wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE"

Transkript

1 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t. furu vik, Uppsala Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GENERALSTABENS LITOGR. ANSTALT, STHLM GÄSTRIKLANDS i 4 3 BRANDSTODSBOLAG Centralplan 5. GÄVLE Björks Ingeniörsbyra Kraft- och värmeteknisk konsultationsverksamhet Besiktningar av Ångpannor, Kokare och Hissar Staketfiat. 43 GÄVLE Tel ,43. Gefle Kolimport OKS Tel C. GÄVLE (Nedanstående siffror hänvisa till motsvarande sifferbeteckningar å kartbilden.) 1. Post- och Telegrafstation.*) 2. Järnvägsstation: Centralstation. 3. Gefle Stads Sparbank, Nygat. 18. Exp:tid 9-2. Utlämnar lån på förmånl. villkor Tel Skandinaviska Banken, Drottningg , 2719, 2720, Elektriska Kompaniet, se sid. 133 Nygatan 36 Tel. Linjev. 2827, 2837 ) Alla telegrafstationer och posț anstalter tillhandahålla Radialicenser Ombud i Gävle: ALLMÄNNA ERIC WESTLUND BRAND Tel FORNELLS DAMFRISERING N. KOPP AR SLAG AR E G AT. 8 G ÄV L E T E LEFON Si ANDBE It Gs i, E iht -iir -KLÄDER, GÄVLE -2"--5) -EKIPERING DROTTNINGGAT. 32 Telefon '' '..\ Gefle-ortens ur- och glasögonspecialist A. BLADIN,,.,, '> -..." Drottninggatan 18 Firman etab. ~ina. Gävle. Tel. 214 terad

2 - Gävle Abr-And 126 Kassas k. å Trygga Edra värdehandlin gar i ett Kassaskåp från JOHN ANDERSSONS KASSASKAPSFABRIK GAVLE.TEL A.-B. Gefle ~import KOL se KORS tel Abrahamsson Ebba Fru(änke) V. Islandsg. 8 Adamsson W Butiksförest. Stigsberget Pa Strömsbro Adamssons Sjukvårdsaffär, AB Nils N. Slottsg Adelbert Oscar Lokför. Troväpplingon 13 Adolfsson Yngve Past. N. Kopparslag.g. 12 Adriansson Sven Hand.förest. Brunnsg. 47 Affärs- & Obligationsbyrån Herbert Brodin V. Islandsg. 14 Affärsreklam Gustaf Ahlqvist Nygatan 26 Aga-Baltie Radio AB Filial fd 8. Stationen Anka. Order Kassa o. bok. Lager o. erp. Export Dir. Adolf Ahigren Disp. B Ahlgren Driftsing. E Aftigren Reklarnehet Carl Lind Karnr. Gust. Melin Tjänsten'. Fritz Hedberg Ahlin W Overlär. Drottn.g. 56 Se även min Ahlner 0 Dövstumlär. Gustafsg. 1 Se även Amer n Ahlqvist C G Kopparslas. Fjärde tvärg. 34 Ahlström And. Kass. Bryniisg. 32 Ahlström A Pappersagt. 8. Fältskärsg. 7 Ahlström Joh. Vaktre. fd, Klippan Ahnesjö Caleb Lantmät. Brunagg. 68 AhAn Carl Bankvakten. N. Kanslig. 10 Ahrenberg Rea Landskamr. Staketg Ahrnbom John Skeppshdle L. Espl.g Aktiebolag se namnen Alaska-GLace AF3 Sthlms glaoefabr. neder'. 8. Kopparslag.g. 33 Alba Fabrikers AB Nederl. Gästrikeg, Altihn E V Stadsbud Hantv.g. 11 Albihn Stig A.karg. 50 Albin Ruth Damfris. Drottn.g. 23 Albin Karl 1V1iii. N. Centraig. 17 Albion, Fastigheten Vakten , 5530 Filialehef P Grönlund bost Res. G Lindqvist bost Agardh H B Kyrkoadj. Byggmäst.g Ager Martin Ing. Bergsg Agrea Damkonfektion S. Kungsg Ankn Arvid Hillbom bost. Brunnsg Ahl Eivor Fru Hantv.g Ahl Emmy Fru Karlav Ahlberg Maria Fru S. Kopparslag.g Ahlberg Edit Fröken N. Fiskarg Ahlberg L F Köpin. Gustafsg Ahlberg Siri Lärov.adj. fru Skomak.g Ahlbom J G Lokför. N. Kanslig Ahlbom Holger Stationskarl Hagag AhAn Lisa Lär:a Kaplansg Ahigren Adolf Dir. F Ahigrens tekn. fabr. AB bost. Tegrif'xv Ahigren Bengt Disp. F Ahigrens tekn. fabr. AB bost. Staketg Ahigren Erik Ing. Tegn,rv Ahigrens Tekniska Fabrik AB, F N. Skepparg 28 Tga Läkerol Växel 252, 1165, , A. Alborga Angsåg, AB Pa Södra Valbo 4884 Aldén Eskil Fastigh.agt. Gustafsg Aldén Elin Fru Valbog Aldén Frida Fru Forsby Pa Strörnsbro 5383 Aldin Margit Telef:st(lok.) V. Islandsg Alfa Laval, AB Repr:ant C Reinholdsson Femte tvär, Altven K E Lokför. Sockerbr.g Alin Gustaf Handres. Blendag Se även Ahlin Allernäs C G W Reseklampare Skolg. 3 Pa Strö.msbro 2516 Allgulander Märta Fröken N. Slottsg Allgulander Gustaf Grossh. Ph. Sundbergs eftr. S. Fiskarg Ankn bost. 13ergsg Allgulander Glas- Porslin- & Bosättningsaffär, D Drottn.g Inneh. bost. Valbog Allmänna Brand, Försäkringsbolaget Ornb Eric Westlund Slottsg Allmänna Livförsäkringsbolaget Oden Vistr.eh. J H Gästrikeg Allmänna Läroverket, Högre se Högre Allmänna Läroverket Alm Wiran Fröken Näringsg Alm A G Linjearb. Sjätte tvärg Alm Helmer Lots N. Fältskärsg Alm Carl Mästerlots N. Fiskarg Almby G E Kamr. Mäst. Olofsg Almgren E A Byggn sniek. Lexe 4933 Almgren A Posttjrn. Engelbr.g Almgren F Rak- fris.sal. Nygatan Almgren David Revisor Engelbr.g Almgren A E Sjökapt Katrineberg 2226 Airulöf Signe Telef:st(lands) fru Karlsborgsg Almlöf Claes E Typogr. 'Owe bergsg Amer n K E Verkst.arb. Lexe 5033 Se även Ahlner Alsterberg J Wilh. Alösstillverkn. 5. Fisken Bost. Borgmäst.pl Ambulansen (Stadens) 13randstn Växel 319 Amnell Carl Grossh. Hantv.g Anander Folke Kammarskriv. Nygatan Anclair J It Frukthdle.Staketg AnUn Erik Köpm. Västra v (Somm.bost. Stenvik Furuvik 9) Andenius Anna-Lisa Fröken N. Träclgårdsg Andhtius Gösta Skoaff. Bryniisg Bost. N. kopparslag.g Anderlind S X Kämr, Holmsund Växel Namnaltrop Korsnäsverken Andersson Anderson se även Anderssons Andersson Josef Arr. Pa Strörnsbro 2961 Andersson Per Arr. Kullsand. 815 Andersson Emil Bag. Treväpplingen Andersson E Birs4.iilk. F',jkr(h tt/ärg , 5592 Ankn E (4 Andersson hoat Andersson Axel L 13ilrep.verkst. kont,. 8. 'Cril,c1- gärdsg Ankn bost. 8. emitralg Verkmilst. hast Andersson Sigfrid Bokb:i Stnketg s. ss._ x Abonnenten innehar tairogistroringsmaskin studera reglerna för katalogens app.ställning, som återfinnas i katalogens inledning. g AGA - BALTIC RADIO A.-B. Filial GÄVLE f. d. S:a Station Te/ AGA-RADIO svensk kvalitet/ Andersson Axel Byggmäst. Timmerrn.gr. 421 Andersson Oscar Byggmäst. Nygatan 1484 Andersson & CO, AB Hi. Byggn.mater.aff. repr:ant f. AB Mo o. Dornsjö Wallboard co N. Kopparslag.g. 7 Tga Bygghjalmar Kassa o. exp Lager pisp. Werner Bengtzon 42 Å Bost Byggrnäst. E G Melin bost Andersson Albert Byggn.snick. S. Kopparslag.- g Andersson E M Bygf.!.m.snick. Ennes-stig Andersson Fridell Chauff. Kungsbäcksg Andersson Henning Chauff. Tredje tvärg Andersson C L Darnmv. Lexe 5086 Andersson Ernst Dir. Drottn.g. 27 (Sornm.bost. Bönan 22) Andersson E Disp. N. Kungsg. 3 Ankn Andersson Sven A Disp. Gustafsg Andersson Albin Eld. Kungsbäck 4905 Andersson Axel Exp.bokhåll. Pa Forsbacka Växel 383 Andersson B Fabr:r Hattmak.g Andersson John Fabr:r kassaskåpsfabr. kont - tid 8-5 lörd. 8-1 N. Slottsg Andersson Petrus E Fajansarb. S. Fältskär-sg Andersson Märta Fil. mag. N. Skepparg Andersson Josef Folksk.insp. V. Ringv Andersson Gertrud Fris.sal. N. Slotteg Andersson Karl-Ake Fris.- o. make up-sal. Nygatan Andersson Berta Fru Florav Soinin.bost. Granvik 2001 Andersson Helena Fru Holntsundsg Andersson Hulda Fru N. Stapeltorgsg Andersson Johanna Fru(änkc) Hattmak.g Andersson Karin Fru Andra tvärg Andersson Maria Fru Bryitiisg Andersson Stina Fru nrettir.g Andersson Svea Fra N. Kungsg. : Andersson Amanda, Vridstap Andersson Britta Fröken sjunde tvärs Andersson Ebba Fröken Islandspi Andersson Ebba Prblzon Kyrkog Andersson Gertrud Fröken S. Koppnralast.g Andersson Jenny Froketi Fjärde tvärg Andersson Pillirtha :Fröken Lexe 4501 Andersson Ruth Fröken Vågskriv.g Andersson Syster Frökul Nybsatsil Andersson 'Pyra Fröken ilutteherov, 1# Andersson K A Förest. Norrtollsg Andersson Werner Fören, Akarg Andersson Ake M Kim" N. Centreilg Andersson Erik Försitlj. Kaplansg Andersson Georg E Förs:ill. Hälsing Andersson Helmer Försälj. llottnisk.g Andersson Joel Försälj. i lemlingby 4972 Andersson J E Förv. Kungl:bäck Andersson Hi. Gross11. bom, st akt,tg q 1202 Andersson Anders Gårdstg. 8. Kandig Andersson Carl J Clrirr1t ag. N. Ftiltskiirsg Andersson J A Gårdmig, liemlingby 3768 Andersson J A tliknifik. 1,exo Andersson Erio 0 Ilisnd.res. Brunnag Andersson J i i sisl.res. itaiaatröm

3 .. A.-B. AT S A LANTBRUKSMASKINER TeL GÄVLE Post Box 110 Andersson A 1W Magur.}. 7l1 V2 1'u, StrOmsbro 3574 Andersson Erik Handl. Len. ils 4574 Andersson J Aug. 'tand'. Triidgärdsgr Andersson Karl Handl. Sätra Andersson Ale E B Ing. N. Stapoltorgsg Andersson Carl-Hugo Ing. N. Köpni.g Andersson Gösta ltistrx f. A. B. V. i Cliiistrikl. 8. Contralg. 3,t 6244 Andersson Albin darnarin ltuddamsg Andersson Einar därnlidisfm.est. Herrgårds. gr Andersson Henrik Kams. Åkarg. 54 Andersson J G Kamr. Miist. Olofsg. 10 Andersson Sigfrid Kamr. llottilingby Andersson Sten Kanu.. Nygatan, e 1 Andersson Eric Kass. llomhusg. 127 (111'orts.).11 iiv kissa 11e1 y. v. 1~11[111 StIdnis sjilförsäkr. e rikena Metning -- geds Pion-Holt Utg. godsanntälti. N Norlem BoNtadstele Inner --- koprunidd. is s4lbsielson - hot1mu1 K Landi-4trötti - :1Iofrakt:e.11 Lindström - Spod:r Mind,'/ing 1.4,xj,ed:r 1' 1:elin - A.vd ett..n Nor16,1 Förti.. 3 II Åberg - leörnt. fr A Andorsson Andersson 0 A Skoaff. Drottn.g Bost. Kariav. 7 Andersson E E Skomak. Sörby 1437 Andersson Karl E Skrädd. N. Kungsg Andersson Erik L 8krärld.mäst. S..Kungsg Andersson Hugo Skräddaniist. N. Rådm.g Andersson Anders Slakt. S. Kungsg Andersson E S 81öjdlär, Sjätte tvärg Andersson J E Smidesverkst. Tredje tvärg Andersson A P Kontorist, förste, Tredje tvärg Andersson J A Sniek. ;Fallas, Andersson Hugo Kontorist S. Centra-1g Anderson V Sniek. S. Fiskarg Andersson C R X Kont.cli. Holtusund 17d:ra Andersson j Speo.aff. S. Rådin.g Nanmarsrop Korsnäsverken Andersson Simon Spec.aff. Sjätte tvärg Andersson J A Kopparslag. Albien Andersson Gunnar Stationsskriv. förste, Val- Andersson Sven Korresp. Brunnsg, bog. 33 Andersson Anders Kvarnarb. Kaplansg. 1 G 5193 Andersson K Rick. Stuv.asb. Drottn.g. 26 Andersson G F E.-.ärnmak. S. Kungsg Andersson Ellen Sveperska fru N. Kanslig. 28 Andersson C Em. Köpm. N. Slottsg Andersson C H Sysslom. best, Kaserng. 50 Andersson Dan. Köpm. N. Kopparslagg Anka Ankn bost. N. Rådm.g Andersson Augusta SÖIDIrl. S. Kopparsiag.g. 47 Andersson H I Köpta. Brynäsg Andersson Julia Sörnm. Skom.ak g. 12 Andersson Helmer Köpm. Bert xsg Andersson Arthur Telegr.komm:ie bost. Engel- Andersson Paul E Köpm. Islandspl br.g. 8 Andersson J W Lagerarb. Fjällbacken Tjrum Andersson A Lagerbär. N. Fältskärsg. 5 Andersson E L Lagerförm. liälsingeg. 15,. Andersson Daniel Lantbr. Järvs.ta Andersson G B Lantbr. Fridäng Andersson B W Linjearb. Bomhusg. 35 Andersson Erik Linjearb. Tredje tvärg. 29 Andersson Harry Linjearb. S. Centralg. 33 Andersson K G Linjearb. Sjunde tvärg. 48 Andersson K G Linjearb. Tredje tvärg. 7.. Andersson P E Linjearb. S. Fältskärsg Andersson E G Lokeld. Andra tvärg. 55 Andersson P J Lokför. lielgög. 10 Andersson P 0 Lokför. S. Rådm.g. 27 Andersson Otto Läk.(prov.) förste, St Espi.g. 9 Andersson K E Löjtn. S. Skeppsbron 6 Andersson Albert Maskinist N. Olsbacka 4 Andersson Berta Mjölkaff. N. Kopparslag.g-.19 Andersson Frida Mjölkaff. Gammelbrotorget 1 Andersson Bertil Montör. S. Fiskarg. 1 Andersson A G Mål. Agagård Lexe Andersson Gustaf Mål. Hemlingby Andersson Jacob Mål. Fjärde tvärg. 45 Andersson John Mål. S. Staketg. 6 Andersson Karl J Mål. Kålhagsg. 1 Andersson Uno Mål.mäst. Åkarg. 49 Andersson J G Omb.m. N. Centralg. 29 Andersson Albert Polisöv.konstpl Mäst. Olofsg. 4 Andersson David Posttjm. Karlshorgsg. 26 Andersson 0 F Rep:r Kaserng. 72 Andersson Albert G A Revisor Engelbr.g. 3 Andersson K H Rostmäst, Kaplansg. 23 Andersson & Olsson, Handels-AB Saftfabr. 8 Skeppsbron 20 Andersson Pauline Serv:is Kyrkog. 31 Andersson Ernst Sjölsapt. S. Centralg. 41 Andersson & Lundqvist AB Skeppsklarer. auktor., skeppsmäkl. sped:rer sjöförsäkr. kont.tid 9-17 N. Skeppsbron 4 Tga Lundqvists Vkstl. Dir. H Gabrielson 1211 v. Vkiffl. Dir. helg. v. konsul K Landström 4303 Utrikesavdelning - Sped.avd. f. trämassa malm järn kol o. annat massgods V/ Mantzing - Sped.avd. f. styckegods G Mtintzing - Exp. ink. styckegods B Jansson - Bokf.avd. fklarer.avd. P Belin W Jansson.. - Befrakta. B Lindströrn (Forts.) x Abonnenten innehar talregistreringsrnaskin , 4511 Andersson Ivar Träclg.rnäst. Sj Säng Andersson A G T-ullUppsyn.M. lielgög. 2 Andersson Gustaf Tullöv.uppsy.n.m. Sockerbr.p,- 36 Andersson Bengt Vaktm. Drottn.g. 16 Andersson G A Vaktm. 8. Fiskarg. 18 Andersson. J A Vaktm. NT. Slottsg. 29 Andersson Ragnar Vaktm. N. Kanslig. 4 Andersson Einar Verkrnäst. Loxo Andersson Gunnar Verkrnäst. N. Kanslig. 9 Andersson Axel Verkst.arb. Marielund 22 Andersson Sten G Verkst.arb. 5.Espl.g. 18 Andersson Sven A Verkst.arb Sätra 2- Andersson And. Wilh. Åkare Sjunde tvärg. 35 Andersson Anders Al.kare Första tvärg. 21 Andersson Anders Åkare Sörby Andersson Aug. Åkare Järn.vgåg. 6 Andersson J A Åkare Eriksbg 9 Andersson P G Åkare Tredje tvärg. 43 Bost. Tredje tvärg 48 Andersson Emil Åkeri Borrhus Andersson Th. Åk.äg N. Centralg 29 Andersson Wahlmark Mildur Fru Trädgårdsgr Anderssons Eftr., C Em. Emil Nyman Drottn.- g Anderssons Eftr., 0 B A Johansson Chark.aff Hoirnsimdsg. 11 André Eric Tjänstem. Karlav. 4 Andre Tore Verkmäst. N. Kungsg. 7 Andreason Walter Ing. Blendag. 8 Andreasson Axel Mur. Sörby Andreasson Oskar Mur. Åkareg Andreasson K E Reg.kass. N. Kungsg Andreen Birger Fabr.förm, Valbog Andreen Jakob Hovr.not. eo, Kyrkog Andreen Ivar Lagerchef N. Skepparg Andren Alma Fru S. Centralg Andren Valborg Fru Kyrkog Andren Ella Fröken Ruddamsg Ane J A Lokför. N. Kopparslag.g Angensten Paul ing. N. Contralg. 17i 2619 Anils, Konfektyrfabriken Brynäsg Anticimex, Garanti AB Omb. G Rönnqvisth Staketg Antons Bierstube N. Kungsg, Apelgrks Ture Disp. Västra v. 2 Växel 1914 (Sornm.bost. Furuvik 24) Apelgärdh Helmer Landskansl. V. Ringv Appelbom Einar Major N. Köpm.g 2 Appelq vist Hildur Fru Nygatan 3 Arafart, AB Avd.kont. Rederi- ske o. sped.f:a Kaserng. 75 Tga, Ara Helge Eklund boet ?smälsl s laget HOTELL STAR And-Axn Gävle Drottnng. 3` STOCKHOLM (3 min. prornorlad hän Centralstation«) Nytt. Moderna, propra, billiga rum. Tolefon STOCKHOLM Arbell Gösta A mannens Brunnsg Arbetarbladet, AB Tidn.. bok., o. acc.tryck:i Växel öpf) llattrnak.g. 12 V är,el... N urnnanro p Arbetarblad et A nicn: Red. xp. Faktor Ekonomichef Då växeln är stängd Arbetarbladets Red.... 1:a linje Annonsavd.otro m1.11, 2:a linje Exp... 3:e linje Faktor... 4:e linje Bostadstelefoner Redakt. N 8 Norling boet. --- Ekonomichef Axel Fryr_Mn bost. Red.sekr. E Törnfelt bost Arbetarnas Bildningsförbunds Lokalavdelning Bibl. 0. exp. exp.tid månd. o. fred N. Strandg. 15 Arbetsförmedling, Gävleborgs Läns Huvudkontor exp.tid 9-4 lörd. 9-2 S. Strandg Manl. avd - Kvinnl. avd. --Dir. 0 Holm 1Bost. Gustafsg. 5 (Assist. E Rydberg bost. Forsbacka, 17) Sjömans f örmedling lörd Tga Förhyrning Se även ab.förteckn. för resp. Hudiksvall o. Söderhamn samt ab.förteckn. sid Arbetslöshetskommitte, Gävle Stads N.Kopparslag.g. 18 Arnberg Fr. Juster.b:å Kaplansg. 20 Ankn bost. N. Strandg. 21 Armborg C D Lokför. Ban g. 7 Areell Sigfrid Lasar.läk. bost. Kungsbäcksv. 37 Arnmarks Akeri, A Anna Arnmark Brynäsg. 13 Arring Fritz Läk. leg. Kyrkog. 26 (Somin.host. Furuvik 39) Arthur G Ing. bost. Staketg. 3 Arting Henry Skrädd.aff. S. Kungsg. 20 Best. N. Köpm.g. 21 Arwidssons Maskinaffär, B N. Köpm.g. 9 Arvin Signe Fru Bergsg. 88 Aspelin Lennart Typogr. S. Kopparslag.g 15 Aspenberg Ivar Lagerbhef N. Skepparg. 9 Aspenberg Signe Telef:st (lands) Sjunde tvärg.37 Aspington Ebba Gävle antikvariat & konsthdl N. Iladm.g. 8 Asplund Stina Fru Fridstapl. Asplund K H Rep:r Bomhusg. 23 Asplund Erik Stuv.arb. Femte tvärg. 46 Asplund P E Tulluppsyn.m. S. Skepparg. 23 Atena Biljettcentral & Obligationskontor N J Norin N. Centralg. 6 N J Norin bost. Nygatan 43 AtlAn Asta Fru Valbog. 35 Atsa, AB Skutskärsg. 6 Atterling Henry Past. 8. Kungsg. 44 Auktionshallen Bertil Karlsson S. Kungsg. 7 Auktionsverket - Aukt.kamm.kont. Drottn.g Aukt.komm:ie Gottfrid L5ng boet. Runda v. 1 Aukt.kamrn. 8. Kungsg. - Ankn Aukt.vaktrn. o. utrop. B Lagerqvist bost. Källgr. 5 Aven Anna Fru N. Strandg. 21 Axberg Gunnar Kopist I3lendag. 19 Axberg G Lokför. Eddag. 5 - Axberg Axel Yrkesund.insp. fd, V. Bergsg. 44 Axelson J Verkmäst. Troväppling n 9 Axelsson Hulda Fru Drottn.g. -7 Axelsson Emma Hatt- mössaff. Skolg. 54 Pa, Strömsbro Axell Sonja Folksk.lära Borg,mäst.pl. 4 Axlunds _Elektriska AB Staki4g. 42 Växel.. -- Efter kont.tid: C A Axlund hoat. Axmark Yngve Magas.arb. Nygatan 28 Axner Hugo Lots Etinesstig 2 Axner D R Sjökapt. Bomhus Förest. fförest. 1" P H Berg Ankn --IAnkn bost. Kungsbäcksv **a *JIMS

4 Gävle 13-Ber 128 KLOSTER underhållsfria takpapp "Klosterit" N ED lo ABS GARANTI J ärn, Plåt Spik, Tjära J utedrev, Kokspisar Vattenvärmare, Manglar samt allt i husgerådsbranschen ERIC BO ' JESU Centralplan - Gefle TELEFONER: 546, 1239, 2425 B. P., Svenska Bensin & Petroleum AB se Motortjänst i Gefle, AB Back J Th. Droskäg. Timmerrn.gr. 'i Backlund Alvar Chauff. S. Fältskärsg. 27 Backlund And. Fabr.förni. Storg. 6 Pa Strömsbro Backlund Sven Hand.res. Valbog. 34 Backlund Karin Telef:st(riks) Hemlingbyg. 8 Backman N E Droskäg. Kungshäeksv. 37 A Backman Lo wa Fotoat. 0 ()stängs eftr. Drottn.g. 23 Backman Carl Åkare Kungskolonien Backström Lina Fru Helgög. 8 Backström Sigurd Montör Bergsg. 58 Backteman Elsa Damfris. Fabriksg. 76 Pa Strörnsbro Backteman E F Verksnäst. Norrtullsg. 10 Baggström Gösta Chauff. Femte tvärg. 22 Bakke Henry Försäljn.ch. N. Rådm.g. 28 Bakke Joh. Köprn. Nygatan 19 Bakken J M Lokför. Hagav. 1 Ballin AB, Lilly Kappiff. Drottn.g. 23 Barnavårdsbyrå, Gävle Stads Kaserng. 52 Förest:a mott torsd Upptagn.hern Källbäek - Spädbarnshern L. Källbäek Barnavårdscentralen Föreningen Mjölkdroppen v Akarg. 68 Barnbördshuset Rådfrågas besökstid N. Kopparslag.g. 25 Barnkrubban 8. Strandg. 14. Baropyr Förgasninsgapparater C 0 Lindgren 8. Kanslig. 0 Barrling Ivar Lantrnät.(distr.) Florav. 12 Barth C E Skogsehef Vaxet... x Namnanrop,77-- Bon. N. Klingsg Korinäsverken 3868 Abonnenten innehar talregistreringsmarkin Bast Karl Förrn. Kaplansg Barth L. A Gårdsäg. Marielund Bauman 0 Lokför. Skornak g Befallningshavande, Kgl. Maj :ts se Länsstyrelsen i Gävleborgs Län Belander Otto Skomak.mäst. Drottn.g. 8 Belander Anders Åkare Karisberg Se även Bellander o. Bellanders Belgiens vice Konsulat Karl Landström N Skeppsbron Belin P Exped:r Tredje tvärg Belin Ebba Fru Drottn.g Somm.best. Nyborg 4855 Belin K E Försäkr.tim. Brynäsg Belin August Kondukt. fd, Valbog Belin Oscar Linjoarb. Hagen Jiemsta 5987 Belin & Johansson Hagberg & Söderströrr Skradd:i N. Kopparslag.g. 20 Belinky Gustaf Verkmäst. Kaserng. 61 Bellander Birger Dir. Avan Pa Strömsbro Bellander Filip Fabr.eil V. Gränsg. 5 Bellander Erik Korresp. Skomak.g. 22 Bellander Jakob Kortv aff. N. Ril,dm.g. Stadshuset Ankn filial 5. Kungsg. Fi I ia,l Brynäsg Bost. Valhog. 34 Bellander & Wallberg Trikåaff. Nygatan 33.. Matilda 1;,,ltaivlor lax-41.,. V. llergag. 416 Bellanders AB, J F N1anat'.- 0. lwrta, varor ep gros syfabr. exp,tid 9 (i (Iiiiiehti( t n -- 1.:10) NygaLiii I. V(ixei Ankn: ox p., kassa, ehnfor Syfabr. V. IstandHg 3 (Forts.) Nakkinanrop Bollandorbola g (Forts.) Bostadstelefoner -- Birger Bellander Avan 1364 { Gösta Bellander Nygatan Bellanderbolags 1:a linje --- Somm.bost. Stenba.eka ' Res. Ose. Waahler Engelbr g, Kass. Edv. Wallmo N. Slottsg Änkefru Emma Bellander Nygatan Se även Belander Bengters Johan A Staketg (Somm.bost. Olsbo Sätra Sandviken Bengtsson Bengtson Bengtzon.=.e. iiven Bengtssons Bengtzon Werner Disp. omb. 1. Städ. allm. brancstddabol. N. Kopparslag.g Bost. Brynäsg (Son-un.bost. Bönan 41 Bengtson Gustaf Gårdsiig. skomak.g Bengtsson Gunnar Kammarskriv. Rendag, Bengtsson Bengt Kass B yl.'?.ziniist.g 2266 Bengtsson Arvid liun Skog.mur 3101 Bengtsson Ester Telef.st(riks) Ilatttnak.g Bengtssons Begravningsbyrå, J A denier Begr.- 0. textii.b:ii 532 Bengtssons Tobakshandel Nygatan 25-2, '..,rnst Bengtsson bost. Ilattmak.g Bengtzon.0 Bengtsson Berg Fr. ltankkhr. ordf. i Giivie itlrottsk.)r n. N. 1:11nslig Berg Ingeborg Fru N. Fiskarg. 1 tl 2907 Berg Nils Lagerchef Sockerbr.g, Berg John Ln.ntbr.insp, vorsbnoka 383 Berg Clottfrid Nygatan Berg Henrik oillt,.111. Kungabikekev. 10A I Berg 0 W ll 01.1,11,011tropr. Skoliz. 5t1 l'a trir1111;11,

5 Oblid moblgt 1 blid och ek INtl'i`,1; 1%,:. (,'.,41: t or in. fil. &.-i; :. It E R il N 1) S Möbelaffär.Ga't Ile. ltrytalimg. 29 Berg Robert stil,1,1,11t Berg Henrik st tt\-.ttri). st. \Ott, 3239 Borg Vera '1'01,4:st k ultith tutt Atitrit,Itittd 3t) 2800 Berg R 1,ervil; organder A Stenindustri l're,lie 1 \ arg Berge Per Disp. Nygatan Bergendabl C D,Birnve.stini. Het BlIelBg Bergfeldt A liklukt!. fil, S. Ceiltridg ''S 462 Borgfeldt Nils (likeneist. Eligelbr.g Berggren C B Adv tysk konsul bost. Staket Berggren & Abers Juridiska Byrå Akiv.leå Centralpi, Berggren A Bost. Stnhet.g B-Adv Oliver Minen 2611 K,st. 13itekebro 3489 Blke,:serkvkl. 0. t skyl 1:011Siliat Ot Berggren CW Beretuest, fd, Ganunelbrotorgot Somm,bost. Katrineborg 226 Berggren Emma Fru Vågskriv.g Berggren Stina Fru Karlav Berggren Tilda Fru Tredje tvärg Berggren Erik Kraft. N. Slottsg Berggren j Axel Poliskomm:ie fd, Nygatan Berggren 5 A Skriidd. Femte tvärg Berggård Ruben Tandläk. mott lörd Centralpl, Ankn bost Bergholm. Alma Fru Andra tvärg Bergii Tobakshandel, AB Drottn.g. 9 Kont. 0. lag Butik Centralpl Butik N. Strandg Butik Skeppsbron Butik S. Kungsg Bergius Hille Fru Skomak.g Berglin Lydia Fru N. Kopparslag.g. ' Berglin Beda Fröken N. Skepparg Berglin' Josef Skomak.mäst. 5. Trädgards Berglins se efter Bergling Berglind J Ax. Verkst.förm. Skånbergsv Bergling E Sportv.fabr. Femte tvärg. 1.., Ankn bost. 8. Fältskiirsg, Berglins Urmakeri Joel Berglin Kaserng Berglund Erik Arb. Sjätte tvärg Berglund j B Frisör Fabriksg. 74 Pa Strömsbro 5237 Berglund Greta Fru Drottn.g Berglund Hilda Fröken bag:i 5. Fiskarg Berglund E H Handl. V. Islandsg Berglund Harald Handl. N. Centralg Ankn filial Brynäsg Berglund C J Källarmäst. fd, N. Köpm.g Berglund Ivar Köpni. Nygatan Boet. Kyrkog Berglund A L Löjtn. Valbog. 18 B 1927 Berglund, AB J E Möb.aff. Brynäsg Berglund L W Plåtslag. Atlas Berglund Yngve Postassist. förste, Staketg Berglund J Sjökapt. S. Köpin.g Berglund & CO, Firma Spec.aff. Maga.s.g. 70 1å Pa Strömsbro 6191 Berglund Sven Stadsfiskal tjrurn Bost. Hantv.g (Somm.bost. Bönan 3) Berglund Oscar Ur- o. opt. aft. Drottn.g Bost. IST. Fältskärsg Berglund K J Veteriniir(stads) fd, Linn.ev Berglöf Fredrik Lekt. N. Köpin.g Berglöf A Snick. S. Sjötullsg Berglöw Siri Syatelj(3 Kyrkog Bergman T 13arikkamr, N. Strandg Bergman Gunnar Barn. 0. Islandsg Bergman Ida Fröken S. Centralg Bergman K Stuv.förm. Leuveniushage 18 Pa Strömsbro 1428 Bergman J A Overmaskinist Akarg Bergmark Artur Aff.bitr. Kaserng Bergqvist Ebba Fru Nygatan Bergqvist D Kamr. Karlav Bergqvist Walter Köpm. Bergsg. 5S 5588 Bergqvist A E Mal.inäst. Kaplansg Bergqvist F J Poler. Tredje tvärg Bergslagets Skeppningskontor se Stora Kopparbergs Bergslags AB. Bergstedt Nils Läk. Valbog Bergsten G Droskäg. N. Skepparg Borgsten 1(erstin Frid,t[itill, 386 Bergström I( Ittmi,tjtil. hut( v Bergström David 1)1'081(114r, 1 lattinak.g Bergström Ad4le vril Ditt liergström Anna li'röitt+it 1;rumisg. 49, 1994 Bergström P E t 141l. bl, N. Ki'ipur.g. lt, 2833 Bergström N 11tly,(vat,t1 t), vnti,0111,,,111.) Lamt,. Nt, t1r4, 111,1.1,e4r ) S1,11,(It411111Fiet, 149 knöt. Andra Bergström Herm, 1:arati1.t,11 r. 11, i bekt, 1KInenghtiekHe. ;ii 2683 Bergström Ii 0 orsiihsg. 3() 2517 Bergström Herman i,"plit. Andra tvitrg Bergström Frida laiiedke fr. fru N Slottsg 21) 2775 Bergström A Skogv. I lyttön 583 b Bergström M Stut,ioltHittiist4. fd, S Bergström Kerstin Syatelj6 N. Skepparg Bergström Kerstin Telef:st(lok.) Arbetsbusg. 55. ' 5974 Bergström Oskar Urnekk Bom!~ 2110 Bergström Oskar Th. Urteak. N. Contralg Best. (Bietrilzeg Bergströms Lager Carl E Bergström Raiddal On Bergströms Pälsvaruaffär AB Drottn.g Ankn 13 13orgström bost. Parkv Bergvall Evert Tapets. Tredje tvärg Berlin John Ba,n.ktjrn. N. Kanslig Berlin Nils Borgmäst. bost, Nygatan Ärnb.rum Rådhuset. 869 Berlin Erik 'Tjänstern. Nygatan Se även Bärlin 0. Bärlins Bernei Letsli.*)jtn. S. Skepparg Bernholm Wilhelmina Fru(änke) Fridstapl Bernkert J E AM) Sockorbr.g Ankn aff, Ankn bost. Soekerbr.g Bernsons Garnbod Drottn-.g Besiktningsmannen lär Motorfordon Gävle Exp.tid helgd.aftn Vågskriv.g. 5 Bettines Boklädn aff. Kyrkog 20 - Ankn Gunnar Karlsson bost Sjätte tvärg 38 Biel Gunnar Värv. fd, Källö Bil Däck, AB Havlörsälj. f. Miehelin Kyrkog , Gösta Ahrlin bost. Sockerbr.g. 36 Bilbesiktningsmannen i Gävle se Besiktningsmannen för Sslotorfordon i G-ä.:vle Bilfraktlöreningen u. 'p. a. 5. Sjötnitsg , Förest. J Ehlin bost Biljardkafé5 Nilsson 5. Kungsg Bjerner E Läk.(stadsdistr.) v helgd Parkv. 6 Bjerström Yngve Rå.drn dräts.kamm sekr. Skomak.g. 24 TrimRadhuset Bjuke 0 Bankdir. Nygatan 31 Bjurholm Gösta Kontorist N. Rachn.g. 28 Björck Henrik Annonschef S. Hospitalsg. 10 Björck Tore, Kass. 0. Islandsg. 7 Björck 0 L Stuv.arb. Tredje tvärg. 32 Björck-Lindberg Edith Daniskrädd:i N. Rådm g 18 Björk G A Bag. Måst. Olofs,. 3 Björk, Gunnar Civiling. Staketg. 43 Björk Anna Fru Nynäspl. 3 Björk Filip Stationsskriv. S. Espl.g. 34 Björk Hjalmar Utkör. Brynäsg. 32 Björks se efter Björkner Björkegrens Stiftelses Alderdomshem, J G Förest:a bost. Sörby Björkgren D G Disp. bost. Abyfors Ankn Björkgren Signe Fröken Valbog. 39 Björkling Carl Landsfogde fd, Kungsbiicksv. 1 Björklund Wiran Cig.aff. Ruddamsg. 50 Björklund Georg Folksk.lär. Gustafsg. 3 Björklund Lina Fru. kiosk Södertull Kiosk Brynäsg. Björklund H Fröken 5. Kanslig. 28 Björklund P A Gårdsäg. Färgerig. 131 Pa Strömsbro Björklund John Handl. Skolg. 67 Pa Strömsbro Björklund Nils Korresp. Bergsg. 58 Björklund Bernhard Lagerbär. 5. Fiskarg. 16 Björklund Karl Th. Lokför. N. Hospitalsg. 10 Björklund C F Mätarinsp. S. Espl.g. 30 Björklund Ewert Tjänstein. Skomak.g. 11 Björklund Arvid Verkinäst. 5. Kopparslagg 17 Ber-Boh Gävle tekering KARL L. WIKSTRÖM Varvsvågen Gävle Telefon 2413 Björkman Elsa Fröken Ovre bergsg. IS 3994 Björkman Greta Fröken. 13runnfog Björkman J A Siliv.arl). Femte tviirg Björkman Hulda Vaktförest. fd, Hantv.g Björkner K E A rig1).1". (.ivre bergsg Björks Ingenjörsbyrå, Arvid Civiling. Gunnar i3j Staketg. 43 Tga Norsk veri tas 1086 Ankn clief blast Se även Björck o. Björk Björling Nils Försälj. Valbog Bladh A Harnrirnäst. 5. Koppurslag.g Bladin Gösta From. Fjärde tvärg Bladin, Firma A Urmak. o. optiker Drottn.g Bladlund K H Gasyksarb. Luther; Blinck Hellner Lagerchef 8. Centralg Blohm N H J Lantrniit.tekn. bitr. Kaserng Blom J 0 Banark. Hemsta 4874 Blom Mina Barörn. Nygatan Blom A G Faktor 8. Kopparslagg Blom J A Filare ',oxe 4387 Blom N J Gårdsäg. Sörby 4509 Blom G W Kamr. Pa Forsbacka Växel 2932 Blom Erik Köpm. Hattmak.g Blom Thore Montör Skolg. 55 Pa Strömsbro 6106 Blom John H Rådh.vaktm. 5. Skepparg Blom Fritz Vaktm. Pa Strömsbro 4844 Se även Bloom Blomberg M Fiskhdl Torget 1848 Blomberg Elsa Fröken Engelbr.g Blomberg Ingeborg Församl.diak:a Lexe 3188 Blomberg & Co, John Hand.agt. N. Slottsg Blomberg W Hand.res. N. Kanslig Blomberg E X Ing. Karskär Växel Namnanrop Korsnäsverken 3888 Blomberg E Ing. N. Kungsg Blomberg E Köpm. V. Islandsg Blomberg Fritz Köpm. Vågskriv.g Blomberg Alb. Mekaniker N. -Centralg Blomberg, Bröderna Spec.hdl N. Kungsg , Ankn Knut Blomberg bost Filial SIKoma,k.g Blomberg & Co, AB John Nederl. Gust. Åkerlund Ovre bergsg. 3 A Blomgren Anna Spec.aff. Avaström Blomquist Isac Köpm. N. Slottsg Blomqvist Maria Fröken Fabriksg. 101 Pa Strörnsbro 779 Blomqvist Arne Försäljn.ch. Engelbr.g Blomqvist C A Hand.res. mjölkaff. N. Kanslig. Blomqvist Eric Köpm. Kyrkog. 31 Blomqvist J A Lantbr. Hemlingby Blomster Karin Fröken N. Skepparg. 13 Bloom Greta Syateljé L. Espl.g. 14 Se även Blohm o. Blom Boberg Nils Bankkamr. Banerg 1 Boberg Ester Damfris. Hattmak.g. 11 Boberg John Disp. Brunnsg. 25 Boberg Sofia Fröken Centralpl. 5 Boberg Gösta Ing. Karlav. 12 Boberg Eric Kontorist Parkv. 3 Boberg T Stationsskriv. Kaserng. 70 Boberg Carl Verksnäst. Linn&s, 7 Boberg David Verksnäst. Gröneborg Bobergs Fajansfabrik AB Gröneborg Bochhi Erik Redakt. Jiirvsta Bodin E Ing. S. Skeppsbron `20 Bodin J G Kondukt. Nedre bergsg. 24 Bodin H Kontorist S. Kopparslagg. 46 Bodin P Manuf.hdle konsul bost. Staketg. 23 Bodin Oscar Verkmiist. Hattmak.g. 3 Bodins Eftr.. L E Skeppslidle St. Holmen Kont. J Ahrilborn bost. 1,.113spl.g. 26 Bogren G G Typogr. N. Köprn.g. 35 Bohlin Karl A Faktor Hattmak.g. 12 Bohlin Efraim Folksklir. Borrhus Bohlin Anders Förrn. Gasvkt Bohlin Emil Grossh. kont. Drottn.g. 56 Tga Einilbohlin -- Kont. företrädesvis f. rikssamt , - Bost. S. Skeppsbron 6 (Somm.bost. Bönan 23) Bohlin Sven Handl. 5. Kungsg. 17 Abonnenten innehar talregistreringsmaskin

6 Gävle Boh-Bäc 130 Bohlin T Kontorist Andra tvärg. 31 Bohlin Gustaf Musiksorg. Karlsborgsg. 10 Bohlin Anna-Lisa Telef:st(lok.) Hantv.g Bohm Bror Rep:r S. Contraig. 33 Bohm Erik Revisor Nygatan 12 Bohman J W Frukt- o. konfektaff. N. Kungsg Konfekttillverkn. N. Fältskareg. 22 Se även Boman Boivie Gust. Albin Ing. Bergsg. 58 Boning Arne Banktjm. Gustafsg Bolling Vega Fröken Kaplansg. 24 "' Boltzius, AB E Rev.b:å. kont. Centralpal. -- E Boltsius boet. 'Ströinsborgsv. ti Boman K G 1)isp. ti. Kopparslag.g. 15 Boman Artur Försäljn.ch. S. Trädgardsg. 17 Boman Axel Hand.res. Magas.g. 69 Pa Strömsbro Boman Henrik Stadskass. Tegrirv. 9 Tj rum Stadshuset Boman Ester Sömin. S. Central. 39 Se även Bohman Bomhus Församlingshus Bomhus 1735 Bomhus Lådfabrik, AB Bomhus Pa Gävle 2900 Bomhus Missionsförening Pred. Bomhus 1171 Bomhus Poliskontor Bomhus 2152 Bondeson Carl Tullöv.kontr. Hantv.g Borg E K Registrator N. Fältskärsg Borgarskolan o. Högre Handelsinstitutet Valbog. 3 - Rekt.oxp Lär.rum Rekt, Sven Korsberg boet. Staketg Vaktin. bost. Valbog Borgfalk C E Polisöv.konstpl Sjöäng Pa Gävle Borglund Karl GustaV Landskontorist Bergsg Borgströms Eftr. Ivar Malm Möbler.aff. Ruddamsg Bostadsinspektionen se Hälsovårdsnämnden Boström Rob. Em. Båtvarv N. Kanalen Ankn boet. Näringsg Boström Artur Försälj. S. Kungeg Boström Ragnar C Hand.res. Källbäcksg Boström Gustaf Slakt.aff. Bomhus Ankn bost Boström E Telegr.assist. förste, Kyrkog Boustedt Oskar Kabelarb. Sjunde tvärg Bouvin Anna Fröken N. Slott-sg Bouvin John Stadsarb. Sjunde tvärg Bovallius Ragnar Länsjägmäst. bitr., Staketg 11 Braathen Lilly Lärov.adj. Skomak.g. 13 Brakin G A Modellsnick. Karlsborgsg. 4. Braide R Kapt. Dalapal. Brand-Victoria, Försäkrings AB Omb. Ing Erik Nordström Centralyl Brandberg A H Past. KungsbäcksV Brander Gertrud Fru Ruddamsg För brandalarm begär Brandkåren Brandstationen Vuxel Direkt lodn. Brandströms Blomsterhandel Brynäsg. 27 Brandt Elna Fröken N. Slottsg. 6 Brandt K Konfektaff. S. Kungsg. 21 Brandt K Köprn. N. Kanslig Brandt Ernst Trädg.mäst. Bernhardsborg Brattfält E Exekutor Klippan Brattström 0 V Past. N. Rådm.g. 26 Bredenberg K Plåtslag. N. Kungeg. 19 Bredenberg & Co AB Specialaff. f. strumpor Drottn.g. 28 Brittiska Rikets vice Konsulat R Carrick N Centralg. 6 Brobeck A X Overing. Karskär Växel Namnanrop Korsnäsverken Broberg K J Cig.hdl N. Kungsg Broberg Betty Kafé Lexev Broberg C A Rep:r Andra tvärg Broden J A Chark.aff. 8. Kungsg , 393 BroUn Börje Köpm. 8. Centralg Abonnenten innehar tairegistreringsmaskin Brodon A Slakt. Femte tvärfs. 36 Brodin P R 1366 Filare Brännströmsg. lo 1594 Brodin Anna Fru Brynäsg Brodin Eva Fru N. Stapeltorgsg Somrn.host. Gröndal Brodin David Organist Helgög. 9 Brodin Alfred Skrädd.afi. S. åtrandg. 6 Brodin J A Stuv.arb. Iskällarg. 185 Pa Strömsbro Brodin Nils Stuv.arb. Skolg, 35 Pa Strörnsbro Brofelt Edit Fru Stureborg Brofelt-johansson Edit Glassaff Gustafspl. Brolund Hanna Fröken N. Köpin g. 16 Broman Hugo Exekutor Klockgjut.gr. 1 Broman Nanny Fru Sjätte tvärg. 49 Broman J A Kondukt. N. Ringv. 35 Broman P G Lokför. Sätra 3 Broman Pontus Teekn.lär. Skomak.g. 24 Bromander Th. Glrossh. kont. Kaserng , - Ankn lager N Strandg Ankn bost. Kaserng rowin, Ingenjörsfirman Kont. 0. verket Upplandsg ixei 5700, Ankit: Forsäljningsavdelntng Pappers- o. eollulosamaskin r Ing. C H Andersson Kraft- vag- o. byggn.maskiner Ing. L Smedstad Verkstäder Ing. N Ericson Efter växelns stängning Ing. N Ericson boet Ing. C H Andersson bost Ing. L Smedstad boet. Bruce Axel Hand.res. nringsg- 7. Bruce Carl Ivan Kamr. Staketg. 19 Brun Gustaf Overlak. med. avd. Lasarettet Best. N. Skepparg. 9 Brundin J G Brädg.arb. Sjöäng Brundin Fredy Instr:r Stigelund 10 Pa Strömsbro Brundin C G Kamr. Nygatan 13 Brundin AB. David Kolonialv. i pti Drottn.g 56 - S V Nilsson - Exp. - Försäljn. o. exp. Lagerexp. - S V Nilsson boet. Brynäs Hembageri Gertrud Palmertz Tredje tvärg. 31 Brynäs Idrottsförening Ordf. M Henriksson S. Kungeg. 28 Lagled. 13 Ohlin Lyeg. 17 i... Brändström It B Banktjur. Kyrkog. 15 Brännberger Karin Rak- fris.sal. N. Koppar slag.g. 16 Brännström Johan Köpm. Hemlingby Bröderna Killborg Fruktlöd lo N. Controlg. 2 Bröderna Lagren, AB Skoppsinitkl. o. sped:- rer N. Skeppsbron Tga Baltio Linjetdij. --.1J Haag för lokaleamt --För rikssarrit. G Englund G Åström Ledn. ej intagna i linjeval j Utkik vid Houoken.. - Angf, Norrland (trade Gävle Roslagen-- Sthlm) Bostadsteleloner j Bang N. Kungsg. 13 G Aströin S. ;sl,l.g. 34 G Englund N. Kopparslag.g Förna. C Murlin N. Köpiii.g. 8 Bröderna Westin se Westm, Bröderna Budet Ernst It Anderson Expr.b:å Kopians Bultfabriks AB Halistaharnmar nederl. firma Jacob Wennberg Tga Jacob Veixei... Namnanrop Jacob Wennberg Buräng P 0 Skrädd.mäst. Drottn.g Ankn boet. Kyrkog Byggnadsföreningen L 0. G. T. n. p. a. 8. K ungsg. 8 Byggnadsindustriarbetarefederationen inom S. A. C. N. Skopparg. 11 Ankn träv.ind.arb.federationen Sekr. G Ceder boet. Lexe Byggnadskontoret Stadshuset Allmänh. tfn IByggn.ch. C Y Zacco exp. 1 2 \Bost. Valbog. 35 Oår. Ing. H Pehrsson exp \ Boet. Skomak.g yriting. S P Hillgren exp Brundin Josef Köpm. S. Fältskärsg Brundin C D Partiaff. S. Central Lager Bergsg Grossh. David Brundin boet. 158 Bruno Arvid Overstelöjtn. Drottn.g Brunstedt Lola Fröken N. Kanslig Bryngelson Axel R E Chauff. S. Hospitalsg Brynte Ellen Fru Drottn.g Brynte Joh:s Möb.aff. S. Central Boet. S. Ringv Brynte Frans Skoverkst. Brynäsg, Skoreplabr. Thor Drottn.g Fabr:r Frans Brynte boet. Andra tvärg Brynte David Uraff. St. Espl.g. 7.. Boet. Kaserng. 60 Bryntes Skoaffär, AB Drottn.g. 29 Joel Brynte boet. V. Bergsg. 38 Brynäs Folkskola Brynäsg. 37 Brynäs Färghandel inez Ostlund Femte tvärg {Rost. Fabriksg. 82 Pa Strömsbro Gatu- 0. vattenledn.ing. N Bergström exp Bort. Nedre bergsgs 8 --1Karen. Birger Hott 1Bost. Kyrkog. 22 Bokhåll. Verkmäst. o. förrn. Verkmäst. vid gatuavd. J E Svensson boet. S. Central. 41 Arb.förm. vid gatuavd. A E Gustafsson bost. Mi:iet. Olofsg. 17 Arb.förtn. vid gatuavd. C E Lindberg boet L. Brunnsg. 3 Verkmäst. vid husbygge. P Hedlund bost Hagag 9 Arb.förrn. vid hamnavd Sjunde tvärg. 51. Arb.förm. vid hamnavd. C Johannesson boet. Fjärde tvärg. 43 Befälh. å ång. Ran K E Lindgren bost. S. Fältskärsg 5 Varv o. hamnverket. 8. Skeppsbron Verkmäst. vid hamnverket. A L Goude bost. Brynäsg. 35 Lyftkranar i inre hamnen Kranförm. L Jonsson boet. Strömsbro Lyftkranar Kranmist. tullsg. 10 Kransköt, Knut R Rydgren boet. Forsby Pa Strömsbro Fredriksskanebron vaktkur Förråd 203, Ankn Förrådeförv. W Forsling boet. Byggmäst.g. 8 (Materialförråd vid Djuphamn Bönan 15) Chauff. A R Westlund boet. Näzingsg. 11 Stadshuset testvän. Byggnadsnämnden Radhuset Ordf. Sess.rum.. Stadsarkit Stadsing " Billow Gunnar Kontorist f.t;rste, S. Kopparelag.g. 17 Bylund Bernhard Mfuluf.hdl Drottn.g. 16 Best. N. Sjötullsg. 14 Bylund Uno Verkteäst. Femte tvärg Byström & Jernberg Veloe.aff. Kaserng Bäekebro Folkskola Bäcklin L V Cykolrep. Eng,elbr.g. 18 Bäcklin Göta Fru 8. Skoppsbren 4 Bäcklin Tekla Fröken.karg. 31 Blioklin E W Garv.arb. Hernlingby Bäcklin H N Ii i iltri. Nygatan 13 Bäcklin Emil Mål. Marielund 21 Bäcklin E E Spee.aff. Albion 25, Bäcklund Folke Butik:Rehef SÄtra 4 E Westlin boet. Vallg. 2 Pa vid Fredriksskans lå F Backteman boet. Norr Bäcklund Knut Skogeförv. Rolmsund Yttre,/... Namnattrop Korsnäsverken (Sonun.bost. Abyggeby 10) Bäcklund Ragnar Tandliik. Drottn.g Bä,ckinau Olof R Redakt. Brunnsg x Abonnenten innehar talregistreringsmaskin Använt/ alltid den senaste upplagan, av telefonkatalogen

7 Bäckström Eric llankt im, N. khrtn,r Bäckström Petrus i tanti.rett, Nyr,t Il y Bäckström Erik Kont.cli, N. Ittlig y nackst=ör Elsa Strykinritttn. N. Ftiltmkitrmg. t Bäckvall Sven ( ;,, t afgg. n Bärlin Knut, liistrutil.mni.. 14:ngelbr.g & Nordstrtim Pini,ofttbr. SkoniiiL.g, 1r-,, 2287 Biirlius Sjukhem 1.:,:',1111..g. >> 845 so även Berlin Böna Lotsplats Eihnabussnrna, AB Drettn.g N i1.1i.n.1 f)ost. tvitrix Flörjarlson Otedaf 2t Börjesson A R 1111, fil, N, Trä ( lgsirdsg kortare samtal, dess färre»upptaget». Bäc-Cyk Gävle Börjesson Eric 'forn- n. boesttn.aff. Drottn.g. 39 ( 1mr, tral 1)1, tiutikeoxp.. 546, 2425 Ankn magas. Holmen 546 Chef o. partiexp K urihu U. bokt Chef boet. N. Kopparslag.g Gustaf Börjesson boest. S. Filltekikreg Hven Lindh Somt. Brunnsg litirjeesona Eftr., A R Sven Börjesson 8pec.aff N. Skepparg Landsbygdens be4itarl ga till jorilbrui«.ts förkovran Vänd 'Eder till JordibruKsKassaant 1 Eder ort eller till centralkassan, nar Ni önskar en ItirmanlIg och betryggande placering av Edra, sparmedel eller nar Ni behtiver Kredit för Eder jordbruksdrift. KaP itat""nina, Spain kagsainalkning Cleachrwahning Partiell statsgaranti för lnläningen Kontroll genom Kungl. Banks och Fondinspektionen Intecknings:1 ån Ut MIM!~ I (17,1«.- sfa I ChackinelkstIng 1 (,antmän, anlita Eder egen kreditinrättning! aviehorgs Lins Centralkassa Nr Jordbrukskredit Gävle Tel Bröderna'Cederlöfs ,KELAFFAR, Gävle. 'fel. 200 CaYå se Kali!, Calin A Distr.eh. N. Kungsg.. 13 Se även Kahlin Campanello F L Kökstniist. Valbo;, Caribaum J Disp. Drottn.g Caribaum Robert Kontorist Gustafsg Carlbom E A Fabr:r bost. Brännströmsg Catlholm Ester Fru N. Rädm.g. 28 Carling Tor Delzoranål. Rudelamsg. 23 Carlson Carlsson se Karlsson Carlstedt Rut Fröken Brunnsg Carlstedt Erik Journ. Norrtullsg, Carlström C J Försäkr.tjm. N. Stapeltorgsg Carlströrn Adina Syateljé Hantv.g Se även Karlström Carpelan A G Postassist. förste, Engelbr.g. 8 A Carriek R Konsul v., N. Centralg Exp. o. kassa - Bost. Valbog. 41 Cars Einar Postkontr. Engelbr.g. 8 A Ceder G Sekr. exp. N. Skepparg Bost. Lexe C. 2710ederberg Rudolf Disp. Blendag. 9 C e, die yebre regosdekrabpeir)ga i fbäois b rno t tsni.je.., p33a r g. 7...i. Cedergren ' W bort. Dir. h Cederholm Carl Distr.oh. Straffäng Norrtullsg. 18 i I Cederlöf, Bröderna Kakelaff. Arbetshusg. 58! Cederman Emil Trädganäst. Pa Forsbacka V äxel Cedermark Alvar Kyrkoadj. Kasorng Cederqvist Chrispin 1-Iand.biti.. V. Islandsg Cementrör, AB N. Kopparslag Centralbageriet Anton Johansson Centrt-dpl Filial Drottn.g Ankn inneh. bost. Centraipl Centralgaraget Nils A Larsson N. Kanslig t6 Centralhotellet Nygatan 45 Växel.7V ainnanrop Centralhotellet Centralkaféet Rut Pettersson Centralpl Centraisjukkassa, Gävle Stads Erkända N. Kungsg. 3' 135, 164 Centralstationen se rubr. järnvägsstationer Centralvarumagasinet e H Forsberg N. Con. tralg. 5 Centrum AB N. Kanslig Centrum, Damfriseringen N. Centralg Ohio, Damkonfektion Nygatan Chrispinsson Sven Kriininalkonatpl S. Central g Christoffersson Ester Fröken Valbog Cementas Nederlag FAHLSTRON & Co. AB. Gävle. Tel City Damfrisering Erik Åberg Nygatan 18 Claesson Yngve Karnr. Runebergsv. 32 Claesson Ernst Lokför. Akarg. 35 Claessons Eftr., Amelie Märta E Johansson Kortv.aff. Nygatan 19 Cook Albert Verkmäst. N Ringv. 28 Se även Kock Cohn Charles Lantmät.(distr.) V. Ringv. 5 Coiffeure, Damfriseringen Astrid Hjälte & Karin Back Brynäsg 8 Collberg H Ing. Bygginäst.g. 18 Collberg Ali Kontorist Nedre bergsg. 5 Collin Hanna Fru Ruddamsg. 16 Collin Hanna Fröken Marielund 29 Collin Hildur Lär:a Gustafsg. 1 Collini Agnes Änkefru Skornak.g. Continental, Kappaffär Larsson & co Nygatan 39 Cratz Ingeborg Fotogr. Drottn.g. 30 Bost. Lexe Cratz Evelina o. Gina Frökn. N. Rådm.g. 28 Cykeltjänst Sjögren & Hedin N. Centralg '5441, 1177 Telefonnummer som telegramadress. Vid inrikes telegrafering begagnas med fördel adressatens telefonnummer såsorr adressarigivning i stället för gatuadress. Beteckningen Rt med åtföljande nummer inräknas icke i det taxerade ordantalet. Adresser sådana som Svens. son Rt 55 Vårholma Bergström Rt Stockholm Andersson Ri lo Stockholm äro fullt tillräckliga och räknas en var för endast 2 ord. Telegram med dylik, adress ut telef on e r a s till adresstaten och utsändel därefter

8 Gävle Daa-Döv , DESINFEKTION Effektiv utrotning - Störst o. äldst i bran- i Gäv le. - Anlita schen fackmannen. r Möbler mottagas för desinfektion. CARL JACOB1 GÄVLE Drottningg Tel. 4S64 Godkänd av Medicinalstyrelsen o. Hälsovårdsnäm,nden mot all slags OHYRA i bostäder, båtar och Industriella anläggningar utföres med Affilenee«. Cyanväte 0 B S.! Besiktningar av lägenheter och möbler =~111, A.-B. Gefle Kolimport KOL KORS Tel Daahlme Signe Lär:a Hemlingby 4706 Dahlberg Kristina Barnin. Florav Dahlberg E W Gjut.förm. Tredje tvärg Dahlberg P A Kommunaln.ordf. Pa Hillebyn 3123 a Dahlberg Nils Kont.skriv. Kungsbäcksv Dahlberg Adolf Polismäst. tjrum N. Radrn.g. 4 - Bost. N. Kungsg Dahlbäck B E Byggmist. S. Staketg Dahlbäck H Byggn.snick. S. Staketg Dahle Axel Mästerlots N. Fältskärsg Dahlerus C W Kapt. Skoinak.g Dahlgren Wilhard Fabr:r S. Fältskärsg Dahlgren G B Kapt. N. Skepparg Dahlgren Hugo Köpm. N. Slottsg Dahlgren K Tandläk. Drottn.g Dahlgren Edit Vaktförest. Vågskriv.g Dahlin A E Chark:ist Kaserng Dahlin Stina Dispensärsköt:a, Drottn.g Dahlin Nanny Fru N. Rådm.g Dahlin S Stationsskriv. Bergsg Dalalins Charkuteri AB, G E N. Slottsg. 6 Butik 1152, Ankn kont Chef bost 3950 Dahlquist John Ing. Florav Dahlstedt J F Verkmäst. Brynäsg Dahlstrand Otto Insp:ör N. Rådm.g Dahlstrand Knut N. Rådm.g Dahlström Engla Kanslibitr. Helgög Dahlund J D Bag. Holmsundsg Dahlund A A Stuv.arb. Solbacken 2 Pa Ströms- bro Dahlund S A Stuv.arb. Fabriksg. 195 Strömsbro Dahlund L P Åkare Glasbruket Dahm Hjalmar Rekt. Brorsborg Dalaboden Erika Englund S. Kungsg. 42 DaAn Sten Stadsarkit. i Sandviken Hofors Storvik kont. Drottn.g. 12 Ankn bost. Dalenius Hj. Industrinederl. Brynäsg. 19 Dalton Ida Fru Ruddarnsg. 63 Damm E Fröken Hattrnak.g. 3 Dandanell Sigrid Fru N. Kanslig 8 Dandanell Nils H Korresp. N. Kanslig. 8 Pa O Danielson B Baning. Engelbr.g. 3 Danielsson W Chauff. Valbog. 18 Danielsson Märta Fru Avaströni Danielsson Signe Fru S.,Trädgårdsg. 33 Danielsson J W Löjtn. Karlav. 2 Danielsson V E Reklaniteekn. Forsby Danielsson E A Repar förste, Mejseln 4 Danielsson J H Typogr. Heinstav. 4 A Danmarks vice Konsulat J Wennberg Nygatan 41 Växel Nainnanrop Jacob Wennberg Davidsson J A F Kass. N. Rådm.g Davoust Rörläggningsaffär, AB.-.Kont. 0. lag. Ensta 1173, 3673 Verkrnäst. Erik Eriksson bost. Engelbr.g de se även namnet de Age L E Pianist 0. pianostämrn. Andra tvärg 50 De Förenade, Lifförsäkrings-AB Distr.agt. Centralpal. de Jounge Fridolf Disp. Engelbr.g. 6 de Jounge Lily Fröken Hattmak g 3 de Jounge Hugo Maskining. Nygatan 9 de Vent A Svarv:i o. möb,verkst. N. Köprn.g.:. 15 De?. Håkanson & Karlsson Damkonf:ou Nygatan 29 Dea0 se de Ag6 Degerstam Frans Köpni. N. Slottsg. 8 Dejounge se de Jounge Delin AB, J Em. Grossh.f:a Drottn.g. 56 Tga Delin Chef G Delin Stenkol o. koks L Delin Eldf. tegel o. lerrör 0 Lindberg Ankn G Lindberg bost. Mäst. Olofsg Gödselmedel o. utsäde Agron. E Johansson - Detaljförsäljn o. exp' H Carlsson Ankn H Carlsson bost. Staketg. 15 Agron. E Johansson bost. Nygatan 7 - Kolförm. 13 Lin(fl bost. Första tvärg. 23 Delin G Gi'ossh. Engelbr.g ' Delin Leif :Kont.eh Brunnsäg Delila J W Koprn. Sjunde tvärg Delin A J Stationskarl Fjärde tvärg. 12» 4083 Delin. G:son Bo Bergsg /0 Desinfektionsbyrån Hansa Ragnar Holm St Agög Deutgen Gunnar Kont.eh. Kungsbäeksv Devent se de Vent Diakonissox n Församlingssystrar se namnen 0. yrkesreg. Didner David Tandbit.Nygatan 23 (Somm.bost. Furuvik 23) ,_ DigiA John Linjearb. N. Trädgårdag Dingsjö Gösta Handres. Sjätte tvarg Dispensärer se namnen o. yrkesreg. Distrikts- o. Stadssköterskor se Häisovårdsnämnden, namnen o. yrkesres. Sjuksköterskor Domsagan se Gästriklands ()stril Domsaga -iromanverket Gävle-Dala distrikt Se även ab.förteekn. för resp. Falun, Hudiksvall 0. Krylbo nätgrupp samt ab.förteekn. sid Gästriklands revir Jägrnäst. T Z Wangenborg Brunnsg. 45 Kronojägare - Markmyra norra bevakn.trakt, E M - Carlsson.Jordåsen 1533 Alaekmyra södra bevakn.trakt, K A Lund b ovist Griisbäcken 3606 c t5vr. bevakn.trakter se ah.förteckn sid Vär-npliktsförläggn. Sunnanås 3606 a Douhans Platsbyrå F 0 Douhan 5. Sjutulls;_ Droskstationeu i Gävle Nainnanrop Droskstationen Dryselius Erland Apot:e Nygatan 5;. 741 Drvselius Alex, Dir. Drottn.g (Somm.bost. Bönan 2) Drätselkammaren Stadshuset Vid sammanträden. Sekr. o. ornb.ni. Ankn ordf Sekr. Yngve Bjerström bost Jägmäst. K E Martin bost Stadsskogvaktare: e... < M A Eriksson Lapphällan 1318 Ad. Lindgren Pa Strömshro 330 (K Persson Bönan 9) 7 ',funder Elna Kortv.aff. Kaplansg.... Durotapet, AB fluv.kont. Pa Hagaström Tga Walipaper (Avd.kont. Stockholm , ) Priv. samt. rn, personalen undanb. Dybeck Wilma Fru Nygatan 63 Dybeck Bertil Kapt. Nygatan 63 (S'omrn.bost. Bönan 81 Se även Dybäck Dyberg Siv Lär:a fru Gustavsg. 10 1)ybäek Et Femte tvärg. 10 Se även Dvbeek 2813 Dövstuniskolan Rekt. J Johnsson exp. o. boet. Skolans matsal Abonnemangsavgifterna återfinnas bland»allmänna villkor för rikstelefonabonnemang» i katalogens inledning.

9 Ebe-Eld Gävle KRAFT OCH LJUS RADIO KYLSKÅP 5 BELYSNINGSARMATUR HörnetavCentralg. GÄVLE Telefon. 36 NYG AN 36 27, 2 7 Efter kontorstid: Ebertz45n E P Filare Ensta Eden by Villa. Kass. 8. Kopparslag.g. 37 Edin Edvard Hattmak. Fjärde tvärg. 52 Edin. Nils Hattinak. Fjällbacken 22 Edin Einar Kontorist Holmsundsg. 1 Edin Elon Kontorist Sjätte tvärg. 38 Edin Josef Musiker Lutherg. 14 Edin Georg Piariostämin. Fjällbacken 8 Edin G Textilarb. S_ Kopparslag.g. 48 Edlund Agnes Fru Skomaka Edlund Mimmi Fru, \Vestergrens stiftelse Edlund Nanny Lär:fi Kaplansg Edlund ponny Snick. Brännströinsg., Edman Anton Fabr:r kont. N. Köpm.g Bost. N. Köpm.g. 32, 2283 Ednians Bageri, Axel Erik Nyström Nygatan Efter aff.tid inneh. bost Edqvist Olga. Fröken Näringsg. 10 Edqvist Sally KaKinneli. Fredriksskans Edqvist Eskil Lokeld. Lexe Edstedt C T Lots N. Hospitalsg. 7 Edström D Kriminalöv.konstpl Brunnsg Edström E R Postmäst. N. Slottsg. 8 - Tjrum Edvall d F Djursköt. Fjällbacken 4 Edvall Gösta Skomak. Kaserng. 71 Egelin Ester Fröken N. Fiskarg. 4 Ehlin A E Chauff. Järvsta Ehlin Berta Damfris. N. Kungsg. 17 Ehlin Gustaf -,S.kare Femte tvärg. 40 Ehlin J Å kofe S: Sjötiillsg Se även Elin Ehrenborg G Overste Vall Ehrnlund Oscar Maskinist S. Centralg. 39 Eilood Gösta Köpin. Hattmak.g. 4 Eira Damkonfektion.Sterlcy & co N. Kungsg. 27 Eje, Bageriet E Jansson & K E Eriksson Hetnlingby E. Ek A J Fanj Nynäspl Ek Elfrida Fru Kyrkorz Ek Olga Fröken N. BAdrin.g Ekberg N Aug. Fabr:r 8. Trädgårdsg EkbLa,dh Nils Köprit. Blendag Ekdahl Curt Adv. Staketg Ekdahl Anny Telef:st(riks) fru I1öst. 0 lofog Ekelund Henry Handl Skånbergsv Ekelund P N Postiljon förste, N. Sjötullsg Ekenberg F 0 Bag. Brynasg Ekendahl Eric Kopist i3ergsg Ekendahl G A Lokför. fd, Eriksv. 22 Ekengrens Eftr., Emma Anna Hedlund Div hdle Sniecljeg Ekholm 0 Rep:r Fjärde tvärg Ekiperings-Hörnan Signe Jansson Drottn.g b Eklund Elof Bag. Holmsundsg. 23 Eklund C A Byggmäst. Hattmak.g. 27 Eklund G A Byggn.snick. Sjöäng Eklund N Elektr. Brynäsg. 20 Eklund J H Fanj. Valbog. 35 Eklund Anna Fru Varva Pa Hillebyn Eklund Maja Fröken 8. Strandg. 10 Eklund May Fröken Fjärde tvärg 34 Eklund J A Handl. I3omhus Eklund & Lindberg -Herrepip. Drottn.g Eklund Axel Kontorist S. Fältskärsg. 5 Eklund H Rep:r Lasarettet Eklund Axel Svarv. Tredje tvärg. 39 Eklund Selma Sömm. Drottn.g. 14 Ankn bost. N Slottsg. 6 Eklund Gertrud Telef:st(riks) Engelbr.pl Eklund Bernhard Tulluppsyn.m. fd, Tredje 2849 tviirg Eklund Anders Åkare S. Kopparslag.g. 16 Eklund Helge Hatt.mak.g Kont. AB Arafart MÖBLER och MADRASSER renoveras omsorgsfullt av Tapets.-firma ERIK EKLÖFS Eftr. Kaserng GÄVLE - Tel. 263 Eklöf Vera Damfris. Kaserng Ankn bost. 303 Eklöf Erik Dekorat. Kaserng Eklöf & Backman Div.hdle Lexe 2596 Eklöf Thure Hamnbokhäll. S. Hospitalsg Eklöf Ernst Stadslass. fd, N. Fältskärsg Eklöfs Eftr. Bruno Jansson Tapets. Kaserng Ekman Wilh. Dir. kont. o. hoat, rot;,k-re_/ o rsnäsverken Direkt lerin. bost Ankn somm.bost. Granudden 792 Ekman Henrik Komminister Drottn.g Ekman Frans Slöjdlär. Fabriksg. 108 Pa Strömsbro Ekman C A Stationsinsp. fd, N. Kaplausg. 24 Ekstedt Sten Herrskriidd:i N. Slottsg Ekström Claes Gjut. Andra tviirg. 31 Ekström K F Gärdsäg. Trädgårdsgr, 1 Ekström Thorsten insp:ör Edclag. 8 Ekström Sture Kontorist S. Fältskärsg. 25 Ekström Nils Kont.eh. V. Ringv. 19 Ekström. J D Lokputs.förrn. S. Espl.g. 52 Ekström Jacob Musikdir. S. Fältskärsg. 17 Ekström Albert Stationsskriv. förste, N. Rådm.g Ekvall Ellen Fru N. Hospitalsg Elbe Reklam Nils Bjursten S. Espl.g Eld se Eldh 5020 Eldblom C J Länsnot. e., N. Kanslig. 4 Eklund & Korssells Elektriska Reparationsv erk stad Skutskärsg X Abonnenten innehar talregistreringsmaskin ,

10 Gävle Eld-Eri ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET Engelberg Frans Verkmäst. Tredje tvärg Engelheart V F Maskining. Bragov Mö REN PARTILLE P. D. ELEKTRISKA A.-B. ECK Telefon; PARTILLE 132 Rekvirera fly tining av Eder telefon i god tid. Engeltolta Pensionat & Restaurant Engl n J Overkondukt. fd,.13rännströrnsg Englund Maja-Lisa Bibl.amanuens tf, S. Kungsg Englund Bertha Damfris. N. Rådrn.g Bost. Skomak.g Eldh Ivar Kont.skriv. förste, Hagag Englund Henrietta Fröken Kungsbtleksv Elektricitetsverket se Gas- o. Elektrieitetsver Englund A Försåg:e samtalsapp. f. allmänh. ket samt Spårvägarna Kastet Pa Gävle Elektriska AB, Axlunds se Axlunds Elektriska Englund Nils Journ. Helgög AB Englund Göran Korresp. S. Kopparslag.g Elektriska AB, Gefle se Gefle Elektriska AB Englund Ernst Köprn. N. Kopparslag.g Elektriska AB Skandia Filial Hamntorget 1 Englund Oscar Köprn. Hemlingby 4689 Växel 3430, 3434, 5730 Englund P J Köprn. Skomak.g Eriksson Ericson Ericsson Erikson Erixon se --Förest. 0 \Vass bost. Lexe 4245 Englund Elon Montör S. Ringo Elektriska Byrå, AB Norrlands se Norrlands även Erikssons Englund Sven E Rep:r Fabriksg. 191 Pa, 6)072 Eriksson Emil Arr. Järvsta Elektriska Byrå, AB Strömsbro, i Elektriska Installationsbyrån Kont. S. Centralg. Eriksson J E Arr. Barkbacken.7)3 Englund G S Stuv.arb. Leuveniushage 17 Pa Chef.,,. 855 Strömsbro 5909 Eriksson Jonas Arr. Sätra.., 844 Englund Wilh E Stuv.arb. Färg,erig, 134 Pa Ericson Algot Bankkamr. I3runnsg Ing,. E Bodin bost 1808 Ström8bro Eriksson 0 F Biläg. S. Stapeltorgsg. 2 Verkmäst. 0 Bodin bost Englund Anne-Marie Telef:st(lok.) Brunnsg. Eriksson Gust. Byggrnäst. 5. Kopparslag.g Elektriska Kompaniet Nygatan 36 Linjevälf Eriksson & Setterlund Byggn.mater.aff. en Hm 2837, 2827 Englöf Anna Mej.aff V. Islandsg, gros N. Slottsg. 15 Tara Setterlund Chef Y Nilsson bost. Hattmak.g Engman Sven Bankkaps. Lutherg Chef G Ad. Setterlund Verkmäst. bost. S. Fältskärsg Ensman E Vedhdle Bomhusg Ankn bost. S. Fiskarg. 3 Montör bost. Klippan 2826 Ankn bost Somm.bost. Aludden Elektro-Armatur, AB Repr:ant f. Asea Nyga- Engqvist 0 A Mur.mäst. Brännströmsg Ericksson FE ribkygbgyng:sgniėskn.ietk:exse. Centrall i1. ten 23 Växel 419, 1622, 4419 Engqvist C 0 Rådm Borgmäst pl. 4 Ankn: Tjrum Rådhuset Eriksson Chef Engstedt 0 M Byggn.arb. S. ()ishacka Engelbr.g. 24 Eriksson Sigfrid Byggn.sniek. Sätra Install.avd. Engstrand F 0 Sniek. Skiftesv Eriksson E A Chauff. Talk!. R 3852 Order 0. lager Engström And. Assist. S. Centralg. 40 Växel Eriksson Gunnar Chauff. Nygatan 19 Utställn. Namnanrop Konsum Alfa Eriksson Elsa Cig.aff. 8. -Centralg Kassa Engström B Banktjm. Staketg Eriksson Ther6se Cig hdl Nygatan Bokf. Engström Alma Fru Övre bergsg (Boet. Hagaetrörn 143) För felanmälan efter kontorstid Engström Maja Fru Nygatan Verkmäst. E Westergren S. Kopparslag.g. Engström Ture Fäng.assist. Hantv.g Eriksson Nils Cykeirep.verkst. Ruddarnsg Engström Verner Färgmäst. V IslandsQ Ericson Thorvald Dekorat. Gavlegr. 7 Montör J E Malm Hernsta 2904 Engström Klara Församl.syst. Eriksson F L Dir. 13rynäsg. 1 Magas.g. 30 Pa 2962 verikbson Alice Dispensärsköt:a N. Kanslig. 4 Montör S Pettersson oljeoldn.service Pa, Strömsbro Strömsbro r sson N T Disp. Byggmäst.g Engström Ivar Hälsov.tillsyn.m. förste, Tim. --Radioförsälj. F Fogelberg radioservice Sta- 554 Eriksson Elsa Div.hdl V. Islandsg. 8 merm.g. 11 ketg Engström G Ing. Brynäsg Eriksson E A Droskiig. 8. Stapeltorgsg Eriksson A Fabr:r Sörbyg. 74 Engström Robert Kalkylator S. Centraig Eriksson Emil Fabr:r Sörbyg. 74 Engström Alma Lär:a Norrtullsg Erixon Sven Fanj. Andra tvärg 99 Engström Oskar B Mål.arb, Midgårdsringen 6 Eriksson Karl A Fiskhdl N. Skepparg Engström 0 Skräddanäst Drottn.g Engström Anna Spee.aff. Ruddamsg , _ Ankn Fisktorget Engström Paul Vaktro. Kyrkog Somrig.bort. Bäckbo Engström Alfred Verkmäst. Ru'ddamsg Eriksson J E Fiskhdle Lexe Engströms Handelsträdgård, K G L. Espl.g nrilisson Eriksson Anna Fru Kyrkog. 30 Engströms Skönfärgeri o. Kemiska Tvättan otalt N. Skepparg. 9 Eriksson Gerda Fru Andra tvärg. 29.., 1664 /..U -' i Eriksson Hilma Fru S. Kopparslag.g. 37 Engvall Viktor Civiling. Skomak.g ,(i.,y-ik Eriksson Jenny Fru N. 14`ältskärsg. 21 Engwall Sven V Dir. Gammelbrotorget Somm.bost. Lyckan '..,A1.: Eriksson Lotten Fru S. Kopparslag.g. : Engwall Hilda Fru somm.bost Lyckan 1.., 7,..; " Ericsson Sofia Fru Staketg ' 687 a Eriksson G Frukthdle N. Fältskärso. 12 5' Dir. H Sundstedt Karlav (Filial Sandviken 3619) Elfstrand Elin Fröken Nygatan Elfstrand Wiktor Lantbr. Pa Hillebyn Se även Älvstrand Elfström P A Hand.agt Brynäsg Elfström. Allon Köpm. Parkv Elfströms Tekniska Fabrik. AB Skutskärsg. 1 Tga Elfströmsfabrik Exp. o. kassa 1054 Chef o. rikssamt 3929 C A Elfströrn bost. S. Centralg. 2259, 2568 N Nilsson bost. Skutskärsg Elg V D Kontorist Femte tvärg Elias Erik Folksk.lär. Skolan Strömsbro Pa Strömsbro 1777 Eliasson Martin Beredn.mäst..karg Eliasson Svea Kont.bitr. eo, fru Borgmäst.- pl Eliasson D Lärov.adj. Bergsg Elin Hilma Lär:a Ruddarneg Se även Ehlin Elisabeths Sjukvårdssystrar Brynäsg Elit, Pensionat J F Johnsson L. Espl.g Elit, Trikåfabriken 0 Sjöberg 8. flotteg Ankn inneh. bost. Nygatan Ellborn Olof Postkontr. Akarg Elmgren Anders Folksk.lär. fd, 8. Trädgårdsg Elofson Ella Marie Sjukgymn. Nygatan Elsas Damfrisering Elsa Eklund N. Köpm.g Elsas Hembageri Elsa Gustafsson Ruddamsg Elvenhage Bernhard Verkmäst. Kaplaneg Elving 8 Köprn. Sörby ElvfAn Emanuel Arr. Pa Forsbacka Växel 383 Enberg Mia Lär:a S. Fisken Enberg Ivar Ornb.rn. Gnistan Enberg Birger Ak.äg. Ka,serng Engberg Ewy Damfris. Bomhusg Engdahl Lisa 1,iir.:a Nygatan Dir. Engwall e Försäljn.ch. Nygren Engwall Carl Otto Kontorist Staketg. 15 Enoeson & Co Handskar vantar u. strumpor on gros N. Skeppsbron 2 Tgu En000 Simon Enoeson bon. Staltetg. 9 Paul. E Andersson boet. Ialundmpl. Enqvist Gösta körun. V. itingv. 21 Enström Augusta li'ru S. Keiparslav,.;.,i,. 20 Enström Emilia Fröken Stiticetg. e..... Enström Alfred Kass. 13rutinsg Enström 0 A K 61,1.1. Albion 12 Enström 0 A Mjölkaff. Norrtulleg. 18 Enström Gustaf Skrädd. L. Espl.g. 12 ELEKTROSKANDIA Tel. Gävle 3430, 3434, 5730 Allt elektriskt Enström Birger Overmaskinist S. Rådtn.g Enwall G Dir. S. Strandg Epidemisjukhus, Gävle Förfrågn. 9-1O besökstid Lasar.v. 141 (Kolerasjukh. Lirnön 2) Ericson Ericsson se Eriksson Ericssons se Erikssons Eriksim Thore Ur- o. opt. aff. 8. Kunr.., isg Engwall Hellberg AB Gl'OEIBh.f:a Drottn.g k56-1, - fastigh. Holtnia Tga Enghell Linjeväli. Ericsson Oscar A Fruktlag. Andra, tvärg Vkstl. Dir. E L Sehtillerqvist Ericson Edith Fröken S. Centralg Försälj n. 175 Eriksson Elin Fröken Fornt tvärg Exp. o. försäljn. 350 Ericsson Ester Fröken Ban&g Försäljn o oljeavel Eriksson Ester Fröken Ban&g. 4 Kassa o bokf. Eriksson Jenny Fröken 8. Kopparslag.g Magas. Drottn,g Ericson Maiken Fröken N. Köpra.g E L Sehilllerqvist bost. Linnt5v Eriksson Olga Fröken N. Köpm.g '51282 Nils 0 Forsberg hast. Runebergsv Eriksson Glist. Förrådsmgist. Engelbr.g. 8.., 2542 Engwall & Co, Kommanditbolaget Viet. Th, 1505 Eriksson John D Försäkr.tjm. Nygåtan Kafferost:i N. Skeppsbron 4 Tga Ericsson Ruben Försälj.. Fjärde tvärg Engwalls Växel Na?nnanrop Engwalls Eriksson E G Gårdsäg. S. Fiskarg Ankn; Eriksson P E liand.agt Botnhus 2090 Vkstl. Dir. 8 V Engwaii Eriksson E Hand.ros. Bygginiist.g. 13 lin Försäljn.oh. Gösta Nygren Ericson Henry Handres. Ci. Islandsg. 25 Kana. K Rönntivisth j:r Ericsson, Bröderna Hand.triidg. Tullgarn Korresp:er Trtidg.initst, Por Ericsson boet, Exp. kassa 0. res. A(Somm.host. Igghn Rost:i o. magas. Ilostadstelejonel Eriksson Aug. Handl. Ilemliugby 5082 Eriksson Henrik _handl. Drot t nig Eriksson K K Handl. Andra tvirg Erixon P Ilaudl, N. Köpro.g Ericsson Adolf Hudaff. Nygatan Erioson Carl Ing. Skomak.g Ericson Nils ing. Upplandäg. 18 Vd.rel 5700 Ericsson FIX lut:0.0110f Köllö l',1.2 el.. Yomnonr,,i, Kortnileverken Eriksson Gösta Kanu'. N. emitralg Eriksson Sigurd tu nr. N. 11ådni.g Ericsson Eva Ranalibitir. Kosting, Eriksson Joh, Kopt, Doinaregr Eriksson 5 P KURR. U. Islandsg A bonneuton innulmr talrogistrering-snitiskin

11 Ericsson & CO, All Luts sig Kolönisly. i pti N. skeppsbron :; 11'ga Drkdornit. 1;irtje 1j. -- VI:stl. earl kossa o. bokf. lsigert xp. lir. Carl Noretiberg host Eriksson Gösta Komminister Valbo Ericson Wilh. Konsul soinrn.bost. v:a Soltorp Eriksson Helge Kontorist Mogatsiss 6 Ericsson Rudolf Kontorist N. Fiskarg Ericson Adam Kont,biss. Nygrass,n 7 Eriksson Karin Kont.bitr, Iztidclainsg Eriksson Ernst Kontr-rAlm- 8- l nugsg Eriksson Elis Krestlidie karg. å0 Ericsson E Köptil, ti, Sk0.11)81)-ron 2( Eriksson (lottfrid Köpni. Valbog. 18 Eriksson (kosta Kom. Nygatan 10, Ericson Hugo Köpur. N. Kungsg. 25 Eriksson Leonard Köptii. S. Koppatslag.g. 33 Eriksson Nils Köptn. Oskarsg. 9 Ericson Torsten LaerbokbAll. Lexo Ericson Paul Landskanslist eo, N. Slottsg. 17 Eriksson A E Linjearb. S. Centralg Eriksson Emil Lokeld. Ifeinsta Eriksson Gottfrid Lokeld. Blondag Eriksson Oscar Lokeld. Stirbyg. '76 Eriksson Axel Lokrep. S. Centralg Eriksson A G Maskinist S. Kopparslag.g. 5i C Eriksson Mattis Mocloaff. Nygatan Eriksson Ettal Montör Tredje tvärg. 57 Eriksson Enok Motorvagnsför. Hemsta 185 Eri-Exp Giivie Eriksson Torsten Solltilanitimi,. S. Contralg Eriksson P Nygatan is 2235 Ericsson Nils 0 Kl«Nppsisllo Kyrkog Ericsson-Englund Sigrid Fru Byggrniist.g. 18 B 1443 Eriksson 0 A Hkonfi. K yrkok,; Eriksson Ericson etc. tio ovan Eriksson M A Skol«. 14phällan,, Eriksson K IP»omak anitst, ängsbo Olebacka 1955 Ericssons Donationsfond, Joli. o. Elizab, Vaktm. Eriosion Bomb, Skritdd.rniuds lifsinnag FridgtaPI Eriksson Hugo Hnick. Ridllakeken Ankn hornsyhter boet Eriksson J Kii(,k. Engellir.g Erixon so Eriksson Eriksson Lisa Snbrinak.aff. Nygatan Erlandh Svea Fru Lutherg Eriksson E 8 Mimi H bud H. Centralg Erlandsson Edith Damfrie, Tredje tvärg Eriksson Fritz Stationskarl Tredje tviirg Erlandsson Sigrid Fröken 8. Tradgårdsg Eriksson P E Ststtionnktisi Afttst. Olofeg Erlandsson Astrid Syateljé Nygatan ,805 Eriksson B G K Stuv.arb. Gröna v, Pa Strörnm- Erman Gösta AsHist. Bergeg. 6(1 hro Erwald Anna Fru S. Kungag Ericson Kerstin Sybelhaff. o. datiikonf:on Erwinger John Liirov.adj Parkv i kottn.g Esbjörn E W Kont.eh. 8 Ringv Eriksson josolana Sömn. Kttllgr Esbjörn Adam Plåtelag.milat. N. Kopparalag.g Eriksson C J Tapets. Runev. 4 Ifoinsta Eriksson Edit Telef:st(riks) Koran g. 28 Esbjörn A Plåtslag.f:a L. Eepl.g Eriksson Karin Tolofist(lands) Hattinak.g Eskilstunaboden Ragnar Andersson Drottn.g Eriksson Lisa Telef:3t(rike) liattinak.g , 2675, 3646 Ericsson Sture Tjänstem. Bygginäst.g. 18 A 2312 A24nkn filial Drottn.g Ericson Astrid Tob4lidl 8. Central; Inneh bost Ericsson Carl Trädg.mttst, Timmerm.g EsOen Greta Fru Nygatan 67 Ericsson Karl Trädg,inäst. Btinkebro 5538 Essell Axel Linjearb. Kamerng, Ericsson Nils Träsiskoleäg. kont. Engelbr.g Esselte AB Avd.kont. kont.tid v ost. Engelbr.g lörd. o. helgd.aftn Central Ericsson Andreas T111141)1. N. Sjötullsg pal. Tga Esselte 3111 Ericson E A Tvålmitat. Brunnsg Växel Ankn: 5064 Eriksson Eṙi.lit Vedhdie Fabrilizsg. 881 a Ströms. Tryck.avd. Nils F Nord 2371 Eriksson J E Mål.mäst. Boinhus Esting Bernhard Stationskarisförm. N. Kans- 1067b Eriksson Erik Verklflägt. Engelbr.g Eriksson Gunnar Möb.snick. Ruddamsg, ,1 Eriksson G H Verkmäst. N. Centralg lig Eriksson Gunnar Omslagspapper papperspåsar Eriksson G Vulkanisering kont. N. Centralg Estlands vice Konsulat Carl Norenberg N. - bindgarn i pti Staketg , Verkst.,. Skeppsbron i Boet. Hantv.g Ankn G Eriksson boet. N. Fiskärg. 11 B 2882 Exekutionsverket Eriksson Sven Organist 0, pianostärarn. Kungs- Eriksson Aug. Åkare Hantv.g Uppb kont. Rådhuset 137 bäcksy Eriksson E II, Åkare Sjunde tviirg Uppb kont f. Bornhus Klippan 5085 Ericsson, AB John H Pappersv. en gros N, Eriksson J P Åkare Femte tvärg Exekutorernag bostädet Skeppsbron 2 Linfeveili. 1790, 1791 Eriksson Martin Aka.re Kristinelånd 15 Pa Brattfält E, Klippan Eriksson Gunnar Plåtslag. Sjunde tvårg Gävle 2,.,, Broman Hugo, Klockgjut.gr. 1 i* ' Eriksson Gösta R Plåtslag. S. Kanslig. 8.., 5846 Eriksson C A. Åkeri Fjärde tvitrg Fors Ivar, Valbog Eriksson Petrus Plåtelag.rnitst. S. Triidgårdsg. Eriksson. Hilma,-Inlzefru 8. Koppars1.84.g. 19 1,118 Gustafsson Ilj., N. Kopparslagg Ericson Carl E Overinåp. Nyrifispl Lindh C A, S Centralg. 17 Ankn boet Eriksson ;Johan Byggrnäst g, Trogen Lars, S. Rådrn.g. 27 Ericsson Eric Radioförsälj. Ling Eriksson, Maskin AB 3ohn Filial N. Koppar- Exollabriken Henry Thunström N. Kungsg Eriksson K Rätt. Holmsunds gård 72 b i slag g. IS, 4645 Expressbolaget e A Eriksson Fjärde tvärg Endast 40 öre kostar ett telefonsamtal om 3 minuter Gävle Stockholm klockan 7-9 fm. och 6-11 em. (sön: och helgdagar kl. 7-9 fm. och kl em.); under övriga tider 50 öre. Exemplet är belysande för de låga svenska rikssamtalsavgifterna. I telefon kan Ni få en framställd fråga omedelbart besvarad. Att telefonera är därför att spara tid och pengar.

12 Gävle Fab-Fli Värdig och konstnärlig Komp. av Arkitekt AIb. Flink. AR DEN GRAVVÅRD, SOM TILLVERKAS AV OSS. DE UTFÖRAS EF- TER RITNINGAR AV VÅRA MEST KÄNDA ARKITEKTER OCH KONST- NÄRER Å OMRÅDET. TACK VARE EN VÄLORDNAD PRODUKTION KUNNA VI UTFÖRA VÅRDARNA TILL MYCKET LÅGA PRISER. A.-B. BRODERNA FLINKS GRANITSTENHUGGERI, VÄSTERVIK Sveriges största och ledande gravvårdsfirrna. Filial. Nygatan 6, Telefon 488, Gävle. Grundad Bästa fabrikat! Drottninggatan «1111K. cloge16ergs Kappaffär Största urval! Gävle Tel Fa F Bleck- & Plåtslageri - G E F 1 E - Telefon 1509 Rostfria diskbänkar. Koppartäckningen vid Gefle Centralsfation, Referenser: Byggnadsaktiebolaget Gevalia, Gefle Stads Fattigvård, Gefle Centralbyggnads Lindbom & Son, Byggmästare, Magni, Seth, landsfiskal, Alvkar, leö, Norrlands Rör Gefle, Ullström, Edvin, Rörläggningsfirma, Gefle Gefle Kolimport KOL KORS Tel » Fabriker de namnen Fackföreningar se namnen o yrkesreg Fagerlin T Journ. N. Skepparg Fagerlind Eric Hamnkapt. 8. Kopparslag. z Kont. Drottn.g. 56 Fagerström Einar Läk. prakt., mott. v !; Drottn.g Fahlberg Hilmer Avd.eh. Gästrikeg Fahlbom J E Kontr.räkn. 8. Kopparslag.g Fahlstedt J A T3,ygldtnljst. 8. Radm.g Verkst. Näringen 691 Fahlstedt Lisa f)arnfris. N. Skepparg Fahlstedt Harry A Verkrnäst. S. Köprn.g Fahlström Gust. Dir. Kamel-ng Fahlström & Co, AB Kaserng. 75 Tga Danilo E W Esbjörn boet. Falk Olof Kontorist Kaplansg. 23 Falk Sven Oreb.rn. L. Espl.g. 4 Fartygsinspektionen i Stockholms Distrikt 8. Skeppsbron 4 - Andre Fartygsirrep. J Eriksson )13ost. Fastighetsföreningen,Nr 3 Brödtorget u. p. a. Porty. boet. Jfattmak.g. 3 o. Kyrkog. 31, Fastighetskontoret J A Nordenborg N. 'Kungs g , F. Fattigvården Kaserng. 52 Fattigv.b:a kassa o. regist r JFattigv.dir. R Schiöler 490 K Rost. Upplandsg IFattigv.assist. G Johansson ost. Brunxisg MILE Sysslors. C H Andersson exp. S. Slottsö A Ankn bost.,kaserng Fernstedt A E Ha.ndi. Tredje tvärg, tö Sjukavd Filma! kaserng. 73 Mderd.hern Film Augusta Lära Helg,ög S Pavilj. f. sinnessjuka 1326 Film August Sjökapt. S. Fiskarg 7 -- Kök 6065 Film Carin S Fiskarg 7 Härbärget t. vandrare Knserng N. vedgdn En ta 424 Ankn H. vedg,dri Kaserng Vedförsäljn, Kaw.rrig. 157 Favorit AB, Magasin on.,),fr,,,wol, Drottlig Fenix-Heimdall, Försäkrings AB f Tl uv.ii_t..n Shelipar.., Ank1) 5857 G Lundberg bost. thistafsg Fernander Jonas Maskinist, Drotta.g Fernell Anna Fröken N. Siottsw Ferner Ester Litrai Staketg Ferngren Gustaf Handl. Andra magas.g Kafils 3880 Fernkvist Ture M Nfril. I..vonitailiktp) o u 12 hi, Ht riiribibro 5902 Se även Foruquist i). Fernqvist Fernlund Lars 14101i,t1Llir. motrg Fernqvist Ebba Vrli N. Kölmi.g Fernqvist Elin Fröi«,11 Timmtwill.gr Fernqvist Berta dödsni. Fjtird,, tviirg, Se även Femkvist ROMS FAHLSTRO Finberg E N Polisöv.konstpi Vallbacksg Finlands Konsulat Drottn.g Finngård Gösta 1.andesekr. N Kungsg Firmor,..ze itituation Fischer Ingrid Oyinn,clar. lalenthpi, Fisk Lillie Fri ken Nygatan 1" 5953 Fiskeriintendenten i Nedre Norra Distriktet 11142:0 k, rii,11 V 'ging.' Fitinghoff Einar 1 h, N,tuttlbli -. K91)i3nsg. ' Flack Oscar 1: ;; Fältsokl r8g. 15 neusburg Fritz 1>Ableren Agenturfal zsikriv,ki 1" Ty,;, 1 1 it 2 FlensburR Lina vni N,N >vilan ii Flensburg 14a Flensburg & Co AB. F 0 Kyrkog. 82 Fiensburgska Stiftelsen V nkt uv N. Ke pti).g Flink Axel 1:61st+, Leider vid Tgfvkt host 1.:11gell,r,g 8 Tiristn 275 Flink, AB Bröderna tett en h tigg gstitn

13 !Moberg Nils Organist l'a 11 iiistwn Flocks Edvin ltrsisini. v. Islandsg'. 28 Flodströin Mina Kilt lattlterg. Flodström Ester Sett u. trtt si6iingx Flora, Tekniska AB Först st Flora 1i%1 jeidt kont. exp. o. kassa Fabr. laboratorium o. lager Vkstl. Dir. portugis. v. konsul Sven-Osnär Fogelberg Disp. Ernst Jonsson :Kuros. Sten Andersson Dir. Sven-Oscar Fogelberg bost (Försälju.kont. Dir. 'Ruben Nordfett, N Mälarstr Stockholm ) Flytström A S kr. rutviol. läns hushålln,sällsk Brorshor;; 2155 Fogelberg Birger Dir. Kungsbäcksg Fogelberg Sven-Oscar Dir. Bergsg (Somm.bost. Furuvik 35) Fogelbergs Kappaffär Bornh. Fogelberg Drottn.g Inneh. bost. S. Fiskarg Polske Anton Försäkr tinr. Brändströmsg Foleke Sixtus Kont.maskiner Skomak.g Folkets Hus Vaktm. Kyrkog Folkskolorna - Folksk.exp. N. Köpm.g Ankn Kamr. J Joachimsson Folksk.insp. G E Lund6n bost.,kaplansg Folksk.insp. (statens) Josef Andersson bost. V. Ringv Fortsättn.skola exp. Brynäsg Rekt. C Sjöstedt bost. Linn6v Brynäs folksk. Brynäsg Bäckebro folksk Islandets folksk. S. Centralg N. skolan Stakett; gosskolan S. Kopparslag.g gosskolan St. Espl.g rs.-- Skolkök Brynäsg Skolkök N. Kopparslag.g (Böna folksk. Bönan 31) (Kastets folksk. Bomhus 58) (Nyvalls folksk. Bomhus 75) - Skolläk. mott. Smedjet`; Folkskolorna, Högre se Högre Folkskolorna Follin Martin Faktor Karlav. 9 Fonden för Större Arbetarebostäder Portv Borgmäst.pl Ford Kafe & Matsalar Magda Andersson S Skeppsbron Fornstedt F Nygatan Fors Ivar Exekutor Valhog Fors, AB John A Utsäden ärter spannmål toderv. o. gödselmedel kont. o. lag. St. Espl. g. 1 - Exp. o. kassa Inköp o. försäljn - Disp, - Disp. A Jonstam bost t värg. 9 liga. Numnuaroi, 2399 Forsbacka Järnvägsstation Pa Forsbaeka Växel 383 Forsbaeka-Verken Forsbacka jernvks AB (arr. o. drives av Fagersta bruks AB) kont.- tid o 1.3o-5 förd- o Pa Forsbacka Tga Forsbacka Gävle Växel öpp. 8 fm-9 om s. o. helgd fm 1-5 em 382, 383, 2932 Ankn: Platschef övering. Ernst Haglund kont. o. bost. Kamr. G W Blom kont. o. kost. Korresp., kass., kalkylator o. exp.bokhåll. kont. o. bost. Lahorat.ing. kont. o. bost. Hytt- 0. martining. kont. o. bost. Valsvksing. kont. o. bost. Verkst.ing. kont. o. bost. Bygginäst. bost. Lantbr.insp. kont. o. bost. Värdshus, sjuksköt:a, järnvgsstn, trädgd, kraftcentr., Margretehills gård Efter växelns stängning - tvering. Haglund bost - Krafteentr. sjuksköt:a järnvgsstn - Kamr. Blom bost e Florodol 2932 Forsberg E E Banmäst. N. Hospitalsg Forsberg Märtha Blomst.hdl Drottn.g Filial Nygatan Ankn bost. Runebergsv Forsberg Ellida i,1 rölc.,rt N. Ifospitn,lsg. 15 Forsberg Blida vrissss Tirnmerm.gr. 1.1 Forsberg J A leöretd. werral, 91 Forsberg Ond,.1 Ji Forsberg Erik 11ttrs1.iss4. llemsta.. Forsberg John limid,rom. N. ltäilm.g. 26 Forsberg Nils i sisi.res. itunebergsv. 15 Forsberg A Ing. V. liervsg. 42 Forsberg Gustaf Kass. 1 i. initui(lfox. 45 Forsberg E E Kontorist 1:tsseibr4. 14 Forsberg Nils Korresp. Pit KWH] ~kil Växel Forsberg Carl Hjalmar AldskiniKt Runda v. 4 Forsberg C E Rörlägg. Sörby 5690 Forsberg Axel ;Smisk. J iirvstis Forsberg G I Sphrv.för. Akarg. 48 Forsberg E V Stationsinsp. Rudda,msg. 62 Forsberg Greta Strykinrättn. N. Hospitalsg Forsberg Ingrid Telef:st(lok Hagag. 13 Forsberg Karin Telefist(lok.) fru Lcxev. 12 Forsberg Maria Telefist(riks) N. Köpm.g. 28 Forsberg Erik 1.1riidganäst. Lexev. 32 Forsberg Fredrik Tullförv. Nygatan 22 Forsberg Th. Halda-Norden skrivmask.aff Nygatan 15 Forsbom Alfred Snick. Sockerbr.g. 152 Forsby Elektriska AB Kraftstn Forsby Pa Strömsbro Ankn montör bost. Forsby kvarn Forsby Lådfabrik Sven Lindberg Forsby Pa Strörnsbro. 848 Forsbäck Axel Hand.res. Gustafsg Forsdahl Maja Fru(änke) V. Ringv Forselius Karin Telef:st(lands) fru Kungsbäck 5077 Forsell Rudolf Droskäg. Norrtullsg Forsell Emma Fru Fjärde tvärg So även Forssell Forsgren J A Bag.idk. Florav Forsgren E G Rep:r fd, Gustafsg Forsing Herman Köpm. Drottn.g Forsling Johanna Fru 8. Centralg Forsling Werner Förrådsförv. Byggmäst.g. 8 Ankn Forsling P J Skrädd. N. Stapeltorgs g. 17 Forsling Bertil Skrädd:i Hälsingeg. 19 Forsling Anders J Stuv.arb. Fjällbacken Forslund Svante Hand.förest. Lexe 2758 Forslund R M G Hand.trädg. Sätra 2838 Forslund A Lokeld. Sveav Forslund Z Modellsnick. S. Trädgårdsg Forslund Gösta Reklamteckn. o. dekorat. Gammelbropl Forslund C J Rep:r fd, S. Fiskarg.' Forslu.nd Holger Sadelmak. S. Centralg Forslöf Ruben Mudderinäst. Ku-ngsbäcksv Forsman Lilli Fröken Kyrkog. 31 Forsman Otto Sjökapt. Nygatan 71 Forsman P F Vagnsarb. Fjärde tvärg. 56 Forsmark Carl Byggn.syiek. Hemlingby Forsmark Axel Folksk.lär. Hemlingby Forsmark G Kamr. Smedjeg. 18 Se även Forssmark 137 Flo-För Gävle a 5960 Forssell Allan Agentu ri:a S. Strandg. 6 Tga Fellhoab 1358 Ankn bost Forssell Ester Distr.s köt:a Pa Hillebyn c Forssell F Overlär. fd, Hemlingby 5065 Se även Forsell Forssmark Elsa Barn sköt:a Lysg Se även Forsmark Forsström J B Vaktm. Strömsbro 5893 Forström Lars Lantb r. Pa Oppala 3065 a Forström C A Stuv.al b T r åd en 6 P a, St i rns 'ö b ro 3910 Forström 0 S Vaktm. Valbog Foss Gunnar A Frukthdle N. Trädgårdsg Foss Regi Konfektaff. S. Kungsg. 14 Foto & Musik, Firma Joh. Norland Nygatan 37 Fotomagasinet Rapid Birgit Jonsson Brynäsg Fougman C J Verkst.förm. fd, Bäckebrov Fraenkel Karl-Heinz Doktoring. Brunnsg Framtiden, Livförsäkrilgsbolaget Overinsp. G Nylund Staketg Framtidsförbundets Sjukkassa Kass. Brynäsg Frankrikes Konsularagentur :g: Harald Hanngren Växel Namnanrop Korsnäsverken Frantz S Fru N. Fältskärsg Franzen Gustaf Köpm. Valbog Franzén Hj. Lekt. v:a Blomhällan 3350 Abonnenten innehar talregistreringsmaskin., Sieverts kabelverk 5 Sund byberg Tel. Namnanrop: "Meyer! r4 Kabel verk" Franzén B l'iätslag. Holrnsundsg Franzén F 0 Hålslag. 8. Centralg Ankn 1-.)ost 1509 Fredberg C W Verkrnäst. Fabriksg 78 Pa Strörnsbro 4626 Fredin Nils Vörsäljn.ch. N. Rådm.g Fredlund E Lantbr. Hernlingby 5451 Fredman Bertil.Forstniiist. 8. Kungsg Fredman Elisabet Fru 8. Kanslig Fredriksson Jules Dir. Jutes tivolietabliss. 8 Skepparg Fredriksson Arne W Försälj Bergsg Fredriksson J R Lykttänd.förtn. Hagag Fredriksson C Tapets. Arbetshusg Fredriksson E Åkare Femte tvärg Freidenfeldt Sixten Mål.rnäst. Hantv.g Freja Choklad- & Konfektfabrik, AB Ruddarnsg. 15 Chef rikssamt. 575 Exp. 574 Ankn lager Ankn verksnäst. bost. 574 Freja, Försäkrings AB se Skandia o. Freja, Försäkrings AB Freja Magasinet J F Söderberg Kaserng Frelin Harry Kontorist S. Centralg Friden Mandis Handarb.lär:a Valbpg Friman Greta Bröd- o. konfektaff. fru S. Kungsg Frimurarelogen Gevalia Kyrkog. 28 Frimurarelogen Polstjärnan Kyrkog Frisk Cecilia Fröken Kungsg Frisk H E Kondukt. S. Centralg Frisk A Rep.verkst. Brynäsg Frivy Församlingshem 858 Läsrum f. sjömän 858 From Harald Skrädd:i(civ. o. militär) N. Skepparg Bost. N. Skepparg From Lars N. Skepparg Froom Axel Galvanisör Strörnsbrov Frunk E E Förrådsskriv. Holmsundsg Fryden Axel Ekonomichef Måst. Olofsg Fryden Anette Fru Eddag Frykberg Sten Kapellnäst. Brunnsg Frälsningsarmen S. Fältskärsg. 13 Kårexp Ankn friilsn.off. bost 1829 Hospits Bergsg , 2486 Ankn portier 2486 Ankn vedgd Ö. Islandsg Slumstn S. Fiskarg Dövsturnexp. S. Fiskarg Fröberg C E Hand.res. Andra tvärg Fröberg Gunnar Tapets. Skolg. 60 Pa Ströms bro Fröidfeldt Margit Fröken Brunnsg Frösell Bertil Kapt. Bergsg Fröstedt Agda o Sigrid Tredje tvärg Furuvall Harry Repr:ant N. Ringv Fylgia, Försäkrings AB Avd.kont. N. Centralg. 4 Tga Fylgia Skaderegler. Kassaexp o chef - Köpt. B Sundeman bost. Fåhraeus F Löjtn. Bergsg. 60 Fåtöljindustri R Linde Fabriksg. 90 Pa Strömsbro Fällman Åke Exped:r Skiftesv. 5 Fällman 0 B Förrn. Näringsg Fängelset se Straffängelset Färg- & Tapethandel, Runes R Källander Pa (.:1,ävle 2 Färgkompaniet Carl Jacobi AB Drottn.g. 12 Förenade Piano- & Orgelfabriker, AB Pianomagas. o. musikhdi N. Rådm.g , - Försäljn.ch. A Blomqvist bost Förenades Musikhandel AB Fören. piano- & orgelfabr. N. Rådm.g. 12 Föreningen för Koloniträdgårdar i Gävle. Vaktm. bost. Förnell Berta Damfris. N. Kopparslag.g. 8 Försäkringsbolaget Trafik Ömsesidigt 8. hopparslag.g. 15 Försäkringscentralen Folket o. Samarbete N Kungsg

14 411 1~ Mer GEFLE BORGARESKOLA OCH HÖGRE HANDELSINSTITUT Valbogalan 3, Gävle - Tel ) fyraårig mellanskola: inträde efter sexklassig folkskola. Terminsavgift: Kr. 15: 2) ettårig handelskurs: inträde efter flyttning till mellanskolans tredje klass. Terminsavgiffer: Kr. 30: å 50: 3) tvåårigt handelsgyinnasium: inträde efter avlagd realexamen eller genomgången flickskola. Terminsavgifter: Kr. 60: å 75: Nedsättning i eller befrielse frän avgift vid behov efter ansökan. Upplysningar och årsredogörelse från rektor. GEFLE GLASMÄSTERI A.-13. iii iii 1111 specia/affiir i gigis och r N. Centralgatan GXVLE Tel. 3082, 2781 GEFLE RÖRLÄGGN NGS AKTIEBOLAG Grundad 1900 Specialverkstad för Rostfria Plåtarbeten. GÄV LE Konstruktions= & Entreprenörfirma för Centralvärmeledningar, Ventilas tionsanläggningar, Centralvarmvatten och sanitära inredningar m. m. Tel. linjev. 400, 550, 4750 Försäljer från lager smidda och gjutna rör och rördelar, arma^ tur och sanitetsgods m. m. Infordra våra prisuppgiter. 1A.-B. Gefle Kolimport KOL -KOKS Tel Gabrielson H Skeppsmäkl. Braheg Gabrielsson Sven Stuv.arb. Fabriksg. 108 Pa Strörnsbro 5956 Gadd Frida Fru V. Ringv Gahms Försäljnings AB, G Damväsk- o. reseffektaff. Drottn.g Gamla Stadsbudskontoret N. Köpm.g , 1440 Ganz Mimmi Kanslibitr. fru S. Kopparslag, g Gappel fildur Telef:st(riks) fru N. Fältskärsg Garantifirman Radiodrift Erik Lundin N Kungsg Garberg Sven Hand.lär. Kaplamsg Garberg Karin Telegr.exp. Hattniak.g Gas- 0. Elektricitetsverket samt Spårvägarna Köpm.g. 17 Gemens. karrui.kont. Växel 192, 1922, Kalur. Sigurd Eriksson boet 2545 Gasverk kont. o. exp. Växel 192, 1922, 5925 Ankn: fören., verkmäst., f61'8111 jn.1ok. (N. Köprn.g. 10) - Koksförsäljn. Anm. om fel utom kont.tid Bostadsteleforier: Förest. Anders Lovart Brunn g. 32 (Volts.) G. (Forts.) - Verkmäst. Georg Gustafsson Staketg Gasnäst. 0 Simpson Gasvkt - Lykttärid.förm. J. R Fredriksson Hagag. 7 Montör David Hedlund Strömsbro då vaxeln. ä,r stängd Montör Arne Lindblad Atlas 3 Elektricitetsverk kont. 0. exp. Vaxel 1102, 2202, 3202, 3302 Ankn: törost., ing,1«)nt., matareavd., be. siktn.avd. Förråd S. Centralg. 29 Undersen maskinsal N. Köpm.g Transfortn.eentr. 8. Espl.g Ankn Mtitarinsp. 0 1? Björklund bod. IKraftstn Strömdalen 1Ankn Maskinist K Asberg bost. 1Kruftstn Strömsborg kankn Maskinist W Asherg frost. Kraftstri Tolvfors - 1(raftstn Abyfors S. Valbo Atirn. öm fel utom kont.tid: N. Hospitalsg. 10 { Västra v. Hostadstelefoner: Ing. Sven Mortimer Ruddarnsg Byråing. E W Ilarnmorin. Staketg Mehius Stakotg. 15 Drift sing. S Lundqvist 27 - Kont.eb. N Onmtatssmi 81,111«,tg. - Vorkmilt-tt. 11' 11,,dlund N. ilompitalmg. 10 Montör C1 Kramon lojärdo tving. 44 Montör 0 Womal6n Oriitimg (.orts.) Vid Fel-anmälningar,0 LEDNINGAR T,I och i\riaste D K O N T O R S TID GAS Ring: Gävle 192, 1695 (Forts.) Montör.E Sjökvist Ströindalen 3886 Montör E Lindeberg 5 Kanslig, Montör. E Eriksson Tiodio tvärg Alasldnist Axel Berglund,1:iruvgsg ' par väga, -- Kont. oxp. 0. törest. nbc/ 1102, 2202, 3202, 3302 xragnholl (trafiknäst. verkmäst.) 1883 Gauftin David ltekt. Strörnsborgsv. g 945 Gavlegårdarne, AB - 1i;xp. St. Espl.g lilrynikg By,y4,!niist.g Hårde t.v,ir! Korsnäsg Sjätte tvärg, Sjatte tvärg Skornak.g Centralg Sörbyg, Gavlestadens Uppressningsanstalt A Sundqvist llattniak.g aavieverkeq, AB 11rynasg. 13 To (litvleverlzen hostidlnlont.. kn,ssit 0. exp., kok-- avd., inglont forrild, dis]). Dis p. hvull Wildtuid boet

15 - 139 Ge. se även Gaw (lene Manufaktur AB 9 5 lörd. Oedeborg Signe Vaktt srest. Engon.r.g. u 9-2 Va 67 Strömiibro Tga Matnifirkturholn,g Växel e. Gefle Aekumulatorstation P J ohansson N. r konto reit id Kpt*ig lt Cone Bryggeri AB Malt 0. läskor. tribunal. SI vatten malt kont.ta 16rd, %\ 7.3K-15 Gustafsbro Tga Utuatafsbro trän./ 113 Gefle Mejeri RO C rofi00011f4 14 Mejeriförening u. A»ko: p a. Orderkont. Gefle Metallgjuteri G Drthhivist Sikviksg. 2 Kassakoilt. s (1 hoht. 8. Köprn.g 3 Dist). Gell 1Vlissionsförsainling Tappu. 13etleli.ltyrItan vaktin. 8. Centralg. 9 Vorkst.kont. Preilikstolar Nederl. N. Contralg. 2 Past. Sven Lindqvist Gustafsg. 12 Nedkyl. Femte ta i.g. -- hist. Vilip (lötegård S. Kopparslag.g. 15 Disp. N' Stål bost. - Församl.syst. iärta Nordström S. Central Kamr. E Johansson boet. g Skog,rnurs missionshus Efter kontorstid Tjänsteni. P Skogsberg bost.... Ved:inöst. S Eriksson bost, (Omb. Oekelho 89, 16(3) (Omb. Storvik 292) (Omb. Hofors 384) (Ornb. Tierp 116) (Omb. 3rånkarbo 2) Gefle Centralbyggnads AB Kont. Centralpl. 5 Centralg. 4 N J Norin Gefle Dagblad.flattmak.g. 14 Redaktion opp. 3 em-3 fin Växel X558, 86 Efter 6.3o em även 626 Annans- 0. kassakontor 8 fm-6.30 em Växel 626 Före 3 em även 558 Faktorskont, 786 Gefle Elektriska AB N. Kopparslag.g, 3 Växel (Filial Sandviken 3934) Bostctdstelefoner Ing. R Idhernan Kont.ch. E Bäckström Verkmäst. J Nordin 1108 Gefle Fastighetsbyrå, A Lindqvist Nygatan Gefle Folkpark, AB Sätraåsen 4376 Gefle Frivilliga Skarpskytteförening Rödjningen 923 Gefle Galosch- & Skoförsäljnings AB Skodon läder o. Hälsingb:s galoscher Kyrkog. 29 Tga Galoschbolaget Linjevälj. -- Kont. 52 Chefskont Galoschlag , Sko- o. lä.derlag Butik Drottn.g. 33 Dir. R Löfgren Runebergsv Försäljn.ch. II Bakke N. Rådrn.g. 28 Lagerchef J Holmgren 8. Fiskarg. 7 Res. A Sandin Kyrkog. A Gårdskarl bost. Arbetshusg. 78 Gefle Glasmästeri AB Fönst.- o. spegelglas N. Centralg. 8 - Aff. o. bokt. * 2731 Kont. o. disp Gerh. Nilsson bost. S. Espl.g Gefle Intecknings Garanti AB Kont. Centralpl Gefle Kolimport, AB (Kolbolagot) 8. Strandg. 12 Tga, Kolimport - Exp. o. försäljn. 1588, 1688, 4288 K a8s Disp Försäljn.ch Kokssortor.Vk vid Houcken Disp. V Sundgren bost Försäljn.ch. A Boman bost 5268 Gefle Köpmannaförening Drottn.g. 25 Ackordsförniedl. o. rikssamt. -- Solid.upplysn. Inkassoavd. Gefle Makaronifabrik. AB S. Centralg. 27 Tga Geflemakaroni Kont. - Ankn fabr. Ing. G Arthur bost. Kontorist Nils Rothpfeffor bost. Tala nära taltratten, 1597, Ic Abonnenten innehar talregistreringsmaskin men icke högljutt. 114 Gefle Moderata Förening N. Strandg. 29 Gefle Mönster- o. Syateljé GerrnundHson & ()st- 115 inn(' Hattmak.g. 11 Gefle Obligationskontor Brynäsg. 1 Dalapal - Ankni Dir. F L Eriksson hot. Gefle-Ockelbo Järnvägsbyrå S. Kungsg. 1 Gefle Omnibussbolag Drottn.g. 47.E Hallström bost. Kyrkog. 31 Gefle Porslinsfabriks AB Kont.tid lörd S. Kungsg. 57 Växel 116, 1649, 2082 A nkn,: Bokf, o. kassa Försiiljn. Exp. Driftsing. Gefle Posten Nygatan 33 Red Huv.redakt Annonskont. 55 Kassa kont. 635 Bestiilln.kont, o. faktor 1681 Efter- 6 ern:.red. rikssamt. 55 Bostodstele fon er - Huv.redakt. Axel R Olson 3401 Red.sekr. Erik Boclån 3834 Gefle Rörläggnings AB Grabig Värme- vatten 0. avloppsledn. rostfria plåtarb. kont.tid Andra tvärg, 15 Linjevälj. 400, 550, Bostadstelefoner Ing. J Dahlquist Kont.ch. D Landströrn - Verkmkst. 11j. Andersson Gefle Skomagasin Adrian Carlsson 8. Kungsg 27. Gefle Sport- o. Gymnastikförening Sekr, Hantv.g. 22 Gefle Stadsbibliotek Exp lörd St. Espl.g. 1 (Sjönlanskyrkan) - Ankn stadsbibbio Gefle Stenhuggeri A Bergander Drottn.g. 43 Gefle Såpiabrik Kont. N. Skeppsbron 1 Tga Såpa Linjevälj. Chef Försäljn. o. exp. -- Kassa o. bokf. Ledn. ej intagen i linjeväli. - Fabr. Stapeltorgsg. 13 Gefle Tennis, AB Kungsbäcksv. Tennishall V Bergsg. 41 Gefle Valskvarns AB Gefle Vapen Tidskr. f. Gävleb. län Centralpal. Växel 5424, Gefle Vapen Lisa Åström Tob.hdl N. Rådm.g 10 Gefle Ved- & Trävaruaffär Nyström o. Gutke N. Hamnpiren Gefle Angväfveri AB Åkarg Linjevälj Priv. samt. m. personalen undanb. Kont. Disp. H Miller - Lager Ing. F Idre - Portv. Bostadstelefoner - Disp. H Mtiller Kyrkog Sornm.bost. Klasro - Fabr.ch. Helmuth Miller Kyrkog Ing. F Idre N. Rådm.g. 28 Lagerchef Gösta Lindhe 8. Kopparslag g Hand.res. Carl Fr. Nilsson Drottn.g. 1 Hand.res. Gustaf Johansson S. Skepparg. Hand.res. G Löhman 5. Fiskarg. 3 - Hand.ros. Herbert Källberg Mäst. Olofsg , Ge-God Gävle Mlf Elektriskt fördelaktigast hos GEFLE ELEKTRISKA A.-1101,. N. Kopparsiagareg.3 Tel. Växel 6084 Gefleborgs Advokatbyrå Drottn.g. 16 Tga Advokatbyrån Växel 1712 Ankn: Adv. G Hultin Adv, G Harnmarbäck Adv. K E Nygren Inkasso- 0. solid.avd. Kassa o. exp. Bostadstelefoner Adv. G Hultin Florav. 9 9 Adv. G Hammarhäck Engelbr.g Adv. K E Nygren Hattmak.g Gefleborgs Läns Moderata Förbund N I Roslund Drottn.g Ankn N I Roslund bost 4817 Gefleborgs Läns Sparbank Kyrkog Styr j V ksti. dir IVBa 1( st. tm Talhytt f. allmänh Gefleborgs Läns Ungsvenska Distrikt Drottn.g Gefleborgs Tandklinik N. Kungsg Gefleborgs Tryckeri AB Nygatan Ankn bokb:i 1681 Kassa o. kont. 55 Getleortens Mejeriförening u. p. a. Huv.kont Nygatan fvkstl. Dir. Hans Persson ABost. Kungsbäcksv Gefle mej:i kont. V. Islanclsg , 1870, 3570 pisp. E Lundkvist Bost. 5. SjötuLlsg Ankn mej:i 368, Ankn Mej:a A Svedin boet Mej.förest. A Swahn bost Minutaffärer Andra tvärg Drottn.g Kungsbäcksv Kanslig St. Espl.g Centralg S. Centralg S. Kungsg Se även ab.förteckn. sid Geier C Borstfabr. Kloekgjut.gr Gelhaar & AspengMns Eftr. Nils Nordström Musikaff. N. Kopparslag.g Ankn inneh. bost. N. Kanslig Gelhaar Qvintus Musikfanj. N. Kungsg Gemzell Ture eiviling. kont. N. Rådm.g Gemzell Iwan Overkontr. Gustafsg Gens Th. Församl.diak. Bergsg Gerdin 8 Linjeförrn Lexe Gerling Birgitta Damfris. Drottn.g Gerndt S Byråassist. Tegnftv. 10 B 1283 Gersvold Sara Fröken Ban6rg Gester F Leon Konclit. Nygatan nd 29 g 5724 Gesters Konditori Carl Sjöstrand Nygatan Gevalia.. Byggnads AB - Exp. St. Espl.g Dalapal. 977 Gevaliapal Staketg St. Espl.g Gevalia, Svenska Skolmaterial AB Tga Gevaliaförlaget Växel 2829 Gevaliarosteriet se Engwall & Co. Kommanditbolaget Viet. Th. Gezelius Anders Fastigh.äg. Gustavsg. 6 Gezelius Margit Fröken Gustafsg. 3 Gilck Harald Bryggmäst. Brunneg. 47 Gille Otto Rep:r 8. Centralg. 33 Gillgren Signe Telef:st(lands) fru Sjätte tvärg : Gillströrn R Fabr:r Drottn.g Gillström Sixten Ing. Lutherg Giroström F Hand.förest. Kastet 694 Glas & Porslin Lorentz Karlsson Drottn.g Gloria Färgeri o. Kemiska Tvättanstalt Inlämn. N. Centralg Ankn fabr Gnospelius Harry Mål. Holmsundsg Godtemplarträdgården 8. Kungsg

16 Gävle God-Gäv GRUDthl-KEDJAN VINTERTIDENS TRAFIKSKYDD Godthem Restaurant Signe Johansson N. Köpm.g Goring Erik Tockn.lär. S. Skeppsbron Gossexpressen Smedjag Gothia, Försäkringsanstalten Oms. Agentur Disp. 1V Bengtzon N. Kopparslag.g. 7 42, 838 Agentur AB Lars 0 `Valldia Hamntorget 220 Gotthold Artur Verkmäst. S. Centralg Goude A L Verksnäst. Brynäsg Graan G Ad. Fabr.ch. Hantv.g Se även Grahn Grabig, Gefle Rörläggnings AB se Gefle Röriäggnings AB Grabig Grahn G Alb. Polisöv.konstpl N. Slottsg Se även Graan Granat Betty Damskrädd:i Albion Grassat J E Verkmäst. N. Hospitalsg Granath Martin Gårdsäg. Gustavsg Granath Axel Skrädd. S. Kopparslag.g Granbom K Y Kainr. N. Rådm.g Grand Hötel Börspl. Växel Namnanrop Grand Hotell Direkt ledn.: Kont Granholm Paul Stadsbud N. Fältskärsg Granlund Edith Spec.aff. Bäckebro 3198 Granqvist E Byggmist. N. Köpm.g Grapes Minne, Adolf Västra v Granars Axel Dir. S. Fiskarg Granars Allan Landsfogde Pa Hagaström Green P J Biläg. S. Slottsg. 16 Grees Ellen Modeaff. S. Kungsg. 9 Se även Grähs Groen Warner Kapt. Drottn.g. 4 Grohmann N Spec.aff. Nygatan 31 Kont. - Ankn inneh. best. N. Rådm.g Ankn Åke Grohmann bost. Hantv.g Grohmann Nils Spec.aff. Centralpl Filial Bergsg Ank.n. bost. Blendag GruUn 0 M Ing. Kont. o. fabr. Abyfors Pa Södra Valbo Bost. N Kopparslag.g Grundberg Karin Fröken N. Fältskärsg Grundell Olov Arkit. Kyrkog Grundell 0 P Major Löfudden 3002 Grundstedt, Bröderna Lådfabr. Bomhus Pa Gävle Grundstedt K W Tulltillsyn.m. Bomhus 3206 Grundström Hans Konsulent S. Skeppsbron Grundvig E Bilverkst. Staketg Gruva Robert Overpostiljon S. Centralg Grähs K G Åkare Ramna Sörby 2994 Se även Grees Grönberg Elma Fru Skomak.g Grönblad L H Hand.res. Brynäsg Grönblad A Past. Staketg Gröndahl Karl Elektr. Skomak. g Grönlund AB, A E Fiskexport Kont. S. Skeppsbron , 3090 Ankn exp. o. lager S. Skeppsbron Ankn Nils Grönlund bost. N. Fältskärsg Fiskredsk.avd. 5. Skeppsbron Ankn lager Första magas.g Sportaff. Drottn.g B Einar Grönlund bost. Tredje tvärg Grönlund A E Grossh. 8. Skeppsbron Grönlund 0 Linjearb. Strömsbro 478 Grönlund Per Chef f. Aga-Baltios filial 5. Skepparg (Sommlost. Bönan 63) Grönqvist Aina garnfris. Drottn.g Granqvist J P E Tullrnäst. Brynäsg Gudmundsson G F Kärnmak. Fjällbacken Gudmundsson C A Stuv.arh. 8. Kopparslag.g Guldsmedskompaniet, AB Drottn.g Gult Oil Company AB, Svenska se Svenska Ordf Oil Company A.I4 Gullbrandsson R Veterinär(stads) 8. Fiskarg. : Gumselius' Maskinaffär Filial, fd Inneh. B Ar- widsson N. Körnings Gummikompaniet Vulkanisering 8. Trädgårds g GisrAe Mandis Fru Akarg Gunnarsson Torsten Ratt- mössaff. Nygatan Gustafsbro Bryggeri AB se Gefle Bryggeri AB GustalOn G E Posttjrn. N. Kungsg. 23 Gustafsson Gustavsson se även Gustafssons Gustafsson Sigurd Agenturt:a Drottn.g. 56 Tga Sigurd 2937, - Ankn boet. Staketg. 9 Gustafsson Sven Agenturf:a Hälsingeg. 11 Gustafsson Albert Arb.förm. Mäst. Olofsg. 17 Gustafsson, Handelstryckeriet Carl G Boktr:i N. Fältskärsg 3 Gustafsson D E Droskäg. Akarg. 50 Gustafsson Hj. Exekutor N. Kopparslag.g. 26 Gustafsson Fanny Fru S. Kungsg 2 Gustafsson Hilma Fru Hemlingby Gustafsson Hulda Fru Bomhusg. 15 Gustafsson Hulda Fru Sjunde tvärg. 52 Gustafsson Klara Fröken Kaplansg rrwrnb Gefle Kartongfabrik AXEL OLUND KARTONGER ALLA SLAG Telefon 1587 Gävle Bokstuga, Lånebiblioteket Möller & Lin.dquister N. Kanslig Gävle Bryggeri AB se Gefle Bryggeri AB Gävle Dagblad se Uefle Dagblad Gävle-Dala Hypoteksförening Kyrkog Gävle-Dala Järnvägar se Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle Gävle Droskägares Inköpsförening u. p. a. Sta- ketg Gävle Elektriska AB se Gefle Elektriska AB 2734 Gävle Elektriska Vedgård Nygatan Ankn inneh. bost. Vågskriy.g Gustafsson & Wallberg Gunimiverkst. St. Es Gävle Evangelisk Lutherska Missionsförening 5364 pl.g. 17 Sjöm.kyrkan N. Strandg Bror Gustafsson bost. Marielund Gävle Fackliga Centralorganisation Gustafsson Robert Gördsitg. Bangårdsg. 20 Ordf. Erik Lundin. Lusta feg Gustafsson Georg Ing. Staketg Kass Edv. Karlsson Fjärde tvärg. Gustafsson N Kont.ch. Staketg Gävle Fartygsbefälhavaresällskap Gustafsson S Köpras. Fredriks. 47 Hemsta 2037 skans Gustafsson Harry Lagerchef Brunnsg Gävle Fastighetsbyrå se Gefle Fastighetsbyrå Gustafsson Nils Lantbr.ing. statens, Linn6y. Gävle Fiskförädling A E Grönlund 5. Skepps 3675 Gustafsson Elsa Modeaff. Brynäsg bron 4 Gustafsson F Mur. Lexe ' Gävle Folkkindergarten Ovre bergsg Gustafsson Josef Past. N. Kungsg. 19 Gävle Folkpark, AB se Gefle Folkpark, AB Gustafsson K J Rörarb. Lexe Gustafsson E W Sjökapt. Lysg Gävle Fotografiska Magasin G Håkansson N Gustafsson K Skogv. Pa Oslättfors 195 b Slottsg. - 8 Gustafsson J E Skrädd. N. Centralg Gävle Frivilliga Skarpskytteförening se Gefle Gustafsson Gustaf Skrädd.rnäst. N. Fiskarg. 8 Frivilliga Skarpskytteförening Gustafsson J W Slakt.aff. S. Kungsg Gävle Fruktdepåt AB Drottn.g Gustavsson Ernst Stallmäst. S. Slottsg Förest. E Lindqvist bost. Skogvakt.gr Gustafsson A Vagnsrevider. Kålhagsg Gävle Fysikaliska Institut Einar Smedman N Köpm.g. 16 Gustafssons Slakteri AB, Sven 0 Chark.aff. N. Gävle Första Baptistförsamling Brynäsg. 6 Kopparslag.g. 13 Växel , 3085, 2466 Promanuelskyrkan 1365 Filial Brynäsg AProdikstol 3865 Efter växelns,stängning Past. Oscar Ingwall Nygatan 59..._ 3881 Fabr:r Sven 0 Gustafsson N. Kopparslag.g. Gävle Galosch- & Skoförsäljnings AB se Gefle Galosch- & Skoförsäljnings AB Styckmäst. Erik Gustafsson Stigsiuud Pa Gävle Galvaniseringsfabrik A Sjöström N Strömsbro 3085 Harnnpiren 2246 Gustavsson se Gustafsson Ankn verkslkont Gutke Gustaf Faktor N. Köpm.g Gävle Glasmästeri AB se Gefle Glasmästeri AB fyllberg K J Kondukt. fd, Strörnsborgsv Gävle Gravyr- & Guldsmedsverkstad B.rurmsg. Gäfvert Robert Foiksk.Iär. id, Brunn.sg '7 Gäfvert G R Kass. N. Kanslig Gävle Handelsinstitut N Hayde N. Kungsg. 5 Gällstedt Wilhelm Bankdin. Kyrkog Gävle Järnvägsstationer se rubr. Järnvägssta. Gällstedt Ivar Banktjur,. N. Slottsg. 6 3%7 Hurler Gästrike Hemslöjd Enander & Carlsson N Skepparg. 10 Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund Drottn.g. 16 Gästriklands Brandstodsbolag Centralpl. 5 Chef Kassa o. exp Gästriklands Gymnastikförbund Sekr. Islandspl. 1 Gästriklands Revir se rubr. Domänverket Gästriklands Vägdistrikt Kjell Ljungberg Staketg. 7 Gästriklands östra Domsaga Kyrkog Kansli - Häradah. - Tingsya,ktrn bost GÄVLE: Myndigheter och allmänna inrättningar återfinnas å sina resp. namn Gävle Ackumulatorstation se Gefle Aekumulatorstation Gävle Antikvariat & Konsthandel Ebba Asping- ton N. TVI:drag,. 8 Gävle Arbetareförening Bibliotek Nygatan 21 Ankti yakl.m. 1.mst. Gävle Arbetarekommun Vsa,ktsa. N. Strandg 15 Gävle Arbetarsångförening Ordf. E 1, Stenberg Ile rrgå rdsgr. Gävle Arbetsstuga för Barn 8. Kungsg Gävle Bageriförening 13rylliiag. lä Gävle Bilförsäljnings AB S. TrädgArdsg. 3 - Kont. 3649, - Ankra. verks', - Anka Axel I, Anderason bon. Verkinkist. how, Gävle Bilverkstad MIK Inoi wrg N, (.entralg, 24 Gävle Bleckslageri ()Ismail & 8. Slorisg. 26 Gävle Bok- & Mumikhandel L Lindqvist Nygatan 26. Gävle KaM AB 2154 N. Kanslig. 7 1 T. Siottsg S. Kungsg Skeppsbron Gävle Kappmagasin L Pamp Drottn.g Gävle Karamell AB Brunnsg. 58 Tga Karamellbolaget 4104 Gävle Kartongfabrik Axel Olund Köpm.g. 22 Gävle Kemiska Station se Kemiska, Stationen Gävle Kemiska Tvättinrättning H Haugan St Espl.g. 17 Gävle Klichéanstalt Carl Larsson L. Espl.g Efter 5 em Gävle Kolimport. AB se G-efle Kolimport Gävle Kommunalarbetares Samorganisation Isidor Bohlin Femte tv-ärg. 35 Gävle Köpmannaförening se Gefle Köpmanna - förening Gävle Lasarett se Lasarettet Gävle Lotskontor se j u1 1...,syerket o_ t 5859 Gävle Lådfabrik ila n ne i Gävle Makaronifabrik. AB se Ciefie Makaronifsiwils. AB 489 Gävle Manufaktur AB se (.:e!. 1,, MAnutakt ur AB 1383 nu i ltdr Gävle alar morind last sysii sso i N y - - galan Gävle Maskinskrivningsbyrå, & Kopieringsan statt Sigrid sl ssida)in N gävle l). H:ejer,. se Gel loortens Mejeriferening 1535 Gävle Metallgjuteri se (sno, Metsils:lillen 3649 Gävle Missionsförsamling se k ;ode 311$8i Gävle Moderata Förening se Gefle Moderata' 3806 Fisselling Gävle Motorfabrik (list. Janisson Näringen.., Gävle Motorsällskap Tövlingsleal. Brunnsg Gävle Mönster- sv Syateljé se (lene MOnster $yat.elj6

17 Gävle Nya Reparationsverkstad ()see r Jansson Andre tviirg vitimsg. 7" 3483 Gävle Nya Stuveri AB Drot t n fb6 Tgit Sto itts; Unice,/r. - Iljellusiröm h.4188t1 \ Å vien.kellt, 1. arl) Materialriiti Kiosk F1.,,,iriksel;axe4 -.- Kust hät sa rb.kont..1'i)rsilt I I lag ds,g. Väntrum t. hin., hamn Gävle Nya Angfärgeri & Komiska Tvättinrättning G \V VtiestKee keeerug. 70 Gävle-Ockelbo Järnvägsbyrå Nto l MO-OM: ;i 111V iigstly 1'4 Gävle Oiunibussbolag se Oefle Omnilnissboleg Gävle Pantförsäljning Nils Arblerssoit Ru,ltlamsg. 33 Gävle Paraplyfabrik E.L Kindahl N. Kungsg Gävle Pianofabrik Strömsbro Gävle Pliggbandsfabrik, AB Sätra Ankn Vorkinäst. E 0 Hagstedt bost. Gävle Plåtslageri AB N. Fältskärs, 26 Gävle Porslinsfabriks AB SV G e fll, ' POrS1 i i 1411 briks AB Gävle Portföljfabrik Hj. Jakobsson N. Celltralg. 6 - Ankn febr. N. Centralg. 4 Gävle Posten se Gefle Posten Gävle Postkontor so rubr. Postverket Gävle Radioklubb Sändarstn Stadshuset Ankn Sven Bornholm bost. N. Köprn.g. 4 Studio N. Kungsg. 15 Gävle Rörläggnings AB Grabig so Gefle Rörläggnings -AB Grabig Gävle Sambageri, AB Skomak,g 8 Gävle Skoltandvård 1slandsskolan Gävle Skomagasin se Gefle Skomagasin Gävle Skorpbageri E H Lindqvist Holmsundsg Gävle Spisbrödsfabrik Ps Strömsbro 2229 Gävle Stads Belysningsverk o. Spårvägar se Gas- o. Elektricitetsverket samt Spårvägarna Gävle Stads Erkända Centralsjukkassa N. Kungsg , 164 Gävle Stads Pensionsbyrå Opp. 1-4 lörd Kaserng. 52 Gävle Stads Skolor för Yrkesundervisning N Strandg Rekt.exp. - Rekt. Helge Wilandh bost. Drottn.g. 8 Husmodersskola Akarg. 68 (Verkst.skolor för verkst.mekaniker o. motormekaniker Steneborg 1 --1,För elektromekaniker o. snick. - Vaktre. Paul Engström bost. Kyrkog. 14 Gävle Stads Sparbank Nygatan 18 - Exp. o. dir. Styr. Talhytt f. allmänh Vaktre. boet. N. Kanslig Gävle Stadsdispensär 1)1. Nyr6n 6 7 fred. 5 6 S. Strendg >iHpensiirshOt:a Alice Erikson borit. N. kauslig. 1 Gävle Stenhuggeri HO I 'fl(' 51,1111iiggeri Gävle-Stämplar, Firma Algot lionglshon Brymisg. Gävle Stängselfabrik 14 A earlborii N. Skepparg Gävle Såpfabrik HO ( Siipt'abrik Gävle Tandklinik Mott lörd Central pl. :3 Gävle Teater Staketg. :35 Biljimnt loörköpskont Vestibul Vaktiii. - Foaj() Gävle Telegraf- o. Centraltelefonstation samt Telegrafverkets tjvriga Avdelningar se rubr. Telegrafverket Gävle Tennis, AB se Gofle Tennis, AB Gavle-Tryckeriet, AB Drottn.g Chef Gäv-Göt Gävle Gävle Vulkaniseringsverkstad, AB N. Kamin g. 1 2 E on t Verkst. Lager -- Ankn Fahr:r E Jonsson bost Verkinämt. Gunnar Andersson. bost. Gävle Angtvättinrättning 0 Jonmon 8. Strand g Gävle Angväveri AB se Gefle Angväfveri AB Gävleborgs Advokatbyrå se Gefleborgs Advokatbyrå Gävleborgs Läns Arbetsförmedling se Arbeteförmedling, Gävleborgs Läns 640 Gävleborgs Läns Barnavirdsförbands Mödra Spädbarnshem Hagaströrn Gävleborgs Läns Centralkassa för Jordbruks kredit Förening m. b. p. a. Centralpl Ankn Dir. Per Svensson bost. Hattrnak.g Gävleborgs Läns Fiskförsäliningsförening u. P. a. N. Skeppsbron 1 Tga Gävleströmming , Gävle Trävaruexport Bröderna Lax St. Hol- Ankn lager S. Skeppsbron mon Försäljn.eh. Per Hansson bost. Brynäsg. 22 Gävle Tullkammare H rubr. Tullverket Gävle Vaddfabrik Karl o. Knut Itamström Försälj. D Holmlund bost. N. Hospitalsg. emlingby Gävleborgs Läns Hushållningssällskap se Hus Gävle Vagnverkstad, AB Upplandsg. 18 hålliningssällskap, Gävleborgs Läns ----yorkst.förest. kont Gävleborgs Läns Landsting se Landsting, Gäv- - ibost. lehorgs Läns Veket. r o. förrådskont. 417 Gävleborgs Läns Lantmäterikontor se Lant Gävle ValskVarns AB se Gefle Valskvarns AB rnäterikontor, Gävleborgs Läns 4043 Gävle Vapen se Gefle Vapen Gävleborgs Läns Moderata Förbund se Gefleborgs Gävle Varvs- o. Verkstads Nya AB Läns Moderata Förbund lörd Tga Geflevarvet Gävleborgs Lans Skogsvårdsstyrelse se Skogs Disp. vårdsstyrelsen i Gävleborgs Län Gävleborgs Läns Sparbank se Gefleborgs Läns 'Växa 285, 29 Verksnäst. K H Larsson bost. Sparbank 4804 E f ter kontorstid Gävleborgs Läns Stadshypoteksförening N Disp. Hedlund bost Strandg Maskinverkst. 165 Gävleborgs Läns ömsesidiga Skogsbrandförsäk Förråd ringsbolag Centralpl , 6143 Gävle Ved- & Trävaruaffär se Gefle Ved- & 2965 Gävleborgs Länsstyrelse se Länsstyrelsen i Trävarrraffär Gävleborgs Län Gävle Velocipedaffär, AB N. Koppa,rslag.g. 18 Gävleborgs Tryckeri AB se Gefleborgs Tryckeri 4645 AB Gävle Velocipedfabrik E & H Pettersson 5. Gävleortens Mejeriförening se Gefleortens 449 Centralg. 18 Mejeriförening u. p. a. Chef 5897 Göransson Anna Fru N. Kungsg Ankn bost Göransson E W Linjearb. S. Kopparslag.g Kont. 3908, 5320 Göransson Sven H Linjeing. bost. Bergsg Ankn lager Exp 3908 GörTtsirEamV Landsfiskal N. Centralg Ankn febr 1908 (Sornm.bost. Furuvik 13) 2589 Försäljn.lok. Nygatan Götas Matsalar Göta n L. Espl.g Götberg C J Fiskhdle Femte tvärg Götegård Filip Past. S. Kopparslag.g Svara med Göthe E A Disp. Fridstapl Göthe Olga Fru Lutherg nummer eller namn, 1800 Göthe Greta Fröken Nygatan ej med»hallå». Göthe Ingrid Fröken Kyrkog Götherström Ellen Fröken Lutherg SE TILL att även Ni blir upptagen i yrkesregistret inom de branscher, Ni representerar. Upplysningar lämnas ber e dvilligt å Eder Rikstelefonbyrå namnanrop»rikstelefonbyrån».

18 Gävle Haa-Ham 142 och G. M. C FlSrslilj are av BUICK, CHEVROLET, OPEL, PONTIAC OLDSMOBILE,, BLITZ, BEDFORD automobiler, motorcyklar, automobil- och motorcykelgummi, bensin, oljor etc. Körskola, ackustation, reparations- 'Verkstäder. Bärgningsautomobiler i Storvik och Gävle. Telefoner i Storvik: Linjeräljaretelefoner: Kassa och bokföring 59 Direktör, kontorschef, fakturering 159 Butik ** 259 Icke linjevdtjareteleioners Lagret ****** ****. Verkstaden AKTIEBOLAGET BRÖDERNA HANSSON Bostadstelefoner i Storviks Dir. W. Hansson 259 Fabr. A. Hansson. 152 Verkmäst. S. Brandt 310 Försäljare M. Nyman 302 Kont.chef Gustav Berglin 123 Lagerförest. K. 0. Forss 359 Telefoner 1 filialernas GÄVLEFILIALEN, N. Centralgatan , 4359 o Kontoret Lagret, 0. Hanssons bostad L. O. Göranssons bostad 359 Verkm. bost. Försäljare Il. Anderssons bost. H. Forsings IIEDAIORAFILIALE.61. Sveavägen 4. Kontoret Carl Eriksons bostad Nore Englunds bostad BOLLNÄS: Harald Lindberg Harald Lindbergs bostad SANDVIKEN 4359 ankn, 6059 anka, , ankn. 558 ankn Röste DRICK alltid HELSANS Kontrollant Professorn VICHY SODA SELTERS VATTEN Med. Dr. Greve Carl 71. Mörner. Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.011. i Gefle Telefon 329.,ffleirnimmem.m UPSALA BROD ERIC HAGELIN. Tel Haag J Skeppsmäkl. bost. N. Kungsg Kont. AB Bröderna Löfgren N. Skeppsbron 1410 Haagen Andreas Lärov.adj. Skomak.g Haand i Haand, Försäkrings AB Huv.agt. E Hagström Nygatan 7 Hadders Knut Köpm. N. Kungsg. 3 Hadling Einar Försäljn.eh. f. AB Hadar Schmidt Eddag. 5 Ankn 5551 Hwgerstrand, AB P J Skeppsklarer. sped:rer befraktn. o. ångb.agt. Hamnen Tga Ikegerstrand Linjevälj. Chef befraktn. o. utrikes ångare Adolf Videnstam 28 Spedition massgods: järn kol koks malm trävaror B Hallengren 734 Klarer. o. östersjöbefraktn. H Stertzell 2328 Styckegodsbåtar o. spedition G Magnusson 2088 Kassa o. bokf. Ingeb. Ljungberg 2088 Ledn. ej intagen i lim' evälj Utkik vid Houcken o. Transpbol. kolgd Bostadstelefoner Skeppsmäkl. A Videnstam Sped:r B Hallengren Korresp. H Stertzell Kontorist G Magnusson Kontorist Å Hårdensson Sped.förm. M Rosengren Hagaströms Tegelbruks AB Fabr. Pa Hagaström. 338 Kont. Centralpl. å 58 Hagberg Nils Hand.res. j. Islandsg Hagberg C A Skrädd.mä.at. Byggrnäst.g Hagelin Gunh. Mjölkaff. Skolg. 46 Pa Strömsbro 3354 Hagelin Eric Parti- o. agenturaff. S. Fiskarg Rost. Vegag Hagelin Werner Reseinsp. N. Fiskarg Hagelin Greta Telefiat(riks) Kaplaneg H. Hagelind Kassaskåpsfabrik, AB Hans Nygatan 41 - Ankn verkst.kont. - Disp. K G Boman bost. S. Kopparslag.g. 15 Haggren Signe Fröken S. Centralg. 41 Se även Hagren Haglund Alb. Agenturaff. Nygatan 37 Haglund TheAse Fröken Drottn.g. 10 Haglund Anna Hand.förest:a Runebergsv. 12 Haglund J S Kriminalkonstpl fd, Hemnäs Haglund & Co, L Möss- datriha,tt- o. fälbhattfabr. Hantv.g Tga, Elhå Växel Ankn: Order o. exp. Inköp 0. provlag. Kassa o. bokf. Chef Fabr. o. rnarket:i Chauff. -IFabr:r Sven Haglund bost. N. Skepparg. 4 --ASomm.bost. Sandvik 1Fabr:r Bror Haglund bost. Valbog. 41 (Somm.bost. Svallet Bönan 1) Haglund K J Urhdl Nygatan 39 - Bost. Engelbr.g. 20 Haglund Ernst Overing. Pa Forsbackni Vaxet Haglunds Eftr., H Edit Mattsson Bröda ff. Brynäsg. 1 Hagren H Bokb:i Hantv.g. 53. Se även Haggren Hagström K E Com gjut. Måst Olofsg. 14. Hagström Emilia Damfris Sjätte tvärg Ankn bost Sjätte tviirg. 47 Hagström Edvin Distr.eh Nygatan 7 Hagström P Linjearb. ishacka 54 Hagström A Lokfur. Andra tvårg. 31 Hagström Slakteriaffär Pa Strötio diro Filial Hattmak.g. lti Hagvik B Sekr. vid Ild13kanun. i Gävle Nygatan Hahn Conrad 1.411k.(stadwiiHtt..) mott. v l2 helgd (satsalg. 6 7 Hakonbolaget Växel... Nrr Pil nanrop Hakonbolaget Se vidare itisvennoti, AB kfakon, Kolonialv. Halda-Norden Skrivmaskinsaffär Forsberg Nygatan Halm C H F takapt. höst. Kungebeksv. r 3 Hall Emy Fil. kand. N. Kanslig. 4 Hall N G Kustuppsyn.m. Vegag. 3 Hallbergs Bokhandel Drottn.g , - Ankn kont. o. lag. - 0 Hallberg bost. N. Kungsg. 3 Halldin Emma Fru S. Slottsg. 16 Hal% John Köpm. Fabriksg. 108 Pa Strömsbro Se även Hal6n Hallenberg Edla Damfris. Drottn.g. 37 Hallenborg Greta Barrus. Järvsta Hallenborg Carl Butiksförest. 5. Fiskarg Hallengren Stig Aff.res. Nygatan 28 HallengrenLisa Damfris. Borgsg Bost. Kungsbäcken. 1 Hallengren Emy Fru Kyrkog. 17 Hallengren Bo Sped:r K.yrkog. 17 Hallerdal Olof Mål. N. Kanslig. 4 Hallgren 0 W Cementarb. Lexe Hallin G Avd.ch. Brunnsg. 47 Växel Hallin Carl Fältskär 5. Fiskarg. 7 Hallin G A Posttjm. Mäst. Olofsg. 20 Halling Beda Fru N. Kungsg. Haqvist Ruben Rakbladsfabr. Halldin Sven Tapets. 8. Slottsg. 15 Hallström Hjalmar Exped:r Hallström Helmer Köpm. l3ergsg. 84 Halvardsson Lilly Fru Valbog Hammarberg C Nygatan 7 Hammarberg J A M 1.okför. Nynäsgr. 7 Hammarbäck Göte Adv. Gefleb;s adv.b:å Drottn.g. 16 Vaxel Boet. Engell,r.g. 4 Hammargren Eskil llaml.ros. 8 Kopparshig N a tr.' n a n rol) Konsum Alla Hammarström Emil Itokt. Stiiketg ,:ir efter att telefonister] rei eterar riktigt, rätta henne om behövligt.

19 Hammantrtim Otto W SpArv.thr, Andra tvärg. 4s nammeein Bina Die Id i ttemsta ~merits E W Ing. Staket«. 11 Hanui1orvaltningen Drott n,g. 56 Littienilj llannistyr. vid sammanträde personl. Trafikoxp. parsonl. Kassaexp, Lesin. inta", i liseieed/j. Hamnfogdokont. Frodrikoskans Lyftkranar i inre hamnen BoMnedsteiek)P3ef tIkapt, 1 Fagerlind - Haninmäst. A Illadh Hamnfogde E Wiström - Ilanmlots G Söderblom - Hamnsorvis E A Löt. - Harnnservis J A Sjöström Ilanmkass. G L Karlsson Hamnpaviljongen Karin Bogren Hamnen 1867 Ramen Ragnar Ferest. S. Contralg Handels-Societetens Ålderdomshem Nygatan Handelsbanken, AB Svenska liont.tid N. Kung-sg. 9 Tga. Handelsbank Vaxet Namnanrop Handelsbanken Efter växelns stängning Handelsbankens Dir. G Hedberg. 1:a linje Dir. E riniki 2:a linje - K:1111r. 3:e linje - Inkassoavd 4.e linje - Kontr.avd. 5:e linje - Vaktm. A Löfgren bost. 6:e linje 0 ty?ga bostad «e lejon e- -- Dir. 0 Hedberg 800 Dir. E Olden 5852 Handelsbolag se namnen Handelsinstitutet, Högre se Borgarskolan o. Högre Handelsinstitutet Handelskammaren i Gävle Exp,tid 9.so-4,so Drottn.g. 25 Sekr. 976 Amanuens Sekr. bost. Nygatan Handelstryckeriet Carl G Gustafeson N Fält. skärsg Hanngren Harald X Konsul kont. o. bost. fixa Namnan rop Kortnäsverken Hannqvist H F Postiljon förste, S. Fältskärsg Hansa, Försäkrings AB Gen.agt. Kapt. H Hellström N. Centralg Hansson Hanson Hansson, AB Bröderna 13ilf:a N. Centralg. 15, 3859, 4359, 6059 Lager o. verkmäst 4659,5259 Ankn Oscar Hansson bost Försälj. Helmer Andersson bost 5159 Verkmäst. M Markusson bost Hanson Eftr., Edv. Knut Stendahl Bloinst.hdl Centralpl Inneha bost. Nygatan Hansson Albertina Fru L. Espl.g Hansson Gertrud Fru Drottn.g Hansson Helen K Fru S. Fältskärsg Hansson Per Försäljn.ch. Brynäsg Hansson E H Ing. 8. Fältskiirsg. 27 B 5613 Hansson 0 X Ing. Karskär Växel... 4 N arnnanrop Korsnäsverken Hansson G Insp:or Holmsunds gärd 72 a Hansson 0 E Järnarb. Ruddatnsg Hansson Oscar Kont.skriv. Kaserng Hansson Hi. Morgan Köpm. Runda v Hansson Gösta Linjearb. Tredje tvärg Hansson, Firma E Mek. verkst. Lexe Hansson Ragnar Musiker S. Trädgärdsg Hansson G W Skrädd. S. Centralg Hansson R A Stadsbud Nygatan Hansson L P Stationskarl N. Kopparslag.g Hansson Adolf F Tapets. Marielund Hansson Albert Tapets. Drottn.g. 4 Hansson Greta Telef:st(lands) fru Valbog Hansson K W Trädg.arb. S. Rådm.g Hansson Edv. Trädg.mäst. Fridstapl Hansson Olof Vagnputs. Marielund Harling Hanna Fru N. Strandg Harnesk Sven Stadsfogde N. Kungsg, Hartelius R Läk. log., Nygatan x Abonnenten innehar talregistreringsmaskin 4* Hartzell Anna Fru ltryntisig. 27 Hasselberg andmat. Ruddarnsig. 214 Ilasselblads Fotografiska AB selial prottn.g. 32 Redieneni. Ilassoigren J E 1,nkför. N. Kopparalag.g 33 Hassolgren Georg N, K littrw. 3 Hasselhuhn Sigrid Fru Nygatan 38 Hast Lily loru Alhion 20 Rattbasaren Brynen. 8 Hattcentralon Nygatan 10 Hatten, Modeaffären Märta Strandcprist N K ppars1 ag.g, 12 Haragan H (lävlo korn, tvättinrättn. St. Esp1,- g. 17 Bost. ltitddanisg Hector L Frit S. Straridg. 8 Hed Maria Fru Hattroak.g. 27 Hedberg G liunk(lir. Kungsbtteksv. 7 Hedberg Sigrid Fru Brunnsg 17 Hedberg Emil (lromsh. N. Kopparslag.g Hedberg A Kesnr P.,ddag 6 Hedberg Gösta Montör N. (Jishacka Hedberg G W utur. Lexe Hedberg Robert Mur. Loxe Hedberg Helmer Mål. Smedjeg 15 Hedberg Carl Mål.mitst. Hemlingby Hedberg Alf Redioförsälj. N. Rå.din.g. 8 Hedberg Fritz Tjänstom Bergsg 58 Hedblom Selma Fru N. Centralg. 32 Hedblom J E Kriminalöv.konstpl fd, Bergsg 3 Hedblorn Oscar V Montör Första tvärg Hedblom P Skrädd Vågskriv.g 14 Hedblom, Bröderna Slaktielk. 8. Fiskarg Ankn Strno Hodblorn bost. Hedblom Astrid Telefast(riks) fru Andra tvärg. 31 Hedblom J 8 Overkonstpl Klippan Hedbom Gösta Kont.ch. Nynäsgr. 7 Hedén A 138;!.,. Pa. Oppalaby Heden Helmer Kapt. Nygatan b Hedén Edith Lära Nygatan Heden Hilma Teleftst(riks) V. Bergsg Hedén Svea Telef:st(riks) V. Bergsg.. 48 Hederslund Gustaf Prov.läk. Nygatan Hedenström Anna Fröken N. Fältskärsg Hedenström Lilly Fröken Glasmäst.gr Hedenström. Bertil Kars Tinunerm g Hedenström Eric Köpin. Nygatan Hedin, Firma Joh. E Bokhdl Contralpl, 3, 1308, 3755 Hedin Axel T Bokhdie Brunnsg, Hedin Charles Bussför. Vegaparken Hedin Anna Fru S. Kanslig Hedin Elisabet Fru Valbog Hedin Mathilda Fru Andra tvärg Hedin Elin Fröken Sörbyg. 76 Hedin Rut Fröken N. Straridg Hedin E G E Gaevkeold. Vegaparken Hedin Ernst A Handres. 8, Centralg, Hedin Karl Kamr. Sörbyg Hedin Karl Mål:snäst N. Hospitalsg Hedin Gunnar Möb.sniek:i Andra. tvärg Hedin Viktor Slöjdlär Kyrkog. 22 Hedin Johan Sniek. S. Fältskärsg, 11 Hedin K E Stadsbud Femte tvärg. 18 Hedin Hilda Sömm. Valbog. 23 Hedlund N Bokhäll. Drottn.g. 14 Hedlund Erik Byggn.arh. Valbog Hedlund K A C.hauff. Fjärde tvärg Hedlund Einar Cig.mak. Brunnsg. 49 Hedlund Alg. Digip. Atlas Hedlund Alice Folksk.lär:a 8. Fiskarg. 13 Hedlund Helga Fru Valbog Hedlund Kristina Fru Arbetshusg Hedlund Gösta Korresp. Kaserng. 81 Hedlund Olof Köpm. Bygginäst.g. 14 Hedlund Sven C E Lokeld. Hemlingby.. Hedlund Oscar Montör Fjärde tvärg. 9 Hedlund K Mur. Kiingsbileksg. 10,... Hedlund M Bertil Reklamteckn. Tolffors... Hedlund J 0 Rep:r Tredje tvärg. 41 Hedlund Erik Rit. N. Hospitalsg. 5 Hedlund C G Slip:i Femte tvärg. 34 Hedlund P E Stationskarlsförm. S. Centralg 44. Hedlund E G Stuv.arb. Solhem Pa Strömsbro Hedlund H Vaktm. S. Kålhagsg. 6 Hedlund Folke Verkmäst. N. Hospitalsg. 10 Hedlund P Verkmäst. Hagag 9 Hedlund Gustav F Akaro Tredje tvärg Hedlund John G Akare Tredje tvarg , I 143 Ham-Hem Gävle Hedlund Karl Akare 8. Kungeg. 8. Hedlunds Damfrisering Carin Redman Hagag , Hed man Hedman Redman Hedman Redman Hedman hedman Hedman Hedman Hedman Hedman Redman Redman Gustaf fiekhdle Id, Dom 791 & Calin Darrfris. Valhog Anna Fröken 8. Hospitalsg Kerstin Fröken N. Skepparg. 32, 4525 Bengt Förest. Drottn.g Erland Ing. Arbetshusg Georg Karnr. 8 Strandg Wilhelm Kontorist Hagag (lust. Kont.okriv. Timrnerm.gr Verner Korresp. Valhog Anders Lantbr. Ifemlingby & Sundberg, AB Skoaff. 8. Kungsg Bror Svets. 8. Kungsg Gertrud Tolefist(riks) fru Borgrnast.pl. Redman Hedman Greta Telof:st(lok.) Hemlingby Redman B A Vaktrn. Lexe 2643 Redman E Verkmäst. Uvre bergeg Hedmans Bokhandel AB Drottn.g Bokavd. - Pappersavd Kont. 103 Bokhdle Wiet. Persson boet Hedmans Litogratiska Anstalt, Firma John Norelund Ankn inneh. bost Hedqvist Oscar Järnhdle 8. Kungeg Bost. Bergsg. 84 Hedqvist W A Åkare Hattmak-.g. 18, Hedström Anna Folksk.lär:a Valbog Hedström Anders Grundlägg. N. Olsbacka 4606 Hedström Hans B Kontorist Första tvärg Hedström A J Skorep.verkst. Bomhus Hedvall K M Droskäg. Norrtullsg. 6 Hedvigslunds Handelsträdgård Bernhard Löf- gren Hedvig,slund 3709 Heggeland Wera Kanslibitr. fru Gustafsg Heggil, Fastighets AB Portv.bost. Valbog Heiding 011e Insp:ör t. Försäkr.bol. Allm brand Nygatan Heimdall, Försäkrings AB Fenix- se Fenix- Heirndall, Försäkrings AB Helander And. p Gårdsäg. S. Fiskarg Heliga Trefaldighets Församling se Kyrko- o Kyrkogårdsförvaltningen Helin A Folksk.lär. N. Hospitalsg Helinder G W Mal. Avaström Hellbom Ant. Apot:e N. Kungsg Hellborg Konrad Gjut. S. Skepparg, Hällgren G E Muddermäst. Fjärde tvärg Se även Hällgren Hellkvist Gösta Red.sekr. Hagapi Hellman Erik 0 A Lansbokhäll. Karlar Helmer Gertrud Barnav.omb. Ruddamsg Hellqvist se Hellkvist Hellström Fredr. Bag. S. Centralg Hellström Sven Banktjm. Sockerbr.g Hellström 0 H Bokför. Engelbr.g Hellström E Frukthdle Sörby 4476 Hellström Hulda Fröken S. Staketg Hellström Olivia Fröken Eriksberg Hellström Hugo Kapt. Försäkr. AB Hansa kont. N. Centralg , Bost. Kungsbäcksv Hellström Joh. Aug. Skomak. S. Kungeg Hellström Ludvig Snick. Källö 5748 Hellström Bertil Tandläk. 5. Skeppsbron Hellström & Löhman Tryck:i Kungsbäcksg E Hellström bost. Lutherg Hellström Adolf Vulkanisering S. Kungsg Bost. Näst. Olofsg. 18 C e även Hällström. Hellwer M Postkontr. förste, Nygatan Hels.... se även Håls.... Helsans Nya AB, Mineralvattenfabriken Sjät- te tvärg Verkmäst, Ernst G Landgren bost.... HeLsing Axel Chauff. N. Hospitalsg. 6 Helsing Stina Fru St. Espl.g 25 Hemgren P B Chark.aff. Sörbyg. 71 Hemgren E H Mål. Källbacken, 10 A Hemgren Joh, Skohdlo fd, S. Kungsg. 27 Hemgren Gunnar Slakt. Hemlingby Hemgren Edvard Stationskarl Abyg. 8 Remgården Studiehom Irörestta G Brehmer Q träff. slika N. Strandg Hemlin Anna Fru Kristinelund 5264 a Hemlin J Skomak.mäst. Stigstund Pa Strömsbro Hemlin Ann-Lis Telefust(lok.) Karlsberg 3820 Se även Hämlin

20 Gävie Hem-Häl 144 Hemlingby Handelsträdgård Sven Friis Hornlingby Tga Blornsterfriis Träd ;d Inneh. bost. Hemlingby-Järvsta Kraft- & Belysnings AB Honistav. 10 Hemlingby Kvarn E Frodlund Hernlingby Hemstadius E A Apot:e Parkv. 33 Hemström G Droskäg. N. Centralg. 24 Hellström Jenny Fröken Kungsbäcksv. 3 Hemström Sigrid Handl. Pa Strömsbro Hemström Karl E Rit. S. Hospitalsg. 14 Hemström E A Snick. Fabriksg. 81 Pa Strömsbro Hemström Elis Verkst.arb. St. Agög. 1 Hemtextil Elsa Ohlson Nygatan 33 Henning Hugo Köpm. 1\larielund 11 Henricsson Hilma Fröken 5. Skeppsbron 4 Henriksson Hanna Fru N. Ringv. 9 Henriksson A R Kyrkovakten. Ovre Sjöäng Pa Gävle Henriksson D W Svets. Skiftesv. 11 Hermann Carl Kapellmäst. Sörby Hermansson C J Chauff. Hagag. 5 Hermansson G Hand.förest. Åkarg. 46 Hero Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Nynäspl. 1å Heselius Eric Grossh. Hamntorget Kont. Chef Res. Lager - Bost. Florav. 5 Heselius Gunnar Kontorist N. Rådrn.g. 28 Hessel Fritz L Köpras. Boinhusg. 41 Hessel E A Lumpaff. Brunnsg. 72 Bost. Andra tvärg. 31 Hessels Skrotaffär Bergsg. 86 Tga Skrothassel Växel 796, 2939, - Vaktm. bost. fd 5. station Då växeln är stängd: 8 Em, Hessel bost Tegn&v. 9 Hesslings Reklamtjänst S Hessling Hattmak.- g. 3 Hildebrand Rolf Civiling. Lim-Av. 5 Hildebrand A Hovjuveler. Drottn.g Ankn bost Hildebrand Niels Juveler. N. Centralg. 6 Hillberg Fanny Fru Gavlegr. 7 Hillberg Margit Sömm. fru N. Fältskärsg. 11 Hillblom P G Byggmäst. S. Fiskarg. 16 Hillbom Helmer Chauff. Tredje tvärg. 47 Hillbom Gertrud Fröken N. Kopparslag.g. 12 Hillbom Arvid Köpni. Brunnsg. 77 Ankn Hillbom E P Skomak. S. Strandg. 10 Hillborg K Klampare Femte tvärg. 30 Hillborg C G Lokeld. Holmsundsg. 5 Hillborg Rudolf Stationskarlsförm. N. Sjötullsg. Hillborg Alfred Svarv. Hälsingeg. 17 Hille Kommun Pa Hillebyn Distr.sköt:a 1037 c Klockargd 3123 c Kommunalhus 1037 b Kommunaln.ordf a - Ålderd.hern 1037 a Hille Konsumtionsförening Pa Oppala Hille Mjölkförsäljning P E Ostrna,n Fjärde tvärg 14 Hiller Hedvig Lär:a Lutherg. 18 Hiligren S P Civiling. kapt. Fabriksg. 82 Pa 1184 b Strömsbro 608 Tjrurn Stadshuset 916 Hillgren Hulda Fru N. Hospitalsg Hiligren Britta Fröken Femte tvärg Hillman Josef Handl. Björke Pa Oppala 1035 a Hillman Gösta Slakt. Varva Pa Hillebyn 2988 b Hinner Brita Fru Sörby 2184 Hillstedt Anna Fröken Storg. 16 Pa Strömsbro 2410 Hillstedt Robert Ornb.m. Kaplansg Hillström Anna Fru Kaplansg Hillström Siri Fröken Fjärde tvärg Hillström Saien Kontorist N. Rådm.g Hillström Erland Lantbr. Varva Pa Hillebyri 4985 Hillgröm J B Lantbr. Varva Pa Hillebyn Hillström P Nämndem. fd, Pa Trödje Hillström K W Posttjrn. Fjärde tvärg. 14 Hjelm Karin Fröken Nygatan 3 Hjelm Ivar Karnr. Gustafsg. 3 Hjelm Erik Livförs.agt. N. Centralg. 6 - Ankn kafé o. bost. Lexe Hjelm Emil Polism. Fjärde tvärg. 52 So även Hjälm a 1038 a Hjelm& A Trafikdir. N. Slottsg Hjerm 0 Owlrkonstpl 8. Staketg Hjertstedt Ivan Bankrev. Valbog Hjorth J F Civiling. Ban&v (Somm.bost. Bönan 30) Hjorth R Civ.jägmäst. Nygatan Hjorth F Skogv. Kastet 72 b Hjortskull Anton Soldathemsförest. Kungsbäck 2035 Hjälm Joh. Dir. N. Strandg Hjälm Wiktor Lagerchef Bergsg Se även Hjelm Hjälpbyrå, Heliga Trefaldighets Diakoniråds N Kopparslag.g Hoff Claes Banmäst. fd, N. Sjöttillsg Hof! Gunni Fru Drottn.g Hoff Birger Kamr. Kyrkog Tjrurn Stadshuset 147 Hoffman Elon Åkare L. Espl.g Hudaff. Staketg Hollander Gertrud Fru Bergsg Hollinder E Kont.skriv. N. Köpm.g Hollsten Maj Telef:st(lok.) Fridstapl. Ericssons stiftelse 2993 Holm Erik Aff.förest N. Kungsg Holm A G Byggn.sni.ek. Sätra 4927 Holm Ragnar Desinfektör St. Agög Holm Erik Dir. Lerviks herrgård 3419 Holm Oscar Dir. Gustafsg Holm Gustaf Färghdl N. Kungsg Bost. Valbog Holm Oscar Förrn. Mäster Olofsg Holm Gust. Förstoringsanst. Brunnsg Bost. Gustafsg Holm Thure Försäljn ch Gustafsg Holm Sigurd Hand.res. Norrtullsg Holm Gust. F Kriminalkommde Brunnsg (Somrn.bost. Abyggeby 16) Holm Josef Köpin. Nygatan Holm W E Plåtslag. S. Kungsg Holm A T Sjökapt. N. Fiskarg Holm Elsa Telef:st(lands) 5. Centralg Holm Hildur Telef:st(riks) S. Centralg Holm Inga-Lisa Telef:st(lok.) fru Runda v Holm Ingeborg Telef:st(riks) Brunnsg. GO Holm May Telef:st(lok.) fru Eddag Holm Einar J Akare Tredje tvärg Holm Elsa A.mneslär:a. N. Kanslig Holmberg F A Fabr:r N. Kungsg Holmberg 1VI Lager örest. Femte tvärg Holmberg V Postdir. tjrum Nygatan Bost. Nygatan Holmberg K L Postiljon förste, Engelbr.g Holmberg J E Stuv.förrn. Pa Strömsbro Holmberg S Trädg.mäst. S. Olsbacka 3301 Holmen E G Kontorist Nygatan Holmers Pensionat Eva Holmer N. Kungsg Holmers Pälsateljé Eva Holmer N. Kungsg A W Fabr.arb. Barkbacken 809 Hanna Fru Nygatan Selma Fru Holnisundsg Aina Fröken Skånbergsv Th. Gurnrnirep. S. Fältskärsg W Inkasser. Sörby 1952 Allert Insp:ör Engelbr.g Sven Kriminalkonstpl N. Fiskarg Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren 8 Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren John Lagerchef S. Fiskarg 7 P A Lokför. Hagav. 3 Elof Polis'''. S. Kopparslag.g. 31 Hugo Revisor Kasern,. 73 Ernst Tjänstem. fd, N. Hospitalsg Holmgren 8 Holmgren P J Utkör. Sockerbr.g. 61 Holmgren H Verkst.arb. Lexegr. 6 Holmgrens Brödaffär H Holmgren Bag:i Brunnsg, Ankn C G Holmgren bost. 13 ut ik Nygatan 17 Henry Holmgren bost. Holmia, Försäkringsbolaget Gen.agt. Major.1 Svenson Nygatan 17 Holmia Matsalar S Larsson Drottn.g. 56 Holmlund Dan. Försälj. N. 1 lospitalsg. 3 Holmqvist K E Glasmäst:i N. Kungsg. 21 Bost. Nedre borgsg. 6 Holmqvist Axel Handl. N. Slottsg. 21 Holmqvist K J Korit.elt. N. Kaplansg. 24 Holmqvist Ivan 1{,ikshicanw. Kvrkog. 17 Holmqvist Gust. A Tox filad). KorINhorg Holmqvist P W Akar 8. Kopparslag.g Holmstedt C G 11 andres. halhagsg. 4 Holmstedt G Kapt. Nygatan 17 Holmstedts Litografiska Tryckeri, Ad. ITilclut ftolrn[4ndt. 1110,tmak,g tnneh. boet. N. Fiskarg Holmstrand Anna Fru Byggmäst.g. 8 Holmstrand Gerda Fru Fridstapl. Holmström Karl Bag.arb. St. Espl.g. 60 « Holmström E Grossh. bost_ Strömsborgsv Kont. 8. Fiskarg Ankn mjölkrnagas. 8. Fiskarg. 10 Holmström Otto Handl. Brynäsg Ankn bost. Holmström Björn Ing. Mäst. Olofsg Holmström Eric Kamr. Staketg Holmström H Kopist Hälsingg Holmström Nils Major N. Strandg Holmström Märta Mjölkaff. Femte tvärg Holmström W W Rep:r Bäckebro Hotell Baltio Holrnparken N1Vänxaenl am rop Hotell Baltio 3 Hotell Regent C OhrbergSitb,e1rIspl ah Centralyl Hotell Regina Nitti. D gralpl. 3 Vaxel 1911, 1995 Hotell Ritz N. Kungsg. 3 Växel 2546, 5800 Hugin Kassaregister AB Kyrkog, 17 Ankn Service Kyrkog. 30 Hugos Hatt- Möss- & Pälsvaruaffär C A E ricson N. Kungsg. 1 61,436 Hultberg E Rep:r Sjätte tvärg. ta tg. 94 Hultgren Gerda Fru N r, 6157 Hultgren H Tob.hdl guannsg. 49 Hultin Göran Adv. Gefleb:s adv.b:å Drottn.g 16 Växel 1712 Bost. Florav. 9 'Julfin Tyra Fru N. Rådm.g Ö Hultin Sven Köpm. Lexe 5271 Humbla Philibert Fil. dr länsintend. Drottn.g Hundinstitutet M Angensten N. Centralg Hushållningssällskap, Gävleborgs Läns Exp Nygatan Sekr. A Flytströrn boet. Brorsborg Egnahemsnämnds- o. skattmäst.exp Ankn frökontr.anst. o. egnahemskons. exp Egnahemskons. David Påhlman bost. - Ankn husdjurskons. exp Husdjurskons. Axel F G Larsson bost Se även ab.förteckn. sid Hushållsboden I Carlsson Drottn.g Husmoderföreningens Hemsyster fridstapl Husqvarna Gälle-Depöts AB E G Werner Ny- gatan Ankn magas. o. verkst. 365 Partiförsäljn. o. rikssamt Kont. syma,skinsavd Huss B Ivar Apot:e Kungsbäcksv Hvita se Vita Hyresgästernas Sparkasse- & Byggnadsförening i Gävle Hantv.g Hyttenberg Eugen Bergsing. Nygatan Håkansson Blenda Fröken Ovre bergsg. 6 3E83 Håkansson F Rörmont. Brynäsg Håkansson A K Sorg. Kungsbäck 4370 Håkanssons Tobakshandel M Håkansson Fjärde tvärg Hålldin Gunhild Fröken Fjärde tvärg Hårdensson Ake Kontorist Akarg. 46 Håxell, Nya Speceriaffären F & N Brynäsg, Hägerstrand, AB P J Skepps klargir. se "'segerstrand, AB P J Häggberg William Tryck.förest. Valbog Häggbom Paul Bankkass. Gustafsg Häggbom Sven Länsarkis. Morals! Hägglnnd Gust. Em. Chauff. N. Stapeltorgsg Hägglund A Dir. Karlsberg 1107 Hägglund J H Distr.ch. Gä.trikeg Hägglund Alb. Kont.ch. N. Fiskarg Hägglund 0 Koutr:r vid Tgfvkt Eagelbr.g Tjruni 1402 Hägginnd Bror K Öpfil Nygatan 2 Häll Edvin Aft.hity. VatYskriv.g 5 Hällen Gösta Liirov.thli Ilattmak.g 3 Hällgren C A Med. 5 13rinken 4 Hällgren John Mii l. Kirgerig. 141 Pa Strömsbro Se även Hellgren Hällström J 1;01;1011. S. Slottsg. 11 Hällström Amanda Frökon, Erit.'ssons stiftelse Hällström Per Sparv.för. egtxg. 4 Hällström A rob.aff. Brynäsg. Ankn host, ltingsg Hällström C A Trilv.fai 8, Ibielni.g. 10 Se rivuren Hellström Hälsans Nya AB. Mineraivattentabriken e e 11elanns Nya AB Nittiotal% attonfabriken

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Acc nr Efternamn Förnamn Titel Adress Ort Bildbeskrivning

Acc nr Efternamn Förnamn Titel Adress Ort Bildbeskrivning Acc nr Efternamn Förnamn Titel Adress Ort Bildbeskrivning 1978:3219:11-12 Abrahamsson Fru Malmberget 1978:3219:13-15 Abrahamsson Malmberget Släkten Abrahamsson 1978:3290:2-3 Abrahamsson J.E. (Anna) Kista

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag

Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag Studiecirkeln Vår Hembygd Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag Kolbäck Sidan 2 KARTLÄGGNING AV BUTIKER OCH FÖRETAG KOLBÄCK I MITTEN PÅ 1950-TALET 1. Östra Åvägen Vi börjar i den södra delen av Östra

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00.

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00. KM-helg på Gotland 10-12 juni Helgen 10-12 juni tar vi båten över till Gotland för att beta av sprint-, natt-, medel- och dag-km samt en del andra trevligheter. Resa Utresa: från Nynäshamn fre 10/6 kl.

Läs mer