hanna i Prag, dar han sarnalbetade ned J:>harlle$ Kepler. Brahe deg då' 160" endast 55 år gammal och hggor!:lagravd ; TYFl"wrfrur j P:ag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hanna i Prag, dar han sarnalbetade ned J:>harlle$ Kepler. Brahe deg då' 160" endast 55 år gammal och hggor!:lagravd ; TYFl"wrfrur j P:ag."

Transkript

1 RYDEBACKS GARDS HISTORIA BRAHE Nar jag "IU ska ceril:ta om Rydetllw gård och!.egeibrlken j trakter, sa börjar jag le1,he Ldda a,de, natvhge, med Tycno Bra,e Han föddes 1546 på K,;:.listorp, Som då danskt, uppfostrades hos sin ferbror Jörgen Brahe p!\ Toslerup, och upptacld:e supernovan i Cassiopeie under e'l vistelse hos sin mo'bror, Slen BilJe på Herrevadskioster. Släk:en Bra,1e hade goda kcnf.akter mecj danska hove~ (jeh kungen Fred-Ik II och u'lder en:id codde Tycko Sram:, faktisld alldeles har: rllrhe:efl i 61\ KLngsgerd vid RyaIKats)ot!8 en bil in pa K"isloftavagen, och man tror ett hen yar, mblandad i til1yerknflg av tosel i trakten, aillri redan und$/' 1500 talet, Er.e' at: ha förelas! vid K,:OO Universitet nek har: ö, Ven SOfI' forlaning av kungen, Fradri.; II, dar han utbver sina aslromiska studier aven drev ett tegelbruk. Ef[e~ FfT;!drik Ils död 158e. tog en förmyndarregering för Christian IV över- och Bra1e råkade i blåsväder; He"! "Iad bl! s"ö:t sinas~ldlghejer som länsherre (joh han hace furt elt hårt resemen:e med sin eönder. Kort efter Cnrlstlal\$ tronli!l!;ade fick Brahe 1591 lamf1a Ver för att så Småni"l9Offi hanna i Prag, dar han sarnalbetade ned J:>harlle$ Kepler. Brahe deg då' 160" endast 55 år gammal och hggor!:lagravd ; TYFl"wrfrur j P:ag. TEGELBRUKET Under den danska tiden fanns det Ingen fasl bebyggelse på Råe eller langs kusten, Kt;ngarmt agde marken och upplat inte s!renc.mark lil bosatll"ing, Daremol f,mrs:.:et fiskes;ugor, där :lanska och hcllärdslru fiskars ~odde uncer wrrmaren. när dom fi$kade. Utmed ~a kusistfackan HelsingbofQ,LanCskm"liii \/lilf förhållal'tlena gynnsamma tö-iegeltillverkning, Dar fanrs lartlllgengllg lera, ~m jr:" bemvco '!:iearbetas s!lrsk,1i mycket ocr cen öpime kusten med rnska vindar!ork,;jce leg 'et snabbt. Lägel vi:.: kusten var idealisk för transportmöjligheter vattenvagen. Kung Christian IV av :,)anma'k, samme kung som! unga år lvingade Tycl'o Brehe från Ven, harskad.:; i Skåne ocr han va, er stark och f uktad kr g$hc'te DC"! regent Han var "Da'lmarks, Norges, Wendes och Götes konung, rertig;fn Schlasvig, Holstein och D!tmars;.:hen samt greve av Oldenburg och Delfl'lMhornt'. Under hans tid pabörjades en omfatmmle byggnadsverksamhet ocll1622 gav han IJllstAnd till homncerril J~!IC'1r var der Enden 0C"l franz: Basl'an att de "ma sitta upp en tegliilovn och tegelgardmedallt tillbehör". Teg:et skul:.. i första hand användas j Danm irk thi Kungens e-gna slottsbygge'l, och många av slotten på Sj~lIand är uppförde JUSI av Rydehackstegel. 1558, nä, Sköne b!ev svemkt, uttil:rdaoos ett nytt ~i!!s:ånd för tegelb,uket som då dret,'s even JOrgen ReHl.fW'J 'N generalgt.vernören över $k!'me, Guslat,' Otto SiecbCY.;k. Teglet hrendas i en ugn som Vilr plaoorad pä sjösidan at,' den nlj\i'arande herrgårds byggnaden och skeppades ut från två länga bryggor,.s!rax noo om den ni.r",a'ande

2 badbryggan. Teglet var av god kvalitet med stor produktion av mursten och takpannor. Produktionen utökades sen med tegelrör och andra tegelvaror för jordbruket. Teglet stämplades RODEBECK, som man kan se på inmurade stenar här i väggen. GARDEN Carl Holtfreter Rydebäcks gård uppfördes av Carl Holtfreter 'från ROgen. Han var gift med en danska och gården byggdes efter dansk-tysk arkitektur. Holtfreter skapade sin rikedom 'genom smuggling och vrakgods - och t o m sjöröveri. Dopfunten i Kvistofta kyrka var på väg från Italien till en rysk storfurste som trädgårdsprydnad, när fartyget förliste utan Rydebäcks gård. Alabasterprydnaden bärgades av ortsbefolkningen och Holtfreter skänkte den till kyrkan. Kanske som en försoningsgest - kyrkoherden hade beklagat sig över att Holtfreter aldrig var närvarande vid gudstjänsterna. Men Holtfreter var även en kunnig tegelmästare och driven affärsman. Han övertog ROdebecks tegelbruk och lyckades på 16 år från fyrdubbla tegelproduktionen från till 2 miljoner tegelvaror. ROdebecks Tegelbruk tillhörde de större i Skåne. Under sin storhetstid byggde han även upp ett större brännvinsbränneri, och när det gjordes en bouppteckning i samband med hustruns död, ingick där en större samling kannor brännvin kannor. Holtfreter ägde även jordegendomar från Rya Fäladsmarker i norr till fiskeläget Fortuna i söder. Under gården lydde frälsehemman och rusthållshemman, skattlagd väderkvarn och en krog. " Storhetstiden varade fram till Då infördes en näringsfrihetsförordning, som förändrade tegelbrukets villkor radikalt. Tegelmarknaden mättades, priserna dumpades och ROdebecks produktion stagnerade. Efter 30 år lämnade en skuldtyngd Holfreter gården och drog sig tillbaka till gården Örby 14, där han levde sina sista 6 år. Han ligger begravd i Raus kyrka. Familjen Hage Wilhelmina Heise - moster Wille Familjen Hage är en dansk köpmanssläkt, utsprungligen från Mön, som under och 1900-talen spelat en framträdande roll i Danmarks ekonomiska, politiska och kulturella liv. Mest känd är kanske Christopher Hage , dansk liberal politiker och grosshandlare i Köpenhamn. Hans farbror storköpmannen Alfred Hage ägde flera egendomar: Nivå gård på Nordsjälland, Oremandsgård på Sydsjälland, och i Skåne Sireköpinge och sedermera även Rydebäcks gård. Aven på Nivå gård fanns ett tegelbruk. Alfred Hages hem på Nivå gård var öppet för framstående kulturpersonligheter och konstnärer, och blev ett veritabelt kulturcentrum. I familjen fanns 6 barn, 3 pojkar och

3 3 flickor, som alla blev gifta med kända kulturpersonligheter. Här kommer vi mest att få höra om syskonen Johannes och Wilhelmina, som stod varandra mycket nära, alltid stöttade varandra och var minst sagt livliga ihop, även i vuxen ålder. Dottern Wilhelmina förälskade sig i danske tonsättaren Peter Heise när han var en fattig organist och ville gifta sig med honom, men den förmögne fadern motsatte sig först detta. Men han var också mycket svag för sin dotter, så han gav till slut med sig, och erbjöd sig underhålla dem båda. Den stolta Wilhelmina vägrade ta emot hjälpen, så hon och Peter levde på hans påvra organistlön de första åren. Men Peter Heise blev efter hand en berömd kompositör, vars främsta kompositioner utgörs av vokalmusik för solo och kör i romantisk stil, ofta med text av samtida.danska diktare. Hans verk spelas fortfarande på Den Kongelige Teater i Köpenhamn och sjungs mycket då våren hälsas och på skolavslutningar. Tyvärr dog Peter Heise tidigt 1879 och Wilhelmine var otröstlig. Vid denna tidpunkt var Rydebäcks gård till salu efter Holtfreter, brodern Johannes bodde i Sireköpinge inte långt från Rydebäck och pappa Alfred köpte då gården till sin dotter. Guldåldern för tegelbruket var slut när Wilhelmine tog över 1880, och hon använde först gården som sommarresidens, men även vid jularna, som firades ordentligt. Därmed började en ny era på gården. Under Holtfreters tid var Rydebäcks gård lite tom och interörmässigt kal. Med Wilhelmines intåg blommade det upp - och med henne flyttade även hela den danska kultureliten in. Gården gästades under perioder av t ex skådespelaren Emil Poulsen och Carl Nielsen, Ibsen, Björnstierne-Björnson, Harald Höffding och många flera och Rydebäcks gård fick en helt ny status. De stora festerna avlöste varandra. Wilhelmina var moster till författarinnan Amelie Posse (vars morfar inom parentes var Gunnar Wennerberg), som har skrivit mycket om sina besök på gården hos moster Wille i boken "Kunskapens träd". Där står även berättat om en svartklädd dam som ibland visade sig på gården och gav sig till känna med högljutt suckande eller lågmäld sång. Hon sägs vara del') gamla piraten Holtfreters olyckliga hustru... Så Rydebäcks gård har ett alldeles eget spöke! Wilhelmine, eller moster Wille som hon kom att kallas av fler än Amelie Posse, var en både handlingkraftig och excentrisk dam. Hon drev jordbruket med kraft och deltog själv i lantbruksarbetet, men värnade kanske mer om djuren, speciellt hästarna (på Nivå gård hade man hästavel), än om folket som arbetade där. Hon lämnade alltid sovrumsfönsterna öppna, så att svalorna kunde flyga in och bygga bo under taket. Personalen klagade över att de fina tavlorna och annat blev förstört. Hon var ändå uppskattad av gårdsfolket, utom möjligen när kockan hade ledigt och hon tog sig för att laga italiensk mat. Det blev för mycket för personalen - skånska magar skulle ha skånsk mat. Men moster Wille var ockå en "klok gumma" som hade eget apotek öppet under förmiddagarna. Alla som skadat sig eller led av åkommor kunde söka hjälp där. I Skansen (nuvarande tomten precis norr om Fortuna) inredde hon ett hem för tuberkulossjuka barn från Köpenhamn mellan åren

4 Kronan på verket var när Wille Heise blev utnämnd till häradshövding, ett ämbete som hon förvaltade med mycket personlig profil. Wilhelmine Heise dog barnlös Hennes bror Johannes Hage hade redan 1872 vid faderns död återvänt till Nivå gård som han utvecklade till ett mönsterbruk. Tegelverket på andra sidan sundet blev storleverantör till många pampiga byggnader i huvudstaden. Han var mycket samhällsorienterad och byggde skola, sjukhus och kyrka och upprättade Danmarks första sjukkassa. Konsten intog en central plats i hans liv. Han ärvde en del konstverk men köpte även in själv och snart hade han nästan 200 verk med den finaste europeiska och danska konsten, bia a Rembrandt. På sina konstresor åkte han tåg. klass 3, och där tog han helt enkelt med sig den värdefulla konsten inslagen i brunpapper. ' Efter Wilhelmines död ärvdes Rydebäcks gård av brorsonen Christian Fredrik Hage, söm blev den nye patronen och kallades Hovjägmästaren. I stället för kulturen kom nu tekniken till gården i form av moderna jordbruksredskap som traktorer, mobila tröskor etc. Ägorna var stora - 2,5 miljoner kvadratmeter åkerjord i en halvcirkel österutdet myllrade av folk på gården, som bodde i ett antal statarlängor på årskontrakt. Lönen inkluderade fri bostad, en viss mängd vete och råg varje månad liksom mjölk, potatis samt säd till de egna grisarna. Statarna var närmast livegna men på Rydebäck var förhållandena relativt bra. Varje familj hade åtminstone 35 kvadratmeter uppdelade på 2 rum och kök. CF Hage var en mycket ekonomiskt sinnad man, som höll en klar distans till arbetarna på gården. Hans fru Johanna var däremot en generös person som bl a ville renovera arbetarbostäderna. Dom skiljdes Statarsystemet bibehölls ända fram till 1945, då det avskaffades genom lag. Nämnas kan också, att CF Hage 1944 tog emot judiska flyktingar, som kommit med de vita bussarna och inkvarterade dem temporärt i Skansen, där moster Wille hade haft sina fina gäster - och sina hjngsiktiga Köpenhamnsbarn. Under hans tid togs många fotografier från gården, som bl a finns uppsatta i affären och många fler ligger på Byalagets hemsida Han drev gården till sin död 1947, och familjen flyttade därifrån Detta var slutet för Rydebäcks gård som storgods. Wachtmeister 1948 flyttade "Greven" Gösta Wachtmeister in och övertog driften av gården. Den ägdes fortfarande av familjen Hage, så Wachtmeister var bara arrendator med kontrakt fram till Hans dotter Susanne gav 1999 ut en alldeles förtjusande bok om hur det var att vara barn på Rydebäcks gård, en fin present till barn och barnbarn. Stadsdelen Rydebäck När kontraktet gick ut 1964 stod ett konsortium bestående av Skånska Cement AB (Skanska), Göran Bengtssons Byggnads AB och Edvin Lundins Byggnads AB klara att starta villabebygggelsen. Starkast i konsortiet var givetvis Skanska. Men samtidigt som villasamhället Rydebäck bredde ut sig på åkrar och betesmarker

5 och Skanska tjänade stora pengar, lät man gården och tillhörande byggnader, bl a trädgårdsmästarens hus norr om gården (numera Gammelgården) och Skansen förfalla. Skansen,liksom flera andra mindre byggnader som bränneriet, gick inte att rädda. Rydebäcks byalag, som bildades 1978, var mycket aktiva i sina försök att bevara Rydebäcks gård. Helsingborgs stad ville riva den och bygga höghus. Och 1990 sa "hela Rydebäck", hushåll genom en enkät gjord av byalaget ett beslutsamt nej till LOs förslag att göra gården till kursgård.. Idag kan vi tacka en enskild person, som kunde göra det Skanska inte kunde,. Stefan Hjertmer, för att gården finns kvar. Han arbetar med fastighetsrenovering och förvaltning och letade efter en gård att rusta upp för eget bruk, när en vän tipsade honom om Rydebäck. Hela huset är nu renoverat från grunden, och det är en mycket pietetsfull renovering med så mycket original som möjligt. Mycket jobb har lagts ner på att leta genom Skåne efter dom rätta kakelugnarna, återskapa järnräcken, renovera fönster med gammalt glas och t o m stängningsanordningar i original. Stuckatur och gipspaneler har renoverats, det har mahognymålats, och Riksantikvariatämbetet har varit och godkänt det. I köket finns en en AGA spis i original med praktisk gasspis och en magnifikt utformad kåpa, givetvis kantad med ROdebecks-tegel. Rydebäcks gård är nu Stora K-märkt och längorna är lilla k-märkt. Den byggnad vi sitter i nu var vagnsskjul med en vagnssmedja i ena änden. Så nu vet nu varför galleriet heter Bruket och restaurangen Tegel.

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva.

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva. Choy Gars ursprung Det existerar alltid flera legender, historier och versioner när det gäller historia och det är svårt att utgöra vad som är sant och vad som inte är det, inget kan någonsin sägas vara

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37)

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37) John Brolin (1917-1992) berättar på ett kassettband från 1981 och nio band från 1989 om uppväxten och livet på Komministerbostället Nyckelbäcken fram till andra världskriget. John använder genomgående

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Holmeshultasjön HERRGÅRDSTUREN Loftsryd Allgunnen Ramkvilla Stora Värmen Hacksjön Kalvhult Hisshultasjön Hökasjön Grissjön Hångeryd Bråtasjön

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka Veritas 27(2011) s. 19-34 TORE LUND Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka I Kungliga bibliotekets Rydbergssamling finns en samling anteckningsböcker. En av dem, den kanske mest kända, har beteckningen

Läs mer

Andra omarbetade upplagan. Boda. en liten guide. 1 - Boda en liten guide

Andra omarbetade upplagan. Boda. en liten guide. 1 - Boda en liten guide Andra omarbetade upplagan Boda en liten guide 1 - Boda en liten guide Välkommen till Galleri Åfors! Din långsiktiga partner för skogliga tjänster! www.gransjoverken.se Tel: 0481-342 74 www.kostaboda.se

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Kolhuset renoveras. Ovanligt utsmyckat. Första steget. Det gamla kolhuset på Bruket

Kolhuset renoveras. Ovanligt utsmyckat. Första steget. Det gamla kolhuset på Bruket Hälleforsnäs Allehanda 24 september 2007 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs Nr 64 Årgång 7 Kolhuset renoveras Det gamla kolhuset på Bruket hade det största fribärande taket i norra Europa när det

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning Det rumänska kungahuset stärker sin ställning Rumäniens monarki var en av de monarkier som försvann efter det andra världskriget. Landets siste kung, Michael I, fick ett ultimatum av den nya kommunistregimen:

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barnrikehus i Körsbarshagen

Barnrikehus i Körsbarshagen Barnrikehus i Körsbarshagen - en museilagenhet från 1930-talet Piamaria Hallberg I maj 1990 öppnades på Stickelbarsvagen 7 ett nytt museum. Det är en lägenhet som visar hur en barnfamilj bodde modernt

Läs mer