PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2014"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2014 Tid: Fredagen den 12 september 2014 kl Plats: Jannes Saloon, Granskär i Vasa skärgård. 1 Mötet öppnas Ordförande Anita Ismark öppnade mötet kl 13:12. Veli-Matti Laitinen hälsade alla välkomna å Vasa stads vägnar. 2 Konstaterande av närvarande Följande organisationer och personer konstaterades vara närvarande på mötet: Organisation Korsnäs kommun Korsholms kommun Österbottens Förbund Vasa stad Trafikverket Vasek Vasa Regionens Turism Ab Österbottens museum, Terranova Museiverket NTM-centralen i Södra Österbotten Forststyrelsen Björköby skifteslag Replot bys samfällighet Södra Jungsund samfälligheter och Sundom samfälligheter Molpe bys samfälligheter Maxmo skärgårds samfällighet Österbottens svenska producentförbund Intresseföreningen för en levande skärgård/vasa miljöförening Ostrobotnia Australis Anita Ismark (Ordf.) Mikael Alaviitala Christine Bonn Veli-Matti Laitinen Tor-Erik Norrgård Pekka Haapanen Erkki Laakso Sonja Österholm-Granqvist Maria Kurtén Esa Koskenniemi Kari Hallantie Karin Dahlström Martin Håkans Alf Hjerpe Måns Holming John Erickson Mikael Norrgård Ari Isosalo Victoria Hallbäck Övriga: Forststyrelsen, sekreterare Ulrika Björkman Sonja Korhonen Forststyrelsen, föredragande Världsarvet i Kvarken r.f., sakkunnig Världsarvets företagare, föredragande (Jannes Saloon) Susanna Lindeman Samuli Kaivonen Juhani Ahola Följande organisationer konstaterades vara frånvarande: Malax kommun Vörå kommun Geologiska Forskningscentralen Norra Vallgrunds skifteslag och Södra Vallgrund samfällighet Bergö skifteslag Höga kusten

2 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll (bilaga 1) Världsarvsdelegationen godkände föregående mötes protokoll 4 Världsarvets verksamhet (besökare, evenemang) sommaren 2014 Föredragande: Samuli Kaivonen Verksamhetsledaren för Kvarkens kundtjänst Samuli Kaivonen rapporterade om sommarens verksamhet i världsarvet (se även bilaga 2) Samuli Kaivonen redogjorde för besökarantal under den gångna sommaren. Det vackra vädret påverkar mycket besökarantalet och det syns i att många av världsarvets besöksplatser har haft en ökning i antalen besökare. Besökarsiffrorna i bilaga 2 för Terranova bygger på ett system som inkluderar alla Österbottens Museums enheter. Därför ger detta missvisande siffror för Terranova. Systemet borde ändras och i stället använda de siffror som det mekaniska räkneverket nere i Terranovas utställning ger. Mattan som räknar besökarantalet vid Terranova används inte i nuläget eftersom den måste kalibreras. Det hölls en skolningsdag för infopersonal, deltagarna var ca 25 till antalet och kom från bl.a. Visit Vaasa, Världsarvskommuner och hotell). Denna tillställning var mycket lyckad och omtyckt. Under dagen hade infopersonalen möjlighet att besöka Saltkaret och träffa några av världsarvets företagare. Världsarvscyklarna är nya för denna sommar, de har varit omtyckta. Cyklarna har varit placerade vid Strandmölle, Sommaröhallen och Salteriet. Man hoppas kunna öka antalet cyklar under inkommande år. Världsarvsbussen är också ny för i år. Det gick två turer (som inkluderade aktiviteter och guidning) från Vasa, en till Svedjehamn och en till Vallgrund, resa kunde bokas via internt (Visit Vasas hemsidor). Själva bussen var subventionerad av Visit Vaasa men kunderna tyckte ändå det var dyrt och flera av turerna hade få kunder. Världsarvsbussens koncept borde utvecklas för att bättre möta kundernas behov. Föreningen som skött om naturstationen på Mickelsörarna forstätter nästa år de har haft många besökare och sommaren har varit lyckad. Föreningen sköter om övernattningar och uthyrning av utrymmen. Varppi som har kryssningar till Mickelsörarna har haft mycket bra kundunderlag. Paddlingen är något som är perfekt att göra i Kvarken, vi har även internationella gäster som kommer för att paddla. Det som dock ännu skulle behöva utvecklas är utbudet av fritidsfiske även fågelskådning och naturfotograferingen är områden som ännu kräver arbete. Hur vi pressenterar och tillgängliggör geologin och biologin kräver även en tankeställare och eventuellt lite nya idéer. Susanna Lindeman redogjorde för de evenemang som Forststyrelsen hjälpt till att arrangera på världsarvsområdet. Ett av evenemangen var de Vilda blommornas dag i Svedjehamn, på schemat fanns förstås de vilda blommorna och möjlighet till minikryssning bland De Geermoränerna. Bussen ut var fullsatt och dagen var lyckad. Finlands naturs dag firades vid Sommarö med svampexkursion tillsammans med Marthaförbundet med ca 30 entusiastiska svampletare under ledning av svampexperter. Inkommande lördag ordnas en kulturmiljö dag med utflykt till Mickelsörarna intresset för detta evenemang har varit så stort att man behövt lägga in en extra buss och båtturer. John Eriksson frågade om det skulle finnas ett behov av att bygga ett hotell i Björkö för att dra mer besökare samt om det finns tillräkligt stort underlag för detta hotell. Erkki Laakso inflikade att under tiden juni till augusti 2014 har de stugor som kan bokas via Visit Vasas hemsida har varit bokade till ca 80 % av den möjliga kapaciteten. Nytt för i år är att de som tidigare var Björkö värdshus har öppnat med ny ägare och nytt namn Kvarkens värdshus, deras verksamhet har varit lyckad fast de startade relativt sent under säsongen.

3 Visit Finland har världsarvet i Kvarken som en av sina prioriteter och de bjöd in internationella bloggare som bland annat har besökt det nygamla värdshuset. 5 Världsarvets företagare har ordet Föredragande: Juhani Ahola Juhani Ahola privatföretagaren som driver Jannes Saloon och tidigare medlem av världsarvsdelegationen, berättade om hur världsarvet påverkat hans företag och hur han ser på framtiden. Ahola köpte Jannes Saloon för 19 år sedan den tidigare ägaren hade haft kafé och bar verksamhet samt en fiskeodling vilken avslutades Förutom kafé, restaurang och konferens har Saloonen också båten Tiira som kör från inre hamnen i Vasa till saloonen därtill kör de även kortare kryssningar och i år har de även kört ca 200 beställningskryssningar. Tiira börjar köra efter midsommar och i år har båten haft ca 3485 resenärer. Folk tycker om att komma ut till Saloonen på nytt och tar gärna med nya besökare. Många håller möten här och detta har varit ett lyckat koncept. Saloonen ligger ca 500 m från världsarvet Ahola skulle gärna inkludera världsarvet mer i sitt arbete, han påpekar att det skulle kunna lyftas fram mer att delar av Vasas skärgård också ingår i världsarvet. Detta är ett trevligt jobb som inte ens känns som ett jobb. Stället är igång året runt, de har vanligtvis besökare per år, hit kommer inte bara utländska turister utan även familjer och personer med egen båt. Saloonen är igång året runt, på vintern är det snöskotrar och bilar som tar besökarna hit och på sommarn är det båtar. Världsarvdelegationen noterade redogörelsen till kännedom. 6 Förslag till världsarvet Kvarkens skärgårds verksamhetsplan 2015 (bilaga 2) Föredragande: Susanna Lindeman Utkastet till verksamhetsplan finns i bilaga 2. Verksamhetsplanen har gjorts utgående från de 16 åtgärder som delegationen valt att prioritera. 11 av de 16 åtgärderna är inkluderade i nästa års verksamhetsplan. Vad gäller åtgärder som relaterar till infrastruktur och tjänster har verksamheten under 2014 stampat lite på ställe, så det behövs extra insatser inom det området under Här följer synpunkter från delegationen: Anita Ismark undrar om det behövs en till utbildning för världsarvsguider nästa år. Samuli Kaivonen konstaterade att den antagligen inte behövs, eftersom det för tillfället pågår en utbildning. Några i delegationen påpekar att alla intresserade inte hade plats på den senaste skolningen och att det borde ingå mer om skärgårdskulturen i utbildningen. Under diskussionen påpekades det även att ju mer tjänster och nätsidor som framställs desto mer underhåll krävs. Därför är det viktigt att få med mer företag och hela tredje sektorn i verksamheten. Delegationen har tagit del av informationen och deadline för kommentarer på verksamhetsplanen för inkommande år är Kommentarer skickas till Susanna Lindeman.

4 7 Uppföljning av hur 16 åtgärder för världsarvets bästa framskrider (bilaga 3) Föredragande: Susanna Lindeman Delegationen gick igenom nuläget för alla åtgärder (se bilaga 3). Nedan delegationens kompletteringar till nulägesbeskrivningen i bilaga 3. Åtgärd 3. Björkö De Geer Huset. Björkö delägarlag är inte intresserade av att bygga De Geer huset, Karin Dahlström som delägarlagets representant påpekar att det är inte deras uppgift att driva turismen i bygden. En extra stämma om De Geer husets framtid kommer att hållas under hösten Åtgärd 4. Björkö Saltkaret. Informationen i Saltkaret bristfällig. Vägen från parkeringen till tornet skulle mycket väl kunna användas för att informera om världsarvets natur och kultur. Delegationsmedlemmarna framhöll sin oro över tillståndet vad gäller skräpkorgarna och toaletterna vid Svedjehamn och anser att detta skulle kunna ses över. Åtgärd 15. Farleder Sjökort och hamnar. En nätportal för sjökort och information är under konstruktion kommer att kunna hittas på solrutten.fi Åtgärd 16. Väg och bro. En tjänstemannagrupp på Korsholms kommun bereder detta ärende gjordes en utredning av den nya vägen dock antog man här att man skulle behöva dra vägen runt NATURA 2000 området men nu har det framkommit (under möten mellan NTM-centralen och Korsholms kommun) att det kan vara möjligt att dra vägen igenom Natura 2000-området. Delegationen noterade nuläget för de 16 åtgärderna. 8 En sammanfattning av de preliminära projektansökningar som berör världsarvet Föredragande: Kari Hallantie och Susanna Lindeman Ett projekt för att förbättra bryggor och byggnader i Kvarkens skärgårds hamnar. Kari Hallantie berättar att Forststyrelsen har fått pengar från statens tilläggsbudget som är öronmärkta för statens hamnar och för kulturmiljöer av riksintresse. Forststyrelsen kommer att tillsammans med kommunerna söka om EU-medel för att kunna öka budgeten. Många av världsarvets hamnar är med på listan av Kulturmiljöer av riksintresse. Hamnar, byggnader och hamnområden där åtgärder behövs är bl.a. Molpehällorna, Fäliskäret, Västra norrskär, Valsörarna, Sommarö och Kummelskär (Mickelsörarnas naturstation). Botnia Atlantica börjar en ny programperiod under Susanna Lindeman berättar att arbetsnamnet för det tilltänkta projektet är LYSTRA. Världsarvet ligger bra till om man tittar på innehållet i det preliminära programförslaget från Botnia Atlantica. Nytt för denna programperiod är att hela 60 % av projektfinansieringen kommer från EU. Tänkta teman i projektet LYSTRA: 1. Ta i bruk de senaste vetenskapliga rönen i informationsmaterialet om världsarvet. 2. Virtuellt kunskapscenter. 3. Besöksplatser i världsklass. 4. Nya innovativa informationsprodukter och upplevelser. 5. Fira det gemensamma världsarvet fyller 10 år. Synpunkter från delegationen:

5 Mikael Alaviitala undrar hur man går vidare från denna projektet LYSTRA och kommer det att ordnas någon workshop eller dylikt? Susanna Lindeman berättade att samrådsgruppen Höga Kusten/Kvarkens skärgård har möte nästa vecka då diskuteras ett nytt projekt, men att det är en bra idé att ordna en workshop. Delegationen föreslog att man skulle ta med installation av web-kameror på olika ställen i världsarvet i nya projekt och lyfta fram kulturarvet mer aktivt. Ari Isosalo påpekade vikten av att ta med byaråd, samfälligheter och invånare i ett tidigt skede av projektplaneringen. 9 Redogörelse av sekretariatets beslut gällande logoärenden Föredragande: Ulrika Björkman På Världsarvsdelegationens förra möte i början av året beslöts att det i fortsättningen är världsarvssekretariatet som godkänner logoansökningarna, men alla beslut ska delges världsarvsdelegationen till kännedom. Följande logoärenden har behandlats och godkänts av sekretariatet: a) Madelene Westerlund (behandlats per e-post ) Madelene Westerlund i Bergö har ansökt om att få använda Kvarkens världsarvslogo vid en nyckelring som består av en fisk som är gjord av ekologiskt garvat fiskskinn (utan kemikalier) och ett flöt som är av ett gammalt nät. Fiskens bruna färg kommer från barklagen skinnen är garvade med. Lukten påminner om nytjärad båt. Tjärat snöre håller ihop det hela. Försäljningen kommer i första hand att ske via webbhandeln men även andra återförsäljare. Logon kommer att vara i färgskala och sitta på ett skilt papper som fästs vid produkten. Österbottens hantverk r.f. har gett utlåtande över ansökan. Världsarvssekretariatet ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Madelene Westerlund vad gäller användning av logon i ovannämnd produkt i enlighet med ansökan. Världsarvslogon och information om Världsarvet (en kort text eller trycks på andra sidan av logopappret eller i samband med produktbeskrivningen. b) Karitas Snickarbod (behandlats per e-post ) Företaget Karitas Snickarbod har ansökt om att få använda Kvarkens världsarvslogo vid marknadsföring av postkort av postroddbåt gjord av björkfaner (0,6 mm). Det marinblåa kortet är av tjockare papper. Kvarkens världsarvslogo finns på kortets baksida (svartvit). Kortets dimensioner: 11,9 mm x 8,5 mm. Kortet säljs med ett vitt kuvert. Världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Karitas Snickarbod vad gäller användning av logon i enlighet med ansökan. Världsarvslogon och information om Världsarvet (en kort text eller trycks på baksidan av kortet. c) Camillas Fiskdelikatess Ab (behandlats per e-post ) Företaget Camillas Fiskdelikatess Ab är verksam i Molpe, Korsnäs kommun och tillverkar halvkonserver av strömming. Företagets grundades Produkterna som saluförs är packade i konsument glasburkar samt 3 kg: s förpackningar för storkök, restauranger och betjäningsdiskar. Företaget strävar till att använda råvaror från närregionen. Företaget har nu tagit fram en ny produkt Havtornsströmming. Havtornen som används kommer från Korsholm. Företaget Camillas Fiskdelikatess Ab anhåller om att få använda Världsarvslogon på denna produkt. Logon planeras att placeras runt glasburken, enligt bifogad fil. På 3 kg:s förpackningen kommer logon på etiketten. Produkterna saluförs mellan Uleåborg och Helsingfors. Produkterna finns även på Höga

6 Kusten i Sverige, Ulvön. Glasburkarnas format och etiketternas placering kommer fram på företagets hemsida. Layouten till Havtornsströmmingen kommer att präglas av havtorn och dess färger. Företaget anhåller även att använda logon på sin hemsida, på den balk där Havtornströmmingen presenteras. Världsarvssekretariatet ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med företaget Camillas Fiskdelikatess Ab vad gäller användning av logon i marknadsföringen i enlighet med ansökan. Kvarkens världsarvslogo och information om Kvarkens världsarv (en kort text eller ) trycks på etiketten eller på en skild lapp av stadigt papper eller papp. d) Björkö Kotkanpesä (behandlats per e-post ) Björkö Kotkanpesä (Leena Poikolainen och Ronan Caulfield) hyr ut stugor i Svedjehamn, Björköby. Byggnaderna är speciellt tänkta för natur- fiske, - och fågelintresserade besökare. Via Björkö Kotkanpesä kan man beställa guidningar och fisketurer som förverkligas i samarbete med övriga turistföretagare i nejden. Alla byggnader har tidigare ägts av Hannelen mökit som har haft avtal med Forststyrelsen att använda Kvarkens världsarvslogo. Byggnaderna är: -Vinterbonad 5 personers stuga i Björköby, Kvarkens skärgård, endast 40 km från Vasa. I stugan skilt sovrum, stugkök och badrum. Oljevärmning samt öppen spis. Läs mera: Vaasan Seudun Matkailu Online -2 personers enkel bod för sommarbruk med utedass och vatten i en cistern. -Dessutom en vinterbonad 4-6 personers gårdsbyggnad med alla bekvämligheter renoveras som bäst. Företagaren önskar få använda Kvarkens världsarvslogo vid marknadsföringen, i broschyrer, internetsidor samt i ett reklampostkort Världsarvssekretariatet ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Björkö Kotkanpesä vad gäller användning av logon i marknadsföringen i enlighet med ansökan. I alla stugor samt i receptionen finns information om världsarvet Kvarkens skärgård. I stugorna skall informationen finnas åtminstone i den infomapp som finns i varje stuga. Dessutom kan informationen ges via TV (t ex kopior av Kvarken.fiwebbsidor). Vid receptionen skall det finnas information om världsarvet Kvarkens skärgård, åtminstone karta och broschyr. Ansvariga för personalen vid receptionen skall delta i skolning om världsarvet Kvarkens skärgård åtminstone vartannat år. Skolningen arrangeras av Forststyrelsen. Skolningen ordnas som ett allmänt skolningstillfälle för alla som använder logon. Information om Kvarkens världsarv Världsarvslogon och information om Världsarvet (en kort text eller trycks på broschyrer och på reklampostkort. e) Tua Herrgård (behandlats per e-post ) Tua Herrgård har ansökt om att få använda Kvarkens världsarvslogo vid marknadsföring av ylletröjor som hon själv har designat och stickar för hand. För tillfället använder hon garn med 75 % ylle och 25 % nylon. Materialet har hon valt för att det skulle vara lättare att tvätta tröjor i maskinen. Färgerna till ylletröjan kommer från Kvarkens världsarv samt av tröjor som använts av män i Björköby. Österbottens hantverk r.f. har gett utlåtande över ansökan. Världsarvssekretariatet ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Tua Herrgård vad gäller användning av logon i enlighet med ansökan. Världsarvslogon och information om Världsarvet (en kort text eller trycks på baksidan av kortet som berättar om ylletröjan eller på en skilt kort. Forststyrelsen anser i enlighet med utlåtandet att det skulle vara önskvärt att använda 100% yllegarn i tröjan. Tillståndet är i kraft till

7 Ärende 9 skjuts upp till nästa möte. 10 Ärenden till kännedom Inga ärenden till kännedom behandlades på mötet. 11 Övriga ärenden Inga övriga ärenden behandlades på mötet. 12 Nästa möte Nästa möte hålls fredagen den 5 december klockan i Korsholm. 13 Mötet avslutas Ordförande Anita Ismark avslutade mötet kl. 15:37

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 3/2014. Tid: fredagen den 5 december 2014 kl. 13.00 Plats: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4.

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 3/2014. Tid: fredagen den 5 december 2014 kl. 13.00 Plats: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4. PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 3/2014 Tid: fredagen den 5 december 2014 kl. 13.00 Plats: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4. 1 Mötet öppnades av ordförande Anita Ismark klockan 13:06

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

ÄRENDELISTA FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2013

ÄRENDELISTA FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2013 ÄRENDELISTA FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 2/2013 Tid: fredagen den 24 maj 2013 kl. 13.00 Plats: Malax kommungård (Malmgatan 5), sessionssalen 1 Mötet öppnas 2 Konstaterande av närvarande samt

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2013 Tid: fredagen den 13 december 2013 kl. 13.00 Plats: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4 1 Mötet öppnas Mötets ordförande Olav Jern öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2012

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2012 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 4/2012 Tid: fredagen den 14 december 2012 kl. 13.00 Plats: Vasa stad, Förvaltningshusets fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10 vån. II 1 Mötet öppnas Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 4/2007

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 4/2007 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 4/2007 Tid: onsdagen den 3.10.2007 kl 09.00-11.20 Plats: Österbottens förbund, Sandögatan 6, 2 vån, Vasa 1 Mötet öppnades Mötet öppnades klockan 09.05

Läs mer

Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 5/2007

Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 5/2007 Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 5/2007 Tid: tisdagen den 11.12.2007 klockan 09.00 Plats: Österbottens förbund, Sandögatan 6, 2 vån, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 9.03. Olav

Läs mer

Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 2/2007

Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 2/2007 Vasa 6.6.2007 Dnro 579/022/2007 Protokoll för Kvarkens världsarvsdelegations möte 2/2007 Tid: tisdagen den 24.4.2007 kl 15.00 Plats: Västra Finlands miljöcentral, Skolhusgatan 16, 2 vån, Vasa 1 Mötet öppnas

Läs mer

VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010

VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010 VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010 Kom med och fira Kvarkens skärgård, vårt gemensamma världsarv! Alla evenemang under Världsarvsdagarna är öppna för allmänheten! VÄLKOMMEN! PROGRAM Torsdag 12.8. De finländska

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegation möte 1/2007

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegation möte 1/2007 Vasa 24.4.2007 Dnro 579/022/2007 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegation möte 1/2007 Tid: tisdagen den 13.3.2007 kl 15.00 Plats: Österbottens förbund, Sandögatan 6, 2 vån, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet

Läs mer

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård 1. SYFTE 2. INNEHÅLL 3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO 4. LOGOANVÄNDNING 4.1 Användargrupper 4.2 Villkoren för användning av

Läs mer

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård Nyhetsbrev Kvarkens skärgård VÄRLDSARVETS VÄNNER Nummer 4, 15.9.2012 SVEDJEHAMN LOCKAR TURISTER Forststyrelsen har för andra sommaren i rad bedrivit en infostuga i Svedjehamn, Björköby, vars personal berättar

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM ANSVARIG INSTANS ANSVARIG GRUPP PRIORITERING FINANSIERING TIDTABELL. III = Låg. II = Hög. I = Akut

ÅTGÄRDSPROGRAM ANSVARIG INSTANS ANSVARIG GRUPP PRIORITERING FINANSIERING TIDTABELL. III = Låg. II = Hög. I = Akut ÅTGÄRDSPROGRAM Förklaringar till förkortningar i tabellen FS = Forststyrelsen, M= Miljöministeriet, KOM = Kommunerna, ÖF = Österbottens förbund, VL= Västernorrlands länsstyrelse, VFC = Västra Finlands

Läs mer

Kvarkens skärgård Strategiworkshop 2

Kvarkens skärgård Strategiworkshop 2 Anette Bäck och Susanna Lindeman 21.10.2015 FORSTSTYRELSEN NATURTJÄNSTER Kvarkens skärgård Strategiworkshop 2 Korsholm 9.10.2015 Världsarvsdelegationens andra strategiworkshop år 2015 med målsättning att

Läs mer

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård Nyhetsbrev Kvarkens skärgård VÄRLDSARVETS VÄNNER Nummer 5, 17.12.2012 FOTOTÄVLINGEN ÄR AVGJORD! Tack till er alla som deltog i fototävlingen En upplevelse i Kvarken. Vi fick storslagna bilder! Till den

Läs mer

Upptäck. Kvarkens skärgård. Kryssningar och utfärder i världsarvet Kvarkens skärgård SOMMAREN 2011. www.osterbottensturism.

Upptäck. Kvarkens skärgård. Kryssningar och utfärder i världsarvet Kvarkens skärgård SOMMAREN 2011. www.osterbottensturism. Upptäck Kvarkens skärgård Kryssningar och utfärder i världsarvet Kvarkens skärgård SOMMAREN 2011 www.osterbottensturism.fi/kvarken Upptäck och upplev världsarvet Kvarkens skärgård Upptäck den unika skärgård

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte

Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG telefonmöte 2011-09-13 24. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N. Människan och havet

Världsarv i samverkan 63 N. Människan och havet Människan och havet Märarygghålet, Björkö, Kvarkens skärgård, 1949. Världsarv i samverkan 63 N Ständig anpassning Märarygghålet, Björkö, Kvarkens skärgård, 2008. Världsarv i samverkan 63 N Bronsåldersröse

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi www.korsholm.fi Näringslivsstrategi Handlingsplan 2014 2015 Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014 Vision Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholm den naturliga kommunen för företag

Läs mer

Maxmo Skärgårds Samfällighet

Maxmo Skärgårds Samfällighet Maxmo Skärgårds Samfällighet PROJEKTHELHET FÖR UTVECKLING AV FARLEDSINFRASTRUKTUR OCH BESÖKSHAMNARNAS TILLGÄNGLIGHET I KVARKENREGIONEN SYFTE På initiativ av Maxmo Skärgårds samfällighet år 2008 driver

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 1/2013 Datum: 2013-05-12 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Fördjupning, presentation Kvarkens skärgård

Fördjupning, presentation Kvarkens skärgård Fördjupning, presentation Kvarkens skärgård Fotografier: Dragos Alexandrescu, Patricia Rodas, där inte annat anges. Nr Bild Text i bild Speakermanus 1 2 3 Kvarkens skärgård i ett gränsöverskridande världsarv

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020 Planen utarbetad av sgruppen för Kvarkens världsarv 1 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Övergripande mål... 3 3. Målgrupper...

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Anhållan om plats för träbåtscenter

Anhållan om plats för träbåtscenter 1(5) Anhållan om plats för träbåtscenter Bottniska Vikens Kulturhistoriska Träbåtsförening rf i Karleby anhåller om att ett lämpligt område reserveras vid Sundmun, Halkokari, för dess verksamhet. Föreningen

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör 2015-11-13 1(5) Plats och tid Beslutare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2015-11-13 kl. 10.00-14.00 Kristina Alsér, ordförande Eric Sjöström Ingrid Jonasson Blank Micael Glennfalk Peter Högberg Övriga deltagare

Läs mer

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Andrea Watson Athley, Maritha Bertilsson, Felicia Andersson, Henrik Engström, Rickard Söderqvist,

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Målsättningar - modellkartan Skärgårdskarta sjökort turistkarta Karlshamn/ Blekinge Att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljö i en skärgård av riksintresse. Att förbättra tillgängligheten både till

Läs mer

Mötes- och gruppresor i Vasaregionen 2015. Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Närpes och Vörå

Mötes- och gruppresor i Vasaregionen 2015. Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Närpes och Vörå Mötes- och gruppresor i regionen 2015, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Närpes och Vörå Välkommen till regionen Innehållsförteckning 2-3 Välkommen 4 Mötes- och kongresstjänster 5 Möteshotell

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

INFOBLAD NOVEMBER 2008

INFOBLAD NOVEMBER 2008 Femte Ungdomsringen r.f. 1 Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 femte@sou.fi www.femteringen.fi INFOBLAD NOVEMBER 2008 Allmänt Pidro VM Uthyres: golvbonare Hemsidor Johannesgalan pris Vaude

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016. Tid: kl: 15:15 17:10

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016. Tid: kl: 15:15 17:10 Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016 Plats: SKYPE Tid: 14.02.2016 kl: 15:15 17:10 Närvarande: X Sabina Holopainen, ordförande X Toni Wasenius, viceordförande X Thomas Hellström MNBF X Robin Hartman

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum På lodbössans tid säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935 Bengt Lerviks Kvarkens båtmuseum Malax museiförening Lokal- och regionhistoriska bidrag 2 Pira-Kalle, här avbildad på 1930-talet

Läs mer

HIGH COAST KVARKEN ARCHIPELAGO

HIGH COAST KVARKEN ARCHIPELAGO Man and Sea Märarygghålet, Björkö, Kvarken Archipelago 1949. World Heritage in Cooperation 63 N Constant readjustment process Märarygghålet, Björkö, Kvarken Archipelago 2008. World Heritage in Cooperation

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Världsarvsundervisning i Kvarkens skärgård 25 29.5.2015

Världsarvsundervisning i Kvarkens skärgård 25 29.5.2015 Världsarvsundervisning i Kvarkens skärgård 25 29.5.2015 Matilda Holmqvist Kursen världsarvsundervisning (1+4sp) anordnades våren 2015 inom miljöpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier,

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen PROTOKOLL från styrelsemöte 2011-09-19 Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl 09-12 Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen Per Sundin Torsten Medalen, ord

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14) Kultur- och föreningsutskottet 11 december 2014 1 (14) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Bengt-Olov Persson Åsa Hååkman Felth Ersättare: Marina

Läs mer

VÄRLDSARVET KVARKENS SKÄRGÅRD

VÄRLDSARVET KVARKENS SKÄRGÅRD VÄRLDSARVET KVARKENS SKÄRGÅRD Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på UNESCO:s världsarvslista. Tillsammans med Höga Kusten i Sverige bildar Kvarkens skärgård ett världsarv delat av två länder.

Läs mer

Tema 7. Lägerskolor och temadagar med världsarv i fokus

Tema 7. Lägerskolor och temadagar med världsarv i fokus Tema 7. Lägerskolor och temadagar med världsarv i fokus Världsarvsundervisning är en spännande ingång till de flesta skolämnen som finns på schemat i skolan i Sverige och Finland. Skolan kan jobba med

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N. Flora och fauna

Världsarv i samverkan 63 N. Flora och fauna Flora och fauna Umeå Uumaja Merenkurkku Kvarken Örnsköldsvik Vaasa Vasa Kramfors Härnösand Selkämeri Bottenhavet Bothnian Bay SUOMI FINLAND SVERIGE RUOTSI SVERIGE Umeå Kvarken Vörå Örnsköldsvik Korsholm

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E.

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E. Protokoll från WIBK:s styrelsemöte 2016-08-25, 18.00~21.00 hos Karin E. Närvarande: Karin Eriksson Karin Rosenmüller Lars Bertilsson Magnus Ragnarsson Marie Axelsson Petra Vik Frånvarande: Fredrik Linderson

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

Beslut eller annan åtgärd. 16. Fastsällande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägspunkerna 23 till 28.

Beslut eller annan åtgärd. 16. Fastsällande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägspunkerna 23 till 28. 1 (5) Tid: Torsdagen den 22 april 19.00-21.00 Lokal: Strand, Bönhuset Närvarande ledamöter Göran Eriksson, ordf Chatarina Wiklund, sekreterare Lisen Sjödin, ledamot Johanna Östensson, ledamot Olle Nygren,

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013.

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Närvarande: 15 föreningsmedlemmar. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet var med behörighet kallat 3.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Fördjupning, presentation.

Fördjupning, presentation. Fördjupning, presentation. Ett gemensamt världsarv Fotografier: Dragos Alexandrescu, Patricia Rodas, där inte annat anges. Nr Bild Text i bilden Speakermanus, innehåll 1 Världsarv i samverkan 63 N Höga

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120812 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Anmält förhinder: Marianne Hyllested, vice ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, Ove Wikström ledamot,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer