PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden till Styrelsens sammansättning under 2014 har varit följande: Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Margareta Jansson Stefan Gladh Eva Malm Anders Ahlström Siv Almqvist Britta Djurberg Per Lundkvist Suppleant Kurt Kvist Nils Flodin Roger Bergström Revisor Extern Revisor Valberedning Staffan Råberg Ulf Westin Staffan Råberg sammankallande Irene Jonsson Ami Widahl Representanter i Länsföreningen Kurt Kvist, Britta Djurberg, Staffan Råberg och Eva Malm är ledamöter i länsföreningens styrelse Parkinson Gävleborg. Britta är länets representant för NYP Nätverk för Yngre och Yrkesverksamma med Parkinson och sitter även i styrgruppen där.

3 Medlemmar Den 31 januari 2014 hade föreningen 138 medlemmar, varav 80 är Parkinsonsjuka, 41 är anhöriga och 17 är stödmedlemmar. Under året har 6 medlemmar lämnat föreningen och 16 nya medlemmar har tillkommit. Årets första styrelsemöte hölls den 14 januari 2014 i expeditionslokalen i Folkets Hus. Styrelsen påbörjade förberedelser med verksamhetberättelse och bokslut inför årsmötet den 19 februari Styrelsemöten Totalt har tio protokollförda styrelsemöten hållits under Medlemsmöten Kallelse till medlemsmötena har skett genom att en inbjudan skickades ut i början av året med förteckning över mötesdagar och tider. Några gånger under året har brev med information om planerade och pågående aktiviteter och kommande medlemsmöte skickats ut till samtliga medlemmar. De som har uppgett adress har i stället fått inbjudan och information via . Medlemsmötena annonserades också på hemsidan. På medlemsmötena som hållits på Tullbomsgården har Thore Schelin visat Gävlebilder. Tandläkare och tandhygienist från Folktandvården har informerat om tandhygien och tandvårdstaxa. Säsongsavslutningsfest hölls i Gefle Boulecenter. Astrid Borg Parkinsonsjuksköterska och själv Parkinsonsjuk och försöksperson när det gäller Flexilev. Flexilev är ett tablettdistribueringssystem där man med hjälp av en ny dosapparat som liknar en smart telefon kan skräddarsy tablettbehandlingen av Parkinsons sjukdom. Dosapparaten ställer frågor som man får svara på varefter rätt antal mikrotabletter doseras ut. Astrid demonstrerade också taktilmassage. Sedan spelade vi boule varefter vi avslutade med smörgåstårta. I augusti hölls ute på gården vid Tullbomsgården upptaktsmöte med picknick och picknick-korgar som blev mycket uppskattat. Till vårt novembermöte kom traditionsenligt läkare, sköterskor från neurologen samt även deras verksamhetschef. De svarade på frågor som vi hade förberett på tidigare medlemsmöte. Vi fick många bra svar på våra frågor som vi i förväg hade skickat till neurologen. Som avslutning på året ordnades en julfest med julmat, julsånger, lotteri och ett mycket fint luciatåg med barn från Fridhem.

4 Arbetsgruppernas arbete Medlemsgruppen har träffats en gång under året. I den har Staffan Råberg, Kurt Kvist och Margareta Jansson ingått. En fråga som ofta ställs i styrelsen är, vad kan vi göra för medlemmar som inte längre orkar komma på möten eller andra aktiviteter. Vi kom överens om att vi skulle ringa eller besöka medlemmar i vårt närområde. Kurt Kvist delade ut listor med namn som vi kunde börja med. Arbetet fortsätter. Bidragsgruppen, Teknikgruppen, Forskningsgruppen och Underhållningsgruppen har inte haft några möten under året. INFORMATIONSMÖTEN, KONFERENSER, UTBILDNINGAR Anhörigcenters temadag i Sandviken Margareta Jansson, Britta Djurberg och Eva Malm deltog den 24 april tillsammans med personal från neurologen vid anhörigcenters temadag i Sandviken. Vår förening och NYP presenterades. Landstingets Parkinsondagar Den 20 maj och den 22 oktober informerade Staffan Råberg, Britta Djurberg och Eva Malm om vår verksamhet vid Parkinsondag för nydiagnostiserade på Neurologen, Gävle sjukhus. Rekreationsvecka i Tandådalen Irene Jonsson och Eva Malm har deltagit i Parkinson Dalarnas rekreationsvecka, vecka 36 i Tandådalen som de själva bekostade. De sökte bidrag hos Landstinget Gävleborg som beviljades. Eva gjorde ett bildspel av foton från den veckan som visades på ett medlemsmöte. Bingoalliansen Anders och Elisabeth Ahlström har representerat föreningen vid Bingoalliansens informationsmöte den 20 oktober på Scandic Väst i Gävle. Information till personal på Äldreboende i Sandviken och Gävle Staffan Råberg, Eva Malm och Irene Jonsson besökte under året flera boenden inom Sandvikens och Gävle kommuner och informerade om Parkinsons sjukdom, symptom och om mat och mediciner. Information på äldreboenden är ett Länsprojekt som startat i Gästrikland. HSO:s ordförandeträffar/årsmöte Margareta Jansson har deltagit i HSO:s möten under året. Anders Ahlström har representerat föreningen vid ett av dessa möten.

5 AKTIVITETER Brainbus Brainbus besökte Gävle o Valbo augusti. Kontaktperson för besöket var länsordföranden Sven-Erik Nilsson som tillsammans med folk från lokalföreningen hjälpte de till med att ta emot besökarna. Från lokalföreningen deltog Staffan Råberg, Margareta Jansson, Britta Djurberg, Per Lundkvist, Eva Malm och Christina Björkman Jansson Sjung för hälsan Tre onsdagar under våren, den 9 april, 7 maj och 11 juni ordnade vi tillsammans med HSO allsång på Tullbomsgården "sjung för hälsan". Roger Andersson, Tullbomsgården var allsångsledare. Busstur Som en uppföljning till den lyckade bussturen förra året, for 26 personer den 21 maj åter iväg för att utforska närområdet. Resan som subventionerades av vår förening startade i Sandviken varefter man hämtade upp personer i Gävle. Resan gick till Axmar Bruk där en guide berättade om brukets historia. Vi åt en god lunch vid Trollharens fiskrestaurang där ägaren själv visade sig vara en god underhållare. På hemresan framfördes önskemål om en ny resa nästa år, då som nu med Wallners Buss som arrangör. Eva fotograferade det hela och gjorde sedan ett bildspel som visades på medlemsmöte. Parkinsongympa I Sandviken har man haft Parkinsongympa en gång i vecka under ledning av sjukgymnast på Sandvikens sjukhus. Parkinsongympa - sittande Vi har under detta år fortsatt med sittande Parkinsongympa en halvtimme före varje medlemsmöte. Eva Malm har ordnat program och håller i detta. Bassängträning Bassängträning på Lillhagsbadet i Bomhus fortsatte som tidigare en gång i veckan både vår- och hösttermin. Programmet med rörelser är hämtat från Södertull kompletterade av Eva Malm som även ordnar musiken och håller i det hela. Ca personer deltog varje gång. I Sandviken har man haft bassängträning en gång i veckan under ledning av sjukgymnast på Sandvikens sjukhus. Boule Sista torsdagen i månaden, med uppehåll under juni, juli och december anordnas träffar för boulespel i Gefle Boulecenter som ligger vid Estraden i Gävle. 2-4 lag med 2-3 personer i varje lag har spelat boule. Stefan Gladh har ordnat detta med bokningar o fika o d.

6 Bowling Fr.o.m. januari månad ordnas bowling i Gävle Bowlinghall den första tisdagen i månaden. Siv Almqvist har ordnat med bokningar, fika o d. Anhörigverksamhet Anhöriggruppen bestående av 6 anhöriga och med Elisabeth Schelin som gruppledare har träffats på Anhörigcenter första måndagen i månaden förutom sommaruppehåll och helger. Teaterbesök Per Lundkvist ordnade biljetter till 2 föreställningar på Gefle Teater. EKONOMISKA AKTIVITETER Bössinsamling Vi har fortsatt med vår aktivitet att med sparbössor i butiker och mackar, samla in pengar. Hälften av pengarna går till Parkinsonförbundets forskningsfond, Parkinsonfonden och hälften till föreningens verksamhet. Restaurangchansen Vi sålde under början av året Restaurangchansen Bingoalliansen Vi har deltagit som medlem i Bingoalliansens aktiviteter och erhållit del av inkomsterna. Bidrag Vi ansökte om bidrag till vår verksamhet från Gävle kommun och beviljats aktivitetsbidrag med 3229 kronor, handikappbidrag med 4280 kronor samt bidrag med kronor från Tredje samfonden. Från Johan och Elisabet Ericssons Minnesfond fick vi 5000 kronor samt från Korsnäs sociala fond 5000 kronor. Från Länsföreningen fick vi i bidrag, totalt kronor. Adolf och Anna Göransons Minnesfond betalar ut pengar efter att aktiviteten genomförts. Deltagarlista med namn adress personnummer ska lämna som underlag för utbetalning. De ger ett bidrag om 200 kr per person. Personen ska vara bosatt i Sandvikens kommun. Försök med reseersättning Försöket har pågått för kort tid för att utvärderas. Styrelsen har därför beslutat att försöket ska förlängas fram till den 30 juni 2015 och därefter utvärderas.

7 SLUTORD Ytterligare ett år har gått. Ett år där mycket av styrelsens tid gått åt för att diskutera ekonomiska rapporter och rutiner. Ska bokföringen göras manuellt eller digitalt. Styrelsen har nu beslutat att kan skaffa ett enkelt digitalt redovisningsprogram för föreningar. Nu kan vi lämna detta bakom oss och gå vidare. Trots lite grus i maskineriet har planerade aktiviteter genomförts. Vi behöver lägga mer kraft i arbetet med att få igång kontaktverksamheten bland medlemmar som inte orkar eller kan delta i våra aktiviteter. Vår ambition att mötena ska ha ett "Tema" med bra innehåll har gjort att tid för samtal fått mindre utrymme. Vår ambition är nu att framtida medlemsmöten ges mer tid för samtal. Det är mycket vi vill göra. Det enda som kan hindra oss är egentligen "Parkinson". Vi har därför till valberedningen framfört önskemål om att två ledamöterna i styrelsen inte ska ha Parkinsons sjukdom. Styrelsen vill rikta ett tack till Länsföreningen för deras stöd till datainköp. Vi vill också tacka HSO "Tullbomsgården" och dess personal för att vi får vara där. Till sist vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar som stöttat oss under det gångna året, genom deltagande på våra möten och olika aktiviteter. Vi vill samtidigt önska den nya styrelsen lycka till med arbetet med Parkinson Gästrikland. Styrelsen för Parkinson Gästrikland Gävle i februari 2015

8 ÅRSREDOVISNING Inkomster Utgifter Restaurangchansen Restaurangchansen Medlemsmöten 7025 Medlemsmöten Aktiviteter Aktiviteter Bingoalliansen Lokalhyra 4945 Insamlingsbössor Bredband o telefon 3509 Bidrag från Länsfören Bilersättning 8249 Gävle kommun Parkinsonfonden 8000 Aktivitetsbidrag Gävle Kn 3229 Årsavgift Swedbank 353 Bidrag Korsnäs 5000 Kontorsmaterial Bidrag Ericson Stiftelse 5000 Annonser 3411 Lotteri 795 Litteratur 100 Övrigt 4286 Inkomster totalt Utgifter totalt Årets förlust - Årets vinst 10518_ Summa kronor Summa kronor BALANSRÄKNING 2014 Tillgångar Skulder och eget kapital Kassa Skulder 0 Bankkonto Eget kapital Summa Summa 46644

9

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningens tredje årsmöte Den 22 mars hölls föreningens tredje

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2009 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar Marfantadningen_1-2009.indd 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Nummer 2 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi är i dag 237 medlemmar i vår förening. Jag leder fortfarande gymnastiken och antalet gymnaster är fortfarande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer