Företagsresor inom Leonardo da Vinci, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsresor inom Leonardo da Vinci, 2011"

Transkript

1 Företagsresor inom Leonardo da Vinci, 2011 Polen Våren 2011 erbjöd Invest in Skåne och Enterprise Europe Network (EEN) små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin möjlighet att åka på erfarenhetsutbyte inom EU. Tanken med resorna är att erbjuda skånska företag möjlighet att öka sin kunskap inom ett specifikt område genom att träffa intressanta partners i andra länder. Målsättningen är att deltagarna ska inspireras och få kunskap för framtida produkt- och tjänsteutveckling. Resa och boende subventioneras med hjälp av EU-medel baserat på ett schablonsbelopp beroende på resmål. Tillsammans med Sustainable Business Hub åkte två skånska Cleantech-företag, Hotab och Skånefrö BIOAGRO, till Polen i mars för att studera den polska energimarknaden. Ytterliggare tre svenska företag deltog i programmet, men inte som Leonardo-resenärer. Christer Rosendahl (Hotab) följde med för att skapa sig en bild av den polska energimarknaden och undersöka om det fanns potential och en marknad för svenska bolag att etablera sig inom den polska cleantech-sektorn. Efter besöket på Chamber of Commerce Polish District Heating i Warszawa, berättade han att fjärrvärmen idag värms upp av kol och att det finns behov av att konvertera kolen till andra källor: - Tyvärr råder det en viss hopplöshet när det gäller hur och när detta arbets ska göras. Infrastrukturen är en orsak. En annan är att det saknas central styrning av incitament och regler för att någon ska dra igång arbetet, förklarade han. Bilden föreställer Warszawa med det stora kolkraftverket som Vattenfall äger(foto: David Andersson, Skånefrö BIOAGRO).

2 David Andersson (Skånefrö BIOAGRO), den andra skånska deltagaren på resan, förklarade att Polen är som bilden ovan, kolkraft. Samtidigt menade han att potentialen för bioenergi är enorm, vilket beror på två saker: Polens skogar är till 90 procent statsägd, undermåligt skött men med stor möjlighet att leverera stora mängder träråvaror. Det polska jordbruket är ett av Europas största och har en mängd biomassa till sitt förfogande. David Andersson förklarade vidare att den polska energisektorn är utsliten och behöver moderniseras och att det därmed finns god potential för lösningar, förslagsvis BIOAGRO:s. Christer Rosendahl från Hotab tyckte det var en mycket lyckad affärsresa. Han menade att blandningen av företag, föreningar och myndigheter som besöktes gjorde att det var relativt lätt att få en sammanslagen bild av läget i Polen. När infrastrukturen utvecklas, har Polen stora förutsättningar att bli ett stort bioenergiland. Besök hos OPEC i Gdynia. (Foto: David Andersson, Skånefrö BIOAGRO). Det gedigna och väl planerade programmet var mycket uppskattat av samtliga involverade, både hos deltagarna och hos de polska organisationerna/företagen. Besöksprogrammet i Polen: Söndag 20 mars - Utresa Tisdag 22 mars - Urzad Marszlkowski (Regionkontoret) i Gdansk Torsdag 24 mars - IGPC (Jordbruksministeriet) i Warszawa Lördag 26 mars - Hemresa Måndag 21 mars - OPEC (Kommunalt energi- och avfallshanteringsbolag) i Gdynia - Fundacja Poszanowania Energii (Foundation for Energy Saving) i Gdansk Onsdag 23 mars - Klustret Energy Togheter och MEC i Olsztyn Fredag 25 mars - Svenska Ambassaden - Vattenfall - Matchmaking på CENERG 2011 i Warszawa

3 England I början av april åkte åtta skånska företag till Birmingham i England. Samtliga företag utom ett hade tagit del av IUC Skånes och Näringsliv Skånes utbildningsserie Smart Produktion under hösten/vintern. Under utbildningsserien hade de fått lära sig hur produktionen i deras företag skulle kunna effektiviseras med hjälp av konceptet Lean Manufacturing. Deltagarna på resan var: Ritva Rosenbäck (Konstruktions Bakelit AB), Brodde Bengtsson (Brodd Automation AB), Roger Björk (Tollo Linear AB), Anders Henningsson (Nami Lift AB), Rickard Andersson (Backer BVH), Admir Husic (Prestando AB), Bengt Gebert (representant åt Bengtssons Maskin AB) och Mikael Henningsson (Innovationtech Scandinavia AB). Deltagarna utanför the Birmingham Chamber of Commerce. Anders Henningsson (Nami Lift AB) berättade att hans förväntningar inför resan var något blandade. En av frågorna han hade ställt sig inför anmälan var vad kunde engelsk industri ge i form av kompetens inom Lean Production? Han syftade på att England mer eller mindre avvecklat sin tillverkningsindustri på 70-talet och att många kända bil- och mc företag då försvann. Men redan på måndagen ändrade han uppfattning. Med ett förflutet på Volvo Personvagnars pressverk, tyckte han att det var otroligt kul att få se Jaguar/Land Rovers transferpress.

4 - Mycket intressant dag, klart över förväntan! Lean Production i England verkade ha samma förutsättningar som i Sverige, där delaktighet och uthållighet är lika viktigt, både här och i Sverige, sade han. Admir Husic (Prestando AB) tyckte resan skulle bli mycket intressant då hans företag precis påbörjat processen att införa Lean Manufacturing, inspirerade av Smart Produktion - utbildningen. - Prestando har vid flertalet tillfällen försökt att implementera Lean i företaget, men inte riktigt lyckas och därför såg jag det som en självklarhet att följa med för att studera hur andra företag lyckats under implementeringens gång, berättade han. Efter hemkomst förklarade han att resan varit fantastisk och att besöken hos de olika företagen på programmet varit riktigt lyckade. Han fick med sig mycket nyttig och användbar information för att klara av arbetet med att införa Lean på Prestando. Lean Manufacturing stod överst på det mycket intressanta och fullspäckade programmet i Birmingham med omnejd. Företagen som besöktes hade alla en egen Lean-resa att visa och berätta om. En del hade kommit längre än andra. Även organisationer knutna till den engelska bilindustrin stod på schemat, liksom ett Lean-seminarium med både teoretiska och praktiska inslag. Besöksprogrammet i Birmingham: Söndag 3 april - Utresa Tisdag 5 april - The Society for Motor Manufactures and Traders (SMMT) Torsdag 7 april - Brandauer Precision and Pressings Måndag 4 april - Birmingham Chamber of Commerce/EEN - Jaguar/Land Rover i Solihull Plant Onsdag 6 april - BMW i Hams Hall Plant Fredag 8 april - Lean Manufacturing Seminarium - Hemresa Roger Björk (Tollo Linear AB) förklarade att uppdraget med resan var att nyttja de kunskaper gruppen lärt sig under höstens/vinterns Smart Produktions -utbildning i IUC Skåne/Näringsliv Skånes regi. Roger berättade vidare att de största erfarenheterna under resan till Birmingham var att kunna jämföra de olika lösningarna på samma tema. Han poängterade dock att det ligger en viss svårighet i att direkt konstatera effekten av den lösningen kontra den andra.

5 - En mycket intressant vecka. En stor behållning var att se skillnaden mellan företagen och att själv göra en analys av vad man kanske borde göra annorlunda för att lyckas i sitt eget Leanarbete berättade Anders Henningson från Nami Lift AB. På besök hos BMW i Hams Hall. På onsdagen stod ett besök på BMW i Hams Hall på programmet, vilket var mycket uppskattat av samtliga deltagare. BMW har kommit mycket långt i sitt Lean-arbete och alla var mäkta imponerade av deras fabrik. Rickard Andersson (Backer BVH) uttryckte efter besöket - Dock känns det för mig i dagsläget som en utopi som blir lite svår att ta in, men det är ju alltid inspirerande att se ett mycket väl fungerande Lean-arbete. Ritva Rosenbäck (Konstruktions Bakelit) var så påverkad av besöket att hon själv började plocka upp skit och plastdelar runt sig när hon kom tillbaka till jobbet. Hon menar att det handlar om att i varje stund finna och lösa problem och avvikelser. Inspirationen stod framförallt BMW:s Leanansvarige för, som under rundvandringen i fabriken börjat torka upp olja som läckte från en maskin. Han gjorde det för att visa det gemensamma ansvaret och intresset för att alla delar inom Lean ska fungera, menade Ritva. Om besöket på BMW var som en utopi var torsdagens besök på Brandauer rena motsatsen. Det var ett företag som inte alls hade kommit speciellt långt med sin Lean-implementering. Anders på Nami Lift AB menar ändå att besöket var intressant eftersom det är lärorikt att besöka företag som inte kommit så långt i sin utveckling. Rickard på Backer BVH tyckte det var skönt att känna igen sig i de problem som Brandauer stod inför eftersom det är samma typ av problem som han och Backer BVH dagligen tampas med. Även fredagens båda Lean Manufacturing seminarium var uppskattade av gruppen. - De innehöll en bra mix av teori och praktik. Jag tror att alla chefer som jobbar med att implementera Lean behöver en sådan här dag med jämna mellanrum för att komma vidare i arbetet, förklarade Rickard Andersson på Backer BVH.

6 - Väl hemma sjönk alla intryck från resan in och den kan kort sammanfattas som succé! Mycket intressanta besök varvades med kunskap på andra plan som marcoplanering av kvalitetshöjningar inom den engelska bilindustrin, sammanfattade Bengt Gebert (Bengtssons Maskin AB:s representant). Spelar Lean-spel på the Birmingham Chamber of Commerce. Vidare berättade Bengt att kunskapen som förvärvades under resan redan har kommit till nytta vid ett flertal tillfällen. Avslutningsvis förklarade han att han är mycket nöjd med att han fick möjligheten att följa med på studieresan. Även Rickard från Backer BVH var inne på samma linje, han tyckte det var en perfekt sammansatt vecka, med rätt nivå på besöken och events. - Jag har tagit mycket bra idéer med mig som jag kommer att ha nytta av i framtiden. Han tyckte också att det var en mycket trevlig grupp som åkte och att de alla kommer att nytta av varandra i deras framtida Lean-arbete. Likaså uttryckte Brodde Bengtsson (Brodd Automation AB) efter hemkomst att resan varit betydligt bättre än hans förväntningar. Admir Husic (Prestando) sammanfattade resan så här: - Gruppen som var med var underbar, man hade det trevligt och roligt tillsammans samtidigt som man diskuterade om dagen som varit, de olika besöken och delade erfarenheter med varandra. Han rekommenderar varmt alla en liknande resa eftersom den varit en av de mest intressanta, nyttiga, lärorika och roliga resor han gjort för företaget. Får han fler chanser, så åker han mer än gärna igen! Samtliga deltagare var mycket nöjda med resan, företagsbesöken och de nya lärdomarna om Lean. - En stor behållning var att se skillnaderna mellan företagen och att själv göra en analys under besöket av vad man kanske borde göra annorlunda för att lyckas med sitt Lean-arbete, sa Anders från Nami Lift.

7 Roger Björk (Tollo Linear AB) förklarade att det han lärt sig under resan var att de inom företaget ska vara stolta och på något sätt uppskatta mer de framsteg vi gör. Det ska finnas en balans i hur de reagerar och menar att de är duktiga på att reagera när något går snett och är inte lika snabba på att reagera när vi gjort något bra. Tyskland Efter några avhopp i sista minuten var det till slut tre företag som åkte med till Stuttgart i Tyskland i mitten av maj. Målet var att besöka välkända maskin- och komponenttillverkare. Deltagarna på resan var Jimmy Svensson (SVP Engineering AB), Jörgen Andersson (SwePart Transmission AB) och Heinz Abrahamsson (Kisab, Kristianstads Industriservice AB). Jörgen från SwePart Transmission uttryckte efter hemresan att resan varit mycket välplanerad och organiserad. Även Heinz Abrahamsson från Kisab var väldigt nöjd. - Jag blev mäkta imponerad av de företag vi besökte, samtliga gav mig en liten pusselbit som jag kan använda i mitt dagliga arbete, förklarade han några veckor efter hemkomsten. Besöksprogrammet i Stuttgart: Söndag 15 maj - Utresa Tisdag 17 maj - Schunk GmbH & Co i Brachenheim - Festo GmbH i Esslingen Torsdag 19 maj - Mori Seiki i Wernau Måndag 16 maj - Steinbeis Europa Zentrum/EEN i Stuttgart - Trumpf i Ditzingen Onsdag 18 maj - Sick AG i Waldkirch Fredag 20 maj - Heller i Nürtingen - Hemresa Jimmy Svensson från SVP Engineering tyckte att det var intressant att se likheterna mellan företagen som besöktes; Alla bolagen var mer eller mindre familjeägda som funnits i många år, med samma typ av struktur och ekonomi och liknade varandra under den ekonomiska krisen. Likaså påminde personalpolitiken om varandras, vilket Besök hos Trumpf. också tydligast märktes på kurvan genom nämnda kris.

8 - Även allt kvalitetsarbete, struktur och arbetstänkande verkade genomsyras av samma känsla, menade Jimmy Svensson. Heinz Abrahamsson från Kisab var inne på samma linje när han förklarade att samtliga företag som besöktes hade gemensamma värderingar och arbetssätt; familjeföretag som tänker långsiktighet, har god lönsamhet, lojal personal, arbetar enligt Lean Production (5S) och har en tydlig och engagerad ledning. Inget av bolagen hade friställt personal under lågkonjunkturen. Bolagen har också en kultur där man återinvesterar vinsterna i företaget, tar ett socialt ansvar samt stöttar utbildning och kvalitetskontroller. Både Heinz från Kisab) och Jimmy från SVP Engineering AB sammanfattar resan som en mycket innovativ, givande och lärorik resa som gav både personliga och yrkesmässigt nya relationer samt överträffade förväntningarna på de flesta sätt. - Resan har även lett till samarbete mellan oss som var med, avslutar Heinz Abrahamsson. Resultatet av samtliga deltagares utvärderingar: Praktiska arrangemang/relevans: 100%* Ökad kunskap som resultat av resan: 85%* Använda kunskapen i den egna verksamheten: 100%* Resans levde upp till förväntningarna: 100%* Om möjlighet, delta i liknande projekt i framtiden: 100%* (*Se Utvärdering Leonardo i PowerPoint)

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer