Handhavande- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handhavande- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Handhavande- och monteringsanvisning ValmetSP4-20 ma + HART valmetsp Profibus PA Innehåll: 1 DRIFTSÄTTNING 1.1 Mekanisk montering 1.2 Elektriska anslutningar 1.3 Konfigurering/kalibrering vid idrifttagning 2 TRANSMITTERFUNKTIONER (MENYER) 2.1 Mätning 2.2 Konfigurering 2.3 Kalibrering 2.4 Provtagning och laboratorieprocedurer 3 UNDERHÅLL OCH DIAGNOSTIK 3.1 Felsökning 3.2 Felmeddelanden 3.3 Granskning av kraftmätning och utström 3.4 Byte av bladkännare 4 TILLÄMPNINGAR 4.1 Val av lämplig bladkännaretyp 4.2 Val av material för våta delar 4.3 Konstruktionsdetaljer hos valmetsp VARNING! Säkerställ alltid att processröret är tomt och trycklöst innan givaren monteras eller avlägsnas. Beakta säkerhetsföreskrifterna som gäller för processen. 5 STANDARDVERSIONER AV valmetsp 6 LEVERANSINNEHÅLL 7 RESERVDELAR 8 PROFIBUS PA (endast på engelska) HART är ett registrerat varumärke som tillhör HART Communication Foundation. Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Bilagor: Tekniska data (BCs160) Turbulensdämpare FlowTR (W SV) NOVE provtagare Tekniska specifikationer (G500SV) NOVE provtagare Bruksanvisning (G500VA-SV) Metso Automation Oy Field Systems Lentokentänkatu 11, P.Box 237 FIN Tammerfors, Finland Tfn , fax CD-skiva: Profibus PA referensfiler (A )

2 1 DRIFTSÄTTNING VARNING! Före montering av processledning se till att den är tom och trycklös. 1.1 MEKANISK MONTERING Viktigt vid monteringen Rörledningens inre diameter måste vara minst 100 mm och flödeshastigheterna så som angivna i kapitlet TILLÄMPNINGAR. Vid behov kan rörets diameter ändras för att uppnå en önskad flödeshastighet. Massan måste flöda laminärt (proppvist). Rörledningens raka sträckor bör vara tillräckligt långa med konstanta diametrar både före och efter transmittern (fig 1.1.1a). Transmittern måste monteras i rät vinkel (90 ) mot pumpaxeln och på den sida av linjen som framgår av fig 1.1.1a, dvs på den sida där massan kastas ut ur pumpen. Om rörledningens vertikala del är för kort och/eller om det finns krökningar på olika nivåer, måste man installera en FlowTR turbulensdämpare före givaren. För ytterligare detaljer se bilaga FlowTR turbulensdämpare. OBS! Rörkrökens riktning efter givaren har ingen betydelse. Formler för räkningen av raka rörsträckornas minimumlängder utan turbulensdämpare FlowTR : L 1min = k x D; L 2min = 0,3 x L 1min mm Exempel D = 250 mm, Cs = 3 %, v = 2 m/s L 1min = 8,5 x 250 = 2125 mm L 2min = 0,3 x = 887 mm 16 4 v = 5 m/s , Koncentration [%] k L NOVE pneum. SMART- PULP L 2 L L 1 1 D SMART- PULP NOVE manuell Fig 1.1.1a Bestämning av koefficienten k som funktion av masskoncentrationen och flödeshastigheten (se även fig 1.1.2a)

3 L2 D L1 B2 L2 L1 A L2 L1 E E 1.5 x L1 L2 B1 axel 90 o L' L1 L2 C Turbulensdämpare FlowTR valmetsp Sektion E-E Ventil- och pumpaxlar parallella F Fig 1.1.2a Preferenser vid val av valmetsp-transmitterns monteringspunkt i rörledningen Val av monteringsställe Rekommenderade monteringsplatser: 1. A, 2. B1, 3. B2 eller C (D när röret åter leds uppåt). Beakta följande: A. Detta är den bästa mätplatsen bl a med hänsyn till tidsfördröjningen i kontrollslingan. Om det finns ingen lämplig rak rörsträcka (L1 + L2) används vid monteringen ett FlowTR P (fig 1.1.2b), som kan svetsas direkt bakom rörledningens uppkoning efter pumpen. OBS! Transmittern skall monteras i rät vinkel (90 ) mot pumpaxeln (sektion E-E). Om rörledningens vertikala del är kortare än FlowTR eller om man vill ha en förmånligare lösning, väljs alternativet B1. B1. I detta alternativ monteras transmittern på någondera sida av röret för att förhindra att mätningen störs av luft. Observera att raksträckan L1 före givaren är 50 % längre än i alternativ A. Om raksträckan är för kort, kan du använda ett FlowTR -rör eller välja alternativet B2 eller C. B2. Denna metod kan övervägas, om det horisontala rörets raka sträck är för kort för alternativet B1. Montering på rörets översida kräver alltid hög noggrannhet, eftersom stora mängder luft i röret kan påverka mätningsprecisionen. Detta monteringssätt rekommenderas dock inte. C. Detta alternativ kan övervägas, om de horisontala och vertikala rörsträckorna före transmittern är för korta. Dubbelkröken före mätpunkten förorsakar problem om L < L1. Det roterande flöde som förorsakas av dubbelkröken måste avskaffas med ett FlowTR -rör. Dessutom måste man beakta den långa tidsfördröjningen, vilken är betydligt längre för detta alternativ än i alternativet A. D. I detta fall monteras transmittern på yttersidan efter rörkrökningen. Avståndet från rörkrökningen är L1. Om tidsfördröjningen: se C. Övrigt: F. Monterar man mellan pumpen och transmittern en kul- eller klappventil, som inte hålls hela tiden helt öppen, måste ventilaxeln vara parallell med pumpaxeln för att undvika ett roterande massaflöde. Ventiltillverkarens specifikationer måste beaktas. OBS! Ändra inte rörets diameter mellan pumpens koniska utloppsdel och transmitterns monteringspunkt + L

4 Turbulensdämpare FlowTR P -rör 300 Option: NOVE-processrörkoppling bakom FlowTR P -röret 900 A 100 SMART-PULP processkoppling s 1500 A Fig 1.1.2b D Sektion A-A FlowTR P finns för olika rörstorlekar: se DN-tabell. Material: AISI 316L FlowTR P -rörets dimensioner. DN D x s Pmax Produkt nr. [bar] x 2 18 A V x 2 16 A V x 2 12 A V x 3 16 A V x 4 10 A V x 4 10 A V x 4 10 A V x 5 10 A V x 5 8 A V x 5 6 A V x 6 6 A V1 Låga koncentrationer (valmetsp UL) Låga koncentrationer (se avsnitt 6.1, Bladkännare) mäts med bladkännaren UL. För mätning av ytterst låga koncentrationer med högsta möjliga precision rekommenderas mätning i ett delflöde med tillräcklig hastighet och stabilitet. Flödeshastigheten skall ligga mellan 0,1 och 1 m/s. Detta illustreras i fig 1.1.2d. Delflödeuttagets diameter skall vara Ø25 mm för max. 2 %Cs koncentration och Ø32 mm för max. 3 %Cs koncentration. Vid högre koncentrationer än 3 %Cs används ett Ø40 mm rör. Avvisarplåtar får inte användas vid mätning med UL-bladet. För huvudflödemontering rekommenderas alltid ett FlowTR -rör. D valmetsp HL OBS! Pga risken för igensättning, rekommenderas detta monteringssätt inte för osilad massa. Höga koncentrationer (valmetsp HL) Transmittern för höga koncentrationer, valmetsp HL, monteras efter mäldpumpen och före rörets uppkoning. På detta vis säkerställs, att flödeshastigheten är tillräckligt hög. Se fig 1.1.2c. Vanligtvis är denna rörsträcka också försedd med andra instrument, såsom flödesmätare och reglerventil. Den rekommenderade monteringsordningen föreställs i fig 1.1.2c. d eller Vid tillämpningar med höga koncentrationer i samband med en standardkoppling måste man, för att skydda bladkännaren, alltid montera avvisarplåten som levereras med transmittern. Härvid skall blåsledningen efter massakokaren alltid förses med en blåskoppling i stället av en standardkoppling som framgår av fig 1.1.3d. I detta fall behövs inte en separat avvisarplåt framför bladkännaren. Fig 1.1.2c Montering av valmetsp HL (koncentrationsområde 4-16 %) efter MC-pumpen

5 <2 %Cs: DN25 rörledning <3 %Cs: DN32 rörledning >3 %Cs: DN40 rörledning A DN 100 B 40 min min Flödesriktning Fig 1.1.2d Mätning av låga koncentrationer med bakflöde (valmetsp UL)

6 1.1.3 Montering av processkopplingar och avvisarplåtar valmetsp LL/LS/GL/RL/HL Med hjälp av en svetsjigg (se fig 1.1.3f) svetsas processkopplingen i exakt rät vinkel (90 ±0,5 ) mot röret enligt fig 1.1.3a. Svetsinstruktionerna ingår i leveransen. *) Vid behov måste bakre skyddsbladet beställas skilt. H = 95 mm för rördimension 150 mm eller större H = 75 mm för rördimension mindre än 150 mm V-svets H Monteringsprocedur: - Gör ett Ø71 mm hål på röret. - Vid behov forma processkopplingen så att den passar in i rörets form (se fig a). - Sätt fast processkopplingen på svetsjiggen. - Jämna svetsjiggens höjd på bägge ändar så att jiggen inte rider på processkopplingen utan ger ett stadigt stöd på jiggens bägge ändar. - Sätt fast svetsjiggen på processröret med fästbander. - Punktsvetsa kopplingen på 4 ställen på röret. - Ta bort svetsjiggen och komplettera svetsningen. 4 Punktsvetsar *) 90 O ±0.5 H 120 L4 L3 Avvisarplåtarnas avstånd L3 och L4 för blåskopplingstyperna LL/LS/GL/RL: L3 = L4 = 300 mm och för typ HL: L3 = L4 = 150 mm. Vid blåskopplingen SB används inte en avvisarplåt Avvisarplåten nedströms transmittern monteras endast vid tillämpningar, där det finns en risk för bakflöde som kan skada bladkännaren (t ex vid start eller stopp av processen). Avvisarplåtarna måste centreras exakt i samma linje med processkopplingen. Avvisarplåtarna har Ø5 mm hål för att underlätta monteringen, t ex för genomträdning av en tråd. I exceptionella fall, varvid processtrycket överskrider 10 bar och / eller om det förekommer mycket kraftiga vibrationer, borde processkopplingen förstärkas med en ring, se bild 1.1.3b. Avvisarplåtens inlopp på röret bör också förstärkas på ett motsvarande sätt. ValmetSP UL Montering i delflödesuttag (bild 1.1.2d): Montera processkopplingen som beskrivs ovan men utan avvisarplåtar. Vid montering i huvudledningen krävs en monteringsrörelement (bild 1.1.2b) utan avvisarplåtar. Fig 1.1.3a V-svets Flödesriktning Montering av valmetsp LL/LS/GL/RL/HL processkopplingen och avvisarplåten. valmetsp WS Montera processkopplingen som framgår av fig 1.1.3c. Ta upp en 9 mm bred och 182 mm lång snedfasad slits på röret för avvisarplåten. Ställa kopplingen mot röret och markera konturen av kopplingens hål på röret. Skär sedan upp hålet. Grada och avrunda hålets kanter och svetsa kopplingen. Montera avvisarplåten nedströms transmittern i linje med kopplingens mittlinje

7 valmetsp HL vid montering av massakokarens blåsledning Montera kopplingen för blåsledningen med en enkel, fasad svetsfog i rät vinkel mot röret (se bild 1.1.3d). Montera avvisarplåten exakt i linje med rörets mittlinje. Kopplingens nedre kant skall vara i nivå med rörets innervägg. Vid kopplingens svetsning bör beaktas föreskrifterna om tryckkärlsinstallationer. valmetsp JL Monteringen av processkopplingen på glasfiberarmerade plaströr framgår av fig 1.1.3e. Ta först upp en snedfasad slits på röret. Därefter försiktigt laminera processkopplingen på röret enligt lamineringsanvisningarna. Avvisarplåten används ej vid valmetsp JL svetsar h Io min. 6 mm s 120 *) R D = rörledningens innerdiameter s = rörtjocklek Io = förstärkningens bredd h = förstärkningens tjocklek V-svets 115 R D [mm] s [mm] p max. [bar] Tmax. [ o C] h [mm] Io [mm] **) OBS! Är rörledningens tjocklek större än i tabellen kan förstärkningen minskas i motsvarande grad. Fig 1.1.3b Förstärkning av processkopplingen. V-svets Flödesriktning *) Avvisarplåt tjocklek 4 mm **) Avvisarplåt tjocklek 8 mm Fig 1.1.3c Montering av valmetsp WS processkoppling

8 Svets Blåskoppling SB O ±0.5 Ø90 Fig 1.1.3f Svetsjigg för processkoppling *) FLÖDES- RIKTNING 1 3 *) Avvisarplåt tjocklek 4 mm Fig 1.1.3d Montering av valmetsp HL och kopplingen TL Laminering 3 45 O 50 5 Fig 1.1.3e Montering av valmetsp JL och kopplingen TJ. Montering av transmittern Placera PTFE-packningsringen i spåret på transmitterns kopplingsfläns (fig 1.1.3g). Spänn fast transmittern på processkopplingen med ett överfall. Kolla att transmitterns bladkännare är parallella med flödesriktningen (±1 ) innan du drar åt skruvförbandet. Rikta in transmittern med hjälp av en linjal mot riktskårans botten. Åtdragningsmomenten för skruvförbandet är 25 Nm. 1. Processkoppling 2. Packning 3. Överfall, 2-delad 4. Passbit 5. Riktskåra 6 OBS! Processkopplingen kan vid behov förslutas med en passbit. Fig 1.1.3g valmetsp monteringsdelar

9 1.2 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Strömförsörjning och anslutning av valmetsp Anslutningen av valmetsp framgår av figurerna 1.2.1a och 1.2.1b. Fig 1.2.1a föreställer en normal valmetsp anslutning, varvid kabeln av en 4-20 ma kontrollslinga kopplas till operationsenheten, medan fig 1.2.1b visar en alternativ anslutning av systemkabeln till transmittern. Fig 1.2.1d återger anslutningen av en testinstrument (i operationsenhetens anslutningsplint) och möjliga anslutningar för ett 275 HART -användargränssnitt. Anslutningarna görs i operationsenhetens ström- och binärterminaler. Matningsspänningens minimivärde bestäms på basis av överföringsresistansen. I fig 1.2.1c föreställs överföringsresistansen som en funktion av matningsspänningen. Med överföringsresistansen avses summan av strömslingans mätmotståndets resistans, resistansen i kabeln samt i strömförsörjningen. Vid användning av HART -protokollen gäller ytterligare följande krav: slingresistans: 250 Ω min. rippel: 0,2 Vpp max. ( Hz) brus: 2,2 mv RMS max. ( Hz) ingångsimpedans: 10 Ω max. ( Hz). Alternativ anslutning för systemkabeln (2) framgår av fig b. Härvid behövs en ändring i kabelns (1) anslutning i operationsenheten: Flytta ledningen från terminal 6 till terminal 11. Det är även möjligt att använda transmittern utan operationsenheten. Då utförs kalibrationen mha HART275 handterminal. valmetsp Kopplingarna enligt fig 1.2.1c. Uppkoppling: Öppna locket till operationsenheten. För in kabeln (2) i genomföringen (tredje från vänster). Lämna kvar en extra kabelslinga utanför transmittern i reserv och för att leda bort vatten. Dra åt muttern i genomföringen och kolla att genomföringen är ordentligt tät. Utför kopplingarna enligt fig 1.2.1a. Jorda enligt operationsenhetens instruktioner. Sätt locket tillbaks och stäng. Kabel Beskriving Typ 1. DGND 2. DVCC 3. TXDA 4. TXDB 5. LOOP+ 10. Shield (skärm) 9. Shield (skärm) 8. CS in 7. CS + 6. LOOP Operationsenhetens kabel 6x0,25 + skärm mA slinga till kontrollrum 2x + skärm 3. O Väljare, sammansättning 5x 4. O Statussignal, provtagare O = Option Kabel nr. 1, längd 10 m, ingår i leveransen. Vid behov kan en kortare eller längre kabel användas, helst inte över 30 m Skjut vipparmen 5 mm för att öppna plinten Sammansättning O O O O X X X X 2 O O X X O O X X 1 O X O X O X O X O kontakt öppen X kontakt sluten Fig 1.2.1a Anslutning av valmet SP ma Signal från provtagare. Se NOVE 4 bruksanvisning

10 1. DGND 2. DVCC 3. TXDA 4. TXDB 5. LOOP+ 10. Shield 9. Shield 8. CS in 7. CS + 6. LOOP ma Koppling av systemkabeln direkt till transmittern: - flytta ledningen från terminal (6) till terminal (11) i operationsenheten. - tag bort proppen från transmitterns kopplingsdosa och ersätt den med kabelförskruvningen och O-ringen som ingår i levereransen. Kabel Beskriving Typ 1. Operationsenhetens kabel 6x0,25 + skärm mA slinga till kontrollrum 2x + skärm 3. O Väljare, sammansättning 5x 4. O Statussignal, provtagare O = Option Kabel nr. 1, längd 10 m, ingår i leveransen. Vid behov kan en kortare eller längre kabel användas, helst inte över 30 m. Skjut vipparmen 5 mm för att öppna plinten Sammansättning O O O O X X X X 2 O O X X O O X X 1 O X O X O X O X O kontakt öppen X kontakt sluten Signal från provtagare. Se NOVE bruksanvisning Fig 1.2.1b valmetsp anslutningar, alternativ anslutning: 4-20 ma slingkabel (2) ansluts till transmittern. Resistans Ω Arbetsområde 3.56% CS ESC HART R SAMPLE V Matspänning Lastresistans min. 250 Ù Fig 1.2.1c valmetsp belastningsområde. Fig 1.2.1d valmetsp test- och HART -handterminalanslutningar

11 1. FRS - 2. FRS + 3. TXDA 4. TXDB V 10. Shield 9. GND 8. nc 7. nc 6. DGND Signal Signal från provtagare. Se NOVE bruksanvisning. Fig 1.2.1e valmetsp PA anslutningar

12 1.3 KONFIGURERING/ KALIBRERING VID IDRIFTTAGNING 3.56% CS SNABBINSTRUKTION: KONFIGURERING OCH KALIBRERING När transmittern ansluts till processen för första gången tillämpas de standardvärden, som har ställts in av tillverkaren. Dessa är dock inte tillräckligt noggranna utan transmittern skall efter monteringen först konfigureras och kalibreras under verkliga processförhållanden. Nedan beskrivs det enklaste förfarandet (A) för en transmitter, där bladkännaren har monterats av leverantören (inte en reservdel-transmitter som har monterats som ersättning för t ex en felaktig transmitter). Förfarandet möjliggör en färdigt kalibrerad koncentrationsmätning. Transmitterns optionella funktioner ger ytterligare värdefulla egenskaper, men de är inte nödvändiga för denna grundläggande konfigurering. Fig 1.3a ESC HART R SAMPLE Displayen på valmetsp operationsenhet. På operatörsenheten finns fyra tryckknappar och en 8- teckens LCD-display: Tryck på för att acceptera ett alternativ eller kommando. Tryck på ESC för att återgå till närmast högre menynivå eller till föregående steg, beroende på kommandot. Använd pilknapparna för att visa och/eller välja ett alternativ och ändra numeriska värden. Tryck på SAMPLE för att ta ut ett prov. Förfarandet består av tre delar: 1. Definition av grundläggande data för transmittern, dvs. konfigurering (A1 och A2). 2. Val av massatyp som mätas (A3). 3. Anpassning av Metso Automations laboratoriedefinierade kalibreringskurvor till nuvarande processförhållanden. Kurvorna har optimerats enligt massatyp och bladkännare (A6). Koncentration [%] P De efterföljande tabellerna visar hur man genomför transmitterns inledande kalibrering. De återger nödvändiga knappsekvenser och vad som står på displayen. Se steg A1 till A6. 2.CS 1.CS proven P2 Ingående anvisningar för menyerna framgår av kapitlet 2 (Givarfunktioner): Kalibrering, Konfigurering, Diagnostik och Mätning. Skärkraft [N] FÖRFARANDE A1. Sätt på transmittern. Tryck på [ESC] och [ ] för att ta fram menyn CONFIGURATION (KONFIGURERING). Texten CONFIGUR visas på displayen. Tryck på []. Texten LOWER RA (= nedre gräns för koncentration) visas. Detta är den första parametern som skall justeras i konfigurationsmenyn. Fig 1.3b Kalibrering av valmetsp. 1: Grundkurva för vald bladkännare och massatyp. 2: Grundkurva efter kalibrering i en punkt. 3: Grundkurva efter kalibrering i två punkter. (Skillnaderna har överdrivits av tydlighetsskäl.) 1.3.1

13 A2. Du kan välja en annan parameter med pilknapparna. Genom att trycka på [] visas den valda parameterns aktuella värde, som kan ändras med pilknapparna. Tryck på [] för att lagra det nya värdet. Om du inte vill ändra värdet, tryck på [ESC] för att visa parameterns namn igen. Genom att trycka igen på [ESC] återvänder man alltid till närmast högre menynivå tills man slutligen kommer till menyn MEASUREMENT (MÄTNING). Vid behov kolla och ändra åtminstone: LOWER RA (nedre koncentrationsgräns) UPPER RA (nedre koncentrationsgräns) BLADE TYpe (bladkännaretyp) MOUNTING (monteringsposition). Övriga parametrar är tilläggsegenskaper som nödvändigtvis behöver ingen ändring emedan tillverkarens standardvärden är tillräckliga för normal drift. A3. Tryck på [ESC] för att gå till konfigureringsmenyn CONFIGUR. Tryck på pilknappen för att välja CALIBRATion (KALIBRERING), och acceptera genom att trycka på []. Därmed visas texten NEW RECI (NY SAMMANSÄTTNING). Nästa steget innebär att man skapar åtminstone en ny sammansättning i menyn NEW RECI. Tryck på [] för att gå till menyn. För sammansättningen väljs ett nummer (1-8), huvudsaklig massatyp och vid behov halten av aska. Askavärdet 0.0 rekommenderas främst, om man inte vet den exakta halten av aska. Parametrarna P1 och P2 godkänns som sådana, med standardvärdena 1.00 och Även om det finns fyllmedel kan du definiera att fyllmedelsinnehållet är 0,00 %, förutsatt att du inte vill ändra denna procentsats senare utan provtagning och laboratorieanalys. Om man inte vet fyllmedelinnehållet kan man korrigera situationen genom provtagningen och tvåpunktskalibreringen. Om innehållet ändras måste transmittern dock omkalibreras på basis av provtagning och laboratorieanalys. Om begynnelsevärdet vid kalibreringen var felaktigt, räcker det inte till att bara ändra innehållet från operatörsenheten. Å andra sidan, om fyllmedlets ursprungliga innehåll var känt och om det inledningsvis matades in i sammansättningen, kan detta ändras senare. I detta fall blir mätresultatet korrekt utan provtagning. I de flesta tillämpningar räcker det att definiera 0 % som innehåll av aska. Sedan kan man separat skapa en sammansättning för varje kombination av massatyp och innehåll av aska. Du kan skapa 1-8 sammansättningar, vilka kan kalibreras var för sig, baserat på provtagning och laboratorieanalys. Texten NEW RECI (NY SAMMAN) visas på nytt när du har accepterat alla valalternativ och tryckt på [] som svar på frågan SAVE OK? (SPARA OK?). Du kan därefter upprepa steg A3 för ett önskat antal sammansättningar. Det är också möjligt att senare lägga till nya sammansättningar eller ändra de redan befintliga sammansättningarna. A4. Transmittern är därmed klar för mätning. Tryck på [ESC] för att ta fram menyn MEASURE (MÄTA), och acceptera valet med []. Använd pilknapparna tills displayen visar texten RECIPE (SAMMAN) och ersätt den med ett av de sammansättningsnummer som du skapade i steg A3. Detta utförs enligt följande sekvens: /[ ]//. A5. Använd pilknapparna för att ta fram texten CONSISTENCY (CS) (KONCENTRATION). Det visade koncentrationsvärdet har härletts från uppmätt skärkraft, grundkurvan för den valda massatypen och från bladkännaretypen i transmitterns minne. Massatyper: Följande lista föreställer alla massatyper i menyn. Vilka massatyper som visas i menyn beror också på bladkännaretypen. Om du inte hittar en önskad massatyp, kolla att en korrekt bladkännare har konfigurerats och att transmittern verkligen är försedd med den typen av bladkännare. Mekaniska massor är alltid barrvedsmassor. HWU Oblekt, kortfibrig, kemisk massa, t ex björkmassa eller eukalyptus, bagass och andra agrofibrer. HWB Blekt, kortfibrig, kemisk massa. SWU Oblekt, långfibrig, kemisk massa, t ex tall och andra barrvedsmassor. SWB Blekt, långfibrig, kemisk massa. GW Slipmassa, inklusive tryckslipmassa. TMPL Termomekanisk massa, malning mindre än 200 ml CSF. TMPH Termomekanisk massa, malning större än 200 ml CSF. RMPL Raffinörmassa, malning mindre än 200 ml CSF. RMPH Raffinörmassa, malning större än 200 ml CSF. CTMP Kemisk-termisk slipmassa. RCFU Returfiber, osilad; innehåller avfall. RCFS Returfiber, silad. ROCCU Returfiber, packskiva, osilad (OCC). ROCCS Returfiber, packskiva (OCC), silad. ULIN Olinjärt 0-30 N skärkraftsintervall utan temperaturkorrektion. Motsvarande display 0-100% i stället för koncentration. Detta gäller som standardvärde

14 Knappsekv. Displ.text Beskrivning Knappsekv. Displ.text Beskrivning A1 n.nn%cs Uppmätt koncentration (startdisplay) Till huvudmeny [ ] CONFIGUR CALIBRAT... A3 ESC [ ] A2 [ ] MEASURE CONFIGUR LOWER RA ) 2.00%Cs h.hh%cs Mätmeny Till konfigurationsmeny - Koncentration (%) motsv. 4 ma Standardvärde 2,00 %Cs Korrekt värde [ ] [ ] NEW RECI RECIPE1 RECIPEn ULIN xxxxx T ex sammansätting nummer 1 kan accepteras. Standardkurva (olineariserad skärkraftsignal): 0-30 N = % Dominerande massatyp i sammansättningen [ ] [ ] SAVE OK? LOWER RA UPPER RA ) 5.00%Cs h.hh%cs - Koncentration (%) motsv. 20 ma Standardvärde 5,00 %Cs Korrekt värde [ ] ASH0.0% ASH0.0% P P Ange innehåll av aska (om exakt innehåll är okänt, använd standardvärde 0,0 %). Kurvans lutningsfaktor (1,000 in grundkurvan) Offset för kurvan (0,000 i grundkurvan) SAVE OK? UPPER RA SAVE OK? NEW RECI Steget A3 kan utföras for samtliga sammansättningar. [ ][ ][ ][ ] MOUNTING HOR TOP Konfiguration för montering; rörets orientering och givarens placering på detta. Standardvärde ESC ESC CALIBRAT MEASURE x.xx%cs Åter till huvudmeny. Ändra aktiv sammansättning till mätmeny. A4 [ ] desired mounting HORisontal ÖVER/SIDA och Flöde VERtikalt UPP [ ] RECIPE1 [ ][ ][ ] SAVE OK? MOUNTING BLADE TY Kontroll av typ bladkännare: bladtyp och material. [ ][ ] RECIPEn' SAVE OK? Nummer av sammansättning under kalibrering. Om endast enpunkts kalibrering används, välj sammansättning 1 [ ] ESC default blade type correct blade type SAVE OK? BLADE TY CONFIGUR Bör vara samma som för monterad givare. Korrigera om typ var felaktig. Åter till huvudmeny.... (fortsättning på nästa spalt) ) Endast i valmetsp MA. [ ][ ][ ] NOT CALIB x.xxx%cs Blinkande varning för okalibrerad sammansättning. Koncentrationsvärde från grundkurva om korrekt krävs ingen provtagning och laboratorieanalys. Om noggranheten av mätning är inte tillräcklig, gå till nästa tabell och fortsätt med steg A6. I de flesta fall räcker enpunktskalibrering varvid endast nollpunktsjusteringen utförs. A5 Tabell 1.3a Kalibrering och konfigurering av valmetsp vid driftsättning: knappsekvenser, menytexter och procedurer (knappsekvenser I)

15 A6. (Tabell 1.3b). Om mätningsvärdet från transmittern inte motsvarar den faktiska koncentrationen i rörledningen, måste du utföra provtagning och laboratorieanalys och kalibrera sammansättningen med ledning av resultaten. KALIBRERING GENOM PROVTAGNING Tryck på [ESC] för att stega uppåt genom menyerna tills displayen visar texten MEASURE (MÄTA). OBS! Den sammansättning som skall kalibreras måste vara aktiv (Se A4). Tryck på [ ] och [ ] för att visa texten CALIBRAT (KALIB). Bekräfta genom att trycka på []. Texten NEW RECI (NY SAMMAN) visas på nytt. Tryck på [ ] för att visa texten SAMPLING (PROVTAGN). Bekräfta genom att trycka på []. A6 Knappsekvens ESC [ ][ ] [ ] ESC Displ.text OBS! Kolla att sammansättningen som inställs är aktiv (se punkt A4). MEASURE CALIBRAT NEW RECI SAMPLING 1.START END SAM 1.CS xx.xx SAMPLING Beskrivning Huvudmenyn Till kalibreringsläge. Provtagningsmenyn där proven medelvärdesbildas. 1:a provtagning. Ta prov från röret, avsluta medelvärdesbildning. Provets medelkoncentration. Process prov på labb. Nu visas texten 1. START. Tryck på [] för att starta medelvärdesräkning för provtagning nr. 1. [ ] LABORATO RECIPE 1 Gå till menyn Laboratorieresultat. Sammansättning att kalibrera? På samma sätt du kan också aktivera medelvärdesräkning för provtagning nr. 2 genom att trycka på [ ] tills texten 2. START visas, varefter valet bekräftas med []. [ ] ASH 0.0% ASH 0.0% Ange innehåll av aska (om exakt innehåll är okänt, använd standardvärde 0,0%) Den blinkande (varnings)texten END SAM meddelar att medelvärdesräkningen för provet 1 eller 2 är på gång. Efter provtagningen från röret har faktiskt hänt tryck på [] för att bekräfta texten END SAM. Provtagningarna 1 och 2 kan upprepas ett önskat antal gånger. De senaste resultaten lagras alltid i minnet. För enpunktskalibrering räcker det till med en enskild provtagning, t ex nr. 1. Eftersom provtagningen kan upprepas så många gånger som behövs, tryck på [ESC] för återgå till högre nivå. [ ] 1.CS xx.xx 1.CS yy.yy 2.CS mm.mm SAVE OK? USE 1ST SAVE OK? LABORATO Mata in koncentration från labbresultat. Ej nödvändigt vid enpunkts kalibrering. Beräkna ny kalibrering. Används 1:a prov för enpunktskalibrering? Ja. Lagra i icke-flyktigt minne. Åter till huvudmenyn. Nu visas igen menytexten SAMPLING (PROVTAGNING). Åtminstone provets koncentration måste analyseras på laboratoriet. Tryck på [ ] för att visa menytexten LABORATO. Tryck på [] för att bekräfta valet. ESC [ ] CALIBRAT MEASURE zz.zz%cs Till mätmeny. Kalibrerat mätvärde. Använd sedan pilknapparna för att få fram det korrekta sammansättningsnummer (numret på det aktuella prov) som du vill kalibrera. Det visade standardnumret bör vara korrekt, såvida sammansättningsnumret har inte ändrats efter provtagningen. Tryck på [] för att bekräfta numret av sammansättningen. Nu visas texten ASH 0,0% (ASKA). Om du känner till innehållet av aska, mata in detta med pilknapparna. Tryck på [] för att bekräfta detta. I de flesta fall kan askinnehållet definieras som 0.0 även om det finns aska men den procentuella andelen förblir konstant. Nu visas texten 1.CS n.nn%. n.nn avser medelvärdet för provtagningen nr. 1, uppmätt med valmetsp. Tabell 1.3b Kalibrering och konfigurering av valmetsp vid driftsättning: knappsekvenser, menytexter och procedurer (knappsekvenser II) Ändra avläsningen med pilknapparna med ledning av laboratorieresultat. Bekräfta värdet genom att trycka på []. Nu visas texten 2.CS n.nn%. Mata in laboratorieresultatet för provtagningen nr. 2 och bekräfta värdet genom att trycka på []. Vid enpunktskalibrering bekräftas det oanvända provets värde som det är. Texten SAVE OK? (SPARA OK?) visas. Tryck på [] för att lagra

16 Nu visas texten USE 1ST (ANV 1:A). Med pilknapparna kan du ändra den till USE 2ND (ANV 2:A) eller till USE BOTH (ANV BÅDA) (= tvåpunktskalibrering). I de flesta fall används blott ett prov för enpunktskalibrering. I detta fall räcker det att trycka på [] för att bekräfta USE 1ST. Tryck på [] som svar på SAVE OK? (SPARA OK?). Om du har förfarat rätt visas nu texten LABORATO. Transmittern är därmed kalibrerad och du kan fortsätta till menyn MEASURE (MÄTA) genom att trycka [ESC][ESC][]. KALIBRERING MED PROVTAGNING Råder det en känd avvikelse mellan transmitterns mätningsresultat och den analyserade konsistensen, kan denna avskaffas direkt med noll-offset genom att ändra P2-värdet (se tabell 1.3a). Ändringen av P2 är den samma som den upptäckta avvikelsen dvs avvikelsen från det medelvärde som uppmätts med LAB. Ändra P2-värdet med pilknapparna. Den specificerade noll-offseten träder i kraft efter du bekräftat SAVE OK?. Sedan kan du återgå direkt till menyn MEASURE (MÄTA). Efter kalibreringen bör du anteckna såväl sammansättningarna (massatypen, aska, P1 och P2) samt konfigureringsvärden. En reservtransmitter kan då sättas in med minimiåtgärder. Funktion av knappen SAMPLE (PROVTAGNING) Tryck på knappen SAMPLE för att börja med provtagningen varvid: - Transmittern börjar räkna medelvärdet för en uppmätt koncentration och visar detta. - Symbolen i displayens högra sida visar statusen på binära ingången 4: - Om du använder en NOVE-provtagare med en omkopplare som kan lägga 24 V på binära ingången 4 när NOVE stängs, visas symbolen O och koncentrationsvärdet 0,00%. - När NOVE är på, dvs i provtagningsläget, visas symbolen C. - Härefter tag ett prov. - Vänta minst 3 sekunder. - Tryck på SAMPLE. Nu visar displayen igen det faktiska mätningsvärdet. Det räknade medelvärdet från provtagningsperioden förblir härvid lagrat i minnet och används för enpunktskalibrering med valmetsp. För en tvåpunktskalibrering måste provtagningen genomföras via menyn CALIBRAT/SAMPLING. Konfigurering och kalibrering av en reservtransmitter som ersätter en felaktig transmitter Om den nya transmitterns bladkännare har ersatts av kunden, eller om man misstänker att det kan finnas fel vid skärkraftsmätning, rekommenderas DIAGNOSTIK-menyns TRIM-F procedur (se kapitel 3 DIAGNOSTIK och UNDERHÅLL) innan transmittern monteras i processen. Därigenom likställs transmitterns funktion med andra motsvarande valmetsp transmittrar i systemet. Konsekvent kraftmätning gör att den nya transmittern kan kalibreras på så sätt att den fungerar identiskt med den gamla transmittern utan provtagning och laboratorieanalys. Vid ersättning räcker det med att mata in den tidigare transmitterns sammansättningsdata (massatyp, innehåll av aska och parametrarna P1 och P2) och konfiguration (nedre och övre intervallgränser, typ av bladkännare, monteringsläge och dämpning) för den nya transmittern

17 Kalibering med 275 HART användargranssnitt och dess inlagrade valmetsp MA instruktionsuppsättning När 275 HART -användargränssnittet, som innehåller en valmetsp programmeringsenhet, ansluts till ingångslinjer av valmetsp, visas följande meny: SMARTPULP:tag Online 1 Measurement (Mäta) 2 Configuration (Konfiguration) 3 Calibration (Kalibrering) 4 Diagnostics (Diagnostik) Välj önskad undermeny med pil upp [ ] och pil ned [ ] -knapparna. När transmittern för första gången tas i bruk måste du först välja menyn Konfiguration. Efter valet av denna meny tar du fram denna med högra pilknappen [ ]. Då visas följande meny: SMARTPULP:tag Configuration 1 Range values (Intervallvärden) 2 Detailed config (Detaljerad konfiguration) 3 Device info (Enhetens känneteckningar) Dessa värden måste först ändras i undermenyerna 1 och 2. I undermenyn 3 finns tilläggsval. Ordningen av ändringar har ingen betydelse för konfigureringen men typen av bladkännare och monteringsläget måste definieras i konfigurationsläget innan fortsättning till kalibrering är möjlig. Vid behov kan man återgå till huvudmenyn genom att trycka på vänstra pilknappen [ ]. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid 1 Range values kommer du till följande meny: SMARTPULP:tag Range values (Intervallvärden) 1 LowRnge (Nedre gräns) xx.xx%cs 2 UppRnge (Övre gräns) xx.xx%cs 3 LSL xx.xx%cs 4 USL xx.xx%cs 5 Min span (Min omfång) xx.xx%cs OBS! Transmittern (Unit name) i HART användargränssnittet visas som SMART-PULP. 275 HART användargränssnitt (se avsnitt 1.2 angående uppkoppling) Denna meny lämnas med vänstra pilknappen [ ]. Intryck av högra pilknappen [ ] vid 2 Detailed config leder till följande meny: SMARTPULP:tag Detailed config (Detaljerad konfiguration) 1 Damping (Dämpning) 2 Alarm current (Alarmström) 3 Mounting (Montering) 4 Blade type (Bladkännaretyp) 5 Blade material (Bladkännarematerial) Rad 1 är koncentrationen motsvarande signalvärdet 4 ma och rad 2 är koncentrationen motsvarande signalvärdet 20 ma. (Obs! Både obligatoriska.) Raden 3 och 4 (LSL och USL) definierar den rekommenderade minsta och högsta koncentrationen för den valda bladkännartypen och massatypen. Ett övre och nedre gränsvärde bestäms skilt för varje massatyp och bladkännartyp (se kapitel 4 TILLÄMP- NINGAR). Programmeringsenheten tar emot värdena från transmittern. Om sammansättningen inte har programmerats, har LSL och USL ingen betydelse. Rad 5 definierar den minsta tillåtna skillnaden mellan övre resp. nedre intervallgräns (UppRnge/LowRnge). På rad 1 med högra pilknappen [ ] justeras dämpningstidskonstanten mellan 1 och 60 sekunder. Ytterligare har transmittern en mekanisk silikonoljedämpare, för vilken minimidämpningen är 2 s. På rad 2 genom att trycka på högra pilknappen [ ] visar displayen alarmströmmen i ma. Detta värde kan endast ändras med transmitterns operatörsknappar. Alternativen är 3,7 ma och 22,5 ma. Transmittern använder sig av denna ström om den har upptäckt ett sådant fel t ex i minnet eller i A/D-omvandlaren som visar att kraftmätningen är felaktig. Transmittern alltså sänder specificerad alarmutström om den inte kan mäta tillförlitligt och därför inte ger en utström som motsvarar den egentliga koncentrationen

18 På rad 3 kan avläsas och, med högra pilknappen [ ], ändras transmitterns monteringsläge. HU avser läget med ett horisontalt rör på översidan, HS avser ett horisontalt rör på sidan och VU avser ett monteringsläge på ett vertikalt rör med uppåtriktat flöde. På raden 4 och 5 kan avläsas och, med högra pilknappen [ ], ändras bladkännarens typ och material. Dessa val inverkar på kalibreringskurvorna och bladkännarens vikt, vilken beaktas vid skärkraftsräkningen. Denna meny lämnas med vänstra pilknappen [ ]. Intryck av högra pilknappen [ ] vid 3 Device info leder till följande meny: 1 Poll addr Transmitterns HART - adress (standard 0), kan vara 0 till Manufacturer Tillverkare: Valmet (kan inte ändras). 3 Model Transmitterns modell: SMARTPULP kan inte ändras). 4 Sensor s/n Serienumrets identifierande del (kan inte ändras). 5 Tag Änvändardefinierad mätpunktskod (8 merkkiä). 6 Message Användardefinierbar text (fritt format, max. 32 tecken). 7 Universal rev HART -revision som transmittern stöder (kan inte ändras). 8 Fld dev rev Internt revisionsnr. (kan inte ändras) 9 Software rev Programvarurevisionsnr. (kan inte ändras) Hardware rev Kretskortenas revisionsnr. (kan inte ändras) Descriptor Användardefinierbar text (fritt format, max. 16 tecken) Date Användardefinierbart datum (fritt format) Device code Enhetens optionell namnkod (kan ändras av användaren) Final asmbly num År/vecka i transmitterns serienummer (kan inte ändras). Vid ändringar måste markören flyttas till önskad rad varefter trycks högra pilknappen [ ]. För att återgå till en högre nivå tryck på vänstra pilknappen [ ] eller. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid 3 Calibration visas följande meny: SMARTPULP: tag Calibration 1 New recipe (Ny sammansättning) 2 Sampling (Provtagning) 3 Lab results (Labbresultat) 4 Special grade (Specialsammansättning) 5 Tempr calibrations (Tillfällig kalibrering). Inlagring av en ny sammansättning påbörjas med att trycka på högra pilknappen [ ] på rad 1. Näst väljs ett nummer (n) för sammansättningen med högra pilknappen [ ] varvid öppnas följande sida: SMARTPULP:CIC-2200 Recipe n 1 Pulp (Massatyp) 2 Fillers (Fyllmedel) 3 P1 4 P2 I denna display kan man vid behov ändra massatypen, innehållet av aska (fyllmedel), korrektionskoefficienten P1 för kurvans lutning och korrektionskoefficienten P2 för offset. Du behöver inte ändra P1 och P2 i normala situationer, för kalibrering utförs via kalibreringsmenyns kommandon Provtagning och Labbresultat. I normala situationer kan även askainnehållet (Fillers) utelämnas, för en separat sammansättning skapas för varje kombination av massatyp och askhalt. Kalibrering med Provtagning/Labbresultat tar även hänsyn till effekten av fyllmedelsinnehåll på nollnivån och kurvans lutning. Parametrarna P1, P2 måste definieras före en felaktig transmitter ersätts med en reservtransmitter utan att genomföra provtagning och laboratorieanalys. Om diagnosmenyns TRIM-F funktion har utförts på transmittern efter montering av bladkännaren, tillåter inmatning av dessa fyra parametrar i sammansättningen den nya transmittern att funktionera identiskt med den förra transmittern. Detta förutsätter dock att även konfigurationerna i bägge transmittrar är identiska. En ökning eller minskning av P2-offset -parametern för sammansättningen ändrar utsignalen i motsvarande grad. Antalet sammansättningar kan variera från 1 till 8. Tilläggningar och ändringar i dessa är möjliga när som helst. Efter att de nödvändiga ändringarna i parametrarna har utförts och användaren har återgått till denna meny, visas textrutan SEND (SÄNDA) längst ned på displayen. Detta betyder att programmeringsenheten innehåller modifierade data som inte ännu har överförts till transmittern. Genom att trycka på F2 överförs datan till transmittern och textrutan försvinner

19 Att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 2 Sampling ger följande två alternativ: 1 Start sample 1 (Starta provtagning 1) 2 Start sample 2 (Starta provtagning 1) På dessa rader kan man räkna medelkoncentrationen och standardavvikelsen för provet 1 eller 2. Efter provtagningen avslutas beräkningen genom att trycka på F4. Därefter visar transmitterns display igen: SMARTPULP:tag Sampling results of Sample n: Average xx.xx%cs (Medelvärde) Deviation xx.xx%cs (Avvikelse) Shear force xxx g (Skärkraft) Återgång till föregående menyn sker genom att trycka på F4 (OK). Provtagningen kan fritt upprepas. Transmitterns minne lagrar värden av de senaste provtagningarna 1 och 2. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 3 Lab results leds användaren genom laboratorieresultaten: sammansättningsnummer, kalibreringsmetod, askinnehåll (fyllmedel) och koncentration(er). Dessa värden bekräftas genom att trycka på F4 (OK). Enpunktskalibreringen ändrar endast offset-parametern av punkt P2 för en sammansättning med avvikelsevärdet mellan displayens LAB värde och provtagningens medelvärde. Tvåpunktskalibreringen (Use sec) ändrar båda parametrarna P1 (lutning) och P2 (offset), så att den nya kalibreringskurvan går genom båda laboratoriekalibreringspunkterna. Med alternativet 4 Special grade kan man mata in 16 olika koncentrationsnivåer och deras motsvarande avvikelser som har upptäckts mellan transmitterns uppmätta koncentration och faktiska koncentration. Från och med programvaruversion 1.2 kan koncentrationerna matas in i en valfri ordning, vilket betyder att det är inte längre nödvändigt att bestämma samtliga 16 koncentrationsnivåer och avvikelser. Menyn 5 Tempr calibrations används för kalibrering av displayens temperaturvärden att motsvara de faktiska temperaturerna. Genom att trycka på högra pilknappen [ ] vid raden 4 Diagnostics i huvudmenyn kallar man fram följande meny: 1 Loop test 2 Device status På rad 1 Loop test kan transmittern tvångstyras till att sända en önskad utström för att testa strömslingan. På rad 2 Device status raporteras felen som upptäckts av transmitterns självdiagnostik. Felen är markerade med texten ON. Sådana fel som förekommer i HART -kommunikation är normala och kräver inga åtgärder

20 Programvaruträd för 275 HART användargränssnitt Kalibrering med 275 HART användargränssnitt och dess inlagrade valmetsp instruktionsuppsättning (SmartPULP DLL) Measurement PV %Cs Active recipe Sensor tmp. Process tmp. Housing tmp. AO ma Shear F. % of range Low Rnge Upp Rnge LSL USL Min. span Damping Alarm current Mounting Blade type Blade material Configuration Range values Detailed config. Device info Poll addr Manufacturer* Model* Sensor ser.n:o* Tag Message Universal rev.* Fld dev rev.* Software rev.* Hardware rev.* Descriptor Date Device code Final asbly num* * = Fixed Calibration Diagnostics New recipe Sampling Lab results Special grade Tmpr. calib. Recipe Recipe 8 Start sample 1 Start sample 2 Recipe n:o Use frst /sec /both Filler % Enter lab. cons. OK Pulp Ty Filler % P1 P2 #1 %Cs #1 Offset #16 %Cs #16 Offset Loop test Device status Sensor Process Housing 1.3.9

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

ph-transmitter TX-100

ph-transmitter TX-100 -Transmitter TX-100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se -Transmitter TX-100 111202 Innehåll 1. Inkoppling... 1 Elektrisk anslutning... 1 2. Inställning och driftsättning...

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S 11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S Denna givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Humicap, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar med ökande fuktinnehåll.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat TIVA Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7-

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo Remote Meter TM Version: RM-1 Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1 Digital manöverpanel för SunSaver Duo 1098 Washington Crossing Road Washington Crossing, PA 18977 USA www.morningstarcorp.com

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 1 INLEDNING...3 INKOPPLING...4 INSTRUMENTETS FRAMSIDA...5 DISPLAY...5 KNAPPAR OCH FUNKTIONER...6 KALIBRERING...7 INSTÄLLNING AV INSTRUMENTENS FUNKTIONER...12 KODER VID LEVERANSTILLSTÅND...15

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

1000TR. ORP mv. Svensk manual v. 1.1

1000TR. ORP mv. Svensk manual v. 1.1 1000TR ORP mv Svensk manual v. 1.1 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION...

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation Instruktion MI 018-429 Juni 2005 E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning Säkerhetsinformation För säkerhetsinformation på danska tittar du på vår webbsida på adress

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Instruktion Handylab 11

Instruktion Handylab 11 Instruktion Handylab 11 Handylab ph.doc 1 Instruktion ph-mätare handylab 11 Innehållsförteckning Tekniska Data... 3 Display och anslutningar... 4 Starta ph mätaren... 5 Översikt av mätmetoder... 5 Special

Läs mer

Installations- och beredningsinstruktioner Reservdelslista

Installations- och beredningsinstruktioner Reservdelslista Man.rev. 1 Installations- och beredningsinstruktioner Reservdelslista Innehåll: 1 INSTALLATION 1.1 Mekanisk installation 1.2 Elektrisk anslutning 2 BEREDNING 2.1 Användning av HART 275 användarinterface

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer