Kraftförsörjning för framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftförsörjning för framtiden"

Transkript

1 Kraftförsörjning för framtiden

2 guarantee Inledning 2 Linjemontage Kraftförsörjning för framtiden 2 Efter 20 år i branschen har Linjemontage blivit en aktör att räkna med. Vår filosofi att erbjuda kundanpassade kraftförsörjningslösningar, och därigenom ge kunderna trygghet och en god totalekonomi, har visat sig vara uppskattad. Att vi alltid använder egen personal, och är i huvudsak konsultoberoende när det gäller kompetens, gör oss dessutom branschunika. Vår affärsidé Vi är specialiserade på kraftförsörjningsanläggningar inom spänningsområdet 0,4 400 kv. Vi marknadsför och levererar kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Vi levererar kraftreläer! "Från OEM Automatic levereras kvalitetsreläer från specialiserade tillverkare. Releco är ett begrepp på den svenska marknaden. Delcon tillverkar unika halvledarreläer och är en av få tillverkare som lämnar 10 års garanti. Nieaf Smitt är en specialiserad tillverkare av kraftreläer med upp till 8 växlande kontakter. Alla tre har reläer för höga DC-spänningar, många är anpassade för kravet på 3A vid 110VDC L/R 40ms." Dalagatan 4 Box Tranås Tel Fax year 10 year guarantee

3 Verksamhetsområden Våra fyra huvudsakliga verksamhetsområden är kraftanläggningar, distributionsanläggningar och regionledningar, montageentreprenader samt elnätsservice. Inom dessa olika områden har vi bland annat kompetenser inom projektledning, elektrisk konstruktion, mekanisk konstruktion, beredningar, elektriskt montage, mekaniskt montage, tekniska specialister samt en egen komplett verkstad för byggnation av kontrollskåp. 3 Destin är en bred leverantör av tillförlitlig högspänningsutrustning till transformatorstationer och högspänningslinjer. Vi har funnits sedan 2004 och arbetar med de främsta tillverkarna inom varje produktområde.

4 Bakgrund 4 Med vår historia in i framtiden Linjemontage grundades 1993, från början bestod uppdraget av att sköta driften av Grästorp Energis elnät. Med tiden kom verksamheten att växa och vi åtog oss entreprenadarbeten inom elkraft åt diverse nätbolag, industrier och offentlig förvaltning. Till en början erbjöd vi projektledning och montage med egen personal, för resterande roller användes konsulter och samarbetspartners. Våra kunder efterfrågade mer flexibiltet samt komplexa lösningar och för att möta deras önskemål beslutade vi oss för på att kunna tillhandahålla efterfrågad kompetens genom egen anställd personal. Under några år byggde vi upp en organisation för just detta ändamål och idag har vi full egen kompetens inom våra verksamhetsområden. För närvarande är vi cirka 120 medarbetare och målsättningen är att fokusera på kärnverksamheten. Att arbeta ännu effektivare och smartare, samt att förfina vårt projektutförande, blir viktiga bitar under de kommande åren. Genom vårt norska bolag kan vi erbjuda den norska marknaden samma utbud som i Sverige.

5 En kompetent samarbetspartner när det gäller prefabricerade byggnader till kraftindustrin. Prefab Constructioner gör prefabricerade betongbyggnationer till energibranschen i hela Sverige. Vi är entreprenadföretaget med stor erfarenhet och kompetens inom industri- och husbyggnation samt mark- och anläggningsarbeten. Verksamheten ska tillfredsställa våra samarbetspartners förväntningar på kvalitén samt ett ekonomiskt och effektivt byggande, det vill säga fördelarna som naturligt nns i det prefabricerande byggandet. Målsättningen är att bli marknadsledande inom betongbyggnationer till elbranschen genom ett fokus på långsiktiga relationer och kunskap. Prefab Constructioner i Getinge AB Slottsmöllan 14 B, Halmstad Telefon: Hunnebergsgatan 22, Linköping Telefon:

6 VD:n har ordet Tryggt ägande en framgångsfaktor Linjemontage är helt privatägt och har all kompetens i huset. Ett tryggt ägande tror jag bidrar till att skapa lugn och ro i företaget. Vi får också möjlighet att kvalitetssäkra våra projekt så att de får vår stämpel, menar Henrik Höglund, VD och ägare till Linjemontage. 6 Henrik Höglund är inte VD-typen som gillar att vända papper och sitta på ett kontor. Att peta i detaljer är inte heller hans melodi. Jag tycker om att komma med nya idéer och driva dem. Min viktigaste uppgift är att vara ett bollplank och helt enkelt delta där jag behövs. Intresset för teknik fick Henrik Höglund med modersmjölken, redan i ungdomen jobbade han på sin pappas elfirma. Efter utbildningen inom elkraft och marknadsföring började han sedan som karttekniker på entreprenadbolaget Elektrounion, företaget som då hade köpt upp pappans elfirma. Affär med Grästorp Energi 1993 slog lågkonjunkturen hårt mot Elektrounion, som då hade anställda, och företaget försattes i konkurs. Händelsen påskyndade de planer som Henrik Höglund hade. Jag hade faktiskt tänkt hoppa av och starta eget året efter, men konkursen gjorde att det skedde redan nu. När konkursen var ett faktum pratade han med en av Elektrounions kunder, Grästorp Energi, om att överta det kontrakt Elektrounion hade sedan många år. Intresset var ömsesidigt och efter förhandlingar med konkursförvaltaren föll affären väl ut. Kontrakt skrevs med Grästorp Energi och sedan var bollen i rullning.

7 Konstant utveckling Under 2013 har Henrik Höglunds boll rullat i 20 år. Han kan se tillbaka på år med en stadig utveckling, där Linjemontage hela tiden hittat nya kunder. Vi har expanderat i en lagom takt där vi hållit ihop sysselsättning och ekonomi. Under 2010 skedde en kraftig expansion då vi startade kontor i Västerås och anställde ett flertal ingenjörer i olika professioner. Idag är vi ett väletablerat och välkänt företag med gott renommé i branschen. Just det goda ryktet, att företaget fungerar samt att de anställda trivs och är trygga är drivkrafter för Henrik Höglund. Och han ser även ljust på framtiden. Vi tror att mängden projekt kommer att öka inom alla segment. Vår satsning på överliggande nät kommer att generera mycket jobb framöver. 7 Skänker lugn Att vara helt privatägt och att ha all kompetens i huset är en strategi som Linjemontage medvetet valt. Henrik Höglund medger att det inte alltid är en dans på rosor att vara hundraprocentig ägare, men betonar att fördelarna väger mycket tyngre. Här spelar självklart företagets duktiga och pålitliga medarbetare en huvudroll. Vi har inte haft behov av att släppa in andra ägare eftersom vi klarat att driva företaget själva utan externa ägare eller finansiärer. Ett tryggt ägande tror jag bidrar till att skapa lugn och ro i företaget, samtidigt som det också är roligt att få bestämma själv! Ett kraftfullt erbjudande Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av transformatorstationer och lågspänningsställverk. Vi erbjuder dig branschens bästa service, de kunnigaste medarbetarna och lösningar i världsklass. Läs mer på eller ring oss på

8 Om Henrik Höglund Bor: I Hunnebostrand, i det gamla sommarhuset som numera är den permanenta bostaden. Familj: Gift med Anna-Lena och utflugna barn. Fritidsintressen: Att vara på Västkusten, bland båtar och hav. Att renovera hus, båtar och bilar är ett annat intresse. Henrik har på senare tid också köpt en skogsfastighet med orörd skog. Där kan man lägga hur mycket tid som helst! Kvalitetssäkring Filosofin med att ha kompetensen inhouse ser Henrik Höglund också stora vinster med. Fördelen är att vi vet vad som blir slutprodukten, alla projekt får vår stämpel. Att arbeta så här gör att vi kan kvalitetssäkra slutprodukten på ett sätt som inte är möjligt om vi skulle sakna kompetensen i huset och istället vara beroende av konsulter. Genom att ha kompetensen i huset medför det också att vi kan styra de konsulter vi anlitar för att klara beläggningstoppar. Men vissa kollegor har gjort tvärtom, man har inte ens en egen projektledare. Om Henrik Höglund får som han vill kommer Linjemontages utveckling att fortsätta. Han brinner ju för att utveckla nya idéer. Att sitta still är inte riktigt min grej! 8 Din reservkraftsleverantör

9 Samhällsengagemang 9 9 Linjemontage stödjer det lokala idrottslivet På Linjemontage månar vi om idrottsföreningarna i vårt område. Lite extra klappar vårt hjärta för traktens idrottande ungdomar, som ju kommer att bygga framtiden. Genom att sponsra ett flertal idrottsföreningar, främst på ungdomssidan, drar vi vårt strå till stacken. Vi ser gärna att de ideella föreningarna får bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet, så att ungdomarna får en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Om vi kan bidra till positiv utveckling för Grästorp, och för samhället i stort, så gör vi väldigt gärna det.

10 Rekrytering 10 Här fostras framtidens medarbetare Linjemontage erbjuder praktikplatser till elever som läser en inriktning inom elkraft på Gymnasieskolan eller som en eftergymnasial utbildning. När det gäller eftergymnasial utbildning samarbetar vi med ett antal högskolor. Linjemontage försöker att erbjuda praktikplatser som är breda och där eleven får arbeta inom alla våra verksamhetsområden. En långsiktig förhoppning är att vi skall kunna rekrytera framtida medarbetare genom denna satsning.

11 11

12 Kvalitet & Miljö Vi kvalitetssäkrar våra projekt På Linjemontage arbetar vi ofta med komplexa projekt, det är extra viktigt att allt blir rätt från början. För att kvalitetssäkra alla steg i utförandet lägger vi därför stor vikt vid planering och som ett led i denna process har vi sedan lång tid tillbaka valt att arbeta enligt ett kvalitetssäkrat arbetsätt samt certifierat oss enligt ISO En av våra främsta uppgifter är att tillgodose våra kunders önskemål och behov. Vi vill helt enkelt göra de som anlitar oss nöjda, så nöjda att vi får förtroendet för fler uppdrag i framtiden. För att hålla en hög kvalitet jobbar vi systematiskt med att ständigt förbättra oss. Rätt kvalitet och leveranser i rätt tid är två huvudpunkter i vårt kvalitetsarbete. Vi tar hänsyn till miljön Vi gör alltid vårt yttersta för att värna den gemensamma yttre miljön. Att minska påverkan på miljön är därför något som vi dagligen arbetar med, där målet är att hela tiden bli ännu bättre. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO

13 Vi jobbar för en god arbetsmiljö Ofta åtar vi oss totalentreprenader. Det innebär att vi får ett utökat ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatserna, även hos eventuella underentreprenörer. All personal som är anställd av Linjemontage får löpande utbildning inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under de senaste åren har arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen diskuterats flitigt. Vi har sedan länge fokuserat på just arbetsmiljön inom våra projekt, där riskanalyser och skyddsronder är exempel på aktiviteter som vi löpande utför för att minska risken för olyckor och tillbud. 13 En lågförlusttransformator är en mycket bra investering......för både dig och miljön Askims Industriväg 1A, ASKIM Tel: Fax:

14 Norge 14 Linjemontage AS Vårt norska bolag Linjemontage har sedan ett par år tillbaka ett helägt dotterbolag i Norge. Samma upplägg och arbetssätt som genomsyrar den svenska verksamheten kan därför tillämpas för den norska marknaden. Vi kan helt enkelt erbjuda våra norska kunder samma tjänsteutbud som i Sverige. Vi har etablerat ett kontor i Moss, i södra Norge. Men vi åtar oss uppdrag inom hela landet.

15 15 Tar ledningen Som Nordens ledande tekniska handelsbolag har vi allt du behöver inom El-Infrastruktur. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi kloka och flexibla lösningar; från kablar och luftledningar till stolpar, förläggningsmateriel och anslutningar. För att inte tala om Smart Grids-teknik, verktyg och redskap. Därmed klarar du dig med en leverantör!

16 Division Kraftanläggningar 16 Trygga kraftförsörjningslösningar Sedan många år tillbaka har vi konstruerat och levererat trygga och driftsäkra transformatorstationer till nätägare, industrier och offentlig förvaltning. Inom division Kraftanläggningar finns en bred kunskap och en mångårig erfarenhet av alla typer av transformatorstationer, 0,4-400 kv. Vår samlade kompetens omfattar alla moment i projektarbetet, från projektering till kommersiell drift. Vi har egna resurser för projektledning, el- och mekanikkonstruktion, verkstadsmontage, anläggningsmontage och drifttagning. Det medför att erfarenheter från våra projekt tas tillvara, vilket i sin tur innebär att vi ständigt utvecklas. Vår verkstad för relä och kontrollutrustning, inklusive provrum, ger oss till exempel stora möjligheter att prova utrustning innan den levereras till anläggningsplatser.

17 17

18 Infrastruktur 18 Vi bygger svensk infrastruktur Utbyggnaden av Sveriges infrastruktur ställer stora krav på logistik och anpassning till trafikverksamhet. Den kompetens, med bland annat erfarna projektledare och montageledare, som behövs för att klara utmaningarna har Linjemontage. Vi står väl rustade för att möta den ökande efterfrågan på denna typ av tjänster, i takt med att allt fler kommunala och regionala flygplatser rustas upp och byggs ut. Ett specialområde är belysningsanläggningar för civila och militära flygplatser. Vi har genomfört totalentreprenader för ett flertal flygplatser i Sverige. Infracontrol Online Infracontrol Online är en fabrikatsoberoende molntjänst för styrning och övervakning. Till den kan du ansluta alla typer av system och få full kontroll via Internet eller mobiltelefon. Adress: Flöjelbergsgatan 1C, Mölndal Telefon:

19 Reservkraft Reservkraft som räddar liv För ett sjukhus är tillgång till pålitlig reservkraft en nödvändighet. Vi har under ett antal år fått förtroendet att installera reservkraftsaggregat på flera stora sjukhus i Sverige. Här handlar det om stora projekt med extra högra kvalitetskrav, bland annat får inga driftstörningar under arbetets gång förekomma. Dessutom har ju varje enskilt sjukhus sina egna förutsättningar och önskemål, så att till exempel akutvård och operationer aldrig påverkas. Vi anpassar oss helt efter våra kunders önskemål och i detta arbete använder vi oss av de erfarenheter som vi genom åren samlat på oss. Förutom att installera reservkraftsaggregat kan vi även svara för kraftmontage, installation av brandlarm, signalsystem med mera. Linjemontage ser helt enkelt till att varken anställda eller patienter på sjukhusen ska behöva oroa sig över kraftförsörjningen. 19 Leveranser, försäljning, service och underhåll till hela Sverige Service & Underhåll UPS Service (350VA - 400kVA) Likriktare och DC-System Stationära batterier för ställverk m.m. Startbatterier för reservkraft m.m. Tillverkning Kompletta DC-System i skåp Säkringscentraler för DC-System Bypass och undercentraler till UPS Vi erbjuder även försäljning av batterier samt UPS-System från Riello, NeWave, Ablerex m.fl. ENERGI NÄR DU BEHÖVER DET... avbrottsfri strömförsörjning med batterier Telefon:

20 Distributionsanläggningar och regionledningar 20 Hög kompetens inom distribtionsanläggningar och regionledningar Vi är totalleverantör av distributionsanläggningar 0,4 24 kv, inkluderat luftledningar, kabelnät och stationer samt kraftledningar upp till 400 kv. Efter våra kunders önskemål tar vi oss an totalutförande och utförandeentreprenader i olika omfattning. När vi håller i hela projektet själva tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till nyckelfärdig anläggning. Egna konsulter, egna maskiner och samarbetsavtal med etablerade specialister är utmärkande för vårt arbete.

21 21 Linjemontage har en bred kompetens inom verksamhetsområdet regionledningar. Här ser vi en stor tillväxt, då Sverige under många år haft en relativt låg investeringsgrad i denna form av elnät. Till följd av bland annat den stora vindkraftsutbyggnaden följer nu en naturlig investering i de överliggande näten och Linjemontage kan leverera projekt på samtliga spänningsnivåer upp till 400 Kv. totalentreprenad med Finja Finja i Katrineholm svarar för såväl projektering och produktion som leverans och montering av kompletta stommar. Nästan 100 års branscherfarenhet ger oss möjlighet att hitta de absolut bästa lösningarna, vad gäller både ekonomi och utförande. Vi arbetar med byggnader som exempelvis bostäder, skolor, förvaltningsbyggnader, industrier och ställverk. Vi tillverkar också egna produkter för miljövård och markprodukter till tele- och IT-branschen. TransformaTorsTaTion TT6118 Berg åt VaTTenfall ab, BokenäseT UddeValla i samarbete med linjemontage i grästorp ab FINJA PreFAb Ab, box 139, katrineholm tel e-post: webb:

22 Montageentreprenader 22 Montageentreprenader Ofta driver vi kompletta projekt helt i egen regi, medan vi ibland tar rollen som underentreprenör eller står för uthyrning av resurser. Oavsett slag av anläggning eller omfattning har Linjemontage en hög kompetens och en stor erfarenhet av montageentreprenader. Vi kan därför utföra olika slag av elektriskt och mekaniskt montage samt underhållsarbete på kraftanläggningar inom många områden. Våra åtaganden kan till exempelvis gälla kompletta stationer på 0,4 400 kv, enskilda ställverk, transformatorer, energimätare och kondensatorbatterier. Vår flexibilitet och vårt stora kunnande gör att vi har kunder inom flera branscher. Olika typer av industrier, nätbolag och leverantörer av kraftutrustning är bara ett axplock ur kundkretsen. Säkert, effektivt och flexibelt. Välkommen till det smarta elnätet. Läs mer om våra lösningar för det smarta elnätet. Besök och ange koden 31854P Smart Grid185x55 mm_linjemontage.indd :40:20

23 Arbeta säkert med EL! RAGNAR STÅLSKOG AB idesmasterconcept Ett självklart val vid arbete med dokumentation för stora anläggningar Modulärt och flexibelt. Redo för smarta elnät. Mer än nollpunkten Mer än nollpunkten Mättransformatorer, kondensatorer, reaktorer, transformatorer, likriktare och UPS Kvalité - Erfarenhet Service på högsta nivå Väx med oss som affärspartner Välkommen till oss! Internetbanken Telefonbanken Mobilbanken Ladda ner vår mobilapp via Appstore Tel Nu lanserar vi Premset 12 kv ställverk enkelt och intelligent Plåtraster Ett starkt alternativ till släcksten - Transport Läs mer om Premset. Besök och ange koden 31855P Kranbilar Grävmaskiner Entreprenadbilar Maskintrailer Lastmaskiner Rivningsutrustning AB HALMSTADS BÄRARELAG Spikgatan Halmstad Tel Fax

24 Elnätsservice Elnätsservice 24 Vi är en totalentreprenör inom elnätsservice. Det innebär att vi har jour och beredskap, utför service och underhåll samt att vi bygger ut elnätet. Vi har möjligheten och kapaciteten för att ta oss an alla typer av projekt, stora som små. Som totalentreprenör får vi användning för de ovärderliga kunskaper som vi samlat på oss genom åren, vilket gör att vi kan skapa kostnadseffektiva totallösningar. En av våra kunder är Grästorp Energi, som vi samarbetat med sedan vi grundades och som har drygt abonnenter. Här har Linjemontage ett ramavtal och sköter drift, underhåll, nyanslutningar och nybyggnation m.m. Vi har även ett totalt driftansvar och sköter dokumentation samt ansvarar för jour och beredskap. Elkvalitet / Faskompensering / Övertonsfilter Linjemontage erbjuder såväl fasta som mobila elkvalitetsmätningar med tillhörande analyser och åtgärdsförslag. Vi erbjuder även besparingsåtgärder i form av exempelvis faskompensering samt övertonsfiltrering, där vi kan ta ansvar från produktleverans, installation, drifttagning samt efterkontroll. Vi utför även tillsyn, underhållsavtal, inom industri, pappersbruk, sågverk, offentlig förvaltning och sjukhus. Innehållande reläprov, batteriprov, brytarservice (HSP/LSP), transformatorer och ställverk. Vi erbjuder även termografering. Linjemontage utför även jordtagsmätningar för vindkraft, vattenkraft och industri, samt erbjuder kompletta jordtagslösningar med förstärkningar av jordtag. Kontakta oss på Netcontrol, så hjälper vi dig! Marknadens bredaste produktutbud inom distributionsautomation? Cyber-säker kommunikation och automation för fördelningsstationer, nätstationer, vindkraftsparker, stolpmonterade frånskiljare och brytare, radionät, elkvalitetsmätning m.m. Energy Network Automation

25 25 Brännhet kompetens inom elkraftsutrustning Ställverk - Centraler - Kontrollskåp Skövde Värmeverk Elektroproduktion AB Transportvägen Löddeköpinge Tel Fax:

26 Stort kunnande Vår kompetens 26 Vår kompetens På en ständigt växande marknad inom el och energi har Linjemontage kraftsatsat för att nå den position vi har idag. Det är en position som innebär att vi som ett av få bolag i branschen kan driva projekt med en kompetens som helt tillhandahålls av våra egna anställda. Vi har under lång tid arbetat med att knyta upp samtliga kompetenser som krävs för att driva de typer av projekt som vi levererar. Detta arbete har resulterat i att all kompetens återfinns inom bolaget. Externa konsulter och samarbetspartners använder vi i regel endast för att hantera perioder med kraftig beläggningsgrad. Genom att bygga upp vår organisation på detta vis har vi en stor fördel de gånger vi behöver kraftsamla i något projekt. Vi besitter då en god beställarkompetens och har möjlighet att styra arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt. Vi har det samlade greppet om: Entreprenadförsäkring Fullgörandeförsäkring Byggfelsförsäkring Projektförsäkring Vill ni ta del av vår kunskap kontakta oss på telefon , eller

27 27 BESÖK OSS PÅ ELFACK 2011 MONTER A01:42 TRANSFORMATORER Val av rätt transformator för ändamålet sparar både pengar och energi. Låt oss hjälpa ert företag att spara både resurser och vår miljö. Läs mer på Epoxiisolerade transformatorer upp till 25 MVA och 52kV. Distributionstransformatorer upp till 5 MVA och 36 kv. Krafttransformatorer upp till 100 MVA och 170 kv. Ström- och spänningstransformatorer upp till 800 kv. Järntrådsvägen 5, Partille Telefon

28 Kontaktuppgifter Linjemontage Box Grästorp Telefon, växel: Fax: Vi har kontor i Grästorp, Mölndal, Mariestad, Örebro, Västerås, Linköping, Karlstad och Moss. Concept: JS Media Tools A/S xxxxx Concept: JS Media Tools A/S 6169

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Våra installationer tryggar din reservkraft i alla väder Sedan starten 1950 har elektriciteten varit i fokus på Olssons Elektromekaniska. I början reparerade

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

En komplett systemleverantör

En komplett systemleverantör En komplett systemleverantör 2 Heltäckande legotillverkare Blekinge Pressgjuteri bildades 1994 och är idag en komplett systemleverantör. Med passion för teknik, ett brett kunnande och ett stort engagemang

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Vi bygger butiker där man gärna handlar

Vi bygger butiker där man gärna handlar Vi bygger butiker där man gärna handlar Vi bygger för dig och för dina kunder På Butiksbyggen Sverige har vi som mål att alltid leverera i rätt tid, tillrätt pris och med rätt kvalitet. Att möta, motsvara

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Organisationen skall inte uppnå maximalt resultat utan ett optimalt resultat där säkerhet, miljö och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 Västkustens Mark & Asfalt AB Västkustens Mark & Asfalt AB är ett företag i mark- och anläggningsbranschen som grundades

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

lösningar som håller hela vägen.

lösningar som håller hela vägen. lösningar som håller hela vägen. vår kompetens är lika djup som vår maskinpark är bred Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan vi erbjuda dig en mängd olika typer av transportresurser

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och CE-märker alla typer av lyftverktyg t.ex. specialverktyg för just dina produkter! Detta gäller

Läs mer

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv 1 2 Så bygger du nästa generations ställverk Necks Electric vässar sitt erbjudande för ställverk. Till vårt befintliga produktutbud lägger vi flera

Läs mer

Företagspresentation. Ett mätteknisk konsultföretag. Copyright 2012 Mätservice AB All rights reserved

Företagspresentation. Ett mätteknisk konsultföretag. Copyright 2012 Mätservice AB All rights reserved Företagspresentation Ett mätteknisk konsultföretag Företaget Presentation av Mätservice AB Mätservice i Jämtland AB bildades 1998 av Tomas Persson som är mätningstekniker och VD för bolaget. Tomas har

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

Plattsättning Kakel & Klinker Inredning

Plattsättning Kakel & Klinker Inredning Plattsättning Kakel & Klinker Inredning 2 HALMSTAD KAKELHUS VÄLKOMMEN TILL HALMSTAD KAKELHUS! Att välja Halmstad Kakelhus är att välja kvalitet. Och med kvalitet menar vi allt, från själva produkterna

Läs mer

SPECIALIST PÅ UPPDRAG MED HÖGA KRAV

SPECIALIST PÅ UPPDRAG MED HÖGA KRAV SPECIALIST PÅ UPPDRAG MED HÖGA KRAV 2 EN ENTREPRENÖR MED KONTROLL Hygien Bygg Telge AB är ett entreprenadföretag inom byggbranschen som är specialiserat på entreprenader i känsliga miljöer och att utföra

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik ABB erbjuder CO-OP praktikplatser med elkraft- och maskin inriktning ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik

Läs mer

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax Totalenergi Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, 301 02 Halmstad Tel. 035-190 190 Fax. 035-190 110 info@hem.se www.hem.se Totalenergi till företag och industrier Att investera i en energianläggning är

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB Strömsund - Vindkraftdialogen 2008 2008-09-24 AGENDA Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Projektets Tidplan Påverkan Lokalt Näringsliv STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB 2009-09-25 Presentation av projektet i samarbete med Vindkraftssamordning i Jämtlands län och dess näringsliv Henrik Berglund, Statkraft 1 STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

EDVARDSSON MÅLERI AB EDVARDSSON ELEKTRISKA AB EDVARDSSON BYGG AB. Din trygghet, vårt ansvar

EDVARDSSON MÅLERI AB EDVARDSSON ELEKTRISKA AB EDVARDSSON BYGG AB. Din trygghet, vårt ansvar MÅLERI AB ELEKTRISKA AB BYGG AB Din trygghet, vårt ansvar ETT KONCEPT ENKELT VAL TOTAL Edvardsson är tre hantverksföretag, med basen i Västra Frölunda och kunder i Göteborgsområdet med kranskommuner. Vi

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

KOMPETENS OCH VERKTYG FÖR DIN FRAMGÅNG

KOMPETENS OCH VERKTYG FÖR DIN FRAMGÅNG KOMPETENS OCH VERKTYG FÖR DIN FRAMGÅNG 2 VI SER BEHOV OCH HITTAR LÖSNINGAR Fårbo Mekaniska vet vad som krävs för att lösa dina behov, i allt från enkla detaljer till avancerade precisionsarbeten. Vare

Läs mer

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS.

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS. www.consilio.no APS Norway Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri Företagspresentation APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rör GRP-rör till kraftverk GRP-rör till vatten

Läs mer

1 vice räknas När ser

1 vice räknas När ser När service räknas 1 2 Vi löser dina problem I 30 år har vi på Hyresmaskiner i Mälardalen AB löst problem åt våra kunder. Vi erbjuder allt från en skruvmejsel till en skylift och vår största styrka är

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

Vi är en pålitlig partner med decenniers erfarenhet inom avbrottsfri strömförsörjning

Vi är en pålitlig partner med decenniers erfarenhet inom avbrottsfri strömförsörjning Vi är en pålitlig partner med decenniers erfarenhet inom avbrottsfri strömförsörjning Vi på Benning är redo för framtidens många utmaningar Vi erbjuder marknaden kundanpassade helhetslösningar inom området

Läs mer

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen.

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. VÄLKOMMEN TILL HÄRJEÅNS 500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. Sten-Olov Salomonsson Koncernchef www.harjeans.se www.fyrfasen.se www.pelletsportalen.se HÄRJEÅNSKONCERNEN

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL En långsiktig OEM Automatic marknadsför komponenter för industriautomation. I mer än 30 år har vi utvecklat ett nära samarbete med specialiserade tillverkare

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader

Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader 2 Allt från gropar till gröna ytor Ericson i Lima AB är familjeföretaget som sätter kunderna först. Företaget grundades 1956 av Per Eriksson

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen.

500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. VÄLKOMMEN TILL HÄRJEÅNS 500 mil elnät. Ljus och värme från Norrland. Gränslös kommunikation i Härjedalen. Sten-Olov Salomonsson Koncernchef www.harjeans.se www.fyrfasen.se HÄRJEÅNSKONCERNEN HÄRJEÅNS HÄRJEÅNS

Läs mer