Samfällighetsföreningen Ådalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Ådalen"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen Ådalen, onsdag den 27 maj kl i kvarterslokalen. Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du ej kan närvara kan du låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud för enbart företräda en medlem. Röstning sker. Frågor du vill ta upp vid stämman skall vara sekreterare Johanna Berg, 49 F, tillhanda senast den 25 maj (23)

2 Föredragningslista 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Fastställande av resultat och balansräkning Revisorns berättelse 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 11 Debiteringslängd Framställningar från styrelsen a. Höjning samfällighetsavgift Gävle Kommun b. Snöskottning c. Underhållsplan/underhållsfond d. Stadgar 13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister 14 Styrelsens förslag till budget 15 Val av styrelse och styrelseordföranden 16 Val av styrelsesuppleanter 17 Val av revisor 18 Val av revisorssuppleanter 19 Val av kvartersombud och tillika valberedning 20 Övriga frågor 21 Delgivningssätt stämmoprotokoll 22 Mötets avslutande kaffe med dopp 2(23)

3 7. Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret Ordföranden Jessica Eriksson 67 C Kassör Charlotte Bohlin 29 H Sekreterare Johanna Berg 49 F Ledamot Daniel Holmström 29 L Ledamot Patrik Hedström 47 A Suppelanter Mikael Hellberg 51 Björn Ericsson 67 A Patrik Hamrin 69 C Kvartersombud och tillika valberedning Lars-Göran Sjöstrand, sammankallande Örjan Otterbjörk Åke Rosborg Torsten Holmgren Fredrik Wallström 49 E 37 D 71 B 47 J 47 H Revisor Mimmi Lind, Er Revision i Gävle AB, auktoriserad revisor Revisorsuppleanter Bo Andersson Allan Ädel 67 D 67 F Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsens huvudsakliga arbete har under innevarande år varit att förvalta föreningens egendom och fortsatt tillse att föreningen har en stabil ekonomi. Styrelsen har verkat för att samhörigheten och trivseln i området höjts. Under året har vi investerat cirka kr i anläggningsarbete då vi tagit bort alla gamla slipers och häckar och satt dit nya L-stöd och ny häck. Arbetet har pågått under främst oktober månad och fortsättning sker under kommande verksamhetsår då bl a all plantering ej kunnat ske under hösten. Styrelsens målsättning var att så långt det gick kunna finansiera arbetet med egna medel och hade som mål att inte uppta lån till ett högre belopp än halva investeringssumman. Något lån har ej behövt upptas till följd av att föreningen löpande under året har kunnat hålla i sina utgifter, haft en fondering avsatt till kommande investeringar samt deldebiterats kostanden för arbetet. Styrelsen har för att undvika upptagande av nya lån tillfälligt, 2015 ut, stoppat amorteringar på de befintliga lånen för att kunna uppnå målet att finansiera arbetet med egna medel. Vid verksamhetsårets början fanns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Vid verksamhetsårets slut finns kr i fonderade medel och kr i likvida medel. Under året har hållits en Olympiad, i regi av Mikael Hellberg 51 C, för barnen med grenar som kasta sopskaft, längdhopp, löpning mm och ca 20 barn deltog. Till följd av svagt intresse blev det inget knytkalas på kvällen. 3(23)

4 En loppis anordnades under våren, i regi av Christian Gustafsson 51 E, och det var cirka 15 bord som fanns uppställda. För andra året på raken spolades det en is vid pulkabacken och i år hann barnen med att åka mycket jämfört med förra året. Styrelsen tackar alla som varit med och skottat av banan inför spolning samt de som spolat isen så att den blev åkbar. I december månad hölls adventsfika i kvarterslokalen och barnen fick chansen, under Åsa Holmgren 47 J:s regi, att göra eget julpynt till den gran vi ställde upp. Under året har Gävle Kommun sagt upp hyresavtalet för kvarterslokalen vilket innebär att den från nästkommande verksamhetsår kommer uthyras till barnkalas, övernattningar för långväga släktingar till medlemmar mm. Styrelsen har framtagit ett hyreskontrakt som skall användas och vi ber alla medlemmar visa varandra respekt vid kommande uthyrningar. Avslutningsvis vill styrelsen påminna om att Vi kör in på området, I KRYPFART, så sällan vi kan Vi sopsortera fortfarande och ju mer vi hjälps åt, desto billigare blir avgiften Använd inte snålspolande knappen på toaletten Spola ej ner matfett i avloppet Alla ombeds komma ut och hjälpa till vid städdagar kan man inte just då, kolla om du kan göra något vid ett annat tillfälle För verksamhetsåret visas ett överskott om kr. Styrelsen föreslår att kr av dessa avsätts till underhållsfondering. Resterande medel kvarstår för att bygga likviditet. Styrelsen för Samfällighetsföreningen Ådalen Gävle Jessica Eriksson, ordföranden Charlott Bohlin, kassör Johanna Berg, sekreterare Patrik Hedström, ledamot Daniel Holmström, ledamot 4(23)

5 7. Balans och resultaträkning 5(23)

6 6(23)

7 7(23)

8 8(23)

9 9(23)

10 7. Revisorns berättelse 10(23)

11 11(23)

12 11. Debiteringslängd Samfällighet Ådalen utdebitering per innevarande bokföringsår betalas förskottsvis månatligen med nedanstående belopp solidariskt betalningsansvar föreligger i hushåll där fler än en person står för lagfarten Utdebitering/månad 1300:-/månad april till juni, 1350:-(/månad juli - mars Adress Fastighetsbeteckning Lagfaren ägare 1 Lagfaren ägare 2 Årlig debitering 29 A Gävle Åsbyggeby 21:46 Mattias Forsen :- 29 B Gävle Åsbyggeby 21:45 Jan Nordström Kristina Nordström :- 29 C Gävle Åsbyggeby 21:44 Yavuz Tasci Sevim Tasci :- 29 D Gävle Åsbyggeby 21:43 Mattias Helmersson :- 29 E Gävle Åsbyggeby 21:42 Anna Hillman :- 29 F Gävle Åsbyggeby 21:41 Kerstin Persson Tommy Persson :- 29 G Gävle Åsbyggeby 21:40 My Östh Jonas Blomkvist :- 29 H Gävle Åsbyggeby 21:39 Benka Bohlin Charlotte Bohlin :- 29 J Gävle Åsbyggeby 21:38 Siv Pettersson :- 29 K Gävle Åsbyggeby 21:37 Magnus Närthén :- 29 L Gävle Åsbyggeby 21:36 Daniel Holmström Lise-lott Holmström :- 31 A Gävle Åsbyggeby 21:79 Maria Bjurman :- 31 B Gävle Åsbyggeby 21:78 Gunlis Strand Kalle Lång :- 31 C Gävle Åsbyggeby 21:77 Karin Kärnebro :- 35 A Gävle Åsbyggeby 21:83 Mikael Persson Johanna Hallin :- 35 B Gävle Åsbyggeby 21:86 Barbro Feldt Andersson :- 37 A Gävle Åsbyggeby 21:90 Jessica Zetterholm :- 37 B Gävle Åsbyggeby 21:89 Solveig Isaksson :- 37 C Gävle Åsbyggeby 21:88 Malin Strömbergsson Martin Strömbergsson :- 37 D Gävle Åsbyggeby 21:87 Örjan Otterbjörk Mona Otterbjörk :- 39 A Gävle Åsbyggeby 21:75 Peter Karlsson Bonita Karlsson :- 39 B Gävle Åsbyggeby 21:76 Göran Söderberg Evelina Jansson :- 41 A Gävle Åsbyggeby 21:72 Tobias Morell :- 41 B Gävle Åsbyggeby 21:73 Sophie Nordkvist :- 41 C Gävle Åsbyggeby 21:74 Thomas Eriksson Liselotte Melin :- 45 A Gävle Åsbyggeby 21:69 Majken Sigvardsson :- 45 B Gävle Åsbyggeby 21:70 Linda olsson John :- 45 C Gävle Åsbyggeby 21:71 Philip Lee Maria Lee :- 47 A Gävle Åsbyggeby 21:27 Catharina Åsberg :- 47 B Gävle Åsbyggeby 21:28 Cecilia Grönberg Östh :- 47 C Gävle Åsbyggeby 21:29 Elin Nellfors Johan Eriksson :- 47 D Gävle Åsbyggeby 21:30 Siv Eklöf :- 47 E Gävle Åsbyggeby 21:31 Christer Edorsson Kristina Edorssson :- 47 F Gävle Åsbyggeby 21:32 Patrik Eldebrandt :- 47 G Gävle Åsbyggeby 21:33 Lousie Lind Ragnar Lind :- 47 H Gävle Åsbyggeby 21:34 Maria Wallström Fredrik Wallström :- 47 J Gävle Åsbyggeby 21:35 Torsten Holmgren Åsa Forssberg :- 49 A Gävle Åsbyggeby 21:19 Göran Hellström Anitha Andersson :- 49 B Gävle Åsbyggeby 21:20 Svante Hultman Diana Hedin :- 49 C Gävle Åsbyggeby 21:21 Gerth Stefan Vestholm :- 12(23)

13 49 D Gävle Åsbyggeby 21:22 Magnus Hjelmer Malin Sjögren :- 49 E Gävle Åsbyggeby 21:23 Ann-Louise Sjöstrand Lars Sjöstrand :- 49 F Gävle Åsbyggeby 21:24 Patrik Berg Johanna Berg :- 49 G Gävle Åsbyggeby 21:25 Gärd Holmgren :- 49 H Gävle Åsbyggeby 21:26 Astrid Viola Erikssons DB :- 51 A Gävle Åsbyggeby 21:12 Maria Roslund Kristofer Roslund :- 51 B Gävle Åsbyggeby 21:13 Hans Lövgren Lena Nordström :- 51 C Gävle Åsbyggeby 21:14 Therese Bergh Mikael Hellberg :- 51 D Gävle Åsbyggeby 21:15 Sandra Persson Tommy Wigh :- 51 E Gävle Åsbyggeby 21:16 Christian Gustafsson Lena Grönman :- 51 F Gävle Åsbyggeby 21:17 Sören Thorell Birgitta Lind :- 51 G Gävle Åsbyggeby 21:18 Anette Gustafsson :- 53 A Gävle Åsbyggeby 21:59 Madelene Hellman :- 53 B Gävle Åsbyggeby 21:58 Ingrid Berg :- 53 C Gävle Åsbyggeby 21:57 Susanne Thysell Uffe Larsson :- 55 A Gävle Åsbyggeby 21:67 Larseric Skalk Britt-Marie Lundberg :- 55 B Gävle Åsbyggeby 21:68 Hans Drougge :- 57 Gävle Åsbyggeby 21:91 Vidar Höglund Ing-Marie Sjöberg :- 59 A Gävle Åsbyggeby 21:66 Niklas Rydén :- 59 B Gävle Åsbyggeby 21:65 Lars Lundin Lena Lundin :- 61 A Gävle Åsbyggeby 21:63 Lise-Lotte Ellfors :- 61 B Gävle Åsbyggeby 21:64 Lisa Wikman :- 63 A Gävle Åsbyggeby 21:60 Ann-Cathrin Larsson Kenneth Molén :- 63 B Gävle Åsbyggeby 21:61 Bo Carlsson :- 63 C Gävle Åsbyggeby 21:62 Inge Wahlström Carina Wahlström :- 67 A Gävle Åsbyggeby 21:11 Björn Ericsson Anna Ericsson :- 67 B Gävle Åsbyggeby 21:10 Ingvar Fredriksson Siv Fredriksson :- 67 C Gävle Åsbyggeby 21.9 Jonas Eriksson Jessica Eriksson :- 67 D Gävle Åsbyggeby 21:8 Bosse Andersson :- 67 E Gävle Åsbyggeby 21:7 Carina Lövgren Jörgen Lindberg :- 67 F Gävle Åsbyggeby 21:6 Allan Ädel Märta Ädel :- 67 G Gävle Åsbyggeby 21:5 Anette Reiman :- 67 H Gävle Åsbyggeby 21:4 Marianne Pettersson Leif Pettersson :- 67 J Gävle Åsbyggeby 21:3 Agneta Wahlman :- 69 A Gävle Åsbyggeby 21:51 Kent Börjel Birgitta Börjel :- 69 B Gävle Åsbyggeby 21:50 Rolf Åberg Ulla-Britt Åberg :- 69 C Gävle Åsbyggeby 21:49 Patrik Hamrin :- 71 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Thomas Andersson Malin Bång :- 71 B Gävle Åsbyggeby 21:52 Harriet Rosberg Åke Rosborg :- 73 A Gävle Åsbyggeby 21:56 Karl Olof Svante Lindström :- 73 B Gävle Åsbyggeby 21:55 Ove Lundahl Eva Lundahl :- 73 C Gävle Åsbyggeby 21:54 Elisabet Söderback Georg Söderback :- 75 A Gävle Åsbyggeby 21:48 Arne André Anette André :- 75 B Gävle Åsbyggeby 21:47 Ann-Charlotte Aspholm Niklas Aspholm :- Total summa utdebitering per år :- 13(23)

14 12 Framställningar från styrelsen Höjning samfällighetsavgiften Till följd av införande av ComHem kommer samfällighetsavgiften höjas med 50 kr/månad från och med 1 juli För denna höjning behövs ingen röstning då styrelsen har mandat via tidigare årsmöte att höja med denna summa. Gävle Kommun betalar även Samfällighetsavgift för Durovägen 33 A-E. Deras avgift har tidigare varit 975 kr/månad och de betalar ej för ComHem då de inte har den tjänsten. ComHem kostar 292 kr/hushåll och deras avgift skall således, från 1/7, vara kr/månad. Styrelsen föreslår att årsstämman röstar ja till att höja samföllighetsavgiften för Gävle Kommun. Snöskottning Gävle Kommun utger förutom samfällighetsavgift även en extra avgift för snöskottning av innergården på Närbogården. Tidigare har det höftats vilket belopp som skall faktureras. Styrelsen föreslår att det fortsättningsvis faktureras 20 % av den totala kostanden varje verksamhetsår för snöröjning. Underhållsplan En samfällighetsförening måste ha en underhållsplan samt avsätta medel för investeringar enligt underhållsplanen. Reglerna om detta infördes i lag 1990 och från verksamhetsåret 1991/92 skulle en sådan plan ha upprättats. Styrelsen har under verksamhetsåret framarbetat en underhållsplan vilken biläggs. Styrelsen föreslår att årsstämman antar planen samt att föreningen varje verksamhetsår avsätter minst kr till kommande investeringar. Stadgeändringar Stadgarna är i behov av revision då vi redan 1990 skulle infört bestämmelser om underhållsplanen. Vidare måste införas hur allmän information skall delges medlemmar på lämpligt sätt. Styrelsen föreslår att stämman antar de reviderade stadgarna med införande om underhållsplan samt minsta avsättning till denna samt införande om hur kommunikationen skall ske till medlemmarna. 14(23)

15 13. Arvoden Samfälligheten Ådalen verksamhetsår 2014/2015 Styrlesepost Namn Brutto Avdrag skatt Netto Sociala avgifter Ordföranden Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Summa Styrelsen Övriga arvoden Kvartersombud Summa kvartersombud Gräsklippning Summa gräsklippning Bokföring Summa bokföring Total summa arvoden (23)

16 14. Budget 2015/2016 Samfällighetsföreningen Ådalen INTÄKTER Medlemsavgifter och hyror Övriga intäkter TOTALA INTÄKTER KOSTNADER El Vatten Sophämtning Avlopp Kvartersgården Underhåll området Snöröjning Släpvagn 600 Städdagar och aktiviteter Anticimex Arvoden Försäkringar Månadsavgifter Comhem Redovisningstjänster Bank relaterade kst / Lån Avskrivningar Övriga kostnader TOTALA KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT (23)

17 Appendix 1. Stadgar Stadgar för Ådalens samfällighetsförening, , enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Gävle, Gävleborgs län Reviderade och antagna den 27 maj I lagen om förvaltning om samfälligheter, nedan kallad SFL, finns tvingande regler och vad stadgarna skall innehålla samt hur föreningsförvaltningen skall utföras. 1 Firma Föreningens firma är Ådalens samfällighetsförening 2 Samfällighet Föreningen förvaltar anläggningsamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut , lantmäteriförrättning Xk1 FB 119/74. 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet förvaltningen bestämts om dess ändamål. 4 Medlem 1 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 Styrelsens säte och sammansättning 2 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gävle Kommun, Gävleborgslän. Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter samt 3 suppleanter 6 Val av styrelse 3 1 Med delägarfastighet avses fastighet som har en del i en samfällighet och med delägare avses den som äger fastigheten. Den som innehar en fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon fysisk person anses i SFL:s tillämpning vara delägare. 2 Styrelsen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte där medlemmarnas fastigheter ligger. Styrelseledamot måste vara myndig, men behöver ej vara medlem. 3 När det finns skäl kan länsstyrelsen förordna om fler ledamöter än vad som finns angivet i stadgarna. Ledamot kan skiljas från sitt uppdrag genom stämmobeslut, före utgången av mandatperioden. Om ledamots uppdrag upphört eller om ledamot ej är tillgänglig får Länsstyrelsen förordna om syssloman som tar ledamots ställe. 17(23)

18 Styrelsen väljs vid föreningsstämman. Mandattiden för ledamot är tiden fram till den andra ordinarie stämman därefter, vanligen 2 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrig konstituerar styrelsen sig själv. Förtydligande gällande mandatperioder. Ordförandens mandatperiod är ett år För övriga ledamöter är mandatperiod två år. För suppleanter är mandatperiod två år. 7 Kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöter till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om sammanträde, förekommande ärenden. föredragningslista. Kallelse kan ske genom att ny tid för sammanträde anges i det tidigare protokollet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden vilken har att omedelbart kalla suppleant i frånvarande ledamots ställe. Som adgjungderad skall kvartersombud tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Suppleant som ej träder i frånvarande ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt. Detsamma gäller för kvartersombud. 8 Styrelsen beslutförhet samt förande av protokoll 4 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredje delar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Finns ingen ledamot att tillgå får sysslomannen företräda föreningen som styrelse. Styrelsen får utse särskild firmatecknare om inte annat anges i stadgarna. 4 Med ledamot avses, då detta krävs, tjänstgörande suppleant 18(23)

19 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. Protokollet skall ha kommit ledamöter samt övriga adjungerade tillhanda senast 7 dagar innan nästkommande möte. 9 Styrelsens förvaltning 5 Styrelsen skall 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, sk debiteringslängd 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 10 Revision 6 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor samt 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:e mars. 12 Underhållsfond och underhållsplan Till föreningens underhåll har tidigare och skall i framtiden avsättas minst kronor årligen. Medlen skall fördelas i % mellan de olika underhållsobjekten. Medlen skall fonderas enhetligt, dock skall särredovisning av uttagen ske bokföringsmässigt. Styrelsen äger rätt att utan utlysande av extra stämma, utifrån de förbättringar som behövs, nyttja avsättningarna i sin helhet till ett särskilt objekt om så är nödvändigt. Underhållsplanen skall revideras löpande två ggr per år vid föreningens gemensamma städdagar. 5 Styrelseledamot får ej ta befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse och som strider mot föreningens stadgar. Styrelsen samt utsedd firmatecknare får företräda föreningen mot tredje man. 6 Avser räkenskapsåret. Räkenskapsår behöver ej överensstämma med ledamöters mandattid. Av jävsregler följer att till revisor icke får väljas en person som varit ledamot under det räkenskapsår som skall granska. 19(23)

20 13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas snarast efter räkenskapsperiodens slut dock 30 maj efterföljande verksamhetsår på tid och plats styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinariestämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 14 Kallelse till föreningsstämma Kallelse skall ske senast 14 dagar före föreningsstämman. Kallelse skall ske skriftligt och vara utfärdad av styrelsen. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden skriftligen kommer till medlemmarnas kännedom. 15 Medlems motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Medlemmars motioner görs tillgängliga för övriga medlemmar i tillsammans med övriga handlingar enligt Dagordning vid ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare, tillika rösträknare 20(23)

21 4 styrelsens- och revisorns berättelse 5 ansvarsfrihet för styrelsen 6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 7 ersättning till styrelsen och revisorn 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9 val av styrelse, styrelseordförande 10 val av revisor och suppleant 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott till annat än underhållsfondering skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 18 Föreningsstämmobeslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 lag om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständligheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstetalet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 19 Protokollsjustering och tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna via utskick. Medlem vilken inte har tillgång till utskick i enlighet med 20 skall meddela så senast i samband med föreningsstämman för expediering av protokoll på annat sätt. 20 Utskick till medlemmar Med utskick per post jämställs distribution via e-post, förutsatt att vederbörande medlem anmält sin e-postadress till styrelsen och därmed godkänt förfaringssättet. För allmän information är det tillräckligt med publicering på samfällighetens internetsida alternativt via anslag på anslagstavlorna vid respektive soprum. 21(23)

22 Dessa stadgar har antagits och reviderats vid föreningsstämma enligt datum på första sidan. Vid årsstämma 27 maj 2015 sittande ordförande, sekreterare samt justerare Ordföranden Sekreterare Justerare Justerare 22(23)

23 Appendix 2. Underhållsplan Se bifogade dokument 23(23)

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer