Vad är Nano Coating?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är Nano Coating?"

Transkript

1 Vad är Nano Coating? Nanobeläggningar " flytande fasta " består av extremt små partiklar, har unika egenskaper som extrem flexibilitet, enkel vidhäftning och beständighet mot korrosion och mikrobiell tillväxt som i grunden kan förändra tillverkningsprocessen. Nanobeläggning blir mer populärt för speciella självrengörande prestanda Det har utvecklats olika produktionstekniker klara för olika användningsområden såsom antireflexbeläggning som optiska produkter, vattenavvisande och olja-repellerande filmer som styr vidhäftning av föroreningar, transparent ledande film är nödvändig för platta bildskärmar och antistatiska beläggningar.

2 Exempel på behandling fluor-innehållande vatten-repellerande film. Beläggning på ett material som inte är motståndskraftigt mot värme och beläggning på rullformad film har blivit möjligt, därigenom, höghastighetsproduktion har böjliga delar och stora områden blivit möjlig. Samma material kan också konstrueras för att ha överlägsna anti-reflekterande egenskaper som minskar bländning och maximera mängden ljus som passerar genom, en effekt som visas lovande för att förbättra material som används i växthus och solpaneler säger forskaren. En nano-tunn filmlaminering utgör teknik som drar uppmärksamhet som en teknik oumbärlig för högre funktioner såsom i en platt bildskärm med flytande kristaller, organisk EL och elektroniskt papper, liksom i optiska fält. Vi vet alla hur begränsad vår uppfattning är under körning under kraftigt regn. Regndroppar driver vindrutetorkare till gränsen för deras prestationer. Dessutom vatten sprutas genom hjulen på andra fordon, gör körningen ännu mer farlig. Problem tacklades av tyska forskare, som uppfann permanent hydrofoba nano-beläggning för glasytor.

3 Osynlig Wiper Nano-beläggningen skyddar karossen, ökar väder och UV-resistens och minskar korrosion. Billack är fläckfri längre och behovet av rengöring minimeras. Nanobeläggning för billack Vattenhaltiga och oljiga vätskor transporterar föroreningar som helt enkelt stöts bort från ytor så vidhäftningen av smuts och andra föroreningar minskar. Sealed billack blir lätt att rengöra, det innebär att en liten dos eller inget rengöringsmedel behövs.

4 Nano - hydrofob behandling Nano-partiklarna vidhäftar direkt till materialets molekyler och låter ytan avleda smuts och vatten. Nano - hydrofob behandling är långvarig och kan endast tas bort genom att skada ytan. Zinkoxid nanopartiklar har anspråk på att vara mer stabil än med organiska UV-blockerande medel Zinkoxid nanopartiklar har påståtts vara mer stabilt jämfört med organiska UV-blockerande medel och i nanopartikulär form den ökade yta arean per massenhet av det zinkoxid tillsammans med den intensiva absorptionen i UV-området bör förbättra den UV-blockerande förmågan hos beläggningen. Forskare har utvecklat anti-fog teknologi men varje metod har sina nackdelar. Vissa butiker har speciella anti-dimsprutare som hjälper till att minska imma på insidan av bilfönster, men

5 sprayer måste ständigt återappliceras för att förbli effektivt. Glas som innehåller titandioxid är också lovande för minskad imma, men metoden fungerar bara i närvaro av ultraviolett (UV) ljus, säger forskarna. Nanopartiklar i beläggningar Införliva multifunktionalitet till beläggningar är ett mycket bördigt område för innovation. Till exempel militära uniformer kräver multifunktionella skydd på ytbeläggningen, vanligtvis innehåller ultrahydrophobicity, super-oleofobicitet och självrengörande egenskaper i kombination med UV-blockering och antimikrobiellt skydd.

6 Vad är Magnetisk nanopartikel? När en bit av ett magnetiskt material görs mindre och mindre, förvärvar det en enklare magnetisk domänstruktur eftersom mindre domänväggar behövs för att minimera läckfältets energi. Den extrema gränsen representeras av samma domän partiklar. Magnetiska nanopartiklar är användbara för ett brett spektrum av applikationer från datalagring till läkemedelavbildning. Olika flamsprutningsvillkor och deras inverkan på nanopartiklar Hög kapacitet informationslagring, till exempel, kräver mindre partikelstorlek att minska partikelstorleken sänker anisotropienergin ansvarar för att hålla de magnetiska momenten längs vissa riktningar och det blir jämförbart med den termiska energin. Termiska fluktuationer slumpmässigt Magentic stunder (såvida yttre magnetfält appliceras), som är kärnan i den så kallade superparamagnetiskt beteende. Kärna/skal strukturerade magnetiska system har en extra källa av anisotropi som ökar stabiliteten hos magnetiska moment upp till viss temperatur kallas blockerande temperatur. Magnetiska nanopartiklar är en klass av nanopartikel som kan manipuleras med hjälp magnetfält. Sådana partiklar består vanligtvis av magnetiska element såsom järn, nickel och kobolt och deras kemiska föreningar. De magnetiska nanopartiklar har varit i fokus för mycket forskning nyligen eftersom de har attraktiva egenskaper som kunde se potentiell användning inom katalys, biomedicin, magnetisk resonanstomografi, magnetisk partikel avbildning, datalagring och miljöåterställning. De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos magnetiska nanopartiklar beror till stor del på syntesmetoden och kemisk struktur. Aktuell magnetisk nanopartikel teknik utmanande på grund av de begränsade magnetiska egenskaperna hos nanopartiklar av järnoxid. Öka mättnadsmagnetiseringen av magnetiska nanopartiklar kan tillåta mer effektiv utveckling av multifunktionella medel för samtidig riktad cell leverans, magnetisk resonanstomografi kontrastförbättring, och riktad cancerterapi i form av lokala hypertermi. Delaware forskare har nyligen syntetiserat nya järnbaserade nanopartiklar (FeNPs) belagda med biokompatibelt biskarboxylterminerad polyetylenglykol.

7 TEM-bilder och histogram för magnetit nanopartiklar syntetiseras i olika Fe (II) koncentrationer Fe3O4 MNP visar peroxidas-liknande aktivitet. A) TEM-bilder av Fe3O4 MNP av olika storlekar. B) De Fe3O4 MNP katalyserar oxidation av olika substrat peroxidas i närvaro av H2O2 för att producera olika färgreaktioner. C) Immunanalyser baserade på peroxidasaktiviteten av Fe3O4 magnetiska nanopartiklar. (Bild: Prof. Yan / CAS)

8 I jämförelse med konventionella järnoxider nanopartiklar samma storlek (10 nm), FeNPs partiklar har en mycket större magnetisering och koercitivkraft baserad på hysteresslingor från prov magnetometri. De senaste fem åren har bevittnat en exponentiell tillväxt i verksamheten i samband med den potentiella användningen av magnetiska nanopartiklar i biomedicinska tillämpningar. Det är väl känt att storleken och sammansättningen påverkar bio-tillämpning av magnetiska nanopartiklar. Sålunda, för applikationer i angiografi och tumör permeabilitet, är extremt små superparamagnetiska järnoxidpartiklar föredragits. För hypertermi behandling, partiklar med storlekar runt monodomän-multidomänproteinet övergången har dvs. partiklar under 50 nm i diameter, befunnits ge den maximala specifika (SAR). Det har rapporterats att SAR 35 partiklar nm magnetit är dubbelt så stor som 10nbsp, nm partiklar. Funktionaliserade magnetiska nanopartiklar på Protein Separation - Här polymeren belagda superparamagnetiska gamma-fe2o3 nanopartiklar var derivatiserad med en syntetisk dubbelsträngad RNA [poly (IC)], ett känt allosteriska aktivator av den latenta (2-5) A-syntetas, för att separera en enda 35 kda-proteinet från ett råextrakt som korsreagerade omsattes med antikroppar, framtagna mot svampen enzymet. Specifikt beskriver den första delen av denna översyn syntesvägar producerar equiaxial magnetiska partiklar av järnoxid under 10 nm som uppvisar superparamagnetism kombination med yteffekter, de mellan 10 och 30 nm, som uppvisar superparamagnetiska effekter och vissa blockering över 30 nm, vilket ligger till monodomän -multidomänproteinet gränsen och även metoder som producerar anisometric nanopartiklar. Ferrite nanopartiklar är de mest utforskade magnetiska nanopartiklar aktuell. När de ferritiska nanopartiklar blir mindre än 128 nm blir de superparamagnetiska som förhindrar själv agglomerering eftersom de uppvisar deras magnetiska beteende endast när ett yttre magnetfält

9 anbringas. Med det yttre magnetfältet avstängd, faller remanensen tillbaka till noll. Precis som icke-magnetiska oxid nanopartiklar, är ytan av ferrit nanopartiklar ofta modifieras med ytaktiva ämnen, silikoner eller fosforsyraderivat att öka deras stabilitet i lösning. Funktionaliserade magnetiska nanopartiklar i läkemedelstransport Magnetiska nanopartiklar används i en experimentell cancerbehandling kallas magnetisk hypertermi, där det faktum att nanopartiklar värme när de placeras i en alternativ magnetfält är used. Another potentiell behandling av cancer inkluderar fästa magnetiska nanopartiklar till fritt flytande cancerceller, ger dem möjlighet att fångas och transporteras ut ur kroppen. Magnetiska nanopartiklar kan användas för detektion av cancer. Blod kan införas på ett mikroflödessystem chip med magnetiska nanopartiklar i det. Dessa magnetiska nanopartiklar är fångade inne på ett externt applicerat magnetfält som blodet är fritt att strömma genom. De magnetiska nanopartiklarna är belagda med antikroppar riktade cancerceller eller proteiner. De magnetiska nanopartiklarna kan återvinnas och de bifogade cancer-associerade molekyler kan analyseras för att testa deras existens. Magnetiska nanopartiklar kan vara konjugerade med kolhydrater och användes för detektion av bakterier. Magnetisk immunanalys (MIA) är en ny typ av diagnostisk immunanalys

10 använder magnetiska kulor som etiketter i stället för konventionella enzymer, radioisotoper eller fluorescerande delar. Närvaron av magnetiska pärlor detekteras sedan av en magnetisk läsare (magnetometer) som mäter magnetfältet förändring induceras av pärlorna. Magnetiska nanopartiklar används eller har potential att användas som en katalysator eller stöd katalysator. Magnetiska nanopartiklar av, till exempel, magnetit eller maghemit (gemensamma järnoxid material som används i olika biomedicinska tillämpningar eller i datalagringssystem) med diametrar mindre än ca 50 nm är singledomains. Magnetiska nanopartiklar kan delas i partiklar som är superparamagnetiska eller termiskt blockerad. Superparamagnetiska partiklar har magnetiska relaxationstider som är kortare jämfört med den typiska tidsskala mätningen. Termiskt blockerade partiklar har magnetiska relaxationstider som är större jämfört med en typisk tid skala för mätning används för att studera partikelsystem. Om nanopartiklar placeras i en fast matris, kommer de termiskt blockerade nanopartiklar uppvisar både remanens och koercitivkraft medan de superparamagnetiska partiklarna inte kommer att visa någon remanens och koercivitet. Koercivitet är det fält som bringar magnetiseringen till noll medan remanance är den återstående magnetiseringen av partikeln systemet efter att magnetiskt mättad med ett externt magnetfält. I kemi, är en katalysatorbärare materialet, vanligtvis ett fast ämne med en hög ytarea, till vilken en katalysator är fäst. Magnetiska Copt nanopartiklar används som ett MRIkontrastmedel för transplanterad neural stamcell detektering. Kornstorlekar kan vara så liten som 3 nanometer. Magnetiska nanopartiklar kan användas för en mängd olika applikationer genetik. En tillämpning är isoleringen av mrna. Invitrogen är en leverantör av sådana magnetiska Dynabeads. Magnetiska pärlor har också använts i plasmid montering.

11 Vad är silvernanopartiklar? Silvernanopartiklar är nanopartiklar av silver, dvs. silver partiklar av mellan 1 nm och 100 nm i storlek. En vanlig form av silver som används för att behandla infektioner är silvernitrat. Senaste framsteg inom teknik har infört silvernanopartiklar i det medicinska området. Som studier av silver nanopartiklar förbättras, nanopartiklar flera silver medicinska tillämpningar har utvecklats för att hjälpa till att förhindra uppkomsten av infektion och främja snabbare sårläkning. SEM av Ag / Cu legering nanokraft av Cima s nanopartiklar Beläggningen av medicinska instrument är en ny silvernanopartikel medicinsk tillämpning i studien. En kombination av bakteriolytisk verkan av lysozym och biocid aktivitet silvernanopartiklar syntetiserades tillsammans som en form av antimikrobiell beläggning på medicinska instrument. Dessa appliceras på ytor av rostfritt kirurgiskt stål blad och barr genom en elektroforetisk process. Bakteriecellens förstörelse rapporterades på de områden där de kirurgiska instrumenten belagda med silver nanopartiklar kom i kontakt med. Detta innebär att de antibakteriella egenskaperna hos silvernanopartiklar överfördes till ytan där de kirurgiska instrumenten kom i kontakt med, medan samma antibakteriella egenskaper behölls i bladen och nålar. Användning av nanopartices i katetrar är ett annat exempel på en medicinsk ansökan om silvernanopartiklar som ökar i popularitet. En studie med titeln "Antimikrobiell yta Funktionalisering av plastkatetrar av silvernanopartiklar" publicerades i The Journal of Antimicrobial Chemotherapy (Roe et. Al.) Stödde värdet av att använda silver som en beläggning på katetrar.

12 Växande silvernanopartiklar. Silvernanopartiklar bildar kluster av olika former beroende på deras tillväxtbetingelser. Det ger dem möjlighet att göra billiga anslutningar för användning i mikrokretsar - för att ansluta ett område till andra. Image Källa: Elshan Akhadov, Los Alamos National Laboratory. Infektioner på grund av kateter används är vanliga på sjukhus, särskilt när det gäller i-bostad katetrar. En silverbeläggning var visat sig vara effektiv mot meticillin-resistan Staphylococcus aureus (MRSA), en gemensam patogen som orsakar infektioner i kirurgiska områden. Den citerade studien observerade effekten av mikrobiella och biofilm formationer i kateterrelaterade infektioner. Ett skikt av fördröjd frisättning silvernanopartiklar applicerades på katetrar som avger antimikrobiella egenskaper för en 10-dagars period. Major i vitro antimikrobiell aktivitet noterades i de belagda katetrar, liksom hämning av biofilm bildning av flera stammar av bakterier inklusive Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus aureus. Bland silvernanopartiklar medicinska tillämpningar som snart kan drabbas sjukhus för behandling av ansiktsmasker för att ge dem antimikrobiella egenskaper. Ansiktsmasker på sjukhus har alla nödvändiga element för bakteriell spridning. Masker som behandlats med silvernanopartiklar även vid låga koncentrationer visat sig vara effektiva mot alla bakterier som fäster vid ytan av masken, inklusive Staphylococcus aureus och Escherichia coli. Användningen av silvernanopartiklar tillsammans med andra antimikrobiella medel hjälper till att förhindra uppkomsten av resistenta bakteriestammar. Under studien, observerades det att närvaron av serum har en effekt på den antimikrobiella egenskapen hos silvernanopartiklar genom resulterar i en svag hämning av egenskapen.

13 Silvernanopartiklar i Vivo Framgången av silvernanopartiklar mot bakterietillväxt beror på skada på plasmamembranet eller bakteriella enzymer. För att säkerställa en enhetlig beläggning av silvernanopartiklar på masken, var oleophobol C tillsattes. Oleophobol C innehåller inga antimikrobiella egenskaper och därmed inte påverkar den antimikrobiella effekten av silver nanopartiklar. Det finns många olika syntetiska rutter till silvernanopartiklar. Även om det kan verka kontraproduktivt intuitivt, har jonimplantation använts för att skapa silvernanopartiklar. Det finns flera våtkemiska metoder för att skapa silvernanopartiklar. Typiskt innefattar de en minskning av ett silversalt, såsom silvernitrat med ett reduktionsmedel såsom natriumborhydrid i närvaro av en kolloidal stabilisator. Polydopamine belagd magnetisk bakteriecellulosa innehåller multifunktionella grupper, som fungerar som ett reduktionsmedel för in situ framställning av återanvändbara antibakteriell Ag-nanokompositer. Citrat och cellulosa har använts för att skapa silvernanopartiklar oberoende av ett reduktionsmedel samt. En vanlig form av silver som används för att behandla infektioner är silvernitrat. Senaste framsteg inom teknik har infört silvernanopartiklar i det medicinska området. Som studier av silver nanopartiklar förbättras, nanopartiklar flera silver medicinska tillämpningar har utvecklats för att hjälpa till att förhindra uppkomsten av infektion och främja snabbare sårläkning. Beläggningen av medicinska instrument är en ny silvernanopartikel medicinsk tillämpning i studien. En kombination av bakteriolytiskt verkan av lysozym och biocid aktivitet silvernanopartiklar syntetiserades tillsammans som en form av antimikrobiell beläggning på medicinska instrument. Bakteriecellens förstörelse rapporterades på de områden där de kirurgiska instrumenten belagda med silver nanopartiklar kom i kontakt med. En studie med titeln "Antimikrobiell yta Funktionalisering av plastkatetrar av silvernanopartiklar" publicerades i The Journal of Antimicrobial Chemotherapy (Roe et. Al.) Stödde värdet av att använda silver som en beläggning på katetrar.

14 I denna bild, pilar pekar på silver nanparticles fästa sig till bakterier "Inuti varje guldkant finns mörka moln.". George Carlin En silverbeläggning var visat sig vara effektiv mot meticillin-resistan Staphylococcus aureus (MRSA), en gemensam patogen som orsakar infektioner i kirurgiska områden. Den citerade studien observerade effekten av mikrobiella och biofilm formationer i kateter-relaterade infektioner. Ett skikt av fördröjd frisättning silvernanopartiklar applicerades på katetrar som avger antimikrobiella egenskaper för en 10-dagars period. Bland silvernanopartiklar medicinska tillämpningar som snart kan drabbas sjukhus för behandling av ansiktsmasker för att ge dem antimikrobiella egenskaper. Masker som behandlats med silvernanopartiklar även vid låga koncentrationer visat sig vara effektiva mot alla bakterier som fäster vid ytan av masken, inklusive Staphylococcus aureus och Escherichia coli. Användningen av silvernanopartiklar tillsammans med andra antimikrobiella medel hjälper till att förhindra uppkomsten av resistenta bakteriestammar. Under studien, observerades det att närvaron av serum har en effekt på den antimikrobiella egenskapen hos silvernanopartiklar genom resulterar i en svag hämning av egenskapen. Framgången av silvernanopartiklar mot bakterietillväxt beror på skada på plasmamembranet eller bakteriella enzymer. För att säkerställa en enhetlig beläggning av silvernanopartiklar på masken, var oleophobol C tillsattes. Oleophobol C innehåller inga antimikrobiella egenskaper och därmed inte påverkar den antimikrobiella effekten av silver nanopartiklar.

15 Forskare från University of Washington, USA, har använt kemisk syntes för att göra en enda kristall silver nanocubes på mellan 50 och 175 nm i storlek. De anställda på nanocubes som mallar för att skapa ihåliga guld nanoboxes. Silvernanopartiklar Användningsområden: Silvernanopartiklar är en av de mest använda nanomaterial på grund av deras anti-mikrobiella egenskaper, hög elektrisk ledningsförmåga och optiska egenskaper. Medicinska tillämpningar Silver nanopaticles är allmänt införlivas sårförband, och används som en antiseptisk och desinfektionsmedel i medicinska tillämpningar och konsumtionsvaror. Silvernanopartiklar har en hög ytarea per massenhet och frigöra en kontinuerlig nivå av silverjoner i deras miljö. Silverjonerna är bioaktiva och har brett spektrum antimikrobiella egenskaper mot ett brett spektrum av bakterier. Genom att styra storleken, form, yta och agglomerering tillstånd av nanopartiklar, kan specifika silverjoner frisättningsprofiler utvecklas för en given tillämpning. Ledande Composites Inkorporering av silverpartiklar i plaster, kompositer och lim ökar den elektriska ledningsförmågan hos materialet. Silver pastor och epoxi är allmänt används i elektronikindustrin. Silver nanopartiklar bläck används för att skriva ut flexibel elektronik och har fördelen att smältpunkten för de små silvernanopartiklarna i bläcket reduceras med hundratals grader jämfört med bulk silver. När sintrat dessa silver nanopartiklar bläck har utmärkt ledningsförmåga.

16 Plasmonics Silvernanopartiklar har unika optiska egenskaper, eftersom de stöder yta plasmoner. Vid specifika våglängder av ljus ytan plasmoner drivs i resonans och starkt absorberar eller sprider infallande ljus. Denna effekt är så stark att den medger för enskilda nanopartiklar så små som 20 nm i diameter kan avbildas med hjälp av en konventionell mörk fält mikroskop. Denna starka koppling av metall nanostrukturer med ljus är grunden för det nya området plasmonics. Tillämpningar av plasmoniska silvernanopartiklar inkluderar biomedicinska etiketter, sensorer och detektorer. Det är också grunden för analysmetoder såsom Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) och Surface Enhanced Lysrör spektroskopi. Solceller Det finns ett ökande intresse för att utnyttja den stora spridning och absorption delar kors plasmoniska silvernanopartiklar för solceller. Eftersom nanopartiklar fungerar som effektiva optiska antenner, kan mycket höga verkningsgrader uppnås när nanopartiklar inkorporeras i samlare. Problematiska nya rön om toxicitet silvernanopartiklar Nanopartiklar snabbt bli en del av vårt dagliga liv i form av kosmetika, livsmedelsförpackningar, drug delivery system, läkemedel, biosensorer etc. Ett antal kommersiella produkter såsom sårförband, rengöringsmedel eller antimikrobiella beläggningar är redan på marknaden. Även lite är känt om deras biologiska fördelning och bio aktivitet, speciellt silvernanopartiklar flitigt för alla typer av antimikrobiella applikationer. Ytterst dessa nanopartiklar hamnar i miljön under avfallshanteringen. Till stor del på grund av en brist på data om toxicitet, intracellulär spridning och fördelning av silverjoner och nanopartiklar inuti en organism, tillsynsorgan hittills inte har känt behovet av att reglera användningen av sådana material i kommersiella produkter eller bortskaffande av sådana produkter De nanopartiklar som används i vår studie var mycket stabil och vattenlöslig. Transmissionselektronmikroskopi (TEM) av de behandlade Ag-BSA embryon uppvisade en signifikant koncentration av nanopartiklar inuti kärnan. De patologiska händelser efter långvarig deponering av nanopartiklar i nervsystemet och andra organ fortfarande oklara. Vidare, resulterade exponering av silvernanopartiklar i ackumulering av blod i olika delar av kroppen, varigenom ödem och nekros. Dessutom kan förstå nanopartikel-biomolekyler interaktioner användas för att utveckla potentiella läkemedelskandidater samt läkemedel leveranssystem för olika sjukdomar, med hjälp av låga koncentrationer av dessa nanopartiklar.

17 Nano Coating Helt enkelt trevligare att använda. Maximalt skydd mot svett och fukt Vi behandlar objekten med en tunn beläggning baserad på modern Nano päls teknik. Nano beläggning är ett polymer lager, ettusen gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå, som bildar en skyddande beläggning på objekten. När fukt eller svett kommer i kontakt med den, utgör de pärlor och rulla av. Nanobeläggning skyddar både det yttre och inuti i form av vätska. Det ökar livslängden på objekten och avsevärt förbättrar tillförlitligheten. Kort sagt, utgör Nanobeläggning på en problemfri upplevelse och en extremt nöjd kund. Maximalt skydd Nanobelagd för maximalt skydd mot fukt eller svett. Vätskor och vatten rulla enkelt av. Mer tillförlitlig Eftersom fukt inte kan hålla sig till de Nanobelagda objekten är det svårt att skada dem. Mindre fukt och vatten innebär mindre reparationer och mindre krångel. Längre livslängd Då ingen fukt komma in i objekten inuti det finns nästan ingen korrosion, vilket resulterar i längre livslängd för exempelvis en hörapparat. Omfattande tester visade skillnaden Våra omfattande tester visade att Nanobeläggning ger ett bra resultat. Vi utsätter enheten till onaturliga nivåer av fukt under 5 veckor. Efter att ha testat, enheten med Nanobeläggning påvisades inga effekter alls, medan över 60 % av icke-belagda enheter antingen slutat att fungera och 100 % var synbart påverkade.

18 Nano Coatings Paint Grön Framtid Ny spray-on, kan nanotekniska beläggningar hålla ipod skärmar från repor, gör pappersprodukter vattentäta och utföra andra mindre moderna underverk. Och eftersom de är billigare, lättare att tillämpa och mer miljövänliga, än ämnen som används för närvarande, kan nanoteknikbaserade beläggningar ersätta många av dagens industriella färger och beläggningar. Nano beläggningar "flytande fasta" består av extremt små partiklar, har unika egenskaper - som extrem flexibilitet, enkel vidhäftning och beständighet mot korrosion och mikrobiell tillväxt - som starkt kan ändra tillverkningsprocessen. Sally Ramsey, en av grundarna och chef kemist av ekologi Coatings, började utforska kostnader och potentiella miljöfördelarna för Nano beläggningar i Hon använde nanopartiklars av mineral oxider för att skapa vattentäta beläggningar för papper vid hälften av kostnaden för syntetiskt papper. Derivatinstrument material kan användas för att producera vattentäta kartonger, eller integreras i byggnadsmaterial som gips för att förhindra mögel från att växa om det blir blött, säger Ramsey. The Wonder beläggningar också kan göra små videoskärmar på elektroniska apparater som ipods och mobiltelefoner mer hållbara. "Slitstyrka och reptålighet är mycket förbättras" när nano appliceras enligt Ramsey och ythårdhet stärks utan att förlora klarhet. En liknande nanobeläggning med licens från ekologi Coatings genom kemisk jätte DuPont, kunde revolutionera bildelar industrin när det kommersialiseras, eventuellt redan i år. DuPont hoppas att producera nanofärg som skyddar fordonskomponenter, avsevärt minskar miljöpåverkan från bilar genom att skära i den mängd energi och material som behövs. Nanobeläggning skulle radikalt förändra tidskrävande och kostsam process att tillämpa beläggningar på bildelar. Då nanopartiklar är tillräckligt små för att appliceras med användning av konventionell sprututrustning, menar Ramsey att nanoteknikbeläggningen kan härdas enkelt genom att exponera ytan av bildelar för ultraviolett ljus under 10 sekunder eller mindre. "Efter UV (ljus) träffar den, blir det en tunn plåt av plast", sade hon. UV-härdning, som avslutas vid rumstemperatur, skulle ersätta den vanliga härdningsprocess, som kräver placering delar i ugnar vid temperaturer av upp till 400 grader Fahrenheit så länge som 40 minuter. De farliga kemikalier som för närvarande används kan uteslutas med nanobeläggningar vilket kan rädda tillverkare från spårning av utsläpp och bortskaffande av lösningsmedel. Det hela blir till en mer miljövänlig process med en välkommen bieffekt: lägre tillverkningskostnader.

19 Enligt Bob Matheson, teknisk chef för strategisk teknik produktion vid DuPont med Ekological Coatings "nanobaserade material kan minska kostnaden för att tillämpa en beläggning från" några ören per artikel ner till 1 procent per artikel eller mindre. " Växling till nanobeläggningar kan också ändra hur bildelar är utformade. Exempelvis skulle ingenjörer använda olika material för att de inte skulle behöva oroa sig för värme som skulle kunna vara smältande av plastdelar i tillverkningsprocessen, sade Matheson. "Vi är i ett tidigt skede av en djupgående industri förändring", sade han. Matheson sade att tekniken sannolikt skulle tillämpas först "under huven" delar, såsom oljefilter eller skivbromstrummor. DuPont valde produkter från ekologi Coatings eftersom tekniken är renare och mindre energikrävande än andra UV-härdande lacker, säger Matheson. Han uppskattar att tekniken kommer att minska den mängd energi som används i beläggningen-ansökningsprocessen med 25 procent och minska materialkostnaderna med 75 procent. Emellertid kräver UV-härdning att utsätta hela ytan av delen till ljuset, vilket är en begränsning. Fabriker skulle behöva göras om för processen att ersätta rum konstruerade för att tåla höga temperaturer med kedjor av UV-ljus, säger Matheson. Paul Uglum, förespråkare för utseendeteknik för bildelar i företaget Delphi, sade att hans företag börjat använda några UV-härdande färger. Han sade att värmehärdning stör tillverkningsprocessen. "Om du har delar som är i en ugn i en halvtimme resulterar detta till att du har en stor buffert av delar som väntar på att färdig", sade han. Uglum sade den energi som sparas från att byta till UV-härdande färger skulle vara betydande, eftersom hans division av Delphi producerar 3,5 milj delar per vecka. Mängden färg som används kan minskas genom "tusentals liter", sade han. "Att vara mindre energikrävande och mer miljövänliga är ett plus", säger Charles Griffith, auto projektledare på ideell miljö grupp Ekologi Center. Bildelar tillverkare kan dra till tekniken eftersom "om du använder icke-farliga material till att börja med, så att du inte har samma rättsliga triggers", sade han. Men eftersom "kunskapsläget om några nanopartiklar är ganska omogen, Griffith sa, "vi skulle behöva veta om hälsa studier för de potentiella effekterna av dessa partiklar."

20 Förbättrade färger och beläggningar Nano i färger och beläggningar Först av allt, det är ganska svårt att skilja mellan betydelsen av beläggningar och färg. Så det kan vara bättre att bara tänka på det som "beläggningar" är den allmänna termen och "målar" kommer inom ramen för beläggningar. Det finns massor av färger och beläggningar som har använt någon form av nano under ett antal år. Beläggningar När du försöker att förstå användningen av nano i beläggningar, bör du förstå att ibland är ingredienserna i beläggningen nano men beläggningen i sig inte är det. Och andra gånger den faktiska beläggningen struktur är nano. Den senare används är mer sällan och är i första hand begränsad till användning inom elektronikindustrin. Men den förra är ganska välanvända. I allmänhet kan Nanocoatings vara anti-graffiti, antistatisk, anti-dimma eller anti-blänk eller de kan blockera UV-ljus och samtidigt tillåta synligt ljus genom medicintekniska produkter för att motverka avslaget i kroppen. Den amerikanska marinen använder beläggningar som innehåller nanopartiklar för att reparera slitna delar på fartyg. Metall nanopartiklar används inom elektronikindustrin för att

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK?

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Visst minns du att allting består av atomer? En sten, en penna, ett videospel, en tv, en hund och även du består av atomer. Atomer bildar molekyler eller

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Tryckt funktionalitet: Funktionellt material applicerat med tryckteknik Materialet är upplöst i en vätska för att bilda ett bläck Funktionen kan vara tex. Ledande

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu

Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu Vad är nano? Nanoteknologi är vetenskap, ingenjörsteknik och teknologi som bedrivs på nanonivå (ca 1 till 100 nanometer) Nano kan avse teknik, material, partiklar,

Läs mer

En grön revolution inom biltvätt

En grön revolution inom biltvätt En grön revolution inom biltvätt Eco Shine har nöjet att presentera det nya miljövänliga, vattenfria systemet för biltvätt. Bilskötseln kan nu göras på bråkdelen av tiden med bibehållen proffskvalitet.

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning Nord och syd Magiska magneter Osynliga krafter som verkar på avstånd Föreläsning 10/ 2010 Marica Ericson Redan de gamla grekerna Kinesisk kompass Gjorde kompasser av magnetit på 1100-talet magnetit ca

Läs mer

Nanotekniken revolutionerar världen.

Nanotekniken revolutionerar världen. The Ångström Laboratory Nanotekniken revolutionerar världen. Maria Strømme Professor i Nanoteknologi Uppsala Universitet REVOLUTIONERANDE KRAFTER Grundläggande framsteg i vetenskap och teknik kommer ~

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

SecuSan Den nya hygienstandarden Kliniskt testad

SecuSan Den nya hygienstandarden Kliniskt testad Den nya hygienstandarden Kliniskt testad Den nya hygienstandarden Problemet I Tyskland ådrar sig varje år mellan 400 000 till 600 000 patienter en infektion i samband med en inläggning eller besök på sjukhus

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Magnetpulverprovning. Inspecta Academy

Magnetpulverprovning. Inspecta Academy Magnetpulverprovning Inspecta Academy 1 Magnetpulverprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Magnetpulverprovning 4 Magnetpulverprovning Magnetpulvermetoden Denna presentation ger en grundläggande kunskap om hur

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

530117 Materialfysik vt 2010. 10. Materiens optiska egenskaper. [Callister, etc.]

530117 Materialfysik vt 2010. 10. Materiens optiska egenskaper. [Callister, etc.] 530117 Materialfysik vt 2010 10. Materiens optiska egenskaper [Callister, etc.] 10.0 Grunder: upprepning av elektromagnetism Ljus är en elektromagnetisk våg våglängd, våglängd, k vågtal, c hastighet, E

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Silikoner i världsklass för globala lösningar

Silikoner i världsklass för globala lösningar Silikonlim/tätning Produkter för gjutning och inkapsling Värmeledande material Konforma beläggningar Smörjfett & Primers Silikoner i världsklass för globala lösningar 1-komponents lim/tätning ACC Silicones

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Nanovetenskap en unik möjlighet Manus: Kristoffer Meinander

Nanovetenskap en unik möjlighet Manus: Kristoffer Meinander Nanovetenskap en unik möjlighet Manus: Kristoffer Meinander Nanovetenskap eller nanoteknik är ett nytt forskningsområde där målsättningen är tillverkning och kontrollerbarhet av material på en atomär och

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

SUMMARY ÖVERSIKT SPECIAL FOR THE VEHICLE FOR THE OFFICE FOR THE STORE FÖR KONTORET. s 3-4 s 5-6 s 7-8 s 9-10 s 10-11

SUMMARY ÖVERSIKT SPECIAL FOR THE VEHICLE FOR THE OFFICE FOR THE STORE FÖR KONTORET. s 3-4 s 5-6 s 7-8 s 9-10 s 10-11 KATALOG 2013 ÖVERSIKT SUMMARY s 3-4 s 5-6 s 7-8 s 9-10 s 10-11 FÖR FORDONET FÖR KONTORET FÖR BUTIKEN FÖR HEMMET SPECIAL FOR THE VEHICLE FOR THE OFFICE FOR THE STORE FOR THE HOME SPECIAL FORDON VEHICLE

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka!

nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Succémadrassen nu i Sverige Hur fungerar magnetterapi? Vad säger läkaren? Patenterad teknologi Jag blev smärtfri efter en vecka! Så fungerar magnetterapi Läkaren uttalar sig Magnetfälten återupprättar

Läs mer

Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu

Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu Presentation 3: Utgör nanomaterial en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet? www.nanodiode.eu Hälsoeffekter som identifierats så här långt Nanomaterial kan tränga längre in i den mänskliga kroppen

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Naturens förträfflighet och bekvämlighet.

Naturens förträfflighet och bekvämlighet. Högkvalitativ komposit i kork för marina miljöer Lång livslängd i marina miljöer Känns alltid svalt under fötterna Bra halkfria egenskaper i blöta miljöer Lätt att rengöra Prefabricerade samt färdiga däck

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik att medvetet och kontrollerat skapa funktionella strukturer och system med

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Framkalla fingeravtryck med olika metoder. Niklas Dahrén

Framkalla fingeravtryck med olika metoder. Niklas Dahrén Framkalla fingeravtryck med olika metoder Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Vanliga fingeravtrycksanalyser Den klassiska fingeravtrycksanalysen Framkallning med jodånga Framkallning med

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 15:e augusti 2013 Handledare: nna Frick, Göteborgs Universitet (anna.frick@chem.gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle.

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle. Välj rätt kirurgisk tejp till rätt tillfälle. Val av rätt tejp ger en säker fixering, minskar risken för hudskador, förlänger användningstiden och ökar därmed kostnadseffektiviteten. 3M är en av världens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer