Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010"

Transkript

1 Kontantkort för offentlig sektor Seminarium 2 februari 2010

2 Agenda Riksgälden informerar om Upphandlingen Ramavtalet och avropsavtal Paus Avropsförfrågan avropsdokument inklusive frågor ICA Banken informerar om Behovsanalys, införandeprojekt, kontantkortets funktionaliteter

3 Riksgäldens uppdrag Riksgälden har regeringens uppdrag att utveckla statens betalningsmodell. Vilket bl.a. innebär att vi ska: vidta åtgärder för att minska statens risker och kostnader inom betalningsområdet påverka utveckling av nya och effektiva betaltjänster upphandla ramavtal för betalningstjänster

4 Riksgäldens uppdrag Nytt regeringsuppdrag den 12 februari 2009: Upphandla ramavtal avseende ny kortlösning för utbetalningar till mottagare som inte har lämnat uppgift om bankkonto, inte har bankkonton, inte har svenska identitetshandlingar eller saknar svenskt personnummer Ramavtalet ska förutom statliga myndigheter och affärsverk även omfatta kommuner och landsting

5 Upphandlingens syfte Syftet är att kortlösningen ska minska kontanthantering, effektivisera administrationen och öka säkerheten för utbetalaren och betalningsmottagaren. Få erfarenheter kring samverkan med kommuner och landsting och gemensam upphandling av banktjänster

6 Ramavtal Riksgälden - ICA Banken AB Avtalstid: 1/ / , med möjlighet att förlänga ramavtalet med 1 år, till den 31/ Omfattar fyra typer av kontantkort Funktionaliteter och produktinformation m.m. ska vara klara för leverans senast 30 juni 2010 Avropsberättigade är statliga myndigheter och affärsverk samt kommuner, regioner och landsting som är delaktiga i ramavtalet

7 Processer och ansvar Riksgälden Myndighet, Kommun, Landsting Ramavtal Avropsstödpaket Information på Behovsanalys Avrop Avropsavtal Införandeprojekt Interna rutiner ICA Banken Rutinbeskrivningar Produktinformation Avropsavtal Införandeprojekt Kundsupport

8 Avrop dokument för avrop Behovsanalys, Brev till ICA banken och Avropsblankett Brevet tillsammans med behovsanalys och avropsblankett skickas till ICA. Från ICA Banken kommer Avropssvar med avropspriser och förslag på omfattning av införandeprojekt

9 Behovsanalys - beställning, laddning och användning Myndighet Kommun Landsting Beställer kontantkort (vilken typ av kontantkort, på vilket sätt?) Lämnar ev. ut kontantkort (rutiner, behörighet) Överför likvid till utbetalningskonto Laddar kontantkort (rutiner, behörighet) ICA Banken Skickar kontantkort och PIN- kod till utbetalaren eller användaren Sätter in pengar på kontantkort på uppdrag från utbetalaren Använder kontantkort med PIN-kod vid köp och kontantuttag (vilken funktionalitet ska erbjudas?)

10 Behovsanalys - användargrupper 1. Mottagare av ekonomiskt bistånd som inte har svenska bankkonton o/e svensk identitetshandling 2. Utländska föreläsare och studenter som vistas tillfälligt i Sverige och får ekonomisk ersättning från universitet 3. Tillfälligt anställda som får enstaka löneinsättningar 4. Enstaka utbetalning av ersättning där bankkonto inte är känt

11 Avropsavtal När avropsförfrågan besvarats och accepterats skrivs ett avropsavtal mellan utbetalaren och ICA Banken AB I avropsavtalet finns avropspris för avropade funktionaliteter, omfattning och avropspris för införandeprojekt Om fler typer av kontantkort eller fler användargrupper tillkommer kan en förnyad avropsförfrågan och att nytt avropsavtal upprättas

12 Information och kontaktpersoner På /ramavtalsområde kontantkort Förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, ramavtal, avropsblanketter och uppgifter om kontaktpersoner På /myndigheter Nyheter, information och kontaktpersoner

13 ICA Banken leverantör av utbetalningstjänst med kontantkort

14 Magnus Blomqvist Agenda ICA Banken AB Kontantkortets funktioner Behovsanalysen Införandeprojektet Praktikfall Sammanfattning Frågor

15 Magnus Blomqvist Från n ICA Kundkort till ICA Banken Årets Bank Ny design Internetbanken Årets bank ICA Banken AB 2002 Stamkunds terminal ica.se 2005 Årets Internetbank ICA Kundkort ICA Banken Buffé 1999 ICA Bonus 1995 Betalterminaler

16 Magnus Blomqvist Fakta om ICA Banken ICA Banken startade sin verksamhet 2001 och ingår r i ICA- koncernen (ICA AB). Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna. Bankens Kundservice finns i Borås. Antalet anställda uppgår r till drygt 270 ICA Banken

17 Magnus Blomqvist Stort butiksnät t i fem länderl Region Antal butiker Sverige Norge 642 Estland 65 Lettland 94 Litauen 56 Uttagsautomater Antal I ICA Butiker 192 Externt 9

18 Magnus Blomqvist ICA Bankens kunder Ca ICA Bankkunder Ca Finansiellt aktiva ICA Kortkunder Ca 1,7 miljoner bonuskunder Migrationsverket Ramavtalet med Riksgälden - Ytterligare myndigheter och kommuner

19 Samhällets olika funktioner strävar efter att minska kontanter i näringslivet, hos myndigheter och bland privatpersoner Kontanter är osäkra, dyra att köpa, hantera och administrera Magnus Blomqvist

20 Fördelar för Myndigheter och Kommuner Kortet kan ersätta avier som kostar att skicka, lösa in, returnera, spärras mm. Kortet minskar kostnader för administration och hantering av utbetalningar med kontanter. Kortet ersätter presentkort som är otympliga att använda och kräver administration som kostar pengar. Kort kan ersätta direktfakturering för inköp Magnus Blomqvist

21 Magnus Blomqvist Fördelar för användarna Kort minskar behovet av att ha kontanter minskar risk för rån Kort är säkra att distribuera och använda kan till skillnad mot kontanter spärras för vidare användning och pengarna finns kvar Personer utan bankkonton kan få kortet Kort hjälper till att lösa integritetsfrågor för individer när de saknar legitimation ingen behöver följa med användaren till banken för att säkerställa identiteten. Användaren klarar sig själv Kortet är namnlöst individer med skyddad identitet kan inte spåras via ICA Banken Kortet kan ges ut till utländska medborgare

22 Magnus Blomqvist Funktioner Kontantkort för återkommande utbetalningar Laddas av utbetalaren eller ICA Banken obegränsat antal gånger under giltighetstiden Kort och PIN beställs löpande alt. läggs ett mindre lager upp hos Utbetalaren för snabb utdelning. Giltighetstid 2 år Användningsområden: Om användaren ska ha flera utbetalningar, veckovis, månadsvis eller oregelbundet. Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd Ersättning till asylsökande Ersättning för arbete (lön, arvode) Stipendier till utländska studenter Inköpskort för enheter inom kommuner

23 Magnus Blomqvist Funktioner forts. Kontantkort för enstaka utbetalningar Endast en insättning kan göras. Utbetalaren beställer kort efter behov med angivet belopp och korten skickas laddade. PIN kommer efteråt. Kortet giltigt i 2 år/avslutas om saldo understiger en krona Användningsområden: Lämpligt att användas vid en enstaka utbetalning där det inte finns behov av att pengarna ska vara omedelbart tillgängliga och där det inte finns behov att ha kort i lager hos utbetalaren. Tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd Engångsstipendier Frigivningsbidrag Permissionsmedel Enstaka tjänsteresor för anställda utan utläggs/resekort

24 Magnus Blomqvist Funktioner forts. Oladdade kontantkort för enstaka utbetalningar Endast en insättning tillåten. Utbetalaren beställer ett lager av kort och PIN som förvaras hos utbetalaren. Korten levereras oladdade. Laddas av utbetalaren eller ICA Banken. Kortet giltigt i 2 år/avslutas om saldo understiger en krona Användningsområden: Lämpligt att använda då utbetalaren bedömer att det bara kommer göras enstaka utbetalningar med ett på förhand okänt valfritt belopp som ska vara snabbt tillgängliga för användaren. Omedelbart behov av ekonomiskt bistånd Permissionsmedel Reseersättningar

25 Magnus Blomqvist Funktioner forts. Laddade kontantkort för enstaka utbetalningar Endast en insättning tillåts på kortet. Utbetalaren beställer ett antal kort med på förhand bestämt belopp av ICA Banken. Korten förvaras hos utbetalaren som delar ut dessa med PIN - och pengarna finns omedelbart tillgängliga för användaren. Korten kan beställas laddade med olika på förhand valda belopp. Kortet giltigt i 2 år/avslutas om saldo understiger en krona. Användningsområden: Lämpligt att använda när utbetalaren bedömer att det bara kommer att göras en utbetalning med ett på förhand känt belopp som regelbundet utbetalas till på förhand okänd användare. Omedelbart behov av ekonomiskt bistånd Vittnesersättningar Istället för presentkortslösning

26 Magnus Blomqvist Gemensamma funktioner Internationellt bankkort knutet till MasterCard Maestro Möjlighet till köp på de flesta inköpsställen Köp sker Online och måste verifieras med PIN minskar risken för bedrägerier och övertrasseringar Uttag i uttagsautomater och ICA Butiker Saldobesked i ICA Butiker och på Webben Endast insättning av Myndigheten/Kommunen Kvarvarande saldo kan återföras till utbetalaren Antal uttag kan begränsas Geografisk begränsning (särskilda regler) Branscher kan begränsas Fördelning av avgifter mellan utbetalare och användare kan väljas av utbetalaren Myndigheter/kommuner har inga kortnummer i sina system och ICA Banken har inga personnummer i sina system, vilket löser många administrativa och säkerhetsmässiga problem Insättningsrutin via: Fil Internettjänst ICA Banken

27 Behovsanalys innan Avrop Vika processer avses att ersättas? Utdelning av Presentkort Utbetalning av Kontanter Utbetalningsavier Målsättning med avropet? Minska administrativa kostnader Minska kontanthantering Osv Vilka enheter berörs? Vilka användare berörs? Personer utan legitimationer Personer utan bankkonto Antal utbetalningar och värdet av dessa Vilken tjänst hos ICA Banken ska avropas? Magnus Blomqvist

28 Magnus Blomqvist Införandeprojekt Avrop av tjänster Priserna i Ramavtalet är takpriser och de slutliga priserna fastställs individuellt med respektive myndighet/kommun Avtalsundertecknande/specificering av avropade tjänster Teknisk implementering i ICA Bankens system och i vissa fall i myndighetens/kommunens system Anpassning av informationsmaterial Web Foldrar Lathundar Genomförande av utbildningar Kontoöppning Myndighet/Kommun registreras i ICA Bankens system Administratörer hos Myndighet/Kommun registreras Kortbeställningar kan börja göras

29 Magnus Blomqvist Praktikfall Migrationsverket ICA Banken har idag en fungerande lösning med ca 25 kort utgivna med en medellivslängd på 7 månader Startade 2005 Starkt integrerad lösning mellan ICA Bankens och Migrationsverkets system Hög säkerhet på lösningen Inga kortnummer hos Migrationsverket och inga person uppgifter hos ICA Banken Namnlösa kort Kort ligger på lager hos förläggningarna Utbetalning månadsvis i huvudsak Kommunikation via fil mellan ICA Banken och Migrationsverket

30 Magnus Blomqvist Sammanfattning Utbetalningstjänsten med kontantkortet löser kontanthanterings- och utbetalningsproblem Ett kostnadseffektivt och säkert sätt att göra utbetalningar Ett tryggare sätt för mottagaren att ta emot ersättning Olika funktioner som kan anpassas till utbetalarens behov Modell som passar både den lilla och den stora utbetalaren Stöd för avropsprocessen på avropa.se

31 Kontaktuppgifter publiceras på avropa.se ICA Banken, Borås Andreas Montelius Affärsansvarig från Ansvarig Kortutgivning Chefsjurist Projektledare Magnus Blomqvist

32 Magnus Blomqvist

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer