wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE"

Transkript

1 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t. furu vik, Uppsala Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GENERALSTABENS LITOGR. ANSTALT, STHLM GÄSTRIKLANDS i 4 3 BRANDSTODSBOLAG Centralplan 5. GÄVLE Björks Ingeniörsbyra Kraft- och värmeteknisk konsultationsverksamhet Besiktningar av Ångpannor, Kokare och Hissar Staketfiat. 43 GÄVLE Tel ,43. Gefle Kolimport OKS Tel C. GÄVLE (Nedanstående siffror hänvisa till motsvarande sifferbeteckningar å kartbilden.) 1. Post- och Telegrafstation.*) 2. Järnvägsstation: Centralstation. 3. Gefle Stads Sparbank, Nygat. 18. Exp:tid 9-2. Utlämnar lån på förmånl. villkor Tel Skandinaviska Banken, Drottningg , 2719, 2720, Elektriska Kompaniet, se sid. 133 Nygatan 36 Tel. Linjev. 2827, 2837 ) Alla telegrafstationer och posț anstalter tillhandahålla Radialicenser Ombud i Gävle: ALLMÄNNA ERIC WESTLUND BRAND Tel FORNELLS DAMFRISERING N. KOPP AR SLAG AR E G AT. 8 G ÄV L E T E LEFON Si ANDBE It Gs i, E iht -iir -KLÄDER, GÄVLE -2"--5) -EKIPERING DROTTNINGGAT. 32 Telefon '' '..\ Gefle-ortens ur- och glasögonspecialist A. BLADIN,,.,, '> -..." Drottninggatan 18 Firman etab. ~ina. Gävle. Tel. 214 terad

2 - Gävle Abr-And 126 Kassas k. å Trygga Edra värdehandlin gar i ett Kassaskåp från JOHN ANDERSSONS KASSASKAPSFABRIK GAVLE.TEL A.-B. Gefle ~import KOL se KORS tel Abrahamsson Ebba Fru(änke) V. Islandsg. 8 Adamsson W Butiksförest. Stigsberget Pa Strömsbro Adamssons Sjukvårdsaffär, AB Nils N. Slottsg Adelbert Oscar Lokför. Troväpplingon 13 Adolfsson Yngve Past. N. Kopparslag.g. 12 Adriansson Sven Hand.förest. Brunnsg. 47 Affärs- & Obligationsbyrån Herbert Brodin V. Islandsg. 14 Affärsreklam Gustaf Ahlqvist Nygatan 26 Aga-Baltie Radio AB Filial fd 8. Stationen Anka. Order Kassa o. bok. Lager o. erp. Export Dir. Adolf Ahigren Disp. B Ahlgren Driftsing. E Aftigren Reklarnehet Carl Lind Karnr. Gust. Melin Tjänsten'. Fritz Hedberg Ahlin W Overlär. Drottn.g. 56 Se även min Ahlner 0 Dövstumlär. Gustafsg. 1 Se även Amer n Ahlqvist C G Kopparslas. Fjärde tvärg. 34 Ahlström And. Kass. Bryniisg. 32 Ahlström A Pappersagt. 8. Fältskärsg. 7 Ahlström Joh. Vaktre. fd, Klippan Ahnesjö Caleb Lantmät. Brunagg. 68 AhAn Carl Bankvakten. N. Kanslig. 10 Ahrenberg Rea Landskamr. Staketg Ahrnbom John Skeppshdle L. Espl.g Aktiebolag se namnen Alaska-GLace AF3 Sthlms glaoefabr. neder'. 8. Kopparslag.g. 33 Alba Fabrikers AB Nederl. Gästrikeg, Altihn E V Stadsbud Hantv.g. 11 Albihn Stig A.karg. 50 Albin Ruth Damfris. Drottn.g. 23 Albin Karl 1V1iii. N. Centraig. 17 Albion, Fastigheten Vakten , 5530 Filialehef P Grönlund bost Res. G Lindqvist bost Agardh H B Kyrkoadj. Byggmäst.g Ager Martin Ing. Bergsg Agrea Damkonfektion S. Kungsg Ankn Arvid Hillbom bost. Brunnsg Ahl Eivor Fru Hantv.g Ahl Emmy Fru Karlav Ahlberg Maria Fru S. Kopparslag.g Ahlberg Edit Fröken N. Fiskarg Ahlberg L F Köpin. Gustafsg Ahlberg Siri Lärov.adj. fru Skomak.g Ahlbom J G Lokför. N. Kanslig Ahlbom Holger Stationskarl Hagag AhAn Lisa Lär:a Kaplansg Ahigren Adolf Dir. F Ahigrens tekn. fabr. AB bost. Tegrif'xv Ahigren Bengt Disp. F Ahigrens tekn. fabr. AB bost. Staketg Ahigren Erik Ing. Tegn,rv Ahigrens Tekniska Fabrik AB, F N. Skepparg 28 Tga Läkerol Växel 252, 1165, , A. Alborga Angsåg, AB Pa Södra Valbo 4884 Aldén Eskil Fastigh.agt. Gustafsg Aldén Elin Fru Valbog Aldén Frida Fru Forsby Pa Strörnsbro 5383 Aldin Margit Telef:st(lok.) V. Islandsg Alfa Laval, AB Repr:ant C Reinholdsson Femte tvär, Altven K E Lokför. Sockerbr.g Alin Gustaf Handres. Blendag Se även Ahlin Allernäs C G W Reseklampare Skolg. 3 Pa Strö.msbro 2516 Allgulander Märta Fröken N. Slottsg Allgulander Gustaf Grossh. Ph. Sundbergs eftr. S. Fiskarg Ankn bost. 13ergsg Allgulander Glas- Porslin- & Bosättningsaffär, D Drottn.g Inneh. bost. Valbog Allmänna Brand, Försäkringsbolaget Ornb Eric Westlund Slottsg Allmänna Livförsäkringsbolaget Oden Vistr.eh. J H Gästrikeg Allmänna Läroverket, Högre se Högre Allmänna Läroverket Alm Wiran Fröken Näringsg Alm A G Linjearb. Sjätte tvärg Alm Helmer Lots N. Fältskärsg Alm Carl Mästerlots N. Fiskarg Almby G E Kamr. Mäst. Olofsg Almgren E A Byggn sniek. Lexe 4933 Almgren A Posttjrn. Engelbr.g Almgren F Rak- fris.sal. Nygatan Almgren David Revisor Engelbr.g Almgren A E Sjökapt Katrineberg 2226 Airulöf Signe Telef:st(lands) fru Karlsborgsg Almlöf Claes E Typogr. 'Owe bergsg Amer n K E Verkst.arb. Lexe 5033 Se även Ahlner Alsterberg J Wilh. Alösstillverkn. 5. Fisken Bost. Borgmäst.pl Ambulansen (Stadens) 13randstn Växel 319 Amnell Carl Grossh. Hantv.g Anander Folke Kammarskriv. Nygatan Anclair J It Frukthdle.Staketg AnUn Erik Köpm. Västra v (Somm.bost. Stenvik Furuvik 9) Andenius Anna-Lisa Fröken N. Träclgårdsg Andhtius Gösta Skoaff. Bryniisg Bost. N. kopparslag.g Anderlind S X Kämr, Holmsund Växel Namnaltrop Korsnäsverken Andersson Anderson se även Anderssons Andersson Josef Arr. Pa Strörnsbro 2961 Andersson Per Arr. Kullsand. 815 Andersson Emil Bag. Treväpplingen Andersson E Birs4.iilk. F',jkr(h tt/ärg , 5592 Ankn E (4 Andersson hoat Andersson Axel L 13ilrep.verkst. kont,. 8. 'Cril,c1- gärdsg Ankn bost. 8. emitralg Verkmilst. hast Andersson Sigfrid Bokb:i Stnketg s. ss._ x Abonnenten innehar tairogistroringsmaskin studera reglerna för katalogens app.ställning, som återfinnas i katalogens inledning. g AGA - BALTIC RADIO A.-B. Filial GÄVLE f. d. S:a Station Te/ AGA-RADIO svensk kvalitet/ Andersson Axel Byggmäst. Timmerrn.gr. 421 Andersson Oscar Byggmäst. Nygatan 1484 Andersson & CO, AB Hi. Byggn.mater.aff. repr:ant f. AB Mo o. Dornsjö Wallboard co N. Kopparslag.g. 7 Tga Bygghjalmar Kassa o. exp Lager pisp. Werner Bengtzon 42 Å Bost Byggrnäst. E G Melin bost Andersson Albert Byggn.snick. S. Kopparslag.- g Andersson E M Bygf.!.m.snick. Ennes-stig Andersson Fridell Chauff. Kungsbäcksg Andersson Henning Chauff. Tredje tvärg Andersson C L Darnmv. Lexe 5086 Andersson Ernst Dir. Drottn.g. 27 (Sornm.bost. Bönan 22) Andersson E Disp. N. Kungsg. 3 Ankn Andersson Sven A Disp. Gustafsg Andersson Albin Eld. Kungsbäck 4905 Andersson Axel Exp.bokhåll. Pa Forsbacka Växel 383 Andersson B Fabr:r Hattmak.g Andersson John Fabr:r kassaskåpsfabr. kont - tid 8-5 lörd. 8-1 N. Slottsg Andersson Petrus E Fajansarb. S. Fältskär-sg Andersson Märta Fil. mag. N. Skepparg Andersson Josef Folksk.insp. V. Ringv Andersson Gertrud Fris.sal. N. Slotteg Andersson Karl-Ake Fris.- o. make up-sal. Nygatan Andersson Berta Fru Florav Soinin.bost. Granvik 2001 Andersson Helena Fru Holntsundsg Andersson Hulda Fru N. Stapeltorgsg Andersson Johanna Fru(änkc) Hattmak.g Andersson Karin Fru Andra tvärg Andersson Maria Fru Bryitiisg Andersson Stina Fru nrettir.g Andersson Svea Fra N. Kungsg. : Andersson Amanda, Vridstap Andersson Britta Fröken sjunde tvärs Andersson Ebba Fröken Islandspi Andersson Ebba Prblzon Kyrkog Andersson Gertrud Fröken S. Koppnralast.g Andersson Jenny Froketi Fjärde tvärg Andersson Pillirtha :Fröken Lexe 4501 Andersson Ruth Fröken Vågskriv.g Andersson Syster Frökul Nybsatsil Andersson 'Pyra Fröken ilutteherov, 1# Andersson K A Förest. Norrtollsg Andersson Werner Fören, Akarg Andersson Ake M Kim" N. Centreilg Andersson Erik Försitlj. Kaplansg Andersson Georg E Förs:ill. Hälsing Andersson Helmer Försälj. llottnisk.g Andersson Joel Försälj. i lemlingby 4972 Andersson J E Förv. Kungl:bäck Andersson Hi. Gross11. bom, st akt,tg q 1202 Andersson Anders Gårdstg. 8. Kandig Andersson Carl J Clrirr1t ag. N. Ftiltskiirsg Andersson J A Gårdmig, liemlingby 3768 Andersson J A tliknifik. 1,exo Andersson Erio 0 Ilisnd.res. Brunnag Andersson J i i sisl.res. itaiaatröm

3 .. A.-B. AT S A LANTBRUKSMASKINER TeL GÄVLE Post Box 110 Andersson A 1W Magur.}. 7l1 V2 1'u, StrOmsbro 3574 Andersson Erik Handl. Len. ils 4574 Andersson J Aug. 'tand'. Triidgärdsgr Andersson Karl Handl. Sätra Andersson Ale E B Ing. N. Stapoltorgsg Andersson Carl-Hugo Ing. N. Köpni.g Andersson Gösta ltistrx f. A. B. V. i Cliiistrikl. 8. Contralg. 3,t 6244 Andersson Albin darnarin ltuddamsg Andersson Einar därnlidisfm.est. Herrgårds. gr Andersson Henrik Kams. Åkarg. 54 Andersson J G Kamr. Miist. Olofsg. 10 Andersson Sigfrid Kamr. llottilingby Andersson Sten Kanu.. Nygatan, e 1 Andersson Eric Kass. llomhusg. 127 (111'orts.).11 iiv kissa 11e1 y. v. 1~11[111 StIdnis sjilförsäkr. e rikena Metning -- geds Pion-Holt Utg. godsanntälti. N Norlem BoNtadstele Inner --- koprunidd. is s4lbsielson - hot1mu1 K Landi-4trötti - :1Iofrakt:e.11 Lindström - Spod:r Mind,'/ing 1.4,xj,ed:r 1' 1:elin - A.vd ett..n Nor16,1 Förti.. 3 II Åberg - leörnt. fr A Andorsson Andersson 0 A Skoaff. Drottn.g Bost. Kariav. 7 Andersson E E Skomak. Sörby 1437 Andersson Karl E Skrädd. N. Kungsg Andersson Erik L 8krärld.mäst. S..Kungsg Andersson Hugo Skräddaniist. N. Rådm.g Andersson Anders Slakt. S. Kungsg Andersson E S 81öjdlär, Sjätte tvärg Andersson J E Smidesverkst. Tredje tvärg Andersson A P Kontorist, förste, Tredje tvärg Andersson J A Sniek. ;Fallas, Andersson Hugo Kontorist S. Centra-1g Anderson V Sniek. S. Fiskarg Andersson C R X Kont.cli. Holtusund 17d:ra Andersson j Speo.aff. S. Rådin.g Nanmarsrop Korsnäsverken Andersson Simon Spec.aff. Sjätte tvärg Andersson J A Kopparslag. Albien Andersson Gunnar Stationsskriv. förste, Val- Andersson Sven Korresp. Brunnsg, bog. 33 Andersson Anders Kvarnarb. Kaplansg. 1 G 5193 Andersson K Rick. Stuv.asb. Drottn.g. 26 Andersson G F E.-.ärnmak. S. Kungsg Andersson Ellen Sveperska fru N. Kanslig. 28 Andersson C Em. Köpm. N. Slottsg Andersson C H Sysslom. best, Kaserng. 50 Andersson Dan. Köpm. N. Kopparslagg Anka Ankn bost. N. Rådm.g Andersson Augusta SÖIDIrl. S. Kopparsiag.g. 47 Andersson H I Köpta. Brynäsg Andersson Julia Sörnm. Skom.ak g. 12 Andersson Helmer Köpm. Bert xsg Andersson Arthur Telegr.komm:ie bost. Engel- Andersson Paul E Köpm. Islandspl br.g. 8 Andersson J W Lagerarb. Fjällbacken Tjrum Andersson A Lagerbär. N. Fältskärsg. 5 Andersson E L Lagerförm. liälsingeg. 15,. Andersson Daniel Lantbr. Järvs.ta Andersson G B Lantbr. Fridäng Andersson B W Linjearb. Bomhusg. 35 Andersson Erik Linjearb. Tredje tvärg. 29 Andersson Harry Linjearb. S. Centralg. 33 Andersson K G Linjearb. Sjunde tvärg. 48 Andersson K G Linjearb. Tredje tvärg. 7.. Andersson P E Linjearb. S. Fältskärsg Andersson E G Lokeld. Andra tvärg. 55 Andersson P J Lokför. lielgög. 10 Andersson P 0 Lokför. S. Rådm.g. 27 Andersson Otto Läk.(prov.) förste, St Espi.g. 9 Andersson K E Löjtn. S. Skeppsbron 6 Andersson Albert Maskinist N. Olsbacka 4 Andersson Berta Mjölkaff. N. Kopparslag.g-.19 Andersson Frida Mjölkaff. Gammelbrotorget 1 Andersson Bertil Montör. S. Fiskarg. 1 Andersson A G Mål. Agagård Lexe Andersson Gustaf Mål. Hemlingby Andersson Jacob Mål. Fjärde tvärg. 45 Andersson John Mål. S. Staketg. 6 Andersson Karl J Mål. Kålhagsg. 1 Andersson Uno Mål.mäst. Åkarg. 49 Andersson J G Omb.m. N. Centralg. 29 Andersson Albert Polisöv.konstpl Mäst. Olofsg. 4 Andersson David Posttjm. Karlshorgsg. 26 Andersson 0 F Rep:r Kaserng. 72 Andersson Albert G A Revisor Engelbr.g. 3 Andersson K H Rostmäst, Kaplansg. 23 Andersson & Olsson, Handels-AB Saftfabr. 8 Skeppsbron 20 Andersson Pauline Serv:is Kyrkog. 31 Andersson Ernst Sjölsapt. S. Centralg. 41 Andersson & Lundqvist AB Skeppsklarer. auktor., skeppsmäkl. sped:rer sjöförsäkr. kont.tid 9-17 N. Skeppsbron 4 Tga Lundqvists Vkstl. Dir. H Gabrielson 1211 v. Vkiffl. Dir. helg. v. konsul K Landström 4303 Utrikesavdelning - Sped.avd. f. trämassa malm järn kol o. annat massgods V/ Mantzing - Sped.avd. f. styckegods G Mtintzing - Exp. ink. styckegods B Jansson - Bokf.avd. fklarer.avd. P Belin W Jansson.. - Befrakta. B Lindströrn (Forts.) x Abonnenten innehar talregistreringsrnaskin , 4511 Andersson Ivar Träclg.rnäst. Sj Säng Andersson A G T-ullUppsyn.M. lielgög. 2 Andersson Gustaf Tullöv.uppsy.n.m. Sockerbr.p,- 36 Andersson Bengt Vaktm. Drottn.g. 16 Andersson G A Vaktm. 8. Fiskarg. 18 Andersson. J A Vaktm. NT. Slottsg. 29 Andersson Ragnar Vaktm. N. Kanslig. 4 Andersson Einar Verkrnäst. Loxo Andersson Gunnar Verkrnäst. N. Kanslig. 9 Andersson Axel Verkst.arb. Marielund 22 Andersson Sten G Verkst.arb. 5.Espl.g. 18 Andersson Sven A Verkst.arb Sätra 2- Andersson And. Wilh. Åkare Sjunde tvärg. 35 Andersson Anders Al.kare Första tvärg. 21 Andersson Anders Åkare Sörby Andersson Aug. Åkare Järn.vgåg. 6 Andersson J A Åkare Eriksbg 9 Andersson P G Åkare Tredje tvärg. 43 Bost. Tredje tvärg 48 Andersson Emil Åkeri Borrhus Andersson Th. Åk.äg N. Centralg 29 Andersson Wahlmark Mildur Fru Trädgårdsgr Anderssons Eftr., C Em. Emil Nyman Drottn.- g Anderssons Eftr., 0 B A Johansson Chark.aff Hoirnsimdsg. 11 André Eric Tjänstem. Karlav. 4 Andre Tore Verkmäst. N. Kungsg. 7 Andreason Walter Ing. Blendag. 8 Andreasson Axel Mur. Sörby Andreasson Oskar Mur. Åkareg Andreasson K E Reg.kass. N. Kungsg Andreen Birger Fabr.förm, Valbog Andreen Jakob Hovr.not. eo, Kyrkog Andreen Ivar Lagerchef N. Skepparg Andren Alma Fru S. Centralg Andren Valborg Fru Kyrkog Andren Ella Fröken Ruddamsg Ane J A Lokför. N. Kopparslag.g Angensten Paul ing. N. Contralg. 17i 2619 Anils, Konfektyrfabriken Brynäsg Anticimex, Garanti AB Omb. G Rönnqvisth Staketg Antons Bierstube N. Kungsg, Apelgrks Ture Disp. Västra v. 2 Växel 1914 (Sornm.bost. Furuvik 24) Apelgärdh Helmer Landskansl. V. Ringv Appelbom Einar Major N. Köpm.g 2 Appelq vist Hildur Fru Nygatan 3 Arafart, AB Avd.kont. Rederi- ske o. sped.f:a Kaserng. 75 Tga, Ara Helge Eklund boet ?smälsl s laget HOTELL STAR And-Axn Gävle Drottnng. 3` STOCKHOLM (3 min. prornorlad hän Centralstation«) Nytt. Moderna, propra, billiga rum. Tolefon STOCKHOLM Arbell Gösta A mannens Brunnsg Arbetarbladet, AB Tidn.. bok., o. acc.tryck:i Växel öpf) llattrnak.g. 12 V är,el... N urnnanro p Arbetarblad et A nicn: Red. xp. Faktor Ekonomichef Då växeln är stängd Arbetarbladets Red.... 1:a linje Annonsavd.otro m1.11, 2:a linje Exp... 3:e linje Faktor... 4:e linje Bostadstelefoner Redakt. N 8 Norling boet. --- Ekonomichef Axel Fryr_Mn bost. Red.sekr. E Törnfelt bost Arbetarnas Bildningsförbunds Lokalavdelning Bibl. 0. exp. exp.tid månd. o. fred N. Strandg. 15 Arbetsförmedling, Gävleborgs Läns Huvudkontor exp.tid 9-4 lörd. 9-2 S. Strandg Manl. avd - Kvinnl. avd. --Dir. 0 Holm 1Bost. Gustafsg. 5 (Assist. E Rydberg bost. Forsbacka, 17) Sjömans f örmedling lörd Tga Förhyrning Se även ab.förteckn. för resp. Hudiksvall o. Söderhamn samt ab.förteckn. sid Arbetslöshetskommitte, Gävle Stads N.Kopparslag.g. 18 Arnberg Fr. Juster.b:å Kaplansg. 20 Ankn bost. N. Strandg. 21 Armborg C D Lokför. Ban g. 7 Areell Sigfrid Lasar.läk. bost. Kungsbäcksv. 37 Arnmarks Akeri, A Anna Arnmark Brynäsg. 13 Arring Fritz Läk. leg. Kyrkog. 26 (Somin.host. Furuvik 39) Arthur G Ing. bost. Staketg. 3 Arting Henry Skrädd.aff. S. Kungsg. 20 Best. N. Köpm.g. 21 Arwidssons Maskinaffär, B N. Köpm.g. 9 Arvin Signe Fru Bergsg. 88 Aspelin Lennart Typogr. S. Kopparslag.g 15 Aspenberg Ivar Lagerbhef N. Skepparg. 9 Aspenberg Signe Telef:st (lands) Sjunde tvärg.37 Aspington Ebba Gävle antikvariat & konsthdl N. Iladm.g. 8 Asplund Stina Fru Fridstapl. Asplund K H Rep:r Bomhusg. 23 Asplund Erik Stuv.arb. Femte tvärg. 46 Asplund P E Tulluppsyn.m. S. Skepparg. 23 Atena Biljettcentral & Obligationskontor N J Norin N. Centralg. 6 N J Norin bost. Nygatan 43 AtlAn Asta Fru Valbog. 35 Atsa, AB Skutskärsg. 6 Atterling Henry Past. 8. Kungsg. 44 Auktionshallen Bertil Karlsson S. Kungsg. 7 Auktionsverket - Aukt.kamm.kont. Drottn.g Aukt.komm:ie Gottfrid L5ng boet. Runda v. 1 Aukt.kamrn. 8. Kungsg. - Ankn Aukt.vaktrn. o. utrop. B Lagerqvist bost. Källgr. 5 Aven Anna Fru N. Strandg. 21 Axberg Gunnar Kopist I3lendag. 19 Axberg G Lokför. Eddag. 5 - Axberg Axel Yrkesund.insp. fd, V. Bergsg. 44 Axelson J Verkmäst. Troväppling n 9 Axelsson Hulda Fru Drottn.g. -7 Axelsson Emma Hatt- mössaff. Skolg. 54 Pa, Strömsbro Axell Sonja Folksk.lära Borg,mäst.pl. 4 Axlunds _Elektriska AB Staki4g. 42 Växel.. -- Efter kont.tid: C A Axlund hoat. Axmark Yngve Magas.arb. Nygatan 28 Axner Hugo Lots Etinesstig 2 Axner D R Sjökapt. Bomhus Förest. fförest. 1" P H Berg Ankn --IAnkn bost. Kungsbäcksv **a *JIMS

4 Gävle 13-Ber 128 KLOSTER underhållsfria takpapp "Klosterit" N ED lo ABS GARANTI J ärn, Plåt Spik, Tjära J utedrev, Kokspisar Vattenvärmare, Manglar samt allt i husgerådsbranschen ERIC BO ' JESU Centralplan - Gefle TELEFONER: 546, 1239, 2425 B. P., Svenska Bensin & Petroleum AB se Motortjänst i Gefle, AB Back J Th. Droskäg. Timmerrn.gr. 'i Backlund Alvar Chauff. S. Fältskärsg. 27 Backlund And. Fabr.förni. Storg. 6 Pa Strömsbro Backlund Sven Hand.res. Valbog. 34 Backlund Karin Telef:st(riks) Hemlingbyg. 8 Backman N E Droskäg. Kungshäeksv. 37 A Backman Lo wa Fotoat. 0 ()stängs eftr. Drottn.g. 23 Backman Carl Åkare Kungskolonien Backström Lina Fru Helgög. 8 Backström Sigurd Montör Bergsg. 58 Backteman Elsa Damfris. Fabriksg. 76 Pa Strörnsbro Backteman E F Verksnäst. Norrtullsg. 10 Baggström Gösta Chauff. Femte tvärg. 22 Bakke Henry Försäljn.ch. N. Rådm.g. 28 Bakke Joh. Köprn. Nygatan 19 Bakken J M Lokför. Hagav. 1 Ballin AB, Lilly Kappiff. Drottn.g. 23 Barnavårdsbyrå, Gävle Stads Kaserng. 52 Förest:a mott torsd Upptagn.hern Källbäek - Spädbarnshern L. Källbäek Barnavårdscentralen Föreningen Mjölkdroppen v Akarg. 68 Barnbördshuset Rådfrågas besökstid N. Kopparslag.g. 25 Barnkrubban 8. Strandg. 14. Baropyr Förgasninsgapparater C 0 Lindgren 8. Kanslig. 0 Barrling Ivar Lantrnät.(distr.) Florav. 12 Barth C E Skogsehef Vaxet... x Namnanrop,77-- Bon. N. Klingsg Korinäsverken 3868 Abonnenten innehar talregistreringsmarkin Bast Karl Förrn. Kaplansg Barth L. A Gårdsäg. Marielund Bauman 0 Lokför. Skornak g Befallningshavande, Kgl. Maj :ts se Länsstyrelsen i Gävleborgs Län Belander Otto Skomak.mäst. Drottn.g. 8 Belander Anders Åkare Karisberg Se även Bellander o. Bellanders Belgiens vice Konsulat Karl Landström N Skeppsbron Belin P Exped:r Tredje tvärg Belin Ebba Fru Drottn.g Somm.best. Nyborg 4855 Belin K E Försäkr.tim. Brynäsg Belin August Kondukt. fd, Valbog Belin Oscar Linjoarb. Hagen Jiemsta 5987 Belin & Johansson Hagberg & Söderströrr Skradd:i N. Kopparslag.g. 20 Belinky Gustaf Verkmäst. Kaserng. 61 Bellander Birger Dir. Avan Pa Strömsbro Bellander Filip Fabr.eil V. Gränsg. 5 Bellander Erik Korresp. Skomak.g. 22 Bellander Jakob Kortv aff. N. Ril,dm.g. Stadshuset Ankn filial 5. Kungsg. Fi I ia,l Brynäsg Bost. Valhog. 34 Bellander & Wallberg Trikåaff. Nygatan 33.. Matilda 1;,,ltaivlor lax-41.,. V. llergag. 416 Bellanders AB, J F N1anat'.- 0. lwrta, varor ep gros syfabr. exp,tid 9 (i (Iiiiiehti( t n -- 1.:10) NygaLiii I. V(ixei Ankn: ox p., kassa, ehnfor Syfabr. V. IstandHg 3 (Forts.) Nakkinanrop Bollandorbola g (Forts.) Bostadstelefoner -- Birger Bellander Avan 1364 { Gösta Bellander Nygatan Bellanderbolags 1:a linje --- Somm.bost. Stenba.eka ' Res. Ose. Waahler Engelbr g, Kass. Edv. Wallmo N. Slottsg Änkefru Emma Bellander Nygatan Se även Belander Bengters Johan A Staketg (Somm.bost. Olsbo Sätra Sandviken Bengtsson Bengtson Bengtzon.=.e. iiven Bengtssons Bengtzon Werner Disp. omb. 1. Städ. allm. brancstddabol. N. Kopparslag.g Bost. Brynäsg (Son-un.bost. Bönan 41 Bengtson Gustaf Gårdsiig. skomak.g Bengtsson Gunnar Kammarskriv. Rendag, Bengtsson Bengt Kass B yl.'?.ziniist.g 2266 Bengtsson Arvid liun Skog.mur 3101 Bengtsson Ester Telef.st(riks) Ilatttnak.g Bengtssons Begravningsbyrå, J A denier Begr.- 0. textii.b:ii 532 Bengtssons Tobakshandel Nygatan 25-2, '..,rnst Bengtsson bost. Ilattmak.g Bengtzon.0 Bengtsson Berg Fr. ltankkhr. ordf. i Giivie itlrottsk.)r n. N. 1:11nslig Berg Ingeborg Fru N. Fiskarg. 1 tl 2907 Berg Nils Lagerchef Sockerbr.g, Berg John Ln.ntbr.insp, vorsbnoka 383 Berg Clottfrid Nygatan Berg Henrik oillt,.111. Kungabikekev. 10A I Berg 0 W ll 01.1,11,011tropr. Skoliz. 5t1 l'a trir1111;11,

5 Oblid moblgt 1 blid och ek INtl'i`,1; 1%,:. (,'.,41: t or in. fil. &.-i; :. It E R il N 1) S Möbelaffär.Ga't Ile. ltrytalimg. 29 Berg Robert stil,1,1,11t Berg Henrik st tt\-.ttri). st. \Ott, 3239 Borg Vera '1'01,4:st k ultith tutt Atitrit,Itittd 3t) 2800 Berg R 1,ervil; organder A Stenindustri l're,lie 1 \ arg Berge Per Disp. Nygatan Bergendabl C D,Birnve.stini. Het BlIelBg Bergfeldt A liklukt!. fil, S. Ceiltridg ''S 462 Borgfeldt Nils (likeneist. Eligelbr.g Berggren C B Adv tysk konsul bost. Staket Berggren & Abers Juridiska Byrå Akiv.leå Centralpi, Berggren A Bost. Stnhet.g B-Adv Oliver Minen 2611 K,st. 13itekebro 3489 Blke,:serkvkl. 0. t skyl 1:011Siliat Ot Berggren CW Beretuest, fd, Ganunelbrotorgot Somm,bost. Katrineborg 226 Berggren Emma Fru Vågskriv.g Berggren Stina Fru Karlav Berggren Tilda Fru Tredje tvärg Berggren Erik Kraft. N. Slottsg Berggren j Axel Poliskomm:ie fd, Nygatan Berggren 5 A Skriidd. Femte tvärg Berggård Ruben Tandläk. mott lörd Centralpl, Ankn bost Bergholm. Alma Fru Andra tvärg Bergii Tobakshandel, AB Drottn.g. 9 Kont. 0. lag Butik Centralpl Butik N. Strandg Butik Skeppsbron Butik S. Kungsg Bergius Hille Fru Skomak.g Berglin Lydia Fru N. Kopparslag.g. ' Berglin Beda Fröken N. Skepparg Berglin' Josef Skomak.mäst. 5. Trädgards Berglins se efter Bergling Berglind J Ax. Verkst.förm. Skånbergsv Bergling E Sportv.fabr. Femte tvärg. 1.., Ankn bost. 8. Fältskiirsg, Berglins Urmakeri Joel Berglin Kaserng Berglund Erik Arb. Sjätte tvärg Berglund j B Frisör Fabriksg. 74 Pa Strömsbro 5237 Berglund Greta Fru Drottn.g Berglund Hilda Fröken bag:i 5. Fiskarg Berglund E H Handl. V. Islandsg Berglund Harald Handl. N. Centralg Ankn filial Brynäsg Berglund C J Källarmäst. fd, N. Köpm.g Berglund Ivar Köpni. Nygatan Boet. Kyrkog Berglund A L Löjtn. Valbog. 18 B 1927 Berglund, AB J E Möb.aff. Brynäsg Berglund L W Plåtslag. Atlas Berglund Yngve Postassist. förste, Staketg Berglund J Sjökapt. S. Köpin.g Berglund & CO, Firma Spec.aff. Maga.s.g. 70 1å Pa Strömsbro 6191 Berglund Sven Stadsfiskal tjrurn Bost. Hantv.g (Somm.bost. Bönan 3) Berglund Oscar Ur- o. opt. aft. Drottn.g Bost. IST. Fältskärsg Berglund K J Veteriniir(stads) fd, Linn.ev Berglöf Fredrik Lekt. N. Köpin.g Berglöf A Snick. S. Sjötullsg Berglöw Siri Syatelj(3 Kyrkog Bergman T 13arikkamr, N. Strandg Bergman Gunnar Barn. 0. Islandsg Bergman Ida Fröken S. Centralg Bergman K Stuv.förm. Leuveniushage 18 Pa Strömsbro 1428 Bergman J A Overmaskinist Akarg Bergmark Artur Aff.bitr. Kaserng Bergqvist Ebba Fru Nygatan Bergqvist D Kamr. Karlav Bergqvist Walter Köpm. Bergsg. 5S 5588 Bergqvist A E Mal.inäst. Kaplansg Bergqvist F J Poler. Tredje tvärg Bergslagets Skeppningskontor se Stora Kopparbergs Bergslags AB. Bergstedt Nils Läk. Valbog Bergsten G Droskäg. N. Skepparg Borgsten 1(erstin Frid,t[itill, 386 Bergström I( Ittmi,tjtil. hut( v Bergström David 1)1'081(114r, 1 lattinak.g Bergström Ad4le vril Ditt liergström Anna li'röitt+it 1;rumisg. 49, 1994 Bergström P E t 141l. bl, N. Ki'ipur.g. lt, 2833 Bergström N 11tly,(vat,t1 t), vnti,0111,,,111.) Lamt,. Nt, t1r4, 111,1.1,e4r ) S1,11,(It411111Fiet, 149 knöt. Andra Bergström Herm, 1:arati1.t,11 r. 11, i bekt, 1KInenghtiekHe. ;ii 2683 Bergström Ii 0 orsiihsg. 3() 2517 Bergström Herman i,"plit. Andra tvitrg Bergström Frida laiiedke fr. fru N Slottsg 21) 2775 Bergström A Skogv. I lyttön 583 b Bergström M Stut,ioltHittiist4. fd, S Bergström Kerstin Syatelj6 N. Skepparg Bergström Kerstin Telef:st(lok.) Arbetsbusg. 55. ' 5974 Bergström Oskar Urnekk Bom!~ 2110 Bergström Oskar Th. Urteak. N. Contralg Best. (Bietrilzeg Bergströms Lager Carl E Bergström Raiddal On Bergströms Pälsvaruaffär AB Drottn.g Ankn 13 13orgström bost. Parkv Bergvall Evert Tapets. Tredje tvärg Berlin John Ba,n.ktjrn. N. Kanslig Berlin Nils Borgmäst. bost, Nygatan Ärnb.rum Rådhuset. 869 Berlin Erik 'Tjänstern. Nygatan Se även Bärlin 0. Bärlins Bernei Letsli.*)jtn. S. Skepparg Bernholm Wilhelmina Fru(änke) Fridstapl Bernkert J E AM) Sockorbr.g Ankn aff, Ankn bost. Soekerbr.g Bernsons Garnbod Drottn-.g Besiktningsmannen lär Motorfordon Gävle Exp.tid helgd.aftn Vågskriv.g. 5 Bettines Boklädn aff. Kyrkog 20 - Ankn Gunnar Karlsson bost Sjätte tvärg 38 Biel Gunnar Värv. fd, Källö Bil Däck, AB Havlörsälj. f. Miehelin Kyrkog , Gösta Ahrlin bost. Sockerbr.g. 36 Bilbesiktningsmannen i Gävle se Besiktningsmannen för Sslotorfordon i G-ä.:vle Bilfraktlöreningen u. 'p. a. 5. Sjötnitsg , Förest. J Ehlin bost Biljardkafé5 Nilsson 5. Kungsg Bjerner E Läk.(stadsdistr.) v helgd Parkv. 6 Bjerström Yngve Rå.drn dräts.kamm sekr. Skomak.g. 24 TrimRadhuset Bjuke 0 Bankdir. Nygatan 31 Bjurholm Gösta Kontorist N. Rachn.g. 28 Björck Henrik Annonschef S. Hospitalsg. 10 Björck Tore, Kass. 0. Islandsg. 7 Björck 0 L Stuv.arb. Tredje tvärg. 32 Björck-Lindberg Edith Daniskrädd:i N. Rådm g 18 Björk G A Bag. Måst. Olofs,. 3 Björk, Gunnar Civiling. Staketg. 43 Björk Anna Fru Nynäspl. 3 Björk Filip Stationsskriv. S. Espl.g. 34 Björk Hjalmar Utkör. Brynäsg. 32 Björks se efter Björkner Björkegrens Stiftelses Alderdomshem, J G Förest:a bost. Sörby Björkgren D G Disp. bost. Abyfors Ankn Björkgren Signe Fröken Valbog. 39 Björkling Carl Landsfogde fd, Kungsbiicksv. 1 Björklund Wiran Cig.aff. Ruddamsg. 50 Björklund Georg Folksk.lär. Gustafsg. 3 Björklund Lina Fru. kiosk Södertull Kiosk Brynäsg. Björklund H Fröken 5. Kanslig. 28 Björklund P A Gårdsäg. Färgerig. 131 Pa Strömsbro Björklund John Handl. Skolg. 67 Pa Strömsbro Björklund Nils Korresp. Bergsg. 58 Björklund Bernhard Lagerbär. 5. Fiskarg. 16 Björklund Karl Th. Lokför. N. Hospitalsg. 10 Björklund C F Mätarinsp. S. Espl.g. 30 Björklund Ewert Tjänstein. Skomak.g. 11 Björklund Arvid Verkinäst. 5. Kopparslagg 17 Ber-Boh Gävle tekering KARL L. WIKSTRÖM Varvsvågen Gävle Telefon 2413 Björkman Elsa Fröken Ovre bergsg. IS 3994 Björkman Greta Fröken. 13runnfog Björkman J A Siliv.arl). Femte tviirg Björkman Hulda Vaktförest. fd, Hantv.g Björkner K E A rig1).1". (.ivre bergsg Björks Ingenjörsbyrå, Arvid Civiling. Gunnar i3j Staketg. 43 Tga Norsk veri tas 1086 Ankn clief blast Se även Björck o. Björk Björling Nils Försälj. Valbog Bladh A Harnrirnäst. 5. Koppurslag.g Bladin Gösta From. Fjärde tvärg Bladin, Firma A Urmak. o. optiker Drottn.g Bladlund K H Gasyksarb. Luther; Blinck Hellner Lagerchef 8. Centralg Blohm N H J Lantrniit.tekn. bitr. Kaserng Blom J 0 Banark. Hemsta 4874 Blom Mina Barörn. Nygatan Blom A G Faktor 8. Kopparslagg Blom J A Filare ',oxe 4387 Blom N J Gårdsäg. Sörby 4509 Blom G W Kamr. Pa Forsbacka Växel 2932 Blom Erik Köpm. Hattmak.g Blom Thore Montör Skolg. 55 Pa Strömsbro 6106 Blom John H Rådh.vaktm. 5. Skepparg Blom Fritz Vaktm. Pa Strömsbro 4844 Se även Bloom Blomberg M Fiskhdl Torget 1848 Blomberg Elsa Fröken Engelbr.g Blomberg Ingeborg Församl.diak:a Lexe 3188 Blomberg & Co, John Hand.agt. N. Slottsg Blomberg W Hand.res. N. Kanslig Blomberg E X Ing. Karskär Växel Namnanrop Korsnäsverken 3888 Blomberg E Ing. N. Kungsg Blomberg E Köpm. V. Islandsg Blomberg Fritz Köpm. Vågskriv.g Blomberg Alb. Mekaniker N. -Centralg Blomberg, Bröderna Spec.hdl N. Kungsg , Ankn Knut Blomberg bost Filial SIKoma,k.g Blomberg & Co, AB John Nederl. Gust. Åkerlund Ovre bergsg. 3 A Blomgren Anna Spec.aff. Avaström Blomquist Isac Köpm. N. Slottsg Blomqvist Maria Fröken Fabriksg. 101 Pa Strörnsbro 779 Blomqvist Arne Försäljn.ch. Engelbr.g Blomqvist C A Hand.res. mjölkaff. N. Kanslig. Blomqvist Eric Köpm. Kyrkog. 31 Blomqvist J A Lantbr. Hemlingby Blomster Karin Fröken N. Skepparg. 13 Bloom Greta Syateljé L. Espl.g. 14 Se även Blohm o. Blom Boberg Nils Bankkamr. Banerg 1 Boberg Ester Damfris. Hattmak.g. 11 Boberg John Disp. Brunnsg. 25 Boberg Sofia Fröken Centralpl. 5 Boberg Gösta Ing. Karlav. 12 Boberg Eric Kontorist Parkv. 3 Boberg T Stationsskriv. Kaserng. 70 Boberg Carl Verksnäst. Linn&s, 7 Boberg David Verksnäst. Gröneborg Bobergs Fajansfabrik AB Gröneborg Bochhi Erik Redakt. Jiirvsta Bodin E Ing. S. Skeppsbron `20 Bodin J G Kondukt. Nedre bergsg. 24 Bodin H Kontorist S. Kopparslagg. 46 Bodin P Manuf.hdle konsul bost. Staketg. 23 Bodin Oscar Verkmiist. Hattmak.g. 3 Bodins Eftr.. L E Skeppslidle St. Holmen Kont. J Ahrilborn bost. 1,.113spl.g. 26 Bogren G G Typogr. N. Köprn.g. 35 Bohlin Karl A Faktor Hattmak.g. 12 Bohlin Efraim Folksklir. Borrhus Bohlin Anders Förrn. Gasvkt Bohlin Emil Grossh. kont. Drottn.g. 56 Tga Einilbohlin -- Kont. företrädesvis f. rikssamt , - Bost. S. Skeppsbron 6 (Somm.bost. Bönan 23) Bohlin Sven Handl. 5. Kungsg. 17 Abonnenten innehar talregistreringsmaskin

6 Gävle Boh-Bäc 130 Bohlin T Kontorist Andra tvärg. 31 Bohlin Gustaf Musiksorg. Karlsborgsg. 10 Bohlin Anna-Lisa Telef:st(lok.) Hantv.g Bohm Bror Rep:r S. Contraig. 33 Bohm Erik Revisor Nygatan 12 Bohman J W Frukt- o. konfektaff. N. Kungsg Konfekttillverkn. N. Fältskareg. 22 Se även Boman Boivie Gust. Albin Ing. Bergsg. 58 Boning Arne Banktjm. Gustafsg Bolling Vega Fröken Kaplansg. 24 "' Boltzius, AB E Rev.b:å. kont. Centralpal. -- E Boltsius boet. 'Ströinsborgsv. ti Boman K G 1)isp. ti. Kopparslag.g. 15 Boman Artur Försäljn.ch. S. Trädgardsg. 17 Boman Axel Hand.res. Magas.g. 69 Pa Strömsbro Boman Henrik Stadskass. Tegrirv. 9 Tj rum Stadshuset Boman Ester Sömin. S. Central. 39 Se även Bohman Bomhus Församlingshus Bomhus 1735 Bomhus Lådfabrik, AB Bomhus Pa Gävle 2900 Bomhus Missionsförening Pred. Bomhus 1171 Bomhus Poliskontor Bomhus 2152 Bondeson Carl Tullöv.kontr. Hantv.g Borg E K Registrator N. Fältskärsg Borgarskolan o. Högre Handelsinstitutet Valbog. 3 - Rekt.oxp Lär.rum Rekt, Sven Korsberg boet. Staketg Vaktin. bost. Valbog Borgfalk C E Polisöv.konstpl Sjöäng Pa Gävle Borglund Karl GustaV Landskontorist Bergsg Borgströms Eftr. Ivar Malm Möbler.aff. Ruddamsg Bostadsinspektionen se Hälsovårdsnämnden Boström Rob. Em. Båtvarv N. Kanalen Ankn boet. Näringsg Boström Artur Försälj. S. Kungeg Boström Ragnar C Hand.res. Källbäcksg Boström Gustaf Slakt.aff. Bomhus Ankn bost Boström E Telegr.assist. förste, Kyrkog Boustedt Oskar Kabelarb. Sjunde tvärg Bouvin Anna Fröken N. Slott-sg Bouvin John Stadsarb. Sjunde tvärg Bovallius Ragnar Länsjägmäst. bitr., Staketg 11 Braathen Lilly Lärov.adj. Skomak.g. 13 Brakin G A Modellsnick. Karlsborgsg. 4. Braide R Kapt. Dalapal. Brand-Victoria, Försäkrings AB Omb. Ing Erik Nordström Centralyl Brandberg A H Past. KungsbäcksV Brander Gertrud Fru Ruddamsg För brandalarm begär Brandkåren Brandstationen Vuxel Direkt lodn. Brandströms Blomsterhandel Brynäsg. 27 Brandt Elna Fröken N. Slottsg. 6 Brandt K Konfektaff. S. Kungsg. 21 Brandt K Köprn. N. Kanslig Brandt Ernst Trädg.mäst. Bernhardsborg Brattfält E Exekutor Klippan Brattström 0 V Past. N. Rådm.g. 26 Bredenberg K Plåtslag. N. Kungeg. 19 Bredenberg & Co AB Specialaff. f. strumpor Drottn.g. 28 Brittiska Rikets vice Konsulat R Carrick N Centralg. 6 Brobeck A X Overing. Karskär Växel Namnanrop Korsnäsverken Broberg K J Cig.hdl N. Kungsg Broberg Betty Kafé Lexev Broberg C A Rep:r Andra tvärg Broden J A Chark.aff. 8. Kungsg , 393 BroUn Börje Köpm. 8. Centralg Abonnenten innehar tairegistreringsmaskin Brodon A Slakt. Femte tvärfs. 36 Brodin P R 1366 Filare Brännströmsg. lo 1594 Brodin Anna Fru Brynäsg Brodin Eva Fru N. Stapeltorgsg Somrn.host. Gröndal Brodin David Organist Helgög. 9 Brodin Alfred Skrädd.afi. S. åtrandg. 6 Brodin J A Stuv.arb. Iskällarg. 185 Pa Strömsbro Brodin Nils Stuv.arb. Skolg, 35 Pa Strörnsbro Brofelt Edit Fru Stureborg Brofelt-johansson Edit Glassaff Gustafspl. Brolund Hanna Fröken N. Köpin g. 16 Broman Hugo Exekutor Klockgjut.gr. 1 Broman Nanny Fru Sjätte tvärg. 49 Broman J A Kondukt. N. Ringv. 35 Broman P G Lokför. Sätra 3 Broman Pontus Teekn.lär. Skomak.g. 24 Bromander Th. Glrossh. kont. Kaserng , - Ankn lager N Strandg Ankn bost. Kaserng rowin, Ingenjörsfirman Kont. 0. verket Upplandsg ixei 5700, Ankit: Forsäljningsavdelntng Pappers- o. eollulosamaskin r Ing. C H Andersson Kraft- vag- o. byggn.maskiner Ing. L Smedstad Verkstäder Ing. N Ericson Efter växelns stängning Ing. N Ericson boet Ing. C H Andersson bost Ing. L Smedstad boet. Bruce Axel Hand.res. nringsg- 7. Bruce Carl Ivan Kamr. Staketg. 19 Brun Gustaf Overlak. med. avd. Lasarettet Best. N. Skepparg. 9 Brundin J G Brädg.arb. Sjöäng Brundin Fredy Instr:r Stigelund 10 Pa Strömsbro Brundin C G Kamr. Nygatan 13 Brundin AB. David Kolonialv. i pti Drottn.g 56 - S V Nilsson - Exp. - Försäljn. o. exp. Lagerexp. - S V Nilsson boet. Brynäs Hembageri Gertrud Palmertz Tredje tvärg. 31 Brynäs Idrottsförening Ordf. M Henriksson S. Kungeg. 28 Lagled. 13 Ohlin Lyeg. 17 i... Brändström It B Banktjur. Kyrkog. 15 Brännberger Karin Rak- fris.sal. N. Koppar slag.g. 16 Brännström Johan Köpm. Hemlingby Bröderna Killborg Fruktlöd lo N. Controlg. 2 Bröderna Lagren, AB Skoppsinitkl. o. sped:- rer N. Skeppsbron Tga Baltio Linjetdij. --.1J Haag för lokaleamt --För rikssarrit. G Englund G Åström Ledn. ej intagna i linjeval j Utkik vid Houoken.. - Angf, Norrland (trade Gävle Roslagen-- Sthlm) Bostadsteleloner j Bang N. Kungsg. 13 G Aströin S. ;sl,l.g. 34 G Englund N. Kopparslag.g Förna. C Murlin N. Köpiii.g. 8 Bröderna Westin se Westm, Bröderna Budet Ernst It Anderson Expr.b:å Kopians Bultfabriks AB Halistaharnmar nederl. firma Jacob Wennberg Tga Jacob Veixei... Namnanrop Jacob Wennberg Buräng P 0 Skrädd.mäst. Drottn.g Ankn boet. Kyrkog Byggnadsföreningen L 0. G. T. n. p. a. 8. K ungsg. 8 Byggnadsindustriarbetarefederationen inom S. A. C. N. Skopparg. 11 Ankn träv.ind.arb.federationen Sekr. G Ceder boet. Lexe Byggnadskontoret Stadshuset Allmänh. tfn IByggn.ch. C Y Zacco exp. 1 2 \Bost. Valbog. 35 Oår. Ing. H Pehrsson exp \ Boet. Skomak.g yriting. S P Hillgren exp Brundin Josef Köpm. S. Fältskärsg Brundin C D Partiaff. S. Central Lager Bergsg Grossh. David Brundin boet. 158 Bruno Arvid Overstelöjtn. Drottn.g Brunstedt Lola Fröken N. Kanslig Bryngelson Axel R E Chauff. S. Hospitalsg Brynte Ellen Fru Drottn.g Brynte Joh:s Möb.aff. S. Central Boet. S. Ringv Brynte Frans Skoverkst. Brynäsg, Skoreplabr. Thor Drottn.g Fabr:r Frans Brynte boet. Andra tvärg Brynte David Uraff. St. Espl.g. 7.. Boet. Kaserng. 60 Bryntes Skoaffär, AB Drottn.g. 29 Joel Brynte boet. V. Bergsg. 38 Brynäs Folkskola Brynäsg. 37 Brynäs Färghandel inez Ostlund Femte tvärg {Rost. Fabriksg. 82 Pa Strömsbro Gatu- 0. vattenledn.ing. N Bergström exp Bort. Nedre bergsgs 8 --1Karen. Birger Hott 1Bost. Kyrkog. 22 Bokhåll. Verkmäst. o. förrn. Verkmäst. vid gatuavd. J E Svensson boet. S. Central. 41 Arb.förm. vid gatuavd. A E Gustafsson bost. Mi:iet. Olofsg. 17 Arb.förtn. vid gatuavd. C E Lindberg boet L. Brunnsg. 3 Verkmäst. vid husbygge. P Hedlund bost Hagag 9 Arb.förrn. vid hamnavd Sjunde tvärg. 51. Arb.förm. vid hamnavd. C Johannesson boet. Fjärde tvärg. 43 Befälh. å ång. Ran K E Lindgren bost. S. Fältskärsg 5 Varv o. hamnverket. 8. Skeppsbron Verkmäst. vid hamnverket. A L Goude bost. Brynäsg. 35 Lyftkranar i inre hamnen Kranförm. L Jonsson boet. Strömsbro Lyftkranar Kranmist. tullsg. 10 Kransköt, Knut R Rydgren boet. Forsby Pa Strömsbro Fredriksskanebron vaktkur Förråd 203, Ankn Förrådeförv. W Forsling boet. Byggmäst.g. 8 (Materialförråd vid Djuphamn Bönan 15) Chauff. A R Westlund boet. Näzingsg. 11 Stadshuset testvän. Byggnadsnämnden Radhuset Ordf. Sess.rum.. Stadsarkit Stadsing " Billow Gunnar Kontorist f.t;rste, S. Kopparelag.g. 17 Bylund Bernhard Mfuluf.hdl Drottn.g. 16 Best. N. Sjötullsg. 14 Bylund Uno Verkteäst. Femte tvärg Byström & Jernberg Veloe.aff. Kaserng Bäekebro Folkskola Bäcklin L V Cykolrep. Eng,elbr.g. 18 Bäcklin Göta Fru 8. Skoppsbren 4 Bäcklin Tekla Fröken.karg. 31 Blioklin E W Garv.arb. Hernlingby Bäcklin H N Ii i iltri. Nygatan 13 Bäcklin Emil Mål. Marielund 21 Bäcklin E E Spee.aff. Albion 25, Bäcklund Folke Butik:Rehef SÄtra 4 E Westlin boet. Vallg. 2 Pa vid Fredriksskans lå F Backteman boet. Norr Bäcklund Knut Skogeförv. Rolmsund Yttre,/... Namnattrop Korsnäsverken (Sonun.bost. Abyggeby 10) Bäcklund Ragnar Tandliik. Drottn.g Bä,ckinau Olof R Redakt. Brunnsg x Abonnenten innehar talregistreringsmaskin Använt/ alltid den senaste upplagan, av telefonkatalogen

7 Bäckström Eric llankt im, N. khrtn,r Bäckström Petrus i tanti.rett, Nyr,t Il y Bäckström Erik Kont.cli, N. Ittlig y nackst=ör Elsa Strykinritttn. N. Ftiltmkitrmg. t Bäckvall Sven ( ;,, t afgg. n Bärlin Knut, liistrutil.mni.. 14:ngelbr.g & Nordstrtim Pini,ofttbr. SkoniiiL.g, 1r-,, 2287 Biirlius Sjukhem 1.:,:',1111..g. >> 845 so även Berlin Böna Lotsplats Eihnabussnrna, AB Drettn.g N i1.1i.n.1 f)ost. tvitrix Flörjarlson Otedaf 2t Börjesson A R 1111, fil, N, Trä ( lgsirdsg kortare samtal, dess färre»upptaget». Bäc-Cyk Gävle Börjesson Eric 'forn- n. boesttn.aff. Drottn.g. 39 ( 1mr, tral 1)1, tiutikeoxp.. 546, 2425 Ankn magas. Holmen 546 Chef o. partiexp K urihu U. bokt Chef boet. N. Kopparslag.g Gustaf Börjesson boest. S. Filltekikreg Hven Lindh Somt. Brunnsg litirjeesona Eftr., A R Sven Börjesson 8pec.aff N. Skepparg Landsbygdens be4itarl ga till jorilbrui«.ts förkovran Vänd 'Eder till JordibruKsKassaant 1 Eder ort eller till centralkassan, nar Ni önskar en ItirmanlIg och betryggande placering av Edra, sparmedel eller nar Ni behtiver Kredit för Eder jordbruksdrift. KaP itat""nina, Spain kagsainalkning Cleachrwahning Partiell statsgaranti för lnläningen Kontroll genom Kungl. Banks och Fondinspektionen Intecknings:1 ån Ut MIM!~ I (17,1«.- sfa I ChackinelkstIng 1 (,antmän, anlita Eder egen kreditinrättning! aviehorgs Lins Centralkassa Nr Jordbrukskredit Gävle Tel Bröderna'Cederlöfs ,KELAFFAR, Gävle. 'fel. 200 CaYå se Kali!, Calin A Distr.eh. N. Kungsg.. 13 Se även Kahlin Campanello F L Kökstniist. Valbo;, Caribaum J Disp. Drottn.g Caribaum Robert Kontorist Gustafsg Carlbom E A Fabr:r bost. Brännströmsg Catlholm Ester Fru N. Rädm.g. 28 Carling Tor Delzoranål. Rudelamsg. 23 Carlson Carlsson se Karlsson Carlstedt Rut Fröken Brunnsg Carlstedt Erik Journ. Norrtullsg, Carlström C J Försäkr.tjm. N. Stapeltorgsg Carlströrn Adina Syateljé Hantv.g Se även Karlström Carpelan A G Postassist. förste, Engelbr.g. 8 A Carriek R Konsul v., N. Centralg Exp. o. kassa - Bost. Valbog. 41 Cars Einar Postkontr. Engelbr.g. 8 A Ceder G Sekr. exp. N. Skepparg Bost. Lexe C. 2710ederberg Rudolf Disp. Blendag. 9 C e, die yebre regosdekrabpeir)ga i fbäois b rno t tsni.je.., p33a r g. 7...i. Cedergren ' W bort. Dir. h Cederholm Carl Distr.oh. Straffäng Norrtullsg. 18 i I Cederlöf, Bröderna Kakelaff. Arbetshusg. 58! Cederman Emil Trädganäst. Pa Forsbacka V äxel Cedermark Alvar Kyrkoadj. Kasorng Cederqvist Chrispin 1-Iand.biti.. V. Islandsg Cementrör, AB N. Kopparslag Centralbageriet Anton Johansson Centrt-dpl Filial Drottn.g Ankn inneh. bost. Centraipl Centralgaraget Nils A Larsson N. Kanslig t6 Centralhotellet Nygatan 45 Växel.7V ainnanrop Centralhotellet Centralkaféet Rut Pettersson Centralpl Centraisjukkassa, Gävle Stads Erkända N. Kungsg. 3' 135, 164 Centralstationen se rubr. järnvägsstationer Centralvarumagasinet e H Forsberg N. Con. tralg. 5 Centrum AB N. Kanslig Centrum, Damfriseringen N. Centralg Ohio, Damkonfektion Nygatan Chrispinsson Sven Kriininalkonatpl S. Central g Christoffersson Ester Fröken Valbog Cementas Nederlag FAHLSTRON & Co. AB. Gävle. Tel City Damfrisering Erik Åberg Nygatan 18 Claesson Yngve Karnr. Runebergsv. 32 Claesson Ernst Lokför. Akarg. 35 Claessons Eftr., Amelie Märta E Johansson Kortv.aff. Nygatan 19 Cook Albert Verkmäst. N Ringv. 28 Se även Kock Cohn Charles Lantmät.(distr.) V. Ringv. 5 Coiffeure, Damfriseringen Astrid Hjälte & Karin Back Brynäsg 8 Collberg H Ing. Bygginäst.g. 18 Collberg Ali Kontorist Nedre bergsg. 5 Collin Hanna Fru Ruddamsg. 16 Collin Hanna Fröken Marielund 29 Collin Hildur Lär:a Gustafsg. 1 Collini Agnes Änkefru Skornak.g. Continental, Kappaffär Larsson & co Nygatan 39 Cratz Ingeborg Fotogr. Drottn.g. 30 Bost. Lexe Cratz Evelina o. Gina Frökn. N. Rådm.g. 28 Cykeltjänst Sjögren & Hedin N. Centralg '5441, 1177 Telefonnummer som telegramadress. Vid inrikes telegrafering begagnas med fördel adressatens telefonnummer såsorr adressarigivning i stället för gatuadress. Beteckningen Rt med åtföljande nummer inräknas icke i det taxerade ordantalet. Adresser sådana som Svens. son Rt 55 Vårholma Bergström Rt Stockholm Andersson Ri lo Stockholm äro fullt tillräckliga och räknas en var för endast 2 ord. Telegram med dylik, adress ut telef on e r a s till adresstaten och utsändel därefter

8 Gävle Daa-Döv , DESINFEKTION Effektiv utrotning - Störst o. äldst i bran- i Gäv le. - Anlita schen fackmannen. r Möbler mottagas för desinfektion. CARL JACOB1 GÄVLE Drottningg Tel. 4S64 Godkänd av Medicinalstyrelsen o. Hälsovårdsnäm,nden mot all slags OHYRA i bostäder, båtar och Industriella anläggningar utföres med Affilenee«. Cyanväte 0 B S.! Besiktningar av lägenheter och möbler =~111, A.-B. Gefle Kolimport KOL KORS Tel Daahlme Signe Lär:a Hemlingby 4706 Dahlberg Kristina Barnin. Florav Dahlberg E W Gjut.förm. Tredje tvärg Dahlberg P A Kommunaln.ordf. Pa Hillebyn 3123 a Dahlberg Nils Kont.skriv. Kungsbäcksv Dahlberg Adolf Polismäst. tjrum N. Radrn.g. 4 - Bost. N. Kungsg Dahlbäck B E Byggmist. S. Staketg Dahlbäck H Byggn.snick. S. Staketg Dahle Axel Mästerlots N. Fältskärsg Dahlerus C W Kapt. Skoinak.g Dahlgren Wilhard Fabr:r S. Fältskärsg Dahlgren G B Kapt. N. Skepparg Dahlgren Hugo Köpm. N. Slottsg Dahlgren K Tandläk. Drottn.g Dahlgren Edit Vaktförest. Vågskriv.g Dahlin A E Chark:ist Kaserng Dahlin Stina Dispensärsköt:a, Drottn.g Dahlin Nanny Fru N. Rådm.g Dahlin S Stationsskriv. Bergsg Dalalins Charkuteri AB, G E N. Slottsg. 6 Butik 1152, Ankn kont Chef bost 3950 Dahlquist John Ing. Florav Dahlstedt J F Verkmäst. Brynäsg Dahlstrand Otto Insp:ör N. Rådm.g Dahlstrand Knut N. Rådm.g Dahlström Engla Kanslibitr. Helgög Dahlund J D Bag. Holmsundsg Dahlund A A Stuv.arb. Solbacken 2 Pa Ströms- bro Dahlund S A Stuv.arb. Fabriksg. 195 Strömsbro Dahlund L P Åkare Glasbruket Dahm Hjalmar Rekt. Brorsborg Dalaboden Erika Englund S. Kungsg. 42 DaAn Sten Stadsarkit. i Sandviken Hofors Storvik kont. Drottn.g. 12 Ankn bost. Dalenius Hj. Industrinederl. Brynäsg. 19 Dalton Ida Fru Ruddarnsg. 63 Damm E Fröken Hattrnak.g. 3 Dandanell Sigrid Fru N. Kanslig 8 Dandanell Nils H Korresp. N. Kanslig. 8 Pa O Danielson B Baning. Engelbr.g. 3 Danielsson W Chauff. Valbog. 18 Danielsson Märta Fru Avaströni Danielsson Signe Fru S.,Trädgårdsg. 33 Danielsson J W Löjtn. Karlav. 2 Danielsson V E Reklaniteekn. Forsby Danielsson E A Repar förste, Mejseln 4 Danielsson J H Typogr. Heinstav. 4 A Danmarks vice Konsulat J Wennberg Nygatan 41 Växel Nainnanrop Jacob Wennberg Davidsson J A F Kass. N. Rådm.g Davoust Rörläggningsaffär, AB.-.Kont. 0. lag. Ensta 1173, 3673 Verkrnäst. Erik Eriksson bost. Engelbr.g de se även namnet de Age L E Pianist 0. pianostämrn. Andra tvärg 50 De Förenade, Lifförsäkrings-AB Distr.agt. Centralpal. de Jounge Fridolf Disp. Engelbr.g. 6 de Jounge Lily Fröken Hattmak g 3 de Jounge Hugo Maskining. Nygatan 9 de Vent A Svarv:i o. möb,verkst. N. Köprn.g.:. 15 De?. Håkanson & Karlsson Damkonf:ou Nygatan 29 Dea0 se de Ag6 Degerstam Frans Köpni. N. Slottsg. 8 Dejounge se de Jounge Delin AB, J Em. Grossh.f:a Drottn.g. 56 Tga Delin Chef G Delin Stenkol o. koks L Delin Eldf. tegel o. lerrör 0 Lindberg Ankn G Lindberg bost. Mäst. Olofsg Gödselmedel o. utsäde Agron. E Johansson - Detaljförsäljn o. exp' H Carlsson Ankn H Carlsson bost. Staketg. 15 Agron. E Johansson bost. Nygatan 7 - Kolförm. 13 Lin(fl bost. Första tvärg. 23 Delin G Gi'ossh. Engelbr.g ' Delin Leif :Kont.eh Brunnsäg Delila J W Koprn. Sjunde tvärg Delin A J Stationskarl Fjärde tvärg. 12» 4083 Delin. G:son Bo Bergsg /0 Desinfektionsbyrån Hansa Ragnar Holm St Agög Deutgen Gunnar Kont.eh. Kungsbäeksv Devent se de Vent Diakonissox n Församlingssystrar se namnen 0. yrkesreg. Didner David Tandbit.Nygatan 23 (Somm.bost. Furuvik 23) ,_ DigiA John Linjearb. N. Trädgårdag Dingsjö Gösta Handres. Sjätte tvarg Dispensärer se namnen o. yrkesreg. Distrikts- o. Stadssköterskor se Häisovårdsnämnden, namnen o. yrkesres. Sjuksköterskor Domsagan se Gästriklands ()stril Domsaga -iromanverket Gävle-Dala distrikt Se även ab.förteekn. för resp. Falun, Hudiksvall 0. Krylbo nätgrupp samt ab.förteekn. sid Gästriklands revir Jägrnäst. T Z Wangenborg Brunnsg. 45 Kronojägare - Markmyra norra bevakn.trakt, E M - Carlsson.Jordåsen 1533 Alaekmyra södra bevakn.trakt, K A Lund b ovist Griisbäcken 3606 c t5vr. bevakn.trakter se ah.förteckn sid Vär-npliktsförläggn. Sunnanås 3606 a Douhans Platsbyrå F 0 Douhan 5. Sjutulls;_ Droskstationeu i Gävle Nainnanrop Droskstationen Dryselius Erland Apot:e Nygatan 5;. 741 Drvselius Alex, Dir. Drottn.g (Somm.bost. Bönan 2) Drätselkammaren Stadshuset Vid sammanträden. Sekr. o. ornb.ni. Ankn ordf Sekr. Yngve Bjerström bost Jägmäst. K E Martin bost Stadsskogvaktare: e... < M A Eriksson Lapphällan 1318 Ad. Lindgren Pa Strömshro 330 (K Persson Bönan 9) 7 ',funder Elna Kortv.aff. Kaplansg.... Durotapet, AB fluv.kont. Pa Hagaström Tga Walipaper (Avd.kont. Stockholm , ) Priv. samt. rn, personalen undanb. Dybeck Wilma Fru Nygatan 63 Dybeck Bertil Kapt. Nygatan 63 (S'omrn.bost. Bönan 81 Se även Dybäck Dyberg Siv Lär:a fru Gustavsg. 10 1)ybäek Et Femte tvärg. 10 Se även Dvbeek 2813 Dövstuniskolan Rekt. J Johnsson exp. o. boet. Skolans matsal Abonnemangsavgifterna återfinnas bland»allmänna villkor för rikstelefonabonnemang» i katalogens inledning.

9 Ebe-Eld Gävle KRAFT OCH LJUS RADIO KYLSKÅP 5 BELYSNINGSARMATUR HörnetavCentralg. GÄVLE Telefon. 36 NYG AN 36 27, 2 7 Efter kontorstid: Ebertz45n E P Filare Ensta Eden by Villa. Kass. 8. Kopparslag.g. 37 Edin Edvard Hattmak. Fjärde tvärg. 52 Edin. Nils Hattinak. Fjällbacken 22 Edin Einar Kontorist Holmsundsg. 1 Edin Elon Kontorist Sjätte tvärg. 38 Edin Josef Musiker Lutherg. 14 Edin Georg Piariostämin. Fjällbacken 8 Edin G Textilarb. S_ Kopparslag.g. 48 Edlund Agnes Fru Skomaka Edlund Mimmi Fru, \Vestergrens stiftelse Edlund Nanny Lär:fi Kaplansg Edlund ponny Snick. Brännströinsg., Edman Anton Fabr:r kont. N. Köpm.g Bost. N. Köpm.g. 32, 2283 Ednians Bageri, Axel Erik Nyström Nygatan Efter aff.tid inneh. bost Edqvist Olga. Fröken Näringsg. 10 Edqvist Sally KaKinneli. Fredriksskans Edqvist Eskil Lokeld. Lexe Edstedt C T Lots N. Hospitalsg. 7 Edström D Kriminalöv.konstpl Brunnsg Edström E R Postmäst. N. Slottsg. 8 - Tjrum Edvall d F Djursköt. Fjällbacken 4 Edvall Gösta Skomak. Kaserng. 71 Egelin Ester Fröken N. Fiskarg. 4 Ehlin A E Chauff. Järvsta Ehlin Berta Damfris. N. Kungsg. 17 Ehlin Gustaf -,S.kare Femte tvärg. 40 Ehlin J Å kofe S: Sjötiillsg Se även Elin Ehrenborg G Overste Vall Ehrnlund Oscar Maskinist S. Centralg. 39 Eilood Gösta Köpin. Hattmak.g. 4 Eira Damkonfektion.Sterlcy & co N. Kungsg. 27 Eje, Bageriet E Jansson & K E Eriksson Hetnlingby E. Ek A J Fanj Nynäspl Ek Elfrida Fru Kyrkorz Ek Olga Fröken N. BAdrin.g Ekberg N Aug. Fabr:r 8. Trädgårdsg EkbLa,dh Nils Köprit. Blendag Ekdahl Curt Adv. Staketg Ekdahl Anny Telef:st(riks) fru I1öst. 0 lofog Ekelund Henry Handl Skånbergsv Ekelund P N Postiljon förste, N. Sjötullsg Ekenberg F 0 Bag. Brynasg Ekendahl Eric Kopist i3ergsg Ekendahl G A Lokför. fd, Eriksv. 22 Ekengrens Eftr., Emma Anna Hedlund Div hdle Sniecljeg Ekholm 0 Rep:r Fjärde tvärg Ekiperings-Hörnan Signe Jansson Drottn.g b Eklund Elof Bag. Holmsundsg. 23 Eklund C A Byggmäst. Hattmak.g. 27 Eklund G A Byggn.snick. Sjöäng Eklund N Elektr. Brynäsg. 20 Eklund J H Fanj. Valbog. 35 Eklund Anna Fru Varva Pa Hillebyn Eklund Maja Fröken 8. Strandg. 10 Eklund May Fröken Fjärde tvärg 34 Eklund J A Handl. I3omhus Eklund & Lindberg -Herrepip. Drottn.g Eklund Axel Kontorist S. Fältskärsg. 5 Eklund H Rep:r Lasarettet Eklund Axel Svarv. Tredje tvärg. 39 Eklund Selma Sömm. Drottn.g. 14 Ankn bost. N Slottsg. 6 Eklund Gertrud Telef:st(riks) Engelbr.pl Eklund Bernhard Tulluppsyn.m. fd, Tredje 2849 tviirg Eklund Anders Åkare S. Kopparslag.g. 16 Eklund Helge Hatt.mak.g Kont. AB Arafart MÖBLER och MADRASSER renoveras omsorgsfullt av Tapets.-firma ERIK EKLÖFS Eftr. Kaserng GÄVLE - Tel. 263 Eklöf Vera Damfris. Kaserng Ankn bost. 303 Eklöf Erik Dekorat. Kaserng Eklöf & Backman Div.hdle Lexe 2596 Eklöf Thure Hamnbokhäll. S. Hospitalsg Eklöf Ernst Stadslass. fd, N. Fältskärsg Eklöfs Eftr. Bruno Jansson Tapets. Kaserng Ekman Wilh. Dir. kont. o. hoat, rot;,k-re_/ o rsnäsverken Direkt lerin. bost Ankn somm.bost. Granudden 792 Ekman Henrik Komminister Drottn.g Ekman Frans Slöjdlär. Fabriksg. 108 Pa Strömsbro Ekman C A Stationsinsp. fd, N. Kaplausg. 24 Ekstedt Sten Herrskriidd:i N. Slottsg Ekström Claes Gjut. Andra tviirg. 31 Ekström K F Gärdsäg. Trädgårdsgr, 1 Ekström Thorsten insp:ör Edclag. 8 Ekström Sture Kontorist S. Fältskärsg. 25 Ekström Nils Kont.eh. V. Ringv. 19 Ekström. J D Lokputs.förrn. S. Espl.g. 52 Ekström Jacob Musikdir. S. Fältskärsg. 17 Ekström Albert Stationsskriv. förste, N. Rådm.g Ekvall Ellen Fru N. Hospitalsg Elbe Reklam Nils Bjursten S. Espl.g Eld se Eldh 5020 Eldblom C J Länsnot. e., N. Kanslig. 4 Eklund & Korssells Elektriska Reparationsv erk stad Skutskärsg X Abonnenten innehar talregistreringsmaskin ,

10 Gävle Eld-Eri ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET Engelberg Frans Verkmäst. Tredje tvärg Engelheart V F Maskining. Bragov Mö REN PARTILLE P. D. ELEKTRISKA A.-B. ECK Telefon; PARTILLE 132 Rekvirera fly tining av Eder telefon i god tid. Engeltolta Pensionat & Restaurant Engl n J Overkondukt. fd,.13rännströrnsg Englund Maja-Lisa Bibl.amanuens tf, S. Kungsg Englund Bertha Damfris. N. Rådrn.g Bost. Skomak.g Eldh Ivar Kont.skriv. förste, Hagag Englund Henrietta Fröken Kungsbtleksv Elektricitetsverket se Gas- o. Elektrieitetsver Englund A Försåg:e samtalsapp. f. allmänh. ket samt Spårvägarna Kastet Pa Gävle Elektriska AB, Axlunds se Axlunds Elektriska Englund Nils Journ. Helgög AB Englund Göran Korresp. S. Kopparslag.g Elektriska AB, Gefle se Gefle Elektriska AB Englund Ernst Köprn. N. Kopparslag.g Elektriska AB Skandia Filial Hamntorget 1 Englund Oscar Köprn. Hemlingby 4689 Växel 3430, 3434, 5730 Englund P J Köprn. Skomak.g Eriksson Ericson Ericsson Erikson Erixon se --Förest. 0 \Vass bost. Lexe 4245 Englund Elon Montör S. Ringo Elektriska Byrå, AB Norrlands se Norrlands även Erikssons Englund Sven E Rep:r Fabriksg. 191 Pa, 6)072 Eriksson Emil Arr. Järvsta Elektriska Byrå, AB Strömsbro, i Elektriska Installationsbyrån Kont. S. Centralg. Eriksson J E Arr. Barkbacken.7)3 Englund G S Stuv.arb. Leuveniushage 17 Pa Chef.,,. 855 Strömsbro 5909 Eriksson Jonas Arr. Sätra.., 844 Englund Wilh E Stuv.arb. Färg,erig, 134 Pa Ericson Algot Bankkamr. I3runnsg Ing,. E Bodin bost 1808 Ström8bro Eriksson 0 F Biläg. S. Stapeltorgsg. 2 Verkmäst. 0 Bodin bost Englund Anne-Marie Telef:st(lok.) Brunnsg. Eriksson Gust. Byggrnäst. 5. Kopparslag.g Elektriska Kompaniet Nygatan 36 Linjevälf Eriksson & Setterlund Byggn.mater.aff. en Hm 2837, 2827 Englöf Anna Mej.aff V. Islandsg, gros N. Slottsg. 15 Tara Setterlund Chef Y Nilsson bost. Hattmak.g Engman Sven Bankkaps. Lutherg Chef G Ad. Setterlund Verkmäst. bost. S. Fältskärsg Ensman E Vedhdle Bomhusg Ankn bost. S. Fiskarg. 3 Montör bost. Klippan 2826 Ankn bost Somm.bost. Aludden Elektro-Armatur, AB Repr:ant f. Asea Nyga- Engqvist 0 A Mur.mäst. Brännströmsg Ericksson FE ribkygbgyng:sgniėskn.ietk:exse. Centrall i1. ten 23 Växel 419, 1622, 4419 Engqvist C 0 Rådm Borgmäst pl. 4 Ankn: Tjrum Rådhuset Eriksson Chef Engstedt 0 M Byggn.arb. S. ()ishacka Engelbr.g. 24 Eriksson Sigfrid Byggn.sniek. Sätra Install.avd. Engstrand F 0 Sniek. Skiftesv Eriksson E A Chauff. Talk!. R 3852 Order 0. lager Engström And. Assist. S. Centralg. 40 Växel Eriksson Gunnar Chauff. Nygatan 19 Utställn. Namnanrop Konsum Alfa Eriksson Elsa Cig.aff. 8. -Centralg Kassa Engström B Banktjm. Staketg Eriksson Ther6se Cig hdl Nygatan Bokf. Engström Alma Fru Övre bergsg (Boet. Hagaetrörn 143) För felanmälan efter kontorstid Engström Maja Fru Nygatan Verkmäst. E Westergren S. Kopparslag.g. Engström Ture Fäng.assist. Hantv.g Eriksson Nils Cykeirep.verkst. Ruddarnsg Engström Verner Färgmäst. V IslandsQ Ericson Thorvald Dekorat. Gavlegr. 7 Montör J E Malm Hernsta 2904 Engström Klara Församl.syst. Eriksson F L Dir. 13rynäsg. 1 Magas.g. 30 Pa 2962 verikbson Alice Dispensärsköt:a N. Kanslig. 4 Montör S Pettersson oljeoldn.service Pa, Strömsbro Strömsbro r sson N T Disp. Byggmäst.g Engström Ivar Hälsov.tillsyn.m. förste, Tim. --Radioförsälj. F Fogelberg radioservice Sta- 554 Eriksson Elsa Div.hdl V. Islandsg. 8 merm.g. 11 ketg Engström G Ing. Brynäsg Eriksson E A Droskiig. 8. Stapeltorgsg Eriksson A Fabr:r Sörbyg. 74 Engström Robert Kalkylator S. Centraig Eriksson Emil Fabr:r Sörbyg. 74 Engström Alma Lär:a Norrtullsg Erixon Sven Fanj. Andra tvärg 99 Engström Oskar B Mål.arb, Midgårdsringen 6 Eriksson Karl A Fiskhdl N. Skepparg Engström 0 Skräddanäst Drottn.g Engström Anna Spee.aff. Ruddamsg , _ Ankn Fisktorget Engström Paul Vaktro. Kyrkog Somrig.bort. Bäckbo Engström Alfred Verkmäst. Ru'ddamsg Eriksson J E Fiskhdle Lexe Engströms Handelsträdgård, K G L. Espl.g nrilisson Eriksson Anna Fru Kyrkog. 30 Engströms Skönfärgeri o. Kemiska Tvättan otalt N. Skepparg. 9 Eriksson Gerda Fru Andra tvärg. 29.., 1664 /..U -' i Eriksson Hilma Fru S. Kopparslag.g. 37 Engvall Viktor Civiling. Skomak.g ,(i.,y-ik Eriksson Jenny Fru N. 14`ältskärsg. 21 Engwall Sven V Dir. Gammelbrotorget Somm.bost. Lyckan '..,A1.: Eriksson Lotten Fru S. Kopparslag.g. : Engwall Hilda Fru somm.bost Lyckan 1.., 7,..; " Ericsson Sofia Fru Staketg ' 687 a Eriksson G Frukthdle N. Fältskärso. 12 5' Dir. H Sundstedt Karlav (Filial Sandviken 3619) Elfstrand Elin Fröken Nygatan Elfstrand Wiktor Lantbr. Pa Hillebyn Se även Älvstrand Elfström P A Hand.agt Brynäsg Elfström. Allon Köpm. Parkv Elfströms Tekniska Fabrik. AB Skutskärsg. 1 Tga Elfströmsfabrik Exp. o. kassa 1054 Chef o. rikssamt 3929 C A Elfströrn bost. S. Centralg. 2259, 2568 N Nilsson bost. Skutskärsg Elg V D Kontorist Femte tvärg Elias Erik Folksk.lär. Skolan Strömsbro Pa Strömsbro 1777 Eliasson Martin Beredn.mäst..karg Eliasson Svea Kont.bitr. eo, fru Borgmäst.- pl Eliasson D Lärov.adj. Bergsg Elin Hilma Lär:a Ruddarneg Se även Ehlin Elisabeths Sjukvårdssystrar Brynäsg Elit, Pensionat J F Johnsson L. Espl.g Elit, Trikåfabriken 0 Sjöberg 8. flotteg Ankn inneh. bost. Nygatan Ellborn Olof Postkontr. Akarg Elmgren Anders Folksk.lär. fd, 8. Trädgårdsg Elofson Ella Marie Sjukgymn. Nygatan Elsas Damfrisering Elsa Eklund N. Köpm.g Elsas Hembageri Elsa Gustafsson Ruddamsg Elvenhage Bernhard Verkmäst. Kaplaneg Elving 8 Köprn. Sörby ElvfAn Emanuel Arr. Pa Forsbacka Växel 383 Enberg Mia Lär:a S. Fisken Enberg Ivar Ornb.rn. Gnistan Enberg Birger Ak.äg. Ka,serng Engberg Ewy Damfris. Bomhusg Engdahl Lisa 1,iir.:a Nygatan Dir. Engwall e Försäljn.ch. Nygren Engwall Carl Otto Kontorist Staketg. 15 Enoeson & Co Handskar vantar u. strumpor on gros N. Skeppsbron 2 Tgu En000 Simon Enoeson bon. Staltetg. 9 Paul. E Andersson boet. Ialundmpl. Enqvist Gösta körun. V. itingv. 21 Enström Augusta li'ru S. Keiparslav,.;.,i,. 20 Enström Emilia Fröken Stiticetg. e..... Enström Alfred Kass. 13rutinsg Enström 0 A K 61,1.1. Albion 12 Enström 0 A Mjölkaff. Norrtulleg. 18 Enström Gustaf Skrädd. L. Espl.g. 12 ELEKTROSKANDIA Tel. Gävle 3430, 3434, 5730 Allt elektriskt Enström Birger Overmaskinist S. Rådtn.g Enwall G Dir. S. Strandg Epidemisjukhus, Gävle Förfrågn. 9-1O besökstid Lasar.v. 141 (Kolerasjukh. Lirnön 2) Ericson Ericsson se Eriksson Ericssons se Erikssons Eriksim Thore Ur- o. opt. aff. 8. Kunr.., isg Engwall Hellberg AB Gl'OEIBh.f:a Drottn.g k56-1, - fastigh. Holtnia Tga Enghell Linjeväli. Ericsson Oscar A Fruktlag. Andra, tvärg Vkstl. Dir. E L Sehtillerqvist Ericson Edith Fröken S. Centralg Försälj n. 175 Eriksson Elin Fröken Fornt tvärg Exp. o. försäljn. 350 Ericsson Ester Fröken Ban&g Försäljn o oljeavel Eriksson Ester Fröken Ban&g. 4 Kassa o bokf. Eriksson Jenny Fröken 8. Kopparslag.g Magas. Drottn,g Ericson Maiken Fröken N. Köpra.g E L Sehilllerqvist bost. Linnt5v Eriksson Olga Fröken N. Köpm.g '51282 Nils 0 Forsberg hast. Runebergsv Eriksson Glist. Förrådsmgist. Engelbr.g. 8.., 2542 Engwall & Co, Kommanditbolaget Viet. Th, 1505 Eriksson John D Försäkr.tjm. Nygåtan Kafferost:i N. Skeppsbron 4 Tga Ericsson Ruben Försälj.. Fjärde tvärg Engwalls Växel Na?nnanrop Engwalls Eriksson E G Gårdsäg. S. Fiskarg Ankn; Eriksson P E liand.agt Botnhus 2090 Vkstl. Dir. 8 V Engwaii Eriksson E Hand.ros. Bygginiist.g. 13 lin Försäljn.oh. Gösta Nygren Ericson Henry Handres. Ci. Islandsg. 25 Kana. K Rönntivisth j:r Ericsson, Bröderna Hand.triidg. Tullgarn Korresp:er Trtidg.initst, Por Ericsson boet, Exp. kassa 0. res. A(Somm.host. Igghn Rost:i o. magas. Ilostadstelejonel Eriksson Aug. Handl. Ilemliugby 5082 Eriksson Henrik _handl. Drot t nig Eriksson K K Handl. Andra tvirg Erixon P Ilaudl, N. Köpro.g Ericsson Adolf Hudaff. Nygatan Erioson Carl Ing. Skomak.g Ericson Nils ing. Upplandäg. 18 Vd.rel 5700 Ericsson FIX lut:0.0110f Köllö l',1.2 el.. Yomnonr,,i, Kortnileverken Eriksson Gösta Kanu'. N. emitralg Eriksson Sigurd tu nr. N. 11ådni.g Ericsson Eva Ranalibitir. Kosting, Eriksson Joh, Kopt, Doinaregr Eriksson 5 P KURR. U. Islandsg A bonneuton innulmr talrogistrering-snitiskin

11 Ericsson & CO, All Luts sig Kolönisly. i pti N. skeppsbron :; 11'ga Drkdornit. 1;irtje 1j. -- VI:stl. earl kossa o. bokf. lsigert xp. lir. Carl Noretiberg host Eriksson Gösta Komminister Valbo Ericson Wilh. Konsul soinrn.bost. v:a Soltorp Eriksson Helge Kontorist Mogatsiss 6 Ericsson Rudolf Kontorist N. Fiskarg Ericson Adam Kont,biss. Nygrass,n 7 Eriksson Karin Kont.bitr, Iztidclainsg Eriksson Ernst Kontr-rAlm- 8- l nugsg Eriksson Elis Krestlidie karg. å0 Ericsson E Köptil, ti, Sk0.11)81)-ron 2( Eriksson (lottfrid Köpni. Valbog. 18 Eriksson (kosta Kom. Nygatan 10, Ericson Hugo Köpur. N. Kungsg. 25 Eriksson Leonard Köptii. S. Koppatslag.g. 33 Eriksson Nils Köptn. Oskarsg. 9 Ericson Torsten LaerbokbAll. Lexo Ericson Paul Landskanslist eo, N. Slottsg. 17 Eriksson A E Linjearb. S. Centralg Eriksson Emil Lokeld. Ifeinsta Eriksson Gottfrid Lokeld. Blondag Eriksson Oscar Lokeld. Stirbyg. '76 Eriksson Axel Lokrep. S. Centralg Eriksson A G Maskinist S. Kopparslag.g. 5i C Eriksson Mattis Mocloaff. Nygatan Eriksson Ettal Montör Tredje tvärg. 57 Eriksson Enok Motorvagnsför. Hemsta 185 Eri-Exp Giivie Eriksson Torsten Solltilanitimi,. S. Contralg Eriksson P Nygatan is 2235 Ericsson Nils 0 Kl«Nppsisllo Kyrkog Ericsson-Englund Sigrid Fru Byggrniist.g. 18 B 1443 Eriksson 0 A Hkonfi. K yrkok,; Eriksson Ericson etc. tio ovan Eriksson M A Skol«. 14phällan,, Eriksson K IP»omak anitst, ängsbo Olebacka 1955 Ericssons Donationsfond, Joli. o. Elizab, Vaktm. Eriosion Bomb, Skritdd.rniuds lifsinnag FridgtaPI Eriksson Hugo Hnick. Ridllakeken Ankn hornsyhter boet Eriksson J Kii(,k. Engellir.g Erixon so Eriksson Eriksson Lisa Snbrinak.aff. Nygatan Erlandh Svea Fru Lutherg Eriksson E 8 Mimi H bud H. Centralg Erlandsson Edith Damfrie, Tredje tvärg Eriksson Fritz Stationskarl Tredje tviirg Erlandsson Sigrid Fröken 8. Tradgårdsg Eriksson P E Ststtionnktisi Afttst. Olofeg Erlandsson Astrid Syateljé Nygatan ,805 Eriksson B G K Stuv.arb. Gröna v, Pa Strörnm- Erman Gösta AsHist. Bergeg. 6(1 hro Erwald Anna Fru S. Kungag Ericson Kerstin Sybelhaff. o. datiikonf:on Erwinger John Liirov.adj Parkv i kottn.g Esbjörn E W Kont.eh. 8 Ringv Eriksson josolana Sömn. Kttllgr Esbjörn Adam Plåtelag.milat. N. Kopparalag.g Eriksson C J Tapets. Runev. 4 Ifoinsta Eriksson Edit Telef:st(riks) Koran g. 28 Esbjörn A Plåtslag.f:a L. Eepl.g Eriksson Karin Tolofist(lands) Hattinak.g Eskilstunaboden Ragnar Andersson Drottn.g Eriksson Lisa Telef:3t(rike) liattinak.g , 2675, 3646 Ericsson Sture Tjänstem. Bygginäst.g. 18 A 2312 A24nkn filial Drottn.g Ericson Astrid Tob4lidl 8. Central; Inneh bost Ericsson Carl Trädg.mttst, Timmerm.g EsOen Greta Fru Nygatan 67 Ericsson Karl Trädg,inäst. Btinkebro 5538 Essell Axel Linjearb. Kamerng, Ericsson Nils Träsiskoleäg. kont. Engelbr.g Esselte AB Avd.kont. kont.tid v ost. Engelbr.g lörd. o. helgd.aftn Central Ericsson Andreas T111141)1. N. Sjötullsg pal. Tga Esselte 3111 Ericson E A Tvålmitat. Brunnsg Växel Ankn: 5064 Eriksson Eṙi.lit Vedhdie Fabrilizsg. 881 a Ströms. Tryck.avd. Nils F Nord 2371 Eriksson J E Mål.mäst. Boinhus Esting Bernhard Stationskarisförm. N. Kans- 1067b Eriksson Erik Verklflägt. Engelbr.g Eriksson Gunnar Möb.snick. Ruddamsg, ,1 Eriksson G H Verkmäst. N. Centralg lig Eriksson Gunnar Omslagspapper papperspåsar Eriksson G Vulkanisering kont. N. Centralg Estlands vice Konsulat Carl Norenberg N. - bindgarn i pti Staketg , Verkst.,. Skeppsbron i Boet. Hantv.g Ankn G Eriksson boet. N. Fiskärg. 11 B 2882 Exekutionsverket Eriksson Sven Organist 0, pianostärarn. Kungs- Eriksson Aug. Åkare Hantv.g Uppb kont. Rådhuset 137 bäcksy Eriksson E II, Åkare Sjunde tviirg Uppb kont f. Bornhus Klippan 5085 Ericsson, AB John H Pappersv. en gros N, Eriksson J P Åkare Femte tvärg Exekutorernag bostädet Skeppsbron 2 Linfeveili. 1790, 1791 Eriksson Martin Aka.re Kristinelånd 15 Pa Brattfält E, Klippan Eriksson Gunnar Plåtslag. Sjunde tvårg Gävle 2,.,, Broman Hugo, Klockgjut.gr. 1 i* ' Eriksson Gösta R Plåtslag. S. Kanslig. 8.., 5846 Eriksson C A. Åkeri Fjärde tvitrg Fors Ivar, Valbog Eriksson Petrus Plåtelag.rnitst. S. Triidgårdsg. Eriksson. Hilma,-Inlzefru 8. Koppars1.84.g. 19 1,118 Gustafsson Ilj., N. Kopparslagg Ericson Carl E Overinåp. Nyrifispl Lindh C A, S Centralg. 17 Ankn boet Eriksson ;Johan Byggrnäst g, Trogen Lars, S. Rådrn.g. 27 Ericsson Eric Radioförsälj. Ling Eriksson, Maskin AB 3ohn Filial N. Koppar- Exollabriken Henry Thunström N. Kungsg Eriksson K Rätt. Holmsunds gård 72 b i slag g. IS, 4645 Expressbolaget e A Eriksson Fjärde tvärg Endast 40 öre kostar ett telefonsamtal om 3 minuter Gävle Stockholm klockan 7-9 fm. och 6-11 em. (sön: och helgdagar kl. 7-9 fm. och kl em.); under övriga tider 50 öre. Exemplet är belysande för de låga svenska rikssamtalsavgifterna. I telefon kan Ni få en framställd fråga omedelbart besvarad. Att telefonera är därför att spara tid och pengar.

12 Gävle Fab-Fli Värdig och konstnärlig Komp. av Arkitekt AIb. Flink. AR DEN GRAVVÅRD, SOM TILLVERKAS AV OSS. DE UTFÖRAS EF- TER RITNINGAR AV VÅRA MEST KÄNDA ARKITEKTER OCH KONST- NÄRER Å OMRÅDET. TACK VARE EN VÄLORDNAD PRODUKTION KUNNA VI UTFÖRA VÅRDARNA TILL MYCKET LÅGA PRISER. A.-B. BRODERNA FLINKS GRANITSTENHUGGERI, VÄSTERVIK Sveriges största och ledande gravvårdsfirrna. Filial. Nygatan 6, Telefon 488, Gävle. Grundad Bästa fabrikat! Drottninggatan «1111K. cloge16ergs Kappaffär Största urval! Gävle Tel Fa F Bleck- & Plåtslageri - G E F 1 E - Telefon 1509 Rostfria diskbänkar. Koppartäckningen vid Gefle Centralsfation, Referenser: Byggnadsaktiebolaget Gevalia, Gefle Stads Fattigvård, Gefle Centralbyggnads Lindbom & Son, Byggmästare, Magni, Seth, landsfiskal, Alvkar, leö, Norrlands Rör Gefle, Ullström, Edvin, Rörläggningsfirma, Gefle Gefle Kolimport KOL KORS Tel » Fabriker de namnen Fackföreningar se namnen o yrkesreg Fagerlin T Journ. N. Skepparg Fagerlind Eric Hamnkapt. 8. Kopparslag. z Kont. Drottn.g. 56 Fagerström Einar Läk. prakt., mott. v !; Drottn.g Fahlberg Hilmer Avd.eh. Gästrikeg Fahlbom J E Kontr.räkn. 8. Kopparslag.g Fahlstedt J A T3,ygldtnljst. 8. Radm.g Verkst. Näringen 691 Fahlstedt Lisa f)arnfris. N. Skepparg Fahlstedt Harry A Verkrnäst. S. Köprn.g Fahlström Gust. Dir. Kamel-ng Fahlström & Co, AB Kaserng. 75 Tga Danilo E W Esbjörn boet. Falk Olof Kontorist Kaplansg. 23 Falk Sven Oreb.rn. L. Espl.g. 4 Fartygsinspektionen i Stockholms Distrikt 8. Skeppsbron 4 - Andre Fartygsirrep. J Eriksson )13ost. Fastighetsföreningen,Nr 3 Brödtorget u. p. a. Porty. boet. Jfattmak.g. 3 o. Kyrkog. 31, Fastighetskontoret J A Nordenborg N. 'Kungs g , F. Fattigvården Kaserng. 52 Fattigv.b:a kassa o. regist r JFattigv.dir. R Schiöler 490 K Rost. Upplandsg IFattigv.assist. G Johansson ost. Brunxisg MILE Sysslors. C H Andersson exp. S. Slottsö A Ankn bost.,kaserng Fernstedt A E Ha.ndi. Tredje tvärg, tö Sjukavd Filma! kaserng. 73 Mderd.hern Film Augusta Lära Helg,ög S Pavilj. f. sinnessjuka 1326 Film August Sjökapt. S. Fiskarg 7 -- Kök 6065 Film Carin S Fiskarg 7 Härbärget t. vandrare Knserng N. vedgdn En ta 424 Ankn H. vedg,dri Kaserng Vedförsäljn, Kaw.rrig. 157 Favorit AB, Magasin on.,),fr,,,wol, Drottlig Fenix-Heimdall, Försäkrings AB f Tl uv.ii_t..n Shelipar.., Ank1) 5857 G Lundberg bost. thistafsg Fernander Jonas Maskinist, Drotta.g Fernell Anna Fröken N. Siottsw Ferner Ester Litrai Staketg Ferngren Gustaf Handl. Andra magas.g Kafils 3880 Fernkvist Ture M Nfril. I..vonitailiktp) o u 12 hi, Ht riiribibro 5902 Se även Foruquist i). Fernqvist Fernlund Lars 14101i,t1Llir. motrg Fernqvist Ebba Vrli N. Kölmi.g Fernqvist Elin Fröi«,11 Timmtwill.gr Fernqvist Berta dödsni. Fjtird,, tviirg, Se även Femkvist ROMS FAHLSTRO Finberg E N Polisöv.konstpi Vallbacksg Finlands Konsulat Drottn.g Finngård Gösta 1.andesekr. N Kungsg Firmor,..ze itituation Fischer Ingrid Oyinn,clar. lalenthpi, Fisk Lillie Fri ken Nygatan 1" 5953 Fiskeriintendenten i Nedre Norra Distriktet 11142:0 k, rii,11 V 'ging.' Fitinghoff Einar 1 h, N,tuttlbli -. K91)i3nsg. ' Flack Oscar 1: ;; Fältsokl r8g. 15 neusburg Fritz 1>Ableren Agenturfal zsikriv,ki 1" Ty,;, 1 1 it 2 FlensburR Lina vni N,N >vilan ii Flensburg 14a Flensburg & Co AB. F 0 Kyrkog. 82 Fiensburgska Stiftelsen V nkt uv N. Ke pti).g Flink Axel 1:61st+, Leider vid Tgfvkt host 1.:11gell,r,g 8 Tiristn 275 Flink, AB Bröderna tett en h tigg gstitn

13 !Moberg Nils Organist l'a 11 iiistwn Flocks Edvin ltrsisini. v. Islandsg'. 28 Flodströin Mina Kilt lattlterg. Flodström Ester Sett u. trtt si6iingx Flora, Tekniska AB Först st Flora 1i%1 jeidt kont. exp. o. kassa Fabr. laboratorium o. lager Vkstl. Dir. portugis. v. konsul Sven-Osnär Fogelberg Disp. Ernst Jonsson :Kuros. Sten Andersson Dir. Sven-Oscar Fogelberg bost (Försälju.kont. Dir. 'Ruben Nordfett, N Mälarstr Stockholm ) Flytström A S kr. rutviol. läns hushålln,sällsk Brorshor;; 2155 Fogelberg Birger Dir. Kungsbäcksg Fogelberg Sven-Oscar Dir. Bergsg (Somm.bost. Furuvik 35) Fogelbergs Kappaffär Bornh. Fogelberg Drottn.g Inneh. bost. S. Fiskarg Polske Anton Försäkr tinr. Brändströmsg Foleke Sixtus Kont.maskiner Skomak.g Folkets Hus Vaktm. Kyrkog Folkskolorna - Folksk.exp. N. Köpm.g Ankn Kamr. J Joachimsson Folksk.insp. G E Lund6n bost.,kaplansg Folksk.insp. (statens) Josef Andersson bost. V. Ringv Fortsättn.skola exp. Brynäsg Rekt. C Sjöstedt bost. Linn6v Brynäs folksk. Brynäsg Bäckebro folksk Islandets folksk. S. Centralg N. skolan Stakett; gosskolan S. Kopparslag.g gosskolan St. Espl.g rs.-- Skolkök Brynäsg Skolkök N. Kopparslag.g (Böna folksk. Bönan 31) (Kastets folksk. Bomhus 58) (Nyvalls folksk. Bomhus 75) - Skolläk. mott. Smedjet`; Folkskolorna, Högre se Högre Folkskolorna Follin Martin Faktor Karlav. 9 Fonden för Större Arbetarebostäder Portv Borgmäst.pl Ford Kafe & Matsalar Magda Andersson S Skeppsbron Fornstedt F Nygatan Fors Ivar Exekutor Valhog Fors, AB John A Utsäden ärter spannmål toderv. o. gödselmedel kont. o. lag. St. Espl. g. 1 - Exp. o. kassa Inköp o. försäljn - Disp, - Disp. A Jonstam bost t värg. 9 liga. Numnuaroi, 2399 Forsbacka Järnvägsstation Pa Forsbaeka Växel 383 Forsbaeka-Verken Forsbacka jernvks AB (arr. o. drives av Fagersta bruks AB) kont.- tid o 1.3o-5 förd- o Pa Forsbacka Tga Forsbacka Gävle Växel öpp. 8 fm-9 om s. o. helgd fm 1-5 em 382, 383, 2932 Ankn: Platschef övering. Ernst Haglund kont. o. bost. Kamr. G W Blom kont. o. kost. Korresp., kass., kalkylator o. exp.bokhåll. kont. o. bost. Lahorat.ing. kont. o. bost. Hytt- 0. martining. kont. o. bost. Valsvksing. kont. o. bost. Verkst.ing. kont. o. bost. Bygginäst. bost. Lantbr.insp. kont. o. bost. Värdshus, sjuksköt:a, järnvgsstn, trädgd, kraftcentr., Margretehills gård Efter växelns stängning - tvering. Haglund bost - Krafteentr. sjuksköt:a järnvgsstn - Kamr. Blom bost e Florodol 2932 Forsberg E E Banmäst. N. Hospitalsg Forsberg Märtha Blomst.hdl Drottn.g Filial Nygatan Ankn bost. Runebergsv Forsberg Ellida i,1 rölc.,rt N. Ifospitn,lsg. 15 Forsberg Blida vrissss Tirnmerm.gr. 1.1 Forsberg J A leöretd. werral, 91 Forsberg Ond,.1 Ji Forsberg Erik 11ttrs1.iss4. llemsta.. Forsberg John limid,rom. N. ltäilm.g. 26 Forsberg Nils i sisi.res. itunebergsv. 15 Forsberg A Ing. V. liervsg. 42 Forsberg Gustaf Kass. 1 i. initui(lfox. 45 Forsberg E E Kontorist 1:tsseibr4. 14 Forsberg Nils Korresp. Pit KWH] ~kil Växel Forsberg Carl Hjalmar AldskiniKt Runda v. 4 Forsberg C E Rörlägg. Sörby 5690 Forsberg Axel ;Smisk. J iirvstis Forsberg G I Sphrv.för. Akarg. 48 Forsberg E V Stationsinsp. Rudda,msg. 62 Forsberg Greta Strykinrättn. N. Hospitalsg Forsberg Ingrid Telef:st(lok Hagag. 13 Forsberg Karin Telefist(lok.) fru Lcxev. 12 Forsberg Maria Telefist(riks) N. Köpm.g. 28 Forsberg Erik 1.1riidganäst. Lexev. 32 Forsberg Fredrik Tullförv. Nygatan 22 Forsberg Th. Halda-Norden skrivmask.aff Nygatan 15 Forsbom Alfred Snick. Sockerbr.g. 152 Forsby Elektriska AB Kraftstn Forsby Pa Strömsbro Ankn montör bost. Forsby kvarn Forsby Lådfabrik Sven Lindberg Forsby Pa Strörnsbro. 848 Forsbäck Axel Hand.res. Gustafsg Forsdahl Maja Fru(änke) V. Ringv Forselius Karin Telef:st(lands) fru Kungsbäck 5077 Forsell Rudolf Droskäg. Norrtullsg Forsell Emma Fru Fjärde tvärg So även Forssell Forsgren J A Bag.idk. Florav Forsgren E G Rep:r fd, Gustafsg Forsing Herman Köpm. Drottn.g Forsling Johanna Fru 8. Centralg Forsling Werner Förrådsförv. Byggmäst.g. 8 Ankn Forsling P J Skrädd. N. Stapeltorgs g. 17 Forsling Bertil Skrädd:i Hälsingeg. 19 Forsling Anders J Stuv.arb. Fjällbacken Forslund Svante Hand.förest. Lexe 2758 Forslund R M G Hand.trädg. Sätra 2838 Forslund A Lokeld. Sveav Forslund Z Modellsnick. S. Trädgårdsg Forslund Gösta Reklamteckn. o. dekorat. Gammelbropl Forslund C J Rep:r fd, S. Fiskarg.' Forslu.nd Holger Sadelmak. S. Centralg Forslöf Ruben Mudderinäst. Ku-ngsbäcksv Forsman Lilli Fröken Kyrkog. 31 Forsman Otto Sjökapt. Nygatan 71 Forsman P F Vagnsarb. Fjärde tvärg. 56 Forsmark Carl Byggn.syiek. Hemlingby Forsmark Axel Folksk.lär. Hemlingby Forsmark G Kamr. Smedjeg. 18 Se även Forssmark 137 Flo-För Gävle a 5960 Forssell Allan Agentu ri:a S. Strandg. 6 Tga Fellhoab 1358 Ankn bost Forssell Ester Distr.s köt:a Pa Hillebyn c Forssell F Overlär. fd, Hemlingby 5065 Se även Forsell Forssmark Elsa Barn sköt:a Lysg Se även Forsmark Forsström J B Vaktm. Strömsbro 5893 Forström Lars Lantb r. Pa Oppala 3065 a Forström C A Stuv.al b T r åd en 6 P a, St i rns 'ö b ro 3910 Forström 0 S Vaktm. Valbog Foss Gunnar A Frukthdle N. Trädgårdsg Foss Regi Konfektaff. S. Kungsg. 14 Foto & Musik, Firma Joh. Norland Nygatan 37 Fotomagasinet Rapid Birgit Jonsson Brynäsg Fougman C J Verkst.förm. fd, Bäckebrov Fraenkel Karl-Heinz Doktoring. Brunnsg Framtiden, Livförsäkrilgsbolaget Overinsp. G Nylund Staketg Framtidsförbundets Sjukkassa Kass. Brynäsg Frankrikes Konsularagentur :g: Harald Hanngren Växel Namnanrop Korsnäsverken Frantz S Fru N. Fältskärsg Franzen Gustaf Köpm. Valbog Franzén Hj. Lekt. v:a Blomhällan 3350 Abonnenten innehar talregistreringsmaskin., Sieverts kabelverk 5 Sund byberg Tel. Namnanrop: "Meyer! r4 Kabel verk" Franzén B l'iätslag. Holrnsundsg Franzén F 0 Hålslag. 8. Centralg Ankn 1-.)ost 1509 Fredberg C W Verkrnäst. Fabriksg 78 Pa Strörnsbro 4626 Fredin Nils Vörsäljn.ch. N. Rådm.g Fredlund E Lantbr. Hernlingby 5451 Fredman Bertil.Forstniiist. 8. Kungsg Fredman Elisabet Fru 8. Kanslig Fredriksson Jules Dir. Jutes tivolietabliss. 8 Skepparg Fredriksson Arne W Försälj Bergsg Fredriksson J R Lykttänd.förtn. Hagag Fredriksson C Tapets. Arbetshusg Fredriksson E Åkare Femte tvärg Freidenfeldt Sixten Mål.rnäst. Hantv.g Freja Choklad- & Konfektfabrik, AB Ruddarnsg. 15 Chef rikssamt. 575 Exp. 574 Ankn lager Ankn verksnäst. bost. 574 Freja, Försäkrings AB se Skandia o. Freja, Försäkrings AB Freja Magasinet J F Söderberg Kaserng Frelin Harry Kontorist S. Centralg Friden Mandis Handarb.lär:a Valbpg Friman Greta Bröd- o. konfektaff. fru S. Kungsg Frimurarelogen Gevalia Kyrkog. 28 Frimurarelogen Polstjärnan Kyrkog Frisk Cecilia Fröken Kungsg Frisk H E Kondukt. S. Centralg Frisk A Rep.verkst. Brynäsg Frivy Församlingshem 858 Läsrum f. sjömän 858 From Harald Skrädd:i(civ. o. militär) N. Skepparg Bost. N. Skepparg From Lars N. Skepparg Froom Axel Galvanisör Strörnsbrov Frunk E E Förrådsskriv. Holmsundsg Fryden Axel Ekonomichef Måst. Olofsg Fryden Anette Fru Eddag Frykberg Sten Kapellnäst. Brunnsg Frälsningsarmen S. Fältskärsg. 13 Kårexp Ankn friilsn.off. bost 1829 Hospits Bergsg , 2486 Ankn portier 2486 Ankn vedgd Ö. Islandsg Slumstn S. Fiskarg Dövsturnexp. S. Fiskarg Fröberg C E Hand.res. Andra tvärg Fröberg Gunnar Tapets. Skolg. 60 Pa Ströms bro Fröidfeldt Margit Fröken Brunnsg Frösell Bertil Kapt. Bergsg Fröstedt Agda o Sigrid Tredje tvärg Furuvall Harry Repr:ant N. Ringv Fylgia, Försäkrings AB Avd.kont. N. Centralg. 4 Tga Fylgia Skaderegler. Kassaexp o chef - Köpt. B Sundeman bost. Fåhraeus F Löjtn. Bergsg. 60 Fåtöljindustri R Linde Fabriksg. 90 Pa Strömsbro Fällman Åke Exped:r Skiftesv. 5 Fällman 0 B Förrn. Näringsg Fängelset se Straffängelset Färg- & Tapethandel, Runes R Källander Pa (.:1,ävle 2 Färgkompaniet Carl Jacobi AB Drottn.g. 12 Förenade Piano- & Orgelfabriker, AB Pianomagas. o. musikhdi N. Rådm.g , - Försäljn.ch. A Blomqvist bost Förenades Musikhandel AB Fören. piano- & orgelfabr. N. Rådm.g. 12 Föreningen för Koloniträdgårdar i Gävle. Vaktm. bost. Förnell Berta Damfris. N. Kopparslag.g. 8 Försäkringsbolaget Trafik Ömsesidigt 8. hopparslag.g. 15 Försäkringscentralen Folket o. Samarbete N Kungsg

14 411 1~ Mer GEFLE BORGARESKOLA OCH HÖGRE HANDELSINSTITUT Valbogalan 3, Gävle - Tel ) fyraårig mellanskola: inträde efter sexklassig folkskola. Terminsavgift: Kr. 15: 2) ettårig handelskurs: inträde efter flyttning till mellanskolans tredje klass. Terminsavgiffer: Kr. 30: å 50: 3) tvåårigt handelsgyinnasium: inträde efter avlagd realexamen eller genomgången flickskola. Terminsavgifter: Kr. 60: å 75: Nedsättning i eller befrielse frän avgift vid behov efter ansökan. Upplysningar och årsredogörelse från rektor. GEFLE GLASMÄSTERI A.-13. iii iii 1111 specia/affiir i gigis och r N. Centralgatan GXVLE Tel. 3082, 2781 GEFLE RÖRLÄGGN NGS AKTIEBOLAG Grundad 1900 Specialverkstad för Rostfria Plåtarbeten. GÄV LE Konstruktions= & Entreprenörfirma för Centralvärmeledningar, Ventilas tionsanläggningar, Centralvarmvatten och sanitära inredningar m. m. Tel. linjev. 400, 550, 4750 Försäljer från lager smidda och gjutna rör och rördelar, arma^ tur och sanitetsgods m. m. Infordra våra prisuppgiter. 1A.-B. Gefle Kolimport KOL -KOKS Tel Gabrielson H Skeppsmäkl. Braheg Gabrielsson Sven Stuv.arb. Fabriksg. 108 Pa Strörnsbro 5956 Gadd Frida Fru V. Ringv Gahms Försäljnings AB, G Damväsk- o. reseffektaff. Drottn.g Gamla Stadsbudskontoret N. Köpm.g , 1440 Ganz Mimmi Kanslibitr. fru S. Kopparslag, g Gappel fildur Telef:st(riks) fru N. Fältskärsg Garantifirman Radiodrift Erik Lundin N Kungsg Garberg Sven Hand.lär. Kaplamsg Garberg Karin Telegr.exp. Hattniak.g Gas- 0. Elektricitetsverket samt Spårvägarna Köpm.g. 17 Gemens. karrui.kont. Växel 192, 1922, Kalur. Sigurd Eriksson boet 2545 Gasverk kont. o. exp. Växel 192, 1922, 5925 Ankn: fören., verkmäst., f61'8111 jn.1ok. (N. Köprn.g. 10) - Koksförsäljn. Anm. om fel utom kont.tid Bostadsteleforier: Förest. Anders Lovart Brunn g. 32 (Volts.) G. (Forts.) - Verkmäst. Georg Gustafsson Staketg Gasnäst. 0 Simpson Gasvkt - Lykttärid.förm. J. R Fredriksson Hagag. 7 Montör David Hedlund Strömsbro då vaxeln. ä,r stängd Montör Arne Lindblad Atlas 3 Elektricitetsverk kont. 0. exp. Vaxel 1102, 2202, 3202, 3302 Ankn: törost., ing,1«)nt., matareavd., be. siktn.avd. Förråd S. Centralg. 29 Undersen maskinsal N. Köpm.g Transfortn.eentr. 8. Espl.g Ankn Mtitarinsp. 0 1? Björklund bod. IKraftstn Strömdalen 1Ankn Maskinist K Asberg bost. 1Kruftstn Strömsborg kankn Maskinist W Asherg frost. Kraftstri Tolvfors - 1(raftstn Abyfors S. Valbo Atirn. öm fel utom kont.tid: N. Hospitalsg. 10 { Västra v. Hostadstelefoner: Ing. Sven Mortimer Ruddarnsg Byråing. E W Ilarnmorin. Staketg Mehius Stakotg. 15 Drift sing. S Lundqvist 27 - Kont.eb. N Onmtatssmi 81,111«,tg. - Vorkmilt-tt. 11' 11,,dlund N. ilompitalmg. 10 Montör C1 Kramon lojärdo tving. 44 Montör 0 Womal6n Oriitimg (.orts.) Vid Fel-anmälningar,0 LEDNINGAR T,I och i\riaste D K O N T O R S TID GAS Ring: Gävle 192, 1695 (Forts.) Montör.E Sjökvist Ströindalen 3886 Montör E Lindeberg 5 Kanslig, Montör. E Eriksson Tiodio tvärg Alasldnist Axel Berglund,1:iruvgsg ' par väga, -- Kont. oxp. 0. törest. nbc/ 1102, 2202, 3202, 3302 xragnholl (trafiknäst. verkmäst.) 1883 Gauftin David ltekt. Strörnsborgsv. g 945 Gavlegårdarne, AB - 1i;xp. St. Espl.g lilrynikg By,y4,!niist.g Hårde t.v,ir! Korsnäsg Sjätte tvärg, Sjatte tvärg Skornak.g Centralg Sörbyg, Gavlestadens Uppressningsanstalt A Sundqvist llattniak.g aavieverkeq, AB 11rynasg. 13 To (litvleverlzen hostidlnlont.. kn,ssit 0. exp., kok-- avd., inglont forrild, dis]). Dis p. hvull Wildtuid boet

15 - 139 Ge. se även Gaw (lene Manufaktur AB 9 5 lörd. Oedeborg Signe Vaktt srest. Engon.r.g. u 9-2 Va 67 Strömiibro Tga Matnifirkturholn,g Växel e. Gefle Aekumulatorstation P J ohansson N. r konto reit id Kpt*ig lt Cone Bryggeri AB Malt 0. läskor. tribunal. SI vatten malt kont.ta 16rd, %\ 7.3K-15 Gustafsbro Tga Utuatafsbro trän./ 113 Gefle Mejeri RO C rofi00011f4 14 Mejeriförening u. A»ko: p a. Orderkont. Gefle Metallgjuteri G Drthhivist Sikviksg. 2 Kassakoilt. s (1 hoht. 8. Köprn.g 3 Dist). Gell 1Vlissionsförsainling Tappu. 13etleli.ltyrItan vaktin. 8. Centralg. 9 Vorkst.kont. Preilikstolar Nederl. N. Contralg. 2 Past. Sven Lindqvist Gustafsg. 12 Nedkyl. Femte ta i.g. -- hist. Vilip (lötegård S. Kopparslag.g. 15 Disp. N' Stål bost. - Församl.syst. iärta Nordström S. Central Kamr. E Johansson boet. g Skog,rnurs missionshus Efter kontorstid Tjänsteni. P Skogsberg bost.... Ved:inöst. S Eriksson bost, (Omb. Oekelho 89, 16(3) (Omb. Storvik 292) (Omb. Hofors 384) (Ornb. Tierp 116) (Omb. 3rånkarbo 2) Gefle Centralbyggnads AB Kont. Centralpl. 5 Centralg. 4 N J Norin Gefle Dagblad.flattmak.g. 14 Redaktion opp. 3 em-3 fin Växel X558, 86 Efter 6.3o em även 626 Annans- 0. kassakontor 8 fm-6.30 em Växel 626 Före 3 em även 558 Faktorskont, 786 Gefle Elektriska AB N. Kopparslag.g, 3 Växel (Filial Sandviken 3934) Bostctdstelefoner Ing. R Idhernan Kont.ch. E Bäckström Verkmäst. J Nordin 1108 Gefle Fastighetsbyrå, A Lindqvist Nygatan Gefle Folkpark, AB Sätraåsen 4376 Gefle Frivilliga Skarpskytteförening Rödjningen 923 Gefle Galosch- & Skoförsäljnings AB Skodon läder o. Hälsingb:s galoscher Kyrkog. 29 Tga Galoschbolaget Linjevälj. -- Kont. 52 Chefskont Galoschlag , Sko- o. lä.derlag Butik Drottn.g. 33 Dir. R Löfgren Runebergsv Försäljn.ch. II Bakke N. Rådrn.g. 28 Lagerchef J Holmgren 8. Fiskarg. 7 Res. A Sandin Kyrkog. A Gårdskarl bost. Arbetshusg. 78 Gefle Glasmästeri AB Fönst.- o. spegelglas N. Centralg. 8 - Aff. o. bokt. * 2731 Kont. o. disp Gerh. Nilsson bost. S. Espl.g Gefle Intecknings Garanti AB Kont. Centralpl Gefle Kolimport, AB (Kolbolagot) 8. Strandg. 12 Tga, Kolimport - Exp. o. försäljn. 1588, 1688, 4288 K a8s Disp Försäljn.ch Kokssortor.Vk vid Houcken Disp. V Sundgren bost Försäljn.ch. A Boman bost 5268 Gefle Köpmannaförening Drottn.g. 25 Ackordsförniedl. o. rikssamt. -- Solid.upplysn. Inkassoavd. Gefle Makaronifabrik. AB S. Centralg. 27 Tga Geflemakaroni Kont. - Ankn fabr. Ing. G Arthur bost. Kontorist Nils Rothpfeffor bost. Tala nära taltratten, 1597, Ic Abonnenten innehar talregistreringsmaskin men icke högljutt. 114 Gefle Moderata Förening N. Strandg. 29 Gefle Mönster- o. Syateljé GerrnundHson & ()st- 115 inn(' Hattmak.g. 11 Gefle Obligationskontor Brynäsg. 1 Dalapal - Ankni Dir. F L Eriksson hot. Gefle-Ockelbo Järnvägsbyrå S. Kungsg. 1 Gefle Omnibussbolag Drottn.g. 47.E Hallström bost. Kyrkog. 31 Gefle Porslinsfabriks AB Kont.tid lörd S. Kungsg. 57 Växel 116, 1649, 2082 A nkn,: Bokf, o. kassa Försiiljn. Exp. Driftsing. Gefle Posten Nygatan 33 Red Huv.redakt Annonskont. 55 Kassa kont. 635 Bestiilln.kont, o. faktor 1681 Efter- 6 ern:.red. rikssamt. 55 Bostodstele fon er - Huv.redakt. Axel R Olson 3401 Red.sekr. Erik Boclån 3834 Gefle Rörläggnings AB Grabig Värme- vatten 0. avloppsledn. rostfria plåtarb. kont.tid Andra tvärg, 15 Linjevälj. 400, 550, Bostadstelefoner Ing. J Dahlquist Kont.ch. D Landströrn - Verkmkst. 11j. Andersson Gefle Skomagasin Adrian Carlsson 8. Kungsg 27. Gefle Sport- o. Gymnastikförening Sekr, Hantv.g. 22 Gefle Stadsbibliotek Exp lörd St. Espl.g. 1 (Sjönlanskyrkan) - Ankn stadsbibbio Gefle Stenhuggeri A Bergander Drottn.g. 43 Gefle Såpiabrik Kont. N. Skeppsbron 1 Tga Såpa Linjevälj. Chef Försäljn. o. exp. -- Kassa o. bokf. Ledn. ej intagen i linjeväli. - Fabr. Stapeltorgsg. 13 Gefle Tennis, AB Kungsbäcksv. Tennishall V Bergsg. 41 Gefle Valskvarns AB Gefle Vapen Tidskr. f. Gävleb. län Centralpal. Växel 5424, Gefle Vapen Lisa Åström Tob.hdl N. Rådm.g 10 Gefle Ved- & Trävaruaffär Nyström o. Gutke N. Hamnpiren Gefle Angväfveri AB Åkarg Linjevälj Priv. samt. m. personalen undanb. Kont. Disp. H Miller - Lager Ing. F Idre - Portv. Bostadstelefoner - Disp. H Mtiller Kyrkog Sornm.bost. Klasro - Fabr.ch. Helmuth Miller Kyrkog Ing. F Idre N. Rådm.g. 28 Lagerchef Gösta Lindhe 8. Kopparslag g Hand.res. Carl Fr. Nilsson Drottn.g. 1 Hand.res. Gustaf Johansson S. Skepparg. Hand.res. G Löhman 5. Fiskarg. 3 - Hand.ros. Herbert Källberg Mäst. Olofsg , Ge-God Gävle Mlf Elektriskt fördelaktigast hos GEFLE ELEKTRISKA A.-1101,. N. Kopparsiagareg.3 Tel. Växel 6084 Gefleborgs Advokatbyrå Drottn.g. 16 Tga Advokatbyrån Växel 1712 Ankn: Adv. G Hultin Adv, G Harnmarbäck Adv. K E Nygren Inkasso- 0. solid.avd. Kassa o. exp. Bostadstelefoner Adv. G Hultin Florav. 9 9 Adv. G Hammarhäck Engelbr.g Adv. K E Nygren Hattmak.g Gefleborgs Läns Moderata Förbund N I Roslund Drottn.g Ankn N I Roslund bost 4817 Gefleborgs Läns Sparbank Kyrkog Styr j V ksti. dir IVBa 1( st. tm Talhytt f. allmänh Gefleborgs Läns Ungsvenska Distrikt Drottn.g Gefleborgs Tandklinik N. Kungsg Gefleborgs Tryckeri AB Nygatan Ankn bokb:i 1681 Kassa o. kont. 55 Getleortens Mejeriförening u. p. a. Huv.kont Nygatan fvkstl. Dir. Hans Persson ABost. Kungsbäcksv Gefle mej:i kont. V. Islanclsg , 1870, 3570 pisp. E Lundkvist Bost. 5. SjötuLlsg Ankn mej:i 368, Ankn Mej:a A Svedin boet Mej.förest. A Swahn bost Minutaffärer Andra tvärg Drottn.g Kungsbäcksv Kanslig St. Espl.g Centralg S. Centralg S. Kungsg Se även ab.förteckn. sid Geier C Borstfabr. Kloekgjut.gr Gelhaar & AspengMns Eftr. Nils Nordström Musikaff. N. Kopparslag.g Ankn inneh. bost. N. Kanslig Gelhaar Qvintus Musikfanj. N. Kungsg Gemzell Ture eiviling. kont. N. Rådm.g Gemzell Iwan Overkontr. Gustafsg Gens Th. Församl.diak. Bergsg Gerdin 8 Linjeförrn Lexe Gerling Birgitta Damfris. Drottn.g Gerndt S Byråassist. Tegnftv. 10 B 1283 Gersvold Sara Fröken Ban6rg Gester F Leon Konclit. Nygatan nd 29 g 5724 Gesters Konditori Carl Sjöstrand Nygatan Gevalia.. Byggnads AB - Exp. St. Espl.g Dalapal. 977 Gevaliapal Staketg St. Espl.g Gevalia, Svenska Skolmaterial AB Tga Gevaliaförlaget Växel 2829 Gevaliarosteriet se Engwall & Co. Kommanditbolaget Viet. Th. Gezelius Anders Fastigh.äg. Gustavsg. 6 Gezelius Margit Fröken Gustafsg. 3 Gilck Harald Bryggmäst. Brunneg. 47 Gille Otto Rep:r 8. Centralg. 33 Gillgren Signe Telef:st(lands) fru Sjätte tvärg : Gillströrn R Fabr:r Drottn.g Gillström Sixten Ing. Lutherg Giroström F Hand.förest. Kastet 694 Glas & Porslin Lorentz Karlsson Drottn.g Gloria Färgeri o. Kemiska Tvättanstalt Inlämn. N. Centralg Ankn fabr Gnospelius Harry Mål. Holmsundsg Godtemplarträdgården 8. Kungsg

16 Gävle God-Gäv GRUDthl-KEDJAN VINTERTIDENS TRAFIKSKYDD Godthem Restaurant Signe Johansson N. Köpm.g Goring Erik Tockn.lär. S. Skeppsbron Gossexpressen Smedjag Gothia, Försäkringsanstalten Oms. Agentur Disp. 1V Bengtzon N. Kopparslag.g. 7 42, 838 Agentur AB Lars 0 `Valldia Hamntorget 220 Gotthold Artur Verkmäst. S. Centralg Goude A L Verksnäst. Brynäsg Graan G Ad. Fabr.ch. Hantv.g Se även Grahn Grabig, Gefle Rörläggnings AB se Gefle Röriäggnings AB Grabig Grahn G Alb. Polisöv.konstpl N. Slottsg Se även Graan Granat Betty Damskrädd:i Albion Grassat J E Verkmäst. N. Hospitalsg Granath Martin Gårdsäg. Gustavsg Granath Axel Skrädd. S. Kopparslag.g Granbom K Y Kainr. N. Rådm.g Grand Hötel Börspl. Växel Namnanrop Grand Hotell Direkt ledn.: Kont Granholm Paul Stadsbud N. Fältskärsg Granlund Edith Spec.aff. Bäckebro 3198 Granqvist E Byggmist. N. Köpm.g Grapes Minne, Adolf Västra v Granars Axel Dir. S. Fiskarg Granars Allan Landsfogde Pa Hagaström Green P J Biläg. S. Slottsg. 16 Grees Ellen Modeaff. S. Kungsg. 9 Se även Grähs Groen Warner Kapt. Drottn.g. 4 Grohmann N Spec.aff. Nygatan 31 Kont. - Ankn inneh. best. N. Rådm.g Ankn Åke Grohmann bost. Hantv.g Grohmann Nils Spec.aff. Centralpl Filial Bergsg Ank.n. bost. Blendag GruUn 0 M Ing. Kont. o. fabr. Abyfors Pa Södra Valbo Bost. N Kopparslag.g Grundberg Karin Fröken N. Fältskärsg Grundell Olov Arkit. Kyrkog Grundell 0 P Major Löfudden 3002 Grundstedt, Bröderna Lådfabr. Bomhus Pa Gävle Grundstedt K W Tulltillsyn.m. Bomhus 3206 Grundström Hans Konsulent S. Skeppsbron Grundvig E Bilverkst. Staketg Gruva Robert Overpostiljon S. Centralg Grähs K G Åkare Ramna Sörby 2994 Se även Grees Grönberg Elma Fru Skomak.g Grönblad L H Hand.res. Brynäsg Grönblad A Past. Staketg Gröndahl Karl Elektr. Skomak. g Grönlund AB, A E Fiskexport Kont. S. Skeppsbron , 3090 Ankn exp. o. lager S. Skeppsbron Ankn Nils Grönlund bost. N. Fältskärsg Fiskredsk.avd. 5. Skeppsbron Ankn lager Första magas.g Sportaff. Drottn.g B Einar Grönlund bost. Tredje tvärg Grönlund A E Grossh. 8. Skeppsbron Grönlund 0 Linjearb. Strömsbro 478 Grönlund Per Chef f. Aga-Baltios filial 5. Skepparg (Sommlost. Bönan 63) Grönqvist Aina garnfris. Drottn.g Granqvist J P E Tullrnäst. Brynäsg Gudmundsson G F Kärnmak. Fjällbacken Gudmundsson C A Stuv.arh. 8. Kopparslag.g Guldsmedskompaniet, AB Drottn.g Gult Oil Company AB, Svenska se Svenska Ordf Oil Company A.I4 Gullbrandsson R Veterinär(stads) 8. Fiskarg. : Gumselius' Maskinaffär Filial, fd Inneh. B Ar- widsson N. Körnings Gummikompaniet Vulkanisering 8. Trädgårds g GisrAe Mandis Fru Akarg Gunnarsson Torsten Ratt- mössaff. Nygatan Gustafsbro Bryggeri AB se Gefle Bryggeri AB GustalOn G E Posttjrn. N. Kungsg. 23 Gustafsson Gustavsson se även Gustafssons Gustafsson Sigurd Agenturt:a Drottn.g. 56 Tga Sigurd 2937, - Ankn boet. Staketg. 9 Gustafsson Sven Agenturf:a Hälsingeg. 11 Gustafsson Albert Arb.förm. Mäst. Olofsg. 17 Gustafsson, Handelstryckeriet Carl G Boktr:i N. Fältskärsg 3 Gustafsson D E Droskäg. Akarg. 50 Gustafsson Hj. Exekutor N. Kopparslag.g. 26 Gustafsson Fanny Fru S. Kungsg 2 Gustafsson Hilma Fru Hemlingby Gustafsson Hulda Fru Bomhusg. 15 Gustafsson Hulda Fru Sjunde tvärg. 52 Gustafsson Klara Fröken Kaplansg rrwrnb Gefle Kartongfabrik AXEL OLUND KARTONGER ALLA SLAG Telefon 1587 Gävle Bokstuga, Lånebiblioteket Möller & Lin.dquister N. Kanslig Gävle Bryggeri AB se Gefle Bryggeri AB Gävle Dagblad se Uefle Dagblad Gävle-Dala Hypoteksförening Kyrkog Gävle-Dala Järnvägar se Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle Gävle Droskägares Inköpsförening u. p. a. Sta- ketg Gävle Elektriska AB se Gefle Elektriska AB 2734 Gävle Elektriska Vedgård Nygatan Ankn inneh. bost. Vågskriy.g Gustafsson & Wallberg Gunimiverkst. St. Es Gävle Evangelisk Lutherska Missionsförening 5364 pl.g. 17 Sjöm.kyrkan N. Strandg Bror Gustafsson bost. Marielund Gävle Fackliga Centralorganisation Gustafsson Robert Gördsitg. Bangårdsg. 20 Ordf. Erik Lundin. Lusta feg Gustafsson Georg Ing. Staketg Kass Edv. Karlsson Fjärde tvärg. Gustafsson N Kont.ch. Staketg Gävle Fartygsbefälhavaresällskap Gustafsson S Köpras. Fredriks. 47 Hemsta 2037 skans Gustafsson Harry Lagerchef Brunnsg Gävle Fastighetsbyrå se Gefle Fastighetsbyrå Gustafsson Nils Lantbr.ing. statens, Linn6y. Gävle Fiskförädling A E Grönlund 5. Skepps 3675 Gustafsson Elsa Modeaff. Brynäsg bron 4 Gustafsson F Mur. Lexe ' Gävle Folkkindergarten Ovre bergsg Gustafsson Josef Past. N. Kungsg. 19 Gävle Folkpark, AB se Gefle Folkpark, AB Gustafsson K J Rörarb. Lexe Gustafsson E W Sjökapt. Lysg Gävle Fotografiska Magasin G Håkansson N Gustafsson K Skogv. Pa Oslättfors 195 b Slottsg. - 8 Gustafsson J E Skrädd. N. Centralg Gävle Frivilliga Skarpskytteförening se Gefle Gustafsson Gustaf Skrädd.rnäst. N. Fiskarg. 8 Frivilliga Skarpskytteförening Gustafsson J W Slakt.aff. S. Kungsg Gävle Fruktdepåt AB Drottn.g Gustavsson Ernst Stallmäst. S. Slottsg Förest. E Lindqvist bost. Skogvakt.gr Gustafsson A Vagnsrevider. Kålhagsg Gävle Fysikaliska Institut Einar Smedman N Köpm.g. 16 Gustafssons Slakteri AB, Sven 0 Chark.aff. N. Gävle Första Baptistförsamling Brynäsg. 6 Kopparslag.g. 13 Växel , 3085, 2466 Promanuelskyrkan 1365 Filial Brynäsg AProdikstol 3865 Efter växelns,stängning Past. Oscar Ingwall Nygatan 59..._ 3881 Fabr:r Sven 0 Gustafsson N. Kopparslag.g. Gävle Galosch- & Skoförsäljnings AB se Gefle Galosch- & Skoförsäljnings AB Styckmäst. Erik Gustafsson Stigsiuud Pa Gävle Galvaniseringsfabrik A Sjöström N Strömsbro 3085 Harnnpiren 2246 Gustavsson se Gustafsson Ankn verkslkont Gutke Gustaf Faktor N. Köpm.g Gävle Glasmästeri AB se Gefle Glasmästeri AB fyllberg K J Kondukt. fd, Strörnsborgsv Gävle Gravyr- & Guldsmedsverkstad B.rurmsg. Gäfvert Robert Foiksk.Iär. id, Brunn.sg '7 Gäfvert G R Kass. N. Kanslig Gävle Handelsinstitut N Hayde N. Kungsg. 5 Gällstedt Wilhelm Bankdin. Kyrkog Gävle Järnvägsstationer se rubr. Järnvägssta. Gällstedt Ivar Banktjur,. N. Slottsg. 6 3%7 Hurler Gästrike Hemslöjd Enander & Carlsson N Skepparg. 10 Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund Drottn.g. 16 Gästriklands Brandstodsbolag Centralpl. 5 Chef Kassa o. exp Gästriklands Gymnastikförbund Sekr. Islandspl. 1 Gästriklands Revir se rubr. Domänverket Gästriklands Vägdistrikt Kjell Ljungberg Staketg. 7 Gästriklands östra Domsaga Kyrkog Kansli - Häradah. - Tingsya,ktrn bost GÄVLE: Myndigheter och allmänna inrättningar återfinnas å sina resp. namn Gävle Ackumulatorstation se Gefle Aekumulatorstation Gävle Antikvariat & Konsthandel Ebba Asping- ton N. TVI:drag,. 8 Gävle Arbetareförening Bibliotek Nygatan 21 Ankti yakl.m. 1.mst. Gävle Arbetarekommun Vsa,ktsa. N. Strandg 15 Gävle Arbetarsångförening Ordf. E 1, Stenberg Ile rrgå rdsgr. Gävle Arbetsstuga för Barn 8. Kungsg Gävle Bageriförening 13rylliiag. lä Gävle Bilförsäljnings AB S. TrädgArdsg. 3 - Kont. 3649, - Ankra. verks', - Anka Axel I, Anderason bon. Verkinkist. how, Gävle Bilverkstad MIK Inoi wrg N, (.entralg, 24 Gävle Bleckslageri ()Ismail & 8. Slorisg. 26 Gävle Bok- & Mumikhandel L Lindqvist Nygatan 26. Gävle KaM AB 2154 N. Kanslig. 7 1 T. Siottsg S. Kungsg Skeppsbron Gävle Kappmagasin L Pamp Drottn.g Gävle Karamell AB Brunnsg. 58 Tga Karamellbolaget 4104 Gävle Kartongfabrik Axel Olund Köpm.g. 22 Gävle Kemiska Station se Kemiska, Stationen Gävle Kemiska Tvättinrättning H Haugan St Espl.g. 17 Gävle Klichéanstalt Carl Larsson L. Espl.g Efter 5 em Gävle Kolimport. AB se G-efle Kolimport Gävle Kommunalarbetares Samorganisation Isidor Bohlin Femte tv-ärg. 35 Gävle Köpmannaförening se Gefle Köpmanna - förening Gävle Lasarett se Lasarettet Gävle Lotskontor se j u1 1...,syerket o_ t 5859 Gävle Lådfabrik ila n ne i Gävle Makaronifabrik. AB se Ciefie Makaronifsiwils. AB 489 Gävle Manufaktur AB se (.:e!. 1,, MAnutakt ur AB 1383 nu i ltdr Gävle alar morind last sysii sso i N y - - galan Gävle Maskinskrivningsbyrå, & Kopieringsan statt Sigrid sl ssida)in N gävle l). H:ejer,. se Gel loortens Mejeriferening 1535 Gävle Metallgjuteri se (sno, Metsils:lillen 3649 Gävle Missionsförsamling se k ;ode 311$8i Gävle Moderata Förening se Gefle Moderata' 3806 Fisselling Gävle Motorfabrik (list. Janisson Näringen.., Gävle Motorsällskap Tövlingsleal. Brunnsg Gävle Mönster- sv Syateljé se (lene MOnster $yat.elj6

17 Gävle Nya Reparationsverkstad ()see r Jansson Andre tviirg vitimsg. 7" 3483 Gävle Nya Stuveri AB Drot t n fb6 Tgit Sto itts; Unice,/r. - Iljellusiröm h.4188t1 \ Å vien.kellt, 1. arl) Materialriiti Kiosk F1.,,,iriksel;axe4 -.- Kust hät sa rb.kont..1'i)rsilt I I lag ds,g. Väntrum t. hin., hamn Gävle Nya Angfärgeri & Komiska Tvättinrättning G \V VtiestKee keeerug. 70 Gävle-Ockelbo Järnvägsbyrå Nto l MO-OM: ;i 111V iigstly 1'4 Gävle Oiunibussbolag se Oefle Omnilnissboleg Gävle Pantförsäljning Nils Arblerssoit Ru,ltlamsg. 33 Gävle Paraplyfabrik E.L Kindahl N. Kungsg Gävle Pianofabrik Strömsbro Gävle Pliggbandsfabrik, AB Sätra Ankn Vorkinäst. E 0 Hagstedt bost. Gävle Plåtslageri AB N. Fältskärs, 26 Gävle Porslinsfabriks AB SV G e fll, ' POrS1 i i 1411 briks AB Gävle Portföljfabrik Hj. Jakobsson N. Celltralg. 6 - Ankn febr. N. Centralg. 4 Gävle Posten se Gefle Posten Gävle Postkontor so rubr. Postverket Gävle Radioklubb Sändarstn Stadshuset Ankn Sven Bornholm bost. N. Köprn.g. 4 Studio N. Kungsg. 15 Gävle Rörläggnings AB Grabig so Gefle Rörläggnings -AB Grabig Gävle Sambageri, AB Skomak,g 8 Gävle Skoltandvård 1slandsskolan Gävle Skomagasin se Gefle Skomagasin Gävle Skorpbageri E H Lindqvist Holmsundsg Gävle Spisbrödsfabrik Ps Strömsbro 2229 Gävle Stads Belysningsverk o. Spårvägar se Gas- o. Elektricitetsverket samt Spårvägarna Gävle Stads Erkända Centralsjukkassa N. Kungsg , 164 Gävle Stads Pensionsbyrå Opp. 1-4 lörd Kaserng. 52 Gävle Stads Skolor för Yrkesundervisning N Strandg Rekt.exp. - Rekt. Helge Wilandh bost. Drottn.g. 8 Husmodersskola Akarg. 68 (Verkst.skolor för verkst.mekaniker o. motormekaniker Steneborg 1 --1,För elektromekaniker o. snick. - Vaktre. Paul Engström bost. Kyrkog. 14 Gävle Stads Sparbank Nygatan 18 - Exp. o. dir. Styr. Talhytt f. allmänh Vaktre. boet. N. Kanslig Gävle Stadsdispensär 1)1. Nyr6n 6 7 fred. 5 6 S. Strendg >iHpensiirshOt:a Alice Erikson borit. N. kauslig. 1 Gävle Stenhuggeri HO I 'fl(' 51,1111iiggeri Gävle-Stämplar, Firma Algot lionglshon Brymisg. Gävle Stängselfabrik 14 A earlborii N. Skepparg Gävle Såpfabrik HO ( Siipt'abrik Gävle Tandklinik Mott lörd Central pl. :3 Gävle Teater Staketg. :35 Biljimnt loörköpskont Vestibul Vaktiii. - Foaj() Gävle Telegraf- o. Centraltelefonstation samt Telegrafverkets tjvriga Avdelningar se rubr. Telegrafverket Gävle Tennis, AB se Gofle Tennis, AB Gavle-Tryckeriet, AB Drottn.g Chef Gäv-Göt Gävle Gävle Vulkaniseringsverkstad, AB N. Kamin g. 1 2 E on t Verkst. Lager -- Ankn Fahr:r E Jonsson bost Verkinämt. Gunnar Andersson. bost. Gävle Angtvättinrättning 0 Jonmon 8. Strand g Gävle Angväveri AB se Gefle Angväfveri AB Gävleborgs Advokatbyrå se Gefleborgs Advokatbyrå Gävleborgs Läns Arbetsförmedling se Arbeteförmedling, Gävleborgs Läns 640 Gävleborgs Läns Barnavirdsförbands Mödra Spädbarnshem Hagaströrn Gävleborgs Läns Centralkassa för Jordbruks kredit Förening m. b. p. a. Centralpl Ankn Dir. Per Svensson bost. Hattrnak.g Gävleborgs Läns Fiskförsäliningsförening u. P. a. N. Skeppsbron 1 Tga Gävleströmming , Gävle Trävaruexport Bröderna Lax St. Hol- Ankn lager S. Skeppsbron mon Försäljn.eh. Per Hansson bost. Brynäsg. 22 Gävle Tullkammare H rubr. Tullverket Gävle Vaddfabrik Karl o. Knut Itamström Försälj. D Holmlund bost. N. Hospitalsg. emlingby Gävleborgs Läns Hushållningssällskap se Hus Gävle Vagnverkstad, AB Upplandsg. 18 hålliningssällskap, Gävleborgs Läns ----yorkst.förest. kont Gävleborgs Läns Landsting se Landsting, Gäv- - ibost. lehorgs Läns Veket. r o. förrådskont. 417 Gävleborgs Läns Lantmäterikontor se Lant Gävle ValskVarns AB se Gefle Valskvarns AB rnäterikontor, Gävleborgs Läns 4043 Gävle Vapen se Gefle Vapen Gävleborgs Läns Moderata Förbund se Gefleborgs Gävle Varvs- o. Verkstads Nya AB Läns Moderata Förbund lörd Tga Geflevarvet Gävleborgs Lans Skogsvårdsstyrelse se Skogs Disp. vårdsstyrelsen i Gävleborgs Län Gävleborgs Läns Sparbank se Gefleborgs Läns 'Växa 285, 29 Verksnäst. K H Larsson bost. Sparbank 4804 E f ter kontorstid Gävleborgs Läns Stadshypoteksförening N Disp. Hedlund bost Strandg Maskinverkst. 165 Gävleborgs Läns ömsesidiga Skogsbrandförsäk Förråd ringsbolag Centralpl , 6143 Gävle Ved- & Trävaruaffär se Gefle Ved- & 2965 Gävleborgs Länsstyrelse se Länsstyrelsen i Trävarrraffär Gävleborgs Län Gävle Velocipedaffär, AB N. Koppa,rslag.g. 18 Gävleborgs Tryckeri AB se Gefleborgs Tryckeri 4645 AB Gävle Velocipedfabrik E & H Pettersson 5. Gävleortens Mejeriförening se Gefleortens 449 Centralg. 18 Mejeriförening u. p. a. Chef 5897 Göransson Anna Fru N. Kungsg Ankn bost Göransson E W Linjearb. S. Kopparslag.g Kont. 3908, 5320 Göransson Sven H Linjeing. bost. Bergsg Ankn lager Exp 3908 GörTtsirEamV Landsfiskal N. Centralg Ankn febr 1908 (Sornm.bost. Furuvik 13) 2589 Försäljn.lok. Nygatan Götas Matsalar Göta n L. Espl.g Götberg C J Fiskhdle Femte tvärg Götegård Filip Past. S. Kopparslag.g Svara med Göthe E A Disp. Fridstapl Göthe Olga Fru Lutherg nummer eller namn, 1800 Göthe Greta Fröken Nygatan ej med»hallå». Göthe Ingrid Fröken Kyrkog Götherström Ellen Fröken Lutherg SE TILL att även Ni blir upptagen i yrkesregistret inom de branscher, Ni representerar. Upplysningar lämnas ber e dvilligt å Eder Rikstelefonbyrå namnanrop»rikstelefonbyrån».

18 Gävle Haa-Ham 142 och G. M. C FlSrslilj are av BUICK, CHEVROLET, OPEL, PONTIAC OLDSMOBILE,, BLITZ, BEDFORD automobiler, motorcyklar, automobil- och motorcykelgummi, bensin, oljor etc. Körskola, ackustation, reparations- 'Verkstäder. Bärgningsautomobiler i Storvik och Gävle. Telefoner i Storvik: Linjeräljaretelefoner: Kassa och bokföring 59 Direktör, kontorschef, fakturering 159 Butik ** 259 Icke linjevdtjareteleioners Lagret ****** ****. Verkstaden AKTIEBOLAGET BRÖDERNA HANSSON Bostadstelefoner i Storviks Dir. W. Hansson 259 Fabr. A. Hansson. 152 Verkmäst. S. Brandt 310 Försäljare M. Nyman 302 Kont.chef Gustav Berglin 123 Lagerförest. K. 0. Forss 359 Telefoner 1 filialernas GÄVLEFILIALEN, N. Centralgatan , 4359 o Kontoret Lagret, 0. Hanssons bostad L. O. Göranssons bostad 359 Verkm. bost. Försäljare Il. Anderssons bost. H. Forsings IIEDAIORAFILIALE.61. Sveavägen 4. Kontoret Carl Eriksons bostad Nore Englunds bostad BOLLNÄS: Harald Lindberg Harald Lindbergs bostad SANDVIKEN 4359 ankn, 6059 anka, , ankn. 558 ankn Röste DRICK alltid HELSANS Kontrollant Professorn VICHY SODA SELTERS VATTEN Med. Dr. Greve Carl 71. Mörner. Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.011. i Gefle Telefon 329.,ffleirnimmem.m UPSALA BROD ERIC HAGELIN. Tel Haag J Skeppsmäkl. bost. N. Kungsg Kont. AB Bröderna Löfgren N. Skeppsbron 1410 Haagen Andreas Lärov.adj. Skomak.g Haand i Haand, Försäkrings AB Huv.agt. E Hagström Nygatan 7 Hadders Knut Köpm. N. Kungsg. 3 Hadling Einar Försäljn.eh. f. AB Hadar Schmidt Eddag. 5 Ankn 5551 Hwgerstrand, AB P J Skeppsklarer. sped:rer befraktn. o. ångb.agt. Hamnen Tga Ikegerstrand Linjevälj. Chef befraktn. o. utrikes ångare Adolf Videnstam 28 Spedition massgods: järn kol koks malm trävaror B Hallengren 734 Klarer. o. östersjöbefraktn. H Stertzell 2328 Styckegodsbåtar o. spedition G Magnusson 2088 Kassa o. bokf. Ingeb. Ljungberg 2088 Ledn. ej intagen i lim' evälj Utkik vid Houcken o. Transpbol. kolgd Bostadstelefoner Skeppsmäkl. A Videnstam Sped:r B Hallengren Korresp. H Stertzell Kontorist G Magnusson Kontorist Å Hårdensson Sped.förm. M Rosengren Hagaströms Tegelbruks AB Fabr. Pa Hagaström. 338 Kont. Centralpl. å 58 Hagberg Nils Hand.res. j. Islandsg Hagberg C A Skrädd.mä.at. Byggrnäst.g Hagelin Gunh. Mjölkaff. Skolg. 46 Pa Strömsbro 3354 Hagelin Eric Parti- o. agenturaff. S. Fiskarg Rost. Vegag Hagelin Werner Reseinsp. N. Fiskarg Hagelin Greta Telefiat(riks) Kaplaneg H. Hagelind Kassaskåpsfabrik, AB Hans Nygatan 41 - Ankn verkst.kont. - Disp. K G Boman bost. S. Kopparslag.g. 15 Haggren Signe Fröken S. Centralg. 41 Se även Hagren Haglund Alb. Agenturaff. Nygatan 37 Haglund TheAse Fröken Drottn.g. 10 Haglund Anna Hand.förest:a Runebergsv. 12 Haglund J S Kriminalkonstpl fd, Hemnäs Haglund & Co, L Möss- datriha,tt- o. fälbhattfabr. Hantv.g Tga, Elhå Växel Ankn: Order o. exp. Inköp 0. provlag. Kassa o. bokf. Chef Fabr. o. rnarket:i Chauff. -IFabr:r Sven Haglund bost. N. Skepparg. 4 --ASomm.bost. Sandvik 1Fabr:r Bror Haglund bost. Valbog. 41 (Somm.bost. Svallet Bönan 1) Haglund K J Urhdl Nygatan 39 - Bost. Engelbr.g. 20 Haglund Ernst Overing. Pa Forsbackni Vaxet Haglunds Eftr., H Edit Mattsson Bröda ff. Brynäsg. 1 Hagren H Bokb:i Hantv.g. 53. Se även Haggren Hagström K E Com gjut. Måst Olofsg. 14. Hagström Emilia Damfris Sjätte tvärg Ankn bost Sjätte tviirg. 47 Hagström Edvin Distr.eh Nygatan 7 Hagström P Linjearb. ishacka 54 Hagström A Lokfur. Andra tvårg. 31 Hagström Slakteriaffär Pa Strötio diro Filial Hattmak.g. lti Hagvik B Sekr. vid Ild13kanun. i Gävle Nygatan Hahn Conrad 1.411k.(stadwiiHtt..) mott. v l2 helgd (satsalg. 6 7 Hakonbolaget Växel... Nrr Pil nanrop Hakonbolaget Se vidare itisvennoti, AB kfakon, Kolonialv. Halda-Norden Skrivmaskinsaffär Forsberg Nygatan Halm C H F takapt. höst. Kungebeksv. r 3 Hall Emy Fil. kand. N. Kanslig. 4 Hall N G Kustuppsyn.m. Vegag. 3 Hallbergs Bokhandel Drottn.g , - Ankn kont. o. lag. - 0 Hallberg bost. N. Kungsg. 3 Halldin Emma Fru S. Slottsg. 16 Hal% John Köpm. Fabriksg. 108 Pa Strömsbro Se även Hal6n Hallenberg Edla Damfris. Drottn.g. 37 Hallenborg Greta Barrus. Järvsta Hallenborg Carl Butiksförest. 5. Fiskarg Hallengren Stig Aff.res. Nygatan 28 HallengrenLisa Damfris. Borgsg Bost. Kungsbäcken. 1 Hallengren Emy Fru Kyrkog. 17 Hallengren Bo Sped:r K.yrkog. 17 Hallerdal Olof Mål. N. Kanslig. 4 Hallgren 0 W Cementarb. Lexe Hallin G Avd.ch. Brunnsg. 47 Växel Hallin Carl Fältskär 5. Fiskarg. 7 Hallin G A Posttjm. Mäst. Olofsg. 20 Halling Beda Fru N. Kungsg. Haqvist Ruben Rakbladsfabr. Halldin Sven Tapets. 8. Slottsg. 15 Hallström Hjalmar Exped:r Hallström Helmer Köpm. l3ergsg. 84 Halvardsson Lilly Fru Valbog Hammarberg C Nygatan 7 Hammarberg J A M 1.okför. Nynäsgr. 7 Hammarbäck Göte Adv. Gefleb;s adv.b:å Drottn.g. 16 Vaxel Boet. Engell,r.g. 4 Hammargren Eskil llaml.ros. 8 Kopparshig N a tr.' n a n rol) Konsum Alla Hammarström Emil Itokt. Stiiketg ,:ir efter att telefonister] rei eterar riktigt, rätta henne om behövligt.

19 Hammantrtim Otto W SpArv.thr, Andra tvärg. 4s nammeein Bina Die Id i ttemsta ~merits E W Ing. Staket«. 11 Hanui1orvaltningen Drott n,g. 56 Littienilj llannistyr. vid sammanträde personl. Trafikoxp. parsonl. Kassaexp, Lesin. inta", i liseieed/j. Hamnfogdokont. Frodrikoskans Lyftkranar i inre hamnen BoMnedsteiek)P3ef tIkapt, 1 Fagerlind - Haninmäst. A Illadh Hamnfogde E Wiström - Ilanmlots G Söderblom - Hamnsorvis E A Löt. - Harnnservis J A Sjöström Ilanmkass. G L Karlsson Hamnpaviljongen Karin Bogren Hamnen 1867 Ramen Ragnar Ferest. S. Contralg Handels-Societetens Ålderdomshem Nygatan Handelsbanken, AB Svenska liont.tid N. Kung-sg. 9 Tga. Handelsbank Vaxet Namnanrop Handelsbanken Efter växelns stängning Handelsbankens Dir. G Hedberg. 1:a linje Dir. E riniki 2:a linje - K:1111r. 3:e linje - Inkassoavd 4.e linje - Kontr.avd. 5:e linje - Vaktm. A Löfgren bost. 6:e linje 0 ty?ga bostad «e lejon e- -- Dir. 0 Hedberg 800 Dir. E Olden 5852 Handelsbolag se namnen Handelsinstitutet, Högre se Borgarskolan o. Högre Handelsinstitutet Handelskammaren i Gävle Exp,tid 9.so-4,so Drottn.g. 25 Sekr. 976 Amanuens Sekr. bost. Nygatan Handelstryckeriet Carl G Gustafeson N Fält. skärsg Hanngren Harald X Konsul kont. o. bost. fixa Namnan rop Kortnäsverken Hannqvist H F Postiljon förste, S. Fältskärsg Hansa, Försäkrings AB Gen.agt. Kapt. H Hellström N. Centralg Hansson Hanson Hansson, AB Bröderna 13ilf:a N. Centralg. 15, 3859, 4359, 6059 Lager o. verkmäst 4659,5259 Ankn Oscar Hansson bost Försälj. Helmer Andersson bost 5159 Verkmäst. M Markusson bost Hanson Eftr., Edv. Knut Stendahl Bloinst.hdl Centralpl Inneha bost. Nygatan Hansson Albertina Fru L. Espl.g Hansson Gertrud Fru Drottn.g Hansson Helen K Fru S. Fältskärsg Hansson Per Försäljn.ch. Brynäsg Hansson E H Ing. 8. Fältskiirsg. 27 B 5613 Hansson 0 X Ing. Karskär Växel... 4 N arnnanrop Korsnäsverken Hansson G Insp:or Holmsunds gärd 72 a Hansson 0 E Järnarb. Ruddatnsg Hansson Oscar Kont.skriv. Kaserng Hansson Hi. Morgan Köpm. Runda v Hansson Gösta Linjearb. Tredje tvärg Hansson, Firma E Mek. verkst. Lexe Hansson Ragnar Musiker S. Trädgärdsg Hansson G W Skrädd. S. Centralg Hansson R A Stadsbud Nygatan Hansson L P Stationskarl N. Kopparslag.g Hansson Adolf F Tapets. Marielund Hansson Albert Tapets. Drottn.g. 4 Hansson Greta Telef:st(lands) fru Valbog Hansson K W Trädg.arb. S. Rådm.g Hansson Edv. Trädg.mäst. Fridstapl Hansson Olof Vagnputs. Marielund Harling Hanna Fru N. Strandg Harnesk Sven Stadsfogde N. Kungsg, Hartelius R Läk. log., Nygatan x Abonnenten innehar talregistreringsmaskin 4* Hartzell Anna Fru ltryntisig. 27 Hasselberg andmat. Ruddarnsig. 214 Ilasselblads Fotografiska AB selial prottn.g. 32 Redieneni. Ilassoigren J E 1,nkför. N. Kopparalag.g 33 Hassolgren Georg N, K littrw. 3 Hasselhuhn Sigrid Fru Nygatan 38 Hast Lily loru Alhion 20 Rattbasaren Brynen. 8 Hattcentralon Nygatan 10 Hatten, Modeaffären Märta Strandcprist N K ppars1 ag.g, 12 Haragan H (lävlo korn, tvättinrättn. St. Esp1,- g. 17 Bost. ltitddanisg Hector L Frit S. Straridg. 8 Hed Maria Fru Hattroak.g. 27 Hedberg G liunk(lir. Kungsbtteksv. 7 Hedberg Sigrid Fru Brunnsg 17 Hedberg Emil (lromsh. N. Kopparslag.g Hedberg A Kesnr P.,ddag 6 Hedberg Gösta Montör N. (Jishacka Hedberg G W utur. Lexe Hedberg Robert Mur. Loxe Hedberg Helmer Mål. Smedjeg 15 Hedberg Carl Mål.mitst. Hemlingby Hedberg Alf Redioförsälj. N. Rå.din.g. 8 Hedberg Fritz Tjänstom Bergsg 58 Hedblom Selma Fru N. Centralg. 32 Hedblom J E Kriminalöv.konstpl fd, Bergsg 3 Hedblorn Oscar V Montör Första tvärg Hedblom P Skrädd Vågskriv.g 14 Hedblom, Bröderna Slaktielk. 8. Fiskarg Ankn Strno Hodblorn bost. Hedblom Astrid Telefast(riks) fru Andra tvärg. 31 Hedblom J 8 Overkonstpl Klippan Hedbom Gösta Kont.ch. Nynäsgr. 7 Hedén A 138;!.,. Pa. Oppalaby Heden Helmer Kapt. Nygatan b Hedén Edith Lära Nygatan Heden Hilma Teleftst(riks) V. Bergsg Hedén Svea Telef:st(riks) V. Bergsg.. 48 Hederslund Gustaf Prov.läk. Nygatan Hedenström Anna Fröken N. Fältskärsg Hedenström Lilly Fröken Glasmäst.gr Hedenström. Bertil Kars Tinunerm g Hedenström Eric Köpin. Nygatan Hedin, Firma Joh. E Bokhdl Contralpl, 3, 1308, 3755 Hedin Axel T Bokhdie Brunnsg, Hedin Charles Bussför. Vegaparken Hedin Anna Fru S. Kanslig Hedin Elisabet Fru Valbog Hedin Mathilda Fru Andra tvärg Hedin Elin Fröken Sörbyg. 76 Hedin Rut Fröken N. Straridg Hedin E G E Gaevkeold. Vegaparken Hedin Ernst A Handres. 8, Centralg, Hedin Karl Kamr. Sörbyg Hedin Karl Mål:snäst N. Hospitalsg Hedin Gunnar Möb.sniek:i Andra. tvärg Hedin Viktor Slöjdlär Kyrkog. 22 Hedin Johan Sniek. S. Fältskärsg, 11 Hedin K E Stadsbud Femte tvärg. 18 Hedin Hilda Sömm. Valbog. 23 Hedlund N Bokhäll. Drottn.g. 14 Hedlund Erik Byggn.arh. Valbog Hedlund K A C.hauff. Fjärde tvärg Hedlund Einar Cig.mak. Brunnsg. 49 Hedlund Alg. Digip. Atlas Hedlund Alice Folksk.lär:a 8. Fiskarg. 13 Hedlund Helga Fru Valbog Hedlund Kristina Fru Arbetshusg Hedlund Gösta Korresp. Kaserng. 81 Hedlund Olof Köpm. Bygginäst.g. 14 Hedlund Sven C E Lokeld. Hemlingby.. Hedlund Oscar Montör Fjärde tvärg. 9 Hedlund K Mur. Kiingsbileksg. 10,... Hedlund M Bertil Reklamteckn. Tolffors... Hedlund J 0 Rep:r Tredje tvärg. 41 Hedlund Erik Rit. N. Hospitalsg. 5 Hedlund C G Slip:i Femte tvärg. 34 Hedlund P E Stationskarlsförm. S. Centralg 44. Hedlund E G Stuv.arb. Solhem Pa Strömsbro Hedlund H Vaktm. S. Kålhagsg. 6 Hedlund Folke Verkmäst. N. Hospitalsg. 10 Hedlund P Verkmäst. Hagag 9 Hedlund Gustav F Akaro Tredje tvärg Hedlund John G Akare Tredje tvarg , I 143 Ham-Hem Gävle Hedlund Karl Akare 8. Kungeg. 8. Hedlunds Damfrisering Carin Redman Hagag , Hed man Hedman Redman Hedman Redman Hedman hedman Hedman Hedman Hedman Hedman Redman Redman Gustaf fiekhdle Id, Dom 791 & Calin Darrfris. Valhog Anna Fröken 8. Hospitalsg Kerstin Fröken N. Skepparg. 32, 4525 Bengt Förest. Drottn.g Erland Ing. Arbetshusg Georg Karnr. 8 Strandg Wilhelm Kontorist Hagag (lust. Kont.okriv. Timrnerm.gr Verner Korresp. Valhog Anders Lantbr. Ifemlingby & Sundberg, AB Skoaff. 8. Kungsg Bror Svets. 8. Kungsg Gertrud Tolefist(riks) fru Borgrnast.pl. Redman Hedman Greta Telof:st(lok.) Hemlingby Redman B A Vaktrn. Lexe 2643 Redman E Verkmäst. Uvre bergeg Hedmans Bokhandel AB Drottn.g Bokavd. - Pappersavd Kont. 103 Bokhdle Wiet. Persson boet Hedmans Litogratiska Anstalt, Firma John Norelund Ankn inneh. bost Hedqvist Oscar Järnhdle 8. Kungeg Bost. Bergsg. 84 Hedqvist W A Åkare Hattmak-.g. 18, Hedström Anna Folksk.lär:a Valbog Hedström Anders Grundlägg. N. Olsbacka 4606 Hedström Hans B Kontorist Första tvärg Hedström A J Skorep.verkst. Bomhus Hedvall K M Droskäg. Norrtullsg. 6 Hedvigslunds Handelsträdgård Bernhard Löf- gren Hedvig,slund 3709 Heggeland Wera Kanslibitr. fru Gustafsg Heggil, Fastighets AB Portv.bost. Valbog Heiding 011e Insp:ör t. Försäkr.bol. Allm brand Nygatan Heimdall, Försäkrings AB Fenix- se Fenix- Heirndall, Försäkrings AB Helander And. p Gårdsäg. S. Fiskarg Heliga Trefaldighets Församling se Kyrko- o Kyrkogårdsförvaltningen Helin A Folksk.lär. N. Hospitalsg Helinder G W Mal. Avaström Hellbom Ant. Apot:e N. Kungsg Hellborg Konrad Gjut. S. Skepparg, Hällgren G E Muddermäst. Fjärde tvärg Se även Hällgren Hellkvist Gösta Red.sekr. Hagapi Hellman Erik 0 A Lansbokhäll. Karlar Helmer Gertrud Barnav.omb. Ruddamsg Hellqvist se Hellkvist Hellström Fredr. Bag. S. Centralg Hellström Sven Banktjm. Sockerbr.g Hellström 0 H Bokför. Engelbr.g Hellström E Frukthdle Sörby 4476 Hellström Hulda Fröken S. Staketg Hellström Olivia Fröken Eriksberg Hellström Hugo Kapt. Försäkr. AB Hansa kont. N. Centralg , Bost. Kungsbäcksv Hellström Joh. Aug. Skomak. S. Kungeg Hellström Ludvig Snick. Källö 5748 Hellström Bertil Tandläk. 5. Skeppsbron Hellström & Löhman Tryck:i Kungsbäcksg E Hellström bost. Lutherg Hellström Adolf Vulkanisering S. Kungsg Bost. Näst. Olofsg. 18 C e även Hällström. Hellwer M Postkontr. förste, Nygatan Hels.... se även Håls.... Helsans Nya AB, Mineralvattenfabriken Sjät- te tvärg Verkmäst, Ernst G Landgren bost.... HeLsing Axel Chauff. N. Hospitalsg. 6 Helsing Stina Fru St. Espl.g 25 Hemgren P B Chark.aff. Sörbyg. 71 Hemgren E H Mål. Källbacken, 10 A Hemgren Joh, Skohdlo fd, S. Kungsg. 27 Hemgren Gunnar Slakt. Hemlingby Hemgren Edvard Stationskarl Abyg. 8 Remgården Studiehom Irörestta G Brehmer Q träff. slika N. Strandg Hemlin Anna Fru Kristinelund 5264 a Hemlin J Skomak.mäst. Stigstund Pa Strömsbro Hemlin Ann-Lis Telefust(lok.) Karlsberg 3820 Se även Hämlin

20 Gävie Hem-Häl 144 Hemlingby Handelsträdgård Sven Friis Hornlingby Tga Blornsterfriis Träd ;d Inneh. bost. Hemlingby-Järvsta Kraft- & Belysnings AB Honistav. 10 Hemlingby Kvarn E Frodlund Hernlingby Hemstadius E A Apot:e Parkv. 33 Hemström G Droskäg. N. Centralg. 24 Hellström Jenny Fröken Kungsbäcksv. 3 Hemström Sigrid Handl. Pa Strömsbro Hemström Karl E Rit. S. Hospitalsg. 14 Hemström E A Snick. Fabriksg. 81 Pa Strömsbro Hemström Elis Verkst.arb. St. Agög. 1 Hemtextil Elsa Ohlson Nygatan 33 Henning Hugo Köpm. 1\larielund 11 Henricsson Hilma Fröken 5. Skeppsbron 4 Henriksson Hanna Fru N. Ringv. 9 Henriksson A R Kyrkovakten. Ovre Sjöäng Pa Gävle Henriksson D W Svets. Skiftesv. 11 Hermann Carl Kapellmäst. Sörby Hermansson C J Chauff. Hagag. 5 Hermansson G Hand.förest. Åkarg. 46 Hero Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Nynäspl. 1å Heselius Eric Grossh. Hamntorget Kont. Chef Res. Lager - Bost. Florav. 5 Heselius Gunnar Kontorist N. Rådrn.g. 28 Hessel Fritz L Köpras. Boinhusg. 41 Hessel E A Lumpaff. Brunnsg. 72 Bost. Andra tvärg. 31 Hessels Skrotaffär Bergsg. 86 Tga Skrothassel Växel 796, 2939, - Vaktm. bost. fd 5. station Då växeln är stängd: 8 Em, Hessel bost Tegn&v. 9 Hesslings Reklamtjänst S Hessling Hattmak.- g. 3 Hildebrand Rolf Civiling. Lim-Av. 5 Hildebrand A Hovjuveler. Drottn.g Ankn bost Hildebrand Niels Juveler. N. Centralg. 6 Hillberg Fanny Fru Gavlegr. 7 Hillberg Margit Sömm. fru N. Fältskärsg. 11 Hillblom P G Byggmäst. S. Fiskarg. 16 Hillbom Helmer Chauff. Tredje tvärg. 47 Hillbom Gertrud Fröken N. Kopparslag.g. 12 Hillbom Arvid Köpni. Brunnsg. 77 Ankn Hillbom E P Skomak. S. Strandg. 10 Hillborg K Klampare Femte tvärg. 30 Hillborg C G Lokeld. Holmsundsg. 5 Hillborg Rudolf Stationskarlsförm. N. Sjötullsg. Hillborg Alfred Svarv. Hälsingeg. 17 Hille Kommun Pa Hillebyn Distr.sköt:a 1037 c Klockargd 3123 c Kommunalhus 1037 b Kommunaln.ordf a - Ålderd.hern 1037 a Hille Konsumtionsförening Pa Oppala Hille Mjölkförsäljning P E Ostrna,n Fjärde tvärg 14 Hiller Hedvig Lär:a Lutherg. 18 Hiligren S P Civiling. kapt. Fabriksg. 82 Pa 1184 b Strömsbro 608 Tjrurn Stadshuset 916 Hillgren Hulda Fru N. Hospitalsg Hiligren Britta Fröken Femte tvärg Hillman Josef Handl. Björke Pa Oppala 1035 a Hillman Gösta Slakt. Varva Pa Hillebyn 2988 b Hinner Brita Fru Sörby 2184 Hillstedt Anna Fröken Storg. 16 Pa Strömsbro 2410 Hillstedt Robert Ornb.m. Kaplansg Hillström Anna Fru Kaplansg Hillström Siri Fröken Fjärde tvärg Hillström Saien Kontorist N. Rådm.g Hillström Erland Lantbr. Varva Pa Hillebyri 4985 Hillgröm J B Lantbr. Varva Pa Hillebyn Hillström P Nämndem. fd, Pa Trödje Hillström K W Posttjrn. Fjärde tvärg. 14 Hjelm Karin Fröken Nygatan 3 Hjelm Ivar Karnr. Gustafsg. 3 Hjelm Erik Livförs.agt. N. Centralg. 6 - Ankn kafé o. bost. Lexe Hjelm Emil Polism. Fjärde tvärg. 52 So även Hjälm a 1038 a Hjelm& A Trafikdir. N. Slottsg Hjerm 0 Owlrkonstpl 8. Staketg Hjertstedt Ivan Bankrev. Valbog Hjorth J F Civiling. Ban&v (Somm.bost. Bönan 30) Hjorth R Civ.jägmäst. Nygatan Hjorth F Skogv. Kastet 72 b Hjortskull Anton Soldathemsförest. Kungsbäck 2035 Hjälm Joh. Dir. N. Strandg Hjälm Wiktor Lagerchef Bergsg Se även Hjelm Hjälpbyrå, Heliga Trefaldighets Diakoniråds N Kopparslag.g Hoff Claes Banmäst. fd, N. Sjöttillsg Hof! Gunni Fru Drottn.g Hoff Birger Kamr. Kyrkog Tjrurn Stadshuset 147 Hoffman Elon Åkare L. Espl.g Hudaff. Staketg Hollander Gertrud Fru Bergsg Hollinder E Kont.skriv. N. Köpm.g Hollsten Maj Telef:st(lok.) Fridstapl. Ericssons stiftelse 2993 Holm Erik Aff.förest N. Kungsg Holm A G Byggn.sni.ek. Sätra 4927 Holm Ragnar Desinfektör St. Agög Holm Erik Dir. Lerviks herrgård 3419 Holm Oscar Dir. Gustafsg Holm Gustaf Färghdl N. Kungsg Bost. Valbog Holm Oscar Förrn. Mäster Olofsg Holm Gust. Förstoringsanst. Brunnsg Bost. Gustafsg Holm Thure Försäljn ch Gustafsg Holm Sigurd Hand.res. Norrtullsg Holm Gust. F Kriminalkommde Brunnsg (Somrn.bost. Abyggeby 16) Holm Josef Köpin. Nygatan Holm W E Plåtslag. S. Kungsg Holm A T Sjökapt. N. Fiskarg Holm Elsa Telef:st(lands) 5. Centralg Holm Hildur Telef:st(riks) S. Centralg Holm Inga-Lisa Telef:st(lok.) fru Runda v Holm Ingeborg Telef:st(riks) Brunnsg. GO Holm May Telef:st(lok.) fru Eddag Holm Einar J Akare Tredje tvärg Holm Elsa A.mneslär:a. N. Kanslig Holmberg F A Fabr:r N. Kungsg Holmberg 1VI Lager örest. Femte tvärg Holmberg V Postdir. tjrum Nygatan Bost. Nygatan Holmberg K L Postiljon förste, Engelbr.g Holmberg J E Stuv.förrn. Pa Strömsbro Holmberg S Trädg.mäst. S. Olsbacka 3301 Holmen E G Kontorist Nygatan Holmers Pensionat Eva Holmer N. Kungsg Holmers Pälsateljé Eva Holmer N. Kungsg A W Fabr.arb. Barkbacken 809 Hanna Fru Nygatan Selma Fru Holnisundsg Aina Fröken Skånbergsv Th. Gurnrnirep. S. Fältskärsg W Inkasser. Sörby 1952 Allert Insp:ör Engelbr.g Sven Kriminalkonstpl N. Fiskarg Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren 8 Holmgren Holmgren Holmgren Holmgren John Lagerchef S. Fiskarg 7 P A Lokför. Hagav. 3 Elof Polis'''. S. Kopparslag.g. 31 Hugo Revisor Kasern,. 73 Ernst Tjänstem. fd, N. Hospitalsg Holmgren 8 Holmgren P J Utkör. Sockerbr.g. 61 Holmgren H Verkst.arb. Lexegr. 6 Holmgrens Brödaffär H Holmgren Bag:i Brunnsg, Ankn C G Holmgren bost. 13 ut ik Nygatan 17 Henry Holmgren bost. Holmia, Försäkringsbolaget Gen.agt. Major.1 Svenson Nygatan 17 Holmia Matsalar S Larsson Drottn.g. 56 Holmlund Dan. Försälj. N. 1 lospitalsg. 3 Holmqvist K E Glasmäst:i N. Kungsg. 21 Bost. Nedre borgsg. 6 Holmqvist Axel Handl. N. Slottsg. 21 Holmqvist K J Korit.elt. N. Kaplansg. 24 Holmqvist Ivan 1{,ikshicanw. Kvrkog. 17 Holmqvist Gust. A Tox filad). KorINhorg Holmqvist P W Akar 8. Kopparslag.g Holmstedt C G 11 andres. halhagsg. 4 Holmstedt G Kapt. Nygatan 17 Holmstedts Litografiska Tryckeri, Ad. ITilclut ftolrn[4ndt. 1110,tmak,g tnneh. boet. N. Fiskarg Holmstrand Anna Fru Byggmäst.g. 8 Holmstrand Gerda Fru Fridstapl. Holmström Karl Bag.arb. St. Espl.g. 60 « Holmström E Grossh. bost_ Strömsborgsv Kont. 8. Fiskarg Ankn mjölkrnagas. 8. Fiskarg. 10 Holmström Otto Handl. Brynäsg Ankn bost. Holmström Björn Ing. Mäst. Olofsg Holmström Eric Kamr. Staketg Holmström H Kopist Hälsingg Holmström Nils Major N. Strandg Holmström Märta Mjölkaff. Femte tvärg Holmström W W Rep:r Bäckebro Hotell Baltio Holrnparken N1Vänxaenl am rop Hotell Baltio 3 Hotell Regent C OhrbergSitb,e1rIspl ah Centralyl Hotell Regina Nitti. D gralpl. 3 Vaxel 1911, 1995 Hotell Ritz N. Kungsg. 3 Växel 2546, 5800 Hugin Kassaregister AB Kyrkog, 17 Ankn Service Kyrkog. 30 Hugos Hatt- Möss- & Pälsvaruaffär C A E ricson N. Kungsg. 1 61,436 Hultberg E Rep:r Sjätte tvärg. ta tg. 94 Hultgren Gerda Fru N r, 6157 Hultgren H Tob.hdl guannsg. 49 Hultin Göran Adv. Gefleb:s adv.b:å Drottn.g 16 Växel 1712 Bost. Florav. 9 'Julfin Tyra Fru N. Rådm.g Ö Hultin Sven Köpm. Lexe 5271 Humbla Philibert Fil. dr länsintend. Drottn.g Hundinstitutet M Angensten N. Centralg Hushållningssällskap, Gävleborgs Läns Exp Nygatan Sekr. A Flytströrn boet. Brorsborg Egnahemsnämnds- o. skattmäst.exp Ankn frökontr.anst. o. egnahemskons. exp Egnahemskons. David Påhlman bost. - Ankn husdjurskons. exp Husdjurskons. Axel F G Larsson bost Se även ab.förteckn. sid Hushållsboden I Carlsson Drottn.g Husmoderföreningens Hemsyster fridstapl Husqvarna Gälle-Depöts AB E G Werner Ny- gatan Ankn magas. o. verkst. 365 Partiförsäljn. o. rikssamt Kont. syma,skinsavd Huss B Ivar Apot:e Kungsbäcksv Hvita se Vita Hyresgästernas Sparkasse- & Byggnadsförening i Gävle Hantv.g Hyttenberg Eugen Bergsing. Nygatan Håkansson Blenda Fröken Ovre bergsg. 6 3E83 Håkansson F Rörmont. Brynäsg Håkansson A K Sorg. Kungsbäck 4370 Håkanssons Tobakshandel M Håkansson Fjärde tvärg Hålldin Gunhild Fröken Fjärde tvärg Hårdensson Ake Kontorist Akarg. 46 Håxell, Nya Speceriaffären F & N Brynäsg, Hägerstrand, AB P J Skepps klargir. se "'segerstrand, AB P J Häggberg William Tryck.förest. Valbog Häggbom Paul Bankkass. Gustafsg Häggbom Sven Länsarkis. Morals! Hägglnnd Gust. Em. Chauff. N. Stapeltorgsg Hägglund A Dir. Karlsberg 1107 Hägglund J H Distr.ch. Gä.trikeg Hägglund Alb. Kont.ch. N. Fiskarg Hägglund 0 Koutr:r vid Tgfvkt Eagelbr.g Tjruni 1402 Hägginnd Bror K Öpfil Nygatan 2 Häll Edvin Aft.hity. VatYskriv.g 5 Hällen Gösta Liirov.thli Ilattmak.g 3 Hällgren C A Med. 5 13rinken 4 Hällgren John Mii l. Kirgerig. 141 Pa Strömsbro Se även Hellgren Hällström J 1;01;1011. S. Slottsg. 11 Hällström Amanda Frökon, Erit.'ssons stiftelse Hällström Per Sparv.för. egtxg. 4 Hällström A rob.aff. Brynäsg. Ankn host, ltingsg Hällström C A Trilv.fai 8, Ibielni.g. 10 Se rivuren Hellström Hälsans Nya AB. Mineraivattentabriken e e 11elanns Nya AB Nittiotal% attonfabriken

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Äppelbo AIK skidor I samarbete med:

Äppelbo AIK skidor I samarbete med: 1/6 Äppelbo AIK skidor I samarbete med: Cykel o Sport Ekonomoen Aktiv X Malung Horst Hanke Äppelbo potatis Äppelbo väg AB Äppelbo Bygg AB Lars Joelsson Tryggve Halvarsson AB Rågsvedens såg Möbelverkstan

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELLA RESULTAT

Landsbroloppet OFFICIELLA RESULTAT 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 203 CLAESSON Alfred IF Hallby SOK 204 GRAHN Noah 213 GRAHN Rut 208 JOHANSSON Nils IK Hakarpspojkarna 211 LAX Maja Nässjö Ski 210

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

Lions Cup 2014 Sörabyhallen

Lions Cup 2014 Sörabyhallen Lions Cup 2014 Sörabyhallen Final Sittande 1 Amanda Carlsson Gullabo 10,7 10,4 10,8 10,8 10,4 10,7 10,5 10,9 10,8 10,7 10,5 10,6 9 Annie Jonasson Tolg 10,6 10,7 10,4 10,5 10,5 10,3 2 Johanna Andersson

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Huskvarnaloppet OFFICIELLA RESULTAT

Huskvarnaloppet OFFICIELLA RESULTAT 2012-12-20 Huskvarnaloppet HD nybörjare Intervallstart fri stil 500 m 26 GEORGSSON Ida IF Hallby SOK 14 L Pelle 12 LINDGREN Per 41 LING Emil IF Hallby SOK 29 LING Sandra IF Hallby SOK 11 LOREFORS Alva

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Tidvis lätta regnskurar och svag västlig vind, ca 14 gr. Tävlingsledare: Ulf Hanstål Sekretariat: Stefan Wittemyr

Tidvis lätta regnskurar och svag västlig vind, ca 14 gr. Tävlingsledare: Ulf Hanstål Sekretariat: Stefan Wittemyr Tävlingen som avgjordes på Sporthälla IP under söndagen den 13 juni 2010 var tredje deltävlingen i årets Värmlandsserie, och arrangör var Säffle friidrottsklubb. Tidvis lätta regnskurar och svag västlig

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer