta plats i olika sammanhang. Ett annat område är flygplatsens miljöarbete. Det finns idag en stolthet i att jobba på Arlanda det är jag stolt över! Vilken utmaning har varit tuffast? Arlandas unika utsläppstak är den strategiskt svåraste frågan. Flyget och klimatpåverkan har också varit en utmaning. Omvärlden har förändrats, där flygplatser idag har en annan roll än tidigare. Konkurrensen om flygbolagen mellan flygplatser är mycket tuffare idag. Flygbolagen kräver mer av flygplatserna och det måste finnas en bra affär i varje destination. Slaget om tillgängligheten är tuff. Vilken var din bild av Arlanda innan du blev flygplatsdirektör? Jag hade en positiv bild av Arlanda. Jag reste mycket i mitt tidigare jobb och uppfattade flygplatsen som liten och smidig. Det Arlanda jag mötte i rollen som flygplatsdirektör var en flygplats med växtvärk Arlanda var en liten flygplats som snabbt blivit stor och organisationen hade inte riktigt följt med, säger Kerstin Lindberg Göransson. För att möta framtida behov krävdes stora ekonomiska investeringar. Man ska komma ihåg att vi aldrig haft så många resenärer någonsin som år 2000, 18,3 miljoner. Bana 3, det nya flygtrafikledningstornet och den nya delen av Terminal 5 började byggas för att möta den förväntade resenärsökningen, säger Kerstin Lindberg Göransson. Men istället för en fortsatt ekonomisk uppgång och fler resenärer inträffade terrordåden den 11 september 2001 som blev början till ett svårt slag mot flygbranschen. Kerstin Lindberg Göransson ledde plötsligt ett företag i kris. Början av 2000-talet var svåra år. Vi hamnade i en tuff lågkonjunktur samtidigt som vi var mitt i utbyggnaden av flygplatsen. När 20 procent av trafiken försvann från Arlanda tvingades vi säga upp medarbetare. Det var en smärtsam förändring för hela organisationen. Om jag kunde ha gjort något annorlunda under mina år på Arlanda, skulle det ha varit att ha skyndat på förändringsprocessen. Att den blev smärtsamt lång berodde på att vi aldrig tidigare haft en liknande kris, säger hon. Flygplatsen lever fortfarande med en medvetenhet om hur snabbt förändringar kan ske. Vi lärde oss att alltid vara förberedda på snabba konjunkturväxlingar. Nu jobbar vi med ständig anpassning mot omvärlden för att inte hamna i samma läge igen. Under julhelgen 2004 inträffade flodvågskatastrofen i Sydostasien. Drygt 500 svenskar på solsemester i främst Thailand omkom. På Kerstins Lindberg Göranssons initiativ upprättades ett kriscenter på flygplatsen, där drabbade och anhöriga passerade. Kerstin Lindberg Göransson arbetade själv i kriscentret. Tsunamin berörde mig djupt på många sätt. Främst tänker jag på de drabbades tragiska öden och de människor jag mötte i kriscentret. Men jag blev även positivt berörd när jag såg alla kompetenta medarbetare som ville göra skillnad för de drabbade. Jag lärde mig mycket om ledarskap under den här svåra tiden. Det är viktigt att alla vet sin roll i helheten för då kan man springa så mycket längre. Vår organisationsförmåga och förmåga att klara svåra anspänningar är fantastisk, säger hon. Kerstin Lindberg Göransson har varit med på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor i nära tio år och fungerar som mentor för framtidens ledare. Men tevesoffor på temat kvinnligt ledarskap är inget som lockat henne. Jag tror på det personliga ledarskapet, det är farligt att dela upp ledarskap i manligt och kvinnligt. Mentorskapet har gett mig insikten att det finns ett stort behov av kvinnliga förebilder. Som mentor är jag inte bara en förebild, utan det är också ett sätt för mig att få insikt om vad som driver unga människor. Det är viktigt att vara nära, för att förstå hela 4 NYA ARLANDA

5 organisationen. Vilket är ditt bästa ledarskapstips? Var lyhörd för vad som triggar olika människor och olika grupper. En av mina viktigaste uppgifter som ledare är att skapa förutsättningar för andra att göra ett bra jobb. Det är också viktigt att vara prestigelös, att våga lyfta fram andra. Vad ville du bli när du var 15 år? Textillärare. Men jag blev civilekonom istället. Om du skulle byta karriär vad skulle du hitta på? Foto: Cina Stensson Kanske testläsare! Jag läser två, tre böcker i veckan. Det är mitt sätt att koppla av. Helst läser jag biografier, men är egentligen allätare. Vad tar du med dig när du lämnar Arlanda? Jag tar med mig erfarenheten att leda en komplex organisation med många olika kompetenser och med många olika kravställare. Vi ses nog rätt ofta även i framtiden då jag kommer att resa en hel del i mitt nya jobb. Det blir roligt att få uppleva Arlanda som resenär igen! Av Helena Miller Röster om Kerstin Från SAS sida tycker vi att det har varit ett stort nöje att samarbeta med Kerstin. Hon har varit en riktigt god ledare för Arlanda och vi har känt att hon har haft ett stort och genuint kundfokus. Dels på passagerarna, som ju är våra gemensamma slutkunder, men också på oss flygbolag som är de största användarna av tjänsterna på flygplatsen. Tack vare Kerstin har vi nu en riktigt fin plattform för den framtida utvecklingen av Arlanda. Hans Ollongren, Senior Vice President, SAS Vårt samarbete under dessa år har tillsammans med Kerstin hållits i en positiv anda. Man har från flygplatsens sida visat att man vill samarbeta, och att man vill underlätta för folk som bor i flygplatsens närhet. Lasse Andersson, ordförande i Skånela Sockenförening, granne Kerstin Lindberg Göransson har spelat en avgörande roll för det goda samarbetet mellan flygplatsen och värdkommunen Sigtuna. Under hennes tid som flygplatsdirektör har relationen med omkringliggande aktörer utvecklats från ett myndighetsperspektiv till samarbetsperspektiv. Det har skett på många områden så som stadsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, miljöarbete och näringslivsutveckling. Det har varit bra för regionen och gjort flygplatsen mer attraktiv i den hårda internationella konkurrensen. Även om vi inte har varit överens om allt, kommer jag sakna Kerstin som flygplatsdirektör. Tillsammans har vi under snart nio år hunnit uträtta en hel del. Anders Johansson (S) Kommunalråd Sigtuna kommun Kerstin har bidragit till att tydligt positionera Arlanda i länet. Det handlar bland annat om att vända den tuffa miljöfrågan till ett offensivt miljöarbete, att lyfta fram Arlandas betydelse för besöksnäringen och näringslivet i stort och vikten av att alla olika aktörer i länet samarbetar för att stärka Arlandas viktiga position och därmed regionen som helhet. Ulla Hamilton Borgarråd (M) Arbetsmarknad-, näringsliv-, trafik och renhållningsfrågor NYA ARLANDA 5

6 Utländska besökare förväntas öka med 80 procent år 2020 Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) räknar med en ökning på 80 procent av internationella besökare till Sverige fram till 2020 och antalet svenska fritidsresenärer med 50 procent. Om utvecklingen följer den beräknade tillväxtkurvan så kommer turistnäringen att omsätta drygt 500 miljarder kronor och uppnå en total ökning på 105 procent år Utländska besökare står för över hälften av omsättningen. Prognos antalet resor och gästnätter år 2020 Luftfart: + 33 procent Sjöfart: + 22 procent Järnväg: + 23 procent Gästnätter: + 36 procent Checka in redan på Cityterminalen Alla som flyger med Finnair, Höga Kusten, Iceland Air, Norwegian och SAS från Stockholm Arlanda Airport kan nu checka in redan i vänthallen på Cityterminalen i Stockholm. Inom kort finns även Air France och KLM i incheckningsautomaterna. När man checkat in på Cityterminalen och fått sitt boardingkort och sina bagagetaggar är det bara att lämna väskan vid bagageinlämningen på Arlanda och passera säkerhetskontrollen. Genom att både resenären och flygplatsen är förberedda blir det en snabbare process och mindre väntetid, säger Thomas Cassel, kommersiell chef Swedavia Arlanda. Arlandas incheckningsautomater på Cityterminalen i Stockholm är ytterligare ett steg i att underlätta för flygplatsens resenärer. Tidigare har automater placerats i alla flygplatsens terminaler, på långtidsparkeringen och på centralstationen. Välbesökt öppet hus på Arlanda Drygt personer trotsade det kyliga vårvädret när Arlanda hade öppet hus den andra april. Redan före öppnandet klockan elva på förmiddagen köade besökare utanför bana 3 för att få en närmare titt på flygplan, flygplatsfordon, och möjligheten att få flyga helikopter. Även i Arlandas Sky City pågick flera aktiviteter såsom tävlingar, ansiktsmålning för de minsta, dansuppvisningar och utställning om både flyg och miljö. Populärt att checka in på Arlanda Säg checka in på Arlanda och de flesta tänker nog på att ställa sig vid incheckningsdisken i avgångshallen. Men att checka in är mycket mer än så i alla fall i den nya sociala medievärlden. Enligt sajten Socialbakers är Arlanda den i särklass populäraste platsen att checka in på Facebook. Med inloggningar under april månad ligger Arlanda långt före andra populära platser som Stockholms och Göteborgs centralstationer och Göteborg Landvetter Airport. Arlanda Express vinner priser Arlanda Express nya Framtidståg har utsetts till årets bästa projekt bland snabbtåg till och från en flygplats. Priset, Global AirRail Award, delades ut på den internationella konferensen Future of AirRail Innovations & Modern Technologies. I tävlingen deltog 31 finalister från 13 länder i tio kategorier. Global AirRail Award är det andra priset Arlanda Express vinner inom loppet av en månad. I slutet av april vann deras Framtidståg det internationellt ansedda red dot design award i kategorin bästa produktdesign red dot design award har delats ut sedan 1955 och är världens största designtävling. Här deltog 1700 företag från 60 länder med sammanlagt 4433 bidrag. Det är unikt och ett stort erkännande att ett svenskt järnvägsföretag rankas bland de främsta i världen. Det här sätter en gång för alla Arlanda Express på världskartan, säger Per Thorstenson, VD för Arlanda Express. Foto: Björn Fredriksson Foto: Daniel Asplund Under sommaren öppnar den nya sushirestaurangen Itamae i Sky City. 6 NYA ARLANDA

7 Arlanda miljöcertifierad enligt ISO Sveriges största flygplats är nu miljöcertifierad enligt ISO En revision av Arlandas miljöarbete genomfördes i januari av Bureau Veritas, och nu är det klart att flygplatsen är med beröm godkänd. ISO är en internationell standard för miljöledningssystem och ett verktyg i arbetet med att minska flygplatsens miljöpåverkan. Miljöcertifieringen ISO är ytterligare ett kvitto på flygplatsens framgångsrika miljöarbete. Miljöfrågor är något som flygplatsen arbetar målmedvetet med och har gjort under många år. Bland annat var vi den första flygplats att bli klimatackrediterad i den högsta nivån i ett program som graderar flygplatsers klimatarbete, säger Fredrik Jaresved, chef Hållbarhet och kvalitetssäkring på Swedavia Arlanda. SAS Crew Guide-App populär SAS Crew Guide-konceptet, där SAS flygande personal delar med sig unika tips till destinationer världen över, har nu lanserats som både iphone- och Android-app. Appen blev under våren en av de mest populära reseapparna på itunes. SAS Crew Guide är ett unikt koncept som funnits som bok i sju år, och nu lanserar vi den som en lättillgänglig, men fortfarande exklusiv app. Vissa av vår flygande personal har besökt exempelvis New York hundratals gånger genom åren, och kan tipsa våra kunder om det bästa att se och göra när man är i stan och vill känna sig mer som en New Yorker än turist, säger Christina Ericsson, chef för onlinekommunikation på SAS. SAS Crew Guide App är gratis att ladda ner via itunes, Android market eller SAS Crew Guide på sidan com/crewguide. Appen innehåller unika tips för aktiviteter, restauranger, barer och affärer som alla är något utöver det man hittar i standardguideböckerna. Snabbladdningsstation för eltaxi invigd av infrastrukturministern Sveriges första snabbladdningsstation för taxi har invigts av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Laddstationen finns i taxifickan vid Terminal 5 på Arlanda. Det här är ett lysande exempel på hur olika aktörer med skilda ansvarsområden tillsammans bidrar till en bra helhet. Återigen kan transportsidan visa på de goda lösningarna istället för att som ofta vara ett klimatproblem, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Med snabbladdning tar det bara tjugo minuter att ladda elbilen fullt, mot sex-sju timmar i ett vanligt väguttag. Snabbladdningsstationen är en del av Arlandas långtgående miljöarbete, där man också arbetar mycket aktivt med transporterna till och från flygplatsen. Ladda telefonen med en kyss Nu är det möjligt för besökare på en del av Arlandas restauranger att ladda mobilen med en så kallad Power Kiss. Man lånar en adapter i kassan i samband med betalningen, lägger sedan mobilen över en markering på bordet, och telefonen laddas medan man äter. Tekniken fungerar på telefoner utrustade med USB-kontakt, säger Pär Weilow, Swedavia Airport Telecom. Foto: Daniel Asplund Rätt att stoppa flyget under det isländska vulkanutbrottet förra året Det var ett riktigt beslut att stoppa flygtrafiken när den isländska vulkanen Eyjafjallajökull hade utbrott. De små och vassa askpartiklarna, som spreds ovanligt högt och långt, var en potentiell fara för flyget eftersom de kunde smälta vid temperaturer som är vanliga i jetmotorer och då orsaka motorstopp. Det konstaterar en dansk-isländsk forskningsgrupp i en studie som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). Att partiklarna blev så små och farliga berodde på att vulkanutbrottet inträffade under en jökel och därmed kombinerade glaciärens kalla vatten och vulkanens heta magma. Den publicerade studien ger också råd och hållpunkter för hur man kan agera vid framtida vulkanutbrott. NYA ARLANDA 7

8 Under vintern har vi kunnat se Maria Montazami i reklam för Ving. Inspelningen ägde rum i Egypten. Foto: Thomas Engström Underbar och älskad av alla Vad vore svensk tv utan Maria Montazami? Med ett vänligt leende och ett gott hjärta har hon utmanat bilden av den svenska Hollywoodfrun. Nya Arlanda ringde till huset i Laguna Niguel, Los Angeles och ställde en handfull frågor om leopardmönstrade byxor, Usama Bin Laden och det amerikanska dödsstraffet. Fakta Maria Montazami Ålder: 46 år Född: I Västerås Bor: Laguna Niguel, söder om Los Angeles i ett gated community. Huset är 450 kvadratmeter stort. Yrke: Hemmafru, dekoratör, designer, gör tv-reklam, inredare, bloggerska och författare. Intressen: Familjen och allt som gör livet bra. Hej, det är Maria som ringer från Amerika. Klockan är halv sju på kvällen, svensk tid. Maria Montazami pratar med mig samtidigt som hon vänligt tar farväl av en hushållerska. Hon har en timme på sig, sedan måste familjens Mercedes till verkstaden. Min man är så arg på mig, säger hon. Jag råkade köra bilen för länge med handbromsen i, så nu måste den lagas för dyra pengar. Det var så dumt gjort. Svaret är enkelt men rymmer mycket av det som gjort Maria Montazami populär, en orubblig tro på att man förblir omtyckt även om man avslöjar sina brister, sin mänsklighet, blandat vad många skulle kalla en charmig naivitet inför vad som anses rätt. Till det en lätt igenkännlig amerikansk brytning. I USA är klockan halv elva och jag undrar vad hon ätit till frukost den här dagen. Frågan är fel ställd. Vi hade ett mors-dag-partaj igår med mycket mat. Så idag äter jag nyttiga saker som juicer och frukter hela dagen. Du går nu i USA och dricker juicer i ett hus i Hollywood, långt ifrån många människors normala vardag. Varför tror du människor tycker om dig? Ja du, jag har precis fått en DVD-samling med den här teveserien Solsidan. Där finns den här snåla Ove som är en svensk vardagsmänniska. Jag är också en vardagsmänniska men lever ett annat liv. Jag står med fötterna på jorden med mina svenska rötter. Jag kan lyxa till det, men utan massa tjafs. Det tror jag människor ser. Jag känns varm, generös och enkel. Jag är inte tillgjord och försöker vara någon annan som vissa andra utan mig själv och det märks. Har du någonsin haft någon strategi för att bli omtyckt? Strategi!? Du menar att jag sitter här och strategerar? Absolut inte. Jag hoppade på Hollywoodfruar för att det verkade roligt. Men jag vet att även för mig tar det slut en dag. Jag är redo för att en dag är det över, men då kan jag säga till mig själv: det gav mer än jag kunnat drömma om. Be true to your soul, var den du är. Spela ingen annan, var ärlig. Det hoppas jag att jag har förmedlat. Så Vingreklamen är på riktigt... Absolut, det fanns inget manus alls. När jag kom till Egypten sa produktionsledaren: du behöver inget schema. Jag bara pratade på och förbrukade hela 8 NYA ARLANDA

9 mitt ordförråd, ha ha ha. Det är mina egna ord, om och om igen. Som om inte det vore nog har du också utnämnts till Årets vi älskar dig i gaytidningen QX... Ja, visst är det kul!? Jag var med i en intervju i den tidningen och visste inte så mycket om gayvärlden. Det var helt nytt för mig, men jag var ärlig och pratade på. Sen är jag lång och har stort hår som är lätt att kopiera. Det är en tacksam dragqueen-look, perfekt för alla maskerader och dragqueen-fester. Jag tror det gjort mycket för min populäritet i de kretsarna. Maria Montazami är född i fabriksstaden Västerås år senare åkte hon till USA för att hälsa på sin syster. Som servitris i Kalifornien lärde hon känna restaurangägaren Kamran Montazami. De gifte sig och är fortfarande ett par, med fyra barn, Sara 20, Hanna 17, Emma 14 och Nicholas 12. En vanlig svensk flicka, från en vanlig svensk mellanstad, lyckades anpassa sig och har som tv-kändis, väskdesigner, och författare lyckats förverkliga drömmen som så mycket präglar det amerikanska landet. Hon tar en klunk till av den nyttiga juicen. På ett sätt kan man se Maria Montazami som en spegelyta där svenskar kan se delar av sin egen svenskhet, placerad i drömmen om den amerikanska livsstilen. Och på svaret på frågan vilken skillnaden är mellan amerikaner och svenska säger hon att: En svensk skulle aldrig komma fram på gatan och säga: Oh my god! I love your pants. You look fantastic!!! Sedan Maria Montazamis intåg i de svenska vardagsrummen har kalendern blivit allt mer välfylld. Det senaste projektet är en kokbok som ges ut tillsammans med radioprataren Ulf Elfving. Men Maria Montazami värjer sig mot den förenklade etiketten. Det är en livsstilsbok, säger hon. Visst, det är recept på Sunday brunches, barbeques, söndagsmiddagar och familjemiddagar. Men också hur man kan duka och pynta med blommor. Det är ganska coolt, eller hur? Jag älskar Ulf Elfving! Det känns också väldigt coolt att vara författare. I serien Hollywoodfruar känns du lite mer eftertänksam än flera andra deltagare. Vad är riktig viktigt för dig? Det är enkelt, att värna om sin familj. Jobbet, pengar och prydnader köper man bara för att visa andra. Det viktiga är en trygg familj, som ska känna sig älskad och omtyckt. Att se sina små barn vända sig om på väg till skolan, skratta och vinka hej då, det är för mig en av livets finaste stunder. Min mamma skilde sig och gifte om sig. Det var på gott och ont för mig, men jag vill visa världen att det går att hålla ihop en familj och vara lyckliga tillsammans. På tal om Hollywood-fruar... vad är egentligen grejen med leopardmönster? Det får du fråga de andra fruarna om. Själv tycker jag att leopardmönster är b-klassigt. På sin höjd skulle jag kunna ha ett par leopardmönstrade skor, men det är också allt. Det är inget för mig. Några kvinnor i Sverige har utmanat shoppinglivet med att inte handla under flera veckor. Skulle du själv klara att inte shoppa under, säg, tre månader? Absolut. Att handla är egentligen inte min grej. Sakerna är bara någonting man visar upp för sina vänner. För mig är shopping en helhetsupplevelse. Man träffar vänner, diskuterar kläder, går ut och äter. Det är som en utflykt och handlar inte alls bara om att köpa saker. Så svaret är ja. Helt klart. Att ringa Maria Montazami den här dagen är en lätt surrealistisk upplevelse. Maria går och dricker juice, vi pratar om mode, leopardmönster och en handbroms som bränts fast. Men bara ett par dagar tidigare har amerikanska elitförband dödat Usama bin Laden, ett av de hot som utmålats som farligast i världen. Kontrasterna är... häpnadsväckande, och ändå till synes typiskt för USA. Så jag är tvungen att fråga en av Hollywood-fruarna om de storpolitiska konsekvenserna i kvarteret. Det är både och här på gatan. Folk är glada och lättade, men också lite oroliga för vad som ska kunna hända. Jag menar, det är inte säkert att Al Qaida sitter kvar lugnt och stilla när deras ledare har blivit dödad. Det finns en tydlig rädsla bland människor att någonting skulle kunna hända... Som vad då? Ja, en ny terrorattack emot USA. Det är priset vi får betala. Det är det vi måste leva med. Tror du på dödsstraffet? Det är en svår fråga. Tänk dig att hela din familj skulle dödas, vad skulle du tänka då? Jag hoppas att jag inte vill ge igen med samma mynt. Nej, men man vet aldrig. Jag tycker det är en jättesvår fråga. Men vad är klockan? Jag måste åka till verkstaden nu och laga handbromsen. Vad har ni för bil? En Mercedes 450 med svarta fälgar. Den är jättecool. Ok, en sista fråga: du ska till Sverige nu och lansera din nya väskkollektion. Hur känns det att komma till Sverige? Det ska bli otroligt roligt. Jag älskar Sverige på våren. Det ska bli så roligt att träffa alla människor! Jag hinner också att åka till Västerås. Där är alla människor glada och trevliga, inklusive mig själv, ha ha. Allvarligt talat så tycker jag väldigt mycket om Sverige. Längst inne hjärtat är jag trots allt fortfarande svensk. Av Samuel Sehlberg NYA ARLANDA 9

10 Rekordmånga resenärer på Arlanda i sommar Utrikestrafiken på Arlanda slår nya rekord. Inför sommaren toppar Turkiet, Mallorca och Rhodos som charterfavoriter. USA lockar också allt fler svenska resenärer. Oväntat kom ett nytt askmoln från Island som skapade en del oro. Karl Johnsson. I april ökade resandet på Arlanda med tio procent om man justerar för askmolnet förra året. Det är framför allt utrikestrafiken som slår nya rekord varje månad. Det är ännu oklart hur vulkanutbrottet på Island i slutet av maj har påverkat resandet, men effekterna ser marginella ut. Om trenden håller i sig under hela 2011 så slår vi resenärsrekord på Arlanda i år. Senaste toppnoteringen är från 2000 då vi hade 18,3 miljoner resenärer. Förra året hade vi 17 miljoner resenärer, säger Karl Johnsson, flygmarknadsanalytiker på Swedavia. Inför sommaren ser charterbolagen ökad efterfrågan på resor till främst Medelhavsområdet. Fem-itopp destinationer hos researrangören Ving består av Turkiet, Mallorca, Rhodos, Cypern och Kreta. För första gången på flera år har Turkiet gått om Mallorca som det mest bokade resmålet. Fler och fler upptäcker hur mycket Turkiet, och då främst Antalya-området, har att erbjuda, säger Magdalena Öhrn, informationschef på Ving. En annan trend är att allt fler vill resa till USA. Det är främst privatresandet som ökar dit, i kombination med fler besökare från Nordamerika till Sverige. 15 procent fler besökare kom från Nordamerika under första kvartalet av 2011 jämfört med samma period året innan. Antalet utländska besökare ökar. Främst affärsresenärer, där 24 procent fler reste via Arlanda under första kvartalet av Utländska privatresenärer ökade under samma period med 16 procent. Men det är inte bara besökare från Nordamerika som ökar stadigt, utan även besökare från Europa och Norden som visade plus 20 procent, säger Karl Johnsson. Det är fortfarande Europadestinationer som är Arlandas huvudmarknad. Vad gäller Europatrafiken har Arlanda ett mycket bra destinationsutbud, och mer än 80 procent av resenärerna når sitt resmål med ett direktflyg, säger Karl Johnsson. Det går även bra för inrikesflyget. I april ökade inrikes med nio procent jämfört med april året innan. Främst ökar privatresandet. Det som sticker ut på inrikesmarknaden är förutom stora kapacitetsökningar till Göteborg och Malmö två möjliga strukturaffärer. Skyways köp av City Airline och Braathens köp av Sverigeflyg är intressanta. Exempelvis Skyways och City Airline är två flygbolag som kompletterar varandra väl då Skyways har en stark regional position med knutpunkt till Arlanda medan City Airline är en ledande aktör i västra Sverige. Dessutom har City Airline flygplan av modell Embraer, vilket Skyways är på väg att övergå till, säger Karl Johnsson. Men det finns några mörka moln på himlen. Under första kvartalet under 2011 minskade resandet till Asien från Arlanda. Vi har ingen direktlinje mellan Japan och Arlanda, men efter naturkatastrofen i Japan såg vi en marginell minskning i resandet till övriga Ostasien, vilket mycket väl kan hänga ihop med en oro efter händelserna i Japan, säger Karl Johnsson. Även fraktflyget är på gång att återhämta sig efter finanskrisen. Men än har fraktvolymerna inte riktigt kommit upp till samma nivå som före krisen. Av Helena Miller Nomineringsdags för Ecologistic award Gröna inflygningar, en smart hantering av flygbränsle som sparar miljön och ett system som gör att miljöbilar används i taxinäringen tre exempel på vinnare av Ecologistic Award, priset som uppmärksammar och belönar ett betydelsefullt och innovativt miljöarbete i anslutning till Arlandaområdet. Snart är det dags igen! Ta chansen att bygga ert varumärke, nominera ditt företag nu på Ecologistic Awards hemsida Bakom priset står ALN, Arlanda Logistic Network vars vision inom miljöarbetet är att vara initiativtagare och tillämpare av innovativa lösningar för att minska miljöpåverkan från transporter. Priset är initierat av transport- och logistikföretaget DHL Global Forwarding. 10 NYA ARLANDA

11 Flygnyheter Även Estonian Air flyger från Arlanda till Vilnius. Flygbolaget trafikerar linjen med en avgång varje vardag och söndag, med en Boeing Air France utökar till Paris Air France utökar från tre till fyra dagliga turer till Paris Charles de Gaulle från Arlanda. Den nya fjärde flygavgången blir en tidig morgonflygning till Arlanda med retur på förmiddagen. Air France trafikerar flyglinjen med flygplan av modellen Airbus 319, 320 och 321. Även SAS flyger från Arlanda till Charles de Gaulle med tre avgångar varje vardag samt reducerad trafik på helgarna, med flygplan av modellen Boeing 737 och MD-80. Fritidsresor till Barbados Nu finns en anledning att längta till vintern. I december startar Fritidsresor direktflyg från Arlanda till Barbados i Västindien. Varannan onsdag trafikeras linjen av det brittiska flygbolaget Thomson Airways som använder flygplan av modell Boeing 767. Första turen går den 14 december. Det går att åka till Barbados direkt från Arlanda till början av mars Både Fritidsresor och Thomson Airways ingår i den brittiska resekoncernen TUI Travel. Apollo till St. Lucia Ytterligare en anledning att längta till vintern är att även Apollo erbjuder vinterresor till Västindien, till ön St. Lucia. - Vi ser en starkt ökande efterfrågan på resmål västerut. Den låga dollarkursen gör det attraktivt att resa till dollarbaserade resmål, samtidigt som många när en dröm om att resa till Västindien. Därför kompletterar vi vårt vinterprogram västerut med St. Lucia, säger Kajsa Moström, informationschef på Apollo. Sedan tidigare erbjuder Apollo den som vill resa västerut resor till Trinidad/Tobago, Kuba, Dominikanska republiken och Mexico. Skyways börjar flyga till Vilnius Skyways flyger en tur varje vardag mellan Arlanda och Litauens huvudstad Vilnius med start i juni. Linjen trafikeras av flygplan av modellen Embraer 145, med plats för 49 resenärer. Flygavgångarna på linjen kommer att trafikeras med samma flygplan som trafikerar det ukrainska flygbolaget Aero Svit Airlines avgångar från Vilnius till Kiev i Ukraina. Berlin och Prag nyheter med Norwegian Flygbolaget Norwegian börjar flyga till Berlin och Prag från Arlanda. Berlin trafikeras från början av juni med fyra avgångar i veckan. Från augusti utökas antalet avgångar till sex. Linjen trafikeras med flygplan av modellen Boeing Även SAS, Air Berlin och Germanwings trafikerar linjen. Prag trafikeras från början av juni med tre avgångar i veckan. Linjen trafikeras med flygplan av modellen Boeing Från Arlanda till Prag flyger idag det tjeckiska flygbolaget CSA. Sommarflyg med Norwegian Norwegian erbjuder nya sommardestinationer. Direktflyg från Arlanda till Rhodos, Santorini och Kos i Grekland, Pula i Kroatien, Olbia på Sardinien, Bordeaux i Frankrike. Spanair och SAS flyger till Madrid Både Spanair och SAS satsar på sommarflyg till Madrid. Under juli flyger Spanair tisdagar och söndagar med flygplan av modellen Airbus 320 och MD-80. Från slutet av juni till mitten av augusti trafikerar SAS linjen på måndagar och fredagar. SAS använder flygplan av modellen Boeing 737. Idag flyger Iberia en daglig tur mellan Arlanda och Madrid. Flygbolaget använder flygplan av modellen Airbus 321. SAS dubblerar till Milano I höst fördubblar SAS antalet direktflygningar mellan Arlanda och Milano. SAS flyger idag från Stockholm till Milano på morgonen, men från den 30 oktober är det också möjligt att flyga till Milano på kvällen. Den nya flygningen går från Stockholm kl och återvänder från Milano kl Flygplatsgrannar tycker om Arlanda Det finns ett starkt stöd för Stockholm Arlanda Airport bland de som bor granne med flygplatsen. Drygt nio av tio säger att flygplatsen är viktig för sysselsättningen och regionens utveckling. Det visar en ny undersökning från företaget Markör där grannarna får tycka om Arlanda. Åtta av tio trivs bra med sitt boende som granne till flygplatsen. Ännu fler anser att flygplatsen är viktig för jobben i regionen och för regionens utveckling. Sex av tio kan tänka sig att börja arbeta på Arlanda, och av de som redan arbetar på flygplatsen kan hela 97 procent rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta. Det är en ökning med 11 procent jämfört med år Men informationen till grannarna skulle kunna bli mycket bättre. Hälften av de tillfrågade anser att de får den information de behöver om flygplatsen och bara fyra av tio anser att flygplatsen är bra på att informera om förändringar. För oss är dialogen med grannarna väldigt viktig, och vi vill uppfattas som öppna och trovärdiga. Vi kommer nu att lägga mer resurser framför allt på att tidningen Nya Arlanda kommer ut oftare, och till fler, säger Jan Lindqvist, informationschef på Arlanda. Vill du veta mer om undersökningen? Besök Av Susanne Rundström NYA ARLANDA 11

12 Foto: Daniel Asplund Vad händer med soporna? Vad händer egentligen med alla sopor som uppstår i flygplanens kabiner? Slängs de utanför närmaste staket på flygplatserna eller källsorteras de prydligt och återvinns? Det har nästan blivit en folkrörelse att källsortera för den moderne svensken. Människor möts på Returpunkten eller Återvinningen och slänger gammalt krafs som får nytt värde i kretsloppet. Men hur är det då med himlens sopor, det vill säga flygplansskräpet? Jag beger mig till Arlanda. Fungerar allt lika bra här? Jag ger oss ett högt betyg, säger Veronica Stennek, verksamhetssamordnare inom Sky & Terminal Business på Swedavia. Vi källsorterar 99 procent av våra sopor och 1 procent går till deponi. Sopor från flygplanskabinerna utgör hälften av den totala mängden sopor. Clean Airport Sedan något år har Veronica Stennek ett extra ansvar för att Swedavia ska leva upp till sin vision, Clean Airport. Till en början handlade det om att upparbeta kontakter med alla aktörer på flygplatsen. För att sporra människor att jobba vidare med källsortering brukar vi lite populistiskt dela ut rapporter om hur källsortering fungerar. I rapporterna kan flygplatsens personal se att källsorterat kontorspapper under ett halvår motsvarar 2280 träd och att hårdplasten motsvarar 3207 liter olja. Vad finns att förbättra? Tillsammans med Ragn-Sells försöker vi öka materialåtervinningen. Det kan handla om att en viss sorts sopmaterial verkligen hamnar rätt i slutändan. Visst kan man bränna papper och få ut mycket energi men det är resurssmartare att se till att det blir pappersmassa av de soporna. Hur går återvinningsarbetet till? Vi tillhandahåller ett stort antal källsorteringsrum på flygplatsen där Ragn-Sells sköter driften. Från gaterna körs soporna direkt till den stora återvinningscentralen. På terminalerna sorterar vi i tre olika fraktioner; PET-flaskor, tidningar och brännbart. Ni lär ha haft studiebesök av personal från Schiphol. Ja, de var imponerade av vårt sätt att jobba. De sa hoppas att vi nått så här långt om 15 år, men jag tror mycket handlar om att vi i Sverige har en lång tradition av att källsortera. 12 NYA ARLANDA

13 Var i kedjan uppstår de största problemen? De problem vi har beror uteslutande på den mänskliga faktorn. Vi har en väl fungerande källsortering men om folk inte tar dit soporna har vi ett problem. De bolag som städar planen har kort tid för sin uppgift och är beroende av att kabinpersonalen gjort sitt jobb. Hur fungerar infrastrukturen på Arlanda för att säkerställa en bra återvinning? Vi har gjort det bästa av de förutsättningar vi har. Skulle man bygga ett nytt Arlanda skulle in- och uttransporter ske på samma ställe och man skulle avemballera direkt på plats. Inom tio år har vi garanterat ett logistikcenter som tar emot alla varutransporter och de interna kommunikationerna sköts av mer miljövänliga fordon. Förutsättningarna finns På Arlanda sköts en stor del av återvinningen av Ragn-Sells. Företaget har hand om allmänna ytor som terminaler och gater, men transporterar också bort sopor sedan handlingbolagen städat planen. Mikael Würtz är platschef hos Ragn-Sells. Förutsättningarna finns här men det är svårt att få återvinningen från flygplanen att fungera bra, säger han. Städarna ska sortera enligt fraktionerna brännbart avfall, tidningar och metallförpackningar. Tyvärr tappar vi på tok för mycket tidningar som kan återvinnas, på grund av slarv. Detta kostar flygplatsen stora pengar och miljöpåverkan blir högre än den behöver vara. Noggrant med sorteringen Ragn-Sells har fyra personer som jobbar heltid med återvinningen och transporterar den till källsorteringsstationen strax utanför Terminal 5. Vi har en vision om en gemensam gods- och avfallshantering där vi redan i mottagningen kan stoppa uppemot procent av avfallet att ens komma in på flygplatsen, fortsätter Mikael. Vi ser över våra rutiner kontinuerligt tillsammans med Swedavia, men det är ett trögt maskineri, många entreprenörer är inblandade och vi lever med hårda krav på effektivitet och tidspress. Samtidigt är det viktigt att vi som entreprenörer inte fokuserar på vårt eget utan på flygplatsen som helhet. Om vi ska fortsätta hålla Arlanda som världsledande inom miljöhantering krävs att var och en drar sitt strå till stacken. Tyvärr är inte avfallet så prioriterat som det Fokus på källsortering - Mikael Würtz, Ragn-Sells, och Veronica Stennek, Swedavia. borde vara stora ekonomiska, miljö- och marknadsmässiga vinster ligger inom detta område. När vi går runt bland containers med källsorterat avfall förstår jag hur viktigt det är att vara noggrann i sin sortering. Det kan faktiskt räcka med en tidning felsorterad som wellpapp för att förstöra återvinningen av tre till fyra ton, förklarar Mikael. Mycket till deponi En stor del av de inkommande soporna är kopplade till cateringen, så jag knackar på hos Gate Gourmet, en av de större aktörerna. Företaget levererar varje dag portioner till de olika flygbolagen, däribland SAS. Ja, vi får in mängder med sopor, berättar Jan Bergblom som är säkerhets- och fastighetsansvarig. Det som är speciellt är att vi måste särskilja sopor från EU-länder och det vi kallar för tredje land. Gate Gourmet sorterar enligt fraktionerna glasoch plastflaskor, plåtburkar och wellpapp. Övrigt från EU-länder går till förbränning medan motsvarande material från tredje land måste deponeras. Det finns ingen förbränningsanläggning i närheten av Arlanda som har tillstånd att bränna denna typ av avfall. Bara från tredje land tar vi varje år om hand om 550 ton som går till deponi, fortsätter Jan Bergblom. Det beror delvis på att vi levererar mycket catering till charterflyg utanför Europa. Tidningar i brännbart I Sky City står de så kallade trillingnötterna som ska locka till källsortering. De ser lite slitna ut och är inte speciellt pedagogiskt uppmärkta. När jag äter min lunch går en lokalvårdare förbi och städar av borden. Och vips åker flera tidningar på mitt bord ner i en osorterad påse för brännbart material. Vad var det Veronica Stennek sa? Problemen beror uteslutande på den mänskliga faktorn. Av Jörgen Cardell NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Sven Brewitz, Knivsta Kurt Fredriksson, Märsta Gunilla Lind, Upplands Väsby Talia Svensson, The Nuance Group AB Charlotta Brandin, Swedavia Vi vill ha ditt svar senast den 12 september 2011 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Svensk lunch mycket mer än leverpastej Första tiden på Arlanda bestod lunchen av knäckebröd med leverpastej, nyupptäckta svenska delikatesser för en holländare. Ganska snart lärde hon sig att svensk lunch består av varm lagad mat och att man bör fika flera gånger under arbetsdagen. När Anne-Marie Zuidweg nu summerar sin tid på Arlanda, handlar mycket om just svenska vanor. En duktig försäljare känner sin kund och vet vad som efterfrågas. Efter fyra år som ansvarig för butiker och restauranger på Arlanda, har holländska Anne-Marie Zuidweg, vd för Arlanda Schiphol Development, en bra bild av kunden svensken. Svenskar är besatta av mat! Jag har lärt mig att det inte räcker med en smörgås för att stilla den svenska aptiten. Då ska det möjligen vara en rejäl räkmacka, något som är lite av en svensk nationalrätt och en semesterritual för många svenskar, säger hon, och tillägger att man därför kom på att fira Räkmackans dag. Ett nu återkommande evenemang på flygplatsen som Anne-Marie Zuidweg startade. Hon beskriver svenskar som flexibla människor som har lätt för förändringar som att byta bostad eller jobb. Alla har sommarstuga och firar midsommar. I kategorin negativa egenskaper nämner hon att det är svårt att komma svenskar riktigt nära och att svenskar har svårt för att vara raka. Men balansen mellan arbetsliv och familj är något hon är riktigt imponerad över. Samhället är mer jämställt här, fler kvinnor jobbar i Sverige än i Holland. Ni får ihop jobb och familj, dagis är en naturlig del av vardagen. Jobbet blir gjort, trots dagishämtning, fika och lång lunch. Jag trodde till en början att produktiviteten skulle vara lägre, men så är inte alls fallet, säger hon. Det hon känner mest stolthet över från sin tid på Arlanda är Service Academy, en utbildning för butiks- och restaurangpersonal i hur man bemöter kunder. Och samarbetet med de olika företagen på flygplatsen. Det största projektet var öppnandet av den stora taxfreebutiken i Terminal 5, som vann pris som världsbäst. Och roligast var att få in fler svenska varumärken, som exempelvis Design Torget. Tråkigast är att svenska flygplatser fortfarande inte får sälja alkohol till alla resenärer. Utifrån din kunskap om vad svenskar vill ha, vad kommer vi aldrig att få se i butiker på Arlanda? Diamantringar och exklusiva klockor. Svenskar handlar bara märken som är lagom dyra. Och så länge som 60 procent av resenärerna är svenskar, så kommer det inte att säljas lyxprodukter i Arlandas butiker. Vad kommer du sakna mest när du är tillbaka i Amsterdam? Allt utrymme som Sverige erbjuder, all rymd - och bristen på bilköer! Och självklart människorna. Anne-Marie Zuidweg lämnar Arlanda för Schiphol i juni. Hon efterträds av Roel Huinink, också han från Amsterdam Airport Schiphol. Av Helena Miller Foto: Lasse Modin Terminal 2 klockan En snabb frukost i T2 kl imorgon? eller Flyger från Oslo kl , är du på samma flight?, så kan sms:en från mina vänner se ut under veckorna. Att pendla till huvudkontoret i Oslo ett par dagar i veckan har sina fördelar. Det kan vara svårt att hitta tid att ses mellan jobb, familj och fritidsaktiviteter, därför har Arlanda eller flygningen blivit våra nya mötesplatser. Oavsett om det är för en snabb fika på marken innan vi ska gå ombord eller en pratstund på rad fem mellan de två huvudstäderna har vi möjlighet att uppdatera varandra om vad som händer i våra liv. Men det är inte bara vänner i min närmsta vänkrets som jag via sms koordinerar flygplatsmöten med. I en nyligen gjord studie, är Arlanda den plats som är mest populär att checka in på med Facebook Places. Med växande vänskapskretsar och ökande professionella kontakter i sina Facebook-profiler ger Places människor större möjligheter till spontanmöten på Arlanda som i vanliga fall oftast inte upptäcks förrän man talas vid nästa gång. Härom veckan flög jag hem i ett av våra WiFi-plan och surfade från meters höjd in på min Facebook-sida. Döm om min förvåning när jag såg att en gammal kollega från Londontiden just hade checkat in på Arlanda via Places. Vi hade då inte setts på fem år. Landar om 20 minuter, tid för en kaffe i Sky City? löd min fråga i hans kommentarsfält. Frågan resulterade i ett oväntat möte som satte guldkant på en lång resdag. Det har alltid varit något speciellt med flygplatser, med den virtuella världens hjälp har Arlanda blivit än mer av en mötesplats. Åsa Larsson Press- och informationsansvarig Norwegian NYA ARLANDA 15

16 Vi Fem Arlanda har precis öppnat en ny barnlounge. Vilket är ditt bästa tips när man reser med barn? Pontus Tysklind, 7-Eleven, inga barn. Jag har aldrig flugit med barn men jag tror att loungen är ett välkommet inslag för barnfamiljer. Elsa Beskows sagovärld flyttar in på Arlanda Den 7 juni öppnade barnens egen lounge i Terminal 5 på Arlanda. Loungen, som är ett samarbete mellan Junibacken och Arlanda, är uppbyggd efter Elsa Beskows mest älskade barnböcker. Här kan man bland annat besöka Putte i blåbärsskogen, krypa in i Hattstugan och åka rutschkana nerför en jättekantarell! Arlandas nya barnlounge är en sagoskog befolkad av troll, älvor, kottar, grodor, jätteblåbär och fladdermöss där vad som helst kan hända. Loungen är uppbyggd kring Junibackens utställning Elsa Beskows sagovärld som var Junibackens stora temautställning och en av de mest uppskattade temautställningarna som iscensatts på Junibacken. Nu har utställningen byggts om och anpassats för att möta Arlandas yngsta resenärers behov. Vi vill göra något extra för våra yngsta resenärer och deras familjer och när möjligheten till ett samarbete med Junibacken uppstod så var det ett enkelt val. Vad kan vara bättre än att ge barnen en egen lounge som samtidigt är en lekfull sagovärld som inspirerar till lek och fantasi, säger Peter Bohman som är ansvarig för Arlandas terminaler. Barnloungen, som ligger vid gate 6 innanför säkerhetskontrollen, är en viktig del i Arlandas arbete för att möta barnfamiljernas behov. I våras köpte flygplatsen in barnvagnar för att låna ut till föräldrar som checkat in sin egen. Tanken är att när familjen lämnar in sin egen vagn så kan de ta en lånevagn vid specialbagageincheckningen. Sedan tidigare finns det också lekområden för barn på flygplatsen. Junibacken har sedan tidigare en lekhörna i Terminal 4 som är väldigt populär och välbesökt så vi är övertygade att den nya barnloungen i Terminal 5 kommer att bli ett väldigt uppskattat inslag i terminalen, säger Peter Bohman. Av Anders Bredfell Elsa Beskow Elsa Beskow levde mellan 1874 och 1953 och är en av Sveriges mest kända barnbokskonstnärer. Naturen medverkar alltid aktivt i hennes sagor där blommor, träd, berg, och kottar får liv. Elsa Beskows böcker är väl representerade på andra språk och hon sägs vara den som introducerade den svenska bilderboken i utlandet. Hennes bilder kom att dominera den svenska bilderbokskonsten under närmare 50 år. Marianne Strindin, Swedavia, mamma till två barn (5 och 8 år) Jag har saknat en barnlounge. Det är något som behövs för oss småbarnsföräldrar och alla andra på flygplatsen, för hur kul är det med gnälliga småbarn. Kajsa Moström, Apollo, mamma till tre barn (4, 8 och 11 år) Mitt bästa tips för att resa med barn är att inte stressa. Det smittar av sig på barnen. Barn anpassar sig alltid, det är ingen stor sak att resa. Se det som ett äventyr och njut av den tid ni har tillsammans på resan. Anders Berglund, flygplatspräst, pappa till två barn (16 och 19 år) Res med ungarna! Res inte åt dem, utan låt barnen vara engagerade. Våga låta barnen upptäcka åt er. Yngre barn ser detaljer som vuxna inte ser, äldre barn ser sammanhang. Det är häftigt att resa med barn! Camilla Zedendahl, Sigtuna turism, mamma till två barn (10 och 13 år) Skriv en lista med regler för resan tillsammans. Då förbereder man barnen och alla deltar i planeringen. Reglerna gäller ju även mig. Ibland har det inneburit förhandlingar med pizza som belöning. 16 NYA ARLANDA

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

2

2 1 2 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 533 551 1 542 674 1 812 422 1 891 802 1 811 591 1 670 311 2 053 076 2 223 970 2 196 351 2 168 351 2 145 308 2

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början.

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Trygg hamn En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Kanske kommer våra barn att möta en tuff värld men inte desto mindre kan vi lära dem att bemöta den. Eva Träff Trygg hamn Copyright

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer