Samfällighetsföreningen Ådalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Ådalen"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen Ådalen, onsdag den 27 maj kl i kvarterslokalen. Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du ej kan närvara kan du låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud för enbart företräda en medlem. Röstning sker. Frågor du vill ta upp vid stämman skall vara sekreterare Johanna Berg, 49 F, tillhanda senast den 25 maj (23)

2 Föredragningslista 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Fastställande av resultat och balansräkning Revisorns berättelse 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 11 Debiteringslängd Framställningar från styrelsen a. Höjning samfällighetsavgift Gävle Kommun b. Snöskottning c. Underhållsplan/underhållsfond d. Stadgar 13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister 14 Styrelsens förslag till budget 15 Val av styrelse och styrelseordföranden 16 Val av styrelsesuppleanter 17 Val av revisor 18 Val av revisorssuppleanter 19 Val av kvartersombud och tillika valberedning 20 Övriga frågor 21 Delgivningssätt stämmoprotokoll 22 Mötets avslutande kaffe med dopp 2(23)

3 7. Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret Ordföranden Jessica Eriksson 67 C Kassör Charlotte Bohlin 29 H Sekreterare Johanna Berg 49 F Ledamot Daniel Holmström 29 L Ledamot Patrik Hedström 47 A Suppelanter Mikael Hellberg 51 Björn Ericsson 67 A Patrik Hamrin 69 C Kvartersombud och tillika valberedning Lars-Göran Sjöstrand, sammankallande Örjan Otterbjörk Åke Rosborg Torsten Holmgren Fredrik Wallström 49 E 37 D 71 B 47 J 47 H Revisor Mimmi Lind, Er Revision i Gävle AB, auktoriserad revisor Revisorsuppleanter Bo Andersson Allan Ädel 67 D 67 F Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsens huvudsakliga arbete har under innevarande år varit att förvalta föreningens egendom och fortsatt tillse att föreningen har en stabil ekonomi. Styrelsen har verkat för att samhörigheten och trivseln i området höjts. Under året har vi investerat cirka kr i anläggningsarbete då vi tagit bort alla gamla slipers och häckar och satt dit nya L-stöd och ny häck. Arbetet har pågått under främst oktober månad och fortsättning sker under kommande verksamhetsår då bl a all plantering ej kunnat ske under hösten. Styrelsens målsättning var att så långt det gick kunna finansiera arbetet med egna medel och hade som mål att inte uppta lån till ett högre belopp än halva investeringssumman. Något lån har ej behövt upptas till följd av att föreningen löpande under året har kunnat hålla i sina utgifter, haft en fondering avsatt till kommande investeringar samt deldebiterats kostanden för arbetet. Styrelsen har för att undvika upptagande av nya lån tillfälligt, 2015 ut, stoppat amorteringar på de befintliga lånen för att kunna uppnå målet att finansiera arbetet med egna medel. Vid verksamhetsårets början fanns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Vid verksamhetsårets slut finns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Under året har hållits en Olympiad, i regi av Mikael Hellberg 51 C, för barnen med grenar som kasta sopskaft, längdhopp, löpning mm och ca 20 barn deltog. Till följd av svagt intresse blev det inget knytkalas på kvällen. 3(23)

4 En loppis anordnades under våren, i regi av Christian Gustafsson 51 E, och det var cirka 15 bord som fanns uppställda. För andra året på raken spolades det en is vid pulkabacken och i år hann barnen med att åka mycket jämfört med förra året. Styrelsen tackar alla som varit med och skottat av banan inför spolning samt de som spolat isen så att den blev åkbar. I december månad hölls adventsfika i kvarterslokalen och barnen fick chansen, under Åsa Holmgren 47 J:s regi, att göra eget julpynt till den gran vi ställde upp. Under året har Gävle Kommun sagt upp hyresavtalet för kvarterslokalen vilket innebär att den från nästkommande verksamhetsår kommer uthyras till barnkalas, övernattningar för långväga släktingar till medlemmar mm. Styrelsen har framtagit ett hyreskontrakt som skall användas och vi ber alla medlemmar visa varandra respekt vid kommande uthyrningar. Avslutningsvis vill styrelsen påminna om att Vi kör in på området, I KRYPFART, så sällan vi kan Vi sopsortera fortfarande och ju mer vi hjälps åt, desto billigare blir avgiften Använd inte snålspolande knappen på toaletten Spola ej ner matfett i avloppet Alla ombeds komma ut och hjälpa till vid städdagar kan man inte just då, kolla om du kan göra något vid ett annat tillfälle För verksamhetsåret visas ett överskott om kr. Styrelsen föreslår att kr av dessa avsätts till underhållsfondering. Resterande medel kvarstår för att bygga likviditet. Styrelsen för Samfällighetsföreningen Ådalen Gävle Jessica Eriksson, ordföranden Charlott Bohlin, kassör Johanna Berg, sekreterare Patrik Hedström, ledamot Daniel Holmström, ledamot 4(23)

5 7. Balans och resultaträkning 5(23)

6 6(23)

7 7(23)

8 8(23)

9 9(23)

10 7. Revisorns berättelse 10(23)

11 11(23)

12 11. Debiteringslängd Samfällighet Ådalen utdebitering per innevarande bokföringsår betalas förskottsvis månatligen med nedanstående belopp solidariskt betalningsansvar föreligger i hushåll där fler än en person står för lagfarten Utdebitering/månad 1300:-/månad april till juni, 1350:-(/månad juli - mars Adress Fastighetsbeteckning Lagfaren ägare 1 Lagfaren ägare 2 Årlig debitering 29 A Gävle Åsbyggeby 21:46 Mattias Forsen :- 29 B Gävle Åsbyggeby 21:45 Jan Nordström Kristina Nordström :- 29 C Gävle Åsbyggeby 21:44 Yavuz Tasci Sevim Tasci :- 29 D Gävle Åsbyggeby 21:43 Mattias Helmersson :- 29 E Gävle Åsbyggeby 21:42 Anna Hillman :- 29 F Gävle Åsbyggeby 21:41 Kerstin Persson Tommy Persson :- 29 G Gävle Åsbyggeby 21:40 My Östh Jonas Blomkvist :- 29 H Gävle Åsbyggeby 21:39 Benka Bohlin Charlotte Bohlin :- 29 J Gävle Åsbyggeby 21:38 Siv Pettersson :- 29 K Gävle Åsbyggeby 21:37 Magnus Närthén :- 29 L Gävle Åsbyggeby 21:36 Daniel Holmström Lise-lott Holmström :- 31 A Gävle Åsbyggeby 21:79 Maria Bjurman :- 31 B Gävle Åsbyggeby 21:78 Gunlis Strand Kalle Lång :- 31 C Gävle Åsbyggeby 21:77 Karin Kärnebro :- 35 A Gävle Åsbyggeby 21:83 Mikael Persson Johanna Hallin :- 35 B Gävle Åsbyggeby 21:86 Barbro Feldt Andersson :- 37 A Gävle Åsbyggeby 21:90 Jessica Zetterholm :- 37 B Gävle Åsbyggeby 21:89 Solveig Isaksson :- 37 C Gävle Åsbyggeby 21:88 Malin Strömbergsson Martin Strömbergsson :- 37 D Gävle Åsbyggeby 21:87 Örjan Otterbjörk Mona Otterbjörk :- 39 A Gävle Åsbyggeby 21:75 Peter Karlsson Bonita Karlsson :- 39 B Gävle Åsbyggeby 21:76 Göran Söderberg Evelina Jansson :- 41 A Gävle Åsbyggeby 21:72 Tobias Morell :- 41 B Gävle Åsbyggeby 21:73 Sophie Nordkvist :- 41 C Gävle Åsbyggeby 21:74 Thomas Eriksson Liselotte Melin :- 45 A Gävle Åsbyggeby 21:69 Majken Sigvardsson :- 45 B Gävle Åsbyggeby 21:70 Linda olsson John :- 45 C Gävle Åsbyggeby 21:71 Philip Lee Maria Lee :- 47 A Gävle Åsbyggeby 21:27 Catharina Åsberg :- 47 B Gävle Åsbyggeby 21:28 Cecilia Grönberg Östh :- 47 C Gävle Åsbyggeby 21:29 Elin Nellfors Johan Eriksson :- 47 D Gävle Åsbyggeby 21:30 Siv Eklöf :- 47 E Gävle Åsbyggeby 21:31 Christer Edorsson Kristina Edorssson :- 47 F Gävle Åsbyggeby 21:32 Patrik Eldebrandt :- 47 G Gävle Åsbyggeby 21:33 Lousie Lind Ragnar Lind :- 47 H Gävle Åsbyggeby 21:34 Maria Wallström Fredrik Wallström :- 47 J Gävle Åsbyggeby 21:35 Torsten Holmgren Åsa Forssberg :- 49 A Gävle Åsbyggeby 21:19 Göran Hellström Anitha Andersson :- 49 B Gävle Åsbyggeby 21:20 Svante Hultman Diana Hedin :- 49 C Gävle Åsbyggeby 21:21 Gerth Stefan Vestholm :- 12(23)

13 49 D Gävle Åsbyggeby 21:22 Magnus Hjelmer Malin Sjögren :- 49 E Gävle Åsbyggeby 21:23 Ann-Louise Sjöstrand Lars Sjöstrand :- 49 F Gävle Åsbyggeby 21:24 Patrik Berg Johanna Berg :- 49 G Gävle Åsbyggeby 21:25 Gärd Holmgren :- 49 H Gävle Åsbyggeby 21:26 Astrid Viola Erikssons DB :- 51 A Gävle Åsbyggeby 21:12 Maria Roslund Kristofer Roslund :- 51 B Gävle Åsbyggeby 21:13 Hans Lövgren Lena Nordström :- 51 C Gävle Åsbyggeby 21:14 Therese Bergh Mikael Hellberg :- 51 D Gävle Åsbyggeby 21:15 Sandra Persson Tommy Wigh :- 51 E Gävle Åsbyggeby 21:16 Christian Gustafsson Lena Grönman :- 51 F Gävle Åsbyggeby 21:17 Sören Thorell Birgitta Lind :- 51 G Gävle Åsbyggeby 21:18 Anette Gustafsson :- 53 A Gävle Åsbyggeby 21:59 Madelene Hellman :- 53 B Gävle Åsbyggeby 21:58 Ingrid Berg :- 53 C Gävle Åsbyggeby 21:57 Susanne Thysell Uffe Larsson :- 55 A Gävle Åsbyggeby 21:67 Larseric Skalk Britt-Marie Lundberg :- 55 B Gävle Åsbyggeby 21:68 Hans Drougge :- 57 Gävle Åsbyggeby 21:91 Vidar Höglund Ing-Marie Sjöberg :- 59 A Gävle Åsbyggeby 21:66 Niklas Rydén :- 59 B Gävle Åsbyggeby 21:65 Lars Lundin Lena Lundin :- 61 A Gävle Åsbyggeby 21:63 Lise-Lotte Ellfors :- 61 B Gävle Åsbyggeby 21:64 Lisa Wikman :- 63 A Gävle Åsbyggeby 21:60 Ann-Cathrin Larsson Kenneth Molén :- 63 B Gävle Åsbyggeby 21:61 Bo Carlsson :- 63 C Gävle Åsbyggeby 21:62 Inge Wahlström Carina Wahlström :- 67 A Gävle Åsbyggeby 21:11 Björn Ericsson Anna Ericsson :- 67 B Gävle Åsbyggeby 21:10 Ingvar Fredriksson Siv Fredriksson :- 67 C Gävle Åsbyggeby 21.9 Jonas Eriksson Jessica Eriksson :- 67 D Gävle Åsbyggeby 21:8 Bosse Andersson :- 67 E Gävle Åsbyggeby 21:7 Carina Lövgren Jörgen Lindberg :- 67 F Gävle Åsbyggeby 21:6 Allan Ädel Märta Ädel :- 67 G Gävle Åsbyggeby 21:5 Anette Reiman :- 67 H Gävle Åsbyggeby 21:4 Marianne Pettersson Leif Pettersson :- 67 J Gävle Åsbyggeby 21:3 Agneta Wahlman :- 69 A Gävle Åsbyggeby 21:51 Kent Börjel Birgitta Börjel :- 69 B Gävle Åsbyggeby 21:50 Rolf Åberg Ulla-Britt Åberg :- 69 C Gävle Åsbyggeby 21:49 Patrik Hamrin :- 71 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Thomas Andersson Malin Bång :- 71 B Gävle Åsbyggeby 21:52 Harriet Rosberg Åke Rosborg :- 73 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Karl Olof Svante Lindström :- 73 B Gävle Åsbyggeby 21:55 Ove Lundahl Eva Lundahl :- 73 C Gävle Åsbyggeby 21:54 Elisabet Söderback Georg Söderback :- 75 A Gävle Åsbyggeby 21:48 Arne André Anette André :- 75 B Gävle Åsbyggeby 21:47 Ann-Charlotte Aspholm Niklas Aspholm :- Total summa utdebitering per år :- 13(23)

14 12 Framställningar från styrelsen Höjning samfällighetsavgiften Till följd av införande av ComHem kommer samfällighetsavgiften höjas med 50 kr/månad från och med 1 juli För denna höjning behövs ingen röstning då styrelsen har mandat via tidigare årsmöte att höja med denna summa. Gävle Kommun betalar även Samfällighetsavgift för Durovägen 33 A-E. Deras avgift har tidigare varit 975 kr/månad och de betalar ej för ComHem då de inte har den tjänsten. ComHem kostar 292 kr/hushåll och deras avgift skall således, från 1/7, vara kr/månad. Styrelsen föreslår att årsstämman röstar ja till att höja samföllighetsavgiften för Gävle Kommun. Snöskottning Gävle Kommun utger förutom samfällighetsavgift även en extra avgift för snöskottning av innergården på Närbogården. Tidigare har det höftats vilket belopp som skall faktureras. Styrelsen föreslår att det fortsättningsvis faktureras 20 % av den totala kostanden varje verksamhetsår för snöröjning. Underhållsplan En samfällighetsförening måste ha en underhållsplan samt avsätta medel för investeringar enligt underhållsplanen. Reglerna om detta infördes i lag 1990 och från verksamhetsåret 1991/92 skulle en sådan plan ha upprättats. Styrelsen har under verksamhetsåret framarbetat en underhållsplan vilken biläggs. Styrelsen föreslår att årsstämman antar planen samt att föreningen varje verksamhetsår avsätter minst kr till kommande investeringar. Stadgeändringar Stadgarna är i behov av revision då vi redan 1990 skulle infört bestämmelser om underhållsplanen. Vidare måste införas hur allmän information skall delges medlemmar på lämpligt sätt. Styrelsen föreslår att stämman antar de reviderade stadgarna med införande om underhållsplan samt minsta avsättning till denna samt införande om hur kommunikationen skall ske till medlemmarna. 14(23)

15 13. Arvoden Samfälligheten Ådalen verksamhetsår 2014/2015 Styrlesepost Namn Brutto Avdrag skatt Netto Sociala avgifter Ordföranden Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Summa Styrelsen Övriga arvoden Kvartersombud Summa kvartersombud Gräsklippning Summa gräsklippning Bokföring Summa bokföring Total summa arvoden (23)

16 14. Budget 2015/2016 Samfällighetsföreningen Ådalen INTÄKTER Medlemsavgifter och hyror Övriga intäkter TOTALA INTÄKTER KOSTNADER El Vatten Sophämtning Avlopp Kvartersgården Underhåll området Snöröjning Släpvagn 600 Städdagar och aktiviteter Anticimex Arvoden Försäkringar Månadsavgifter Comhem Redovisningstjänster Bank relaterade kst / Lån Avskrivningar Övriga kostnader TOTALA KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT (23)

17 Appendix 1. Stadgar Stadgar för Ådalens samfällighetsförening, , enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Gävle, Gävleborgs län Reviderade och antagna den 27 maj I lagen om förvaltning om samfälligheter, nedan kallad SFL, finns tvingande regler och vad stadgarna skall innehålla samt hur föreningsförvaltningen skall utföras. 1 Firma Föreningens firma är Ådalens samfällighetsförening 2 Samfällighet Föreningen förvaltar anläggningsamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut , lantmäteriförrättning Xk1 FB 119/74. 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet förvaltningen bestämts om dess ändamål. 4 Medlem 1 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 Styrelsens säte och sammansättning 2 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gävle Kommun, Gävleborgslän. Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter samt 3 suppleanter 6 Val av styrelse 3 1 Med delägarfastighet avses fastighet som har en del i en samfällighet och med delägare avses den som äger fastigheten. Den som innehar en fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon fysisk person anses i SFL:s tillämpning vara delägare. 2 Styrelsen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte där medlemmarnas fastigheter ligger. Styrelseledamot måste vara myndig, men behöver ej vara medlem. 3 När det finns skäl kan länsstyrelsen förordna om fler ledamöter än vad som finns angivet i stadgarna. Ledamot kan skiljas från sitt uppdrag genom stämmobeslut, före utgången av mandatperioden. Om ledamots uppdrag upphört eller om ledamot ej är tillgänglig får Länsstyrelsen förordna om syssloman som tar ledamots ställe. 17(23)

18 Styrelsen väljs vid föreningsstämman. Mandattiden för ledamot är tiden fram till den andra ordinarie stämman därefter, vanligen 2 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrig konstituerar styrelsen sig själv. Förtydligande gällande mandatperioder. Ordförandens mandatperiod är ett år För övriga ledamöter är mandatperiod två år. För suppleanter är mandatperiod två år. 7 Kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöter till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om sammanträde, förekommande ärenden. föredragningslista. Kallelse kan ske genom att ny tid för sammanträde anges i det tidigare protokollet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden vilken har att omedelbart kalla suppleant i frånvarande ledamots ställe. Som adgjungderad skall kvartersombud tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Suppleant som ej träder i frånvarande ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt. Detsamma gäller för kvartersombud. 8 Styrelsen beslutförhet samt förande av protokoll 4 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredje delar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Finns ingen ledamot att tillgå får sysslomannen företräda föreningen som styrelse. Styrelsen får utse särskild firmatecknare om inte annat anges i stadgarna. 4 Med ledamot avses, då detta krävs, tjänstgörande suppleant 18(23)

19 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. Protokollet skall ha kommit ledamöter samt övriga adjungerade tillhanda senast 7 dagar innan nästkommande möte. 9 Styrelsens förvaltning 5 Styrelsen skall 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, sk debiteringslängd 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 10 Revision 6 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor samt 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:e mars. 12 Underhållsfond och underhållsplan Till föreningens underhåll har tidigare och skall i framtiden avsättas minst kronor årligen. Medlen skall fördelas i % mellan de olika underhållsobjekten. Medlen skall fonderas enhetligt, dock skall särredovisning av uttagen ske bokföringsmässigt. Styrelsen äger rätt att utan utlysande av extra stämma, utifrån de förbättringar som behövs, nyttja avsättningarna i sin helhet till ett särskilt objekt om så är nödvändigt. Underhållsplanen skall revideras löpande två ggr per år vid föreningens gemensamma städdagar. 5 Styrelseledamot får ej ta befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse och som strider mot föreningens stadgar. Styrelsen samt utsedd firmatecknare får företräda föreningen mot tredje man. 6 Avser räkenskapsåret. Räkenskapsår behöver ej överensstämma med ledamöters mandattid. Av jävsregler följer att till revisor icke får väljas en person som varit ledamot under det räkenskapsår som skall granska. 19(23)

20 13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas snarast efter räkenskapsperiodens slut dock 30 maj efterföljande verksamhetsår på tid och plats styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinariestämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 14 Kallelse till föreningsstämma Kallelse skall ske senast 14 dagar före föreningsstämman. Kallelse skall ske skriftligt och vara utfärdad av styrelsen. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden skriftligen kommer till medlemmarnas kännedom. 15 Medlems motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Medlemmars motioner görs tillgängliga för övriga medlemmar i tillsammans med övriga handlingar enligt Dagordning vid ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare, tillika rösträknare 20(23)

21 4 styrelsens- och revisorns berättelse 5 ansvarsfrihet för styrelsen 6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 7 ersättning till styrelsen och revisorn 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9 val av styrelse, styrelseordförande 10 val av revisor och suppleant 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott till annat än underhållsfondering skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 18 Föreningsstämmobeslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 lag om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständligheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstetalet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 19 Protokollsjustering och tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna via utskick. Medlem vilken inte har tillgång till utskick i enlighet med 20 skall meddela så senast i samband med föreningsstämman för expediering av protokoll på annat sätt. 20 Utskick till medlemmar Med utskick per post jämställs distribution via e-post, förutsatt att vederbörande medlem anmält sin e-postadress till styrelsen och därmed godkänt förfaringssättet. För allmän information är det tillräckligt med publicering på samfällighetens internetsida alternativt via anslag på anslagstavlorna vid respektive soprum. 21(23)

22 Dessa stadgar har antagits och reviderats vid föreningsstämma enligt datum på första sidan. Vid årsstämma 27 maj 2015 sittande ordförande, sekreterare samt justerare Ordföranden Sekreterare Justerare Justerare 22(23)

23 Appendix 2. Underhållsplan Se bifogade dokument 23(23)

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2016 Kvartersgården Stora Blå 30 maj Kl 19,00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i samfällighetsföreningen

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815 GNEJSENS Carlshem, Umeå kommun STADGAR ANTAGNA 1975-03-1 3 med ANDRING 1998-04-28 512,514 och 815 Gnejsens samfällighetsförening - bildades 1975-03-13 - registrerades 1975-10-17 - har organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2.

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2. STADGAR Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesledare Linn Collin Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 Ärende Stadgar för RUTSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens stämmor 1998 och 1999 antagna stadgar. Förändringarna är gjorda för att stadgarna

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002 1 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål. Stadgar Sammanträdesdatum 1979-05-14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening Sida 1 av 8 Sammanträdesdatum 2012-03-28 STADGAR Sammanträdesledare Joachim Lindberg Ärende Stadgar för Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening förslag (längst bak i förslaget redovisas de viktigaste ändringarna) Stadgar för Lerviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2009 och reviderade vid årsmöte 2014-05-03.

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål STADGAR Sammanträdesdatum 1989-05-08 1 FIRMA Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer Sida 1 (11) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-07- 11 Sammanträdesledare Jan Andersson Ärende Stadgar för Engelsfors samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun.

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun. REGISTRERINGSBEVIS STADGAR Org nr 71 79 02-4356 Datum 1998-04-15 Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län har denna dag verkställt registrering av Alsjöns Samfällighetsförening (med ändring enligt

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011 Älvnäs vägförening Stadgar fastställda 2003 Reviderade 2011 2011-02-16 sid 1(4) Stadgar för Älvnäs vägförening Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade

Läs mer

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5.

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5. Södernäs Vägförening P.L. Södernäs 139 50 VÄRMDÖ Org.nr 717904 4875 STADGAR Senaste ändringsdatum: 2003 09 30 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Byske

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Den 15 mars 1991 beviljade länsstyrelsen i Norrbottens län registrering av föreningen. Stadgeändring 13, 15 vid extra årsmöte den 16 februari 1993 registrerat 29 juni 1993. Stadgeändring 6, 14 vid föreningsstämma

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål. Stadgar för Sjöfruns samfällighetsförening (Org.nr. 717904-0253) Antagna 2000-04-26. Reviderade 2003-10-19. Reviderade 2004-03-14. Reviderade 2005-03-20. Reviderade 2007-03-11. Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar Stadgar Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing 2008 03 27 ~ ~ hr~ul om m~ndr~no r~cc~or (c~n~~r~vna ord. fleciofl) ~ö Rickeby,// ;.j~, f~) //é7.~jv,a~ ~~- 717903 3910 ~ / Li~jestrand 2007-11-26 Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing Stadgar för

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr 716401-6896 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar, sammanträdesdatum

Stadgar, sammanträdesdatum Stadgar, sammanträdesdatum 1983.06.01. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är Målsryds Vägförening.

Föreningens firma är Målsryds Vägförening. STADGAR Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 1974-10-04 och 2009-01-23 Sammanträdesledare Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening.

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening. STADGAR Sammanträdesdatum 2008 12 15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens bildande antagna stadgarna. Förändringarna är gjorda för att stadgarna ska

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1)

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1) STADGAR För Örnekullens Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34.

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34. Sida 1 (1) STADGAR Sammanträdesdatum 2007-11-05 Sammanträdesledare Göran Ivarsson Ärende Stadgar för Tibble samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida 1 (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2009-05-30 Sammanträdesledare 011e Utterberg Ärende Stadgar för HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar (avskrift av originalhandling)

Stadgar (avskrift av originalhandling) 1 Stadgar (avskrift av originalhandling) Sammanträdesdatum 1989-05-09 för Tröskvägens samfällighetsförening, organisationsnummer 716420-5671. 1989-09-27 beviljade länsstyrelsen i Stockholms län registrering

Läs mer

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening Aktbilaga ST1 Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2014-03-27 Sammanträdesledare Johan Jepson Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar VIK GA:5, VIK GA:6, VIK GA:8 och VIK GA:9.

Föreningens firma är VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar VIK GA:5, VIK GA:6, VIK GA:8 och VIK GA:9. Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-11-27, 2012- Sammanträdesledare Hannele Sjö Ärende Stadgar för VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Oskarshamns kommun. Kalmar län.

Oskarshamns kommun. Kalmar län. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-03-02 Sammanträdesledare: Johan Håkansson Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Orust Mollösund ga:3.

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Orust Mollösund ga:3. Sida 1 (9) STADGAR Sammanträdesdatum 2006-08-05 Sammanträdesledare Olov Kronberg Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7

Läs mer

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2 Page 1 of 8 STADGAR Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer