Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D,LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, Sakernas Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D,LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, 2010-12-15. Sakernas Internet"

Transkript

1 Sakernas Internet Ericsson tror att det kommer att finnas 50 miljarder saker uppkopplade på Internet Är IPv6 och 6LoWPAN nödvändiga för att detta skall lyckas?

2 Sammanfattning IT-branschen har flaggat för att företagen behöver byta upp sig från IPv4 till IPv6 under flera år. Internetadresserna håller på att ta slut. Om den tekniska potentialen som finns i Sakernas Internet med miljarder uppkopplade saker ska realiseras behövs IPv6. Tekniken för trådlösa system och enheter har mognat betydligt. Dock finns det fortfarande reella risker och farhågor som gör att företagen tvekar. För att få veta hur tankar och trender ser ut i nuläget har kontakter med några representanter från olika branscher tagits. De har bl.a. fått svara på frågan, angående Sakernas Internet, vilken som är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden, enligt deras utsago. Information har också inhämtats från vitböcker, material från både IT-experter och teknikföretag som finns att läsa på Internet samt videos och ljudupptagningar. Den dragna slutsatsen är att IPv6 och 6LoWPAN behövs för att visionen om de 50 miljarder uppkopplade sakerna ska bli verklighet redan Men andra tekniker kommer också att finnas med och behövas i helheten.

3 Innehåll Introduktion... 3 Vad är Sakernas Internet?... 3 Teknologi och utmaningar... 4 Vad är IPv6 och vad är alternativen?... 5 Proprietärt eller inte... 6 Hur löser företag och organisationer sina nätverk i nuläget?... 7 IEEE Vad är 6LoWPAN?... 8 Tveksamheter och lösningar... 8 Så ser vi det... 9 Miljöhänsyn Övre lager Hur blir det då? Slutsats Förkortningar/ Förklaringar Referenser Företagskontakter under november och december Bilaga

4 Inlämningsuppgift 5a, Grundkurs IT, D0006D, LTU, Skellefteå, Gunvor Nilsson, ugoino-0, Introduktion Carl-Henrik Svanberg, Ericssons VD 2009, förespådde under GSMA Mobile World Congress att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade mobila enheter 2020 att allt som har en fördel av att vara uppkopplat kommer att vara det. PeoplePower, som säljer inbyggda nätverkschip för övervakning och fjärrkontroll till företag, påstår t.o.m. att 100 miljarder enheter kommer att vara kopplade till Internet [18] Fokus för denna rapport gäller IPv6 och 6LoWPAN. Är de nödvändiga för att visionen om de många smarta, inbyggda, självkommunicerande och självkonfigurerande prylarna fram till 2020 skall lyckas eller inte? Vad är Sakernas Internet? Mark Weiser blickade framåt och myntade 1988 begreppet ubiquitous computing, en vision om framtida teknologisk ubikvitet. Han var en vetenskapsman vid Xerox PARC i USA som levde Härnäst kommer ubik datorisering, den lågmälda teknologins tidsålder, där tekniken håller sig i bakgrunden av våra liv, har han sagt, och förutsett hur processorkraft kommer att öka i samhället och att denna samtidigt blir alltmera dold. [1] Den fysiska nivån av ubik datorisering brukar i Sverige kallas Sakernas Internet, Smarta Objekt eller Internet of Things. Från att kunna koppla ihop vemsomhelst, närsomhelst och varsomhelst, kan vi nu koppla ihop vadsomhelst. Sakerna i Sakernas Internet består av små prylar som med olika tekniker och tillämpningar kan samverka med hjälp av Internet. En viktig funktion är att nätverk och noder är självkonfigurerande, att sakerna klarar sig själva utan mänsklig administration. Exempel på områden där Sakernas Internet kommer att tillämpas kan vara hem-automation, byggnadsautomation, industriell automation, energisparande, effektförflyttning, sensornätverk, smarta elnät, smarta städer, urbana nätverk, telemetri, hälsa, kvarboende, logistik, containerspårning Allt som tjänar på att vara uppkopplat på ett nätverk kommer att vara det, Eduardo Ricotta, vice vd för kundservice på Ericsson i Brasilien, och våra inbyggda moduler gör det möjligt att koppla bredband till vilken enhet som helst. [2] Villkoren för alla objekt som ingår i Sakernas Internet är mycket olika. Avstånd, energibehov, bandbreddsbehov, frekvensbandstilldelning, säkerhetsbehov, liksom vilket media man använder skiljer sig och därför behövs olika lösningar. För det fysiska lagret används t.ex. radio, ethernet och kommunikation via elnät. IP är det gemensamma gränssnittet. [3] 3

5 Teknologi och utmaningar En nod i Sakernas Internet behöver en sensor eller ett ställdon så att den kan mäta eller påverka omvärlden. En sensor kan vara en tryckknapp, temperatur, acceleration, GPS eller RFID-läsare. Noden behöver en mikroprocessor för att ta vara på inhämtad data. Det behövs en kommunikationsenhet som kan utnyttja trådlösa korthållsnätverk (WPAN) eller elledningar för att ge och ta emot information, mellan noden och andra noder eller mellan noden och omvärlden, och till sist behövs en energikälla. Dessutom behövs standarder för att koppla ihop allt med befintliga Internetsystem. Utmaningar för Sakerna gäller energiförsörjning, fysisk storlek och kostnader. Kostnaden per sak får stora konsekvenser genom den stora mängden enheter det handlar om. Energiförsörjningen tillgodoses med batterier, solceller, lågenergi-elektromagnetiska fält eller vibrationer. Den begränsade tillgången på energi är en stor utmaning för tillverkarna. Det gäller att låta noderna gå i vilo-läge så ofta som möjligt. Detta påverkar i sin tur hur man behöver organisera nätverk och protokoll. De smarta objekten behöver ha energitillgång som håller lika länge som saken. Man strävar efter att utveckla så små enheter som möjligt. Ju mindre storlek desto lättare blir saken att integrera i andra saker, det skapar fler användningsområden och möjligheter till skilda applikationer. Här blir den lilla mängden minne och den lilla, lilla processorn en utmaning och påverkar också nätverk och protokoll. Nätverken kan däremot vara mycket stora och bestå av en ansenlig mängd noder. Att kommunicera kostar energi och bör göras med urskiljning. Vad som ska hållas i det begränsade minnet behöver väljas noga. Nätverken för de smarta sakerna kanske använder sig av opålitliga kommunikationsmedier såsom trådlös lågenergi-standard eller det vanliga elnätet där inte all kommunikation når sin mottagare. Då behöver sakerna kunna kompensera för detta. För att kommunicera med varandra behöver föremålen en unik identitet, en egen adress, vilken kan vara en IP-adress, RFID-kod, DNS-namn eller XMPP-namn. Man ser att potentialen för olika objekt som kommer att vilja interagera med varandra kan bli miljarder i antal. [3],[4] Henrik Ebeklint från företaget Intellicom bjuder på några intressanta forskningsrön: Harbour Research, 2009, tror att intelligenta enheter inom transportsektorn kommer att växa från 73 till 430 miljoner från 2008 till KORE Telematics tror, 2009, att det kommer att finnas en halv miljard uppkopplade saker 2012 med en årlig utveckling på 45-50%.[19] San Francisco Business Times har spått att Smarta Elnät kommer att bli 1000 gånger så stort som Internet, berättade Patrik Fältström, från Cisco, under Internetdagarna 2009.[3] Om 5 till 10 år beräknas 300 miljoner enheter vara M2M-uppkopplade bara i Sverige, kungjorde Håkan Dahlström, från TeliaSonera, inför Telias M2M Event Ute i världen räknar man med 15 miljarder! [5] Hanteringen av de nya stora framväxande nätverken är en utmaning. Noderna behöver vara självkommunicerande och självkonfigurerande. När man vill nå någon av de många enheterna måste man kunna göra det på ett säkert, men ändå smidigt sätt. Nätverket kan vara ett bredbandsabonnemang i hemmiljö, i högteknologisk miljö eller svår utomhusmiljö och dessa behöver olika lösningar. Kommunikationsteknologin behöver vara både trådbunden och trådlös. 4

6 Standardisering är också en utmaning för Sakernas Internet. Internationella, gemensamma, öppna standarder underlättar och främjar utvecklingen av nya produkter. Eftersom systemen spänner över vitt skilda verksamhetsområden behöver människor med mycket olika expertis från helt olika verksamhetsfält alltmer samarbeta. De behöver bestämma sig för en långsiktig hållning där man avstår från att ha stängd källkod och därigenom förhindra återvändsgränder när ev. andra system tar över och för att undvika konflikter rörande patent, royalties etc. Öppna protokoll underlättar också konkurrens med fördelar som effektivitet och kvalitet. Men öppenheten är kanske inte det största problemet längre, utan svårigheten att komma fram till en gemensam standard. De olika nivåerna inom strukturen behöver fungera problemfritt sinsemellan, noderna med kommunikationsteknologi med routrar och med applikationer. Varje nivå har sina egna standardiseringsorgan och dessa behöver arbeta fram standarder som fungerar tillsammans. Arbetet med standarder är en viktig faktor för att lyckas med Sakernas Internet. IPSO Alliance verkar för att sprida standarder såsom 6lowpan, de förespråkar användningen av IP för smarta objekt. Huvudfokus ligger på att testa och driva fram utbytbarhet. Cisco understöder öppen arkitektur. De anser att offentlig reglering alltid bevarar den öppna marknaden. ISA arbetar med standarder för M2M, maskin till maskin, kommunikation. [7] De nya smarta sakerna måste inte bara interagera sinsemellan utan måste också fungera med de infrastrukturer som redan är byggda. Teknologin behöver vara utvecklingsbar och skalbar. Arkitekturen behöver kunna stödja system med miljontals noder genom adress, router och hantering. Branscherna har ännu inte bestämt sig för vilken arkitektur man ska ha för detta. Det saknas också en samlad testorganisation för Sakernas Internet, dock görs olika enskilda ansträngningar, t.ex. av IPSO Alliance. [3],[4] Vad är IPv6 och vad är alternativen? IPv6, Internet Protocol version 6, är nästa generation protokoll för kommunikation över Internet, utvecklad redan på 90-talet. Nu används fortfarande IPv4 med en adressrymd på drygt 4 miljarder, vilket är en mycket lägre siffra än 50 miljarder, det antal uppkopplade saker som Ericsson spår för IPv6 har å andra sidan en 128 bitars adress som räcker till nästan 340,3 sextiljoner adresser. Smarta elnät kommer att behöva kommunicera med miljoner övervaknings- och kontrollenheter i sina nätverk och dessa i sin tur behöver kopplas ihop med en mängd apparater i varje hem och bara med detta kommer antalet IP-adresser upp i miljarder. [6] IT-världen är numera enig om att man behöver gå över från IPv4 till IPv6 så fort som möjligt. Men företagen har delvis p.g.a. kostnader och komplexitet hittills skjutit på övergången. Detta har man gjort med hjälp av tekniker såsom NAT, MPLS, VPN. Med NAT är det möjligt för flera datorer, eller noder i det lokala nätet att via en router ansluta till Internet via en gemensam publik IP-adress. I det lokala nätverket är datorerna inte direktanslutna till Internet utan får egna interna adresser. Om 5

7 man försöker skicka ett flöde genom en router och det misslyckas, så kan man försöka igen och hitta en ny väg, men med en NAT kan adressen ha blivit ändrad. NAT är också problematisk när det gäller autentisering. NAT kan störa TCP. NAT försvårar för konstruktionen av fungerande datakommunikationsprotokoll. Dessutom finns det en gräns för hur många enheter som kan använda en enda IP-adress utan att det blir problem med Internetanslutningen. Redan nu finns det saker som kommunicerar med saker på korta avstånd. Men det är det utökade avståndet som öppnar för så många nya möjligheter, liksom kommunikationen mellan föremål som är fysiskt nära varandra men hör till olika nätverk. Patrik Fältström från Cisco gav under Internetdagarna 2009 ett exempel: Om t.ex. två enheter i samma bil kommer från två olika företag kan de med dagens teknik behöva ta en lång och komplicerad omväg, ofta genom flera olika länder, via både VPN och NAT teknik för att till slut kunna kommunicera med varandra. Alternativet skulle vara direkt kommunikation, men det kräver öppna system.[3] Proprietärt eller inte Det har skapats en del proprietära eller delvis stängda protokoll såsom Zigbee, Z-Wave, Xmesh, SmartMesh/TSMP, där man blir beroende av att hålla sig till samma leverantör och interoperabiliteten är satt ur spel. De kan vara både trådlösa och trådbundna och använder både lågenergi Wi-Fi och elnätskommunikation. Med dessa system måste man ha en protkollöversättare, d.v.s. gateway för att kommunicera med nya länkar. KNX, LonWorks och Bacnet är andra exempel. Att ha gateways i sitt nätverk innebär en hel del komplexitet. Nätverksprotokoll med olika språk och många speciallösningar behöver översättas och förstås på var sida om den. Man måste bryta både sändande och mottagande kommunikationsmodell, vilket utgör risk för intrång bl.a. Skulle man behöva hantera ett fel manuellt kräver det mycket stora kunskaper. Ett ytterligare problem är att man måste göra förändringar i denna gateway varje gång man vill bygga ut i nätverket och förändringarna innebär en ökad risk för fel. Med IP har man ett system som är skalbart för stora mängder noder, som kan hantera de små enheterna med begränsade resurser, som är interoperativt med befintliga nätverk och befintliga applikationer. Med IPv6 kommer man tillbaka till större enkelhet. Man får ett transparent IP-system med unika adresser, applikationsoberoende och som blir kostnadseffektivt. En mängd komplicerad teknik blir överflödig, anser Adam Dunkels från SICS. [4] Det är en fördel för sakerna att vara direkt uppkopplade på nätet. De flesta operativsystemen för PC har redan IPv6. Regeringar har börjat efterfråga IPv6, de flesta routrar har det redan. [7] Den obrutna linjen i kommunikationen mellan sändare och mottagare, end-to-end, är ett begrepp som många inom IT-branschen tror på. En fördel är att IPv6 bygger vidare på IP som alla redan har. Man kan ofta använda befintliga protokoll. IP stacken kan klara sig med så lite som 4K RAM. IP hanterar olika fysiska lager som radio, ethernet eller elnät. 6

8 IPv4 adresserna kommer att ta slut inom ett år. Om du inte redan är igång med att förbereda för IPv6 ligger du efter, sade Danny McPherson från Verisign under Internetdagarna Internet består av en mängd löst sammankopplade nätverk. Detta är en säkerhetsstyrka. Men Internets framgångssaga som drivits av vemsomhelst till vemsomhelst och obruten kommunikation från sändare till mottagare, är utmanad på många nivåer idag. Det gäller att undvika öar, delning och fragmentering. [8] Hur löser företag och organisationer sina nätverk i nuläget? Göteborg Energi har satsat på ZigBee, levererat av koreanska NURI Telecom, för sina elmätare. Nätverket stöder inte IP, utan löser uppkopplingen till Internet med gateways. Systemet har tvåvägskommunikation, inbyggd säkerhet, är skalbart, kan hoppa mellan olika noder i nätverket och har låg energiförbrukning. Med systemet har Göteborg Energi påbörjat förvandlingen av Göteborg till Smart Stad. Olika fastighetsägare kan visa sina miljöförbättringar, Göteborg Energi kan sänka sina driftskostnader, kunder kan genom sitt beteende påverka sin el-faktura. Det går att bättre upptäcka läckage, brand, inbrott och vidta snabbare åtgärder. I framtiden kan man lägga till fler tjänster när ny teknik växer fram. (ZigBee har dock bestämt sig för att gå över till IPv6 enligt ett beslut 2009.[3]) När det gäller vård i hemmet tror Skolan för teknik och hälsa vid KTH, genom Stefan Lundberg, inte att befintliga trådlösa system och IP är tillräckligt pålitliga. Istället tror man på att använda leverantörsspecifika telemetrisystem. Det finns en skepsis mot internetbaserade system för att de är öppna. Man kan ändå använda internet, t.ex. för att mäta blodtryck, EKG och syresättning. [3] JM har valt att satsa på KNX i sina byggnader. KNX är en mogen ISO-standard och Europastandard, anser Greger Sandström som är JM:s teknikexpert för smarta hem, och nu finns det många tillverkare av produkter för KNX. JM arbetar också på att knyta till sig leverantörer och installatörer som kan hantera systemen långsiktigt, ett eftermarknadspaket. Utvecklingen går mot interoperabilitet, vilket i sin tur bygger på standardisering. KNX är den mest etablerade och mogna lösningen för smarta hus, tycker Max Reiman, teknikspecialist hos EIO, och påpekar att hårda regleringar gör att olika leverantörers produkter fungerar tillsammans helt problemfritt. KNX lämpar sig bäst för trådbunden teknik, alltså till nya byggnader. Inom trådlösa system finns en rad konkurrerande kommunikationstekniker, t.ex. ZigBee, Z-wave och Enocean och det är svårt att knyta ihop teknik från olika leverantörer, t.o.m. inom samma plattform, anser Max Reiman. Radiobaserad styrning kan vara mest utbytbar. [9], [10] I många fall finns redan kablar på plats, t.ex. office network eller factory LAN. Anders Johansson, från SABO, påpekar att Opex och Capex måste värderas. [19] Dock finns det en stor potential förknippad med trådlösa nätverk. Man slipper kostnaden för kablar och det kan vara enklare att bygga om, flytta på enheter etc. Med ett radiosystem blir man väldigt flexibel. När ett nytt företag flyttar in på ett kontor måste man ofta slå ut väggar och då blir det jobbigt om man har trådar, säger Rene Baumann, utvecklingschef på Zone Controls. [11] 7

9 IEEE Den trådlösa radiokommunikationen IEEE förbrukar ca 1% energi jämfört med tidigare trådlösa standarder som erbjuder ett lägre lager avsett för nätverk som fokuserar på låga kostnader, låg hastighet, ubik kommunikation mellan enheter och låg strömförsörjning. Den är grunden för ZigBee, WHART, MiWi, vilka också försöker erbjuda nätverkslösningar för de övre nivåerna som inte omfattas av standarden. Den kan också användas med 6LoWPAN och IP. Små trådlösa smarta saker använder extremt lite minne, lite energi, är lätta att bygga in och kan dessutom vara i viloläge 99% av tiden. [12],[13] En variant av standarden, g, har satsat på att leverera säkrare signaler i störningsutsatta miljöer. Vad är 6LoWPAN? IPv6 behöver ett minimum av 1280 bytes för att skicka sina paket, maximum transmission unit (MTU), medan standardens paketstorlek är på 127 bytes. Detta dilemma har lösts med hjälp av 6LoWPAN som är en internationell, öppen standard. 6lowpan gruppen (inom IETF) har definierat hur inkapsling och header kan komprimeras, så att IPv6 paket kan sändas och mottas genom IEEE baserade nätverk. [14] Man använder minimalt med kod och minne. Kommunikationen är obruten mellan sändare och mottagare och man kan ha en varierad topologi.[7] 6LoWPAN gör att lågenergi prylarna får tillgång till öppna system (vilket underlättar ytterligare standardisering av kommunikationsfunktioner) och interoperabilitet också med befintliga IT-enheter. Man använder gängse routing-teknik och ger möjlighet för enorma mängder IP-baserad verksamhet, hantering och kommunikation. Enkelheten att installera spar tid och kostnader. Det går bra att använda moderna säkerhetstekniker. Det är applikationernas behov och anläggningens storlek som avgör hur nätverket organiseras, inte underliggande teknologier. 6LoWPAN har stora resurser att arbeta med enheter som använder lite energi, minne och bandbredd. [13] I en IPv6 länk (t.ex. ethernet) så ropar alla, alla lyssnar och alla svarar, alla är på och alla har ström. I 6LoWPAN har vi sovande inbyggda enheter, berättar Zach Shelby från Sensinode. Vi gjorde alla meddelanden nodinitierade det är den trådlösa noden som kontrollerar sin trafik. Vi gjorde en nod-registrerings mekanism. I stället för att alla pratar i munnen på varandra så är det den trådlösa enheten som kontaktar sin router den bestämmer när det är dags att vakna. [7] Tveksamheter och lösningar Energimarknadsinspektionen har listat några tekniska utmaningar för upphandling inom det intelligenta elnätet, men dessa kan vara allmängiltiga för många applikationsområden: Teknik som 8

10 ännu inte finns, Teknik som inte verkar behövas, Bristande utbytbarhet, Nackdelar med ny teknik, Tveksamheter inför ny teknik. [15] Säkerhet är en aspekt som är viktig och väcker tvekan. Med trådlösa nätverk är kanalen mycket lätt att avlyssna, och noderna lätta att lura. Med IP och dess obrutna kommunikationslinje kan man kryptera meddelanden.( I routrar blir data o-krypterad.) 6LoWPAN bygger på IPv6 vilket går att standardiserat använda i en IPv4 värld, genom att skicka meddelandet i tunnlar. Brandväggar är extra viktigt när man inte har någon administratör. [7] Ett intressant EU- projekt, Utrustit (Usable Trust in the Internet of Things), har dragit igång under hösten 2010 och pågår till Koordinator för projektet är Manfred Tscheligi från Usability Research and Engineering. Projektet ska ge människor underlag för att fatta beslut utan att ha kunskaper som en säkerhetsexpert. Sweden Connectivity deltar med experter på utveckling av hårdoch mjukvara för säkra uppkopplingar i mobila trådlösa produkter. [16] Regelsystem vad gäller socio-etiska hänsyn måste också tas i akt och i vissa fall arbetas fram eller väntas in när det gäller så stora förändringar av verkligheten som Sakernas Internet medför. Manuel Mateo, Europeiska kommissionens ansvariga för utvecklingen på EU-nivå, sa under Internetdagarna 2009 följande: Regeringar ska bevaka medborgarnas rätt till integritet och sekretess. Det måste finnas rätt att stänga av vissa system, att inte alltid vara övervakad. Både personlig integritet och företagssekretess är stora frågor och ett hinder som behöver övervinnas innan tekniken kan blomstra. [3] Så ser vi det På frågan om vilken som är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden när det gäller Sakernas Internet (bilaga 1), svarade Emil Edvardsson, specialintresserad elektroingenjör. IPv6 har goda förutsättningar, men utan att veta mer om förutsättningarna (bandbredd, data/overhead, energiförbrukning, latencies mm) är det svårt att dra någon absolut slutsats. För vår del inom elbranschen, säger Lars Garpetun från Vattenfall, så är det home automation, (wireless), Smartgrid lösningar i nätstationer (trådbaserade) och elmätar kommunikation (p2p, radio, PLC). Matts Lindgren från Nordiq skrev: Det finns många tekniskt gångbara lösningar, men det som avgör i slutänden är vilken lösning som tar marknadsandelar. Det beror främst på vilka marknadskrafter som agerar. Som jämförelse kan man se till hur standardiseringen av data närt i bilar gick till. Det fanns säkert 10 godtagbara lösningar, men Bosch/Intel vann med sitt samarbete matchen om marknaden med sin CAN-buss. Man var då tvungen att släppa på patenträttigheter och ge kostnadseffektiva licenser för att lyckas. Byggindustrin ligger tyvärr efter i standardisering, troligen främst pga små serier jämfört med bilindustrin, och liten förståelse för ITns möjligheter. Mitt tips är att någon lösning från dator eller telecomindustrin kommer vinna slaget. Sen måste man skilja på protokollnivå. För datakommunikation krävs standard på fysisk nivå, meddelandenivå och transportnivå till exempel. Fysisk och meddelandenivå kan vara 10/100Mbit Ethernet, blåtand och WLAN. Högre upp i protokollstacken IPv6. 9

11 Jag tror mer på massmarknaden som drivkraft än specialgjorda protokoll för hus (typ LON, EIB och KNX). Anders Johnsson från Vattenfall: Att växla till IP v6 blir ju absolut nödvändigt då adresserna i v4 tar slut. Med v6 följer nya möjligheter men också mer overhead. 6LoWPAN löser problemet att få plats med den stora mängden små prylar i trådlösa nät. Vad som blir mest kostnadseffektivt vet jag inte. En farhåga är att det kommer bli trångt i etern med alla trådlösa utrustningar. Men han säger också: Om man kan lösa energiförsörjningen och säkerställa signalöverföringen är trådlöst att föredra. Den mest kostnadseffektiva lösningen är kanske att ge tekniken tid att utvecklas. Alltför snabba omställningar kostar ofta mycket och det är inte alltid det bästa som vinner, säger Anders Lindskog från SP. Vi kommer alltid att se protokoll på alla nivåer, Joachim Lindborg från SUST, idag finns inga proprietära protokoll som är som de var förr "hemliga". Alla protokoll är idag öppna. Problemet är att det finns så många och det är ingen som är de facto standard. Att vi får IP är ingen lösning i sig, vi har istället protokoll ovanpå det som biter sig fast och skapar inlåsningar på andra nivåer. Industrin vill ha sensorer och enheter som kör modbus över IPv4. Modbus har kraftiga begränsningar men funkar ypperligt med de klassiska styrsystemen. För dem är det modbus som är killer app. Miljöhänsyn Miljöhänsyn är ett argument för Sakernas Internet, men gör också att många vill vänta in att tekniken utvecklas ytterligare. Batterier skall i görligaste mån undvikas av flera skäl, av besvär för individ och miljöaspekt, säger Anders Lindskog. Idag har vi gladeligen 5-10 sensorer till armen som har batterier som räcker i något år, ofta special batterier dessutom. Jag tror att detta kommer att ändras, speciellt om vi pratar professionella fastighetsägare etc. Det kommer inte att gå att ha tals sensorer med batterier som måste bytas, säger Joachim Lindborg. Jerker Delsing, från LTU, ser lösningar som innehåller batteri, superkapacitanser och "energyharvesting". Målbilden är att energin skall räcka minst lika länge som den övriga livslängden på "saken". Stefan Lundberg, från CHB, KTH, ser också att det kommer att finnas sensorer som drivs av energi som de "skördar" från omgivningen i framtiden vilket gör dem robustare. Lars Garpetun, Vattenfall, uttrycker sig liknande: Att undvika batterier är viktigt av underhålls skäl. Användningen av "super kondensatorer" för att upprätthålla funktion under strömlösa situationer (begränsad tid) är väsentligt vid systemlösningar för drift ändamål, etc. Övre lager 6lowpan och ipv6 är EJ en killerapplikation enligt mig, säger Tor Ericson, ÅF konsult, eftersom det inte räcker för att beskriva hela protokoll-lagret. Översta delarna saknas och det är när man satt det för respektive applikationsområde som bollen börjar sättas i rullning på det området. Henrik Ebeklint, från Intellicom, säger: Utöver adressering så tycker vi på Intellicom att det är viktigt med 10

12 management av fjärrenheter. T ex för att enkelt kunna ladda ner ny konfiguration eller mjukvara till många enheter samtidigt. Automatisk backup av mjukvara i fält etc. Allt detta har vi byggt in i Netbiter Argos data center och tyvärr så blir det ofta för mycket fokus på hur gränssnittet ser ut, t ex att man kan få en bild på en fläkt som snurrar. De som fokuserar på det kommer senare inse att adresseringen och management av alla enheter är betydligt viktigare för installation, drift och underhåll. Om inte dessa bitar fungerar enkelt och med låg kostnad kommer inte användarna vilja göra fler projekt och då når vi inte 50 miljarder enheter. [19] Hur blir det då? Om vi inte snart väljer att påbörja och förbereda för en övergång till IPv6 så kommer vi tvingas konstruera allt större VPN för att stödja nya enheter. VPN kräver mycket konfiguration i jämförelse att ge enheter publika IP-adresser. Avsaknaden av IPv6 på bred front kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att begränsa utvecklingen av såväl nya produkter som Internet, skriver Fredrik Gunger,.SE, och Olof Hagsand, KTH, i en rapport på.se. Om trenden att använda NAT och VPN utvidgas, kan man se en utveckling mot stängda lösningar där näten blir mer fragmenterade och där enheterna inom olika nätverks-öar bara i undantagsfall kan kommunicera mellan varandra. IPv6 har i det scenariot en mer begränsad roll. [17] Förespråkare för att börja använda IPv6 och 6LoWPAN menar, som Henrik Ebeklint, Intellicom, att Detta är en viktig komponent för att nå massmarknad. Idag begränsas tillväxten. Att slippa arbete med IP nummer och att ha en enkel installation är viktigt för att nå en låg Total Cost of Ownership. Håkan Dahlström, från TeliaSonera säger, Ja, IPv6 är ett måste för att kunna adressera en så stor volym enheter. När det gäller protokoll och infrastruktur så tror jag vi kommer få se flera varianter. Jag tror att IoT via IPv6 är framtidens lösning på flera av de applikationer vi ser framför oss. (Dock finns det ingen killer application - det är som heliga Gral). Jag hoppas att IoT kommer att börja komma på allvar under nästa år. Jag ser fram emot att få sätta upp en sådan lösning i vårt Living Lab, berättar Stefan Lundberg på CHB, KTH. Jerker Delsing på LTU säger att Idag är det sensornätverksplattformar typ Mulle som gäller. Imorgon kommer vi att se single chip lösningar som integrerar funktion och kommunikation t.ex. en tempsensor med LTE radio som är ca 0.1 cm3. Utvecklingen är beroende av att teknik från flera olika branscher kombineras på nya sätt. Vattenfalls Lars Garpetun tror på en kraftig ökning av uppkopplad hem-automation. De kommer sannolikt att kommunicera via en gemensam hub som ansluter till ett flertal aktörer, elleverantörer, vitvaruleverantörer, värmesystem- leverantörer, etc. Kopplingen mot Internet kan vara på många olika sätt, Anders Johnsson, Vattenfall, enheten kan växla till den väg som funkar bäst för tillfället. Alla aktörer skulle kunna samsas i samma fysiska nät. MEN, det skulle innebära krav på vpn-tunnlar och brandväggar i varje enhet. Joachim Lindborg från SUST sammanfattar så här: Vi kommer att få mer och mer uppkopplade saker så är det. Vägen mot IPv6 tror jag är lite brokig. Det kommer i åtskilliga år till vara så att det blir privata nät som inte når internet och där man nöjer sig med IPv4. Säkerhet och integritet måste också ha en lösning innan det går att säga vart vi är på väg. [19] 11

13 Slutsats Visionen om Sakernas Internet är spännande. Sakernas Internet kan medverka med nya lösningar vad gäller miljöproblem, växande och åldrande befolkning, och andra problem som samhället rådbråkar sig med idag. Möjligheterna för energibesparing, materialbesparing, säkerhetsförbättringar, bekvämlighetsförbättringar är betydande. Men för att sakerna ska kunna samarbeta måste först branscherna samarbeta. Detta är inte en enkel ekvation. Företagen måste på samma gång vara altruister, visionärer och realister. De måste ju tjäna pengar. De måste kunna se sin del i den nya topologin för att vara beredda att satsa. De flesta företag verkar förstå att de behöver gå över till IPv6, men det är inte säkert att man vill ligga i frontlinjen. 6LoWPAN som löser många tidigare problem med trådlösa nätverk är nytt och måste testas för att bli gällande. Både Sverige och EU satsar resurser på att stödja projektutveckling och demonstrationsanläggningar. IT-branschen har redan löst hur övergången till IPv6 kan gå till och det finns modiga pionjärer. Slutledningen är därför att IPv6 och 6LoWPAN är nödvändiga för Sakernas Internet och de kommer att integreras i samhället. Frågan om när är däremot öppen. 12

14 Förkortningar/ Förklaringar DNS Domain Name System EIO GPS IETF IPSO Elektriska Installatörsorganisationen Global Positioning System Internet Engineering Task Force IP for smart objects alliance IPv6 Internet Protocol version 6 ISA LAN Latency 6LoWPAN KNX M2M The International Society of Automation Local Area Network Mått på tidsfördröjning i ett system IPv6 over lowpower wireless personal area network Konnex är en ISO-standard för intelligenta fastigheter maskin-till-maskin-kommunikation Modbus Ett protokoll för seriekommunikation från Modicon, 1979 MPLS MTU NAT OPEX/CAPEX PLC P2P RFID Multiprotocol label switching Maximum transmission unit Network Address Translation CAPEX (Capital Expenditures) är utgifter för nyutveckling OPEX (Operating Expenditures) är löpande utgifter Programmable Logic Controller, programmerbart styrsystem peer-to-peer network, alla noder i nätverket kan agera i alla roller Radio-frequency identification Sextiljon Tusen triljoner, eller SICS Superkapacitans Telemetri TCP Ubikvitet Swedish Institute of Computer Science Kondensator med superkapacitet Fjärravläsning av sensorer Transmission Control Protocol Närvaro överallt på samma gång 13

15 VPN WPAN XMPP SUST Virtual Private Network Wireless Personal Area Network, nätverk med begränsad räckvidd Extensible Messaging and Presence Protocol, utbyggbart meddelandeoch närvaroprotokoll Sustainable Innovation i Sverige AB Referenser [1] Wikipedia. (2010). Mark Weiser. (läst ) [2] Ericsson. (2010). Buses in Brazil connected to mobile broadband. (läst ) [3].SE. (2009). Sakernas Internet, En rapport från seminarium den 5 november 2009, Raunio,B. (läst ) [4] Vasseur, J-P., Dunkels, A. (2010). Interconnecting Smart Objects with IP, The next Internet. Morgan Kaufmann Publishers. [5] Telia. (2010). Telia M2M Efficiancy 2010, Dahlström, H. (läst ) [6].SE. (2009). Opportunities Presented by the "Internet of Things. Fältström,P., Dunkels, A. (avlyssnat ) [7] Sensinode. (2008). 6LoWPAN Tutorial Video. (sett ) [8] UR Samtiden. (2010). Internetdagarna, Inledn. av Danny McPherson. (http://www.ur.se/play/ sett ) [9] Åslund, B. (2010). KNX smartast i smarta hem. Energi & Miljö, Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning, (11/10 årg 81), [10] Åslund, B. (2010). Ny generation smart teknik. Energi & Miljö, Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning, (11/10 årg 81), [11] Wennberg, A. (2010). Styr inomhusklimatet med ljus. (läst ) [12] Wikipedia.(2010). IEEE (läst ) 14

16 [13] IPSO Alliance Webinar about 6LoWPAN. (https://cisco.webex.com/ciscosales/lsr.php?at=pb&sp=ec&rid= &rkey=efa 2c17183c05d21 (avlyssnat ) [14] Wikipedia.(2010). 6LoWPAN. (läst ) [15] EI R2010:18. Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem- Smarta mätare och intelligenta nät. Energimarknadsinspektionen. (läst ) [16] Abrahamson, H. (2010). Så ska vi lita på maskiner med ip-liv. (läst ) [17].SE. (2010). Framtidens uppkopplade enheter en drivkraft för IPv6-utbyggnad?, Gunger, F., Hagsand, O. utbyggnad.pdf (läst ) [18] People Power. (2010).Internet of Things. (läst ) Företagskontakter under november och december 2010 [19] Håkan Dahlström, President Mobility Services, TeliaSonera Jerker Delsing, Professor vid forskningscentret EISLAB, LTU Henrik Ebeklint, Managing Director, Intellicom Emil Edvardsson, elektroingenjör, intresserad av hemautomation, arbetar på Unfors Tor Ericson, Managar Electronics Design, ÅF Konsult Lars Garpetun, Project Manager, Vattenfall Anders Johansson, Fastighetsutveckling, SABO Anders Johnsson, Senior Research Engineer inom Technical IT, Vattenfall Joachim Lindborg, Teknisk chef, SUST Matts Lindgren, VD, Nordiq Anders Lindskog, Forskare smarta nät, SP Stefan Lundberg, Teknisk doktor, CHB, KTH Johan P. Lysholm, Marknadschef, EIO Rikard Nilsson, Senior Manager KNX, Schneider-Electric 15

17 Bilaga 1. Så här såg min förfrågan ut: Jag, Gunvor Nilsson, studerar datateknik på Luleå Tekniska Universitet. Som fördjupningsuppgift har jag valt följande: Sakernas Internet Ericsson tror att det kommer att finnas 50 miljarder saker uppkopplade på Internet Är IPv6 och 6LoWPAN nödvändiga för att detta skall lyckas? I första hand tror jag att IPv6 och trådlösa nätverk med protokollet 6LoWPAN är en killer application för att förverkliga detta. Men min fråga till er är: 1. Vilken är den mest kostnadseffektiva och framkomliga lösningen inför framtiden? Hur ser ni på 2. Proprietära/öppna protokoll? 3. Trådbaserade/trådlösa givare och sensorer? 4. Batteridrivna/batterilösa givare och sensorer? Har ni några övriga synpunkter/tankar om Sakernas Internet (Internet of Things) Svaren skulle jag behöva före 12 december för att kunna ta med resultatet i min rapport. Jag skulle vara mycket tacksam för er hjälp med detta. Vänliga hälsningar Gunvor 16

och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden

och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden och SABOs bredbandsdagar 2009 Tjänsterna, bredbandsnäten, affärsmodellerna och den digitala framtiden sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden Många aktörer ser stora möjligheter.

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav Så blir du din egen mobiloperatör Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening SKEF NEWS Professionell trådlös kommunikation december 2012 NYA HETA PRYLAR 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet - osynliga datorer, överallt, i alla ting, alltid i arbete, samverkar på internet Sammanställd av BG Wennersten, april 2007 bg@wennersten.se Innehåll

Läs mer

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR FRAMTIDEN ÄR HÄR Med nya riktlinjer och regleringar för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Det är inte lätt att hitta rätt nätverksteknik för att

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 31/3 20 UTMANINGAR FÖR KONTEXTMEDVETNA APPLIKATIONER En studie av moderna bilar som användningsmiljö för kontextmedvetna applikationer

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den. Så säkrar Orbion Norges nödlinje Han ger Sverige fiber via bilen Telenors nya framtidsfokus Combining Ett magasin från Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Framtiden är installerad.

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer