meddelad i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-31 meddelad i Gävle"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise Abdallah Gullabergsvägen Karlskrona Målsägandebiträde: Advokat Carin Carlgren Lindberg & Ståhlberg Advokatbyrå HB S Strandgatan Gävle 2. Fatnasi Khalil c/o Leila Ali Muhammed Riggargatan 16 B Gävle Målsägandebiträde: Advokat Carin Carlgren Lindberg & Ståhlberg Advokatbyrå HB S Strandgatan Gävle Tilltalad Mohamed SALAH Attia, Frihetsberövande: Häktad c/o Robert Stigenberg Vinddraget 3 A Gävle Medborgare i Tunisien Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1194 Lantmäterigatan måndag - fredag Gävle E-post: 09:00-16:00

2 Offentlig försvarare: Advokat Tomas Åhlén Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB Norra Rådmansgatan 8 A Gävle DOMSLUT Begångna brott 1. Försök till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 1 brottsbalken 2. Olaga frihetsberövande 4 kap 2 1 st brottsbalken 3. Grov stöld 8 kap 4 brottsbalken 4. Övergrepp i rättssak 17 kap 10 1 st 1 p brottsbalken 5. Narkotikabrott 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Salah Attia ska betala skadestånd till Hathem Dridri med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 november 2012 till dess betalning sker. 2. Salah Attia ska betala skadestånd till Khalil Fatnasi med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 november 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen Cannabis förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Gävleborgs län; beslagsliggare BG1593-1).

3 Följande beslag (Polismyndigheten i Gävleborgs län; beslagsliggare BG3241 p 1-3, BG3242 p 1, BG3251 p 1-4, 6 och 9, BG3382 p 1, BG3400 p 1, BG3403 p 2-4, BG3460 p 1, BG 3461 p 1-2 och 4, BG 3462 p 1, BG 3476 p 4-6, BG 3491 p 1) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Häktning m.m. Salah Attia ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Thomas Åhlén tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och 122 kr utlägg. I ersättningen ingår mervärdesskatt med kr. 2. Carin Carlgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. I ersättningen ingår mervärdesskatt med kr. 3. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt Salah Attia ska till staten betala tillbaka kostnaderna för blodanalys på 600 kr.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har framställt de yrkanden och åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1. Målsägandena har yrkat skadestånd enligt bilaga 2 och 3. Haythem Dridi har förbehållit sig rätten att i framtiden yrka ytterligare skadestånd för sveda och värk samt lyte och men. DOMSKÄL Skuldfrågor ÅTALSPUNKT 1-4 Salah Attia har förnekat gärningarna. Kl. 17:34 den 9 november 2012 ringde Houzan Ismail Mahma, som arbetade på pizzeriabutiken Maestro på Brynäs, till SOS och larmade om att en skadad och blodig man kommit in i butiken. Polismannen Charlotte Hägglund och hennes patrull fick larm om den skadade mannen och åkte till pizzerian. Mannen hade dock gett sig av innan de kom fram. Mannen, som visade sig vara Haythem Dridi, påträffades istället i en lägenhet i ett hus i närheten. Han fördes därifrån med ambulans. Haythem Dridi fraktades till Gävle sjukhus och fördes dagen efter till neurokirurgen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den 13 november 2012 återfördes han till Gävle sjukhus och kunde skrivas ut därifrån den 22 november Av rättsmedicinskt utlåtande samt sakkunnigförhör med ST-läkaren Jean-Francois

5 5 Michard har framgått vilka skador Haythem Dridi uppvisat. Därvid har bl.a. framgått att han haft ett ca 10 cm långt skarpkantat sår i huvudet och brott på vänstra tinning- och hjässbenen, en mindre blodansamling under hårda hjärnhinnan, traumatisk blödning under mjuka hjärnhinnan samt rikligt med luft inuti skallen runt hjärnan. Denna skada har bedömts vara livshotande. Jean-Francois Michard har närmare förklarat att eftersom det varit hål ända in till hjärnan så att luft kommit in så har även bakterier kommit in, vilket obehandlat skulle ha lett till en livshotande infektion. Detta har kunnat undvikas genom att Haythem Dridi kommit under vård och behandlats med antibiotika intravenöst. Haythem Dridi har också uppvisat ett ca 7 cm långt sår under hakan vilket man inte utifrån dess utseende kunnat avgöra huruvida det orsakats genom skarpkantat eller trubbigt våld. Haythem Dridi har vidare uppvisat tandskador, skrapskador på arm och ben samt ömhet i huvud, käke, arm, ben och bålens sidor. Den 10 november 2012 genomfördes en brottsplatsundersökning i Haythem Dridis lägenhet. Där påträffades bl.a. blod på golv och väggar, fjädrar/dun från en dunjacka, tejpbitar och upprivet presentpapper. På balkongen påträffades blodstänk och på marken nedanför en blodpöl och en hårtuss. Berättelser m.m. Haythem Dridi har berättat bl.a. följande. Han sökte asyl i Sverige år 2011 och lärde känna Khalil Fatnasi och Salah Attia när han kom till Gävle samma år. De är alla tunisier och de umgås då och då, t.ex. på högtider. Han har bott på Lillgatan 1 sedan maj 2012 och arbetar för sin hyresvärd. Han har delat bostaden med sin bror, Fathi Dridi. Den 9 november 2012 hade han tagit ledigt från jobbet för att leta ny bostad åt sig och sin fru. Han träffade en person som hade en bostad för uthyrning och uppehöll sig sedan i Gävle centrum där han träffade sin och andra bekanta. Innan han skulle

6 6 gå hem sa brodern att han borde låsa dörren efter sig när han kom hem eftersom denne lämnat dörren olåst. När han kom hem till lägenheten och gick in var det två personer som tog tag i honom och drog honom längre in. Det var ganska mörkt i lägenheten men han såg att det var fyra män där. En av dem var Salah Attia. Denne stod med armarna i kors och tittade på honom. De andra hade han inte sett förut. De som höll i honom var en svensk man och en man som han av utseendet uppfattade som en somalier. Den fjärde mannen tror han var kurd. De hade någon form av knivar i händerna. Han släpades in mellan sängen och sovalkoven. Där såg han Khalil Fatnasi ligga med ansiktet ned på sängen med en luva över huvudet och med händer och fötter hoptejpade. Han kunde inte se Khalil Fatnasis ansikte men kände igenom honom på kläderna. En av männen stod vid Khalils Fatnasis huvud som om han vaktade honom. Han var rädd för att Khalil Fatnasi var död och att de skulle döda honom också. Salah Attia sa jag ska döda dig ikväll till honom. Han försökte ta sig loss genom att kränga med kroppen men svensken och somaliern höll i honom och sa åt honom att vara tyst. Han krängde med kroppen och försökte ta sig loss. I samband med det träffade svenskens kniv honom under hakan så att ett sår uppstod. Han vet inte om det kan ha varit en olyckshändelse. Svensken skar även upp en skada på hans täckjacka. Svensken verkade hysterisk och aggressiv och sa åt honom att vara tyst. Salah Attia knuffade bort svensken från honom. Därefter höll männen som han uppfattat som en somalier och en kurd fast honom vid dörren. När han mötte Salah Attias blick förstod han att något hemskt skulle hända. Han kommer aldrig att glömma föremålet Salah Attia höll i sin hand, ett redskap man skär kött med 1. Han försökte resonera med Salah Attia, säga att de kunde prata om hur de skulle lösa situationen, att de var landsmän, men denne svarade inte. Han kände dödsångest. Salah Attia slog honom med köttyxan i huvudet. Han föll till golvet. Männen som höll i honom verkade bli skraja när de såg blodet och släppte greppet om hans 1 Haythem Dridi har närmare beskrivit föremålet som en köttyxa och hänvisat till en skiss han ritat, se förundersökningsprotokollet sidan 135.

7 7 armar. Då lyckades han krypa till balkongdörren, få upp den och ta sig ut genom den. Sedan hoppade han från balkongen 2. Han tog emot fallet med vänster ben och vänster sida. Vid nedslaget slog han i käken i vänstra axeln. När han vände sig om såg han Salah Attia och somaliern stå på balkongen. Han flydde i riktning mot pizzeria Maestro som ligger nära hans bostad. Suddigt såg han män på väg i riktning mot honom, men han kunde inte avgöra vilka det var. Han gick in på pizzerian. Där fick han en stol att sitta på och vatten att dricka. Han ville inte att mannen på pizzerian skulle ringa efter polis och ambulans dels eftersom han är rädd för att bli utvisad ur Sverige, dels för att han inte förstod hur allvarligt skadad han var. Han ringde själv till sin bror. Från pizzerian såg han en bil köra förbi med Salah Attia i passagerarsätet. Han kände igen Salah Attias vita Everestjacka. Strax därefter lämnade han pizzerian och gick i motsatt riktning som bilen kört. Han mötte sin bror och de återvände till lägenheten. Han var påverkad av skadan och hade svårt att se då han uppfattade saker som större än de var. Han har, angående sin uppfattning om orsaken till att Salah Attia och männen sökte upp honom i hans bostad, berättat att Salah Attia brukar föreslå för nyanlända landsmän att de ska samarbeta med denne i narkotikaaffärer. Han hade själv en gång följt med Salah Attia till Stockholm. Då hade Salah Attia låtit honom frakta en påse som sedan visade sig innehålla narkotika. Salah Attia har sedan bett honom åter resa med till Stockholm för att handla och gå ärenden vilket han motsatt sig och gjort klart att han inte vill vara delaktig i narkotikaaffärer. Kort tid efter resan till Stockholm betalade han tillbaka ett lån på kr som Salah Attia lämnat honom. Han berättade även att han nu ansåg sig var fri från skyldigheter gentemot Salah Attia och att han ville gå sin egen väg. Efter detta blev han hotad av Salah Attia vid ett flertal tillfällen. Bl.a. har det gällt att han skulle behöva låna ut kr till Salah Attia för att denne inte ska berätta för polisen eller Migrationsverket var han 2 Balkongen är belägen på tredje våningen och ligger enligt uppgift från åklagaren ca sju meter från marken.

8 8 vistades. Salah Attia har också sagt jag har människor som kan göra livet till ett helvete för dig. Två eller tre dagar före den 9 november 2013 hade han ringt till Salah Attia och sagt att de var och en skulle gå sin egen väg och inte ha mer med varandra att göra. Efter händelsen har han haft sömnsvårigheter, mardrömmar samt svåra smärtor i huvudet. Han känner att hans liv nu domineras av rädsla för de tre män som fortfarande inte har gripits. När han skrevs ut från sjukhuset uppmanades han komma på återbesök. Han har dock inte fått göra det eftersom han är papperslös. Under huvudförhandlingen har Haythem Dridi på ett antal punkter konfronterats med att uppgifter han lämnat under huvudförhandlingen inte överensstämmer med de han lämnat under förundersökningen eller med de som Khalil Fatnasi lämnat under huvudförhandlingen, t.ex. vilka personer han ska ha sett på balkongen efter han landat på marken och hur hak- och huvudskadorna ska ha uppstått. Han har förklarat att han först lämnat olika uppgifter, bl.a. att han skulle ha ramlat i en trappa, eftersom han varit rädd att Salah Attia som ännu var på fri fot skulle få reda på vad han sagt. De har gemensamma bekanta och han var rädd att de skulle föra vad han sagt vidare. Han har vidare uppgett att språkförbistringar kan ha bidragit till missförstånd och att han vid det första förhöret och på sjukhuset berättat på engelska utan tolk. När det gäller hans iakttagelser efter fallet från balkongen har han varit skadad och chockad. Khalil Fatnasi har berättat bl.a. följande. Han sökte asyl i Sverige år Han bor tillsammans med sin fru Leyla i en lägenhet på Brynäs. Han lärde känna Haythem Dridi i samband med att han sökte asyl i Sverige. Han och Haythem Dridi träffas då och då i centrala Gävle eftersom de båda är tunisier. Han är även bekant med Salah Attia och betraktar denne och Haythem Dridi som lika goda vänner.

9 9 Den 9 november 2012 tillbringade han till en början på en pizzeria i centrala Gävle tillsammans med två vänner, Ramsi och Walid. Därefter gick han ärenden med Walid. De skildes åt när solen hade gått ned. När han cyklade förbi Haythem Dridis bostad på väg hem såg han Salah Attia och tre andra personer han inte kände igen gå in genom porten. Han passerade bostadshuset men vände tillbaka eftersom han hört att det fanns en konflikt eller tjafs mellan Haythem Dridi och Salah Attia. Han tänkte att han kanske kunde gå upp till lägenheten för att hjälpa till att lösa konflikten. Han gick upp efter dem. När han kom in i lägenheten mötte han Salah Attia. Denne frågade om han hade sett Haythem, vilket han inte hade gjort. Salah Attia sa då kontakta Haythem, ta reda på var han är. Han svarade att han inte kunde göra det eftersom han inte hade pengar på sin mobiltelefons kontantkort. En av de okända männen, som verkade vara av somalisk härkomst, började då diskutera med Salah Attia. Salah Attia förklarade att den somaliske mannen ville förvissa sig om att det verkligen var sant att han inte hade pengar på sitt kontantkort. Han vägrade först att lämna över din telefon. Den somaliske mannen slog då till honom. Därefter kom två män till och slog honom bakifrån i huvudet. Han uppfattade en av dem som en svensk. Den somaliske mannen slet mobiltelefonen ur hans hand. De okända männen drog in honom i lägenhetens sovrum och slog honom under tiden. Svensken satte en bit tyg som bindel för hans ögon. Därefter lät det som om männen sökte igenom lägenheten efter något, han vet inte efter vad. Han satte sig ned på en säng. Efter en stund tryckte någon ett knä i ryggen på honom. Svensken tejpade hans armar bakom ryggen på honom. Även hans fötter tejpades ihop. Han tror att Salah Attia hjälpte till vid tejpningen av hans armar. Denne frågade honom med normal röst om han tänkte ringa polisen. Han svarade att han inte tänkte göra det. Salah Attia tolkade sedan för svenskens räkning och sa du ska inte säga något till polisen, vi har dina bilder i din telefon. Salah Attia talade arabiska med honom och svenska med de andra. Efter en stund hörde han att ytterligare en person kom in i rummet. Han förstod att det var Haythem Dridi som hade kommit hem. På skriken hörde han att denne blev

10 10 slagen och föll till golvet. Han lyckades få upp tygbindeln så han kunde se lite grann med ett öga. Det såg ut som att Haythem Dridi blev misshandlad mellan sängen han låg på och sovalkoven. Han tror att gärningsmännen hade knivar men han är inte säker på om Salah Attia hade det. Somaliern hade i alla fall en sorts gatustridskniv. Han såg inte om någon av knivarna kom till användning, bara att det var blodigt i lägenheten när det hela var över. Han minns inte om Salah Attia sa något under misshandeln. Plötsligt lyckades Haythem Dridi fly genom balkongdörren. Han förstod att denne hoppat från balkongen. Gärningsmännen följde Haythem ut på balkongen men lämnade kort därefter lägenheten. När gärningsmännen gått lyckades han hoppa ut till köket och frigöra sig från tejpen. Genom fönstret såg han gärningsmännen gå mot pizzeria Maestro. Han kunde inte se att de hade någon väska med sig. Han tänkte att han skulle leta reda på gärningsmännen och gick ut från lägenheten. När han kom ut ur porten träffade han Haythem Dridis bror, Fathi Dridi, och två andra män. Fathi berättade att Haythem Dridi hade ringt och bett om hjälp. Han letade efter gärningsmännen på cykel. Han cyklade förbi en polis men tog inte kontakt med honom eftersom han var rädd för att bli utvisad ur Sverige. Sedan begav han sig mot centrala Gävle för att sedan komma tillbaka till Haythem Dridis bostad. Då var Haythem Dridi där. Han såg att denne hade fått slag/sår i huvudet. Senare, när han besökte Haythem på sjukhuset, fick han höra att det antingen skulle ha varit svensken eller somaliern som orsakat huvudskadan och att hakskadan uppstått när Haythem Dridi hoppat från balkongen. Han vet inte varför männen gav sig på dem. Kanske kan Haythem Dridi ha varit skyldig dem pengar eller så hade det med bråk kring en bostad att göra. Salah Attia har berättat bl.a. följande. Han har inte haft något att göra med de gärningar åtalet avser och har inte varit med på platsen. Han är bekant med Haythem Dridi då de är landsmän. Haythem Dridi ringde till honom den 5 november 2012 och hotade honom, även Fathi Dridi ringde samma dag. Han vet

11 11 inte vad det gällde eller varför de var arga. Han har varit med Haythem Dridi i Stockholm en gång. Han köpte då två par Adidasskor till sig själv på rea. Haythem Dridi blev vid det tillfället arg eftersom han köpte två par skor till sig själv och inga till denne. De hanterade ingen narkotika och Haythem Dridi bar ingen kasse åt honom. Under dagen den 9 november 2012 hade han sovit hos Raouf Ben Jammour i Andersberg, träffat denne i centrala Gävle under dagen och besökt dennes revisor, besökt pizzeria Monroes, druckit kaffe hos en bekant på Öster, gått tillbaka ner på stan och sedan träffat Semira Mohammed Hassan och deras gemensamme son. Strax före klockan fem träffade han åter Raouf Ben Jammour vid McDonalds och överlämnade en mobiltelefon av märket Samsung som han lånat. Han har sett att det under eftermiddagen ringts ett obesvarat samtal från honom till Haythem Dridis telefon. Han tror att det skett av misstag när sonen fått leka med telefonen i samband med att de besökt en butik eller annars när den legat i hans ficka. Han har haft ett kortnummer till Haythem Dridi inlagt i telefonen. Vid fem på eftermiddagen träffade han en bekant, Johan Nordqvist, utanför SE- Banken på stan. De gick hem till denne på Nygatan och drack öl. Han stannade sedan kvar hemma hos denne under helgen. Han ville inte störa Raouf Ben Jammour eftersom han ville låta denne fira i fred med sin fru då de under dagen fått besked om att de väntade barn. Han var således med Johan Nordqvist från klockan fem och lämnade därefter inte dennes bostad någon gång under den 9 november De drack öl och lagade mat. Åklagaren har upplyst om att man vid husrannsakan hos Raouf Ben Jammour påträffat tre telefoner i en bordslåda där även Salah Attias id-kort och plånbok påträffats och att det i en telefon av märket Nokia suttit ett sim-kort med det telefonnummer som Salah Attia synes ha brukat fram till och med den 9 november Av undersökning av mastuppkopplingar har bl.a. framgått att telefonen med

12 12 det numret inte brukats just vid tiden för gärningarna men att den därefter under kvällen den 9 november 2012 befunnit sig i Andersberg och alltså inte i vid Johan Nordqvists bostad. Salah Attia har uppgett att sim-kortet med det numret suttit i Samsungtelefonen som han lämnat till Raouf Ben Jammour på eftermiddagen den 9 november 2012 och att han inte vet vem som bytt plats på korten. Han har vidare berättat att han återfunnit en gammal telefon den 10 november och började använda den med ett nytt nummer från den 10 november Fathi Dridi har berättat bl.a. följande. Han bodde tillsammans med sin bror, Haythem Dridi. Han känner inte till att det varit någon konflikt mellan brodern och Salah Attia. Den aktuella dagen gick Haythem Dridi ut på morgonen medan han själv var ledig och stannade kvar i lägenheten fram till eftermiddagen då han gick till centrala Gävle. Han träffade Haythem Dridi vid fyratiden. Denne sa sig då vara på väg hem. De hade lämnat huset olåst. Efter en stund ringde Haythem Dridi och sa att han skulle skynda sig hem för att Salah Attia hade slagit honom och ville döda honom. Haythem Dridi lät trött och medtagen. Han skyndade sig hem till lägenheten. Den var väldigt stökig och saker låg utspridda överallt. Haythem Dridi ringde då igen och sa att han höll på att dö. Han hämtade denne vid pizzerian och de gick hem till lägenheten. I lägenheten saknades en väska som Haythem Dridi brukat använda för att förvara saker till sin fru. När polisen kom till lägenheten sa han först att Haythem Dridi ramlat. Det var för att han inte ville ha problem med myndigheterna då de är papperslösa. Houzan Ismail Mahma har berättat bl.a. följande. Haythem Dridi kom in på pizzeria-butiken där han arbetar. Denne blödde mycket kraftigt från huvudet och hade en trasig jacka. Han gav honom papper och tog fram en stol åt honom samt ringde efter en ambulans via 112. Innan ambulansen hunnit fram lämnade Haythem Dridi butiken i riktning mot Brynäs centrum. Han uppträdde hysteriskt och sa att några män attackerat honom i hans bostad, samt att han var papperslös och därför inte ville kontakta polisen. Det var mycket blod på golvet där Haythem Dridi suttit.

13 13 Charlotte Hägglund har berättat bl.a. följande. Hennes patrull mötte en ambulans som fått besked om att den blodige mannen från pizzerian fanns på en adress i närheten och följde efter. På adressen träffade hon ett flertal personer, bl.a. Haythem Dridi som var skadad i huvudet och blödde. De hade svårt att få besked om vad som hänt på grund av språkförbistringen. Någon pratade om att Haythem Dridi fallit i en trapp. Det fanns dock inte spår av det i huset. I trappan fanns bara droppar av blod och ambulanspersonalen sa att såret/snittet var alltför rak för att kunna ha uppstått genom ett fall i trappa. Semira Mohammed Hassan har berättat att hon träffat Salah Attia vid fyratiden på eftermiddagen och att denne följt med och lekt med deras gemensamme son i en park utanför hennes bostad på Öster i Gävle. Hon har uppgett att hon inte vet hur länge han stannade men att det brukar ta minst en timme då han leker med sin son. Raouf Ben Jammour har berättat bl.a. följande. Salah Attia hade bott hemma hos honom en tid. Den 9 november 2012 gick han hemifrån på morgonen. Salah Attia var då kvar i lägenheten. Hans fru fick under förmiddagen besked om att hon var gravid. Hon och Salah Attia ringde och gratulerade honom vid lunchtid. Vid fyratiden ringde han till Salah Attia och de träffades i centrala Gävle ca 16:20. Han fick då tillbaka en mobiltelefon av märket Samsung som Salah Attia lånat. Han gick sedan för att besöka sin revisor, medan Salah Attia sa att denne skulle gå och besöka sin son. Salah Attia följde inte med honom till revisorn denna dag, men hade gjort det några dagar tidigare. I centrum träffade han också Haythem Dridi och dennes bror och han hjälpte brodern köpa öl. Haythem Dridi uttalade sig hotfullt om Salah Attia. Det gällde något om en lägenhet. Han sa att det var ett problem mellan dem som de fick lösa. Salah Attia ringde på kvällen och sa att han inte skulle komma hem till honom något mer under helgen för att han skulle få vara i fred och fira med sin fru.

14 14 Åklagaren har ställt frågor kring de tre telefoner som vid husrannsakan hittats i en låda i Raouf Ben Jammours bostad tillsammans med en plånbok och id-handlingar tillhörande Salah Attia. Raouf Ben Jammour har uppgett att en Nokia och den Samsung han tagit tillbaka från Salah Attia tillhörde honom och att en Nokia med trasig display varit en gammal telefon som tillhörde Salah Attia. Åklagaren har upplyst att ett visst telefonnummer som använts under dagen den 9 november 2012 hört till ett sim-kort som suttit i en av Nokia-telefonerna. Raouf Ben Jammour har uppgett att numret är det som använts av Salah Attia och att han inte vet hur kortet hamnat i Nokiatelefonen, eftersom det varit Samsungtelefonen som Salah Attia haft den dagen fram till det att han fick tillbaka den på eftermiddagen. Han har dock tillagt att Salah Attia kommer och går som denne vill hemma hos honom. Vittnet Johan Nordqvist har inte kunnat höras vid förhandlingen. Tingsrätten har utan framgång försökt nå honom för delgivning av kallelse till förhandlingen. Under förhandlingens gång har även upprepade försök gjorts för att nå honom per telefon. Då han inte kunnat nås har på försvarets begäran uppläsning gjorts av protokoll från polisförhör som hållits per telefon med Johan Nordqvist den 20 november 2012 (infört i förundersökningsprotokollet på sid 255 ff.). Av detta har framgått bl.a. att Johan Nordqvist uppgett sig ha träffat Salah Attia ungefär kl. 16 den 9 november 2012 och att de därefter gått till hans lägenhet och stannat där och lagat mat under kvällen. Åklagaren har upplyst om att polisen gjort upprepade försök att nå Johan Nordqvist för ytterligare förhör med att denne uppgett att han inte velat medverka vid ytterligare förhör och därefter inte kunnat nås och att man inte heller kunnat utröna var han befinner sig.

15 15 Tingsrättens bedömning Det är till en början utrett att Haythem Dridi på kvällen den 9 november 2012 utsatts för mycket allvarligt våld och åsamkats svåra skador, varav skadan i huvudet varit livshotande. Utseendet på de dokumenterade skadorna överensstämmer med det uppkomstsätt Haythem Dridi berättat om. Han har berättat på ett mycket trovärdigt sätt och väl kunnat redogöra för flera specifika detaljer. Han har också framstått som uppriktig i det att han öppet redovisat när han varit osäker eller inte kommit ihåg. Han har tillfrågats om de uppgifter om alternativa förklaringar som han lämnat till olika personer (bekanta och sjukhuspersonal) kort efter händelsen. Han har förklarat detta med att han varit rädd att vad han sade skulle vidarebefordras till Salah Attia då denne ännu var på fri fot och därför väntat till polisförhören med att säga som det var. Även i polisförhören har under förundersökningen i någon mån tvetydiga eller motstridiga uppgifter förekommit. Detta har dock närmast rört sig om mindre detaljer och Haythem Dridi har då han tillfrågats om detta lämnat rimliga förklaringar till hur missförstånd kunnat uppstå i samband med tolkning eller då han hörts utan tolk. Sammantaget måste Haythem Dridis berättelse bedömas som både trovärdig och tillförlitlig. Khalil Fatnasi har under förhöret i tingsrätten framstått som uppriktig och samvetsgrann men också som tämligen ovillig att lämna uppgifter till nackdel för någon inblandad. Han har bl.a. uppgett att han förlåtit Salah Attia och att han därför önskat dra tillbaka sin anmälan och inte medverka mer. Det finns mot bakgrund av detta anledning att anta att Khalil Fatnasi förhållit sig mycket återhållsam med sina uppgifter. Han har under de inledande polisförhören lämnat en del direkt felaktiga uppgifter. Detta har han förklarat med att han varit rädd för att tala med polisen eftersom han saknat tillstånd att uppehålla sig i landet och inte vetat vad han skulle säga. Även om viss försiktighet måste iakttas angående tillförlitligheten av hans uppgifter så har han förhållit sig konsekvent angående det huvudsakliga

16 16 händelseförloppet och hans uppgifter har i stora delar vunnit stöd av Haythem Dridis berättelse. Haythem Dridis och Khalil Fatnasis berättelser vinner också visst stöd av fynd som gjorts vid brottsplatsundersökning i Haythem Dridis lägenhet, bl.a. rester av den tejp som av allt att döma använts till att binda Khalil Fatnasi, upprivet presentpapper som enligt Haythem Dridi innehållit en del av de föremål som försvunnit i samband med händelsen samt dun från en jacka som han uppgett blivit uppskuren vid händelsen. Salah Attia har redogjort för sina förehavanden under dagen den 9 november 2012 och angående detta i betydande mån fått stöd av försvarets vittnesbevisning, även om vissa motsägelser förekommit. Salah Attias uppgifter om sina förehavanden under dagen framstår i huvudsak som rimliga och har inte på några avgörande punkter ifrågasatts. Vad han gjort under dagen saknar emellertid närmare betydelse för målet då frågan är vad han gjort därefter, vid tiden för gärningen. Salah Attias uppgift om att han lämnat den telefon han använt till Raouf Ben Jammour på eftermiddagen har bekräftats av denne och kan inte anses motbevisad. Vad som anförts angående mastuppkopplingar från telefonen kring tiden för gärningen saknar därmed närmare betydelse i målet och ger ingen ledning om Salah Attias förehavanden vid tiden för gärningen. Salah Attia har själv uppgett att han vid tiden för gärningen varit tillsammans med Johan Nordqvist hemma hos denne på Nygatan och att han inte träffat några andra personer. Detta har inte kunnat kontrolleras på något annat sätt än genom förhör med Johan Nordqvist. Denne har dock inte kunnat delges eller nås för förhör, varför bevisning angående detta endast kunnat förebringas genom uppläsning av ett tämligen kortfattat polisförhör. Detta har i och för sig innehållit uppgifter som, om de vore korrekta, skulle innebära att Salah Attia inte varit med vid gärningen. Bevisvärdet av detta är dock tämligen begränsat då det vid förhandlingen helt

17 17 saknats möjlighet att ställa kontrollfrågor. Den omständigheten att Johan Nordqvist synes avsiktligen hålla sig undan medverkan i rättegången är inte heller ägnat att stärka uppgifternas trovärdighet. Vid en samlad bedömning är målsägandenas berättelser, som vinner stöd av varandra och i väsentliga delar även av övrig utredning, så trovärdiga och tillförlitliga att de ska läggas till grund för bedömningen. Salah Attias uppgift om att han vid tidpunkten varit på en annan plats är därmed helt motbevisad. Tingsrätten följande bedömning av de olika gärningarna. När det gäller olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak avseende Khalil Fatnasi har framkommit att han av flera gärningsmän bundits till händer och fötter, försetts med ögonbindel och lagts på en säng. Han har uppgett att han varit i lägenheten i ca 15 minuter och att han varit bunden på detta sätt under större delen av den tiden. Under det att han legat bunden har han tillfrågats om han ämnat ringa polisen. Detta har skett under sådana omständigheter att det inte kunnat uppfattas på något annat sätt än som ett underförstått hot om våld. Oavsett vem av gärningsmännen som gjort vad har det framgått att Salah Attia varit införstådd med och snarast drivande i vad som hänt. Han ska därmed dömas till ansvar som gärningsman. Gärningarna är att bedöma som olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak. När det gäller påståendet om försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel avseende Haythem Dridi kan konstateras att den skada Haythem Dridi åsamkats under hakan enligt hans egen utsaga kan ha uppkommit oavsiktligen. Detta genom att en annan av gärningsmännen än Salah Attia hotat honom med en kniv samtidigt som han själv krängt med kroppen. En sådan gärning skulle närmast vara att beteckna som vållande till kroppsskada, vilket inte omfattas av åtalet, och kan i vart fall inte anses omfattas av Salah Attias uppsåt.

18 18 När det däremot gäller skadan i huvudet är det utrett att Salah Attia slagit ett skarpkantat föremål som av allt att döma varit en köttyxa i huvudet på Haythem Dridi med sådan kraft att det penetrerat skallbenet. Det har visserligen framhållits att Haythem Dridis skadebild kan ha påverkats av att han efter slaget hoppat från en balkong. Detta torde dock främst gälla andra skador, så som tandskador m.m., och inte det skarpkantade sår som yxhugget orsakat. Den skada som uppstått har varit livshotande och Haythem Dridi har räddats till livet genom att han lyckats fly från platsen och snabbt hamna under vård. Det är uppenbart att fara för brottets fullbordan förelegat. Fråga är sedan om Salah Attias uppsåt. Dvs. huruvida han avsett eller i vart fall varit likgiltig inför att Haythem Dridi skulle komma att bringas om livet. Det måste därvid beaktas hur Salah Attia gått till väga och omständigheterna i övrigt kring gärningen. Slaget med köttyxan har utdelats under det att Haythem Dridi varit fasthållen av två andra personer och, som han själv beskrivit det, inte längre orkat göra motstånd. Han har också redan varit skadad och haft ett förhållandevis djupt blödande sår under hakan. Slaget har således utdelats mot en försvarslös person och inte under en pågående kamp eller annars i stundens hetta. Salah Attia har således inte varit i någon trängd situation utan haft all möjlighet att besinna sig och reflektera innan han agerade. Det slag Salah Attia utdelat har varit kraftfullt och riktats mot skallen på Haythem Dridi. Att ett slag med ett skarpt föremål som utdelas på detta sätt är livsfarligt och skulle kunna vara direkt dödande, måste rimligen stå klart för var och en. Om Salah Attia inte haft för avsikt att döda framstår det som orimligt att han skulle valt detta tillvägagångssätt. Till dessa omständigheter kommer att Salah Attia innan slaget uttalat att han skulle döda Haythem Dridi.

19 19 Om man således beaktar våldets karaktär och de omständigheter under vilka det utövats kan det inte råda någon tvekan om att Sala Attias avsikt varit att beröva Haythem Dridi livet. Han har således haft ett direkt uppsåt att döda. Han ska därmed dömas till ansvar för försök till mord. ÅTALSPUNKT 4 Salah Attia har förnekat gärningen. Haythem Dridi har berättat att egendom som han förvarat i en väska försvunnit i samband med händelserna under åtalspunkt 1-3 enligt följande. I rummet där han blev slagen hade han förvarat två nyinköpta telefoner och kläder, presenter till sin fru och kr i kontanter i en väska. Väskan var borta när han kom tillbaka till lägenheten med sin bror efter händelsen. På golvet låg utstrött presentpapper som han slagit in sin frus presenter i. Han hade öppnat väskan så sent som samma dag och då saknades inget. Salah Attia visste om att han förvarade sina pengar i bostaden eftersom han inte har tillgång till något bankkonto. Fathi Dridi har bekräftat att Haythem Dridi samlat saker i en sådan väska och att de bl.a. brukade förvara kontanter i den och att egendomen varit försvunnen då de återvände till lägenheten efter händelsen. Khalil Fatnasi har uppgett att han inte sett väskan eller sett gärningsmännen ha någon väska, men att det låtit som att gärningsmännen sökt igenom bostaden och letat efter något då han själv varit bunden och försedd med ögonbindel. Tingsrätten finner att Haythem Dridis uppgifter även i denna del är trovärdiga och kan läggas till grund för bedömningen. De har också vunnit stöd av den omständigheten att upprivet presentpapper påträffats i det rum där väskan förvarats, vilket överensstämmer med uppgift från Haythem Dridi om att väskan innehållit

20 20 presenter inslagna i sådant papper. Det har visserligen framkommit att Haythem Dridis och Fathi Dridis bostad lämnats olåst under ca en timmes tid den aktuella dagen. Det framstår dock som alltför osannolikt att någon annan än Salah Attia och hans medgärningsmän skulle ha gått in och tillgripit egendomen under denna korta tid. Det kan istället hållas för visst att det varit Salah Attia som tillsammans och i samförstånd med andra tillgripit egendomen i samband med händelserna under åtalspunkt 1-3. Han ska därmed dömas för stöld, som med hänsyn till omständigheterna är att bedöma som grov. ÅTALSPUNKT 5-6 Salah Attia har erkänt gärningarna. Erkännandet stöds av övrig utredning. Åklagarens yrkande om förverkande är lagligen grundat. Påföljd Salah Attia förekommer under två avsnitt i belastningsregistret och dömdes i augusti 2008 för ofredande till dagsböter och i oktober 2010 för narkotikabrott till fängelse en månad. Frivården har i yttrande bedömt att risken för återfall i brott ligger på en medelnivå med hänvisning till att Salah Attia röker cannabis flera gånger i månaden och inte är intresserad av behandling för detta. Någon annan påföljd än fängelse kan på grund av brottslighetens art och straffvärde inte komma i fråga. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd ska utöver brottslighetens straffvärde även beaktas det men Salah Attia förorsakas genom att han utvisas ur riket.

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

DOM 2013-03-12 Jönköping

DOM 2013-03-12 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 23 2013-03-12 Jönköping Mål nr B 372-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer