Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO"

Transkript

1 Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll PLUS CT Pack reducerar spill Xylogas förbättrar effektiviteten Cyan Tec minskar tiden 16 till marknaden

2 WIRED OR WIRELESS, YOU NEED RELIABLE COMMUNICATIONS. EtherNet/IP 60+ Industrial Protocols Modbus TCP/IP Modbus Plus CPU DH-485 CompactLogix L35E NS CS CHANNEL 0 ISOLATED 100 BASE T ETHERNET/IP LNK HART PROFIBUS, Industrial Ethernet, DNP 3.0, IEC DNP , DH-485, DF1, ASCII, HART, BACnet... CPU CH 0 CompactLogix L35E NS CS CHANNEL 0 ISOLATED 100 BASE T ETHERNET/IP LNK CH 0 DF1 CPU PROFIBUS-DP EtherNet/IP, Modbus, Modbus TCP/IP, CompactLogix L35E NS CS CHANNEL 0 ISOLATED 100 BASE T ETHERNET/IP LNK CH 0 PROFIBUS-DP CPU Modbus CompactLogix L35E NS CS CHANNEL 0 ISOLATED 100 BASE T ETHERNET/IP LNK CH 0 Industrial Wireless Module Status Antenna Network Activity Link Network Status Activity Point Bus Status System Power CPU Field Power CompactLogix L35E Link Activity / Status NS CS LNK 100 BASE T ETHERNET/IP n Industrial Hotspot CHANNEL 0 ISOLATED R L X I B -I H N CH 0 ASCII n Industrial R L X I B -I C N Hotspot MVI71-AFC CPU Modbus CompactLogix L35E NS CS CHANNEL 0 ISOLATED 100 BASE T ETHERNET/IP LNK CH 0 Industrial a/b/g/n, Frequency hopping, Ethernet and/or Serial Wireless... Unequalled Technical Support Worldwide, 24/7, throughout the life-cycle of the product... Partnering with Rockwell Automation for over 20 years, ProSoft Technology has been designing and supporting a broad range of communication solutions for PLC-5, SLC 500, ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix... Where Automation Connects. Tel. +33 (0) Working close to your team, ProSoft Technology helps you doing more with less: Reduce network engineering Ease system integration Accelerate on-field installation Decrease maintenance costs Reduce impact on environment A S I A PA C I F I C A F R I C A E U R O P E M I D D L E E A S T L AT I N A M E R I C A N O R T H A M E R I C A

3 Utgåva Automation Today publiceras av Rockwell Automation NV Pegasus Park De Kleetlaan 12A B-1831 Diegem Tel Fax För ytterligare information, kontakta din säljare eller skicka ett till oss på 2011 Rockwell International Corporation All rights reserved. Innehållet i den här publikationen får inte reproduceras helt eller delvis utan tillstånd från copyrightsinnehavaren. ATEMEA-BR112-SV-P Välkommen till det här numret av Automation Today I det här numret av Automation Today diskuterar vi de olika alternativen Rockwell Automation kan erbjuda för att hjälpa dig att optimera dina totalkostnader för ägande (TCO). TCO är av avgörande betydelse både för OEM kunder och slutanvändare, eftersom det hjälper till att skapa en konkurrenskraftig bas genom att öka vinstmarginalen via en bättre funktionalitet och effektivitet samt genom att minska onödiga kostnader. Dessa kostnader finns inom flera områden, som kapital-, konstruktions-, drifts-, underhålls- och även säkerhetsrelaterade kostnader. Det bästa med den lösning vi kan erbjuda är att vårt integrerade förslag för säkerhet, automation, process och servo hjälper dig få ordentliga kostnadsbesparingar genom att använda en enda, gemensam, integrerad och skalbar plattform. Genom att eliminera behovet av att använda flera format och alla tillhörande problem, kan vi hjälpa dig utnyttja dina tillgångars potential till fullo samtidigt som du reducerar kostnaderna i processen. Det här numret utgör även en vändpunkt för Automation Today, eftersom detta är det sista tryckta numret vi publicerar. Från och med nu kommer du att kunna få tidningen i elektroniskt format, vilket ger mycket mer när det gäller länkar och ytterligare information. Om du inte redan får information från oss via e-post, ber jag dig registrera dig för vår elektroniska nyhetstjänst (på för att se till att du i fortsättningen får den bästa informationen vi kan ge dig. Tveka inte att kontakta oss om du har kommentarer eller frågor. Hedwig Maes VD EMEA regionen Rockwell Automation Innehåll TEKNIKBEVAKNING EtherNet/IP: för en sömlös kommunikation, kontroll och flexibilitet på alla nivåer 04 EtherNet/IP revolutionerar den industriella styr- och automationsmarknaden tack vare dess standardiserade, omodifierade inställning till Ethernetbaserad kommunikation genom hela installationen, från komponentnivå hela vägen upp till företagsnivå. En lättare väg för att välja automationsprodukter 06 Kostnadsfritt konfigurations- och produktvalsprogram hjälper dig att identifiera och konfigurera rätt hårdvara och mjukvara till ditt styrsystem. KUNDAPPLIKATION MTorres erbjuder exakt avrullning och skarvning tack vare Rockwell Automation 08 Företag för papperskonvertering väljer Rockwell Automations styr- och servolösningar för sin nya automatiska haspel med skarvsystem till textilindustrin. CT Pack fördubblar maskinhastigheten samtidigt som spillet reduceras 10 Livsmedelsindustrins maskinbyggare använder Integrated Architecture och innovativ servoinstallation för att förbättra maskinprestandan. TOTAL E&P klarar av problem med föråldring tack vare en pålitlig lösning 12 Stor olje- & gas producent förbättrar och uppgraderar sin produktion med hjälp av en feltolerant lösning från Rockwell Automation. Rockwell Automation och Erwin Schiefer gasar på för att tillverka en av världens första träförgasanläggning med hög tillgängligt 14 Kunder inom industrier för gasproduktion drar nytta av ett följdriktigt, CompactLogix-baserat paket som tillgodoser dess behov... allt från en enda källa. IAS använder en avancerad och integrerad lösning för styrning och visualisering från Rockwell Automation för att modernisera sin infrastruktur för pumpar 16 En av de största avloppsreningsverken i Österrike drar fördel av en ökad livslängd på pumpstationer och minskade driftskostnader. Alla teknologier/produkter som nämns i Automation Today är skyddat av copyright/varumärke tillhörande respektive ägare Automation Today Utgåva

4 TEKNIKBEVAKNING EtherNet/IP: möjliggör en sömlös kommunikation, kontroll och flexibilitet på alla nivåer EtherNet/IP revolutionerar den industriella styr- och automationsmarknaden tack vare dess standardiserade, omodifierade inställning till Ethernetbaserad kommunikation genom hela installationen, från komponentnivå hela vägen upp till företagsnivå. Det är EtherNet/IPs omodifierade kommunikation som gör det så kraftfullt och överträffar andra standardbaserade protokoll i termer av flexibilitet och enkel implementering. Till skillnad från andra patentskyddade system som skyddas av upphovsrätter, krävs det ofta flera olika nätverk för olika delar av automationsinstallationen, såsom servo, styrning och säkerhet. EtherNet/IP å andra sidan har utvecklats för att ge allt detta i ett enda nätverk. Och när det har installerats, som en del av en installation i Rockwell Automations Integrated Architecture, krävs endast en programmeringsmiljö, vilket drastiskt reducerar kostnaderna och tiden som är associerade med flera nätverk och applikationer som kräver flera plattformar. Genom att få drivsystem, servo, säkerhet och styrning av I/O i samma omodifierade Ethernet som används på kontoret, kan organisationen bättre utnyttja den befintliga infrastrukturen för IT genom att låta den arbeta hårdare och mer effektivt mot affärsmålen. Rockwell Automation betonar fyra huvudområden där användaren drar fördel av en EtherNet/IP-baserad metod. Automation med integrering av IT Genom att ingå i ett gemensamt nätverk, kan infrastrukturen för automation och anläggningens befintliga infrastruktur för IT samexistera och dela data på ett otroligt effektivt sätt. Dessa data kan sedan användas för att definiera och skapa uppdaterade variabler som allmän utrustningseffektivitet (OEE), energihantering och skapandet av visualiseringsfönster. Dom ger en omedelbar insyn i en process eller en maskins aktuella prestanda. Synkroniserad höghastighets servostyrning CIP Motion via EtherNet/IP ger servostyrning i realtid, deterministisk styrning av servo och med CIP Sync, kan flera axlar koordineras. Genom att använda tidsstämplad data tillsammans med en enkel tidsstyrningsmodell, elimineras eventuella svåra synkroniseringsproblem mellan drivenheten och styrsystemet. Realtidsdata justeras vid slutenheten, vid den tidpunkt då uppgifterna skall tillämpas, 4 Automation Today Utgåva

5 därmed finns det ingen anledning att hårt schemalägga nätverkstrafiken. Rockwell Automation kompletterar detta framsteg med utgåvan av nästa generationens hårdvara som är konstruerad för att utnyttja dessa nya funktioner, inklusive Allen-Bradley Kinetix 6500 servodrivenhet och den förbättrade Allen-Bradley PowerFlex 755 ACdrivenheten, som båda erbjuder integrerade servofunktioner i EtherNet/IP. Denna metod markerar något helt nytt inom branschen, eftersom maskinbyggare nu kan förena båda drivteknikerna i ett omodifierat standardnätverk. Integrering av automation och säkerhetsstyrning Säkerhetsstyrning via EtherNet/IP ger användarna en ännu större flexibilitet i set-up av nätverk för säkerhet, för att uppfylla behoven hos applikationer som behöver täcka ett större avstånd eller där större säkerhetspaket eller en stor genomströmning krävs. Integreringen av säkerhets- och standardstyrning i ett nätverk ger möjligheten att använda vanliga verktyg och teknik samtidigt som man drar fördel av reducerade kostnader associerade med konstruktion, installation, driftsättning och underhåll. Det gör att användare kan integrera sina säkerhetsnätverk i samma Ethernetarkitektur som används av standard styrsystem och med resten av företaget. Eftersom man använder samma switchar och infrastruktur som standard EtherNet/IP, är kostnaden för att addera denna säkerhet minimal. Integrering av processenheter Förutom att erbjuda jämförbara prestandanivåer till andra protokoll på komponentnivå, som Profibus och Foundation Fieldbus, möjliggör EtherNet/IP även kommunikation på högre nivå utan ytterligare mellanliggande elektronik eller programvara. Det är dessa möjligheter som leder till en ökande migration inom processföretag mot EtherNet/IP -drivna infrastrukturer. Den större bilden Fördelarna ligger bortom anslutningarna genom att använda ett enda EtherNet/IP -nätverk som skapar en gemensam plattform för maskinens konfigurering, programmering, driftsättning, diagnostik och underhåll. Detta ger en tätare integrering samtidigt som maskinbyggare får en förenklad arkitektur för att effektivisera konstruktion och utveckling. Genom att använda ett gemensamt nätverk, kan de uppfylla alla maskinens styrnings- och informationsbehov, ansluta till slutanvändarens infrastruktur och ge en säker och värdefull åtkomst på distans för övervakning och underhåll. EtherNet/IP ger en effektivare diagnostik och felsökning. Genom att tillföra en enhetlighet till nätverksarkitekturen kan maskinbyggare reducera kostnaderna och komplexiteten samtidigt som de för integreringen vidare till nästa nivå. EtherNet/IP ger även maskinbyggare åtkomst till andra intelligenta funktioner. Exempelvis, många Ethernet/IP enheter och drivdon erbjuder integrerade webbsidor för att tillhandahålla en snabb åtkomst till kritiska data för drivdon. Operatörer kan bevaka prestanda, säkerhet och nätverksdata i realtid, samt larm och felhistorik, förlorade paket och effekttoppar allt via en webbläsare. Denna information i realtid, tillsammans med möjligheten till åtkomst på distans, hjälper till att hålla maskinerna igång. EtherNet/IP gör att maskinerna kan föra tillbaka data till maskinbyggaren, för att denne ska kunna tillhandahålla en säker och fjärrstyrd diagnostik. Dessutom kan man använda sig av EtherNet/IP:s IT möjligheter för tal och video för att ge maskinbyggare och slutanvändare de ögon och öron de behöver för att helt förstå maskinens tillstånd. Genom att vidta viktiga åtgärder innan en maskin går sönder, kan maskinbyggare och deras kunder spara både tid och pengar. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: EtherNet/IP Genom att få drivsystem, servo, säkerhet och styrning av I/O i samma omodifierade Ethernet som används på kontoret, kan organisationen bättre utnyttja den befintliga infrastrukturen för IT genom att låta den arbeta hårdare och mer effektivt mot affärsmålen. Automation Today Utgåva

6 TEKNIKBEVAKNING En lättare väg till valet av automationsprodukt Kostnadsfritt konfigurations- och produktvalsprogram hjälper dig att identifiera och konfigurera rätt hård- och mjukvara till ditt styrsystem. Att besluta vilken automationsteknik ni behöver är inte en helt lätt uppgift. Till er hjälp i denna process, erbjuder vi er kostnadsfritt tre verktyg för produkt- och systemkonfiguration för att hjälpa er och era kunder att välja och tillämpa produkter från Allen-Bradley. De tre verktygen är integrerade, vilket innebär att du kan använda dem individuellt eller tillsammans och de använder sig även av Rockwell Automations PartnerNetwork, vilket inkluderar teknologier från många av Rockwell Automations Encompass Product Partners. Vad är Integrated Architecture Builder (IAB)? IAB är ett grafiskt programvaruverktyg som hjälper tillverkare skapa en giltig konfiguration för Logix-baserade automationssystem ControlLogix, FlexLogix och CompactLogix. Den hjälper användare att skapa en systemkonfiguration för att snabbt visa och ge ett pris för en lösning. Du kan välja hårdvara och generera stycklistor (BOM) för applikationer som använder styrsystem, I/O, nätverk, PowerFlex frekvensomriktare, kablage och anslutningar på maskinen, servosystem och andra enheter. Konfigurationen inkluderar fysiska media för NetLinxed-baserade nätverk, som t.ex. EtherNet/IP, ControlNet och DeviceNet. IAB låter användare testa olika scenarior, som olika I/O eller typer av nätverk och göra jämförelser. En rullgardinsmeny med produkter från Encompass Product Partner och tillhörande regler ser till att endast produkter som är kompatibla med konfigurationen väljs. Över användare håller redan på att dra nytta av detta mycket effektiva verktyg. Det finns två versioner tillgängliga. Den fullständiga versionen inkluderar alla filer, medan den, helt funktionella lite versionen inte inkluderar produktdokumentation. Produktdokumentationen finns dock tillgänglig via Current Updater om så önskas. Motion Analyzer Motion Analyzer utgör en del av ett mekatroniskt konstruerat verktyg som används för att ge mek-, el- och styrsystemsingenjörer möjligheten att effektivt samarbeta för att skapa digitala prototyper av maskiner och hitta snabbare sätt för att konstruera, utveckla och leverera maskiner. Programvaran använder sofistikerade optimeringsverktyg för att maximera nyckeltal, tröghet och mekaniska alternativ för servostyrningsapplikationer. Resultaten gör att maskinbyggare kan analysera, simulera och välja servosystem, inklusive rätt motor, drivenhet och växellåda. Det gör det lättare att bedöma alternativa konstruktioner Partners i EMEA-regionen i Integrated Architecture Builder: Advanced Micro Controls, Inc. Hardy Instruments Helm Instrument Co. Inc. HMS Industrial Networks AB Mettler-Toledo, Inc. p-mettlertoledo Molex Online Development Inc. ProSoft Technology Spectrum Controls, Inc. p-spectrumcontrols Integrated Architecture Builder Automation System Con gurator så att konstruktörer kan optimera motorns och drivenhetens storlek och maximera energianvändningen. Motion Analyzer inkluderar även en effektivitetsanalys som kan vara till hjälp för att minska energiförbrukningen och minska spill och för att göra tillverkarens produktion mer hållbar samtidigt som kostnaderna hålls nere. Dessutom, hjälper funktioner som simulering och digitala prototyper till att identifiera och reducera risker genom att förutsäga det sannolika resultatet av konstruktionsändringar innan de genomförs. Programvaran integreras med SolidWorks från Rockwell Automation Strategic Alliance Partner Dassault Systèmes (http://bit. ly/2n2kfc). SolidWorks låter maskinbyggare EMEA-partners i ProposalWorks: Panduit Corp. ProSoft Technology Spectrum Controls Inc. p-spectrumcontrols WITTENSTEIN, Inc. p-wittenstein EMEA-partners i Motion Analyzer: Apex Dynamics Inc. WITTENSTEIN, Inc. ProposalWorks Create Proposals and Submittals 6 Automation Today Utgåva

7 simulera fysiken i ett rörligt system, beräkna moment och tröghet, generera digitala prototyper och sedan skicka vridmoment eller kraft tillbaka till Motion Analyzer för att bedöma den mest effektiva storleken på motor och drivenhet. ProposalWorks ProposalWorks är utformad för en enkel användning. Det är ett verktyg för offertgenerering som ger snabb tillgång till produktinformation och priser så att användare lätt kan skapa en BOM och generera en offert. Programvaran inkluderar Allen-Bradleys produkt- och konfigureringsverktyg och mallar för projektdokument samt produkter från Encompass Product Partner så att kunderna kan generera en fullständig offertförfrågan (RFQ) för ett projekt. Oavsett om produkten kommer från Allen-Bradley eller från en Encompass Product Partner, blir valet lätt, vilket gör att du kan ägna mer tid åt kärnverksamhet i stället för att söka igenom kataloger. ProposalWorks gör att användarna enkelt kan kontrollera artikelnummer, konfigurera produkter, kontrollera aktuella prislistor och exportera information till lätthanterliga format som Word-dokument. Användare kan arbeta med ProposalWorks online eller offline och den uppdateras varje månad, vilket innebär att priser och artikelnummer alltid är aktuella. Produktdatabasen är globalt tillgänglig, vilket innebär att kunderna kan göra ett dokument och få priser lokalt oavsett var de befinner sig i världen. Observera att du nu kan lägga till inköp av automationsutrustning till din lista av lätta arbetsuppgifter. Du kan använda konfigurations- och produktvalsprogrammen närhelst du behöver ändra i eller utöka ditt system. Rockwell Automations konfigurations- och urvalsverktyg på är tillgängligt från kontoret eller via mobila enheter. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: Tools IAB låter användare köra olika scenarior, som olika I/O eller typer av nätverk och göra jämförelser. En rullgardinsmeny med produkter från Encompass Product Partner och tillhörande regler ser till att endast produkter som är kompatibla med vald konfiguration väljs. Mer än användare använder redan detta mycket effektiva verktyg. Automation Today Utgåva

8 KUNDAPPLIKATION MTorres kan nu erbjuda exakt avrullning och skarvning tack vare Rockwell Automation Papperskonverteringsföretag väljer Rockwell Automations styr- och servolösningar som bas i dess nya automatiska haspel och skarvningsmaskin till textilindustrin. Bakgrund Om man börjar på rätt sätt, är halva jobbet gjort är ett talesätt som tveklöst passar konverterares behov eftersom de måste vara särskilt uppmärksamma på de första stegen i processen för att minimera spill och skydda papprets helhet och kvalitet från start till slut. Divisionen industriella konvertingsmaskiner för papper hos det spanska företaget MTorres hjälper företag i branschen att göra just det konstruktion, tillverkning och installation av hasplar, skarvutrustning, rullstativ och transportsystem som normalt placeras i början av produktionslinjerna för wellpapp, bladskärare, tryck, laminatorer, vätskeförpackning, tissue, gipsskivor och andra industrier för papperskonvertering. Lösningar En lösning från Rockwell Automation har installerats och den inkluderade följande: Allen-Bradley Kinetix servoenheter Allen-Bradley ControlLogix programmerbara styrsystem för automation (PAC) Allen-Bradley PanelView operatörspaneler med pekskärmar Resultat Konstant dragspänning Exakt kontroll av avrullnings- och skarvningsfunktioner Helt integrerat styrsystem En otrolig moment- och hastighetskontroll för uppstart och vid full drift Familjariteten har reducerat programmeringsarbetet Felsökningen har blivit mer effektiv Testning och validering blev lättare Ökad maskinflexibilitet Modularitet och skalbarhet i styrsystem och drivsystem hjälper till att uppfylla kraven Världsomfattande service och support Det spanska företaget med huvudkontor i Torres de Elorz, i Navarra, grundades år 1976, huvudsakligen inom wellpappsindustrin. Senare expanderade företaget till andra områden och blev en känd aktör inom konverteringssektorn. Som Pablo de la Fuente, commercial director på MTorres säger: Vi koncentrerar oss nu på att expandera företaget till nya områden, som flexibla förpackningar, material av tissue och non-wowen material. MTorres säljer sina maskiner både till slutanvändare, som finns med i de olika branscherna som nämns ovan, och till maskinbyggare som monterar de kompletta konverteringslinjerna. Vi tillhandahåller endast de initiala enheterna i en konverteringslinje, eftersom vår erfarenhet är mycket specifik. Därför samarbetar vi ofta med andra maskinbyggare, som inte kan anses vara våra konkurrenter, lägger de la Fuente till. Att samarbeta med teknologiskt ledande företag är god kutym på MTorres, som vände sig till Rockwell Automation för att utveckla automations och kontrollsystemet för UTS, ett av dess nya automatiska haspel med skarvsystem till mjukpappersindustrin. Ett nytt innovativt sortiment MTorres kan skryta med ett stort antal maskiner som har installerats i över 60 länder i hela världen och är en erkänd specialist som kontrollerar vävspänningen i automatiska skarvsystem i hasplarna. Denna egenskap kännetecknar också det nya sortimentet med automatiska skarvsystem till textilindustrin som det spanska företaget nyligen har utvecklat. Dessa maskiner utgör den senaste innovationen för att reducera spill och förbättra produktionen i konverteringslinjer och kännetecknas av en innovativ design, som möjliggör en konstant vävspänning i avrullningsprocessen och en automatisk skarvning vid Nollhastighet, förklarar de la Fuente. Med den enklare integreringen, passar dessa skarvsystem inte bara för nya konverteringslinjer, utan även för befintliga linjer. Maskinerna kräver inte att man stoppar produktionen för att byta rulle och gör att användarna kan maximera effektiviten i processen som är till 100 % tillförlitlig. De kan skarva vid olika hastigheter, beroende på 8 Automation Today Utgåva

9 materialets konsistens och applikationen. Ju högre hastighet och ju större pappersrullarna är, desto mer unik blir MTorres, säger de la Fuente. Styrningen och dragspänningen är konstant UTS-modellen är den nyaste maskinen bland automatiska skarvsystem med avrullningsfunktion till textilindustrin. UTS är en remlös centralt driven haspel som automatiskt utför skarvar i en kontinuerlig tillverkningsprocess. Den baseras på ett nytt koncept med ett vagnsystem som innehåller en haspel och ett automatisk skarvsystem. Den använder två vagnar per lager som kan glida in och ut, den ena är igång medan den andra är startklar. Tack vare sin modulära konstruktion, kan den tillverkas för att arbeta med en eller flera skikt. MTorres förlitade sig på Rockwell Automations styr- och drivsystemslösningar för att bygga upp styrningen och automationen centralt för maskinen, och i syfte att hålla dragspänningen konstant. Det spanska företaget behövde kontrollera avrullningen och precisionsfogningen som med de helt integrerade styrsystemen från Rockwell Automation utgjorde den rätta lösningen; som gav ett otroligt moment- och en hastighetskontroll som inte bara behövdes för uppstartfasen, utan även vid full drift. De flesta av MTorres hasplar har ett dubbelt system för att kontrollera dragspänningen: ett system med lastceller och en svängarm som fungerar som en dancing roller. Allen-Bradley Kinetix servoenhet kontrollerar både positionen för svängarmen, moment och hastigheten för avrullningsmotorerna medan Allen-Bradley ControlLogix styrsystem styr resten av haspeln. Dessutom används en PanelView operatörsterminal från Allen-Bradley med pekskärm för att ställa in parametrar och styra maskinen. De flesta komponenterna i elskåpet kommer också från Rockwell Automation. Modularitet som ökar flexibiliteten MTorres känner till teknologin från Rockwell Automation mycket bra och väljer alltid dess produkter för verksamheten på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Tillverkare som finns där, ser Rockwell Automation som en standard och känner till dess lösningar mycket bra, säger de la Fuente. Men vi känner också till Rockwell Automation mycket bra: att programmera våra maskiner med Rockwell Automations system är inte alls någon svårighet för oss, eftersom vi har haft flera goda erfarenheter med dess systemlösningar i våra avrullningsmaskiner för att kontrollera dragspänningen. I detta fall köpte MTorres separata komponenter från Rockwell Automation, men företaget tänker nästa gång använda en integrerad lösning, eftersom man väl vet om fördelarna som Rockwell Automations Integrated Architecture kan ge. Egentligen fick MTorres flera fördelar med Rockwell Automations komponenter: de kunde bidra till att minska insatserna i planering och dessutom löstes felsökning vid driftsstörningar lätt särskilt när det gäller drivsystem var testning och validering enklare och maskinens flexibilitet ökade. Den senare fördelen är mycket viktig för oss eftersom anpassning är ett måste i våra affärer och vi behöver bygga upp lösningar som lättare kan konfigureras för olika applikationer, specificerar de la Fuente. Modulkonstruktionen och skalbarheten hos Rockwell Automations styrsystem- och drivsystemlösningar hjälper oss att uppfylla detta särskilda behov och gör att vi kan uppfylla våra kunders krav på punktlighet och effektivitet. Slutligen kompletterar kvaliteten på Rockwell Automations support och service hela paketet: Vi vet att vi överallt kan förlita oss på Rockwell Automations erfarenheter. Eftersom Rockwell Automation finns representerade över hela världen, kan kunderna alltid få en lösning som uppfyller deras behov oavsett var de befinner sig. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: MTorres Modulariteten och skalbarheten hos Rockwell Automations styroch drivsystem hjälper oss att uppfylla särskilda behov och gör att vi kan uppfylla våra kunders krav på punktlighet och effektivitet. Automation Today Utgåva

10 KUNDAPPLIKATION CT Pack fördubblar hastigheten hos förpackningsmaskiner och reducerar spill tack vare Rockwell Automation Livsmedelsindustrins maskinbyggare använder Integrated Architecture och innovativ servoinstallation för att förbättra maskinprestandan. Bakgrund CT Pack baserat i Ferrara, Italien, grundades år 1996 av Gino och Giuliano Cocchi, och kombinerar erfarenheten från tre ledande märken: Mopa, Otem och Vortex Systems. Företagets mål var att bli ledande inom förpackning av livsmedelsprodukter. För att uppnå detta, riktar sig CT Pack till kunder som söker anpassade lösningar för förpackningar i stället för att bara tillhandahålla en katalog av produkter. Utmaning Traditionella förpackningslinjer till kex kan vanligtvis förpacka högst 350 paket i minuten och vanligtvis går omkring 30% av produktionen bort i spill. Det beror på att livsmedel av den här typen, som är extremt sköra, hanteras horisontellt och vrids sedan 90 (för att vara i sidläge) och placeras sida vid sida för placering i individuella paket. Det är faktiskt så att den mekaniska rotationen och den direkta kontakten mellan två kex utgör det mest kritiska steget i hela processen. Dessutom, genom att använda tryckluftssystem, kan produkten skadas och kundens krav på att öka packningshastigheten leder till en signifikant ökning av risken att kexen går sönder under denna fas. CT Pack vände sig därför till Rockwell Automation för att få hjälp. Lösning Ingenjörerna på CT Pack föreslog att man skulle eliminera den roterande rörelsen för att hålla varje kex horisontellt och sedan placera dem ovanpå varandra i en stapel, redo för att packas. Bruno Alberti, Hardware & Software Department Manager på CT Pack säger: Denna arbetsmetod har gjort det möjligt att använda ett deponeringssystem som höjer sig då stapeln blir högre. Systemets höga hastighet, som staplar mer än fem kex i sekunden, leder till vibrationer som kan skada kexen. Därför skapade vi en helt ny arkitektur. Ingenjörerna, i samarbete med Roberto Loce, specialist på linjära motorer på Rockwell Automation, utvecklade en Integrated Architecture -lösning som var innovativ men som baserade sig på komponenter som redan finns på marknaden. Alberti fortsätter: Rockwell Automation var det enda företaget som var redo att investera med oss i FoU. Detta är ett av huvudskälen till varför vi valde att arbeta med Rockwell Automation. Alberti förklarar: Trots att hastighetskravet för applikationen uppfylldes, medförde den stora storleken på linjära servomotorer i LDC-Series problem för denna specifika applikation. Motorstorlekarna kunde inte hantera vikterna som var involverade i projektet och därför hittade man en lösning. Fasta lindningar implementerades och Lösningar En lösning från Rockwell Automation har installerats och den inkluderade: Allen-Bradley LDC-Series linjära servomotorer Allen-Bradley Kinetix 6000 servoenheter Allen-Bradley ControlLogix PAC Användningen av fasta lindningar och rörliga magneter, vilket reducerar storlek och vikt Motion Analyzer som möjliggör optimeringen av motorstorlekarna som används Results Systemet fördubblar packningshastigheten Spill på grund av kexens skörhet eliminerades Användningen av befintliga marknadslösningar har reducerat underhållsoch reparationskostnaderna Användningen av linjära motorer ökar energibesparingen genom att mekaniska transmissionsförluster eliminerades 10 Automation Today Utgåva

11 man använde magneter i de rörliga delarna. Genom att ändra om det traditionella konceptet, kunde man reducera vikt och storlek och undvika behovet av ytterligare kablage. Resultat Genom att installera två kostnadseffektiva servomotorer med hög prestanda mittemot varandra, fördubblades den tillgängliga effekten, samtidigt som maskinens mått förblev praktiskt taget oförändrade. Magnetfältet som skapades i det motsatta magnetsystemet är nu balanserat i förhållande till mekaniken som används, vilket gör att stödstrukturen kan bli ännu lättare. Flexibilteten hos linjära motorer, vars hastighet snabbt kan ändras med programvaran Motion Analyzer, innebär att de även kan anpassas i realtid till olika staplingshöjder som krävs av kommersiella skäl eller enligt kexens speciella tjocklek. Den tillåtna rörelsen är 300 mm, trots att man i experiment har sett att systemet kan fungera med en rörelse på upp till 600 mm. Den perfekta kontrollen av rörelsen, i individuella steg om 9 mm, gör att man kan få en produktion med en hastighet på 100 mm/sek. och en acceleration på upp till 2,5 g. En annan speciell egenskap är det faktum att trots att det finns 48 installerade motorer, bygger hela styrsystemet på Kinetix 6000 servoenheter. Dessutom används det programmerbara styrsystemet (PAC) som är en del av Allen- Bradleys ControlLogix familj och som använder Ethernet-protokollet. Som ett resultat av detta, kan alla tillverkningsdata överföras i realtid, både till övervakningsoch fabrikens ledningssystem. Det är faktiskt så att implementeringen av Integrated Architecture-lösningen från Rockwell Automation uppskattades särskilt mycket av användare på grund av minskningen av antal stopp och planerade underhållsintervaller. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: CT Pack

12 KUNDAPPLIKATION TOTAL E&P klarar av problem med föråldrade komponenter med en säker lösning Större olje- och gasföretag förbättrar och uppgraderar sin verksamhet tack vare en feltolerant lösning från Rockwell Automation. Bakgrund TOTAL E&P UK Limited är ett av de viktigaste olje- och gasföretagen i Storbritannien, som fortsätter med stora investeringar. De har omkring 750 anställda på huvudkontoret i Aberdeen och företagets portfölj inkluderar verksamhet på Alwyn Area, med högtrycks/ högtemperaturs arbete på olje- och gasfälten i Elgin och Franklin samt St Fergus Gas Terminal, tillsammans med ett stort antal andra fält. North Alwyn-anläggningen som ligger på UKs kontinentalhylla 440 km nordost om Aberdeen, påbörjade sin produktion Dunbar-plattformen som ligger 22 km söder om North Alwyn anläggningen exporterar olja och gas till North Alwyn via en flerfasig pipeline, som startade produktionen Dunbar är en plattform med en borrrigg och boutrymme och med minimal processutrustning. Elkraften kommer från generatorer vid North Alwyn, via två kablar placerade på havsbotten. Alwyn Area producerar cirka fat olja per dag. På grund av ett antal problem med föråldrade produkter, kontaktade Total E&P UK Ltd. Rockwell Automation med begäran att förse dem med ingenjörer, komponenter och support till ett antal systemuppgraderingar för de två plattformarna, och huvuddelen av arbetet skulle äga rum i Dunbar-anläggningen. Utmaning Uppgraderingen omfattade ett stort antal system: nödnedstängningssystemet (ESD), brand- och gassäkerhetssystemet (F&G), processkontrollsystemet (PCS) och vibrationsövervakningssystemen. Den huvudsakliga utmaningen som ingenjörerna mötte var att leverera ett uppgraderat styr- och säkerhetssystem med minimala avbrott i produktionen och, kritiskt sett, måste de utföra alla uppgradingsaktiviteter på ett säkert sätt. De hade även en begränsad tidsram för att genomföra arbetet, med bara två tillfällen att göra uppgraderingarna. Den första var ett planerat produktionsstopp, normalt två eller tre veckor under sommaren, och den andra var att genomföra ett samtidigt byte av komponenter i drift och delar i infrastrukturen före avstängningen. Totalt sett var de viktigaste målen att ersätta komponenter för att förhindra felaktiga stopp och problem med inkurans, samtidigt som reservdelar finns att tillgå åtminstone fram till 2020, att skapa möjlighet för framtida fjärrstyrning av Dunbar från North Alwyn, att genomföra en kostnadseffektiv uppgradering med minimal risk för produktionen och av avgörande betydelse, slutföra uppgraderingen utan att riskera säkerheten på plattformen, personalen eller miljön. Belåtenheten med slutresultatet sågs som en stor framgång för hela projektet och ingenjörerna från Rockwell Automation blev nominerade till ett pris för hälsa & säkerhet. Lösning Strategin för uppgraderingen bestod av ett antal enskilda steg, men som var beroende av varandra. PCS-systemet uppgraderades före avstängningen och installerades i par med det befintliga systemen för att bibehålla produktionskapaciteten. F&G-systemet uppgraderades även före avstängningen och ESD-lösningen uppgraderades under avstängningen parallellt online med de andra nya systemen som köptes in. Rockwell Automation tilldelades rollen som EPC-entreprenör med ansvar för att göra beställningar hos andra företag, slutföra allt detaljerat tekniskt arbete, organisera kontroll och leverans av allt material till anläggningen, bevaka installationen i anläggningen och driftsättning samt projektledning för underleverantörerna. Rockwell Automation uppgraderade ESD- och F&G-systemen med ett enda säkerhetssystem med tredubbel modulär redundans (TMR) ESD-styrsystem och ett enda säkerhetssystem för TMR F&G-styrsystem. Säkerhetssystemet är ett feltolerant styr- och säkerhetssystem som har konstruerats för att uppfylla de strängaste internationella säkerhetsbestämmelserna. Det har en tredubbel bearbetningsväg (segment) inom varje modul, tillsammans med en hög diagnostisk nivå och samverkan mellan segmenten vilket skapar en feltolerant arkitektur med en utmärkt driftsäkerhet. Till skillnad från styrsystem utan TMR, ger ett säkerhetssystem en virtuell produktionstid på 100%, utan att kompromettera säkerheten i systemet. Det är godkänt av TÜV AK6, det högsta möjliga värdet för programmerbara säkerhetssystem och har även godkännande för NFPA72 och Gosstandart av Ryssland. 12 Automation Today Utgåva

13 Det befintliga systemet bestod av ett ICS 2000, ett beprövat säkerhetssystem från Rockwell Automation. Dunbars systemuppgradering (DSU) ersatte processorn och subsytem för utgångar med säkerhetsprocessorer och ingenjörerna kunde även utföra kontrollerad online migrering av uppgraderingen genom att utföra en stor del av planeringen och riskbedömningen i förväg. komma till användning i framtiden. Det primära gällde tillförlitligheten, förklarar Thomson, vi befinner oss nu i fas två av uppgraderingsprojektet med Rockwell Automation, och detta stärker de band vi har mellan oss. Det visar också hur nöjda vi har varit i samarbetet med dem. Avslutningsvis förklarar Adam Howard, EPC Operations Manager på Rockwell Automation: Vi vann det här projektet i en otrolig konkurrens från kvalificerade leverantörer. Jag tror att det är vår kombination av färdigheter, positiva och proaktiva metoder och introduktionen av en innovativ risk- och belöningsmetod som var nyckelfaktorer till att vi vann affären. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: Total Wullie Nicolson, EDS Principal Engineer på Rockwell Automation, säger så här: Arbetet omfattade demontering av ena halvan av de gamla dubbla ICS2000 och konstruktionen av ett nytt säkerhetssystem i det gamla utrymmet, och sedan konfigurera subsystemet för ingångar så att ingångsdata fanns tillgänglig både i det gamla och nya systemet samtidigt. På så sätt kunde ingenjörerna kontrollera bearbetningslogiken och utgångsstatus innan man överförde dem till det nya systemet. Man utförde sedan en kontrollerad migrering av utgångarna från det gamla till det nya systemet. Vi baserar mycket av vår driftsstatistik på säkerhet och jag är nöjd att säga att detta projekt var exceptionellt när det gäller detta. Ingenjörerna från Rockwell Automation kom till plattformen och integrerade den direkt till en säkerhetskultur. Nyckeln till framgång, fortsätter han, var att bibehålla informationsflödet mellan TOTAL:s personal och oss själva. På så vis kan operatörerna alltid veta vad som har migrerats och vilka system som kontrollerar vilken del av utrustningen. Relationen mellan oss och TOTAL var utmärkt och gjorde en stor skillnad! Resultat En av de viktigaste aspekterna ur TOTAL:s perspektiv var säkerheten, förklarar Derek Thomson E&I Projects Manager, TOTAL E&P. Vi baserar en stor del av vår driftsmässiga statistik på säkerhet och jag är mycket nöjd över att projekten var så exceptionella i dessa termer. Ingenjörerna från Rockwell Automation kom till plattformen och integrerade den direkt till en säkerhetskultur. En av de potentiella funktionerna i den nya installationen kommer att vara möjligheten att styra Dunbar-enheterna från Alwyn. Det befintliga systemet var utformat för att inbegripa denna funktion, men blev aldrig använt, men det är tänkt att det skall Automation Today Utgåva

14 KUNDAPPLIKATION Rockwell Automation och Erwin Schiefer gasar på för att tillverka en av världens första enheter för träförgasningsanläggning, med hög tillgänglighet Kunder inom industrin för gasproduktion drar fördel av ett CompactLogix-baserat paket som uppfyller alla behov... allt i en enda enhet. Bakgrund Med det omfattande sortimentet produkter och lösningar från Rockwell Automation, kunde kunderna i industrin för gasproduktion dra fördel av ett konsekvent paket som uppfyller dess behov... allt från en och samma källa. Detta har varit ovärderligt för Österrikes Erwin Schiefer i hans träförgasningsprojekt. Han startade med att bygga en anläggning för sitt lantbruks behov och säljer nu anläggningar även till andra företag. Utmaning Tillverkningen av gas ur träförbränning är en komplicerad process med ett antal potentiella fallgropar. Det ställer mycket höga krav på anläggningens styrsystem som behöver detektera och motverka eventuella processrelaterade avvikelser direkt från början. En hög nivå av integrerad intelligens krävs också i de andra komponenterna som används i systemet. En enorm elektricitetsräkning ledde att den österrikiske lantbrukaren Erwin Schiefer började överväga att bli sin egen energileverantör. Schiefer visste att vissa naturliga energikällor sakta men säkert höll på att ta slut, medan det fortfarande finns en stor potential i andra källor, som t.ex. trä. Trots att effektgenerering genom att omvandla trä till gas upptäcktes för cirka 200 år sedan, startade det aldrig eftersom det då fanns lättare eller mer kostnadseffektiva alternativ tillgängliga. Omvandling av trä till gas är en svår teknologi att lyckas med och många företag har misslyckats med det. Trots att det är relativt lätt att producera gas, är det när man ska garantera systemets säkerhet som den verkliga utmaningen startar, säger Schiefer. Lösning Tillsammans med Rockwell Automation, har Schiefer byggt en träförgasningsanläggning som dessutom producerar energi- som fått stor uppmärksamhet utomlands. Och med produktionstimmar per år, är detta knappast förvånande det är en Lösningar En lösning från Rockwell Automation installerades och den innehåller följande enheter: Allen-Bradley CompactLogix 1768 med L43 CPU Allen-Bradley PowerFlex 40 och 70 AC frekvensomformare Allen-Bradley Point I/O från 1734 serien Allen-Bradley PanelView 600 operatörspanel FactoryTalk View Studio EtherNet/IP Resultat En effektiv anläggning för att omvandla trä till gas som genererar 220 kw elenergi (företaget planerar 500 kw i en andra fas) samt 800 kw i värmeenergi Hög tillgänglighet i anläggningen för minst driftstimmar per år. Från februari 2010 till februari 2011 var den igång i timmar eller 95% sin kapacitet Ökad säkerhet och driftsäkerhet med kontstant finjustering samt fjärrdiagnos och kapacitet för underhåll Efter att ha byggt en framgångsrik anläggning för att omvandla trä till gas på sin lantgård, har Erwin Schiefer fått ett internationellt erkännande och säljer nu anläggningar till andra företag otroligt hög nivå på tillgänglighet. Det är nästan 95 procent av anläggningens totala kapacitet och en prestanda som de flesta andra tillverkare inom samma bransch bara kan drömma om. Framgångarna gjorde 14 Automation Today Utgåva

15 att Schiefer började överväga att utöka sin verksamhet genom att utveckla anläggningar för att omvandla trä till gas för andra företag. Vi utvecklade hela systemet själva, från reaktorn till det sista filtret för gasrening, säger Schiefer, som är synbart stolt över sitt system vilket producerar 200 kw elenergi och upp till 400 kw värmeenergi per timme. Lantbrukaren kan mer eller mindre låta den kombinerade värmeoch elenergianläggningen vara på för att sätta igång med jobbet, tack vare Allen-Bradley CompactLogix -systemet som hanterar styrningen, inklusive uppvärmningsteknik, trä- och majstorkning samt elenergiförsörjning. Enligt Schiefer, är nyckeln till en hög tillgänglighet inom en anläggning som omvandlar trä till gas, en noggrann zonkontroll i reaktorn. Reaktorns ventilation sitter i oxideringszonen, förklarar han. Det är där CompactLogix ser till att området, som är varmast, inte stiger på grund av variationer i material eller pga. fuktförändringar. Det sker genom att kontinuerligt justera ventilationsnivåerna. Han tror att så länge som ventilationen är rätt och det är en perfekt koordinering mellan de fyra reaktorzonerna torkning, pyrolys (karbonisering), oxidering och reduktion, kan problemet med stabiliteten lösa sig själv. Fininställningen gör den stora skillnaden Systemet kräver en exakt fininställning, som hanteras av Allen-Bradleys styrsystem och av en banbaserad torkningsteknik som utvecklats av Schiefer. Ju högre fukt i träet, desto mer vatten avdunstar från det, vilket betyder att torken är justerad för att röra sig framåt långsammare. Proceduren bidrar till en bättre säkerhet och driftsäkerhet och är så effektiv att man talar om den även i Tyskland. Till exempel, när Kai M. Alberding, CEO för det tyska företaget BioPower Development GmbH, letade efter hjälp till sin anläggning för att omvandla trä till gas, som var klar men inte fungerade helt, vände han sig till professor Siegfried Rapp. Som rådgivare inom biogeniska energisystem vid Handelskontoret i Baden-Württemberg, rekommenderade professor Rapp Alberding att kontakta Xylogas Entwicklung GmbH och EAF Energieanlagenforschung GmbH (forskning på energianläggningar). Tillsammans med Professor Rapp, utvärderades alla leverantörer på marknaden och slutsatsen man kom fram till var att Schiefers anläggning var den bästa på grund av dess bevisligen höga tillgänglighet, säger Alberding. Resultat Genom att vinna utvecklingskontraktet för BioPower Development GmbH, hade Schiefers mål att utveckla en andra verksamhet att bygga och sälja anläggningar för att omvandla trä till gas åt andra företag blivit verklighet. Idag, uppfyller anläggningen som tillhör BioPower Development GmbH sina löften. efter dess slutförande ska mellan 450 och 500 kw levereras till det nationella elnätet i Tyskland. 800 kw termisk energi till ett lokalt företag. Inom BioPower anläggningen, är ordningen i styrkommando tydlig Allen-Bradleykomponenterna klarar skivan. De styrs av ett CompactLogix-styrsystem i 1768 serien med en L43 CPU. Denna hanterar materialflödet från silon till reaktorn samt partikelfiltreringoch torksystemen. Den bevakar även kritiska gasrenings- och tillverkningsprocesser och finjusterar alla åtgärder enligt datan som tillhandahålls av 734 Point I/O. Erwin Schiefer är särskilt imponerad av Allen-Bradley PowerFlex 40 och 70 AC frekvensomriktare som hanterar olika pumpar, drivsystem och kompressorer och av visualiseringssystemet Factory Talk View Studio. Han och hans team kan titta närmare i systemet via en säker VPN-anslutning när som helst och utföra fjärrdiagnosering och underhåll via EtherNet/IP. Men det är något som sällan behövs, tack vare den sofistikerade automationsteknologin från Rockwell Automation. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: Xylogas Automation Today Utgåva

16 KUNDAPPLIKATION IAS använder en avancerad integrerad lösning med styrning och visualisering för att modernisera hela infrastrukturen för pumpning En av de största avloppsreningsverken i Österrike drar fördel av en ökad livslängd på pumpstationer och minskade driftskostnader. Bakgrund I den österrikiska staden Villach renar, en av världens största anläggningar för avloppsvatten, vattnet för en befolkning på totalt personer. Företaget IAS som är baserat i Wien har nyligen moderniserat anläggningen med styroch visualiseringssystem från Rockwell Automation med ett nätverk i tre nivåer Albert Steinwender och IAS GmbH ägnar sig åt skräp och avfall, men det är inget fel med det. Hans företag IAS (Internationale Automationssysteme) specialiserar sig på planering och konstruktion av elektroteknisk utrustning för anläggningar som behandlar avloppsvatten, vattenverk och soptippar. Vi tillhandahåller allt från rätt val av mätningsoch kontrollkomponenter till kompletta automationssystem, säger Steinwender. IAS GmbH har i nära samarbetat med Rockwell Automation i flera år och detta förhållande kom till sin rätt i samband med ett stort projekt för den österrikiska staden Villach. Företaget fick en förfrågan om att helt modernisera kommunens anläggning för avloppsvatten, ur automationsaspekt, samt att ansluta och länka samman 35 lokala pumpstationer. Utmaning En av utmaningarna med projektet var att moderniseringsarbetet måste genomföras medan anläggningen fortfarande var i drift. En annan utmaning var tiden för genomförandet. Parallellt med moderniseringen av anläggningen för behandling av avloppsvatten, implementerade Villach ett lokalt uppvärmningssystem som hade ett kontraktsbundet startdatum. En betydande del av uppvärmningen från detta system kommer från en värmeanläggning som drivs med gas från avloppet. Gasen tillverkas genom att använda slam från reningsananläggningen för avloppsvattnet och som redan var uppgraderat. De flesta tror att smutsvatten flödar samman i reningsverkets ena ände och rent vatten kommer magiskt ut i den andra änden, säger Steinwender leende. Men det ligger avancerad teknik bakom för att se till att allt går enligt planerna. En anläggning för behandling av avloppsvatten måste kunna reagera på olika situationer, samtidigt som vatten av konstant hög kvalitet levereras, tillägger han. Det finns ingen marginal för fel eftersom en sträng lagstiftning för vatten inte tillåter produktionsstopp. Det är mycket få industriprocesser som kräver så mycket styrning online som rening av avloppsvatten, anmärker Steinwender. Lösning: I Villach-projektet, startade IAS genom att uppgradera över 30 pump- och lyftstationer till en konsekvent automationsstandard. Dessa stationer pumpar avloppsvatten från de kringliggande områdena till reningsverket. Varje station har utrustats med en Allen-Bradley PanelView Plus 400 display, som visar driftsförhållanden på en lättläst bild med grafiska funktioner samt i klartext. Denna information visas samtidigt i kontrollrummet, via en trådlös kommunikation bestående av en radiolänk och GSM modem. Stationer med GSM anslutning kontrolleras två gånger om dagen från kontrollcentrat och de rapporterar fel till kontrollrummet var 15:e minut för analysering senare på dagen. IAS-ingenjörerna har även ersatt pumpsystemens gamla Y/Δ-startapparater med Allen-Bradleys mjukstartare. Detta har minimerat påfrestningarna på pumparna under uppstart och hjälpt till att öka deras livslängd och i det långa loppet reducera driftskostnaderna. Varje pumpstation har utrustats med styrsystemet Allen-Bradley MicroLogix 1400 och alla kontaktorer och manöverdon för manuell drift har ersatts med komponenter från Allen-Bradley. Omfattande nätverkskoncept Nästa jobb för IAS-teamet var att tackla tekniken för styrningen. De gamla PLC5 systemen sparades i systemet på I/O-nivå, men används nu bara som gränssnitt för de nya Allen-Bradley ControlLogix styrsystemen som hanterar den faktiska styrningen i processerna. En fördel med ControlLogix är att vi kan göra våra egna makron (funktionsblock) för den, säger Steinwender. Det hjälper till att reducera tiden som behövs för engineering och för testningen. Visualiseringen hanteras av programvaran FactoryTalk View SE från Rockwell Automation. Det finns tolv operatörsstationer i själva anläggningen. 16 Automation Today Utgåva

17 Fem av dem består av industriella PC och pekskärmar. De resterande anslutningarna i kontrollsystemet för processen görs med hjälp av kontorsdatorer som tillhandahålls av IT-avdelningen på företaget. Detta underlättar arbetet i den sex hektar stora anläggningen. Det finns ytterligare två mobila enheter som gör att personalen som har jourberedskap, kan bevaka anläggningen på distans. Det nya nätverket består av tre nivåer. På kontrollnivå, är alla ControlLogix-system anslutna via en ring av optiskt fiber som avslutas i två identiska servrar vilka skapar redundans om en server slutar fungera. Den andra nivån innehåller en operatörspanel och indikeringsenheter. På den tredje nivån, överförs driftsdata och olika analyser till SQL dataservern för staden Villach. Därifrån kan man, när som helst, begära trenddata och rapporter med en särskilt utvecklad programvara till PCarbetsplatser på reningsverket. Det finns även delar av anläggningen, som kvalitetsmätning och en oberoende strömförsörjningsenhet, som är ansluten till systemet via ett ProfiBus DP-kort. Byggnadens fastighetssystem är också integrerade via Point I/O -moduler och EtherNet/IP. Resultat Trots den komplicerade strukturen, har det nya systemet driftsatts med framgång på bara 18 månader efter projektets start. Det faktum att Allen-Bradley enheterna var lätta att programmera hjälpte till att påskynda proceduren. IAS implementerade den fjärrstyrda diagnosfunktionen som är standard med ControlLogix-styrsystemen. Genom att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN), kan IAS-ingenjörerna få tillgång till styrsystemet var som helst i världen. Åtkomsten säkras med hjälp av en brandvägg från den interna IT-avdelningen. Den här funktionen gör att de kan stödja operatörerna på anläggningen vid fel och hjälpa dem att snabbt lokalisera källan till felet. Skalbarheten av produkterna från Rockwell Automation gör att företaget kan utföra framtida expansioner och förändringar på anläggningen utan någon som helst svårighet. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: IAS Are you sending service people to remote sites for updates & troubleshooting? Try Talk2M & see for yourself! - Instant broadband connection to the PLC - Easy to setup / no need to be IT expert - Fully secured connection for OEM s & SI s Easy, secure, Internet remote access for machine maintenance Get online now with a CompactLogix PLC! Check it out...

18 KUNDAPPLIKATION Cyan Tec lanserar ett revolutionerande system för bläckstråleutskrift direkt på produkter med hjälp av teknik från Allen-Bradley Cyan Tec:s nya teknologi, helt anpassningsbara märkning direkt på produkten har blivit möjlig tack vare MidRange och linjära lösningar från Rockwell Automation. Bakgrund En innovativ teknik för utskrifter direkt på produkten från Cyan Tec drar fördel av förmågan som erbjuds av avancerade MidRange och linjära precisionslösningar från Rockwell Automation. Efter förvärvet av Tec Systems år 2009, högteknologiföretaget inom automation som etablerades för över 30 år sedan, servar nu Cyan Group den industriella bläckmärkningsmarknaden genom varumärket Cyan Tec. Förvärvet har gett Cyan Group tekniska och tillverkningsrelaterade möjligheter att hantera den snabbt växande marknaden. Företaget sysselsätter idag 20 personer främst vid dess tillverkningsanläggning i Barrow-upon-Soar i Storbritannien och håller på att etablera teknisk support i Detroit och Shanghai. Bolaget räknar bland sina kunder ett stort antal välkända namn och multinationella framgångsrika företag i branscher så vitt skilda som medicinska produkter, rymdindustrin, automotive, förpackningar, elektronik, vitvaror, livsmedel och dryck. Andra företag för utskriftsteknik verkar inom området, de flesta är på utvecklingsstadiet, men Cyan Tec tror att de är det enda företaget som för närvarande koncentrerar sig på utskrifter direkt på produkten i en produktion i hög hastighet för olikartade industriella tillämpningar. Utmaning Det primära hindret som Cyan Tec möter är det enorma utbudet av produkter som levereras på deras kunders marknader. Dessa produkter kan bland annat inkludera flaskor, förpackningar, konsumentprodukter, elektroniska varor, vitvaror, biltillbehör och instrument samt för medicinskprodukter och många andra applikationer. Varje enskild del kan vara annorlunda, förklarar Clayton Sampson, Managing Director på Cyan Tec, och variera när det gäller form, storlek, ytstruktur och material och därför måste nyckelteknologin i Cyan Tecs maskiner vara tillräckligt flexibla för att uppnå en kundanpassad utskrift av toppkvalitet på ett stort antal olika produkter. Företaget måste även hantera många olika nationella, lokala, industriella och interna standarder mycket mer än ett företag som endast levererar till en enda marknad eller en enda kund. Och därför måste företaget se till att all teknik som används kan uppfylla dessa kriterier. Samma sak gäller för kommunikationsprotokollen på de olika marknaderna. Cyan Tec måste därför kunna lita på att maskinerna framgångsrikt kan integreras i befintliga automations- och produktionsinstallationer för att kunderna ska kunna uppnå varierande utskrifter direkt på sina produkter. Lösning Cyan Tec:s avsevärda investering och utveckling har lett till modulära plattformar för utskrift som med ytterligare anpassning kan konfigureras för att exakt matcha kraven för den specifika produkten de ska dekorera eller märka. I hjärtat av nyckelmodulen finns en Allen-Bradley CompactLogix 18 Automation Today Utgåva

19 programmerbar automationskontrollenhet (PAC) som är del av Mid-Range och som erbjuds av Rockwell Automation. Den är kopplad till ett Allen-Bradley MPAS linjärt motorsteg och en Allen-Bradley MPAI elektrisk cylinder. CompactLogix PAC hanterar alla styr- och automationsrutiner samt fungerar som maskinens gränssnitt mellan fabriksnätverket och utskriftsprogrammet och det grafiska programmet. MPAS linjära motorsteg utför rörelsen med precision och låter komponenterna som ska tryckas passera under de statiska utskriftshuvudena. Denna rörelse måste vara mycket smidig, förklarar Sampson. Vår tioåriga erfarenhet inom utskrifter via bläckstråle har hjälpt oss förstå förhållandet mellan servosystem och system för återgivning av bilder. Vi behöver en exakt kontroll och konsekvent beteende av servosystemet då vi placerar bläck med mikroprecision och alla oönskade rörelser blir omedelbart uppenbara i utskriftskvaliteten. I sortimentet finns MPAI integrerade elmotorcylinder som har valts pga. dess kompakta storlek och som används för att justera den vertikala positioneringen av plattformen för utskrift. När det gäller kommunikationen, säger Sampson, tenderar den att skilja sig mellan maskinerna, enligt vad kunden vill ha, men vi använder huvudsakligen EtherNet/IP på grund av dess öppna natur och dess förmåga att kommunicera med ett stort antal av andra standardprotokoll. Denna servolösning kombinerad med Cyan Tecs imponerande utskriftsteknik, gör att företaget kan erbjuda maskiner som kan skriva ut färggrafik på ett otroligt stort antal varierande produkter. Den är snabbare och mer flexibel och kostnadseffektiv i kortare utskriftssessioner än befintliga utskriftsteknologier som finns i produktionslinjerna, inklusive screentryck och stämpeltryck. Den erbjuder även fördelarna med en digital metod för tryck av av datavariabler vilket möjliggör personanpassning, anpassning av vikt och det som kallas late-point differentiering. Därför kan man till exempel utföra produktmärkning av typen JIT (Just In Time) eller vid behov vid i produktionslinjen, snarare än att förlita sig på en importerad Det som Rockwell Automation kunde göra var att specificera utrustningen vi behövde för att bibehålla funktionen i dessa två standarder med tri-klassade eller motsvarande komponenter. grupp identiska produkter och alla tillkommande ledtider. Resultat Vi får många fördelar när det gäller användningen av utrustning från Rockwell Automation, förklarar Sampson. Förutom den integrerade precisionen och styrningen vi kan erbjuda, kan vi även dra fördel av Rockwell Automations närvaro på världsmarknaden. I en modern applikation behövde vi skicka två identiska maskiner till en kunds anläggningar, en till Kanada som var byggd enligt CSA-standarden och en till Europa byggd enligt CE-standarden, fortsätter han. Det som Rockwell Automation kunde göra var att specificera utrustningen vi behövde för att bibehålla funktionen i dessa två standarder med tri-klassade eller motsvarande komponenter. Vi ser även att vår tid till marknaden är en positiv differentiator, avslutar han. På grund av graden av integrering mellan Allen-Bradley-komponenterna, slipper man ett stort antal problem med kombinationen och byggandet av automationens infrastruktur, så att vi mer och mer kan koncentrera oss på utskriftstekniken. Vi har byggt maskiner genom att använda en annan leverantör av automationskomponenter och förutom att det tog 25 procent längre tid (från 16 till 20 veckor), gjorde det även att vi uppskattade den enkla användning som kännetecknar utrustning från Rockwell Automation. För mer information, skicka oss ett till: med ref.: Cyan Tec Automation Today Utgåva

20

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet Nr. 1/2013 Autodesk Inventor 2014 Det är med en spänning man startar upp en ny version... Autodesk Revit 2014 - Molnet är framtiden och framtiden är här Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Brian L. Harkins Vice President Aspen Technology, Inc. 14701 St. Mary s Lane Houston Texas 77079-2995 Phone: +1 (281) 584-1086 Email: brian.harkins@aspentech.com

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer