YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER"

Transkript

1 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK

2 % Andel godkända projekt i % av totalt ansökta projekt och beviljat belopp i % av sökt belopp Antal ansökningar Beviljat belopp Samtliga ansökningar Ansökningar från SP Det lyckade utfallet beror främst på ett systematiskt arbete för att hitta potentiella framgångsprojekt hos utvecklingsinriktade företag. God kapacitet och kompetens att driva FoU-projekt i samarbete med företag, omfattande företagskontakter, systematiskt arbete med att identifiera, värdera och gallra möjliga projektidéer samt hög kvalitet på projektansökningar bidrar också. SP en bred resurs för små och medelstora företag Nära 80 procent av SPs kunder är småföretag. Vi jobbar med såväl traditionella provningsuppdrag som internationella utvecklingsprojekt där vi utnyttjar hela SPs tekniska bredd och kompetens för att utveckla, tillämpa och sprida kunskap. Basen utgörs naturligt av SP omfattande laboratorieresurser, forskare och ingenjörer som är vana att tillämpa sin kunskap i företagsprojekt Innovationer identifieras För att lyckas måste varje insats som syftar till tillväxt baseras på det en skilda företa gets situation, vilket förutsätter god erfarenhet av att arbeta med företag. Insatserna ska också kunna kombinera miljöfrågor, produkt- och affärs ut veckling. För att kunna identifiera utvecklingsbara idéer har vi på SP utvecklat en metodik för en dialog med företagen som tillämpas inom olika områden. Det senaste exemplet är identifiering av innovationer inom miljö- och energiområdet. Ett annat exempel är är vårt arbete inom Vinnovas Forska&Väx-program. Resultatet från ansökningarna våren 2008 visar att vi är på god väg. Mer än 30 procent av de projekt där SP engagerats beviljades. Det ska jäm föras med den genomsnittliga beviljningen som var procent. Samarbete med andra utvecklingsaktörer är viktiga för företagens utveckling. Vi samarbetar inom en rad olika områden såväl på regional som på nationell och internationell nivå. Inom Smart Textiles samverkar vi med Högskolan i Borås, Swerea IVF och Interaktiva institutet för att utveckla morgondagens smarta textilier. Inom Industriell Dynamik samverkar forskningsinstitut och högskolor i Västsverige för att hjälpa företagen inom Västra Götaland att utvecklas. Vi kan också hämta kompetens från hela Sverige genom nätverket teknikmäklarna som representerar konsulter, forskningsinstitut samt universi tet och högskolor från i stort sett hela Sverige. Våra internationella nätverk utnyttjar vi för att ge företagen möjlighet att delta i de europeiska forskningsprogrammen Minimal byråkrati De mindre företagens utveckling begränsas ofta av brist på tid och eko nomiska medel för att kunna genomför nödvändiga utvecklingsprojekt. För att kunna ge en bra service till företagen har vi på SP en särskild funktion, SP Småföretag, där vi med liten byråkrati, korta beslutsvägar och stark fokusering på företagens behov hjälper till med att hitta rätt kompetens för utvecklingen, hitta finansiärer och hjälpa till med ansökningar. Vi hjälper till med analyser och arbetar fram planer och aktiviteter. Det kan handla om allt från innovativa projekt och provningsuppdrag till problemlösningar och utbildning. Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Matz Sandström, , Susanna Kindberg, , MATZ SANDSTRÖM SUSANNA KINDBERG 2

3 foto : margaret simonson INNEHÅLL #3/08 Samarbete med Glafo ska bredda kompetensen 4 Ökad tryckkunskap kan ge snålare motorer 4 Nytt EMC-labb invigt 5 Nytt samarbetsavtal mellan SP och LTU 5 Hallå där Rauni Seppänen 5 Svensk forskare får internationellt värmepumpspris 6 Bostadsområden ska bli energieffektivare 6 Kemikalielag nu i kortform 6 Grönt ljus för test av konstgräsplaner 7 Byggprodukter måste CE-märkas 8 Premiär för certifierat avloppsslam 9 Varje år anläggs över bränder runt om i landet. Minst hälften är orsakade av ungdomar under 18 år. Nu satsar SP, tillsammans med Brandforsk, Räddningsverket och försäkringsbolagen, på att komma till rätta med problemen. Läs mer på sidan Konstgräs blir allt vanligare på landets fotbollsplaner. Orsaken är framför allt det tuffa klimatet men även att det spelmässigt allt mer liknar riktigt gräs. SP är nu godkänt att prova underlaget avsett för breddfotboll. Peter Alberius ser möjligheterna Förarbeteende ska studeras 12 Konferens om snåla hus 13 Storsatsning på utveckling inom livsmedelsindustrin 14 Forskning för färre skolbränder Notiser Cigaretten som fimpar sig själv CE-märkning av byggprodukter kommer att bli obligatoriskt även i Sverige. Enligt EU-kommissionen innebär den nya förordningen att systemet blir tydligare. Det blir allt vanligare att använda trä som bärande material när man bygger större hus. Derome Mark och Bostad ska därför, tillsammans med Tyréns AB, utveckla ett industriellt system för att effektivisera byggandet. Teknik & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Redaktör Staffan Ljung, Ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, Adress: SP, Box 857, Borås, Grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Responstryck, Borås Upplaga: ex. ISSN Adressändringar: SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Teknik & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet, SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installations- och anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet, GLAFO Glasforskningsinstitutet, s p /t e k n i k & f o r s k n i n g #1/08 3 3

4 Glafos verksamhet vilar på fyra ben: planglas, förpackningsglas, konst- och hushållsglas samt isolerfiber. f o t o : e l i s a b e t h f ly g t /r o l f l i n d Glasforskare breddar SPs kompetens Från den 1 juli i år ingår Glafo AB Glasforsk ningsinstitutet i SP. Som en del i en större koncern kan vi leverera större värde till våra uppdragsgivare. Det ger också nya möjligheter att ingå i ännu större projekt i framkant av utvecklingen, säger Glafos vd Bertil Fredlund. Glafo har sin bas i konstglas och verkar mitt i Glasriket. Bruksglas, planglas, glasfibrer och förpackningsglas ingår också i verksamheten. Nu kommer Glafo och SP bland annat att satsa tillsammans på glas/bygg, där verksamheterna kompletterar varandra. w Glafo är Nordens enda glasforskningsinstitut och ligger i Växjö. Det grundades 1945 av glasbruken i Glasriket. Glafo har tio medarbetare och verkar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till konst-, förpacknings-, fiber- och Genom Glafo stärker vi vår kompetens inom glasbyggområdet och det innebär att vår ställning som byggforskningsinstitut blir ännu starkare, säger SPs koncernchef Maria Khorsand. SP äger 60 procent av Glafo AB, 40 procent ägs av Glafos intressentförening. Samgåendet planglastillverkare. Kärnverksamheten ligger i området från glasets råmaterial, till smältprocessen och det färdiga glaset. Dessutom arbetar Glafo med fråge ställningar kring förädling och andra tillämpningar av materialet glas. Läs mer på ger fördelar för både Glafos och SPs kunder genom att de får tillgång till den breda kompetens och de kraftfulla resurser som finns inom koncernen. Det innebär också att SP-koncernens sam arbete med både Växjös och Lunds universitet stärks. Tryckkunskap ska ge snålare motorer Förbättrade möjligheter att mäta dynamiska tryck med mycket hög precision skulle innebära stora vinster för många tillverkande företag. På SP arbetar man nu med att försöka göra detta verkligt. En dieselmotor är ett bra exempel på en tillämpning där det är viktigt att kunna göra bättre mätningar av mycket snabba tryckförlopp. I dagens dieselmotorer sprutas bränslet in med tryck på över bar. Skälet är att öka effektiviteten och minska förbrukningen. Kan man styra detta förlopp perfekt finns goda möjligheter att göra motorerna ännu snålare. Problemet är att det är svårt att göra dynamiska tryckmätningar. Det saknas kunskaper om hur givarna reagerar och det finns inga referenser vid snabba förlopp. Alla standarder är nämligen baserade på statiska tillämpningar, säger Fredrik Arrhén, mätexpert på SP. Laboratorieförsök och modelleringar På SP sker nu försök i laboratoriemiljö. Man använder sig bland annat av en specialkonstruerad kammare där ett membran delar utrymmet i två sektioner. En kraftig stötvåg sänds genom tuben, som är försedd med sensorer, och reflekteras vid ena änden. Fördelen med den här tekniken är att tryckökningen sker mycket snabbt, det rör sig om mikro sekunder. Förutom praktiska försök jobbar vi också med matematiska modelleringar, fortsätter Fredrik Arrhén. Spåra tryckstötar Kärnkraftsindustrin är också intresserad av området och har gett SP i uppdrag att ta fram nya kunskaper. I ett kärnkraftkraftverk är det av säkerhetsskäl viktigt att få snabb information om vad som sker i ledningarna som transporterar vätskor och gaser, för att så fort som möjligt kunna styra processen till ett säkert läge. Att spåra tryckstötar, som till exempel kan ge upphov till skador på rör och ventiler, är en annan viktig applikation. staffan ljung 4

5 Nytt EMC-labb invigt Weber heter SPs nyaste EMC-labb, designat för störnings provningar (EMC) av fordons elektronik. Med det nya labbet, döpt efter tyske fysikern Wilhelm Weber, befäster SP ställningen som den största EMCmätplatsen i norra Europa med totalt sex mätkammare. Ökat antal förfrågningar om provningar från fordonsbranschen är huvudskälet till att det nya labbet byggts. I synnerhet ser vi starkt kundtryck när det gäller provning av fordonsstyrenheter, säger Krister Kilbrandt, gruppchef för EMC-provning Fordon på SP. Ger kortare leveranstider Weber är designat för fordonskomponenter med en maximal vikt på cirka 500 kilo. Labbet kan användas för provning mot alla EMC-delmoment. Tillsammans med en ökning av personalstyrkan hoppas vi att det nya labbet underlättar för våra kunder tack vare kortare leveranstider. w Provningskammaren, som har en volym på 150 m 3, klarar emissionsmätningar och immunitetsprov i spektrat 10 khz 18 GHz. Weber är speciellt anpassad för mätningar enligt standarderna CISPR25, ISO x serien och immunitetsdelar av EN-basstandarder. Ökar kapaciteten Det nya labbet kompletterar de labb som redan finns på SP och ger en välkommen ökning av kapaciteten. Labbet är byggt på rekordtid, tack vare att en befintlig lokal kunde användas. Labbet håller, trots den korta byggtiden, samma höga standard som övriga EMC-labb på SP och är liksom dessa helautomatiskt för att ge korta mät- och ställtider för kunderna. En skillnad mot övriga labb är att ett speciellt kompakt ferritiskt dämpmaterial delvis har använts för att öka tillgänglig golvyta i labbet, säger Krister Kilbrandt. staffan ljung Hallå där Rauni Seppänen, forskare på Skogsindustriella sektionen på YKI, som disputerat med avhandlingen On the internal sizing mechanisms of paper with AKD and ASA related to surface chemistry, wettability and friction. Vad handlar avhandlingen om? Den fokuserar på modifiering av cellulosafibrer för att göra papper och kartong vattenav stötande. Två olika hydrofoberingsmedel som används kommersiellt inom pappersindustrin har studerats. Vilken är nyttan för industrin? Hydrofoberingsmedel används i de flesta typer av papper, antingen för att ge en jämn nivå av hydrofobering som i kopieringspapper eller för att ge en extremt hög vattenavstötande förmåga som i vätskekartonger för mjölkprodukter. Genom att öka kunskapen om dessa ämnens mekanismer och effekter på papper framställda av olika typer av fibrer och fyllmedel och i olika förhållanden, ges bättre kontroll och möjligheter för effektivare styrning i tillverkningsprocesser samt förbättrade produkter. Produkten av ett lyckat samarbete Forskningen i avhandlingen har varit på både bas- och mer tillämpad nivå där papper på pilotskala har tillverkats. Medan Rauni Seppänen doktorerade har hon också arbetat heltid som projektledare på YKI. Mycket av forskningen som ligger till grund för avhandlingen har därför även utnyttjats under tiden i olika uppdrag. Avhandlingen är en produkt av ett fint samarbete mellan flera industriföretag, Eka Chemicals, Hercules, Kemira, Korsnäs, M-real, Stora Enso, Tetra Pak, UPM och före detta Assi Domän under ett antal år. När resultatens konfidentiella tid var slut öppnades möjlighet till min avhandling, säger Rauni Seppänen. Rauni är också en av de kvinnliga disputerade forskare som redan fått möjligheten till vidare forskarmeritering baserade på strategiska samarbeten med utländska forskningsmiljöer genom Vinnovas VinnMerprogram. En av de första kunderna i SPs nya Weber-labb var Jonas Lindholm från Växjöföretaget Dasa Control Systems, som utvecklar och tillverkar styr- och kommunikationsutrustning för tunga fordon. SPs Krister Kilbrandt till vänster i bild. SP och LTU tecknar samarbetsavtal Forskarutbyte, doktorandutbildning och delade labbresurser mellan högskolor och institut. Det är några viktiga komponenter i byggandet av fler starka forskningsmiljöer i Sverige. f o t o :s p Ett nytt avtal mellan SP och Luleå tekniska universitet, LTU stärker områdena energi ur avfall, geoteknologi och bioenergi. Namn: Rauni Seppänen Ålder: 53 år Arbete: Projektledare vid Skogsindustriella sektionen på YKI och ansvarig för forskningsområdet papper och fibrer. 5

6 Svensk prisas för forskning om pumpar Professor Eric Granryd från Kungliga Tekniska Högskolan har tilldelats 2008 års Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award. Det skedde vid den internationella värmepumpskonferensen International Energy Agency Heat Pump Conference som hölls den maj i Zürich, Schweiz. Eric Granryds mest framstående bidrag till forskningen och utvecklingen av värmepumpande teknik, är hans beräknings metoder för luftvärmeväxlare och optimering av värmepumpsystem. Beräkningsmetoderna har använts mycket av industrin, speciellt för ytterligare förbättringar av värmeöverföringen på luftsidan, säger Monica Axell, forskare vid SP och projektledare för Heat Pump Centre. Heat Pump Programme (HPP) bildades 1978 och är ett program inom IEA, International Energy Agency. HPP är finansierat av sina medlemsländer, och bedrivs utan vinstsyfte. Programmet verkar för att öka användandet av värmepumpande teknik genom att påvisa en pålitlig och praktisk teknik som sparar energiresurser och Eric Granryd fick pris för sin forskning om skyddar miljön. luftvärmeväxlare och optimering av Värmepumpande värmepumpsystem. teknik inkluderar luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik. 6 staffan ljung Bostäder blir energisnåla Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammans med Chalmers Energicentrum och SP bidra till att bostäderna i miljonprogrammet blir mer energieffektiva när de renoveras. Det ska man göra i ett projekt kallat Milparena miljonprogrammets arena. Det är inte bara de nybyggda hus en som kan bli mer energisnåla. Lägen heterna som byggdes i det så kallade miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 förbrukar som regel mycket energi. Många av husen är i dag i stort behov av renovering, och det är en viktig utmaning för bygg branschen att samtidigt med det göra dessa bostäder mer energisnåla, säger miljönämndens ord förande Per Olov Blom. Kemikalielag i kortform En ny skrift från SP och Swerea IVF visar vad de flesta företag behöver veta för att kunna uppfylla baskraven i Reach, EUs nya kemikalielagstiftning. Alla företag berörs av Reach. Till skillnad från tidigare innebär Reach även krav på dem som tillverkar eller importerar varor. Helt nytt är också att vissa kemikalier kan komma att kräva tillstånd för att få användas. Reglerna införs stegvis och det finns många anledningar att uppmärksamma de konsekvenser som Reach får för det egna företaget, säger Hans Gustafsson på SP. Hans Gustafsson, SP, (överst) och Stefan Posner, Swerea IVF, har vardera mer än 25 års erfarenhet. Kurs för tillverkare SP och Swerea IVF genomför heldagskurser som riktar sig till importörer, distributörer och tillverkare av varor. Deltagarna får ett omfattande textbaserat kursmaterial om Reach, som är särskilt anpassat till varor. Kursmaterialet är ett praktiskt stöd för att bygga upp de egna rutinerna i kontakter med leveran törer och kunder, säger Stefan Posner, Swerea IVF. Samarbete i norr I samarbete med CMF och Jegrelius Forskningsinstitut i Östersund arrangerar SP och Swerea IVF också en kursserie för småföretag om praktisk hantering av kemikalier på det egna företaget. Kurserna ger en inblick i Reach, Spridas till hela byggsektorn Milparena ska följa upp metoder och teknik för energieffektiv renovering för att minska klimat påverkan från dessa lägenheter, men också för minskade driftskostnader. Er farenheterna från projektet ska sedan spridas till hela byggsektorn i Västra Götaland. Praktiska lösningar SP ska bland annat arbeta med dokumenta tion och utveckling av områden som tilläggs isolering, fönsterrenovering, luftläckage, värme återvinning, värmesystem och varmvatten. Målet är att få fram lösningar som kan användas praktiskt, säger Kristina Mjörnell, byggexpert på SP. I projektet som stöds av Energimyndig heten ingår följande kommunala bostads bolag; Alingsås hem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familje bostäder, Gårdstensbo städ er, och Göteborg Energi samt konsulter och byggföretag. En lättläst skrift ingår i alla kurser om Reach som arrangeras av SP och Swerea IVF. Nästa kurs hålls i Borås 26 november. Anmälan kan göras på under fliken Utbildningar. staffan ljung men handlar också om inköp, förvaring, hur man handskas med kemikalier och olika säkerhetskrav. KONTAKT Hans Gustafsson, SP, , Stefan Posner, Swerea IVF, ,

7 Det svenska klimatet gör att det blir allt vanligare med konstgräs på fotbollsplanerna. Grönt för test av konstgräs SP är nu godkänt av Svenska Fotbollförbundet (SvFF), för att prova konstgräs avsett för breddfotboll*. I dag finns cirka 120 elvamanna planer med konstgräs i landet och antalet växer snabbt. Det beror bland annat på vårt tuffa klimat, som sliter hårt på vanligt gräs, och att klippning och annat underhåll kan sparas in. Materialutvecklingen har också gjort att konstgräs spelmässigt numera är svårt att skilja från naturgräs, säger Ingvar Demker, teknisk handläggare på SP. Internationella regler Det är internationella fotbollför bundet FIFAs regler FIFA Quality Concept for Football Turf, som ligger till grund för SPs provningar. En konstgräsplan provas enligt en rad kriterier som stötupptagning, deformation, rotationsfriktion, bollrullning och bollstuds. SvFF rekommenderar att en plan provas vid nyanläggning samt efter tre år. Reglerna omfattar också krav på dränering. En godkänd konstgräsplan ska klara av att transportera bort 180 mm regn i timmen, vilket är väldigt stora vattenmängder, säger Ingvar Demker. Utförs i fält och laboratorium De allra flesta provningarna som rör boll/spelarinteraktion utförs i fält, det vill säga arbetet sker på plats. Analyser och materialverifieringar görs däremot i laboratoriemiljö. SP utför också kemiska analyser av komponenterna i konstgrässystemen samt av det lakvatten som kommer att dräneras bort vid regn. Även brandprovningar kan vara aktuellt för konstgräs, framför allt för användning i inomhushallar. Bengaliska eldar och liknande kan utgöra en potentiell risk för antändning. I fall där konstgräsytor är en del av en utrymningsväg måste konstgräset uppfylla gällande lagstiftning för utrymningsvägar. Kan påverka miljön Lakvatten från konstgräs kan innehålla giftiga ämnen. Undersökningar i Norge har visat att konstgräsplaner som innehåller gummigranulat från återvunna däck kan påverka den lokala miljön. Det är framför allt zink och fenoler som om de läcker ut kan inverka på vattenlevande organismer. Kemikalieinspektionen har studerat ämnet och gav i juni 2006 ut rekommendationer om materialval. Det har bidragit till andra typer av gummigranulat nu allt oftare ersätter bildäcken. * ) SvFF räknar spel i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som elitfotboll. Allt övrigt seriespel klassas som breddfotboll. För elitfotboll måste ett provningsinstitut vara utsett av FIFA, vilket SP hoppas ha blivit till våren KONTAKT Ingvar Demker, SP, , eller Stefan Almström, SP, , 7

8 Byggprodukter måste CE-märkas Inom några år kommer det även i Sverige att bli obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en ny förordning, Construction Product Regulations, CPR, som ska ersätta bygg produktdirektivet, CPD. Björn Sundström, brandexpert på SP, berättar att syftet är att förenkla och bli av med onödig byråkrati och reglering. EU-kommissionen nämner tre viktiga områden. Det handlar om tydlighet, förstärkt trovärdighet och behov av förenkling. Klargöra märkets betydelse När det gäller det förstnämnda området föreslås en förordning i stället för ett direktiv, alltså en striktare ordning. CE-märkets betydelse klargörs och märkningen blir obligatorisk i alla länder, alltså även i Sverige. För att stärka systemets trovärdighet blir det strängare kriterier för anmälda organ. Effek tivare marknadsövervakning ska införas. Tanken är att detta ska öka acceptansen för CEmärkta produkter, säger Björn Sundström. Färre system När det gäller det tredje området förenkling ska provning och kontroll förtydligas och förenklas. Antalet olika system för Attestation of conformity minsk as från sex till fem. Pro dukter där det inte finns krav på säkerhet ska inte behöva provas i samma omfatt ning som nu. Små företag med mindre än tio anställda ska få extra lättnader. Förslaget ska behandlas, bland annat av EU-parlamentet, innan det slutligen kan antas av ministerrådet. Det är tänkt att träda i kraft fullt ut den 1 juli Övergångsregler i början För att man ska kunna CE-märka en produkt måste det finnas en produktstandard eller ett ETA. Sedan får man räkna med att det blir övergångsregler. Därför kommer det att dröja några år innan det nya direktivet gäller för alla produktområden, konstaterar Björn Sundström. staffan ljung SP kommer även fortsättningsvis att i samarbete med industrin erbjuda P-märkning som ett komplement. Det kan gälla produkter med värdefulla egenskaper eller kontrollformer utöver det som ingår i CE-märkning eller tillämpningar i Sveriges nationella system. 8

9 Glada miner när första certifikatet delades ut. Från vänster: Annika Sevrell, Eslövs kommun, Annika Nyberg, Eslövs kommun, Gunilla Henriksson, SP, Anders Finnson, Svenskt Vatten, Katarina Hansson, Eslövs Kommun. Premiär för certifierat avloppsslam Ellinge reningsverk i Eslöv är först i Sverige med att få sitt avloppsslam certifierat. Ett bra steg på vägen mot att öka återföringen av växtnäring till jordbruket, säger Matz Sandström på SP, som har arbetat fram certifieringsreglerna. Det är Svenskt Vatten, en branschorganisation ägd av de svenska VA-verken, som gett SP i uppdrag att ta fram regler och utfärda certifikat för avloppsslam. Arbetet har skett i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, miljörörelsen och myndigheter. Stöder nationella miljömål Certifiering av slam är ett avgörande steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten som växtnäring. Miljö målet om fosforåterföring har beslutats då fosfor är en knapp global resurs, återanvändning av fosfor bör därför alltid eftersträvas. Vi är mycket glada att vi nu har kommit så långt att vi kan få dela ut certifikatet till Ellinge reningsverk i Eslövs kommun. Med ett certi fierat slam kan vi nu säkra att växtnäringen fosfor produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten och informationen om slammet uppfyller fastställda krav, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten. Certifieringen driver också på det viktiga arbetet med att fasa ut miljöfarliga kemikalier i samhället, uppströmsarbetet. Ökad efterfrågan SP har under våren 2008 genomfört ett antal utbildningsdagar om certifieringssystemet där ett hundratal processchefer, slamansvariga vid VA-verk och konsulter har deltagit. Vi räknar med starkt ökad efterfrågan på certifiering från landets reningsverk, säger Matz Sandström. KONTAKT Matz Sandström, SP, , staffan ljung Anders Finnson, Svenskt Vatten, , Även Käppalaförbundets produktion är certifierad Även Käppalaförbundet har fått sin slamproduktion certifierad av SP. Certifieringen gäller det avloppsslam som produceras vid Käppalaverket på Lidingö och innebär att slammet är godkänt att användas som växtnäring på åkermark. Käppala är därmed ett av de första renings verken i Sverige som fått sin slamproduktion certifierad enligt det nya systemet. 9

10 Peter Alberius ser möjligheterna Efter sju år inom Ytkemiska institutet, YKI, är han nyligen tillförordnad vd. Framför allt vill jag inspirera mina medarbetare. Genom att sprida entusiasm få alla att vilja gå i rätt riktning, säger han. Namn: Peter Alberius. Ålder: 38 år. Familj: Hustrun Anna och barnen Filip, 11, Ebba, 8 och Otto, 4 år. Intressen: Trädgårdsarbete, sportaktiviteter, vara ute i naturen, segling, historia, kulturer. Dold talang: Har åkt Vasaloppet fem gånger. Älskar den nördiga kollektiva galenskapen i att står där i Sälen på morgonen för att åka skidor i nio mil. Aktuell: Tf vd för YKI. Bakgrund: Civilingenjör i kemiteknik, teknisk doktor Materialkemi, chef för YKI:s material- och färgsektion. Som trebarnspappa är fritiden ett ordnat kaos av veckohandling, skjutsningar till kalas, umgänge med vänner och coachning av äldste sonens fotbollslag. Finns det tid så lägger han gärna ner lite extra jobb på trädgården i Täby, utanför Stockholm. När vi flyttade in för tre år sedan var den vildvuxen. Efterhand som vi har kapat och gallrat har vi upptäckt att vi har tre fina äppelträd, berättar Peter Alberius. Årets skörd ser ut att bli betydligt bättre än förra årets. Jag vet inte vad det är för sort men det blir ett väldigt gott äppelmos, säger han. Sportintresset och aktiviteterna följer naturen och årstiderna. Vi har båten på cykelavstånd så det händer att vi tar en tur på kvällen om det är fint väder. Vintertid blir det skidåkning och långfärdsskridskor. Det bästa med Stockholm är klimatet. Här har vi riktiga vintrar med snö. Annars har jag lätt för att trivas var jag än bor, säger han och syftar på sin flytthistorik. Doktor i materialkemi Peter Alberius är född i Borås, uppväxt i Oskarshamn och studerade till civilingenjör vid Universitetet i Lund, där han också träffade sin fru. Paret flyttade till Stockholm där han 1999 disputerade och blev teknisk doktor i materialkemi. Han fick en tjänst som gästforskare i Santa Barbara och familjen med två små barn flyttade till Kalifornien. Hela kulturen är öppen och välkomnande mot nykomlingar som behöver hjälp att komma tillrätta. Det är lätt att smälta in och vi trivdes väldigt bra, berättar Peter Alberius. Samtidigt växte saknaden efter släkt och vänner, men också efter allemansrätten och årstiderna. Efter 1,5 år flyttade familjen tillbaka till Stockholm. De material och metoder jag hade utvecklat hade koppling till det YKI gör i dag. Här fanns också en kundbas med intresse för det jag gjorde. Peter Alberius anställdes 2001 och byggde upp affärsområdet nanostrukturerade material, som har förnyat verksamheten och som i dag omsätter runt 10 miljoner om året. Det här är ett lysande exempel på SPs lyhördhet för nya teknologiplattformar som är av värde för kundbasen. Hans specialkompetens var att hitta koncept för att kunna blanda ickekompatibla komponenter med fasta material. Ett exempel är ett nytt kamouflagesystem som tagits fram på uppdrag av försvaret. Resultatet är ett pigment med överlägsen förmåga att bland annat reflektera värme, som kan användas i många olika applikationer. Nästa steg är att hitta fler tillämpningar och kunder. Just nu arbetar vi på två spår, mot kosmetikabranschen och mot färgindustrin. Vill attrahera internationell industri Organisationen är indelad i de fyra sektioner som främst arbetar med papper, läkemedel och livsmedel, material och färg, och kemisk industri. Här finns 65 specialiserade medarbetare och medelåldern är låg. Vår profil är att alla projektledare är disputerade. Dessutom rekryterar vi globalt vilket ger oss en stor mångfald som vi är stolta över, säger Peter Alberius. Målet är att attrahera internationell industri och att vara det självklara valet för kunder med intresse för ytkemiska problemlösningar. YKI satsar också på formulering, som exempelvis handlar om att hitta ersättningar för utgående kemikalier. När antalet kemikalier minskar gäller det att använda de som finns på ett optimalt sätt. Han ser oanade möjligheter för YKI och SP att tillsammans utveckla den gemensamma affären. Vi kompletterar varandra på många sätt, exempelvis med olika kundbaser som båda kan utnyttja. Viktigt är att vi låter kunden bestämma var den största kundnyttan finns. Hans intresse och vilja att förstå kunden tror han att han till stor del har med sig. Som tioåring lyckades han lära sin mamma att vindsurfa. Först var jag tvungen att lyssna, och därefter bryta upp problemet i delar för att stegvis komma framåt. Sedan dess arbetar jag efter den modellen. Peter Alberius ser möjligheterna. helena ullenius 10

11 Peter Alberius tillsammans med barnen Otto och Ebba hemma i trädgården. foto : jessica gow 11

12 Förarbeteende ska studeras I EU-projektet EuroFOT ska Chalmers, Volvo Person vagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP förse 150 fordon med testutrustning som samlar in data om hur vi kör till vardags. Det treåriga projektet EuroFOT bygger på att få ett säkrare, renare och mer effektivt transportsystem. Detta sker genom insamling av data från bilens egna system, extrainsatta sensorer samt kameror som filmar vad som händer i och runt bilen under körning. Avsikten är att mer noggrant kunna utvärdera vad som leder till olyckor och hur nya, aktiva system, som exempelvis kollisionsvarningssystem, kan hjälpa föraren i kritiska situationer. Utvärdera mätdata SPs roll i projektet är bland annat att ta fram metoder för att verifiera den tekniska utrustningen, att granska elsäkerheten och bygga processer för hur de praktiska studierna ska genomföras. En viktig uppgift är också att utvärdera kvaliteten på de mätdata som samlas in. Det rör sig om stora mängder signaler från exempelvis radar, GPS, video och eye trackers, som mäter ögonrörelser. Signalerna från alla dessa olika källor måste synkroniseras tidsmässigt, berättar Susanne Hurtig, mätteknisk expert på SP. Sverige har en ledande position i världen med denna typ av avancerad fältdatainsamling. Ett nationellt projekt pågår redan i Sverige och drivs av forskningscentrumet SAFER vid Chalmers. Erfarenheten från detta projekt används i EuroFOT där totalt 28 parter från fordonstillverkare, institut och universitet ingår. Mer än tusen fordon deltar I Göteborg utrustas 150 Volvobilar: 100 personbilar och 50 lastbilar med avancerad loggutrustning. Utöver dessa får 275 fordon i Europa enklare utrustning. Ytterligare fordon deltar genom att förarna fyller i frågeformulär, säger Trent Victor, forskningsledare på SAFER. De svenska parternas andel uppgår till 72 miljoner kronor på tre år. Hela EuroFOT-projektet är på över 200 miljoner kronor och startade 1 maj i år. staffan ljung 12

13 w w SAFER OCH EUROFOT SAFER Fordons- och trafik säkerhetscentrum vid Chalmers är en samlokaliserad forskningsmiljö bildad av 22 parter och placerad i Lindholmen Science Park i Göteborg. Parterna ska genom gemensamma forskningsprojekt inom trafiksäkerhet stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Projektet EuroFOT European Large-Scale Field Operational Tests on Vehicle Systems består av 28 parter. Svenska parter är Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar genom Volvo Technology, VTI och SP. w DESSA SYSTEM FINNS I FORDONEN: 1. CWAB (Collision Warning with Brake Assist) System som uppmärksammar föraren på att farten är för hög och att en kollision kan inträffa. Bromsar fordonet om föraren inte reagerar. 2. ACC (Adaptive Cruise Control) En farthållare med radar som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon. 3. LDW (Lane Departure Warning)/LKS (Lane Keeping Support) System som uppmärksammar föraren att fordonet kör ut över filmarkeringarna. 4. BLIS (Blind Spot Information System)/LCS (Lane Change Support) System som uppmärksammar föraren att ett fordon befinner sig i den döda vinkeln. 5. FEA (Fuel Efficiency Advisor) Finns endast i lastbilarna. Testfordonen förses med loggningsutrustning. Insamling av data sker sedan från bilens egna system, extrainsatta sensorer samt kameror som filmar vad som händer i och runt bilen under körning. foto : jan -olof yxell Branschen möts om passivhus Mellan 27 och 29 april 2009 arrangeras en brett upplagd konferens om passivhus i Göteborg. Energisnåla hus är en jättemöjlighet när samhället måste minska utsläppen av växthusgaser. KONTAKT Eva Sikander, , Monica Axell, , Sveriges första förskola byggd enligt passivhusprinciper står nu färdig. Den finns i Alingsås. f o t o: pa s s i v h u s ce n t r u m Passivhus använder betydligt mindre energi för uppvärmning än traditionella hus, säger Eva Sikander, byggexpert på SP som är medarrangörer. I norra Europa står bostads- och servicesektorn för mer än 40 procent av den totala energianvändningen. Med tanke på klimatförändringarna är det väldigt viktigt att vi arbetar för lösningar som minskar energi användningen i byggnader. Snåla passivhus är en fan tastisk möjlighet. Träffpunkt för hela branschen Det är andra gången konferensen ordnas. Premiären skedde i Norge i våras. I april 2009 blir konferensen, som hålls på Eriksbergshallen vid Göteborgs norra älvstrand, en träffpunkt för byggherrar, projektörer, entreprenörer, för valtare, material- och komponenttillverkare, energi konsulter, forskare, politiker och miljöorganisationer. Eva Sikander berättar att de inledande dagarna ägnas åt aktiviteter där europeiska och nordiska experter presenterar och diskuterar det senaste inom passivhus. Programmet kommer att delas upp i områdena forskning och utveckling respektive praktik och tillämpning. Det handlar om innovationer inom bland annat arkitektur, policys för riktlinjer, erfarenheter från genomförda projekt och olika framtidsscenarier. Det finns även möjlighet för företag inom bygg sektorn att delta i en utställningsdel, där exempelvis kompo nenter och olika systemlösningar visas. Under den tredje konferensdagen blir det studiebesök och möjlig heter att besöka passivhus i området. Betydligt lägre driftskostnader Utvecklingen av passivhus fokuserar på att hitta hög kvalitativa lösningar med lång livslängd och ett optimalt inomhusklimat. Inve steringskostnaderna är något högre än för traditionella hus, men detta kompenseras av betydligt lägre driftkostnader eftersom energianvändningen för uppvärmning är så låg. Lågenergihus och passivhus ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle. De är numer ganska vanliga i Tyskland och Österrike och vi ser också ett växande antal byggprojekt i de nordiska länderna, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på SP. staffan ljung Fotnot: Allt om konferensen finns på Observera att eventuella artiklar/abstracts ska vara inlämnade senast 21 oktober foto : staffan ljung Företrädare från byggbranschen är mycket välkomna till vårens konferens för att dela med sig av erfarenheter och lära av andra, säger Eva Sikander på SP. 13

14 Agneta Dreber, Li, jordbruks minister Eskil Erlandsson och och Kicki Svensson, LRF, deltog vid en pressträff på SIK i Göteborg i augusti. f o t o : a n n a o r r e s t i g Forskning ska stoppa skolbränder Storsatsning på utveckling inom livsmedelsindustrin I samarbete med Livsmedelsföretagen (Li) har SIK tagit fram ett stort antal resul tatinriktade projekt som nu beviljats pengar från regeringens storsatsning Livsmedelsstrategi för Sverige. Utvecklingsprojekten leds av specia lister inom SIK och bygger på samarbete kring produktions- och processteknik, produktutveckling, hållbar utveckling, förpackningar, hygien, säkerhet, utbildning och nätverk. Målet är att hela livsmedelskedjan, från rå varuproducenter till dagligvaruhandel, ska främjas genom kunskapsoch teknikutveckling. Tack vare finansieringen kan vi nu erbjuda svensk livsmedelsindustri att delta i många spännande utvecklingsprojekt till en verkligt låg kostnad, säger Klas Hesselman, vd på SIK. Konkret nytta Projekten är framtagna i nära samarbete mellan SIK, industrin och Li, Livsmedelsföretagens bransch organisation. Det innebär att de är rejält förankrade i näringslivets behov och att resultaten är efterfrågade. Därför kommer de också att göra nytta i företagen, staffan ljung DESSA PROJEKT HAR BEVILJATS STÖD 1. Utbildning 2. Nätverk 3. Förenklad metod för klimat/ GWP-beräkningar 4. Förpackningslösningar som ger minskad klimatpåverkan och högre produktkvalitet 5. Jobba smartare, minimera slöseriet Lean Production 6. Nya hälsosamma, glutenfria bröd 7. Metoder för bestämning av fetters kristallisationsegenskaper 8. Livsmedel utan Listeria monocytogenes 9. Säker kallrökt korv 10. Lång hållbarhet utan mögel 11. Smakliga rätter för ökad konsumtion av nyttiga vegetabilier 12. Hälsosammare och klimatsmarta charkprodukter 13. Energieffektiv och innovativ tillverkning av livsmedelsprodukter med kontinuerlig mikrovågsvärmning av pumpbara råvaror KONTAKT Är du intresserad av att delta i något projekt? Kontakta Marita Wallenius, SIK, , e-post: Anlagda bränder kostar samhället miljardbelopp varje år. Nu satsar Brand forsk, Räddnings verket och försäkrings branschen stort för att komma till rätta med problemen. SP är teknisk projektledare för projektet och deltar även i underprojekt. Petra Andersson är brandforskare på SP och teknisk projektledare för forskningssatsningen. Hon berättar att det varje år anläggs över bränder bara i Sverige. Vi vet att minst hälften är or sakade av barn och ungdomar under 18 år, även om det nio fall av tio aldrig identifieras någon gärningsman. Det sker ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige och enbart dessa uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. Lyckligtvis har de anlagda skolbränderna hittills inte resulterat i några dödsfall. Största satsningen någonsin Vad kan man göra för att förhindra bränderna? Går det att bygga bort riskerna? Kan man påverka ungdomar i positiv riktning? De här och många fler frågor ska be svaras i forskningsprojektet som Petra Anders son beskriver som den största och bredaste satsningen någonsin i Sverige med skolor i fok us. I de första underprojekten som startat kommer brandforskare, ingenjörer, beteendevetare och psykologer från bland annat SP, LTH samt Karlstads universitet och kommun samarbeta och ta 14

15 Petra Andersson, brandforskare på SP, ska nu tillsammans med ingenjörer, beteendevetare och psykologer från LTH och Karlstads universitet och kommun, undersöka hur man kan förebygga och förhindra skolbränder. (Bilden är ett montage). foto : per aronsson fram kunskap och kon kreta förslag till åtgärder för att minska brändernas antal. Vi på SP börjar med att granska den stati stik som finns. Vi ska också studera dokumentation från inträffade bränder. Det handlar om att försöka förstå hur de har anlagts. Vi är också intresserade av att se om det är en viss typ av skolor som brinner och om skolbränder främst är ett storstadsproblem. Forskningsprojektet startade i augusti 2008 och beräknas vara klart om fem år. Utan att före gripa några resultat finns det en hel del som redan nu kan göras för att minska brandriskerna, enligt Petra Andersson. Det kan handla om så enkla saker som att flytta på soptunnor och se till att containrar med lättantändligt innehåll placeras på säkra platser. Åtgärder redan när skolbyggnader ritas kan också hjälpa. Att ändra takfotsutformningen så att brinnande föremål får svårare att antända och att konstruera nya typer av släcksystem är några exempel på vad man kan göra. En viktig faktor är att dämpa lusten hos unga att anlägga bränder. Det kan man göra genom att skapa en trevligare och snyggare miljö för eleverna. Ekonomiska lösningar Petra Andersson poängterar att vilka lösningar man än kommer fram till i forskningen så gäller det att ta stor hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Det måste vara billiga åtgärder. Kommun erna har ont om pengar och det finns inga möjligheter att bygga om alla skolor. staffan ljung w Brandforsk tillsammans med ett antal samarbetspartners från bland annat försäkringsbranschen och Räddningsverket, satsar 17 miljoner kronor i ett projekt om anlagda bränder. Projektet, som ska genomföras under en femårsperiod, har den klara mål sättningen att påverka utvecklingen och verkligen minska antalet anlagda bränder. Mer om bränder finns på foto : margaret simonson 15

16 Effektiva trähus ska trotsa Effektivare byggande med högre kvalitet till en lägre kostnad. Med ett öppet industriellt system för byggnation ska hus i trä utmana både på höjden och på bredden. Det blir allt vanligare med större hus med trä som bärande material. I över ett sekel var det förbjudet enligt svensk bygglagstiftning men efter Sveriges inträde i EU år 1994 är reglerna borta. Derome Mark och Bostad fick nyligen pris av Sveriges Träbyggnadskansli för sin förmåga att bygga stort och högt i trä. Nu utvecklar de tillsammans med konsultfirman Tyréns AB ett industriellt system för att effektivisera byggandet. Vi vill kunna bygga lika högt och stort i trä som med andra material, säger Fredrik Damfelt, projektledare på Derome Mark och Bostad. Än så länge är vi i början av utvecklingen av systemet men vi har byggen planerade som kommer att dra nytta av systemet, bland annat i Varberg. Tillverkningen standardiseras Målsättningen är att kunna kombinera träets fördelar som byggmaterial miljövänligt, lätt och flexibelt med en industriell tillverkning i mo duler även för större hus. w ÅTTA OMRÅDEN SOM SKA GE FÖRBÄTTRAD BYGGPROCESS Tyréns har identifierat åtta delområden där förbättringar kan leda till en effektivare byggprocess. Planering och kontroll av processen Utveckling av tekniska system Förtillverkning av byggdelar Långsiktiga relationer mellan aktörer Logistik integrerad i byggprocessen Aktivt kund- och marknadsfokus Utnyttjande av informationsteknologi Systematisk kunskapsöverföring och mätning k ä l l a : l e s s i n g Det finns ju redan en betydande erfarenhet av industriell småhustillverkning i landet, tanken med det nya systemet är att på ett liknande sätt standardisera tillverkningen. Det handlar om att standardisera själva tillverkningsprocessen, inte husen eller byggnaderna i sig. Det är viktigt att hålla isär, säger Emile Hamon, affärsutvecklare inom industriellt byggande på Tyréns. Han drar en parallell med köksinredningen i ett hus eller lägenhet. I ett kök finns det låsta mått för hur höga och breda skåp och hyllor får vara. Det finns också standardiserade mått och gränssnitt mellan de olika komponenterna. Genom att måtten standardiseras skapas ett system där de olika delkomponenterna enkelt kan bytas ut mot andra beståndsdelar eller komponenter med annan yttre design. Standardisering av mått och gränssnitt gör att konstruktionen i princip är densamma för alla olika typer av kökssystem. Trots detta är det flexibelt och går att kombinera i oändliga varianter. Teknikplattformen i systemet ska vara uppbyggd på ett liknande sätt. Utifrån mindre komponenter med definierade mått ska det gå att sätta samman större moduler för exempelvis bjälklag, ytterväggar och innerväggar. På så sätt minskar variationen av tekniska lösningar i byggprojekten man förflyttar tid och resurser från projekteringen till en produktutveckling som är separerad från den traditionella bygg processen. Varför uppfinna hjulet gång på gång? Vi vill öka upprepningseffekten i byggprocessen, det leder i sin tur till ett mer kostnadseffektivt byggande, säger Emile Hamon. Arbetssätten förbättras Men teknikplattformen är bara en del i systemet som Tyréns och Derome arbetar med. Samtidigt som man utvecklar teknikplattformen förbättrar man också arbetssätten kring byggandet. Planering, projektering, tillverkning och produktion måste integreras mer samtidigt som erfarenheterna måste tas tillvara på ett systematiskt sätt. Med inspiration från bland annat Toyota, arbetar man för att få till en process med ständiga förbättringar. Kunskap och lösningar från byggprojekten Komponenter Moduler Moduler konfigurera s Specifik produktutformning Uppbyggnaden av teknikplattformen. Varje komponent har standardiserade gränssnitt mellan respektive komponent och modul. Samtidigt ger modulmåttet i sig ytterligare standardiseringsmöjligheter, ändå är systemet helt flexibelt olika kombinationer gör unika byggnader. g r a f i k: t y r é n s, m o d e l l a v j e n s e n 16

17 höjderna Prisbelönt trähus. Derome Mark och Bostads femvåningshus i Rydebäck utanför Helsingborg har fått pris för utmärkt modernt träbyggande. Under den vita putsen döljer sig en avancerad träkonstruktion allt från bärande stomme till hisschakt är byggt i trä. f o t o : d e r o m e som planeras ska återföras till bygg systemet. Utvecklingen av teknikplattformen och tillverkningsmetoderna av modulerna ska vara en kontinuerlig process även mellan projekten. Syftet är att skapa funktionella och långsiktiga lösningar som hela tiden kan utvecklas och förbättras. En sammanhållande del i hela byggsystemet är den IT-plattform som ska administrera alla uppgifter. Dels ska det finnas detaljerade uppgifter om samtliga komponenter och moduler som finns att tillgå, exempelvis mått och ingående material. Dels ska IT-plattformen gå att användas som stöd vid planering och projektering. Visualisering i 3D, kontroll av tekniska lösningar, produktionsplanering och tidplanering ska gå att utföra direkt i plattformen. Derome och Tyréns har fått utvecklingsstöd för systemet av Centrum för Byggande och Boende i Trä, CBBT, där SP, Växjö universitet och en rad företag finns med. Byggsystemet är öppet för alla och branschintresset är stort enligt Emile Hamon som presenterat systemet för flera ledande aktörer. Utvecklingen av systemet beräknas vara klart om två år. Då kommer också ett antal byggprojekt ha genomförts och/eller planerats med hjälp av det. När systemet är klart kommer det att kunna tillhandahålla beprövade lösningar och förenklad projektering med möjlighet till ständiga förbättringar, vilket i sin tur leder till högre kvalitet och lägre kostnader. jörgen tiger w TRÄ MILJÖVÄNLIGT, STARKT OCH LÄTT Trä Trä är är det det enda enda förnyelsebara byggmaterialet och förädlingen är relativt energisnål. Från vagga till färdig byggnad är trä överlägset andra alternativ. Det är också lätt att energiutvinna när det är dags för avveckling. Ökad efterfrågan på på virke virke för för förädling innebär högre innebär avverkningsålder högre avverkningsålder eftersom eftersom grövre virkesdimensioner grövre virkesdimensioner krävs. På krävs. så sätt På så stärks sätt skogens stärks skogens roll som roll kolsänka som kolsänka samtidigt samtidigt som de som längre de längre omloppstiderna bidrar bidrar till ökad till ökad biologisk mångfald. Genom att att trä trä är är ett ett mycket lätt lätt byggmaterial, samtidigt byggmaterial, som samtidigt det är starkt, som går det det är starkt, att bygga går på det mark att bygga med sämre på mark grundförutsättningar. med sämre Det innebär grundförutsättningar. att bostäder kan Det uppföras innebär att på platser bostäder som kan uppföras tidigare inte på platser varit tänkbara som tidigare vilket inte skapar varit nya tänkbara möjligheter vilket skapar till förtätningar. nya möjligheter till Tack förtätningar. vare högteknologisk träbyggnadsteknik den Tack är vare det nu högteknologisk möjligt att bygga träbyggnadsteknik exempelvis höga den är bostadshus, det nu möjligt större att offentliga bygga exempelvis byggnader och höga större bostadshus, vägbroar större i trä. offentliga byggnader Flervåningsbyggnation och större vägbroar i trä. i trä på ett fyrtiotal platser Flervåningsbyggnation runtom i Sverige visar i trä att på ett trä fyrtiotal inte kostar mer platser än runtom andra material. i Sverige Oftast visar att är det trä inte till och kostar med mer än billigare andra att material. bygga Oftast med trästommar. är det till och 17 källa: med billigare sveriges trävarubyggnadskansli att bygga med trästommar. källa : sveriges trävarubyggnadskansli

18 En dag om plastpåsens framtid Den 4 december arrangerar SP en seminariedag om plastpåsens vara eller icke vara. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att plastpåsar i olika former förbjuds i många länder. Detta delvis på grund av problemen som påsarna skapar, men även på grund av att de blivit en symbol för ett resursslukande konsumtions samhälle. Under dagen hålls ett antal föredrag med olika infallsvinklar på ämnet: tekniska, kommersiella, miljömässiga och politiska. Seminariet avslutas med en debatt ledd av miljökonsult Jakob Lagercrantz. Susanna Kindberg, SP, och Jesper Lindström, SIK, kan nu titulera sig diplomerade teknik mäklare efter att ha genomgått en utbildning som finansieras av Vinnova och Nutek. I Sverige finns totalt ett 70- tal teknikmäklare som jobbar i nätverk och träffas regelbundet. Susanna Kindberg. Syftet med nätverket är att skapa lönsamhet och tillväxt för små och medelstora företag via en snabb, effektiv och kostnadsfri mäkling och problemlösning. Med hjälp av en gemensam webbtjänst kan 18 Läs mer och anmäl dig på Teknikmäklare hjälper småföretag Jesper Lindström. KONTAKT vi raskt ta fram svar på enkla frågor eller hitta kompe tenser som företagen be höver. Och vi kan hitta kunskap och kompe tenser inom en mängd områden, det behöver inte bara handla om teknik, säger Jesper Lindström Mer att läsa finns på Rörisolering ska brandklassas Brandprovnings- och klassificeringsregler för rörisoleringsmaterial är nu fastställda av EU-kommissionen. Däremot finns inga CE-märkta pro dukter på marknaden eftersom produktstandarderna ännu inte är klara. En brandklassning av rör isoleringsmaterial är i antågande. I de nordiska länderna anpassas nu byggreglerna till det nya systemet, säger Björn Sundström, brandexpert på SP. 48 deltagare från en rad europeiska länder fick en lägesrapport vid ett seminarium på SP i juni. Seminariet avslutades med en brandprovning av rörisolering i full skala. Leslie Pendrill ny mätgeneral Leslie Pendrill på SPs Mätteknik-enhet är från april 2009 och tre år framåt ordförande för den europeiska organisationen EURAMET. Det är en förening av nationella metrologiinstitut från 32 europeiska medlemsländer plus fem associ erade medlemmar från hela europeiska unionen. Området kvalitetssäkrad mätteknik är en del av det moderna samhällets tekniska infrastruktur. Det ger väsentligt stöd till uthållig tillväxt och innovation inom flera sektorer och branscher, säger Leslie Pendrill. EURAMET koordi nerar samarbetet inom regionen Europa i områden som forskning inom m etrol o gi, spårbarhet av mätningar till SI-enheterna, internationellt erkännande av nationella mätnormaler och av kalibrerings- och mätkapabiliteter (CMC).

19 Smarta textilier får 112 miljoner Satsningen Smart Textiles i Sjuhäradsbygden (regionen runt Borås) finansieras av Vinnova med sju miljoner kronor per år i åtta år plus att man får lika mycket från medfinansiärer. Smart Textiles har tagit regionens mångåriga tradition av textil och konfektion ett stort steg vidare till Smarta Textilier, baserade på ny forskning och teknologi, nya produkter och nya material. Det här är ett stort erkännande och en tydlig markering att man tror på oss, säger Erik Bresky, projektansvarig på Textilhögskolan i Borås. Exempel på smarta textilier är tyg som känner av hur mycket ljud det ska absorbera, textiler som mäter puls och immunförsvar, vantar med headset och armering av betong. 17 företag deltar för närvarande i 13 olika företagsdrivna forskningsprojekt knutna till Smart Textiles. Målet är att skapa ett internationellt ledande centrum för kunskaps intensiva textilier genom ett nära samarbete mellan Textilhögskolan, SP, Högskolan i Borås, Swerea-IVF (tidigare IFP Research) och Interaktiva institutet. k o m p o s i t i o n o c h s t y l i n g: s a r a h t o r k e l s s o n o c h e v e l i n a b r y n g e l s s o n, s m a r t t e x t i l e s 19

20 Cigaretten som fimpar sig själv Självsläckande cigarett ska minska brandrisken. I USA har en metod ASTM 2187 utvecklats för att prova cigaretter som slocknar om man lägger dem ifrån sig. Metoden mäter cigaretternas potential att fortsätta brinna och att antända sängkläder och stoppade möbler. Bestäm melser har redan införts i 26 amerikanska stater som förbjuder försäljning av cigaretter som inte klarar kraven enligt stand arden. Amerikanerna kommer också att introducera standarden internationellt inom ISO TC92. Även inom EU diskuteras lagstiftning när det gäller så kallad reduced ignition propensity, RIP, säger Ulf Wickström, chef för SPs brandenhet. Enligt Räddningsverket omkom 27 personer vid 25 bränder under 2007 där brandorsaken var rökning. Låt oss därför hoppas att standarden kan införas så fort det någonsin går även i Sverige! Förhoppningen är att den självsläckande cigaretten ska bli standard i Sverige. Avsändare: SP, Box 857, Borås

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008

Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008 Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008 Projekt med ekologisk inriktning Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Förberedande inför och genomförande av nordisk

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Tack! Tack för möjligheten att vara med här idag på denna stora och viktiga dag. En dag med trä och hållbarhet i fokus och något jag är extra

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun Träbyggnadsstrategi Mora kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ska kommunen engagera sig i träbyggande?... 4 Miljö- och klimatpåverkan... 4 Kommunens roller och verktyg... 5 Förslag till träbyggnadsstrategi

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nya framsteg för Sveriges livsmedelsindustri

Nya framsteg för Sveriges livsmedelsindustri Nya framsteg för Sveriges livsmedelsindustri Ta del av kunskapen från 14 strategiska utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen LISS - En livsmedelsstrategi för hela Sverige! Ett samarbete mellan SIK

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Certifiering av avloppsslam

Certifiering av avloppsslam Vad handlar certifieringssystemet om: Certifiering av avloppsslam Henrik Tideström Vad -verken kan göra g för f r att uppnå Riksdagens miljömål samtidigt som -lösningarna ska vara ekonomiskt hållbara h

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu!

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! www.sik.se Med SIK är du rustad för livsmedelsbranschens största utmaningar Ökande energi- och råvarukostnader SIK har en hel arsenal

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet IVA:s debattartikel inom cirkulär ekonomi 2016 04 30 Återvinningen från textil tillbaka till textil är obetydlig i dag. Ny rapport. Det

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

ML 130313. För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik:

ML 130313. För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik: ML 130313 Anförande offentlig upphandling 130314 - slutversionen Kemikaliepolitiken är en symfoniorkester För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik:

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Bilar körs av människor. Därför måste den grundläggande principen bakom allt vi gör på Volvo vara och förbli säkerhet

Bilar körs av människor. Därför måste den grundläggande principen bakom allt vi gör på Volvo vara och förbli säkerhet Bilar körs av människor. Därför måste den grundläggande principen bakom allt vi gör på Volvo vara och förbli säkerhet Assar Gabrielsson & Gustaf Larson, Volvos grundare Jonas Ekmark Förebyggande säkerhet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel CPR 27 sep 2012 Annika Wessel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman VÄRDEN FÖR VÄRLDEN konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande TOMAS NORD VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HAR

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Lean Wood Engineering

Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering LWE i ett tioårsperspektiv LWE skall vara en ledande Europeisk miljö för Forskning och utveckling inom industriellt trä byggande och industriell trämanufaktur (inklusive

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer