Handhavande- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handhavande- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Handhavande- och monteringsanvisning ValmetSP4-20 ma + HART valmetsp Profibus PA Innehåll: 1 DRIFTSÄTTNING 1.1 Mekanisk montering 1.2 Elektriska anslutningar 1.3 Konfigurering/kalibrering vid idrifttagning 2 TRANSMITTERFUNKTIONER (MENYER) 2.1 Mätning 2.2 Konfigurering 2.3 Kalibrering 2.4 Provtagning och laboratorieprocedurer 3 UNDERHÅLL OCH DIAGNOSTIK 3.1 Felsökning 3.2 Felmeddelanden 3.3 Granskning av kraftmätning och utström 3.4 Byte av bladkännare 4 TILLÄMPNINGAR 4.1 Val av lämplig bladkännaretyp 4.2 Val av material för våta delar 4.3 Konstruktionsdetaljer hos valmetsp VARNING! Säkerställ alltid att processröret är tomt och trycklöst innan givaren monteras eller avlägsnas. Beakta säkerhetsföreskrifterna som gäller för processen. 5 STANDARDVERSIONER AV valmetsp 6 LEVERANSINNEHÅLL 7 RESERVDELAR 8 PROFIBUS PA (endast på engelska) HART är ett registrerat varumärke som tillhör HART Communication Foundation. Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Bilagor: Tekniska data (BCs160) Turbulensdämpare FlowTR (W SV) NOVE provtagare Tekniska specifikationer (G500SV) NOVE provtagare Bruksanvisning (G500VA-SV) Metso Automation Oy Field Systems Lentokentänkatu 11, P.Box 237 FIN Tammerfors, Finland Tfn , fax CD-skiva: Profibus PA referensfiler (A )

2 1 DRIFTSÄTTNING VARNING! Före montering av processledning se till att den är tom och trycklös. 1.1 MEKANISK MONTERING Viktigt vid monteringen Rörledningens inre diameter måste vara minst 100 mm och flödeshastigheterna så som angivna i kapitlet TILLÄMPNINGAR. Vid behov kan rörets diameter ändras för att uppnå en önskad flödeshastighet. Massan måste flöda laminärt (proppvist). Rörledningens raka sträckor bör vara tillräckligt långa med konstanta diametrar både före och efter transmittern (fig 1.1.1a). Transmittern måste monteras i rät vinkel (90 ) mot pumpaxeln och på den sida av linjen som framgår av fig 1.1.1a, dvs på den sida där massan kastas ut ur pumpen. Om rörledningens vertikala del är för kort och/eller om det finns krökningar på olika nivåer, måste man installera en FlowTR turbulensdämpare före givaren. För ytterligare detaljer se bilaga FlowTR turbulensdämpare. OBS! Rörkrökens riktning efter givaren har ingen betydelse. Formler för räkningen av raka rörsträckornas minimumlängder utan turbulensdämpare FlowTR : L 1min = k x D; L 2min = 0,3 x L 1min mm Exempel D = 250 mm, Cs = 3 %, v = 2 m/s L 1min = 8,5 x 250 = 2125 mm L 2min = 0,3 x = 887 mm 16 4 v = 5 m/s , Koncentration [%] k L NOVE pneum. SMART- PULP L 2 L L 1 1 D SMART- PULP NOVE manuell Fig 1.1.1a Bestämning av koefficienten k som funktion av masskoncentrationen och flödeshastigheten (se även fig 1.1.2a)

3 L2 D L1 B2 L2 L1 A L2 L1 E E 1.5 x L1 L2 B1 axel 90 o L' L1 L2 C Turbulensdämpare FlowTR valmetsp Sektion E-E Ventil- och pumpaxlar parallella F Fig 1.1.2a Preferenser vid val av valmetsp-transmitterns monteringspunkt i rörledningen Val av monteringsställe Rekommenderade monteringsplatser: 1. A, 2. B1, 3. B2 eller C (D när röret åter leds uppåt). Beakta följande: A. Detta är den bästa mätplatsen bl a med hänsyn till tidsfördröjningen i kontrollslingan. Om det finns ingen lämplig rak rörsträcka (L1 + L2) används vid monteringen ett FlowTR P (fig 1.1.2b), som kan svetsas direkt bakom rörledningens uppkoning efter pumpen. OBS! Transmittern skall monteras i rät vinkel (90 ) mot pumpaxeln (sektion E-E). Om rörledningens vertikala del är kortare än FlowTR eller om man vill ha en förmånligare lösning, väljs alternativet B1. B1. I detta alternativ monteras transmittern på någondera sida av röret för att förhindra att mätningen störs av luft. Observera att raksträckan L1 före givaren är 50 % längre än i alternativ A. Om raksträckan är för kort, kan du använda ett FlowTR -rör eller välja alternativet B2 eller C. B2. Denna metod kan övervägas, om det horisontala rörets raka sträck är för kort för alternativet B1. Montering på rörets översida kräver alltid hög noggrannhet, eftersom stora mängder luft i röret kan påverka mätningsprecisionen. Detta monteringssätt rekommenderas dock inte. C. Detta alternativ kan övervägas, om de horisontala och vertikala rörsträckorna före transmittern är för korta. Dubbelkröken före mätpunkten förorsakar problem om L < L1. Det roterande flöde som förorsakas av dubbelkröken måste avskaffas med ett FlowTR -rör. Dessutom måste man beakta den långa tidsfördröjningen, vilken är betydligt längre för detta alternativ än i alternativet A. D. I detta fall monteras transmittern på yttersidan efter rörkrökningen. Avståndet från rörkrökningen är L1. Om tidsfördröjningen: se C. Övrigt: F. Monterar man mellan pumpen och transmittern en kul- eller klappventil, som inte hålls hela tiden helt öppen, måste ventilaxeln vara parallell med pumpaxeln för att undvika ett roterande massaflöde. Ventiltillverkarens specifikationer måste beaktas. OBS! Ändra inte rörets diameter mellan pumpens koniska utloppsdel och transmitterns monteringspunkt + L

4 Turbulensdämpare FlowTR P -rör 300 Option: NOVE-processrörkoppling bakom FlowTR P -röret 900 A 100 SMART-PULP processkoppling s 1500 A Fig 1.1.2b D Sektion A-A FlowTR P finns för olika rörstorlekar: se DN-tabell. Material: AISI 316L FlowTR P -rörets dimensioner. DN D x s Pmax Produkt nr. [bar] x 2 18 A V x 2 16 A V x 2 12 A V x 3 16 A V x 4 10 A V x 4 10 A V x 4 10 A V x 5 10 A V x 5 8 A V x 5 6 A V x 6 6 A V1 Låga koncentrationer (valmetsp UL) Låga koncentrationer (se avsnitt 6.1, Bladkännare) mäts med bladkännaren UL. För mätning av ytterst låga koncentrationer med högsta möjliga precision rekommenderas mätning i ett delflöde med tillräcklig hastighet och stabilitet. Flödeshastigheten skall ligga mellan 0,1 och 1 m/s. Detta illustreras i fig 1.1.2d. Delflödeuttagets diameter skall vara Ø25 mm för max. 2 %Cs koncentration och Ø32 mm för max. 3 %Cs koncentration. Vid högre koncentrationer än 3 %Cs används ett Ø40 mm rör. Avvisarplåtar får inte användas vid mätning med UL-bladet. För huvudflödemontering rekommenderas alltid ett FlowTR -rör. D valmetsp HL OBS! Pga risken för igensättning, rekommenderas detta monteringssätt inte för osilad massa. Höga koncentrationer (valmetsp HL) Transmittern för höga koncentrationer, valmetsp HL, monteras efter mäldpumpen och före rörets uppkoning. På detta vis säkerställs, att flödeshastigheten är tillräckligt hög. Se fig 1.1.2c. Vanligtvis är denna rörsträcka också försedd med andra instrument, såsom flödesmätare och reglerventil. Den rekommenderade monteringsordningen föreställs i fig 1.1.2c. d eller Vid tillämpningar med höga koncentrationer i samband med en standardkoppling måste man, för att skydda bladkännaren, alltid montera avvisarplåten som levereras med transmittern. Härvid skall blåsledningen efter massakokaren alltid förses med en blåskoppling i stället av en standardkoppling som framgår av fig 1.1.3d. I detta fall behövs inte en separat avvisarplåt framför bladkännaren. Fig 1.1.2c Montering av valmetsp HL (koncentrationsområde 4-16 %) efter MC-pumpen

5 <2 %Cs: DN25 rörledning <3 %Cs: DN32 rörledning >3 %Cs: DN40 rörledning A DN 100 B 40 min min Flödesriktning Fig 1.1.2d Mätning av låga koncentrationer med bakflöde (valmetsp UL)

6 1.1.3 Montering av processkopplingar och avvisarplåtar valmetsp LL/LS/GL/RL/HL Med hjälp av en svetsjigg (se fig 1.1.3f) svetsas processkopplingen i exakt rät vinkel (90 ±0,5 ) mot röret enligt fig 1.1.3a. Svetsinstruktionerna ingår i leveransen. *) Vid behov måste bakre skyddsbladet beställas skilt. H = 95 mm för rördimension 150 mm eller större H = 75 mm för rördimension mindre än 150 mm V-svets H Monteringsprocedur: - Gör ett Ø71 mm hål på röret. - Vid behov forma processkopplingen så att den passar in i rörets form (se fig a). - Sätt fast processkopplingen på svetsjiggen. - Jämna svetsjiggens höjd på bägge ändar så att jiggen inte rider på processkopplingen utan ger ett stadigt stöd på jiggens bägge ändar. - Sätt fast svetsjiggen på processröret med fästbander. - Punktsvetsa kopplingen på 4 ställen på röret. - Ta bort svetsjiggen och komplettera svetsningen. 4 Punktsvetsar *) 90 O ±0.5 H 120 L4 L3 Avvisarplåtarnas avstånd L3 och L4 för blåskopplingstyperna LL/LS/GL/RL: L3 = L4 = 300 mm och för typ HL: L3 = L4 = 150 mm. Vid blåskopplingen SB används inte en avvisarplåt Avvisarplåten nedströms transmittern monteras endast vid tillämpningar, där det finns en risk för bakflöde som kan skada bladkännaren (t ex vid start eller stopp av processen). Avvisarplåtarna måste centreras exakt i samma linje med processkopplingen. Avvisarplåtarna har Ø5 mm hål för att underlätta monteringen, t ex för genomträdning av en tråd. I exceptionella fall, varvid processtrycket överskrider 10 bar och / eller om det förekommer mycket kraftiga vibrationer, borde processkopplingen förstärkas med en ring, se bild 1.1.3b. Avvisarplåtens inlopp på röret bör också förstärkas på ett motsvarande sätt. ValmetSP UL Montering i delflödesuttag (bild 1.1.2d): Montera processkopplingen som beskrivs ovan men utan avvisarplåtar. Vid montering i huvudledningen krävs en monteringsrörelement (bild 1.1.2b) utan avvisarplåtar. Fig 1.1.3a V-svets Flödesriktning Montering av valmetsp LL/LS/GL/RL/HL processkopplingen och avvisarplåten. valmetsp WS Montera processkopplingen som framgår av fig 1.1.3c. Ta upp en 9 mm bred och 182 mm lång snedfasad slits på röret för avvisarplåten. Ställa kopplingen mot röret och markera konturen av kopplingens hål på röret. Skär sedan upp hålet. Grada och avrunda hålets kanter och svetsa kopplingen. Montera avvisarplåten nedströms transmittern i linje med kopplingens mittlinje

7 valmetsp HL vid montering av massakokarens blåsledning Montera kopplingen för blåsledningen med en enkel, fasad svetsfog i rät vinkel mot röret (se bild 1.1.3d). Montera avvisarplåten exakt i linje med rörets mittlinje. Kopplingens nedre kant skall vara i nivå med rörets innervägg. Vid kopplingens svetsning bör beaktas föreskrifterna om tryckkärlsinstallationer. valmetsp JL Monteringen av processkopplingen på glasfiberarmerade plaströr framgår av fig 1.1.3e. Ta först upp en snedfasad slits på röret. Därefter försiktigt laminera processkopplingen på röret enligt lamineringsanvisningarna. Avvisarplåten används ej vid valmetsp JL svetsar h Io min. 6 mm s 120 *) R D = rörledningens innerdiameter s = rörtjocklek Io = förstärkningens bredd h = förstärkningens tjocklek V-svets 115 R D [mm] s [mm] p max. [bar] Tmax. [ o C] h [mm] Io [mm] **) OBS! Är rörledningens tjocklek större än i tabellen kan förstärkningen minskas i motsvarande grad. Fig 1.1.3b Förstärkning av processkopplingen. V-svets Flödesriktning *) Avvisarplåt tjocklek 4 mm **) Avvisarplåt tjocklek 8 mm Fig 1.1.3c Montering av valmetsp WS processkoppling

8 Svets Blåskoppling SB O ±0.5 Ø90 Fig 1.1.3f Svetsjigg för processkoppling *) FLÖDES- RIKTNING 1 3 *) Avvisarplåt tjocklek 4 mm Fig 1.1.3d Montering av valmetsp HL och kopplingen TL Laminering 3 45 O 50 5 Fig 1.1.3e Montering av valmetsp JL och kopplingen TJ. Montering av transmittern Placera PTFE-packningsringen i spåret på transmitterns kopplingsfläns (fig 1.1.3g). Spänn fast transmittern på processkopplingen med ett överfall. Kolla att transmitterns bladkännare är parallella med flödesriktningen (±1 ) innan du drar åt skruvförbandet. Rikta in transmittern med hjälp av en linjal mot riktskårans botten. Åtdragningsmomenten för skruvförbandet är 25 Nm. 1. Processkoppling 2. Packning 3. Överfall, 2-delad 4. Passbit 5. Riktskåra 6 OBS! Processkopplingen kan vid behov förslutas med en passbit. Fig 1.1.3g valmetsp monteringsdelar

9 1.2 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Strömförsörjning och anslutning av valmetsp Anslutningen av valmetsp framgår av figurerna 1.2.1a och 1.2.1b. Fig 1.2.1a föreställer en normal valmetsp anslutning, varvid kabeln av en 4-20 ma kontrollslinga kopplas till operationsenheten, medan fig 1.2.1b visar en alternativ anslutning av systemkabeln till transmittern. Fig 1.2.1d återger anslutningen av en testinstrument (i operationsenhetens anslutningsplint) och möjliga anslutningar för ett 275 HART -användargränssnitt. Anslutningarna görs i operationsenhetens ström- och binärterminaler. Matningsspänningens minimivärde bestäms på basis av överföringsresistansen. I fig 1.2.1c föreställs överföringsresistansen som en funktion av matningsspänningen. Med överföringsresistansen avses summan av strömslingans mätmotståndets resistans, resistansen i kabeln samt i strömförsörjningen. Vid användning av HART -protokollen gäller ytterligare följande krav: slingresistans: 250 Ω min. rippel: 0,2 Vpp max. ( Hz) brus: 2,2 mv RMS max. ( Hz) ingångsimpedans: 10 Ω max. ( Hz). Alternativ anslutning för systemkabeln (2) framgår av fig b. Härvid behövs en ändring i kabelns (1) anslutning i operationsenheten: Flytta ledningen från terminal 6 till terminal 11. Det är även möjligt att använda transmittern utan operationsenheten. Då utförs kalibrationen mha HART275 handterminal. valmetsp Kopplingarna enligt fig 1.2.1c. Uppkoppling: Öppna locket till operationsenheten. För in kabeln (2) i genomföringen (tredje från vänster). Lämna kvar en extra kabelslinga utanför transmittern i reserv och för att leda bort vatten. Dra åt muttern i genomföringen och kolla att genomföringen är ordentligt tät. Utför kopplingarna enligt fig 1.2.1a. Jorda enligt operationsenhetens instruktioner. Sätt locket tillbaks och stäng. Kabel Beskriving Typ 1. DGND 2. DVCC 3. TXDA 4. TXDB 5. LOOP+ 10. Shield (skärm) 9. Shield (skärm) 8. CS in 7. CS + 6. LOOP Operationsenhetens kabel 6x0,25 + skärm mA slinga till kontrollrum 2x + skärm 3. O Väljare, sammansättning 5x 4. O Statussignal, provtagare O = Option Kabel nr. 1, längd 10 m, ingår i leveransen. Vid behov kan en kortare eller längre kabel användas, helst inte över 30 m Skjut vipparmen 5 mm för att öppna plinten Sammansättning O O O O X X X X 2 O O X X O O X X 1 O X O X O X O X O kontakt öppen X kontakt sluten Fig 1.2.1a Anslutning av valmet SP ma Signal från provtagare. Se NOVE 4 bruksanvisning

10 1. DGND 2. DVCC 3. TXDA 4. TXDB 5. LOOP+ 10. Shield 9. Shield 8. CS in 7. CS + 6. LOOP ma Koppling av systemkabeln direkt till transmittern: - flytta ledningen från terminal (6) till terminal (11) i operationsenheten. - tag bort proppen från transmitterns kopplingsdosa och ersätt den med kabelförskruvningen och O-ringen som ingår i levereransen. Kabel Beskriving Typ 1. Operationsenhetens kabel 6x0,25 + skärm mA slinga till kontrollrum 2x + skärm 3. O Väljare, sammansättning 5x 4. O Statussignal, provtagare O = Option Kabel nr. 1, längd 10 m, ingår i leveransen. Vid behov kan en kortare eller längre kabel användas, helst inte över 30 m. Skjut vipparmen 5 mm för att öppna plinten Sammansättning O O O O X X X X 2 O O X X O O X X 1 O X O X O X O X O kontakt öppen X kontakt sluten Signal från provtagare. Se NOVE bruksanvisning Fig 1.2.1b valmetsp anslutningar, alternativ anslutning: 4-20 ma slingkabel (2) ansluts till transmittern. Resistans Ω Arbetsområde 3.56% CS ESC HART R SAMPLE V Matspänning Lastresistans min. 250 Ù Fig 1.2.1c valmetsp belastningsområde. Fig 1.2.1d valmetsp test- och HART -handterminalanslutningar

11 1. FRS - 2. FRS + 3. TXDA 4. TXDB V 10. Shield 9. GND 8. nc 7. nc 6. DGND Signal Signal från provtagare. Se NOVE bruksanvisning. Fig 1.2.1e valmetsp PA anslutningar

12 1.3 KONFIGURERING/ KALIBRERING VID IDRIFTTAGNING 3.56% CS SNABBINSTRUKTION: KONFIGURERING OCH KALIBRERING När transmittern ansluts till processen för första gången tillämpas de standardvärden, som har ställts in av tillverkaren. Dessa är dock inte tillräckligt noggranna utan transmittern skall efter monteringen först konfigureras och kalibreras under verkliga processförhållanden. Nedan beskrivs det enklaste förfarandet (A) för en transmitter, där bladkännaren har monterats av leverantören (inte en reservdel-transmitter som har monterats som ersättning för t ex en felaktig transmitter). Förfarandet möjliggör en färdigt kalibrerad koncentrationsmätning. Transmitterns optionella funktioner ger ytterligare värdefulla egenskaper, men de är inte nödvändiga för denna grundläggande konfigurering. Fig 1.3a ESC HART R SAMPLE Displayen på valmetsp operationsenhet. På operatörsenheten finns fyra tryckknappar och en 8- teckens LCD-display: Tryck på för att acceptera ett alternativ eller kommando. Tryck på ESC för att återgå till närmast högre menynivå eller till föregående steg, beroende på kommandot. Använd pilknapparna för att visa och/eller välja ett alternativ och ändra numeriska värden. Tryck på SAMPLE för att ta ut ett prov. Förfarandet består av tre delar: 1. Definition av grundläggande data för transmittern, dvs. konfigurering (A1 och A2). 2. Val av massatyp som mätas (A3). 3. Anpassning av Metso Automations laboratoriedefinierade kalibreringskurvor till nuvarande processförhållanden. Kurvorna har optimerats enligt massatyp och bladkännare (A6). Koncentration [%] P De efterföljande tabellerna visar hur man genomför transmitterns inledande kalibrering. De återger nödvändiga knappsekvenser och vad som står på displayen. Se steg A1 till A6. 2.CS 1.CS proven P2 Ingående anvisningar för menyerna framgår av kapitlet 2 (Givarfunktioner): Kalibrering, Konfigurering, Diagnostik och Mätning. Skärkraft [N] FÖRFARANDE A1. Sätt på transmittern. Tryck på [ESC] och [ ] för att ta fram menyn CONFIGURATION (KONFIGURERING). Texten CONFIGUR visas på displayen. Tryck på []. Texten LOWER RA (= nedre gräns för koncentration) visas. Detta är den första parametern som skall justeras i konfigurationsmenyn. Fig 1.3b Kalibrering av valmetsp. 1: Grundkurva för vald bladkännare och massatyp. 2: Grundkurva efter kalibrering i en punkt. 3: Grundkurva efter kalibrering i två punkter. (Skillnaderna har överdrivits av tydlighetsskäl.) 1.3.1

13 A2. Du kan välja en annan parameter med pilknapparna. Genom att trycka på [] visas den valda parameterns aktuella värde, som kan ändras med pilknapparna. Tryck på [] för att lagra det nya värdet. Om du inte vill ändra värdet, tryck på [ESC] för att visa parameterns namn igen. Genom att trycka igen på [ESC] återvänder man alltid till närmast högre menynivå tills man slutligen kommer till menyn MEASUREMENT (MÄTNING). Vid behov kolla och ändra åtminstone: LOWER RA (nedre koncentrationsgräns) UPPER RA (nedre koncentrationsgräns) BLADE TYpe (bladkännaretyp) MOUNTING (monteringsposition). Övriga parametrar är tilläggsegenskaper som nödvändigtvis behöver ingen ändring emedan tillverkarens standardvärden är tillräckliga för normal drift. A3. Tryck på [ESC] för att gå till konfigureringsmenyn CONFIGUR. Tryck på pilknappen för att välja CALIBRATion (KALIBRERING), och acceptera genom att trycka på []. Därmed visas texten NEW RECI (NY SAMMANSÄTTNING). Nästa steget innebär att man skapar åtminstone en ny sammansättning i menyn NEW RECI. Tryck på [] för att gå till menyn. För sammansättningen väljs ett nummer (1-8), huvudsaklig massatyp och vid behov halten av aska. Askavärdet 0.0 rekommenderas främst, om man inte vet den exakta halten av aska. Parametrarna P1 och P2 godkänns som sådana, med standardvärdena 1.00 och Även om det finns fyllmedel kan du definiera att fyllmedelsinnehållet är 0,00 %, förutsatt att du inte vill ändra denna procentsats senare utan provtagning och laboratorieanalys. Om man inte vet fyllmedelinnehållet kan man korrigera situationen genom provtagningen och tvåpunktskalibreringen. Om innehållet ändras måste transmittern dock omkalibreras på basis av provtagning och laboratorieanalys. Om begynnelsevärdet vid kalibreringen var felaktigt, räcker det inte till att bara ändra innehållet från operatörsenheten. Å andra sidan, om fyllmedlets ursprungliga innehåll var känt och om det inledningsvis matades in i sammansättningen, kan detta ändras senare. I detta fall blir mätresultatet korrekt utan provtagning. I de flesta tillämpningar räcker det att definiera 0 % som innehåll av aska. Sedan kan man separat skapa en sammansättning för varje kombination av massatyp och innehåll av aska. Du kan skapa 1-8 sammansättningar, vilka kan kalibreras var för sig, baserat på provtagning och laboratorieanalys. Texten NEW RECI (NY SAMMAN) visas på nytt när du har accepterat alla valalternativ och tryckt på [] som svar på frågan SAVE OK? (SPARA OK?). Du kan därefter upprepa steg A3 för ett önskat antal sammansättningar. Det är också möjligt att senare lägga till nya sammansättningar eller ändra de redan befintliga sammansättningarna. A4. Transmittern är därmed klar för mätning. Tryck på [ESC] för att ta fram menyn MEASURE (MÄTA), och acceptera valet med []. Använd pilknapparna tills displayen visar texten RECIPE (SAMMAN) och ersätt den med ett av de sammansättningsnummer som du skapade i steg A3. Detta utförs enligt följande sekvens: /[ ]//. A5. Använd pilknapparna för att ta fram texten CONSISTENCY (CS) (KONCENTRATION). Det visade koncentrationsvärdet har härletts från uppmätt skärkraft, grundkurvan för den valda massatypen och från bladkännaretypen i transmitterns minne. Massatyper: Följande lista föreställer alla massatyper i menyn. Vilka massatyper som visas i menyn beror också på bladkännaretypen. Om du inte hittar en önskad massatyp, kolla att en korrekt bladkännare har konfigurerats och att transmittern verkligen är försedd med den typen av bladkännare. Mekaniska massor är alltid barrvedsmassor. HWU Oblekt, kortfibrig, kemisk massa, t ex björkmassa eller eukalyptus, bagass och andra agrofibrer. HWB Blekt, kortfibrig, kemisk massa. SWU Oblekt, långfibrig, kemisk massa, t ex tall och andra barrvedsmassor. SWB Blekt, långfibrig, kemisk massa. GW Slipmassa, inklusive tryckslipmassa. TMPL Termomekanisk massa, malning mindre än 200 ml CSF. TMPH Termomekanisk massa, malning större än 200 ml CSF. RMPL Raffinörmassa, malning mindre än 200 ml CSF. RMPH Raffinörmassa, malning större än 200 ml CSF. CTMP Kemisk-termisk slipmassa. RCFU Returfiber, osilad; innehåller avfall. RCFS Returfiber, silad. ROCCU Returfiber, packskiva, osilad (OCC). ROCCS Returfiber, packskiva (OCC), silad. ULIN Olinjärt 0-30 N skärkraftsintervall utan temperaturkorrektion. Motsvarande display 0-100% i stället för koncentration. Detta gäller som standardvärde

14 Knappsekv. Displ.text Beskrivning Knappsekv. Displ.text Beskrivning A1 n.nn%cs Uppmätt koncentration (startdisplay) Till huvudmeny [ ] CONFIGUR CALIBRAT... A3 ESC [ ] A2 [ ] MEASURE CONFIGUR LOWER RA ) 2.00%Cs h.hh%cs Mätmeny Till konfigurationsmeny - Koncentration (%) motsv. 4 ma Standardvärde 2,00 %Cs Korrekt värde [ ] [ ] NEW RECI RECIPE1 RECIPEn ULIN xxxxx T ex sammansätting nummer 1 kan accepteras. Standardkurva (olineariserad skärkraftsignal): 0-30 N = % Dominerande massatyp i sammansättningen [ ] [ ] SAVE OK? LOWER RA UPPER RA ) 5.00%Cs h.hh%cs - Koncentration (%) motsv. 20 ma Standardvärde 5,00 %Cs Korrekt värde [ ] ASH0.0% ASH0.0% P P Ange innehåll av aska (om exakt innehåll är okänt, använd standardvärde 0,0 %). Kurvans lutningsfaktor (1,000 in grundkurvan) Offset för kurvan (0,000 i grundkurvan) SAVE OK? UPPER RA SAVE OK? NEW RECI Steget A3 kan utföras for samtliga sammansättningar. [ ][ ][ ][ ] MOUNTING HOR TOP Konfiguration för montering; rörets orientering och givarens placering på detta. Standardvärde ESC ESC CALIBRAT MEASURE x.xx%cs Åter till huvudmeny. Ändra aktiv sammansättning till mätmeny. A4 [ ] desired mounting HORisontal ÖVER/SIDA och Flöde VERtikalt UPP [ ] RECIPE1 [ ][ ][ ] SAVE OK? MOUNTING BLADE TY Kontroll av typ bladkännare: bladtyp och material. [ ][ ] RECIPEn' SAVE OK? Nummer av sammansättning under kalibrering. Om endast enpunkts kalibrering används, välj sammansättning 1 [ ] ESC default blade type correct blade type SAVE OK? BLADE TY CONFIGUR Bör vara samma som för monterad givare. Korrigera om typ var felaktig. Åter till huvudmeny.... (fortsättning på nästa spalt) ) Endast i valmetsp MA. [ ][ ][ ] NOT CALIB x.xxx%cs Blinkande varning för okalibrerad sammansättning. Koncentrationsvärde från grundkurva om korrekt krävs ingen provtagning och laboratorieanalys. Om noggranheten av mätning är inte tillräcklig, gå till nästa tabell och fortsätt med steg A6. I de flesta fall räcker enpunktskalibrering varvid endast nollpunktsjusteringen utförs. A5 Tabell 1.3a Kalibrering och konfigurering av valmetsp vid driftsättning: knappsekvenser, menytexter och procedurer (knappsekvenser I)

15 A6. (Tabell 1.3b). Om mätningsvärdet från transmittern inte motsvarar den faktiska koncentrationen i rörledningen, måste du utföra provtagning och laboratorieanalys och kalibrera sammansättningen med ledning av resultaten. KALIBRERING GENOM PROVTAGNING Tryck på [ESC] för att stega uppåt genom menyerna tills displayen visar texten MEASURE (MÄTA). OBS! Den sammansättning som skall kalibreras måste vara aktiv (Se A4). Tryck på [ ] och [ ] för att visa texten CALIBRAT (KALIB). Bekräfta genom att trycka på []. Texten NEW RECI (NY SAMMAN) visas på nytt. Tryck på [ ] för att visa texten SAMPLING (PROVTAGN). Bekräfta genom att trycka på []. A6 Knappsekvens ESC [ ][ ] [ ] ESC Displ.text OBS! Kolla att sammansättningen som inställs är aktiv (se punkt A4). MEASURE CALIBRAT NEW RECI SAMPLING 1.START END SAM 1.CS xx.xx SAMPLING Beskrivning Huvudmenyn Till kalibreringsläge. Provtagningsmenyn där proven medelvärdesbildas. 1:a provtagning. Ta prov från röret, avsluta medelvärdesbildning. Provets medelkoncentration. Process prov på labb. Nu visas texten 1. START. Tryck på [] för att starta medelvärdesräkning för provtagning nr. 1. [ ] LABORATO RECIPE 1 Gå till menyn Laboratorieresultat. Sammansättning att kalibrera? På samma sätt du kan också aktivera medelvärdesräkning för provtagning nr. 2 genom att trycka på [ ] tills texten 2. START visas, varefter valet bekräftas med []. [ ] ASH 0.0% ASH 0.0% Ange innehåll av aska (om exakt innehåll är okänt, använd standardvärde 0,0%) Den blinkande (varnings)texten END SAM meddelar att medelvärdesräkningen för provet 1 eller 2 är på gång. Efter provtagningen från röret har faktiskt hänt tryck på [] för att bekräfta texten END SAM. Provtagningarna 1 och 2 kan upprepas ett önskat antal gånger. De senaste resultaten lagras alltid i minnet. För enpunktskalibrering räcker det till med en enskild provtagning, t ex nr. 1. Eftersom provtagningen kan upprepas så många gånger som behövs, tryck på [ESC] för återgå till högre nivå. [ ] 1.CS xx.xx 1.CS yy.yy 2.CS mm.mm SAVE OK? USE 1ST SAVE OK? LABORATO Mata in koncentration från labbresultat. Ej nödvändigt vid enpunkts kalibrering. Beräkna ny kalibrering. Används 1:a prov för enpunktskalibrering? Ja. Lagra i icke-flyktigt minne. Åter till huvudmenyn. Nu visas igen menytexten SAMPLING (PROVTAGNING). Åtminstone provets koncentration måste analyseras på laboratoriet. Tryck på [ ] för att visa menytexten LABORATO. Tryck på [] för att bekräfta valet. ESC [ ] CALIBRAT MEASURE zz.zz%cs Till mätmeny. Kalibrerat mätvärde. Använd sedan pilknapparna för att få fram det korrekta sammansättningsnummer (numret på det aktuella prov) som du vill kalibrera. Det visade standardnumret bör vara korrekt, såvida sammansättningsnumret har inte ändrats efter provtagningen. Tryck på [] för att bekräfta numret av sammansättningen. Nu visas texten ASH 0,0% (ASKA). Om du känner till innehållet av aska, mata in detta med pilknapparna. Tryck på [] för att bekräfta detta. I de flesta fall kan askinnehållet definieras som 0.0 även om det finns aska men den procentuella andelen förblir konstant. Nu visas texten 1.CS n.nn%. n.nn avser medelvärdet för provtagningen nr. 1, uppmätt med valmetsp. Tabell 1.3b Kalibrering och konfigurering av valmetsp vid driftsättning: knappsekvenser, menytexter och procedurer (knappsekvenser II) Ändra avläsningen med pilknapparna med ledning av laboratorieresultat. Bekräfta värdet genom att trycka på []. Nu visas texten 2.CS n.nn%. Mata in laboratorieresultatet för provtagningen nr. 2 och bekräfta värdet genom att trycka på []. Vid enpunktskalibrering bekräftas det oanvända provets värde som det är. Texten SAVE OK? (SPARA OK?) visas. Tryck på [] för att lagra

16 Nu visas texten USE 1ST (ANV 1:A). Med pilknapparna kan du ändra den till USE 2ND (ANV 2:A) eller till USE BOTH (ANV BÅDA) (= tvåpunktskalibrering). I de flesta fall används blott ett prov för enpunktskalibrering. I detta fall räcker det att trycka på [] för att bekräfta USE 1ST. Tryck på [] som svar på SAVE OK? (SPARA OK?). Om du har förfarat rätt visas nu texten LABORATO. Transmittern är därmed kalibrerad och du kan fortsätta till menyn MEASURE (MÄTA) genom att trycka [ESC][ESC][]. KALIBRERING MED PROVTAGNING Råder det en känd avvikelse mellan transmitterns mätningsresultat och den analyserade konsistensen, kan denna avskaffas direkt med noll-offset genom att ändra P2-värdet (se tabell 1.3a). Ändringen av P2 är den samma som den upptäckta avvikelsen dvs avvikelsen från det medelvärde som uppmätts med LAB. Ändra P2-värdet med pilknapparna. Den specificerade noll-offseten träder i kraft efter du bekräftat SAVE OK?. Sedan kan du återgå direkt till menyn MEASURE (MÄTA). Efter kalibreringen bör du anteckna såväl sammansättningarna (massatypen, aska, P1 och P2) samt konfigureringsvärden. En reservtransmitter kan då sättas in med minimiåtgärder. Funktion av knappen SAMPLE (PROVTAGNING) Tryck på knappen SAMPLE för att börja med provtagningen varvid: - Transmittern börjar räkna medelvärdet för en uppmätt koncentration och visar detta. - Symbolen i displayens högra sida visar statusen på binära ingången 4: - Om du använder en NOVE-provtagare med en omkopplare som kan lägga 24 V på binära ingången 4 när NOVE stängs, visas symbolen O och koncentrationsvärdet 0,00%. - När NOVE är på, dvs i provtagningsläget, visas symbolen C. - Härefter tag ett prov. - Vänta minst 3 sekunder. - Tryck på SAMPLE. Nu visar displayen igen det faktiska mätningsvärdet. Det räknade medelvärdet från provtagningsperioden förblir härvid lagrat i minnet och används för enpunktskalibrering med valmetsp. För en tvåpunktskalibrering måste provtagningen genomföras via menyn CALIBRAT/SAMPLING. Konfigurering och kalibrering av en reservtransmitter som ersätter en felaktig transmitter Om den nya transmitterns bladkännare har ersatts av kunden, eller om man misstänker att det kan finnas fel vid skärkraftsmätning, rekommenderas DIAGNOSTIK-menyns TRIM-F procedur (se kapitel 3 DIAGNOSTIK och UNDERHÅLL) innan transmittern monteras i processen. Därigenom likställs transmitterns funktion med andra motsvarande valmetsp transmittrar i systemet. Konsekvent kraftmätning gör att den nya transmittern kan kalibreras på så sätt att den fungerar identiskt med den gamla transmittern utan provtagning och laboratorieanalys. Vid ersättning räcker det med att mata in den tidigare transmitterns sammansättningsdata (massatyp, innehåll av aska och parametrarna P1 och P2) och konfiguration (nedre och övre intervallgränser, typ av bladkännare, monteringsläge och dämpning) för den nya transmittern

17 Kalibering med 275 HART användargranssnitt och dess inlagrade valmetsp MA instruktionsuppsättning När 275 HART -användargränssnittet, som innehåller en valmetsp programmeringsenhet, ansluts till ingångslinjer av valmetsp, visas följande meny: SMARTPULP:tag Online 1 Measurement (Mäta) 2 Configuration (Konfiguration) 3 Calibration (Kalibrering) 4 Diagnostics (Diagnostik) Välj önskad undermeny med pil upp [ ] och pil ned [ ] -knapparna. När transmittern för första gången tas i bruk måste du först välja menyn Konfiguration. Efter valet av denna meny tar du fram denna med högra pilknappen [ ]. Då visas följande meny: SMARTPULP:tag Configuration 1 Range values (Intervallvärden) 2 Detailed config (Detaljerad konfiguration) 3 Device info (Enhetens känneteckningar) Dessa värden måste först ändras i undermenyerna 1 och 2. I undermenyn 3 finns tilläggsval. Ordningen av ändringar har ingen betydelse för konfigureringen men typen av bladkännare och monteringsläget måste definieras i konfigurationsläget innan fortsättning till kalibrering är möjlig. Vid behov kan man återgå till huvudmenyn genom att trycka på vänstra pilknappen [ ]. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid 1 Range values kommer du till följande meny: SMARTPULP:tag Range values (Intervallvärden) 1 LowRnge (Nedre gräns) xx.xx%cs 2 UppRnge (Övre gräns) xx.xx%cs 3 LSL xx.xx%cs 4 USL xx.xx%cs 5 Min span (Min omfång) xx.xx%cs OBS! Transmittern (Unit name) i HART användargränssnittet visas som SMART-PULP. 275 HART användargränssnitt (se avsnitt 1.2 angående uppkoppling) Denna meny lämnas med vänstra pilknappen [ ]. Intryck av högra pilknappen [ ] vid 2 Detailed config leder till följande meny: SMARTPULP:tag Detailed config (Detaljerad konfiguration) 1 Damping (Dämpning) 2 Alarm current (Alarmström) 3 Mounting (Montering) 4 Blade type (Bladkännaretyp) 5 Blade material (Bladkännarematerial) Rad 1 är koncentrationen motsvarande signalvärdet 4 ma och rad 2 är koncentrationen motsvarande signalvärdet 20 ma. (Obs! Både obligatoriska.) Raden 3 och 4 (LSL och USL) definierar den rekommenderade minsta och högsta koncentrationen för den valda bladkännartypen och massatypen. Ett övre och nedre gränsvärde bestäms skilt för varje massatyp och bladkännartyp (se kapitel 4 TILLÄMP- NINGAR). Programmeringsenheten tar emot värdena från transmittern. Om sammansättningen inte har programmerats, har LSL och USL ingen betydelse. Rad 5 definierar den minsta tillåtna skillnaden mellan övre resp. nedre intervallgräns (UppRnge/LowRnge). På rad 1 med högra pilknappen [ ] justeras dämpningstidskonstanten mellan 1 och 60 sekunder. Ytterligare har transmittern en mekanisk silikonoljedämpare, för vilken minimidämpningen är 2 s. På rad 2 genom att trycka på högra pilknappen [ ] visar displayen alarmströmmen i ma. Detta värde kan endast ändras med transmitterns operatörsknappar. Alternativen är 3,7 ma och 22,5 ma. Transmittern använder sig av denna ström om den har upptäckt ett sådant fel t ex i minnet eller i A/D-omvandlaren som visar att kraftmätningen är felaktig. Transmittern alltså sänder specificerad alarmutström om den inte kan mäta tillförlitligt och därför inte ger en utström som motsvarar den egentliga koncentrationen

18 På rad 3 kan avläsas och, med högra pilknappen [ ], ändras transmitterns monteringsläge. HU avser läget med ett horisontalt rör på översidan, HS avser ett horisontalt rör på sidan och VU avser ett monteringsläge på ett vertikalt rör med uppåtriktat flöde. På raden 4 och 5 kan avläsas och, med högra pilknappen [ ], ändras bladkännarens typ och material. Dessa val inverkar på kalibreringskurvorna och bladkännarens vikt, vilken beaktas vid skärkraftsräkningen. Denna meny lämnas med vänstra pilknappen [ ]. Intryck av högra pilknappen [ ] vid 3 Device info leder till följande meny: 1 Poll addr Transmitterns HART - adress (standard 0), kan vara 0 till Manufacturer Tillverkare: Valmet (kan inte ändras). 3 Model Transmitterns modell: SMARTPULP kan inte ändras). 4 Sensor s/n Serienumrets identifierande del (kan inte ändras). 5 Tag Änvändardefinierad mätpunktskod (8 merkkiä). 6 Message Användardefinierbar text (fritt format, max. 32 tecken). 7 Universal rev HART -revision som transmittern stöder (kan inte ändras). 8 Fld dev rev Internt revisionsnr. (kan inte ändras) 9 Software rev Programvarurevisionsnr. (kan inte ändras) Hardware rev Kretskortenas revisionsnr. (kan inte ändras) Descriptor Användardefinierbar text (fritt format, max. 16 tecken) Date Användardefinierbart datum (fritt format) Device code Enhetens optionell namnkod (kan ändras av användaren) Final asmbly num År/vecka i transmitterns serienummer (kan inte ändras). Vid ändringar måste markören flyttas till önskad rad varefter trycks högra pilknappen [ ]. För att återgå till en högre nivå tryck på vänstra pilknappen [ ] eller. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid 3 Calibration visas följande meny: SMARTPULP: tag Calibration 1 New recipe (Ny sammansättning) 2 Sampling (Provtagning) 3 Lab results (Labbresultat) 4 Special grade (Specialsammansättning) 5 Tempr calibrations (Tillfällig kalibrering). Inlagring av en ny sammansättning påbörjas med att trycka på högra pilknappen [ ] på rad 1. Näst väljs ett nummer (n) för sammansättningen med högra pilknappen [ ] varvid öppnas följande sida: SMARTPULP:CIC-2200 Recipe n 1 Pulp (Massatyp) 2 Fillers (Fyllmedel) 3 P1 4 P2 I denna display kan man vid behov ändra massatypen, innehållet av aska (fyllmedel), korrektionskoefficienten P1 för kurvans lutning och korrektionskoefficienten P2 för offset. Du behöver inte ändra P1 och P2 i normala situationer, för kalibrering utförs via kalibreringsmenyns kommandon Provtagning och Labbresultat. I normala situationer kan även askainnehållet (Fillers) utelämnas, för en separat sammansättning skapas för varje kombination av massatyp och askhalt. Kalibrering med Provtagning/Labbresultat tar även hänsyn till effekten av fyllmedelsinnehåll på nollnivån och kurvans lutning. Parametrarna P1, P2 måste definieras före en felaktig transmitter ersätts med en reservtransmitter utan att genomföra provtagning och laboratorieanalys. Om diagnosmenyns TRIM-F funktion har utförts på transmittern efter montering av bladkännaren, tillåter inmatning av dessa fyra parametrar i sammansättningen den nya transmittern att funktionera identiskt med den förra transmittern. Detta förutsätter dock att även konfigurationerna i bägge transmittrar är identiska. En ökning eller minskning av P2-offset -parametern för sammansättningen ändrar utsignalen i motsvarande grad. Antalet sammansättningar kan variera från 1 till 8. Tilläggningar och ändringar i dessa är möjliga när som helst. Efter att de nödvändiga ändringarna i parametrarna har utförts och användaren har återgått till denna meny, visas textrutan SEND (SÄNDA) längst ned på displayen. Detta betyder att programmeringsenheten innehåller modifierade data som inte ännu har överförts till transmittern. Genom att trycka på F2 överförs datan till transmittern och textrutan försvinner

19 Att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 2 Sampling ger följande två alternativ: 1 Start sample 1 (Starta provtagning 1) 2 Start sample 2 (Starta provtagning 1) På dessa rader kan man räkna medelkoncentrationen och standardavvikelsen för provet 1 eller 2. Efter provtagningen avslutas beräkningen genom att trycka på F4. Därefter visar transmitterns display igen: SMARTPULP:tag Sampling results of Sample n: Average xx.xx%cs (Medelvärde) Deviation xx.xx%cs (Avvikelse) Shear force xxx g (Skärkraft) Återgång till föregående menyn sker genom att trycka på F4 (OK). Provtagningen kan fritt upprepas. Transmitterns minne lagrar värden av de senaste provtagningarna 1 och 2. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 3 Lab results leds användaren genom laboratorieresultaten: sammansättningsnummer, kalibreringsmetod, askinnehåll (fyllmedel) och koncentration(er). Dessa värden bekräftas genom att trycka på F4 (OK). Enpunktskalibreringen ändrar endast offset-parametern av punkt P2 för en sammansättning med avvikelsevärdet mellan displayens LAB värde och provtagningens medelvärde. Tvåpunktskalibreringen (Use sec) ändrar båda parametrarna P1 (lutning) och P2 (offset), så att den nya kalibreringskurvan går genom båda laboratoriekalibreringspunkterna. Med alternativet 4 Special grade kan man mata in 16 olika koncentrationsnivåer och deras motsvarande avvikelser som har upptäckts mellan transmitterns uppmätta koncentration och faktiska koncentration. Från och med programvaruversion 1.2 kan koncentrationerna matas in i en valfri ordning, vilket betyder att det är inte längre nödvändigt att bestämma samtliga 16 koncentrationsnivåer och avvikelser. Menyn 5 Tempr calibrations används för kalibrering av displayens temperaturvärden att motsvara de faktiska temperaturerna. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 4 Diagnostics i huvudmenyn kallar man fram följande meny: 1 Loop test 2 Device status På rad 1 Loop test kan transmittern tvångstyras till att sända en önskad utström för att testa strömslingan. På rad 2 Device status raporteras felen som upptäckts av transmitterns självdiagnostik. Felen är markerade med texten ON. Sådana fel som förekommer i HART -kommunikation är normala och kräver inga åtgärder

20 Programvaruträd för 275 HART användargränssnitt Kalibrering med 275 HART användargränssnitt och dess inlagrade valmetsp instruktionsuppsättning (SmartPULP DLL) Measurement PV %Cs Active recipe Sensor tmp. Process tmp. Housing tmp. AO ma Shear F. % of range Low Rnge Upp Rnge LSL USL Min. span Damping Alarm current Mounting Blade type Blade material Configuration Range values Detailed config. Device info Poll addr Manufacturer* Model* Sensor ser.n:o* Tag Message Universal rev.* Fld dev rev.* Software rev.* Hardware rev.* Descriptor Date Device code Final asbly num* * = Fixed Calibration Diagnostics New recipe Sampling Lab results Special grade Tmpr. calib. Recipe Recipe 8 Start sample 1 Start sample 2 Recipe n:o Use frst /sec /both Filler % Enter lab. cons. OK Pulp Ty Filler % P1 P2 #1 %Cs #1 Offset #16 %Cs #16 Offset Loop test Device status Sensor Process Housing 1.3.9

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Bruksanvisning och teknisk beskrivning Fästskruv Indikatorer för modulens mätstorheter 3 I > I I L1 I L I L3 I o IRF Förenklad reläsymbol Indikator för självövervakningssystemet

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer