Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002

2 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen 1, Helsingfors. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som senast den 2 mars 2003 har upptagits som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast den 7 mars 2003 kl antingen skriftligt, per e-post, telefon eller telefax. Anmälningsadresser: Aktieregistret PB Helsingfors tfn , vardagar kl fax e-post: Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång fredagen den 7 mars 2003 kl Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång. Dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i normal dividend för räkenskapsåret 2002 utbetalas 0,25 euro per aktie samt i extradividend 1,50 euro per aktie, dvs. totalt 1,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 17 mars 2003 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 24 mars Årsredovisning för 2002 Denna årsredovisning kan erhållas även på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Delårsrapporter under 2003 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2002: januari-mars januari-juni januari-september. Delårsrapporterna publiceras på svenska, finska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. På begäran sänds delårsrapporten per post. Beställning av delårsrapporten: tel /informationsavdelning eller genom Internet, Börsmeddelanden Börsmeddelanden finns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, finska och engelska. Beställning av informationsmaterial Wärtsiläs årsredovisningar, delårsrapporter, broschyrer och meddelanden kan beställas från Wärtsiläs informationsavdelning, tfn Beställningen kan göras också på Internet.

3 Innehåll Verksamhetsöversikt 2002 Information till aktieägarna 2 Wärtsilä i korthet 4 Viktiga händelser under Mission, vision, mål och strategi 8 Koncernchefens översikt 10 Wärtsiläs styrelse 11 Wärtsiläs direktion 12 Personal 14 Miljö 16 Power-divisionerna 18 Marin 22 Kraftverk 26 Service 30 Imatra Steel 32 Innehav 34 Viktigaste meddelanden Ordlista 38 Adresser

4 Wärtsilä i korthet Wärtsilä Marin Kraftverk Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av service- och driftstjänster. I koncernen ingår dessutom Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål. Ett betydande aktieinnehav stöder utvecklingen av kärnverksamheten. Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är en ledande global leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä erbjuder baslastkraftverk, spetslastkraftverk samt kraftverk för kombinerad värme- och elproduktion. Dessutom levererar Wärtsilä lösningar för gaskompression samt pumpenheter till olje- och gasledningar. Produktsortimentet omfattar gasoch olje-kraftverk inom effektområdet MW samt biokraftverk inom effektområdet 3-25 MW. Strategi Power on Land and at Sea Strategi The Ship Power Supplier Genom att erbjuda tillförlitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga propulsionslösningar för alla typer av fartyg förbättrar Wärtsilä lönsamheten för kunderna. Strategi Power for a Changing World Kraftverkslösningar för decentraliserad energiproduktion snabbt, smidigt och skonsamt mot miljön. Service- och driftsavtalen ger kunden mervärde under kraftverkets hela livscykel. Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Omsättning 2.519,0 milj. euro Rörelsevinst 188,9 milj. euro Resultat före extraordinära poster 170,4 milj. euro Balansomslutning 2.685,0 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,50 Antal anställda vid utgången av året Omsättning 763,4 milj. euro Orderingång 506,7 milj. euro Orderstock vid utgången av året 617,7 milj. euro Omsättning 666,0 milj. euro Orderingång 427,9 milj. euro Orderstock vid utgången av året 255,2 milj. euro Omsättning per division 2002 Wärtsiläs marknadsandelas av medel- och lågvarviga huvudmotorer Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk Service 34 % (34 %) Marin 30 % (25 %) Kraftverk 26 % (32 %) Imatra Steel 8 % (8 %) Övrig verksamhet 2 % (1 %) Medelvarviga motorer Wärtsilä 34 % (37 %) Beställningar 6/01-5/02 Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide Lågvarviga motorer Wärtsilä 25 % (26 %) Beställningar 6/01-5/02 Wärtsilä 8 % (5 %) Gasturbiner 29 % (50 %) Övriga motortillverkare 63 % (45 %) Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide 2

5 Service Imatra Steel Innehav Wärtsilä stöder kunden under produktens hela livscykel genom att säkra systemens effektivitet. Wärtsiläs utbud av service- och driftstjänster är uppbyggt kring de motorer och kraftverk som koncernen levererat världen över. Genom sina dotterbolag har Wärtsilä lokal närvaro i omkring 60 länder. Imatra Steel är Wärtsiläs specialstålbolag, som tillverkar rund-, fyrkantsoch plattstänger, smidda motor- och framaxelkomponenter, bladfjädrar och rörkrängningshämmare. Företagets kunder består av den europeiska fordons- och verkstadsindustrin. Innehav omfattar Assa Abloy och Wärtsilä Fastigheter. Wärtsiläs ägarandelar: Assa Abloy 7,6% Wärtsilä Fastigheter 100% Strategi Strategi Strategi The Total Service Provider Wärtsilä tar hand om produktiviteten av kundens investering genom att optimera systemets funktion under hela dess livscykel. A Skilful Niche Player Specialstål och fordonskomponenter Ekonomiska resurser för att utveckla kärnverksamheten, Power-divisionerna Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Nyckeltal 2002 Omsättning 843,4 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Långfristiga serviceavtal MW Drifts- och underhållsavtal MW Omsättning 200,4 milj. euro Rörelsevinst 3,2 milj. euro Resultat före extraordinära poster 0,4 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav : Assa Abloy 302,4 milj. euro Wärtsilä Fastigheter, bokvärde 21,9 milj. euro. Wärtsiläs motorbestånd MW Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2002 Kursutveckling av Assa Abloy SEK Kraftverk Marin Lågvarviga Medelvarviga Finland 14 % (15 %) Övriga Norden 38 % (36 %) Övriga EU-länder 47 % (46 %) Övriga länder 1 % (3 %) Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) B-Aktien Afv Generalindex 33

6 WÄRTSILÄ 2002 >> Viktiga händelser under 2002 POWER-DIVISIONERNA Marin Wärtsiläs ledande position som leverantör av propulsionslösningar förstärktes tack vare förvärvet av John Crane-Lips. Bolaget, som nu heter Wärtsilä Propulsion, ökade Marindivisionens försäljning med 25,3 %. Orderingången för Marindivisionen tilltog i takt med uppgången på marknaden under hösten Under sista kvartalet var orderingången nästan dubbel jämfört med motsvarande period år I september ingick Wärtsilä och japanska Mitsubishi Heavy Industries Ltd. avtal om att tillsammans utveckla en ny lågvarvig dieselmarinmotor. Kraftverk Orderingången på kraftverk sjönk lönsamheten förbättrades. Projektvolymen god, men finansieringen besvärlig. För att öka flexibiliteten enligt marknadslägets krav har Wärtsilä förnyat organisationen för Kraftverksdivisionen. Den nya funktionella organisationen trädde i kraft i november Latinamerika var det aktivaste marknadsområdet. I september fick divisionen en betydande order på 100 MW pumpenheter till Turkiet. Intresset för biobränsledrivna anläggningar ökade klart. Service Tillväxten inom Servicedivisionen fortgick. Under 2002 förvärvades tre nya Ciserv-bolag, som alla inriktat sig på specialområden inom marinmotorservice. Wärtsiläkoncernen, omsättning per division 2002 Power-divisionerna, omsättning per affärsområde 2002 Service 33,5 % (33,5 %) Marin 30,3 % (25,2 %) Kraftverk 26,4 % (32,2 %) Imatra Steel 8,0 % (7,9 %) Övriga 1,8 % (1,1 %) Service 36,4 % (36,4 %) Marin 32,9 % (27,4 %) Kraftverk 28,7 % (35,0 %) Övriga 2,0 % (1,2 %) Nyckeltal År De senaste kvartalen MEUR /02 4-6/02 7-9/ /02 Omsättning 2.706, , ,0 580,9 701,4 510,3 726,4 Operativt rörelseresultat 111,4 95,8 77,8 4,2 33,6 16,1 23,9 Rörelseresultat 367,1 523,9 188,9 4,2 144,7 16,1 23,9 Resultat före extraordinära poster 336,1 508,7 170,4 3,6 143,7 10,6 12,5 Resultat/aktie, EUR 4,20 5,53 2,05-0,02 1,60 0,05 0,42 Balansomslutning 2.465, , , , , , ,0 Räntebärande främmande kapital, brutto 485,0 168,3 624,3 434,6 612,7 641,8 624,3 Konvertibla kapitallån 117,2 28,1 27,9 28,1 27,9 27,9 27,9 Kassa och bank 118,9 184,6 185,8 197,3 212,5 145,3 185,8 Personal i slutet av perioden

7 Wärtsilä använder den patenterade BioGrate -förbränningstekniken i sina biokraftverk. Denna lämpar sig speciellt bra för mycket våta hyggesrester, bark och sågspån. Tyngdpunkten för verksamheten år 2002 låg på att utveckla nya serviceprodukter och effektivisera leveranserna. Wärtsilä Land and Sea Academy, som erbjuder utbildning för marin- och kraftverkskunder, inledde verksamheten. Omstruktureringen fortsatte Effektiviseringen av verksamheten fortgick. Nedläggningen av fabriken i Zwolle, Holland och överföringen av teknologin till Italien fortskred enligt planerna. Power-divisionernas interna divisioner Teknologi och Motortillverkning slogs samman till Motordivisionen i april. Koncernens kostnadseffektivitet förbättrades. IMATRA STEEL Smidesverksamheten ökade omsättningen. Efterfrågan på specialstål var fortsatt svag. Imatra Steels omsättning ökade med 7,5%. Efterfrågan på stål avtog. Anställda per land Finland Holland Italien Frankrike Sverige Norge Storbritannien Schweiz Danmark Spanien Tyskland Portugal Polen Övriga Europa Europa Indien Singapore Japan Kina, Hongkong Övriga Asien Asien USA Övriga Amerika Amerika Övriga länder Totalt Förvärvet av Scottish Stampings befäste smidesverksamheten. Kursutveckling för serie B EUR B Högst Lägst Generalindex Metallindex Portföljindex HEX-generalindex, -portföljindex, och branschindex anges i vidstående diagram i förhållande till kursutvecklingen av Wärtsiläaktien. 55

8 Wärtsiläs värden Energi Se möjligheterna och grip tag i dem Överlägsenhet Gör saker bättre än någon annan på vårt område Entusiasm Stöd öppenhet, visa respekt och tillit för att skapa ett klimat av entusiasm 6

9 WÄRTSILÄS MISSION >> VISION >> STRATEGI >> Wärtsiläs personal deltar aktivt i olika intressentgruppers evenemang runtom i världen. Wärtsilä Kraft på land och till havs Mission Vi främjar globala sjötransporter och energiproduktion genom effektiva lösningar som skonar miljön. Vision Vårt mål är att vara ledande inom propulsionssystem för fartyg och decentraliserad energiproduktion. Detta baseras på marknadens konkurrenskraftigaste, tillförlitligaste och minst miljöbelastande lösningar. Med hjälp av vår kunniga personal och vårt globala nätverk säkerställer vi att våra kunder är nöjda och att våra lösningar skapar mervärde. Vår mission och vision innebär att vi tar ansvar för den kompletta funktionen av de system vi levererar upprätthåller och utvecklar vårt breda servicenätverk för att skapa mervärde för våra kunder utvecklar produkter som uppfyller de strängaste miljökraven skapar värde för våra aktieägare. Mål Operativa mål Världsledande leverantör av propulsionssystem för fartyg The Ship Power Supplier. Att globalt befästa den ledande positionen inom kraftverk som drivs med stora motorer. Målsättningen är att gaskraftverksleveranserna skall utgöra hälften av alla motorbaserade kraftverksleveranser. Tillväxt söks via teknologi som utnyttjar förnybara energikällor. För Marin- och Kraftverksdivisionerna är Wärtsiläs tillväxtmål 4%. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom företagsförvärv. Totalleverantör av service- och drifttjänster. Servicedivisionens årliga tillväxtmål är 10-15%. Servicedivisionens andel kontinuerligt över en tredjedel av Power-divisionernas omsättning. Ekonomiska mål Wärtsilä har som mål att förbättra resultatet så att Power-divisionernas rörelsevinst utgör 7-8% av omsättningen. Soliditetsmålet är 40%. Dividendpolitik Målet är att dividenden skall utgöra 50 procent av det operativa resultatet per aktie. Koncernstrukturen Wärtsilä Power-divisionerna Koncernen består av två industriella affärsområden Power-divisionerna och Imatra Steel. Powerdivisionerna, som utgör kärnan i koncernen, indelas i Marin-, Kraftverks- och Servicedivisionen. Imatra Steel är en nordisk tillverkare av specialstål. Marin Kraftverks Service Imatra Steel 77

10 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT >> Koncernchefens översikt Ärade aktieägare Under det gångna året fortsatte vi att utveckla koncernens industriella verksamhet enligt tidigare utstakade riktlinjer. Detta betyder att vi allt starkare inriktar oss på totallösningar för fartygens kraftbehov, på decentraliserad energiproduktion samt på service. Samtidigt fortsatte vi avyttringen av sådan egendom som inte direkt betjänar kärnverksamheterna. Efterfrågan på Wärtsiläs huvudmarknader fartygsmotorer och kraftverk var svag under årets första hälft. För fartygsmotorernas del förbättrades situationen under sommaren. Efterfrågan på kraftverk är fortsatt svag. Marknaden för fartygsmotorer och propulsionslösningar är direkt knuten till beställningar av nya fartyg. Varvens orderböcker sjönk under första hälften av året. Under årets senare hälft tilltog aktiviteten dock och orderböckerna förstärktes. Beställningarna gällde främst tank- och bulkfartyg samt mot slutet av året även containerfartyg. Endast ett fåtal nya passagerar- och kryssningsfartyg beställdes under året medan ett stort antal fartyg fortfarande är under byggnad. Omsättningen för Wärtsiläs traditionella fartygsmotorverksamhet var i nivå med året innan. Den ökade konkurrensen inom skeppsbyggnad samt varvsverksamhetens allt större koncentration till Asien har öppnat nya möjligheter för Wärtsilä att erbjuda totala lösningar. Köpet av John Crane-Lips och dess integration i vår Marin-verksamhet har gått helt enligt planerna och marknadsreaktionerna har varit positiva. John Crane- Lips eller Wärtsilä Propulsion som bolaget i dag heter har konsoliderats sedan Verksamheten stod för hela tillväxten inom Marine-segmentet och på årsbasis ökar förvärvet vår Marine-verksamhet med över 25 procent. Vår avsikt är att fortsätta att utvidga denna verksamhet med nya, kompletterande produkter, utökad design samt genom samarbete med övriga företag inom branschen. Varvsverksamhetens tyngdpunkt flyttas allt mer till Asien. Wärtsilä har långfristiga licensavtal för Sulzermotorer med betydande varv i Korea, Japan och Kina, vilka är de största asiatiska skeppsbyggnadsnationerna. Vi kommer att fortsättningsvis fördjupa detta samarbete. Det påbörjade samarbetet med Mitsubishi Heavy Industries Ltd för att utveckla en ny lågvarvig marinmotor kompletterar vårt produktsortiment för den asiatiska marknaden. Wärtsiläs kraftverk har sina huvudsakliga marknader utanför den industrialiserade världen i Asien, Latinamerika samt Afrika. På dessa marknader är gasen som bränsle ännu inte etablerad och kol- och vattenkraftslösningar ter sig både dyra och långsamma att förverkliga. Wärtsiläs oljedrivna lösningar har därför varit den naturliga lösningen. Den senaste tidens höga oljepris, de allmänt vikande konjunkturerna samt det osäkra världspolitiska läget har kraftigt påverkat finansieringen av investeringar i dessa länder. Det underliggande behovet av ny kapacitet i dessa länder kvarstår dock och därom vittnar det stora antalet intressanta projekt. I den industrialiserade världen fortgår trenden mot decentraliserade kraftverkslösningar. Wärtsiläs gas- och biobränsledrivna lösningar är här ett beaktansvärt alternativ. Wärtsilä BioPower är idag en etablerad leverantör av standardiserade, små biokraftverk med marknader framför allt i Norden och i någon mån Nord-Amerika. Som ett resultat av den svaga orderingången under slutet av 2001 och hela året 2002 blev kraftverksdivisionens omsättning 12,4 procent lägre än året innan. Vi fortsätter att utveckla våra olje- och gasdrivna kraftverk för att nå lägre drifts- och byggnadskostnader samt för att minska de skadliga utsläppen och ser även framöver goda möjligheter på denna marknad. Samtidigt anser vi att biokraftverken har den största tillväxtpotentialen. Vår serviceverksamhet utgör det strategiska tyngdpunktsområde som har de största tillväxtmöjligheterna. Vi fortsatte under året att bygga ut vårt utbud av service- samt driftoch underhållstjänster. Vi genomförde tre företagsförvärv vilka alla bidrar till att skapa en mångsidig, global fartygsservice. Inom området drifttjänster för kraftverk har vi idag mer än hundra kraftverk som drivs av Wärtsiläs personal. 8

11 Serviceverksamhetens tillväxt var 6,7 procent. Tillväxten påverkades av det allmänna konjunkturläget, de låga fraktraterna och det höga oljepriset. Vi snabbar upp tillväxten genom köp av företag som specialiserat sig på fartygsservice. De tidigare divisionerna Teknologi och Tillverkning sammanslogs under året i syfte att förenkla rapporteringen och klarlägga ansvarsfördelningen. Den nya Motordivisionens uppgift är att konstruera och tillverka motorer för kraftverks- och marinenheternas behov. Vi säkerställer vår ledande position och Wärtsiläs långsiktiga tekniska försprång genom ett särskilt Teknologiforum vilket inleddes ifjol. Inom ramen för detta forum startas och koordineras centrala utvecklingsprogram med lång bärvidd och där helt nya teknologier appliceras. Till verksamhetens natur hör ett intimt samarbete med de olika divisionerna samt ett långsiktigare och fördjupat samarbete med olika forskningsinstitut.teknologiforum koncentrerar sig på miljö- och bränsleteknik, framtida motorteknologi, ny energiteknologi, systemautomation samt material-, propulsions- och tillverkningsteknologi. Den dagliga produktutvecklingen sker inom divisionerna. Power-divisionerna använde senaste år 85,9 miljoner euro (3,7% av omsättningen) för teknologi och produktutveckling. I enlighet med våra mål att förbättra lönsamheten så att rörelseresultatet stiger till 7-8 procent av omsättningen fortsatte rationaliseringsarbetet inom koncernen. Beslutet om att upphöra med motorproduktionen i Holland, som fattades i slutet av år 2001, är ett viktigt led i detta arbete. Efter att detta beslut är helt genomfört i början av år 2003 så motsvarar kapaciteten för vår motorproduktion den uppskattade efterfrågan för de kommande åren. Den svaga efterfrågan på kraftverk är den främsta orsaken till att motorvolymen år 2002 stannade på MW vilket är 20,5 procent lägre än år Den låga tillverkningsvolymen tillsammans med pågående restruktureringsarbete bidrog till att lönsamheten inte uppnådde fjolårets nivå. Detta har föranlett ytterligare rationaliseringsåtgärder som påverkar huvudsakligen kraftverksorganisationen inom flertalet av våra verksamhetspunkter. Som en följd av pågående struktureringsarbete minskas personalen med 800 personer, av vilka 200 från Kraftverksdivisionen. 370 anställda avgick år Powerdivisionernas totala antal anställda har trots allt vuxit med personer till personer till följd av företagsköpen. I samband med restruktureringen har man i mån av möjlighet flyttat personal till Servicedivisionen vars personalmängd fortsättningsvis växer. Koncernens ståldivision, Imatra Steel, förstärkte sin position under året som en ledande leverantör av smidda komponenter och fjädrar för den europeiska lastbilsindustrin. Köpet av Scottish Stampings smidesverksamhet i Storbritannien år 2001 breddade vårt produktutbud och förstärkte ytterligare våra kundrelationer. I Imatra fortsatte investeringarna för att utveckla stålverkets basmetallurgi. Lägre tillverkningsvolymer av valsade produkter samt behovet att utnyttja de rationaliseringsfördelar som de genomförda investeringarna möjliggjort var bakgrunden till att förhandlingar om personalnedskärningar vidtog i Imatra under hösten. Dessa ledde till att 90 personer lämnar företaget före utgången av år Som ett led i koncernens långsiktiga strategi avyttrade vi i maj 10 miljoner aktier i Assa Abloy för totalt 138 miljoner euro. Försäljningsvinsten var 111 miljoner euro. De influtna medlen har enligt plan använts för att utveckla koncernen bland annat genom de företagsköp som här tidigare nämnts. Samtidigt medger vår soliditet, i synnerhet med beaktande av det värde som kvarstår i de resterande Assa Abloy aktierna, att styrelsen också inför kommande bolagsstämma kan föreslå en extra dividend. En uppgång i efterfrågan på marinmotorer, serviceverksamhetens tillväxt jämte en ökad kostnadseffektivering ger anledning att förvänta en förbättrad lönsamhet för år Jag vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det förtroende Ni visat våra produkter och vår service. Jag vill också tacka våra aktieägare för det intresse Ni visat vårt bolag. Och slutligen vill jag tacka hela personalen för ett välförrättat värv under det gångna året. Februari 2003 Ole Johansson 99

12 STYRELSE >> Robert G. Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth, Göran J. Ehrnrooth, Jaakko Iloniemi, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Paavo Pitkänen, Vesa Vainio Styrelse Robert G. Ehrnrooth, ordförande, f Ekon.lic. Styrelseordförande i från Styrelseledamot i Fiskars Oyj Abp. Innehar Wärtsiläaktier. Georg Ehrnrooth, f Dipl.ing., bergsråd. Styrelseledamot i från Styrelseordförande i Assa Abloy AB (publ), styrelsens viceordförande i Rautaruukki Oyj, styrelseledamot i Nokia Abp, Sampo Abp och Sandvik AB (publ.). Innehar Wärtsiläaktier. Göran J. Ehrnrooth, f Dipl.ekon., bergsråd. Styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i från Styrelseledamot i Assa Abloy AB (publ). Innehar Wärtsiläaktier. Jaakko Iloniemi, f Pol.mag., minister. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Innehar 579 Wärtsiläaktier. Antti Lagerroos, f Juris licensiat, sjöfartsråd. Verkställande direktör för och styrelseledamot i Finnlines Abp. Styrelseledamot i från Styrelseledamot i Fortum Oyj och Nordic Aluminium Oyj. Innehar Wärtsiläaktier. Bertel Langenskiöld, f Dipl. ing. Verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Medlem i Rautaruukki Oyj:s förvaltningsråd. Innehar inte Wärtsiläaktier. Paavo Pitkänen, f Fil.mag. Verkställande direktör för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma- Sampo. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp från Styrelseledamot i Stora Enso Oyj och Sampo Abp. Innehar 579 Wärtsiläaktier. Vesa Vainio, viceordförande, f Vicehäradshövding, minister. Styrelseledamot i från Styrelseordförande i UPM-Kymmene Abp och styrelseledamot i Nokia Abp. Innehar 834 Wärtsiläaktier. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod 2002 Wärtsiläs extra bolagsstämma den beslöt att styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år. Följaktligen är alla medlemmar i tur att avgå

13 DIREKTION >> Ole Johansson, Pekka Ahlqvist, Sven Bertlin, Tage Blomberg, Kari Hietanen, Matti Kleimola, Raimo Lind, Mikael Mäkinen Direktion Ole Johansson, f Dipl.ekon. Koncernchef. Anställd i företaget sedan 1981, samt under åren Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Pekka Ahlqvist, f Dipl.ing. Direktör för Kraftverksdivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör. Direktör för Motordivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsbevis för året 1996 berättigar till Wärtsiläs B-aktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Tage Blomberg, f Ingenjör. Direktör för Servicedivisionen. Anställd i företaget sedan Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Kari Hietanen, f Jur. kand. Direktör, juridiska ärenden och personal. Sekreterare till styrelse och direktion. Anställd i företaget sedan Innehar 48 Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B- aktier. Matti Kleimola, f Tekn. lic., professor. Direktör, teknologi och miljö. Anställd i företaget sedan 2000 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Raimo Lind, f Ekon. mag. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i företaget sedan 1998 samt under Innehar Wärtsiläaktier. Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör för Marindivisionen. Anställd i företaget sedan Optionsrätt för året 2001 berättigar till Wärtsiläs B-aktier och för året 2002 till Wärtsiläs B-aktier. Koncernledning Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner, samt av verkställande direktören för Imatra Steel. Christian Andersson f Jur. kand. Direktör, samhällsrelationer Maj-Len Ek f Dipl.ekon. Ekonomidirektör Bodil Forss f Dipl.ing. Datadirektör (CIO) Per Hansson f Dipl.ing. Direktör, koncernutveckling Eeva Kainulainen, f Magister i samhällsvetenskaper. Informationsdirektör Taina Sopenlehto f Tekn dr. Personaldirektör Kari Tähtinen, f Tekn. dr. Verkställande direktör, Imatra Steel Oy Ab 11

14 PERSONAL >> Personal En viktig uppgift för personaladministrationen är att garantera att koncernen har tillgång till bra ledningsresurser inför de utmaningar framtiden ställer. Det globala HR-projektet förväntas erbjuda goda redskap för denna utveckling. Viktigt år 2002 personalstyrkan anpassades till det rådande marknads läget värden har diskuterats inom koncernen den tredje undersökningen av arbetsatmosfären genomfördes utveckling av ett nytt, globalt personaladministrations system påbörjades datateknik togs i bruk också inom personalutveckling. Utgående från arbetshälso- och arbetsskyddspolitiken i anslutning till koncernens kvalitetssystem har man inom dotterbolagen arbetat för att ta i bruk ett ledningssystem för arbetshälsa och arbetsskydd enligt standarden OHSAS Arbetsatmosfären Den tredje så kallade Performance Tracking-undersökningen av arbetsatmosfären genomfördes på våren I undersökningen deltog personer. Undersökningen ger viktig information om den rådande kompetensnivån och om vilka utvecklingsåtgärder som måste vidtas för att förbättra resultaten. Undersökningen visar att klara förbättringar har skett på viktiga delområden inom ledning och kommunikation. Flera områden för fortsatt utveckling togs fram och arbetsgrupper som representerar såväl ledning som personal har gjort upp åtgärdsplaner för att förbättra verksamheten inom dessa områden. Performance Tracking-undersökningen genomförs med jämna mellanrum för att följa upp utvecklingen. Se möjligheterna och grip tag i dem! Energi Stöd öppenhet, visa respekt och tillit för att skapa ett klimat av entusiasm! Överlägsenhet Entusiasm Gör saker bättre än någon annan på vårt område! Värden Under de senaste åren har man på olika nivåer inom koncernen diskuterat värden. Diskussionen har koncentrerats på tre centrala värden: Energi, Överlägsenhet och Entusiasm. Värden har diskuterats i enheter, i lokala och internationella samarbetsorgan för personal och ledning samt i ledarutbildningsprogram. Personalutveckling 2002 var Wärtsilä Akademis första hela verksamhetsår. Ledarutbildningsprogram avsett för personer i början av sin karriär vidareutvecklades utgående från de program som genomförts i Finland och Indien. Dessa Lead-program har genomförts i flera länder och ca 200 personer har deltagit i dem. Reach-programmets deltagare i paneldiskussion i Zürich, Schweiz. Medlemmar från olika divisioner utvecklade tillsammans CFH-metoden (Customer Feedback Handling), som kommer att användas för att mäta kundservice och kundrespons. 12

15 Tillverkning av lågvarviga motorer vid Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien. Tre Reach-program för personer i mitten av sin karriär genomfördes. I dessa deltog ca 80 personer. Ett sjätte Leadership-utbildningsprogram för den högsta ledningen genomfördes i samarbete med IMD, en internationell högskola som är specialiserad på ledarutbildning, och några andra företag. Från Wärtsilä deltog 12 personer i programmet. Den nya inlärningsmiljön, Wärtsilä Akademi, erbjuder en möjlighet att genom IMD:s webbplats nå ledarskapsutbildning i världsklass. Den mycket positiva feedbacken som har kommit in från mer än 100 Wärtsilä-anställda sporrar till en ännu mer omfattande webb-baserad utbildning i framtiden. De årliga samtalen mellan chefer och underordnade är hörnstenar i Wärtsiläs resultatledning. De har förnyats så att över personer inom Wärtsilä nu garanteras en möjlighet att delta i dem. Genom de årliga samtalen förs koncernens mål fram till alla personer inom organisationen samtidigt som man identifierar de kompetensområden som krävs för att målen skall kunna nås. Personaladministration År 2001 inleddes ett projekt vars syfte är att åstadkomma ett globalt funktionsdugligt och effektivt system för hela koncernens personaladministration. Systemet ger aktuell information om koncernens personal, arbetsplatser och kompetensområden samt fungerar som ett effektivt redskap för utbildning och reseadministration. Projektplanen blev klar på våren 2002 och genomfördes på hösten som pilotprojekt i Wärtsilä i Italien. De övriga dotterbolagen har börjat införa systemet, processen kommer att vara klar i mitten av år Omsättning/anställd EUR, Löner och arvoden Koncernens lönekostnader för år 2002 var 548,9 miljoner euro. Klassificeringen av de högre vakanserna börjar vara klar i de stora dotterbolagen och utvidgas nu också till nyligen köpta företag. Bonussystemen som bygger på koncernens resultat och delvis på personliga mål gäller mer än personer i chefsställning. I de stora europeiska dotterbolagen tillämpas ett vinstdelningssystem för den personal som inte omfattas av andra bonussystem. Ledningens incentivsystem beskrivs på sidan 41 i bokslutsdelen. Ett år av förändringar Antalet anställda växte genom strategiska förvärv inom Marin- och Servicedivisionen. Inom Service växte personalen också organiskt. För närvarande pågår förhandlingar i anslutning till omstruktureringar. Till följd av förhandlingarna minskar personalen i Power-divisionerna med totalt 800 personer, varav 370 personer under år Av dessa minskningar anknyter 200 till omorganiseringen av Kraftverksdivisionens organisation. Samarbetsförhandlingarna som i september 2002 inleddes på Imatra Steels stålverk i Imatra för att anpassa personalstyrkan till de minskade produktions- och leveransvolymerna, leder till att personalen minskas med 90 personer till och med utgången av Vid utgången av året uppgick koncernens personal till av vilka personer arbetade inom Powerdivisionerna och i Imatra Steel. Utmaningar inför framtiden En viktig uppgift för personaladministrationen är att garantera att koncernen har tillgång till bra ledningsresurser inför de utmaningar framtiden ställer. Det globala HR-projektet förväntas erbjuda goda redskap för denna utveckling. Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att förbättra den gemensamma kommunikationen mellan ledning och personal. I detta hänseende har goda resultat nåtts. Samarbetet utvecklas fortsättningsvis i samband med det dagliga arbetet, i de årliga utvecklingssamtalen samt i personalens och ledningens samarbetsorgan, såväl på det lokala planet som internationellt. Detta för att alla skall förstå och förbinda sig till målen och verksamhetsmetoderna för affärsverksamheten. 13

16 MILJÖ>> I miljöhänseende högt utvecklade lösningar och tjänster Wärtsiläs miljöskyddsarbete bygger på koncernens värden, mission och vision. Att uppnå en hållbar utveckling är ett centralt mål för Wärtsiläs produkter och verksamhet. Verksamhetens och produkternas miljöskyddsarbete styrs också genom Wärtsiläkoncernens miljöpolitik, vars syfte är att garantera enhetliga verksamhetsprinciper över hela världen. förväntas av branschens föregångare. Tyngdpunktsområden för utvecklingsarbetet är att nå låga emissioner och hög verkningsgrad. Leverantör i världsklass Wärtsilä har som mål att vara en kraftleverantör i världsklass. Principerna för en hållbar utveckling beaktas i material, processer, produkter, avfall och utsläpp, i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen. Miljöstrategi och mål Wärtsiläs direktion godkände på hösten 2002 en ny miljöstrategi och målsättningar på koncernnivå. De tyngdpunktsområden som definieras i miljöstrategin skapar tillsammans med de konkreta målen en referensram inom vilken nivån på miljöskyddet kan förbättras. Ur miljösynvinkel högt utvecklade lösningar och tjänster Wärtsiläs mål är att utveckla och erbjuda sina kunder i miljöhänseende högt utvecklade lösningar och tjänster som uppfyller alla viktiga krav. Wärtsiläs lösningar och tjänster skall ha en miljöprestanda som ligger på den nivå som Miljöledning Wärtsilä har som princip att i alla dotterbolag tillämpa ett miljöledningssystem certifierat enligt standarden ISO Vid utgången av 2002 hade 28 av Wärtsiläs bolag ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO Det målmedvetna arbetet inom andra bolag har fortsatt och processen för att certifiera bolagen fortskrider. Detaljerade mål för miljöstrategin presenteras i en separat miljörapport Hantering av miljörisker Miljöriskerna övervakas på samma sätt som andra risker i affärsverksamheten. Wärtsiläs direktion granskar regelbundet riskprofilen, riskhanteringspolitiken samt försäkringarnas täckning. Varje Wärtsilä-bolag ansvarar för riskhanteringen för sin egen verksamhet, i enlighet med koncernens direktiv. Miljöriskhanteringen bygger på en systematisk och kontinuerlig riskbedömning och avvärjning av skador lika väl som på en hög kvalitetsnivå för både produkter och verksamhet. Wärtsilä vann serien för nya rapporter i en europeisk miljörapporttävling. Från vänster: Marko Vainikka och Matti Kleimola från Wärtsilä och Danmarks miljöminister Hans Christian Schmidt. De första Wärtsilä 46-motorerna med Common Rail-teknik installerades i kryssningsfartyget Coral Princess. 14

17 Wärtsilä tillverkar högklassiga och konkurrenskraftiga diesel- och gasmotorer samt därtill baserade tillämpningar för marin- och kraftverksbruk. Miljöansvar Miljöansvaren gäller i regel fastigheter. Wärtsilä har kännedom om några fall som kan innebära miljöansvar, men som dock inte är ekonomiskt betydelsefulla. Viktigt under 2002 Viktiga händelser som berörde miljön under år 2002 var att: Wärtsiläs direktion godkände en uppdaterad miljöstrategi och uppdaterade miljömålsättningar. Fyra Wärtsilä-bolag fick certifikat enligt standarden ISO Wärtsiläs första miljörapport valdes till bästa nya rapport i den europeiska miljö rapporteringsjämförelsen. Miljörapporteringsberedskapen förbättrades genom att man gjorde upp anvisningar för hur insamlingen av uppgifter som skall rapporteras sker. Samtidigt inleddes arbetet för att utveckla rapporteringssystemet. Wärtsilä publicerar sin nästa miljörapport detta år och den kommer att vara mera täckande än rapporten som publicerades år Som en del av Teknologi Forum etablerades forumet Bränslen och Miljö, där man på koncernnivå tar upp utvecklingsobjekt i anknytning till miljön. De första Wärtsilä 46 Common Rail-insprutnings motorerna monterades på lyxkryssaren Coral Princess som byggdes av varvet Chantiers de l Atlantique. De framgångsrika sjöprovturerna genomfördes i november Fartyget, som har beställts av P&O Princess Cruises, kommer att segla i miljökänsliga områden såsom Alaska. Motordivisionens ledningsgrupp Sven Bertlin, f Dipl.ekon. Vice verkställande direktör, direktör för Motordivisionen. Kim Backman, f Ingenjör. Direktör, inköp. Juha Kytölä f Dipl.ing. Direktör, 4-taktsmotorutveckling Nikola Mikulicic, f Dipl.ing. Direktör, 2-taktsmotorutveckling. Erik Pettersson, f Ingenjör. Direktör, produktion. Hans Westö, f Dipl.ekon. Ekonomidirektör. Wärtsiläs motorportfölj Medel- och högvarviga gas- och flerbränslemotorer Wärtsilä 220SG Wärtsilä 32DF Wärtsilä Vasa32LN Wärtsilä 34SG Wärtsilä 46GD Wärtsilä 50DF MW Medel- och högvarviga dieselmotorer Wärtsilä 20 Wärtsilä 200 Wärtsilä 26 Wärtsilä Vasa 32/32LN Wärtsilä 32 Wärtsilä 38 Sulzer ZA40S Wärtsilä 46/46GD Wärtsilä 64 Lågvarviga dieselmotorer Sulzer RTA48T-B Sulzer RT-flex50C/RTA50C Sulzer RTA52U-B Sulzer RT-flex58T-B/RTA58T-B Sulzer RT-flex60C Sulzer RTA62U-B Sulzer RTA68T-B Sulzer RTA72U-B Sulzer RTA84T-D Sulzer RTA84C Sulzer RTA96C Wärtsilä tillverkar högklassiga och konkurrenskraftiga diesel- och gasmotorer samt därtill baserade tillämpningar för marin- och kraftverksbruk. 15

18 Power-divisionerna Kraft på land och till havs Wärtsiläs kärnverksamhet utgörs av Power-divisionerna, som är Marin, Kraftverk och Service. Wärtsilä levererar maskinrumslösningar samt propeller- och styrsystem för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä levererar kraftverk för decentraliserad energiproduktion. Effektområdet för gas- och oljekraftverk är MW, för biokraftverk 3-25 MW. Wärtsilä erbjuder servicetjänster för marin- och kraftverkskunder. Med hjälp av servicetjänsterna optimeras produktiviteten på kundens investering. Power-divisionerna, omsättning per marknadsområde 2002 Mrd euro 2,5 Power-divisionerna, forsknings- och utvecklingskostnader MEUR % , , ,0 0,5 0, Övriga länder Asien Amerika Övriga europeiska länder Europeiska Unionen Forsknings- och utvecklingskostnader % av omsättningen 16

19 Marin The Ship Power Supplier Kraftverk Power for a Changing World Service The Total Service Provider Femårsöversikt, Power-divisionerna MEUR Omsättning 2.319, , , , ,6 utanför Finland 97,6% 97,5% 97,7% 96,4% 97,2% Avskrivningar och nedskrivningar 1 93,4 69,8 73,1 64,6 64,2 Rörelseresultat/förlust 74,6 87,8 86,2 28,5 108,3 Sysselsatt kapital , ,7 865,4 825,9 833,5 Rörelsevinstmarginal 3% 4% 4% 2% 6% ROI 8% 11% 12% 0% 12% Levererade MW Orderstock i slutet av perioden 1.206, , , , ,2 Orderingång 1.882, , , , ,8 Personal i slutet av perioden utanför Finland exkl. nedskrivning 37,5 milj. euro, som hänförs till omstruktureringsreservering. 2 Inkl. hela koncernen förutom Imatra Steel f.o.m

20 Marin Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Ledningsgruppen Mikael Mäkinen, f Dipl.ing. Direktör för Marindivisionen. Tom Eriksson, f Ekon.mag. Ekonomi- och finansdirektör. Vicente Iza, f Skeppsbyggnadsingenjör. Direktör, produkt- och applikationsutveckling. Mikael Mäkinen Direktör för Marindivisionen Clas-Eirik Strand, f Ingenjör. Direktör, licenstillverkning. Leif Sund, f Ingenjör. Direktör, verksamhetsutveckling & kvalitet. Matti Vekkeli, f Dipl.ing. Direktör, försäljning och projekthantering. 18 Christoph Vitzthum, f Ekon. mag. VD, Wärtsilä Propulsion.

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2001 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 12 mars 2002 kl. 16 i Helsingfors i Mässcentrum. Aktieägare som senast den 1 mars 2002 är antecknad

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä - Kraft på land och till havs Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2011

Rapport om löner och belöningar 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Rapport om löner och belöningar 2011 49 Rapport om löner och belöningar 2011 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ -Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5) -Power-affärsområdenas operativa

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013 Innehåll 03 RAPPORT OM LÖNER OCH BELÖNINGAR 2013 2 Rapport om löner och belöningar 2013 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Information till aktieägarna Bolagsstämma Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 15 mars 2004 kl. 16 i Helsingfors

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer