FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för årsmötet. 5. Val av sekreterare för årsmötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av 2 rösträknare. 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av: a) Verksamhetsplan 2012 b) Motioner från röstberättigad förening inkommen till förbundsstyrelsens senast den 1 februari 2012 c) Budget Fastställande av serviceavgift 2012 till Skånes Friidrottsförbund. 12. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande för Avgående: Karl-Gustav Holmgren, Höör. 13. Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Sven Trönne, Eslöv Kaj Göransson, Villands-Vånga Anette Borgström, Sjöbo 14. Val av revisor jämte en suppleant för Avgående: Evald Fridén, Malmö, resp. Thomas Kristiansson, Råå. 15. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för Avgående: Bertil Månsson, Lund (ordf.), Claus Elnif, Helsingborg, Eva Jönsson, Vittsjö 16. Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds årsmöte Val av ombud till SISU Skånes årsstämma Prisutdelning.

2 Styrelsen för Skånes Friidrottsförbund får härmed avgiva berättelse för verksamheten under året 1 januari - 31 december STYRELSENS BERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING M.M. Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning: Ordförande: Karl-Gustav Holmgren, Höör (11) Vice ordförande/kassör: Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof (11) Sekreterare: Sven Trönne, Eslöv (fr.o.m 12 mars) (7) Övriga ledamöter: Kaj Göransson, Villands Vånga (9) Anette Borgström, Sjöbo (8) Ann Kroogsgaard, Höör (fr.o.m 12 mars) (7) Annika Hovang, Bjärred (fr.om 12 mars) (5) Gert Sjunnesson, Malmö (t.o.m 11 mars) (0) Sara Romé, Malmö (t.o.m 11 mars) (1) Björn Eichmüller, Åhus (t.o.m 11 mars) (0) Kaj Göransson hade fram till och med årsmötet de 12 mars 2011 uppdraget som protokollsekreterare Siffror inom parentes anger närvaro för resp. ledamot i antal sammanträden. Styrelsen har planenligt sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret, varav 7 gånger efter Styrelsen genomförde också planeringskonferens i Ystad i december årsmötet. Styrelsen har i enlighet med sin organisation, varom principiellt beslut togs vid årsmötet 2010 och utformades i detalj vid styrelsens konstituerande möte, arbetat med fem fasta kommittéer, nämligen ekonomikommitté, tävlingskommitté för arenafriidrott, tävlingskommitté för friidrott utanför arena, utbildningskommitté och veterankommitté. Kommittéerna har haft följande sammansättning efter årsmötet: Ekonomikommitté Tävlingskommitté, arenafriidrott Tävlingskommitté, friidrott utanför arena Gert-Åke Ivarsson, ordförande Karl-Gustav Holmgren Sven Trönne Anette Borgström, ordförande Ann Krogsgaard Staffan Westholm Kent Borgström Kaj Göransson, ordförande Ulf Agrell Per Månsson Håkan Nilsson Utbildningskommitté Annika Hovang, ordförande Heidemarie Petersson Markus Nilsson Claus Elnif

3 Veterankommitté Ulf Agrell, ordförande, långlopp män Eva Ek, långlopp kvinnor Margareta Millestam, arenafriidrott kvinnor Christer Stensson, arenafriidrott män Ledningsgruppen för Skånes Utbildningscentrum (Skånes UC) har bestått av Karl-Gustav Holmgren, ordförande, Gert-Åke Ivarsson, ekonomiansvarig, Ann Krogsgaard, ungdomsansvarig och Annika Hovang, utbildningsansvarig. Carl-Christian Olsson (1 jan- 2 oktober) och Maria Nilsson (3 oktober -31 dec) från förbundets kansli har fungerat som sekreterare i Skånes UC. Följande ansvariga har fungerat under året: Tävlingsansvarig, arenafriidrott... Tävlingsansvarig, friidrott utanför arena Utbildningsansvarig... Ungdomsansvarig... Veteransvarig... Skånes GP, långlopp... Anette Borgström Kaj Göransson Anette Borgström Ann Krogsgaard Ulf Agrell Kaj Göransson Förbundets revisor har under 2011 varit Evald Fridén, Malmö, med Thomas Kristianssson, Råå, som suppleant, valda av årsmötet. Förbundets valberedning har under 2011 bestått av Bertil Månsson, Lund (ordförande) samt Claus Elnif, Helsingborg och Eva Jönsson, Vittsjö. Följande personer har under verksamhetsåret varit anställda (heltid) som konsulent på Skånes Friidrottsförbund: Carl-Christian Olsson (vik) 1 januari 2 oktober och Maria Nilsson 3 oktober och fortfarande

4 SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Skånes Friidrottsförbunds årsmöte avhölls lördagen den 12 mars 2011 på Backagården i Höör. 19 ombud, som representerade 12 skånska friidrottsföreningar, deltog i årsmötet. Kennet Thallinger, Hässsleholm, valdes till att leda årsmötet. Karl-Gustav Holmgren, Höör, omvaldes enhälligt som förbundsordförande. På de 3 styrelseplatserna på 2 år, som årsmötet hade att besätta, omvaldes avgående ledamoten Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof och nyvaldes Annika Hovang, Bjärred samt Ann Krogsgaard, Höör. Ett fyllnadsval på 1 år hade årsmötet också att förrätta och på det nyvaldes Sven Trönne, Eslöv. Skånes Friidrottsförbunds ledarplakett för 2010 tilldelades Ingemar Lundgren, IFK Lund medan Alissa Söderberg, Malmö AI och Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI, erhöll de traditionella hederspriserna till yngre lovande idrottsflicka respektive yngre lovande idrottspojke. Ystads IF Friidrott erhöll priset som Årets förening 2010 för framgångsrikt ungdomsarbete och Eslövs AI tilldelades 2010-års skånska Castorama-pris. Ulf Agrells hederspriser till lovande flicka och pojke på medel-/långdistans 2010 gick till Amanda Lönnqvist, Ystads IF och Sebastian Robertsson, Klippans FK. Avgående mångårige ledamoten/kassören Gert Sjunnesson utsågs till hedersledamot i förbundet. Efter årsmötet uppmärksammades att Skånes Friidrottsförbund firade 75 år. Diverse utmärkelser utdelades (se rubriken Utmärkelser). I övrigt kan noteras dels att Roger Gottfridsson, tidigare sportchef på förutvarande Tidningen Arbetet, kåserade om sina friidrottsupplevelser som journalist samt betraktare och dels att en omfattande statistik kring förbundets 75-åriga verksamhet framtagen av Sven Trönne utdelades.

5 FÖRBUNDSREPRESENTATION Styrelse- och kommittéledamöter i Skånes Friidrottsförbund och skånska friidrottsledare har under året i likhet med tidigare år representerat förbundet i andra förbund enligt följande förteckning: Svenska Friidrottsförbundet Ulf Agrell... Götalandsregionen i friidrott Karl-Gustav Holmgren... Gert-Åke Ivarsson... ledamot i veterankommittén ordförande i regionstyrelsen ledamot i regionstyrelsen ÅRSMÖTESREPRESENTATION Vid centrala organs årsmöten m.m. har Skånes Friidrottsförbund representerats av följande ombud: Svenska Friidrottsförbundets förbundsmöte... den mars 2011 i Gävle... Karl-Gustav Holmgren, Börje Hägg Pia Bosdotter-Olson och Erica Mårtensson Skånes Idrottsförbunds och SISU Skånes... årsmöten (Distriktsmötet) 28 april 2011 i Eslöv Götalandsregionens årsmöte den oktober 2011 i Värnamo Annika Hovang och Sven Trönne Karl-Gustav Holmgren

6 ANSLUTNA FÖRENINGAR Till förbundet har under verksamhetsåret nittioen (91) föreningar varit anslutna. Jämfört med föregående år har sex nya föreningar anslutits till förbundet, medan en förening begärt sitt utträde. Föreningarna har enligt årsmötets beslut erlagt serviceavgift till förbundet under Avgiften har varierat i sex steg mellan och kr. Fördelningen har varit baserad på föreningarnas LOKsammankomster FÖRENINGSKONFERENSER I likhet med tidigare år samlade förbundsstyrelsen de skånska föreningarna till olika konferenser under hösten 2011 för att förbereda och planera verksamheten under En Framtidskonferens genomfördes den 28 september på Backagården i Höör för att diskutera Friidrott för 2012-talet, ett visionsarbete som är framställt av Svenska Friidrottsförbundet. Det samlades även till en tävlingskonferens i Höör på Backagården den 26 oktober för både arena och långlopp gällande det kommande årets tävlingsverksamhet. HEMSIDA Distriktets hemsida har varit i drift sedan 1 december Det första året hade hemsidan i genomsnitt strax under besök per månad, vilket ökade de följande åren till (2003), (2004), (2005) och (2006). Från juni 2007 till juli 2008 ändrades principerna för beräkning av antalet av besök i statistikprogrammet, vilket medförde att siffrorna blir högre för dessa år och inte jämförbara med andra år. De var dock (2007) och (2008) per månad var ordningen återställd, och antalet besök per månad uppgick till ökade besöksantalet per månad till Ökningen fortsatte under 2011 till besök per månad. Vid årets slut hade det totala besöksantalet sedan starten nått c:a Från början innehöll hemsidan i huvudsak information om distriktets organisation och om aktuellt tävlingsprogram. Det är numera en viktig informationskanal, som förutom de nämnda delarna används för att informera om distriktsåtagande som distriktsmatcher och Götalandsmästerskapen, information om resultat samt information om utbildningsprogram och uppföljningsläger. En kontinuerligt uppdaterad adresskalender finns också tillgänglig på hemsidan. Hemsidan innehåller dessutom de mycket uppskattade sidorna med statistik för ungdomar, seniorer, ungdomar och veteraner samt distriktsrekord. Hemsidan erbjuder också pressklipp som gäller skånsk friidrott. Under slutet av 2011 har ytterligare en informationskanal på internet tagits i bruk genom att förbundet nu har en egen sida på Facebook.

7 SKÅNES UTVECKLINGSCENTRUM Organisation Skånes Friidrottsförbund är juridisk huvudman för Skånes Utvecklingscentrum (Skånes UC). Verksamheten leds av en ledningsgrupp, som utses inom Skånes Friidrottsförbunds styrelse. Under hösten 2011 har det tecknats avtal med Blekinge Friidrottsförbund angående utbildning av ledare/ tränare från Blekinges friidrottsföreningar. Verksamhet Verksamheten har omfattat utbildning av ledare, tränare och funktionärer samt ungdomsuppföljning. Följande verksamheter har genomförts: Utbildning Utbildningsverksamheten i Skånes UC har under det gångna året utbildat flera nya ledare och tränare på olika åldersnivåer. Under året har såväl centrala som lokala utbildningar kunnat genomföras på olika nivåer, där förbundet försöker möta föreningarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Framför allt så drog våra barnledarutbildningar och års utbildningar stora grupper. Tyvärr fick planerade utbildningar för Framtidsledare och under hösten års tränarutbildning ställas in på grund av för få anmälda. Förbundet har som målsättning att utbildningsinsatserna ska leda till bättre nätverk, förstärkning av ledarteamen och en positiv helhetsutveckling för föreningarna. Våra kärnutbildningar Barnledarutbildning, Ungdomstränarutbildning år och Tränarutbildning år erbjöds och de flesta genomfördes både under vår och höst. Inom ramen för dessa utbildningar engagerar vi de bästa instruktörerna vi har i vårt distrikt, och deltagarna har dessutom möjlighet att få kontinuitet i sin tränarutbildning, tack vare att flera av dessa instruktörer följer med över flera tränarutbildningsnivåer. En del av dem går också att hyra hem till den egna klubben i form av Tränarpoolen och det fanns det en hel del föreningar, som tog chansen och gjorde! Framtidsledarutbildning Under hösten 2011 genomfördes i förbundets regi en skräddarsydd utbildning för Höörs IS, friidrottssektionen under en dag. Utbildningen genomfördes på Höörs Idrottsplats. I utbildningen deltog sju personer som mycket aktivt deltog i utvecklingsarbetet. Arbetet har bl.a. lett till att föreningen tänker satsa på att utveckla sin anläggning. Föreningen kommer att få stöd från förbundet i det arbetet. Flera föreningar har erbjudits motsvarande utbildning. Utbildningen har omarbetats och kommer att erbjudas av centrala ledare framöver.

8 Sammanlagt har följande utbildning genomförts under 2011: Instruktörsutbildning: Våren 2011 Tränarutbildning del /20 Malmö 6 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Ungdomstränarutbildning del /27 Malmö 14 deltagare Fördjupningskurs kula Helsingborg 5 deltagare Barnledarutbildning del Malmö 7 deltagare Tränarutbildning del /10 Malmö 5 deltagare Fördjupningskurs diskus Helsingborg 6 deltagare Löparseminarium Malmö 18 deltagare Hösten 2011 Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /02 Malmö 20 deltagare Friidrott 7-10 år, del Malmö 23 deltagare Ungdomstränarutbildning, del /16 Malmö 30 deltagare Domare och funktionärutbildning: Distriktsdomarutbildning har genomförts såväl central som lokalt. Distriktsdomarutbildning central Malmö 5 deltagare Distriktsdomarutbildning lokal Ystad Distriktsdomarutbildning lokal Vellinge Utbildning för administrativa ledare Komprimerad framtidsledarutbildning Höör 7 deltagare Breddläger/Ungdomsuppföljning Under året har två läger för ungdomar arrangerats. Ett uppföljningsläger för års ungdomar genomfördes den 8-9 oktober i Malmö (Atleticum). Lägret samlade 34 ungdomar från 8 klubbar och 7 hemortstränare. Träningen och teorin leddes av kvalificerade skånska tränare. Dessutom diskuterades olika frågeställningar kring friidrotten och hur vi kan utveckla den. Målet var att få dem intresserade av att gå med i ett ungdomsråd och starta en Facebook-sida. Tre ungdomar anmälde sitt intresse och de har påbörjat sitt arbete. Den november var det dags för ytterligare ett läger i Malmö och Atleticum. Distriktets års ungdomar med hemortstränare bjöds in till lägret. Lägret samlade 34 ungdomar från 10 klubbar och fyra hemortstränare. Även här leddes träningen av skånska tränare och teorin handlade om betydelsen av bra kost. Under kvällen hade vi lekar/tävlingar i lag. Målet med lägret var dels att bygga upp en social gemenskap och dels att erbjuda bra inspirerande träning. Ann Krogsgaard har varit huvudansvarig för båda lägren. Till sin hjälp för planering och även medverkan hade hon Annika Hovang och Heidimarie Petersson. På plats fanns även ett kunnigt gäng tränare/hemortstränare. Skånes Friidrottsförbund vill passa på att tacka Heidimarie Petersson för alla år som huvudansvarig för läger.

9 PROJEKT Löparprojektet För fyra år sedan drog Staffan Westholm igång ett initiativ inom skånsk medel- och långdistanslöpning med tanke på att arbeta klubböverskridande för att dela och utveckla vår kunskap kring löpträning och med målet att hålla de aktiva kvar längre i löpningen. Idén var att genom ha regelbundna träffar så skulle vi kunna systematisera våra tankar och vi landade i att en aktivitet varje månad är relevant. Träffarna sker antingen som en heldag med två pass och något inspel kring löpning(ofta en föreläsare inom ett relevant område för) eller en träningshelg med 4-5 träningspass. Några av de vi har haft som gäster hittills är Dan Glans, Johan Wallerstein, Lars & Isabellah Andersson, Jill McCabe och Kenth Olsson. Sedan 2010 har projektet haft hjälp av Polens landslagstränare för medeldistans, Tomasz Lewandowski. Under hösten 2011 intensifierades projektet med att ha ett stående pass i Bokskogen på lördagarna under ledning av fd brittiske landslagslöparen Ian Manners. Under senhösten inleddes även ett samarbete med Rizak Dirshe (svensk rekordhållare på 800m och mångfaldig svensk, nordisk mästare och med en 6e placering vid EM). I och med samarbetet med Rizak erbjuder nu projektet 3-4 gemensamma pass/vecka från och med årsskiftet 2011/2012. CROSS-MÄSTERSKAP Crossmästerskap (terrängloppsserie) genomfördes för första gången Avsikten var att erbjuda elit och bredd på medel- och långdistans tävlingstillfällen under den del av året, då det med undantag för några inomhustävlingar inte fanns några tävlingsmöjligheter för medel-/långdistans inom distriktets gränser. Fyra tävlingar genomfördes första året med relativt lågt deltagarantal. Under 2003 blev crossmästerskapet etablerat i mera fasta former med klassindelning från yngre ungdomar till äldre veteraner och klara regler för poängberäkning. Under det nu avslutade verksamhetsåret har tävlingen arrangerats för 10:e gången års crossmästerskap omfattade 4 deltävlingar i Skrylle, Malmö, Eslöv och Landskrona. Deltagarantalet har tidigare ökat något år från år, men den ovanligt besvärliga vintern 2011 medförde en stor nedgång i antalet tävlande jämfört med tidigare år. SKÅNES SNABBASTE 12-ÅRING Förbundet har sedan ett antal år arrangerat denna tävling, vars syfte har varit att identifiera och behålla talanger i skånsk friidrott. Årets uttagning till tävlingen baserades på speciell 12-års statistik för 80m på distriktets hemsida, som fick ett stort antal besökare. De 8 bäst placerade pojkarna och de 8 bästa flickorna vid kvalperiodens slut gick till finalen. Det blev en spännande tävlingsperiod, där de ledande namnen ständigt växlade. Genom denna form av uttagning har vi fått en mycket bra standard på finalen. Final avgjordes i samband med USM i Ystad och distansen var då 100m. Titeln Skånes snabbaste 12- åring bland pojkarna gick till Casper Kadestål-99, Öresunds FK. Årets snabbaste 12-åring bland flickorna blev Alexandra Wiberg-99, Malmö AI

10 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Distriktet har åter igen visat sig mycket framgångsrikt på arenasidan, med både god landslagsrepresentation och många SM-medaljer på ungdoms-, junior- och seniornivå. Den skånska ungdomsfriidrotten bibehåller en hög nationell nivå med goda resultat på USM och JSM. De yngre hade mycket stora framgångar på Nordea Götalandsmästerskapen, och Skåne blev bästa distrikt igen, vilket är mycket glädjande. Årets distriktsmatch för års ungdomar fick vi tyvärr från Skånes sida lämna återbud till då vi hade för få deltagare!! Pallas-spelen fortsätter att vara en av landets ledande inomhustävlingar och Öresundsspelen är distriktets stora utomhustävling. FRIIDROTT UTOM ARENA Under det gångna året har deltagandet i långlopp visat en märkbar uppgång. Detta är glädjande för alla klubbarna som får lite mer valuta för sina ansträngningar med sitt arbete med loppen. Inte minst ekonomiskt är det betydelsefullt. I och med att sanktionsavgifterna i stort är slopade innebär det även mer pengar att investera i friidrottsklubbarnas verksamhet. Många arrangemang blir allt bättre genomförda. Detta bl.a. genom att allt fler arrangörer använder sig av tidtagning med chip. En viss merkostnad, men det betyder mindre funktionärer i samband med tidrapportering, säkrare tidtagning och mycket snabbare resultatlistor. Arrangörerna har även på så sätt möjligheten att publicera kompletta resultatlistor på sina hemsidor i stort sett när sista man har passerat mållinjen. Bristen på funktionärer är för många klubbar ett bekymmer, som till viss del lösts genom ny teknik. Nya arrangemang har dykt upp på långloppsprogrammet. En del med lite annorlunda upplägg än de traditionella. Detta är en ny trend som vi får vänja oss vid och vi får hoppas att våra gamla arrangörer tar till sig nyheterna och kanske, om det behövs, förnyar sin lopp. Även distriktets längre lopp, halv- och helmaratonloppen har ökat i deltagande. Ändå är det är en stor majoritet som väljer att springa de långa loppen i de stora tävlingarna i de större städerna, både inom och utomlands. Det har puffat upp nya lopp av denna karaktär i Skåne under de senaste åren och vi kan väl hoppas att något av dessa utvecklas till riktigt stora lopp! Skånes Grand Prix genomfördes i sin 20 upplaga. Upplägget är fortfarande intressant för våra elitlöpare, inte bara våra skånska löpare utan även från granndistrikten. I år segrade Sandra Nilsson, Åhus FIK och Magnus Hansson, IFK Trelleborg. I stort sett kan vi känna oss nöjda med våra skånska terräng- och långloppsarrangemang. En bra marknadsförare är Spring i Skåne som är en sammanfattande publikation över de skånska tävlingarna och en inspirationskälla för deltagande i loppen. Även om föreningarnas hemsidor förmedlar information om loppen är Spring i Skåne en stor och uppskattad del i verksamheten. Till sist riktar vi ett Tack till alla de under 2011 medverkat i de skånska långloppen, både som arrangör och deltagare.

11 EM INOMHUS De 31:a europamästerskapen inomhus avgjordes den 4-6 mars 2011 i Paris, Frankrike. I den svenska truppen ingick en skånsk deltagare. Manliga seniorer Johan Wissman, IFK Helsingborg... Löpning 400 meter, utsl. i försök ,95 sek. VM I TERRÄNGLÖPNING Det 39:e världsmästerskapet i terränglöpning avgjordes den 20 mars 2011 i Punta Umbria, Spanien. Inga skånska deltagare. NM I MÅNGKAMP FÖR JUNIORER OCH UNGDOMAR Årets nordiska mästerskap i mångkamp för juniorer och ungdomar avgjordes den juni 2011 i Sipoo, Finland. I det svenska laget ingick 2 skånska deltagare. Petter Olson (M22) tog guld i tiokamp och Elise Malmberg (F17) tog silver i sjukamp Manliga juniorer Petter Olson, Malmö AI (M22)... Tiokamp, 1:a p. Kvinnliga juniorer Elise Malmberg, Hässleholms AIS (F17) Sjukamp, 2:a p. VM FÖR 17-ÅRS UNGDOMAR De 7:e världsmästerskapen för 17-års ungdomar avgjordes den 6-10 juli 2011 i Villeneuve d Ascq, Frankrike. I det svenska laget ingick 3 skånska juniorer. Melker Svärd Jacobsson tog silver i stavhopp. Manliga ungdomar Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Kulstötning, utsl. i kval ,22 mtr. Viktor Gardenkrans, Öresund FK... Diskuskastning, 6:a... 59,18 mtr. Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... Stavhopp, 2:a... 5,15 mtr. Kvinnliga ungdomar Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Sjukamp, 5:a p. EM FÖR 22-ÅRS JUNIORER De 8:e europamästerskapen för 22-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Ostrava, Tjeckien. I det svenska laget ingick 4 skånska juniorer. Manliga juniorer Benjamin Olsson, IFK Helsingborg... Löpning100, utsl. i försök... 10,68 sek. Petter Olson, Malmö AI... Tiokamp, 8:a p. Kvinnliga juniorer Ida Storm, Malmö AI... Släggkastning, utsl. i kval ,60 mtr. Malin Olsson, Malmö AI... Längdhopp, utsl. i kval.... 3,85 mtr.

12 EM FÖR 19-ÅRS JUNIORER De 21:a europamästerskapen för 19-års juniorer avgjordes den juli 2011 i Tallinn, Estland. I det svenska laget ingick 1 skånsk junior. Manliga juniorer - Kvinnliga juniorer Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... Löpning 200 m, utsl. i försök ,38 sek. VM UTOMHUS De 13:e världsmästerskapen avgjordes den 27 augusti 4 september i Daegu, Sydkorea. I det svenska laget ingick inga skånska deltagare. NM FÖR 19-ÅRS JUNIORER Årets nordiska mästerskap för 19-års juniorer avgjordes den 3-4 september 2011 i Köpenhamn. Som vanligt var det samtidigt nordisk juniorlandskamp. I den svenska truppen ingick 5 skånska deltagare. Dastid Selmani tog guld i tresteg. Dessutom medverkade en skånsk deltagare till en stafettvinst. Manliga juniorer Dastid Selmani, IFK Lund... Trestegshopp, 1:a... 14,85 mtr.. Kvinnliga juniorer Julia Nilsson, IK Pallas... Löpning m, 8:a ,19 min. Louise Arvidsson, Vittsjö... Trestegshopp, 5:a... 11,88 mtr. Sofie Björklund, Båstads GIF... Höjdhopp, 5:a... 1,71 mtr. Hanna Bengtson, Öresund FK... Kulstötning, 5:a... 12,53 mtr. Daniella Busk, Malmö AI ingick det svenska laget på 4 x 100 m, som segrade med tiden 46,52. NM I TERRÄNGLÖPNING De 14:e nordiska mästerskapen i terräng för seniorer och juniorer avgjordes den 12 november 2011 i Uddevalla. Louise Nilsson, Malmö AI kom på 19:e plats i tävlingen för kvinnliga seniorer. I F19-klassen tog Sarah Lahti silver samt ingick i det svenska laget som tog ett brons. Amanda Lönnqvist kom på 16:e plats i F19-klassen. EM I TERRÄNGLÖPNING De 18:e europamästerskapen i terränglöpning för seniorer och juniorer genomfördes den 11 december 2011 Velenje, Slovenien. Inga skånska deltagare.

13 EM INOMHUS FÖR VETERANER De 8:e europamästerskapen inomhus för veteraner inkl. kast, terränglöpning och landsvägsgång utomhus genomfördes detta år i Gent, Belgien den mars. I Veteran-EM deltog c:a deltagare från 44 länder. I den svenska truppen ingick 5 skåningar. Kenneth Jansson (M60) tog guld i släggkastning samt silver i viktkastning. Silver tog också Henryk Plukarz (M75) i viktkastning samt Sonja Nilsson (K70) i höjd. Kerstin Nilsson (K65) tog brons i 60 m häck. Klass M 35 Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 4:a... 4,10 mtr. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 51,22 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 18,78 mtr. Klass M 75 Henryk Plukarz, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 16,32 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, utsl. i försök... 10,40 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 38,67 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 60 meter, 3:a... 13,89 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 meter, 6:a... 11,88 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 43,83 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 2:a... 1,00 mtr. EM I LANDSVÄGSLÖPNING FÖR VETERANER De 12:e europamästerskapen i landsvägslöpning för veteraner arrangerades maj 2011 i Thionville, Frankrike. I den svenska truppen ingick inga skåningar.

14 NM UTOMHUS FÖR VETERANER De 19:e nordiska mästerskapen för veteraner genomfördes detta år i Lappeenranta, Finland 1 3 juli. De skånska deltagarna erövrade 8 guld och 2 silver. Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Kulstötning, 5:a... 12,57 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 49,97 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 1:a... 17,64 mtr. Klass M 90 Axel Magnusson, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 0,98 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Längdhopp, 1:a... 2,54 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kulstötning, 2:a... 7,64 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Släggkastning, 1:a... 17,47 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Spjutkastning, 1:a... 16,97 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kastmångkamp, 1:a p. Klass K 75 Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 1:a... 18,85 sek. Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 1:a... 41,76 sek. VM FÖR VETERANER De 19:e veteranvärldsmästerskapen genomfördes detta år i Sacramento, USA 6 17 juli. I Veteran- VM deltog c:a deltagare från 93 länder. De skånska deltagarna erövrade tre brons. Klass M 70 Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 7:a ,08 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Löpning m, 4:a ,88 min. Ingvar Olausson, Heleneholms IF... Terränglöpning 4 km, 7:a min. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Kulstötning, 3:a... 13,31 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Diskuskastning, 4:a... 40,81 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Spjutkastning, 3:a... 45,60 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Viktkastning, 4:a... 16,75 mtr. Klass K 65 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i semifinal)... 17,13 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, (utsl. i försök)... 37,26 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 80 m, 3:a... 19,18 sek. Klass K 70 Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, (utsl. i försök)... 20,15 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 6:a... 1,00 mtr. Rosemarie Persson, IFK Lund... Kulstötning, 11:a... 7,07 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Släggkastning, 7:a... 23,32 mtr.. Rosemarie Persson, IFK Lund... Viktkastning, 6:a... 9,18 mtr..

15 ÅRETS SM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT 2011-års senior- och juniormästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-SM/JSM/USM, mångkamp... Norrköping februari Inomhus-JSM... Stockholm februari Inomhus-SM... Göteborg februari SM 100 km landsväg... Tibro 16 april Terräng-SM/JSM... Uppsala april Marathon-SM... Stockholm 28 maj Stafett-SM/JSM... Växjö 2 3 juni Lag-SM... Sollentuna 22 juni Mångkamps-SM/JSM... Falun 6 7 augusti Utomhus-SM... Gävle augusti Utomhus-JSM... Vellinge augusti Halvmarathon-SM... Stockholm 17 september Skånska aktiva har som vanligt gjort fina insatser i årets alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer och har under 2011 vunnit totalt 28 titlar (2010: 31 titlar). Fr.o.m ingår P/F 17 i Junior-SM. Följande skåningar blev svenska mästare 2011: Manliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 21,26 sek. Löpning 200 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 20,57 sek. Löpning 400 meter... Johan Wissman, IFK Helsingborg... 45,82 sek. Häcköpning 60 meter (i)... Philip Nossmy, Malmö AI... 7,82 sek. Sjukamp (i)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp... Petter Olson, Malmö AI p. Stafett 4 x meter Malmö AI ,06 min. (Viktor Ekelund, Martin Nilsson, Jonas Leandersson, Rizak Dirshe) Manliga juniorer Löpning meter (i) (M22)... Anton Wåhlin, Malmö AI ,31 min. Löpning meter (M22)... Staffan Ek, Björnstorps IF ,70 min. Häcklöpning 110 meter (P19)... Anton Levin, IFK Helsingborg... 14,25 sek. Stavhopp (i) (P17)... Melker Svärd Jacobsson, Malmö AI... 5,31 mtr. Trestegshopp (P19)... Dastid Selmani, IFK Lund... 14,52 mtr. Sjukamp (i) (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Tiokamp (M22)... Petter Olson, Malmö AI p. Kvinnliga seniorer Löpning 200 meter (i)... Pernilla Nilsson, IFK Trelleborg... 24,37 sek. Löpning 400 meter (i)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,62 sek. Häcklöpning 60 meter (i)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,29 sek. Stafett 4 x 400 meter... Malmö AI ,06 min. (Nina Runvik, Pernilla Tornemark, Linnea Collin, Josefin Magnusson)

16 Kvinnliga juniorer Löpning 400 meter (K22)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,48 sek. Löpning 400 meter (F17)... Josefin la Fleur, Ystads IF Friidrott... 57,38 sek. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,90 min. Löpning meter (F17)... Amanda Lönnqvist, Ystads IF Friidrott ,34 min. Häcklöpning 60 meter (i) (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 8,49 sek. Häcklöpning100 meter (K22)... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,70 sek. Höjdhopp (i) (K22)... Ellen Björklund, IFK Lund... 1,80 mtr. Längdhopp (K22)... Malin Olsson, Malmö AI... 6,21 mtr. Kulstötning (F17)... Lina Bengtson, resund FK... 14,62 mtr. Släggkastning (K22)... Ida Storm, Malmö AI... 61,77 mtr. (i) = Inomhusmästerskap Mästerskapsstandaret för män erövrades av Spårvägens FK med 170 poäng. Malmö AI blev fyra med 76 poäng. Mästerskapsstandaret för kvinnor erövrades av Ullevi FK med 175 poäng. Här slutade Malmö AI på en sjunde plats med 33 poäng. Sammanlagt bästa mästerskapförening 2011, då man räknar samman seniorer, juniorer och ungdomar, blev Hässelby SK med 38,25 poäng. Följande tre skånska föreningar placerade sig bland de 25 bästa: Malmö AI på åttonde plats med 19,5 poäng, IFK Helsingborg på femtonde plats med 8,75 poäng och IFK Lund på tjugotredje plats med 6 poäng.

17 LAG-SM I FRIIDROTT Lag-SM finalen genomfördes den 22 juni i Sollentuna. I herrtävlingen saknades skånskt deltagande. Spårvägens FK segrade med 77 poäng. Även i damtävlingen saknades skånskt deltagande detta år och Ullevi FK segrade med 79,5 poäng. ÅRETS USM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT Skånska flickor och pojkar har som vanligt gjort fina insatser i de många USM-tävlingarna under Det totala antalet vunna titlar till Skåne 2011 uppgick till 35 stycken (2010: 23 titlar). Under 2011 har följande titlar vunnits av skåningar vid de olika USM-tävlingarna: Första USM-tävlingen för året var mångkampsmästerskapen för 15- och 16-årsklasserna inomhus, som gick i Norrköpings med GoIF Tjalve som arrangör den februari. Vid dessa tävlingar gick inte något mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. Årets individuella mästerskapen inomhus för 15- och 16-årsklasserna gick i Huddinge den februari med Huddinge AIS som arrangör. Vid dessa tävlingar gick elva mästerskap (2010: 7 titlar) till Skåne genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 17,49 mtr. Vitkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 18,75 mtr. 15-års pojkar Häcklöpning 60 m... Charles Mitala, Malmö AI... 8,17 sek. Höjdhopp... Pontus Sterner Johansson Malmö AI... 1,92 mtr. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,36 mtr Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 13,00 mtr.. 16-års flickor Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,60 min. Häcklöpning 60 m... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 8,71 sek. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,61 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 6,02 mtr.. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,69 mtr. Årets tredje ungdomsmästerskap var terrängmästerskapen i Uppsala med Upsala IF som arrangör den april. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne. 16-års pojkar Terränglöpning m... Daniel Strandberg, Malmö AI min. 16-års flickor Terränglöpning m... Sarah Lahti, Klippans FK min.

18 USM i stafettlöpningar arrangerades i Växjö med IFK Växjö som arrangör den 2 3 juni tillsammans med senior- och juniormästerskapen. Vid årets USM i stafettlöpningar gick 2 mästerskap (2010: 1 titel) till Skåne genom: 15-års pojkar Stafett 4 x 100 meter Malmö AI... 45,95 sek. (Anton Sigurdsson, Elias Larsson, Johan Andersson, Charles Mitala) 15-års flickor Stafett 4 x 100 meter... Malmö AI... 48,63 sek. (Elin Nossmy, Alexandra Everett, Sara Jacobsson, Adriana Janic) USM i mångkamper genomfördes tillsammans med senior- och juniormästerskapen den 6 7 augusti i Falun med Falu IK som arrangör. Vid dessa tävlingar gick 2 mästerskap (2010: 0 titlar) till Skåne genom: 15-års pojkar Åttakamp... Pontus Sterner Johansson, Malmö AI p. 16-års flickor Sjukamp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS p. Vid lag-usm för 17-års flickor och pojkar i Huddinge den 20 augusti med Huddinge AIS som arrangör segrade Huddinge AIS med 134 poäng. Inga skånska deltagare. Stora USM utomhus genomfördes med en tävling för 15- och 16-årsklasserna. Dessa mästerskapstävlingar arrangerades den augusti i Ystad med Ystads IF, Friidrott som arrangör. Skånska ungdomar vann 18 mästerskap (2010: 13 titlar) genom: 16-års pojkar Kulstötning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK mtr. Diskuskastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,67 mtr. Släggkastning... Viktor Gardenkrans, Öresund FK... 59,54 mtr. Spjutkastning... Quincy Andersson, Eslövs AI Friidrott... 52,35 mtr. 15-års pojkar Löpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 11,23 sek. Häcklöpning 100 meter... Charles Mitala, Malmö AI... 12,81 sek. Längdhopp... Charles Mitala, Malmö AI... 6,79 mtr. Trestegshopp... Thobias Nilsson Montler, IF Kronan... 12,65 mtr. 16-års flickor Löpning 100 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 11,98 sek. Löpning 200 meter... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 24,50 sek. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,81 min. Löpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,57 min. Hinderlöpning meter... Sarah Lahti, Klippans FK ,23 min. Stavhopp... Terese Dimblad Gonzalez, Malmö AI... 3,65 mtr. Längdhopp... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 5,95 mtr Släggkastning... Marinda Petersson, Hässleholms AIS... 53,16 mtr. 15-års flickor Höjdhopp... Adriana Janic, Malmö AI... 1,70 mtr. Kulstötning... Julia Axelsson, IFK Helsingborg... 13,93 mtr.

19 SVENSKA VETERANMÄSTERSKAPEN 2011-års veteranmästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-VSM... Karlskrona 5 6 mars Terräng-VSM... Uppsala 16 april Halvmarathon-VSM... Gävle 8 maj Kastmångkamp-VSM... Bottnaryd 27 augusti Utomhus-VSM... Skellefteå 5 7 augusti Mångkamp-VSM... Huddinge 17 september Marathon-VSM... Umeå 8 oktober Följande skåningar har vunnit totalt 90 svenska veteranmästerskap 2011 (2010: 62 titlar): Klass M 35 Löpning meter (i)... Pål Nilsson, Björnstorps IF ,11 min. Löpning meter (i)... Magnus Hansson, IFK Trelleborg ,23 min. Häcklöpning 60 meter (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 9,34 sek. Häcklöpning 400 meter... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 62,93 sek. Stavhopp (i)... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,30 mtr. Stavhopp... Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... 4,31 mtr. Klass M 40 Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,73 min. Löpning meter (i)... Stefan Pettersson, Ystads IF ,59 min. Trestegshopp (i)... Björn Hansson, Ystads IF... 11,03 mtr.. Klass M 45 Löpning meter... Christer Jeppsson, Ystads IF ,09 min. Klass M 50 Löpning 800 meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,43 min. Löpning meter (i)... Anders Olsson, IFK Trelleborg ,01 min. Hinderlöpning meter... Ove Persson, Ryssbergets IK ,34 min. Häcklöpning 100 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 19,91 sek. Häcklöpning 400 meter... Ove Persson, Ryssbergets IK... 76,64 sek. Klass M 55 Löpning 800 meter (i)... Håkan Widegren, Björnstorps IF ,76 min. Klass M 60 Marathon... Magnus Bergh, Heleneholms IF tim. Kulstötning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,51 mtr. Kulstötning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 13,06 mtr. Släggkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 50,93 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 17,78 mtr. Viktkastning... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... 18,36 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Jansson, IFK Helsingborg p. Klass M 65 Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,75 min. Löpning meter (i)... Kaj Dewens, IS Göta ,67 min. Höjdhopp (i)... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,45 mtr. Höjdhopp... Lars-Erik Granberg, Malmö AI... 1,40 mtr. Klass M 70 Löpning meter (i)... Ingvar Olausson, Heleneholms IF ,48 min.

20 Höjdhopp (i)... Bengt Adolfsson, Malmö AI... 1,34 mtr. Höjdhopp... Carl-Erik Särndal, IFK Lund... 1,52 mtr. Kulstötning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 14,35 mtr. Viktkastning (i)... Kenneth Arvidsson, Malmö AI... 16,23 mtr. Kastmångkamp... Kenneth Arvidsson, Malmö AI p. Klass M 75 Terränglöpning meter... Gunnar Nilsson, Heleneholms IF min. Häcklöpning 60 meter (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 13,89 sek. Trestegshopp (i)... Werner Magnusson, Båstads GIF... 8,57 mtr. Klass M 80 Löpning 60 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 10,12 sek. Löpning 200 meter (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 34,71 sek. Löpning 400 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,54 min. Löpning 400 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,52 min. Löpning 800 meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,98 min. Löpning 800 meter... Folke Persson, Hästveda OK ,27 min. Löpning meter (i)... Folke Persson, Hästveda OK ,96 min. Längdhopp (i)... Bure Elfström, Heleneholms IF... 3,22 mtr. Klass M 90 Höjdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 0,96 mtr. Längdhopp... Axel Magnusson, IFK Lund... 2,53 mtr. Kulstötning... Axel Magnusson, IFK Lund... 7,01 mtr. Spjutkastning... Axel Magnusson, IFK Lund... 14,97 mtr. Kastmångkamp... Axel Magnusson, IFK Lund p. Klass M60+ Lagtävling, terränglöpning meter.. Heleneholms IF min. (Ingvar Olausson, Magnus Bergh, Ulf Karlström) Klass K 35 Löpning 400 meter (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 72,71 sek. Terränglöpning meter... Lotta Huselius, Björnstorps IF min. Längdhopp (i)... Karolina Silfverberg, Ystads IF... 3,75 mtr. Klass K 40 Löpning meter (i)... Anna Kinch, IS Göta ,87 min. Höjdhopp (i)... Anna Hull, Ystads IF... 1,24 mtr. Kastmångkamp... Pernilla Hagberg, Ängelholms IF p. Klass K 45 Löpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF ,35 min. Terränglöpning meter... Marie Olsson, Björnstorps IF min. Höjdhopp (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 1,28 mtr. Kulstötning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,45 mtr. Kulstötning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 11,16 mtr. Släggkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 29,15 mtr. Spjutkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 28,57 mtr. Viktkastning (i)... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 9,81 mtr. Viktkastning... Barbro Bengtson, Heleneholms IF... 8,77 mtr. Klass K 50 Löpning meter (i)... Majvi Wijk, IFK Trelleborg ,10 min.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Rättelse: Sammanställningen och spjutpoängen för P 15 har rättats från den prel.resultatlistan. Nya rättelser har noterats vid respektive namn

Rättelse: Sammanställningen och spjutpoängen för P 15 har rättats från den prel.resultatlistan. Nya rättelser har noterats vid respektive namn Rättade resultat DM i mångkamp för Skåne den 18-19 september 2010 Plats: Ekevalla IP i Eslöv Arrangör: Eslövs AI Friidrott Tävlingsledning: Dick Blom. Gert-Åke Hansson Väder: Uppehåll båda dagarna, men

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Tävlingsdatum: 31.01.2015 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Marie Olsson (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 - 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 För femte gången presenteras klubbrekord (inomhus) i friidrott för Heleneholms veteraner: Det kan finnas en hel del brister i materialet

Läs mer

Klass Gren Namn Resultat Vind Ort Datum 100 m 10, m 21, m 48, m 1.52, m 3.36, m 7.59, m 13.

Klass Gren Namn Resultat Vind Ort Datum 100 m 10, m 21, m 48, m 1.52, m 3.36, m 7.59, m 13. MS 100 m Austin Hamilton 1997 10,40 +1,0 Sollentuna 26 aug MS 200 m Austin Hamilton 1997 21,37 +0,7 Hässleholm 07 aug MS 400 m Nick Ekelund Arenander 1989 48,20 Stockholm 18 aug MS 800 m Warsame Doley

Läs mer

MAI, IK PALLAS Heleneholms IF. Malmö Spelen 2009

MAI, IK PALLAS Heleneholms IF. Malmö Spelen 2009 200M F15 VIND +0,3 F15 Adriana Janic 1996 MAI 26,64 1:a F15 Natalie Möllerberg 1995 MAI 27,85 2:a F15 Emmy Ahlqvist 1995 IK Finish 28,03 3:a F15 Amanda Johansen 1995 MAI DNS F15 Alissa Söderberg 1994 MAI

Läs mer

VDM och DM i Eslöv RESULTATLISTA. Senior DM och Veteran DM i Eslöv. Onsdagen den 8 juni 2005

VDM och DM i Eslöv RESULTATLISTA. Senior DM och Veteran DM i Eslöv. Onsdagen den 8 juni 2005 RESULTATLISTA Senior DM och Veteran DM i Eslöv Onsdagen den 8 juni 2005 Arrangör: Eslövs AI Ekevalla Idrottsplats Tävlingsledare: Alger Westring Väder: Behagligt sommarväder ca 18 grader. Något blåsigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

IVDM, del 4 28 februari 2015

IVDM, del 4 28 februari 2015 IVDM, del 4 28 februari 2015 Atleticum, Malmö Arr. Malmö AI / Heleneholms IF Tävlingsledare: Mats Åkesson, Malmö AI / Ulf Agrell, Heleneholms IF 800 m Heat 1 (M85/M80/M75) 10:10 1 Ingvar Olausson -40 Heleneholms

Läs mer

DM och Veteran DM. M85 400 meter Guld 2007-05-31 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 2.10,28

DM och Veteran DM. M85 400 meter Guld 2007-05-31 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 2.10,28 Resultatlista från DM och Veteran DM på Ekevalla Ip I Eslöv onsdagen den 30 maj 2007. Arrangör: Eslövs AI. Tävlingsledning: Susanne Justsen och Alger Westring. Uppehållsväder, ingen sol och ringa vinder,

Läs mer

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m F17 100 meter Försök Heat 1 Vind 0,5 2007-05-20 1 Michelle Nilsson -90 Heleneholms IF 13,08 2 Sofie Beckvall -91 Eslövs AI 13,34 3 Isabella Lendt -91-91 IFK Trelleborg 13,43 4 Fredrika Rytter -90 Klippans

Läs mer

Klubbrekord ute kvinnor 2015

Klubbrekord ute kvinnor 2015 Klubbrekord ute kvinnor 2015 Kvinnliga seniorer 100m 11,68 Helsingborg 2010 200m Jenny Ljunggren 23,35 Tammerfors 2003 400m Anne Arén 53,60 Helsingfors 1978 1500m Nina Andersson 4.29,73 Palo Alto 2006

Läs mer

Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton ,67 +0,2 SM i Borås MS 200 m Nick Ekelund-Arenander

Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton ,67 +0,2 SM i Borås MS 200 m Nick Ekelund-Arenander Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton 1997 10,67 +0,2 SM i Borås 30.08.2013 MS 200 m Nick Ekelund-Arenander 1989 21,21 +1,6 SM i Borås 31.08.2013 MS 400 m Nick Ekelund-Arenander

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009

VERKSAMHETSPLAN  2009 VERKSAMHETSPLAN 2009 A D M I N I S T R A T I O N 1. Kanslifunktion Förbundet (inkl. Skånes UC) kommer under 2009 ha en kanslifunktion i begränsad omfattning med anställd kanslist. Kansliet finns i hyrt

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Klubbrekord FK Athlet

Klubbrekord FK Athlet KV Klubbrekord Utomhus 2011-08-01 LN 100m Paula Olsson -74 15.29s Ystad S-KM 11/8 2010 K35 Paula Olsson -74 32.66s Sjöbo Kretserien 17/5 2009 K35 800m Paula Olsson -74 3.09.84min Ystad Kretsserien 22/5

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 1 MARS 2017, KL 18.30 LOKAL: GRAND HOTEL, LUND 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen 2008 Väderförhållande: Solsken och 20ºC med svaga sydliga vindar P19 200 meter Vind: +1,3 2008-08-31 1 Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 P19 Längdhopp

Läs mer

2010-04-18 1, MS 12 KM

2010-04-18 1, MS 12 KM Resultat Ystad Terrängen 2010-04-18 Klass 1, MS 12 KM 1 348 Tommy Olofsson 76 BJÖRNSTORPS IF 39.18 2 306 Andreas Svensson 82 YIF 47.41 3 307 Robin Lagerqvist 86 YIF 49.14 4 305 Jonni Gend 87 YIF 49.24

Läs mer

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017 Trollbäckens IP den 4 maj, 2017 Månadsbrev maj, 2017 Äntligen känns det som om sommaren är i antågande, åtminstone de senaste dagarna. Jag är full av optimism inför framtiden och något säger mig att den

Läs mer

Fjugesta september Jan-Olof Nordén

Fjugesta september Jan-Olof Nordén Fjugesta IF grundades år 1914, samma år som första världskriget bröt ut. Redan från början fanns det en sektion för terränglöpning. Materialförteckningen för klubben 1917 bestod bl.a. av 1 kula, 1 diskus,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Resultatlista Hildesborgsloppet 2008

Resultatlista Hildesborgsloppet 2008 Hildesborgsloppet 2008 Resultat Sidan 1 Resultatlista Hildesborgsloppet 2008 KLASS 2 = M 35 (1969 1973) 1 Pettersson, Stefan -69 Ystads IF 25.46 2 Westesson, Eric -73 Björnstorps IF 32.03 KLASS 3 = M 40

Läs mer

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum Tävlingsdatum: 2016-01-23 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Mattias Grundelius (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2015 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

Klubbrekord ute män 2014

Klubbrekord ute män 2014 Klubbrekord ute män 2014 Manliga seniorer 100m Benjamin Olsson 10,42 Sollentuna 2011 200m Johan Wissman 20,30 Stuttgart 2007 400m Johan Wissman 44,56 Osaka 2007 800m Alf Pettersson 1.50,6m Stockholm 1959

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson

Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson MS 10km 1 Johan Larsson (utom tävlan) 1983 Strömstad Löparklubb 30,06 2 Freyr Karlsson

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER - 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 För artonde gången presenteras klubbrekord (utomhus) i friidrott för Heleneholms veteraner: Materialet blir allt säkrare, men brister

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN  2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 A D M I N I S T R A T I O N 1. Kanslifunktion Förbundet (inkl. Skånes UC) kommer under 2012 ha en kanslifunktion med anställd konsulent. Kansliet finns i hyrt arbetsrum hos Skåneidrotten,

Läs mer

Våra Smålandsrekord i SIF Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2.

Våra Smålandsrekord i SIF Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2. Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2. Ambjörn Martinsson-45 juniorer 1964-08-11 Stensjön slägga 45,94 3. Ambjörn Martinsson-45 juniorer

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

Resultatlista Skånes IVDM, del 3

Resultatlista Skånes IVDM, del 3 Resultatlista Skånes IVDM, del 3 1 mars 2014 Malmö/Atleticum Malmö AI/Heleneholms IF Tävl.ledare: Christer Stensson/Ulf Agrell 800 m Heat 1 1. Gunnar Nilsson-33, Heleneholms IF 3.29,01 2. Sven Svanfelt-39,

Läs mer

IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET

IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET Tränare (träningskommitten Kioskkommitten Arenakommitten Tävlingskommittén Informationskommitten Ordförande: Tommy Dahlbom

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2011 FÖR VÄSTERBOTTEN

TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2011 FÖR VÄSTERBOTTEN TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2011 FÖR VÄSTERBOTTEN 2011-05-16 Detta tävlingsprogram är kompletterat under våren 2011 efter VFIF:s Planeringskonferens i Umeå den 4 december 2010. Även centrala tävlingar som

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2004

VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2004 VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2004 Organisation Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté har under verksamhetsåret bestått av Torsten Carlius (Helsingborg) ordförande, Gudrun Kinger (Göteborg), Gunnel

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Statistik: Calle Nilsson, Markus Andersson Senior=12 bästa 1 Guld Junior/Ungdom=8 bästa 2 Silver Veteran=3 bästa 3 Brons Skol-SM=3 bästa 1979 Terräng-SM, Huskvarna

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/8 K - FEMALE 1 SÖDERGREN Sandra #467 11 00:51:42 4'00 FIF Gnistan 2 ERLINGSON Caroline #497 22 00:55:39 4'19 Ryssbergets IK 3 JENSEN Tilde #620 41 00:57:54 4'29 Stigmännen Karlshamns OK 4 PERSSON

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Grattis och välkomna till riksfinalen i Kraftmätningen!

Grattis och välkomna till riksfinalen i Kraftmätningen! Grattis och välkomna till riksfinalen i Kraftmätningen! Kraftmätningen är en satsning på laganda och mångsidighet för friidrottare i nedre tonåren. Med en lagtävling som attraktivt tävlingsmål för fler

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning.

LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning. LÖPSEDELN 2011:2 L-sektionen www.heleneholmslanglopare.se LÖPSEDELN är Heleneholms IF:s Långlöparsektions medlemstidning. Den utkommer med 4 nummer per år (kontakta red. angående datum för manusstopp).

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Resultat Seriematch Division 3 Götaland match 2

Resultat Seriematch Division 3 Götaland match 2 Resultat Seriematch Division 3 Götaland match 2 Slottsskogsvallen Göteborg, 13 augusti 2016 Arrangör: Örgryte IS och Sävedalens AIK Kvinnor 100 m +0.0 1. Rebecca Strand -99 Örgryte IS 12.79 10 p 2. Mathilda

Läs mer

VDM i viktkastning på Malmö kastplan/mai

VDM i viktkastning på Malmö kastplan/mai VDM i viktkastning 2017 05 06 på Malmö kastplan/mai Det var säsongspremiär för våra veterankasttävlingar på Malmö kastplan. Tävlingarna genomfördes i strålande försommarväder, till skillnad från förra

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011 Män seniorer samt P19 och P17 60m 7.69? Linus Boyer -95 Visby 19.6 8.16? Mattias Andersson -95 Visby 19.6 8.69? Mattias Karlsson -72 Visby 19.6 10.30? Anders

Läs mer

SKOGSBLADET O-SEKTIONEN

SKOGSBLADET O-SEKTIONEN SKOGSBLADET O-SEKTIONEN TERRÄNG LÅNGLOPP VETERANFRIIDROTT GÅNG SKIDOR MOTION TRIATHLON ORIENTERING På Internet: www.members.tripod.com/nielsen.stig Nr:1 Mars 2002 Utgivningsplan 15 mars 15 juni 15 september

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsbästa kvinnor utomhus m

Årsbästa kvinnor utomhus m 60m Årsbästa kvinnor utomhus 2009 Nordkvist Wilma 98 9,04 30/05 Klippan Östholm Ebba 99 9,33 07/06 Ängelholm Mattisson Moa 98 9,43 12/07 Helsingborg Nilsson Maja 98 9,69 25/07 Hässleholm Ericsson Ebba

Läs mer

M22 Tiokamp 1 Petter Olson 91 Hässelby SK 7643 p 2 Fabian Rosenquist 91 GOIF Tjalve 7343 p 3 Anton Johansson 93 Huddinge AIS Fi 4188 p

M22 Tiokamp 1 Petter Olson 91 Hässelby SK 7643 p 2 Fabian Rosenquist 91 GOIF Tjalve 7343 p 3 Anton Johansson 93 Huddinge AIS Fi 4188 p Resultat Mångkamps SM 2013-09-14/15 Arrangör: Kalmar SK Plats: Fredriksskans IP Tävlingsledare: Tomas Lindén Förbundsdomare: Lars Linde Starter: Anders Nykvist, Anders Prytz Målkamera: Bo Björkholm Väder:

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15

Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15 Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15 Flickor 13 år, födda 1999: 80 meter: Kvalgräns - 11.10 10.87 (+2.0) Emilia Jönsson 1999 IFK Helsingborg 03.06 Klippan, Bedaspelen 10.93 (-0.10)

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Resultat vid Svenska Mästerskapen i KASTFEMKAMP för Veteraner i Bottnaryd 10 september 2016 Arrangör : Bottnaryds IF Tävlingsledare: Sonny Stridh Kontrollant : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Vädret var bra

Läs mer

Protokoll för Salts årsmöte 2009

Protokoll för Salts årsmöte 2009 Protokoll för Salts årsmöte 2009 Plats: EFS-kyrkan, Skellefteå Tid: 22 maj 2009 Närvarande: 63 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Lukas Bergner (ordförande) Johanna Lundström (vice ordförande)

Läs mer

Medvind/okänd vind Homander Simon 97 80m 11,71 07/06 Ängelholm +2,38 Nilsson Henrik 97 80m 11,99 07/06 Ängelholm +2,38

Medvind/okänd vind Homander Simon 97 80m 11,71 07/06 Ängelholm +2,38 Nilsson Henrik 97 80m 11,99 07/06 Ängelholm +2,38 Årsbästa Män utomhus 2009 60m Tornée Marcus 98 60m 8,84 30/08 Malmö Segerfält Alexander 98 60m 9,10 07/06 Ängelholm Sommer Noah 98 60m 9,36 24/05 Eslöv Norstedt Frederik 99 60m 10,27 12/07 Helsingborg

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum Tävlingsdatum: 2017-01-21 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Mattias Grundelius (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer