VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR UNGDOMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR UNGDOMAR"

Transkript

1 VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR UNGDOMAR 1 Det är en ära för Svenska Golfförbundet att kunna presentera Skandia Junior Golf som är världens största golfsatsning för ungdomar. Skandia Junior Golf projektet är unikt i sitt slag och är anledningen till att vi har så stor bredd av spelare men även anledningen till att vi har så pass många duktiga spelare ute på världens tourer. Vi ska vara stolta över att flera av våra stora svenska spelare har börjat sin tävlingskarriär på den här ungdomstouren, spelare som Annika Sörenstam och Henrik Stenson m fl. Vi vill genom Skandia Junior Golf visa barn och ungdomar att det är roligt att spela golf och att det är ännu roligare att spela golftävlingar. Golfen som idrott har så många fina värden, inte minst med tanke på etik och moral, men även att alla kan spela mot alla oavsett ålder och nivå. Att tävla är kul, det ger vänner för livet, chans att vinna priser och möjlighet att spela nya banor. Ordet tävling kanske låter skrämmande, men det är vår roll som ledare att visa vilken rolig upplevelse det är. Skandia Tour är en plats för både utveckling och utbildning på alla nivåer, för bredd likväl som för elit. Vi är många som möts på Skandia Tour; spelare, föräldrar, ledare, coacher, tävlingsledare, JTDs, domare m.fl. Ett särskilt riktat tack till alla er som genom ert engagemang för våra juniorer ger dem möjlighet att ha roligt med sitt golfintresse. Lycka till och ha kul med golfen! Louise Permelin Chef Tävling & Evenemang John Lindberg Skandia Junior Golf

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR UNGDOMAR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV SKANDIA JUNIOR GOLF... 3 TÄVLINGSSTEGE FÖR UNGDOMAR... 4 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF... 5 SKANDIA TOUR JSM MATCH JSM SLAG SKANDIA TOUR DISTRIKT SKANDIA TOUR DISTRIKT SKANDIA CUP GRUPPINDELNING & KONTAKTPERSON SKANDIA CUP SKANDIA SCRAMBLE JSM FÖR KLUBBLAG SGF GOLF RANKING SKOL-SM I GOLF 2008/2009, LAG GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET PRESS, MEDIA OCH ANNAN MARKNADSFÖRING KONTAKTPERSONER CENTRALT... 76

3 PRESENTATION AV SKANDIA JUNIOR GOLF 3 Svenska Golfförbundet och Skandia tar ett helhetsgrepp för barn- ungdomsgolf i Sverige. Samlingsnamnet för denna satsning är Skandia Junior Golf och är i linje med Skandias tankar och andra stora sponsorsatsning Idéer för livet. Avtalet ger Svenska Golfförbundet ökade möjligheter att ge golfande ungdomar och deras golfklubbar chansen att utveckla ungdomars golfkunskaper. Skandia Junior Golf vilar på tre tävlingsben, Skandia Tour, Skandia Cup och Skandia Scramble samt kompletterande aktiviteter med lägerverksamhet under Skandia Camp. SKANDIA SCRAMBLE Skandia Scramble är en lagtävling i två klasser, tjejer och killar var för sig med scramble som tävlingsform. Tävlingen är i första hand en breddtävling som vänder sig till tjejer och killar 16 år och yngre, som spelat golf en tid, men framför allt till dem som nyligen börjat. Skandia Scramble är ett utmärkt redskap för att rekrytera juniorer till att börja tävla, men öppnar också för möjligheten att låta ickemedlemmar delta. Klubbarna kan rekrytera nya tjejer och killar till sin verksamhet, men även ha ett verktyg för att behålla och utveckla golfande juniorer. Skandia Scramble genomförs i tre steg; klubbkval regionkval riksfinal. SKANDIA CUP Spelarna kommer att känna igen sig, då tävlingarna som tidigare följer det kända mönstret med start på klubbnivå som en utpräglad breddtävling för alla ungdomar till och med 16 år. När tävlingarna efter grupp- och regionkvalen närmar sig slutet och det drar ihop sig till riksfinal, ändrar tävlingen karaktär. Då möts endast de bästa i respektive åldersklass och det blir en hård kamp om epitetet bäst i Sverige i världens största ungdomstävling i golf, en tävling som tidigare gått under namnen Colgate Cup, Föreningsbanken Cup, Electrolux Cup, Bankboken Cup och FSB Cup. Klubbarna kan finna ett mervärde i ett samarrangemang av klubbkvalen för Skandia Scramble och Skandia Cup, men nödvändigtvis på olika dagar beroende på de olika spelformerna, lag och individuellt. SKANDIA TOUR Skandia Tour vänder sig till de tävlingsinriktade ungdomarna mellan 13 och 21 år, som på nivåerna Elit, Riks, Region och Distrikt efter färdighet och golfutveckling kan mäta sig med andra ungdomar i landet som satsar på sin golf som idrott och som tävlar. Tävlingstrappan i fyra steg med kvalificering via underliggande tourer gör att alla oavsett ålder kan hitta rätt nivå att tävla på. Möjligheten att genom bra prestationer på Skandia Tour också kvalificera sig för landslagsuppdrag ska locka alla till full satsning. SKANDIA CAMP & GOLF I SKOLAN Skandia Camp arrangerar lägerverksamhet för barn och ungdomar såväl inom som utanför landets gränser. Syftet är att erbjuda ungdomar golfläger i kombination med språkkurser, konfirmationsläger och ledarutveckling. Skandia golf i skolan genomför också riktade rekryteringsaktiviteter mot idrottslärare, där syftet är att få in golf på ett naturligt sätt på skolans idrottsschema.

4 TÄVLINGSSTEGE FÖR UNGDOMAR 4 SAS MASTERS TOUR HERRAR/DAMER JSM SLAG Swedish Junior Championship SAS Masters Tourkort utdelas efter SAS Masters Tours första tävlingsperiod och efter JSM Slag. SKANDIA TOUR ELIT 1 Gemensam spelplats. 66/33 spelare. Deltävling 2 spelas med 102 deltagare på separata spelplatser och är också en internationell inbjudningstävling. JSM Match, deltävling 3, har 96/48 spelare Eget ansvar för transporter och övernattning. 3 tävlingsdagar. Deltagande efter ranking och/eller direktkvalifikation via Skandia Tour Riks. SKANDIA TOUR RIKS Spelplats 1 Spelplats 2 Spelplats 3 3 olika spelplatser du väljer själv vilken! Hjälp med övernattning. 2-3 tävlingsdagar med 7 tävlingsomgångar. Startfält 66/33. Direktkvalificering till Skandia Tour Elit. Deltagande efter ranking och/eller direktkvalifikation via Skandia Tour Region. SKANDIA TOUR REGIONAL olika spelplatser du väljer själv vilken! Endagstävlingar över 27 hål, startfält på 66/33 spelare. 6 tävlingsomgångar. Direktkvalificering till Skandia Tour Riks. Deltagande efter ranking och/eller direktkvalifikation via Skandia Tour Distrikt. SKANDIA TOUR DISTRIKT Distriktstourer arrangeras i 15 distrikt och genomförs enligt varje distrikts eget beslut. Spelare, som spelar i tävlingsklass, från vilken man kan avancera till ovanliggande regional nivå, måste tourregistrera sig och göra sin tävlingsanmälan via golf.se/skandia Junior Golf. Vid fullt startfält erbjuds från varje spelplats minst 6 pojkar och 3 flickor plats på nästkommande regional touromgång.

5 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok med Handicapregler PROTESTER Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i Skandia Junior Golf skall snarast framföras till den lokala Tävlingsledningen för behandling. Skall SGF:s Tävlingsenhet och/eller Regelkommitté avge yttrande/beslut skall skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s Tävlingsenhet. Därefter behandlar Tävlingsenheten och/eller Regelkommittén ärendet och avger ett svar. CADDIE Definition av Caddie En caddie är en person som bistår spelaren i enlighet med reglerna, vilket kan innefatta att han bär eller hanterar spelarens klubbor under spelet. När en caddie anlitas av fler än en spelare, anses han alltid vara caddie åt den spelare vars boll (eller vars partners boll), är inblandad i situationen, och all utrustning han bär anses tillhöra denne spelare, utom när caddien handlar på direkt anvisning av en annan spelare (eller partner till en annan spelare) som delar caddien, i vilket fall han anses vara denne spelares caddie. Caddieförbud I Sverige gäller generellt förbud att använda caddie i juniortävlingar: En spelare får inte använda sig av caddie under ronden. Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två hål. Slagspel Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond Fyra slag. Matchspel eller slagspel Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål läggs plikten på nästa hål. En spelare som har caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte har caddie under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. Undantag Juniortävlingar med SM-status, JSM-Match, JSM-Slag och JSM för Klubblag, är undantagna från denna generella tävlingsregel. Beträffande caddie i sådana tävlingar gäller Regel 6-4. Information till anhörig En anhörig bör undvika att befinna sig i omedelbar närhet av spelaren. Detta för att man, genom uppträdande, agerande eller på annat sätt, inte skall bli föremål för tolkning som överensstämmer med definitionen av caddie. Tolkningen kan då leda till att man bedöms ha gjort ett brott mot den generella tävlingsregeln beträffande caddieförbud i juniortävlingar eller mot Regel 6-4, vilket i så fall leder till plikt som drabbar spelaren. Respektera anvisningarna så att du som åskådare inte äventyrar juniorernas framgångar! 5 HEMMAKLUBB & REPRESENTATION I TÄVLING En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens exakta handicap. Hemmaklubben är dessutom den klubb spelaren representerar i vissa tävlingar såsom öppna scratchtävlingar, (t.ex. Skandia Junior Golf) och öppna scratchtävlingar för klubblag, (t.ex.

6 SGF:s nationella seriespel, JSM-klubblag). För sådana tävlingar är det, i princip, endast möjligt att representera en hemmaklubb under ett kalenderår. En spelare som är medlem i flera klubbar har därför ansvaret att, inför varje kalenderår, bestämma vilken hemmaklubb han vill representera i sådana tävlingar. 6 Byte av hemmaklubb Spelare och klubbar är skyldiga att rapportera byte av klubb/övergångar snarast möjligt via anmälningssystemet på: Det går också bra att meddela Tävlings- och Spelarsupporten på eller via ett formulär på SGF Golf Rankings hemsida, Vid övergång från en klubb till en annan behåller spelaren självklart sin individuella rankingpoäng, men klubbrankingen förändras. Den gamla klubben mister spelarens samtliga poäng på gällande lista, och den nya klubben får tillgodoräkna endast den poäng som spelaren har vunnit efter bytet av klubb. Med nu gällande regler för byte av klubb innebär det i normalfallet att den nya klubben får räkna spelarens poäng fr.o.m. den 1 januari det aktuella året. SCOREKORT Enligt Regel 6-6a bör markören, efter varje hål, kontrollera scoren på hålet med tävlaren och notera den. Efter avslutad rond skall markören signera scorekortet och överlämna det till tävlaren. Om mer än en markör har fört kortet, skall var och en signera den del för vilken han är ansvarig. Scorekortshanteringen gör markör och tävlare i Scoring Area / Recording Area varefter scorekortet lämnas till tävlingsledningen. Ett scorekort anses inlämnat när tävlaren lämnat Scoring Area / Recording Area. SPELTEMPO PACE OF PLAY Om inget annat anges skall en spelare spela utan dröjsmål och i enlighet med de riktlinjer för speltempo som fastställts av SGF att generellt gälla för tävlingar i Sverige. Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den: ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln. Om ett officiellt tidsschema används skall det fastställas av tävlingsledningen och publiceras på tävlingens officiella anslagstavla. Plikt för brott mot tävlingsregeln: Om en spelare överskrider tidsgränsen Varning Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen Ett slags plikt Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen Två slags plikt Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång Diskvalifikation En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat. Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Anmärkning 3: Spelare bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning respektive pliktslag. Råd för Snabbare spel Till dig som är spelare: Analysera dina rutiner! Det finns en hel del saker att göra som kan snabba på spelet. Prata med din pro/coach/juniorledare om detta. Det är oftast inga stora saker som måste tas till utan det handlar om så enkla saker som att gå direkt till sin boll efter slaget och inte först följa med till de andra spelarnas bollar; att ta ut spellinjer, välja klubbor, förbereda slaget etc medan de andra slår sina slag;

7 att på tee hålla klubba, handske, boll, peg i beredskap; att på tee, medan andra spelare slår sina slag, bestämma dig för var på tee du sedan ska slå ut; att gå snabbare på banan, både mellan hålen och på det hål som spelas - ta längre steg, och oftare! att skriva ned scoren på scorekortet medan de andra spelarna slår sina slag osv, osv, osv. Har du tänkt på att om du spelar i en 3-boll där alla har 75 slag och alla minskar tiden per slag med 10 sek, så kommer ronden att gå 37,5 min snabbare! Och om spelarna dessutom går snabbare mellan slagen och snabbar på vid tee, kommer det inte att vara svårt att spara minst en minut per hål och spelare! Varje hål kommer att kunna spelas 3 min snabbare och det gör 54 min (!) på ronden! Just det, nästan en hel timme snabbare!!! ÖVRIG UTRUSTNING Avståndsmätare På tävlingar i Skandia Junior Golf är det inte tillåtet att, under en fastställd rond, använda sig av avståndsmätare. Detta förbud gäller även om arrangörsklubbens lokala regler medger sådant användande. Plikten för brott mot denna tävlingsbestämmelse är diskvalifikation enligt Regel Greenlagare, liksom markeringsknapp, ska kunna uppvisas före start. Greenlagaren ska användas för att laga egna och andras nedslagsmärken. Använd klockmetoden och tänk på gröna sidan upp! Att inte lägga tillbaka torvor eller laga nedslagsmärken är dåligt uppträdande och äventyrar våra möjligheter att vara välkomma tillbaka. Tänk på att som tävlande ungdomar och gäster på en golfklubb har vi alltid uppmärksamheten extra noggrant riktad på oss! Klocka ska alltid ingå i en spelares utrustning. Det är en nödvändighet ur rättvisesynpunkt för egen och medspelares skull att 5 minuter är lika mycket oavsett i vilken boll man spelar. Klockan är också ovärderlig för att emellanåt kontrollera att bollen följer det utsatta tidschemat. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning brott mot etiketten Spelare skall försäkra sig om att mobiltelefon och annan elektronisk utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid med Spelets regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att påkalla domare/tävlingsledning. MP3-spelare eller motsvarande bör, av säkerhetsskäl, inte användas på banan under inspel eller pågående rond. I fall av ett allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel GOTT UPPTRÄDANDE Tävlingsledning och domare kommer att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna beter sig på ett föredömligt och sportsligt sätt. Till Gott Uppträdande hör: att inte uttrycka onödiga och störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer. att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd o.s.v. att i samband med tävlingen på bana och förläggning avstå från rökning, snusning, narkotiska droger och alkohol. att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller medtävlande/motståndare och att alltid uppträda sportsligt och trevligt. att vara utvilad inför tävlingen, varför är rekommenderad tidpunkt, då lugn och ro bör råda på gemensamma förläggningar. att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt. att föra scorekortet ordentligt och i enlighet med givna anvisningar. att vid sjukdom, skada o.dyl. kontakta JTD för tävlingen så snart som möjligt, före registrering eller tävlingsstart, och lämna godtagbart skäl för att utebli från den tävling man anmält sig till. 7

8 att som pristagare närvara vid prisutdelning och delta även om du inte är pristagare. att i övrigt följa rekommendationerna i Golfvett för roligare golf. 8 Sanktioner vid brott mot Gott Uppträdande: tillsägelse varning startförbud/spelförbud Sanktioner utdelas endast av JTD för tävlingen. Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen. Eventuellt startförbud i kommande tävling beslutas av JTD i samråd med SGF:s Ungdomstävlingsansvarig och chef för Tävling & Evenemang. Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangören och sponsorn, utan även emot dina medtävlare och framför allt mot DIG SJÄLV i din strävan att bli en duktig golfspelare. SGF TÄVLINGS- & SPELARSUPPORT För att ge dig som tävlande i SGFs Ungdomstävlingar bättre och snabbare svar på dina frågor finns ett tävlingskansli för ungdomstävlingar i Golfens Hus. Det har benämningen SGFs Tävlings- och Spelarsupport. Supporten besvarar snarast dina frågor eller vidarebefordrar dem till rätt person för att besvara dem. Du ställer dina frågor på nätet där du också kan hitta Frågor & Svar, enligt denna länk: DELTAGARE För deltagande i Skandia Junior Golf krävs aktivt medlemskap i golfklubb ansluten till SGF. Skandia Scramble och Skandia Cup är avsedda för ungdomar födda 1992 och senare. Deltagarna kan således delta t.o.m. det år de fyller 16 år. Det är sedan också tillåtet för dem som är yngre än 13 år att tävla i Rikstävlingen av Skandia Cup, klass 0-13 och vid bra placeringar avancera till grupp- och regionkval samt Riksfinal. Skandia Tour är avsedd för spelare mellan år. Spelare som är yngre än 13 år tillåts, om distrikten så beslutar, spela på distriktsnivån. Beslutet är en konsekvens av Riksidrottsförbundets rekommendation om deltagande i riksomfattande tävlingar för spelare som är 12 år och yngre. Spelare som av sitt distrikt får tävla om DTP-kort och som genom sin placering spelat till sig spel på Regional nivå, tillåts prova på spel på den Regionala nivån, dock utan att kunna spela till sig SGF Golf Ranking-poäng. Ytterligare dispenser kan i undantagsfall medges för 12-åriga spelare med särskilt låg hcp eller med andra särskilda tävlingsförhållanden. Ansökan görs till Louise Permelin, Tävling & Evenemang, Svenska Golfförbundet. Se kontaktpersoner centralt. ANMÄLAN Klubbens anmälan för att delta i klubbkval av Skandia Cup och/eller Skandia Scramble görs genom att klubben lägger in tävlingen i GITs tävlingsmodul och klassificerar tävlingen som Skandia Cup klubbkval och Skandia Scramble Klubbkval. Alla utsedda arrangörer av grupp- eller regionkval i Skandia Cup, regionkval av Skandia Scramble eller av Skandia Tour-deltävlingar på samtliga fyra nivåer skall också registrera och klassificera tävlingarna i GIT. Var noga med att ge tävlingarna rätt beteckning, t.ex. Skandia Tour Elit, Skandia Tour Riks, Skandia Tour Regional eller Skandia Tour Distrikt. För hjälp med uppläggning eller klassificering av tävling i GIT, kontakta GIT-supporten. Se kontaktpersoner centralt. Spelarnas anmälningar till klubbkvalen av Skandia Cup och Skandia Scramble görs direkt till hemmaklubben via uppsatta listor eller via Min Golf på Anmälan till deltävlingar på Skandia Tour görs på Internet. All anmälan i anmälningssystemet ska göras senast klockan på angiven sista anmälningsdag. Anmälan kan göras först sedan spelarna registrerat sig som Ungdomstourspelare. Anmälan och ansökan om Ungdomstourkonto görs på:

9 Touravgiften för ett anmälningskonto är en engångsavgift på 300 kr. När kontoansökan på Internet har skickats in och touravgiften är inbetald (bankgiro , ange namn, hemmaklubb och golf-id) kommer kontonummer och lösenord att skickas till den e-postadress som angavs i kontoansökan. Tänk på att detta kan ta några dagar, så var ute i god tid! 9 Spelare som tidigare har registrerat sig använder samma kontonummer och lösenord som tidigare och betalar inte heller någon ny registreringsavgift. Om du har glömt kontonummer och/eller lösenord kan du begära ett nytt via Supportwebben: REGISTRERING Tänk på att när deltagarlistan föreligger ska spelarna via anmälningssystemet bekräfta sitt deltagande en s.k. registrering. Detta ska ske senast två dagar före första speldagen och kan endast ske på Internet: AVANMÄLAN & ÅTERBUD Avanmälningar görs i anmälningssytemet fram till anmälningstidens utgång på: Efter anmälningstidens utgång godtas ingen avanmälan utan bedömningskriteriet är då återbud. Alla återbud efter anmälningstidens utgång ska lämnas till för tävlingen utsedd JTD. Se spelprogram på: för kontaktuppgifter till JTD för den aktuella tävlingen. Någon värdering av skälen kommer ej att göras. För återbud p.g.a. skada och sjukdom kan ansökan om wild card till påföljande spelomgång göras till SGFs Tävlings- och Spelarsupport. Besök för att komma i kontakt med supporten. Wild card erhålles ej med automatik utan ansökan görs om intresse finns och utan särskild uppmaning. Detta gäller också de fyra wildcard som varje arrangörsklubb får dela ut vid Skandia Tourtävlingar. Minst ett av dessa wildcards måste gå till en flicka. Startfältet innehåller 66 pojkar och 33 flickor, dvs 3 flickor och 6 pojkar extra för att kompensera för eventuella återbud. Om spelare ej kommer till start och ej meddelat något återbud blir spelaren rapporterad till sin klubb och avstängd påföljande spelomgång. Ingen reservlista kommer att finnas på Skandia Tour, men undantag för JSM Slag. Mer information finns under rubriken Gemensamma tävlingsbestämmelser för Skandia Tour i denna manual. ANMÄLNINGSAVGIFT Klubben betalar en anmälningsavgift till SGF på 900 kr per tävling för deltagande i Skandia Cup och i Skandia Scramble för central administration, reseersättning för vissa deltagande klubbar samt ersättning till arrangörer av Region- och Riksfinaler. Respektive klubb bestämmer själv avgiftens storlek för att delta i klubbkvalet, dock rekommenderas 50 kr. Hela denna avgift bör användas till priser. Titta gärna på de erbjudanden som finns från sponsorn Stadium. Inga ytterligare anmälningsavgifter finns för att delta vid grupp- och regionkval eller för att delta i Riksfinaler. Spelaren betalar en anmälningsavgift på 300 kr per tävling för att delta på Skandia Tour Elit och Skandia Tour Riks. På Skandia Tour Regional är avgiften 200 kr per tävling. Av anmälningsavgiften behåller arrangören 200 kr per deltagare på Elit/Riks och 100 kr per deltagare på Regional. Resterande 100 kr skall bestrida SGF:s tävlingskostnader och administration av touren. Återbud till tävling kan vara nödvändigt, men fritar inte spelaren från att betala in anmälningsavgiften till SGF. FRITT INSPEL För samtliga ungdomstävlingar, med undantag för Skandia Scramble, gäller fritt inspel vid ett tillfälle dag före tävlingen eller på annan dag som arrangören bestämmer. På distriktsnivå finns undantagsvis avsteg från denna regel, vilket i så fall framgår av distriktets bestämmelser. Fritt inspel rekommenderas dessutom för 1 medföljande ledare per 3 spelare. MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA SPELPLATS Att välja spelplats på Riks och Regional nivå bör ingå i spelarens tävlingsplanering. Det är således upp till spelaren och hans ledarteam att tillsammans välja den spelplats som spelaren önskar spela på efter sina prioriteringar och med beaktande av sina möjligheter att ta sig dit. Det är viktigt att påpeka att förutsättningarna för att spela en tävling måste noga övervägas, ekonomiskt såväl som

10 transportmässigt, och innan anmälan görs. När deltagarlistorna är fastställda är därmed även din spelplats fastställd. LEDARES OCH SPELARES ANSVAR En bra tävlingsplanering över säsongen är en viktig pusselbit för ett lyckat tävlingsresultat och därför ett nödvändigt inslag i planeringen och samtalen mellan spelare, tränare och ledare. Bestäm syftet med inplanerade tävlingar! Tänk på att tävlingen skall vara ett led i spelarens utveckling, och inte ett sätt att jaga rankingpoäng. Vid juniorträffar är det lämpligt att klubbens juniorledare informerar om de gemensamma tävlingsbestämmelserna som gäller för Skandia Junior Golf. Åta dig aldrig som ledare, tränare eller förälder att administrera spelarnas tävlingsanmälningar, registreringar eller eventuella avanmälningar. Det är alltid spelaren själv som är personligen ansvarig för sin anmälan m.m. till kommande tävling, men som ledare eller förälder ger du stöd och påminner gärna och ofta. RANKINGGRUNDANDE TÄVLINGAR Samtliga tävlingar på Skandia Tour Elit, Riks och Region är rankinggrundande liksom Riksfinalen i Skandia Cup och beräknade efter deltagarnas ranking uträknat tävlingsvärde. Tävlingar på Skandia Tour Distrikt är inte rankinggrundande och ger endast OoM-poäng på det egna distriktets tour. Dock kan finalspel på Skandia Tour Distrikt ansöka hos SGF om att bli rankinggrundande. För utförligare information, se särskilda sidor om SGF Golf Ranking. 10 NYHETER SKANDIA JUN IOR GOLF 2008 Kategorisystemet för uttagningarna till Skandia Tour har förändrats. Kategori 31 (vinnare av en deltävling), kategori 35 (garanterad plats på samma nivå påföljande omgång) och kategori 37 (spel på högre tour föregående omgång) försvinner. Syftet är att låta SGF Golf Ranking ha större betydelse för varje uttagning. Läs mer om årets kategorisystem under Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Skandia Tour. Antal uppflyttningsplatser från Skandia Tour Regional och Riks, till ovanliggande nivå, har justerats för att vara mer rättvis. I år gäller att pojkar med placering 1-4 (+delningar) och flickor med placering 1-2 (+delningar) vid respektive tävlingsplats, flyttas upp till nästa nivå i kommande omgång. JTD-gruppen får en koordinator, Thorsten Hellmark, med målsättningen att under säsongen 2008 stötta och kompetensutveckla våra JTD:s, för att därigenom säkerställa ett bra genomförande av Skandia Junior Golf. Skandia Scramble finalen 2008 spelas måndagen den 29 september på Bokskogens GK för både tjejer och killar. Boendet och ledarmötet sker på Scandic Star i Lund söndagen den 28 september. JSM för Klubblag final spelas på Arcos Gardens i Spanien. Nytt för i år är att tävlingen avgörs över tre tävlingsdagar. Målsättningen är att de deltagande klubbarna ska få bättre möjlighet att utnyttja träningsfaciliteterna på området samt att tävlingsledningen ges bättre möjlighet att genomföra tävlingen vid dåligt väder etc.

11 SKANDIA TOUR 2008 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 11 Allmänt Skandia är Svenska Golfförbundets samarbetspartner för ungdomsgolfen och därmed också för Skandia Tour, det unika toursystemet i vilket alla ungdomar från 13 till och med 21 år kan tävla scratch på olika tournivåer. På Skandia Tour tävlar du på följande fyra nivåer: Skandia Tour Elit Årets Skandia Tour Elit har gemensamma spelplatser för pojkar och flickor utom under andra deltävlingen de internationella inbjudningstävlingarna Skandia Junior Open och Skandia Lady Junior Open då tävlingarna spelas på separata spelplatser. Skandia Tour Elit spelas över sju spelomgångar plus JSM Slag. Segrarna i JSM Slag blir Svensk juniormästare i slagspel, medan vinnarna i deltävling 3 blir Svensk juniormästare i matchspel. Är spelaren osäker på att kvalifikationerna ger en plats på Skandia Tour Elit, kan denne välja att också anmäla sig på underliggande nivå eller nivåer från vilka spelaren stryks, om plats på högre nivån finns. Skandia Tour Riks På den näst högsta nivån, Riksnivån, finns 3 spelplatser vid varje tävlingstillfälle. Touren spelas över sju spelomgångar. Det är upp till spelaren själv att välja den spelplats denne önskar spela på efter sina prioriteringar och möjligheter att ta sig dit. Det finns ingen knytning mellan hemmaklubb och val av spelplats. Anmälan kan göras till mer än en spelplats, varvid spelaren i så fall anger vilken spelplats denne i första, andra eller tredje hand önskar spela på. Anmälan görs endast till spelplatser, dit man vill och kan ta sig! Anmälan till Skandia Tour Riks prövas före anmälan till regional nivå, varifrån spelare stryks, om plats på Riksnivån finns. Skandia Tour Regional På den regionala nivån har spelare från alla delar av landet 6 tävlingstillfällen att välja mellan på spelplatser spridda över landet. Spelaren har möjlighet att välja en spelplats utanför det egna distriktet och regionen precis som tidigare, dock måste spelaren före anmälan allvarligt fundera över hur han/hon tar sig dit och om spelaren har samma stöd och uppbackning från sin hemmaklubb för en sådan anmälan. Anmälan kan på regional nivå göras till högst 3 spelplatser, varvid spelaren i så fall anger vilken spelplats denne i första, andra eller tredje hand önskar spela på Anmälan görs endast till spelplatser, dit man vill och kan ta sig! Anmälan till Skandia Tour Regional prövas före anmälan till distriktsnivå, varifrån spelare stryks, om plats på regionalnivån finns. Skandia Tour Distrikt Skandia Tour Distrikt finns i 15 av landets 21 golfdistrikt och dess delvis särskilda regler finns beskrivna under resp. distriktstour. Till distriktstourtävlingar i klass A (1) skall anmälan liksom på övriga nivåer ske via Skandia Tours anmälningssystem för de spelare som spelar distrikts-tävling. Distriktet beslutar om avsteg får göras för den nedre åldersgränsen 13 år. Om distriktet tillåter underåriga att deltaga och dessa erövrar DTP-kort, får korten användas för att prova på spel på den regionala nivån, dock utan möjligheten att få SGF Golf Rankingpoäng. På distriktsnivån kan också finnas tävlingsklasser som inte kvalificerar för spel på ovanliggande nivå och till vilka anmälan sker på: under Min Golf, eller via fax till spelplatsen. Distriktstourer är i normalfallet endast öppna för distriktets egna spelare. Några distriktstourer är öppna också för spelare från andra distrikt, och om så är fallet, framgår detta under respektive distrikts tävlingssida.

12 Allmänt Inbjudan Deltagare För spel på Skandia Tour Elit, Skandia Tour Riks, Skandia Tour Regional och Skandia Tour Distrikt klass A (1) krävs att du är registrerad som ungdomstourspelare. Detta görs genom att du via Internet på: skaffar dig ett Ungdomstourkonto. Det krävs inget nytt konto, lösenord eller tourkontoavgift för de som deltog i tidigare års toursystem, endast för nytillkomna tidigare oregistrerade spelare. Anmälan till tävlingar, liksom avanmälan och tävlingsregistrering, sker endast via Internet på: Tävlingsregistrering skall göras senast kl två dagar före tävlingsdagen. Reglerna för Avanmälan, Återbud och Utebli från tävling. Se nedan. Inbjudan till Skandia Tour kommer att ske genom en Skandia Junior Golf mapp som skickas till samtliga golfklubbars JK-ordförande under våren. Pojkar och flickor, födda Tävlingen är öppen för amatörer, PGA-, NA- och REAM-spelare. För spelare födda 1996 och senare beslutar distriktet om anmälan till distriktstouren tillåtes i Skandia Tour Distrikt klass A (1). Om distriktet tillåter underåriga att deltaga och dessa erövrar DTP-kort, får korten användas för att prova på spel på den regionala nivån, dock utan möjligheten att få SGF Golf Rankingpoäng. Yngre spelare hänvisas till Distriktstourernas särskilda Rankingpoäng, tävlingsklasser för yngre spelare och spelare med något högre hcp. 12 Det är inte tillåtet att spela parallell deltävling av Elit-, Riks-, Regionalnivå eller Distriktens Skandia Tour, även om olika speldagar skulle göra det möjligt. Det är fullt möjligt för alla registrerade ungdomstourspelare att anmäla sig till deltävling på Skandia Tour Elit, Riks eller Region utan att vara direktkvalificerade. Anmälan prövas först på den högsta nivån spelaren anmält sig till. Vid eventuell bortlottning gäller din anmälan till andra spelplatser som anmälan också gjorts till oavsett nivå och i prioritetsordning. Ungdomstourkonto Touravgift Anmälan Registrering som ungdomstourspelare görs av under 2008 nytillkomna spelare via Internet till Golfdata. Gå in på och se särskilda sidor om anmälningsförfarandet. Du som tidigare har tourregistrerat dig, använder samma anmälningskonto och lösenord som tidigare. Om du glömt har bort uppgifterna kan du kontakta SGF:s Tävlings- & Spelarsupport, så hjälper de dig. Se kontaktpersoner centralt. Touravgiften för nya tourspelare 2008 är 300 kr som inbetalas till SGF på bankgiro Om du redan har betalat touravgiften under tidigare år krävs ingen ny avgift. Anmälan till deltävlingar på Skandia Tour Elit, Skandia Tour Riks, Skandia Tour Regional samt Skandia Tour Distrikts A-klass sker endast via Internet i Golfdatas anmälningssystem. Anmälan kan ske först efter att du skaffat tourkonto som ungdomstourspelare, betalat din touravgift och har erhållit anmälningskonto och lösenord. Observera att denna procedur kan ta några dagar, varför det är viktigt att du är ute i god tid. Det finns ingen lägsta hcpgräns för anmälan, utan endast åldersgräns. Anmälan till tävling på Riks och Regional nivå, kan göras till valfri spelplats, dock till högst 3 spelplatser på samma nivå. Anmälan till distriktstour kan via Internet endast ske till det egna distriktets tävling. Till distriktstourtävlingars övriga tävlingsklasser sker anmälan via Min Golf på golf.se, eller via fax direkt till spelplatserna liksom vid önskemål att spela i annat än egna distriktets tävlingar.

13 Uttagning Kategorisystemet Uttagning görs i regel inom två dagar efter anmälningstidens utgång. Vid uttagningen tilldelas varje anmälan en kategori enligt kategorisystemet. Det innebär att en spelare som har anmält sig till 1st Skandia Tour Elit, 3st Riks och 3st Regional har tre olika kategorier en för varje nivå under uttagningen. Uttagningen testar alltid i första hand anmälan på högsta nivå, och om tillgängligt, i den prioriteringsordning som spelaren angav vid anmälan. Om meriterna inte räcker till, och spelaren blir utlottad, kommer anmälan automatiskt att prövas på nivån under till dess att spelaren har en spelplats. När spelare kommer med på en spelplats stryks övriga kvarstående anmälningar. Uttagning sker enligt kategorisystemet nedan och desto lägre kategori man har desto bättre chans har man att komma med. 13 Kat. 33: Kat. 34: Kat. 38: Kat. 40: Uppflyttning från Distrikt, Regional och Riks till ovanliggande nivå. Pojkar placering delningar, per spelplats, flyttas upp. Flickor placering delningar, per spelplats, flyttas upp. OBS! Antal uppflyttningar från Distrikt varierar beroende på i vilket distrikt tävlingen har spelats. Wild Card (arrangör, landslag, personlig inbjudan, skada eller sjukdom, utlandsstudier etc.). Ansökan om wild card kan göras till SGF Tävlings- & Spelarsupport. Enligt SGF Golf Ranking Ungdom. Enligt handicap. Anmälningsperiod Avanmälningar Återbud Utebli från tävling Efteranmälan Anmälan skall vara Golfdata tillhanda senast klockan på i tävlingsbestämmelserna angiven sista anmälningsdag, som i regel är 12 dagar före första speldag i varje omgång. Anmälan öppnar 30 dagar före första speldag i varje omgång. Avanmälningar före anmälningstidens utgång skall göras via anmälningssystemet på: Avanmälningar för spelare kan endast ske före anmälningstidens utgång på Skandia Tour. Avanmälningar efter anmälningstidens utgång betraktas som återbud. Återbud kan lämnas genom att aktivt registrera NEJ i registreringsformuläret senast 18.00, 2 dagar före första tävlingsdag. Någon värdering av skälet till återbudet kommer ej att ske. Ett negativt lämnat svar vid registreringen räknas som ett lämnat och accepterat återbud, men fritar dock inte spelaren från att betala startavgiften. Kontakt per telefon med tävlingens JTD krävs före tävlingsregistreringens utgång, om skälet för återbudet är skada/sjukdom. Intyg kan komma att krävas och skall i så fall skickas till JTD för tävlingen eller till SGF Tävlings- & Spelarsupport. Eventuell avgiftsbefrielse vid särskilda skäl beslutas av JTD för tävlingen. I normalfallet är spelaren skyldig att betala startsavgiften till SGF. Startavgiften kommer att faktureras direkt till spelaren snarast efter avslutad tävlingsomgång. Anmäld spelare som ej kommer till start, ej avregistrerat sig eller ej muntligen har meddelat något återbud till JTD före tävlingsregistreringens utgång kommer att rapporteras till hemmaklubben och diskvalificeras från deltagande i påföljande deltävling samt vara skyldig att betala anmälningsavgiften till SGF. Efteranmälningar till tävlingar kan endast göras till tävlingar som vid anmälningstidens utgång saknar fullt startfält. Inga reservlistor kommer att finnas annat än till JSM Slag.

14 Anmälningsavgift Tävlingsregistrering Antal startande Ranking och poäng Direktkvalificering Elittourplats Rikstourplats RTP-kort Avgiften är 300 kr/tävling på Skandia Tour Elit och Riks. Avgiften betalas kontant till arrangerande klubb före start. På Regional nivå är avgiften 200 kr per tävling. Av anmälningsavgifterna går 100 kr per deltagare till att bestrida SGF:s tävlingsomkostnader. Det är spelarens skyldighet att bekräfta sitt deltagande genom att registrera sig. Detta ska ske senast klockan dagar före första tävlingsdagen och kan endast ske genom Internet i anmälningssystemet på: Tävlingsregistrering kan ske tidigast en vecka före första tävlingsdagen och ett aktivt val, JA eller NEJ görs! Ett NEJ accepteras som återbud! Se ovan under återbud. Spelare som ej registrerat sig förlorar sin plats i tävlingen och är skyldig att betala anmälningsavgiften. Se Uteblir från tävling ovan. Då spelplatsen är gemensam ryms i startfältet högst 66 pojkar och 33 flickor, vilket är till för att kompensera eventuella återbud och borttagandet av reservlista. 60 pojkar och 30 flickor räknas som fullt startfält. I matchspelsdeltävlingar i pooler är startfältet 64 resp. 32 deltagare. Ungdomsrankingsystemet SGF Golf Ranking Ungdom har utifrån erfarenheter justerats, men bygger på samma poängberäkningssystem som tidigare. SGF Golf Ranking Ungdom är en del av SGF Golf Ranking, en tävlingsranking för alla svenska tävlingsspelare, där tävlingarnas startfält och styrka kommer att vara avgörande för poängtilldelningen. Ett tävlingsvärde, beroende på deltagarens rankingpoäng, fastställs när tävlingen påbörjats. Bättre rankade deltagare i startfältet ger ett högre tävlingsvärde. Poäng utdelas efter en fallande skala så länge poäng kvarstår att dela ut. Rankingpoäng kommer också att delas ut för collegetävlingar, landslagsuppdrag och vissa utvalda öppna seniortävlingar efter tävlingarnas omfattning och spelarnas standard. Från Skandia Tour Riks direktkvalificeras 4 pojkar och 2 flickor (+ delningar) från varje spelplats till påföljande deltävling av Skandia Tour Elit. Vid deltävling 1 utgör SGF Golf Ranking Ungdom urvalsgrund för deltagande. Från var och en av de Regionala spelplatserna flyttas vid fullt startfält 4 pojkar och 2 flickor (+delningar) upp till påföljande deltävling på Riksnivån. Om startfältet på deltävling understiger 40 pojkar och 15 flickor minskar RTPplatserna till 2 pojkar och 1 flicka (+ delningar). Korten är personliga och kan ej överlåtas till nästkommande i resultatlistan och ej heller förflyttas framåt till senare tävlingsomgång. 14 Spelare på Skandia Tour Riks eller Regional som kvalificerat sig för spel på ovanliggande tour, får själva vid anmälan välja, om de vill deltaga där eller om de vill kvarstå på spelad nivå. SGF och distrikten rekommenderar spelarna att utnyttja erhållna wild card. Platserna är personliga och kan ej överlåtas till annan spelare i resultatlistan eller till ett senare tillfälle. Tänk på att du trots direktkvalificering alltid måste göra anmälan till påföljande tävling. Hcp-gräns Högsta tillåtna hcp är 36. I verkligheten har det visat sig svårt att på regionala touren (eller högre) komma med i tävlingarna om hcp överstiger 8 för pojkar och 20 för flickor. Tävlingsform Elit och Riks Tävlingsformen är slagspel scratch och spelas där så är möjligt från vit/blå tee.

15 Deltävling 1, 2 och 7 på Skandia Tour Riks spelas som slagtävling över 36 hål under två dagar med hål. Ingen Cut tillämpas. Deltävling 1, 2 och 4 på Skandia Tour Elit samt 4 och 6 på Skandia Tour Riks spelas som slagtävling över 54 hål under tre dagar, hål. Cut görs efter 36 hål. 48 pojkar och 24 flickor + spelare med samma resultat går vidare till sista 18 hålen. Deltävling 2 på Elit Skandia Junior Open är tillika en inbjudningstävling med internationella gäster utöver det gängse startfältet och med utökad cut för flickor, 48 st. Deltävling 5 på Skandia Tour Elit Spelas som matchtävling under tre dagar med 27 hål slag som kvaltävling, varefter följer matchtävling för de 16 främsta pojkarna och flickorna. Fortsatt slagtävling över 18 hål under dag 2 för 30 pojkar och 9 flickor som närmast missat att ta sig till matchspelet. Matcherna spelas över 18 hål för vidare kvalificering, placeringsmatcher spelas över 9 hål. Deltävling 3 och 5 på Rikstouren: Spelas som 9-håls matchtävling i 8-mannapooler under tre dagar. Seedning till matchspelet görs av de 16 främsta efter SGF Golf Ranking-poäng. Finalspel spelas dag 3 över 9 hål för de 16 främsta. Dag 3 spelas också placeringsspel över 18 hål slag för flickor på plats 5 och 6 i poolspelet om platserna (8 spelare) och för pojkar på plats 3 och 4 i poolspelet om platserna (16 spelare). Övriga, eventuella, rankingpoäng fördelas på resterande spelare efter deras placering i poolspelet. 15 Tävlingsform JSM-match och JSM-slag Tävlingsform Regional Wild Card Startordning Seedning Deltävling 3 på Skandia Tour Elit är JSM Match och spelas som matchtävling under 4 dagar med utvidgat startfält. Se fliken JSM. JSM Slag spelas som slagtävling under tre dagar över 54 hål. Se fliken JSM. 27 hål slag, scratch, vit resp. blå tee (backtee), 1 dag, ingen cut. JTD avgör i samråd med arrangör, om annan tee skall komma ifråga. På spelplatser i region Norr spelas tävlingen normalt över 2 dagar. Till Tournament Directors förfogande finns beroende på deltagarantal ett varierande antal wild cards att användas vid behov. wild card ansökes före anmälningstidens utgång via SGF Tävlings- & Spelarsupport. Följande turordning gäller vid tilldelning: 1. Återkomst efter frånvaro p.g.a. landslagsuppdrag eller utlandsstudier. 2. Sjukdom eller skada som medfört att föregående deltävling ej har kunnat spelas. Skriftligt intyg från behörig person (läkare, sköterska, ledare, förälder) kan krävas. 3. Internationella gästdeltagare. 4. Hemmaklubbens 4 wild card, varav minst en och högst två ska vara flickor. Dessa wild card är ej bundna till endast klubbmedlemmar. Arrangörsklubben beslutar. Arrangörerna av Skandia Junior Open har 2 wild card vardera. 5. Distriktets JK erbjudes 2 wild card, ett till varje kön vid Skandia Tour Elittävling i arrangerande distrikt. 6. Spelare med Masters Tour Ranking, kategori 14 eller bättre 3-bollar. Alla startar från första tee med 10 min startmellanrum. Start från hål 10 kan av särskilda skäl tillåtas av JTD. Särskild startordning från olika tees under matchspelet. Definitiv startordning meddelas först efter registreringstidens utgång 18.00, 2 dagar före tävlingen och senast dagen före tävlingen. Sker enligt Spel- och Tävlingshandboken.

16 Vid slagtävling seedas spelare efter hcp, i matchtävlingar efter SGF Golf Ranking Ungdom. Lottning för matchspel sker därefter enligt Spel- och Tävlingshandboken. 16 Avgörande vid lika resultat för seger Handicap Fritt spel Priser Avgörande vid lika resultat för seger sker enligt Spel- och Tävlingshandbokens rekommendation, d.v.s. sudden death om segern i både slagspels- och matchspelstävlingar. Spelare är ansvarig för att hans handicap är dagsaktuellt. Varje enskild rond kommer automatiskt att registreras i GIT. Spelare har fritt inspel dagen före tävling eller om arrangören så erbjuder, annan vardag före tävlingen. Arrangörer rekommenderas ge fritt spel för 1 medföljande ledare per 3 spelare. I vissa distrikt erbjudes ej fritt inspel på distriktstournivån. Skandias golfleverantör Titleist Worldwide kommer att leverera prisbord och giveaways till deltagarna på Skandia Tour Elit. Stadium levererar prisbord i form av presentkort av varierande mängd och storlek på Skandia Tour Elit, Riks och Regional nivå. Arrangerande klubb kan dessutom tillsammans med Skandias lokalkontor svara för egna priser. På distriktsnivå tillhandahålls endast vinnarpokaler av sponsorn, medan distrikten själva svarar för prisborden. Skandias hederspriser utdelas till vinnarna av de olika deltävlingarna, till slutsegrarna av SGF Golf Ranking Ungdom, till tourernas OOM-vinnare och till JSMvinnarna. Klädsponsorn Cross förser funktionärer och tävlingsledning på arrangörsklubbar med ett varierande antal funktionärspikéer. Logi På Skandia Tour Elit ansvarar spelarna själva för sitt boende. Anmälningsavgiften inkluderar således inte logi. Arrangörerna lämnar uppgift på till spelplatsen lämpligt och nära boende. Från detta föreslagna spelarboende erbjuder SGF genom arrangören vissa gemensamma transporttillfällen kostnadsfritt under tävlingsdagarna. På Skandia Tour Riks erbjudes för 100 kr per natt anvisad logi vid samtliga deltävlingar under förutsättning att spelaren bokat detta via anmälningssystemet på: Logi erbjuds inspelsdagen tom sista speldag. Har önskan om övernattning angetts på anmälan och denna ej utnyttjas, är spelaren skyldig att betala hela logikostnaden. Frukost ingår normalt inte i logikostnaden. Obs! Lakan måste ibland tas med av spelaren. Se tävlingsinbjudan för aktuell tävling på: Transporter mellan förläggning och bana erbjudes kostnadsfritt under tävlingsdagarna. Transporter från golfklubben till andra förläggningar ordnas genom spelarnas egen försorg. På Skandia Tour Regional ansvarar spelarna, om så skulle behövas, själva för sitt boende, före och/eller mellan tävlingsdagarna. Anmälningsavgiften inkluderar inte logi. Arrangörerna kan lämna uppgift på till spelplatsen lämpligt och nära boende, men åtar sig inga transporter däremellan. SAS Masters Tourkort 2009 De främsta pojkarna och flickorna på SGF Golf Ranking Ungdom får varierande kategoritilldelningar för spel under första tävlingsperioden på SAS Masters Tour 2009, liksom de främsta vid den avslutande finalen, JSM Slag. Antal och fördelning av kategorier bestäms först under hösten.

17 Landslagsuppdrag Landslagskaptenerna och talangcoacherna kommer under året att på plats bevaka aktuella Skandia Tour-tävlingar. Framstående prestationer på Skandia Tour Elit kommer att belönas med aktuella landslagsuppdrag, oavsett om spelaren ingått i landslagsverksamheten eller ej. OBS! De spelarna som spelar till sig en plats till uppdrag får spela tävlingen förutsatt att de har ett hcp som gör att de kommer med i den aktuella tävlingen. SGF sköter anmälan. 17 Flickor: British Girls, augusti De två bästa flickorna (födda -90 eller senare) vid Skandia Junior Open, maj på Borås, uttages att spela British Girls. Individuella EM, 27 augusti-30 augusti Vinnande flicka vid JSM-match, juni på Nyköping, erbjuds att spela Individuella EM i Österrike Harder Junior Masters, 5-7 augusti Den bästa flickan (född -92 eller senare) vid Skandia Tour #4, 1-3 juli på Vasatorp, uttages att spela Harder Junior Masters. Collegetävling Knoxville, oktober De två främsta vid JSM Slag (födda -90 eller senare), September på Falkenberg, uttages att spela collegetävling i Knoxville, USA. Pojkar: Spanska Öppna, 4-7 september Den bästa pojken (född -91) vid Skandia Tour Elit #5, juli på Mälarö GK Skytteholm, uttages att spela Spanska Öppna. Talanglandskamp, oktober Vinnaren av klass Pojkar 14 vid Skandia Cup Riksfinal, augusti på Gripsholms GK, uttages att spela en talanglandskamp. Resor Lagtävling Distriktstourer Tävlingsledarens ansvar JTD Spelare svarar själv för sina resor från hemorten till golfbanan och åter. Resebidrag utgår ej. Det är möjligt för arrangör att under eget initiativ och genomförande anordna klubblagtävling i samband med Skandia Tour deltävlingar. I vissa regioner finns också distriktstourer under de regionala tourerna. Deras spelprogram och särskilda regler hittar du under Skandia Tour Distrikt i den fullständiga Tävlingsmanualen på: Tävlingsledaren är ytterst ansvarig för att leda tävlingsorganisationen och tillsammans med av SGF utsedd JTD se till att tävlingen genomförs på ett idrottsligt sätt. Tävlingsledaren ansvarar för att snarast efter avslutad tävling genom att uppdatera ronderna i GIT. SGFs Tävlings- & Spelarsupport kan där hämta resultatlistan, som därför ej behöver mailas in. Tävlingsrapport och sammanställning över erövrade ETP/RTP/DTP-tourplatser ifylles och sänds genast efter avslutad tävling via det webbformulär på Internet, vars adress och lösenord erhållits av anmälningskansliet. Det är betydelsefullt att detta görs omedelbart, då rapporten är underlag för uttagning till nästa tävlingsomgång, som oftast ligger nära i tiden. Tävlingsledaren ansvarar också för att SGFs del av anmälningsavgiften (100kr) inbetalas till SGF på bg Av SGF utsedd Junior Tournament Director eller Touransvarig på Distriktsnivån ger tävlingsledaren stöd och information för att tillsammans med denne genomföra

18 och slutföra tävlingen på ett tävlingsmässigt bra och korrekt sätt. Genom JTD, som har stor erfarenhet av Spelets regler, dennes förbesök och närvaro under tävlingen säkerställs att tävlingen genomförs på ett idrottsligt korrekt sätt. 18 Tävlings- & Spelarsupport Tävlings- & Spelarsupporten i Golfens Hus besvarar samtliga frågor kring Skandia Tour. Supporten kommer att finnas tillgänglig via supportwebben på: SPELAREN är personligen ansvarig för sin anmälan och sin registrering! Anmälan liksom tävlingsregistrering till Skandia Tour Elit, Riks, Region och tävlingsklass på distriktet med uppflyttningsmöjlighet kan endast göras på: Kom ihåg sista anmälningsdag och dess klockslag 12.00! Tänk också på att göra din tävlingsregistrering på före dess sista klockslag två dagar före tävlingsdagen! Följ alltid SGF:s krav på GOTT UPPTRÄDANDE! Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangören, funktionärer och sponsorer, utan även mot dina medtävlare och framför allt mot dig själv.

19 JSM MATCH, Nyköpings GK, juni DELTÄVLING 3 PÅ SKANDIA TOUR ELIT 19 JSM i matchspel spelas som lottat matchspel redan från start. Tävlingen spelas över 4 dagar med kvalspel dag 1 och placeringsspel dag 2 om platserna delad 17:e och delad 25:a. Finalspel och placeringsspel för spelare 1-16 spelas dag 2 em, dag 3 och 4. Alla matcher spelas över 18 hål, så även finalen, vilket betyder att mästarna kan i bästa fall koras tidigt på eftermiddagen. Tävlingsform: Deltagare: Anmälan: Sista anmälningsdag: Match Utvidgat startfält, dock högst 96 pojkar och 48 flickor. De på Skandia Golf Ranking vid anmälningstidens utgång 32 främsta pojkarna och 16 främsta flickorna vid anmälningstidens utgång seedas och står över första matchomgången. De seedade pojkarnas första match spelas på eftermiddagen dag 1, medan de seedade flickorna påbörjar sitt spel först dag 2. Tidigare års vinnare av JSM-match erhåller wild card, såvida dessa fortfarande är juniorer. Anmälningssystemet på Skandia Tours hemsida: Senast den 29 maj. Nyköpings GK: Kansli, Tävlingsledare: Allan Näsmark, Tournament Director: Leif Burwall, Uppgifter om deltagande lämnas på tidigast dagen efter sista anmälningsdag eller av golfklubbens kansli. Eventuell avanmälan skall ske före ovan angiven sista anmälningsdag. Övriga tävlingsfakta finns beskrivna under gemensamma tävlingsbestämmelser för Skandia Tour.

20 JSM SLAG, Falkenbergs GK, september DELTÄVLING 8 PÅ SKANDIA TOUR ELIT 20 Tävlingsform: 54 hål slag ( ) Cut sker efter 36 hål för 48/24 spelare. Samtliga spelare med lika resultat om cutten går vidare till påföljande dags spel. Deltagare: Högst 72 pojkar och 36 flickor Uttagskriterier: 1. De vid anmälningstidens utgång på SGF Golf Ranking Ungdom 24 bästa pojkarna och 12 bästa flickorna. 2. De 18 främsta pojkarna resp. 9 främsta flickorna vid deltävling 7 på Skandia Tour Elit. 3. De 4 främsta pojkarna resp. 2 främsta flickorna på de tre spelplatserna vid deltävling 7 på Skandia Tour Riks. 4. De 12 främsta pojkarna resp. 6 främsta flickorna på OoM Elit. 5. De 6 främsta pojkarna resp. 3 främsta flickorna på OoM Riks. 6. Vinnande pojke och flicka på OoM Region. 7. Fjolårets vinnare av JSM-slag erhåller plats i den mån spelaren fortfarande är junior. 8. Ev. inbjudna utländska gäster. 9. De två främsta pojkarna och flickorna vid JMI-finalen. 10. Hemmaklubbens wild card 1 pojke och 1 flicka. 11. Resterande platser efter SGF Golf Ranking Ungdom Anmälan: Sista anmälningsdag: SAS Masters Tour-kort: Anmälningssystemet på Skandia Tours hemsida: Senast den 29 augusti. De främsta svenska pojkarna och flickorna vid finalen erhåller Masters Tour-kort 2008 av olika kategorier, liksom de främsta på SGF Golf Ranking Ungdom. Beslut om antal kort och dess kategorier fastställs under hösten innan tävlingen genomförs. Falkenbergs GK: Kansli, Tävlingsledare: Lars Andersson, Tournament Director: Christer Carlsson, Uppgifter om deltagande lämnas på tidigast dagen efter sista anmälningsdag eller av golfklubbens kansli. Eventuell avanmälan skall ske före ovan angiven sista anmälningsdag. Övriga tävlingsfakta finns beskrivna under gemensamma tävlingsbestämmelser för Skandia Tour.

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET 67 Webbadress: http://anmalan.golfdata.se Kan även nås via Skandia Tours hemsida: http://skandiatour.golf.se Alla anmälningar till Skandia Tour Elit, Riks, Regional

Läs mer

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Gruppspels- / serietabell Särspel i cupspelet Hjälpmedel Mobiltelefoner

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009. Spelarmanual 2010

JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009. Spelarmanual 2010 JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009 R O I N U J F L O G Spelarmanual 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR JUNIORER... 4 PRESENTATION AV SKANDIA JUNIOR GOLF...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 6 ANMÄLNINGSKONTOT TAS BORT, TOURAVGIFT

Läs mer

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016.

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. PRESENTATION... 8 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER... 9 TÄVLINGSPROGRAM 2016... 10 1. GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 11 1.2 Gemensamma villkor... 11 1.2.1 Care

Läs mer

SKANDIA CUP TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION. Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum!

SKANDIA CUP TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION. Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum! SKANDIA CUP Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum! ALLMÄN INFORMATION Skandia Cup, är en unik idrottstävling, inte bara till sin omfattning utan

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Skandia Tour Distrikt Göteborg Skandia Tour Distrikt Göteborg är första steget i Skandia Tour trappan för flickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart i Göteborgsdistriktet.

Läs mer

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge Tävlingsmanual 2017 18-21 juni 2017 Hotel & Lodge Juniorgolf @Båstad 2017 Juniorgolf @Båstad, arrangeras av Bjäre GK, Båstad GK, Torekovs GK och Åkagårdens GK. Juniorgolf @Båstad ska främja att juniorer

Läs mer

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 Manual för Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 UTKAST DÅ VI VÄNTAR PÅ SGF SLÄPPER UT BILAGOR FÖR 2014 SKRIV INTE UT DENNA MANUAL INNAN DEN SLUTLIGA MANUALEN

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11)

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) TÄVLINGSMANUAL 2014 F G SSENIOR R U TO 2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Skandia Junior Golf 2007 LEDAR- och SPELARMANUAL

Skandia Junior Golf 2007 LEDAR- och SPELARMANUAL Skandia Junior Golf 2007 LEDAR- och SPELARMANUAL Svenska Golfförbundet, tillsammans med Skandia, Cross, Stadium, Titleist och arrangerande klubbar, inbjuder härmed till Världens största ungdomstävlingar

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd 1 Deltagare För klass A, B och C: Pojkar och Flickor födda 1994-2002 Spelare född senare än 2002 som önskar delta i A-klass skall söka dispens för detta via SGF. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Anmälningssystemet på Internet 2003

Anmälningssystemet på Internet 2003 Anmälningssystemet på Internet 2003 Anmälningssystemet på Internet för Bankboken Tour och Telia Tour går nu in på sitt tredje år. Systemet har fungerat nästan helt friktionsfritt och sparat mycket arbete

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

SKANDIA CUP 2008. Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal

SKANDIA CUP 2008. Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal 40 Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal SKANDIA CUP 2008 Skandia Cup är en unik idrottstävling, inte bara till sin omfattning utan också till sin form. Den börjar som en

Läs mer

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 SGF Senior Tour 2013-01-22 1 (7) MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

Golftourernas Anmälningssystem på Internet

Golftourernas Anmälningssystem på Internet Golftourernas Anmälningssystem på Internet Webbadress: www.golf.se/fsb. Klicka på Tour och därefter på Anmälningar. Till årets säsong har Golftourernas Anmälningssystem på Internet fått en ny design. Innehållet

Läs mer

Presentation... 6. Tävlingstrappa för juniorer... 7. Tävlingsprogram 2015... 8

Presentation... 6. Tävlingstrappa för juniorer... 7. Tävlingsprogram 2015... 8 Presentation... 6 Tävlingstrappa för juniorer... 7 Tävlingsprogram 2015... 8 Gemensamma bestämmelser och information för deltagare... 9 Alkohol och tobak... 9 Antidoping... 9 Avbrott i spelet... 9 Avståndsmätare...

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2016. Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2016. Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2016 Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2016 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.se

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001. Innehåll Sida

FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001. Innehåll Sida FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001 Innehåll Sida Bankboken Tour Regional Tävlingsbestämmelser Bankboken Tour Regional 51-54 Bankboken Tour Syd 55 Bankboken Tour Väst 56

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Göteborg Junior Tour Göteborg Junior Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben öppen för flickor och pojkar upp till 12 år som har liten tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart

Läs mer

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 2011-02-27 RM 1 (6) Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2 2. PROTESTER 2 3. INFORMATION 2 - Anmälan 2 - Anmälningsavgift

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2017

Manual för Oakley Tour 2017 Manual för Oakley Tour 2017 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2017. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2016

Manual för Oakley Tour 2016 Manual för Oakley Tour 2016 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2016. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

FSB ungdomstävlingar Manual 2005

FSB ungdomstävlingar Manual 2005 FSB ungdomstävlingar Manual 2005 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av SGF:s ungdomstävlingar 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Anmälan Tävlingsregistrering

Läs mer

Tävlingsmanual Loke Cup 2016

Tävlingsmanual Loke Cup 2016 Tävlingsmanual Loke Cup 2016 INLEDNING Syftet med Loke Cup är att skapa ett bredare engagemang bland den vanlige golfaren utan elittänk. Därför har initiativet tagits till en cup med matchspel mellan Sörmlands

Läs mer

SGF GOLF RANKING 2015

SGF GOLF RANKING 2015 2015-02-04 SGF GOLF RANKING 2015 SGF GOLF RANKING, ETT VIKTIGT VERKTYG SGF Golf Ranking är ett viktigt verktyg i svensk elitgolf. Genom denna poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010. (distrikt A samt distrikt B)

MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010. (distrikt A samt distrikt B) MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010 (distrikt A samt distrikt B) 1 Anmälningar till distrikt A, klass A (killar och tjejer som spelar slagtävling, scratch, 27 hål) görs via www.golfdata.se.

Läs mer

Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016

Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016 Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016 Tävlingsmanual Inledning 2 Regler 2 Startfält / antal lag / fördelning 2 Gruppindelning och lottning 2 Spelschema 2 Tee 2 Spelform 2 Hcp 3 Resultat 3 Inlämning av matchspelsprotokoll

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2006-03-30 1 (10) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE SGF GDF GK mars 2006 Denna manual finns att hämta på sgf.golf.se -- Idrott -- Tävling

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004.

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004. Beställning av startkit till klubbkvalet i Bankboken Cup 2004. Startkit till klubbkvalen i Bankboken Cup 2004 skickas ut först sedan denna beställning sänts in till: Expressbyrån Hans Persson Fax: 011

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation

Veterantouren - Tävlingsinformation Veterantouren - Tävlingsinformation Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

SKANDIA TOUR DISTRIKT 2008

SKANDIA TOUR DISTRIKT 2008 SKANDIA TOUR DISTRIKT 2008 21 Följande distrikt arrangerar Skandia Tour Distrikt: Skåne Småland Stockholm Blekinge Östergötland Göteborg Halland Sörmland Närke Västergötland Dalarna Värmland Bohuslän/Dalsland

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av SGF:s ungdomstävlingar 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf 2009 2009-03-26 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016

Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016 Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Ett lag består av max 9 spelare varav 7 deltar i spelet. Av de 7 spelande måste minst 2 spelare representera det minst representerade

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

2015-02-09 SM-veckan 1 (10)

2015-02-09 SM-veckan 1 (10) TÄVLINGSMANUAL 2015 SM-VECKAN 2015-02-09 SM-veckan 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Bakgrund... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort Juniorledarträff #1 Barsebäck Resort 2015-12-01 LAGTÄVLING 13 år eller yngre 13 år eller yngre 16 år 21 år eller yngre 21 år eller yngre 21 år eller yngre Handicap 18,0 54,0 Handicap 54,0 eller lägre Handicap

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014 MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 Handicapregler

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2009

Bohus Banken Junior Tour 2009 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2009-05-20 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1 3 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3 5 BOHUS BANKEN Master 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten

Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten 1. Syfte 2. Förväntningar Spelare 3. Bidragsnivåer 4. Riktlinjer bidrag tävling 5. Riktlinjer bidrag träningsläger 6. Riktlinjer bidrag förbundsuppdrag

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0.

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0. HeP-serierna D50+/H55+ "klubbar emellan 2017" D50+ 1 D50+ 2 D50+ 3 D50+ 4 161212 Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag - 08-maj 1000 Sjögärde 8.maj 1000 Partille 08-maj 00:00 Backa Säteri

Läs mer

SGF Golf Ranking (ver 2.6)

SGF Golf Ranking (ver 2.6) 24 mars 2004 SGF Golf Ranking (ver 2.6) 1. Sammanfattning SGF Golf Ranking består av fyra huvudlistor: a) Individuell ranking: SGF Golf Ranking Herrar b) Individuell ranking: SGF Golf Ranking Damer c)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar TÄVLINGSPROGRAM Lexus Junior Tour 13-14, 15-16, 17-21 år 4 Lexus Junior Tour 9-10, 11-12 år 5 Lexus Junior Masters 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats?

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats? 2007-01-22 Frågor och svar Nedan besvaras ett stort antal vanliga frågor som spelare och även andra brukar ställa till SGTs kansli eller till Tournament Directors och Golfdata ute på tävlingarna. Frågor

Läs mer

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013 MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 Handicapregler

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer