Volvo 7900 LaddHybrid LYSSNA TILL din stad. Volvo Buses. Driving quality of life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo 7900 LaddHybrid LYSSNA TILL din stad. Volvo Buses. Driving quality of life"

Transkript

1 Volvo 7900 LaddHybrid LYSSNA TILL din stad Volvo Buses. Driving quality of life

2 Innehåll Produktöversikt Bakgrund Framtidens teknologi Nyckelfärdiga lösningar Miljöprestanda Energieffektivitet Tillgänglighet Förarprestanda Flexibel användning Nöjda passagerare Din bästa affärspartner Vad säger kunderna? Fakta

3 Vårt flexibla laddningssystem är kompatibelt med laddstationer i en rad olika utföranden och fabrikat. Här visas en av flera möjliga lösningar. Nya Volvo 7900 LaddHybrid kommer att göra din stad till en bättre plats att leva på. Det första du märker är tystnaden, och i frånvaron av motorbuller kan du höra hur din stad verkligen låter. Vad säger ljuden? Kanske något om hur en ny generation av kollektiva transportmedel kan få staden att växa, blomstra och göra nytta för sina invånare. Nya Volvo 7900 LaddHybrid är inte bara tyst. Den är också renare, den finns på riktigt och är tillgänglig nu. Redan idag kan Volvo hjälpa städer att ta nästa steg till en effektivare resurshantering och ett genombrott för verklig hållbarhet. Lyssna till din stad. Se filmen på electrichybrid.volvobuses.com

4 En ny dag gryr Bränsleeffektivitet spara 75 % Nya Volvo 7900 LaddHybrid är marknadens bränsleeffektivaste buss. Det bekräftas av omfattande fältprov i krävande stadstrafik. Framtiden är här och nu Elektromobilitet är vägen till hållbara transportlösningar. Volvo lotsar dig tryggt genom teknikskiftet. En nyckelfärdig lösning Volvo 7900 LaddHybrid betyder sinnesfrid. Den levereras som en nyckelfärdig lösning med en rad tjänster som bidrar till en hög tillgänglighet och minimerar de finansiella riskerna. Flexibel användning Volvo 7900 LaddHybrid erbjuder en fantastiskt flexibilitet. Den kan gå på enbart el i utvalda områden, eller som hybrid på vilken linje som helst. Snabb laddning vid ändstationerna hjälper dig att både hålla en hög produktivitet och pressade tidtabeller. Miljöprestanda Volvo 7900 LaddHybrid visar vägen när det gäller lönsamma miljöprestanda. Energiförbrukningen minskas med 60 %, koldioxidutsläppen med i genomsnitt 75 % och utsläppen av partiklar och kväveoxider med ännu mer. Föraren bestämmer Volvo 7900 LaddHybrid är lika smidig att köra som vilken annan Volvobuss som helst. Laddningen sker helt automatisk liksom styrningen av hybridsystemet. Lägg till en av de bästa förarmiljöer som finns, med ergonomi i världsklass. In i bekvämlighetszonen Många städer tillämpar restriktioner för trafik i stadskärnan. Zoner där ljud och hastighet begränsas blir allt vanligare liksom utsläppsfria zoner med krav på nollemissioner. Volvo 7900 LaddHybrid klarar allt det här. Dessutom kan Volvo också förse dig med de verktyg du behöver för att hantera körningen i zonerna. Verklig tillgänglighet Operatörer och trafikhuvudmän över hela Europa har gett Volvos hybridteknik toppbetyg för den höga tillgängligheten. Tyst komfort Volvo 7900 LaddHybrid går uteslutande på el ungefär 70 % av körsträckan. Det bäddar för en extremt tyst och bekväm upplevelse för passagerarna ombord, vid hållplatserna och för dem som bor längs vägen.

5 Bakgrund Städernas utmaning Dagens städer står inför flera utmaningar och ibland verkar kraven motsägelsefulla. Å ena sidan ökar efterfrågan på kollektivtrafik, å andra sidan finns en stark opinion för minskad miljöpåverkan. Det gäller både luftföroreningar och buller. Genom att erbjuda Volvo 7900 LaddHybrid skickar vi ett tydligt budskap till städer över hela världen: det finns inte längre någon konflikt mellan ökad kollektivtrafik och miljöomsorg. Alla städer kan börja bygga ett transportsystem som gör staden tystare, luften renare och samtidigt sparar stora mängder energi. Alla städer kan börja resan i riktning mot en värld som kännetecknas av vad vi kallar grön effektivitet. Välkommen att upptäcka Volvo 7900 LaddHybrid.

6 Framtidens teknologi Framtiden är här och nu Volvo 7900 LaddHybrid skapar förutsättningar för ett generationskifte inom den vägburna kollektivtrafiken. Den ger möjlighet till en tystare stadsmiljö och utsläppsfria zoner. Du kan till och med planera för busshållplatser inomhus, och det finns många andra möjligheter som kommer att göra busstrafiken betydligt attraktivare. Att introducera Volvo 7900 LaddHybrid i en stad är enkelt, smidigt och ryms inom din befintliga driftsbudget. Du kan starta i valfri omfattning med ett fåtal fordon på en enstaka linje, eller så många du vill. Infrastrukturen du behöver är relativt begränsad. I allmänhet handlar det om laddstationer vid busslinjens ändhållplatser. Batteriernas kondition och laddningsprocessen fjärrövervakas automatiskt. I daglig trafik kräver Volvo 7900 LaddHybrid inte mer än vilken annan buss som helst.

7 Nyckelfärdiga lösningar Volvo är med dig hela vägen Volvos hybridbussar är väl beprövade och högt rankade i kommersiell trafik, ändå kan hybridtekniken som sådan vara ny för många städer. Med vår nyckelfärdiga lösning kan du introducera Volvo 7900 LaddHybrid utan att behöva oroa dig. Faktum är att de operationella och finansiella riskerna blir betydligt lägre än med konventionell teknik och traditionellt ägande. Övervakning av fordonets kondition och ett optimerat underhåll inkluderas i erbjudandet för att ge dig maximal tillgänglighet. Det finns ingen anledning att vänta. Introduktionen kan ske stegvis, linje för linje. Och eftersom bussarna är hybrider kan de tas i drift redan innan infrastrukturen för laddning är komplett.

8 Miljöprestanda Tyst, ren och SÄKER Volvo 7900 LaddHybrid går på el i genomsnitt 70 % av körtiden. Tyst och avgasfritt. Det betyder mindre buller och renare luft längs linjen, vid terminaler och hållplatser. Dieselmotorn hjälper till bara när det verkligen behöv och laddar då samtidigt batterierna. Precis som Volvos övriga hybrider laddar Volvo 7900 LaddHybrid batterierna även vid inbromsning och vid körning i utförsbackar. I städer med särskilda restriktioner för trafiken hjälper den nya funktionen Zone Management föraren att uppfylla bestämmelserna. Föraren får en påminnelse när bussen närmar sig en zon. Det går till och med att ställa in funktionen så att bussen bara kan drivas med el inne i zonen. Tyst zon Utsläppsfri zon Säkerhetszon Zone Management är en tjänst som gör det möjligt att möta trafikrestriktioner i olika typer av känsliga områden.

9 Energieffektivitet Spara upp av energikostnaden till 60 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Diesel Hybrid LaddHybrid Energibesparing Elektricitet Diesel Volvo 7900 LaddHybrid sänker dieselförbrukningen med i genomsnitt 75 % jämfört med en vanlig dieselbuss. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar minskas med lika mycket. Men hur är det med elektriciteten? Att ersätta 75 % av dieselbränslet med el måste väl också innebära en kostnad för både plånboken och miljön? Det enkla svaret på frågan är ja. Det dieselbränsle som sparas ersätts med el som tas tillvara vid motorbromsning och laddning från elnätet. Tack vare att eldriften är så mycket effektivare blir energiförbrukningen, och därmed också kostnaden, betydligt lägre. Den totala energibesparingen, elförbrukningen inräknad, blir ungefär 60 %. Det betyder en stor besparing även för miljön. Hybridtekniken gör att en stor del av fordonets dynamiska energi kan återvinnas vid inbromsning eller körning i utförsbackar. Det gör att stora mängder diesel kan ersättas av små mängder elektricitet. Den totala energi besparingen visas i diagrammet. Jämförelsen med dieseldrift är baserade på ett årligt genomsnitt för en europeisk 10 km lång rutt med en medelhastighet på 18 km/t och 6 min laddningstid vid varje laddstation. Laddstation Så fungerar Volvos LaddHybrid Eldrift Hybriddrift Laddstation

10 Energieffektivitet Laddad för framgång Drivlinan i Volvo 7900 LaddHybrid är en vidareutveckling av den väl beprövade drivlina som används i Volvo 7900 Hybrid. Volvo 7900 LaddHybrid har bland annat en kraftfullare elmotor, ökad energilagringsförmåga och utrustning för snabbladdning. Det gör det möjligt att köra cirka 7 km eller 70 % av en typiskt linjesträcka på enbart el. Volvos Opportunity Charging System laddar automatiskt batterierna i Volvo 7900 LaddHybrid. Systemet är utformat för att installeras vid en vanlig busshållplats och inkluderar alla komponenter som behövs för att ladda fordonet via elnätet. När föraren kört bussen i position och aktiverat för laddning startar indockningen automatiskt och batterierna laddas. Laddningen sker via en strömavtagare på taket vilket ger högsta möjliga säkerhet. Alla rörliga delar är integrerade i laddstationen medan anslutningarna på bussen är fasta. Detta minimerar behovet av ytterligare underhåll på fordonet, och minskar fordonsvikten vilket ger möjlighet till fler passagerare. De viktigaste komponenterna i Volvos LaddHybridsystem 1. Dieselmotor 2. Elmotor/generator (I-SAM) 9 3. Växellåda 8 4. ESS (Electric Storage System) 7 Energilagringssystem 5. Kraftelektronik 6. Laddningsinterface ombord på fordonet 7. Laddningsinterface utanför fordonet 8. Laddare 9. Elnät 10. Eldrivna hjälpaggregat Det viktigaste vid laddning av eldrivna fordon är säkerhet, tillförlitlighet, kort laddningstid och en enkel hantering. Volvo Opportunity Charging System uppfyller alla dessa villkor och skapar förutsättningar för god tillgänglighet och energieffektivitet.

11 prestanda Volvo SOM HÅLLER I LÄNGDEN Tillgänglighet 7900 LaddHybrid delar teknik med vår väl beprövade Volvo 7900 Hybrid. Det som skiljer sig åt är möjligheten att köra längre sträckor på ren el och den utrustning som används för att ladda batterierna via elnätet. Volvos parallellhybridteknik kan visa upp en smått fantastisk meritlista. Erfarenheterna från operatörer i ett stort antal städer visar tydligt att hybridernas tillgänglighet och tillförlitlighet är minst lika bra som för andra bussar. I vissa fall överträffar Volvos hybrider alla andra bussar. Volvo 7900 LaddHybrid levereras som en nyckelfärdig lösning för att säkerställa en hög tillgänglighet och minimera riskerna. Volvo 7900 LaddHybrid laddas snabbt och effektivt vid ändhållplatserna och kör enligt tidtabellerna.

12 Förarprestanda Formad för föraren Att köra Volvo 7900 LaddHybrid är enkelt. Laddningen sker helt automatiskt och föraren behöver inte ens trycka på en knapp. Det är bara att stanna i rätt position och laddningen startar. Laddningen tar inte mer än sex minuter. Förarmiljön är förmodligen en av de bästa på marknaden, med sin rymliga och ergonomiska utformning i världsklass. Dessutom ger Volvo 7900 LaddHybrid en fantastiskt komfort tack vare en tyst och mjuk körning vid eldrift. Det råder ingen tvekan om att den här bussen är formad för föraren. I Coaching hjälper föraren att köra säkrare, effektivare och bekvämare. Systemet ger omedelbar återkoppling vid till exempel övervarvning, utdragen tomgångskörning, för hög hastighet och skarp kurvtagning och hjälper på så sätt föraren att bli bättre. Med Driver Training (förarutbildning) kan även dina bästa förare bli skickligare och bättre på att utnyttja bussens fulla potential. Genom att vässa körsäkerhet och ekonomi skapas nya förutsättningar för maximal produktivitet och nöjda passagerare. Formad för föraren. Den justerbara instrumentpanelen är utrustad med lättlästa instrument och reglage som sitter inom bekvämt räckhåll. Instrumenten visar bara relevant information, vilket minskar risken för distraktion och hjälper föraren att hålla sig skärpt och fokuserad.

13 Flexibel användning Gjord för ett liv i staden Volvo 7900 LaddHybrid är enastående när det gäller energieffektivitet, låg ljudnivå och utsläppsnivå, men är också fantastiskt flexibel. Bussen kan köras på ren el upp till fem kilometer inom avgränsade zoner. Och eftersom den är en hybrid kan den sättas i trafik på vilken innerstadslinje som helst, till skillnad från andra elektriska alternativ som spårvagnar eller trolley-bussar. Hybriddrivlinan gör att du kan ändra rutt och växla mellan olika bussar även där det inte finns tillgång till laddningsutrustning. På så sätt ökar Volvo 7900 LaddHybrid möjligheterna till flexibel trafikplanering och hantering av vagnparken. Volvo 7900 LaddHybrid skapar nya möjligheter. Staden kan erbjuda kollektivtrafik i känsliga miljöer, som lågfarts zoner, tysta zoner och avgasfria zoner så som områden nära skolor, sjukhus och bostäder. Det är till och med möjligt att bygga bussterminaler inomhus, vilket kan vara en attraktiv lösning för köpcentra, järnvägsstationer och flygplatser.

14 Nöjda passagerare Välkommen ombord Volvo 7900 LaddHybrid välkomnar dina passagerare tyst och försiktigt. Eldriften är inte bara fri från motorbuller, den ger också en skön och bekväm resa. Ombord på Volvo 7900 LaddHybrid möter passagerarna en väldisponerad interiör, bra stolar och en ljus och luftig miljö. Breda, eldrivna dörrar underlättar en snabb och enkel på- och avstigning. Den låga ljudnivån gynnar för lägre samtalston, vilsammare omgivning och man kan helt enkelt koppla av och njuta av resan. Ergonomi. Ergonomiskt utformade stolar och väldisponerad interiör gör varje resa med Volvo LaddHybrid till ett nöje. Tyst. Tystnaden är en befrielse. Det blir enklare att samtala och lyssna på musik. Det innebär inte bara lägre volym utan också lägre stressnivå något som dina passagerare definitivt kommer att uppskatta.

15 Din bästa affärspartner En perfekt kombination Volvo 7900 LaddHybrid levereras som en nyckelfärdig lösning med en rad tjänster inkluderade. Dessutom kan du lägga till ytterligare värdehöjande tjänster efter behov. Vårt omfattande utbud av tjänster ger dig stor valfrihet att skapa en perfekt kombination. Alla tjänster är utformade för att svara mot de krav som är viktiga för din specifika verksamhet. Vehicle management Med mer kunskap om fordonet kondition, tar det dig närmare 100 % tillgänglighet till en minimal kostnad. Fleet management Kostnadsreduktion baserad på detaljerad och aggregerad information om hur fordonet används. Servicekontrakt Ger dig önskat skydd mot oplanerade stillestånd och kostnader, för en fast månadsavgift. I Coaching Hjälper föraren att minska bränsleförbrukning och däckslitage. Traffic Management Stöd för transportledning, driftövervakning, förarinformation, passagerarinformation m m. Zone Management Styr fordonets drivlina så att trafikrestriktioner inom zonerna efterlevs. Hybridbatterikontrakt Säkerställer batteriernas kondition och kapacitet. Förarutbildning Kartlägger behov av förbättringar och ger praktisk träning. Finansiering Ger operatören en finansiell partner som verkligen förstår kundens affär.

16 Vad säger kunderna? Beprövad, Bevisad Betrodd Volvo 7900 LaddHybrid är ett helt nytt tillskott i Volvos utbud av produkter. Samtidigt är den redan väl beprövad i fältprov och tekniken har använts i många år i våra övriga hybridmodeller. Volvo 7900 LaddHybrid erbjuder en unik kombination av miljöprestanda, energieffektivitet och tillförlitlighet. Det är ett viktigt bidrag till en attraktivare kollektivtrafik, som gör nytta för så väl passagerare som boende i området. Dessutom används skatte pengarna på ett mer ansvarsfullt sätt. Göteborg Volvo 7900 LaddHybrid har trafikerat en av Göteborgs mest krävande busslinjer med branta backar och intensiv trafik. Nu är betyget utdelat. Passagerarna uppskattar den låga ljudnivån, den bekväma resan och de goda miljöegenskaperna. De som bor längs vägen störs betydligt mindre av trafiken och operatörens personal uppskattar miljöfördelarna liksom den tysta och bekväma arbetsmiljön. Edinburgh Den skotska bussoperatören Lothian har använt Volvos hybrider sedan Både allmän heten och Lothians förare är mycket positiva i sin bedömning av de nya bussarna. Lothian kunde till och med notera en tioprocentig ökning av antalet passagerare på de linjer där hybriderna används. Efter att ha utvärderat de tio första Volvo 7900 Hybrid, beställde Lothian ytterligare 40 stycken. De planerar också för och ser fram emot introduktionen av LaddHybrider. Se filmen på youtu.be/j3lytge4jb8 Se filmen på youtu.be/0xutoyipkzu

17 Fakta Mått och vikt Längd [m] 12,0 Bredd [m] 2,55 Höjd [m] 3,28 Tillåten GVW [kg] Drivlina parallellhybrid Konfiguration Emissionsnivå Euro 6 Dieselmotor Volvo D5K 240, 4-cylindrig rak dieselmotor med common rail-insprutning Effekt [hk] Vridmoment [Nm] Elmotor Effekt, max [kw] Vridmoment, max [Nm] Energilagringssystem Växellåda Volvo I-SAM Litium-jon-batteri Volvo I Shift automatväxellåda. Axlar, fjädring och styrning Framaxel Volvos konventionella droppade framaxel Bakaxel Portalaxel med dubbel reduktion och optimerade utväxlingar Fjädring Elektroniskt styrd luftfjädring med nigningsfunktion Servostyrning Eldriven hydraulstyrning Däck 275/70R 22,5" Fälgar Stålfälgar Bromsar Elektroniskt reglerade skivbromsar (EBS). Elmotorn fungerar som retarder och återvinner bromsenergi. Förarplats Rymlig förarmiljö med ett stort antal möjligheter till individuell anpassning. Volvos instrumentpanel. Roterbar förarstol upp till 90 grader (tillval). Passagerarkapacitet Antal passagerare 95 Antal passagerarstolar fällbar Typ av stolar Volvos stolar för stadsbussar finns i ett flertal varianter, utformade för att underlätta rengöring och underhåll. Dörrar och dörrsystem Reglering Elektrisk Kombinationer Klimatanläggning Zoner Ventilation AC [kw] 28 Separata klimatzoner för förare och passagerare Effektivt ventilationssystem, takmonterade värmeelement Laddningssystem 3200 Helautomatisk snabbladdningssekvens Laddningstid upp till sex minuter Upptäck mer på volvobuses.com

18 Volvo Buses. Driving quality of life RSP Swedish. Utrustning som visas eller nämns i broschyren kan vara tillval eller tillbehör. Utrustningen kan dessutom variera mellan olika länder. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande.

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer Volvo 7900 Hybrid Bättre affärer för grönare städer Modellprogrammet Volvo 7900 Hybrid tar begreppet Grön Effektivitet till en ny nivå, långt bortom Euro 6-kraven. Volvo 7900 Hybrid är den energieffektivaste

Läs mer

Volvo Buses. Driving quality of life. Volvo 7900 HYBRID Bättre affärer för grönare städer

Volvo Buses. Driving quality of life. Volvo 7900 HYBRID Bättre affärer för grönare städer Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 7900 HYBRID Bättre affärer för grönare städer Modellprogrammet Volvo 7900 Hybrid tar begreppet Grön Effektivitet till en ny nivå, långt bortom Euro 6-kraven.

Läs mer

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta Volvo Buses. Driving quality of life Grunden till en bra buss Volvo B8R/RLE chassina möter varje behov av trafiktyp. Ett stort antal modell varianter ger dig

Läs mer

Volvo 8900 Din hårt arbetande partner

Volvo 8900 Din hårt arbetande partner Volvo 8900 Din hårt arbetande partner Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 8900 möter alla tänkbara krav på trafik. Den är extremt mångsidig och finns i ett stort antal modellvarianter, som samtliga

Läs mer

Volvo Buses. Driving quality of life. Volvo 9500 Skapar värde för alla

Volvo Buses. Driving quality of life. Volvo 9500 Skapar värde för alla Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9500 Skapar värde för alla Volvo 9500 är ett bra första steg in i Volvos bussprogram. Ett kostnadseffektivt alternativ för medellånga resor och turisttrafik.

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 en lyxutrustad turistbuss som ger alla ombord en förstklassig upplevelse. Bussens design är ny och välgjord, allt

Läs mer

Volvo 9900. Tar dig närmare dina drömmar

Volvo 9900. Tar dig närmare dina drömmar Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar Volvo 9900 en lyxutrustad turistbuss som ger alla ombord en förstklassig upplevelse. Bussens design är luxuös och välgjord, allt av högsta kvalitet. Med Volvos passagerarstolar

Läs mer

Volvo B11R grunden för en produktiv buss. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo B11R grunden för en produktiv buss. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo B11R grunden för en produktiv buss Volvo Buses. Driving quality of life Pålitliga affärsresultat Volvo B11R är ryggraden i en framgångsrik turistbussverksamhet. Oavsett om du behöver en lyxig turistbuss

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Volvo 9700 Från A till B till vart som helst. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo 9700 Från A till B till vart som helst. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9700 Från A till B till vart som helst Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9700 är en optimal buss som ger dig både produktivitet och mångsidighet i varje tillämpning. En välutrustad långfärdsbuss

Läs mer

NYA PARTNER ELECTRIC

NYA PARTNER ELECTRIC NYA PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska utvecklingen och har nu en modell med en motor som är 100 % eldriven. Med minskad miljöpåverkan

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

Med elbuss från Ropsten

Med elbuss från Ropsten Laddad busstrafik: Med elbuss från Ropsten I mitten av mars invigdes trafiken med åtta laddhybridbussar i Stockholm. Bussarna kan köras längre sträckor helt elektriskt, med avstängd dieselmotor. Av Thomas

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning Eldrivna bussar i den moderna staden så skapas en infrastruktur för laddning Rena Tysta Nära Eldrivna bussar den moderna staden Eldrivna bussar i städer ger många fördelar: du slipper avgaser och buller

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

JCB din nya favorit

JCB din nya favorit JCB 457 - din nya favorit En ny maskin i maskinparken. För att göra det enkelt vill vi presentera en ny JCB 457 med bara några få bilder. Låt dina medarbetare ta del av denna nya fantastiska produkt från

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Pär Welander Verksmhetsområde Trafik/Blekingetrafiken Magnus Forsberg Trafikförsörjning / Kollektivtrafikmyndigh. Vad innebär de nya bussarna inom kollektivtrafiken i Blekinge? Tahiti, november 2012 Australien,

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010 Vattenfall & Stockholms Stad 12. April 2010 PEUGEOT MOTION & EMOTION Teknologi HDI og FAP Elmobilitet e-hdi HDi HYbrid4 Plug-in HDi Hybrid Upplevelse Design Körglädje Telematik Peugeots återförsäljare

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Volvo Från A till B till vart som helst

Volvo Från A till B till vart som helst Volvo 9700 Från A till B till vart som helst Volvo 9700 är en optimal buss som ger dig både produktivitet och mång sidighet i varje tillämpning. En välut rustad långfärdsbuss som är enkel att anpassa till

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Eldriven RANGER EV 136 900:- Smidig eldrift Tyst maskin som kräver lite underhåll. Passar lika bra inomhus som utomhus. Räckvidd på hela 80 km.

Eldriven RANGER EV 136 900:- Smidig eldrift Tyst maskin som kräver lite underhåll. Passar lika bra inomhus som utomhus. Räckvidd på hela 80 km. RANGER EV Smidig eldrift Tyst maskin som kräver lite underhåll. Passar lika bra inomhus som utomhus. Räckvidd på hela 80 km. Eldriven Tippflak med Lock & Ride RANGER EV Fyrhjulsdrift på riktigt när du

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Volvo Skapar värde för alla

Volvo Skapar värde för alla Volvo 9500 Skapar värde för alla Volvo 9500 är ett bra första steg in i Volvos bussprogram. Ett kostnadseffektivt alternativ för medellånga resor och turisttrafik. Tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2017 Åke Othzén 2017-10-05 Projektinformation Projekttid 2011-2017 Fas 5: 2016-02-03-2017-11-01 Volvo Technology

Läs mer

TIME MACHINE LIMITED EDITION

TIME MACHINE LIMITED EDITION TIME MACHINE LIMITED EDITION Banbrytande ögonblick Från det att Volvo Lastvagnar år 1956 lanserade sin första, frambyggda stadslastbil och fram till dagens superavancerade fjärrtransportbilar har företaget

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD TransportForsK Session 33 Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD Angelika Treiber angelika.treiber@tfk.se 08-562 491 04 Bakgrund Distribution av dagligvaror

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution 5 9 tons kapacitet Har du råd att inte välja Kalmar? Slutsatsen är densamma oavsett om du är användare eller ägare. En totallösning från Kalmar ger lägre

Läs mer

TALENTO A PRO LIKE YOU.

TALENTO A PRO LIKE YOU. A PRO LIKE YOU www.fiatprofessional.se Kundtjänst CIAO FIA IAT Utrustning och tillval kan skilja sig beroende på olika marknads eller lagkrav. Data i denna publikation är endast indikativ. FCA förbehåller

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 Instrumentpanel Lätt åtkomliga funktioner Översiktlig instrumentpanel Olycka, cruise & PTO kontakter powerstyrning Hydraulisk power styrning ger optimal

Läs mer

7 ÅRS. Världsrekord i bränsleförbrukning

7 ÅRS. Världsrekord i bränsleförbrukning 02 Kia Optima Hybrid Världsrekord i bränsleförbrukning 7 ÅRS NYBILS- GARANTI 7 års nybilsgaranti Nybilsgaranti 7 år/15 000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar) och enligt lokala

Läs mer

Nästa Toyota Prius är här. Följ med!

Nästa Toyota Prius är här. Följ med! Customersonly B - Porto Betalt Nästa Toyota Prius är här. Följ med! miljö innovation + ekonomi På Toyota har vi en nollvision om utsläpp. Vi arbetar för att våra bilar inte ska ha några farliga utsläpp

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Scania Citywide LF och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar

Scania Citywide LF och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar PRESS info P11X02SE / Per-Erik Nordström 20 oktober 2011 och LE helt ny familj av stads- och förortsbussar Scania Citywide är en ny serie låggolvs- och lågentrébussar med en distinkt, vänlig formgivning

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012:

Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012: PRESS info P12901SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012: 9- och 13-liters Euro 6-motorer för lastbilar och bussar Nya gasmotorer för Euro 6 med hög prestanda Ledande

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Skärgårdstrafik. Stadstrafik

Skärgårdstrafik. Stadstrafik Orust e-boats AB Förstudie av elektrisk drivlina för energieffektivt skrov Orust e-boats AB startad 2014 som en avknoppning till Orust Kretsloppsakademi (ideell förening) Konstruera, tillverka och sälja

Läs mer

Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik

Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik Anders Grauers Svenskt el- och hybridfordonscentrum, Chalmers tekniska högskola 25 oktober 2016 BRG seminarium för Kollektivforum-Norge och Linköpings kommun

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Volvo Car Corporation - Elektrifieringsstrategi Volvo Cars Electrification Strategy Presentation 24 November, 2009 Paul Gustavsson Anders WahlénDirector of Electrification Strategy at Volvo Cars Miljötalesman

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Bussplan Stockholm 2014-12- 17. Bussplan Stockholm - för tyst och ren trafik i innerstan

Bussplan Stockholm 2014-12- 17. Bussplan Stockholm - för tyst och ren trafik i innerstan 1. Vad är syftet med Bussplan Stockholm? Bussplan Stockholm - för tyst och ren trafik i innerstan Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm under de närmaste tio åren kan byta ut 330 bussar

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 Avancerad teknik har fört fram Volvos grävmaskiner till toppen när det gäller effektivitet och produktivitet. Oberoende av hur krävande arbetsplatsen än är har Volvos grävmaskiner

Läs mer

DÄr arbete och nöje möts.

DÄr arbete och nöje möts. 2210 Där arbete och nöje möts. Mechron 2210 MECHRON 2210 Oavsett om du behöver en arbetshäst på gården eller en väg i skogen tar KIOTI MECHRON 4X4 arbetsfordon hand om jobbet åt dig. Fordonet är utrustat

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar

Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar Sammanfattning Intresset för elektriska bussar i kollektivtrafiken ökar snabbt runt om i landet.

Läs mer

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande LASTARE 3248/A 3248/TA med hytt Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande 3248/A för panoramasikt, se det du lastar Säker skyddshytt.

Läs mer

Eldrivna motviktstruckar

Eldrivna motviktstruckar Eldrivna motviktstruckar 24/7 support worldwide network TX3 TX4 QX2 Säkra din verksamhet från beställning till leverans med UniCarriers eldriv motviktstruckar THE BEST OF UniCarriers utformar, tillverkar

Läs mer

Dyna Produktinformation

Dyna Produktinformation Dyna Produktinformation www.toyota.se DYNA SVARET PÅ DINA LOGISTISKA UTMANINGAR Toyota Dyna är den flexibla och kostnadseffektiva lösningen på dina transportbehov. Den förenar låga driftkostnader och hög

Läs mer

Hako-Jonas 1200 / För ekonomisk sopsugning av större ytor

Hako-Jonas 1200 / För ekonomisk sopsugning av större ytor Hako-Jonas 1200 / 1500 För ekonomisk sopsugning av större ytor Åkbara sopsugmaskiner med en ytkapacitet på upp till 16,200 m 2 /tim Hako-Jonas 1200 / 1500 Förenkla sopningen! Perfekt rengöring av större

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

29082012_WF_reporting_bro_SE. www.tomtom.com/telematics

29082012_WF_reporting_bro_SE. www.tomtom.com/telematics 29082012_WF_reporting_bro_SE www.tomtom.com/telematics T E L E M AT I C S WEBFLEET -rapportering Let s drive business WEBFLEET -rapportering Svåra verksamhetsbeslut blir rakare med TomTom maskinparkshantering.

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

KRAFT OCH HÅLLBARHET SOM INSPIRERAR. De nya batteridrivna verktygen från Kärcher PROFESSIONAL MARKVÅRDSLÖSNINGAR

KRAFT OCH HÅLLBARHET SOM INSPIRERAR. De nya batteridrivna verktygen från Kärcher PROFESSIONAL MARKVÅRDSLÖSNINGAR KRAFT OCH HÅLLBARHET SOM INSPIRERAR De nya batteridrivna verktygen från Kärcher PROFESSIONAL MARKVÅRDSLÖSNINGAR PROFESSIONAL I MARKVÅRDSLÖSNINGAR ENASTÅENDE KRAFT VID VARJE ANVÄNDNINGS- TILLFÄLLE Det innovativa

Läs mer

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Maximal kraft för maximal belastning Arocs Loader och Arocs Grounder För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP Inledning Formuläret fylls i av organisationer som söker medlemskap i ECOSTARS Stjärnmärkningssystem. Sökande rekommenderas att läsa igenom dokumentet Riktlinjer för Ansökan

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget:

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Nyhetsbrev nr4. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Handlar parkering

Läs mer

Diesel- / gasoldriven motviktstruck

Diesel- / gasoldriven motviktstruck Diesel- / gasoldriven motviktstruck eco-x 24/7 support worldwide network DX GX Anställ UniCarriers diesel- / gasoldrivna motviktstruckar Arbetsverktyg med din tjänst THE BEST OF UniCarriers utformar, tillverkar

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

NYA Scania streamline. Formad för framgång

NYA Scania streamline. Formad för framgång NYA Scania streamline Formad för framgång NYA Scania streamline 2-3 Ytterligare steg på vägen. Även en bra lastbil kan alltid bli bättre. Det är bränslet som driver oss framåt, och vi vet att du inte nöjer

Läs mer

Bussplan Stockholm 2014-06-13. Bussplan Stockholm

Bussplan Stockholm 2014-06-13. Bussplan Stockholm Bussplan Stockholm - för tyst och ren trafik i innerstan 1. Vad är syftet med Bussplan Stockholm? Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm under de närmaste tio åren kan byta ut 330 bussar

Läs mer

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Winner of the Future transport Award 2011 Presentation by Boh Westerlund CEO at Hybricon AB Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Presentation

Läs mer