Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr ) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars Persson Ordförande Anna M Forsberg Vice ordförande Ulrika Emanuelsson Sekreterare Kristina Perbo Kassör Anna-Lena Ekman Agneta Berglund Bo-Gunnar Bäckman Linda Kristiansson Anna Forsberg Suppleant Carl-Gustav Hägglund Lennart Hamberg Anette Wikman Hasse Andersson Revisor Revisor Revisorersuppleant Valberedare Medlemsantal & medlemsavgift Medlemsantalet var vid årets början 316 st och vid årets slut 320 st. Det betyder att en liten ökning har skett. Medlemsavgiften har varit 230 kr/medlem och 165 kr för stödjande medlem. Kom ihåg att anmäla adressändring till förbundskansliet. Diabetesnytt Vårt eget medlemsblad Fyra nummer av Diabetesnytt har utkommit under året. Samtliga medlemmar har fått tidningen Diabetes. Två synskadade har fått Diabetes som talbok. Möten Under året har fem medlemsmöten hållits. Styrelsen har haft nio protokollförda möten förutom de telefon- och mailkontakter som styrelsemedlemmarna har med varandra. Årsmöte Den 28 mars hade vi vårt årsmöte på församlingshemmet i Ö-vik. Ulrika Emanuelsson hälsade alla välkomna till mötet. Till ordförande för mötet valdes Anders Hägg och till sekreterare valdes Anna Forsberg. Föreningens arbete har under året varit rikt och varierat. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen godkändes samt så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Mötet avslutades med kaffe och smörgås. Samarbete med diabetesmottagningen Anna Forsberg, diabetesmottagningen har tillsammans med föreningen anordnat två föreläsningar under våren. Den ena var i april med psykoterapeut Therese Anderbro och den andra var i maj med Dr Peter Adolfsson och dietist Stig Mattsson som pratade om hur man ska tänka kring idrott och kost när man har diabetes. Länsföreningens årsmöte Länsföreningens årsmöte hölls den 18:e april på Spjutegården i Härnösand. Representanter var: Elisabet Persson, Ingegerd Persson, Anna M Forsberg och Lars Persson.

2 Regionkonferens Den april var det regionkonferens i Gävle inför den kommande riksstämman i Stockholm den maj. Där diskuterade vi val av förbundsordförande, valen till förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens olika förslag (14 st), t.ex. nya stadgar, medlemsavgiften till förbundet som är föreslagen att höjas, tidningsavgiften och mycket mera. Anna M Forsberg, Ulrika Emanuelsson och Lars Persson deltog och kommer tillsammans med Linda Kristiansson även att åka på riksstämman. Riksstämma Riksstämman hölls på Scandic Star i Sollentuna den maj. Totalt var det 181 valda ombud från föreningarna runt om i landet som samlats. Till förbundsordförande valdes Fredrik Lönndahl från södra regionen. Fredrik har varit med i förbundsstyrelsen i två mandatperioder så han känner till förbundet väl och kommer att driva de aktuella frågorna vidare i det tankesätt som genomsyrar förbundet idag. Till förbundsstyrelsen från vår region valdes Roland Jonsson, Medelpads diabetesförening, Thomas Löfvenius från Gävle diabetesförening samt Lars Persson från vår egen lokalförening. Anci Lundström från Söderhamns diabetesförening omvaldes som revisor. Under lördagen beslutade stämman om de nya förbundsstadgarna. Det mesta beslutades enligt förbundsstyrelsens förslag men med några tillägg från stämmodeltagarna, vi beslutade även om höjd medlemsavgift och tidningsavgift. På söndag var det dags att gå igenom de motioner som föreningarna hade skickat in och förbundsstyrelsen har nu fått några nya uppdrag. Det var tre mycket intressanta och intensiva dagar, och man kommer hem med nya idéer. Nästa riksstämma blir år års jubileum Söndagen den 10 juni så hade Örnsköldsviks diabetesförening sitt 60-års jubileum på restaurang Fiskevistet i Skeppsmalen. När vi lämnade Örnsköldsvik så kom det några droppar regn, men väl ute i Skeppsmalen så tittade solen fram och det blev en underbar dag. Föreningens ordförande Lars Persson hälsade alla välkomna till vårt jubileum, därefter intog vi en fantastisk lunchbuffé. Efter lunchen så läste föreningens Anna-Lena Ekman roliga och tänkvärda dikter på mål. Ove Jonsson tog oss med på en guidad tur i byn samt så fick vi besöka surströmmingsmuseet & båthuset. Efter rundvandringen så var det kaffe med dopp. Under kaffet så intervjuades Curt Gardfjell som har varit aktiv i föreningen sen 1956 fram till 2009 då han avgick. Curt berättade om hur föreningen jobbade i början och då var det andra förutsättningar än vad vi har idag. Insulin var i form av kulor som blandades i destillerat vatten. Föreningen lejde en instrumentmakare som slipade nålarna till sprutorna. Föreningen tog även hem nålar så att det skulle bli billigare för medlemmarna. Curt hade också med sej en liten låda med gamla sprutor, kanyler mm. Som tack till Curt, Anna-Lena & Lars så överlämnades en lite gåva. Livets Gång Lördagen den 8 september så arrangerade vi Livets gång runt Höglandssjön. Vi hade verkligen tur att vädergudarna var med oss även detta år. Livets gång arrangerades av Svenska Diabetesförbundet och Ung Diabetes och var en insamling till Diabetesfonden för forskning och till Internationella Diabetesfederationens fond: Life for a Child, som ger insulin och sprutor till barn i utvecklingsländer. Vi var tre tappra från styrelsen som fanns på plats vid Florabadet mellan klockan Tyvärr så var det inte så många deltagare detta år, men en liten summa kan vi alla fall bidra med till detta välgörande ändamål. Ett stort tack till alla som skänkte ett bidrag till forskning om barndiabetes. Donationsveckan Vecka 41 så var det donationsveckan. Då fanns det representanter från njursjukasförening, hjärt- & lungsjukasförening samt från diabetesföreningen i sjukhusets entré och pratade om hur viktigt det är med organdonation. Vår förening representerades av Lars Persson, Tage Nilsson och Ingegerd Persson.

3 Politikerträff Den 17:e oktober så hade vi bjudit in några av våra sjukvårdspolitiker och det var Jacomina Beertema, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Ingeborg Wiksten, ordförande i folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden som hade kommit för att svara på våra frågor. Tyvärr var det väldig få medlemmar som hade mött upp denna dag, fast de som var där fick i alla fall svar på sina frågor. Jacomina berättade att diabetikerna är den största patientgruppen och står för 10 % av landstingsbudgeten. Det finns ca diabetiker i länet. Vårt län ligger bland de högsta i landet gällande antal amputationer samt så är många drabbade av njursvikt, så vi är en mycket viktig patientgrupp. En fråga som ställdes var att det inom primärvården är brister på hur ofta man blir kallad till sin läkare, och att man ofta får byta läkare. Politikerna har uppmärksammat detta och bestämt att det ska satsas mera på diabetesvården inom primärvården. När det gäller ögonbottenundersökning så ska undersökning göras vartannat år för typ 1:or och vart tredje år för typ 2:or, men det har inte alltid skett. Så från och med 1/9-12 har de inför en kronikergaranti. Man har hittills inte hunnit med vårdgarantin och för kronikerna så finns ingen lagstiftning så de hamnar på efterkälken, men nu ska det bli bättre på den fronten. Det finns två områden som länsföreningen kräver att landstinget jobbar för, det är utbildning för både typ 1:or och typ 2:or samt fotvårdsfrågan, främst i förebyggande syfte. Jacomina och Ingeborg tackade för våra synpunkter och kommer att ta upp dem i sina nämnder. Nästa år så kommer det att bli en uppföljning på detta. Världsdiabetesdagen Den 14 november var det Världsdiabetesdagen och för att uppmärksamma denna dag så fanns representanter från Örnsköldsviks Diabetesförening tillsammans med diabetessköterskorna Anna Forsberg och Ann-Kristin Sandin i Magasinet på Stora torget där besökarna fick testa sitt blodsocker och det var många som var intresserade av detta. Även på ICA och COOP i Själevad fanns det diabetessköterskor som gjorde blodsockertester. På kvällen hade Diabetesföreningen bjudit in till en föreläsning om typ 2 diabetes med Jörgen Nilsson, läkare från Umeå och det var omkring 70 personer som kom denna kväll. Ordförande Lars Persson hälsade alla välkomna och berättade om varför han engagerar sig i Diabetesförbundet samt hur viktigt det är att vi har ett starkt förbund, därefter hälsade han kvällens föreläsare Jörgen Nilsson välkommen. Jörgen pratade först lite allmänt om typ 2 diabetes och det har visat sig att typ 2 diabetes ökar bland befolkningen samt att åldern när det bryter ut sjunker. Den största orsaken till typ 2 diabetes är fetma men det finns ju även genetiska faktorer som gör att man kan drabbas. Jörgen berättade även om nya läkemedel som precis har kommit ut på marknaden. Det var en intressant förläsning och förhoppningsvis så fick deltagarna med sig något hem. Kvällen avslutades med kaffe & smörgås. Julbord Den andra advent var vi omkring 60 personer som träffades på restaurang Varvsberget och fick en försmak av julens goda rätter och ett fint efterrättsbord. De flesta var mycket nöjda med maten och arrangemanget. Kvällen avslutades med ett litet lotteri. Cafékvällar Under hösten har Diabetesföreningen anordnat Café-kvällar 1 gång i månaden på Kom In. Kvällarna startade med en gästföreläsare och därefter fick man möjlighet att träffa likasinnade för en diskussion. Kvällarna har haft olika teman och styrdes till stor del av deltagarna själva. Vårdcentralsträffar Under året har det varit två vårdcentralsträffar på Human Resurs och en på vårdcentralen Ankaret. Lars har varit med och representerat föreningen. Länsföreningen För länsföreningens räkning har det varit en del arbete med att hålla sig uppdaterad om vad som händer på länets alla sjukhus samt så har länsföreningen varit ansvarig för politikerträffarna i alla städer i länet. Föreningens representanter i länsföreningen har varit Lars Persson och Anna M Forsberg.

4 Donationsgruppen Donationsgruppen har haft fyra stycken möten under året. Lars Persson och Anna Forsberg har varit våra representanter. HSO & ABF Vi är medlemmar i HSO Örnsköldsvik samt ABF Örnsköldsvik. Lars Persson har varit vår representant på HSO:s ordförandemöten och Anna-Lena Ekman har varit vår representant på ABF: s möten. Hälsosam Y Anna-Lena Ekman har varit representant i Hälsosam Y som är ett samverkansorgan mellan landstinget och handikapprörelsen. Gåvor Gåvor har under året kommit till föreningen genom vår minnesadress vid begravningar. Hemsida Vår egen hemsida kommer vi att lägga ner så småningom och då kommer vi att använda oss av förbundets hemsida. Du hittar oss via Sen klickar du på fliken föreningar/västernorrlands län/örnsköldsviks diabetesförening/föreninges webbplats. Barn- & ungdomssektionen Föräldraträffar Under verksamhetsåret 2012 har barn- och ungdomssektionen med Anna M Forsberg och Linda Kristiansson i spetsen anordnat flera föräldraträffar. Syftet med dessa är att föräldrar till barn med diabetes ska få möjlighet att träffas i en avslappnad miljö och få möjlighet att utbyta erfarenheter eller bara prata av sig med andra i samma situation. Barnläger Under vecka 32 hölls det traditionsenliga lägret som länsföreningen anordnar för barn med diabetes i åldrarna 8 13 år på Utviksgården belägen vid Norafjärden. Anna och Linda var med som arrangörer. Det var dagar med många aktiviteter, mest bad, fiske och paddling trots regn i två dagar. När det inte var aktiviteter nere på stranden så gjorde barnen mycket roligt uppe på gården. Det lektes lekar, sprangs stafetter, gicks på skattjakt, målades på muggar, spelades brännboll, fotboll och så favoriten såpbandy. Årets höjdpunkt för barnen var när de fick oväntat besök av hockeyspelarna från Icebreakers. De såg på medan barnen spelade såpbandy och skrev sedan många autografer. Den årliga bad dagen Söndagen den 14:e oktober gick årets bad dag av stapeln. I år höll vi återigen till på Paradisbadet. Totalt var det 44 barn och föräldrar från Örnsköldsvik och Sollefteå. Det blev många glada återseenden mellan kompisar från sommarens diabetesläger. Resa till Leos lekland En grå och tråkig novembersöndag åkte några av föreningens yngsta medlemmar mellan 5 och 12 år med sina familjer på en utflykt till Leos lekland i Umeå. Där lekte och busade barnen hela dagen lång så att vissa av dem till och med var blöta i håret av svett. Föräldrarna hade under tiden möjlighet att sitta och samtala och utbyta erfarenheter. När det var dags för lunch var det ett ljudligt surr runt bordet när kolhydratmängder och doser skulle jämföras, i vardagen är det inte så ofta kompisarna förstår vad man pratar om. Resan gjordes möjlig genom en gåva från Icebreakers stiftelse - den tackar vi för. Gå gärna in på förbundets ungdomssida: klicka sen på fliken Ung Diabetes.

5 Slutord Verksamhetsåret 2012 har varit fullt med olika aktiviteter med vårt 60-års jubileum som årets höjdpunkt. Vi har också fått lyssna på många intressanta föredrag och dessutom själva fått möjlighet att träffa likasinnade för en diskussion. Föräldragruppens engagemang är fantastiskt och de anordnar träffar för både stora och små. Vi vill också passa på att tacka alla medlemmar som ställer upp och arbetar för föreningen och besöker våra möten och andra aktiviteter och vår förhoppning är att det kommer ännu fler medlemmar på våra aktiviteter nästa år. Styrelsen tackar för förtroendet för året som gått och vi ser fram emot den fortsatta verksamheten 2013 och vi hoppas att vi får många uppdrag och nya utmaningar. Örnsköldsvik Lars Persson Ulrika Emanuelsson Anna-Lena Ekman Kristina Perbo Anna M Forsberg Bo-Gunnar Bäckman Agneta Berglund Anna Forsberg Linda Kristiansson

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet

Rune Johansson. Undersöks dina fötter regelbundet? Föreningens hedersmedlem. G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 3 2012 Årgång 14 Undersöks dina fötter regelbundet? Läs mer på sid 22-23 Rune Johansson Föreningens hedersmedlem Läs mer på sid 20-21

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTE MED DRÖMHELG Stockholm 23-24 oktober 2004 Kursen är tänkt som ett erbjudande till dig som vill förkovra dig i drömgruppsarbete. Se kursprogram

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen.

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen. Pris 59 sek Nr 2/Juni 2014 Grunden Tidning Grunden På Vetenskapsfestivalen Föreningen Grunden Festival del Mar Asperö 26 juli 2014 Norgeresan ett skandinaviskt samarbete Grunden Tidning nummer 2/Juni 2014

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2009 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar Marfantadningen_1-2009.indd 1

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

Nr 4 2006 EN HELG PÅ STENSNÄS MED VISOMMIST. Datorprojektet Grisfest Projekt för ökad kunskap Nya guldmedlemmar!

Nr 4 2006 EN HELG PÅ STENSNÄS MED VISOMMIST. Datorprojektet Grisfest Projekt för ökad kunskap Nya guldmedlemmar! Nr 4 2006 EN HELG PÅ STENSNÄS MED VISOMMIST Datorprojektet Grisfest Projekt för ökad kunskap Nya guldmedlemmar! BCF STOCKHOLM Ordförande och ansvarig utgivare Pernilla Ulfvengren, mobil 070-787 09 06 pernillaulfvengren

Läs mer