Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende."

Transkript

1 VARMT VÄLKOMMEN TILL BRFGÄRDAN Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende. Kort presentation av BrfGärdan Brf Gärdan byggdes under åren och vi är totalt 372 lägenheter. Vi har 222 garage, 102 motorvärmarstolpar och 12 husvagnsplatser/släpvagnsplatser. På området finns festlokal, övernattningslokal, motionslokal, hobbylokal, målarlokal, vävstuga och bastu. Brf Gärdan har två anställda, en vicevärd och en fastighetsskötare. Presentation av vicevärden och viktiga tider och telefonnummer du bör veta. Vicevärd Ingela Olofsson Vicevärdskontor Burströmsvägen 30 Öppet dagtid måndag-torsdag fredagar stängt Öppet kvällstid tisdag Telefon Fax För nyttjande av festlokal, övernattningslokal, hobbyrum, motionslokal, vävstuga, målarlokal och bastu kontakta vicevärden för mer information. Presentation av fastighetsskötare: Fastighetsskötare Kenneth Bergdahl Tel mobil Fastighetsskötare kan också nås på tel (träffas säkrast mellan kl och kl ). Under arbetstiden kan du träffa fastighetsskötare på området. Felanmälningar Dagtid till vicevärdskontoret på tel Efter kontorstid direkt till telefonsvararen med samma nummer. Felanmälan kan även göras till fastighetsskötare efter kontorstid enligt ovan. Via hemsidan Upplåsning av bostad Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare. Om denne ej är anträffbara kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel OBS! Upplåsning kostar 300 kr (pris maj 2006).

2 Akuta skador i Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare. våra bostäder och Om denne ej är anträffbara kontaktar du Securitas. gemensamma lokaler. Bevakningsbolag på tfn Hemsida På hemsidan får du tillgång till de senaste nyheterna på det snabbaste sättet. Du får även tillgång till en hel del information om föreningen samt en del användbara länkar. Här kan du också kontakta styrelsen om frågor och göra felanmälningar som inte är så akuta att de måste åtgärdas omedelbart. Hemsidan Lägenheter Allmänt Hur vi beter oss påverkar hyran eller avgiften som den egentligen heter. Allt som vi själva fixar och ordnar bidrar till att hålla kostnaderna nere och allt vi slarvar med eller förstör orsakar ökade kostnader. Vi ska alla hjälpas åt med att hålla ordning och skapa trivsel här! Visa hänsyn till din granne, engagera dig i ditt boende så finns goda förutsättningar att ditt boende blir riktigt bra. Balkonger Våra balkonger måste underhållas. Tak och väggar på balkongen ska målas vita samt balkongräcket linoljas. BrfGärdan tillhandahåller olja. Bostadsrättshavaren oljar räcket. Tegel får inte målas. För mer info vänd dig till vicevärden. Bredband och internetleverantörer Bredband finns indraget i alla lägenheter. Hur gör jag för att använda det? Kontrollera med vicevärden om lägenheten är ansluten till fastighetsnätet. Om den ej är ansluten måste du ansluta den till en kostnad av kr. Avgifter går att dela upp på 3, 6 eller 12 månader. Avgiften läggs på hyran. Avgiften återbetalas ej vid flyttning. Anslut lägenheten till LuNet. Kontakta LuNet telefonnr Kostnad för det är startavgift xxx kr och månadsavgift xxx kr. Välj den Internetleverantör du önskar ha och kontakta dem. Förändringar av intenetoperatörer sker. Kontakta den operatör du vill och begär prisuppgifter. Kostnaden för att använda bredbandet består av två delar. Dels månadsavgiften till Lunet för att använda stadsnätet dels månadskostnaden till den internetoperatör du valt. Kom ihåg att säga att området är anslutet till stadsnätet när du gör anmälan. Det går även att ansluta till ComHem. Det ingår ej i stadsnätet. ComHem utnyttjar kabel-tv nätet. Com Hem Tel

3 Tv-kanaler Kanaler kan tas bort eller läggas till. Det är ej styrelsen som beslutar vad vi får se. Det är Comhem som tar de besluten, har ni synpunkter på kanalutbytet kontakta Comhem Vid fel ring Elementsfilter och fönsterfilter Man kan tvätta elementsfiltren vid behov. Det finns att köpa filter på vårt vicevärdskontor. Festvarna grannarna Om du ska ha fest är det bra att informera grannarna om att du ska ha fest. Det gör du genom att sätta en lapp i plastfickan i ytterdörren i de portar du tycker är berörda av ditt kalas. Förvaltare Vi har avtal med förvaltningsbolaget CASTOR i Sundsvall. Garage Garage finns att hyra och eftersom efterfrågan är stor får du oftast stå i kö. Garaget är till för motorfordon och ska inte användas till annat. För att förlänga livslängden på garageporten ber vi dig skotta snö framför garageporten. Anmäl ditt intresse för garage till vicevärden. Fyll inte garaget med saker eftersom det är en brandrisk! Var noga med att låsa garageporten eftersom andra är beroende av det, för att undvika stölder och skadegörelse. Motorvärmare Motorvärmare finns att hyra och efterfrågan är stor och du får oftast stå i kö. Anmäl ditt intresse för motorvärmare till vicevärden. BrfGärdan har intervallström för motorvärmarna. Det innebär att ju kallare det är ute desto längre intervaller går motorvärmaren. Sladd till motorvärmare får med hänsyn till olycksfallsrisken ej lämnas ansluten till eluttag under tid då uppvärmning av bil inte pågår. Lämnar du kvar sladden hängande eller ansluten till eluttaget när du far iväg med bilen har fastighetsskötaren skyldighet att ta bort (omhänderta) sladden. Omhändertagen slagg kan lösas ut av bilägaren på vicevärdskontoret då detta är bemannat, eller hos fastighetsskötare i servicegaraget mot en kostnad av 50 kr. Parkeringar Var uppmärksam på var du ställer bilen. Boende (som ej har garage, stolpe eller förhyrd parkeringsplats) ska endast stå på rutor där det är skyltat boende och besökande gäster parkerar där det är skyltat besökande. På samtliga av dessa platser gäller 24-timmars parkering, dvs det är ej tillåtet att stå längre än ett dygn i sträck på samma plats. Observera att Securitas kontrollerar vilken adress bilen är registrerad på när de avgör om bilen är felparkerad eller ej. (Det vill säga om bilen är registrerad på adress på Burströmska = parkera på

4 boende. Om bil registrerad på annan adress = parkera på besökandeplats.) Felparkering kan medföra böter. Precis som tidigare gäller att parkering på gårdsplaner endast är tillåten i 10 minuter för i och urlastning. Om du är osäker på var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel Hemförsäkring Tilläggsförsäkring Bostadsrätt Som vi tidigare informerat, har styrelsen fr.o.m. 1/ tecknat en tilläggsförsäkring s.k. Bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. De som redan har bostadsrättstillägg knutet till sin hemförsäkring rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort bostadsrättstillägget från försäkringen. OBS! Du ska givetvis inte säga upp din hemförsäkring, utan enbart bostads-rättstillägget. Husdjur Om du har djur i lägenheten skall du se till att de inte förstör, stör eller smutsar ner vår gemensamma miljö. Rasta aldrig ditt husdjur mellan eller på gårdarna. Seriösa djurägare plockar upp och städar efter sina kelgrisar. Piskning Pisk mattor, möbler, säng- eller gångkläder på platserna där piskställningar finns. Porten Porten skall hållas stängd och låst mellan kl Rökning Rökning är förbjuden i trappor, källare och gemensamma utrymmen. Störande oljud Bostadsrättsinnehavaren får inte utföra arbeten (underhåll, borra, spika) som kan verka störande för grannar efter kl eller före kl Bostadsrättsinnehavaren skall vara extra försiktig med att använda ljudanläggningar (stereo mm) nattetid med hänsyn till sin granne. Det finns de som skiftarbetar och behöver vila dagtid. Ljudet från egen lägenhet eller från lägenheternas gemensamma utrymmen får inte vara så högt att det är störande för omgivningen. Störande vattentappning för bad eller dusch får inte ske mellan kl Regler uteplats utanför balkong. Innan planering och anläggande av uteplats skall en ritning lämnas in på

5 Gärdans vicevärdskontor. Uteplatsen skall vara fackmannamässig utförd av betongplattor. Måttet på uteplatsen får ej överskrida 3 X 3 meter och skall vara i direkt anslutning till balkongen. Vindskydd skall ha en max höjd till balkongöverliggaren. Balkongerna som ligger i anslutning till gångbanan som går genom området kan få ha en annan utformning, lämna in en ritning till vicevärdskontoret. Bilder på korrekta uteplatser. Uteplats 1 och uteplats 2. Fasta planteringar i form av buskar skall vara inom 3 X 3 meter. Staket tillåtes inte. Uteplatsen ska utföras så att den orsakar minsta möjliga besvär för fastighetsskötarna vid t.ex. gräsklippning. 1. Lämna in en ritning med mått och hur uteplatsen är tänkt att se ut. 2. Håller till de tillåtna måtten. 3. Efter utförande kom ihåg att ej lämna saker ute på vintern, din granne måste kanske skotta snö från sin balkong och den kommer nog att hamna på din uteplats. Regler för grindöppning på balkong för husen utan källare. Öppningen för utföras av annan firma än Ncc. Dock skall öppningen vara lika som alla andra öppningar och det skall utföras fackmannamässigt. Ritning tillhanda hålls av BrfGärdan på hur den skall vara gjord. Parabol De särskilda regler som finns för att få sätta upp en parabol skall följas. Extra förråd Extra förråd finns att hyra och efterfrågan är stor och du får oftast stå i kö. Anmäl ditt intresse för extra förråd till vicevärden. Vårda lägenheten och förenings egendom Bostadsrättsinnehavaren ska vårda och vara aktsam, till sin egen lägenhet och föreningens egendom. Medlemar Medlemsengagemang Det är mycket positivt när du lämnar idéer och genomförbara förslag till förbättringar. Dina förslag skall du då skriftligt och undertecknat lämna till vicevärdskontoret. Din fråga tas upp i styrelsen vid nästa styrelsemöte. Motioner till årsmöte Här kommer råd och tips hur du skriver en motion. - Du ska börja med en rubrik som talar om att det är en motion. Motion till föreningen Brf Gärdans årsmöte 200x - Sedan beskriver du vad du vill att föreningen ska göra. Tänk på att skriva så kort som möjligt. Skriv någon eller några meningar som beskriver bakgrunden till ditt förslag. Tala också om varför du vill att föreningen ska göra det du föreslår. - Avsluta motionen med att skriva en eller några att-satser. Jag föreslår att föreningen

6 - Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna den med ditt namn. Lämna in motionen till vicevärdskontoret. Vårstädning Vårstädning sker en dag på våren då snön har smält bort. Vi krattar, rensar rabatter och sopar och avslutar arbetet med mat och dryck till alla trädgårdsarbetare. Gemensamt ansvar gäller för att hålla blombänkar rensade från ogräs och vattnade. Gemensamma lokaler Bastu Bastu finns på Bv 86 husgavel. Bastubad damer torsdag mellan kl Bastubad herrar fredag mellan kl Privat bastubad bokas på tavlan som finns uppsatt i trapphuset på Bv 86. Endast 1 förbokning per tillfälle får ske. Bastuvärdar är Jan Bottne, Per-Åke Tingvall och Gösta Fredriksson. Under sommaren är det begränsande öppet tider. Cykelrum Cykelrum finns i källarna i de övre husen. Bv 18-20, 22-24, 38-40, 42-44, 58-62, 64-68, 88-90, och Extra förråd Extra förråd finns att hyra och efterfrågan är stor och du får oftast stå i kö. Anmäl ditt intresse för extra förråd till vicevärden. Festlokal Festlokal finns på Bv From maj 2007 gäller följande hyresvillkor och priser: - En vardag 100 kr kr i pant för boende på området. - En helg 300 kr kr i pant för boende på området. - För utomstående 500 kr kr i pant från måndag-torsdag för möten och studiecirkel mm. Utomstående kan inte hyra festlokalen till fest. Gemensamma gräsytor Gräsytorna är gemensamma för boende. Kontakta styrelsen om du önskar plantera träd eller anlägga ytterligare blombänkar. Intresseanmälan om grönare utemiljö skickar du skriftligt och undertecknat i sedvanlig ordning till styrelsen. Sopor Bostadsrättsinnehavaren eller den som använder våra soprum har ansvaret för att sortering av soporna görs på rätt sätt. Luleå kommun och Renhållningen äger rätt att debitera extra för felsorterade sopor. På Renhållningen handsorteras allt tidningspapper och hårda plastförpackningar innan de kan gå till återvinning. På förpackningarna

7 anges ofta vad de skall sorteras som. Visst skulle det vara bra om vi slapp att betala extra avgifter för detta. De pengarna skulle kunna användas till annat i stället. Sortera Mera! Sopor bestående av färgat och ofärgat glas, metaller, hårdplast, komposterbart, kartong och wellpapp, papper och brännbart kastas i respektive sorteringskärl. Grovsopor ska lämnas på Återvinningscentral Kronan: julgranar, möbler, cyklar, kylskåp, frysar eller annat skrymmande avfall. Bostadsrättshavare transporterar själva upp grovsopor till Återvinningscentral Kronan. Glasiglos/glasåtervinning Vid våra sophus finns glasiglos för färgat och ofärgat returglas. Vi påminner om att vi inte sätter glasen i soprummen. Batterier: lämnas i butikernas batteriholkar eller i soprummens batteriholkar. Grovtvättstuga Grovtvättstuga finns på Bv 62. Tvättpassen är två till antalet och börjar kl och slutar kl Du kvitterar en nyckel för att komma in i lokalen. Städbolaget som städar på området har förbokade tider. Tvättstugorna Tvättstugor finns på Bv 18, 38, 58, 82 och 106. Tvättpassen är fyra till antalet och börjar kl och slutar kl Har du mycket tvätt bokar du hela tvättstugan. Har du lite tvätt bokar du halva tvättstugan. Vid användning av fastighetens utrymmen för tvättning och torkning följer du de särskilda föreskrifter som finns. När man tvättat färdigt får namnet inte suddas bort. Det kan vara bra att veta vem som tvättat om något skulle hända så att vicevärden behöver kontakta den som hade tvättpasset. Städa efter tvättpasset så att näste tvättare inte behöver börja sitt tvättpass med att göra rent på golv och maskiner. Hobbylokal I hobbylokalen finns möjlighet att jobba med trä- och porslinsmålning. Hobbylokal finns på Bv 90. Hobbyvärdar är Jaakko Marjeta. Du kvitterar en nyckel för att komma in i lokalen. - Använd enbart rent virke när du slöjdar. Rivningsvirke, formvirke och annat förorenat virke får absolut inte användas i maskinerna i hobbylokalen. Första besöket i hobbylokalen gör du tillsammans med hobbyvärden som informerar dig om maskiner och utrymmen. - Kom ihåg, felaktigt användande av maskinerna kan vara en skaderisk!

8 Porslinsmålning sker i den dammfria lokalen i hobbylokalen. Vi har ingen städhjälp i hobbylokalen så vi håller rent efter oss. Målarlokal Målarlokal finns på Bv 60. Du bokar tiderna på en lista vid dörren. Du kvitterar en nyckel för att komma in i lokalen. Vävstuga Vävstuga finns i källaren på Bv 62. Vävstugevärd är Birgitta Lidström. Övernattningslokal Övernattningslokal finns på Bv 20. Sänglinne kan hyras för 50 kr per hyrestillfälle. Motionslokal Motionslokal finns på Bv 86. Du bokar tiderna på en lista vid dörren. Endast 1 förbokning får ske. Du kvitterar en nyckel för att komma in i lokalen. I början av 2005 målades och rustades motionslokalen. I lokalen finns 2 träningscyklar,1 crosstrainer,1 step-up-maskin,1 multigym, 1 bänkpress+vikter, hantlar med fria vikter, boxningsboll och yogamatta samt ett löparband. Motionslokalen ligger i samma källarlokal som bastun. Följ anvisningarna på ytterdörren för låsning av ytterdörren. Regler för motionslokalen; - Anteckna dig med hela namnet och portnummer. - Redskapen ska torkas av. - Lokalen ska städas efter varje motionspass av den som bokat lokalen. - Sopor ska tas bort efter varje pass av den som bokat lokalen. - Snus ska städas undan. Hockey/fotbollsplan Fotbollsplanen finns i sydöstra delen av området. Vintertid används fotbollsplanen till hockeyplan. Luleå kommun står för spolning och is. Belysningen är tänd kl vintertid. Lekparker Vi har fyra lekparker i området. Tapetbord Tapetbordet är Brf Gärdan s gemensamma egendom och för att hyra tapetbordet ska du acceptera nedanstående - Maximal hyrtid per tillfälle är en vecka (7 dygn). - Kostnad 50 kr för hyran kr som säkerhet totalt 500 kr betalas när man hämtar tapetbordet. 450 kr återbetalas när tapetbordet återlämnas. - Lämnas inte bordet tillbaka inom föreskriven tid har Brf Gärdan rätt att

9 inte återbetala lägenhetsinnehavaren depositionsavgiften på 450 kr. - Bordet ska vårdas och lämnas tillbaka väl rengjort. - Återlämnas inte tapetbordet eller om det förstörs har Brf Gärdan rätt att fakturera lägenhetsinnehavaren mellanskillnaden mellan depositionsavgiften och den faktiska kostnaden vad ett nytt tapetbord kostar. Tapetbordet får absolut inte ställas tillbaka utanför vicevärdskontoret eller utanför servicebyggnaden. Utlåning redskap Vår fastighetsskötare lånar ut redskap för markarbeten runt våra hus. Vinterförvaring Under vintern använder vi den inhägnade gamla tennisplanen för vinterförvaring av föreningens cykelställ och din båt eller husvagn. Uppställning av bilar Uppställning av bilar inom föreningens område skall ske enligt de särskilda regler som finns. Du är skyldig att ta reda på vad som gäller!

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Välkommen till brf Hagaborg!

Välkommen till brf Hagaborg! Välkommen till brf Hagaborg! I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra att känna till för dig som bor i brf Hagaborg. Spara denna folder! Faktaruta HSB bostadsrättsförening Hagaborg

Läs mer