Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D,LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, Sakernas Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D,LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, 2010-12-15. Sakernas Internet"

Transkript

1 Sakernas Internet Ericsson tror att det kommer att finnas 50 miljarder saker uppkopplade på Internet Är IPv6 och 6LoWPAN nödvändiga för att detta skall lyckas?

2 Sammanfattning IT-branschen har flaggat för att företagen behöver byta upp sig från IPv4 till IPv6 under flera år. Internetadresserna håller på att ta slut. Om den tekniska potentialen som finns i Sakernas Internet med miljarder uppkopplade saker ska realiseras behövs IPv6. Tekniken för trådlösa system och enheter har mognat betydligt. Dock finns det fortfarande reella risker och farhågor som gör att företagen tvekar. För att få veta hur tankar och trender ser ut i nuläget har kontakter med några representanter från olika branscher tagits. De har bl.a. fått svara på frågan, angående Sakernas Internet, vilken som är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden, enligt deras utsago. Information har också inhämtats från vitböcker, material från både IT-experter och teknikföretag som finns att läsa på Internet samt videos och ljudupptagningar. Den dragna slutsatsen är att IPv6 och 6LoWPAN behövs för att visionen om de 50 miljarder uppkopplade sakerna ska bli verklighet redan Men andra tekniker kommer också att finnas med och behövas i helheten.

3 Innehåll Introduktion... 3 Vad är Sakernas Internet?... 3 Teknologi och utmaningar... 4 Vad är IPv6 och vad är alternativen?... 5 Proprietärt eller inte... 6 Hur löser företag och organisationer sina nätverk i nuläget?... 7 IEEE Vad är 6LoWPAN?... 8 Tveksamheter och lösningar... 8 Så ser vi det... 9 Miljöhänsyn Övre lager Hur blir det då? Slutsats Förkortningar/ Förklaringar Referenser Företagskontakter under november och december Bilaga

4 Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D, LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, Introduktion Carl-Henrik Svanberg, Ericssons VD 2009, förespådde under GSMA Mobile World Congress att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade mobila enheter 2020 att allt som har en fördel av att vara uppkopplat kommer att vara det. PeoplePower, som säljer inbyggda nätverkschip för övervakning och fjärrkontroll till företag, påstår t.o.m. att 100 miljarder enheter kommer att vara kopplade till Internet [18] Fokus för denna rapport gäller IPv6 och 6LoWPAN. Är de nödvändiga för att visionen om de många smarta, inbyggda, självkommunicerande och självkonfigurerande prylarna fram till 2020 skall lyckas eller inte? Vad är Sakernas Internet? Mark Weiser blickade framåt och myntade 1988 begreppet ubiquitous computing, en vision om framtida teknologisk ubikvitet. Han var en vetenskapsman vid Xerox PARC i USA som levde Härnäst kommer ubik datorisering, den lågmälda teknologins tidsålder, där tekniken håller sig i bakgrunden av våra liv, har han sagt, och förutsett hur processorkraft kommer att öka i samhället och att denna samtidigt blir alltmera dold. [1] Den fysiska nivån av ubik datorisering brukar i Sverige kallas Sakernas Internet, Smarta Objekt eller Internet of Things. Från att kunna koppla ihop vemsomhelst, närsomhelst och varsomhelst, kan vi nu koppla ihop vadsomhelst. Sakerna i Sakernas Internet består av små prylar som med olika tekniker och tillämpningar kan samverka med hjälp av Internet. En viktig funktion är att nätverk och noder är självkonfigurerande, att sakerna klarar sig själva utan mänsklig administration. Exempel på områden där Sakernas Internet kommer att tillämpas kan vara hem-automation, byggnadsautomation, industriell automation, energisparande, effektförflyttning, sensornätverk, smarta elnät, smarta städer, urbana nätverk, telemetri, hälsa, kvarboende, logistik, containerspårning Allt som tjänar på att vara uppkopplat på ett nätverk kommer att vara det, Eduardo Ricotta, vice vd för kundservice på Ericsson i Brasilien, och våra inbyggda moduler gör det möjligt att koppla bredband till vilken enhet som helst. [2] Villkoren för alla objekt som ingår i Sakernas Internet är mycket olika. Avstånd, energibehov, bandbreddsbehov, frekvensbandstilldelning, säkerhetsbehov, liksom vilket media man använder skiljer sig och därför behövs olika lösningar. För det fysiska lagret används t.ex. radio, ethernet och kommunikation via elnät. IP är det gemensamma gränssnittet. [3] 3

5 Teknologi och utmaningar En nod i Sakernas Internet behöver en sensor eller ett ställdon så att den kan mäta eller påverka omvärlden. En sensor kan vara en tryckknapp, temperatur, acceleration, GPS eller RFID-läsare. Noden behöver en mikroprocessor för att ta vara på inhämtad data. Det behövs en kommunikationsenhet som kan utnyttja trådlösa korthållsnätverk (WPAN) eller elledningar för att ge och ta emot information, mellan noden och andra noder eller mellan noden och omvärlden, och till sist behövs en energikälla. Dessutom behövs standarder för att koppla ihop allt med befintliga Internetsystem. Utmaningar för Sakerna gäller energiförsörjning, fysisk storlek och kostnader. Kostnaden per sak får stora konsekvenser genom den stora mängden enheter det handlar om. Energiförsörjningen tillgodoses med batterier, solceller, lågenergi-elektromagnetiska fält eller vibrationer. Den begränsade tillgången på energi är en stor utmaning för tillverkarna. Det gäller att låta noderna gå i vilo-läge så ofta som möjligt. Detta påverkar i sin tur hur man behöver organisera nätverk och protokoll. De smarta objekten behöver ha energitillgång som håller lika länge som saken. Man strävar efter att utveckla så små enheter som möjligt. Ju mindre storlek desto lättare blir saken att integrera i andra saker, det skapar fler användningsområden och möjligheter till skilda applikationer. Här blir den lilla mängden minne och den lilla, lilla processorn en utmaning och påverkar också nätverk och protokoll. Nätverken kan däremot vara mycket stora och bestå av en ansenlig mängd noder. Att kommunicera kostar energi och bör göras med urskiljning. Vad som ska hållas i det begränsade minnet behöver väljas noga. Nätverken för de smarta sakerna kanske använder sig av opålitliga kommunikationsmedier såsom trådlös lågenergi-standard eller det vanliga elnätet där inte all kommunikation når sin mottagare. Då behöver sakerna kunna kompensera för detta. För att kommunicera med varandra behöver föremålen en unik identitet, en egen adress, vilken kan vara en IP-adress, RFID-kod, DNS-namn eller XMPP-namn. Man ser att potentialen för olika objekt som kommer att vilja interagera med varandra kan bli miljarder i antal. [3],[4] Henrik Ebeklint från företaget Intellicom bjuder på några intressanta forskningsrön: Harbour Research, 2009, tror att intelligenta enheter inom transportsektorn kommer att växa från 73 till 430 miljoner från 2008 till KORE Telematics tror, 2009, att det kommer att finnas en halv miljard uppkopplade saker 2012 med en årlig utveckling på 45-50%.[19] San Francisco Business Times har spått att Smarta Elnät kommer att bli 1000 gånger så stort som Internet, berättade Patrik Fältström, från Cisco, under Internetdagarna 2009.[3] Om 5 till 10 år beräknas 300 miljoner enheter vara M2M-uppkopplade bara i Sverige, kungjorde Håkan Dahlström, från TeliaSonera, inför Telias M2M Event Ute i världen räknar man med 15 miljarder! [5] Hanteringen av de nya stora framväxande nätverken är en utmaning. Noderna behöver vara självkommunicerande och självkonfigurerande. När man vill nå någon av de många enheterna måste man kunna göra det på ett säkert, men ändå smidigt sätt. Nätverket kan vara ett bredbandsabonnemang i hemmiljö, i högteknologisk miljö eller svår utomhusmiljö och dessa behöver olika lösningar. Kommunikationsteknologin behöver vara både trådbunden och trådlös. 4

6 Standardisering är också en utmaning för Sakernas Internet. Internationella, gemensamma, öppna standarder underlättar och främjar utvecklingen av nya produkter. Eftersom systemen spänner över vitt skilda verksamhetsområden behöver människor med mycket olika expertis från helt olika verksamhetsfält alltmer samarbeta. De behöver bestämma sig för en långsiktig hållning där man avstår från att ha stängd källkod och därigenom förhindra återvändsgränder när ev. andra system tar över och för att undvika konflikter rörande patent, royalties etc. Öppna protokoll underlättar också konkurrens med fördelar som effektivitet och kvalitet. Men öppenheten är kanske inte det största problemet längre, utan svårigheten att komma fram till en gemensam standard. De olika nivåerna inom strukturen behöver fungera problemfritt sinsemellan, noderna med kommunikationsteknologi med routrar och med applikationer. Varje nivå har sina egna standardiseringsorgan och dessa behöver arbeta fram standarder som fungerar tillsammans. Arbetet med standarder är en viktig faktor för att lyckas med Sakernas Internet. IPSO Alliance verkar för att sprida standarder såsom 6lowpan, de förespråkar användningen av IP för smarta objekt. Huvudfokus ligger på att testa och driva fram utbytbarhet. Cisco understöder öppen arkitektur. De anser att offentlig reglering alltid bevarar den öppna marknaden. ISA arbetar med standarder för M2M, maskin till maskin, kommunikation. [7] De nya smarta sakerna måste inte bara interagera sinsemellan utan måste också fungera med de infrastrukturer som redan är byggda. Teknologin behöver vara utvecklingsbar och skalbar. Arkitekturen behöver kunna stödja system med miljontals noder genom adress, router och hantering. Branscherna har ännu inte bestämt sig för vilken arkitektur man ska ha för detta. Det saknas också en samlad testorganisation för Sakernas Internet, dock görs olika enskilda ansträngningar, t.ex. av IPSO Alliance. [3],[4] Vad är IPv6 och vad är alternativen? IPv6, Internet Protocol version 6, är nästa generation protokoll för kommunikation över Internet, utvecklad redan på 90-talet. Nu används fortfarande IPv4 med en adressrymd på drygt 4 miljarder, vilket är en mycket lägre siffra än 50 miljarder, det antal uppkopplade saker som Ericsson spår för IPv6 har å andra sidan en 128 bitars adress som räcker till nästan 340,3 sextiljoner adresser. Smarta elnät kommer att behöva kommunicera med miljoner övervaknings- och kontrollenheter i sina nätverk och dessa i sin tur behöver kopplas ihop med en mängd apparater i varje hem och bara med detta kommer antalet IP-adresser upp i miljarder. [6] IT-världen är numera enig om att man behöver gå över från IPv4 till IPv6 så fort som möjligt. Men företagen har delvis p.g.a. kostnader och komplexitet hittills skjutit på övergången. Detta har man gjort med hjälp av tekniker såsom NAT, MPLS, VPN. Med NAT är det möjligt för flera datorer, eller noder i det lokala nätet att via en router ansluta till Internet via en gemensam publik IP-adress. I det lokala nätverket är datorerna inte direktanslutna till Internet utan får egna interna adresser. Om 5

7 man försöker skicka ett flöde genom en router och det misslyckas, så kan man försöka igen och hitta en ny väg, men med en NAT kan adressen ha blivit ändrad. NAT är också problematisk när det gäller autentisering. NAT kan störa TCP. NAT försvårar för konstruktionen av fungerande datakommunikationsprotokoll. Dessutom finns det en gräns för hur många enheter som kan använda en enda IP-adress utan att det blir problem med Internetanslutningen. Redan nu finns det saker som kommunicerar med saker på korta avstånd. Men det är det utökade avståndet som öppnar för så många nya möjligheter, liksom kommunikationen mellan föremål som är fysiskt nära varandra men hör till olika nätverk. Patrik Fältström från Cisco gav under Internetdagarna 2009 ett exempel: Om t.ex. två enheter i samma bil kommer från två olika företag kan de med dagens teknik behöva ta en lång och komplicerad omväg, ofta genom flera olika länder, via både VPN och NAT teknik för att till slut kunna kommunicera med varandra. Alternativet skulle vara direkt kommunikation, men det kräver öppna system.[3] Proprietärt eller inte Det har skapats en del proprietära eller delvis stängda protokoll såsom Zigbee, Z-Wave, Xmesh, SmartMesh/TSMP, där man blir beroende av att hålla sig till samma leverantör och interoperabiliteten är satt ur spel. De kan vara både trådlösa och trådbundna och använder både lågenergi Wi-Fi och elnätskommunikation. Med dessa system måste man ha en protkollöversättare, d.v.s. gateway för att kommunicera med nya länkar. KNX, LonWorks och Bacnet är andra exempel. Att ha gateways i sitt nätverk innebär en hel del komplexitet. Nätverksprotokoll med olika språk och många speciallösningar behöver översättas och förstås på var sida om den. Man måste bryta både sändande och mottagande kommunikationsmodell, vilket utgör risk för intrång bl.a. Skulle man behöva hantera ett fel manuellt kräver det mycket stora kunskaper. Ett ytterligare problem är att man måste göra förändringar i denna gateway varje gång man vill bygga ut i nätverket och förändringarna innebär en ökad risk för fel. Med IP har man ett system som är skalbart för stora mängder noder, som kan hantera de små enheterna med begränsade resurser, som är interoperativt med befintliga nätverk och befintliga applikationer. Med IPv6 kommer man tillbaka till större enkelhet. Man får ett transparent IP-system med unika adresser, applikationsoberoende och som blir kostnadseffektivt. En mängd komplicerad teknik blir överflödig, anser Adam Dunkels från SICS. [4] Det är en fördel för sakerna att vara direkt uppkopplade på nätet. De flesta operativsystemen för PC har redan IPv6. Regeringar har börjat efterfråga IPv6, de flesta routrar har det redan. [7] Den obrutna linjen i kommunikationen mellan sändare och mottagare, end-to-end, är ett begrepp som många inom IT-branschen tror på. En fördel är att IPv6 bygger vidare på IP som alla redan har. Man kan ofta använda befintliga protokoll. IP stacken kan klara sig med så lite som 4K RAM. IP hanterar olika fysiska lager som radio, ethernet eller elnät. 6

8 IPv4 adresserna kommer att ta slut inom ett år. Om du inte redan är igång med att förbereda för IPv6 ligger du efter, sade Danny McPherson från Verisign under Internetdagarna Internet består av en mängd löst sammankopplade nätverk. Detta är en säkerhetsstyrka. Men Internets framgångssaga som drivits av vemsomhelst till vemsomhelst och obruten kommunikation från sändare till mottagare, är utmanad på många nivåer idag. Det gäller att undvika öar, delning och fragmentering. [8] Hur löser företag och organisationer sina nätverk i nuläget? Göteborg Energi har satsat på ZigBee, levererat av koreanska NURI Telecom, för sina elmätare. Nätverket stöder inte IP, utan löser uppkopplingen till Internet med gateways. Systemet har tvåvägskommunikation, inbyggd säkerhet, är skalbart, kan hoppa mellan olika noder i nätverket och har låg energiförbrukning. Med systemet har Göteborg Energi påbörjat förvandlingen av Göteborg till Smart Stad. Olika fastighetsägare kan visa sina miljöförbättringar, Göteborg Energi kan sänka sina driftskostnader, kunder kan genom sitt beteende påverka sin el-faktura. Det går att bättre upptäcka läckage, brand, inbrott och vidta snabbare åtgärder. I framtiden kan man lägga till fler tjänster när ny teknik växer fram. (ZigBee har dock bestämt sig för att gå över till IPv6 enligt ett beslut 2009.[3]) När det gäller vård i hemmet tror Skolan för teknik och hälsa vid KTH, genom Stefan Lundberg, inte att befintliga trådlösa system och IP är tillräckligt pålitliga. Istället tror man på att använda leverantörsspecifika telemetrisystem. Det finns en skepsis mot internetbaserade system för att de är öppna. Man kan ändå använda internet, t.ex. för att mäta blodtryck, EKG och syresättning. [3] JM har valt att satsa på KNX i sina byggnader. KNX är en mogen ISO-standard och Europastandard, anser Greger Sandström som är JM:s teknikexpert för smarta hem, och nu finns det många tillverkare av produkter för KNX. JM arbetar också på att knyta till sig leverantörer och installatörer som kan hantera systemen långsiktigt, ett eftermarknadspaket. Utvecklingen går mot interoperabilitet, vilket i sin tur bygger på standardisering. KNX är den mest etablerade och mogna lösningen för smarta hus, tycker Max Reiman, teknikspecialist hos EIO, och påpekar att hårda regleringar gör att olika leverantörers produkter fungerar tillsammans helt problemfritt. KNX lämpar sig bäst för trådbunden teknik, alltså till nya byggnader. Inom trådlösa system finns en rad konkurrerande kommunikationstekniker, t.ex. ZigBee, Z-wave och Enocean och det är svårt att knyta ihop teknik från olika leverantörer, t.o.m. inom samma plattform, anser Max Reiman. Radiobaserad styrning kan vara mest utbytbar. [9], [10] I många fall finns redan kablar på plats, t.ex. office network eller factory LAN. Anders Johansson, från SABO, påpekar att Opex och Capex måste värderas. [19] Dock finns det en stor potential förknippad med trådlösa nätverk. Man slipper kostnaden för kablar och det kan vara enklare att bygga om, flytta på enheter etc. Med ett radiosystem blir man väldigt flexibel. När ett nytt företag flyttar in på ett kontor måste man ofta slå ut väggar och då blir det jobbigt om man har trådar, säger Rene Baumann, utvecklingschef på Zone Controls. [11] 7

9 IEEE Den trådlösa radiokommunikationen IEEE förbrukar ca 1% energi jämfört med tidigare trådlösa standarder som erbjuder ett lägre lager avsett för nätverk som fokuserar på låga kostnader, låg hastighet, ubik kommunikation mellan enheter och låg strömförsörjning. Den är grunden för ZigBee, WHART, MiWi, vilka också försöker erbjuda nätverkslösningar för de övre nivåerna som inte omfattas av standarden. Den kan också användas med 6LoWPAN och IP. Små trådlösa smarta saker använder extremt lite minne, lite energi, är lätta att bygga in och kan dessutom vara i viloläge 99% av tiden. [12],[13] En variant av standarden, g, har satsat på att leverera säkrare signaler i störningsutsatta miljöer. Vad är 6LoWPAN? IPv6 behöver ett minimum av 1280 bytes för att skicka sina paket, maximum transmission unit (MTU), medan standardens paketstorlek är på 127 bytes. Detta dilemma har lösts med hjälp av 6LoWPAN som är en internationell, öppen standard. 6lowpan gruppen (inom IETF) har definierat hur inkapsling och header kan komprimeras, så att IPv6 paket kan sändas och mottas genom IEEE baserade nätverk. [14] Man använder minimalt med kod och minne. Kommunikationen är obruten mellan sändare och mottagare och man kan ha en varierad topologi.[7] 6LoWPAN gör att lågenergi prylarna får tillgång till öppna system (vilket underlättar ytterligare standardisering av kommunikationsfunktioner) och interoperabilitet också med befintliga IT-enheter. Man använder gängse routing-teknik och ger möjlighet för enorma mängder IP-baserad verksamhet, hantering och kommunikation. Enkelheten att installera spar tid och kostnader. Det går bra att använda moderna säkerhetstekniker. Det är applikationernas behov och anläggningens storlek som avgör hur nätverket organiseras, inte underliggande teknologier. 6LoWPAN har stora resurser att arbeta med enheter som använder lite energi, minne och bandbredd. [13] I en IPv6 länk (t.ex. ethernet) så ropar alla, alla lyssnar och alla svarar, alla är på och alla har ström. I 6LoWPAN har vi sovande inbyggda enheter, berättar Zach Shelby från Sensinode. Vi gjorde alla meddelanden nodinitierade det är den trådlösa noden som kontrollerar sin trafik. Vi gjorde en nod-registrerings mekanism. I stället för att alla pratar i munnen på varandra så är det den trådlösa enheten som kontaktar sin router den bestämmer när det är dags att vakna. [7] Tveksamheter och lösningar Energimarknadsinspektionen har listat några tekniska utmaningar för upphandling inom det intelligenta elnätet, men dessa kan vara allmängiltiga för många applikationsområden: Teknik som 8

10 ännu inte finns, Teknik som inte verkar behövas, Bristande utbytbarhet, Nackdelar med ny teknik, Tveksamheter inför ny teknik. [15] Säkerhet är en aspekt som är viktig och väcker tvekan. Med trådlösa nätverk är kanalen mycket lätt att avlyssna, och noderna lätta att lura. Med IP och dess obrutna kommunikationslinje kan man kryptera meddelanden.( I routrar blir data o-krypterad.) 6LoWPAN bygger på IPv6 vilket går att standardiserat använda i en IPv4 värld, genom att skicka meddelandet i tunnlar. Brandväggar är extra viktigt när man inte har någon administratör. [7] Ett intressant EU- projekt, Utrustit (Usable Trust in the Internet of Things), har dragit igång under hösten 2010 och pågår till Koordinator för projektet är Manfred Tscheligi från Usability Research and Engineering. Projektet ska ge människor underlag för att fatta beslut utan att ha kunskaper som en säkerhetsexpert. Sweden Connectivity deltar med experter på utveckling av hårdoch mjukvara för säkra uppkopplingar i mobila trådlösa produkter. [16] Regelsystem vad gäller socio-etiska hänsyn måste också tas i akt och i vissa fall arbetas fram eller väntas in när det gäller så stora förändringar av verkligheten som Sakernas Internet medför. Manuel Mateo, Europeiska kommissionens ansvariga för utvecklingen på EU-nivå, sa under Internetdagarna 2009 följande: Regeringar ska bevaka medborgarnas rätt till integritet och sekretess. Det måste finnas rätt att stänga av vissa system, att inte alltid vara övervakad. Både personlig integritet och företagssekretess är stora frågor och ett hinder som behöver övervinnas innan tekniken kan blomstra. [3] Så ser vi det På frågan om vilken som är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden när det gäller Sakernas Internet (bilaga 1), svarade Emil Edvardsson, specialintresserad elektroingenjör. IPv6 har goda förutsättningar, men utan att veta mer om förutsättningarna (bandbredd, data/overhead, energiförbrukning, latencies mm) är det svårt att dra någon absolut slutsats. För vår del inom elbranschen, säger Lars Garpetun från Vattenfall, så är det home automation, (wireless), Smartgrid lösningar i nätstationer (trådbaserade) och elmätar kommunikation (p2p, radio, PLC). Matts Lindgren från Nordiq skrev: Det finns många tekniskt gångbara lösningar, men det som avgör i slutänden är vilken lösning som tar marknadsandelar. Det beror främst på vilka marknadskrafter som agerar. Som jämförelse kan man se till hur standardiseringen av data närt i bilar gick till. Det fanns säkert 10 godtagbara lösningar, men Bosch/Intel vann med sitt samarbete matchen om marknaden med sin CAN-buss. Man var då tvungen att släppa på patenträttigheter och ge kostnadseffektiva licenser för att lyckas. Byggindustrin ligger tyvärr efter i standardisering, troligen främst pga små serier jämfört med bilindustrin, och liten förståelse för ITns möjligheter. Mitt tips är att någon lösning från dator eller telecomindustrin kommer vinna slaget. Sen måste man skilja på protokollnivå. För datakommunikation krävs standard på fysisk nivå, meddelandenivå och transportnivå till exempel. Fysisk och meddelandenivå kan vara 10/100Mbit Ethernet, blåtand och WLAN. Högre upp i protokollstacken IPv6. 9

11 Jag tror mer på massmarknaden som drivkraft än specialgjorda protokoll för hus (typ LON, EIB och KNX). Anders Johnsson från Vattenfall: Att växla till IP v6 blir ju absolut nödvändigt då adresserna i v4 tar slut. Med v6 följer nya möjligheter men också mer overhead. 6LoWPAN löser problemet att få plats med den stora mängden små prylar i trådlösa nät. Vad som blir mest kostnadseffektivt vet jag inte. En farhåga är att det kommer bli trångt i etern med alla trådlösa utrustningar. Men han säger också: Om man kan lösa energiförsörjningen och säkerställa signalöverföringen är trådlöst att föredra. Den mest kostnadseffektiva lösningen är kanske att ge tekniken tid att utvecklas. Alltför snabba omställningar kostar ofta mycket och det är inte alltid det bästa som vinner, säger Anders Lindskog från SP. Vi kommer alltid att se protokoll på alla nivåer, Joachim Lindborg från SUST, idag finns inga proprietära protokoll som är som de var förr "hemliga". Alla protokoll är idag öppna. Problemet är att det finns så många och det är ingen som är de facto standard. Att vi får IP är ingen lösning i sig, vi har istället protokoll ovanpå det som biter sig fast och skapar inlåsningar på andra nivåer. Industrin vill ha sensorer och enheter som kör modbus över IPv4. Modbus har kraftiga begränsningar men funkar ypperligt med de klassiska styrsystemen. För dem är det modbus som är killer app. Miljöhänsyn Miljöhänsyn är ett argument för Sakernas Internet, men gör också att många vill vänta in att tekniken utvecklas ytterligare. Batterier skall i görligaste mån undvikas av flera skäl, av besvär för individ och miljöaspekt, säger Anders Lindskog. Idag har vi gladeligen 5-10 sensorer till armen som har batterier som räcker i något år, ofta special batterier dessutom. Jag tror att detta kommer att ändras, speciellt om vi pratar professionella fastighetsägare etc. Det kommer inte att gå att ha tals sensorer med batterier som måste bytas, säger Joachim Lindborg. Jerker Delsing, från LTU, ser lösningar som innehåller batteri, superkapacitanser och "energyharvesting". Målbilden är att energin skall räcka minst lika länge som den övriga livslängden på "saken". Stefan Lundberg, från CHB, KTH, ser också att det kommer att finnas sensorer som drivs av energi som de "skördar" från omgivningen i framtiden vilket gör dem robustare. Lars Garpetun, Vattenfall, uttrycker sig liknande: Att undvika batterier är viktigt av underhålls skäl. Användningen av "super kondensatorer" för att upprätthålla funktion under strömlösa situationer (begränsad tid) är väsentligt vid systemlösningar för drift ändamål, etc. Övre lager 6lowpan och ipv6 är EJ en killerapplikation enligt mig, säger Tor Ericson, ÅF konsult, eftersom det inte räcker för att beskriva hela protokoll-lagret. Översta delarna saknas och det är när man satt det för respektive applikationsområde som bollen börjar sättas i rullning på det området. Henrik Ebeklint, från Intellicom, säger: Utöver adressering så tycker vi på Intellicom att det är viktigt med 10

12 management av fjärrenheter. T ex för att enkelt kunna ladda ner ny konfiguration eller mjukvara till många enheter samtidigt. Automatisk backup av mjukvara i fält etc. Allt detta har vi byggt in i Netbiter Argos data center och tyvärr så blir det ofta för mycket fokus på hur gränssnittet ser ut, t ex att man kan få en bild på en fläkt som snurrar. De som fokuserar på det kommer senare inse att adresseringen och management av alla enheter är betydligt viktigare för installation, drift och underhåll. Om inte dessa bitar fungerar enkelt och med låg kostnad kommer inte användarna vilja göra fler projekt och då når vi inte 50 miljarder enheter. [19] Hur blir det då? Om vi inte snart väljer att påbörja och förbereda för en övergång till IPv6 så kommer vi tvingas konstruera allt större VPN för att stödja nya enheter. VPN kräver mycket konfiguration i jämförelse att ge enheter publika IP-adresser. Avsaknaden av IPv6 på bred front kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att begränsa utvecklingen av såväl nya produkter som Internet, skriver Fredrik Gunger,.SE, och Olof Hagsand, KTH, i en rapport på.se. Om trenden att använda NAT och VPN utvidgas, kan man se en utveckling mot stängda lösningar där näten blir mer fragmenterade och där enheterna inom olika nätverks-öar bara i undantagsfall kan kommunicera mellan varandra. IPv6 har i det scenariot en mer begränsad roll. [17] Förespråkare för att börja använda IPv6 och 6LoWPAN menar, som Henrik Ebeklint, Intellicom, att Detta är en viktig komponent för att nå massmarknad. Idag begränsas tillväxten. Att slippa arbete med IP nummer och att ha en enkel installation är viktigt för att nå en låg Total Cost of Ownership. Håkan Dahlström, från TeliaSonera säger, Ja, IPv6 är ett måste för att kunna adressera en så stor volym enheter. När det gäller protokoll och infrastruktur så tror jag vi kommer få se flera varianter. Jag tror att IoT via IPv6 är framtidens lösning på flera av de applikationer vi ser framför oss. (Dock finns det ingen killer application - det är som heliga Gral). Jag hoppas att IoT kommer att börja komma på allvar under nästa år. Jag ser fram emot att få sätta upp en sådan lösning i vårt Living Lab, berättar Stefan Lundberg på CHB, KTH. Jerker Delsing på LTU säger att Idag är det sensornätverksplattformar typ Mulle som gäller. Imorgon kommer vi att se single chip lösningar som integrerar funktion och kommunikation t.ex. en tempsensor med LTE radio som är ca 0.1 cm3. Utvecklingen är beroende av att teknik från flera olika branscher kombineras på nya sätt. Vattenfalls Lars Garpetun tror på en kraftig ökning av uppkopplad hem-automation. De kommer sannolikt att kommunicera via en gemensam hub som ansluter till ett flertal aktörer, elleverantörer, vitvaruleverantörer, värmesystem- leverantörer, etc. Kopplingen mot Internet kan vara på många olika sätt, Anders Johnsson, Vattenfall, enheten kan växla till den väg som funkar bäst för tillfället. Alla aktörer skulle kunna samsas i samma fysiska nät. MEN, det skulle innebära krav på vpn-tunnlar och brandväggar i varje enhet. Joachim Lindborg från SUST sammanfattar så här: Vi kommer att få mer och mer uppkopplade saker så är det. Vägen mot IPv6 tror jag är lite brokig. Det kommer i åtskilliga år till vara så att det blir privata nät som inte når internet och där man nöjer sig med IPv4. Säkerhet och integritet måste också ha en lösning innan det går att säga vart vi är på väg. [19] 11

13 Slutsats Visionen om Sakernas Internet är spännande. Sakernas Internet kan medverka med nya lösningar vad gäller miljöproblem, växande och åldrande befolkning, och andra problem som samhället rådbråkar sig med idag. Möjligheterna för energibesparing, materialbesparing, säkerhetsförbättringar, bekvämlighetsförbättringar är betydande. Men för att sakerna ska kunna samarbeta måste först branscherna samarbeta. Detta är inte en enkel ekvation. Företagen måste på samma gång vara altruister, visionärer och realister. De måste ju tjäna pengar. De måste kunna se sin del i den nya topologin för att vara beredda att satsa. De flesta företag verkar förstå att de behöver gå över till IPv6, men det är inte säkert att man vill ligga i frontlinjen. 6LoWPAN som löser många tidigare problem med trådlösa nätverk är nytt och måste testas för att bli gällande. Både Sverige och EU satsar resurser på att stödja projektutveckling och demonstrationsanläggningar. IT-branschen har redan löst hur övergången till IPv6 kan gå till och det finns modiga pionjärer. Slutledningen är därför att IPv6 och 6LoWPAN är nödvändiga för Sakernas Internet och de kommer att integreras i samhället. Frågan om när är däremot öppen. 12

14 Förkortningar/ Förklaringar DNS Domain Name System EIO GPS IETF IPSO Elektriska Installatörsorganisationen Global Positioning System Internet Engineering Task Force IP for smart objects alliance IPv6 Internet Protocol version 6 ISA LAN Latency 6LoWPAN KNX M2M The International Society of Automation Local Area Network Mått på tidsfördröjning i ett system IPv6 over lowpower wireless personal area network Konnex är en ISO-standard för intelligenta fastigheter maskin-till-maskin-kommunikation Modbus Ett protokoll för seriekommunikation från Modicon, 1979 MPLS MTU NAT OPEX/CAPEX PLC P2P RFID Multiprotocol label switching Maximum transmission unit Network Address Translation CAPEX (Capital Expenditures) är utgifter för nyutveckling OPEX (Operating Expenditures) är löpande utgifter Programmable Logic Controller, programmerbart styrsystem peer-to-peer network, alla noder i nätverket kan agera i alla roller Radio-frequency identification Sextiljon Tusen triljoner, eller SICS Superkapacitans Telemetri TCP Ubikvitet Swedish Institute of Computer Science Kondensator med superkapacitet Fjärravläsning av sensorer Transmission Control Protocol Närvaro överallt på samma gång 13

15 VPN WPAN XMPP SUST Virtual Private Network Wireless Personal Area Network, nätverk med begränsad räckvidd Extensible Messaging and Presence Protocol, utbyggbart meddelandeoch närvaroprotokoll Sustainable Innovation i Sverige AB Referenser [1] Wikipedia. (2010). Mark Weiser. (läst ) [2] Ericsson. (2010). Buses in Brazil connected to mobile broadband. (läst ) [3].SE. (2009). Sakernas Internet, En rapport från seminarium den 5 november 2009, Raunio,B. (läst ) [4] Vasseur, J-P., Dunkels, A. (2010). Interconnecting Smart Objects with IP, The next Internet. Morgan Kaufmann Publishers. [5] Telia. (2010). Telia M2M Efficiancy 2010, Dahlström, H. (läst ) [6].SE. (2009). Opportunities Presented by the "Internet of Things. Fältström,P., Dunkels, A. (avlyssnat ) [7] Sensinode. (2008). 6LoWPAN Tutorial Video. (sett ) [8] UR Samtiden. (2010). Internetdagarna, Inledn. av Danny McPherson. (http://www.ur.se/play/ sett ) [9] Åslund, B. (2010). KNX smartast i smarta hem. Energi & Miljö, Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning, (11/10 årg 81), [10] Åslund, B. (2010). Ny generation smart teknik. Energi & Miljö, Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning, (11/10 årg 81), [11] Wennberg, A. (2010). Styr inomhusklimatet med ljus. (läst ) [12] Wikipedia.(2010). IEEE (läst ) 14

16 [13] IPSO Alliance Webinar about 6LoWPAN. (https://cisco.webex.com/ciscosales/lsr.php?at=pb&sp=ec&rid= &rkey=efa 2c17183c05d21 (avlyssnat ) [14] Wikipedia.(2010). 6LoWPAN. (läst ) [15] EI R2010:18. Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem- Smarta mätare och intelligenta nät. Energimarknadsinspektionen. (läst ) [16] Abrahamson, H. (2010). Så ska vi lita på maskiner med ip-liv. (läst ) [17].SE. (2010). Framtidens uppkopplade enheter en drivkraft för IPv6-utbyggnad?, Gunger, F., Hagsand, O. utbyggnad.pdf (läst ) [18] People Power. (2010).Internet of Things. (läst ) Företagskontakter under november och december 2010 [19] Håkan Dahlström, President Mobility Services, TeliaSonera Jerker Delsing, Professor vid forskningscentret EISLAB, LTU Henrik Ebeklint, Managing Director, Intellicom Emil Edvardsson, elektroingenjör, intresserad av hemautomation, arbetar på Unfors Tor Ericson, Managar Electronics Design, ÅF Konsult Lars Garpetun, Project Manager, Vattenfall Anders Johansson, Fastighetsutveckling, SABO Anders Johnsson, Senior Research Engineer inom Technical IT, Vattenfall Joachim Lindborg, Teknisk chef, SUST Matts Lindgren, VD, Nordiq Anders Lindskog, Forskare smarta nät, SP Stefan Lundberg, Teknisk doktor, CHB, KTH Johan P. Lysholm, Marknadschef, EIO Rikard Nilsson, Senior Manager KNX, Schneider-Electric 15

17 Bilaga 1. Så här såg min förfrågan ut: Jag, Gunvor Nilsson, studerar datateknik på Luleå Tekniska Universitet. Som fördjupningsuppgift har jag valt följande: Sakernas Internet Ericsson tror att det kommer att finnas 50 miljarder saker uppkopplade på Internet Är IPv6 och 6LoWPAN nödvändiga för att detta skall lyckas? I första hand tror jag att IPv6 och trådlösa nätverk med protokollet 6LoWPAN är en killer application för att förverkliga detta. Men min fråga till er är: 1. Vilken är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden? Hur ser ni på 2. Proprietära/öppna protokoll? 3. Trådbaserade/trådlösa givare och sensorer? 4. Batteridrivna/batterilösa givare och sensorer? Har ni några övriga synpunkter/tankar om Sakernas Internet (Internet of Things) Svaren skulle jag behöva före 12 december för att kunna ta med resultatet i min rapport. Jag skulle vara mycket tacksam för er hjälp med detta. Vänliga hälsningar Gunvor 16

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Jan Risén. 1 Building Automation

Jan Risén. 1 Building Automation Jan Risén 1 Building Automation 2 Building Automation Byggnadsautomation för ingenjörer Standardprotokoll Fördelar Historia Dagsläget Framtiden Kort om de viktigaste protokollen 3 Building Automation Fördelar

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Innehåll. 1 Om detta dokument. 1 Om detta dokument 1. 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2

Innehåll. 1 Om detta dokument. 1 Om detta dokument 1. 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2 Innehåll 1 Om detta dokument 1 2 Kundnytta 2 2.1 Introduktion till BACnet 2 3 Vad ska du tänka på vid projektering? 3 3.1 IP-plan 3 3.2 PICS 3 3.3 BIBBar 4 3.4 Profiler 4 3.5 Certifiering 4 3.6 EDE-filer

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

2015-09-17 Andreas Rosengren

2015-09-17 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri på kort och lång sikt? Industriell forskning inom industri 4.0 FFI LISA Bakgrund Tyska

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet 5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet OSI-modellen Skiktade kommunikationsprotokoll Informationsteknologi Jakob Carlström Open Systems Interconnect Standardiserad av ISO 98 Referensmodell, inte protokollstandard skikt Har påverkat utvecklingen

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business

SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business TA KONTROLL ÖVER DIN MOBILA SÄKERHET I en tid då vi arbetar allt mer mobilt, är det inte lätt att skydda nätverket. Dåligt skyddade

Läs mer

Datakommunikation vad är det?

Datakommunikation vad är det? Datakommunikation vad är det? Så fort en sändare överför data till en mottagare har vi datakommunikation Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem: Sändare och mottagare måste kunna tolka varandra

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control Välkommen hem! Scypho Heat Control är ett intelligent system som effektiviserar energianvändningen för uppvärmning av din villa, samtidigt som den förenklar din vardag och låter dig fokusera på de viktigare

Läs mer

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1 Nätverk Hemma Han ringer på hos en jättelik karl för att demonstrera sin dammsugare. Hemmet är synnerligen välstädat och det finns inte ett dammkorn någonstans. Men "försäljare Rhuter" vet råd. Han tar

Läs mer

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, 2016-04-12 Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Trådlös reglering Tidigare och nuvarande PiiA-projekt Control & Communications

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

Det Nya Internet- IPv6

Det Nya Internet- IPv6 Det Nya Internet- IPv6 Anders Rafting, Enheten för Robust kommunikation, PTS Agenda Kortfattat om PTS IPv4 snart slut vad göra? Initiativ för IPv6-införande Forsknings- och utvecklingsprojekt Proaktivt

Läs mer

ETS130 2015 Fördjupningsuppgiften Ämnen

ETS130 2015 Fördjupningsuppgiften Ämnen ETS130 2015 Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom data- och telekom. Få en djup förståelse för detta ämne.

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Agenda Andreas Rosengren

Agenda Andreas Rosengren Agenda Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

När kommer ZigBee RF4CE till Europa?

När kommer ZigBee RF4CE till Europa? När kommer ZigBee RF4CE till Europa? Av Cees Links, CEO GreenPeak Technologies www.greenpeak.com ZigBee RF4CE förklarad ZigBee RF4CE (Radio Frequency 4 Consumer Electronics) är det populära, trådlösa kommunikationsprotokollet

Läs mer

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn DA 2012: F13 Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn Trafik i ett litet lokalt nätverk EF:D5:D2:1B:B9:28 B2:1B:34:F3:F3:7A Alice 19:26:88:F4:10:14 79:D1:95:77:59:0C Alice vill skicka data till Bob CD:C8:7C:46:E2:BC

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Kombination av: Presentationer Demonstrationer Posters Grand finale workshop Med middag

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Sprang på den här sidan; www.kickstarter.com/projects/limemouse/l...ight-bulb-reinvented

Sprang på den här sidan; www.kickstarter.com/projects/limemouse/l...ight-bulb-reinvented Intressant produktidé Postad av Friedrich Lossien - 24 sep 2012 19:54 Sprang på den här sidan; www.kickstarter.com/projects/limemouse/l...ight-bulb-reinvented Grymt häftig produktidé. Hoppas det är en

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Men lutar åt att ha något som ev går att koppla mot KNX eller Smart-house trådlöst om man hittar på något sådant i framtiden.

Men lutar åt att ha något som ev går att koppla mot KNX eller Smart-house trådlöst om man hittar på något sådant i framtiden. Trådlösa strömbrytare. Postad av Eric Ericsson - 06 jul 2014 12:35 Har under en tid suttit och tittat på olika trådlösa lösningar för att ersätta en trådbunden strömbrytare till en taklampa i samband med

Läs mer

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson:

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson: Internet of Things Inom industriellt underhåll Kontaktperson: Hans Hellström Försäljningsansvarig, Underhållssystem Tel: 070-105 32 25 E-post: hans.hellstrom@sigma.se Ref: Sigma MS/EAM 2015-05-19 Sida

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Säkerhet genom simpel nätverksutrustning. Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18

Säkerhet genom simpel nätverksutrustning. Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18 Säkerhet genom simpel nätverksutrustning Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18 1 Inledning Bakgrund Metod Sammanfattning Frågor 2 3 Ipv4 är idag slut hos världs distributören Europe and

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Internet of things, IoT

Internet of things, IoT Internet of things, IoT samlingsprogram Nya kurser! Bygger din kompetens Internet of things, IoT samlingsprogram Sakernas internet, eller Internet of Things (IoT), brukar ses som den fjärde industriella

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

SUNET TREF LANng 2003

SUNET TREF LANng 2003 SUNET TREF LANng 2003 Kort om gruppen och rapporten Kent Engström, SUNET TREF / Linköpings universitet Gruppen Börje Josefsson, LTU Björn Rhoads, KTHNOC Magnus Höglund, DU Johan Sandfeldt, KI Kent Engström,

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen Hur går vi vidare? Varthän? Hans.Wallberg@umdac.umu.se Internetdagarna 22 CPU-kraftens utveckling Miljoner transistorer per krets 4 3 2 1 196 197 198 199 2 21 Varje grind har blivit 1 ggr snabbare Strömförbrukningen

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Datakommunikation vad är det?

Datakommunikation vad är det? Datakommunikation vad är det? Så fort en sändare överför data till en mottagare har vi datakommunikation Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem: Sändare och mottagare måste kunna tolka varandra

Läs mer

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 1 Däremot Det är

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Strategisk val av transmissionsteknik för 10G i IP Backbonnätet.

Strategisk val av transmissionsteknik för 10G i IP Backbonnätet. Page WHITE PAPER Public 1 (13) Strategisk val av transmissionsteknik för i IP Backbonnätet. Contents Page 1 Introduktion 2 2 Trafik behovet idag och i framtiden 2 2.1 Trender för kapacitetsutveckling inom

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen

Fördjupningsuppgiften Ämnen Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften if Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup jpförståelse för detta ämne. Presentera ert

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer