Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 24 26 augusti 2011"

Transkript

1 Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

2 Innehåll Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte... 3 Kommitté och sponsorer... 4 Adresser och datum... 5 Abstrakts... 7 Vetenskapligt program Socialt program...11,13 Anmälan...15 Hotellbokning...16 Praktiska upplysningar...17 Karta...17

3 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2011 Vi på ögonkliniken i Linköping hälsar alla kollegor och övriga intresserade välkomna till årsmötet som anordnas på Linköpings Konsert & Kongress augusti Vi planerar för ett brett och varierat vetenskapligt program. Den medicinska/tekniska utställningen brukar vara nyttig och trevlig att besöka och den sociala delen av programmet hoppas vi ska kunna intressera många av deltagarna. Linköping är lätt att nå från alla delar av vårt land. Missa inte möjligheten att träffa kollegor och företrädare för industrin. Kom till årsmötet och uppdatera dig vad gäller de nyaste rönen och landvinningarna inom vår specialitet. Vi ser fram emot ett givande möte tillsammans med alla trevliga ögonmänniskor i landet! Välkomna! Lokala organisationskommittén genom Sven Jarkman, Per Fagerholm, Christina Frennesson, Björn Johansson Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

4 Kommitté och sponsorer Lokal Organisationskommitté Sven Jarkman Per Fagerholm Christina Frennesson Björn Johansson Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte sponsras av Guldsponsorer Silversponsor 4

5 Adresser och datum Tid och Plats ST-dagen och efterutbildningskurser äger rum på Linköping Konsert & Kongress, onsdagen den 24 augusti. Årsmötet äger rum den augusti Adress Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan Linköping Telefon: Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program, abstrakthantering och utställning. Frågor om det vetenskapliga programmet besvaras av den lokala kommittén. Congrex Sweden AB Att: Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte Box Stockholm Telefon: Fax: Generella frågor Hotell & registrering Abstrakthantering Vetenskaplig sekreterare Fatima Pedrosa-Dommellöf Lokal organisationskommitté Sven Jarkman Christina Frennesson Besök gärna mötets hemsida: för den senaste informationen om mötet! 5

6 Vi ser fram emot att träffa Dig i vår monter Travatan ögondroppar, lösning, travoprost 40 µg/ml. ATC-kod S01EE04. Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med okulär hypertension eller öppenvinkelglaukom. Dosering: 1 droppe i påverkade ögon 1 gång dagligen. Förpackningar: Ögon-droppar 2,5 ml flaska/3 x 2,5 ml flaska. F,. SPC uppdaterad För pris och mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar se DuoTrav Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då behandling med betablockerare eller prostaglandinanaloger inte givit tillräcklig trycksänkning. Dosering: 1 droppe i påverkade ögon 1 gång dagligen (morgon eller kväll). Kontraindikationer: Överkänslighet mot travoprost, timolol eller något av de ingående hjälpämnena. Bronkialastma, bronkialastma i anamnesen eller allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sinusbradykardi, atrioventrikulärt block (grad II eller III), icke kompenserad hjärtsufficiens eller kardiogen chock. Allvarlig allergisk rinit och bronkial hyperreaktivitet; korneal dystrofi; överkänslighet mot andra betablockerare. Varningar och försiktighet: Som andra ögondroppar absorberas travoprost och timolol systemiskt. Beroende på timolol, kan samma kardiovaskulära och pulmonella biverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Graviditet och amning: Skall inte användas av kvinnor som kan bli gravida om inte tillfredsställande antikonception används. Bör inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt. Användning under amning rekommenderas inte. Förpackningar: Ögondroppar 2.5 ml flaska/3 x 2.5 ml flaska. Priser: se Receptbelagt. Ingår i läkemedelsförmånerna. Texten är baserad på produktresumé från För fullständig information se Azarga Indikation: Sänkning av intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då monoterapi ej gett en tillräcklig sänkning av det intraokulära trycket. ATC-kod S01ED51. Ögondroppar, suspension, brinzolamid 10 mg/ml + timolol 5 mg/ml. Varningsföreskrifter: Vid behandling med Azarga kan övergående dimsyn eller andra synstörningar uppstå, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppträder vid instillationen skall patienten vänta med att köra bil och använda maskiner tills synen klarnat. Orala karbanhydrashämmare kan hos äldre försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne, bronkialastma, bronkialastma i anamnesen eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, sinusbradykardi, atrioventrikulärt block (grad II eller III), icke kompenserad hjärtinsufficiens eller kardiogen chock, svår allergisk rinit och bronkial hyperreaktivitet, överkänslighet mot andra betablockerare, hyperkloremisk acidos, gravt nedsatt njurfunktion, överkänslighet mot sulfonamider. Förpackningar: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml plastflaska. F, Rx. SPC uppdaterad För pris och mer information se LÄK

7 Abstrakts Viktiga datum Deadline för abstrakt 26 maj, 2011 Besked om godkännande av abstrakt mitten av juni Organisationskommittén välkomnar abstrakts för muntliga föredrag samt posterpresentationer. Godkända abstrakts kommer att tryckas i programboken som delas ut till alla deltagare vid ankomst till årsmötet i Linköping. Abstrakts ska inte vara publicerade tidigare. Alla presenterade författare uppmanas att registrera sig och betala registreringsavgiften samtidigt som bidraget skickas in. Om abstraktet inte blir godkänt betalas registreringsavgiften tillbaka om så önskas. Om abstraktmaterial Abstrakten skickas elektroniskt, via mötets hemsida: Bekräftelse på att abstraktet mottagits skickas via inom 12 timmar till korresponderande författares adress. All korrespondens angående abstraktet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna. Språket ska vara svenska eller engelska. Abstrakttext ska innehålla maximum tecken (exkl. titel). Abstrakttitel skrivs i VERSALER. Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren. Besked om godkännande kommer att skickas ut via i mitten av juni, tillsammans med instruktioner för muntliga föredrag eller posters. Frågor skickas till 7

8 Vetenskapligt program ONSDAG aug ST-dag How I aproach a patient with dry eyes Torra ögon Tony Bron, Per Fagerholm Efterutbildningskurs Infektionsutlösta uveiter Leif Tallstedt, Ola Rauer, Beatrice Peebo Efterutbildningskurs Maculaödem vid diabetes: laser och/eller antivegfinjektion? Elisabeth Agardh, Gunvor von Wendt LUNCH Symposium Novartis TORSDAG aug Symposium SOE Symposium Santen stipendiat KAFFE Endoftalmit utveck- LUNCH Torra ögon Charlotta All- lingstrender inom främre och glaukom Eriksson och bakre ögonkirurgi och deras konsekvenser Björn Johansson, Per Montan, Marcin Czajka FREDAG : aug Gästföreläsning Fria föredrag Symposium Torra ögon KAFFE Utveckling av bio- LUNCH Tony Bron syntetiska hornhinnor Per Fagerholm, May Griffith, Neil Lagali 8

9 ST-dag Symposium Symposium Våt AMD: När? Vad? Hur? KAFFE Alcon Allergan Christina Frennesson Efterutbildningskurs Efterutbildningskurs Barnoftalmologi Aktuell retinakirurgi en interaktiv falldiskussion Marcin Czajka, Cynthia Gerd Holmström, Eva Larsson Toth, Sven Crafoord Efterutbildningskurs Imaging av ögats främre segment Anders Behndig, Neil Lagali Efterutbildningskurs Kärlnybildning i cornea Berit Byström, Branca Samolov, Beatrice Peebo Gästföreläsning Fria föredrag Ilmari Rendahl Årsmöte Möte SPÖF After 20 years, KAFFE föreläsning Möte Kursgivare the new frontiers Per Fagerholm in OCT retinal imaging Cynthia Toth 9

10 Ozurdex Date of preparation:

11 Socialt program Alla priser är inklusive moms. Eyes wide open golftävling Onsdag 24 aug, Missa inte mötets årliga golftävling Eyes wide open på Vesterby Golfbana, belägen ca 15 km söder om Linköping. Pris: 790 kr I priset ingår: Greenfee, Shotgunstart (alla går ut samtidigt på varsitt hål), resultatlistor, scorekort, resultatredovisning samt avslutande lunch. Transport utgår från Linköpings Konsert & Kongress. Dramatiserad vandring Onsdag 24 aug, Utanför Konsert & Kongress möts vi av Linköpings Guideklubb som tar oss med på en dramatiserad vandring som sträcker sig över flera hundra år. Här får vi bl.a. uppleva Linköpings Blodbad, en av de största rättsskandalerna i svensk historia. Ett antal olika händelseförlopp kommer att utspela sig i olika stationer under vandringens gång. Guidningen avslutas i Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. Minimum 20 deltagare. Pris: 250 kr/person Morgonpromenad / Morgonlöpning Onsdag 24 aug, Morgonpromenad med instruktör runt Stångån mitt i centrala Linköping. Samling utanför Linköping Konsert & Kongress. Tillsammans med instruktörer från Korpen väljer du om du vill ta en rask promenad eller en löprunda (ca 2,5 km). Avslutas med lätt morgongymnastik och därefter serveras en frukostpåse vid sandstranden. Minimum 10 deltagare/grupp. Pris: 130 kr/person 11

12 Förbättra synen. Återupptäck livet. Nyhet Nu även godkänt för behandling av nedsatt syn på grund av Diabetes makulaödem (DME) LUC201012:708 Förkortad produktinformation för Lucentis (ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning. Indikationer för vuxna: behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME). Farmakologisk grupp: Antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: Ytterligare information och pris: se Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information. Telefon: , e-post: Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby. Telefon ,

13 Besök på Flygvapenmuseum Onsdag 24 aug, Det nya Flygmuseet ligger på Malmen som redan vid slutet av 1500-talet användes som exercisfält. Det var på Malmen som Sveriges förste aviatör Carl Cederström öppnade landets första flygskola DC-3:an en av huvudattraktionerna I Hemliga handlingar - DC-3:an som försvann kan du ta del av den tragiska historien bakom den svenska DC-3:an som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg År 2003 hittades vraket på Östersjöns botten och lades till sin sista vila i museet i maj Guidad rundvandring i Sveriges flyghistoria samt egen tid. Buss tur och retur. Minimum 15 deltagare. Pris: 275 kr Välkomstmingel Onsdag 24 aug, Välkomstminglet hålls i utställningshallen på Linköping Konsert & Kongress. Möt kollegor och representanter från industrin under lättsamma former. Under kvällen serveras en lättare måltid med lokal anknytning tillsammans med musikalisk underhållning. Anmälan om deltagande sker på registreringslänken. Pris: 315 kr Gamla Linköping Torsdag 25 aug, Vi träffas vid Konsert & Kongress i arla morgonstund där guide och buss möter upp för att ta oss mot Gamla Linköping, en småstadsidyll med ett 90-tal ditflyttade byggnader som bevarats genom att få ett nytt liv. Följ med bland kullerstensgränder, bakgårdar och kulturhistoriska trädgårdar. Turen avslutas med kaffe och smörgås på Ragnar Dahlbergs café innan bussen tar oss tillbaka till Konsert & Kongress. Minimum 20 deltagare. Pris: 295 kr Kongressmiddag Torsdag 25 aug, Välkommen till bankett på Linköping Konsert & Kongress. Kvällen kommer att innehålla en östgötsk middag med musikunderhållning och dans. Anmälan om deltagande sker på registreringslänken. Pris: 650 kr 13

14 tafluprost 15 µg/ml Utan biverkningar från konserveringsmedel Effektiv trycksänkning Speciellt för glaukompatienter med torra/känsliga ögon Förpackningar om 30 resp 90 st endosbehållare Taflotan ögondroppar (tafluprost 15 µg/ml): Rx, F. Taflotan är subventionerat för patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som behöver en prostaglandinanalog men som inte tolererar konserveringsmedel. Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck vid öppenvinkelglaukom och okulär hypertension. Som monoterapi hos patienter som kan ha nytta av ögondroppar utan konserveringsmedel, med otillräckligt svar av förstahandsbehandling, med intolerans mot första linjens behandling eller där sådan behandling är kontraindicerad. Som tilläggsterapi till betablockerare. Kontraindikation: Överkänslighet mot tafluprost eller mot något hjälpämne. Dosering och administreringssätt: Rekommenderad dos är en droppe i det (de) påverkade ögats (ögonens) konjunktivalsäck en gång dagligen på kvällen. En behållare räcker för att behandla båda ögonen. Ej använd lösning ska kasseras omedelbart efter användning. Varningar och försiktighet: Risk för ögonfranstillväxt, mörkfärgning av ögonlockshuden och ökad irispigmentering. Ingen eller begränsad erfarenhet vid astma eller vid andra former av glaukom än öppenvinkelglaukom. Graviditet och amning: Taflotan får inte användas av kvinnor i fertil ålder såvida inte adekvata preventivmetoder används. Förpackningar: Endosbehållare om 30 respektive 90 x 0,3 ml. Pris & ytterligare information: se Datum för översyn av SPC SantenPharma AB

15 Anmälan Anmälan görs på Du kan anmäla dig via hemsidan fram till den 17 augusti och därefter även direkt på plats i Linköping. Sista anmälningsdag för lägsta kongressavgift är den 15 juni Deltagaravgifter I deltagaravgiften ingår: tillträde till årsmötet och utställningen programbok kaffe och luncher Avgifter inklusive moms Betald före 15 juni Betald efter 15 juni Medlem kr kr Icke medlem kr kr ST-dag 500 kr 500 kr Efterutbildningskurser 700 kr/kurs 700 kr/kurs Om betalningen inte är Congrex tillhanda före den 15 juni debiteras den högre anmälningsavgiften automatiskt. Betalning och bekräftelse Congrex fakturerar registreringsavgiften och ev. hotellbokning till den fakturaadress som anges vid anmälan. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas med e-post när betalning erlagts. Ändringar Ändringar ska ske skriftligen till Congrex med e-post: Namnändring Vid förhinder finns möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe. Den administrativa kostnaden för namnändring är 150 SEK. Avbokning av deltagande Eventuell avbokning ska ske skriftligen till Congrex före den 1 juli, Återbetalning sker med erlagd avgift med avdrag för 300 SEK i avbokningsavgift. Tyvärr kan inga återbetalningar vid avbokning göras efter detta datum. Congrex Sweden AB Attn: Ögon Årsmöte 2011 Box Stockholm Telefon: Fax:

16 Hotellbokning Congrex har reserverat rum för deltagarna på fyra olika hotell i närheten av kongresanläggningen. Priserna nedan är i SEK, per rum och natt och inkluderar moms och frukost. Om ni har frågor gällande registrering och hotellbokningar är ni välkomna att kontakta: Vänligen notera att Congrex inte kan garantera rumstillgången efter den 1 juli Hotell Enkelrum Dubbelrum Best Western Hotel Linköping SEK SEK Radisson Blu Hotell SEK SEK First Hotel Linköping SEK SEK Scandic Frimurarhotellet SEK SEK Best Western Hotel Linköping Best Western Hotel Linköping är ett mindre affärs- och nöjeshotell i modern, nordisk stil. Hotellet är beläget vid Stora Torget, nära Linköpings Konsert & Kongress. Radisson Blu Hotel Radisson Blu Hotel Linköping är en historisk byggnad i gustaviansk stil som byggdes Hotellet är beläget vid Stora Torget, nära Linköpings Konsert & Kongress. First Hotel Linköping First Hotel Linköping är beläget i centrala Linköping, mittemot Slotts- och Domkyrkoparken. Till kongressanläggningen är det ca 5 minuters promenadväg. Scandic Frimurarhotellet Det anrika Scandic Frimurarehotellet ligger i centrala Linköping, mitt emellan centralstationen och Linköpings Konsert & Kongress. Betalning och bekräftelse Faktureringsadress uppges i samband med registrering. Faktura på anmälningsavgiften samt eventuell kostnad för hotellbokning skickas ut då Congrex tagit emot er anmälan. Vänligen notera att hotellrum inte kan reserveras och bekräftas förrän Congrex mottagit din betalning. Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till Congrex: ogon.arsmote. före 1 juli 2011, varvid erlagd betalning kommer att återbetalas med avdrag för administrativ avgift, 500 kronor. Tyvärr kan inga återbetalningar för avbokning göras efter detta datum. Frågor Kontakta Congrex deltagarservice vid frågor om registrering, betalning och hotellbokning. E-post: Tel: / Fax: /

17 Praktiska upplysningar Hur tar jag mig till Linköping? Till Linköping tar du dig enkelt med både med bil, tåg och buss. Tågstationen ligger centralt med täta avgångar till Stockholm, Göteborg och Malmö. Några kilometer från centrum hittar du Linköping City Airport med både in- och utrikestrafik. För mer information, besök: 1 Best Western Linköping Hantverkargatan 1 2 Radisson Blu Hotell Stora Torget 9 3 First Hotel Linköping Storgatan Scandic Frimurarhotellet S:t Larsgatan 10 5 Linköpings Konsert & Kongress Konsistoriegatan

18 Grafisk form: Transgraf Foto: Göran Billeson/Visit Linköping Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte augusti 2011

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling. (aflibercept injektionsvätska, lösning) Förskrivarguide

Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling. (aflibercept injektionsvätska, lösning) Förskrivarguide Intravitreala injektioner Rekommendationer för behandling Förskrivarguide Innehåll Sid Allmän information...4 Indikation...4 Kontraindikationer...4 Dosering och administreringssätt...4 Säkerhetsprofil

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Preliminärt Program Halmstad 29-31 januari 2014 Hotel Tylösand, Halmstad. Foto: pamela.se. Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Varje ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande 20 mg dorzolamid.

PRODUKTRESUMÉ. Varje ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande 20 mg dorzolamid. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Trusopt 20 mg/ml, ögondroppar, lösning, endosbehållare. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande 20

Läs mer

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen Tänndalen, Härjedalen Välkommen till Frisksportarnas fjällvecka! Den 6 13 mars 2011 (söndag - söndag) åker vi till Hotell Tänndalen i Härjedalen. Hotellet har

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret.

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret. Manual för anmälan till Nordiskt Forum 2014. Det är enkelt att anmäla sig till Nordiskt Forum. För att spara din tid och underlätta så korrekt ifyllnad som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Växjö kommun inbjuder till. Vattendagarna 2015. 13-15 oktober, Växjö Konserthus i Växjö

Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Växjö kommun inbjuder till. Vattendagarna 2015. 13-15 oktober, Växjö Konserthus i Växjö Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Växjö kommun inbjuder till Vattendagarna 2015 13-15 oktober, Växjö Konserthus i Växjö Åtgärdsarbetet i realiteten är Sverige på rätt väg? Tre dagar med

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 14:de året i rad till Dagar om lagar Från spärrad journal till Facebook 4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset /

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp.

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006 SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Vi kommer att hålla till i Lindholmen, en liten ort norr

Läs mer

S E C O N D A N N O U N C E M E N T

S E C O N D A N N O U N C E M E N T S E C O N D A N N O U N C E M E N T Call for Papers NORDISK OTO-LARYNGOLOGISK FÖRENINGS XXVIII KONGRESS 6-9 juni 2002, Stockholm, Sverige Grand Hôtel www.congrex.se/otolaryngol För mer information, besök

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Nordic Masters open 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Bollnäs Simsällskap och Svenska Simförbundet inbjuder härmed till Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i Simning 2007 Tid: 5 7 oktober 2007 Plats: Simhallen,

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL A. MÄRKNING 1 YTTRE KARTONG, 5 ml EMADINE 0,05% ögondroppar, lösning. Emedastin 0,05% (som difumarat) 5 ml Benzalkon. chlorid. 0,01%, trometamol., natr. chlorid., hypromellos.,saltsyra.,natriumhydroxid,

Läs mer

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Mollipect bromhexin 0,5mg/ml + efedrin 1 mg/ml, oral lösning, daterad 2011-01-26.

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2013

Sundsvall Arena Cup 2013 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2013 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2013. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund.

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund. INBJUDAN Nu är det dags igen, kom och lyssna och lär när Sveriges VVS-inspektörer håller sitt årliga tekniska informationsmöte i samarbete med VVS Tekniska Föreningen på Forum konferensanläggning den 13-15

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Nyhetsbrev. ÖGON på Alcon INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRGÅNG 4 NUMMER 1 MAJ 2011 ALCON SVERIGE AB. Doktorn har ordet. Kalendarium. Nyhetsarkiv och notiser

Nyhetsbrev. ÖGON på Alcon INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRGÅNG 4 NUMMER 1 MAJ 2011 ALCON SVERIGE AB. Doktorn har ordet. Kalendarium. Nyhetsarkiv och notiser ÖGON på Alcon Nyhetsbrev ÅRGÅNG 4 NUMMER 1 MAJ 2011 ALCON SVERIGE AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Doktorn har ordet Kalendarium Nyhetsarkiv och notiser Världsglaukomdagen 2011 Ex PRESS Glaucoma Filtration Device

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

Malmö Fäktklubb av 1919. Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015

Malmö Fäktklubb av 1919. Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015 Malmö Fäktklubb av 1919 www.mf19.se TÄVLINGEN INGÅR I MASTERSSERIEN 2014 2015 OPEN Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015 Florett

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2015

Sundsvall Arena Cup 2015 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2015 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2015. Välkomna! 26-27 september 2015 Sporthallsbadet, Sundsvall

Läs mer

Användning av Firazyr (ikatibant)

Användning av Firazyr (ikatibant) Användning av Firazyr (ikatibant) Vägledning för sjukvårdspersonal Firazyr (ikatibant) 30 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta. Läs broschyren noga innan läkemedlet används. ikatibant I denna

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dosen är 1 droppe Cosopt (i konjunktivalsäcken) i det angripna ögat/ögonen två gånger dagligen.

PRODUKTRESUMÉ. Dosen är 1 droppe Cosopt (i konjunktivalsäcken) i det angripna ögat/ögonen två gånger dagligen. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 22,26 mg dorzolamidhydroklorid motsvarande 20 mg dorzolamid

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ. Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö. Telefon 040-330 440. Fax 040-330 450. co.malmo@choice.se

COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ. Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö. Telefon 040-330 440. Fax 040-330 450. co.malmo@choice.se COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ Adress Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö Telefon 040-330 440 Fax 040-330 450 co.malmo@choice.se Helpension (Logi i dubbelrum, frukost, lunch, middag) 783:- Helpension (Logi i enkelrum,

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Luftwaffe VIP-resa. onsdag 24 juni måndag 29 juni 2015

Luftwaffe VIP-resa. onsdag 24 juni måndag 29 juni 2015 Luftwaffe VIP-resa onsdag 24 juni måndag 29 juni 2015 Det här blir en ENASTÅENDE RESA! Missa inte detta tillfälle!! Genom mina långvariga kontakter med folk som har med Luftwaffe och tyska flygmuseer,

Läs mer

Välkommen till Helsingborg

Välkommen till Helsingborg Välkommen till Helsingborg - Sundets Pärla KSP s årskonferens 26-28 augusti 2009 Årets tema: Strategisk planering för hållbara kommuner Inbjudan.indd 1 2009-05-04 13:01:11 KSP: s traditionsenliga årskonferens

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer