Verktygslåda för innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktygslåda för innovation"

Transkript

1 Verktygslåda för innovation

2 Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas av tillväxt och produktivitet så behöver vi se över hur vi arbetar med de varor, tjänster och processer som vi levererar till kunder och medborgare. Vill vi utvecklas som attraktiva arbetsgivare som lockar drivna personer med hög kompetens och talang så behöver vi tänka nytt, tänka innovativt. För att öka chanserna för att innovation ska uppstå behövs ett ledarskap som uppmuntrar experimenterande och nya idéer. För att stärka innovationsarbetet kan företag och organisationer bl.a. öka mångfalden bland sina medarbetare utifrån kompetens, erfarenheter, kulturell hemvist, kön och ålder och säkerställa att allas personliga förmågor tas tillvara. Ett heterogent team har bättre förutsättningar för innovation än ett homogent team. Samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig och civil sektor samt över ämnesområden är framgångsfaktorer, likaså att t.ex. sätta en utmaning eller användaren i centrum i utvecklingsprocesser. Ibland kommer de nya idéerna som en snilleblixt, men oftast är de ett resultat av flera små förändringar eller nya kombinationer. Här ger vi en kort introduktion till några metoder och verktyg som du kan använda dig av för att stimulera innovation, strukturera tankarna kring en ny idé, ett problem du upptäckt eller för att tänka nytt kring ditt företag eller verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig för innovationsfrågor på Region Kronoberg. När idéerna är redo att bli innovationer så finns en rad verksamheter till din hjälp! Innehåll Det vi behöver är att fokusera på hur vi kan skapa miljöer som främjar innovation samt på hur vi leder innovationsprocesser. Magnus Forslund Metod 1: The Business Model Canvas (BMC)... 4 Metod 2: Designprocess... 6 Metod 3: Framtidsverkstad... 8 Metod 4: Förbättringsmodellen...10 Metod 5: Innovationsupphandling Metod 6: Jämställdhet som innovationsverktyg Metod 7: KINVO-modellen...16 Metod 8: Lean Metod 9: Methodkit Metod 10: Målgrupp i fokus: kund, användare, marknad Metod 11: NABC Needs, Approach, Benefits, Competition I Kronobergs län arbetar Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Linnéuniversitetet, Företagarna, Växjö och Ljungby kommuner tillsammans med att ta fram länets Regionala Innovationsstrategi. Metod 12: Tiger Teams Metod 13: Utmaningsdriven innovation Metod 14: Öppen innovation Arbetet finansieras av: INNOVATION KRONOBERG 2 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 3

3 Modellerna är hämtade från Datum: Designer: Iteration: Business Model Canvas Svensk version av Gustaf Josefsson Partners Nyckelaktiviteter Vilka är våra viktiaste partners? Vilka är våra viktigaste leverantörer? Vilka nyckelresurser förvärvar vi från partners? Vilka nyckelaktiviteter genomförs av partners? Motivation till partnerskap: Leverans av nyckelaktiviteter Levereans av nyckelresurser Optimiering och ekonomi Minimering av risk och osäkerhet Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Våra kanaler? Kundrelationer? Intäktsströmmar? Kategorier: Prodution Problemlösning Plattform/Nätverk Nyckelresurser Företag: Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Våra Kanaler? Kundrelationer? Intäktsströmmar? Typ av resurser: Fysiska Intellektuella (varumärken, patent, upphovsrätt, data) Mänskliga Finansiella Värdeerbjudande Vilket värde levererar vi till vår kund? Vilket av våra kunds problem hjälper vi atill att lösa? Vilka paketeringar av produkter av tjänster erbjuder vi varje kundsegment? Vilka kundbehov uppfyller vi? Kännetecken: Nyhetsvärde Prestanda Skräddarsytt Får jobbet gjort Design Brand/Status Pris Kostnadsreducering Riskreducering Tillgänglighet Bekvämlighet Enkelhet Kundrelationer Kundsegment Vilka typer av relationer förväntar varje För vilka skapar vi värde? kundsegment att vi skall skapa med dem? Vilka är våra viktigaste kunder? Vilka har vi skapat? Hur är de integrerade med resten av vår affärsmodell? Hur kostsamma är de? Exempel: Personlig assistans Dedikerad personlig assistans Självbetjäning Automatiserad betjäning Community Medskapande Kanaler Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur nur når vi dem idag? Hur är våra kanaler integrerade? Vilka fungerar bäst? Vilka är mest kostnadseffektiva? Hur är de integrerade med våra kundrutiner? Faser: 1. Uppmärksamhet - hur får våra kunder reda på våra produkter och tjänster? 2. Utvärdering - hur hjälper vi kunden att utvärdera vårt värdeerbjudande? 3. Köp - Hur låter vi kunden köpa den produkt eller tjänst de vill ha? 4. Leverans - Hur levererar vi vårt värdeerbjudande? 5. Uppföljning - Hur levererar vi support och bibehåller vår relation? Massmarknad Nischmarknad Segmenterad Diversifierad Plattform Metod 1 Kostnadsstruktur Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver? Vilka nyckelresurser är dyrast? Vilka nyckelaktiviteter är dyrast? Är ert företag mer: Kostnadsdrivet (minimerad kostnadsstruktur, lågt pris, automation, outsourcing) Värdedrivet (fokuserat på värdeskapande, premium Typer: Fasta kostnader (löner, hyra) Rörliga kostnader / Intäktsströmmar För vilket värde är våra kunder verkligen villiga att betala? För vad betalar de idag? Hur betalar de idag? Hur skulle de föredra att betala? Hur mycket bidrar varje intäktsström till totala intäkter? Typer: Fast prissättning: Dynamisk prissättning: Försäljing av tillgångar Fasta priser Förhandling Ansvändningskostand Beroende på funktion Beroende på prestation Prenumerationskostnad Beroende på kundsegment Beroende på kundens prestation Lån/Hyra/Leasing Realtidsmarknad Licensiering Courtage Annonsering This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. The Business Model Canvas (BMC) The Business Model Canvas kan beskrivas som ett sätt att synliggöra er egen verksamhetsmodell för att generera pengar er affärsmodell för att på ett tydligt sätt kunna identifiera vad som krävs för att förbättra den. Allt detta på en och samma sida 1. Alexander Osterwalder och professor Yves Pigneur ställde sig frågan: Vad är det som gör att vissa företag lyckas där andra inte gör det? Efter många års forskning kom man 2008 fram till nio nyckelaspekter som verktyget BMC bygger på: partners, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar. Syftet är alltså att förbättra ett företags affärsmodell. För att kunna göra det måste det råda en gemensam syn på vad en affärsmodell är. Företagets egna affärsmodell kartläggs därför utifrån ovanstående nio aspekter och visualiseras sedan på en canvas, en tavla, ett papper eller dylikt för att skapa bättre förståelse för processen. När vi sedan har verktyget för att beskriva vår egen affärsmodell kan vi också diskutera den, utmana den, innovera den och slutligen förbättra den. Konceptet används framgångsrikt i organisationer som IBM, Ericsson, Deloitte och många fler. Du kan lära dig mer om hur man kan tillämpa BMC-processen genom kurser, föreläsningar och workshops. FÖRETAGSFABRIKEN Företagsfabriken i Kronoberg, rankad som en av Europas tio bästa inkubatorer enligt UBI-index 2013, tillämpar BMC-konceptet för att hjälpa entreprenörer att växa och bygga framgångsrika bolag. Den största fördelen med att arbeta med konceptet menar Företagsfabrikens VD Helena Collin är möjligheten att på ett snabbt sätt få grepp om och synliggöra ett företags affärsmodell. Det finns många som kan lära av detta sätt att beskriva en verksamhet till skillnad från tidigare tunga och något styltiga dokumentbeskrivningar anser Collin 2. Fotograf Jeanette Johansson 1: Business Model Generation, URL: Hämtad : Företagsfabriken i Kronoberg AB, URL: Hämtad VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 5

4 Metod 2 Designprocess Designprocessen är en modell för att jobba med design när nya produkter, processer eller tjänster ska utvecklas. Processen varierar beroende på projekt. Processen syftar till att nå bättre förståelse för en målgrupp, ofta via visualisering, och på så sätt nå fram till innovationer. Den beskrivs bäst i fyra faser. I behovsfasen gäller det att involvera rätt personer i projektet. För att lyckas måste teamet som sätts ihop kunna arbeta tillsammans utan prestige. Detta blir projektledarens uppgift. I behovsfasen ingår även en fördjupning av målgruppens situation. Detta kan med fördel genomföras tillsammans med målgruppen. Det är av högsta vikt att alla inblandade har samma uppfattning av idéer och förslag. Därför sker i idéfasen en så kallad visualisering. Visualiseringen blir ett sätt att gestalta framtiden genom tillexempel skisser eller dataanimeringar. Den blir ett sätt för designern att genom en bild, göra en av företaget/organisationens visioner enklare att förstå och även säkerställa att visionen uppfattas på samma sätt av alla i teamet. I idéfasen är det också viktigt att man inte glömmer bort att se till helheten. Målgruppens perspektiv måste alltid finnas i åtanke. I utvecklingsfasen sker tester som bör ske vid upprepade tillfällen under projektets gång och de bör ske i förhållande till målgruppen och initiativtagaren. I genomförandefasen sker fortsatta tester. Det sker även en utvärdering där alla erfarenheter dokumenteras och samlas i en erfarenhetsbank. På så sätt tillför erfarenheterna kunskap till nästa projekt. 2 Design och social innovation Utöver att utveckla produkter används design idag allt mer för att lösa komplexa samhällsproblem. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer, tillsammans formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla lämpar sig väl för att utveckla just sociala innovationer. Social innovation kan förklaras som nya sätt att möta samhällets utmaningar genom innovativa tjänster, produkter, processer och metoder. 3 2: Stiftelsen Svensk Industridesign. URL: Hämtad : ABC i design och social innovation En publikation från Mötesplats Social Innovation. URL: Hämtad Fas 1. Behov Ett av de första momenten i projektarbetet är att involvera rätt personer i projektorganisationen. Fas 3. Utveckling I utvecklingsfasen arbetar man med ett ergonomiskt perspektiv och tester kan ske vid upprepade tillfällen under arbetet. KONGA MEKANISKA AB Konga Mekaniska är ett bra exempel på ett företag som utvecklat sin personal och sina produkter genom att använda design som metod. För mer än 10 år sedan gjorde företaget en satsning och utbildade, i studiecirkelform, samtliga sina anställda i design. Något år senare följdes satsningen upp genom att man deltog i projektet Sommardesignkontor som anordnades av IUC Olofström tillsammans med SVID Stiftelsen Svensk Industridesign. Fas 2. Ideér Visualisera och att ha ett helhetsperspektiv handlar till viss del om att gestalta framtiden. Fas 4. Genomförande Tester kan se vid upprepade tillfällen under arbetet, framför allt i förhållande till användare och projektägare. Därefter avslutas processen med utvärdering. En av designstudenterna som de samarbetade med startade sedan eget företag och samarbetar fortfarande med Konga Mekaniska. Arbetet med design gav direkt en positiv effekt på utvecklingen av företaget och effekterna syns fortsatt. På Parismässan för förpackning och materialhantering Embalage Manutention är till exempel två av Konga Mekaniskas produkter nominerade till ett innovationspris. 6 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 7

5 Framtidsverkstad Metod 3 En framtidsverkstad är en form av workshop med syftet att ge de som deltar möjligheten att själva skapa sin framtid. Metoden kombinerar analys med kreativitet och öppnar på så sätt upp för nya perspektiv eftersom ökad förståelse för de sammanhang som behandlas utvecklar lusten att göra 4. SMART HOUSING SMÅLAND Metoden framtidsverkstad används bland annat av Smarthousing Småland som utvecklar framtidens smarta boenden. Så här uttrycker sig Per-Erik Eriksson, processledare på Smart Housing Småland om möjligheterna som framtidsverkstäderna skapar: Framtidsverkstäderna är öppna för alla företag och organisationer som vill delta i innovationsmiljöns arbete. Genom dessa har vi skapat delaktighet i projekt/satsningar och engagemang för helheten i Smart Housing Småland, dvs en inriktning som aktörer i hela innovationsmiljön kan stå bakom och arbeta för. Ofta håller man inte med varandra om allt inom en organisation även om man vill åt samma håll. En framtidsverkstad sätter fingret på vad man faktiskt är överens om utan att sopa olösta bekymmer under mattan. 5 På så sätt skapas en ny arena för kommunikation med en konstruktiv dialog i centrum och vi kommer bort från gamla ingrodda mönster. Men stimulerande diskussioner är bara steg 1. Den stora förtjänsten med framtidsverkstaden är när idéerna som utarbetas sedan förverkligas. En verkstad är uppbyggd i fem faser: Förberedelsefasen Kritikerfasen Fantasifasen Förankringsfasen Handlings- och uppföljningsfasen Förberedelsefasen innebär att vi går till botten med vad vi vill. Vilket tema ska behandlas? Vilka ska delta? Hur många dagar ska verkstaden vara? På vilket sätt dokumenteras verkstaden och vem ansvarar för det? Vilka lokaler ska användas och hur är de utrustade? Hur bjuder vi in deltagare? Hur följer vi upp? När vi har svarat på de frågorna går vi över i nästa fas. Kritikerfasen lyfter alla problem som ryms inom temat. Vad vill vi lämna bakom oss? Vad är vi kritiska mot? Vad upplevs som problem? Här är det viktigt att verkstadsledarna styr fasen med tydliga regler så att deltagarna stimuleras till att ta itu med sina problem. I Fantasifasen får deltagarna genom olika övningar hjälp med att vända på det som upplevs som problem till visioner. Här blickar vi in i en framtid bortom vardagens rutiner utan några restriktioner. Förankringsfasen leder sedan till att kritik och visioner blir till konkreta handlingsplaner. Fasen sammanfattas genom tydliga uppdrag: Vem gör vad, när, hur och varför? Handlings- och uppföljningsfasen tar sedan arbetet till hemmaplan och startar därmed en process som drar in fler deltagare. Problem som har identifierats bearbetas och för att hålla processen vid liv bestäms ett antal uppföljningstillfällen. Genom att följa arbetsplanen sätter framtidsverkstaden igång ett utvecklingsarbete som bygger på delaktighet och engagemang och leder till verklig förändring. 4 4: Verner Denvall, Taiop Salonen (2000) Att bryta vanans makt - Framtidsverkstäder och det nya Sverige. Studentlitteratur 5: Framtidsverkstäder AB, URL: Hämtad VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 9

6 Metod 4 NOLANS FÖRBÄTTRINGSMODELL Vad vill vi åstadkomma? Mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått! Förbättringsmodellen Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer! Förbättringsmodellen är ett verktyg som används för att strukturera utvecklandet av en verksamhet. Modellen togs fram av Thomas W Nolan och kan användas för både små och stora förändringar. Den går till så att man samlar ett team som lyfter något specifikt inom verksamheten som man vill förbättra. Sedan besvaras de tre frågor modellen utgår ifrån. Vad vill vi åstadkomma? Svaret på frågan är vårt mål. För att vi ska kunna se om vi når verklig förbättring är det viktigt att målet blir så konkret som möjligt. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Det vill säga målet måste vara mätbart. På så sätt kan vi också följa vårt förändringsarbete. Här är det viktigt att det så kallade utfallsmåttet blir väldefinierat och att det går att jämföra över tid. Inom ramen för utfallsmåttet kan man också med fördel ta fram så kallade processmått. Det kan jämföras med mål och delmål. Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Genom att svara på frågan kan vi hitta våra förbättringsområden. Här hjälper det att fundera kring vad som fungerar bra med systemet just nu och vad som fungerar mindre bra. När teamet har besvarat frågorna så testar man dem i det så kallade PGSA-hjulet. Här är en bra idé att börja i det lilla. Fokusera på en liten grupp eller enhet innan du låter förändringarna genomsyra hela verksamheten. Genom att arbeta med förbättringsmodellen och genom att gå från det lilla till det stora kan många små förändringar leda till stora förbättringar och innovationer. 6 REGION KRONOBERG Region Kronoberg arbetar med förbättringsmodellen och använder strokeområdet som exempel på hur man kan strukturera sitt arbete. Om man har utfallsmått som behandlar antal månaders dödlighet kan processmåtten beröra till exempel antal vårdade på strokeenehten och antal blodproppslösande behandlingar eftersom de påverkar slutmålet. Processmåtten blir på så sätt också viktiga när vi ska återkoppla till medarbetarna under arbetets gång. 6 Säkra och sprida lösningen Dra lärdom av arbetet När rätt lösning är funnen Ibland måste man backa tillbaka till Planera-fasen Om inte testa andra lösningar Förbättringsprocessen Inled ny cykel Utvärdera varje text har vi hittat rätt lösning Agera Studera Planera Gör Påvisa och definiera behov av förbättring Mät och förstå problemet Testa den lösning som är mest sannolik Analysera och hittar möjliga lösningar Test! 6: Landstinget, URL:http://www.ltkronoberg.se/Forskning-och-utveckling/Forbattringsverktyg1/Forbattringsmodellen/ Hämtad VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 11

7 Metod 5 Innovationsupphandling Årligen köper den offentliga sektorn varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor, men ibland saknas det bra lösningar att upphandla på marknaden eller så saknas kunskap om de tillämpbara lösningar som finns. Då kan en upphandling av innovation eller en innovationsvänlig upphandling bidra till en lösning. Behov/Problem Finns en tillfredsställande lösning? Innovationsvänlig upphandling är egentligen en vanlig upphandling, men där innovativa lösningar varken utestängs eller missgynnas. Behoven eller problemen står i fokus för upphandlingen istället för lösningen. Upphandlaren är helt enkelt öppen för marknadens förslag och idéer kring lösningar istället för att så detaljerat som möjligt beskriva hur man vill att uppgiften ska lösas. Innovationsvänlig upphandling är en upphandling som; Kan appliceras på praktiskt taget alla upphandlingar Handlar om hur organisationen förbereder sig inför och utformar en upphandling Gäller varor och tjänster som ska fungera fullt ut vid första leverans Bekostas med vanliga anslag eller intäkter Främjar spridning av innovationer Konkurrensverket kan bidra med stöd vid en innovationsvänlig upphandling. När det inte räcker att vara innovationsvänlig i sin upphandling utan organisationer söker en helt ny lösning som inte finns på marknaden och kräver att de själva aktivt bidrar till att en sådan utvecklas kallas det upphandling av innovationer. Det är upphandlingar där; En upphandlande organisation aktivt medverkar till ett innovationsarbete Innovationsarbetet huvudsakligen utförs i företag med eget intresse för att kunna kommersialisera innovationen Speciella anslag för t.ex. verksamhetsutveckling används Innovationer skapas Konkurrensverket och Vinnova kan bidra med stöd för att genomföra upphandling av en innovation. Innovationsupphandling i sig ersätter i sig inte en vanlig upphandling utan är en process som genomförs innan den egentliga upphandlingen i syfte att främja utvecklandet av nya eller bättre produkter och tjänster. Ja Nej Vanlig upphandling Innovationsvänligupphandling Upphandling av inovation kan vara ett lämpligt verktyg Källa: 12 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 13

8 Metod 6 Jämställdhet som innovationsverktyg För att vara en ledande aktör organisation eller företag inom sin bransch är det centralt att tänka nytt. Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv är ett sätt att utveckla nya idéer, nya affärsmöjligheter och nya marknader. Att inte inkludera ett jämställdhetsperspektiv leder till att utveckling hämmas och en icke komplett ekonomisk analys. bild? I skriften Innovation and Gender, Vinnova 2011 identifieras sex områden för jämställdhetsintegrering i innovativa miljöer: 1. Konkurrens om välutbildad arbetskraft: Vi måste ta tillvara på kvinnors kunskaper. En bättre könsbalans på alla nivåer kan öka företagens produktion, vinst, tillväxt och innovationskraft. 2. Konkurrens genom bättre beslut: En jämn könsfördelning har visat sig leda till förbättrat beslutsfattande, på alla nivåer. Blandade grupper visade på bättre resultat än enkönade grupper i studier. 3. Jämställdhet/jämn könsfördelning som drivkraft för kreativitet och innovation: Det finns ett positivt samband mellan en jämn könsfördelning i ett företags kunskapsbas och företagets innovativa kapacitet. Företag med en balanserad könsfördelning (50-60% fördelning) är ofta dubbelt så benägna att vara innovativa än företag med en segregerad (90-100%) arbetskraft. 4. Konkurrens genom användardriven innovation: Företag måste inkludera användare, partners och underleverantörer i den innovativa processen som kan snappa upp nya idéer relevanta för företagens utveckling. I detta arbete behöver jämställdhet inkluderas. Kvinnor påverkar över 80% av konsumenternas beslut att konsumera, trots det designas 90% av tekniska produkter och service av män. Att inkludera kvinnor i designprocessen leder till mer konkurrenskraftiga produkter. 5. Jämställdhet som ett medel för designinnovation: Studier har visat att produkter ofta designas för manliga normer. Att studera vad kvinnor efterfrågar i designen av en produkt kan leda till ökad innovationskraft. Man måste dock vara försiktig med analysen så att man inte förstärker de uppfattade skillnaderna mellan könen. 6. Konkurrens genom imageshaping : Företag och organisationer med jämn könsbalans gynnas av en bättre image och är mer attraktiva för samhället i sin helhet. 14 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 15

9 Metod 7 Katrineholms innovationsmodell för vård och omsorg KINVO-modellen KINVO står för Katrineholms innovationsmodell för vård och omsorg. Modellen används för att införa en förnyad anda av kvalitets- och förbättringsarbete samt möjliggöra för potentiella innovatörer att synas och utvecklas. De bakomliggande tankarna är att innovationer uppstår när människor möts och lär av varandras erfarenheter samt att stöd och uppmuntran underlättar nytänkande. Detta bidrar i sin tur till att kvaliteten och arbetsklimatet höjs. Mötesformer Innan arbetet börjar visar erfarenheterna i Katrineholm att det är viktigt att ledningen tänkt igenom följande frågor: Finns riktlinjer för innovationer i verksamheten? Vem äger idéer som uppkommer? Finns sekretessdokument? Finns det någon form av styrgrupp eller samverkansform för innovationsarbetet? Vilken ambitionsnivå har arbetsgivaren? Hur mycket arbetstid ska medarbetarna få lägga på sina idéer? Vilka lokala aktörer finns det som främjar innovation? Katrineholms innovationsmodell är utformad för att skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar till idéer. Modellen är en kombination av två modeller; Idélust och Innovationsprocessen. Idélust bygger på möten, idécoacher, kunskap, inspiration och nätverk. Det är här idéerna föds och det är den här delen av modellen som implementeras i verksamheten. En idécoach är en person som är intresserad av idéer och förändringsarbete och som väljs ut av chefsnivån. Hur många idécoacher en arbetsplats bör ha bestäms av dess storlek, men det bör vara minst två så att dessa kan stötta varandra. De som valts ut får sedan en grundläggande utbildning av Katec 7 (Katrineholms Entreprenörscentrum AB) i idéprocessen samt utbildning i coaching och hur man leder samtal. Idécoacherna ansvarar sedan för att anordna idécaféer där medarbetarna kan presentera och diskutera sina idéer. Idécoacherna fungerar som ett bollplank till idébärarna och lotsar dem vidare i processen fram till dess att idén flyger själv. En idé som utvecklas följer sedan modellen för Innovationsprocessen tillsammans med en innovationsaktör som t.ex. ALMI, Coompanion eller Företagsfabriken. Innovationsprocessen innehåller följande steg; problemverifiering, behovsanalys, konceptutveckling, förstudie/ test/lab, utveckling, produktion och kommersialisering. Alla delar kräver sin expertis och ska ske professionellt. Det slutliga målet är att utveckla, tillverka och kommersialisera /nyttiggöra idén som därmed kan bidra med mervärde i den verksamhet där problemet identifierats. Framgångsfaktorer för att modellen ska fungera tillfredställande är, utifrån erfarenheterna i Katrineholm, att det finns ett kreativt och tillåtande ledarskap i kombination med ett positivt arbetsklimat. Idécoacher Idélust Förbättringsprojekt Arbetsplatsen Research Nytta i verksamheten, nya företag Kunskap Inspiration Nätverk Innovationsprojekt Konceptutveckling Test/lab Försäljning Utveckling 7: Katec erbjuder även utbildningen nationellt för att få en så enhetlig modell som möjligt. Nätverkande mellan idécoacher kan ske med Katec som samordnare. Under 2015 erbjuds kvartalsvisa träffar med utbyte och fortbildning. Källa: och Handbok Idélust Att fånga goda idéer 16 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 17

10 Lean Metod 9 Lean handlar om effektivitet där målet är att minska den tid det tar från det att en process startar till det att den är fullbordad och fyller sitt syfte. Detta bygger på en tydlig ansvarsfördelning där alla anställda vet sin roll men det bygger också på att man kan ge de anställda ett stort ansvar för att kunna upptäcka brister och föreslå förbättringar i verksamheten. I annat fall finns risken att man effektiviserar bort möjligheten till innovationer. 8 Vd Mellanchefer Gruppchefer Operatörer TRADITIONELL VERKSAMHET Stöd Ansvar Operatörer Gruppchefer Mellanchefer Vd LEANVERKSAMHET Lean ställer därför höga krav på ledarskapet och en av fördelarna, att det utvecklar hela organisationen är från topp till minsta detalj. Nedan förklaras viktiga principer för produktutvecklingsfasen och leanledarskapet. Lean produktutveckling Lean härstammar från Toyotas produktutvecklingsprinciper och har studerats av flertalet olika forskare. Donald G. Reinertsen beskriver åtta principer för att få en mer effektiv produktutveckling. 1. Ekonomi Beslut bör baseras på kostnaden för en eventuell försening av produkten till marknaden och produktens livscykelkostnad. 2. Köer Utvecklingstiden styrs framförallt genom att fokusera på att minska köer hos speciellt flaskhalsar i produktutvecklingsprocessen. 3. Variation Innovationer ger ett ojämnt produktutvecklingsflöde. Normalt sett arbetar man bort variation inom Lean men inom produktutveckling bör man inte arbeta bort denna variation eftersom den är nyttig. Minska istället de negativa konsekvenserna av variation när den i övrigt är ekonomiskt lönsam. 4. Batchstorlek Gå mot enstycksflöde och leverera utvecklingsresultat som är klart med bestämd takt. Leverera till exempel allt som är klart en gång i veckan och håll release-/ beslutsmöten en gång i veckan. 5. Begränsa WIP Begränsa pågående arbete (WIP) hos varje medarbetare, funktion och resurs för att minska cykeltid med hjälp av till exempel flaskhalsteorin. Köer läggs uppströms hela flödet och utanför processen. Prioritering av arbetsuppgifter sker även där, det vill säga utanför processen. På så sätt blir eventuella köer synliga. 6. Flöden Hantera flöden trots variation med hjälp av takt och synkronisering. 7. Snabb återkoppling Förbättra återkoppling av arbetet. 8. Decentraliserad styrning Decentraliserad styrning av verksamheten ger snabbhet. 8 Leanledarskap Ett Leanledarskap handlar om respekt för människan. Rent konkret innebär detta att inte se en anställd som en kugge i maskineriet utan mer som en kreativ problemlösare. Detta kräver dock strukturella förändringar inom organisationen så att man gör det möjligt för de anställda att delta i förbättringsarbetet. Ledarskapet måste gå från att styra till att leda 9. På så sätt ökar kraven på cheferna som måste bli mer synliga i det dagliga arbetet. Enligt det styrande synsättet handlar en chefs uppgifter mycket om att fastställa mål och att övervaka och kontrollera verksamheten vad gäller produktion, kvalitet och säkerhet. I ett leanledarskap blir den primära uppgiften att utmana och stimulera genom att bland annat ge de anställda beröm och konstruktiv kritik. I en studie av framgångsrikt leanledarskap hade chefen som daglig rutin att gå runt i verksamheten och prata med de anställda. Ibland handlade det om att ge konstruktiv kritik, ibland handlade det om att lyssna in hur medarbetaren mådde; allt med syftet att uppmuntra till engagemang i förbättringsarbetet. 9 Strukturen för leanledarskap kan beskrivas som en omvänd pyramid för att illustrera att chefens uppgift är att tjäna medarbetaren på golvet och inte tvärtom. 8: Wikipedia, URL: Hämtad : Vinnova, URL: Hämtad VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 19

11 Bild: Metod 8 MethodKit Kluster på väggen: Plocka några kort som du behöver för att definiera ditt projekt. Sätt fast dem på väggen. Sätt post-it-lappar runt med enkla tydliga budskap. Titta på dem då och då och skriv upp nya saker när du kommer på nya idéer. 10 Bild: MethodKit är ett verktyg som ger dig möjlighet att vrida och vända på en idé, produkt eller problem utifrån ett visst tema. Skaparna av metoden beskriver den som en flexibel checklista med syftet att främja samarbete, komma på nya idéer samt att på ett enklare sätt överblicka det pågående arbetet. MethodKit är ett analogt verktyg som består av ett femtiotal olika kort som varierar utifrån vilket tema du väljer att arbeta med. Det finns inget rätt eller fel sätt att använda dem. Korten är i grunden ikoner med tillhörande rubriker med viktiga aspekter som du behöver tänka på när du gör ett projekt eller när du planerar för hur din verksamhet ska utvecklas. Svaren du kommer fram till kan bidra till innovation eller till att kvalitétssäkra en idé du redan har. Korten fungerar som byggblock runt vilka du placerar post-it-lappar för att enklare se vad i ditt arbete som behöver prioriteras och vad som fattas. Hur du väljer att strukturera korten varierar utifrån ditt tema samt vad som fungerar bäst för dig. På methodkit.com kan du läsa om 14 olika sätt att strukturera ditt methodkit. Här följer tre exempel: Rutnät: Använd korten som rubriker i ett rutnät. Använd metoden för att överblicka dina projekt och skriv ner enkla och tydliga budskap som definierar olika delar av projekten allteftersom du får nya idéer. Varje kolumn kan representera en aspekt som du behöver definiera (eller som redan är definierad). Varje rad representerar en av dina projekt. 10 FRÅN PRINSEN AV DUBAI TILL CHEFEN FÖR SAMSUNG Det finns många som inspirerats av startup-entreprenören Ola Möllers MethodKit. Belgiens premiärminister har köpt en lek liksom chefer på Dropbox, Samsung och Ikea. Och när prinsen av Dubai, Maktoum al Maktoum, beställde två kit blev han så förtjust att han på eget initiativ lät översätta dem till arabiska. Framgången tror Möller beror på att ett det analoga verktyget låter dig fokusera på de du arbetar med och dina projekt på ett annat sätt än när du sitter vid datorn. Han menar att vi blir bombade med intryck från datorn idag men att de bästa idéerna inte skapas framför skärmen 11. Bild: 10: Idea society, URL: Hämtad : Fleur, Calle, Svensk kortlek för chefer sprids världen över Chef.se URL: Hämtad Kluster på bordet: Plocka några kort som är relevanta för nu. Sätt fast dem på bordet. Sätt post-it-lappar runt med enkla tydliga budskap. 20 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 21

12 Metod 10 Målgrupp i fokus: kund, användare, marknad Det finns tre närbesläktade metoder som ställer målgruppen i centrum från kund till slutanvändare med hänsyn till den marknad den befinner sig på. Man pratar då om kundorienterad innovationsutveckling, användardrivna processer samt marknadsorientering något som är av särskild vikt när företag vill nå marknader bortom Sveriges gränser. Lars Löfqvist, Högskolan i Gävle, har genomfört studier på området och har kommit fram till fem steg som leder till lyckad innovation för användardrivna processer i exempelvis småföretag. Nyckeln till framgång är att engagera och dra nytta av kunder för att komma fram till lyckade innovationer. Genom att koppla in kunderna drar man inte bara nytta av deras kunskaper utan man får även ett kvitto på vilket kommersiellt värde idéerna har. 1. Börja med att rikta in er på innovationsidéer som kan lösa något som de befintliga kunderna upplever som ett problem. 2. För samman idéerna med en grupp kunder som vill ha en ny produkt som bygger på idéerna och som också stödjer innovationsarbetet. Gemensamt för de innovationsprocesser som lyckades i Löfqvist studier har varit att nya produkter skapats med redan känd teknik. Andra intressanta resultat som studierna visade var att det gick åt mindre resurser när innovationsprocesserna inte var systematiska utan informella. Småföretagen har en styrka i att de kan vara flexibla, snabba och står nära kunderna. Det bidrar i allra högsta grad till effektivitet menar Löfqvist. 12 Det är viktigt att poängtera att kundorienterad innovationsutveckling, användardrivna processer samt marknadsorientering inte är metoder endast för småföretagare utan lämpar sig väl även för idé- och verksamhetsutveckling inom övrigt näringsliv, offentlig sektor, akademi och civila samhället. FÖRSTÅELSE FÖR KUNDENS VARDAG IKEA vill inspirera så många som möjligt att göra det bästa av sina hem. Varje år besöks tusentals hem världen över för att ta reda på vad människor vill ha, behöver och drömmer om. Kunskapen omvandlas till nya idéer och lösningar som gör vardagslivet lite bättre. Alla människor umgås i hemmet, det är där de har sina mest intima stunder, där de kan vara sig själv och hämta kraft, det är där de har sin trygghet. Livet hemma är på många sätt lika världen samtidigt som det finns traditionella skillnader. Förståelsen för livet hemma, hur människor lever och hur deras vardagsliv ser ut är viktig kunskap i arbetet med produktutveckling. Varje produkt IKEA tar fram bygger på visionen att göra hemmet till en bättre plats. Anna Rosenqvist, Innovationskonsult och tidigare produktutvecklare på IKEA of Sweden 3. Utveckla produkterna i samarbete med kunderna och dra nytta av deras kunskap. 4. Sälj produkterna till de kunder som varit inblandade och få en snabb återbetalning av de resurser som processen kostat. 5. Sälj de nya produkterna till andra kunder. 12: Eliasson, Emilie Kundens kunskap bidrar till innovation Entré nr VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 23

13 Metod 11 Full Businessplan NABC Needs, Approach, Benefits, Competition NABC är ett sätt att tänka för att gå från idé till användning. Det är ett verktyg som hjälper dig att dels förstå om din idé är bra eller inte och dels för att motivera för andra varför din idé är bra. Det kan till exempel vara användbart när du söker kapital eller för att förankra en idé internt. Man kan säga att du prövar din idé genom att låta den gå igenom de fyra faserna: behov, metod, nytta och konkurrens för att se om den är bärkraftig eller inte. Fördelen med verktyget är att du formulerar din idé runt målgruppen. När du presenterar din modell enligt NABC-modellen behöver du dock inte uttala ovanstående rubriker. Anpassa språket efter målgruppen och jobba på att göra presentationen mer intressant att lyssna på. 13 NYTTA KONKURRENS Konkurrens (competition) I den här fasen testar du din idé mot marknaden. Finns det konkurrenter med liknande idéer och varför är i så fall din bättre? Din idé behöver inte vara helt unik men den ska stå ut på marknaden. Här tjänar du på att hålla dina argument korta och se till att formulera dem på ett sätt så att de fastnar. Nytta (benefits) Fråga dig sedan på vilket sätt din idé kommer att göra människors liv bättre? Får det dem att skratta eller gråta? Skapar den nya möjligheter för dem? Ändrar den deras sätt att tänka? Den här fasen är viktig inte minst för att motivera varför du ska få kapital för din idé. METOD BEHOV Behov (needs) Här ställer du dig frågan vad din målgrupp har för behov som din idé tillgodoser. Det är viktigt att du tänker brett så att ditt behov inte rör en alltför smal målgrupp och det är också viktigt att din idé är unik. Metod (approach) När du har kommit fram till ett behov ställer du dig frågan hur du ska leverera. Inom vilket område känner sig din idé som hemma? Som en tjänst? På Internet? Som en tillverkad produkt? Eller kanske flera olika områden? Fundera också kring hur din idé ska paketeras. Modernt eller retro? Röd eller blå? Kan du rita en bild av din idé? ALMI FÖRETAGSPARTNER Almi Företagspartner AB vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. 13: YouTube, URL: https://www.youtube.com/watch?v=ihilajgdgt4 Hämtad : Almi Företagspartner AB, URL: Hämtad En av metoderna Almi använder sig av är NABC som kan konkretisera och förtydliga en affärsplan på ett effektivt sätt. Att kunna göra en stark affärspresentation på fem minuter anses av många idag vara en bättre indikator på företagets potential än en 40 sidor lång affärsplan VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 25

14 Metod 12 Tiger Teams Tiger teams är en metod som går ut på att sätta ihop en arbetsgrupp med kompetenser inom olika områden för att snabbt lösa ett problem. Metoden bygger på samverkan där alla i teamets kompetenser utnyttjas men inte bara genom att utbyta information och idéer. Tiger teams gör så att gruppmedlemmarna kan tänka tillsammans. Fragment av medlemmarnas idéer delas med hjälp av bland annat skisser och på så sätt gör man det möjligt att gemensamt skapa nya idéer. I Tiger teams möts akademi och industri i en miljö präglad av omedelbar kommunikation, hög grad av samordning och stort engagemang. Alla i teamet ska känna att de kan säga vad de tycker. Den fysiska miljön kan variera men ofta är ett informellt vardagsrum mer kreativt än en traditionell lokal. Urvalet av deltagare är viktigt. Teamet måste bestå av människor från den egna verksamheten som därmed är resultatorienterade och även en extern expertgrupp som bidrar med kompetenser inom andra områden. Det är också viktigt att alla i gruppen får talutrymme så att skapa en miljö som uppmuntrar till dialog är av högsta vikt. Det kan också vara bra att skapa regler för kommunikationen till exempel att bara ifrågasätta något när man inte förstår för att främja en kreativ arbetsmiljö. Tiger teams ställer höga krav på ledarskapet som alltid måste ha målet i åtanke om arbetet ska bli effektivt : Luleå Tekniska Universitet, URL: Hämtad VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 27

15 Metod 13 Utmaningsdriven innovation innebär och kräver att vi: Identifierar viktiga och kritiska behov i samhället, näringslivet och/eller verksamheten. Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar av olika karaktär utgör en grund för efterfrågan på innovativa lösningar. Frågan är global och efterfrågan på hållbara lösningar växer. Aktörer i vår region står inför utmaningar som inte alltid kan lösas av ett enskilt företag, universitet eller organisationer utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv och forskning. Det är i skärningspunkterna mellan olika grupper och kompetenser som innovation bäst sker. Ställer utmanande krav på lösningar som inte finns idag. Här bör offentlig sektor ta ett tydligt ansvar. Till exempel genom att bli bättre beställare vid upphandlingar. Kopplar på relevant kompetens för att lösa den identifierade utmaningen från såväl akademi, näringsliv, offentlig och civil sektor oberoende av kön, ålder eller ursprung. Engagerar användare/kunder i processen att utveckla och testa nya lösningar. Medskapande är en kritisk framgångsfaktor. Att ta itu med samhällsutmaningar och kundupplevda problemområden innebär att man både hittar lösningar på problemen och genererar hållbar tillväxt och samhällsnytta. Nya värderingar, demografiska förändringar, globala miljöutmaningar, lagar och regler driver efterfrågan av allt mer resurssmarta, individualiserade produkter, tjänster och system. Detta leder till kraftigt ökad efterfrågan på nya lösningar vilket påverkar val av material och utformning av produkter, tjänster, arbetsmetoder, produktionssystem och affärsmodeller. Eftersom utmaningarna spänner över flera gränser för såväl kompetensområden som organisationer krävs breda samarbeten där akademi, näringsliv, offentlig och civil sektor samverkar. Kronoberg har goda förutsättningar att utveckla konkurrenskraftiga lösningar på områden där vi vet att det finns en efterfrågan globalt och nationellt. Att låta samhällsutmaningar vara drivande för innovationer är ett spännande angreppssätt som skapar nya affärsmöjligheter och samarbeten samtidigt som det bidrar till ekonomisk tillväxt. Samverkar i nya gränsöverskridande konstellationer för att finna nya, innovativa lösningar på existerande och framtida problemställningar. Lösningar på sociala och samhälleliga utmaningar finns sällan att hitta i en enskild bransch eller forskningsområde. Nya samarbetsformer växer fram mellan aktörer i olika värdekedjor t.ex. hållbart boende utvecklas i gränslandet mellan trä och glas, men även stadsplanering, design och IT. Skapar utvecklingsmetoder som tar hänsyn till politiska, kommersiella, tekniska och sociala processer, ramvillkor, etc. Källa: 28 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 29

16 Metod 14 Öppen innovation Kort sammanfattat kan öppen innovation beskrivas som ett sätt att utveckla mer kostnadseffektiva och bättre idéer genom att samarbeta med aktörer utanför den egna organisationen 16. Öppen innovation kan spela en roll för alla sektorer i Kronoberg och bygger på ett förtroendefullt samarbete över gränserna. I en värld där kunskap finns i överflöd bör företag handla mer öppet med patent. Men det är ovanligt att företag delar med sig av idéer om exempelvis arbetsprocesser eller tekniska uppfinningar till människor utanför den egna organisationen trots att idéerna inte utnyttjas inom företaget. Detta kan bero på att man inte vet hur man ska göra eller att man inte vill gynna eventuella konkurrenter. Men det finns praktiska exempel på hur man kan göra och stora fördelar för de som vågar öppna denna dörr. För att kunna använda sig av öppen innovation i praktiken krävs alltså först och främst modet och viljan att öppna upp gränserna och dela med sig av, samt ta in, extern kunskap. Väl där finns tre sätt att använda öppen innovation i praktiken. Dessa processer är utifrån-in, inifrån-ut samt en kombination av dessa som kallas kopplad process 17. Utifrån och in Används för att kunna utveckla en produkt eller tjänst som annars skulle ha tagit lång tid, som det inte funnits kompetens för inom verksamheten eller som aldrig annars skulle ha kommits på. Företaget /organisationen utnyttjar extern kunskap genom att bjuda in leverantörer, kunder och externa konsulter i sin egen utvecklingsprocess. Ett vanligt sätt att göra detta är att anordna tävlingar för att hitta den bästa lösningen på ett problem där resultatet används av företaget och vinnaren får något form av pris. Inifrån och ut Används för att snabbare nå ut med idéer till marknaden och kan utnyttjas när företaget eller organisationen inte själva kan realisera sina egna idéer. Istället för att hålla outnyttjade resurser inom organisationen delar man alltså med sig av dem genom exempelvis licentiering eller genom att skapa samriskföretag för spinoffprodukter. Kopplad process I nätverk där organisationer samarbetar med andra parter sker en kombination av ovanstående två processer. Detta kallas för kopplad process 18. INWIDO COMPETE & INCUBATE Ett bra exempel på tillämpning av öppen innovation från ett utifrån-in-perspektiv står ett företag med stark Kronobergsförankring för. Våren 2012 tog fönster- och dörrföretaget Inwido kontakt med inkubatorn Ideon Innovation och genomförde en Compete & Incubate-tävling som gick ut på att skapa nya produkter och idéer inom ramen för Inwidos affärsstrategi. Vad Inwido eftersökte var ny funktionalitet till sina produkter, bland annat genom att kombinera fönster och dörrar med såväl befintlig som ny teknik. För vår del har arbetet med öppen innovation på Ideon varit mycket positivt det är en otroligt kreativ arbetsform som gett ringar på vattnet inte bara externt utan kanske främst internt. Vår produktutveckling har verkligen fått ett uppsving sedan vi startade detta initiativ, säger Håkan Jeppsson, VD på Inwido. Fyra nya innovationsbolag inkuberades på Ideon Innovation under hösten 2012 som en direkt följd av initiativet med Inwido. Det intressanta är att Inwido har valt att arbeta vidare även med idéer som inte utgör en del av deras kärnaffär. Produktområdena sträcker sig från allt mellan visuell kommunikation till nya nanomaterial. 16: Öppen innovation lönar sig, Shortcut nr 3, oktober 2009, s : Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press 18: Oliver Gassmann och Ellen Enkel. Towards a theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes.Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes 30 VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG VERKTYGSLÅDA FÖR INNOVATION I KRONOBERG 31

17 kreation.se I Kronobergs län arbetar vi tillsammans. Är du osäker på vart du ska vända dig? Ring en av oss så hjälper vi dig rätt! enterprise europe network

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En etnografisk studie av kompetensblandning

En etnografisk studie av kompetensblandning En etnografisk studie av kompetensblandning Juni 2009 En uppdragsrapport av Trendethnography AB för DIK och Sveriges Ingenjörer Förord Kreativitet behövs överallt i arbetslivet. Den driver utvecklingen

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer