Kraftförsörjning för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftförsörjning för framtiden"

Transkript

1 Kraftförsörjning för framtiden

2 guarantee Inledning 2 Linjemontage Kraftförsörjning för framtiden 2 Efter 20 år i branschen har Linjemontage blivit en aktör att räkna med. Vår filosofi att erbjuda kundanpassade kraftförsörjningslösningar, och därigenom ge kunderna trygghet och en god totalekonomi, har visat sig vara uppskattad. Att vi alltid använder egen personal, och är i huvudsak konsultoberoende när det gäller kompetens, gör oss dessutom branschunika. Vår affärsidé Vi är specialiserade på kraftförsörjningsanläggningar inom spänningsområdet 0,4 400 kv. Vi marknadsför och levererar kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Vi levererar kraftreläer! "Från OEM Automatic levereras kvalitetsreläer från specialiserade tillverkare. Releco är ett begrepp på den svenska marknaden. Delcon tillverkar unika halvledarreläer och är en av få tillverkare som lämnar 10 års garanti. Nieaf Smitt är en specialiserad tillverkare av kraftreläer med upp till 8 växlande kontakter. Alla tre har reläer för höga DC-spänningar, många är anpassade för kravet på 3A vid 110VDC L/R 40ms." Dalagatan 4 Box Tranås Tel Fax year 10 year guarantee

3 Verksamhetsområden Våra fyra huvudsakliga verksamhetsområden är kraftanläggningar, distributionsanläggningar och regionledningar, montageentreprenader samt elnätsservice. Inom dessa olika områden har vi bland annat kompetenser inom projektledning, elektrisk konstruktion, mekanisk konstruktion, beredningar, elektriskt montage, mekaniskt montage, tekniska specialister samt en egen komplett verkstad för byggnation av kontrollskåp. 3 Destin är en bred leverantör av tillförlitlig högspänningsutrustning till transformatorstationer och högspänningslinjer. Vi har funnits sedan 2004 och arbetar med de främsta tillverkarna inom varje produktområde.

4 Bakgrund 4 Med vår historia in i framtiden Linjemontage grundades 1993, från början bestod uppdraget av att sköta driften av Grästorp Energis elnät. Med tiden kom verksamheten att växa och vi åtog oss entreprenadarbeten inom elkraft åt diverse nätbolag, industrier och offentlig förvaltning. Till en början erbjöd vi projektledning och montage med egen personal, för resterande roller användes konsulter och samarbetspartners. Våra kunder efterfrågade mer flexibiltet samt komplexa lösningar och för att möta deras önskemål beslutade vi oss för på att kunna tillhandahålla efterfrågad kompetens genom egen anställd personal. Under några år byggde vi upp en organisation för just detta ändamål och idag har vi full egen kompetens inom våra verksamhetsområden. För närvarande är vi cirka 120 medarbetare och målsättningen är att fokusera på kärnverksamheten. Att arbeta ännu effektivare och smartare, samt att förfina vårt projektutförande, blir viktiga bitar under de kommande åren. Genom vårt norska bolag kan vi erbjuda den norska marknaden samma utbud som i Sverige.

5 En kompetent samarbetspartner när det gäller prefabricerade byggnader till kraftindustrin. Prefab Constructioner gör prefabricerade betongbyggnationer till energibranschen i hela Sverige. Vi är entreprenadföretaget med stor erfarenhet och kompetens inom industri- och husbyggnation samt mark- och anläggningsarbeten. Verksamheten ska tillfredsställa våra samarbetspartners förväntningar på kvalitén samt ett ekonomiskt och effektivt byggande, det vill säga fördelarna som naturligt nns i det prefabricerande byggandet. Målsättningen är att bli marknadsledande inom betongbyggnationer till elbranschen genom ett fokus på långsiktiga relationer och kunskap. Prefab Constructioner i Getinge AB Slottsmöllan 14 B, Halmstad Telefon: Hunnebergsgatan 22, Linköping Telefon:

6 VD:n har ordet Tryggt ägande en framgångsfaktor Linjemontage är helt privatägt och har all kompetens i huset. Ett tryggt ägande tror jag bidrar till att skapa lugn och ro i företaget. Vi får också möjlighet att kvalitetssäkra våra projekt så att de får vår stämpel, menar Henrik Höglund, VD och ägare till Linjemontage. 6 Henrik Höglund är inte VD-typen som gillar att vända papper och sitta på ett kontor. Att peta i detaljer är inte heller hans melodi. Jag tycker om att komma med nya idéer och driva dem. Min viktigaste uppgift är att vara ett bollplank och helt enkelt delta där jag behövs. Intresset för teknik fick Henrik Höglund med modersmjölken, redan i ungdomen jobbade han på sin pappas elfirma. Efter utbildningen inom elkraft och marknadsföring började han sedan som karttekniker på entreprenadbolaget Elektrounion, företaget som då hade köpt upp pappans elfirma. Affär med Grästorp Energi 1993 slog lågkonjunkturen hårt mot Elektrounion, som då hade anställda, och företaget försattes i konkurs. Händelsen påskyndade de planer som Henrik Höglund hade. Jag hade faktiskt tänkt hoppa av och starta eget året efter, men konkursen gjorde att det skedde redan nu. När konkursen var ett faktum pratade han med en av Elektrounions kunder, Grästorp Energi, om att överta det kontrakt Elektrounion hade sedan många år. Intresset var ömsesidigt och efter förhandlingar med konkursförvaltaren föll affären väl ut. Kontrakt skrevs med Grästorp Energi och sedan var bollen i rullning.

7 Konstant utveckling Under 2013 har Henrik Höglunds boll rullat i 20 år. Han kan se tillbaka på år med en stadig utveckling, där Linjemontage hela tiden hittat nya kunder. Vi har expanderat i en lagom takt där vi hållit ihop sysselsättning och ekonomi. Under 2010 skedde en kraftig expansion då vi startade kontor i Västerås och anställde ett flertal ingenjörer i olika professioner. Idag är vi ett väletablerat och välkänt företag med gott renommé i branschen. Just det goda ryktet, att företaget fungerar samt att de anställda trivs och är trygga är drivkrafter för Henrik Höglund. Och han ser även ljust på framtiden. Vi tror att mängden projekt kommer att öka inom alla segment. Vår satsning på överliggande nät kommer att generera mycket jobb framöver. 7 Skänker lugn Att vara helt privatägt och att ha all kompetens i huset är en strategi som Linjemontage medvetet valt. Henrik Höglund medger att det inte alltid är en dans på rosor att vara hundraprocentig ägare, men betonar att fördelarna väger mycket tyngre. Här spelar självklart företagets duktiga och pålitliga medarbetare en huvudroll. Vi har inte haft behov av att släppa in andra ägare eftersom vi klarat att driva företaget själva utan externa ägare eller finansiärer. Ett tryggt ägande tror jag bidrar till att skapa lugn och ro i företaget, samtidigt som det också är roligt att få bestämma själv! Ett kraftfullt erbjudande Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av transformatorstationer och lågspänningsställverk. Vi erbjuder dig branschens bästa service, de kunnigaste medarbetarna och lösningar i världsklass. Läs mer på eller ring oss på

8 Om Henrik Höglund Bor: I Hunnebostrand, i det gamla sommarhuset som numera är den permanenta bostaden. Familj: Gift med Anna-Lena och utflugna barn. Fritidsintressen: Att vara på Västkusten, bland båtar och hav. Att renovera hus, båtar och bilar är ett annat intresse. Henrik har på senare tid också köpt en skogsfastighet med orörd skog. Där kan man lägga hur mycket tid som helst! Kvalitetssäkring Filosofin med att ha kompetensen inhouse ser Henrik Höglund också stora vinster med. Fördelen är att vi vet vad som blir slutprodukten, alla projekt får vår stämpel. Att arbeta så här gör att vi kan kvalitetssäkra slutprodukten på ett sätt som inte är möjligt om vi skulle sakna kompetensen i huset och istället vara beroende av konsulter. Genom att ha kompetensen i huset medför det också att vi kan styra de konsulter vi anlitar för att klara beläggningstoppar. Men vissa kollegor har gjort tvärtom, man har inte ens en egen projektledare. Om Henrik Höglund får som han vill kommer Linjemontages utveckling att fortsätta. Han brinner ju för att utveckla nya idéer. Att sitta still är inte riktigt min grej! 8 Din reservkraftsleverantör

9 Samhällsengagemang 9 9 Linjemontage stödjer det lokala idrottslivet På Linjemontage månar vi om idrottsföreningarna i vårt område. Lite extra klappar vårt hjärta för traktens idrottande ungdomar, som ju kommer att bygga framtiden. Genom att sponsra ett flertal idrottsföreningar, främst på ungdomssidan, drar vi vårt strå till stacken. Vi ser gärna att de ideella föreningarna får bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet, så att ungdomarna får en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Om vi kan bidra till positiv utveckling för Grästorp, och för samhället i stort, så gör vi väldigt gärna det.

10 Rekrytering 10 Här fostras framtidens medarbetare Linjemontage erbjuder praktikplatser till elever som läser en inriktning inom elkraft på Gymnasieskolan eller som en eftergymnasial utbildning. När det gäller eftergymnasial utbildning samarbetar vi med ett antal högskolor. Linjemontage försöker att erbjuda praktikplatser som är breda och där eleven får arbeta inom alla våra verksamhetsområden. En långsiktig förhoppning är att vi skall kunna rekrytera framtida medarbetare genom denna satsning.

11 11

12 Kvalitet & Miljö Vi kvalitetssäkrar våra projekt På Linjemontage arbetar vi ofta med komplexa projekt, det är extra viktigt att allt blir rätt från början. För att kvalitetssäkra alla steg i utförandet lägger vi därför stor vikt vid planering och som ett led i denna process har vi sedan lång tid tillbaka valt att arbeta enligt ett kvalitetssäkrat arbetsätt samt certifierat oss enligt ISO En av våra främsta uppgifter är att tillgodose våra kunders önskemål och behov. Vi vill helt enkelt göra de som anlitar oss nöjda, så nöjda att vi får förtroendet för fler uppdrag i framtiden. För att hålla en hög kvalitet jobbar vi systematiskt med att ständigt förbättra oss. Rätt kvalitet och leveranser i rätt tid är två huvudpunkter i vårt kvalitetsarbete. Vi tar hänsyn till miljön Vi gör alltid vårt yttersta för att värna den gemensamma yttre miljön. Att minska påverkan på miljön är därför något som vi dagligen arbetar med, där målet är att hela tiden bli ännu bättre. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO

13 Vi jobbar för en god arbetsmiljö Ofta åtar vi oss totalentreprenader. Det innebär att vi får ett utökat ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatserna, även hos eventuella underentreprenörer. All personal som är anställd av Linjemontage får löpande utbildning inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under de senaste åren har arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen diskuterats flitigt. Vi har sedan länge fokuserat på just arbetsmiljön inom våra projekt, där riskanalyser och skyddsronder är exempel på aktiviteter som vi löpande utför för att minska risken för olyckor och tillbud. 13 En lågförlusttransformator är en mycket bra investering......för både dig och miljön Askims Industriväg 1A, ASKIM Tel: Fax:

14 Norge 14 Linjemontage AS Vårt norska bolag Linjemontage har sedan ett par år tillbaka ett helägt dotterbolag i Norge. Samma upplägg och arbetssätt som genomsyrar den svenska verksamheten kan därför tillämpas för den norska marknaden. Vi kan helt enkelt erbjuda våra norska kunder samma tjänsteutbud som i Sverige. Vi har etablerat ett kontor i Moss, i södra Norge. Men vi åtar oss uppdrag inom hela landet.

15 15 Tar ledningen Som Nordens ledande tekniska handelsbolag har vi allt du behöver inom El-Infrastruktur. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi kloka och flexibla lösningar; från kablar och luftledningar till stolpar, förläggningsmateriel och anslutningar. För att inte tala om Smart Grids-teknik, verktyg och redskap. Därmed klarar du dig med en leverantör!

16 Division Kraftanläggningar 16 Trygga kraftförsörjningslösningar Sedan många år tillbaka har vi konstruerat och levererat trygga och driftsäkra transformatorstationer till nätägare, industrier och offentlig förvaltning. Inom division Kraftanläggningar finns en bred kunskap och en mångårig erfarenhet av alla typer av transformatorstationer, 0,4-400 kv. Vår samlade kompetens omfattar alla moment i projektarbetet, från projektering till kommersiell drift. Vi har egna resurser för projektledning, el- och mekanikkonstruktion, verkstadsmontage, anläggningsmontage och drifttagning. Det medför att erfarenheter från våra projekt tas tillvara, vilket i sin tur innebär att vi ständigt utvecklas. Vår verkstad för relä och kontrollutrustning, inklusive provrum, ger oss till exempel stora möjligheter att prova utrustning innan den levereras till anläggningsplatser.

17 17

18 Infrastruktur 18 Vi bygger svensk infrastruktur Utbyggnaden av Sveriges infrastruktur ställer stora krav på logistik och anpassning till trafikverksamhet. Den kompetens, med bland annat erfarna projektledare och montageledare, som behövs för att klara utmaningarna har Linjemontage. Vi står väl rustade för att möta den ökande efterfrågan på denna typ av tjänster, i takt med att allt fler kommunala och regionala flygplatser rustas upp och byggs ut. Ett specialområde är belysningsanläggningar för civila och militära flygplatser. Vi har genomfört totalentreprenader för ett flertal flygplatser i Sverige. Infracontrol Online Infracontrol Online är en fabrikatsoberoende molntjänst för styrning och övervakning. Till den kan du ansluta alla typer av system och få full kontroll via Internet eller mobiltelefon. Adress: Flöjelbergsgatan 1C, Mölndal Telefon:

19 Reservkraft Reservkraft som räddar liv För ett sjukhus är tillgång till pålitlig reservkraft en nödvändighet. Vi har under ett antal år fått förtroendet att installera reservkraftsaggregat på flera stora sjukhus i Sverige. Här handlar det om stora projekt med extra högra kvalitetskrav, bland annat får inga driftstörningar under arbetets gång förekomma. Dessutom har ju varje enskilt sjukhus sina egna förutsättningar och önskemål, så att till exempel akutvård och operationer aldrig påverkas. Vi anpassar oss helt efter våra kunders önskemål och i detta arbete använder vi oss av de erfarenheter som vi genom åren samlat på oss. Förutom att installera reservkraftsaggregat kan vi även svara för kraftmontage, installation av brandlarm, signalsystem med mera. Linjemontage ser helt enkelt till att varken anställda eller patienter på sjukhusen ska behöva oroa sig över kraftförsörjningen. 19 Leveranser, försäljning, service och underhåll till hela Sverige Service & Underhåll UPS Service (350VA - 400kVA) Likriktare och DC-System Stationära batterier för ställverk m.m. Startbatterier för reservkraft m.m. Tillverkning Kompletta DC-System i skåp Säkringscentraler för DC-System Bypass och undercentraler till UPS Vi erbjuder även försäljning av batterier samt UPS-System från Riello, NeWave, Ablerex m.fl. ENERGI NÄR DU BEHÖVER DET... avbrottsfri strömförsörjning med batterier Telefon:

20 Distributionsanläggningar och regionledningar 20 Hög kompetens inom distribtionsanläggningar och regionledningar Vi är totalleverantör av distributionsanläggningar 0,4 24 kv, inkluderat luftledningar, kabelnät och stationer samt kraftledningar upp till 400 kv. Efter våra kunders önskemål tar vi oss an totalutförande och utförandeentreprenader i olika omfattning. När vi håller i hela projektet själva tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till nyckelfärdig anläggning. Egna konsulter, egna maskiner och samarbetsavtal med etablerade specialister är utmärkande för vårt arbete.

21 21 Linjemontage har en bred kompetens inom verksamhetsområdet regionledningar. Här ser vi en stor tillväxt, då Sverige under många år haft en relativt låg investeringsgrad i denna form av elnät. Till följd av bland annat den stora vindkraftsutbyggnaden följer nu en naturlig investering i de överliggande näten och Linjemontage kan leverera projekt på samtliga spänningsnivåer upp till 400 Kv. totalentreprenad med Finja Finja i Katrineholm svarar för såväl projektering och produktion som leverans och montering av kompletta stommar. Nästan 100 års branscherfarenhet ger oss möjlighet att hitta de absolut bästa lösningarna, vad gäller både ekonomi och utförande. Vi arbetar med byggnader som exempelvis bostäder, skolor, förvaltningsbyggnader, industrier och ställverk. Vi tillverkar också egna produkter för miljövård och markprodukter till tele- och IT-branschen. TransformaTorsTaTion TT6118 Berg åt VaTTenfall ab, BokenäseT UddeValla i samarbete med linjemontage i grästorp ab FINJA PreFAb Ab, box 139, katrineholm tel e-post: webb:

22 Montageentreprenader 22 Montageentreprenader Ofta driver vi kompletta projekt helt i egen regi, medan vi ibland tar rollen som underentreprenör eller står för uthyrning av resurser. Oavsett slag av anläggning eller omfattning har Linjemontage en hög kompetens och en stor erfarenhet av montageentreprenader. Vi kan därför utföra olika slag av elektriskt och mekaniskt montage samt underhållsarbete på kraftanläggningar inom många områden. Våra åtaganden kan till exempelvis gälla kompletta stationer på 0,4 400 kv, enskilda ställverk, transformatorer, energimätare och kondensatorbatterier. Vår flexibilitet och vårt stora kunnande gör att vi har kunder inom flera branscher. Olika typer av industrier, nätbolag och leverantörer av kraftutrustning är bara ett axplock ur kundkretsen. Säkert, effektivt och flexibelt. Välkommen till det smarta elnätet. Läs mer om våra lösningar för det smarta elnätet. Besök och ange koden 31854P Smart Grid185x55 mm_linjemontage.indd :40:20

23 Arbeta säkert med EL! RAGNAR STÅLSKOG AB idesmasterconcept Ett självklart val vid arbete med dokumentation för stora anläggningar Modulärt och flexibelt. Redo för smarta elnät. Mer än nollpunkten Mer än nollpunkten Mättransformatorer, kondensatorer, reaktorer, transformatorer, likriktare och UPS Kvalité - Erfarenhet Service på högsta nivå Väx med oss som affärspartner Välkommen till oss! Internetbanken Telefonbanken Mobilbanken Ladda ner vår mobilapp via Appstore Tel Nu lanserar vi Premset 12 kv ställverk enkelt och intelligent Plåtraster Ett starkt alternativ till släcksten - Transport Läs mer om Premset. Besök och ange koden 31855P Kranbilar Grävmaskiner Entreprenadbilar Maskintrailer Lastmaskiner Rivningsutrustning AB HALMSTADS BÄRARELAG Spikgatan Halmstad Tel Fax

24 Elnätsservice Elnätsservice 24 Vi är en totalentreprenör inom elnätsservice. Det innebär att vi har jour och beredskap, utför service och underhåll samt att vi bygger ut elnätet. Vi har möjligheten och kapaciteten för att ta oss an alla typer av projekt, stora som små. Som totalentreprenör får vi användning för de ovärderliga kunskaper som vi samlat på oss genom åren, vilket gör att vi kan skapa kostnadseffektiva totallösningar. En av våra kunder är Grästorp Energi, som vi samarbetat med sedan vi grundades och som har drygt abonnenter. Här har Linjemontage ett ramavtal och sköter drift, underhåll, nyanslutningar och nybyggnation m.m. Vi har även ett totalt driftansvar och sköter dokumentation samt ansvarar för jour och beredskap. Elkvalitet / Faskompensering / Övertonsfilter Linjemontage erbjuder såväl fasta som mobila elkvalitetsmätningar med tillhörande analyser och åtgärdsförslag. Vi erbjuder även besparingsåtgärder i form av exempelvis faskompensering samt övertonsfiltrering, där vi kan ta ansvar från produktleverans, installation, drifttagning samt efterkontroll. Vi utför även tillsyn, underhållsavtal, inom industri, pappersbruk, sågverk, offentlig förvaltning och sjukhus. Innehållande reläprov, batteriprov, brytarservice (HSP/LSP), transformatorer och ställverk. Vi erbjuder även termografering. Linjemontage utför även jordtagsmätningar för vindkraft, vattenkraft och industri, samt erbjuder kompletta jordtagslösningar med förstärkningar av jordtag. Kontakta oss på Netcontrol, så hjälper vi dig! Marknadens bredaste produktutbud inom distributionsautomation? Cyber-säker kommunikation och automation för fördelningsstationer, nätstationer, vindkraftsparker, stolpmonterade frånskiljare och brytare, radionät, elkvalitetsmätning m.m. Energy Network Automation

25 25 Brännhet kompetens inom elkraftsutrustning Ställverk - Centraler - Kontrollskåp Skövde Värmeverk Elektroproduktion AB Transportvägen Löddeköpinge Tel Fax:

26 Stort kunnande Vår kompetens 26 Vår kompetens På en ständigt växande marknad inom el och energi har Linjemontage kraftsatsat för att nå den position vi har idag. Det är en position som innebär att vi som ett av få bolag i branschen kan driva projekt med en kompetens som helt tillhandahålls av våra egna anställda. Vi har under lång tid arbetat med att knyta upp samtliga kompetenser som krävs för att driva de typer av projekt som vi levererar. Detta arbete har resulterat i att all kompetens återfinns inom bolaget. Externa konsulter och samarbetspartners använder vi i regel endast för att hantera perioder med kraftig beläggningsgrad. Genom att bygga upp vår organisation på detta vis har vi en stor fördel de gånger vi behöver kraftsamla i något projekt. Vi besitter då en god beställarkompetens och har möjlighet att styra arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt. Vi har det samlade greppet om: Entreprenadförsäkring Fullgörandeförsäkring Byggfelsförsäkring Projektförsäkring Vill ni ta del av vår kunskap kontakta oss på telefon , eller

27 27 BESÖK OSS PÅ ELFACK 2011 MONTER A01:42 TRANSFORMATORER Val av rätt transformator för ändamålet sparar både pengar och energi. Låt oss hjälpa ert företag att spara både resurser och vår miljö. Läs mer på Epoxiisolerade transformatorer upp till 25 MVA och 52kV. Distributionstransformatorer upp till 5 MVA och 36 kv. Krafttransformatorer upp till 100 MVA och 170 kv. Ström- och spänningstransformatorer upp till 800 kv. Järntrådsvägen 5, Partille Telefon

28 Kontaktuppgifter Linjemontage Box Grästorp Telefon, växel: Fax: Vi har kontor i Grästorp, Mölndal, Mariestad, Örebro, Västerås, Linköping, Karlstad och Moss. Concept: JS Media Tools A/S xxxxx Concept: JS Media Tools A/S 6169

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer