Ombudsförteckning 2014 Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08"

Transkript

1 Ombudsförteckning 2014 Reviderad Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi Hans Eklund Marie Dahlin Marie Linder Mursal Ismail förhinder Terje Gunnarsson avgått under mandatperioden Bengt Svensson Alaa Idris Egon Frid 01 Norrland 11 ombud Anne-Christine Strömberg Christer Svensson Johan Macellaro Kenneth Engström Kristina Cedermark Lars Baudin Linda Käck Maggi Bergne Majbritt Ellebrink Margareta Nordin Sören Lejon Annci Bergman Gun Isaxon Lars-Erik Englund Maud Norberg Kerstin Granberg-Lundgren

2 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning 02 Aros-Gävle 13 ombud Torbjörn Rönnkvist Suzanne Jansson Sven-Bertil Andersson Veronica Blom Lindvall Jens Nilsson Ingrid Pineiro Nina Westergren Ulla-Maja Moilanen Sonia Nilsson Ullström Bengt-Åke Alm Jan Wahlman Lilian Eriksson Birjer Johnsson Eva Byegård Christina (Kicki) Wallin Marie Ytterberg Lars Rutqvist Erik Wirén Jack Jakobsson 03 Stockholm 33 ombud Anita Granqvist Bo Grübb Britt Helin Cecilia Berggren Dennis Gråfors Eddie Carlsson Eva Dazley Fredric Ericsson Greger Björkegren Gunvor Åkerblom Heljä Järvinen Jan-Peter Mattsson Jonas Carlsson Jörgen Johansson Kim Lindholm Leif Björklund Liz Grennstam Madelaine Hällgren Maryanne Björk Marina Fredriksson Maud Pettersson Per Fagerberg Per Jansson Jan Hanspers Margareta Karlsson Kjell Gardeland Kristina Petersson Dagerlind Lennart Spång Peter Laine Peggy Jönsson Janet Sibose Karl-Axel Karlsson Stefan Uddebrant Hans Pålemar Nilsson Mia Astemo Anita Öberg Taina Mattila Jan Bergström Anna-Lena Barth Thomas Magnusson

3 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning 03 Stockholm forts. 33 ombud Pia Steen Ragnar Von Malmborg Rita Lundin Simon Safari Sune Löfgren Susanne Kimmegren Susanne Sjöblom Sören Kroon Terje Gunnarson Tina Norrström 04 Mitt 18 ombud Ali Osman Bengt Fagrell Christer Johansson Erika Erlandsson Eva Sten Gunnar Andersson Jane Carlsson Karina Andreasen Katharina Sjöström Lars Holm Linnéa Tillman Lisa Nilsson Magnus Dömstedt Maria Wistbacka Marianne Svensson Marie Almquist Thony Mossberg Tommy Holm Kim Jansson Johan Garberg Ewa Haag Eva Nilsson Rolf Carlsson Hans Jörgen Swanqvist Line Nyjordet Berit Åhmark Mats Ericsson Alf Andersson Kristina Malmsten

4 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning 06 Västra Sverige 19 ombud Anders Grund Bengt Karlsson Betty Berntsen Unger Doris Åberg Hasse Kvint Joakim Hagberg Lisbeth Norberg Luz Amalia Escobar Maria Joaniquina Martin Hedberg Martina Enghardt Mattias Hammenfors Mikael Strömberg Monica Bogren Per-Olof Westerberg Pia Fridström Ronny Bengtsson Tomas Jellback Ulf Granath Tage Arvidsson Agneta Fasth Sofia Dahlgren Lena Rundström Per Hjorth Anton Palfi Tom Birkeland Roy Erkfeldt Pamela Möller Gregoria Siles De Guzman Lennart Jellback Hanna Eriksson Konstantin Karlsson Mikael Burman Bengt Winblad Markus Andersson 07 Bohus- Älvsborg/ Skaraborg 12 ombud Anders Forsberg Anders Johansson Barbro Lund Emma Johansson Fredrik Marcusson Jan Andersson Jessica Sundberg Kjell Högström Lennart Derehag Marie Beroun Thomas Nordberg Ulf Johansson Jan-Ove Berntsson Jennie Ohlsson-Öhrn Lars Johnsson

5 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning 08 Sydost 19 ombud Carlerik Malm Göran Karlsson Eva-Britt Svensson Steen Rohde Kent Rosén Anita Andersson Landegren Kristina Selvin Ewa Carina Karlsson Ilse Bingström Lena Karin Daxberg Inger Rydbrink Pia Eriksson Carina Akinder Susanne Filipsson Olawoye Urban Jönsson Susanne Lundström Johnny Larsson Jenny Hansen Tobias Nilsson Johannes Regell Eva Bäckman John Persson Margareta Albertsson Jan-Erik Andersson Britt Nilsson Ewa Falk Peter Lundqvist

6 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning 09 Norra Skåne 13 ombud Bengt Gyllenros Birgitta Ohlsson Carl-Johan Dahlgren Christer Nilsson Curt Carlson Gert-Eric Rasmusson Irene Lindgren Jörgen Alenius Lotta Jidewå Ola Albrechtsson Pia Lindahl Rasmusson Rigmor Wilderoth Rolf Malmberg Maria Löfgren Lennart Jönsson Leif Larsson Monika Lund Marcus Kymell Magnus Persson 10 Södra Skåne 12 ombud Bengt Högberg Bengt Liljekvist Birgitta Tügel Carmen Åberg-Gombarik Elisabeth Andersson Hans Eversköld Håkan Björkenklev Ingegärd Olsson Jon Bolmstedt Kenneth Brunhoff Kenneth Gustavsson Mats Larsson Kerstin Jakobsen Anna-Maria Jakobsen Nyrén Jean-Pierre Denape Marie-Louise Jönsson Margaretha Ullner

7 1 (1) Förslag till presidium Presidiet Uppdrag Namn Region Ordförande Mats Ågren Sonia Landin Sekreterare Annelie Robertsson Region Sydost Hanna Gustafsson Region Västra Sverige Kerstin Krebs Region Stockholm Stina Touma Riksförbundet Justerare Mats Ågren Sonia Landin

8 1 (1) Förslag till rösträknare Stig Josefsson (Förbundskontoret) (sammankallande), Linnéa Tillman (Region Mitt), Jonas Carlsson (Stockholm), Martin Hedberg (Västra Sverige), Jessica Sundberg (BÄSK), Lotta Jidewå (Norra Skåne) samt Urban Jönsson (Sydost) till rösträknare Förslag till beslut Förbundsstämman föreslås besluta att välja de föreslagna till rösträknare

9 1 (1) Förslag till redaktionsutskott Redaktionsutskottets uppgift är att formulera uttalanden antagna av förbundsstämman. Redaktionsutskottet består av förbundsordföranden, ett ombud och sakkunniga från förbundskontoret. Barbro Engman Anita Andersson Landegren Anna Wennerstrand Pär Svanberg Nya förbundsordförande Förbundsordförande Region Sydost Förbundskontoret Förbundskontoret Förslag till beslut Förbundsstämman föreslås besluta att välja de föreslagna att ingå i redaktionsutskottet

10 1 (1) Förslag till Nomineringskommitté Sammanfattning En nomineringskommitté väljs av förbundsstämman med uppgift att föreslå förbundsstämman en valberedning för Samtliga regioner har nominerat representanter till nomineringskommittén. Förslag till nomineringskommitté: Peter Nilsson Lennart Derehag Marianne Svensson Anita Andersson Landegren Rolf Malmberg Anita Granqvist Joakim Hagberg Anna-Maria Jakobsen Nyrén Suzanne Jansson Margareta Nordin Sammankallande BÄSK Mitt Sydost Norra Skåne Stockholm Västra Sverige Södra Skåne Aros Gävle Norrland Förslag till beslut Förbundsstämman föreslås besluta att välja de föreslagna till nomineringskommittén

11 Dagordning INLEDNING 1. Förbundsstämmans öppnande Kulturinslag Regionordförande Björn Johansson hälsar välkommen Regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson presenterar Region Gotland 2. Parentation 3. Fastställande av ombudsförteckning 4. Fråga om kallelse har skett enligt stadgarna 5. Val av förbundsstämmans presidium 5.a Val av ordförande 5.b Val av sekreterare 5.c Val av två justerare 5.d Val av sju rösträknare 5.e Val av sammankallande för rösträknare 6. Val av redaktionsutskott och nomineringskommitté 6.a Val av redaktionsutskott 6.b Val av nomineringskommitté för förslag till valberedning för c Tid för nomineringar 7. Fastställande av dag- och arbetsordning 8. Uppföljning av förbundsstämmans beslut Uppföljning av kvalitetskriterierna 10. Uppföljning av Agenda Verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisorernas berättelse för 2012 & Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2012 & 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS 13 Förutsättningar för att lyckas 13.a Motionerna 1 2 med utlåtanden 13.b Motionerna 3 5 med utlåtanden 1

12 13.c Motion 6 med utlåtande 13.d Motionerna 7 10 med utlåtanden 13.e Motion 11 med utlåtande 13.f Motionerna med utlåtanden UTÖKAD MEDLEMSNYTTA 14. Utökad medlemsnytta Motionerna med utlåtanden PERSONVAL 15 Val av förbundsstyrelse 15.a Val av förbundsordförande för fyra år 15.b Val av tio ordinarie ledamöter för två år 15.c Val av tre ersättare för två år 16 Val av revisorer 16.a Val av auktoriserade revisorer för två år 16.b Val av två ordinarie revisorer för två år 16.c Val av två ersättare för två år 17. Avtackning och överlämning Avgående styrelseledamöter tackas av Överlämning till den nya förbundsordföranden Avgående förbundsordförande Barbro Engman tackas av BÄTTRE BOENDE FÖR HYRESGÄSTERNA 18 Bättre boende för hyresgästerna 18.a Motionerna med utlåtanden 18.b Motionerna med utlåtanden 18.c Motionerna med utlåtanden 18.d Motionerna med utlåtanden 18.e Motionerna med utlåtanden 18.f Motionerna med utlåtanden 18.g Motionerna med utlåtanden 2

13 EKONOMI 19 Ekonomi 19.a Motionerna med utlåtanden 19.b Arvoden till förbundsstyrelsens ledamöter 19.c Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen STADGAR 20 Stadgar 20.a Motionerna med utlåtanden 20.b Motionerna med utlåtanden 20.c Motionerna med utlåtanden 20.d Motionerna med utlåtanden 20.e Fastställande av stadgar & beslut av startdatum för giltighet 20.f Förbundsstyrelsens förslag till organisationsplan VALBEREDNING 21 Val av valberedning 21.a Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 21.b Val av valberedning 21.c Val av sammankallande i valberedningen AVSLUTNING 22 Förbundsstämmans avslutning Anförande av den nya förbundsordföranden 3

14 Arbetsordning Röstlängd Röstlängden innehåller namn på ombuden och på förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Under dagordningens punkt 2 godkänns ombudsförteckningen och därmed röstlängden. Därefter är det inte möjligt att inträda som röstberättigad. Varje ledamot äger en röst. Den ger rätt att vara med och fatta beslut under förbundsstämman. Ledighet för tillfällig frånvaro begärs hos presidiet genom det digitala mötessystemet. Arbetet sker i samtalsform Under förbundsstämman behandlar ombuden motioner, rapporter och andra ärenden i form av bordssamtal. Det är en arbetsform som syftar till att erbjuda mötesdeltagarna en större delaktighet i sakfrågorna. Varje bord har sex till åtta deltagare. Varje bord har en bordsvärd som i förväg utsetts av regionerna. Bordsvärden har i uppgift att se till att alla ges möjlighet att delta i samtalet och få tillgång till bordets gemensamma platta för att lämna förslag/yrkande, antingen som enskilt ombud eller gemensamt från bordet. Vid inledningen av varje ärende ges möjlighet till resonemang runt bordet. För dig som ombud finns möjligheten att via den gemensamma bordsplattan lämna förslag och yrkande som berör just den punkt som behandlas. Det finns även möjlighet att ställa muntliga frågor till föredragande eller be om förtydligande av förslagen från andra ombud (som visas på storskärmar i lokalen). Beslut kommer att fattas under respektive ämnesområde enligt den indelning av motionerna i block som framgår av dagordningen. Beslut i plenum Mötesordföranden har rätt att lägga förslag om debattens avslutande och tidsbegränsning för talarna. Ett sådant förslag kan också framföras av stämmoombud. Ärenden vid förbundsstämman avgörs genom omröstning. Det går till så att ordföranden läser upp de förslag till beslut som finns. Därefter får de röstberättigade rösta. Förbundsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid omröstning och personval används röstningsfunktionen i ombudens läsplattor. Vid lika röstetal avgör lotten. Reservation ska omedelbart efter beslut skriftligen inlämnas till presidiet. Reservationen ska vara undertecknad av samtliga ombud som står bakom reservationen. Rösträtt i plenum Ombud och ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt. Ledamot av förbundsstyrelsen har inte förslags- eller rösträtt i frågor som rör de gångna räkenskapsårens verksamhet. 1

15 Yrkanderätt i plenum Ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har yrkanderätt. Yrkande i plenum Förslag till beslut eller yrkanden lämnas skriftligt från den gemensamma läsplattan på ombudens bord. Yrkandet görs i det digitala mötessystemet genom att gå in på den punkt på dagordningen frågan gäller. Det ska framgå vem eller vilka som står bakom yrkandet, och vilken motion det gäller om flera motioner behandlas samtidigt. Yrkanden ska formuleras i tydliga att-satser. Inga nya yrkanden kan göras under beslutsplenum. Begära ordet Den som vill tala till förbundsstämman ska begära ordet. Anmälan sker via det digitala mötessystemet, och en talarlista skapas därigenom automatiskt. Presidiet sköter talarlistan. Om tekniken inte fungerar Om inte tekniken fungerar sker omröstning genom röstsedel. Vid personval måste röstsedeln för att godkännas innehålla det exakta antal namn som ska väljas, och kandidaterna måste vara nominerade samt föreslagna på stämman. Yrkande och begära ordet sker, om tekniken inte fungerar, skriftligt till presidiet på en särskild blankett. Den ska innehålla namn, avsedd punkt på dagordningen och förslag. Redaktionsutskott Redaktionsutskottets uppgift är att formulera uttalanden antagna av förbundsstämman. Redaktionsutskottet består av förbundsordföranden, ett ombud och sakkunniga från förbundskontoret. Nomineringskommitté inför val av valberedning En nomineringskommitté väljs av förbundsstämman med uppgift att föreslå förbundsstämman en valberedning för En tidsgräns sätts då förslag ska ha lämnats till nomineringskommittén. 2

16 Uppdragslistan från 2012 års förbundsstämma Sammanfattning Uppdragslistan är en redogörelse av de beslut som förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra. Utgångspunkten är protokollet från förbundsstämman Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att godkänna rapporten Uppföljning förbundsstämmans beslut 2012 Uppdragslistan är en redogörelse för hur de beslut som förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag har genomförts. utgångspunkten är protokollet från förbundsstämman Uppdrag till förbundsstyrelsen Åtgärd 13 Bättre boende för hyresgästerna Motion 5 Att: genom uppvaktningar och skrivelser förmå regeringen att inrätta ett Bostadsdepartement med en Bostadsminister. Statsministern väljer själv vilka och hur många ledamöter, stadsråd eller ministrar som ska ingå i regeringen och hur departementsindelningen ska se ut. Även om vi skulle agera nu så är det inte troligt att nuvarande statsminister kommer att genomföra några ombildningar bland departementen då det återstår cirka ett och ett halvt år till nästa val. Efter valet 2014 ska vi tillskriva den nye regeringsbildaren om behovet av ett bostadsdepartement med en Bostadsminister. 1

17 Motion 8 Att: förbundet verkar för att vår medlemsavgift räknas som en del av bostadskostnaden. Motion 9 Att: arbeta för att en nationell handlingsplan tas fram som tar ett helhetsgrepp på problemet med barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, där boendefrågan skall vara central. Många av de åtgärdspunkter som föreslås i motionen kan ingå i en sådan handlingsplan. Motion 10 Att: förbundet med kraft verkar för att hyresnämnderna skall bli kvar. Motion 15 Att: vi använder begrepp som är beslutade, tills de gamla stryks och det beslutas om nya begrepp, samt En skrivelse har i augusti 2013 skickats till Regeringskansliet/Socialdepartementet där vi hemställer att regeringen vidtar åtgärder så att bidragstagare behandlas lika över landet och att medlemskap i Hyresgästföreningen jämställs med medlemskap i fackförening och inräknas i normen för socialt bistånd. En kartläggning av regeringens arbete med frågan är genomförd. En skrivelse har i september 2013 skickats till Regeringskansliet/ Socialdepartementet/Maria Larsson där vi efterlyser ett ökat statligt engagemang i frågan om barns villkor på bostadsmarknaden. Vi ställer frågor till barnministern om bl.a. bostadspolitikens roll för barns möjligheter till en trygg uppväxt och om hon avser att stärka stödet till de ekonomiskt utsatta familjerna. Vi erbjuder oss också att ställa upp för en diskussion om hon så vill. Skrivelsen besvarades av regeringens hemlöshetssamordnare Mikael Anefur på uppdrag av Maria Larsson. I januari 2014 genomfördes ett möte med Anefur där vi bl. a. framförde förslagen i motionen. Susanna Skogsberg har representerat Hyresgästföreningen som expert i utredning om Organisation av framtida prövningar av hyres- och arrendetvister som lämnat sitt betänkande till regeringen i december Utredningen föreslår förändringar av nuvarande organisation. Susanna Skogsberg skrev ett särskilt yttrande om att nuvarande system ska behållas. Hyresgästföreningen fick betänkandet på remiss och lämnade ett yttrande i början av april Beslutet förmedlas vidare till den/de som får ansvar för ett framtagande av en ny Agendaskrift. Att: förtydliga i nästa Agenda att sådant som går att mäta våra framgångar i t ex 25% av en medianlön, detta är ett mått. 2

18 Motion 18 Att: ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur kontrollen av andrahandshyra kan förbättras Under våren 2013 tillsattes en arbetsgrupp på förbundskontoret som har tittat på hur man kan stärka kontrollen av andrahandshyror. Det finns idag svårigheter med att få fram en tillförlitlig statistik för hyror i andrahandslägenheter. Det finns ingen officiell statistik för andrahandshyror. Den statistik som t.ex. Blocket och Svenska Dagbladet presenterar med jämna mellanrum har bl.a. bristen att man inte vet den slutliga hyran utan bara vad uthyraren begär i hyra. Arbetsgruppen har tittat på möjligheten till ett interaktivt verktyg för andrahandshyresgäster som skulle vara kopplat till vår hyresdatabas, men det finns mycket frågetecken till att utveckla ett sådant verktyg. Regeringen har under hösten 2013 givit Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fördjupad hyresstatistik över både förstahandshyror och hyror som helt eller delvis hyrs ut av enskilda. Vi har deltagit i samrådsmöte med Boverket och andra organisationer och där har det också visade sig att alla ser svårigheten med att få fram statistik för andrahandshyror. 3

19 Motion 22 Att: förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med SABO och Fastighetsägarnas riksförbund i frågan om inrättande av webbaserade bostadsförmedlingar Kontakter har tagits med SABO och Fastighetsägarna. SABO anser att inrättande av bostadsförmedling är en kommunal fråga då deras medlemsföretag verkar på olika marknader med skilda förutsättningar och med varierande direktiv och förväntningar från sina ägare. SABO som organisation har inte några nationella riktlinjer eller policys kring bostadsförmedlingar och agerar inte och tänker inte agera tillsammans med andra organisationer i denna fråga. Fastighetsägarna centralt har ingen formell policy kring frågan utöver att de inte stödjer förslag på obligatoriska kommunala bostadsförmedlingar. De är inte intresserade av något gemensamt centralt agerande utan hänvisar till de olika lösningar som finns på lokal nivå, t.ex. Boplats Syd som ägs av Malmö stad och där det allmännyttiga bostadsföretaget ingår plus ett 20-tal privata fastighetsägare. 4

20 Motion 24 Att: arbeta för en lagstiftning som förstärker hyresgästernas ställning i ombyggnadsfrågor. Regeringskansliet/Justitiedepartementet är tillskriven med förslag till lagändringar och att en utredning tillsätts med syfte att förbättra hyresgästernas ställning vid ombyggnad. Kontakter har tagits (början av november 2012) med Justitiedepartementet som meddelat att de inte kan lämna besked om när de ska handlägga brevet. Vid flera påstötningar har samma besked lämnats. Kontakter har tagits med Boverket som i augusti 2013 fått i uppdrag av regeringen om att sammanställa erfarenheter av och ta fram en vägledning med goda exempel för fastighetsägares arbete med boinflytande vid ombyggnationer och utveckling av bostadsområden. En intern nationell arbetsgrupp har tillsatts gällande ombyggnadsfrågan, som har till uppgift att ta fram en gemensam strategi och en handledning för hur vi ska agera i ombyggnadsprocessen. Arbetet har redovisats i HLG i mars 2014 och kommer att behandlas i förbundsstyrelsen. En effekt av vårt opinionsarbete har också gjort att regeringen i oktober 2013 beslutade att ge Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar och särskilt uppmärksamma ekonomiskt och socialt utsatta hushåll och vid behov peka på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för dessa. Motion 31 Att: ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en kunskaps- och erfarenhetsbank kring hur den kommunala bostadsförsörjningen kan skötas bättre och att motionen därmed ska anses besvarad. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta aktörer. På intranätet (Bosse) finns en sida om bostadsförsörjning. Där finns bland annat information om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Boverkets och länsstyrelsernas årliga bostadsmarknadsenkät (BME), statistik från SCB samt länkar till ytterligare information på Bosse och externa webbplatser. Sammantaget utgör sidan en kunskapsbank om kommunernas bostadsförsörjning. Den kan användas som underlag i regionernas påverkansarbete. 5

21 14 Utökad medlemsnytta och Förutsättningar för att lyckas Motion 48 Att: stämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att stimulera en kontinuerlig diskussion och kompetensutveckling kring ledarsyn och ledarstöd, med fokus på förtroendevalda ledare och byggd på Hyresgästföreningens folkrörelseidé Arbetet med att ta fram en ny utbildning för förtroendevalda ledare påbörjas 2013 och beräknas vara färdig till stämman Kvalitetskriterier juridiska, förhandlingar, medlemskommunikation och lokalt utvecklingsarbete. Att: synpunkter på riktlinjerna lämnas in till presidiet för vidarebefordran till förbundsstyrelsen för beaktande vid revidering av nu gällande riktlinjer Synpunkterna som lämnades in beaktandes vid revidering av de gällande riktlinjerna 15 Ekonomi Motion 56 Att: förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ser över arvodena i förbundet. En arbetsgrupp, bestående av Per-Inge Ahlbäck, Hans Eklund, Ingalill Bäckström samt Urban Ehrenborg tillsattes den 8 april. Förbundsstyrelsen har tillsammans med de förtroendevalda revisorerna på förbundet utvärderat arvodena på förbundet och förslår att nuvarande modell behålls. Arvoden till förbundsstyrelsens ledamöter Att: 2012 års arvodesnivåer för förbundsstyrelsens ledamöter fastställs till kronor per person och styrelsesammanträde, kronor per person och år samt kronor per person och sammanträde för deltagande i arbets- eller projektgrupp. Beslutet genomfört Att: principen för arvodesberäkning till förbundsstyrelsens ledamöter är oförändrad för perioden

22 Nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen Att: den nationella avgiften till riksförbundets verksamhet för 2013 respektive 2014 utgör 20,8 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2012 respektive Beslutet genomfört Att: investeringsavgiften för 2013 respektive 2014 fastställs till 1,2 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2012 respektive Att: av förbundsavgiften för år 2013 och 2014 avsätta en regional utjämningsreserv att fördelas efter beslut av förbundsstyrelsen. Utjämningsreserven skall uppgå till 0,5 procentenheter av förbundsavgiften för respektive år. Att: uttag av nationell avgift och investeringsavgift sker månadsvis à conto med en tolftedel samt att reglering sker i samband med att regionernas bokslut för 2012 respektive 2013 är känt. 17 Val av revisorer Att: utse Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt. Utnyttja framförhandlad option på 2012 och

23 18 Stadgar Motion 58 Att: stadgarnas paragraf 2.4 skrivs om enligt följande: Stadgarna reviderades i september 2012 i enlighet med beslutet på stämman och de nya stadgarna gick i tryck före årsskiftet Att: Rätt att utöva rösträtt gäller antingen medlemmen eller den över 15 år som varaktigt sammanbor med medlemmen. Rätten att inneha förtroendeuppdrag gäller alla i hushållet över 15 år. Motion 62 Att: ändra 2.5 till: Om särskilda skäl föreligger kan regionens styrelse besluta att medlem för viss tid eller tills vidare inte får inneha förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen eller ha uppdrag i sådan lokal verksamhet som avses i 4 sista stycket. Beslut om suspension kan av den suspenderade överklagas till förbundsstyrelsen inom en månad från det att vederbörande fick del av beslutet. Motion 67 Stadgarna reviderades i september 2012 i enlighet med beslutet på stämman och de nya stadgarna gick i tryck före årsskiftet Att: ändras till: Föreningsstyrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antalet ledamöter och ersättare fastställs av årsmötet. Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Föreningsstyrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Årsmötet kan även välja en ledamot för en tid av ett år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. Föreningsstyrelseledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i. Stadgarna reviderades i september 2012 i enlighet med beslutet på stämman och de nya stadgarna gick i tryck före årsskiftet 8

24 Organisationsplan Att: fastställa organisationsplanen för Hyresgästföreningen inklusive Marie Berouns ändringsyrkande på sid 44. Organisationsplanen ändrades i enlighet med medskicket från förbundsstämman Marie Beroun, BÄSK yrkade på rättelse på sid 44. Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län men ingår i BÄSK. I konsekvens med detta bör det under beskrivningen av vad som ingår i Sydost stå; Jönköpings län förutom Mullsjö kommun. 9

25 Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes och förbundsstyrelsens arbetsuppgifter, ansvar, granskning av revisionsutlåtanden och efter jämförelsestudier med andra organisationer föreslår arbetsgruppen att behålla dagens arvodesmodell och -nivåer. Förslag till beslut Förbundsstämman föreslås besluta: att behålla nuvarande modell för arvodering av ordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer Uppdraget från förbundsstämman 2012 Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över arvodena i förbundet. I motion 56 föreslogs: att förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över arvodena och dess storlek. I förbundsstyrelsens utlåtande föreslogs: att avslå motionen Under stämman presenterades en ny att sats av motionären Rolf Carlsson, region Mitt. att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ser över arvodena i förbundet. I förbundsstyrelsens nya utlåtande föreslogs: att bifalla Rolf Carlssons nya att sats. Förbundsstämman beslöt: att bifalla Rolf Carlssons nya att sats. 1

26 Arbetsgruppen Hans Eklund, förbundsstyrelsen Per-Inge Ahlbäck, förtroendevald revisor Ingalill Bäckström, förtroendevald revisor Urban Ehrenborg, Ekonomichef på riksförbundet Inledning Ett förtroendeuppdrag i en ideell förening är i grunden ett ideellt uppdrag. Det ska heller inte kosta något att vara ideellt engagerad förutom den tid den förtroendevalda lägger ner. Avsteg från denna princip ska ifrågasättas och skälen till en arvodering motiveras. Det är därför bra att en översyn genomförs med jämna mellanrum över arvodesnivåer, eftersom förutsättningarna för arvodering kan ändras. Ordförandes arbete och arvode Att vara förbundsordförande i Hyresgästföreningen är mer än ett heltidsuppdrag. Som högsta ansvarig i Hyresgästföreningen måste han/hon alltid vara redo att på kort varsel företräda Hyresgästföreningen i alla möjliga sammanhang och i hela Sverige. Det kan vara i media, i regeringskansliet, en konfliktlösning på grund av oegentligheter eller delta på ett årsmöte i en hyresgästförening någonstans i Sverige. Som högsta ansvarig i Hyresgästföreningen är och ska man vara efterfrågad. Ordförandeuppdraget består dessutom i att agera i komplexa sammanhang med många intressenter, motståndare och allianser. Valberedningens underlag för nominering av och vilka krav som ställs på en ny ordförande och nya förbundsstyrelseledamöter bifogas (bilaga 1) Ordförandens arvodesnivå ska stå i proportion till det arbete och den prestation som utförs och inte utgöra ett hinder när förbundsstämman väljer den för Hyresgästföreningen bästa kandidaten. För att kunna bestämma rätt nivå på ordförandes arvode behöver de som ska besluta om nivån ha god insyn i ordförandes arbetsuppgifter och hans/hennes prestation. För att sedan säkerställa att arvodet blir rimligt behöver de som ska besluta om det ha en god förankring bland medlemmarna. Den nuvarande ordningen med ersättningskommitté som idag består av de på förbundsstämman valda förbundsstyrelseledamöter, uppfyller båda dessa krav och föreslås därför att behållas. Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter Enligt Hyresgästföreningens stadgar är förbundsstyrelsens arbetsuppgifter följande: 5.4 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans beslut, samt leder mellan förbundsstämmans sammanträden riksförbundets verksamhet. 2

27 5.4.1 Förbundsstyrelsens uppgifter Förbundsstyrelsen ansvarar särskilt för: riksförbundets ekonomiska verksamhet beslut om firmateckning tillsyn över regionernas och hyresgästföreningarnas ekonomi och verksamhet samt tillsyn över förbundskontoret. Riksförbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med verifikationer och protokoll av förbundsstyrelsen överlämnas till revisorerna före 15 mars påföljande år. Förbundsstyrelsen ansvarar för att kostnader för regionernas personal redovisas så att kostnadstäckning erhålls från varje region. Förbundsstyrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från regioner och hyresgästföreningar inhämta de uppgifter som kan krävas. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att med omedelbar verkan frånta styrelse för region, hyresgästförening, lokal hyresgästförening eller annat beslutande organ på samtliga nivåer den beslutanderätt som anges i dessa stadgar. Sådant beslut ska ange vilket organ som i stället ska utöva den fråntagna beslutanderätten och ska anmälas på nästkommande förbundsstämma. Detta innebär att förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för all verksamhet och ekonomi på alla nivåer inom Hyresgästföreningen. Det vill säga allt från arbetsgruppen i kvarterets verksamhet och budget till den finansiella hanteringen av den miljard Hyresgästföreningen har i ekonomiska tillgångar. I alla de beslut en förbundsstyrelseledamot tar, har han/hon ett personligt juridisk ansvar och kan bli betalningsansvarig för den skada han/hon tillfogar Hyresgästföreningen. De beslut förbundsstyrelseledamoten fattar har stor betydelse för hela Hyresgästföreningen. Om ett stort strategiskt beslut leder fel kan det få stora konsekvenser för Hyresgästföreningen, medlemmarna och alla Sveriges hyresgäster. Om till exempel förbundsstyrelsen inte hade beslutat att Hyresgästföreningen skulle agera kraftigt mot marknadshyror hade marknadshyror med stor sannolikhet redan varit införda i Sverige. Alla Sveriges hyresgästers idag starka ställning med besittningsskydd, boinflytande och förhandlade hyror, hade i ett slag försvunnit. Dessutom hade det drabbat de allra flesta hyresgästers privatekonomi hårt. Förbundsstyrelsen ansvar är att ha kontroll på vad som sker i omvärlden och fatta, ibland snabba, men alltid välgrundade och kloka beslut om åtgärder för att stärka alla Sveriges hyresgästers ställning på bostadsmarknaden. Ett annat exempel är om de strategiska besluten om finansiella placeringar av Hyresgästföreningens ekonomiska tillgångar blir fel. Då kan väldigt stora belopp försvinna. Precis det skedde för många år sedan, på 90-talet i den så kallade Nyckelhärvan. En alldeles för stor del av de ekonomiska tillgångarna hade placerats hos en utgivare/emmittent av värdepapper. Förbundstyrelsens ansvar är att säkerställa att det inte händer igen genom tydliga och begränsande placeringsregler och en löpande uppföljning. 3

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Blir

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer