Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229."

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

2 Taxor 2 (4) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Allmän information 3 Åldersgränser 3 Personal- och vaktmästartjänster 4 Mervärdesskatt 4 Betalningssätt 4 Scener 6 Stenkrossen Stadshallen 6B 7 Svaneskolans aula 8 Kulturskolan 9 Bibliotek, tjänster 10 Bibliotek, samlingslokaler 11 Bowlinghallen 12 Tennisbanor utomhus 13 Lotteri 14 Camping 14 Övernattning - Grupplogi 14 Cirkus 14 Bad, gemensamma taxor och Högevall 15 Friluftsbad 16 Hyra av bassängtider för bad 16 Simskola 16 Lunds Konsthall 17 Fritidslokaler 18 Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Allmän information 19 Kategoriindelning 21 Idrottsplatser 24 Idrottshallar 26 Ishall 27 Samlingslokaler, idrott 28 Idrottssalar i skolor 29 Övriga skollokaler 30

3 Taxor 3 (4) Allmän information Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar från kommunfullmäktige för genomförande och utveckling av kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Taxorna delas upp i: Tjänster Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Tjänster Kultur- och fritidsnämnden handlägger taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet. De tjänster som berörs är folkbibliotekets tjänster, elevavgifter vid kulturskolan, utbud av scener och lokaler för kulturverksamhet, tjänster inom Lunds konsthall, avgifter för inomhus- och friluftsbad, bowling, camping, lotteriverksamhet samt övernattning i kommunens lokaler. Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden fastställer principer för fördelning av lokaler, anger taxesättning för lokalupplåtelse inom kommunen samt har samordningsansvar för säsongsbokning av lokaler för föreningsverksamhet i egna idrottsanläggningar, i idrottslokaler inom grundskolan samt i idrottshallar inom gymnasieskolan. Åldersgränser för avgifter där sådana är aktuella Småbarn Den som inte fyllt 3 år Barn och ungdom Den som fyllt 3 år och är under 18 år Vuxen fyllda 19 år och äldre Familj En eller två vuxna, gifta eller sambo, boende på samma adress samt de barn eller ungdomar de har vårdnaden om och som bor hos dem Pensionär Betalar i regel vuxenavgift om inte annat anges. Särskild taxa för pensionär finns endast vid bowlinghallen Som pensionär räknas inte deltidspensionär. Fackliga organisationer Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun har fri hyra för hyra av sammanträdeslokaler och motsvarande för egna aktiviteter. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrning på kvällstid och helger. Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som krävs av Lunds kommun vid upplåtelse eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme.

4 Taxor 4 (4) Mervärdeskatt (moms) Flera kommunala tjänster är momsbelagda. Taxor anges i sådana fall inklusive mervärdeskatt vilken då utgör 20 % av bruttopriset för varor och tjänster resp. 10,71 % av bruttopriset för livsmedel och camping. Momsbeloppet anges inom parentes. För kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter och skolbio är momspålägget 6 %. Kulturskolans avgifter samt biblioteksavgifter är inte momsbelagda. Uthyrning av lokaler belastas inte med moms, inte heller entré till bad, bowling och ishall. Betalningssätt Betalning från privatpersoner för entré till anläggningar sker kontant eller via betalkort. Betalkort accepteras vid Högevall, friluftsbaden, Bowlinghallen, Lunds konsthall, Stadsbiblioteket och vid Biljettbyrån i Stadshallen. Fakturering Fakturering av betalning kan ske för organisationer som kan redovisa organisationsnummer för tjänster, hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, vid bokning av samlingslokaler samt vid abonnemang av bowlingbanor. Information Ytterligare upplysningar om taxesättning och tillämpning av taxor vid speciella arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid kultur- och fritidsförvaltningen, tel

5 Scener, Lunds Stadsteater Sida 6 Inklusive salong, scen, loger och tillhörande utrymmen Kr Hyran inkluderar ansvarig scenmästare max 8 tim Dito därutöver per timme Hyra 4 timmar (särskilt avtal) Behörig ljud- eller ljudtekniker, per tim 400 Garderobspersonal, per tim * Biljettmottagare, per tim ** Biljettförsäljning kan altenartivt ske under ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125% av lokalhyran Garderobsavgift 10*** * Garderobspersonal ingår i hyreskostnaden då bevakad garderob erbjuds besökare ** Biljettmottagare ingår i hyreskostnaden *** Garderobsavgift betalas av publik Stadsteaterns kafé drivs av enskild entreprenör. Ytterligare upplysningar och bokning: Scenchef Erland Ståhlberg tel eller Biljettbyrån, tel Scener, Lilla Teatern, Stortorget 1 Lilla Teaterns lokaler vid Stortorget upphör fr o m 2014.

6 Stenkrossen Lokaler för kultur vid Kastanjegatan Sida 6B Hyra för aktörer som ej erhåller verksmhets eller projektbidrag Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyra för aktörer som erhåller verksamhets- eller projektbidrag från Kultur Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyreskostnad 0 kr för projekt som kan ingå i Innovationskarnevalens koncept efter speciell ansökan. Ny lokal för kulturverksamhet vid Kastanjegatan i Lund. Ytterligare upplysningar och bokning: Kultur Lund genom Jesper Kjellqvist och Johannes Björk.

7 Stadshallen Sida 7 Lokal Timtaxa upp till 6 timmar, kr Timtaxa för timmar utöver, kr Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 Sessionssalen Konsertsalen Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Kommittérum C,E Takscenen * för utställning gäller priset per dag. Alla taxor gäller per timme, lägsta bokning är 3 timmar. Tekniker ingår inte, kan bokas via Stadshallen. Kostnad: 400 kr per timme, vardagar 7-19, övrig tid 500 kr/tim. Teknik I Konsertsal och Sessionssal finns talanläggning med trådlösa mikrofoner/headsets, projektor och möjlighet att låna dator. Det finns även whiteboard, blädderblock samt overhead. I samtliga lokaler finns nätverksuttag för internetuppkoppling samt trådlös nätverk. Utomhusscen har tekniska förutsättningar för att framföra musik, ljud och ljus. Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen efter bedömning vid bokning, minst 125 % av lokalhyran. Bokning och information: Verksamhetsledare Sida 1

8 Svaneskolans aula Möllegatan 4-6, Lund. Sida 8 Kr kr kr kr kr kr Lokal med ljud- och ljusteknik för teater, Vardagar Helger Tillägg/dag, konsert och konferens. Halv dag Heldag Kväll Dag Kväll teknik för fm eller em arrangemang BSN Lund Stad, kväll och helg i mån av möjlighet Kultur- och fritidsförvaltningen, dagtid i mån av möjlighet Övriga förvaltningar i Lunds kommun vardagar i mån av möjlighet Kommersiella gymnasiearrangemang, dagtid vardagar endast i mån av möjlighet Övriga 0. Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun dagtid vardagar i mån av möjlighet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, ungdomsverksamhet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, vuxenverksamhet Övriga föreningar, studieförbund m fl Privatpersoner, företag och myndigheter Hyra vardagar, dagtid, samt teknik tillfaller Svaneskolan, övrig hyra tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen. Tillkommande kostnader för alla nyttjare oavsett kategori: Kostnad för admistration, vaktmästartjänster och ev. extra städning under ordinarie arbetstid, 500 kr per tillfälle Kostnader för vaktmästare utanför ordinarie arbetstid efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Kostnader för extrastädning av aula, foajé och gårdsytor efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Deposition för nycklar och oförutsedda kostnader, kr per tillfälle, som kan avräknas mot hyra efter avslutat arrangemang. Info, bokning och kontrakt: Nyckelutlämning, deposition och praktiska frågor: Svaneskolans expedition Svaneskolans expedition Övriga upplysningar Svaneskolan, rektor, tel Kultur- och fritidsförvaltningen, tel

9 Kulturskolan Sida 9 Elevavgift/termin kr Musik, bild Instrumentalundervisning 1100 dans, teater, film mm Suzukiundervisning 1300 Sånggrupper/kör 550 Eftergymnasiala studier, ett instrument 1500 Folkmusik, föräldragrupp - Komposition 875 Rytmik 875 Instrumenthyra 475 Dans 875 Dans gymnasiegrupper 950 Bild 900 Teater 875 Skrivarverkstad 875 Film 900 Endast orkester 350 Skolbio Förskoleklasser, kr/elev 20 Grupper i klasserna 1-5, kr/elev, maxpris 30 Grupper i klasserna 6 tom gymnasiet, kr/elev, maxpris 40 Lokaler Elevavgift faktureras per temin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid. För elever från skolor utanför Lunds kommun tillkommer moms, 6 %, på avgift för skolbio Fernströmsaulan Vardagar Helger Uthyrning av aula för konsertverksamhet mm kr per tillfälle kr per tillfälle Danslokal, stadshallen Vardagar 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Helger 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Övriga undervisningslokaler, specifikation erhålls av Kulturskolan Vardagar kr per tillfälle beroende på lokal Helger kr per tillfälle beroende på lokal Terminsförhyrning kr per termin på vardag för lokalerna 21 och 33 Ytterligare upplysningar lämnas av kulturskolan, bitr rektor Fredrik Hast tel

10 Biblioteksverksamhet Sida 10 Avgifter kr Reservationsavgift 6 Övertidsavgifter, vuxna: kr/dag och bok, högst 100 kr/volym 5 Korttidslån: kr/dag, max 120 kr 10 Fjärrlån 10 Tidskriftslån: kr/dag, max 50 kr 5 Övertidsavgifter, barn fritt Nytt lånekort Vuxna 40 Barn 20 Ersättning för förkomna/skadade medier Schablonpriser: Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna fakturerar biblioteket enligt det högre värdet. kr Vuxenlitteratur 350 Barnlitteratur 200 Musik-CD, 1 skiva 250 Musik-CD, box med 2 skivor 375 Musik-CD, box med 3 skivor 475 Musik-CD, box med 4 skivor 650 CD-böcker 250 CD-böcker, 3 eller fler skivor 400 DVD med spelfilm 700 Övrig DVD 500 Språkkurser 600 Enstaka tidskriftsnummer 75 Daisy 200 Särskild värdering Andra medietyper värderas särskilt, exempelvis; CD-rom och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl närmagasin, folianter, och antikvariskt värdefulla medier mm. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader. Andra avgifter Kr Utskrifter, svart/vitt, A4, kr per kopia 2 Kopiering, svart/vitt, A4, kr per kopia 2

11 Samlingslokaler bibliotek Sida 11 Lokaler för uthyrning Föreningar Privatperson Stadsbiblioteket Specifikation Kat 1 och 2 Företag Atriumgården, högst 75 pers Per tillfälle Hyrs ej ut Kyrkan Högst 35 st; sittande vid bord 25 st Per halvdag Föreningar Privatperson Kat 1 och 2 Företag Stadsdelsbibliotek Samlingssal, kr per tim Samlingsrum finns bl a i stadsdelsbiblioteken i Dalby och Veberöd Mötesplats Klostergården hyrs ut av Fritid Söder Medborgarhuset och Genarps bibliotek Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övr, per tim Welins rum, kr/tim Tingshuset i Dalby Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övrigt, kr/tim Byagården, Vombs by Hela gården, 138 kvm, per timme Ytterligare upplysningar lämnas av respektive bibliotek. Vombs byagård bokas via Medborgarkontoret i Veberöd.

12 Bowlinghallen Sida 12 Priser avser bana per timme där inte annat anges Abonnemang Abonnemangssäsong: vecka kr Normalpris 95 Pensionärer 65 Korpen, per 3-mannalag 200 Handikappverksamhet 55 Allmänna tävlingar Externa tävlingar 175 Lundaklubbar 130 Lösspel Vuxna 130 Pensionärer 75 Ungdom 65 Seriematcher per lag 8-mannalag matchspel mannalag matchspel 880 Pensionärsmatch 440 Pensionärsmatch, bortalag 530 Övrigt Rabattklippkort som berättigar till 10 timmars spel Pensionär (måndag -fredag kl ) 660 Hyra av skåp, stort (per säsong) 155 Hyra av skåp, litet (per säsong) 130 Hyra av skor, vuxen 10 Depositionsavgift, nyckel 110 Skåphyra stort 300

13 Tennisbanor, utomhus Sida 13 kr/tim Grusbana 100 Allvädersbana 55 Asfaltbana 0 Centrala idrottsplatsens tennisbanor kr/säsong Säsongskort för grusbana, gäller alla dagar mellan 8.00 och 21.00, utan begränsningar. Bokning görs på plats. När Säsongskortsinehavaren spelar gäller även säsongskortet för 600 medspelarna. Ungdomar under 18 år kr/tim Måndag-fredag kl , ungdomar under 18 år, på banor som inte är förhandstecknade Halv avgift på grusbana 50 Föreningsdrift finns vid tennisbanor i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby. Kultur- och fritidsnämndens taxor utgör maxpriser. Tennis i regi av tennisklubbar kan ha lägre taxa. Arrangemang och säsongsbokning kostnadsberäknas för varje tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål Ytterligare upplysningar, kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel ,

14 Lotteri Sida 14 Tillstånd och registrering enligt lotterilagen kr Registrering enligt Lotterilagen Tillstånd enligt Lotterilagen Avgift för kontrollant erläggs av respektive lotteri direkt till av nämnden godkänd kontrollant. Camping, Källbybadet Sommarcamping juni-augusti Källbybadet, korttidscamping Kr varav moms, kr Husvagn eller tält, per plats inkl bad, max fyra personer Därutöver per person 45 5 Vandrare och cyklister, per person inkl bad 65 7 Elavgift sommarcamping, kr/dygn inkl 25 % moms 40 8 Övernattning - Grupplogi Fritids- och skollokaler som är godkända för ändamålet kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Lund. Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnderna upplåter skollokaler inom respektive område. Fritidsgårdarnas lokaler upplåtes genom respektive fritidsområde. Upplåtelse sker i regel per dygn, från kl Särskilt avtal finns mellan Lunds kommun och organisationer som anordnar Lundaspelen. Efter att avtalstiden gått ut bör föreslagen taxa gälla alla arrangemang med övernattning med grupplogi. kr/dygn/person period Avgift per dygn, gäller alla lokaler inom Lunds kommun 50 1 dygn Avgift vid större arrangemang, över 100 deltagare 50 1 dygn dygn dygn Cirkus, arrangemang mm kr/dygn kr/dygn Platsens omfång mindre än kvm större än kvm Lunds tätort Övriga platser Depositionsavgift Uthyrning av plats för cirkus i Lunds tätort hanteras i regel av tekniska förvaltningen. Uthyrning av plats för cirkus utanför Lunds tätort och vid andra idrottsplatser i mån av möjlighet hanteras av kultur- och fritidsförvaltnignens idrottskansli, tel Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

15 Bad Sida 15 Gemensamma taxor för inomhus- och friluftsbad 6-månaders och 12-månaders kortgäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. kr Årskort 12 månader, barn och ungdom 3-18 år 1000 Årskort 12 månader, vuxna 19 år och uppåt 1900 Terminkort 6 månader, barn och ungdom 3-18 år 700 Terminkort 6 månader, vuxna 19 år och uppåt 1000 Ersättningskort för årskort (ersätts en gång) 120 Barn från skolor och institutioner belägna inom Lunds kommun. Avser såväl kommunalt som alternativt verksamhet. En ledare fritt per 5 barn 35 Köp av baddräkt mfl artiklar Självkostnad Deposition band 120 kr/band Högevall, motion Engångs Klippkort Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt Högevall, äventyrsbad Engångs Röd avgång Klippkort 10 gånger Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt EnOch, en vuxen och två barn/ungdom ** DuO, 2 vuxna och två barn/ungdom *** Mellanköp, vuxen **** 50 Mellanköp, barn/ungdom **** 45 Nya tjänster taxesätts efterhand som de erbjuds Observera att årskort och terminskort inte gäller för äventyrsbad. Sida 1

16 Friluftsbad, sommarverksamhet Sida 16 Kr Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder Entré, vuxna 50 Entré, barn/ungdom som fyllt 3 år men inte 19 år 35 Säsongskort, vuxna 450 Säsongskort, barn/ungdom 300 Säsongskort, familj med högst tre barn, därutöver 100 kr/barn 1100 fritt Årskort och terminkort gäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. Friluftsbadens säsongkort gäller endast inom friluftsbaden. oavsett var säsongskortet är köpt. Hyra av bassängtid och banor Inomhusbad och friluftsbad Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Sportbassäng 25 m med hopptorn, läktare Motionsbassäng, 25 m Motionsbassäng, 50 m Simbassäng, Delphinen 25 m Undervisningsbassäng Högevall Utomhusbassäng, 50 m Utomhusbassäng, 25 m Hoppbassäng, utomhus Hyra av träningstid i bassänger vid Högevallsbadet samt övriga bassängytor kostnadsberäknas för varje uthyrning. Banpriset beräknas genom att dela bassängpriset med antal banor. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Simskola Deltagare utan betald entré Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, barn och ungdom, grundkurs 975 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (4 veckor), grundkurs 900 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (3 veckor), grundkurs 750 kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, vuxna 15 ggr Högevallsbadet, barn och ungdom Friluftsbad (4 veckor) grundkurs Friluftsbad (3 veckor) grundkurs Deltagare med betald entré 880 kr/kurs 440 kr/kurs 440 kr/kurs 340 kr/kurs Övrigt Livräddningspaket inkl stor docka + 4 halvdockor plus mat. 253 varav moms 51 Endast livräddningsdocka 127 varav moms 25 Ytterligare upplysningar, Högevall tel

17 Lunds konsthall Sida 17 Fri entré för besökare. Fria offentliga visningar för enskilda, torsdagar och söndagar kl Visningsavgifter för grupper under ordinarie öppethållande. kr villkor Grupper från Lunds kommuns skolor, förskolor och friskolor fritt Grupper från andra skolor 500 per tillfälle Vuxengrupper 800 per tillfälle Vuxengrupper helgdagar per tillfälle Pensionärsgrupper 500 per tillfälle Visningsavgifter för grupper under icke öppethållandetid Vuxengrupper Vuxengrupper helgdagar 800 per tillfälle+410 kr/tim per tillfälle+570 kr/tim Uthyrning av lokaler Konsthallens lokaler hyrs ut i begränsad omfattning och enbart då det är förenligt i förhållande till utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning sker vid varje tillfälle. Hela utställningslokalen, vardagar under icke öppethållandetid Hela utställningslokalen, helgdagar under icke öppethållandetid Personalkostnad, vardagar 7-19 Personalkostnad, övriga tider per tillfälle kr/tim per tillfälle kr/tim 400 kr/tim 500 kr/tim Ytterligare upplysningar, konshallschef Åsa Nacking, tel

18 Fritidslokaler och bygglekplatser Sida 18 Anläggningar Borgarparkens bygglekplats Dalby allaktivitetshus Folkparkens fritidsgård Fritid Söder, Mötesplats Klostergården Ny lokal tillsammans med bibliotek Fritid Söder, Järnåkraskolan mötesplats Fågelgården Fäladsgården Genarps fritidsgård Killebäckskolans mötesplats, Fritid Södra Sandby Källerian, Vårfruskolan Linero fritidsgård Nöbbelövs boställe Veberöds fritidsgård Östra Torngården Lokaler kan hyras beroende på anläggningens förutsättningar antingen enskilda rum eller hela gården. Specifikation över lokaler erhålls av respektive anläggning. Lokal Storlek Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Liten lokal Högst 50 kvm Mellanstor lokal kvm Stor sal eller hela gården Över 150 kvm Mötesplats Klostergården Öppnar 2014 Hyra bestäms för varje uthyrning i avvaktan på att taxor faställs under Killebäckskolans respektive Järnåkraskolans mötesplatser hyrs ut i samverkan med respektive skola. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Lokaler i fritids- och kvartersgårdar hyrs som regel inte ut till fester för vuxna. Idala gård, Veberöd Hyra i kr Idala fd föreningsgård i Veberöd Kat 1 och 2 Kat 3 och 4 för arrangemang Stora salen inkl kök, per tillfälle fre-sö Stora salen inkl kök, per tim Lilla salen samt kök, per tillfälle fre-sö Lilla salen samt kök, per tim Bastu, terminsbokning Stora salen hyrs ut för fest lö-sö samt fredag kväll i mån av möjlighet. Stora salen bokad för föreningsverksamhet kvällstid söndag-torsdag Kategoriindelning, se under lokaler. Möblering före och efter arrangemang samt städning utförs av hyresgästen. Bokning av Idala gård sker via Fritid Veberöd, tel

19 19 Lokaler Förutsättningar för hyra av anläggningar och lokaler för upplåtelse till idrotts- och föreningsverksamhet Allmänt Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut egna idrottslokaler och samordnar uthyrning av idrottslokaler för flertalet skolor under icke skoltid, dvs. vardagar kvällstid, lördag/söndag, helgdagar och lovdagar. Kommunfullmäktige beslutade , 70, att överföra ansvar för uthyrning av skollokaler till dåvarande fritidsnämnden. Idrottsanläggningar och idrottslokaler hyrs ut till föreningar, institutioner, privatpersoner och företag. För att enskilda ska få hyra lokal krävs att vederbörande är myndig. Vid upplåtelser till föreningar ska kontrakt undertecknas av föreningens firmatecknare. Organisationsnummer ska anges. Vid upplåtelse till enskilda ska personnummer anges. Lokalansökan för säsongsbokning av idrottslokaler inför kommande hösttermin/vårtermin ska vara Kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli tillhanda senast den 20 april inför respektive säsong. Hyressättning av arrangemang görs av kultur- och fritidsförvaltningen för varje enskilt tillfälle utifrån arrangemangets typ och förutsättningar med taxebestämmelserna som utgångspunkt. Bokning Vid fördelning av tränings- och matchtider för i idrottsanläggningar följer kultur- och fritidsförvaltningen principer för Tränings- och tävlingstider i Lunds kommun. Bokning av flertalet lokaler vid idrottsplatser, idrottshallar, ishall och idrottssalar görs via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Bokning av idrottslokaler under sommartid kan ske i mån av tillgängliga lokaler. Bokning av bassängtid och lokaler vid baden görs på respektive badanläggning. Bokning av matsalar och samlingssalar vid grundskolor för enstaka arrangemang görs via respektive grundskola. Bokning av lokaler vid gymnasieskolor undantaget idrottslokaler görs vid respektive gymnasieskola. Bokning av fritidsgårdslokaler görs på respektive fritidsgård. Lokaler hyrs endast i undantagsfall ut till fester.

20 20 Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme. Ordningsregler Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av lokaler efter användande ska ske. Mervärdeskatt (moms) Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet belastas inte med moms. Betalningssätt Fakturering sker för upplåtelser till organisationer som kan redovisa organisationsnummer för hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, för badtjänster och vid abonnemang av bowlingbanor. Beräkning av hyresbelopp för idrottslokaler Hyresbelopp beräknas efter kategoriindelning av vem som är arrangör, efter vilken verksamhet som ska bedrivas samt anges i kronor per timme. För hyresgäster i kategori 3 och 4 beräknas hyran efter respektive arrangemangets typ, beställarens önskemål om vad som önskas hyra, för vilken tid det är aktuellt att ta ut hyra samt behov av kommunens personal. Hyresgäster i kategori 1 och 2 betalar för alla timmar som bokas om inte annat bestäms vid bokning. Betalning av hyra och deposition Förskottsbetalning av hyra kan tillämpas vid exempelvis markhyra för cirkus. Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande låsanordning. Avgiften återbetalas vid återlämnandet. Bokning per termin av lokaler i idrottshallar och idrottssalar Hyresbeloppen i kontrakten fastställs för säsongen september maj. Ej utnyttjad tid Hyresgäst som erlägger hyra har rätt att få tillbaka erlagd hyra för icke nyttjad tid, endast i de fall kultur- och fritidsförvaltningen eller annan av kommunens förvaltare tagit tiden i anspråk för annat ändamål.

21 21 Kategoriindelning För beräkning av hyra dekas hyresgästerna in i följande kategorier: Kategori 0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrningar på kvällstid och helger. Kategori 1 Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet Ungdomsgrupper där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande typer av föreningsverksamhet: 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, kultur-, invandrar-, handikapp-, nykterhets-, religiös och politisk verksamhet. 3. Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun. 4. Handikappidrottsföreningar oberoende av ålder på deltagarna i gruppen 5. Studieförbundens ungdomsgrupper. Intäkter från uthyrningar i kategori 1 tillförs i sin helhet bidragssystemet för organisationer med ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Kategori 2 Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Vuxengrupper i lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, invandrar-, kulturell-, handikapp-, nykterhets-, religiösa och politiska föreningar samt ideella konsumentgillen och liknande sammanslutningar utan ekonomiskt vinstintresse. 3. Pensionärsföreningar. 4. Korpföreningar med verksamhet i Lunds kommun. 5. Studentföreningar. Kategori 3 Övriga organisationer exklusive kategori 4 1. Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av Lunds kommun. 2. Studieförbund. 3. Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska föreningar. 4. Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram. 5. Ideella föreningar med hemvist utanför Lunds kommun.

22 22 Kategori 4 Privatpersoner, företag och myndigheter Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang Entrébelagd och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till förvaltningen före genomförandet varefter kultur- och fritidsförvaltningen fastställer hyra för arrangemanget efter arrangemangets typ och förutsättningar. Matcharrangemang vid idrottsplatser, se sid 24. Arrangemang vid idrottshallar, lägst kr per arrangemang. Matcharrangemang vid ishall, lägst kr per arrangemang. Arrangemang vid Högevall och friluftsbaden hyresberäknas efter arrangemangets typ och förutsättningar. För loppmarknader, basarer och andra inkomstbringande arrangemang av mindre omfattning fastställs hyra av kultur- och fritidsförvaltningen. Vid större arrangemang som inte är entrébelagda såsom SM, DM, internationella tävlingar etcetera och där tävlingsdeltagarna är under 20 år ska taxa 1 tillämpas. För motsvarande entré- och inkomstbringande arrangemang görs kostnadsberäkning efter arrangemangets förutsättningar. Uppsägning av lokalförhyrning Uppsägning av säsongsförhyrning september-maj med krav på återbetalning av erlagd hyra kan ske enbart inför vårsäsong. Sådan uppsägning ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 december. Uppsägning av bokad engångsförhyrning medför återbetalning av erlagd hyra om avbokning görs minst 5 dagar före förhyrningen. Åtgärder i samband med arrangemang vid idrottsanläggningar Vid uthyrning av idrottsplats tillkommer vaktmästarkostnader för erforderligt för- och efterarbete som kritning, flaggning, städning mm. Hyresgäst kan efter särskild överenskommelse själv stå för alla eller delar av dessa arbeten och på så vis minska den totala kostnaden. Bokning av fotbollsplaner Träning Vinterhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på konstgräs/grus: vecka 41 - vecka 14. Ansökan ska vara inne senast 10 september. Bokning sker via kultur- och fritidsförvaltningen, tel Sommarhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på gräs: vecka 15 - vecka 40

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TELEFONNUMMER FÖR BOKNING OCH INFORMATION 2 SIMHALL 3 ISHALL 5 KONSTFRUSEN BANDYBANA 6 BÖKENSVEDS SPORTHALL 7 VÄSTERVIKS FRIIDROTTSARENA 8 SKOGSHAGAHALLEN 9 IDROTTSHALLAR 10 GYMNASTIKSALAR

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget.

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer