Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar"

Transkript

1 MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Förpackningar Automationslösningar Öka din konkurrenskraft med snabba förpackningslösningar Flaskfyllning /// Etikettering /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Lådsättning /// Påsförpackning /// Pallning ///

2 Fyllning /// Etikettering /// Pallning /// Påsförpackning /// Lådsättning /// Fyllning /// Etikett Vi skapar totallösningar Mitsubishi Electric är en ledande leverantör av automationsprodukter och automationslösningar över hela världen. Till denna ledande ställning kan vi lägga ett brett kunnande inte bara inom förpackningsteknik, utan också inom andra branscher. Mitsubishi Electric, känt för sin höga kvalitet och sitt varierade utbud av automationsprodukter, erbjuder en hel serie lösningar som passar dina behov. Vi har erfarenhet av alla förpackningstekniker, inklusive fyllnings-, etiketterings- och påsförpackningsapplikationer. Vår samlade kunskap och expertis gör att du kan lita på att vi hittar flexibla lösningar som tillfredsställer dina behov. Självklart är Mitsubishi Electric en av de stora leverantörerna inom automationsområdet, men något som ofta glöms bort är att företaget också är en stor användare av dessa lösningar, i egenskap av en av de stora drivkrafterna bakom den japanska och asiatiska ekonomin. Vår unika ställning gör att vi verkligen förstår andra tillverkande industriers behov, i deras jakt på optimal balans mellan kostnadsstyrning, investeringar och att ligga steget före konkurrenterna. Vägning Tra Lådsättning Pallning Etikettering Flaskförsegling/Kylning Flaskfyllning Rengöring Generell sekvensstyrning, rörelsestyrning, digitalt I/O,analogt I/O. Intelligenta funktionsmoduler. Nätverksmoduler En serie gränssnittsenheter, upp till 15 tum, med olika tillval FR-A700 frekvensomriktare Intelligent, energisnålt frekvensomriktarutbudintelligent, energisnålt frekvensomriktarutbud MELSEC servoförstärkare Funktionskompakt sekvensstyrning 2

3 ering /// Pallning /// Påsförpackning /// Lådsättning /// Fyllning /// Etikettering /// Pallning Höghastighetspr estanda till låg kostnad är nyckeln Mitsubishi Electrics styrenhetsserie bygger på automationsplattformen System Q, som ger en integrerad arkitektur för alla typer av styrning: generell, processer, rörelser och IT. Med System Q blir det naturligt att bygga snabba system som uppfyller förpackningsindustrins krav på genomströmning. Med en rörelsestyrenhet och en sekvensstyrenhet inbyggda i samma plattform får du en lösning med hög hastighet och noggrannhet. System Q har också en lång rad digitala, analoga och intelligenta I/O-enheter som ytterligare kan förbättra och stödja ditt system. Att välja System Q som huvudstyrsystem är alltid rätt val för dagens krävande höghastighetsapplikationer. Vilken förpackningslösning som än krävs ger System Q en passande lösning nsportband Vertikal förpackning Behandling Borttagning från pall Råmaterial 3

4 Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfy Flaskfyllning Flaskfyllning (IN) Roterande transportband Fylltuber Trycklagringstank (UT) Fyllningslösningar direkt ur flaskan För ett otränat öga kan en fyllningsapplikation, där ett solitt kärl fylls med vätska, se enkel ut. Vad få människor inser är hur höga kraven på noggrannhet och kontinuerlig matning är för denna typ av applikationer, som kräver hög hastighet och stor precision. Faktum är att transporten av behållarna, vanligtvis flaskor, positionering av fyllmunstyckena och styrning av den flytande produktens hastighet ställer mycket komplexa krav, där det krävs en mycket kapabel styrenhet för att hantera processens höga hastighet. I stället för att ha en start/stopprofil är flaskfyllningsprocessen kontinuerlig vid svindlande hastigheter. Det är därför en stor utmaning för dagens konstruktörer att hitta en automationslösning som uppfyller dessa krav. Mitsubishi Electric erbjuder sådana lösningar, på enklaste och mest kostnadseffektiva sätt. Avancerad styrning med elektroniska kamprofiler För de flesta flaskfyllningsapplikationer ligger den stora utmaningen i se till att fyllmunstycket är helt synkroniserat med det roterande transportbandet och flödesstyrningen. Styrenheten måste se till att vätskan matas genom flasköppningen på ett korrekt sätt. Flödeshastigheten och munstyckets höjd måste styras mycket precist, för att undvika skum och att vätskan läcker utanför flaskan. Med Mitsubishi Electronics rörelsestyrenhet (som bygger på automationsplattformen System Q) kan kamprofiler styras intelligent med programvara som ersätter hårdvarubaserade metoder, som är känsliga för fel och profilavvikelser. Denna metod är mycket flexibel, t.ex. kräver ett byte av flasktyp endast byte av kamprofilprogramvara, istället för en ombyggnad av själva systemet. Länkning av höghastighetsnätverk Förutom rörelsestyrning kan även överföring och transport inom en applikation styras med Mitsubishi Electrics intelligenta och energisnåla drivenheter. Dessa byggs in i systemet med hjälp det konfigurerbara nätverket CC-Link. Flaskmatningens ofta höga hastigheter kan styras med System Q, tillsammans med ett CC-Link-nätverk, som ger överföringshastigheter på 10 Mbps, med programhastigheter i storleksordningen millisekunder. System Q ger också möjlighet till kommunikation med överordnade styrsystem och affärssystem via en tillvalsmodul för Ethernet, som förser affärssystem och produktionsstöd med produktionsdata i realtid. 4

5 llning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Ethernet (till överordnat system) CC-Link, master Q-buss Up till 32 axlar Fjärr-I/O (flödeskontroll, munstyckesventiler ) Roterande transportband Munstyckesstyrning Vätskepump FR-A700 frekvensomriktare [transportband (IN/UT)] Fyllningskonfiguration Den kontinuerliga övervakningen gör det möjligt för fabrikschefer att rapportera faktiska flaskfyllningsresultat i realtid, utan att behöva förlita sig på produktionsstatistik. CC-Link kan också användas som ett komplement till lokalt rack-i/o, med ett brett utbud av fjärr-i/o, som ser till att det är lätt att ansluta de flesta sorters systemkomponenter, t.ex. styrventiler och munstyckesventiler, till huvudstyrenheten (System Q). Servodrivenheter för höga hastigheter styrs direkt av rörelsestyrenheten i Q-plattformen, via SSCNET III, ett fiberoptiskt höghastighetsnätverk. Detta nätverk uppnår hastigheter på upp till 50 Mbps, vilket ger hög hastighet och noggrannhet vid synkronisering av roterande transportband, munstyckesstyrning och vätskepump, med hjälp av en kamprofil som passar flaskans form. Kamprofilerna kan lätt bytas med hjälp av en skärmbild i GOT1000, som ger ett användarvänligt gränssnitt mot flaskfyllningsmaskinen. 5

6 Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering // Etikettering (IN) Roterande trumma Remsupprullning Det beror på dagens snabba etiketteringsmaskiner, som ser till att alla etiketter fästs på rätt ställe på produkten, med så liten avvikelse som möjligt. Flasketikettering, också kallad etikettering av cylindriska behållare, sker vid mycket hög hastighet, med mycket stor noggrannhet. (UT) Spänningsrulle Matningsrulle Noggrann och snabb etikettering Har du någonsin undrat över hur alla flasketiketter i stormarknaden kan vara vända åt samma håll och vara nästintill identiska när det gäller placering? Etiketten måste matas med konstant hastighet, för att den inte ska sträckas, vikas eller till och med rivas av, så att alla produkter får en korrekt placerad etikett. Etiketter kommer i många olika storlekar och kan fästas på många olika sätt, det kan vara vanligt lim, smältlim, krympfilm eller andra typer av omslag. När en etiketteringsmaskin konstrueras måste styrsystemets arkitektur stödja alla dessa varianter, med så liten inverkan på produktiviteten som möjligt. Höghastighetsregistrering Alla dessa krav uppfylls av System Q, Mitsubishi Electrics automationsplattform. Med Q-funktionerna för höghastighetsregistrering av rörelser hamnar etiketter garanterat på rätt plats, med mycket små avvikelser. Logikstyrenheten i System Q gör det lätt att styra den roterande trumman, matningsrullbromsen och flaskgivarna vid höga hastigheter, med enkel ladderprogrammering. Som i de flesta andra applikationer är det viktigt att det finns ett gränssnitt som hjälper operatören att interagera med maskinen. System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning CC-Link, master A/DE-omvandlare (matningsrullebroms) Digitalt I/O (flaskgivare) Q -buss Upp till 32 axlar Fjärr-I/O (flödeskontroll, munstyckesventiler ) 6 Roterande transportband Munstyckesstyrning Vätskepump FR-A700 frekvensomriktare [transportband (IN/UT)]

7 / Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering Med GOT1000s högupplösta pekskärm kan övervakning, felsökning och profiländringar för etikettparametrar visas och styras med en direkt höghastighetsanslutning, via Q-bussen. Med MR-J3-seriens servoförstärkare och SSCNET III för höghastighetsstyrning av servo kan upprullningsrullen och spänningsrullen styras, så att flaskan får en kontinuerlig etikettutrullning. Servodrivenheten innehåller en patenterad autotuningfunktion, som upprätthåller remsans matningshastighet även när trummans tröghetsmoment ändras, efter hand som etikettremsan flyttas från matnings- till upprullningsrullen. Produkt in Produktgivare Enkel integration, direkt från hyllan Från periodiska applikationer för höghastighetsetikettering med transportband, till mer komplexa applikationer som kräver interpolering och övervakning av servomotorer, finns det ett brett utbud av FX-produkter, som enkelt byggs in i systemet. Med styrenheten FX3U-20SSC-H fås kraftfull styrning av två axlar över rörelsenätverket SSCNET III, detta ger stora fördelar i flaskapplikationer, där timingen är kritisk för noggrann etikettplacering. I storskaliga etiketteringsapplikationer som etikettering av lådor är det viktigt med ett enkelt system, som ger problemfritt underhåll och låga investeringskostnader. Detta kan uppnås med styrenheten FX3U som systemets huvudenhet. FX3U används för att synkronisera transportbandet och etikettrullens drivaxel. FX3U base unit Rulldrivaxlar Etikettplacerare Styrning av transportband Lådor lastas på transportbandet med ett visst mellanrum och en rörelsedetektor skickar en avbrottssignal till styrenheten FX3U-20SSC-H, varje gång en lådas främre del detekteras. En låda färdas sedan ett visst avbrottsavstånd, innan den stannar framför den pneumatiskt drivna etikettplacerarewn. FX3U-20SSC-H Matningsrulle Produkt ut Etikettrullens drivaxel När en låda når fram till etikettplaceraren skickar transportbandet en signal till styrenheten FX3U, som flyttar etikettplaceraren mot lådan. Samtidigt börjar etikettrullens drivaxel att röra sig med transportbandet, styrt av FX3U-20SSC-H, via optisk SSCNET III-kommunikation. När etiketten är helt ditsatt stoppas båda axlarna, så att placeringsenheten kan dras tillbaka till sitt utgångsläge. Etikettrullens drivenhet flyttar sedan remsan ytterligare något, med hjälp av en annan givare, så att nästa etikett är i rätt läge när transportbandets axel rör sig igen, för att transportera bort den färdiga lådan och vänta på nästa. RS-422 Digital utgång (pneumatisk etikettplacerare) Givaravbrott förstopp av produkterpå produkt-transportbandet Etikettering Etikettrullens 7

8 Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horiso Horisontell + vertikal folieför Produkt in Folie Folieformning Folierulle genom skärning, så att produkten är helt klar förpackningilådorellerannanpaketering. Detta kräver att flera processer synkroniseras, då det krävs stor flexibilitet för att kunna hantera en stor mängd former och storlekar. System Q är perfekt för denna typ av applikationer, då programmeringen kan hållas enkel med styrenheten Q, stor noggrannhet kan fås med rörelsestyrningen i System Q och det är lätt att integrera dessa med ett lättanvänt användargränssnitt som GOT1000. Denna produktkombination ger en verklig totallösning Värmeförseglingsrulle Försegling och skärning Produkt ut Från tub till färdig förpackning, folieförpackningslösningar för alla behov Den förmodligen vanligaste typen av förpackningsmaskin, med undantag för flaskfyllningsapplikationer, är folieförpackningsmaskinen, som används för att förpacka en lång rad produkter, från chokladkakor, pizzor och bröd, till läkemedel och andra icke-livsmedelsprodukter. Dessa maskiner kallas foliemaskiner, då de formar en plastfolie runt produkten som ska packas. De har ofta 2 eller 3 förseglingspunkter, tuben skärs sedan så att var och en av de leveransklara produkterna får en egen förpackning. Produkter kan matas in i maskinen på en mängd olika sätt, med transportband, materialbehållare, roterande armar osv. Inmatningen av produkter synkroniseras med foliepaketeringen, där folien matas från folierullen till en formningsstation, som formar folien runt produkten. Förpackningen förseglas sedan och separeras från tuben Faskompensering är nyckeln Den här maskintypens höga krav på noggrannhet är inte något problem för rörelsestyrningen i System Q och MR-J3-seriens servodrivenheter, tillsammans med servonätverket SSCNET III. Precis som vid flaskfyllning är det lätt att ta fram en kamprofil med hjälp av programvaruverktyg. Dessutom innehåller rörelsestyrningen i System Q en faskompenseringsalgoritm, som ser till att kodväljarens fasvinkel och kammens fasvinkel är exakt synkroniserade. I princip betyder detta att skärningen av förpackningstuben kan synkroniseras med transportbandet med stor precision, så att skärningen blir precis även vid höga hastigheter. Rätt sträckning En annan viktig funktion i förpackningsmaskiner av folietyp är sträckningsmekanismen. Den ser till att folien alltid matas till formningsstationen med samma sträckning, för att minska risken för tänjning, överlappning eller vridning av folien. Det stora utbudet av högupplösta A/D-omvandlare i System Q gör det enkelt att ansluta sträckningsmekanismen, som för det mesta består av en potentiometer med en motvikt i ena änden, till styrenheten i System Q. Sträckningsmekanismen kan enkelt styras med ett program inne i styrenheten i System Q, så att folien alltid har rätt sträckning. 8

9 ntell + vertikal folieförpackning /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horisontell packning Flexibel inmatning Som tidigare nämnts kräver folieförpackningsmaskiner flexibilitet, då de måste kunna hantera en mängd olika produkter och folietyper. Detta uppnås enkelt med GOT1000, som innehåller en stor mängd parameterprofiler, som kan lagras och hämtas upp när en speciell process kräver det. Om en maskin t.ex. ska ställas om från förpackning av medelstora till stora chokladkakor, kan en profil för just den aktuella storleken hämtas upp från GOT1000. Data kan lagras på ett minneskort som ansluts till gränssnittet, på så sätt kan ett stort antal profiler lagras. Realtidsdata kan också skickas till ett överordnat systems databasserver, via en Ethernet-modul som är inbyggd automationsplattformen System Q. System Q är därför perfekt för användning i hela anläggningar, där produktionsdata övervakas i realtid, för att förbättra produktiviteten och minska stopptiden. Mitsubishi Electric erbjuder en verkligt högfungerande lösning, utan att du behöver oroa dig för inställningsfasen och de kostnader som normalt förknippas med system av denna typ. Den här lösningen säkerställer hög cykelfrekvens och stor flexibilitet, utifrån en kostnadseffektiv grund. Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Ethernet (till överordnat system) A/D-omvandlare (foliesträckningsstyrning) Digital I/O-modul (annan I/O-modul) Q-buss Folierulle Värmeförseglingsrulle (vertikal försegling) Försegling och skärning (horisontell försegling) Horisontell + vertikal folieförpackning Förseglingskontroll (IN/UT) 9

10 Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// P Lådsättning Lådstängning/tejpning Lådöppning Överföringsrobot Robot in Enkel kabeldragning och snabb kommunikation med CC-Link Med en stor mängd rörliga komponenter i maskinen, t.ex. transportbandgivare, lådresningspneumatik, förseglingstejpklippning och klippningsgivare, är CC-Link en idealisk lösning för ett kostnadseffektivt och reaktionssnabbt medium. Att välja decentraliserat I/O har klara fördelar, då det minskar kablaget och minskar på mängden hårdvara på styrsidan, något som i sin tur ger lägre maskinkostnader. Robot ut Förberedelser för distribution Styrning av transportbandet Vanligtvis kräver produkter någon form av slutförpackning, i form av en wellpapplåda eller kartong. Dessa lådsättare förbereder produkterna för deras färd till återförsäljaren. Lådsättare är gjorda för att vara snabba, men harocksåenmjukrytm,förattförebygga skador på produkterna när de placeras i eller slås in i ett solitt medium. System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Q-buss Hopfällda lådor Olika mekaniska och pneumatiska komponenter är fortfarande vanliga, men fler och fler maskiner styrs med automatiska styrenheter, som minimerar stopptiden och ger förbättrad produktivitet genom hela maskinen. System Q är speciellt utformat för att uppfylla dessa krav och erbjuder ett flexibelt utbud av produkter, som kan konfigureras för en speciell applikation. Styrning vid höga hastigheter med servosystemnoggrannhet Q-seriens rörelsesystem är mycket väl anpassat till komplexa system med många rörliga delar, av den typ som återfinns i typiska förpackningsmaskiner. Det erbjuder den höga grad av synkronisering som krävs för att undvika fel i maskinprocesser som lådöppning, tejpning och transportband. PLC-enheten i System Q ser till att hela systemet fungerar på ett effektivt sätt och ger också maskinen ett höghastighetsgränssnitt mot olika icke-servokomponenter. Även om hög hastighet vanligtvis förknippas med den här typen av maskiner prioriterar den här arkitekturen noggrannheten, så att produkter inte förstörs när de packas i lådor för vidare distribution. Höghastighetsfunktionerna i System Q ser till att alla dataavvikelser processas med hög hastighet och kort stopptid. (MES/ERP/SCADA) Ethernet Ethernet (till överordnat system CC-Link, master Digital I/O-modul (annan I/O-modul) Lådöppning Överföringsrobot Lådstängning/tejpning Fjärr-I/O: sgivare Lådresningspneumatik Förseglingstejpklippning Förseglingstejpklippningsgivare 10 Lådpackningskonfiguration

11 Tubbaserade påsförpackningsmaskiner innehåller uppvärmda delar i den vertikala värmeförseglingen och tvärförseglingsbackarna. Med PLC-enheten FX3U och temperaturstyrenheten FX2N-2LC kan temperaturen regleras så att en jämn värmenivå hålls över förseglingsdelar av lättåspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning Påspackning mellan olika enheter erbjuder Mitsubishi Electrics PLC-enhet FX3U en kompakt lösning med utrymme för systemutbyggnad. De komponenter som är mest kritiska för precisionsstyrning i ett tubbaserat påsförpackningssystem innefattar hårdvara för volymdosering, värmeförsegling och två axlar för vertikala, periodiska rörelser. Matningsrulle Produkt in Förpackning Sträckningsstyrning Snabb, säker, kostnadseffektiv För enkla påspackningsmaskiner, där slutprodukten placeras i en enkel påse eller säck, erbjuder Mitsubishi Electrics PLC-serie FX ett brett utbud av styrenheter med speciella funktionsblock, adaptrar och seriekommunikationskort, för att de ska passa in i applikationens helhetslösning. När det krävs försiktig hantering och smidig styrning vid påsförpackning av ömtåliga produkter vill man ofta ha en enkel konstruktion, för pålitlig drift med hög kvalitet. FX-seriens positioneringsstyrenheter har flera tillval för grundläggande punkt-till-punkt-styrning, som kan användas i en mängd applikationer. Viktiga styrfunktioner Tre styrfunktioner är alltid viktiga för en periodisk, tubbaserad påsförpackningsmaskin. För att samordna kommunikationen Vägning av kostnader Produktfördelningssystemet fördelar produkten med hjälp av en liten våg. När den korrekta mängden produkt har vägts upp skickas en klarsignal till PLC-enheten via RS-485, över FX3U-485-BD. Detta öppnar falldörrarna i rätt ögonblick. För att undvika att foliematerialet skaver mot det tubformade fyllröret krävs det två synkroniserade axlar för precis matningsstyrning. I ett servonätverk med SSCNET III-teknik och styrenheten FX3U-20SSC-H samarbetar två oberoende axlar för att starta och stoppa positioneringen, med hjälp av registreringstekniken mark to move. Sträckningsarmen för vertikal rörelse överst på maskinen har ett fjädersystem, medan en mekanisk broms styr tröghetsmomentet hos folielagringsrullen. Hydraulisk klippning och försegling Vertikala drivenheter Sträckningstransportband Produkt ut metall. De nedre tvärförseglingsbackarna flyttas i längdled med en pneumatisk kolv, som styrs av utsignaler från FX3U. När backarna möts förseglas den färdiga påsens överdel av värmen. En skärenhet skiljer sedan foliepåsarna från varandra och en signal skickas till produktmatningens falldörrar att portionera ut nästa dos. FX3U-485-BD RS-485 seriekommunikation för produktvägning FX3U base unit FX3U-20SSC-H SSCNET III för 2 axlar, samtidig start FX2N-2LC Temperaturstyrning för vertikal värmeförsegling RS-422 Digital utgång (pneumatisk skärning/försegling) Drivaxel för vertikal, periodisk rörelse Påspackning 11

12 Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning/// Pallning Pallning Y-axel X-axel Z-axel Rotationsaxel Inskjutningsprofil Produkt in Pneumatisk gripanordning Produkt ut QD75 för 4 axlar som kostnadseffektiv lösning För mindre applikationer, som inte kräver rörelsestyrning, ger modulen QD75 servostyrning av upp till 4 axlar, med hög noggrannhet. QD75 räknas som en intelligent funktionsmodul och är perfekt för styrning av riktningsaxlar på en pallningsmaskin. Med enkel ladderprogrammering och inbyggd programvara är QD75 enkel att ställa in och felsöka. Andra funktioner, t.ex. transportband, kan styras av en intelligent drivenhet i FR-A700-serien. En koppling till System Q skapas enkelt med hjälp av CC-Link, ett konfigurerbart nätverk som kan användas för att ansluta ytterligare enheter som givare m.m. Med en snabb kommunikation på 10 Mbps ger CC-Link en höghastighetslösning som minskar mängden kablage. Automationsplattformen System Q ser till att en flexibel totallösning skapas, med optimal prestanda och kostnadsreduktion. Positioneringsmodulen i System Q, känd som QD75-serien, är perfekt för sådana applikationer. Optimerad prestanda Effektiv pallning av varor för transport Pallning och avlastning från pall liknar varandra, skillnaden ligger i att den ena vanligtvis sker i början av fabriken och den andra nära utlastningen. I båda fallens krävs att låd- eller påsförpackade produkter staplas korrekt och säkert på transportband eller pallar, så att de är klara för transport. Denna typ av system har vanligtvis en enkel arkitektur och behöver inte omfattande servostyrning. De kräver dock hög prestanda och noggrannhet, samtidigt som kostnaderna måste hållas nere. QD75M4 Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Q-buss Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet ETHERNET (till överordnat system) CC-Link,master Digital I/O-modul (annan I/O-modul) 12 Pallningskonfiguration (1) (2) (3) (4) Riktningsaxel A700-frekvensomriktare (transportband)

13 /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalit Garanterad kvalitet Mitsubishi Electric erbjuder ett brett utbud av automationsprodukter av hög kvalitet. Tillsammans med en lång innovativ tradition gör detta valet av Mitsubishi Electric lätt för den som vill ha ett styrsystem med bästa möjliga tillförlitlighet. System Q - automationsplattformen System Q är mer än bara en styrenhet Vårt automationskoncept bygger på automationsplattformen System Q. System Q har ett brett utbud av rackmonterade styrenheter, från grundläggande CPU-enheter, upp till högpresterande multi-cpu-konfigurationer. Detta understöds av en rad digitala I/O-enheter, samt högupplösta analoga och intelligenta funktionsmoduler, som ger ett effektivt gränssnitt mot System Q för extern utrustning och externa komponenter. Förutom styrenheterna ingår också olika nätverk som ger effektiv kommunikation mellan styrenheter och andra enheter, så att kablage och kostnader minskas. Nätverken är av typ Ethernet (företagsnivå), MELSECNET/H (styrenhetsnivå), CC-Link och PROFIBUS (modulnivå) samt AS-gränssnitt (givarnivå). Servodrivenhetssystem med hög hastighet och noggrannhet Servoserien MR-J3 innehåller en mängd SSCNET III-kompatibla servomotorer med hög noggrannhet. SSCNET (Servo System Control Network) är Mitsubishi Electrics egenutvecklade servostyrningsnätverk, med en hastighet på upp till 50 Mbps (full duplex) på ett fiberoptiskt medium. Servoenheterna innehåller intelligenta autotuningfunktioner som eliminerar vibrationer och ger god noggrannhet vid höga hastigheter. Rörelsestyrningen i System Q utgör grunden för denna styrning, i egenskap av specialiserat servostyrsystem inom System Q. Q-seriens rörelsestyrningsenheter erbjuder ett antal applikationsspecifika operativsystem. Rörelsestyrningen i System Q kan hantera upp till 32 axlar i en styrenhet och uppnår med lätthet en höghastighetsbearbetningstid på 3,5 ms. Intelligenta energisnåla AC drivenheter De intelligenta, frekvensomriktande drivenheterna i FR-A700-serien är perfekta för pumpar, fläktar och applikationer av transportbandstyp. Med alternativ från 200 V upp till 400 V och från 0,4 kw upp till maximala 500kW ger FR-A700-serien en drivenhet för nästan alla typer av applikationer. Drivenheterna är mycket enkla att använda, FR-A700 frekvensomriktare med hög prestanda då de har en arkitektur med en omfattande parameterinställning, som kan ställas in direkt eller via programverktyg. Ekonomisk prestanda är självklar för FR-A700-serien, med magnetisk flödesstyrning för att säkerställa optimal motordrift, optimal matningskontroll som minimerar motorns förluster och reducerar drivenhetens effektförbrukning, för att bara nämna några få funktioner. Uppfyller internationella standarder Alla Mitsubishi Electrics FA-komponentprodukter har kvalitetssäkrats enligt ISO9001 och miljösäkrats enligt ISO Mitsubishis produkter uppfyller också kraven i olika säkerhetsstandarder och EU-direktiv, samt olika UL- och leveransstandarder. Globalt FA-center Mitsubishis FA-center finns över hela Nordamerika, Europa och Asien, för att hjälpa till att utveckla produkter som uppfyller internationella standarder och för att erbjuda olika tjänster. MR-J3 Avancerad servostyrning 13

14 Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Autom Perfekt styrning En komplett utvecklingsmiljö MELSOFT är en konstruktionssvit med ett stort utbud av programvara för programmering, konfiguration och underhåll av olika delar av Mitsubishis automationssystem. GX-serien kombinerar t.ex. ett sofistikerat ladderprogrammeringsverktyg, felsökingsoch underhållsprogramvara, samt konfigurationsprogramvara för att ge programlös inställning av intelligenta funktionsmoduler. Ett steg högre upp finns MX-serien, med programvara för anslutning och övervakning av extern tredjepartsprogramvara med Q-serien, dvs. dataloggningskalkylblad, som kan vara ett enklare alternativ till avancerad SCADAprogramvara. Förutom System Q ger även GTWorks ett detaljerat grafiskt verktyg för utformning av skärmbilder för GOT1000-serien, med inbyggda redigeringsverktyg. MELSOFT är en omfattande svit av programvarulösningar som tagits fram för att optimera din anläggnings produktivitet. GOT1000-serien styrning med fingertoppskänsla MR Configurator är en enkel miljö för programmering och felsökning av rörelsestyrenheteni System Q. Det kan aldrig bli enklare att programmera och ställa in parametrar för de intelligenta drivenheterna i FR-A700-serien än med programvaran FR Configurator. Förutom direkt parametrisering av frekvensomriktaren möjliggör det här programverktyget även parametrisering från din kontors-pc. Förutom MELSOFT-seriens programmeringsverktyg finns det dessutom ett brett utbud av simuleringsprogramvara, som hjälper dig att felsöka ditt program utan tillgång till den faktiska hårdvaran. MELSOFT är en nyckelprodukt för moderna behov. Speciella HMI-lösningar Mitsubishi Electric tillverkar ett stort antal HMI-gränssnitt kallade GOT. GOT1000-serien sträcker sig från kompakta 5,5-tums GT11 GOT upp till den stora 15-tums GT15-serien. Dessa terminaler använder TFT-displayteknik och är framtagna för att ge hög prestanda, med högupplösta displayer i klara färger. De innehåller också en pålitlig, frontmonterad USB-programmeringsport, som möjliggör enkel anslutning för programmering och underhåll, utan att behöva öppna skåpet för att komma åt baksidan på GOT-enheten. En GOT-enhet kan kopplas till existerande Mitsubishi-nätverk, t.ex. MELSECNET/H och CC-Link, men kan också kopplas direkt mot Q-seriens bakplatta, något som ger mycket höga kommunikationshastigheter. Ett minneskort kan också användas för att göra det möjligt att lagra dokument, trender och receptdata, tillsammans med CVS-filer m.m. 14

15 ationslösningar /// Automationslösningar /// Automationslösningar /// Automationslösningar En värld av automationslösningar Roboter Rörelsestyrning och servo LV-strömkretsskydd Frekvensomriktare Lasermaskiner CNC- styrenheter HMI- och GOT-enheter EDM-maskiner Mikro-PLCer Modul-PLCer Mitsubishi erbjuder ett brett utbud av automationsutrustning, från PLC- och HMI-enheter till CNC- och EDM-maskiner. Ett namn att lita på Sedan starten 1870 har Mitsubishi vuxit så att namnet nu används av ca 45 företag, som verkar över hela finans-, handels- och industrivärlden. Märket Mitsubishi är över hela världen synonymt med hög kvalitet. Mitsubishi Electric Corporation verkar inom rymdforskning, transportsektorn, halvledarteknik, kraftsystem, kommunikations- och informationsteknologi, audiovisuell utrustning, hemelektronik, bygg- och kraftstyrning samt automationssystem, och har 237 fabriker och laboratorier i 121 länder runt hela jorden. Du kan därför lita på Mitsubishis automationslösningar vi vet själva att det behövs tillförlitlig, effektiv och lättanvänd automation och styrning. Som ett av världens ledande företag, med en global omsättning på över 30,8 miljarder dollar (ca 200 miljarder svenska kronor) och mer än anställda, har Mitsubishi Electric både de resurser och den målmedvetenhet som krävs för att leverera det bästa inom service och support, tillsammans med de bästa produkterna. 15

16 Global partner. Local friend. EUROPEAN BRANCHES MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. CZECH REPUBLIC Radlická 714/113a CZ Praha 5 Phone: +420 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FRANCE 25, Boulevard des Bouvets F Nanterre Cedex Phone: +33 (0)1 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. GERMANY Gothaer Straße 8 D Ratingen Phone: +49 (0)2102 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. IRELAND Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Phone: +353 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALY Viale Colleoni 7 I Agrate Brianza (MI) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. SPAIN Carretera de Rubí E Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Phone: // MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB Phone: +44 (0)1707 / EUROPEAN REPRESENTATIVES GEVA AUSTRIA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Phone: +43 (0)2252 / TEHNIKON BELARUS Oktyabrskaya 16/5, Off BY Minsk Phone: +375 (0)17 / Koning & Hartman b.v. BELGIUM Woluwelaan 31 BE-1800 Vilvoorde Phone: +32 (0)2 / INEA BH d.o.o. BOSNIA AND HERZEG. Aleja Lipa 56 BA Sarajevo Phone: +387 (0)33 / AKHNATON BULGARIA 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 BG-1756 Sofia Phone: +359 (0)2 / INEA CR d.o.o. CROATIA Losinjska 4 a HR Zagreb Phone: +385 (0)1 / / -02/ -03 AutoCont C.S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Technologická 374/6 CZ Ostrava-Pustkovec Phone: B:TECH A.S. U Borové 69 CZ Havlíčkův Brod Phone: +420 (0) CZECH REPUBLIC Beijer Electronics A/S Lykkegårdsvej 17, 1. DK-4000 Roskilde Phone: +45 (0)46/ Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i EE Tallinn Phone: +372 (0)6 / Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 FIN Vantaa Phone: +358 (0)207 / UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. GR Piraeus Phone: / MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Phone: +36 (0)1 / KAZPROMAUTOM. Ltd. Mustafina Str. 7/2 KAZ Karaganda Phone: / DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY KAZAKHSTAN Beijer Electronics SIA LATVIA Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784 / 2280 Beijer Electronics UAB LITHUANIA Savanoriu Pr. 187 LT Vilnius Phone: +370 (0)5 / INTEHSIS srl MOLDOVA bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev Phone: +373 (0)22 / Koning & Hartman b.v. NETHERLANDS Haarlerbergweg NL-1101 CH Amsterdam Phone: +31 (0)20 / Beijer Electronics AS NORWAY Postboks 487 NO-3002 Drammen Phone: +47 (0)32 / MPL Technology Sp. z o.o. POLAND Ul. Krakowska 50 PL Balice Phone: +48 (0)12 / Sirius Trading & Services ROMANIA Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO Bucuresti, Sector 6 Phone: +40 (0)21 / CONSYS Promyshlennaya st. 42 RU St. Petersburg Phone: / RUSSIA ELECTROTECHNICAL SYSTEMS RUSSIA Derbenevskaya st. 11A, Office 69 RU Moscow Phone: / ELEKTROSTILY Rubzowskaja nab. 4-3, No. 8 RU Moscow Phone: / NPP URALELEKTRA Sverdlova 11A RU Ekaterinburg Phone: / RUSSIA Craft Con. & Engineering d.o.o. SERBIA Bulevar Svetog Cara Konstantina80-86 SER Nis Phone: +381 (0)18 / /5 INEA SR d.o.o. Izletnicka 10 SER Smederevo Phone: +381 (0)26 / AutoCont Control s.r.o. Radlinského 47 SK Dolny Kubin Phone: +421 (0)43 / CS MTrade Slovensko, s.r.o. SLOVAKIA Vajanskeho 58 SK Piestany Phone: +421 (0)33 / INEA d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Phone: +386 (0)1 / Beijer Electronics AB Box 426 SE Malmö Phone: +46 (0)40 / RUSSIA Econotec AG SWITZERLAND Hinterdorfstr. 12 CH-8309 Nürensdorf Phone: +41 (0)44 / GTS TURKEY Darülaceze Cad. No. 43 KAT. 2 TR Okmeydanı-Istanbul Phone: +90 (0)212 / SERBIA CSC Automation Ltd. UKRAINE 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 UA Kiev Phone: +380 (0)44 / SLOVAKIA ILAN & GAVISH Ltd. ISRAEL 24 Shenkar St., Kiryat Arie IL Petah-Tiqva Phone: +972 (0)3 / SLOVENIA TEXEL ELECTRONICS Ltd. ISRAEL 2 Ha umanut, P.O.B IL Netanya Phone: +972 (0)9 / SWEDEN CBI Ltd. SOUTH AFRICA Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Phone: + 27 (0)11 / MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D Ratingen /// Germany Tel.: +49(0) /// Fax: +49(0) /// /// Specifikationer kan komma att ändras utan särskilt meddelande /// Art.nr. XXXXXX /// All trademarks and copyrights acknowledged.

Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation

Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation Facility Management Automationslösningar Minska energikostnaderna med automation Strategier för minskad energiförbrukning /// Ökad drifttid /// Minskat underhåll /// Integrerad styrning /// Fjärrhantering

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Förtroende. måste man förtjäna.

Förtroende. måste man förtjäna. Förtroende måste man förtjäna. Mätbar kvalitet /// Nytänkande /// Partnersamarbete /// Lagarbete /// Service och support /// Säkerhet /// Tillförlitlighet /// Avkastning på investeringar /// Framtiden

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten.

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten. Björn Larsson - Automationsingenjör Myohliv AB, Affärsutveckling Engineering Services - Projektledning Försäljning: 0734-38 24 34 sales@myohliv.se www.myohliv.se Kortfattat om Björn Larsson Automationsingenjör

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE PASSION IN CRANES PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem NYTT! SMARTARE & SÄKRARE Since 1912 PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem är den mest avancerade verkstadskranen i världen. Dess unika säkerhetsfunktioner

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande...

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... 2 CCS 800 Ultro diskussionssystem...med en flexibel allt-i-ett möteslösning Unik inbyggd MP-inspelning och -uppspelning Mycket tydligt tal med digital

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning Innehåll CE märking 2 Teknisk data 3 Presentation 4 Förberedelser för kapning 5 Instruktioner för kapning 8 Instruktioner för nockning 11 Förflyttning

Läs mer

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag PERFORMANCE MADE SMARTER Funktioner Övervakning av processvärden Diagnostik Programmering av enheter Simulering av processvärden TEMPERATUR

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Med en förbättrad scanhastighet på upp till 10 gånger snabbare och friheten som totalstationsegenskaperna ger, lyfter

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Effektiva bandningsmaskiner för plastbandning

Effektiva bandningsmaskiner för plastbandning Effektiva bandningsmaskiner för plastbandning Fördelen med Strapex: Maskin, extrautrustning, band och service i ett och samma paket Den rätta maskinen Tack vare Strapex maskinernas stora fl exibilitet

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Certified Machinery Safety Expert CMSE

Certified Machinery Safety Expert CMSE CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE 2 CMSE Certified Machinery Safety Expert Bli en CMSE Certified Machinery Safety Expert Kravet på maskiner har med den ökade användningen av automatiserings-

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

FLEXI pressline STYRSYSTEM FÖR PRESSLINJER UTRUSTNING/FUNKTIONER

FLEXI pressline STYRSYSTEM FÖR PRESSLINJER UTRUSTNING/FUNKTIONER FLEXI pressline är framtaget i nära samarbete med pressoperatörer med lång erfarenhet av arbete med presslinjer. Resultatet är en central OP-panel med överskådligt och användarvänligt menysystem med tydliga

Läs mer

Pappersförpackningssystem. Ett system för alla användningsområden

Pappersförpackningssystem. Ett system för alla användningsområden Pappersförpackningssystem Ett system för alla användningsområden Stötdämpningsystem PackTiger RS pappersstötdämpningssystem Snabbt, enkelt och pålitligt papperssystem Skapar pappersförpackningar i oöverträffade

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Advanced Forming Presshärdning

Advanced Forming Presshärdning Advanced Forming Presshärdning AVANCERAD FORMNING FÖR FORDONSINDUSTRIN När dina kunder sätter hård press på vikt och hållfasthet De ständigt ökade kraven på lättare plåtdetaljer med högre hållfasthet sätter

Läs mer

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER.

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. Enkel administration av behörigheter i cylindrar och nycklar. Lätt att installera och enkel att underhålla. MILJÖVÄNLIGT LÅSSYSTEM UTAN BATTERIER Finska

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning Styrning och övervakning Connect - Många möjligheter 2 Connect används med fördel för styrning och övervakning av Pumpstationer, mindre reningsverk, bräddavlopp och utjämningsbassänger. Vattenverk vid

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Här packas Billy snabbt och säkert

Här packas Billy snabbt och säkert Reportage Optimering i möbelfabriken Här packas Billy snabbt och säkert Snabbt ska det gå när man levererar till Ikea. På Gyllensvaans möbler kan tjugo Billybokhyllor packas och skickas ut till hela världen

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer