FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS"

Transkript

1 DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS 14 AUGUSTI TV SID 4 Stort tittartapp för TV4 i juni och juli Tv-tittandet gick ner nio procent under sommaren. Bland de kommersiella kanalerna drabbas TV4 värst. Det fina vädret tros vara en av orsakerna, men även avsaknaden av stora sportevenemang såsom fotbolls-em. FOTO ROLF VAN DEN BRINK INTERNET SID 6 Positiv trend för e-postannonseringen Direktreklam utan redaktionellt innehåll som skickas via e-post är på uppåtgående. Detta enligt Institutet för reklam- och mediestatistik som räknar med att omsättningen för annonsmediet (permission-marketing) ökar med 80 procent i år. UTOMHUS SID 8 Nya regler underlättar annonsering på fasader Nu kan annonsörer börja arbeta långsiktigt med vepor på fasader och byggnadsställningar. Detta sedan Stadsbyggnadskontoret kommit med tydligare praxis så att annonsörerna slipper befinna sig i juridisk gråzon. UTLAND SID 10 Östtyska varumärken dammas av Genom att relansera gamla östtyska varumärken kapar nu fler tyska företag marknadsandelar från etablerade västerländska märken. AKTUELLA SIFFROR RESMÅL UPPDELAT MELLAN RESE- NÄRER SOM KÖPT ELLER INTE KÖPT SIN RESA PÅ INTERNET/ Procenttalen anger andel resenärer som svarat ja på frågan om de gjort en resa till Norden, Europa och övriga världen % Resa köpt på nätet Resa ej köpt på nätet 487 svarande i gruppen som köpt/beställt sin resa på webben. Gruppen består av totalt personer svarande i gruppen som inte köpt/beställt sin resa på webben, men gjort minst en fritidsresa med flyg de senaste tolv månaderna. Gruppen består av Frågor ställda till personer i åldersgruppen 15 till 79 år. Källa: Sifo Norden Europa Övriga världen Flera tunga chefer på SAS säger tvärtemot varumärkeschef Linda Fredheim-Björk att varumärket SAS kommer att ta stryk. SAS varumärke i kraftig turbulens Men varumärkeschefen Lena Fredheim-Björk vidtar inga åtgärder efter kartellaffären Den senaste tidens negativa publicitet kring avslöjandet av den olagliga kartellen med Maersk Air, är en av de allvarligaste situationer som någonsin drabbat SAS varumärke. Den uppfattningen delar flera tunga chefer på SAS med Medieval Charterbolagens e-handelssajter drar in miljarder sid 14 Kartläggning Så planerar Arla, McDonalds och H&M mediedygnet sid utomstående varumärkesexperter. SAS varumärkeschef Linda Fredheim-Björk tror dock att varumärkets styrka övervinner den aktuella krisen. Vi är öppna och sakliga och har hittills hanterat frågan exemplariskt, säger hon. sid 21 Affärer Stort annonstapp i affärstabloider under sommaren sid 30 INNEHÅLL Debatt 3 Tv 4 Press 5 Internet 6 Utomhus/byrå8 Utland 10 Medieval special 1 4 Kartläggning Granskning 20 Strategi 21 Medieval 28 Affärer 30 Professionellt 37 Sistauppslaget 38 JAG OCH MITT MEDIUM MARGARETA HÄGGLUND Bara Lennart i tobaksaffären vet att jag gosar med Vanity Fair, Tatler, In Style, FMH och L Officiel sid 40

2 DAGENS MEDIA NR 12. TISDAG 14 AUGUSTI ÅSIKT LEDARE Den smarta marknadschefen har sparat pengar EFTER VÄLFÖRTJÄNTA lugna stunder i hängmattor och på stränder kommer hösten och frågan om lågkonjunktur är åter verklighet. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik förväntas medieinvesteringarna i traditionella medier minska med fyra procent om man jämför med förra året. Så vad händer då i höst? Vad vi kan räkna med är att marknadscheferna nu tvingas skära i sina rörliga kostnader, och då drar man ner på mediepengarna. Det leder också förmodligen till att vi kommer att få se en del återanvändning av reklamkoncept får undersökningsföretagen det tuffare. Kanske utgör de till och med nästa krisbransch. Rebecka Lindberg chefredaktör DET HÄR ÄR synd. Den smarta marknadschefen driver sin marknadsföring över tiden oberoende av konjunktursvängningarna. Den smarta marknadschefen har sparat pengar och har budget att köpa medier nu när man kan få kontakter till ett betydligt bättre pris än för två år sedan då dotcom-företagen drev upp priserna. Den smarta marknadschefen tänker annorlunda och väljer att planera sina kampanjer i december/januari och juni/augusti istället för som traditionen bjuder september/november och april/maj och får kanske mer medier för pengarna på så vis. Mediebruset gör att det finns stora konkurrensfördelar att vinna genom smart planering. Varför tycks det som om så få marknadschefer klarar av detta? Planering, måste man säga, är alltid är en lätt väg till framgång. Medierna är såklart oroliga inför hösten. Här handlar det främst om nischning, medvetenhet om målgruppen och dess önskemål annonsörerna kommer att kräva fullständig information om mediekanalen och koncentrerar sina medieköp till de som är tydligast. Dessutom kommer en massa roliga, publicistiska projekt läggas på is i väntan på bättre tider... p 5 Debatt Inte rättvisande att annonsörerna sågar förening I sista numret före sommaren granskade Dagens Media Annonsörföreningen. Här på debattplats opponerar sig vd Anders Ericsson mot Dagens Medias sätt att sätta rubrik. Henri Pagot, informationschef på Reklamförbundet, är kritisk till Dagens Medias fasta krönikör och medieanalytiker Stefan Meleskos text om Reklamen är livsfarlig. mang, kunskap och motiv till medlemskapet kan variera. I Annonsörföreningens medlemsdatabank ingår idag nära namn. Att man inte kan dra statistiska slutsatser från 25 tillfrågade, vilka dessutom inte är slumpmässigt utvalda, förstår var och en. Med statistiken sammanfattar tidningen sitt omdöme med Annonsörerna sågar sin förening. Är det rättvisande? Mitt svar är ett rungande nej. Förutom det tveksamma urvalskriteriet vill jag inte rikta någon kritik mot innehållet i artikeln. På tre av de fyra frågor som redovisas svararen majoritet ja, vilket är det positiva svaret av de tre svarsalternativen. Trots det gör tidningen sin egen tolkning och vill få det att framstå som om landets annonsörer sågar sin föreningen jäms med fotknölarna. Slutsatsen är snarare den att det är Dagens Medias rubriksättare som sågar föreningen. Att företag och organisationer granskas är bra. Vi måste alla vara lyhörda för vad våra kunder och medlemmar har för behov. Målet måste vara att ständigt kämpa för att bli bättre. Arbetet med att skapa mervärden för våra medlemmar avstannar aldrig. Inte granskningen av oss heller, men den bör vara mer nyanserad än i det aktuella fallet. Anders Ericson Vd, Annonsörföreningen SVAR Fråga om ordval Bra att du tycker att vi gjort ett gott journalistiskt hantverk, det är vår ambition i alla lägen. Synd att du PÅ FÖRSTASIDAN AV förra numret av Dagens Media kunde man läsa Annonsörerna sågar sin förening. Annonsörerna var i detta fall 25 personer som plockats bland Annonsörföreningens 460 medlemsföretag. Svaren från tre av dessa tillfrågade vägdes inte in i den slutliga statistiken, då dessa av tidningen ansågs vara positivt jäviga och därmed kunde ge en positiv snedvridning av resultatet. Dessa personer ansågs veta för mycket om sin förening vilket resulterade i att deras svar inte fick räknas med. Således krympte gruppen av tillfrågade från 28 till 25 personer. Av de åtta frågor som ställdes till dessa 25 personer valde tidningen att redovisa svaren från fyra. Dessa frågor låg sedan till grund för tidningens omdöme sågar. Detta urvalsförfarande är förvånande då föreningen under sin 77-åriga historia alltid involverat sina medlemmar och strävat efter att få dem aktiva i föreningens arbete. Föreningen ägs och består i praktiken av sina medlemmar. Under det senaste två åren har mer är tio procent av medlemsföretagen varit aktiva i styrelse- eller kommittéarbeten. Det är väl ett gott betyg åt organisationen? Medlemskapet tecknas mellan medlemsföretaget och Annonsörföreningen och inte med en enskild fysisk person. Däremot får alla medarbetare på företaget utnyttja föreningens tjänster. Hos en del av våra medlemsföretag nås mer än 30- talet medarbetare av information från oss. Det innebär att engagetycker att vi valt ett för starkt ord på omslaget. Två viktiga saker: 1) Urvalsgruppen bestod av ett antal riktigt stora annonsörer, tillika viktiga medlemmar i föreningen. 2) Vi påstår aldrig i artikeln att vi drar statistiska slutsatser. Min bedömning av den sammalagda informationen i artikeln är att medlemmarna faktiskt är mycket kritiska till sin förening. Rebecka Lindberg Chefredaktör Dagens Media Stefan Melesko är obegriplig och osann I Dagens Media nummer 10 debatterar Stefan Melesko och refererar till Sven Lindqvists bok från 1957 Reklamen är livsfarlig och undrar sedan Varför ger Reklamförbundet ut den igen? Obegripligt. Vi tycker också att det är obegripligt. Obegripligt eftersom det inte är sant. Vi diskuterar och debatterar gärna reklam i allmänhet och innehållet i boken Reklamen är livsfarlig i synnerhet. Boken har vi redan debatterat. Bland annat med Sven Lindqvist själv. Däremot tycker vi inte att det är ett bra debatttekniskt knep att påstå osanna saker. Gärna debatt om kommersiell kommunikation, men i sanningens format. Henri Pagot Sveriges Reklamförbund SVAR Gör en egen agenda! Huvudbudskapet i min krönika var att reklamdebatten som nu förs också med deltagande från Reklamförbundet baseras på förlegade frågeställningar. Dessa är dessutom uppställda av en motståndare till marknadsekonomin Sven Lindqvist Varför släpper branschens egen intresseorganisation problemformuleringsprivilegiet kring diskussionen om den egna verksamheten till motståndarna och kritikerna. Obegripligt eller masochism? Min tes var att något skett i samhället, då journalister som besökte Nordkorea i samband med Göran Perssons resa sade sig sakna reklamen i Pyongjang. Uppmaningen till Reklamförbundet blev således att utnyttja denna sinnesförändring, som inte existerade då Lindqvists bok kom ut eller då den debatterades som bäst under 60- och 70-tal. Gör en egen dagordning med andra ord. Att förbundet inte givit ut boken utan bara ser till att man kan köpa den är en bisak. Jag ber om ursäkt för mitt brutala påstående. Men ingenstans i de artiklar som beskrivit denna nyväckta debatt framgår att Reklamförbundet själva skulle velat formulera frågeställningarna. Detta var min huvudtes. Stefan Melesko Brev till chefredaktören adresseras: Dagens Media, Rebecka Lindberg, Västmannagatan 15, Stockholm, fax , e-post: Vi publicerar bara signerade inlägg som dessutom ska förses med telefonnummer dagtid. Texter kan komma att redigeras. DAGENS MEDIA Dagens Media är en oberoende medietidning som ges ut av privatägda Dagens Media Sverige AB, utan anknytning till andra medieaktörer eller förlag. Vi ger ut: 3 Dagens Media varannan vecka i papper och varje dag på dagensmedia.se 3 DIG Tidningen om digital marknadsföring, tre gånger om året. Vi vänder oss till alla som köper medier: marknadschefer, vdar och folk på medie- och reklambyråer. chefredaktör Rebecka Lindberg Telefon: reportrar Rolf van den Brink Telefon: Klas Granström Telefon: Björn Hedensjö Telefon: Tia Jumbe Telefon: layout Ola Blomqvist, Punkt & Pixel medarbetare Marie Dahlmalm (fotograf) David Erixon (krönikör) Jan Isakson (skribent) Stefan Melesko (krönikör) Håkan Röjder (fotograf) Emelie Stachewsky (fotograf) Eva Wisten (skribent) vd och ansvarig utgivare Henrik Meerburg Telefon: repro och tryck Gefle Dagblad Civiltryck, Gävle marknadschef/annonser Mathias Kallio Telefon: Camilla Lundgren Telefon: prenumerationsfrågor 20 nummer kostar kronor + moms Telefon: lösnummerförsäljning Dagens Media finns att köpa i Presstops butiker i Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund, Uppsala och Linköping adress Dagens Media Sverige AB Västmannagatan Stockholm Telefon (växel): Fax: E-post: På vår sajt kan du läsa och debattera färska medienyheter dygnet runt, året runt. Tipsa oss gärna om nyheter. TS-upplaga helår 2000: exemplar

3 4 DAGENS MEDIA NR 12. TISDAG 14 AUGUSTI 2001 NYHETER TV redaktör Rolf van den Brink Tittartorka drabbar TV4 Satellitkanalerna tog tittarandelar under sommaren av Rolf van den Brink TV-TITTANDET GICK ned med nio procent under juni-juli, jämfört med samma period Siffran avser snittittande över dygnet och kommer från tv-kanalernas mätbolag MMS. Av de kommersiella kanalerna drabbades TV4 av tittartorkan. Kanalen tappar 13 procent av tittandet över dygnet. På kvällstid, 19-24, tappar kanalen 15 procent av publiken. Tappet är ganska jämt fördelat över olika målgrupper med undantaget år där tittandet är oförändrat jämfört med juni-juli år Förra året sände vi fotbollsem. Det gjorde vi inte i år. Och vädret var bättre i år, förklarar Mikael Hernström, planeringschef på TV4, kanalens tapp. av Klas Granström TV4 HAR ANSÖKT om två nya tillstånd att sända digital-tv. Om dessa går igenom kommer en nyhetskanal och en sportkanal, TV4 Sport, att kunna ses via det digitala marknätet redan i höst respektive januari TV4 Sport ska bli en kanal inriktad på svensk sport och Thorbjörn Larsson, vd på TV4, tänker inte försöka konkurrera med Eurosport och Viasat Sport. Hemmaplan är TV4s starka sida och det ska vi nyttja även med TV4 Sport, säger han. TV4 Sport är tänkt att drivas i ett samarbete mellan TV4, Svenska Spel och ATG. De båda spelföretagen bistår bland annat med teknik och idéer kring hur interaktvitet i digital-tv ska användas. FÖRÄNDRING AV TITTANDE KLOCKAN 19-24/Juni-juli 2001 jämfört med Tusental SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal Källa: MMS Nyhetskanalen är ett samarbete med amerikanska CNN och till en början kommer TV4 att vidaresända CNN. Det kan vi göra redan under hösten om vi får tillståndet. BLAND ANDRA STORA bolag som sökt tillstånd märks Eurosport med Eurosport och Eurosport News, Discovery Communications med Discovey och Animal Planet, och MTV med MTV Nordic, VH1 och Nickelodeon. Övriga bolag vill i första hand sända film, lokala och religiösa program. 34 bolag har sökt tillstånd för totalt 41 kanaler. Alla tänker dock inte sända programinnehåll utan flera bolag vill ha frekvensutrymme för att kunna erbjuda tekniska tjänster, såsom möjligheter för interaktivitet och annonsering. Däribland FÖRÄNDRING AV DYGNSTITTANDE/ Juni-juli 2000 jämfört med Tusental SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal Källa: MMS EN SENARELÄGNINGEN i säsongen av Stadskampen och misslyckandet med den kan spela in. TV4s tapp innebär att SVT1 är den största kanalen i Sverige under sommaren, vilket inte är helt ovanligt. Vad beträffar SVT, tycks företagsledningen lyckats väl i ambitionen att göra en bred folklig kanal av SVT1 och en smalare kanal av SVT2, vilken tappade 35 procent av tittarna. Dock har SVT1 och SVT2 sammantaget tappat tio procent av tittarna, något som kan ha med nedläggningen av starka sommarkort som kafé-programmen att göra. TV4s och SVTs minskade publik har gett satellitkanalerna TV3 och Kanal 5 ökade andelar. Under sommaren var vi Sveriges största tv-kanal i åldrarna år (hos de tittare som kan se satellit-tv). Vi är stabila och har inga svaga dagar och en tablå som tittarna känner igen sig i. Det är inte lika stor skillnad i tablåerna mellan sommar och säsong som på TV4 och vi kör mycket film, säger Göran af Klercker, vd för TV3. TV3s ökar andelen tittare i år. Det beror nog på att vi hade lågt tittande där förra sommaren, säger Göran af Klercker. 41 kanaler vill sända digitalt FÖRÄNDRING AV TITTARTIDANDELAR, JUNI-JULI 2001 JÄMFÖRT MED 2000/TV3 vinner andelar i alla målgrupper % 3-99 år 3-14 år år år45-99 år Källa: MMS SVT1 TV4 Kanal 5 SVT2 TV3 MTV ZTV DOCK KAN ENDAST Kanal 5 göra anspråk på att ha fått ett betydande tillskott av tittare, 4,5 procent. Kanal 5 vd Manfred Aronsson har en speciell förklaring till tittartillskottet. Han berättar att Kanal 5 har en ökande andel tittar som ser kanalen via digital-tv, något som inte har kunnat mätas förrän under sommaren. Det visar två saker. Att vi har haft fler tittare under våren än vi har trott och att vi går in i hösten med vind i seglen, säger han. Bland de minsta kanalerna kan sägas att MTV visar ett stabilt tittande jämfört med förra sommaren och ZTV tappar sju procent över hela dygnet och ökar med 5 procent under klockan Intressant att notera är att MTVs tittare har blivit betydligt äldre denna sommaren än den förra. p Linder Interactive Communication, Linc. Vi har ett eget sätt att få fram tjänster på alla plattformarna, och till det behöver vi eget frekvensutrymme, säger Hans Linder på Linc. På grund av utrymmesbrist har plattformarna, exempelvis Boxer i marknätet och Canal Digital och Viasat som sänder via satellit, blivit tvungna att dra ner på bandbredden för ljud- och bildsändningar. Detta för att få plats med tjänsterna. Med Lincs teknik som översätter annonsörernas tjänster för de olika plattformarna och en egen frekvenskanal menar Hans Linder att det problemet ska vara ur världen. Tiden för ansökan om tillstånd för att sända tv i det digitala marknätet gick ut den sjunde augusti. Nu utvärderar Radiooch tv-verket de sökande bolagens finansiella och tekniska förutsättningar. Samtidigt går regeringens digital-tv-kommitté igenom ansökningarna och bedömer de innehållsliga förutsättningarna i kanalförslagen. Därefter ger digital-tv-kommittén sina förslag till RTVV som i sin tur senast den 27 augusti lämnar ett förslag till Kulturdepartementet. Sedan kan det gå snabbt. Om Kulturdepartementet anser förslaget vara bra meddelas det tämligen omgående vilka som får möjlighet att sända, säger Peter Schierbeck på RTVV. Tillstånden som de 34 bolagen sökt motsvarar utrymmet i tre frekvenskanaler, vilket är 12 till 15 tv-kanaler. Exakt kapacitet förhandlas det fortfarande om med andra länder. p Krokodil i TV4s bondgård av Rolf van den Brink UTTJATADE SÅPOR tvingar de största kanalerna att tänka om till hösten. TV4 ställer Nya tider medan Kanal 5 sänder de sista 70 avsnitten av Hotell Seger klockan på vardagar. TV4 och TV3 tror på dokusåpor och matchar förmodligen Farmen respektive Baren mot varandra på vardagarna. Vi känner att det är vår slot (block i tablån) och jag tror inte vi viker oss för Farmen, säger Göran af Klercker, vd för TV3. Detta ska leda till att vi fortsätter att vara starkaste kanalen i år, den unga familjen. Och att vi behåller övervikt på kvinnor, säger Mikael Hernström, planeringschef på TV4. TV3 kommer troligen inte att flytta dagsåpan Vita lögner som sänds Däremot har inte kanalen beställt några nya avsnitt. TV3 HAR TILL hösten den mest konservativa tablåläggningen. Kanal 5 stuvar om mest och har åtskilligt att bevisa efter debaclen med Hotell Seger och dokusåpan Radio. Kanal 5 inleder kvällen med Vänner följt av Spin City släpper Kanal 5 en krokodil i TV4s bondgårdssåpa Farmen och TV3s Baren genom serien Krokodiljägaren. Vi vänder oss till yngre män och folk som är trötta på dokusåpor. Slotten (tidpunkten) är spektakulär, säger Manfred Aronsson, vd för Kanal 5. Kanalen bränner av flera av sina tunga inköp under hösten vid 20.00: Crime Scene Investigators Ed på tisdagar. Mer tunnsått är det med egenproduktionerna på Kanal 5. Måndagsklubben, Stockholmare, OP7, Brottsvåg och Vår man i rutan är skrotade, återstår gör Fråga Olle, Motorjournalen och dokusåporna Villa Meduza och Mullvaden. Vi har en osentimental syn på egenproduktioner. Bra inköp sätter vi in på bra platser. Den stora pusselbiten som fattas i Kanal 5s tablå är de amerikanska avsnitten av Temptation Island och den nordiska versionen Frestelsens ö, som spelas in på Honduras nu. Vågar kanalen klämma in den på fredagarna? Också TV4 vill lysa upp höstmörket med nyhandlat från USA. Under veckorna sänder de nya Boston Public, av Dave Kelly, på måndagar Torsdag sänds polisserien the District, medan Arkiv-X får flytta in efter 22- nyheterna. TV3 ser stuvar inte om i hösttablån särskilt mycket. Klart är att Fångarna på fortet inte visas på torsdagar, vilket öppnar för spekulationer att TV3 lägger sin dejtingdokusåpa Harem på tisdagar Möjligen vågar TV3 chansa på fredagarna då det står klart att James Bond är spårlöst försvunnen ur hösttablån. p (Allt om höstens tv-helger på

4 DAGENS MEDIA NR 12. TISDAG 14 AUGUSTI NYHETER PRESS redaktör Tia Jumbe Män köper färre tidningar Tidsams lösnummerförsäljning minskar i de flesta manskategorier av Tia Jumbe KRÄFTGÅNGEN FÖR mansmagasinen fortsätter. Av de sex tidningskategorier hos Tidsam som backar mest i lösnummerförsäljning första halvåret i år är fyra traditionella manstidningskategorier. Men även förra årets succékategori mat/barn/hälsa backar i lösnummerförsäljning, liksom ungdomstidskrifter. Det visar statistik från distributören Tidsam. Manstidningskategorierna sport/aktivitet, man/trend, data/it, och herrtidningar tappar alla mer än tio procent i lösnummerförsäljning. Man/trend, med titlar som Café, Slitz och Depå backar 22 procent. Det har varit helt klart trögare för den nischen i år än tidigare. Det är en hyfsat ny nisch, kanske har den blivit mer mogen och stabiliserat sig på prenumerationer istället för lösnummer, jag vet inte, säger Linus Hedén, chef för förlagsservice på Tidsam. Data/it-nischen har en period bakom sig med både nedläggningar och sammanslagningar av titlar. Totalt har Tidsam sex färre utgåvor i kategorin än första halvåret i fjol. Men det är inte hela förklaringen till nischens tillbakagång på 19 procent i lösnummerförsäljning. It har haft väldiga framgångar tidigare men vi såg redan förra året att de började backa. HERRTIDNINGSNISCHEN fortsätter att tappa lösnummerförsäljning även första halvåret i år, med 13 procent. Titlar som FIB-Aktuellt och Aktuell Rapport lockar inte lika många som tidigare. Aktuell Rapport ändrade utgivning i mars, april i år. Vi har också en eller två utgåvor mindre än i fjol. Det kan ge lite sämre försäljningssiffror för kategorin. Men nischen har haft minskad försäljning under ett antal år. Kanske går männen till internet istället, säger Linus Hedén. Inte heller Samsungs marknadschef Kirsi Harju, som annonserar i en del av manspressen, har någon bra förklaring till att tidningar riktade till män fortsätter att backa. Jag har inget klart svar. Den kännedom jag har är att alla tidningar är på väg ner, att det har med konjunkturen att göra, säger hon. Samsung har istället börjat analysera den manliga målgruppen djupare. RAS I LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING I TRADITIONELLA MANSKATEGORIER/ Procentuell förändring första halvåret 01 jämfört med 00 Vi håller just nu på att inför höstkampanjen titta var vi når männen istället för i tidskrifter. Når vi dem inte i tidningarna måste vi skifta medier. Men manskategorierna är inte ensamma om att backa i lösnummerförsäljning. Även ungdom/populärpress tappade 16 procent i lösnummerförsäljning. En del av förklaringen är att Vecko-Revyn halverade sin utgivningsfrekvens till varannan vecka tidigt under första halvåret i fjol. Vecko-Revyn var veckotidning till och med mars i fjol och det spelar viss roll för kategorins totala försäljning. Sport/aktiv Man/trend Data/it Ungdom/populärpress Herrtidningar Mat/barn/hälsa Bil/mc/båt Familjetidningar Kändistidningar Övriga tidningar Annonsbörser Krysstidningar Hus/hem/trädgård Dam/mode Teknik/vetenskap Kategorin mat/barn/hälsa hade en bra försäljningstrend i fjol. Nya titlar poppade upp inom alla tre delområden i nischen. Trots det har alltså lösnummerförsäljningen minskat med 13 procent första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Jag kan inte se vad som hänt. Mat skrivs det om i många tidningar, det är möjligt att folk inte köper mattidningar i samma utsträckning, säger Linus Hedén. Hus/hem/trädgård och dam- % Källa: Tidsam /mode har haft en stabil försäljning under början av året. Sport/aktivitet och teknik/vetenskap, vilka tappat respektive ökat mest i lösnummerförsäljning är de kategorier med minst antal titlar. Det gör att små förändringar, exempelvis att Golf Digest bytt distributör och Pro Formula lagt ner och National Geographic och Hemma Bio kommit till, ger stort genomslag på försäljningen. Totalt har Tidsam tappat lite i försäljning, enligt Linus Hedén. p LILLA CLINCHEN/Kändistidningar AB-bilagor tappar manliga läsare Hans Hatwig, chefredaktör på kändistidningen Veckans Nu Vad ska en kändistidning aldrig innehålla? Rent förtal. Somliga kanske inte är så noga på den saken. Vilket av Hänt Extras kändisskoop hade ni själv velat ha? Jag kan inte påminna mig en enda artikel de haft som vi skulle ha velat ha. Jag läser nästan aldrig Hänt Extra. De svenska kändistidningarna är gammelmodiga och mossiga. Bästa kändisen att skriva om? De flesta artister. Jag spekulerar helst inte i vem som säljer mest. Ge konstruktiv kritik till Hänt Extra! Man behöver inte alltid hårddra rubrikerna, det är gammalmodig journalistik. Titta på de utländska tidningarna. De har aldrig sådana rubriker.det är inte tidsenligt med fåniga rubriker om nya flick- eller pojkvänner. Vad kan ni erbjuda kändislystna läsare som inte Hänt Extra erbjuder? Bra bilder, tryck och intervjuer. Bengt Gustavsson, chefredaktör Hänt Extra Vad ska en kändistidning aldrig innehålla? Osanna uppgifter om kändisar. Den ska heller inte innehålla okända människor. Vår definition på kändis är en person som inte behöver presenteras. Vilket av Veckans Nus kändisskoop hade ni själv velat ha? Har de haft något? Jag letar i minnet Ärligt talat följer jag dem inte. Bästa kändisen att skriva om? Jag måste erkänna att jag tänker bara kommersiellt. Carola är ju mycket bra, henne är folk mest intresserade av, det ser vi på våra försäljningssiffror. Ge konstruktiv kritik till Veckans Nu! Den är visuellt bra, snygg att titta på. Men det är väldigt harmlösa texter. Jag skulle i deras situation försöka vara lite mer spännande. Vad kan ni erbjuda kändislystna läsare som inte Veckans Nu erbjuder? Nyheter och spänning. Tia Jumbe av Tia Jumbe AFTONBLADETS BILAGOR tappar i räckvidd. Mest backar nöjesbilagan Puls som tappat 21 procent av sina läsare, eller personer, de senaste tre åren. Det är främst män som slutat att läsa bilagorna. MED SIN NEGATIVA räckviddsutveckling föll Puls mellan 1998 och 1999 djupare än bilagan Hälsa och är idag, med en räckvidd om , enligt Orvesto Konsument helår 2000, den minsta av de fyra bilagorna. Fördelningen av könen bland läsarna har också förändrats sedan Då lästes nöjesbilagan av fler män än kvinnor. Fram till 2000 har bilagan tappat fler manliga än kvinnliga läsare, vilket resulterat i att bilagan idag läses av lika många män som kvinnor. Det är inte bra för Aftonbladets framtid om de tappar sina unga läsare. Å andra sidan kan det vara frågan om en naturlig renodling. De riktigt unga är kvar, medan de lite äldre läser annat, exempelvis Nöjesguiden, säger Kristofer Dalin, printchef på Mindshare. Söndagsbilagan backar i räckvidd med tolv procent. Även här är det mest män som slutat läsa och läsarskaran som 1998 dominerades av män har idag en knapp övervikt av kvinnor. Även Hälsa backar med mer än tio procent, flertalet män. Kristofer Dalin tror att bilagetappet generellt delvis kan vara en naturlig konsekvens av att Aftonbladet tar betalt för sina bilagor. Eftersom tidningarna är intresseinriktade betalar läsare inte för en bilaga om ett ämne som de inte är intresserade av, säger han. EN ANNAN ORSAK ser Kristofer Dalin i den högkonjunktur som varade en bit in på 2000-talet. Bilagorna skriver i stort sett om samma saker som magasin. I och med att det har varit lite goda tider kan det tänkas att folk valt att köpa magasin istället för bilagor, säger han. Tv-tidningen har klarat sig bäst av de bilagor Dagens Media tittat närmare på. Bilagan har tappat läsare. Med tanke på att den totala räckvidden för Tv-bilagan är 1,4 miljoner läsare utgör tappet om 3,4 procent ingen katastrof. Huvudtidningen Aftonbladets räckvidd har varit stabil runt 1,3 miljoner läsare de senaste tre åren. p LÄSARUTVECKLING UNDER TRE ÅR/Samtliga bilagor tappar läsare Läsare tusental Källa: Orvesto Aftonbladet Hälsa Konsument 2000 Aftonbladet Puls Aftonbladet Söndag Aftonbladet Tv

5 6 DAGENS MEDIA NR 12. TISDAG 14 AUGUSTI 2001 NYHETER INTERNET Intresset ökar för e-postreklamen Snabbt och billigt till smala målgrupper av Rolf van den Brink INTRESSET FÖR annonsering i nyhetsbrev tycks öka. I USA fördubblas investeringarna i e- postreklam till runt en miljard kronor. Då ingår permissionmarketing, direktreklam utan redaktionellt innehåll via e-post. Detta enligt IRM som hänvisar till emarketer. Hur stor marknaden är i Sverige är inte känt. För permission-marketing, räknar IRM med att omsättningen hamnar på sex miljoner kronor under 2001, en ökning med 80 procent. Annonseringen ligger på en ganska låg nivå, men trenden är positiv, säger Tomas Fransson, rådgivare på Carat Interactive. Han föredrar de nischade nyhetsbreven framför de breda. Ett nischat nyhetsbrev är ett bra sätt att nå en liten, väl definierad målgrupp. Fördelarna är att det går att få snabbt genomslag i en begränsad målgrupp. Trots något högre kontaktkostnad ger nischade nyhetsbrev ofta lägre kostnad per respons. Nyhetsbreven kostar kostar 5-30 öre per brev, ibland något mer. Även om produktionskostnaden är låg för annonsen kan kontaktkostanden bli hög vid små målgrupper. Tomas Fransson har använt nyhetsbrev vid kampanjstarter. Du kan nå många snabbt när annonsen når hela medlemsdatabasen. Är du ensam annonsör i nyhetsbrevet kan responsen bli stor på kort tid, säger han och påpekar att det också går att göra direktutskick till medlemmarna. Utskicken går nästan alltid genom den sajt som samlat in e- postadresserna. Sajten står som avsändare, även då innehållet endast består av annonser. Hur vet du att ett nyhetsbrevs upplaga stämmer? Ja, hur vet man det? Det sker i princip ingen tredjepartsrevision av nyhetsbrevs upplaga. Det är en brist. MMXI Nordic reviderar bara fem nyhetsbrev. Lång besökstid outnyttjad av sajterna av Eva Wisten EN LOKAL PORTAL, en ungdomscommunity och en affärstidning det är de tre sajter svenskarna spenderade mest tid på i maj. Men av dem är det bara Lunarstorm som utnyttjar den långa besökstiden för att bygga särskilda annonskoncept. Det är också bara Lunarstorm som höll ställningen i toppen under sommaren, när de andra sajterna halkade ner till förmån för universitetssajter som lu.se och Chalmers.se. På Lunarstorm, där besökarna snittar 118 minuter i månaden, är det vanligaste sättet att annonsera en banner som är synlig under hela besöket. Lunarstorm handlar inte om att kränga exponeringar. Annonskonceptet bygger på att rätt annonsörer väljs till rätt målgrupp som vi kan avgränsa detaljerat eftersom alla våra besökare är registrerade medlemmar, säger Rickard Ericsson, ansvarig Henrik Eriksson som är rådgivare på Synergi Interactive hoppas på att någon av de stora portalerna ska våga göra ett riktigt magasin av sitt nyhetbrev. utgivare på Lunarstorm. Det fasta bannerplatserna har gjort att kampanjer på Lunarstorm har en frekvens på mellan en och fem procent, att jämföra med snittet på internet som ligger mellan 0,1 och 0,5. Lunarstorm har också utvecklat sitt annonskoncept till att omfatta tracking, effektmätning, produkt- och konceptutveckling. NUMMER TVÅ och tre på listan, Affärsvärldens nättidning Afv.se och portalen Tjohoo, utnyttjar inte det faktum att besökarna gärna stannar länge på sajterna. Affärsvärldens annonsförsäljning sköts av annonsnätverket Adlink. Sajten ingår i ett paket av andra finanssajter som Dagens Industri och Finanstidningen. Att utnyttja den långa besökstiden som argument för att sälja Affärsvärlden separat är inte aktuellt. Särskilt nu när annonsmarknaden på internet gått ner är det ett starkare argument för oss att ligga tillsammans med flera starka finanssajter, säger Per Johnsson, marknadsassistent på Affärsvärlden. Även den lokala portalen Tjohoo, som var den portal där besökarna spenderade mest tid Funktion Målgrupp Antal besökare Spenderad genomsnittstid (maj: Jupiter MMXI) Det här gör besökarna framför allt Annonsmöjligheter Lunarstorm Mötesplats år, allra starkast hos gymnasieungdomar, lika många killar som tjejer unika besökare i månaden 118 minuter Hänger Standardannonsformaten, samarbeten TÄNK PÅ 3 Hur stor andel av mottagarna öppnar verkligen nyhetsbrevet? Kan leverantören mäta det? 3 Är du ensam eller en bland flera annonsörer i nyhetsbrevet? 3 Hur färska är uppgifterna som mottagarna lämnat om sig själva? 3 Spamma inte! Välj i första hand nischade nyhetsbrev eller segmentera breda nyhetsbrev utefter delintressen. 3 Håll budskapet kort. HENRIK ERIKSSON, rådgivare på Synergi Interactive, tror att nyhetsbrevsannonser ökar. I USA har det blivit stort, jag tror inte på samma ökning här. Där kan man nå en miljon personer i ett intresseområde. Här är marknaden för liten. Själv använder han nyhetsbrev som annonseringskomplement. Ofta följer en annons i nyhetsbrevet med på köpet av något annat annonsutrymme. Vi köper specifikt i nyhetsbrev när vi vill nå smala målgrupper, som beslutsfattare, och för mer komplicerade budskap. Det är troligen färre annonser och mindre som pockar på uppmärksamheten i ett nyhetsbrev. Vad tycker du om priserna? Inte speciellt höga. Men det är en förhandlingssak, säger Henrik Eriksson. Johanna Frisch, vice vd på Mediacom Digital, är mindre imponerad. Det fina är att du kan nå en speciell målgrupp, men det finns mer effektiva sätt. Med sökmotorer och domänstyrning kan du nå kunder som aktivt söker information. p under maj säljs i paket, av annonsnätverket Doubleclick. När vi började personalisera fördubblades spenderad tid, säger Pehr Bohman, vd för Tjohoo. På Tjohoo är det e-posttjänsten som får upp besökstiden. p SAJTER DÄR BESÖKARNA STANNAR LÄNGST Afv.se Nättidning med artiklar, börskurser, företagsinformation, historik, portföljinformation Aktieintresserade unika besökare i månaden 90,3 minuter Läser nyheter, tittar på bakgrundsinformation och följer börskurser Banners Tjohoo.se Lokal portal 60 procent män, snittålder mellan 23 och medlemmar 70,4 minuter Skickar e-post Alla standardformat Digitala vykort ska locka besökare av Klas Granström DANSKA DIPCARD LICENSIERAR ut sin teknik för att skicka digitala vykort till företag som vill öka besöken på sin sajt. En kombination av event- och webbmarknadsföring som hittills testats av både turistorter och tidningar. Vi har jobbat med tekniken i ett och ett halvt år och nu licensierar vi ut lösningen på både årsoch eventbasis, säger Richard Engström, affärsutvecklare och en av grundarna av Dipcard. Bland annat har danska Berlingske Tidende haft ett evenemang på Kastrups flygplats där tidningen använde Dipcards lösning. Under tre veckor fick förbipasserande resenärer möjlighet att ta en bild på sig själva och på papper skriva en hälsning som de på flygplatsen tillfälligt placerade redaktionsmedlemmarna skickade iväg. Mottagaren av kortet fick ett e-post-meddelande med en länk som tog henne till Berlingske Tidendes sajt där kortet och den handskrivna hälsningen visas. Totalt skickades drygt 1000 kort till 3500 e-postadresser som sedan hamnade i BTs register. DIPCARDS MJUKVARA kostar euro, eller cirka kronor, att licensiera under ett år. Företag som vill använda tekniken under exempelvis ett lanseringsevenemang kan licensiera den under en vecka. Prislappen för det ligger på euro. De vanligaste kunderna är nöjesparker och turistorter men även andra företag börjar inse marknadsföringsmöjligheterna med Dipcard, säger Richard Engström. Just nu har Dipcard ett projekt på gång med amerikanska Fairfield, ett reseföretag i USA. Svenska Ving har också haft produkten licensierad till sina Sunwing-anläggningar. Vykortslösningen består av en mjukvara och en eller flera digitalkameror. Personer som vill skicka en hälsning låter sig bli fotograferade och skriver ett meddelande på en lapp. Meddelandet fotograferas av och laddas tillsammans med den digitala bilden upp på nätet via Dipcards mjukvara. Bilderna hamnar på nätet och kopplas till en unik länk som mottagaren får i sin e-post. Därefter skickas ett e-postmeddelande med länken till den e-postadress som skrivits på lappen. Länken tar mottagaren till sajten hos företaget som licensierat Dipcard-lösningen där bilderna visas. p Nöjesparker och turistorter är Dipcards vanligaste kunder.

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 12 JUNI TV SID 4 Svenskar förväntar sig inte handla via digital-tv En ny undersökning

Läs mer

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar.

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar. DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 14 / 11 SEPTEMBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 11 SEPTEMBER TV SID 4 TV-rådgivare håller ögonen på Farmen Det har skett en hel

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Dotcom-varning utfärdas för crm-branschen

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Dotcom-varning utfärdas för crm-branschen DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 23 OKTOBER TV SID 4 Annonsörerna säger nej till reklamavbrott Regeringens förslag

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 18 / 20 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Nästan varannan får mer pengar till reklam

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 18 / 20 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Nästan varannan får mer pengar till reklam DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 18 / 20 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 20 OKTOBER AFFÄRER SID 32 Bonnier Dagstidningar behöver nya intäkter Bonnier

Läs mer

DAGENSMEDIA PR. Svensk tv-kartell snuvas på fotbollen. Elbolagen laddar för kundkamp

DAGENSMEDIA PR. Svensk tv-kartell snuvas på fotbollen. Elbolagen laddar för kundkamp DAGENSMEDIA PR ÖKAR 25 PROCENT ENLIGT ORVESTO NÄRINGSLIV 2005 AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 2 / 1 FEBRUARI 2006 / PRIS 95 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 1 FEBRUARI TV SID 20 Kanal

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer. Känsloladdad. höst för Panasonic

Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer. Känsloladdad. höst för Panasonic De stora tv-länderna vänder blicken från Sverige SID 22-23 Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer SID 35 SID 6 Känsloladdad höst för Panasonic 34 PROCENT ÖKADE MTG RADIOS OMSÄTTNING 2005. SIDAN 29 AFFÄRSTIDNINGEN

Läs mer

Låt inte byrån göra inköpen

Låt inte byrån göra inköpen DAGENS MEDIA PR ÖKAR 25 PROCENT ENLIGT ORVESTO NÄRINGSLIV 2005 AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 21 / 30 NOVEMBER 2005 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 NOVEMBER PRESS SID

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

MAGNUS NEIDEMAN Drive och Max Power utmanar på bilhyllan SID 22

MAGNUS NEIDEMAN Drive och Max Power utmanar på bilhyllan SID 22 SvD är Årets Bästa Medium 2005 SID 24 26 MAGNUS NEIDEMAN Drive och Max Power utmanar på bilhyllan SID 22 4MILJONER VILL LYXTITELN GRAND OMSÄTTA 2006. SIDAN 33 AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

SVERIGES BÄSTE MARKNADSCHEF

SVERIGES BÄSTE MARKNADSCHEF NR 47 23 NOV EMBER 2006 Å RGÅ NG 57 PR IS 60 KR NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM MEDIA PR SUND PR SÖKER KÖPARE FÖR 25 MKR Snabbväxande Sund Kommunikation AB är till salu. Säljarna Carl-Johan Wachtmeister

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg:

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg: Riksmedia Nr 4 Oktober 2007 nytt www.riksmedia.se bloggen ännu ingen bra affär storsatsning med metro Johan Drakenberg: det dubbla ansvaret Tomas Brunegård om Stampens aptit: Det blir nya affärer ledare

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 8 / 26 APRIL 2006 / PRIS 95 KR INKLUSIVE MOMS WWW.DAGENSMEDIA.SE

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 8 / 26 APRIL 2006 / PRIS 95 KR INKLUSIVE MOMS WWW.DAGENSMEDIA.SE Bloggarna är internets gräshoppssvärmar SID 40 Whirlpools gudinnor ska besegra Electrolux SID 5 SID 37 Glaxosmith Kline ska putsar varumärke med Glans STINA KÅHRSTRÖM 3PROCENT- ENHETER ÖKADE RADIOLYSSNAN-

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

MARKNADSFÖRING I MOBILEN

MARKNADSFÖRING I MOBILEN MARKNADSFÖRING I MOBILEN SLUTET PÅ BÖRJAN JONAS MARKING »The new rule is: mobile fi rst«eric SCHMIDT, CEO, GOOGLE Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN jonas

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam Banken som vet vad kunden vill ha SJ är kundlojaliteten på spåren magasinet En tidning om direktreklam från Posten DR-akademien #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

Tomtens tid är kommen

Tomtens tid är kommen Ledare Tomtens tid är kommen Tänkt dig att du tappat 40 procent av din försäljning på grund av en lögn. Det var vad som hände Tunis Air efter arabvåren. Spanjorerna trodde det var livsfarligt att besöka

Läs mer

magasinet #3 2012 De vet hur effektiv din kampanj verkligen är. Valet är inte ditt Vi sålde utan att visa en enda produkt

magasinet #3 2012 De vet hur effektiv din kampanj verkligen är. Valet är inte ditt Vi sålde utan att visa en enda produkt ny tidning! DM magasinet #3 2012 posten inspiration, tips och nyheter om direktmarknadsföring Ekonometri: De vet hur effektiv din kampanj verkligen är. Valet är inte ditt Ger du dina kunder för få, för

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer