Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229."

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

2 Taxor 2 (4) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Allmän information 3 Åldersgränser 3 Personal- och vaktmästartjänster 4 Mervärdesskatt 4 Betalningssätt 4 Scener 6 Stenkrossen Stadshallen 6B 7 Svaneskolans aula 8 Kulturskolan 9 Bibliotek, tjänster 10 Bibliotek, samlingslokaler 11 Bowlinghallen 12 Tennisbanor utomhus 13 Lotteri 14 Camping 14 Övernattning - Grupplogi 14 Cirkus 14 Bad, gemensamma taxor och Högevall 15 Friluftsbad 16 Hyra av bassängtider för bad 16 Simskola 16 Lunds Konsthall 17 Fritidslokaler 18 Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Allmän information 19 Kategoriindelning 21 Idrottsplatser 24 Idrottshallar 26 Ishall 27 Samlingslokaler, idrott 28 Idrottssalar i skolor 29 Övriga skollokaler 30

3 Taxor 3 (4) Allmän information Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar från kommunfullmäktige för genomförande och utveckling av kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Taxorna delas upp i: Tjänster Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Tjänster Kultur- och fritidsnämnden handlägger taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet. De tjänster som berörs är folkbibliotekets tjänster, elevavgifter vid kulturskolan, utbud av scener och lokaler för kulturverksamhet, tjänster inom Lunds konsthall, avgifter för inomhus- och friluftsbad, bowling, camping, lotteriverksamhet samt övernattning i kommunens lokaler. Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden fastställer principer för fördelning av lokaler, anger taxesättning för lokalupplåtelse inom kommunen samt har samordningsansvar för säsongsbokning av lokaler för föreningsverksamhet i egna idrottsanläggningar, i idrottslokaler inom grundskolan samt i idrottshallar inom gymnasieskolan. Åldersgränser för avgifter där sådana är aktuella Småbarn Den som inte fyllt 3 år Barn och ungdom Den som fyllt 3 år och är under 18 år Vuxen fyllda 19 år och äldre Familj En eller två vuxna, gifta eller sambo, boende på samma adress samt de barn eller ungdomar de har vårdnaden om och som bor hos dem Pensionär Betalar i regel vuxenavgift om inte annat anges. Särskild taxa för pensionär finns endast vid bowlinghallen Som pensionär räknas inte deltidspensionär. Fackliga organisationer Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun har fri hyra för hyra av sammanträdeslokaler och motsvarande för egna aktiviteter. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrning på kvällstid och helger. Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som krävs av Lunds kommun vid upplåtelse eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme.

4 Taxor 4 (4) Mervärdeskatt (moms) Flera kommunala tjänster är momsbelagda. Taxor anges i sådana fall inklusive mervärdeskatt vilken då utgör 20 % av bruttopriset för varor och tjänster resp. 10,71 % av bruttopriset för livsmedel och camping. Momsbeloppet anges inom parentes. För kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter och skolbio är momspålägget 6 %. Kulturskolans avgifter samt biblioteksavgifter är inte momsbelagda. Uthyrning av lokaler belastas inte med moms, inte heller entré till bad, bowling och ishall. Betalningssätt Betalning från privatpersoner för entré till anläggningar sker kontant eller via betalkort. Betalkort accepteras vid Högevall, friluftsbaden, Bowlinghallen, Lunds konsthall, Stadsbiblioteket och vid Biljettbyrån i Stadshallen. Fakturering Fakturering av betalning kan ske för organisationer som kan redovisa organisationsnummer för tjänster, hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, vid bokning av samlingslokaler samt vid abonnemang av bowlingbanor. Information Ytterligare upplysningar om taxesättning och tillämpning av taxor vid speciella arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid kultur- och fritidsförvaltningen, tel

5 Scener, Lunds Stadsteater Sida 6 Inklusive salong, scen, loger och tillhörande utrymmen Kr Hyran inkluderar ansvarig scenmästare max 8 tim Dito därutöver per timme Hyra 4 timmar (särskilt avtal) Behörig ljud- eller ljudtekniker, per tim 400 Garderobspersonal, per tim * Biljettmottagare, per tim ** Biljettförsäljning kan altenartivt ske under ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125% av lokalhyran Garderobsavgift 10*** * Garderobspersonal ingår i hyreskostnaden då bevakad garderob erbjuds besökare ** Biljettmottagare ingår i hyreskostnaden *** Garderobsavgift betalas av publik Stadsteaterns kafé drivs av enskild entreprenör. Ytterligare upplysningar och bokning: Scenchef Erland Ståhlberg tel eller Biljettbyrån, tel Scener, Lilla Teatern, Stortorget 1 Lilla Teaterns lokaler vid Stortorget upphör fr o m 2014.

6 Stenkrossen Lokaler för kultur vid Kastanjegatan Sida 6B Hyra för aktörer som ej erhåller verksmhets eller projektbidrag Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyra för aktörer som erhåller verksamhets- eller projektbidrag från Kultur Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyreskostnad 0 kr för projekt som kan ingå i Innovationskarnevalens koncept efter speciell ansökan. Ny lokal för kulturverksamhet vid Kastanjegatan i Lund. Ytterligare upplysningar och bokning: Kultur Lund genom Jesper Kjellqvist och Johannes Björk.

7 Stadshallen Sida 7 Lokal Timtaxa upp till 6 timmar, kr Timtaxa för timmar utöver, kr Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 Sessionssalen Konsertsalen Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Kommittérum C,E Takscenen * för utställning gäller priset per dag. Alla taxor gäller per timme, lägsta bokning är 3 timmar. Tekniker ingår inte, kan bokas via Stadshallen. Kostnad: 400 kr per timme, vardagar 7-19, övrig tid 500 kr/tim. Teknik I Konsertsal och Sessionssal finns talanläggning med trådlösa mikrofoner/headsets, projektor och möjlighet att låna dator. Det finns även whiteboard, blädderblock samt overhead. I samtliga lokaler finns nätverksuttag för internetuppkoppling samt trådlös nätverk. Utomhusscen har tekniska förutsättningar för att framföra musik, ljud och ljus. Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen efter bedömning vid bokning, minst 125 % av lokalhyran. Bokning och information: Verksamhetsledare Sida 1

8 Svaneskolans aula Möllegatan 4-6, Lund. Sida 8 Kr kr kr kr kr kr Lokal med ljud- och ljusteknik för teater, Vardagar Helger Tillägg/dag, konsert och konferens. Halv dag Heldag Kväll Dag Kväll teknik för fm eller em arrangemang BSN Lund Stad, kväll och helg i mån av möjlighet Kultur- och fritidsförvaltningen, dagtid i mån av möjlighet Övriga förvaltningar i Lunds kommun vardagar i mån av möjlighet Kommersiella gymnasiearrangemang, dagtid vardagar endast i mån av möjlighet Övriga 0. Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun dagtid vardagar i mån av möjlighet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, ungdomsverksamhet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, vuxenverksamhet Övriga föreningar, studieförbund m fl Privatpersoner, företag och myndigheter Hyra vardagar, dagtid, samt teknik tillfaller Svaneskolan, övrig hyra tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen. Tillkommande kostnader för alla nyttjare oavsett kategori: Kostnad för admistration, vaktmästartjänster och ev. extra städning under ordinarie arbetstid, 500 kr per tillfälle Kostnader för vaktmästare utanför ordinarie arbetstid efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Kostnader för extrastädning av aula, foajé och gårdsytor efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Deposition för nycklar och oförutsedda kostnader, kr per tillfälle, som kan avräknas mot hyra efter avslutat arrangemang. Info, bokning och kontrakt: Nyckelutlämning, deposition och praktiska frågor: Svaneskolans expedition Svaneskolans expedition Övriga upplysningar Svaneskolan, rektor, tel Kultur- och fritidsförvaltningen, tel

9 Kulturskolan Sida 9 Elevavgift/termin kr Musik, bild Instrumentalundervisning 1100 dans, teater, film mm Suzukiundervisning 1300 Sånggrupper/kör 550 Eftergymnasiala studier, ett instrument 1500 Folkmusik, föräldragrupp - Komposition 875 Rytmik 875 Instrumenthyra 475 Dans 875 Dans gymnasiegrupper 950 Bild 900 Teater 875 Skrivarverkstad 875 Film 900 Endast orkester 350 Skolbio Förskoleklasser, kr/elev 20 Grupper i klasserna 1-5, kr/elev, maxpris 30 Grupper i klasserna 6 tom gymnasiet, kr/elev, maxpris 40 Lokaler Elevavgift faktureras per temin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid. För elever från skolor utanför Lunds kommun tillkommer moms, 6 %, på avgift för skolbio Fernströmsaulan Vardagar Helger Uthyrning av aula för konsertverksamhet mm kr per tillfälle kr per tillfälle Danslokal, stadshallen Vardagar 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Helger 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Övriga undervisningslokaler, specifikation erhålls av Kulturskolan Vardagar kr per tillfälle beroende på lokal Helger kr per tillfälle beroende på lokal Terminsförhyrning kr per termin på vardag för lokalerna 21 och 33 Ytterligare upplysningar lämnas av kulturskolan, bitr rektor Fredrik Hast tel

10 Biblioteksverksamhet Sida 10 Avgifter kr Reservationsavgift 6 Övertidsavgifter, vuxna: kr/dag och bok, högst 100 kr/volym 5 Korttidslån: kr/dag, max 120 kr 10 Fjärrlån 10 Tidskriftslån: kr/dag, max 50 kr 5 Övertidsavgifter, barn fritt Nytt lånekort Vuxna 40 Barn 20 Ersättning för förkomna/skadade medier Schablonpriser: Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna fakturerar biblioteket enligt det högre värdet. kr Vuxenlitteratur 350 Barnlitteratur 200 Musik-CD, 1 skiva 250 Musik-CD, box med 2 skivor 375 Musik-CD, box med 3 skivor 475 Musik-CD, box med 4 skivor 650 CD-böcker 250 CD-böcker, 3 eller fler skivor 400 DVD med spelfilm 700 Övrig DVD 500 Språkkurser 600 Enstaka tidskriftsnummer 75 Daisy 200 Särskild värdering Andra medietyper värderas särskilt, exempelvis; CD-rom och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl närmagasin, folianter, och antikvariskt värdefulla medier mm. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader. Andra avgifter Kr Utskrifter, svart/vitt, A4, kr per kopia 2 Kopiering, svart/vitt, A4, kr per kopia 2

11 Samlingslokaler bibliotek Sida 11 Lokaler för uthyrning Föreningar Privatperson Stadsbiblioteket Specifikation Kat 1 och 2 Företag Atriumgården, högst 75 pers Per tillfälle Hyrs ej ut Kyrkan Högst 35 st; sittande vid bord 25 st Per halvdag Föreningar Privatperson Kat 1 och 2 Företag Stadsdelsbibliotek Samlingssal, kr per tim Samlingsrum finns bl a i stadsdelsbiblioteken i Dalby och Veberöd Mötesplats Klostergården hyrs ut av Fritid Söder Medborgarhuset och Genarps bibliotek Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övr, per tim Welins rum, kr/tim Tingshuset i Dalby Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övrigt, kr/tim Byagården, Vombs by Hela gården, 138 kvm, per timme Ytterligare upplysningar lämnas av respektive bibliotek. Vombs byagård bokas via Medborgarkontoret i Veberöd.

12 Bowlinghallen Sida 12 Priser avser bana per timme där inte annat anges Abonnemang Abonnemangssäsong: vecka kr Normalpris 95 Pensionärer 65 Korpen, per 3-mannalag 200 Handikappverksamhet 55 Allmänna tävlingar Externa tävlingar 175 Lundaklubbar 130 Lösspel Vuxna 130 Pensionärer 75 Ungdom 65 Seriematcher per lag 8-mannalag matchspel mannalag matchspel 880 Pensionärsmatch 440 Pensionärsmatch, bortalag 530 Övrigt Rabattklippkort som berättigar till 10 timmars spel Pensionär (måndag -fredag kl ) 660 Hyra av skåp, stort (per säsong) 155 Hyra av skåp, litet (per säsong) 130 Hyra av skor, vuxen 10 Depositionsavgift, nyckel 110 Skåphyra stort 300

13 Tennisbanor, utomhus Sida 13 kr/tim Grusbana 100 Allvädersbana 55 Asfaltbana 0 Centrala idrottsplatsens tennisbanor kr/säsong Säsongskort för grusbana, gäller alla dagar mellan 8.00 och 21.00, utan begränsningar. Bokning görs på plats. När Säsongskortsinehavaren spelar gäller även säsongskortet för 600 medspelarna. Ungdomar under 18 år kr/tim Måndag-fredag kl , ungdomar under 18 år, på banor som inte är förhandstecknade Halv avgift på grusbana 50 Föreningsdrift finns vid tennisbanor i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby. Kultur- och fritidsnämndens taxor utgör maxpriser. Tennis i regi av tennisklubbar kan ha lägre taxa. Arrangemang och säsongsbokning kostnadsberäknas för varje tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål Ytterligare upplysningar, kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel ,

14 Lotteri Sida 14 Tillstånd och registrering enligt lotterilagen kr Registrering enligt Lotterilagen Tillstånd enligt Lotterilagen Avgift för kontrollant erläggs av respektive lotteri direkt till av nämnden godkänd kontrollant. Camping, Källbybadet Sommarcamping juni-augusti Källbybadet, korttidscamping Kr varav moms, kr Husvagn eller tält, per plats inkl bad, max fyra personer Därutöver per person 45 5 Vandrare och cyklister, per person inkl bad 65 7 Elavgift sommarcamping, kr/dygn inkl 25 % moms 40 8 Övernattning - Grupplogi Fritids- och skollokaler som är godkända för ändamålet kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Lund. Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnderna upplåter skollokaler inom respektive område. Fritidsgårdarnas lokaler upplåtes genom respektive fritidsområde. Upplåtelse sker i regel per dygn, från kl Särskilt avtal finns mellan Lunds kommun och organisationer som anordnar Lundaspelen. Efter att avtalstiden gått ut bör föreslagen taxa gälla alla arrangemang med övernattning med grupplogi. kr/dygn/person period Avgift per dygn, gäller alla lokaler inom Lunds kommun 50 1 dygn Avgift vid större arrangemang, över 100 deltagare 50 1 dygn dygn dygn Cirkus, arrangemang mm kr/dygn kr/dygn Platsens omfång mindre än kvm större än kvm Lunds tätort Övriga platser Depositionsavgift Uthyrning av plats för cirkus i Lunds tätort hanteras i regel av tekniska förvaltningen. Uthyrning av plats för cirkus utanför Lunds tätort och vid andra idrottsplatser i mån av möjlighet hanteras av kultur- och fritidsförvaltnignens idrottskansli, tel Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

15 Bad Sida 15 Gemensamma taxor för inomhus- och friluftsbad 6-månaders och 12-månaders kortgäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. kr Årskort 12 månader, barn och ungdom 3-18 år 1000 Årskort 12 månader, vuxna 19 år och uppåt 1900 Terminkort 6 månader, barn och ungdom 3-18 år 700 Terminkort 6 månader, vuxna 19 år och uppåt 1000 Ersättningskort för årskort (ersätts en gång) 120 Barn från skolor och institutioner belägna inom Lunds kommun. Avser såväl kommunalt som alternativt verksamhet. En ledare fritt per 5 barn 35 Köp av baddräkt mfl artiklar Självkostnad Deposition band 120 kr/band Högevall, motion Engångs Klippkort Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt Högevall, äventyrsbad Engångs Röd avgång Klippkort 10 gånger Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt EnOch, en vuxen och två barn/ungdom ** DuO, 2 vuxna och två barn/ungdom *** Mellanköp, vuxen **** 50 Mellanköp, barn/ungdom **** 45 Nya tjänster taxesätts efterhand som de erbjuds Observera att årskort och terminskort inte gäller för äventyrsbad. Sida 1

16 Friluftsbad, sommarverksamhet Sida 16 Kr Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder Entré, vuxna 50 Entré, barn/ungdom som fyllt 3 år men inte 19 år 35 Säsongskort, vuxna 450 Säsongskort, barn/ungdom 300 Säsongskort, familj med högst tre barn, därutöver 100 kr/barn 1100 fritt Årskort och terminkort gäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. Friluftsbadens säsongkort gäller endast inom friluftsbaden. oavsett var säsongskortet är köpt. Hyra av bassängtid och banor Inomhusbad och friluftsbad Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Sportbassäng 25 m med hopptorn, läktare Motionsbassäng, 25 m Motionsbassäng, 50 m Simbassäng, Delphinen 25 m Undervisningsbassäng Högevall Utomhusbassäng, 50 m Utomhusbassäng, 25 m Hoppbassäng, utomhus Hyra av träningstid i bassänger vid Högevallsbadet samt övriga bassängytor kostnadsberäknas för varje uthyrning. Banpriset beräknas genom att dela bassängpriset med antal banor. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Simskola Deltagare utan betald entré Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, barn och ungdom, grundkurs 975 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (4 veckor), grundkurs 900 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (3 veckor), grundkurs 750 kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, vuxna 15 ggr Högevallsbadet, barn och ungdom Friluftsbad (4 veckor) grundkurs Friluftsbad (3 veckor) grundkurs Deltagare med betald entré 880 kr/kurs 440 kr/kurs 440 kr/kurs 340 kr/kurs Övrigt Livräddningspaket inkl stor docka + 4 halvdockor plus mat. 253 varav moms 51 Endast livräddningsdocka 127 varav moms 25 Ytterligare upplysningar, Högevall tel

17 Lunds konsthall Sida 17 Fri entré för besökare. Fria offentliga visningar för enskilda, torsdagar och söndagar kl Visningsavgifter för grupper under ordinarie öppethållande. kr villkor Grupper från Lunds kommuns skolor, förskolor och friskolor fritt Grupper från andra skolor 500 per tillfälle Vuxengrupper 800 per tillfälle Vuxengrupper helgdagar per tillfälle Pensionärsgrupper 500 per tillfälle Visningsavgifter för grupper under icke öppethållandetid Vuxengrupper Vuxengrupper helgdagar 800 per tillfälle+410 kr/tim per tillfälle+570 kr/tim Uthyrning av lokaler Konsthallens lokaler hyrs ut i begränsad omfattning och enbart då det är förenligt i förhållande till utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning sker vid varje tillfälle. Hela utställningslokalen, vardagar under icke öppethållandetid Hela utställningslokalen, helgdagar under icke öppethållandetid Personalkostnad, vardagar 7-19 Personalkostnad, övriga tider per tillfälle kr/tim per tillfälle kr/tim 400 kr/tim 500 kr/tim Ytterligare upplysningar, konshallschef Åsa Nacking, tel

18 Fritidslokaler och bygglekplatser Sida 18 Anläggningar Borgarparkens bygglekplats Dalby allaktivitetshus Folkparkens fritidsgård Fritid Söder, Mötesplats Klostergården Ny lokal tillsammans med bibliotek Fritid Söder, Järnåkraskolan mötesplats Fågelgården Fäladsgården Genarps fritidsgård Killebäckskolans mötesplats, Fritid Södra Sandby Källerian, Vårfruskolan Linero fritidsgård Nöbbelövs boställe Veberöds fritidsgård Östra Torngården Lokaler kan hyras beroende på anläggningens förutsättningar antingen enskilda rum eller hela gården. Specifikation över lokaler erhålls av respektive anläggning. Lokal Storlek Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Liten lokal Högst 50 kvm Mellanstor lokal kvm Stor sal eller hela gården Över 150 kvm Mötesplats Klostergården Öppnar 2014 Hyra bestäms för varje uthyrning i avvaktan på att taxor faställs under Killebäckskolans respektive Järnåkraskolans mötesplatser hyrs ut i samverkan med respektive skola. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Lokaler i fritids- och kvartersgårdar hyrs som regel inte ut till fester för vuxna. Idala gård, Veberöd Hyra i kr Idala fd föreningsgård i Veberöd Kat 1 och 2 Kat 3 och 4 för arrangemang Stora salen inkl kök, per tillfälle fre-sö Stora salen inkl kök, per tim Lilla salen samt kök, per tillfälle fre-sö Lilla salen samt kök, per tim Bastu, terminsbokning Stora salen hyrs ut för fest lö-sö samt fredag kväll i mån av möjlighet. Stora salen bokad för föreningsverksamhet kvällstid söndag-torsdag Kategoriindelning, se under lokaler. Möblering före och efter arrangemang samt städning utförs av hyresgästen. Bokning av Idala gård sker via Fritid Veberöd, tel

19 19 Lokaler Förutsättningar för hyra av anläggningar och lokaler för upplåtelse till idrotts- och föreningsverksamhet Allmänt Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut egna idrottslokaler och samordnar uthyrning av idrottslokaler för flertalet skolor under icke skoltid, dvs. vardagar kvällstid, lördag/söndag, helgdagar och lovdagar. Kommunfullmäktige beslutade , 70, att överföra ansvar för uthyrning av skollokaler till dåvarande fritidsnämnden. Idrottsanläggningar och idrottslokaler hyrs ut till föreningar, institutioner, privatpersoner och företag. För att enskilda ska få hyra lokal krävs att vederbörande är myndig. Vid upplåtelser till föreningar ska kontrakt undertecknas av föreningens firmatecknare. Organisationsnummer ska anges. Vid upplåtelse till enskilda ska personnummer anges. Lokalansökan för säsongsbokning av idrottslokaler inför kommande hösttermin/vårtermin ska vara Kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli tillhanda senast den 20 april inför respektive säsong. Hyressättning av arrangemang görs av kultur- och fritidsförvaltningen för varje enskilt tillfälle utifrån arrangemangets typ och förutsättningar med taxebestämmelserna som utgångspunkt. Bokning Vid fördelning av tränings- och matchtider för i idrottsanläggningar följer kultur- och fritidsförvaltningen principer för Tränings- och tävlingstider i Lunds kommun. Bokning av flertalet lokaler vid idrottsplatser, idrottshallar, ishall och idrottssalar görs via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Bokning av idrottslokaler under sommartid kan ske i mån av tillgängliga lokaler. Bokning av bassängtid och lokaler vid baden görs på respektive badanläggning. Bokning av matsalar och samlingssalar vid grundskolor för enstaka arrangemang görs via respektive grundskola. Bokning av lokaler vid gymnasieskolor undantaget idrottslokaler görs vid respektive gymnasieskola. Bokning av fritidsgårdslokaler görs på respektive fritidsgård. Lokaler hyrs endast i undantagsfall ut till fester.

20 20 Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme. Ordningsregler Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av lokaler efter användande ska ske. Mervärdeskatt (moms) Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet belastas inte med moms. Betalningssätt Fakturering sker för upplåtelser till organisationer som kan redovisa organisationsnummer för hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, för badtjänster och vid abonnemang av bowlingbanor. Beräkning av hyresbelopp för idrottslokaler Hyresbelopp beräknas efter kategoriindelning av vem som är arrangör, efter vilken verksamhet som ska bedrivas samt anges i kronor per timme. För hyresgäster i kategori 3 och 4 beräknas hyran efter respektive arrangemangets typ, beställarens önskemål om vad som önskas hyra, för vilken tid det är aktuellt att ta ut hyra samt behov av kommunens personal. Hyresgäster i kategori 1 och 2 betalar för alla timmar som bokas om inte annat bestäms vid bokning. Betalning av hyra och deposition Förskottsbetalning av hyra kan tillämpas vid exempelvis markhyra för cirkus. Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande låsanordning. Avgiften återbetalas vid återlämnandet. Bokning per termin av lokaler i idrottshallar och idrottssalar Hyresbeloppen i kontrakten fastställs för säsongen september maj. Ej utnyttjad tid Hyresgäst som erlägger hyra har rätt att få tillbaka erlagd hyra för icke nyttjad tid, endast i de fall kultur- och fritidsförvaltningen eller annan av kommunens förvaltare tagit tiden i anspråk för annat ändamål.

21 21 Kategoriindelning För beräkning av hyra dekas hyresgästerna in i följande kategorier: Kategori 0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrningar på kvällstid och helger. Kategori 1 Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet Ungdomsgrupper där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande typer av föreningsverksamhet: 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, kultur-, invandrar-, handikapp-, nykterhets-, religiös och politisk verksamhet. 3. Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun. 4. Handikappidrottsföreningar oberoende av ålder på deltagarna i gruppen 5. Studieförbundens ungdomsgrupper. Intäkter från uthyrningar i kategori 1 tillförs i sin helhet bidragssystemet för organisationer med ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Kategori 2 Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Vuxengrupper i lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, invandrar-, kulturell-, handikapp-, nykterhets-, religiösa och politiska föreningar samt ideella konsumentgillen och liknande sammanslutningar utan ekonomiskt vinstintresse. 3. Pensionärsföreningar. 4. Korpföreningar med verksamhet i Lunds kommun. 5. Studentföreningar. Kategori 3 Övriga organisationer exklusive kategori 4 1. Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av Lunds kommun. 2. Studieförbund. 3. Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska föreningar. 4. Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram. 5. Ideella föreningar med hemvist utanför Lunds kommun.

22 22 Kategori 4 Privatpersoner, företag och myndigheter Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang Entrébelagd och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till förvaltningen före genomförandet varefter kultur- och fritidsförvaltningen fastställer hyra för arrangemanget efter arrangemangets typ och förutsättningar. Matcharrangemang vid idrottsplatser, se sid 24. Arrangemang vid idrottshallar, lägst kr per arrangemang. Matcharrangemang vid ishall, lägst kr per arrangemang. Arrangemang vid Högevall och friluftsbaden hyresberäknas efter arrangemangets typ och förutsättningar. För loppmarknader, basarer och andra inkomstbringande arrangemang av mindre omfattning fastställs hyra av kultur- och fritidsförvaltningen. Vid större arrangemang som inte är entrébelagda såsom SM, DM, internationella tävlingar etcetera och där tävlingsdeltagarna är under 20 år ska taxa 1 tillämpas. För motsvarande entré- och inkomstbringande arrangemang görs kostnadsberäkning efter arrangemangets förutsättningar. Uppsägning av lokalförhyrning Uppsägning av säsongsförhyrning september-maj med krav på återbetalning av erlagd hyra kan ske enbart inför vårsäsong. Sådan uppsägning ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 december. Uppsägning av bokad engångsförhyrning medför återbetalning av erlagd hyra om avbokning görs minst 5 dagar före förhyrningen. Åtgärder i samband med arrangemang vid idrottsanläggningar Vid uthyrning av idrottsplats tillkommer vaktmästarkostnader för erforderligt för- och efterarbete som kritning, flaggning, städning mm. Hyresgäst kan efter särskild överenskommelse själv stå för alla eller delar av dessa arbeten och på så vis minska den totala kostnaden. Bokning av fotbollsplaner Träning Vinterhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på konstgräs/grus: vecka 41 - vecka 14. Ansökan ska vara inne senast 10 september. Bokning sker via kultur- och fritidsförvaltningen, tel Sommarhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på gräs: vecka 15 - vecka 40

Lunds kommun. Hyra av lokaler kommunens idrottsanläggningar. Prissättning inom kultur- och fritidsförvaltningen 2016

Lunds kommun. Hyra av lokaler kommunens idrottsanläggningar. Prissättning inom kultur- och fritidsförvaltningen 2016 Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-01 1 (7) Lunds kommun Hyra av lokaler kommunens idrottsanläggningar Prissättning inom kultur- och fritidsförvaltningen 2016 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden. Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar Kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar 2017 1 Innehållsförteckning Allmän information...3 Kultur...4 Lunds stadsteater...5 Lunds konsthall...6 Stadshallen...7

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 26 JANUARI 2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 26 JANUARI 2012 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2012 Nr 1-15 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 26 JANUARI 2012 Kommunkontoret Information Administrativa avdelningen 2012-01-12 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Taxor och avgifter Idrottsanläggningar Fritidsanläggningar Samlingslokaler

Kultur- och fritidsnämnden. Taxor och avgifter Idrottsanläggningar Fritidsanläggningar Samlingslokaler Kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter Idrottsanläggningar Fritidsanläggningar Samlingslokaler 2017 Innehållsförteckning Allmän information...3 Kategorier för prissättning...5 Idrottsanläggningar...6

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013 Länsstyrelsens beslut den 14 november 2013, Dnr KF 2013/0129 att utse Malin Norberg (FP) samt Inger Tolsved Rosenkvist (FP) till nya ersättare

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Taxor & Avgifter 2 (7) Kultur- och Fritidsförvaltningen Båtplats 400 kr + moms per år Högtalaranläggning, storbildsvideo Förening, skolklass Företag och liknande 200 kr + moms per tillfälle 500 kr + moms

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. - Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Samlingslokaler 0,02 Avser kommunalt ägda och drivna lokaler Registrerade föreningar 2015 2016 2017 Avgift, per tim och lokaler enl nedan - - - Permanenta upplåtelser

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Nedanstående taxor för registrerade föreningar avser i kommunen registrerade föreningars vuxenaktiviteter där fler än 50 % av närvarande deltagare är över 20 år.

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke

Läs mer

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-05-20 KS 2015/0479 50044 Kommunfullmäktige Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista. Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01

Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista. Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01 Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01 Allmän information 3 Idrottshallar 5 Idrottsplatser 6 Fotbollsplaner 6 Ishallar 6 Skollokaler 7 Samlingslokaler

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNL FÖRFTTNINGSSMLING FÖR FLKÖPINGS KOMMUN KS 2016/487 806 KFS 2017:05 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun ntagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016,

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

Läs mer

Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015

Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015 Umeå fritid Nya taxor för lokaler och anläggningar 2015 Följande taxor börjar gälla 1/7 2015 Nolia Idrotts- och Mässcenter Priserna gäller för icke entrébelagda arrangemang, för- och efterarbeten, repetition

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från Lokaltaxor Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-01-26 (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med 2016-02-01 Gäller från 160201 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30 F HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gäller från och med hösten 2016 KFN 2016-04-07 30 2(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nummer Hyres regler 3 Idrottens Hus och De la Gardie sporthall, träningshyror 4 Idrottens

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser

TAXOR I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser 1 (5) 2013-04-01 TAXOR 2013 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar, CampIgge, Dellbohallen och Lindehallen 2013-04-01 2 (5) Hyressättning

Läs mer

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2016-04-12 INNEHÅLL OM AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER... 3 DEFINITIONER & FÖRKLARINGAR... 3 AVGIFTER... 4 Skollokaler... 4 Prästholmens

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2013 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 BAD 2015 Mörbybadet Årskort Vuxen (vardagar före kl. 15:00) Vuxen Barn 4-17 år Familj (föräldrar och barn till och med 17 år) Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum) Vuxen Barn 4-17 år Engångsentré

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs...

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Gräsplaner... 3 Träningsplaner gräs... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner... 4 Friidrott utomhus... 5 Simhallar...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:5 A. Biblioteket Musikskoleavgifter Avgift för skolelever Avgift för vuxna Instrumenthyra Elever som endast deltar i musikskolans ensembleverksamhet 660 kr/termin/ämne, tredje

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer