Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 24 26 augusti 2011"

Transkript

1 Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

2 Innehåll Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte... 3 Kommitté och sponsorer... 4 Adresser och datum... 5 Abstrakts... 7 Vetenskapligt program Socialt program...11,13 Anmälan...15 Hotellbokning...16 Praktiska upplysningar...17 Karta...17

3 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2011 Vi på ögonkliniken i Linköping hälsar alla kollegor och övriga intresserade välkomna till årsmötet som anordnas på Linköpings Konsert & Kongress augusti Vi planerar för ett brett och varierat vetenskapligt program. Den medicinska/tekniska utställningen brukar vara nyttig och trevlig att besöka och den sociala delen av programmet hoppas vi ska kunna intressera många av deltagarna. Linköping är lätt att nå från alla delar av vårt land. Missa inte möjligheten att träffa kollegor och företrädare för industrin. Kom till årsmötet och uppdatera dig vad gäller de nyaste rönen och landvinningarna inom vår specialitet. Vi ser fram emot ett givande möte tillsammans med alla trevliga ögonmänniskor i landet! Välkomna! Lokala organisationskommittén genom Sven Jarkman, Per Fagerholm, Christina Frennesson, Björn Johansson Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

4 Kommitté och sponsorer Lokal Organisationskommitté Sven Jarkman Per Fagerholm Christina Frennesson Björn Johansson Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte sponsras av Guldsponsorer Silversponsor 4

5 Adresser och datum Tid och Plats ST-dagen och efterutbildningskurser äger rum på Linköping Konsert & Kongress, onsdagen den 24 augusti. Årsmötet äger rum den augusti Adress Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan Linköping Telefon: Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program, abstrakthantering och utställning. Frågor om det vetenskapliga programmet besvaras av den lokala kommittén. Congrex Sweden AB Att: Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte Box Stockholm Telefon: Fax: Generella frågor Hotell & registrering Abstrakthantering Vetenskaplig sekreterare Fatima Pedrosa-Dommellöf Lokal organisationskommitté Sven Jarkman Christina Frennesson Besök gärna mötets hemsida: för den senaste informationen om mötet! 5

6 Vi ser fram emot att träffa Dig i vår monter Travatan ögondroppar, lösning, travoprost 40 µg/ml. ATC-kod S01EE04. Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med okulär hypertension eller öppenvinkelglaukom. Dosering: 1 droppe i påverkade ögon 1 gång dagligen. Förpackningar: Ögon-droppar 2,5 ml flaska/3 x 2,5 ml flaska. F,. SPC uppdaterad För pris och mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar se DuoTrav Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då behandling med betablockerare eller prostaglandinanaloger inte givit tillräcklig trycksänkning. Dosering: 1 droppe i påverkade ögon 1 gång dagligen (morgon eller kväll). Kontraindikationer: Överkänslighet mot travoprost, timolol eller något av de ingående hjälpämnena. Bronkialastma, bronkialastma i anamnesen eller allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sinusbradykardi, atrioventrikulärt block (grad II eller III), icke kompenserad hjärtsufficiens eller kardiogen chock. Allvarlig allergisk rinit och bronkial hyperreaktivitet; korneal dystrofi; överkänslighet mot andra betablockerare. Varningar och försiktighet: Som andra ögondroppar absorberas travoprost och timolol systemiskt. Beroende på timolol, kan samma kardiovaskulära och pulmonella biverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Graviditet och amning: Skall inte användas av kvinnor som kan bli gravida om inte tillfredsställande antikonception används. Bör inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt. Användning under amning rekommenderas inte. Förpackningar: Ögondroppar 2.5 ml flaska/3 x 2.5 ml flaska. Priser: se Receptbelagt. Ingår i läkemedelsförmånerna. Texten är baserad på produktresumé från För fullständig information se Azarga Indikation: Sänkning av intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då monoterapi ej gett en tillräcklig sänkning av det intraokulära trycket. ATC-kod S01ED51. Ögondroppar, suspension, brinzolamid 10 mg/ml + timolol 5 mg/ml. Varningsföreskrifter: Vid behandling med Azarga kan övergående dimsyn eller andra synstörningar uppstå, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppträder vid instillationen skall patienten vänta med att köra bil och använda maskiner tills synen klarnat. Orala karbanhydrashämmare kan hos äldre försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne, bronkialastma, bronkialastma i anamnesen eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, sinusbradykardi, atrioventrikulärt block (grad II eller III), icke kompenserad hjärtinsufficiens eller kardiogen chock, svår allergisk rinit och bronkial hyperreaktivitet, överkänslighet mot andra betablockerare, hyperkloremisk acidos, gravt nedsatt njurfunktion, överkänslighet mot sulfonamider. Förpackningar: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml plastflaska. F, Rx. SPC uppdaterad För pris och mer information se LÄK

7 Abstrakts Viktiga datum Deadline för abstrakt 26 maj, 2011 Besked om godkännande av abstrakt mitten av juni Organisationskommittén välkomnar abstrakts för muntliga föredrag samt posterpresentationer. Godkända abstrakts kommer att tryckas i programboken som delas ut till alla deltagare vid ankomst till årsmötet i Linköping. Abstrakts ska inte vara publicerade tidigare. Alla presenterade författare uppmanas att registrera sig och betala registreringsavgiften samtidigt som bidraget skickas in. Om abstraktet inte blir godkänt betalas registreringsavgiften tillbaka om så önskas. Om abstraktmaterial Abstrakten skickas elektroniskt, via mötets hemsida: Bekräftelse på att abstraktet mottagits skickas via inom 12 timmar till korresponderande författares adress. All korrespondens angående abstraktet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna. Språket ska vara svenska eller engelska. Abstrakttext ska innehålla maximum tecken (exkl. titel). Abstrakttitel skrivs i VERSALER. Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren. Besked om godkännande kommer att skickas ut via i mitten av juni, tillsammans med instruktioner för muntliga föredrag eller posters. Frågor skickas till 7

8 Vetenskapligt program ONSDAG aug ST-dag How I aproach a patient with dry eyes Torra ögon Tony Bron, Per Fagerholm Efterutbildningskurs Infektionsutlösta uveiter Leif Tallstedt, Ola Rauer, Beatrice Peebo Efterutbildningskurs Maculaödem vid diabetes: laser och/eller antivegfinjektion? Elisabeth Agardh, Gunvor von Wendt LUNCH Symposium Novartis TORSDAG aug Symposium SOE Symposium Santen stipendiat KAFFE Endoftalmit utveck- LUNCH Torra ögon Charlotta All- lingstrender inom främre och glaukom Eriksson och bakre ögonkirurgi och deras konsekvenser Björn Johansson, Per Montan, Marcin Czajka FREDAG : aug Gästföreläsning Fria föredrag Symposium Torra ögon KAFFE Utveckling av bio- LUNCH Tony Bron syntetiska hornhinnor Per Fagerholm, May Griffith, Neil Lagali 8

9 ST-dag Symposium Symposium Våt AMD: När? Vad? Hur? KAFFE Alcon Allergan Christina Frennesson Efterutbildningskurs Efterutbildningskurs Barnoftalmologi Aktuell retinakirurgi en interaktiv falldiskussion Marcin Czajka, Cynthia Gerd Holmström, Eva Larsson Toth, Sven Crafoord Efterutbildningskurs Imaging av ögats främre segment Anders Behndig, Neil Lagali Efterutbildningskurs Kärlnybildning i cornea Berit Byström, Branca Samolov, Beatrice Peebo Gästföreläsning Fria föredrag Ilmari Rendahl Årsmöte Möte SPÖF After 20 years, KAFFE föreläsning Möte Kursgivare the new frontiers Per Fagerholm in OCT retinal imaging Cynthia Toth 9

10 Ozurdex Date of preparation:

11 Socialt program Alla priser är inklusive moms. Eyes wide open golftävling Onsdag 24 aug, Missa inte mötets årliga golftävling Eyes wide open på Vesterby Golfbana, belägen ca 15 km söder om Linköping. Pris: 790 kr I priset ingår: Greenfee, Shotgunstart (alla går ut samtidigt på varsitt hål), resultatlistor, scorekort, resultatredovisning samt avslutande lunch. Transport utgår från Linköpings Konsert & Kongress. Dramatiserad vandring Onsdag 24 aug, Utanför Konsert & Kongress möts vi av Linköpings Guideklubb som tar oss med på en dramatiserad vandring som sträcker sig över flera hundra år. Här får vi bl.a. uppleva Linköpings Blodbad, en av de största rättsskandalerna i svensk historia. Ett antal olika händelseförlopp kommer att utspela sig i olika stationer under vandringens gång. Guidningen avslutas i Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. Minimum 20 deltagare. Pris: 250 kr/person Morgonpromenad / Morgonlöpning Onsdag 24 aug, Morgonpromenad med instruktör runt Stångån mitt i centrala Linköping. Samling utanför Linköping Konsert & Kongress. Tillsammans med instruktörer från Korpen väljer du om du vill ta en rask promenad eller en löprunda (ca 2,5 km). Avslutas med lätt morgongymnastik och därefter serveras en frukostpåse vid sandstranden. Minimum 10 deltagare/grupp. Pris: 130 kr/person 11

12 Förbättra synen. Återupptäck livet. Nyhet Nu även godkänt för behandling av nedsatt syn på grund av Diabetes makulaödem (DME) LUC201012:708 Förkortad produktinformation för Lucentis (ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning. Indikationer för vuxna: behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME). Farmakologisk grupp: Antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: Ytterligare information och pris: se Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information. Telefon: , e-post: Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby. Telefon ,

13 Besök på Flygvapenmuseum Onsdag 24 aug, Det nya Flygmuseet ligger på Malmen som redan vid slutet av 1500-talet användes som exercisfält. Det var på Malmen som Sveriges förste aviatör Carl Cederström öppnade landets första flygskola DC-3:an en av huvudattraktionerna I Hemliga handlingar - DC-3:an som försvann kan du ta del av den tragiska historien bakom den svenska DC-3:an som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg År 2003 hittades vraket på Östersjöns botten och lades till sin sista vila i museet i maj Guidad rundvandring i Sveriges flyghistoria samt egen tid. Buss tur och retur. Minimum 15 deltagare. Pris: 275 kr Välkomstmingel Onsdag 24 aug, Välkomstminglet hålls i utställningshallen på Linköping Konsert & Kongress. Möt kollegor och representanter från industrin under lättsamma former. Under kvällen serveras en lättare måltid med lokal anknytning tillsammans med musikalisk underhållning. Anmälan om deltagande sker på registreringslänken. Pris: 315 kr Gamla Linköping Torsdag 25 aug, Vi träffas vid Konsert & Kongress i arla morgonstund där guide och buss möter upp för att ta oss mot Gamla Linköping, en småstadsidyll med ett 90-tal ditflyttade byggnader som bevarats genom att få ett nytt liv. Följ med bland kullerstensgränder, bakgårdar och kulturhistoriska trädgårdar. Turen avslutas med kaffe och smörgås på Ragnar Dahlbergs café innan bussen tar oss tillbaka till Konsert & Kongress. Minimum 20 deltagare. Pris: 295 kr Kongressmiddag Torsdag 25 aug, Välkommen till bankett på Linköping Konsert & Kongress. Kvällen kommer att innehålla en östgötsk middag med musikunderhållning och dans. Anmälan om deltagande sker på registreringslänken. Pris: 650 kr 13

14 tafluprost 15 µg/ml Utan biverkningar från konserveringsmedel Effektiv trycksänkning Speciellt för glaukompatienter med torra/känsliga ögon Förpackningar om 30 resp 90 st endosbehållare Taflotan ögondroppar (tafluprost 15 µg/ml): Rx, F. Taflotan är subventionerat för patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som behöver en prostaglandinanalog men som inte tolererar konserveringsmedel. Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck vid öppenvinkelglaukom och okulär hypertension. Som monoterapi hos patienter som kan ha nytta av ögondroppar utan konserveringsmedel, med otillräckligt svar av förstahandsbehandling, med intolerans mot första linjens behandling eller där sådan behandling är kontraindicerad. Som tilläggsterapi till betablockerare. Kontraindikation: Överkänslighet mot tafluprost eller mot något hjälpämne. Dosering och administreringssätt: Rekommenderad dos är en droppe i det (de) påverkade ögats (ögonens) konjunktivalsäck en gång dagligen på kvällen. En behållare räcker för att behandla båda ögonen. Ej använd lösning ska kasseras omedelbart efter användning. Varningar och försiktighet: Risk för ögonfranstillväxt, mörkfärgning av ögonlockshuden och ökad irispigmentering. Ingen eller begränsad erfarenhet vid astma eller vid andra former av glaukom än öppenvinkelglaukom. Graviditet och amning: Taflotan får inte användas av kvinnor i fertil ålder såvida inte adekvata preventivmetoder används. Förpackningar: Endosbehållare om 30 respektive 90 x 0,3 ml. Pris & ytterligare information: se Datum för översyn av SPC SantenPharma AB

15 Anmälan Anmälan görs på Du kan anmäla dig via hemsidan fram till den 17 augusti och därefter även direkt på plats i Linköping. Sista anmälningsdag för lägsta kongressavgift är den 15 juni Deltagaravgifter I deltagaravgiften ingår: tillträde till årsmötet och utställningen programbok kaffe och luncher Avgifter inklusive moms Betald före 15 juni Betald efter 15 juni Medlem kr kr Icke medlem kr kr ST-dag 500 kr 500 kr Efterutbildningskurser 700 kr/kurs 700 kr/kurs Om betalningen inte är Congrex tillhanda före den 15 juni debiteras den högre anmälningsavgiften automatiskt. Betalning och bekräftelse Congrex fakturerar registreringsavgiften och ev. hotellbokning till den fakturaadress som anges vid anmälan. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas med e-post när betalning erlagts. Ändringar Ändringar ska ske skriftligen till Congrex med e-post: Namnändring Vid förhinder finns möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe. Den administrativa kostnaden för namnändring är 150 SEK. Avbokning av deltagande Eventuell avbokning ska ske skriftligen till Congrex före den 1 juli, Återbetalning sker med erlagd avgift med avdrag för 300 SEK i avbokningsavgift. Tyvärr kan inga återbetalningar vid avbokning göras efter detta datum. Congrex Sweden AB Attn: Ögon Årsmöte 2011 Box Stockholm Telefon: Fax:

16 Hotellbokning Congrex har reserverat rum för deltagarna på fyra olika hotell i närheten av kongresanläggningen. Priserna nedan är i SEK, per rum och natt och inkluderar moms och frukost. Om ni har frågor gällande registrering och hotellbokningar är ni välkomna att kontakta: Vänligen notera att Congrex inte kan garantera rumstillgången efter den 1 juli Hotell Enkelrum Dubbelrum Best Western Hotel Linköping SEK SEK Radisson Blu Hotell SEK SEK First Hotel Linköping SEK SEK Scandic Frimurarhotellet SEK SEK Best Western Hotel Linköping Best Western Hotel Linköping är ett mindre affärs- och nöjeshotell i modern, nordisk stil. Hotellet är beläget vid Stora Torget, nära Linköpings Konsert & Kongress. Radisson Blu Hotel Radisson Blu Hotel Linköping är en historisk byggnad i gustaviansk stil som byggdes Hotellet är beläget vid Stora Torget, nära Linköpings Konsert & Kongress. First Hotel Linköping First Hotel Linköping är beläget i centrala Linköping, mittemot Slotts- och Domkyrkoparken. Till kongressanläggningen är det ca 5 minuters promenadväg. Scandic Frimurarhotellet Det anrika Scandic Frimurarehotellet ligger i centrala Linköping, mitt emellan centralstationen och Linköpings Konsert & Kongress. Betalning och bekräftelse Faktureringsadress uppges i samband med registrering. Faktura på anmälningsavgiften samt eventuell kostnad för hotellbokning skickas ut då Congrex tagit emot er anmälan. Vänligen notera att hotellrum inte kan reserveras och bekräftas förrän Congrex mottagit din betalning. Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till Congrex: ogon.arsmote. före 1 juli 2011, varvid erlagd betalning kommer att återbetalas med avdrag för administrativ avgift, 500 kronor. Tyvärr kan inga återbetalningar för avbokning göras efter detta datum. Frågor Kontakta Congrex deltagarservice vid frågor om registrering, betalning och hotellbokning. E-post: Tel: / Fax: /

17 Praktiska upplysningar Hur tar jag mig till Linköping? Till Linköping tar du dig enkelt med både med bil, tåg och buss. Tågstationen ligger centralt med täta avgångar till Stockholm, Göteborg och Malmö. Några kilometer från centrum hittar du Linköping City Airport med både in- och utrikestrafik. För mer information, besök: 1 Best Western Linköping Hantverkargatan 1 2 Radisson Blu Hotell Stora Torget 9 3 First Hotel Linköping Storgatan Scandic Frimurarhotellet S:t Larsgatan 10 5 Linköpings Konsert & Kongress Konsistoriegatan

18 Grafisk form: Transgraf Foto: Göran Billeson/Visit Linköping Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

I Emigranternas Fotspår 2015

I Emigranternas Fotspår 2015 I Emigranternas Fotspår 2015 2015-06-22 (11 dagar) DELSTATER: MINNESOTA Våra tankar om resan Nu är vi inne på vårt SEXTONDE år som researrangör. Vi har arrangerat över 30 resor och kört mer än 10 000 mil

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2014. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Temakväll om Neuromuskulär sjukdom. Lägenhet på Teneriffa - att låna! Från Kansliet. Säljes

Temakväll om Neuromuskulär sjukdom. Lägenhet på Teneriffa - att låna! Från Kansliet. Säljes Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Neurodagarna 3 Rapport från Lundsbrunn 4 Café KonstArten 4 Höstresa 5 Åby-travet 5 Medicinhistoriska Muséet 5 Julbord på Liseberg 6 Filmsöndag 6 Diagnosgrupperna 6 Kompassen

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS CENTREX ANVÄNDARFÖRENING BLIR AFTT Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS (20) 21-22 april 2015 Högbo Brukshotell, Högbo Bruk Seminariet är till för dig som på olika sätt arbetar med eller är ansvarig

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35. Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening

INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35. Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening BADMÄSTAREN INFORMATION FRÅN SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET www.svbadmf.se NUMMER 1 2011 ÅRGÅNG 35 Läs om: Midgårdsbadet i Märsta Inbjudan till kurs i vattenrening Våra hjältar Ånga: 100% rent - utan att

Läs mer

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 BarnBladet Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 Teman Barns miljö ADHD & läkemedel FOTO: DENISE GRÜNSTEIN Natusan first touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika behov. Forskningen visar att spädbarnshud är

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ RIKSKONFERENS INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ 2013 RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER i en skola med framgångstankar... Välkommen till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Vi ses på Stockholmsmässan! Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på MC Mässan 2015. För fullständig information besök www.mcmassan.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 3-7 februari 2015 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Stockholm Furniture & Light Fair 2015. För fullständig information besök www.stockholmfurniturefair.com

Läs mer

aktiv i alperna swiss alpine marathon. 18-26 juli 2009.

aktiv i alperna swiss alpine marathon. 18-26 juli 2009. aktiv i alperna swiss alpine marathon. 18-26 juli 2009. Sommarvandring i Alperna En aktiv semester med dagliga vandringar i alpmiljö. Upptäck nya miljöer, vackra vyer, iskalla vattendrag, storslagen natur

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2014. För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 3 årgång 2 2012 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Mer från vårsom Tandvård i Etiopien Internetodontologi Inför HPV-dagen OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening

Läs mer