Samfällighetsföreningen Ådalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Ådalen"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen Ådalen, onsdag den 27 maj kl i kvarterslokalen. Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du ej kan närvara kan du låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud för enbart företräda en medlem. Röstning sker. Frågor du vill ta upp vid stämman skall vara sekreterare Johanna Berg, 49 F, tillhanda senast den 25 maj (23)

2 Föredragningslista 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Fastställande av resultat och balansräkning Revisorns berättelse 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 11 Debiteringslängd Framställningar från styrelsen a. Höjning samfällighetsavgift Gävle Kommun b. Snöskottning c. Underhållsplan/underhållsfond d. Stadgar 13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister 14 Styrelsens förslag till budget 15 Val av styrelse och styrelseordföranden 16 Val av styrelsesuppleanter 17 Val av revisor 18 Val av revisorssuppleanter 19 Val av kvartersombud och tillika valberedning 20 Övriga frågor 21 Delgivningssätt stämmoprotokoll 22 Mötets avslutande kaffe med dopp 2(23)

3 7. Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret Ordföranden Jessica Eriksson 67 C Kassör Charlotte Bohlin 29 H Sekreterare Johanna Berg 49 F Ledamot Daniel Holmström 29 L Ledamot Patrik Hedström 47 A Suppelanter Mikael Hellberg 51 Björn Ericsson 67 A Patrik Hamrin 69 C Kvartersombud och tillika valberedning Lars-Göran Sjöstrand, sammankallande Örjan Otterbjörk Åke Rosborg Torsten Holmgren Fredrik Wallström 49 E 37 D 71 B 47 J 47 H Revisor Mimmi Lind, Er Revision i Gävle AB, auktoriserad revisor Revisorsuppleanter Bo Andersson Allan Ädel 67 D 67 F Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsens huvudsakliga arbete har under innevarande år varit att förvalta föreningens egendom och fortsatt tillse att föreningen har en stabil ekonomi. Styrelsen har verkat för att samhörigheten och trivseln i området höjts. Under året har vi investerat cirka kr i anläggningsarbete då vi tagit bort alla gamla slipers och häckar och satt dit nya L-stöd och ny häck. Arbetet har pågått under främst oktober månad och fortsättning sker under kommande verksamhetsår då bl a all plantering ej kunnat ske under hösten. Styrelsens målsättning var att så långt det gick kunna finansiera arbetet med egna medel och hade som mål att inte uppta lån till ett högre belopp än halva investeringssumman. Något lån har ej behövt upptas till följd av att föreningen löpande under året har kunnat hålla i sina utgifter, haft en fondering avsatt till kommande investeringar samt deldebiterats kostanden för arbetet. Styrelsen har för att undvika upptagande av nya lån tillfälligt, 2015 ut, stoppat amorteringar på de befintliga lånen för att kunna uppnå målet att finansiera arbetet med egna medel. Vid verksamhetsårets början fanns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Vid verksamhetsårets slut finns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Under året har hållits en Olympiad, i regi av Mikael Hellberg 51 C, för barnen med grenar som kasta sopskaft, längdhopp, löpning mm och ca 20 barn deltog. Till följd av svagt intresse blev det inget knytkalas på kvällen. 3(23)

4 En loppis anordnades under våren, i regi av Christian Gustafsson 51 E, och det var cirka 15 bord som fanns uppställda. För andra året på raken spolades det en is vid pulkabacken och i år hann barnen med att åka mycket jämfört med förra året. Styrelsen tackar alla som varit med och skottat av banan inför spolning samt de som spolat isen så att den blev åkbar. I december månad hölls adventsfika i kvarterslokalen och barnen fick chansen, under Åsa Holmgren 47 J:s regi, att göra eget julpynt till den gran vi ställde upp. Under året har Gävle Kommun sagt upp hyresavtalet för kvarterslokalen vilket innebär att den från nästkommande verksamhetsår kommer uthyras till barnkalas, övernattningar för långväga släktingar till medlemmar mm. Styrelsen har framtagit ett hyreskontrakt som skall användas och vi ber alla medlemmar visa varandra respekt vid kommande uthyrningar. Avslutningsvis vill styrelsen påminna om att Vi kör in på området, I KRYPFART, så sällan vi kan Vi sopsortera fortfarande och ju mer vi hjälps åt, desto billigare blir avgiften Använd inte snålspolande knappen på toaletten Spola ej ner matfett i avloppet Alla ombeds komma ut och hjälpa till vid städdagar kan man inte just då, kolla om du kan göra något vid ett annat tillfälle För verksamhetsåret visas ett överskott om kr. Styrelsen föreslår att kr av dessa avsätts till underhållsfondering. Resterande medel kvarstår för att bygga likviditet. Styrelsen för Samfällighetsföreningen Ådalen Gävle Jessica Eriksson, ordföranden Charlott Bohlin, kassör Johanna Berg, sekreterare Patrik Hedström, ledamot Daniel Holmström, ledamot 4(23)

5 7. Balans och resultaträkning 5(23)

6 6(23)

7 7(23)

8 8(23)

9 9(23)

10 7. Revisorns berättelse 10(23)

11 11(23)

12 11. Debiteringslängd Samfällighet Ådalen utdebitering per innevarande bokföringsår betalas förskottsvis månatligen med nedanstående belopp solidariskt betalningsansvar föreligger i hushåll där fler än en person står för lagfarten Utdebitering/månad 1300:-/månad april till juni, 1350:-(/månad juli - mars Adress Fastighetsbeteckning Lagfaren ägare 1 Lagfaren ägare 2 Årlig debitering 29 A Gävle Åsbyggeby 21:46 Mattias Forsen :- 29 B Gävle Åsbyggeby 21:45 Jan Nordström Kristina Nordström :- 29 C Gävle Åsbyggeby 21:44 Yavuz Tasci Sevim Tasci :- 29 D Gävle Åsbyggeby 21:43 Mattias Helmersson :- 29 E Gävle Åsbyggeby 21:42 Anna Hillman :- 29 F Gävle Åsbyggeby 21:41 Kerstin Persson Tommy Persson :- 29 G Gävle Åsbyggeby 21:40 My Östh Jonas Blomkvist :- 29 H Gävle Åsbyggeby 21:39 Benka Bohlin Charlotte Bohlin :- 29 J Gävle Åsbyggeby 21:38 Siv Pettersson :- 29 K Gävle Åsbyggeby 21:37 Magnus Närthén :- 29 L Gävle Åsbyggeby 21:36 Daniel Holmström Lise-lott Holmström :- 31 A Gävle Åsbyggeby 21:79 Maria Bjurman :- 31 B Gävle Åsbyggeby 21:78 Gunlis Strand Kalle Lång :- 31 C Gävle Åsbyggeby 21:77 Karin Kärnebro :- 35 A Gävle Åsbyggeby 21:83 Mikael Persson Johanna Hallin :- 35 B Gävle Åsbyggeby 21:86 Barbro Feldt Andersson :- 37 A Gävle Åsbyggeby 21:90 Jessica Zetterholm :- 37 B Gävle Åsbyggeby 21:89 Solveig Isaksson :- 37 C Gävle Åsbyggeby 21:88 Malin Strömbergsson Martin Strömbergsson :- 37 D Gävle Åsbyggeby 21:87 Örjan Otterbjörk Mona Otterbjörk :- 39 A Gävle Åsbyggeby 21:75 Peter Karlsson Bonita Karlsson :- 39 B Gävle Åsbyggeby 21:76 Göran Söderberg Evelina Jansson :- 41 A Gävle Åsbyggeby 21:72 Tobias Morell :- 41 B Gävle Åsbyggeby 21:73 Sophie Nordkvist :- 41 C Gävle Åsbyggeby 21:74 Thomas Eriksson Liselotte Melin :- 45 A Gävle Åsbyggeby 21:69 Majken Sigvardsson :- 45 B Gävle Åsbyggeby 21:70 Linda olsson John :- 45 C Gävle Åsbyggeby 21:71 Philip Lee Maria Lee :- 47 A Gävle Åsbyggeby 21:27 Catharina Åsberg :- 47 B Gävle Åsbyggeby 21:28 Cecilia Grönberg Östh :- 47 C Gävle Åsbyggeby 21:29 Elin Nellfors Johan Eriksson :- 47 D Gävle Åsbyggeby 21:30 Siv Eklöf :- 47 E Gävle Åsbyggeby 21:31 Christer Edorsson Kristina Edorssson :- 47 F Gävle Åsbyggeby 21:32 Patrik Eldebrandt :- 47 G Gävle Åsbyggeby 21:33 Lousie Lind Ragnar Lind :- 47 H Gävle Åsbyggeby 21:34 Maria Wallström Fredrik Wallström :- 47 J Gävle Åsbyggeby 21:35 Torsten Holmgren Åsa Forssberg :- 49 A Gävle Åsbyggeby 21:19 Göran Hellström Anitha Andersson :- 49 B Gävle Åsbyggeby 21:20 Svante Hultman Diana Hedin :- 49 C Gävle Åsbyggeby 21:21 Gerth Stefan Vestholm :- 12(23)

13 49 D Gävle Åsbyggeby 21:22 Magnus Hjelmer Malin Sjögren :- 49 E Gävle Åsbyggeby 21:23 Ann-Louise Sjöstrand Lars Sjöstrand :- 49 F Gävle Åsbyggeby 21:24 Patrik Berg Johanna Berg :- 49 G Gävle Åsbyggeby 21:25 Gärd Holmgren :- 49 H Gävle Åsbyggeby 21:26 Astrid Viola Erikssons DB :- 51 A Gävle Åsbyggeby 21:12 Maria Roslund Kristofer Roslund :- 51 B Gävle Åsbyggeby 21:13 Hans Lövgren Lena Nordström :- 51 C Gävle Åsbyggeby 21:14 Therese Bergh Mikael Hellberg :- 51 D Gävle Åsbyggeby 21:15 Sandra Persson Tommy Wigh :- 51 E Gävle Åsbyggeby 21:16 Christian Gustafsson Lena Grönman :- 51 F Gävle Åsbyggeby 21:17 Sören Thorell Birgitta Lind :- 51 G Gävle Åsbyggeby 21:18 Anette Gustafsson :- 53 A Gävle Åsbyggeby 21:59 Madelene Hellman :- 53 B Gävle Åsbyggeby 21:58 Ingrid Berg :- 53 C Gävle Åsbyggeby 21:57 Susanne Thysell Uffe Larsson :- 55 A Gävle Åsbyggeby 21:67 Larseric Skalk Britt-Marie Lundberg :- 55 B Gävle Åsbyggeby 21:68 Hans Drougge :- 57 Gävle Åsbyggeby 21:91 Vidar Höglund Ing-Marie Sjöberg :- 59 A Gävle Åsbyggeby 21:66 Niklas Rydén :- 59 B Gävle Åsbyggeby 21:65 Lars Lundin Lena Lundin :- 61 A Gävle Åsbyggeby 21:63 Lise-Lotte Ellfors :- 61 B Gävle Åsbyggeby 21:64 Lisa Wikman :- 63 A Gävle Åsbyggeby 21:60 Ann-Cathrin Larsson Kenneth Molén :- 63 B Gävle Åsbyggeby 21:61 Bo Carlsson :- 63 C Gävle Åsbyggeby 21:62 Inge Wahlström Carina Wahlström :- 67 A Gävle Åsbyggeby 21:11 Björn Ericsson Anna Ericsson :- 67 B Gävle Åsbyggeby 21:10 Ingvar Fredriksson Siv Fredriksson :- 67 C Gävle Åsbyggeby 21.9 Jonas Eriksson Jessica Eriksson :- 67 D Gävle Åsbyggeby 21:8 Bosse Andersson :- 67 E Gävle Åsbyggeby 21:7 Carina Lövgren Jörgen Lindberg :- 67 F Gävle Åsbyggeby 21:6 Allan Ädel Märta Ädel :- 67 G Gävle Åsbyggeby 21:5 Anette Reiman :- 67 H Gävle Åsbyggeby 21:4 Marianne Pettersson Leif Pettersson :- 67 J Gävle Åsbyggeby 21:3 Agneta Wahlman :- 69 A Gävle Åsbyggeby 21:51 Kent Börjel Birgitta Börjel :- 69 B Gävle Åsbyggeby 21:50 Rolf Åberg Ulla-Britt Åberg :- 69 C Gävle Åsbyggeby 21:49 Patrik Hamrin :- 71 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Thomas Andersson Malin Bång :- 71 B Gävle Åsbyggeby 21:52 Harriet Rosberg Åke Rosborg :- 73 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Karl Olof Svante Lindström :- 73 B Gävle Åsbyggeby 21:55 Ove Lundahl Eva Lundahl :- 73 C Gävle Åsbyggeby 21:54 Elisabet Söderback Georg Söderback :- 75 A Gävle Åsbyggeby 21:48 Arne André Anette André :- 75 B Gävle Åsbyggeby 21:47 Ann-Charlotte Aspholm Niklas Aspholm :- Total summa utdebitering per år :- 13(23)

14 12 Framställningar från styrelsen Höjning samfällighetsavgiften Till följd av införande av ComHem kommer samfällighetsavgiften höjas med 50 kr/månad från och med 1 juli För denna höjning behövs ingen röstning då styrelsen har mandat via tidigare årsmöte att höja med denna summa. Gävle Kommun betalar även Samfällighetsavgift för Durovägen 33 A-E. Deras avgift har tidigare varit 975 kr/månad och de betalar ej för ComHem då de inte har den tjänsten. ComHem kostar 292 kr/hushåll och deras avgift skall således, från 1/7, vara kr/månad. Styrelsen föreslår att årsstämman röstar ja till att höja samföllighetsavgiften för Gävle Kommun. Snöskottning Gävle Kommun utger förutom samfällighetsavgift även en extra avgift för snöskottning av innergården på Närbogården. Tidigare har det höftats vilket belopp som skall faktureras. Styrelsen föreslår att det fortsättningsvis faktureras 20 % av den totala kostanden varje verksamhetsår för snöröjning. Underhållsplan En samfällighetsförening måste ha en underhållsplan samt avsätta medel för investeringar enligt underhållsplanen. Reglerna om detta infördes i lag 1990 och från verksamhetsåret 1991/92 skulle en sådan plan ha upprättats. Styrelsen har under verksamhetsåret framarbetat en underhållsplan vilken biläggs. Styrelsen föreslår att årsstämman antar planen samt att föreningen varje verksamhetsår avsätter minst kr till kommande investeringar. Stadgeändringar Stadgarna är i behov av revision då vi redan 1990 skulle infört bestämmelser om underhållsplanen. Vidare måste införas hur allmän information skall delges medlemmar på lämpligt sätt. Styrelsen föreslår att stämman antar de reviderade stadgarna med införande om underhållsplan samt minsta avsättning till denna samt införande om hur kommunikationen skall ske till medlemmarna. 14(23)

15 13. Arvoden Samfälligheten Ådalen verksamhetsår 2014/2015 Styrlesepost Namn Brutto Avdrag skatt Netto Sociala avgifter Ordföranden Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Summa Styrelsen Övriga arvoden Kvartersombud Summa kvartersombud Gräsklippning Summa gräsklippning Bokföring Summa bokföring Total summa arvoden (23)

16 14. Budget 2015/2016 Samfällighetsföreningen Ådalen INTÄKTER Medlemsavgifter och hyror Övriga intäkter TOTALA INTÄKTER KOSTNADER El Vatten Sophämtning Avlopp Kvartersgården Underhåll området Snöröjning Släpvagn 600 Städdagar och aktiviteter Anticimex Arvoden Försäkringar Månadsavgifter Comhem Redovisningstjänster Bank relaterade kst / Lån Avskrivningar Övriga kostnader TOTALA KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT (23)

17 Appendix 1. Stadgar Stadgar för Ådalens samfällighetsförening, , enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Gävle, Gävleborgs län Reviderade och antagna den 27 maj I lagen om förvaltning om samfälligheter, nedan kallad SFL, finns tvingande regler och vad stadgarna skall innehålla samt hur föreningsförvaltningen skall utföras. 1 Firma Föreningens firma är Ådalens samfällighetsförening 2 Samfällighet Föreningen förvaltar anläggningsamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut , lantmäteriförrättning Xk1 FB 119/74. 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet förvaltningen bestämts om dess ändamål. 4 Medlem 1 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 Styrelsens säte och sammansättning 2 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gävle Kommun, Gävleborgslän. Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter samt 3 suppleanter 6 Val av styrelse 3 1 Med delägarfastighet avses fastighet som har en del i en samfällighet och med delägare avses den som äger fastigheten. Den som innehar en fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon fysisk person anses i SFL:s tillämpning vara delägare. 2 Styrelsen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte där medlemmarnas fastigheter ligger. Styrelseledamot måste vara myndig, men behöver ej vara medlem. 3 När det finns skäl kan länsstyrelsen förordna om fler ledamöter än vad som finns angivet i stadgarna. Ledamot kan skiljas från sitt uppdrag genom stämmobeslut, före utgången av mandatperioden. Om ledamots uppdrag upphört eller om ledamot ej är tillgänglig får Länsstyrelsen förordna om syssloman som tar ledamots ställe. 17(23)

18 Styrelsen väljs vid föreningsstämman. Mandattiden för ledamot är tiden fram till den andra ordinarie stämman därefter, vanligen 2 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrig konstituerar styrelsen sig själv. Förtydligande gällande mandatperioder. Ordförandens mandatperiod är ett år För övriga ledamöter är mandatperiod två år. För suppleanter är mandatperiod två år. 7 Kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöter till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om sammanträde, förekommande ärenden. föredragningslista. Kallelse kan ske genom att ny tid för sammanträde anges i det tidigare protokollet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden vilken har att omedelbart kalla suppleant i frånvarande ledamots ställe. Som adgjungderad skall kvartersombud tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Suppleant som ej träder i frånvarande ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt. Detsamma gäller för kvartersombud. 8 Styrelsen beslutförhet samt förande av protokoll 4 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredje delar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Finns ingen ledamot att tillgå får sysslomannen företräda föreningen som styrelse. Styrelsen får utse särskild firmatecknare om inte annat anges i stadgarna. 4 Med ledamot avses, då detta krävs, tjänstgörande suppleant 18(23)

19 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. Protokollet skall ha kommit ledamöter samt övriga adjungerade tillhanda senast 7 dagar innan nästkommande möte. 9 Styrelsens förvaltning 5 Styrelsen skall 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, sk debiteringslängd 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 10 Revision 6 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor samt 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:e mars. 12 Underhållsfond och underhållsplan Till föreningens underhåll har tidigare och skall i framtiden avsättas minst kronor årligen. Medlen skall fördelas i % mellan de olika underhållsobjekten. Medlen skall fonderas enhetligt, dock skall särredovisning av uttagen ske bokföringsmässigt. Styrelsen äger rätt att utan utlysande av extra stämma, utifrån de förbättringar som behövs, nyttja avsättningarna i sin helhet till ett särskilt objekt om så är nödvändigt. Underhållsplanen skall revideras löpande två ggr per år vid föreningens gemensamma städdagar. 5 Styrelseledamot får ej ta befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse och som strider mot föreningens stadgar. Styrelsen samt utsedd firmatecknare får företräda föreningen mot tredje man. 6 Avser räkenskapsåret. Räkenskapsår behöver ej överensstämma med ledamöters mandattid. Av jävsregler följer att till revisor icke får väljas en person som varit ledamot under det räkenskapsår som skall granska. 19(23)

20 13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas snarast efter räkenskapsperiodens slut dock 30 maj efterföljande verksamhetsår på tid och plats styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinariestämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 14 Kallelse till föreningsstämma Kallelse skall ske senast 14 dagar före föreningsstämman. Kallelse skall ske skriftligt och vara utfärdad av styrelsen. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden skriftligen kommer till medlemmarnas kännedom. 15 Medlems motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Medlemmars motioner görs tillgängliga för övriga medlemmar i tillsammans med övriga handlingar enligt Dagordning vid ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare, tillika rösträknare 20(23)

21 4 styrelsens- och revisorns berättelse 5 ansvarsfrihet för styrelsen 6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 7 ersättning till styrelsen och revisorn 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9 val av styrelse, styrelseordförande 10 val av revisor och suppleant 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott till annat än underhållsfondering skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 18 Föreningsstämmobeslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 lag om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständligheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstetalet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 19 Protokollsjustering och tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna via utskick. Medlem vilken inte har tillgång till utskick i enlighet med 20 skall meddela så senast i samband med föreningsstämman för expediering av protokoll på annat sätt. 20 Utskick till medlemmar Med utskick per post jämställs distribution via e-post, förutsatt att vederbörande medlem anmält sin e-postadress till styrelsen och därmed godkänt förfaringssättet. För allmän information är det tillräckligt med publicering på samfällighetens internetsida alternativt via anslag på anslagstavlorna vid respektive soprum. 21(23)

22 Dessa stadgar har antagits och reviderats vid föreningsstämma enligt datum på första sidan. Vid årsstämma 27 maj 2015 sittande ordförande, sekreterare samt justerare Ordföranden Sekreterare Justerare Justerare 22(23)

23 Appendix 2. Underhållsplan Se bifogade dokument 23(23)

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer