Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229."

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

2 Taxor 2 (4) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Allmän information 3 Åldersgränser 3 Personal- och vaktmästartjänster 4 Mervärdesskatt 4 Betalningssätt 4 Scener 6 Stenkrossen Stadshallen 6B 7 Svaneskolans aula 8 Kulturskolan 9 Bibliotek, tjänster 10 Bibliotek, samlingslokaler 11 Bowlinghallen 12 Tennisbanor utomhus 13 Lotteri 14 Camping 14 Övernattning - Grupplogi 14 Cirkus 14 Bad, gemensamma taxor och Högevall 15 Friluftsbad 16 Hyra av bassängtider för bad 16 Simskola 16 Lunds Konsthall 17 Fritidslokaler 18 Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Allmän information 19 Kategoriindelning 21 Idrottsplatser 24 Idrottshallar 26 Ishall 27 Samlingslokaler, idrott 28 Idrottssalar i skolor 29 Övriga skollokaler 30

3 Taxor 3 (4) Allmän information Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar från kommunfullmäktige för genomförande och utveckling av kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Taxorna delas upp i: Tjänster Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Tjänster Kultur- och fritidsnämnden handlägger taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet. De tjänster som berörs är folkbibliotekets tjänster, elevavgifter vid kulturskolan, utbud av scener och lokaler för kulturverksamhet, tjänster inom Lunds konsthall, avgifter för inomhus- och friluftsbad, bowling, camping, lotteriverksamhet samt övernattning i kommunens lokaler. Lokaler för terminsupplåtelse till föreningsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden fastställer principer för fördelning av lokaler, anger taxesättning för lokalupplåtelse inom kommunen samt har samordningsansvar för säsongsbokning av lokaler för föreningsverksamhet i egna idrottsanläggningar, i idrottslokaler inom grundskolan samt i idrottshallar inom gymnasieskolan. Åldersgränser för avgifter där sådana är aktuella Småbarn Den som inte fyllt 3 år Barn och ungdom Den som fyllt 3 år och är under 18 år Vuxen fyllda 19 år och äldre Familj En eller två vuxna, gifta eller sambo, boende på samma adress samt de barn eller ungdomar de har vårdnaden om och som bor hos dem Pensionär Betalar i regel vuxenavgift om inte annat anges. Särskild taxa för pensionär finns endast vid bowlinghallen Som pensionär räknas inte deltidspensionär. Fackliga organisationer Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun har fri hyra för hyra av sammanträdeslokaler och motsvarande för egna aktiviteter. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrning på kvällstid och helger. Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som krävs av Lunds kommun vid upplåtelse eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme.

4 Taxor 4 (4) Mervärdeskatt (moms) Flera kommunala tjänster är momsbelagda. Taxor anges i sådana fall inklusive mervärdeskatt vilken då utgör 20 % av bruttopriset för varor och tjänster resp. 10,71 % av bruttopriset för livsmedel och camping. Momsbeloppet anges inom parentes. För kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter och skolbio är momspålägget 6 %. Kulturskolans avgifter samt biblioteksavgifter är inte momsbelagda. Uthyrning av lokaler belastas inte med moms, inte heller entré till bad, bowling och ishall. Betalningssätt Betalning från privatpersoner för entré till anläggningar sker kontant eller via betalkort. Betalkort accepteras vid Högevall, friluftsbaden, Bowlinghallen, Lunds konsthall, Stadsbiblioteket och vid Biljettbyrån i Stadshallen. Fakturering Fakturering av betalning kan ske för organisationer som kan redovisa organisationsnummer för tjänster, hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, vid bokning av samlingslokaler samt vid abonnemang av bowlingbanor. Information Ytterligare upplysningar om taxesättning och tillämpning av taxor vid speciella arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid kultur- och fritidsförvaltningen, tel

5 Scener, Lunds Stadsteater Sida 6 Inklusive salong, scen, loger och tillhörande utrymmen Kr Hyran inkluderar ansvarig scenmästare max 8 tim Dito därutöver per timme Hyra 4 timmar (särskilt avtal) Behörig ljud- eller ljudtekniker, per tim 400 Garderobspersonal, per tim * Biljettmottagare, per tim ** Biljettförsäljning kan altenartivt ske under ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125% av lokalhyran Garderobsavgift 10*** * Garderobspersonal ingår i hyreskostnaden då bevakad garderob erbjuds besökare ** Biljettmottagare ingår i hyreskostnaden *** Garderobsavgift betalas av publik Stadsteaterns kafé drivs av enskild entreprenör. Ytterligare upplysningar och bokning: Scenchef Erland Ståhlberg tel eller Biljettbyrån, tel Scener, Lilla Teatern, Stortorget 1 Lilla Teaterns lokaler vid Stortorget upphör fr o m 2014.

6 Stenkrossen Lokaler för kultur vid Kastanjegatan Sida 6B Hyra för aktörer som ej erhåller verksmhets eller projektbidrag Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyra för aktörer som erhåller verksamhets- eller projektbidrag från Kultur Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyreskostnad 0 kr för projekt som kan ingå i Innovationskarnevalens koncept efter speciell ansökan. Ny lokal för kulturverksamhet vid Kastanjegatan i Lund. Ytterligare upplysningar och bokning: Kultur Lund genom Jesper Kjellqvist och Johannes Björk.

7 Stadshallen Sida 7 Lokal Timtaxa upp till 6 timmar, kr Timtaxa för timmar utöver, kr Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 Sessionssalen Konsertsalen Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Kommittérum C,E Takscenen * för utställning gäller priset per dag. Alla taxor gäller per timme, lägsta bokning är 3 timmar. Tekniker ingår inte, kan bokas via Stadshallen. Kostnad: 400 kr per timme, vardagar 7-19, övrig tid 500 kr/tim. Teknik I Konsertsal och Sessionssal finns talanläggning med trådlösa mikrofoner/headsets, projektor och möjlighet att låna dator. Det finns även whiteboard, blädderblock samt overhead. I samtliga lokaler finns nätverksuttag för internetuppkoppling samt trådlös nätverk. Utomhusscen har tekniska förutsättningar för att framföra musik, ljud och ljus. Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen efter bedömning vid bokning, minst 125 % av lokalhyran. Bokning och information: Verksamhetsledare Sida 1

8 Svaneskolans aula Möllegatan 4-6, Lund. Sida 8 Kr kr kr kr kr kr Lokal med ljud- och ljusteknik för teater, Vardagar Helger Tillägg/dag, konsert och konferens. Halv dag Heldag Kväll Dag Kväll teknik för fm eller em arrangemang BSN Lund Stad, kväll och helg i mån av möjlighet Kultur- och fritidsförvaltningen, dagtid i mån av möjlighet Övriga förvaltningar i Lunds kommun vardagar i mån av möjlighet Kommersiella gymnasiearrangemang, dagtid vardagar endast i mån av möjlighet Övriga 0. Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun dagtid vardagar i mån av möjlighet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, ungdomsverksamhet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, vuxenverksamhet Övriga föreningar, studieförbund m fl Privatpersoner, företag och myndigheter Hyra vardagar, dagtid, samt teknik tillfaller Svaneskolan, övrig hyra tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen. Tillkommande kostnader för alla nyttjare oavsett kategori: Kostnad för admistration, vaktmästartjänster och ev. extra städning under ordinarie arbetstid, 500 kr per tillfälle Kostnader för vaktmästare utanför ordinarie arbetstid efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Kostnader för extrastädning av aula, foajé och gårdsytor efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Deposition för nycklar och oförutsedda kostnader, kr per tillfälle, som kan avräknas mot hyra efter avslutat arrangemang. Info, bokning och kontrakt: Nyckelutlämning, deposition och praktiska frågor: Svaneskolans expedition Svaneskolans expedition Övriga upplysningar Svaneskolan, rektor, tel Kultur- och fritidsförvaltningen, tel

9 Kulturskolan Sida 9 Elevavgift/termin kr Musik, bild Instrumentalundervisning 1100 dans, teater, film mm Suzukiundervisning 1300 Sånggrupper/kör 550 Eftergymnasiala studier, ett instrument 1500 Folkmusik, föräldragrupp - Komposition 875 Rytmik 875 Instrumenthyra 475 Dans 875 Dans gymnasiegrupper 950 Bild 900 Teater 875 Skrivarverkstad 875 Film 900 Endast orkester 350 Skolbio Förskoleklasser, kr/elev 20 Grupper i klasserna 1-5, kr/elev, maxpris 30 Grupper i klasserna 6 tom gymnasiet, kr/elev, maxpris 40 Lokaler Elevavgift faktureras per temin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid. För elever från skolor utanför Lunds kommun tillkommer moms, 6 %, på avgift för skolbio Fernströmsaulan Vardagar Helger Uthyrning av aula för konsertverksamhet mm kr per tillfälle kr per tillfälle Danslokal, stadshallen Vardagar 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Helger 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Övriga undervisningslokaler, specifikation erhålls av Kulturskolan Vardagar kr per tillfälle beroende på lokal Helger kr per tillfälle beroende på lokal Terminsförhyrning kr per termin på vardag för lokalerna 21 och 33 Ytterligare upplysningar lämnas av kulturskolan, bitr rektor Fredrik Hast tel

10 Biblioteksverksamhet Sida 10 Avgifter kr Reservationsavgift 6 Övertidsavgifter, vuxna: kr/dag och bok, högst 100 kr/volym 5 Korttidslån: kr/dag, max 120 kr 10 Fjärrlån 10 Tidskriftslån: kr/dag, max 50 kr 5 Övertidsavgifter, barn fritt Nytt lånekort Vuxna 40 Barn 20 Ersättning för förkomna/skadade medier Schablonpriser: Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna fakturerar biblioteket enligt det högre värdet. kr Vuxenlitteratur 350 Barnlitteratur 200 Musik-CD, 1 skiva 250 Musik-CD, box med 2 skivor 375 Musik-CD, box med 3 skivor 475 Musik-CD, box med 4 skivor 650 CD-böcker 250 CD-böcker, 3 eller fler skivor 400 DVD med spelfilm 700 Övrig DVD 500 Språkkurser 600 Enstaka tidskriftsnummer 75 Daisy 200 Särskild värdering Andra medietyper värderas särskilt, exempelvis; CD-rom och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl närmagasin, folianter, och antikvariskt värdefulla medier mm. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader. Andra avgifter Kr Utskrifter, svart/vitt, A4, kr per kopia 2 Kopiering, svart/vitt, A4, kr per kopia 2

11 Samlingslokaler bibliotek Sida 11 Lokaler för uthyrning Föreningar Privatperson Stadsbiblioteket Specifikation Kat 1 och 2 Företag Atriumgården, högst 75 pers Per tillfälle Hyrs ej ut Kyrkan Högst 35 st; sittande vid bord 25 st Per halvdag Föreningar Privatperson Kat 1 och 2 Företag Stadsdelsbibliotek Samlingssal, kr per tim Samlingsrum finns bl a i stadsdelsbiblioteken i Dalby och Veberöd Mötesplats Klostergården hyrs ut av Fritid Söder Medborgarhuset och Genarps bibliotek Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övr, per tim Welins rum, kr/tim Tingshuset i Dalby Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övrigt, kr/tim Byagården, Vombs by Hela gården, 138 kvm, per timme Ytterligare upplysningar lämnas av respektive bibliotek. Vombs byagård bokas via Medborgarkontoret i Veberöd.

12 Bowlinghallen Sida 12 Priser avser bana per timme där inte annat anges Abonnemang Abonnemangssäsong: vecka kr Normalpris 95 Pensionärer 65 Korpen, per 3-mannalag 200 Handikappverksamhet 55 Allmänna tävlingar Externa tävlingar 175 Lundaklubbar 130 Lösspel Vuxna 130 Pensionärer 75 Ungdom 65 Seriematcher per lag 8-mannalag matchspel mannalag matchspel 880 Pensionärsmatch 440 Pensionärsmatch, bortalag 530 Övrigt Rabattklippkort som berättigar till 10 timmars spel Pensionär (måndag -fredag kl ) 660 Hyra av skåp, stort (per säsong) 155 Hyra av skåp, litet (per säsong) 130 Hyra av skor, vuxen 10 Depositionsavgift, nyckel 110 Skåphyra stort 300

13 Tennisbanor, utomhus Sida 13 kr/tim Grusbana 100 Allvädersbana 55 Asfaltbana 0 Centrala idrottsplatsens tennisbanor kr/säsong Säsongskort för grusbana, gäller alla dagar mellan 8.00 och 21.00, utan begränsningar. Bokning görs på plats. När Säsongskortsinehavaren spelar gäller även säsongskortet för 600 medspelarna. Ungdomar under 18 år kr/tim Måndag-fredag kl , ungdomar under 18 år, på banor som inte är förhandstecknade Halv avgift på grusbana 50 Föreningsdrift finns vid tennisbanor i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby. Kultur- och fritidsnämndens taxor utgör maxpriser. Tennis i regi av tennisklubbar kan ha lägre taxa. Arrangemang och säsongsbokning kostnadsberäknas för varje tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål Ytterligare upplysningar, kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel ,

14 Lotteri Sida 14 Tillstånd och registrering enligt lotterilagen kr Registrering enligt Lotterilagen Tillstånd enligt Lotterilagen Avgift för kontrollant erläggs av respektive lotteri direkt till av nämnden godkänd kontrollant. Camping, Källbybadet Sommarcamping juni-augusti Källbybadet, korttidscamping Kr varav moms, kr Husvagn eller tält, per plats inkl bad, max fyra personer Därutöver per person 45 5 Vandrare och cyklister, per person inkl bad 65 7 Elavgift sommarcamping, kr/dygn inkl 25 % moms 40 8 Övernattning - Grupplogi Fritids- och skollokaler som är godkända för ändamålet kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Lund. Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnderna upplåter skollokaler inom respektive område. Fritidsgårdarnas lokaler upplåtes genom respektive fritidsområde. Upplåtelse sker i regel per dygn, från kl Särskilt avtal finns mellan Lunds kommun och organisationer som anordnar Lundaspelen. Efter att avtalstiden gått ut bör föreslagen taxa gälla alla arrangemang med övernattning med grupplogi. kr/dygn/person period Avgift per dygn, gäller alla lokaler inom Lunds kommun 50 1 dygn Avgift vid större arrangemang, över 100 deltagare 50 1 dygn dygn dygn Cirkus, arrangemang mm kr/dygn kr/dygn Platsens omfång mindre än kvm större än kvm Lunds tätort Övriga platser Depositionsavgift Uthyrning av plats för cirkus i Lunds tätort hanteras i regel av tekniska förvaltningen. Uthyrning av plats för cirkus utanför Lunds tätort och vid andra idrottsplatser i mån av möjlighet hanteras av kultur- och fritidsförvaltnignens idrottskansli, tel Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

15 Bad Sida 15 Gemensamma taxor för inomhus- och friluftsbad 6-månaders och 12-månaders kortgäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. kr Årskort 12 månader, barn och ungdom 3-18 år 1000 Årskort 12 månader, vuxna 19 år och uppåt 1900 Terminkort 6 månader, barn och ungdom 3-18 år 700 Terminkort 6 månader, vuxna 19 år och uppåt 1000 Ersättningskort för årskort (ersätts en gång) 120 Barn från skolor och institutioner belägna inom Lunds kommun. Avser såväl kommunalt som alternativt verksamhet. En ledare fritt per 5 barn 35 Köp av baddräkt mfl artiklar Självkostnad Deposition band 120 kr/band Högevall, motion Engångs Klippkort Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt Högevall, äventyrsbad Engångs Röd avgång Klippkort 10 gånger Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt fritt fritt Entré, barn/ungdom 3-18 år Entré, vuxna 19 år och uppåt EnOch, en vuxen och två barn/ungdom ** DuO, 2 vuxna och två barn/ungdom *** Mellanköp, vuxen **** 50 Mellanköp, barn/ungdom **** 45 Nya tjänster taxesätts efterhand som de erbjuds Observera att årskort och terminskort inte gäller för äventyrsbad. Sida 1

16 Friluftsbad, sommarverksamhet Sida 16 Kr Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder Entré, vuxna 50 Entré, barn/ungdom som fyllt 3 år men inte 19 år 35 Säsongskort, vuxna 450 Säsongskort, barn/ungdom 300 Säsongskort, familj med högst tre barn, därutöver 100 kr/barn 1100 fritt Årskort och terminkort gäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. Friluftsbadens säsongkort gäller endast inom friluftsbaden. oavsett var säsongskortet är köpt. Hyra av bassängtid och banor Inomhusbad och friluftsbad Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Sportbassäng 25 m med hopptorn, läktare Motionsbassäng, 25 m Motionsbassäng, 50 m Simbassäng, Delphinen 25 m Undervisningsbassäng Högevall Utomhusbassäng, 50 m Utomhusbassäng, 25 m Hoppbassäng, utomhus Hyra av träningstid i bassänger vid Högevallsbadet samt övriga bassängytor kostnadsberäknas för varje uthyrning. Banpriset beräknas genom att dela bassängpriset med antal banor. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Simskola Deltagare utan betald entré Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, barn och ungdom, grundkurs 975 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (4 veckor), grundkurs 900 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (3 veckor), grundkurs 750 kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, vuxna 15 ggr Högevallsbadet, barn och ungdom Friluftsbad (4 veckor) grundkurs Friluftsbad (3 veckor) grundkurs Deltagare med betald entré 880 kr/kurs 440 kr/kurs 440 kr/kurs 340 kr/kurs Övrigt Livräddningspaket inkl stor docka + 4 halvdockor plus mat. 253 varav moms 51 Endast livräddningsdocka 127 varav moms 25 Ytterligare upplysningar, Högevall tel

17 Lunds konsthall Sida 17 Fri entré för besökare. Fria offentliga visningar för enskilda, torsdagar och söndagar kl Visningsavgifter för grupper under ordinarie öppethållande. kr villkor Grupper från Lunds kommuns skolor, förskolor och friskolor fritt Grupper från andra skolor 500 per tillfälle Vuxengrupper 800 per tillfälle Vuxengrupper helgdagar per tillfälle Pensionärsgrupper 500 per tillfälle Visningsavgifter för grupper under icke öppethållandetid Vuxengrupper Vuxengrupper helgdagar 800 per tillfälle+410 kr/tim per tillfälle+570 kr/tim Uthyrning av lokaler Konsthallens lokaler hyrs ut i begränsad omfattning och enbart då det är förenligt i förhållande till utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning sker vid varje tillfälle. Hela utställningslokalen, vardagar under icke öppethållandetid Hela utställningslokalen, helgdagar under icke öppethållandetid Personalkostnad, vardagar 7-19 Personalkostnad, övriga tider per tillfälle kr/tim per tillfälle kr/tim 400 kr/tim 500 kr/tim Ytterligare upplysningar, konshallschef Åsa Nacking, tel

18 Fritidslokaler och bygglekplatser Sida 18 Anläggningar Borgarparkens bygglekplats Dalby allaktivitetshus Folkparkens fritidsgård Fritid Söder, Mötesplats Klostergården Ny lokal tillsammans med bibliotek Fritid Söder, Järnåkraskolan mötesplats Fågelgården Fäladsgården Genarps fritidsgård Killebäckskolans mötesplats, Fritid Södra Sandby Källerian, Vårfruskolan Linero fritidsgård Nöbbelövs boställe Veberöds fritidsgård Östra Torngården Lokaler kan hyras beroende på anläggningens förutsättningar antingen enskilda rum eller hela gården. Specifikation över lokaler erhålls av respektive anläggning. Lokal Storlek Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Liten lokal Högst 50 kvm Mellanstor lokal kvm Stor sal eller hela gården Över 150 kvm Mötesplats Klostergården Öppnar 2014 Hyra bestäms för varje uthyrning i avvaktan på att taxor faställs under Killebäckskolans respektive Järnåkraskolans mötesplatser hyrs ut i samverkan med respektive skola. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Lokaler i fritids- och kvartersgårdar hyrs som regel inte ut till fester för vuxna. Idala gård, Veberöd Hyra i kr Idala fd föreningsgård i Veberöd Kat 1 och 2 Kat 3 och 4 för arrangemang Stora salen inkl kök, per tillfälle fre-sö Stora salen inkl kök, per tim Lilla salen samt kök, per tillfälle fre-sö Lilla salen samt kök, per tim Bastu, terminsbokning Stora salen hyrs ut för fest lö-sö samt fredag kväll i mån av möjlighet. Stora salen bokad för föreningsverksamhet kvällstid söndag-torsdag Kategoriindelning, se under lokaler. Möblering före och efter arrangemang samt städning utförs av hyresgästen. Bokning av Idala gård sker via Fritid Veberöd, tel

19 19 Lokaler Förutsättningar för hyra av anläggningar och lokaler för upplåtelse till idrotts- och föreningsverksamhet Allmänt Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut egna idrottslokaler och samordnar uthyrning av idrottslokaler för flertalet skolor under icke skoltid, dvs. vardagar kvällstid, lördag/söndag, helgdagar och lovdagar. Kommunfullmäktige beslutade , 70, att överföra ansvar för uthyrning av skollokaler till dåvarande fritidsnämnden. Idrottsanläggningar och idrottslokaler hyrs ut till föreningar, institutioner, privatpersoner och företag. För att enskilda ska få hyra lokal krävs att vederbörande är myndig. Vid upplåtelser till föreningar ska kontrakt undertecknas av föreningens firmatecknare. Organisationsnummer ska anges. Vid upplåtelse till enskilda ska personnummer anges. Lokalansökan för säsongsbokning av idrottslokaler inför kommande hösttermin/vårtermin ska vara Kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli tillhanda senast den 20 april inför respektive säsong. Hyressättning av arrangemang görs av kultur- och fritidsförvaltningen för varje enskilt tillfälle utifrån arrangemangets typ och förutsättningar med taxebestämmelserna som utgångspunkt. Bokning Vid fördelning av tränings- och matchtider för i idrottsanläggningar följer kultur- och fritidsförvaltningen principer för Tränings- och tävlingstider i Lunds kommun. Bokning av flertalet lokaler vid idrottsplatser, idrottshallar, ishall och idrottssalar görs via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Bokning av idrottslokaler under sommartid kan ske i mån av tillgängliga lokaler. Bokning av bassängtid och lokaler vid baden görs på respektive badanläggning. Bokning av matsalar och samlingssalar vid grundskolor för enstaka arrangemang görs via respektive grundskola. Bokning av lokaler vid gymnasieskolor undantaget idrottslokaler görs vid respektive gymnasieskola. Bokning av fritidsgårdslokaler görs på respektive fritidsgård. Lokaler hyrs endast i undantagsfall ut till fester.

20 20 Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme. Ordningsregler Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av lokaler efter användande ska ske. Mervärdeskatt (moms) Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet belastas inte med moms. Betalningssätt Fakturering sker för upplåtelser till organisationer som kan redovisa organisationsnummer för hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, för badtjänster och vid abonnemang av bowlingbanor. Beräkning av hyresbelopp för idrottslokaler Hyresbelopp beräknas efter kategoriindelning av vem som är arrangör, efter vilken verksamhet som ska bedrivas samt anges i kronor per timme. För hyresgäster i kategori 3 och 4 beräknas hyran efter respektive arrangemangets typ, beställarens önskemål om vad som önskas hyra, för vilken tid det är aktuellt att ta ut hyra samt behov av kommunens personal. Hyresgäster i kategori 1 och 2 betalar för alla timmar som bokas om inte annat bestäms vid bokning. Betalning av hyra och deposition Förskottsbetalning av hyra kan tillämpas vid exempelvis markhyra för cirkus. Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande låsanordning. Avgiften återbetalas vid återlämnandet. Bokning per termin av lokaler i idrottshallar och idrottssalar Hyresbeloppen i kontrakten fastställs för säsongen september maj. Ej utnyttjad tid Hyresgäst som erlägger hyra har rätt att få tillbaka erlagd hyra för icke nyttjad tid, endast i de fall kultur- och fritidsförvaltningen eller annan av kommunens förvaltare tagit tiden i anspråk för annat ändamål.

21 21 Kategoriindelning För beräkning av hyra dekas hyresgästerna in i följande kategorier: Kategori 0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrningar på kvällstid och helger. Kategori 1 Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet Ungdomsgrupper där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande typer av föreningsverksamhet: 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, kultur-, invandrar-, handikapp-, nykterhets-, religiös och politisk verksamhet. 3. Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun. 4. Handikappidrottsföreningar oberoende av ålder på deltagarna i gruppen 5. Studieförbundens ungdomsgrupper. Intäkter från uthyrningar i kategori 1 tillförs i sin helhet bidragssystemet för organisationer med ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Kategori 2 Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Vuxengrupper i lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, invandrar-, kulturell-, handikapp-, nykterhets-, religiösa och politiska föreningar samt ideella konsumentgillen och liknande sammanslutningar utan ekonomiskt vinstintresse. 3. Pensionärsföreningar. 4. Korpföreningar med verksamhet i Lunds kommun. 5. Studentföreningar. Kategori 3 Övriga organisationer exklusive kategori 4 1. Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av Lunds kommun. 2. Studieförbund. 3. Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska föreningar. 4. Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram. 5. Ideella föreningar med hemvist utanför Lunds kommun.

22 22 Kategori 4 Privatpersoner, företag och myndigheter Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang Entrébelagd och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till förvaltningen före genomförandet varefter kultur- och fritidsförvaltningen fastställer hyra för arrangemanget efter arrangemangets typ och förutsättningar. Matcharrangemang vid idrottsplatser, se sid 24. Arrangemang vid idrottshallar, lägst kr per arrangemang. Matcharrangemang vid ishall, lägst kr per arrangemang. Arrangemang vid Högevall och friluftsbaden hyresberäknas efter arrangemangets typ och förutsättningar. För loppmarknader, basarer och andra inkomstbringande arrangemang av mindre omfattning fastställs hyra av kultur- och fritidsförvaltningen. Vid större arrangemang som inte är entrébelagda såsom SM, DM, internationella tävlingar etcetera och där tävlingsdeltagarna är under 20 år ska taxa 1 tillämpas. För motsvarande entré- och inkomstbringande arrangemang görs kostnadsberäkning efter arrangemangets förutsättningar. Uppsägning av lokalförhyrning Uppsägning av säsongsförhyrning september-maj med krav på återbetalning av erlagd hyra kan ske enbart inför vårsäsong. Sådan uppsägning ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 december. Uppsägning av bokad engångsförhyrning medför återbetalning av erlagd hyra om avbokning görs minst 5 dagar före förhyrningen. Åtgärder i samband med arrangemang vid idrottsanläggningar Vid uthyrning av idrottsplats tillkommer vaktmästarkostnader för erforderligt för- och efterarbete som kritning, flaggning, städning mm. Hyresgäst kan efter särskild överenskommelse själv stå för alla eller delar av dessa arbeten och på så vis minska den totala kostnaden. Bokning av fotbollsplaner Träning Vinterhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på konstgräs/grus: vecka 41 - vecka 14. Ansökan ska vara inne senast 10 september. Bokning sker via kultur- och fritidsförvaltningen, tel Sommarhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på gräs: vecka 15 - vecka 40

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier

Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Taxor & avgifter 2015 Badavgifter, lokal- och planhyror, logi, IP Skogen, Teknisk service och lotterier Innehåll Bokning Så här gör du om du vill boka...sidan 3 Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Avgifter inom kultur och fritid

Avgifter inom kultur och fritid Simhallen Bad Vuxna, per gång 40 kr 40 kr Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Taxor och avgifter. Fr o m 1 augusti 2012. Bibliotek. Båtplatser. Fritidsgårdar. Flytvästar. Gymnastiksalar. Idrottsanläggningar.

Taxor och avgifter. Fr o m 1 augusti 2012. Bibliotek. Båtplatser. Fritidsgårdar. Flytvästar. Gymnastiksalar. Idrottsanläggningar. Taxor och avgifter Fr o m 1 augusti 2012 Bibliotek Båtplatser Fritidsgårdar Flytvästar Gymnastiksalar Idrottsanläggningar Kronan N3 Kulturskola N3 lokaler Samlingslokaler Scenvagn INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER 1 HYRESTAXOR R 2006 Bidragsberättigade föreningar och organisationer erlägger 20:-tim för sin ordinarie verksamhet i alla lokaler utom sporthallar där taxan är 30:-/tim under fastställd normalsäsong. För

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09

SIMHALL. Actic/Motionshall Gällande dagspriser Motionshall Actic hyr motionshallen from 1/11-09 TAXOR KULTUR OCH FRITID fr.o.m. 2013-07-01 SIMHALL Västerviks Simhall BAD Vuxen (17 år-) 50: - 10 st vuxen (giltigt 1 år) 450: - Ungdom (4-16 år) 30: - 10 st ungdom (giltigt 1 år) 250: - Pensionär 35:

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande

Läs mer

Kan man sätta siffror på kvalitet?

Kan man sätta siffror på kvalitet? Pressinformation 2008-12-08 Kan man sätta siffror på kvalitet? - Ett försök till jämförelse mellan Gävleborg och övriga landet Beställd av Mellansvenska Handelskammaren Idrottsanläggningar 2006 2000 Konstfrusna

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR

PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR PRISLISTA - GYMNASTIKSALAR SF K (ny) K UlF (ny) UlF Kostnader för eventuell polisbevakning, sjukvård m fl samt alla vakter 15% 18% 30% 20% 40% utöver ordinarie vaktmästare som tjänstgör, betalas av arrangören.

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka 1[17] Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka kommun Innehållsförteckning Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler

Läs mer

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun Hej! Här kommer årets första idrottsinfo! Januari 2011 Stortorget 1 222 23 Lund Tfn: 35 50 00 E:post: kulturfritid@lund.se

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA LOKALER 1 OCH ANLÄGGNINGAR AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62)

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62) För sent avbokad tid för arrangemang Avbokning ska ske senast 1 vecka innan hela avgiften debiteras Ej återlämnad nyckel 500,- Ej grovstädat efter arrangemang debiteras föreningen 400,- avser 0-19 år där

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero. Information om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.se kontaktperson kulturföreningar Lotta Magnusson Nyberg 976290

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra)

Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra) 1 (5) Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra) Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden (2011-09-06 54) Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015)

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015 (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Borås Arena konferens och Sundholmen 4 Borås

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen Idrott- och friluftsavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Idrottshallar/gymnastiksalar i anslutning till skolor Inledning Det är kommunfullmäktige som beslutat om hur kommunens lokaler ska användas.

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Prioriteringsordning 2012-10-31. - Sporthallar - Utomhusanläggningar - Sim- och badanläggningar - Forum. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 121108

Prioriteringsordning 2012-10-31. - Sporthallar - Utomhusanläggningar - Sim- och badanläggningar - Forum. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 121108 SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (15) 2012-10-31 Prioriteringsordning - Sporthallar - Utomhusanläggningar - Sim- och badanläggningar - Forum Antagen av kultur- och fritidsnämnden 121108 2 (15) 1 Allmänt... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet,

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun. Medborgarkontoret Stadshuset, Mariestads kommun Kyrkogatan 2 542 30 MARIESTAD 0501-75 51 60 Kommunstyrelsen 2012-12-20 Sida:

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer