Nu funkar leasing av funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu funkar leasing av funktioner"

Transkript

1 # Nej till 30-dagarsregel för alla Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Likviditetsbrist Starkare likviditet i ett nafs E-handeln rusar men lönsamheten sjunker s.6 s.9 s.12 KOLLA IN höstens KURSER & SEMINARIER på Nu funkar leasing av funktioner Per Glavå, vd på Office tar hjälp av Svea Ekonomi

2 Välkommen till Svea Ekonomi! Hur mycket kontanter har du i plånboken? Själv har jag mindre och mindre, och det är jag inte ensam om. Enligt Riksbanken minskar nu antalet sedlar och mynt år för år. När konsumenterna hellre betalar med kort eller mot faktura ökar behovet av tjänster kring betalningar. Där ligger Svea Ekonomi i framkant. Det är inte bara pengarna som ändrar skepnad. Även synen på företeelser som äga, leasa, hyra, låna och placera förändras snabbt. Ett exempel: numera kan företag hyra immateriella funktioner. Låter det spännande? Läs mer i det här numret av Update. Nu verkar ekonomin ljusna en aning och antalet konkurser har nu börjat sjunka efter en rejäl uppgång. Samtidigt meddelas att konkurshanteringen ska förenklas när den nu ska tas över av Kronofogden. Hans Ödén, jurist på Ackordscentralen, förklarar vad de nya reglerna innebär. Missa inte intervjun med Karin Lindell. Hon var tidigare Konsumentombudsman och är nu ordförande i Regelrådet som är utsett av regeringen för att ta ställning till om nya lagar och regler förenklar för företag. Rådet har sågat förslaget till att införa en obligatorisk 30-dagars betalningsregel för näringslivet. Inte för att det var ett dåligt förslag, utan för att regeringens underlag var bristfälligt. Trevlig läsning! Innehåll # Nej till 30-dagarsregel för alla Regelrådet avstyrker förslaget att införa en obligatorisk 30-dagars betalningsregel för näringslivet. Inte för att det var ett dåligt förslag, utan för att regeringens underlag var bristfälligt. 4 Nu funkar leasing av funktioner Leasing och hyra är finansieringslösningar som har utvecklats i rask takt de senaste åren. Det senaste är hyra av funktioner. 6 Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Mängden kontanter i samhället minskar snabbt. Det både förenklar och skapar problem. Men hur man än ser på utvecklingen går den inte att stoppa. 8 Han blir inte av med pengarna Små butiksägare får allt svårare att sätta in sina dagskassor på banken. Lösningen blir att uppmana kunderna att betala med kort eller mot faktura. 9 Starkare likviditet i ett nafs De flesta små och medelstora företag råkar någon gång ut för likviditetsbrist. Trots att verksamheten går bra, faktureringen löper på och nya kunder strömmar till. Men det finns lösning på problemet. 10 Förslag till effektivare konkurshantering Domstolarna i Sverige vill ägna sig åt att döma, och inte lägga tid och resurser på att administrera andra ärenden. Därför föreslås nu att Kronofogden ska ta över huvudansvaret för konkurshanteringen. 12 E-handeln rusar men lönsamheten sjunker Tillväxten för e-handeln fortsätter i rekordtakt. Under andra kvartalet ökade nätförsäljningen med 19 procent. Men fri returrätt gör att lönsamheten sjunker 12 Notiser 11 Konkurser 13 Kurser och seminarier 14 Nyckeltal 15 Viktiga datum Lennart Ågren Svea Ekonomis VD

3 Vi är inte imponerade av det underlag departementet har presenterat. Nej till 30-dagarsregel för alla Regelrådet avstyrker förslaget att införa en obligatorisk 30-dagars betalningsregel för näringslivet. Inte för att det var ett dåligt förslag, utan för att regeringens underlag var bristfälligt. Justitieminister Beatrice Ask kommer därför inte att lägga fram något förslag. Många om och men Efter många om och men infördes i mars i år en lag om att myndigheter måste betala sina fakturor senast inom 30 dagar, men att 30-dagarsregeln inte behöver gälla för betalningar mellan företag. Samtidigt gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om att göra 30-dagarsregeln obligatorisk också mellan företag. Tills nyligen fanns ett sådant förslag från Justitiedepartementet, och en av de instanser som har yttrat sig är Regelrådet. Regelrådet är utsett av regeringen för att ta ställning till om nya lagar och regler verkligen förenklar för företag och inte blir för kostsamma. Däremot ska man inte ta ställning till det politiska innehållet i förslagen. Regelrådet inte imponerat I det här fallet är Regelrådet inte imponerat av det underlag departementet har presenterat. I sitt yttrande skriver rådet bland annat att det saknas redogörelse för vilka administrativa kostnader en 30-dagarsregel skulle innebära för näringsidkare. Dessutom är den konsekvensutredning som ska redovisas alla lagförslag bristfällig. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslaget om obligatorisk 30-dagarsregel. Dåligt underlag och bristfälliga konsekvensutredningar från regeringen till det egna oberoende organet Regelrådet är det vanligt? Ja! svarar Regelrådets ordförande Karin Lindell. Skräder inte orden Karin Lindell har tidigare bland annat varit generaldirektör för Konsumentverket, chef för Allmänna reklamationsnämnden och Riksrevisor. Hon skräder inte orden när hon berättar hur Regelrådet, enligt hennes mening, ofta hamnar på undantag. Tyvärr är det ofta så att man först i sista minuten kommer på att förslag måste skickas till Regelrådet för att granskas enligt konsekvensutredningsförordningen, och då är man tyvärr inte så noggrann, säger hon. Bristfälliga underlag I fallet med obligatorisk 30-dagarsregel också mellan företag menar hon att det i sak skulle kunna vara ett bra förslag, men att det alltså var omöjligt för Regelrådet att tillstyrka det på grundval av Justitiedepartementets bristfälliga underlag. Mitt och rådets uppdrag är att granska förslagens konsekvenser för företagen. Om företagens administrativa kostnader inte är vare sig beräknade eller ens uppskattade och konsekvensutredningen brister i flera avseenden måste rådet avstyrka förslaget. Frågan är infekterad, och nu har justitieminister Beatrice Ask beslutat sig för att hänvisa till kritiken från Regelrådet och inte lägga fram något förslag om 30-dagars betalningstid mellan företag. I varje fall inte till kommande årsskifte. Fortsättning följer sannolikt. Fördelar och nackdelar med en 30-dagarsregel Sena betalningar är ett problem för framför allt många små och medelstora företag, som skulle välkomna en 30-dagarsregel för att slippa agera bank åt storföretag som drar ut på betalningarna. Å andra sidan finns företag ofta inom handel som säljer på kommission, det vill säga betalar sina leverantörer först efter försäljning. För dem skulle en obligatorisk 30-dagarsregel ställa till problem och man ser förslaget som ett ingrepp i avtalsfriheten. Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Internationella handelskammaren är emot regeln, medan branschorganisationen Företagarna är försiktigt positiva förutsatt att det ska kunna införas undantag inom vissa sektorer. Tyvärr är det ofta så att man först i sista minuten kommer på att förslag måste skickas till Regelrådet för att granskas, säger Karin Lindell. ILLUSTRATION: ANNA WINDBORNE UPDATE NR

4 Nu funkar leasing Leasing och hyra är finansieringslösningar som har utvecklats i rask takt de senaste åren. Det senaste är hyra av funktioner. Office har ju licens- och inköpskostnader, och får hjälp med finansiering från Svea Ekonomi, säger Per Glavå, vd på Office. 4 UPDATE NR

5 av funktioner Traditionellt har hyresfinansiering handlat om att hyra hårdvara alltifrån skrivare till balpressar. Därefter kom hyra av mjukvaror, exempelvis dataprogram. Nu har det tillkommit hyra av molntjänster alltså sådant som varken kräver leverans eller installation, utan handlar om att kunden får tillgång till molnbaserade tjänster. Office ett av företagen Ett företag som erbjuder sådan tjänst är Office, som tillhandahåller produkter och tjänster för dokumenthantering, presentation, videomöten och allt som behövs för att dessa produkter och tjänster ska fungera. Både som traditionell leasing, och som leasing av en molnbaserad funktion. Funktionen kan bestå av såväl hård- som mjukvaror men framför allt handlar det om att kunden inte ska behöva köpa dyra maskiner eller programvaror, utan allt ingår i hyresavtalet. In blancoleasing Tidigare har det inte varit möjligt för ett företag att få finansiering av avtal där det inte finns en hårdvara som säkerhet för finansbolaget. Men i takt med att tjänsteutbudet utvecklas har behovet av att även kunna hyra funktioner vuxit fram ett slags in blancoleasing. Det är det samarbetet mellan Office och Svea Ekonomi handlar om. Office har ju licens- och inköpskostnader, och får hjälp med finansiering från Svea Ekonomi, säger Per Glavå, vd på Office. Sprid ut kostnaderna Det betyder att vi numera kan erbjuda exempelvis utskrifter och videomöten som tjänster och teckna ett hyresavtal med våra kunder. Dessa slipper dyra investeringskostnader, utan kan sprida ut sina kostnader för de tjänster man behöver. En enda kontaktpunkt Allt fler företag vill också dra ner på antalet leverantörer, och söker en så kallad SPOC (Singel Point of Contact), alltså en enda kontaktpunkt som hanterar allt som ingår i den funktion man tecknat avtal om alltifrån hårdvara till service. Det är därför av största vikt för oss att kunna ge våra kunder den möjligheten, säger Per Glavå. Kunderna vet att det kan bli dyrt med fler leverantörer till det som man själv uppfattar som ett enda köp. När vi kan tillmötesgå kundernas krav på att bli deras enda kontaktpunkt bidrar vi till att ytterligare effektivisera deras vardag. Att vi med hjälp av Svea Ekonomi kan erbjuda finansieringslösningar som fungerar även för immateriella tjänster är en avgörande del i en fungerande leverans. Svea Ekonomis leasinglösning På Svea Ekonomi ser man finansiering även av immateriella tjänster som något som kommer i framtiden. Leasing och hyra är tjänster som syftar till att möjliggöra anskaffning av utrustning och funktioner samtidigt som kunderna betalar för dessa som en fullt avdragsgill driftskostnad, säger Jonathan Klein-Strandberg på Svea Ekonomi. Det innebär att våra samarbetspartners kunder frigör kapital som i stället kan användas för att till exempel utveckla verksamheten. Vi finansierar leverantörernas kostnader, så att de i sin tur kan erbjuda sina kunder attraktiva lösningar. Intressant affärsidé Jonathan Klein-Strandberg ser leasing och hyra av funktioner, som i exemplet Office, som en intressant affärsidé inför framtiden. Det skapar möjligheter för företag att erbjuda tjänster som tidigare inte haft någon bra finansieringsmodell, säger han. Det kan vara svårt att motivera en investering i hundratusenkronorsklassen för en tjänst, men en leasingkostnad på en eller ett par tusenlappar i månaden öppnar möjligheter att använda tjänster som annars inte hade rymts i investeringsbudgeten. SVEA UPDATE NR

6 Antalet sedlar i omlopp Så fungerar SveaWebPays lösning SveaWebPay har utarbetat en lösning för faktura till privatkund som bygger på ett samarbete mellan butiken, kassasystemet Easypos och SveaWebPay. Allt butiksägaren behöver göra är att knappa in kundens personnummer. Då sker en kreditkontroll och fakturan övertas av SveaWebPay, som skickar den till kunden. Fakturan har en betalningstid på 14 dagar, men handlaren får betalt av SveaWeb- Pay dagen efter att affären har godkänts. All hantering finns inbyggd i kassaapparaten. Kostnaden för butiken blir densamma som för ett vanligt kortköp. Mängden kontanter i samhället minskar snabbt. Det både förenklar och skapar problem. Men hur man än ser på utvecklingen går den inte att stoppa. På bara fem år har snittvärdet på sedlar och mynt i cirkulation minskat med nästan 14 procent, enligt Riksbankens statistik. Det innebär att allt fler betalar varor och tjänster med kort, eller via faktura. Det senare är vanligast för dem som sitter hemma och näthandlar. Korten kommer numera fram även när man som kund betalar småbelopp, till exempel köper en glass i Pressbyrån. Handlarna får problem Till viss del har utvecklingen drivits på av bankerna, som inte längre vill hantera kontanterna och inte vill ta de kostnader som det medför. Allt fler bankkontor har Källa: Riksbanken Systemet passar de flesta branscher, men ligger ännu i sin linda. Introduceras Just nu samarbetar vi med Kallhälls Blomsterhandel, som är en del av Interflora. Men jag tror inte det dröjer länge innan fler kedjor börjar visa intresse, säger Torbjörn Malmqvist, på SveaWebPay. Ogiltiga efter Beslut om att ogiltigförklara sedlar och mynt fattas av riksdagen efter att Riksbankens direktion efter samråd med riksbanksfullmäktige har lämnat en framställning om detta. 6 UPDATE NR

7 minskar snabbt blivit kontantlösa, trots protester från främst mindre handlare och tjänsteföretag (tobaksaffärer, frisörer) och från pensionärsorganisationer. Handlarna får problem när deras bank inte längre tar emot kontanter, och pensionärerna protesterar även mot att antalet uttagsautomater minskar. För det är en annan följd av att det blir färre sedlar i omlopp: Det blir olönsamt för bankerna att ha uttagsautomater som alltför få besöker. Går samman om bankomater För att effektivisera har därför sex banker (Swedbank och Sparbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske Bank) bildat ett gemensamt bolag, Bankomat AB, som har bytt ut alla gamla uttagsautomater och i stället installerat ett antal nya, som de ska äga och drifta tillsammans. De nya automaterna har logon Bankomat och de skiftar gränssnitt (alltså utformningen av det man ser på skärmen) beroende på vilken bank den aktuella kunden har. Genom att en enda bankomat kan serva flera banker, kan antalet automater minska betydligt vilket en del glesbygdsbor anser missgynnar dem. Kontanter är nödvändigt Svensk Handels avgående vd Dag Klackenberg har flera gånger protesterat mot bankernas ovilja att hantera kontanter och det minskade antalet bankomater i pressen. Vi menar att kontanter är nödvändigt för att få handeln att fungera. Det betyder inte att vi tycker kontanter är bättre än kort, men det måste finnas bådadera, sa han nyligen till Svenska Dagbladet. När bankerna inte vill ta emot pengar skapar det alltså problem för de mindre aktörerna i handeln. För dem kan kontanthanteringen bli orimligt dyr i förhållande till dagskassorna, eftersom alternativet till att lämna in kassorna till banken är att anlita kontanthanteringsföretag som kommer och hämtar pengarna. Lösningen blir ofta att uppmana kunderna att betala även småbelopp med kort eller mot faktura (se artikel på nästa sida). Byte av sedlar Till årsskiftet kan dessa mindre handlare få svårare att övertyga sina kunder att betala med kort. Då inleds nämligen ett flera år långt byte av sedlar. Skiftet inleds med att de 50-lappar och 1000-lappar av äldre modell, som saknar folieband, blir ogiltiga från 1 januari Värdet av de tusenlappar som ska fasas ut uppgår till omkring 13 miljarder. Vad händer med dessa sedlar? Faktum är att inte heller Riksbanken är särskilt glad i att ta emot dem, utan uppmanar allmänheten att sätta in dem på ett särskilt bankkonto oklart hur, eftersom inte heller Riksbanken har något kontor som tar emot kontanterna. Det finns en uppenbar risk att konsumenter som har de snart ogiltiga sedlarna hemma kommer att försöka handla för dem i höst. Samtidigt rapporterar Svensk Handel att det dykt upp en stor mängd falska sedlar i handeln. Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel sätter det i samband med det förestående sedelbytet. När antalet tusenlappar i omlopp ökar under hösten och vintern, tar förfalskarna chansen att prångla ut falska sedlar, säger han. Sedlar och mynt, årsgenomsnitt Baserat på den sista dagen i varje månad Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation (miljarder kronor) Genomsnittligt värde på sedlar i cirkulation (miljarder kronor) Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation (miljarder kronor) Antal sedlar i cirkulation (miljoner stycken) Antal mynt i cirkulation (miljoner stycken) Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt respektive antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation och antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt. Källa: Riksbanken Sedlar i cirkulation Värde per valör (miljoner kronor) Valör kronor kronor kronor kronor kronor Minnessedlar 2 2 Ogiltiga sedlar* * Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel. Statistiken visar att det är de stora sedlarna som minskar mest. UPDATE NR

8 Han blir inte av med pengarna Många kunder tror att de gör mig en tjänst genom att betala kontant. De tar för givet att avgiften till banken för kortbetalningen blir högre för mig. Små butiksägare får allt svårare att sätta in sina dagskassor på banken. Lösningen blir att uppmana kunderna att betala med kort eller mot faktura. Foto: Cecilia Larsson Lantz Steve Malmström, delikatesshandlare i Rönninge söder om Stockholm, har tröttnat på att stångas med banken och värdetransportfirman. I stället har han satt upp en skylt i butiken: Vi önskar att du betalar med kort. Tror dom gör mig en tjänst Många kunder tror att de gör mig en tjänst genom att betala kontant. De tar för givet att avgiften till banken för kortbetalningen blir högre för mig, säger han. Men Steve Malmström har gjort matten. Vilket som är dyrast beror på hur stora dagskassor man har, vad det kostar att deponera pengarna för hämtning av värdetransportföretaget och hur lång tid det tar innan pengarna kommer in på kontot (utebliven ränta). Dessutom måste jag ju räkna med min egen timpenning den tid då jag kör pengarna i bil till deponeringen, säger Steve Malmström. Han har många fasta kunder och har därför börjat erbjuda många av dem att betala mot faktura. Då kan kunden handla i butiken och gå hem och betala genom internetbanken när det passar. Framtidens melodi Än så länge är det inte rusning efter fakturabetalning, men det ökar på så sakteliga. Jag är säker på att det blir framtidens melodi, åtminstone för oss som mest har stamkunder, säger Steve Malmström. 8 UPDATE NR

9 Starkare likviditet i ett nafs De flesta små och medelstora företag råkar någon gång ut för likviditetsbrist. Trots att verksamheten går bra, faktureringen löper på och nya kunder strömmar till. Men det finns lösning på problemet. Factoring - flexibla finansieringslösningar för dig som vill öka din ekonomiska rörelsefrihet. Svea Ekonomikoncernen köper och belånar fakturor för 10 miljarder kronor per år - du kan också öka din rörelsefrihet med factoring hos oss. ILLUSTRATION: ANNA WINDBORNE När det uppstår likviditetsbrist beror det inte sällan på att företaget är i en tillväxtfas, säger Markus Åberg, som arbetar med EY Online, en webbaserad ekonomilösning hos revisionsfirman EY, tidigare Ernst & Young. Eftersom Sverige har relativt långa kredittider cirka 30 dagar i normalfallet kan företag som växer och får sina intäkter genom fakturering drabbas av likviditetsproblem, trots att affärerna går bra. Ibland hjälper det inte heller att fakturera blixtsnabbt, väntetiden blir ändå för lång. Och om företaget skulle växa sig riktigt stort så att Skatteverket vill ha in momsen varje månad förstärker det likviditetsproblemen ytterligare. Finansieringslösningar Då gäller det att hitta alternativa finansieringslösningar, säger Markus Åberg. Den första tanken är ofta att vända sig till banken. Men där kan det vara svårt att få förståelse. Banker kräver säkerheter, helst i form av fast egendom företagets maskinpark, eller familjens bostad, välj själv. Immateriella tillgångar som exempelvis licensavtal eller kundförbindelser värderas inte alls. Dessutom visar en jämförelsetjänst hos organisationen Företagarna att små företag får betala betydligt högre ränta för en checkkredit än stora. Företagen har själva rapporterat in vilken ränta de betalar till Företagarna, som har sammanställt resultatet. Ett annat alternativ kan vara att försöka korta kredittiderna eller begära förskottsbetalning, men många drar sig för det eftersom man fruktar att det skulle försämra relationen till kunden, säger Markus Åberg. Han menar att det finns andra, bättre lösningar. Företag med hög fakturering sitter i själva verket på outnyttjade tillgångar i sin reskontra. Lösgör kapital Med fakturan som säkerhet frigör man kapital som behövs i verksamheten, säger Markus Åberg. Men det förutsätter att fakturaköpet sker snabbt och smidigt, så att du kan lösgöra kapitalet direkt. I Sverige är factoringtjänster relativt vanliga, vilket Markus Åberg förklarar med en kombination av relativt långa betalningstider och en hög betalningsmoral. Däremot är det inte lika vanligt att sälja eller belåna sina fakturor i övriga Europa. I finanskrisens spår blir det tvärtom allt vanligare att företagen kräver betalning direkt, framför allt i södra Europa. Den allra sämsta lösningen på en tillfällig likvididetskris är att låna av sina leverantörer alltså att strunta i att betala leverantörsfakturorna. Sista halmstrået Det får verkligen betecknas som sista halmstrået, säger Markus Åberg. Innan det har gått så långt bör man absolut överväga att sälja eller belåna sina egna fakturor. Eller kontakta leverantörerna och förklara att du har problem med likviden och höra om det går att få förlängd betalningstid? Markus Åberg på EY

10 Kronofogden tar över: Förslag till effektivare konkurshantering Förslaget i korthet: Kronofogden blir i framtiden huvudansvarig för hanteringen av konkursärenden. Kronofogden ska besluta om förordnande och arvode till granskningsman. Om man inte kan enas om arvodet, avgörs det av tingsrätten. Det ska inte längre vara möjligt att utse rådgivare i konkursen. Konkursärenden bör i framtiden koncentreras till ett mindre antal tingsrätter. Kungörelser om konkurser ska enbart publiceras i Post- och Inrikes tidning och på Bolagsverkets hemsida. Alla underrättelser i ärendet ska skickas ut av Kronofogden. Förvaltaren ska ange en prognos om utdelning i konkursbouppteckningen. Det obligatoriska edgångssammanträdet inför tingsrätten försvinner. I stället ska gäldenären intyga att alla uppgifter stämmer genom att underteckna bouppteckningen. Om förvaltaren tvivlar, kan denne begära ett edgångssammanträde. Beslut om konkurs och utseende av konkursförvaltaren kommer även fortsättningsvis beslutas av tingsrätten. Bevakningsförfarandet flyttas från tingsrätten till konkursförvaltaren. Tvångsåtgärder ska även i framtiden beslutas av domstol. Ansökningsavgiften behålls som i dag. Ingen ytterligare avgift ska tillkomma, även om någon fråga kräver tingsrättens inblandning. Domstolarna i Sverige vill ägna sig åt att döma, och inte lägga tid och resurser på att administrera andra ärenden. Därför föreslås nu att Kronofogden ska ta över huvudansvaret för konkurshanteringen. Domstolsverket och Kronofogden arbetar sedan en tid tillbaka i ett gemensamt projekt Tillsyn i konkurser. Nu har gruppen lagt fram ett förslag till en mer effektiv hantering av konkurser. Det ska ske genom att Kronofogden i framtiden ska ansvara för hanteringen av konkurser. Ingen större skillnad Vi instämmer huvudsakligen i förslaget, även om det finns ett par punkter där vi är tveksamma, säger Hans Ödén, jurist på Ackordscentralen. För borgenärerna kommer det inte att bli någon större skillnad mot i dag. Man kommer bara att vända sig till en annan myndighet. Ett av förslagen är att avskaffa edgångssammanträdet, och i stället låta gäldenären underteckna bouppteckningen och intyga dess riktighet inför konkursförvaltaren. Vid ett edgångssammanträde måste gäldenären infinna sig i domstolen och under ed intyga att de uppgifter han lämnat om tillgångar och skulder är riktiga. Ett system som alltså Ackordscentralen vill behålla. Psykologisk effekt De flesta är nervösa inför att avlägga en ed inför domstol, och vi menar att en underskrift på ett intyg inte kan ersätta edgångssammanträdet, säger Hans Ödén. Det finns en psykologisk effekt här som man inte ska underskatta. Man underkänner också förslaget att konkursförvaltaren ska kunna begära ett edgångssammanträde i de fall han misstänker att uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. I början av ett konkursärende är det viktigt att bygga upp ett förtroende mellan konkurshanteraren och gäldenären, säger Hans Ödén. Om förvaltaren då meddelar att han begär edgångssammanträde blir det en misstroendeförklaring som kan påverka samarbetet i en negativ riktning. Den som drabbas är borgenären. Ett annat kontroversiellt inslag i förslaget är att Kronofogden både ska handlägga och besluta om konkurser och även besluta om arvodet till konkursförvaltaren. Man skulle därmed få dubbla roller och vara både beslutande myndighet och tillsynsmyndighet. Kungöring i lokala tidningar Men i praktiken blir det ingen stor förändring, tror Hans Ödén. I de flesta fall godkänner Kronofogden förvaltarens yrkade arvode. Medan känsliga fall även i framtiden kommer att hänskjutas till tingsrätten, som då bestämmer arvodet. Ackordscentralen har även invändningar på ett par ytterligare punkter i förslaget. Bland annat tycker man att konkursbeslutet bör kungöras i lokala tidningar och inte bara i Post- och Inrikes tidningar och hos Bolagsverket, eftersom det kan innebära att många borgenärer får information om konkursen alltför sent. Däremot är man positiv till att bevakningsförfarandet flyttas från tingsrätten till konkursförvaltaren. jurist på Hans Ödén, Ackordcentralen 10 UPDATE NR

11 Tre månader i rad med färre konkurser Antalet företagskonkurser sjönk med 5 procent i september, vilket är tredje månaden i rad med nedgång. Men hittills i år har antalet konkurser ändå ökat, och UC:s prognos för helåret kvarstår. Roland Sigbladh, marknadschef på UC Nu tycks den stigande trenden ha vänt, och antalet konkurser har åter börjat minska visar UC:s konkursstatistik. Störst minskningar uppvisades inom transportbranschen och privata tjänsteföretag, men enligt UC uppvisade många branscher minskande antal konkurser. I absoluta tal uppgick konkurserna till 476 under september jämfört med samma tid föregående år, då antalet konkurser var 500. Men sett till hela året hittills är ändå antalet konkurser högre än förra året. Under de första nio månaderna 2013 uppgick de till totalt 5 167, i jämförelse med år Fler företag överlever Det är tredje månaden i rad som företagskonkurserna minskar, vilket tydligt visar på en stabilare konjunktur och efterfrågan. Många företag har fått ett stabilare kassaflöde och bättre lönsamhet, vilket innebär att allt fler företag överlever, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Utfallet mellan olika branscher varierar, och även om transportföretagen och de privata tjänsteföretagen ligger bäst till i statistiken, är även handeln fortsatt optimistisk. Branschen räknar med försäljningstillväxt vilket UC bedömer kommer att innebära allt färre konkurser i detaljhandeln. Stora skillnader mellan länen På länsnivå sjönk företagskonkurserna i mer än hälften av landets olika län under september. Men det var stora skillnader mellan de större länen; i Stockholms län var minskningen 13 procent, medan antalet konkurser i Västra Götaland steg med 9 procent. Skåne uppvisade en uppgång med hela 34 procent. I Skåne var det framför allt fler konkurser inom byggande av hus och detaljhandeln som bidrog till konkurssökningen, säger Roland Sigbladh. Positiv utveckling Många konjunktursignaler pekar i positiv riktning. Bland annat finns signaler om förbättring i den internationella konjunkturen, och utvecklingen i det svenska näringslivet bedöms också som positiv allt fler branscher signalerar en ökad efterfrågan. Samtidigt är svensk exportindustri beroende av en stabilisering och uppgång av konjunkturen i euroländerna, och det återstår att se vad den senaste utvecklingen i USA kommer att leda till. UC:s prognos, att företagskonkurserna under 2013 kommer att landa på +5 procent jämfört med föregående år består, säger Roland Sigbladh. UPDATE NR

12 E-handeln rusar Tillväxten för e-handeln fortsätter i rekordtakt. Under andra kvartalet ökade nätförsäljningen med 19 procent. Det visar den senaste e-barometern från Svensk Handel. Snabbast växer sporthandeln. E-handeln väntas omsätta mer än 37 miljarder under 2013, vilket är en ökning med 5 miljarder från förra året. Det skulle innebära den snabbaste procentuella tillväxten sedan Sport- och fritidshandeln är snabbväxaren på nätet och ökade med hela 31 procent. Vi ser en tydlig hälsotrend där sportoch fritidskläder blivit mode, säger Jonas Ogvall, vd för Svensk Distanshandel. E-barometern visar också att nästan vara femte använder sin smartphone när de handlar på nätet. Även om inte alla tagit steget att göra själva köpet med sin telefon är det ett viktigt verktyg i köpprocessen. Sju av tio har sökt information om en fysisk vara, knappt fyra av tio har tagit emot erbjudanden och var tredje har använt sin smartphone för att söka på en jämförelsesajt innan de handlat. Det finns stor potential för företag att möta kunderna i deras mobiler. I takt med att vi surfar i allt större utsträckning på våra mobiler blir det ett allt viktigare redskap i köpprocessen, säger Jonas Ogvall. E-barometern publiceras varje kvartal och är ett samarbete mellan Svensk Distanshandel, Posten och HUI Research. men lönsamheten sjunker Fri returrätt är viktig för konsumenter som handlar på distans. Men det betyder också att fel- och returhanteringen ökar för distanshandelsföretagen, vilket gör att lönsamheten sjunker trots ökad omsättning. Dessutom ökar konkurrensen när allt fler företag börjar sälja på nätet, vilket ställer ökade krav på marknadsföringen. Detta kan vara två förklaringar till varför vinsterna sjunker, trots en ökad omsättning hos distanshandelsföretagen, skriver UC i ett nyhetsbrev. Riksbanken: Konjunkturuppgång i uppförsbacke Sveriges konjunktur vänder uppåt, men det går ganska trögt. Läget inom framför allt skogs- och stålindustrin är fortfarande ansträngt främst på grund av den starka kronan. Orderingången i industrin har ökat och fler företag inom såväl industri som bygg och handel räknar med att nyanställa. Fler företag än i januari räknar också med att kunna höja priserna det kommande året. Myndigheter jagar ekobrottslingar tillsammans Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har fått i uppdrag från regeringen att utveckla gemensamma arbetsprocesser för att effektivare samverka inom ekobrottsbekämpningen. Genom att rikta in sig på de ekonomiska brottsvinsterna angriper myndigheterna själva drivkraften för en stor del av brottsverksamheten och då är en effektiv samverkan mellan olika myndigheter en framgångsfaktor, enligt Justitiedepartementet. FÄRRE PRIVATPERSONER FÅR BREV FRÅN KRONOFOGDEN Antalet ansökningar om betalningsförelägganden för privatpersoner sjönk med 2,8 procent under första halvåret 2013 jämfört med förra året. Däremot ökade antalet ansökningar som avsåg juridiska personer med 2,9 procent. 12 UPDATE NR

13 Höstens kurser Svea Ekonomis Affärsutbildning - Kunskap för bättre affärer. Ett av de snabbaste, bästa och billigaste sätten att få betalt i rätt tid och få ökad likviditet är en praktisk och professionell affärsutbildning. VÅRA KURSER är alltid aktuella - vi bevakar alla nyheter inom kreditområdet, lagstiftning och förändrad praxis. Som kursdeltagare får du ett omfattande och praktiskt kursmaterial som du har nytta av i ditt dagliga arbete. VI HÅLLER LÖPANDE öppna kurser runt om i landet men skräddarsyr även kursupplägg mot specifika branscher och företag. Kontakta oss gärna för offert för just ditt företags behov. GÅ GÄRNA MED i vår grupp på LinkedIn där vi diskuterar frågor kring ekonomi och finansiering. Kurstillfällen Kreditbedömning 1 9/10 Malmö 15/10 Göteborg 17/10 Stockholm 6/11 Malmö 13/11 Göteborg Kreditbedömning 2 22/10 Stockholm 20/11 Stockholm 27/11 Malmö 28/11 Göteborg Krav och Inkasso 1 10/10 Göteborg 30/10 Malmö 21/11 Stockholm 4/12 Stockholm Krav och Inkasso 2 24/10 Stockholm 7/11 Malmö 14/11 Göteborg 11/12 Stockholm Internationell Inkasso 31/10 Göteborg 19/11 Malmö Framgångsrik E-handel 26/11 Göteborg Säkra Affärer 16/10 Stockholm 12/11 Göteborg Internationell Moms 5/11 Stockholm Momseffekter vid Incoterms 15/10 Stockholm 12/11 Göteborg Höstens seminarier VI BERÄTTAR bland annat om fördelarna med en outsourcing av reskontran, vikten av att ha en kreditpolicy, olika ratingsystem och kreditupplysningsfrågor. Vi belyser även de nya lagar, förordningar och förutsättningar på marknaden som ständigt förnyas och ändras. I samband med seminariet kan vi hjälpa dig att ta fram en individuell kalkyl för just ditt företag på hur mycket du kan tjäna genom att snabba upp betalningarna och på så sätt frigöra kapital ur din reskontra. E-handel Vi har även seminarier med tema E-handel. I takt med den snabba utvecklingen blir konkurrensen inom E-handeln också allt tuffare. Du som är e-handlare måste hitta nya strategier för att stärka din position hos konsumenterna. Vi ger dig tips om hur du kan sälja mer till fler genom att erbjuda rätt betallösningar för dig och dina kunder. SAMTLIGA SEMINARIER är kostnadsfria. Frukostseminarierna pågår mellan klockan och Anmäl dig via formuläret på hemsidan eller ring oss på så berättar vi mer. VÄLKOMMEN! Seminarietillfällen Stockholm 27/11, Konferens Odenplan 7A, Norrtullsgatan 6 Malmö 29/10, St Gertrud, Östergatan 7B 23/10, Tema: E-handel, St Gertrud, Östergatan 7B Umeå 6/11, Tema: E-handel, Nolia, Signalvägen 3 Göteborg 13/11, Åbytravet konferens, Åbyvägen 2 Utbildningar och seminarier På Svea Ekonomis hemsida finns alla utbildningar och frukostseminarier. Där kan du även anmäla dig. Gå in på utbildning och läs mer. UPDATE NR

14 Nyckeltal 2013 Räntor, Svea Ekonomi (f n) Sparkonto: 2,15 % Kapitalkonto: 2,45 % Utlåning från: 6,9 % Prisbasbelopp Prisbasbelopp 2014: Prisbasbelopp 2013: Prisbasbelopp 2012: Prisbasbelopp 2011: kr kr kr kr Förbehållsbelopp vid utmätning (per månad) Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2013 (KFMFS 2012:1, Verkställighet och indrivning, beslutade den 10 december 2012). Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 utsökningsförordningen (1981:981) följande: 1 Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normalbelopp. 2 Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda kr i månaden och för varje barn kr i månaden till och med det kalenderåret då barnet fyller sex år och kr i månaden för tid därefter. 3 Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla. Månad Två veckor Vecka Dag Ensamstående kr kr kr 156 kr Makar och jämställda kr kr kr 258 kr Barn t o m det kalenderår då barnet fyller 6 år kr kr 580 kr 83 kr Barn fr o m det kalenderår då barnet fyller 7 år kr kr 667 kr 95 kr Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till den 31 december Referensränta Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli 31 december 2013 till 1,0 procent. Enligt 9 räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli juli-31 dec ,0% 1 jan-30 juni ,0% 1 juli-31 dec ,5% 1 jan-30 juni ,0% 1 juli-31 dec ,0% 1 jan-30 juni ,5% 1 juli-31 dec ,5% 1 jan-30 juni ,5% 1 juli-31 dec ,5% Inkassoavgifter Lagstadgade avgifter Arvode Inkasso Arvode betalningsföreläggande Påminnelseavgift Upprättande av amorteringsplan Arvode vid handräckning Myndighetsavgifter Ansökningsavgift Utmätningsansökan/exekutionsavgift (per år) Stämning Konkursansökan Ansökan om företagsrekonstruktion 180 kr 340 kr 60 kr 170 kr 375 kr 300 kr 600 kr 450 kr 500 kr 500 kr 14 UPDATE NR

15 Klipp ut och spara Viktiga datum oktober december 2013 Oktober 14 Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. En extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än kronor, vill undvika kostnadsränta och har något av följande beskattningsår: 1 augusti juli september augusti 2013 Räntan börjar räknas fr o m den 15 oktober. högst 40 miljoner ska: momsen för augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad) arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto en momsdeklaration för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en arbetsgivardeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska: arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto 21 En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten. 25 En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 28 högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska: momsen för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska: momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2013 ha kommit in till Skatteverket November 1 Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår: 1 februari januari mars februari april mars maj april En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår: 1 juni maj juli juni 2013 Räntan börjar räknas fr o m den 5 november. 12 Debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. högst 40 miljoner ska: momsen för juli september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms) momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad) arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto en momsdeklaration för juli september 2013 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms) en momsdeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en arbetsgivardeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto 20 En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om ditt företag använder pappersblanketten. 25 En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 26 högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska: momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska: momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket December 2 Sista dagen att deklarera elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår: 1 februari januari mars februari april mars maj april 2013 Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2014 i vissa fall. 12 Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för november 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. högst 40 miljoner ska: momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad) arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto en momsdeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en arbetsgivardeklaration för november 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska: arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto 16 Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår: 1 juni maj juli juni 2013 Du ska ha fått ditt slutskattebesked av Skatteverket. 20 En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten. 27 En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e - tjänsten. högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska: momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket över 40 miljoner ska: momsen för november 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2013 ha kommit in till Skatteverket UPDATE NR

16 Här hittar du Svea Ekonomi Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Solna SE Solna Sverige Evenemangsgatan 31 Tel: Fax: Göteborg Box 2149 SE Göteborg Sverige Otterhällegatan 12 B Tel: Fax: Helsingborg Kanongatan 157 SE Helsingborg Sverige Kanongatan 157 Tel: Fax: Umeå Umestans Företagspark SE Umeå Sverige Umestans Företagspark Tel: Fax: Åseda Box 116 SE Åseda Sverige Skolgatan 8 Tel: Fax: Org. nr: Säte: Stockholm

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

Foto: Stefan Tell. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Foto: Stefan Tell. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 December 2010 Svea Update - December 2010 E-handelskunder får helhetslösning Tänk efter innan du slopar revisorn Många företag, särskilt mindre, planerar att slopa sin revisor i samband med nästa bolagsstämma.

Läs mer

Svea tror på delad ekonomi

Svea tror på delad ekonomi #2 2013 Svea tror på delad ekonomi Olika åsikter om tvingande 30-dagarsregel Så länge får du vänta: 85 dagar i Grekland! Almegas chefekonom Lena Hagman: Uppgången dröjer s.11 s.8 Dick Malmlund varnar:

Läs mer

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent December 2012 Svea Update - December 2012 Julens ord är m-handel Nu blir det dyrare att betala för sent Som det ser ut idag, blir det den 16 mars lag på högst 30 dagars betalningstid mellan företag. Beslut

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

faktura privatkunder betala mot Välj rätt sätt att få betalt Svea Affärsutbildning December 2011

faktura privatkunder betala mot Välj rätt sätt att få betalt Svea Affärsutbildning December 2011 December 2011 Svea Update - December 2011 Här kan även privatkunder betala mot faktura Nya råd om inkassolagen Datainspektionen, DI, har uppdaterat de allmänna råden om tillämpningen av inkassolagen. De

Läs mer

Mobilen är din nya plånbok

Mobilen är din nya plånbok Juni 2012 Svea Update - Juni 2012 Skydda dig mot bluffakturor Ett Teliamonopol har brutits Hittills har Telia i praktiken haft monopol på betalnummer, men nu tvingar Postoch Telestyrelsen, PTS, Telia att

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Ta greppet om kassaflödet!

Ta greppet om kassaflödet! December 2009 Ta greppet om kassaflödet! Ibland kan det kännas som om någon har hällt bromsvätska i företagets betalningsströmmar. Det går trögt att få in pengar, lagret växer och leverantörerna kräver

Läs mer

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän Oktober 2011 Svea Update - Oktober 2011 Snart betalar alla med mobilen Ingen generell utbildning av delgivningsmän Den 1 april kom en ny delgivningslag, som ger privata delgivningsmän större befogenheter.

Läs mer

Så kom reklamfilmen om kulorna till #2 2015. företagets hjärta. ID-kapning. sommarbluffarna. Sveriges Mr Hållbarhet : fortsätter nedåt

Så kom reklamfilmen om kulorna till #2 2015. företagets hjärta. ID-kapning. sommarbluffarna. Sveriges Mr Hållbarhet : fortsätter nedåt #2 2015 s.4 Jeanette Emilsson är stolt över företagets hjärta s.6 ID-kapning lika vanligt s.8 som cykelstöld Sveriges Mr Hållbarhet : Transparens är det nya svarta s.10 s.16 Skydda dig från sommarbluffarna

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Nu vill svenskarna spara Oktober 2012 Svea Ekonomi AB förvärvar Payson AB Svea Ekonomi AB förvärvar betaltjänstföretaget Payson AB och stärker därmed sin ställning inom e-handeln ytterligare. Med förvärvet

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Vem gör du affärer med?

Vem gör du affärer med? Mars 2010 Vem gör du affärer med? Läs Äldre kvinnor allt mer skuldsatta Den största ökningen av skuldsatta består av kvinnor över 60 år. Även höginkomsttagare börjar nu få svårt att klara sina skulder.

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Snabbare betalning av skulder med ny tjänst

Snabbare betalning av skulder med ny tjänst Mars 2011 Svea Update - Mars 2011 Snabbare betalning av skulder med ny tjänst Mycket oklart runt ny delgivningslag Den 1 april träder en ny delgivningslag i kraft. Men än är mycket oklart kring den. Läs

Läs mer

#1 2015. Günther Mårder. Betalningsmoralen. Dyr medicinteknik. Ny lag mot bilmålvakter. fick Stora Kreditpriset

#1 2015. Günther Mårder. Betalningsmoralen. Dyr medicinteknik. Ny lag mot bilmålvakter. fick Stora Kreditpriset #1 2015 s.3 Günther Mårder Snart ny vd i Företagarna s.11 Betalningsmoralen höjs med nya avgiften på 450 kronor s.4 Dyr medicinteknik nu tillgänglig med leasing s.12 Ny lag mot bilmålvakter Antalet skuldsatta

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Små lätta moln på konjunkturhimlen

Små lätta moln på konjunkturhimlen Juni 2011 Svea Update - Juni 2011 Små lätta moln på konjunkturhimlen Betalningar: Frankrike går före I Frankrike har företagarna tröttnat. Där finns numera en lag som säger att 30 dagars betalningstid

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Trondheim. Sastamala. Helsingfors. Hamar Oslo. Tallinn. Solna. Göteborg. Åseda Riga. Köpenhamn. Amsterdam Reeuwijk. Karlsruhe. Wiener Neudorf.

Trondheim. Sastamala. Helsingfors. Hamar Oslo. Tallinn. Solna. Göteborg. Åseda Riga. Köpenhamn. Amsterdam Reeuwijk. Karlsruhe. Wiener Neudorf. BOKSLUT 2013 Trondheim Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver,

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Våren 2012 Svea Affärsutbildning Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Välkommen till Svea Affärsutbildningar för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Nya intäktskanaler för er e-handel

Nya intäktskanaler för er e-handel Nya intäktskanaler för er e-handel I denna guide diskuterar vi kortfattat hur Billogram hjälper e-handlare bli mer tidseffektiva, kundvänliga samt öka sina intäkter genom att äga hela faktureringsflödet

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Hösten 2012. Svea Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer

Hösten 2012. Svea Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer Hösten 2012 Svea Affärsutbildning Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Välkommen till Svea Affärsutbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer

Läs mer

Produkt beskrivning. - pay the safe way

Produkt beskrivning. - pay the safe way Produkt beskrivning Öka försäljningen - minska administrationen Nätet är en försäljningskanal att räkna med och distanshandel är i sig inget nytt. Postorderföretagen har sålt på distans i över 100 år och

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011 Dnr 2011-817-ADM Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 1 2 Innehållsförteckning 1 Ett behov av att sammanställa information... 5 1.1 Riksbanken

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer. 74 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö. Få ut ännu mer skräddarsy kurser för ditt företag

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer. 74 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö. Få ut ännu mer skräddarsy kurser för ditt företag Affärsutbildning 2014 74 kurser under året i Stockholm, och Malmö Få ut ännu mer skräddarsy kurser för ditt företag Affärsvärlden förändras håll dig uppdaterad med våra kostnadsfria seminarier Kunskap

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget Speedledger, visar

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Oktober 2008 Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Våga vara offensiv! Det finns affärsmöjligheter även i dåliga tider, säger ekonomijournalisten Anders Andersson. Läs hans tre bästa råd inför lågkonjunkturen.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten Juni 2010 Svea Update - Juni 2010 Boksluten kan bli sämre när revisionsplikten försvinner Den 1 november försvinner revisionsplikten för 72 procent av landets aktiebolag. Då kan det bli svårare att bedöma

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer