AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA Aktiedelen, uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30"

Transkript

1 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA Aktiedelen, udaterad Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints. Ugift ( + 1= 3 oäng) Beakta följande riser å en aktie över fyra år. År Pris a) Beräkna det aritmetiska och det geometriska medelvärdet T xi Artitmetiskt medelvärde x = = T i= 1 1/ T 1 x T = Geometriskt medelvärde: x = ( x x... ) 50 För oäng krävs redovisade lösningar, mindre räknefel tolereras. b) Kommentera skillnaden, vilket medelvärde ger den mest rättvisande bilden vad som hänt, vad som kan komma att hända i framtiden? Tumregel är att det geometriska medelvärdet är bättre å att återsegla vad som har hänt, men är inte nödvändigtvis den bästa rediktorn. Alltså är geometriska medelvärden särskilt bra för utvärdering av vad som hänt, ty investeringar. Ugift 3 ( = oäng) En statsobligation har 4 år lötid, kuongräntan är 3.5% (årliga kuonger), det nominella värdet är för närvarande handlas denna ty av obligationer till en yield to maturity som är 3%. a) Vad blir riset å obligationen? 1

2 Använd formeln för att lösa ut obligationens värde (annuitet + nuvärde och finn att riset blir b) Anta att räntan och därmed yielden ökar med 0.5% under kommande år vad blir den årliga avkastningen å obligationen? Om räntan ändras betyder de att YTM ändras, i detta fall till 3%. Nu blir riset lätt att finna, använd formel, eller ange att on c = y => P = (nominellt värde) face value, dvs Den årliga avkastningen blir då (HPR), eftersom allt redan är i år, r = P P0 + Kuong = = => 4.58% P Dvs. en förlust ga. att kaitalförlusten inte uväger inkomsten från kuongen. Ugift 4 (1 + 1 = ) Elin Elinsson är 65 år och har i samband med sin ension fått ett avgångsvederlag å kronor efter skatt. Hon vill nu investera engarna genom att köa en årlig annuitet under hennes förväntade livslängd som är 0 år. Utbetalningarna skall börja ett år efter investeringen. a) Om räntan är 3% vad blir hennes årliga utbetalningar från annuiteten? b) Om hon vill ha månatliga utbetalningar hur stort blir månadsbeloet? I detta fall använd annuitetsformeln för nuvärdet av en vanlig annuitet. Vi vet nuvärdet, dvs , räntan 3% och antal år (0 år eller 19 beroende å hur man räknar livslängden. Från detta läser vi ut den årliga annuiteten. Svar: 6886 I fråga b) ändras antalet erioder till T x 1 dvs 0 x 1, och räntan ändras från er annum till er månad, dvs 0.03/1. Svar: 18. Så länge formeln stämmer har, i denna tenta, toleransnivån varit hög för felräkningar. Ugift 5 ( =7) Följande är givet, det finns två tillgångar A och B med följande karakteristik E(r A ) = 9%, E(r B ) = 6.5%, σ A = 18% σ B = 1%, cov(r A, r B ) = 40 Den riskfria räntan är r f = 3%, a) Vad är den förväntade avkastningen och risken (i rocent) å en ortfölj med vikterna w A = 0.40 och w B = 0.60? LÖSNINGSFÖRSLAG 5a:

3 Avkasting: E ( ) = = = r Eller 7.5%. Det kneiga är att varianser och kovarianser är angivna i rocent %, vill man gå till decimaler för kovariansen så måste den divideras med (100*100). Använder man rocent, och kovariansen istället för korrelationen, blir ekvationen och svaret, ο = = = 1.88 σ = 1/ [ 1.88 ] = % Använder man decimaltal blir ekvationen och formeln ο = = = σ = 1/ [ ] = Alt. Om man använder korrelation istället för kovarians, = 40/(18x1) = ο = = = σ = 1/ [ ] = Vilket ger 11.09% i standardavvikelse = risk Korrelationen i rocent eller decimaltal blir oberoende om man startar från rocent eller decimaltals uttryck. b) Anta att vikterna förändras till w A = 0.8 and w B = 0.0. Vilken av de två ortföljerna är att föredra, motivera? Vilket mått kan användas för att jämföra och utvärdera ortföljerna. LÖSNINGSFÖRSLAG 5b: För ortfölj : E(r) = 8.5% och standard avvikelse 15.03%. Portföljen har något högre avkastning och lägre risk. Ett sätt att jämföra via Share måttet dvs. avkastning er risk enhet. (Se Share i läroboken). Share för Portfölj 1: ( )/ = Share för Portfölj : ( )/ = En jämförelse visar att ortfölj 1 har den högre Sharekvoten dvs. mer avkastning er risk och är därför att föredra. c) Ta den bättre ortföljen från fråga b) och skaa med hjäl av den riskfria tillgången en ortfölj med avkastningen 5%. Vad blir det för vikter? Vad blir risken i denna ortfölj? Vi får följande two-asset ortfolio 0.05 = w1 * (1 w1 ) * Eftersom vikterna måste summera till 1.0, lös ut vikterna och finn: w 1 = 0.636, och w =(1-w 1 ) =

4 0.5 = Risken blir σ = [ w ] = Dvs. 4.04% risk i denna ortfölj. Eftersom den risk-fria tillgången har varians = noll, och kovarians = 0 försvinner den från variansberäkningen i denna ortfölj (som ofta benämns den komletta ortföljen), och lösningen blir enkel. d) Använd en figur och visa med utgångsunkt från dina beräkningar i b) och den riskfria räntan hur det är möjligt för en investerare att öka avkastningen över vad de två ortföljerna i ugiften kan ge. Vad blir riset för den ökade avkastningen? LÖSNINGSFÖRSLAG Här kan man fördel använda figuren med riskfri ränta och fronten med riskortföljer för att visa hur en investerare kan gå längs den räta linjen för att få högre risk i utbyte mot högre risk. Dvs. riset för högre avkastning är högre risk. e) I vilken mening är den riskfria räntan riskfri? Med riskfri menas att tillgången saknar default risk, det är inte riskfritt i meningen att avkastning och värde är inflationsskyddat eller att värdet innan inlösen datum är konstant. Här är bedömningen något hårdare, det krävs mer än att åeka default free för att få full oäng. Ugift 6 (1+1= ) Ett företag betalar idag 5% i ränta å sina skulder, betavärdet är 1., marknadens riskremium är 6%, den riskfria räntan är %. Företaget har 50m i skulder och 150m eget kaital. Bolagsskatten är 6%? a) Vad blir företagets kaitalkostnad? Avkastningskravet å eget kaital ges av CAPM: *0.06 = 0.09, dvs. 9.% r WACC = (1 0.6) = = Dvs. WACC är 7.8%. b) Om du använder ugifterna ovan blir kaitalkostnaden inte helt korrekt, var ustår felet? Här finns två möjliga/vanliga felkällor, 1) kostnaden för skulder skall vara YTM för nya lån. Värdet å skulder skall vara marknadsvärden, vi vet inte om så är fallet här. (Ok lite tröstris i oäng för att skattesatsen inte samma skattesats som i Sverige idag) Ugift 7 (++ = 6) Du skall bedöma och motivera ett möjligt investeringsbeslut med följande kassaflöden (Visa beräkningar och motivera alla svar): 4

5 År Fria kassaflöden Efter slutet av år 4 (från och med år 5) antas en tillväxt å 4% i all evighet. Företagets equity beta är 1.5, marknadens riskremium är 5.5%, kostnaden för lån är 3.5%, den riskfria räntan är 1.0%. Tanken är att finansiera med eget kaital till 100%. Bolagsskatten är 6%. a) Bör rojektet antas och i så fall varför? Hur övertygar du (med vilka argument) företagets styrelse och aktieägare om riktningen i beslutet? Se lärobok och exemelövning för hur man räknar. NPV blir ositivt och ca 4m. Projektet ger därför engarna tillbaka med en högre avkastning än jämförbara alternativa investeringar, och därför skall det genomföras. b) Dr Gnäll, medlem i företagets styrelse, vill gärna se en ayback beräkning å rojektet över 3 år, så gjorde de alltid i Dr Gnälls förra företag ABC. Du tvekar inför denna beräkning och svarar ganska utförligt med följande argument...? Utgå ifrån uträkningen ovan och åeka att ay-back bygger å en godtycklig tidslängd, och tar inte hänsyn till alternativlaceringen (avkastningskravet) c) Dr Gnäll menar också att rojektet istället borde finansieras med lån till 50% eftersom räntan å lån är lägre än avkastningskravet å eget kaital. Vad blir kaitalkostnaden? Och, visserligen kan kaitalkostnaden ändras, men varför har Dr Gnäll fel i sitt resonemang? (Utveckla) Att räkna WACC är lätt, dock är det så att när andelen skulder i finansieringen ökar, så ökar också avkastningskravet å eget kaital. Allt enligt Modigliani-Miller. Här behöver man inte räkna ut det nya avkastningskravet å eget kaital. Men en tydlig diskussion behövs. Ugift 8 ( oäng) Ale har i aril 013 $145 miljarder i kassan. Ale meddelar att 1) de skall öka utdelningarna de kommande åren (med total 45 miljarder under 3 år), ) att de skall köa tillbaka aktier för $60 miljarder och 3) ta u lån till att utveckla nya rodukter. a) Diskutera rinciiellt om denna nyhet kommer att åverka aktieriset? (Utgå från vad vi vet från ovan) 5

6 Här krävs en tydlig diskussion utifrån antagandet om att inget utom att bolaget betalar ut vad som är innehållna vinstmedel, genom högre utdelning och återkö. I rinci ändras inte företagets värde. Högre utdelning skall bara föra ut (vinst) engar från bolaget till ägarnas fickor. Återkö åverkar aktiekursen, som stiger g a mindre aktier i relation till generande kassaflöden. Detta gör det möjligt för aktieägare att göra s.k. homemade dividends (förklara). Sedan kan vi föra en diskussion om signalolitik, och kanske att det finns lacerare som är intresserade av en relativt säker och hög avkastning å kort sikt efterson räntorna är extremt låga för tillfället. (Bedömningen av denna fråga har vart ganska hård jämfört med övriga frågor) 6

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer