Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar"

Transkript

1 MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Förpackningar Automationslösningar Öka din konkurrenskraft med snabba förpackningslösningar Flaskfyllning /// Etikettering /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Lådsättning /// Påsförpackning /// Pallning ///

2 Fyllning /// Etikettering /// Pallning /// Påsförpackning /// Lådsättning /// Fyllning /// Etikett Vi skapar totallösningar Mitsubishi Electric är en ledande leverantör av automationsprodukter och automationslösningar över hela världen. Till denna ledande ställning kan vi lägga ett brett kunnande inte bara inom förpackningsteknik, utan också inom andra branscher. Mitsubishi Electric, känt för sin höga kvalitet och sitt varierade utbud av automationsprodukter, erbjuder en hel serie lösningar som passar dina behov. Vi har erfarenhet av alla förpackningstekniker, inklusive fyllnings-, etiketterings- och påsförpackningsapplikationer. Vår samlade kunskap och expertis gör att du kan lita på att vi hittar flexibla lösningar som tillfredsställer dina behov. Självklart är Mitsubishi Electric en av de stora leverantörerna inom automationsområdet, men något som ofta glöms bort är att företaget också är en stor användare av dessa lösningar, i egenskap av en av de stora drivkrafterna bakom den japanska och asiatiska ekonomin. Vår unika ställning gör att vi verkligen förstår andra tillverkande industriers behov, i deras jakt på optimal balans mellan kostnadsstyrning, investeringar och att ligga steget före konkurrenterna. Vägning Tra Lådsättning Pallning Etikettering Flaskförsegling/Kylning Flaskfyllning Rengöring Generell sekvensstyrning, rörelsestyrning, digitalt I/O,analogt I/O. Intelligenta funktionsmoduler. Nätverksmoduler En serie gränssnittsenheter, upp till 15 tum, med olika tillval FR-A700 frekvensomriktare Intelligent, energisnålt frekvensomriktarutbudintelligent, energisnålt frekvensomriktarutbud MELSEC servoförstärkare Funktionskompakt sekvensstyrning 2

3 ering /// Pallning /// Påsförpackning /// Lådsättning /// Fyllning /// Etikettering /// Pallning Höghastighetspr estanda till låg kostnad är nyckeln Mitsubishi Electrics styrenhetsserie bygger på automationsplattformen System Q, som ger en integrerad arkitektur för alla typer av styrning: generell, processer, rörelser och IT. Med System Q blir det naturligt att bygga snabba system som uppfyller förpackningsindustrins krav på genomströmning. Med en rörelsestyrenhet och en sekvensstyrenhet inbyggda i samma plattform får du en lösning med hög hastighet och noggrannhet. System Q har också en lång rad digitala, analoga och intelligenta I/O-enheter som ytterligare kan förbättra och stödja ditt system. Att välja System Q som huvudstyrsystem är alltid rätt val för dagens krävande höghastighetsapplikationer. Vilken förpackningslösning som än krävs ger System Q en passande lösning nsportband Vertikal förpackning Behandling Borttagning från pall Råmaterial 3

4 Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfy Flaskfyllning Flaskfyllning (IN) Roterande transportband Fylltuber Trycklagringstank (UT) Fyllningslösningar direkt ur flaskan För ett otränat öga kan en fyllningsapplikation, där ett solitt kärl fylls med vätska, se enkel ut. Vad få människor inser är hur höga kraven på noggrannhet och kontinuerlig matning är för denna typ av applikationer, som kräver hög hastighet och stor precision. Faktum är att transporten av behållarna, vanligtvis flaskor, positionering av fyllmunstyckena och styrning av den flytande produktens hastighet ställer mycket komplexa krav, där det krävs en mycket kapabel styrenhet för att hantera processens höga hastighet. I stället för att ha en start/stopprofil är flaskfyllningsprocessen kontinuerlig vid svindlande hastigheter. Det är därför en stor utmaning för dagens konstruktörer att hitta en automationslösning som uppfyller dessa krav. Mitsubishi Electric erbjuder sådana lösningar, på enklaste och mest kostnadseffektiva sätt. Avancerad styrning med elektroniska kamprofiler För de flesta flaskfyllningsapplikationer ligger den stora utmaningen i se till att fyllmunstycket är helt synkroniserat med det roterande transportbandet och flödesstyrningen. Styrenheten måste se till att vätskan matas genom flasköppningen på ett korrekt sätt. Flödeshastigheten och munstyckets höjd måste styras mycket precist, för att undvika skum och att vätskan läcker utanför flaskan. Med Mitsubishi Electronics rörelsestyrenhet (som bygger på automationsplattformen System Q) kan kamprofiler styras intelligent med programvara som ersätter hårdvarubaserade metoder, som är känsliga för fel och profilavvikelser. Denna metod är mycket flexibel, t.ex. kräver ett byte av flasktyp endast byte av kamprofilprogramvara, istället för en ombyggnad av själva systemet. Länkning av höghastighetsnätverk Förutom rörelsestyrning kan även överföring och transport inom en applikation styras med Mitsubishi Electrics intelligenta och energisnåla drivenheter. Dessa byggs in i systemet med hjälp det konfigurerbara nätverket CC-Link. Flaskmatningens ofta höga hastigheter kan styras med System Q, tillsammans med ett CC-Link-nätverk, som ger överföringshastigheter på 10 Mbps, med programhastigheter i storleksordningen millisekunder. System Q ger också möjlighet till kommunikation med överordnade styrsystem och affärssystem via en tillvalsmodul för Ethernet, som förser affärssystem och produktionsstöd med produktionsdata i realtid. 4

5 llning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning /// Flaskfyllning Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Ethernet (till överordnat system) CC-Link, master Q-buss Up till 32 axlar Fjärr-I/O (flödeskontroll, munstyckesventiler ) Roterande transportband Munstyckesstyrning Vätskepump FR-A700 frekvensomriktare [transportband (IN/UT)] Fyllningskonfiguration Den kontinuerliga övervakningen gör det möjligt för fabrikschefer att rapportera faktiska flaskfyllningsresultat i realtid, utan att behöva förlita sig på produktionsstatistik. CC-Link kan också användas som ett komplement till lokalt rack-i/o, med ett brett utbud av fjärr-i/o, som ser till att det är lätt att ansluta de flesta sorters systemkomponenter, t.ex. styrventiler och munstyckesventiler, till huvudstyrenheten (System Q). Servodrivenheter för höga hastigheter styrs direkt av rörelsestyrenheten i Q-plattformen, via SSCNET III, ett fiberoptiskt höghastighetsnätverk. Detta nätverk uppnår hastigheter på upp till 50 Mbps, vilket ger hög hastighet och noggrannhet vid synkronisering av roterande transportband, munstyckesstyrning och vätskepump, med hjälp av en kamprofil som passar flaskans form. Kamprofilerna kan lätt bytas med hjälp av en skärmbild i GOT1000, som ger ett användarvänligt gränssnitt mot flaskfyllningsmaskinen. 5

6 Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering // Etikettering (IN) Roterande trumma Remsupprullning Det beror på dagens snabba etiketteringsmaskiner, som ser till att alla etiketter fästs på rätt ställe på produkten, med så liten avvikelse som möjligt. Flasketikettering, också kallad etikettering av cylindriska behållare, sker vid mycket hög hastighet, med mycket stor noggrannhet. (UT) Spänningsrulle Matningsrulle Noggrann och snabb etikettering Har du någonsin undrat över hur alla flasketiketter i stormarknaden kan vara vända åt samma håll och vara nästintill identiska när det gäller placering? Etiketten måste matas med konstant hastighet, för att den inte ska sträckas, vikas eller till och med rivas av, så att alla produkter får en korrekt placerad etikett. Etiketter kommer i många olika storlekar och kan fästas på många olika sätt, det kan vara vanligt lim, smältlim, krympfilm eller andra typer av omslag. När en etiketteringsmaskin konstrueras måste styrsystemets arkitektur stödja alla dessa varianter, med så liten inverkan på produktiviteten som möjligt. Höghastighetsregistrering Alla dessa krav uppfylls av System Q, Mitsubishi Electrics automationsplattform. Med Q-funktionerna för höghastighetsregistrering av rörelser hamnar etiketter garanterat på rätt plats, med mycket små avvikelser. Logikstyrenheten i System Q gör det lätt att styra den roterande trumman, matningsrullbromsen och flaskgivarna vid höga hastigheter, med enkel ladderprogrammering. Som i de flesta andra applikationer är det viktigt att det finns ett gränssnitt som hjälper operatören att interagera med maskinen. System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning CC-Link, master A/DE-omvandlare (matningsrullebroms) Digitalt I/O (flaskgivare) Q -buss Upp till 32 axlar Fjärr-I/O (flödeskontroll, munstyckesventiler ) 6 Roterande transportband Munstyckesstyrning Vätskepump FR-A700 frekvensomriktare [transportband (IN/UT)]

7 / Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering /// Etikettering Med GOT1000s högupplösta pekskärm kan övervakning, felsökning och profiländringar för etikettparametrar visas och styras med en direkt höghastighetsanslutning, via Q-bussen. Med MR-J3-seriens servoförstärkare och SSCNET III för höghastighetsstyrning av servo kan upprullningsrullen och spänningsrullen styras, så att flaskan får en kontinuerlig etikettutrullning. Servodrivenheten innehåller en patenterad autotuningfunktion, som upprätthåller remsans matningshastighet även när trummans tröghetsmoment ändras, efter hand som etikettremsan flyttas från matnings- till upprullningsrullen. Produkt in Produktgivare Enkel integration, direkt från hyllan Från periodiska applikationer för höghastighetsetikettering med transportband, till mer komplexa applikationer som kräver interpolering och övervakning av servomotorer, finns det ett brett utbud av FX-produkter, som enkelt byggs in i systemet. Med styrenheten FX3U-20SSC-H fås kraftfull styrning av två axlar över rörelsenätverket SSCNET III, detta ger stora fördelar i flaskapplikationer, där timingen är kritisk för noggrann etikettplacering. I storskaliga etiketteringsapplikationer som etikettering av lådor är det viktigt med ett enkelt system, som ger problemfritt underhåll och låga investeringskostnader. Detta kan uppnås med styrenheten FX3U som systemets huvudenhet. FX3U används för att synkronisera transportbandet och etikettrullens drivaxel. FX3U base unit Rulldrivaxlar Etikettplacerare Styrning av transportband Lådor lastas på transportbandet med ett visst mellanrum och en rörelsedetektor skickar en avbrottssignal till styrenheten FX3U-20SSC-H, varje gång en lådas främre del detekteras. En låda färdas sedan ett visst avbrottsavstånd, innan den stannar framför den pneumatiskt drivna etikettplacerarewn. FX3U-20SSC-H Matningsrulle Produkt ut Etikettrullens drivaxel När en låda når fram till etikettplaceraren skickar transportbandet en signal till styrenheten FX3U, som flyttar etikettplaceraren mot lådan. Samtidigt börjar etikettrullens drivaxel att röra sig med transportbandet, styrt av FX3U-20SSC-H, via optisk SSCNET III-kommunikation. När etiketten är helt ditsatt stoppas båda axlarna, så att placeringsenheten kan dras tillbaka till sitt utgångsläge. Etikettrullens drivenhet flyttar sedan remsan ytterligare något, med hjälp av en annan givare, så att nästa etikett är i rätt läge när transportbandets axel rör sig igen, för att transportera bort den färdiga lådan och vänta på nästa. RS-422 Digital utgång (pneumatisk etikettplacerare) Givaravbrott förstopp av produkterpå produkt-transportbandet Etikettering Etikettrullens 7

8 Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horiso Horisontell + vertikal folieför Produkt in Folie Folieformning Folierulle genom skärning, så att produkten är helt klar förpackningilådorellerannanpaketering. Detta kräver att flera processer synkroniseras, då det krävs stor flexibilitet för att kunna hantera en stor mängd former och storlekar. System Q är perfekt för denna typ av applikationer, då programmeringen kan hållas enkel med styrenheten Q, stor noggrannhet kan fås med rörelsestyrningen i System Q och det är lätt att integrera dessa med ett lättanvänt användargränssnitt som GOT1000. Denna produktkombination ger en verklig totallösning Värmeförseglingsrulle Försegling och skärning Produkt ut Från tub till färdig förpackning, folieförpackningslösningar för alla behov Den förmodligen vanligaste typen av förpackningsmaskin, med undantag för flaskfyllningsapplikationer, är folieförpackningsmaskinen, som används för att förpacka en lång rad produkter, från chokladkakor, pizzor och bröd, till läkemedel och andra icke-livsmedelsprodukter. Dessa maskiner kallas foliemaskiner, då de formar en plastfolie runt produkten som ska packas. De har ofta 2 eller 3 förseglingspunkter, tuben skärs sedan så att var och en av de leveransklara produkterna får en egen förpackning. Produkter kan matas in i maskinen på en mängd olika sätt, med transportband, materialbehållare, roterande armar osv. Inmatningen av produkter synkroniseras med foliepaketeringen, där folien matas från folierullen till en formningsstation, som formar folien runt produkten. Förpackningen förseglas sedan och separeras från tuben Faskompensering är nyckeln Den här maskintypens höga krav på noggrannhet är inte något problem för rörelsestyrningen i System Q och MR-J3-seriens servodrivenheter, tillsammans med servonätverket SSCNET III. Precis som vid flaskfyllning är det lätt att ta fram en kamprofil med hjälp av programvaruverktyg. Dessutom innehåller rörelsestyrningen i System Q en faskompenseringsalgoritm, som ser till att kodväljarens fasvinkel och kammens fasvinkel är exakt synkroniserade. I princip betyder detta att skärningen av förpackningstuben kan synkroniseras med transportbandet med stor precision, så att skärningen blir precis även vid höga hastigheter. Rätt sträckning En annan viktig funktion i förpackningsmaskiner av folietyp är sträckningsmekanismen. Den ser till att folien alltid matas till formningsstationen med samma sträckning, för att minska risken för tänjning, överlappning eller vridning av folien. Det stora utbudet av högupplösta A/D-omvandlare i System Q gör det enkelt att ansluta sträckningsmekanismen, som för det mesta består av en potentiometer med en motvikt i ena änden, till styrenheten i System Q. Sträckningsmekanismen kan enkelt styras med ett program inne i styrenheten i System Q, så att folien alltid har rätt sträckning. 8

9 ntell + vertikal folieförpackning /// Horisontell + vertikal folieförpackning /// Horisontell packning Flexibel inmatning Som tidigare nämnts kräver folieförpackningsmaskiner flexibilitet, då de måste kunna hantera en mängd olika produkter och folietyper. Detta uppnås enkelt med GOT1000, som innehåller en stor mängd parameterprofiler, som kan lagras och hämtas upp när en speciell process kräver det. Om en maskin t.ex. ska ställas om från förpackning av medelstora till stora chokladkakor, kan en profil för just den aktuella storleken hämtas upp från GOT1000. Data kan lagras på ett minneskort som ansluts till gränssnittet, på så sätt kan ett stort antal profiler lagras. Realtidsdata kan också skickas till ett överordnat systems databasserver, via en Ethernet-modul som är inbyggd automationsplattformen System Q. System Q är därför perfekt för användning i hela anläggningar, där produktionsdata övervakas i realtid, för att förbättra produktiviteten och minska stopptiden. Mitsubishi Electric erbjuder en verkligt högfungerande lösning, utan att du behöver oroa dig för inställningsfasen och de kostnader som normalt förknippas med system av denna typ. Den här lösningen säkerställer hög cykelfrekvens och stor flexibilitet, utifrån en kostnadseffektiv grund. Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Ethernet (till överordnat system) A/D-omvandlare (foliesträckningsstyrning) Digital I/O-modul (annan I/O-modul) Q-buss Folierulle Värmeförseglingsrulle (vertikal försegling) Försegling och skärning (horisontell försegling) Horisontell + vertikal folieförpackning Förseglingskontroll (IN/UT) 9

10 Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// Lådsättning /// P Lådsättning Lådstängning/tejpning Lådöppning Överföringsrobot Robot in Enkel kabeldragning och snabb kommunikation med CC-Link Med en stor mängd rörliga komponenter i maskinen, t.ex. transportbandgivare, lådresningspneumatik, förseglingstejpklippning och klippningsgivare, är CC-Link en idealisk lösning för ett kostnadseffektivt och reaktionssnabbt medium. Att välja decentraliserat I/O har klara fördelar, då det minskar kablaget och minskar på mängden hårdvara på styrsidan, något som i sin tur ger lägre maskinkostnader. Robot ut Förberedelser för distribution Styrning av transportbandet Vanligtvis kräver produkter någon form av slutförpackning, i form av en wellpapplåda eller kartong. Dessa lådsättare förbereder produkterna för deras färd till återförsäljaren. Lådsättare är gjorda för att vara snabba, men harocksåenmjukrytm,förattförebygga skador på produkterna när de placeras i eller slås in i ett solitt medium. System Q, rörelsestyrenhet Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Q-buss Hopfällda lådor Olika mekaniska och pneumatiska komponenter är fortfarande vanliga, men fler och fler maskiner styrs med automatiska styrenheter, som minimerar stopptiden och ger förbättrad produktivitet genom hela maskinen. System Q är speciellt utformat för att uppfylla dessa krav och erbjuder ett flexibelt utbud av produkter, som kan konfigureras för en speciell applikation. Styrning vid höga hastigheter med servosystemnoggrannhet Q-seriens rörelsesystem är mycket väl anpassat till komplexa system med många rörliga delar, av den typ som återfinns i typiska förpackningsmaskiner. Det erbjuder den höga grad av synkronisering som krävs för att undvika fel i maskinprocesser som lådöppning, tejpning och transportband. PLC-enheten i System Q ser till att hela systemet fungerar på ett effektivt sätt och ger också maskinen ett höghastighetsgränssnitt mot olika icke-servokomponenter. Även om hög hastighet vanligtvis förknippas med den här typen av maskiner prioriterar den här arkitekturen noggrannheten, så att produkter inte förstörs när de packas i lådor för vidare distribution. Höghastighetsfunktionerna i System Q ser till att alla dataavvikelser processas med hög hastighet och kort stopptid. (MES/ERP/SCADA) Ethernet Ethernet (till överordnat system CC-Link, master Digital I/O-modul (annan I/O-modul) Lådöppning Överföringsrobot Lådstängning/tejpning Fjärr-I/O: sgivare Lådresningspneumatik Förseglingstejpklippning Förseglingstejpklippningsgivare 10 Lådpackningskonfiguration

11 Tubbaserade påsförpackningsmaskiner innehåller uppvärmda delar i den vertikala värmeförseglingen och tvärförseglingsbackarna. Med PLC-enheten FX3U och temperaturstyrenheten FX2N-2LC kan temperaturen regleras så att en jämn värmenivå hålls över förseglingsdelar av lättåspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning /// Påspackning Påspackning mellan olika enheter erbjuder Mitsubishi Electrics PLC-enhet FX3U en kompakt lösning med utrymme för systemutbyggnad. De komponenter som är mest kritiska för precisionsstyrning i ett tubbaserat påsförpackningssystem innefattar hårdvara för volymdosering, värmeförsegling och två axlar för vertikala, periodiska rörelser. Matningsrulle Produkt in Förpackning Sträckningsstyrning Snabb, säker, kostnadseffektiv För enkla påspackningsmaskiner, där slutprodukten placeras i en enkel påse eller säck, erbjuder Mitsubishi Electrics PLC-serie FX ett brett utbud av styrenheter med speciella funktionsblock, adaptrar och seriekommunikationskort, för att de ska passa in i applikationens helhetslösning. När det krävs försiktig hantering och smidig styrning vid påsförpackning av ömtåliga produkter vill man ofta ha en enkel konstruktion, för pålitlig drift med hög kvalitet. FX-seriens positioneringsstyrenheter har flera tillval för grundläggande punkt-till-punkt-styrning, som kan användas i en mängd applikationer. Viktiga styrfunktioner Tre styrfunktioner är alltid viktiga för en periodisk, tubbaserad påsförpackningsmaskin. För att samordna kommunikationen Vägning av kostnader Produktfördelningssystemet fördelar produkten med hjälp av en liten våg. När den korrekta mängden produkt har vägts upp skickas en klarsignal till PLC-enheten via RS-485, över FX3U-485-BD. Detta öppnar falldörrarna i rätt ögonblick. För att undvika att foliematerialet skaver mot det tubformade fyllröret krävs det två synkroniserade axlar för precis matningsstyrning. I ett servonätverk med SSCNET III-teknik och styrenheten FX3U-20SSC-H samarbetar två oberoende axlar för att starta och stoppa positioneringen, med hjälp av registreringstekniken mark to move. Sträckningsarmen för vertikal rörelse överst på maskinen har ett fjädersystem, medan en mekanisk broms styr tröghetsmomentet hos folielagringsrullen. Hydraulisk klippning och försegling Vertikala drivenheter Sträckningstransportband Produkt ut metall. De nedre tvärförseglingsbackarna flyttas i längdled med en pneumatisk kolv, som styrs av utsignaler från FX3U. När backarna möts förseglas den färdiga påsens överdel av värmen. En skärenhet skiljer sedan foliepåsarna från varandra och en signal skickas till produktmatningens falldörrar att portionera ut nästa dos. FX3U-485-BD RS-485 seriekommunikation för produktvägning FX3U base unit FX3U-20SSC-H SSCNET III för 2 axlar, samtidig start FX2N-2LC Temperaturstyrning för vertikal värmeförsegling RS-422 Digital utgång (pneumatisk skärning/försegling) Drivaxel för vertikal, periodisk rörelse Påspackning 11

12 Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning /// Pallning/// Pallning Pallning Y-axel X-axel Z-axel Rotationsaxel Inskjutningsprofil Produkt in Pneumatisk gripanordning Produkt ut QD75 för 4 axlar som kostnadseffektiv lösning För mindre applikationer, som inte kräver rörelsestyrning, ger modulen QD75 servostyrning av upp till 4 axlar, med hög noggrannhet. QD75 räknas som en intelligent funktionsmodul och är perfekt för styrning av riktningsaxlar på en pallningsmaskin. Med enkel ladderprogrammering och inbyggd programvara är QD75 enkel att ställa in och felsöka. Andra funktioner, t.ex. transportband, kan styras av en intelligent drivenhet i FR-A700-serien. En koppling till System Q skapas enkelt med hjälp av CC-Link, ett konfigurerbart nätverk som kan användas för att ansluta ytterligare enheter som givare m.m. Med en snabb kommunikation på 10 Mbps ger CC-Link en höghastighetslösning som minskar mängden kablage. Automationsplattformen System Q ser till att en flexibel totallösning skapas, med optimal prestanda och kostnadsreduktion. Positioneringsmodulen i System Q, känd som QD75-serien, är perfekt för sådana applikationer. Optimerad prestanda Effektiv pallning av varor för transport Pallning och avlastning från pall liknar varandra, skillnaden ligger i att den ena vanligtvis sker i början av fabriken och den andra nära utlastningen. I båda fallens krävs att låd- eller påsförpackade produkter staplas korrekt och säkert på transportband eller pallar, så att de är klara för transport. Denna typ av system har vanligtvis en enkel arkitektur och behöver inte omfattande servostyrning. De kräver dock hög prestanda och noggrannhet, samtidigt som kostnaderna måste hållas nere. QD75M4 Högpresterande Q-styrenhet Spänningsmatning Q-buss Överordnad PC (MES/ERP/SCADA) Ethernet ETHERNET (till överordnat system) CC-Link,master Digital I/O-modul (annan I/O-modul) 12 Pallningskonfiguration (1) (2) (3) (4) Riktningsaxel A700-frekvensomriktare (transportband)

13 /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalitet /// Garanterad kvalit Garanterad kvalitet Mitsubishi Electric erbjuder ett brett utbud av automationsprodukter av hög kvalitet. Tillsammans med en lång innovativ tradition gör detta valet av Mitsubishi Electric lätt för den som vill ha ett styrsystem med bästa möjliga tillförlitlighet. System Q - automationsplattformen System Q är mer än bara en styrenhet Vårt automationskoncept bygger på automationsplattformen System Q. System Q har ett brett utbud av rackmonterade styrenheter, från grundläggande CPU-enheter, upp till högpresterande multi-cpu-konfigurationer. Detta understöds av en rad digitala I/O-enheter, samt högupplösta analoga och intelligenta funktionsmoduler, som ger ett effektivt gränssnitt mot System Q för extern utrustning och externa komponenter. Förutom styrenheterna ingår också olika nätverk som ger effektiv kommunikation mellan styrenheter och andra enheter, så att kablage och kostnader minskas. Nätverken är av typ Ethernet (företagsnivå), MELSECNET/H (styrenhetsnivå), CC-Link och PROFIBUS (modulnivå) samt AS-gränssnitt (givarnivå). Servodrivenhetssystem med hög hastighet och noggrannhet Servoserien MR-J3 innehåller en mängd SSCNET III-kompatibla servomotorer med hög noggrannhet. SSCNET (Servo System Control Network) är Mitsubishi Electrics egenutvecklade servostyrningsnätverk, med en hastighet på upp till 50 Mbps (full duplex) på ett fiberoptiskt medium. Servoenheterna innehåller intelligenta autotuningfunktioner som eliminerar vibrationer och ger god noggrannhet vid höga hastigheter. Rörelsestyrningen i System Q utgör grunden för denna styrning, i egenskap av specialiserat servostyrsystem inom System Q. Q-seriens rörelsestyrningsenheter erbjuder ett antal applikationsspecifika operativsystem. Rörelsestyrningen i System Q kan hantera upp till 32 axlar i en styrenhet och uppnår med lätthet en höghastighetsbearbetningstid på 3,5 ms. Intelligenta energisnåla AC drivenheter De intelligenta, frekvensomriktande drivenheterna i FR-A700-serien är perfekta för pumpar, fläktar och applikationer av transportbandstyp. Med alternativ från 200 V upp till 400 V och från 0,4 kw upp till maximala 500kW ger FR-A700-serien en drivenhet för nästan alla typer av applikationer. Drivenheterna är mycket enkla att använda, FR-A700 frekvensomriktare med hög prestanda då de har en arkitektur med en omfattande parameterinställning, som kan ställas in direkt eller via programverktyg. Ekonomisk prestanda är självklar för FR-A700-serien, med magnetisk flödesstyrning för att säkerställa optimal motordrift, optimal matningskontroll som minimerar motorns förluster och reducerar drivenhetens effektförbrukning, för att bara nämna några få funktioner. Uppfyller internationella standarder Alla Mitsubishi Electrics FA-komponentprodukter har kvalitetssäkrats enligt ISO9001 och miljösäkrats enligt ISO Mitsubishis produkter uppfyller också kraven i olika säkerhetsstandarder och EU-direktiv, samt olika UL- och leveransstandarder. Globalt FA-center Mitsubishis FA-center finns över hela Nordamerika, Europa och Asien, för att hjälpa till att utveckla produkter som uppfyller internationella standarder och för att erbjuda olika tjänster. MR-J3 Avancerad servostyrning 13

14 Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Perfekt styrning /// Autom Perfekt styrning En komplett utvecklingsmiljö MELSOFT är en konstruktionssvit med ett stort utbud av programvara för programmering, konfiguration och underhåll av olika delar av Mitsubishis automationssystem. GX-serien kombinerar t.ex. ett sofistikerat ladderprogrammeringsverktyg, felsökingsoch underhållsprogramvara, samt konfigurationsprogramvara för att ge programlös inställning av intelligenta funktionsmoduler. Ett steg högre upp finns MX-serien, med programvara för anslutning och övervakning av extern tredjepartsprogramvara med Q-serien, dvs. dataloggningskalkylblad, som kan vara ett enklare alternativ till avancerad SCADAprogramvara. Förutom System Q ger även GTWorks ett detaljerat grafiskt verktyg för utformning av skärmbilder för GOT1000-serien, med inbyggda redigeringsverktyg. MELSOFT är en omfattande svit av programvarulösningar som tagits fram för att optimera din anläggnings produktivitet. GOT1000-serien styrning med fingertoppskänsla MR Configurator är en enkel miljö för programmering och felsökning av rörelsestyrenheteni System Q. Det kan aldrig bli enklare att programmera och ställa in parametrar för de intelligenta drivenheterna i FR-A700-serien än med programvaran FR Configurator. Förutom direkt parametrisering av frekvensomriktaren möjliggör det här programverktyget även parametrisering från din kontors-pc. Förutom MELSOFT-seriens programmeringsverktyg finns det dessutom ett brett utbud av simuleringsprogramvara, som hjälper dig att felsöka ditt program utan tillgång till den faktiska hårdvaran. MELSOFT är en nyckelprodukt för moderna behov. Speciella HMI-lösningar Mitsubishi Electric tillverkar ett stort antal HMI-gränssnitt kallade GOT. GOT1000-serien sträcker sig från kompakta 5,5-tums GT11 GOT upp till den stora 15-tums GT15-serien. Dessa terminaler använder TFT-displayteknik och är framtagna för att ge hög prestanda, med högupplösta displayer i klara färger. De innehåller också en pålitlig, frontmonterad USB-programmeringsport, som möjliggör enkel anslutning för programmering och underhåll, utan att behöva öppna skåpet för att komma åt baksidan på GOT-enheten. En GOT-enhet kan kopplas till existerande Mitsubishi-nätverk, t.ex. MELSECNET/H och CC-Link, men kan också kopplas direkt mot Q-seriens bakplatta, något som ger mycket höga kommunikationshastigheter. Ett minneskort kan också användas för att göra det möjligt att lagra dokument, trender och receptdata, tillsammans med CVS-filer m.m. 14

15 ationslösningar /// Automationslösningar /// Automationslösningar /// Automationslösningar En värld av automationslösningar Roboter Rörelsestyrning och servo LV-strömkretsskydd Frekvensomriktare Lasermaskiner CNC- styrenheter HMI- och GOT-enheter EDM-maskiner Mikro-PLCer Modul-PLCer Mitsubishi erbjuder ett brett utbud av automationsutrustning, från PLC- och HMI-enheter till CNC- och EDM-maskiner. Ett namn att lita på Sedan starten 1870 har Mitsubishi vuxit så att namnet nu används av ca 45 företag, som verkar över hela finans-, handels- och industrivärlden. Märket Mitsubishi är över hela världen synonymt med hög kvalitet. Mitsubishi Electric Corporation verkar inom rymdforskning, transportsektorn, halvledarteknik, kraftsystem, kommunikations- och informationsteknologi, audiovisuell utrustning, hemelektronik, bygg- och kraftstyrning samt automationssystem, och har 237 fabriker och laboratorier i 121 länder runt hela jorden. Du kan därför lita på Mitsubishis automationslösningar vi vet själva att det behövs tillförlitlig, effektiv och lättanvänd automation och styrning. Som ett av världens ledande företag, med en global omsättning på över 30,8 miljarder dollar (ca 200 miljarder svenska kronor) och mer än anställda, har Mitsubishi Electric både de resurser och den målmedvetenhet som krävs för att leverera det bästa inom service och support, tillsammans med de bästa produkterna. 15

16 Global partner. Local friend. EUROPEAN BRANCHES MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. CZECH REPUBLIC Radlická 714/113a CZ Praha 5 Phone: +420 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FRANCE 25, Boulevard des Bouvets F Nanterre Cedex Phone: +33 (0)1 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. GERMANY Gothaer Straße 8 D Ratingen Phone: +49 (0)2102 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. IRELAND Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Phone: +353 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALY Viale Colleoni 7 I Agrate Brianza (MI) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. SPAIN Carretera de Rubí E Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Phone: // MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB Phone: +44 (0)1707 / EUROPEAN REPRESENTATIVES GEVA AUSTRIA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Phone: +43 (0)2252 / TEHNIKON BELARUS Oktyabrskaya 16/5, Off BY Minsk Phone: +375 (0)17 / Koning & Hartman b.v. BELGIUM Woluwelaan 31 BE-1800 Vilvoorde Phone: +32 (0)2 / INEA BH d.o.o. BOSNIA AND HERZEG. Aleja Lipa 56 BA Sarajevo Phone: +387 (0)33 / AKHNATON BULGARIA 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 BG-1756 Sofia Phone: +359 (0)2 / INEA CR d.o.o. CROATIA Losinjska 4 a HR Zagreb Phone: +385 (0)1 / / -02/ -03 AutoCont C.S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Technologická 374/6 CZ Ostrava-Pustkovec Phone: B:TECH A.S. U Borové 69 CZ Havlíčkův Brod Phone: +420 (0) CZECH REPUBLIC Beijer Electronics A/S Lykkegårdsvej 17, 1. DK-4000 Roskilde Phone: +45 (0)46/ Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i EE Tallinn Phone: +372 (0)6 / Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 FIN Vantaa Phone: +358 (0)207 / UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. GR Piraeus Phone: / MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Phone: +36 (0)1 / KAZPROMAUTOM. Ltd. Mustafina Str. 7/2 KAZ Karaganda Phone: / DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY KAZAKHSTAN Beijer Electronics SIA LATVIA Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784 / 2280 Beijer Electronics UAB LITHUANIA Savanoriu Pr. 187 LT Vilnius Phone: +370 (0)5 / INTEHSIS srl MOLDOVA bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev Phone: +373 (0)22 / Koning & Hartman b.v. NETHERLANDS Haarlerbergweg NL-1101 CH Amsterdam Phone: +31 (0)20 / Beijer Electronics AS NORWAY Postboks 487 NO-3002 Drammen Phone: +47 (0)32 / MPL Technology Sp. z o.o. POLAND Ul. Krakowska 50 PL Balice Phone: +48 (0)12 / Sirius Trading & Services ROMANIA Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO Bucuresti, Sector 6 Phone: +40 (0)21 / CONSYS Promyshlennaya st. 42 RU St. Petersburg Phone: / RUSSIA ELECTROTECHNICAL SYSTEMS RUSSIA Derbenevskaya st. 11A, Office 69 RU Moscow Phone: / ELEKTROSTILY Rubzowskaja nab. 4-3, No. 8 RU Moscow Phone: / NPP URALELEKTRA Sverdlova 11A RU Ekaterinburg Phone: / RUSSIA Craft Con. & Engineering d.o.o. SERBIA Bulevar Svetog Cara Konstantina80-86 SER Nis Phone: +381 (0)18 / /5 INEA SR d.o.o. Izletnicka 10 SER Smederevo Phone: +381 (0)26 / AutoCont Control s.r.o. Radlinského 47 SK Dolny Kubin Phone: +421 (0)43 / CS MTrade Slovensko, s.r.o. SLOVAKIA Vajanskeho 58 SK Piestany Phone: +421 (0)33 / INEA d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Phone: +386 (0)1 / Beijer Electronics AB Box 426 SE Malmö Phone: +46 (0)40 / RUSSIA Econotec AG SWITZERLAND Hinterdorfstr. 12 CH-8309 Nürensdorf Phone: +41 (0)44 / GTS TURKEY Darülaceze Cad. No. 43 KAT. 2 TR Okmeydanı-Istanbul Phone: +90 (0)212 / SERBIA CSC Automation Ltd. UKRAINE 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 UA Kiev Phone: +380 (0)44 / SLOVAKIA ILAN & GAVISH Ltd. ISRAEL 24 Shenkar St., Kiryat Arie IL Petah-Tiqva Phone: +972 (0)3 / SLOVENIA TEXEL ELECTRONICS Ltd. ISRAEL 2 Ha umanut, P.O.B IL Netanya Phone: +972 (0)9 / SWEDEN CBI Ltd. SOUTH AFRICA Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Phone: + 27 (0)11 / MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D Ratingen /// Germany Tel.: +49(0) /// Fax: +49(0) /// /// Specifikationer kan komma att ändras utan särskilt meddelande /// Art.nr. XXXXXX /// All trademarks and copyrights acknowledged.

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Industriella linjära motorer

Industriella linjära motorer Industriella linjära motorer Smart solutions are driven by PRODUKTÖVERSIKT www.linmot.com Precision och dynamik Både i våra produkter och i det dagliga arbetet på NTI AG är dessa värderingar oskiljaktliga.

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg automations Nr 1 Mars 2009 nytt www.siemens.se/industry Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg Euromaint gasar på Gummidäck återvinns miljöeffektivt Blicka framåt,

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Brian L. Harkins Vice President Aspen Technology, Inc. 14701 St. Mary s Lane Houston Texas 77079-2995 Phone: +1 (281) 584-1086 Email: brian.harkins@aspentech.com

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia MiVoice MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONElösningen och se alla fördelar UPPTÄCK MX-ONE-LÖSNINGEN... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer