Etukansi erillisessä tiedostossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etukansi erillisessä tiedostossa"

Transkript

1 VTT skapar affärsverksamhet av teknologi VTT-översikt 2010 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-översikt

2 Innehåll 2 Verksamhetsidé och VTT:s värden 3 Generaldirektörens översikt 4 VTT Gruppt 5 VTT-samarbete öppnar nya möjligheter för VTT:s kunder 6 Affärsverksamhet av teknik 7 Exempel på forskningsresultat 7 ICT, elektronik 14 Skogsindustri, energi, processindustri och miljö 20 Bio-, läkemedels- och livsmedelsindustri 23 Maskiner och transportmedel 27 Fastigheter och byggnadsverksamhet, tjänster och logistik 31 Affärsforskning och kommersialisering 33 Spetsforskningsprogram och stora forsknings helheter 36 Internationellt och inhemskt forskningssamarbete 38 VTT i siffror Innovationsverksamheten och trycket från den globala konkurrensen 40 Effekter av VTT:s arbete 40 Erkännanden och priser 42 Hållbar utveckling som en del av verksamheten Verksamhetsidé VTT erbjuder företag, samhället och andra kunder forskningstjänster på alla stadier av deras innovations processer. VTT:s tjänster stärker kundernas internationella konkurrens kraft och skapar därigenom gynnsamma premisser för samhällets, sysselsättningens och välfärdens utveckling. VTT:s värden Passion för innovationer Stöd och respekt i all verksamhet Samarbete till förmån för kunden Ett steg före

3 Generaldirektörens översikt Forsknings- och innovationsverksamheten har fortfarande den mest centrala rollen i nationernas konkurrens om global framgång. Europas åldrande befolkning, de sinande naturresurserna och avståndet till de växande marknaderna skapar särskilda utmaningar. Asiens och Nord- och Sydamerikas starka tillväxtpotential och stora naturresurser skapar å andra sidan möjligheter för Europa, och framför allt för en liten men kompetent nation som Finland. Men har vi förmågan att utnyttja den möjlighet som erbjuds? Rollen för forskningsorganisationer som VTT kommer att accentueras. Det finns en vidare förståelse för att forsknings- och innovationspolitiken är mycket mer än akademisk forskning och företagsinnovationer. I EU-kommissionens nya riktlinjer läggs fokus på kontroll av mänsklighetens så kallade stora utmaningar, och just här är forsknings- och teknikorganisationer, såsom VTT, utmärkta instrument. Vetenskaplig förträfflighet måste kunna vändas till nytta för mänskligheten! VTT har en central roll när det gäller interaktiviteten mellan näringslivet, universiteten, den offentliga sektorn och medborgarna för att bygga en bättre framtid. Ett mångsidigt utnyttjande av vetenskapliga spjutspetsprogram som skapar nytt blir allt viktigare, både för att stärka näringslivets konkurrenskraft och för samhällets politiska beslutsfattande. Fenomenen blir allt mer komplicerade, och en ömsesidig växelverkan mellan olika faktorer accentueras. Ett fördomsfritt förenande av VTT:s kompetens inom ett flertal områden ger en möjlighet till nya öppningar. VTT:s dynamiska verksamhetsmodell med tre faser har blivit ett föredöme internationellt. På en kompetens- bas som har skapats genom egen strategisk forskning och välfungerande samarbetsnätverk bygger vi tillsammans med värdekedjans olika aktörer upp en teknologisk kompetens som möjliggör konkreta utvecklingssprång inom näringsliv och samhälle. Utnyttjandet av kompetens via olika pilotprojekt, patent, publikationer, utbildning och kommersiell innovationsverksamhet kommer att accentueras. Finland befinner sig i en brytningstid med avseende på forsknings- och innovationspolitik. Vi lär oss att utnyttja de möjligheter som den nya universitetslagen skapar. Samarbetet mellan yrkeshögskolorna fördjupas. Gränserna mellan offentliga forskningsorganisationer upplöses. Även i denna brytningstid är VTT en föregångare. En unik koncernstruktur med aktiebolag ökar smidigheten och flexibiliteten i vår verksamhet. Nu ser vi fram emot den globala framtiden, naturligtvis till gagn både för finländskt näringsliv och för hela samhället. Ett citat ur den franska forskningsorganisationen ANRT:s publikation visar att vi är på rätt väg: VTT en forskningsorganisation i ett litet nordiskt land har kommit in i gruppen av större institutioner som får EU-anslag. Prestationen visar att kartan över framstående europeiska forskningsenheter börjar anta en ny form. Tack för ett både forskningsmässigt och ekonomiskt framgångsrikt år 2010 till alla VTT:are, till våra samarbetspartners och framför allt till våra kunder! Erkki KM Leppävuori Generaldirektö VTT / Översikt 2010 / 3

4 VTT Grupp Omsättning 292 M (2010) Personal ( ) Generaldirektör Erkki KM Leppävuori Kundsegmenten Bio-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, kunddirektör Hannu Lampola Elektronik, kunddirektör Juha Palve Energi, kunddirektör Rauno Rintamaa ICT, kunddirektör Seija Sihvonen Processindustri och miljö, kunddirektör Jaakko Raukola Fastigheter och byggande, kunddirektör Harri Airaksinen Maskin- och fordonsindustrin, kunddirektör Tuomo Niskanen Tjänster och logistik, kunddirektör Harri Airaksinen Skogsindustrin, kunddirektör Timo Pekkarinen Resultatansvariga funktioner Kundfacit, branschdirektör Jouko Suokas Strategisk forskning, vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff IP Business, affärsutvecklingschef Timo Pulli Forskning och förvaltning Forskning och utveckling, branschdirektör Kari Larjava Förvaltning, förvaltningsdirektör Seppo Viinikainen VTT:s aktiebolage VTT Expert Services Oy, verkställande direktör Laura Apilo VTT Ventures Oy, verkställande direktör Antti Sinisalo VTT International Oy, verkställande direktör Petri Kalliokoski VTT Memsfab Oy, verkställande direktör Hannu Kattelus VTT är Nordeuropas största forskningsorganisation, som producerar mångsidiga teknologi- och forsknings tjänster åt sina inhemska och internationella kunder, företag och den offentliga sektorn. Tack vare sitt vid sträckta kunnande kan VTT hjälpa sina kunder och samarbetspartners att skapa nya produkter, produktions processer, produktionsmetoder och tjänster och därigenom stärka näringslivets internationella konkurrens kraft och den allmänna välfärden i samhället. VTT har ett omfattande nationellt och internationellt sam arbets nätverk med vars hjälp man effektivt kan överföra och nyttiggöra ny kunskap och teknologi. VTT:s teknologiska fokusområden Tillämpad materialteknik Nanomaterial och funktionella material Nya biobaserade material Förpackningsmaterial och kompositer Material för energiteknik och maskiner Material för byggda miljöer Miljö och vatten Bio- och kemiprocesser Förädling av biomassa och hållbar kemi Fiberprocesser Livsmedelsteknik Bioteknik för hälsa och välmående Datateknik för hälsa och välmående Industriell bioteknik Energi Kärnenergi Förbrännings- och förgasningsteknik, utsläppskontroll Bioenergi Energiförbrukning och utsläpp inom trafiken Decentraliserad energiproduktion, bränsle celler och vindkraft Energianvändningen inom skogsindustrin Energisystem och energiekonomi, klimat förändring Informations- och kommunikationsteknologi Kognitiv radio och interoperativa nätverk Datasäkerhet Decentraliserade produktplattformar och tjänster Global programvaruproduktion, program varuteknik och affärsverksamhet med programvaror Inbyggd intelligens och gemensam databehandling Modellering, simulering och visualisering Industriella system Operationsforskning Samspelet mellan människa och teknik Maskiner och fordon Produktionssystem och produktionsnätverk Produktionsekonomi Systemteknik Teknik, affärsverksamhet och innovationer Nya produktionsmetoder Mikroteknologi och elektronik Lösningar inom fotonik Tryckt intelligens Biovetenskaper och elektronik Mikro- och nanosystem Tjänster och byggd miljö Tjänster och tjänsteteknik Tillförlitlighet och driftsäkerhet Datateknik och processer för byggd miljö Funktionalitet hos byggnader och områden Transportsystem och telematik Affärsforskning Innovationsledning Framsyn (teknik, marknad, affärsverksamhet) Global produktion av varor och tjänster, affärsmodeller, produktoch produktions koncept, distributionskedjor Affärsteknik Innovationer och innovationssystem VTT / Översikt 2010 / 4

5 VTT-samarbete öppnar nya möjligheter för VTT:s kunder VTT:s vittomfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom nya teknologier öppnar en rad möjligheter för VTT:s kunder. VTT:s verksamhet bygger på kundfokus, multiteknik och lösningsorienterad verksamhet och omfattar de viktigaste faserna i innovationsprocessen. VTT har utvecklat och tagit fram färdiga tjänstekoncept, vilket möjliggör en snabb omvandling av tekniker och kompetens från forskning till affärsverksamhet. För varje kund väljs ett tjänstekoncept som innehåller utvalda tekniker och kompetenser. Dessutom har VTT:s kunder tillgång till VTT:s högkvalitativa forskningsmiljöer och provutrustningar samt partners. VTT innehar också en omfattande IPR-portfölj, som möjliggör en snabb överföring av kompetens och teknik. VTT är en central aktör i internationella forskningsnätverk och har även flera internationella verksamhetsställen. På så sätt blir även VTT:s internationella nätverk tillgängliga för kunderna. Enligt verksamhetsmodellen VTT Group har kunderna också tillgång till de övriga VTT-bolagens tjänster. VTT Expert Services Oy inriktar sig på expertutredningar samt test- och certifieringstjänster. VTT Ventures Oy i sin tur förvaltar företag som bygger på det VTT-ägda IPR, medan VTT International Oy ansvarar för utvecklingen av inter- nationella verksamhetsställen. Med i VTT Group finns sedan början av 2011 även VTT Memsfab Oy, som erbjuder tjänster med anknytning till tillverkning av mikrooch nanoelektronik. De kundtjänster som VTT erbjuder täcker följande delområden: Prognostisering av tekniker och marknader Strategisk forskning Produkt- och tjänsteutveckling Kommersialisering av immateriell egendom Expertutredningar, testning och certifiering Utveckling av innovationsverksamhet och teknologiledning Utvecklingsdirektör Petri Kalliokoski, tfn Forskningsmiljöer Teknologier och kompetens Partnernätverk Möjlighet att utnyttja unika provutrustningar i forskningsverksamheten Lösningar Individuella lösningar skapas i samarbete med kunden Tjänster VTT betjänar kunden under alla faser av innovationsprocessen, från prognostisering av framtiden till säkerställande av marknadslansering. Branschöverskridande och djupgående vetenskaplig och affärsmässig kompetens till kundens förfogande Omfattande och branschöverskridande vetenskapliga nätverk och kundnätverk VTT / Översikt 2010 / 5

6 Affärsverksamhet av teknik VTT är en föregångare inom teknik och en väsentlig del av Finlands innovationssystem. Tillsammans med våra kunder och partners strävar vi efter att identifiera växande tekniker och de nya möjligheter som öppnas genom dessa samt efter att skapa ny kompetens och bättre produkter, tjänster, processer och affärssmodeller som baseras på denna kompetens. På så sätt främjar vi den internationella konkurrenskraften och stöder samhällets hållbara utveckling, sysselsättningen och välbefinnandet. Vi erbjuder tjänster som spänner över hela innovationsprocessen, från förutsägelser om framtida teknikutveckling och strategisk teknikutveckling, via utveckling av tilllämpningar till kommersialisering av lösningar och koncept. En innovativ kombination av mångsidiga kunskaper, globala samarbetsnätverk, ett aktivt deltagande i EU-projekt, mångsidiga forskningsutrustningar och ett existerande IPR-kapital erbjuder utmärkta förutsättningar för att förutsäga den kommande utvecklingen och utveckla nya lösningar. Genom att ta med kunder och forskningspartners i ett tidigt skede i innovationsprocessen säkerställer vi att de kan utnyttja de möjligheter som öppnas med den nya tekniken. Vi inriktar vår forskning på nyckelområden som uppvisar tydliga internationella kommersialiseringsmöjligheter: energiforskning, skogsindustrins produkter, industriell bioteknik, informations- och kommunikationsteknik samt elektronik. Enligt vår senaste kundenkät hade 58 procent av dem som besvarade enkäten redan utnyttjat resultaten från sina VTT-projekt eller bedömde att de skulle komma att utnyttja dem inom de kommande tre åren. Närmare var femte hade tagit i bruk ny teknik som ett resultat av ett VTT-projekt. De exempel som beskrivs här representerar bara en liten del av VTT:s verksamhet. Likafullt ger de en bild av hur mångsidigt VTT påverkar teknikens och affärsverksamhetens utveckling i Finland. VTT / Översikt 2010 / 6

7 ICT, elektronik Försäljningen av datateknisk utrustning beräknas öka med cirka 7 procent år 2011 och den totala efterfrågan från den globala IT-branschen med mer än 4 procent till cirka miljarder euro Bland annat i Kanada och i Japan finns fler datorer än människor; i Brasilien finns 327 persondatorer per tusen personer, i Kina 245 och i Indien 74 I världen finns det 87 mobilabonnemang per hundra personer Försäljningen av smarta telefoner beräknas öka till 850 miljoner exemplar fram till år 2015 Antalet nedladdningar av tjänster till telefonerna förutspås öka från cirka tre miljarder nedladdningar 2009 till 25 miljarder nedladdningar Försäljningen av halvledarkretsar överskred 200 miljarder euro under Produktutveckling med människan som utgångspunkt En bra interaktionsdesign med människan som utgångspunkt bygger på förståelse för människornas, dvs. konsumenternas, liv och tyglande av tekniken för att förbättra deras livskvalitet. VTT har medverkat till att utveckla metoder för att tillämpa psykologisk konsumentforskning inom konstruktion av produkter och tjänster, och även utnyttjat sociala medier, bland annat vid utveckling av programvara. Teknik är inget självändamål för produkter eller tjänster, utan vid interaktionsdesign med människan som utgångspunkt studerar man förutom produktens och tjänstens användbarhet också användningssätt och den verksamhetskultur där tekniken och tillämpningarna av den ska användas. Det är alltså fråga om en övergripande förening av teknik med människors handlande. Vid konstruktion med människan som utgångspunkt accentueras den tidiga fasen av produktutvecklingen. Under produktutvecklingens första fas ligger tyngdpunkten på information som produceras genom mänskliga och sociala vetenskaper i stället för rent teknisk information. Konstruktionsarbetet styrs av denna syn på människans behov som produceras under utvecklingsfasen och baseras på analys av livet och vardagen, från specifikation av användarkraven via prototyper ända till slutprodukten. I det tvärvetenskapliga Theseus-projektet har VTT tillsammans med företag och både finländska och internationella forskningsinstitut utvecklat praktiska konstruktions- och innovationsmetoder med målet att höja utnyttjandet av psykologisk information till en ny nivå vid konstruktion av produkter och tjänster. I projektet har man dels koncentrerat sig på att tillämpa psykologisk användarforskning vid konstruktionsarbetet, dels på utveckling av nya metoder och processer för design av interaktionen mellan människa och teknik. Resultaten från Theseus-projektet har publicerats i boken Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu (Människan och teknik. Design av bra interaktion), som behandlar design av interaktion mellan människa och teknik. Även de sociala medierna erbjuder företagen en möjlighet att göra användarna delaktiga i utvecklingen av produkter och tjänster. VTT har tillsammans med Movial Oy utvecklat en handlingsmodell för programvaruutveckling med människan som utgångspunkt, och modellen utnyttjar sociala medier. Mobideas-projektet, som genomfördes som ett samarbete mellan VTT och Movial Oy, utmynnade i en effektiv VTT / Översikt 2010 / 7

8 Teknik ger äldre möjlighet att bo kvar hemma ännu längre Informationstekniken kan förbättra äldres välbefinnande och erbjuda dem möjlighet att leva självständigt och bo kvar hemma ännu längre. I Europa finns en enorm marknad för teknik inom de äldres hälsa och välbefinnande, då européernas livslängd ökar i takt med det ökade välståndet. Fram till 2020 kommer var fjärde europé att vara över 65 år. Med hjälp av intelligent teknik kan den kostnadsökning inom hälsovården som den åldrande befolkningen ger upphov till hejdas. : Specialforskare Jouni Kaartinen, tfn VTT / Översikt 2010 / 8

9 handlingsmodell för spjutspetsinriktad programvaruutveckling genom utnyttjande av sociala medier och smidig utveckling. Med hjälp av webbverktyg kan man identifiera spjutspetsanvändarna inom ett visst tillämpningsområde, de som tar till sig nya behov och anammar tjänster och tekniker snabbt och också är mycket snabba att utveckla dem. Via sociala medier kan de enkelt involveras i en smidig programvaruutveckling, vid vilken utvecklarna och användarna kan interagera kontinuerligt. När användarna deltar aktivt under idéstadiet och produktutvecklingen, kan man svara mycket snabbare och bättre på deras behov. Specialforskare Jaana Leikas, tfn Ny räckvidd med hjälp av förstärkt verklighet Aller Media Oy har utnyttjat den av VTT utvecklade tekniken för förstärkt verklighet, med vilken tidningsläsaren till och med kan väcka en filmfigur till liv och förvandla den till en tredimensionell gestalt med hjälp av en webbkamera och en bildskärm för persondatorer avsedd för speländamål. Förutom till tryckta medier kan tekniken utnyttjas vid inrednings- och byggplanering samt vid virtuella videokonferenser. VTT har redan under flera år utvecklat tekniken med förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR), där idén är att förena digital information med användarens vy över den reella världen. Detta sker i regel genom att förmedla en videobild i realtid, till vilken knyts tredimensionella virtuella objekt positionerade på korrekta platser. Dibitassu-figurerna är hundfigurer som har skapats av finländska och kinesiska barn, och de har deltagit i äventyr på tv. I Aller Media Oy:s applikation dyker den animerade tredimensionella Dibitassu-figuren Viki upp ovanpå ett märke på sidorna av tidningarna Katso och 7 päivää, en figur som gör konster och reagerar på kamerans rörelser på olika sätt: till exempel genom att hoppa, rulla runt och morra. Det i tidningen tryckta märket kunde också kopieras och förstoras på papper, med resultatet att man kunde leka med Dibitassu-figurerna i ett större rum. För att kunna använda applikationen räcker det med en vanlig persondator med spelkapacitet, med operativsystemet Windows och en webbkamera. Användaren laddade ned applikationen från en internetadress och installerade applikationen på sin dator med ett par musklick. Senare har Aller bl.a. visat den senaste Vares-filmen på Seiska, i vilken skådespelaren Antti Reini, som spelar filmens huvudperson, trollar fram en videotrailer i den tredimensionella bilden med förstärkt verklighet. Applikationen fungerar nu direkt med Flash-teknik utan separat nedladdning av program. Det unika med Dibitassu-figurerna är en animerad tredimensionell datorgrafik och särskilt möjligheten till interaktion mellan användaren och den tredimensionella gestalten. Dibitassu-figurernas äventyr i den av VTT utvecklade applikationen visades också på skärmarna på kameramobiler vid världsutställningen i Shanghai. Dessutom publicerade bokförlaget Paasilinna år 2010 sagoboken Dibitassut, som utnyttjar förstärkt verklighet och förenar interaktionstekniker och högklassig 3D-visualisering på ett unikt sätt. VTT utvecklar tekniken med förstärkt verklighet, till exempel för inredningsplanering, byggindustri, produktionsanläggningar och virtuella videokonferenser. Som utrustning för förstärkt verklighet kan man använda olika lösningar från handhållna apparater till dataglasögon. VividAR, en programvara för inredningsplanering som utnyttjar förstärkt verklighet lanserad av VTT:s samarbetspartner VividWorks Oy, har redan blivit en applikation för varje hem. Programmet kan laddas ned gratis för eget bruk från några finländska inredningsbutikers webbplatser. Forskningsprofessor Charles Woodward, tfn VTT / Översikt 2010 / 9

10 Böjlig elektronik I det av VTT ledda POLARIC-projektet utvecklas organisk elektronik och ökas prestandan hos organiska elektronikkomponenter samt skapas storskaliga produktionsmetoder för dessa. Projektets resultat kan utnyttjas allmänt i tillämpningar med böjlig elektronik och särskilt i bildskärmar och RFID-taggar. Organisk elektronik baseras på användning av kolföreningar i elektronik, i stället för de traditionellt använda oorganiska materialen, såsom kisel. Den organiska elektroniken kommer ändå inte att tränga undan mikroelektroniken, som baseras på traditionella kiselmaterial, utan erbjuder en möjlighet till helt nya former av tillämpningar, till exempel för förpackningsindustrin. Användningen av organiska tunnfilmstransistorer och tunnfilmskretsar i industriella produkter har hittills varit liten. Det största hindret för att produkterna ska ta sig ut på marknaden har varit att man vid produktionen ännu inte har kunnat förena tillräcklig prestanda och tillräckligt ekonomiska metoder för massproduktion. I det av VTT samordnade och av EU finansierade POLARIC-projektet utvecklas tryckmetoder med principen från rulle till rulle (R2R), till exempel R2R-kompatibla avbildningstekniker i nanostorlek som möjliggör kortare elektrodmellanrum. Projektet siktar också på utveckling av R2R-utrustningar för att möjliggöra tillverkning i stor skala. Dessutom utvecklas kretskonstruktion, modellering och testning av organisk elektronik för att motsvara funktionssättet hos kiselbaserad mikroelektronik. De metoder som utvecklas i projektet kan utnyttjas inom alla delområden för tryckt elektronik, med böjlighet och en kostnadseffektiv tillverkningsmetod som gemensamma faktorer. Sådana områden är till exempel givare, minnen, batterier, ljuselement av OLED-typ (organiska dioder som strålar ut ljus), bildskärmar, RFID-taggar och solceller samt olika kombinationer av dessa. EU finansierar det av VTT samordnade fyraåriga POLARIC-projektet med närmare 10 miljoner euro, och arbetet fördelas mellan tretton samarbetspartners i sju olika länder. Samarbetspartnerna är VTT (projektsamordnare), 3D-Micromac (Tyskland), AMO (Tyskland), BASF (Schweiz), CSEM (Schweiz), Cardiffs universitet (Storbritannien), Fraunhofer EMFT (Tyskland), IMEC (Belgien), Imperial College London (Storbritannien), Joanneum Research (Österrike), Micro resist technology (Tyskland), Obducat Technologies (Sverige) och Asulab (Schweiz). Specialforskare Kimmo Solehmainen, tfn Multipekskärmar av vilka ytor som helst Med hjälp av den av VTT utvecklade tekniken kan vilken som helst plan yta bli en multipekskärm. Med hjälp av multipekskärmar kan flera användare samtidigt styra ett digitalt datasystem direkt genom att vidröra skärmen och röra händerna över skärmens yta. På så sätt kan användargränssnittet göras lättanvänt och intuitivt. Den av VTT utvecklade tekniken baseras på datorseende, med datoranalys i realtid av bilder som produceras av flera videokameror, för att upptäcka beröringspunkter. VTT / Översikt 2010 / 10

11 Jämfört med befintliga lösningar kan man med hjälp av tekniken identifiera inte bara beröringspunkterna, utan även beröringsdjupet, vilket innebär att användaren inte ens behöver vidröra skärmen, utan att det räcker att röra händerna framför den. Dessutom gör metoden det möjligt att skapa en multipekskärm av vilken plan yta som helst. Tekniken är skalbar, det vill säga pekskärmens storlek är inte begränsad, så att man med hjälp av tekniken kan realisera även stora pekskärmar, avsedda för offentliga miljöer. Metoden har testats på en vanlig LCD-skärm, och dessutom tog man fram tre stora pekskärmar (2,5 x 1,5 meter) till världsutställningen i Shanghai. Skärmarna till Shanghai producerades i samarbete med Exiformat Oy och Muotohiomo Oy. Muotohiomo svarade för innehållet, Exiformat för den interaktiva presentationstekniken och VTT för multitouchtekniken. På skärmarna i Shanghai Expo visades foton från Finland. Flera samtidiga användare kunde växla de visade bilderna genom att röra händerna framför skärmen. Forskare Otto Korkalo, tfn Nya affärsmodeller för molntjänster VTT hjälper företag att flytta ut i molnvärlden, bland annat med hjälp av programmet Cloud Software. Målet med programmet är att lyfta finländska programvaruföretag och programvaruintensiva företag till de främsta i världen inom produktion av molntjänster och molnlösningar. Cloud Software-programmet är ett program av Tivit Oy, en koncentration av data- och kommunikationsteknisk spetskompetens, där föremålet för forskningen är molnberäkningar, det vill säga en koncentration av datateknisk infrastruktur till enheter med allt större beräknings- och lagringskapacitet. Programmet finansieras av Tekes. VTT har i Cloud Software-programmet samarbetat intimt med bland andra Tieto Abp. Tieto har till uppgift att bygga upp ett komplett produktsortiment av molntjänster, och företaget är intresserat av tillväxtmöjligheter som producent av molntjänster. Molnet är en betydande möjlighet, men det innebär också en stor förändring i organisationens nuvarande verksamhetsmodeller och rutiner. I VTT:s och Tietos projekt utreddes beredskapen för att flytta in i molnvärlden. Med hjälp av VTT:s metod för organisationsanalys identifierades betydelsefulla nyckelområden och utmaningar förknippade med Tietos flytt till molnvärlden, och man erhöll en övergripande uppfattning om företagets nuvarande situation. Vid undersökningen intervjuades Tietos högsta ledning, och resultaten analyserades ur flera olika synvinklar. Baserat på analysen formulerades förslag till fortsatta åtgärder. Den av VTT presenterade avanceringsmodellen och förslagen utnyttjades vid planeringen av förändringsprocessen för hela Tieto-organisationen. Ramverket för VTT:s metod för organisationsanalys delas in i hårda och mjuka element. De hårda elementen koncentreras till synliga och för organisationens del mer lätthanterliga faktorer, såsom organisationsstrukturen. De mjuka elementen å andra sidan är abstrakta helheter, såsom företagskulturen eller företagets värderingar. Vid förändringsprocessen är båda områdena lika viktiga, särskilt när man tar hänsyn till framgångskrav och förändringsprocessernas komplexitet. VTT:s undersökningsmetod erbjuder en tillförlitlig metod att närma sig informationsinsamling, analys och utvärdering VTT / Översikt 2010 / 11

12 av organisationen och skapa en uppfattning om företagets nuläge. Undersökningen avslöjar faktorer som är centrala för organisationens situation och erbjuder en avanceringsmodell och förslag till processen för flytt till molnvärlden. Specialforskare Tua Huomo, tfn Kognitiv radio för medveten användning av frekvenser Med kognitiv radio menas en omgivningsmedveten självlärande radio, som känner till vilka tjänster som finns tillgängliga och effektivt utnyttjar vilka resurser som helst. Genom att utveckla kognitiva dataöverföringslösningar kan man förbättra frekvensanvändningen vid trådlös informationsöverföring. Frekvenserna används mycket ineffektivt, eftersom de är reserverade i förväg för bestämda operatörer. Även nät med kort räckvidd har stort behov av mer kapacitet, eftersom de frekvenser som har reserverats för allmän användning är hårt belastade. Det har uppstått ett behov av smidigare användning av frekvenserna. Medvetenheten om frekvensanvändningen kan komma från operatörerna, och då är det frågan om en passiv medvetenhet. En annan möjlighet är att utenheterna själva utför detekteringen av frekvensernas reserveringsstatus, och då talar man om aktiv medvetenhet. Grundmetoden utgörs av en energidetektor, som undersöker energin på varje frekvens och utgående från detta fattar beslut om frekvensernas reserveringsstatus, dvs. vilka frekvenser som är reserverade för en specifik användning och vilka frekvenser som är lediga. Energidetektorn är dock inte särskilt känslig. Mer avancerade egenskapsdetektorer söker efter bestämda periodiska egenskaper hos signalen. Den kognitiva radions inlärning baseras på insamling av historikdata. En frekvensdetektering som utförs av en enskild utenhet kan vara otillförlitlig, eftersom radiosignalernas nivåer varierar på grund av fädning. Exempelvis kan en sändare finnas bakom ett hörn, medan en annan kan finnas inom synhåll för att ta emot signalen, och vi kan inte upptäcka situationen med den egna detektorn för frekvensanvändning. Därför måste i praktiken flera utenheter samarbeta och överföra information genom att använda en kontrollkanal. Positionsinformation är också värdefull vid detektering av frekvenser, och passiv och aktiv medvetenhet kan förenas. Vissa nyare standarder börjar redan använda sig av den kognitiva radions egenskaper. Dessa är främst standarder för trådlösa lokala nätverk. Även på televisionsbanden har man sett att det är ekonomiskt att förstärka frekvensanvändningen genom detektering av deras reserveringsstatus. Kognitiv radioutrustning verkar så småningom komma till användning inom 5 10 år. Den kognitiva radions medvetenhet är i hög grad beroende av vilka resurser som finns tillgängliga. Om det till exempel finns mycket energi tillgänglig, finns det bättre möjligheter att uppnå en hög medvetenhetsnivå om frekvensanvändningen. Teknologichef Kyösti Rautiola, tfn Säkerhet med bildanalysteknik På offentliga platser används många kameraövervakningssystem, som har kapacitet att samla in stora mängder bildmaterial. VTT deltar i EU:s forskningsprojekt, i vilket man utvecklar datatekniska lösningar för automatisk analys av sådana bildmassor och för detektering av eventuella risksituationer. En risksituation kan till exempel orsakas av en resväska som har lämnats på en offentlig plats, och den kan innehålla sprängämnen eller andra ämnen som äventyrar säkerheten. Terrordåd som baseras på en taktik med övergivet bagage har redan krävt flera civila offer. Övervakningen av bagage är viktig, särskilt på flygplatser, järnvägsstationer, mässområden och allmänna utrymmen av stor betydelse för den nationella infrastrukturen. Målsättningen med det av EU finansierade SUBITOprojektet är att förbättra de befintliga kameraövervakningssystemens bildanalysteknik. Med hjälp av en applikation som har utvecklats i projektet identifierar kamerorna automatiskt övergivet bagage och söker snabbt fram den person som har lämnat bagaget och den rutt som personen har tagit. VTT har utvecklat verktyg inom ramen för projektet, och med hjälp av dessa kan intelligenta kameror användas effektivare. Den kommersiella potentialen för den nya applikationen är avsevärd, eftersom man med dess hjälp kan utnyttja bildmaterial redan innan något har inträffat. SUBITO ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom den nya tekniken kan byggas ovanpå redan befintliga övervakningssystem. På så sätt blir det enklare att ta hänsyn till frågor om integritetsskydd, eftersom de systemansvariga redan har gjort utredningar relaterade till integritetsskyddet. VTT / Översikt 2010 / 12

13 Kameraövervakningens effektivitet ökas av skrämselfaktorn: ofta främjas säkerheten på offentliga platser redan enbart av vetskapen om den skärpta övervakningen. I SUBITO-projektet deltar tio partnerorganisationer från sex länder i Europa. Parterna är experter från forskningsinstitut, universitet, industriföretag och slutanvändare. Projektet löper till slutet av Forskningsprofessor Jouko Viitanen, tfn Platsmedvetna applikationer till processanläggningar Processindustrin utnyttjar i ökande omfattning mobilteknik i sin drift- och underhållsverksamhet. Syftet med platsmedvetna applikationer är att förse mobila användare med rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt. VTT har tillsammans med industrin undersökt bland annat positionsbestämningsmetoder inomhus i processanläggningsmiljöer. I en processanläggning sköter operatörerna till stor del den i drift varande processen från kontrollrummet. De måste dock ge sig ut i anläggningens övriga utrymmen i samband med olika inspektionsrundor, underhålls- och serviceåtgärder samt utbildningar. Då har de numera allt oftare med sig en mobil utenhet, med vilken användaren står i kontakt med anläggningens datasystem. Den mobila apparaten kan användas för att kontrollera status i fabrikens automations- och mätsystem, och till och med ge styrkommandon till processen. Medan underhållsverksamhet pågår erbjuder apparaten möjlighet till kontakt med konstruktions- och underhållsdata, till exempel för tillgång till olika PI-diagram. Även utbildning kan genomföras med hjälp av den mobila apparaten genom att utbildningsmaterial levereras till eleven, som går runt och bekantar sig med processen. I det av VTT, Tekes, Fortum, Metso, Nokia, Pöyry och Wärtsilä finansierade forskningsprojektet Nose (Nomadic Use of a Plant Model) undersöktes och utvecklades metoder för positionsbestämning inomhus och automatisk identifiering av processutrustningar i processanläggningsmiljöer. Projektet var en del av Tekes teknologiprogram Ubicom. Som resultat av NOSE-projektet skapades en positionsbestämningsmetod av hybridtyp lämplig för processanläggningsförhållanden, och metoden utnyttjar en databas med bilder som har samlats in i anläggningen, ett wlan-nätverk och sensorer fästa på utenheten. Med hjälp av dessa är det möjligt att positionsbestämma användaren i anläggningen, vägleda denna till objekten samt identifiera processanläggningarna på ett sådant sätt att användaren kan hoppa direkt till den kontrollerade utrustningens data i de datasystem som finns i bakgrunden. Medan projektet pågick testades tekniken på Kvarnsvedens pappersfabrik i Sverige. Resultaten av den utvecklade metoden är lovande, och företagen fortsätter med pilotverksamheten. Den utvecklade metoden finns delvis paketerad i det av VTT licensierade biblioteket för förstärkt verklighet, Alvar. Forskningsprofessor Tommi Karhela, tfn VTT / Översikt 2010 / 13

14 En elproduktion som är praktiskt taget fri från koldioxidutsläpp är möjlig i Norden år 2020 I det gemensamma nordiska forskningsprojektet Nordic Energy Perspectives identifierades flera nya affärsmöjligheter med anknytning till energibranschen i Norden, men också betydande utmaningar i synnerhet för den nordiska energiintensiva industrin under de kommande åren. En av de mest betydelsefulla metoderna för att hejda klimatförändringen är elproduktion utan koldioxidutsläpp. Genom export av el från Norden till Centraleuropa kan man också kostnadseffektivt främja minskningen av hela Europas utsläpp av växthusgaser. EU:s klimatpolitiska mål leder till en nordisk elproduktion som är praktiskt taget fri från koldioxidutsläpp. : Specialforskare Tiina Koljonen, tfn VTT / Översikt 2010 / 14

15 Skogsindustri, energi, processindustri och miljö Under drygt ett år satsar Japan 4,8 miljarder euro på energisnål teknik; antalet projekt som stöds är 153 Närmare 90 procent av hela världens cleantech-innovationer mellan åren 2000 och 2005 har gjorts i 12 länder Japan, Förenta staterna och Tyskland svarade för 60 procent av samtliga beviljade patent De undersökta tillämpningsobjekten inom cleantech-sektorn var bland annat vindkraft, solenergi, energisnål belysning, utnyttjande av biomassa och miljövänlig cement Kina investerade 33,7 miljarder dollar i förnybar energi år 2009 och planerar att investera 443 miljarder euro i olika vattenprojekt under de kommande tio åren. Nya produkter från skogsbaserade bioraffinaderier VTT samordnar ett omfattande EU-projekt, AFORE, i vilket man utvecklar nya tekniker för separering, fraktionering och vidareförädling av träbaserade polymerer och värdefulla småmolekylära föreningar, och dessa tekniker ska kunna användas i den befintliga träförädlingsindustrin och framtidens vedbaserade bioraffinaderier. Ett effektivare tillvaratagande av träets värdekomponenter ur trämaterial och biprodukter i de befintliga massafabrikerna, utan störningar i huvudprocessen och energibalansen, ger fabrikerna möjlighet att utvinna mervärde ur träråvaran vid sidan av massaproduktionen. Nya tekniker för separering och tillvaratagande är också viktiga med avseende på framtida vedbaserade bioraffinaderier. I AFORE-projektet utvecklas nya metoder och tekniker som är lämpliga för industriell användning, tekniskt-ekonomiskt intressanta och överensstämmande med hållbar utveckling, och med dessa kan man sepa- rera, fraktionera och vidareförädla träets polymerer och småmolekylära föreningar, antingen ur trämaterialet eller ur processens biprodukter. Dessa värdefulla föreningar kan sedan utnyttjas som utgångsämnen för kemikalie-, material- och bränsletillämpningar. I projektet koncentrerar man sig både på utnyttjande av de biprodukter som uppstår vid tillverkningen av den kraftmassa som används vid papperstillverkningen och på utveckling av träförädlingstekniker för framtida vedbaserade bioraffinaderier. Ett av projektets huvudmål är att demonstrera de bästa teknikerna för de befintliga processerna, både i pilotskala och i fabriksskala. En del av de tekniker som utvecklas i projektet tros kunna tas i bruk ganska snart i de befintliga processerna. Forskningen stöder den europeiska träförädlingsindustrins och den tillhörande industriella värdekedjans strävanden att utveckla ny affärsverksamhet på basis av vedbaserade bioraffinaderier i linje med hållbar utveckling. Resultaten förväntas främja den europeiska skogsindustrins och särskilt massatillverkarnas målsättningar att inom tio år öka sin lönsamhet och sina inkomster avsevärt, och samtidigt minska avfallsmängderna genom att utnyttja värdekomponenterna i biprodukterna. Budgeten för det fyraåriga AFORE-projektet (Addedvalue from polymer and chemicals by new integrated separation, fractionation and up-grading technologies) är närmare 11 miljoner euro. Projektet slutförs år I projektet deltar sammanlagt 19 partners, förutom VTT 17 samarbetspartners från Europa och en från USA. Ledande forskare Anna Suurnäkki, tfn Pollenvarning till mobilen En ny pollenvarnings- och miljöobservationstjänst har skapats för konsumenterna. Nu behöver man till exempel inte längre själv söka polleninformation, utan väsentlig information skickas i rätt tid till mobilen till den som behöver den. Man vill möta konsumenternas kontinuerligt växande behov med teknik som främjar hälsa och välmående. VTT har deltagit i det nationella EnviTori-projektet för att utveckla en pollenvarningstjänst, som förbättrar livskvaliteten VTT / Översikt 2010 / 15

16 Centrum för spjutspetskompetens inom vattenteknik Kemira Oyj och VTT grundade ett stort centrum för vattenforskning i Finland. Centret samlar den befintliga finländska vattenkompetensen på samma plats och hjälper till att skapa nya lösningar för att effektivisera användningen och recirkulationen av vatten samt hållbara lösningar för den vattenintensiva industrin. VTT och Kemira Oyj öppnar också ett gemensamt forskningscentrum i São Paulo i Brasilien som koncentrerar sig på vattenkemi och biomassa. för bland annat allergiker och astmatiker. Tjänsten varnar för ökade pollenhalter, så att symptom kan förebyggas i förväg. Varningstjänstens användare får ett textmeddelande från systemet till sin mobil alltid när pollensituationen förutspås förändras till det sämre. Medixine AB utvecklade tjänsten som en del av portalen Terveyskeskus.fi, och den testades i pilotprojekt våren och sommaren Av dem som deltog i provet ansåg 93 procent att tjänsten var nyttig, medan 62 procent konstaterade att tjänsten hade påverkat behandlingen av deras egen allergi. Med hjälp av den observationstjänst som utvecklades i projektet kan vem som helst med mobilen meddela observationer om till exempel luftkvalitet, vattentemperatur och algförekomst. Användarna av tjänsten distribuerar informationen om observationerna så att den blir tillgänglig för alla och kan även själv utnyttja observationer som andra har gjort. Informationen visas på en kartbakgrund på internet, och man kan beställa larmmeddelanden om miljöläget till mobilen. Förutom de nya tjänsterna utvecklades ett koncept för en marknadsplats för miljöinformation, med vars hjälp det skapas ny affärsverksamhet och en handlingsmodell för kontroll och distribution av miljöinformation. En effektivare distribution av miljöinformation gör det lättare att fatta beslut som är miljövänliga och främjar hälsan i affärsverksamheter och människors vardag. Vattenbristen och de problem som den medför för industrin och megastäderna är en stor utmaning globalt. Kemira Oyj och VTT vill möta denna utmaning genom att inrätta forskningscentret Center of Water Excellence, som samlar den befintliga vattenkompetensen. Centrets målsättning är att utveckla ny teknik med vars hjälp man kan effektivisera användningen och recirkulationen av vatten samt ta fram lösningar som är mer hållbara och energieffektiva ur miljösynpunkt för den vattenintensiva industrin. Vid valet av forskningsområden har ett centralt kriterium varit de globala marknadernas tillväxt. Exempel på Specialforskare Ville Kotovirta, tfn VTT / Översikt 2010 / 16

17 forskningsområden är energi- och kostnadseffektiv framställning av sötvatten ur havsvatten, utnyttjande av den biomassa som uppkommer vid behandling av avloppsvatten vid produktion av energi och biobränslen samt produkternas biologiska nedbrytbarhet. Målsättningen är också att skapa möjligheter till affärsverksamhet för olika företag inom miljöteknikbranschen. VTT och Kemira samarbetar också i Brasilien. Uppgiften för centret i São Paulo är att göra den senaste forskningen inom vattenteknik tillgänglig på de växande marknaderna i Sydamerika. De viktigaste insatsområdena är biomassa, bioetanol, cellulosa samt drifttillämpningar inom olje- och gruvindustrin. Utvecklingsdirektör Petri Kalliokoski, tfn En forskningsmiljö för utveckling av fiberbaserade produkter VTT tog i bruk den nya forskningsmiljön SUORA för papperstillverkning i Jyväskylä. Den har utvecklats i intimt samarbete med företagen, och den utnyttjas för effektivisering av de befintliga processerna för papperstillverkning och träförädling samt demonstration av nya produkttillämpningar. VTT:s forskningsmiljö SUORA för papperstillverkning har utformats för utveckling av nya fiberbaserade produkter och deras tillverkningsprocesser. I vårt land har det utarbetats en unik forskningsmiljö i intimt samarbete med företagen. I Finland har det hittills saknats en forskningsmiljö som lämpar sig för företagens gemensamma utvecklingsarbete, med möjlighet att testa och utveckla produkter, processer och råvaror för papperstillverkning under verkliga produktionsförhållanden. Forskningsmiljön är minde till storleken och till sin verksamhet mer förändringsbar än de pilotanläggningar som används inom industrin. Detta möjliggör en snabb och kostnadseffektiv utveckling av lösningar som fortfarande befinner sig på idéstadiet. Vid utvecklingen av nya fiberbaserade produkter måste man ta hänsyn till faser och krav förknippade med hela produktionskedjan. I VTT:s forskningsmiljö är det till exempel lätt att utveckla lämpliga råvaru- och kemikaliekoncept och förbättra de befintliga processernas energioch råvarueffektivitet. Tack vare VTT:s spetskompetens och de egenutvecklade specialmetoderna för mätning förädlas den från forskningsmiljön erhållna informationen snabbt så att den kan användas av företagen. Små och medelstora teknikföretag drar nytta av forskningsmiljöns verksamhetsmodell, eftersom de aktivt kan delta tillsammans med stora företag i den forskningsoch utvecklingsverksamhet som genomförs. De små och medelstora företagen får tillgång till VTT:s sakkunskap och forskningsanläggningar, kan skapa nätverk och visa upp sin egen kompetens. Forskningsmiljön har utvecklats med finansiering från Metsäklusteri Oy, Tekes, branschens företag och VTT. Forskningsmiljön öppnar möjligheter att vidareutveckla den nationella forskningsverksamheten i samarbete med forskningsinstitut, företag, universitet och yrkeshögskolor. Teknologichef Janne Poranen, tfn Bättre förpackningar med tunn ALDbeläggning Den av VTT utvecklade miljövänliga förpackningsbeläggningen erbjuder särskilt livsmedels- och läke - medelsindustrin ett nytt sätt att tillverka helt återvinningsbara, tunna, lätta och täta förpackningsmaterial. Förpackningsbeläggningen, som har realiserats med en ALD-reaktor (atomic layer deposition, atomlagertillväxt), förhindrar mycket effektivt att gaser tränger igenom och lämpar sig därför utmärkt för livsmedels- eller läkemedelsförpackningar. Den i Finland under 1970-talet utvecklade ALD-tekniken har hittills huvudsakligen utnyttjats som ett verktyg inom mikroelektroniken. Med hjälp av ALD-tekniken är det möjligt att tillverka förpackningsmaterial som är tunnare, lättare och tätare än VTT / Översikt 2010 / 17

18 Förnybara bränslen och biobränslen minskar de koldioxidutsläpp som hotar klimatet, men dessa bränslen innehåller frätande föroreningar, såsom klor, som radikalt kan förkorta pannornas livslängd och energiproduktionens kostnadseffektivitet. När eldstaden utsätts för tuffare förhållanden räcker det traditionella pannstålets beständighet mot varmkorrosion inte längre till, särskilt om man samtidigt vill bibehålla en hög verkningsgrad och hög ångtemperatur. VTT och Aalto-universitetet utvecklar ytbeläggningslösningar inom ramen för FIMECC Ab:s DEMAPP-projekt. De nya ytbeläggningarna ska fördröja eller till och med stoppa klorets aggressiva framfart i pannstålet. I DEMAPP-projektet utvecklar VTT sprutade ytbeläggningar som klarar av att fånga upp klor, medan Aaltouniversitetet utvecklar klorbeständiga svetsbeläggningar. De nya ytbeläggningarna tål kraftig korrosionsbelastning, både vid höga temperaturer, som i brännare, och vid underskridande av daggpunkten i efterföljande led. Ytbeläggningarna kan på ett avgörande sätt förlänga livslängden för både flerbränslepannor och biobränslepannor, samtidigt som det ger minskade underhållskostnader. Laboratorietester har visat att prototypbeläggningarna ger ett bättre skydd mot klor än någon av de konventiotraditionella barriärmaterial. Barriärmaterialen har förmågan att förhindra att molekylerna vandrar genom förpackningen, vilket är viktigt för att skydda produkterna mot fukt, torkning eller oxidering. Barriärförmågan åstadkoms i ALD-förpackningen utan någon aluminiumfolie, ett traditionellt barriärmaterial som försvårar återvinning. Inom förpackningstekniken erbjuder detta en möjlighet att tillverka helt återvinningsbara förpackningar som kräver mindre råmaterial än befintliga förpackningar. Mängden aluminium kan minskas upp till gånger jämfört med befintliga blisterförpackningar för läkemedel. På så sätt uppnås besparingar i såväl råvaru- som transportkostnader när mängden förpackningsmaterial kan minskas. ALD-beläggningarna är jämna, homogena, fria från hål och följer noggrant det belagda materialets ytformer. Beläggningens tjocklek kan justeras med en noggrannhet ned till ett atomlager. Tack vare skiktytans tjocklek (cirka 25 nanometer) är skyddsskiktet böjligt och elastiskt. De med hjälp av tekniken realiserade tunna biobaserade förpackningsmaterialen motsvarar, med avseende på egenskaperna att förhindra gaser att tränga igenom, befintliga förpackningar för torra livsmedel samt de blisterförpackningar som används inom läkemedelsindustrin. Med hjälp av ALD-beläggningarna kan förpackningsmaterialen förses med olika egenskaper som till exempel förhindrar att vatten, syre, fukt, fetter och aromer tränger igenom, ytan smutsas ned och bakterier växer till. Med ALD-tekniken kan man förbättra biopolymerers fukttålighet och prestanda, vilket gör att behovet av oljebaserade plaster minskar. Forskare Terhi Hirvikorpi, tfn Korrosionsskydd för värmepannor med ny ytbeläggningslösning Förnybara bränslen och biobränslen ställer nya krav på värmepannorna. VTT utvecklar nya ytbeläggningslösningar tillsammans med företag inom metall- och maskinkonstruktionsbranschen. De nya ytbeläggningarna förbättrar pannornas korrosionsbeständighet i extrema förbränningsförhållanden. VTT / Översikt 2010 / 18

19 Gruva av avfallsstationen VTT har utvecklat konceptet Ecomining för förädling av avfallsmaterial från industrin. Processen används för att minska avfallets miljöpåverkan, samtidigt som metaller och material återvinns och utnyttjas. nella metoderna. Baserat på resultaten förädlas nästa generations lösningar bl.a. genom kraftigt övermättade legeringar samt flerskikts- och lamellbeläggningar. Med en krävande FeCrAl-tillsats, som innehåller över 6 procent aluminium, har man också lyckats göra ytsvetsningar på pannstål utan sprickor. FIMECC belönade år 2010 utvecklingen av ytbeläggningar för det bästa resultatet i DEMAPP-projektet. De material- och ytbeläggningskandidater som valdes ut baserat på provresultaten testas också under verkliga pannförhållanden. Fältproven utförs utan kylning i varma punkter på pannorna eller på kylda delar förbundna via värmebryggor, såsom i brännare eller förångare. I projektets företagsprojekt utvecklas företagens ytbeläggningslösningar för att förhindra klorkorrosion och minska värmeerosionen samt genomförs fältprov i en sodapanna. Deltagande företagspartners är Metso Abp, Telatek och Andritz Oy. Specialforskare Stefan Holmström, tfn Vissa mikrober har förmågan att under naturliga förhållanden lösa upp mineralerna i metaller i löslig form. När den här processen förstärks kontrollerat, bl.a. genom att skapa optimala förhållanden för mikroberna, talar man om bioupplösning. Bioupplösning används i gruvindustrin vid anrikning av vissa malmer. Förutom mineralerna innehåller avfallsflödena från bl.a. metall-, återvinnings- och gruvindustrin rikligt med exploateringsbara metaller, som med hjälp av mikrober kan utvinnas ur materialet och ledas vidare till nyttobruk. För närvarande deponeras det avfall som uppkommer inom metall- och återvinningsindustrin praktiskt taget i oförändrad form, och det finns inga storskaliga ekonomiska behandlingsmetoder att tillgå. Genom att minska avfallsmaterialens metallinnehåll kan deras miljöpåverkan minskas, vilket gör att avfallens slutförvaring och nyttobruk underlättas. Dessutom innehåller avfallsflödena s.k. kritiska metaller, metaller som förutspås ta slut på jorden under de kommande årtiondena. Tillvaratagande och nyttjande av dessa metaller som råvara eller produkt överensstämmer därmed även med principerna för hållbar utveckling. Bioupplösning erbjuder ett nytt miljövänligt hanteringskoncept för metallhaltiga avfallsflöden. Ecomining-konceptet innefattar en bioupplösningsprocess som optimeras materialspecifikt, bl.a. genom reglering av ph och materialhalt. Vid behov kan den biologiska behandlingen förenas med de kemiska och fysikaliska separeringsprocesser som redan används i metall- och återvinningsindustrin. De avfallsfraktioner som lämpar sig för behandlingen är avfall som innehåller olika metaller, såsom slam, damm och slagg från metallindustrin, aska och slagg från olika förbränningsprocesser samt anrikningssand och gråsten från gruvor. Ecomining-konceptet vann 2009 Aalto-universitetets och VTT:s gemensamma innovationstävling och fick 2010 ett hedersomnämnande i EARTO:s innovationstävling. Forskare Elina Vestola, tfn VTT / Översikt 2010 / 19

20 Med hjälp av jäsning av mjölksyrabakterier kan behovet av tillsatser minskas VTT har utvecklat en metod, med vilken användningen av tillsatser i bröd kan minskas avsevärt. Samtidigt kan man avsevärt förbättra smaken, fluffigheten och brödets egenskaper att hålla sig mjukt hos vetebröd bakat med surdeg, utan några kemiska tillsatser. Metoden bygger på mjölksyrabakterier, som medan surdegsjäsningen pågår producerar bakningstekniskt nyttiga hydrokolloider. VTT fann de nyttiga mjölksyrabakterierna i en studie där man sållade ut över 100 mikrober härrörande från spannmål och livsmedel. Motsvarande säkra mikrober, starters, används exempelvis vid tillverkning av yoghurt och fil. : Specialforskare Kati Katina, tfn VTT / Översikt 2010 / 20

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E)

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Näringsdepartementet 114 85 Stockholm 2012-05-13 Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Varför studera Naturmaterialteknik?

Varför studera Naturmaterialteknik? Varför studera Naturmaterialteknik? Anna Sundberg, Mari Nurmi och Jan Gustafsson 24.1.2012 Åbo Akademi Naturmaterialteknik 2012 1 Åbo Akademi i ett nötskal Ska ge utbildning på svenska samt vara ett attraktivt

Läs mer

Avgränsning i relation till stadsförnyelseprojektet Miljöteknik i Högdalen 2020

Avgränsning i relation till stadsförnyelseprojektet Miljöteknik i Högdalen 2020 Komplettering till Projekt 56 Högdalen 2020- ett industriområde i världsklass Avgränsning i relation till stadsförnyelseprojektet Miljöteknik i Högdalen 2020 Stadsförnyelseprojektet Miljöteknik i Högdalen

Läs mer

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 En bakgrund STVs och IVAs energiprojekt energi får ett modernt samhälle att fungera våra energisystem belastar

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen.

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen. Enactverktyg: Vad är ett företag värt? Denna övning är en värderings- och diskussionsövning som kan användas med grupper för att diskutera olika sätt att se på riskbedömning och värdering av företag. Den

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 är att främja utvecklingen

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Enkla Processer spar energi

Enkla Processer spar energi Ny teknik inom avloppsvattenrening Enkla Processer spar energi Henrik Hansson Hydropress Huber AB Lund 2008-11-12 Ett Globalt FöretagF Mer än 50 dotterbolag, agenter och representanter världen över Nära

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Utgångspunkter. Hållbarhet Minska fossilberoende och miljöbelastningar Använda svensk skogsråvara och förädla den långt

Utgångspunkter. Hållbarhet Minska fossilberoende och miljöbelastningar Använda svensk skogsråvara och förädla den långt Utgångspunkter Den biobaserade samhällsekonomin Hållbarhet Minska fossilberoende och miljöbelastningar Använda svensk skogsråvara och förädla den långt Globala samhällsutmaningar och mänskliga behov Energi,

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

PRIMES. produktgrupp molntjänster. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp molntjänster. Energikontor Sydost produktgrupp molntjänster Energikontor Sydost Översikt Molntjänster och offentlig upphandling Miljöpåverkan Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of hywards by http://www.freedigitalphotos.net Offentlig

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering

Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering Främjandet av digitaliseringen är ett av de centrala målen i regeringsprogrammet. Syftet med spetsprojektet för skapande av en tillväxtmiljö

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer