meddelad i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-31 meddelad i Gävle"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise Abdallah Gullabergsvägen Karlskrona Målsägandebiträde: Advokat Carin Carlgren Lindberg & Ståhlberg Advokatbyrå HB S Strandgatan Gävle 2. Fatnasi Khalil c/o Leila Ali Muhammed Riggargatan 16 B Gävle Målsägandebiträde: Advokat Carin Carlgren Lindberg & Ståhlberg Advokatbyrå HB S Strandgatan Gävle Tilltalad Mohamed SALAH Attia, Frihetsberövande: Häktad c/o Robert Stigenberg Vinddraget 3 A Gävle Medborgare i Tunisien Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1194 Lantmäterigatan måndag - fredag Gävle E-post: 09:00-16:00

2 Offentlig försvarare: Advokat Tomas Åhlén Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB Norra Rådmansgatan 8 A Gävle DOMSLUT Begångna brott 1. Försök till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 1 brottsbalken 2. Olaga frihetsberövande 4 kap 2 1 st brottsbalken 3. Grov stöld 8 kap 4 brottsbalken 4. Övergrepp i rättssak 17 kap 10 1 st 1 p brottsbalken 5. Narkotikabrott 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Salah Attia ska betala skadestånd till Hathem Dridri med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 november 2012 till dess betalning sker. 2. Salah Attia ska betala skadestånd till Khalil Fatnasi med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 november 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen Cannabis förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Gävleborgs län; beslagsliggare BG1593-1).

3 Följande beslag (Polismyndigheten i Gävleborgs län; beslagsliggare BG3241 p 1-3, BG3242 p 1, BG3251 p 1-4, 6 och 9, BG3382 p 1, BG3400 p 1, BG3403 p 2-4, BG3460 p 1, BG 3461 p 1-2 och 4, BG 3462 p 1, BG 3476 p 4-6, BG 3491 p 1) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Häktning m.m. Salah Attia ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Thomas Åhlén tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och 122 kr utlägg. I ersättningen ingår mervärdesskatt med kr. 2. Carin Carlgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. I ersättningen ingår mervärdesskatt med kr. 3. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt Salah Attia ska till staten betala tillbaka kostnaderna för blodanalys på 600 kr.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har framställt de yrkanden och åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1. Målsägandena har yrkat skadestånd enligt bilaga 2 och 3. Haythem Dridi har förbehållit sig rätten att i framtiden yrka ytterligare skadestånd för sveda och värk samt lyte och men. DOMSKÄL Skuldfrågor ÅTALSPUNKT 1-4 Salah Attia har förnekat gärningarna. Kl. 17:34 den 9 november 2012 ringde Houzan Ismail Mahma, som arbetade på pizzeriabutiken Maestro på Brynäs, till SOS och larmade om att en skadad och blodig man kommit in i butiken. Polismannen Charlotte Hägglund och hennes patrull fick larm om den skadade mannen och åkte till pizzerian. Mannen hade dock gett sig av innan de kom fram. Mannen, som visade sig vara Haythem Dridi, påträffades istället i en lägenhet i ett hus i närheten. Han fördes därifrån med ambulans. Haythem Dridi fraktades till Gävle sjukhus och fördes dagen efter till neurokirurgen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den 13 november 2012 återfördes han till Gävle sjukhus och kunde skrivas ut därifrån den 22 november Av rättsmedicinskt utlåtande samt sakkunnigförhör med ST-läkaren Jean-Francois

5 5 Michard har framgått vilka skador Haythem Dridi uppvisat. Därvid har bl.a. framgått att han haft ett ca 10 cm långt skarpkantat sår i huvudet och brott på vänstra tinning- och hjässbenen, en mindre blodansamling under hårda hjärnhinnan, traumatisk blödning under mjuka hjärnhinnan samt rikligt med luft inuti skallen runt hjärnan. Denna skada har bedömts vara livshotande. Jean-Francois Michard har närmare förklarat att eftersom det varit hål ända in till hjärnan så att luft kommit in så har även bakterier kommit in, vilket obehandlat skulle ha lett till en livshotande infektion. Detta har kunnat undvikas genom att Haythem Dridi kommit under vård och behandlats med antibiotika intravenöst. Haythem Dridi har också uppvisat ett ca 7 cm långt sår under hakan vilket man inte utifrån dess utseende kunnat avgöra huruvida det orsakats genom skarpkantat eller trubbigt våld. Haythem Dridi har vidare uppvisat tandskador, skrapskador på arm och ben samt ömhet i huvud, käke, arm, ben och bålens sidor. Den 10 november 2012 genomfördes en brottsplatsundersökning i Haythem Dridis lägenhet. Där påträffades bl.a. blod på golv och väggar, fjädrar/dun från en dunjacka, tejpbitar och upprivet presentpapper. På balkongen påträffades blodstänk och på marken nedanför en blodpöl och en hårtuss. Berättelser m.m. Haythem Dridi har berättat bl.a. följande. Han sökte asyl i Sverige år 2011 och lärde känna Khalil Fatnasi och Salah Attia när han kom till Gävle samma år. De är alla tunisier och de umgås då och då, t.ex. på högtider. Han har bott på Lillgatan 1 sedan maj 2012 och arbetar för sin hyresvärd. Han har delat bostaden med sin bror, Fathi Dridi. Den 9 november 2012 hade han tagit ledigt från jobbet för att leta ny bostad åt sig och sin fru. Han träffade en person som hade en bostad för uthyrning och uppehöll sig sedan i Gävle centrum där han träffade sin och andra bekanta. Innan han skulle

6 6 gå hem sa brodern att han borde låsa dörren efter sig när han kom hem eftersom denne lämnat dörren olåst. När han kom hem till lägenheten och gick in var det två personer som tog tag i honom och drog honom längre in. Det var ganska mörkt i lägenheten men han såg att det var fyra män där. En av dem var Salah Attia. Denne stod med armarna i kors och tittade på honom. De andra hade han inte sett förut. De som höll i honom var en svensk man och en man som han av utseendet uppfattade som en somalier. Den fjärde mannen tror han var kurd. De hade någon form av knivar i händerna. Han släpades in mellan sängen och sovalkoven. Där såg han Khalil Fatnasi ligga med ansiktet ned på sängen med en luva över huvudet och med händer och fötter hoptejpade. Han kunde inte se Khalil Fatnasis ansikte men kände igenom honom på kläderna. En av männen stod vid Khalils Fatnasis huvud som om han vaktade honom. Han var rädd för att Khalil Fatnasi var död och att de skulle döda honom också. Salah Attia sa jag ska döda dig ikväll till honom. Han försökte ta sig loss genom att kränga med kroppen men svensken och somaliern höll i honom och sa åt honom att vara tyst. Han krängde med kroppen och försökte ta sig loss. I samband med det träffade svenskens kniv honom under hakan så att ett sår uppstod. Han vet inte om det kan ha varit en olyckshändelse. Svensken skar även upp en skada på hans täckjacka. Svensken verkade hysterisk och aggressiv och sa åt honom att vara tyst. Salah Attia knuffade bort svensken från honom. Därefter höll männen som han uppfattat som en somalier och en kurd fast honom vid dörren. När han mötte Salah Attias blick förstod han att något hemskt skulle hända. Han kommer aldrig att glömma föremålet Salah Attia höll i sin hand, ett redskap man skär kött med 1. Han försökte resonera med Salah Attia, säga att de kunde prata om hur de skulle lösa situationen, att de var landsmän, men denne svarade inte. Han kände dödsångest. Salah Attia slog honom med köttyxan i huvudet. Han föll till golvet. Männen som höll i honom verkade bli skraja när de såg blodet och släppte greppet om hans 1 Haythem Dridi har närmare beskrivit föremålet som en köttyxa och hänvisat till en skiss han ritat, se förundersökningsprotokollet sidan 135.

7 7 armar. Då lyckades han krypa till balkongdörren, få upp den och ta sig ut genom den. Sedan hoppade han från balkongen 2. Han tog emot fallet med vänster ben och vänster sida. Vid nedslaget slog han i käken i vänstra axeln. När han vände sig om såg han Salah Attia och somaliern stå på balkongen. Han flydde i riktning mot pizzeria Maestro som ligger nära hans bostad. Suddigt såg han män på väg i riktning mot honom, men han kunde inte avgöra vilka det var. Han gick in på pizzerian. Där fick han en stol att sitta på och vatten att dricka. Han ville inte att mannen på pizzerian skulle ringa efter polis och ambulans dels eftersom han är rädd för att bli utvisad ur Sverige, dels för att han inte förstod hur allvarligt skadad han var. Han ringde själv till sin bror. Från pizzerian såg han en bil köra förbi med Salah Attia i passagerarsätet. Han kände igen Salah Attias vita Everestjacka. Strax därefter lämnade han pizzerian och gick i motsatt riktning som bilen kört. Han mötte sin bror och de återvände till lägenheten. Han var påverkad av skadan och hade svårt att se då han uppfattade saker som större än de var. Han har, angående sin uppfattning om orsaken till att Salah Attia och männen sökte upp honom i hans bostad, berättat att Salah Attia brukar föreslå för nyanlända landsmän att de ska samarbeta med denne i narkotikaaffärer. Han hade själv en gång följt med Salah Attia till Stockholm. Då hade Salah Attia låtit honom frakta en påse som sedan visade sig innehålla narkotika. Salah Attia har sedan bett honom åter resa med till Stockholm för att handla och gå ärenden vilket han motsatt sig och gjort klart att han inte vill vara delaktig i narkotikaaffärer. Kort tid efter resan till Stockholm betalade han tillbaka ett lån på kr som Salah Attia lämnat honom. Han berättade även att han nu ansåg sig var fri från skyldigheter gentemot Salah Attia och att han ville gå sin egen väg. Efter detta blev han hotad av Salah Attia vid ett flertal tillfällen. Bl.a. har det gällt att han skulle behöva låna ut kr till Salah Attia för att denne inte ska berätta för polisen eller Migrationsverket var han 2 Balkongen är belägen på tredje våningen och ligger enligt uppgift från åklagaren ca sju meter från marken.

8 8 vistades. Salah Attia har också sagt jag har människor som kan göra livet till ett helvete för dig. Två eller tre dagar före den 9 november 2013 hade han ringt till Salah Attia och sagt att de var och en skulle gå sin egen väg och inte ha mer med varandra att göra. Efter händelsen har han haft sömnsvårigheter, mardrömmar samt svåra smärtor i huvudet. Han känner att hans liv nu domineras av rädsla för de tre män som fortfarande inte har gripits. När han skrevs ut från sjukhuset uppmanades han komma på återbesök. Han har dock inte fått göra det eftersom han är papperslös. Under huvudförhandlingen har Haythem Dridi på ett antal punkter konfronterats med att uppgifter han lämnat under huvudförhandlingen inte överensstämmer med de han lämnat under förundersökningen eller med de som Khalil Fatnasi lämnat under huvudförhandlingen, t.ex. vilka personer han ska ha sett på balkongen efter han landat på marken och hur hak- och huvudskadorna ska ha uppstått. Han har förklarat att han först lämnat olika uppgifter, bl.a. att han skulle ha ramlat i en trappa, eftersom han varit rädd att Salah Attia som ännu var på fri fot skulle få reda på vad han sagt. De har gemensamma bekanta och han var rädd att de skulle föra vad han sagt vidare. Han har vidare uppgett att språkförbistringar kan ha bidragit till missförstånd och att han vid det första förhöret och på sjukhuset berättat på engelska utan tolk. När det gäller hans iakttagelser efter fallet från balkongen har han varit skadad och chockad. Khalil Fatnasi har berättat bl.a. följande. Han sökte asyl i Sverige år Han bor tillsammans med sin fru Leyla i en lägenhet på Brynäs. Han lärde känna Haythem Dridi i samband med att han sökte asyl i Sverige. Han och Haythem Dridi träffas då och då i centrala Gävle eftersom de båda är tunisier. Han är även bekant med Salah Attia och betraktar denne och Haythem Dridi som lika goda vänner.

9 9 Den 9 november 2012 tillbringade han till en början på en pizzeria i centrala Gävle tillsammans med två vänner, Ramsi och Walid. Därefter gick han ärenden med Walid. De skildes åt när solen hade gått ned. När han cyklade förbi Haythem Dridis bostad på väg hem såg han Salah Attia och tre andra personer han inte kände igen gå in genom porten. Han passerade bostadshuset men vände tillbaka eftersom han hört att det fanns en konflikt eller tjafs mellan Haythem Dridi och Salah Attia. Han tänkte att han kanske kunde gå upp till lägenheten för att hjälpa till att lösa konflikten. Han gick upp efter dem. När han kom in i lägenheten mötte han Salah Attia. Denne frågade om han hade sett Haythem, vilket han inte hade gjort. Salah Attia sa då kontakta Haythem, ta reda på var han är. Han svarade att han inte kunde göra det eftersom han inte hade pengar på sin mobiltelefons kontantkort. En av de okända männen, som verkade vara av somalisk härkomst, började då diskutera med Salah Attia. Salah Attia förklarade att den somaliske mannen ville förvissa sig om att det verkligen var sant att han inte hade pengar på sitt kontantkort. Han vägrade först att lämna över din telefon. Den somaliske mannen slog då till honom. Därefter kom två män till och slog honom bakifrån i huvudet. Han uppfattade en av dem som en svensk. Den somaliske mannen slet mobiltelefonen ur hans hand. De okända männen drog in honom i lägenhetens sovrum och slog honom under tiden. Svensken satte en bit tyg som bindel för hans ögon. Därefter lät det som om männen sökte igenom lägenheten efter något, han vet inte efter vad. Han satte sig ned på en säng. Efter en stund tryckte någon ett knä i ryggen på honom. Svensken tejpade hans armar bakom ryggen på honom. Även hans fötter tejpades ihop. Han tror att Salah Attia hjälpte till vid tejpningen av hans armar. Denne frågade honom med normal röst om han tänkte ringa polisen. Han svarade att han inte tänkte göra det. Salah Attia tolkade sedan för svenskens räkning och sa du ska inte säga något till polisen, vi har dina bilder i din telefon. Salah Attia talade arabiska med honom och svenska med de andra. Efter en stund hörde han att ytterligare en person kom in i rummet. Han förstod att det var Haythem Dridi som hade kommit hem. På skriken hörde han att denne blev

10 10 slagen och föll till golvet. Han lyckades få upp tygbindeln så han kunde se lite grann med ett öga. Det såg ut som att Haythem Dridi blev misshandlad mellan sängen han låg på och sovalkoven. Han tror att gärningsmännen hade knivar men han är inte säker på om Salah Attia hade det. Somaliern hade i alla fall en sorts gatustridskniv. Han såg inte om någon av knivarna kom till användning, bara att det var blodigt i lägenheten när det hela var över. Han minns inte om Salah Attia sa något under misshandeln. Plötsligt lyckades Haythem Dridi fly genom balkongdörren. Han förstod att denne hoppat från balkongen. Gärningsmännen följde Haythem ut på balkongen men lämnade kort därefter lägenheten. När gärningsmännen gått lyckades han hoppa ut till köket och frigöra sig från tejpen. Genom fönstret såg han gärningsmännen gå mot pizzeria Maestro. Han kunde inte se att de hade någon väska med sig. Han tänkte att han skulle leta reda på gärningsmännen och gick ut från lägenheten. När han kom ut ur porten träffade han Haythem Dridis bror, Fathi Dridi, och två andra män. Fathi berättade att Haythem Dridi hade ringt och bett om hjälp. Han letade efter gärningsmännen på cykel. Han cyklade förbi en polis men tog inte kontakt med honom eftersom han var rädd för att bli utvisad ur Sverige. Sedan begav han sig mot centrala Gävle för att sedan komma tillbaka till Haythem Dridis bostad. Då var Haythem Dridi där. Han såg att denne hade fått slag/sår i huvudet. Senare, när han besökte Haythem på sjukhuset, fick han höra att det antingen skulle ha varit svensken eller somaliern som orsakat huvudskadan och att hakskadan uppstått när Haythem Dridi hoppat från balkongen. Han vet inte varför männen gav sig på dem. Kanske kan Haythem Dridi ha varit skyldig dem pengar eller så hade det med bråk kring en bostad att göra. Salah Attia har berättat bl.a. följande. Han har inte haft något att göra med de gärningar åtalet avser och har inte varit med på platsen. Han är bekant med Haythem Dridi då de är landsmän. Haythem Dridi ringde till honom den 5 november 2012 och hotade honom, även Fathi Dridi ringde samma dag. Han vet

11 11 inte vad det gällde eller varför de var arga. Han har varit med Haythem Dridi i Stockholm en gång. Han köpte då två par Adidasskor till sig själv på rea. Haythem Dridi blev vid det tillfället arg eftersom han köpte två par skor till sig själv och inga till denne. De hanterade ingen narkotika och Haythem Dridi bar ingen kasse åt honom. Under dagen den 9 november 2012 hade han sovit hos Raouf Ben Jammour i Andersberg, träffat denne i centrala Gävle under dagen och besökt dennes revisor, besökt pizzeria Monroes, druckit kaffe hos en bekant på Öster, gått tillbaka ner på stan och sedan träffat Semira Mohammed Hassan och deras gemensamme son. Strax före klockan fem träffade han åter Raouf Ben Jammour vid McDonalds och överlämnade en mobiltelefon av märket Samsung som han lånat. Han har sett att det under eftermiddagen ringts ett obesvarat samtal från honom till Haythem Dridis telefon. Han tror att det skett av misstag när sonen fått leka med telefonen i samband med att de besökt en butik eller annars när den legat i hans ficka. Han har haft ett kortnummer till Haythem Dridi inlagt i telefonen. Vid fem på eftermiddagen träffade han en bekant, Johan Nordqvist, utanför SE- Banken på stan. De gick hem till denne på Nygatan och drack öl. Han stannade sedan kvar hemma hos denne under helgen. Han ville inte störa Raouf Ben Jammour eftersom han ville låta denne fira i fred med sin fru då de under dagen fått besked om att de väntade barn. Han var således med Johan Nordqvist från klockan fem och lämnade därefter inte dennes bostad någon gång under den 9 november De drack öl och lagade mat. Åklagaren har upplyst om att man vid husrannsakan hos Raouf Ben Jammour påträffat tre telefoner i en bordslåda där även Salah Attias id-kort och plånbok påträffats och att det i en telefon av märket Nokia suttit ett sim-kort med det telefonnummer som Salah Attia synes ha brukat fram till och med den 9 november Av undersökning av mastuppkopplingar har bl.a. framgått att telefonen med

12 12 det numret inte brukats just vid tiden för gärningarna men att den därefter under kvällen den 9 november 2012 befunnit sig i Andersberg och alltså inte i vid Johan Nordqvists bostad. Salah Attia har uppgett att sim-kortet med det numret suttit i Samsungtelefonen som han lämnat till Raouf Ben Jammour på eftermiddagen den 9 november 2012 och att han inte vet vem som bytt plats på korten. Han har vidare berättat att han återfunnit en gammal telefon den 10 november och började använda den med ett nytt nummer från den 10 november Fathi Dridi har berättat bl.a. följande. Han bodde tillsammans med sin bror, Haythem Dridi. Han känner inte till att det varit någon konflikt mellan brodern och Salah Attia. Den aktuella dagen gick Haythem Dridi ut på morgonen medan han själv var ledig och stannade kvar i lägenheten fram till eftermiddagen då han gick till centrala Gävle. Han träffade Haythem Dridi vid fyratiden. Denne sa sig då vara på väg hem. De hade lämnat huset olåst. Efter en stund ringde Haythem Dridi och sa att han skulle skynda sig hem för att Salah Attia hade slagit honom och ville döda honom. Haythem Dridi lät trött och medtagen. Han skyndade sig hem till lägenheten. Den var väldigt stökig och saker låg utspridda överallt. Haythem Dridi ringde då igen och sa att han höll på att dö. Han hämtade denne vid pizzerian och de gick hem till lägenheten. I lägenheten saknades en väska som Haythem Dridi brukat använda för att förvara saker till sin fru. När polisen kom till lägenheten sa han först att Haythem Dridi ramlat. Det var för att han inte ville ha problem med myndigheterna då de är papperslösa. Houzan Ismail Mahma har berättat bl.a. följande. Haythem Dridi kom in på pizzeria-butiken där han arbetar. Denne blödde mycket kraftigt från huvudet och hade en trasig jacka. Han gav honom papper och tog fram en stol åt honom samt ringde efter en ambulans via 112. Innan ambulansen hunnit fram lämnade Haythem Dridi butiken i riktning mot Brynäs centrum. Han uppträdde hysteriskt och sa att några män attackerat honom i hans bostad, samt att han var papperslös och därför inte ville kontakta polisen. Det var mycket blod på golvet där Haythem Dridi suttit.

13 13 Charlotte Hägglund har berättat bl.a. följande. Hennes patrull mötte en ambulans som fått besked om att den blodige mannen från pizzerian fanns på en adress i närheten och följde efter. På adressen träffade hon ett flertal personer, bl.a. Haythem Dridi som var skadad i huvudet och blödde. De hade svårt att få besked om vad som hänt på grund av språkförbistringen. Någon pratade om att Haythem Dridi fallit i en trapp. Det fanns dock inte spår av det i huset. I trappan fanns bara droppar av blod och ambulanspersonalen sa att såret/snittet var alltför rak för att kunna ha uppstått genom ett fall i trappa. Semira Mohammed Hassan har berättat att hon träffat Salah Attia vid fyratiden på eftermiddagen och att denne följt med och lekt med deras gemensamme son i en park utanför hennes bostad på Öster i Gävle. Hon har uppgett att hon inte vet hur länge han stannade men att det brukar ta minst en timme då han leker med sin son. Raouf Ben Jammour har berättat bl.a. följande. Salah Attia hade bott hemma hos honom en tid. Den 9 november 2012 gick han hemifrån på morgonen. Salah Attia var då kvar i lägenheten. Hans fru fick under förmiddagen besked om att hon var gravid. Hon och Salah Attia ringde och gratulerade honom vid lunchtid. Vid fyratiden ringde han till Salah Attia och de träffades i centrala Gävle ca 16:20. Han fick då tillbaka en mobiltelefon av märket Samsung som Salah Attia lånat. Han gick sedan för att besöka sin revisor, medan Salah Attia sa att denne skulle gå och besöka sin son. Salah Attia följde inte med honom till revisorn denna dag, men hade gjort det några dagar tidigare. I centrum träffade han också Haythem Dridi och dennes bror och han hjälpte brodern köpa öl. Haythem Dridi uttalade sig hotfullt om Salah Attia. Det gällde något om en lägenhet. Han sa att det var ett problem mellan dem som de fick lösa. Salah Attia ringde på kvällen och sa att han inte skulle komma hem till honom något mer under helgen för att han skulle få vara i fred och fira med sin fru.

14 14 Åklagaren har ställt frågor kring de tre telefoner som vid husrannsakan hittats i en låda i Raouf Ben Jammours bostad tillsammans med en plånbok och id-handlingar tillhörande Salah Attia. Raouf Ben Jammour har uppgett att en Nokia och den Samsung han tagit tillbaka från Salah Attia tillhörde honom och att en Nokia med trasig display varit en gammal telefon som tillhörde Salah Attia. Åklagaren har upplyst att ett visst telefonnummer som använts under dagen den 9 november 2012 hört till ett sim-kort som suttit i en av Nokia-telefonerna. Raouf Ben Jammour har uppgett att numret är det som använts av Salah Attia och att han inte vet hur kortet hamnat i Nokiatelefonen, eftersom det varit Samsungtelefonen som Salah Attia haft den dagen fram till det att han fick tillbaka den på eftermiddagen. Han har dock tillagt att Salah Attia kommer och går som denne vill hemma hos honom. Vittnet Johan Nordqvist har inte kunnat höras vid förhandlingen. Tingsrätten har utan framgång försökt nå honom för delgivning av kallelse till förhandlingen. Under förhandlingens gång har även upprepade försök gjorts för att nå honom per telefon. Då han inte kunnat nås har på försvarets begäran uppläsning gjorts av protokoll från polisförhör som hållits per telefon med Johan Nordqvist den 20 november 2012 (infört i förundersökningsprotokollet på sid 255 ff.). Av detta har framgått bl.a. att Johan Nordqvist uppgett sig ha träffat Salah Attia ungefär kl. 16 den 9 november 2012 och att de därefter gått till hans lägenhet och stannat där och lagat mat under kvällen. Åklagaren har upplyst om att polisen gjort upprepade försök att nå Johan Nordqvist för ytterligare förhör med att denne uppgett att han inte velat medverka vid ytterligare förhör och därefter inte kunnat nås och att man inte heller kunnat utröna var han befinner sig.

15 15 Tingsrättens bedömning Det är till en början utrett att Haythem Dridi på kvällen den 9 november 2012 utsatts för mycket allvarligt våld och åsamkats svåra skador, varav skadan i huvudet varit livshotande. Utseendet på de dokumenterade skadorna överensstämmer med det uppkomstsätt Haythem Dridi berättat om. Han har berättat på ett mycket trovärdigt sätt och väl kunnat redogöra för flera specifika detaljer. Han har också framstått som uppriktig i det att han öppet redovisat när han varit osäker eller inte kommit ihåg. Han har tillfrågats om de uppgifter om alternativa förklaringar som han lämnat till olika personer (bekanta och sjukhuspersonal) kort efter händelsen. Han har förklarat detta med att han varit rädd att vad han sade skulle vidarebefordras till Salah Attia då denne ännu var på fri fot och därför väntat till polisförhören med att säga som det var. Även i polisförhören har under förundersökningen i någon mån tvetydiga eller motstridiga uppgifter förekommit. Detta har dock närmast rört sig om mindre detaljer och Haythem Dridi har då han tillfrågats om detta lämnat rimliga förklaringar till hur missförstånd kunnat uppstå i samband med tolkning eller då han hörts utan tolk. Sammantaget måste Haythem Dridis berättelse bedömas som både trovärdig och tillförlitlig. Khalil Fatnasi har under förhöret i tingsrätten framstått som uppriktig och samvetsgrann men också som tämligen ovillig att lämna uppgifter till nackdel för någon inblandad. Han har bl.a. uppgett att han förlåtit Salah Attia och att han därför önskat dra tillbaka sin anmälan och inte medverka mer. Det finns mot bakgrund av detta anledning att anta att Khalil Fatnasi förhållit sig mycket återhållsam med sina uppgifter. Han har under de inledande polisförhören lämnat en del direkt felaktiga uppgifter. Detta har han förklarat med att han varit rädd för att tala med polisen eftersom han saknat tillstånd att uppehålla sig i landet och inte vetat vad han skulle säga. Även om viss försiktighet måste iakttas angående tillförlitligheten av hans uppgifter så har han förhållit sig konsekvent angående det huvudsakliga

16 16 händelseförloppet och hans uppgifter har i stora delar vunnit stöd av Haythem Dridis berättelse. Haythem Dridis och Khalil Fatnasis berättelser vinner också visst stöd av fynd som gjorts vid brottsplatsundersökning i Haythem Dridis lägenhet, bl.a. rester av den tejp som av allt att döma använts till att binda Khalil Fatnasi, upprivet presentpapper som enligt Haythem Dridi innehållit en del av de föremål som försvunnit i samband med händelsen samt dun från en jacka som han uppgett blivit uppskuren vid händelsen. Salah Attia har redogjort för sina förehavanden under dagen den 9 november 2012 och angående detta i betydande mån fått stöd av försvarets vittnesbevisning, även om vissa motsägelser förekommit. Salah Attias uppgifter om sina förehavanden under dagen framstår i huvudsak som rimliga och har inte på några avgörande punkter ifrågasatts. Vad han gjort under dagen saknar emellertid närmare betydelse för målet då frågan är vad han gjort därefter, vid tiden för gärningen. Salah Attias uppgift om att han lämnat den telefon han använt till Raouf Ben Jammour på eftermiddagen har bekräftats av denne och kan inte anses motbevisad. Vad som anförts angående mastuppkopplingar från telefonen kring tiden för gärningen saknar därmed närmare betydelse i målet och ger ingen ledning om Salah Attias förehavanden vid tiden för gärningen. Salah Attia har själv uppgett att han vid tiden för gärningen varit tillsammans med Johan Nordqvist hemma hos denne på Nygatan och att han inte träffat några andra personer. Detta har inte kunnat kontrolleras på något annat sätt än genom förhör med Johan Nordqvist. Denne har dock inte kunnat delges eller nås för förhör, varför bevisning angående detta endast kunnat förebringas genom uppläsning av ett tämligen kortfattat polisförhör. Detta har i och för sig innehållit uppgifter som, om de vore korrekta, skulle innebära att Salah Attia inte varit med vid gärningen. Bevisvärdet av detta är dock tämligen begränsat då det vid förhandlingen helt

17 17 saknats möjlighet att ställa kontrollfrågor. Den omständigheten att Johan Nordqvist synes avsiktligen hålla sig undan medverkan i rättegången är inte heller ägnat att stärka uppgifternas trovärdighet. Vid en samlad bedömning är målsägandenas berättelser, som vinner stöd av varandra och i väsentliga delar även av övrig utredning, så trovärdiga och tillförlitliga att de ska läggas till grund för bedömningen. Salah Attias uppgift om att han vid tidpunkten varit på en annan plats är därmed helt motbevisad. Tingsrätten följande bedömning av de olika gärningarna. När det gäller olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak avseende Khalil Fatnasi har framkommit att han av flera gärningsmän bundits till händer och fötter, försetts med ögonbindel och lagts på en säng. Han har uppgett att han varit i lägenheten i ca 15 minuter och att han varit bunden på detta sätt under större delen av den tiden. Under det att han legat bunden har han tillfrågats om han ämnat ringa polisen. Detta har skett under sådana omständigheter att det inte kunnat uppfattas på något annat sätt än som ett underförstått hot om våld. Oavsett vem av gärningsmännen som gjort vad har det framgått att Salah Attia varit införstådd med och snarast drivande i vad som hänt. Han ska därmed dömas till ansvar som gärningsman. Gärningarna är att bedöma som olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak. När det gäller påståendet om försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel avseende Haythem Dridi kan konstateras att den skada Haythem Dridi åsamkats under hakan enligt hans egen utsaga kan ha uppkommit oavsiktligen. Detta genom att en annan av gärningsmännen än Salah Attia hotat honom med en kniv samtidigt som han själv krängt med kroppen. En sådan gärning skulle närmast vara att beteckna som vållande till kroppsskada, vilket inte omfattas av åtalet, och kan i vart fall inte anses omfattas av Salah Attias uppsåt.

18 18 När det däremot gäller skadan i huvudet är det utrett att Salah Attia slagit ett skarpkantat föremål som av allt att döma varit en köttyxa i huvudet på Haythem Dridi med sådan kraft att det penetrerat skallbenet. Det har visserligen framhållits att Haythem Dridis skadebild kan ha påverkats av att han efter slaget hoppat från en balkong. Detta torde dock främst gälla andra skador, så som tandskador m.m., och inte det skarpkantade sår som yxhugget orsakat. Den skada som uppstått har varit livshotande och Haythem Dridi har räddats till livet genom att han lyckats fly från platsen och snabbt hamna under vård. Det är uppenbart att fara för brottets fullbordan förelegat. Fråga är sedan om Salah Attias uppsåt. Dvs. huruvida han avsett eller i vart fall varit likgiltig inför att Haythem Dridi skulle komma att bringas om livet. Det måste därvid beaktas hur Salah Attia gått till väga och omständigheterna i övrigt kring gärningen. Slaget med köttyxan har utdelats under det att Haythem Dridi varit fasthållen av två andra personer och, som han själv beskrivit det, inte längre orkat göra motstånd. Han har också redan varit skadad och haft ett förhållandevis djupt blödande sår under hakan. Slaget har således utdelats mot en försvarslös person och inte under en pågående kamp eller annars i stundens hetta. Salah Attia har således inte varit i någon trängd situation utan haft all möjlighet att besinna sig och reflektera innan han agerade. Det slag Salah Attia utdelat har varit kraftfullt och riktats mot skallen på Haythem Dridi. Att ett slag med ett skarpt föremål som utdelas på detta sätt är livsfarligt och skulle kunna vara direkt dödande, måste rimligen stå klart för var och en. Om Salah Attia inte haft för avsikt att döda framstår det som orimligt att han skulle valt detta tillvägagångssätt. Till dessa omständigheter kommer att Salah Attia innan slaget uttalat att han skulle döda Haythem Dridi.

19 19 Om man således beaktar våldets karaktär och de omständigheter under vilka det utövats kan det inte råda någon tvekan om att Sala Attias avsikt varit att beröva Haythem Dridi livet. Han har således haft ett direkt uppsåt att döda. Han ska därmed dömas till ansvar för försök till mord. ÅTALSPUNKT 4 Salah Attia har förnekat gärningen. Haythem Dridi har berättat att egendom som han förvarat i en väska försvunnit i samband med händelserna under åtalspunkt 1-3 enligt följande. I rummet där han blev slagen hade han förvarat två nyinköpta telefoner och kläder, presenter till sin fru och kr i kontanter i en väska. Väskan var borta när han kom tillbaka till lägenheten med sin bror efter händelsen. På golvet låg utstrött presentpapper som han slagit in sin frus presenter i. Han hade öppnat väskan så sent som samma dag och då saknades inget. Salah Attia visste om att han förvarade sina pengar i bostaden eftersom han inte har tillgång till något bankkonto. Fathi Dridi har bekräftat att Haythem Dridi samlat saker i en sådan väska och att de bl.a. brukade förvara kontanter i den och att egendomen varit försvunnen då de återvände till lägenheten efter händelsen. Khalil Fatnasi har uppgett att han inte sett väskan eller sett gärningsmännen ha någon väska, men att det låtit som att gärningsmännen sökt igenom bostaden och letat efter något då han själv varit bunden och försedd med ögonbindel. Tingsrätten finner att Haythem Dridis uppgifter även i denna del är trovärdiga och kan läggas till grund för bedömningen. De har också vunnit stöd av den omständigheten att upprivet presentpapper påträffats i det rum där väskan förvarats, vilket överensstämmer med uppgift från Haythem Dridi om att väskan innehållit

20 20 presenter inslagna i sådant papper. Det har visserligen framkommit att Haythem Dridis och Fathi Dridis bostad lämnats olåst under ca en timmes tid den aktuella dagen. Det framstår dock som alltför osannolikt att någon annan än Salah Attia och hans medgärningsmän skulle ha gått in och tillgripit egendomen under denna korta tid. Det kan istället hållas för visst att det varit Salah Attia som tillsammans och i samförstånd med andra tillgripit egendomen i samband med händelserna under åtalspunkt 1-3. Han ska därmed dömas för stöld, som med hänsyn till omständigheterna är att bedöma som grov. ÅTALSPUNKT 5-6 Salah Attia har erkänt gärningarna. Erkännandet stöds av övrig utredning. Åklagarens yrkande om förverkande är lagligen grundat. Påföljd Salah Attia förekommer under två avsnitt i belastningsregistret och dömdes i augusti 2008 för ofredande till dagsböter och i oktober 2010 för narkotikabrott till fängelse en månad. Frivården har i yttrande bedömt att risken för återfall i brott ligger på en medelnivå med hänvisning till att Salah Attia röker cannabis flera gånger i månaden och inte är intresserad av behandling för detta. Någon annan påföljd än fängelse kan på grund av brottslighetens art och straffvärde inte komma i fråga. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd ska utöver brottslighetens straffvärde även beaktas det men Salah Attia förorsakas genom att han utvisas ur riket.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer